DienstVerleningsDocument (tevens Dienstenwijzer) Hoeijmakers Groep (versie )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DienstVerleningsDocument (tevens Dienstenwijzer) Hoeijmakers Groep (versie 2012.1)"

Transcriptie

1 DienstVerleningsDocument (tevens Dienstenwijzer) Hoeijmakers Groep (versie ) DienstVerleningsDocument In dit document informeren wij u over onze werkwijze. Financieel advies is meer dan het afsluiten van een product. Doel is, dat we er zeker van zijn dat ons advies en het product dat u afneemt aansluit bij uw situatie en wensen. Om dit te bereiken hanteert Hoeijmakers Groep een vijfstappenplan (zie Uitvoering ) Hoeijmakers Groep BV Kantooradres Baarskampstraat 11, 5995 AS Kessel Postadres Postbus 7827, 5995 ZG Kessel Telefoon Fax Internet 1. Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van schade- en levensverzekeringen, hypotheken, pensioenen, vermogen, inkomen, risicoplanning, budgettering, uitvaart en zorg. 2. Wij werken samen met een groot aantal zorgvuldig geselecteerde aanbieders van financiële- en verzekeringsproducten (banken, verzekeraars, volmacht-bedrijven, beursmakelaars enz.). 3. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze gedegen kennis, ervaringen met deze aanbieders en een grondige analyse van de ruime keuze aan producten. Bereikbaarheid Wij willen bereikbaar zijn voor onze klanten. Hoeijmakers Groep is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot uur. Op werkdagen tussen uur en zaterdags van uur zijn we telefonisch bereikbaar. Buiten kantooruren op afspraak. Adviesvrij Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben u te adviseren te kiezen voor de financiële producten van bepaalde aanbieders. Zeggenschap Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons bedrijfsvermogen. Aanbieders Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken, verzekeraars en andere aanbieders van financiële producten voeren. Zodoende werken wij met een aantal voorkeursaanbieders. Hoeijmakers Groep bepaalt zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Salarissen De beloning van onze medewerkers bestaat uit een marktconform salaris. De maximale bruto variabele beloning bedraagt niet meer dan wettelijk is toegestaan. Hoeijmakers Assuradeuren BV Graag willen wij u informeren over de gebondenheid met ons assuradeurenbedrijf. Op het gebied van schade- en uitvaartverzekeringen werken wij nauw samen met Hoeijmakers Assuradeuren BV. Wij hebben ervoor gekozen om ons advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling* voor u uit te voeren. Op de website van ons assuradeurenbedrijf (www.hoeijmakersassuradeuren.nl) wordt hun werkwijze nader toegelicht. Ter voorkoming van conflicterende belangen hanteren wij regels. *Indien een verzekering op goede voorwaarden en een concurrerende premie tot stand kan komen bij Hoeijmakers Assuradeuren BV, zullen wij deze bij voorkeur onderbrengen bij ons volmacht-bedrijf. Met deze werkwijze houden wij de regie in eigen handen, waarbij het klantbelang voorop staat. Registratie De Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van onze dienstverlening. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer Wij beschikken over de volgende vergunningen:

2 Financiële dienst Adviseren Product Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen Betaalrekeningen Consumptief krediet Elektronisch geld Hypothecair krediet Levensverzekeringen Pensioenverzekeringen Premiepensioenvorderingen Schadeverzekeringen Spaarrekeningen Klacht Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u toch niet tevreden bent, vragen wij u ons dit direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot : Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (www.kifid.nl) Postbus AG Den Haag T 0900-fklacht ofwel E Aansluitnummer Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer KvK te Venlo Uitvoering Elke klant is voor ons uniek. Wat wij voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. In het algemeen omvat ons advies- en bemiddelingstraject vijf stappen. 1. Oriëntatie Tijdens deze stap bespreken wij globaal wat wij voor u kunnen betekenen. 2. Inventarisatie Samen maken wij een inventarisatie van de financiële risico's waar u mee te maken kunt krijgen. 3. Rapportage & Bespreking Wij adviseren u over financiële producten die aansluiten bij uw persoonlijke situatie en wensen. 4. Bemiddeling Wij bemiddelen voor u met de aanbieder van het financiële product. 5. Blijvende ondersteuning Wij begeleiden u na aanschaf van een financieel product, alsmede bij het aanbrengen van wijzigingen hierin. Gesprekspartners Eerste contactpersoon is uw persoonlijk adviseur. Uw adviseur zorgt voor een op maat gesneden advies nadat hij/zij de oriëntatie- en inventarisatiestappen heeft afgerond. De activiteiten in de bemiddelingsfase worden door onze binnendienst, in overleg met uw financieel adviseur, uitgevoerd. Daarnaast zullen onze binnendienstmedewerkers u bijstaan met het completeren van uw dossier nadat u een offerte heeft geaccepteerd. Zij nemen de gehele administratieve afwikkeling voor hun rekening. Aanvullende advies- of bemiddelingsvragen zal uw adviseur voor zijn/haar rekening nemen. Beloning Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, huisvesting, opleiding en vergunningen. U betaalt voor advies en bemiddeling van complexe producten op basis van de aard van de werkzaamheden en de tijd die daarmee gemoeid is. Hoeveel dat is, hangt onder andere af van het door u gekozen service-abonnement en de aard van de opdracht. Werkzaamheden kunnen namelijk afwijken van een gemiddeld adviestraject. De complexiteit van uw financiële situatie kan bijvoorbeeld een kostenvariatie met zich meebrengen. Uw adviseur zal dit in de oriëntatiefase met u doornemen en de uiteindelijke kosten aan u bevestigen. Dit betreft dan de kosten voor de oriëntatie, inventarisatie-, advies- en bemiddelingsfase, alsook de nazorg. Zo wordt de kans op onverwachte (meer)kosten tot een minimum beperkt. Provisies Wij geven volledige provisietransparantie. Mocht een complex product, waarvoor wij na advies ook voor u mogen bemiddelen, een afsluitprovisie genereren, dan wordt deze afsluitprovisie in mindering gebracht op de afgesproken fee of uur-beloning.

3 Mocht een via ons kantoor gesloten en geadministreerd complex product jaarlijks nog een doorlopende provisie generen, dan wordt deze, afhankelijk van de met u gemaakte afspraken, in mindering gebracht op uw abonnements- of beheer-fee. Uurtarief Onze beloning op basis van uurtarief bedraagt maximaal 150,- en minimaal 60,- per uur. Hieronder treft u een indicatie aan van het gemiddelde uurtarief en het aantal uren voor enkele financiële diensten. Dienst/product Traject Benodigde uren Gemiddeld uurtarief Hypotheek adviestraject 25 uur 120,- Financiële planning adviestraject 10 uur 100,- Pensioen adviestraject 6 uur 125,- Vaste prijs Beloning op basis van een, vooraf afgesproken, vaste prijs is ook mogelijk. Dienst/product Vaste prijs Hypotheek 3.000,- Vervolghypotheek 1.000,- Financiële planning 1.000,- Pensioenadvies 750,- Second opinion 250,- Budgetplanning 250,- Deze tabel geeft een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden. Het kan heel goed zijn, dat wanneer wij ons verdiepen in uw specifieke situatie, wij tot de constatering komen dat wij meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen. Ook heeft het door u gekozen service-abonnement invloed op de hoogte van onze tarieven. Als een advies niet leidt tot bemiddeling van een financieel product, brengen wij u 75% van de (vaste) prijs in rekening. Service-abonnement Voor ons service-abonnement betaalt u maandelijks al dan niet een vast bedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de hoogte van de totale provisie die wij jaarlijks ontvangen voor uw, bij ons kantoor geadministreerde, schadeverzekeringen en de gekozen abonnementsvorm. Raadpleeg onze website voor alle mogelijkheden van ons service-abonnement. BTW en Assurantiebelasting Alle genoemde tarieven zijn netto-tarieven. Afhankelijk van de fiscale behandeling kan er BTW of Assurantiebelasting over het tarief verschuldigd zijn. Service-abonnement- en Tarievenwijzer Voor gedetailleerde informatie over onze dienstverlening en de hiervoor geldende tarieven, verwijzen wij naar bijgaande Service-abonnement- en Tarievenwijzer. Execution only Als een financieel dienstverlener betrokken wordt bij de bemiddeling van een financieel product zonder daarbij te adviseren, dan is er sprake van execution only. Bij execution only weet de klant zelf alle specificaties van het financiële product dat hij/zij wil aanschaffen en vraagt hij/zij aan de adviseur enkel en alleen om dit uit te voeren. Wij zorgen dan uitsluitend voor een zorgvuldige bemiddeling bij de totstandkoming van de overeenkomst. U bent in het geval van execution only zelf verantwoordelijk voor de beoordeling welk product bij uw situatie past. Ook verlenen wij geen nazorg zoals bedoeld in de wet. De zorgplicht ligt volledig bij de klant. Deze uitgangspunten worden schriftelijk en expliciet vastgelegd. Doordat wij bij deze vorm van dienstverlening tijd besparen, vertaalt zich dat door in onze kosten. Deze zijn dan ook lager dan bij een adviesklant. Bij execution only aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als later mocht blijken dat het afgesloten financieel product of verzekering niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbenden bij dit product). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren. Opdrachtbevestiging Als u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening, worden de gemaakte afspraken ten aanzien van onze dienstverlening en de vergoeding vastgelegd in een opdrachtbevestiging. U weet vooraf dus exact waar u aan toe bent.

4 Aansprakelijkheid Hoeijmakers Groep is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van Hoeijmakers Groep is beperkt tot waarvoor de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekking geeft. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Financiële bijsluiter Financiële ondernemingen die complexe producten, zoals een beleggingsfonds of een beleggingsverzekering aanbieden, moeten hierbij verplicht een Financiële bijsluiter (FB) beschikbaar stellen. De FB is een document waar je om moet vragen. De aanbieder verstrekt deze kosteloos. De FB zorgt ervoor dat de aanbieder van een complex financieel product informatie aan de consument geeft over rendementen, risico's en kosten. Goede en begrijpelijke informatie zorgt ervoor dat de consument in staat is om verantwoorde beslissingen te nemen bij de aanschaf van een complex product. Vraag een FB dus aan vóór u een product aanschaft. Productwijzers Het Verbond van Verzekeraars zet zich in om belangrijke algemene informatie over verschillende verzekeringen in begrijpelijke taal te ontsluiten voor de klant. In de zogenoemde productwijzers vinden consumenten de algemene kenmerken van een verzekeringsproduct. Hiermee kan de consument een eerste oriëntatie doen. De basisinformatie in de productwijzer helpt als een soort leeswijzer bij de vergelijking van producten van individuele aanbieders. Er zijn verschillende productwijzers voor veel gebruikte verzekeringsproducten. Alle productwijzers vindt u op onze website. Ook op de consumentenwebsite biedt het Verbond van Verzekeraars de productwijzers voor consumenten aan. Kwaliteitsborging Wij zijn aangesloten bij: Stichting Erkend Hypotheekadviseur (www.seh.nl) Vereniging Erkend Hypothecair Planners (www.hypothecairplanner.nl) Adviseurs in Financiële Zekerheid (www.adfiz.nl) Register Makelaar in Assurantiën (www.rmia.nl) Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. (www.nvm.nl) Deze organisaties eisen kwaliteit van haar leden. Deze kwaliteitsnormen gelden voor het advies zelf, maar onder andere ook voor de wijze van adviseren en de vakkennis van onze medewerkers. Ons bedrijf beschikt over alle relevante (AFM)vergunningen en onze medewerkers zijn in het bezit van actuele diploma's en certificaten. Door middel van Permanente Educatie blijven wij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in onze branche. Informatieverstrekking Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Wij vragen u daarom regelmatig ons te informeren. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw inkomens- of persoonlijke situatie. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons belangrijk een totaalbeeld te hebben. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële pakket. Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie sturen. Soms gaat het om informatie die wij wettelijk verplicht zijn te verstrekken. Maar ook kunnen wij u informatie toesturen, omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen. In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij zelf deze documenten ook. Privacy Uit hoofde van onze dienstverlening beschikt Hoeijmakers Groep over gegevens van u als klant. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Alle gegevens die op uw situatie betrekking hebben archiveren wij in een persoonlijk (geautomatiseerd) dossier. Onze gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag. De (persoons)gegevens worden gebruikt ten behoeve van onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsactiviteiten.

5 Beëindiging dienstverlening Er kunnen zich situaties voordoen waardoor u besluit niet langer van onze dienstverlening gebruik te maken. Is dit het geval voordat een al ingezet adviestraject is afgerond, dan ontvangt u een factuur op basis van de werkelijk gemaakte uren of, indien dit lager is, op basis van 75% van de afgesproken fee. Voorbehoud Bij het afsluiten van een koopovereenkomst voor een woning worden doorgaans ontbindende voorwaarden opgenomen met betrekking tot onder andere de benodigde financiering. Binnen een bepaalde periode moet dan duidelijk zijn of er een financiering kan worden verkregen. Uw adviseur spant zich in om, vóór de datum van verstrijken van deze ontbindende voorwaarden, duidelijkheid te hebben over uw financieringsaanvraag. Onze adviseurs kunnen echter nooit garanderen dat dit binnen de betreffende termijn gerealiseerd wordt, mede omdat een en ander afhankelijk is van de snelheid van de betreffende aanbieder. Ons kantoor kan derhalve nimmer aansprakelijk gehouden worden voor het passeren van een ontbindende voorwaardentermijn en de consequenties daarvan. Vragen Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn. Hebt u nog vragen? Stel ze ons gerust. Wij helpen u graag verder. Op vindt u telkens de meest actuele versie van dit Dienstverleningsdocument. Ondertekening Door ondertekening van dit document tekent u voor het feit dat onze adviseur de inhoud van dit document met u heeft doorgenomen. U geeft hiermee nog geen opdracht voor het in gang zetten van een advies- en/of bemiddelingstraject. (datum) (plaats) (ondertekening klant).. (ondertekening partner).. (naam klant). (naam partner)

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos Scheeren Assurantiën

Dienstenwijzer Jos Scheeren Assurantiën Dienstenwijzer Jos Scheeren Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. Hierin staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inhoudsopgave Wie zijn wij? 3 Bereikbaarheid en openingstijden 3 Waarvoor kunt u bij ons terecht? 3 Dienstverlening 4 Hoe komen wij tot een advies? 4 Kosten van advies en bemiddeling

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.afinam.nl Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Versie 2013/1

Dienstenwijzer. Versie 2013/1 Versie 2013/1 Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit maken wij u wegwijs bij Van Eyk Hypotheken. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wie zijn wij? Den Hartigh Adviesgroep is de handelsnaam van de besloten vennootschap Den Hartigh Adviesgroep B.V. (KvK 24421060). In dit document vindt u belangrijke informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit (dvd) maken wij u wegwijs bij [Naam kantoor]. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij Van der Poll Financiële Diensten. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Duurstede Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hoeksche Advies

Dienstenwijzer Hoeksche Advies Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Hoeksche Advies Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Hoeksche Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

Assurantiekantoor van den Broek BV

Assurantiekantoor van den Broek BV Assurantiekantoor van den Broek BV Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (versie 13.06)

Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Dienstverleningsdocument (versie 13.06) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. U staat als klant bij ons kantoor centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën

Dienstverleningsdocument. De werkwijze van MOM Assurantiën Dienstverleningsdocument De werkwijze van MOM Assurantiën Versie: maart 2010 Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602.

Kamer van Koophandel In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 60717602. Dienstenwijzer Oranjeland Ltd Ons kantoor heeft een adviserende en bemiddelende functie op het gebied van hypotheken, pensioenen en assurantiën voor zowel de particuliere als zakelijke relatie. Daarbij

Nadere informatie

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70.

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70. Dienstverleningsdocument Hypotheek & Vermogen Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Hypotheek & Vermogen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over

Nadere informatie

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars.

Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars. Dienstenwijzer Het verstrekken van dit document is wettelijk verplicht voor alle aanbieders en bemiddelaars. Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N

D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N D I E N S T V E R L E N I N G S D O C U M E N T V A N Seijkens den Ouden V.O.F. Seijkens den Ouden Pensioenen B.V. hierna te noemen SdO, SdO is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen

Nadere informatie

Versie 12.01.2015. Assurantiekantoor W.Verheijen

Versie 12.01.2015. Assurantiekantoor W.Verheijen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie