Openingskrant - 17 februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openingskrant - 17 februari 2011"

Transcriptie

1 Het Ankerlicht Een ankerlicht is een herkenningspunt en dienstbaar aan anderen. Zo biedt ook Het Ankerlicht bescherming aan haar bewoners. Openingskrant - 17 februari 2011 Het Ankerlicht is geopend. In het gebouw Een voorziening om trots op te zijn naast Talma Haven zijn 41 appartementen, die door Woonstichting Patrimonium geëxploiteerd worden. Acht ervan zijn bedoeld voor bewoners met somatische zorg. Vorige week vrijdag verrichtte wethouder Geert Post, samen met Klaas Schaak, de openingshandeling. De gemeente Urk heeft volop medewerking verleend aan dit project. Ook Talma Haven speelt een belangrijke rol in het geheel. Vanuit deze instelling wordt aan de bewoners zorg verleend. Het gebouw voorziet in een grote behoefte. De belangstelling voor de openingshandeling was groot. Van heinde en ver waren er genodigden, maar ook andere belangstellenden. Het is een samenwerkingsproject tussen Woonstichting Patrimonium, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Talma Haven. Eerstgenoemde is eigenaar van het pand, dat door middel van een loopsluis met het verzorgingshuis is verbonden. Dat is niet de enige verbinding tussen beide partijen. Talma Haven biedt zorg aan de bewoners. De bewoners van Het Ankerlicht worden ook betrokken bij allerlei activiteiten die door Talma Haven en Caritas worden georganiseerd. Omwonenden kunnen ook gebruik maken van Tafeltje-dekje, een service waarbij de bewoners voor iedere dag eten kunnen bestellen bij Talma Haven. In heel wat Urker huizen zijn inmiddels speciale voorzieningen voor mensen met een fysieke handicap hebben. Trapliften, aangepaste keuken en slaap- en badkamers zijn daar de meeste bekende voorbeelden van. In Het Ankerlicht zijn acht appartementen voor mensen met een handicap ingericht. Aanvankelijk kwamen de verzoeken om hier in te mogen wonen met een skriebel bientjen binnen. Nu zijn alle appartementen bewoond. De gemeente Urk heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld door een euroton subsidie beschikbaar te stellen voor dit project. Op het oog een aanzienlijke bijdrage, maar gezien in het licht van individueel verstrekte voorzieningen is dat een aanvaardbaar bedrag. Wethouder Geert Post is enthousiast over het project en de samenwerking met Woonstichting Patrimonium en Talma Haven. In een artikel in deze krant geeft hij aan dat de gemeente Urk haar verantwoordelijkheid zal nemen in geval er in de toekomst meer aanvragen zullen komen. De gemeente Urk wil goede voorzieningen voor haar inwoners. En daar hoort Het Ankerlicht zeker bij. Woonstichting Patrimonium en Talma Haven hebben samen met GBU grafici deze krant gemaakt. Genoemde partijen willen hiermee laten zien dat samenwerking tot iets moois kan leiden. Natuurlijk zijn er verschillende partijen bij de bouw betrokken geweest. Aannemer J. Kaptein bouwde Het Ankerlicht, terwijl Wijbenga architecten en adviseurs bv in Sneek, Kampen en Almere verantwoordelijk is voor de vormgeving en het toezicht tijdens de bouw. In deze krant staan verschillende interviews met de leidinggevenden van Talma Haven, Woonstichting Patrimonium, Caritas en Oude en Nieuwe Land. Verder komen onder andere ook wethouder Geert Post en AB Tuinstijl aan het woord.

2 donderdag 17 februari 2011 openingskrant het ankerlicht pagina 3 n De initiatiefnemers van Het Ankerlicht samen om de tafel. V.l.n.r. Karel van Bezooijen, directeur van Talma Haven, Lenie Hoefnagel, projectmanager bij Talma Haven, Tjalling Hoekstra, Hoofd Technische Dienst bij Patrimonium, Johan Oosterhoff, directeur van Patrimonium, Marian Uitdewilligen, directeur van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Mariët Rommens, manager verpleging en verzorging Urk. Niemand van ons had dit alleen kunnen doen Bijzondere samenwerking tussen Patrimonium, ZONL en Talma Haven Een nieuw, uniek concept Belangstellenden komen overal vandaan om te kijken naar Het Ankerlicht. Een bijzonder appartementencomplex, mogelijk gemaakt door de samenwerking van drie partijen: Christelijke Woonstichting Patrimonium, Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) en Zorgcentrum Talma Haven. De plannen voor Het Ankerlicht waren er al in De bestaande woningen aan Het Roer werden eerst gerealiseerd. Het project viel daarna een tijdje stil, totdat Patrimonium zich in 2003 bij de onderhandelingen voegde. Samen met Talma Haven en ZONL kwamen er nieuwe ideeën, die steeds groter werden. Uiteindelijk ontstond met behulp van allerlei architecten een haalbaar plan.,,de tijd is nu rijp voor dit project, legt Karel van Bezooijen, directeur van Talma Haven, uit.,,tien jaar geleden wilden ouderen deze kant nog niet op. Ook zien we een substantiële toename van het aantal 65-plussers. Het Ankerlicht voorziet in een behoefte. Het resultaat van veel overleg en een productieve samenwerking tussen de drie verschillende partijen is een appartementencomplex, gebaseerd op een nieuw en uniek concept, met 41 woningen. Bewoners huren de appartementen van Patrimonium. Er zijn gewone woningen, woningen voor mensen met een thuiszorgindicatie (de zogenaamde zorgwoningen) en woningen waar mensen wonen met een somatische verpleeghuisindicatie (de zogenaamde verpleeghuisappartementen of somatische woningen). Daarnaast zijn er walkovers naar de bestaande woningen aan Het Roer en naar Talma Haven. De bewoners wonen dus zelfstandig, maar kunnen te allen tijde een beroep doen op de zorg die ze nodig hebben. Dit kan vanaf het begin zijn, maar ook in de toekomst. Volwaardige appartementen Verantwoordelijk voor thuiszorg en verpleeghuiszorg is ZONL, die de zorg en alle diensten heeft uitbesteed aan Talma Haven. Verpleging en behandeling worden geleverd door medewerkers van de Zorggroep. De bewoners wonen beschermd, want het is een afgesloten geheel. Daarnaast zijn alle voorzieningen in de buurt.,,wij zagen dat er vraag was naar meer seniorenhuisvesting, vertelt Johan Oosterhoff, directeur van Patrimonium.,,Eerder realiseerden wij ook al enkele andere projecten in dit kader op Urk. Nu raakten we hierbij betrokken. Er waren veel mogelijkheden, maar op een gegeven moment hebben we de knoop doorgehakt: het werd een project met alle vormen van zorg op deze woonzorglocatie binnen één gebied. Dit zie je terug in de verschillende woningen. Bijzonder is dat ook de verpleeghuisappartementen volwaardige appartementen zijn, waar echtparen kunnen blijven wonen als één van hen verpleegzorg nodig heeft. Dat is uniek in deze omgeving. Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Talma Haven werkten al op verschillende onderdelen samen, bijvoorbeeld in Gezondheidscentrum Het Dok, in t Kompas en met de thuiszorg op Urk. De thuiszorg op Urk komt vanuit de Zorggroep, maar rondom Talma Haven is het aan het zorgcentrum uitbesteed. Die is onderaannemer.,,deze samenwerking is heel fijn, vertelt Marian Uitdewilligen, directeur van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.,,We doen allebei waar we goed in zijn, zodat de bewoners de zorg kunnen krijgen die ze nodig De tijd is nu rijp voor dit project hebben. De bewoners van de acht somatische verpleeghuiswoningen krijgen bijvoorbeeld verpleging en behandeling vanuit de Zorggroep. De rest levert Talma Haven. De zorg die bewoners van Het Ankerlicht (kunnen) krijgen kan variëren van huishoudelijke zorg tot verpleeghuiszorg, afhankelijk van de vraag van de bewoner. Zowel de somatische appartementen als de zorgwoningen hebben een alarmeringssysteem. Eén druk op de knop zorgt ervoor dat er meteen iemand vanuit Talma Haven komt helpen.,,deze à la minute zorg is sneller dan de gewone thuiszorg, aldus Tjalling Hoekstra, Hoofd Technische Dienst bij Patrimonium. Er zijn s nachts altijd drie personen aanwezig, die elkaar helpen. Ook de gewone woningen kunnen deze alarmering inkopen. Zorg en welzijn Talma Haven biedt het zogenaamde zorg- en welzijnsarrangement aan. De alarmering en de ongeplande zorg zijn onderdelen van het eerste arrangement. Het welzijnsarrangement houdt in dat de bewoners van Het Ankerlicht deel kunnen nemen aan alle activiteiten in Talma Haven.,,Dit kan het eten zijn in het restaurant, maar ook deelname aan de koffieochtend, legt Lenie Hoefnagel, projectmanager bij Talma Haven, uit. Bij de somatische verpleeghuiswoningen hoort dit bij de basiszorg.,,maar willen mensen bijvoorbeeld zelf koken, dan krijgen ze dat geld terug. Daarnaast is er drie ochtenden in de week gezamenlijk opvang voor de bewoners van de somatische verpleeghuisappartementen. De bewoners van de andere woningen kunnen datgene inkopen wat ze wenselijk vinden.,,het is ook een stukje sociaal contact en gezelligheid wat bewoners meekrijgen. Welzijn is eigenlijk belangrijker dan zorg, want bij maximaal welzijn is er minder zorg nodig. Lenie Hoefnagel licht een ander groot voordeel toe:,,in deze woonvorm kunnen echtparen heel lang samen blijven wonen, ook wanneer één of allebei zorg nodig hebben. Daarnaast kunnen mensen die een partner in t Kompas hebben elkaar veel meer zien, want ze kunnen overdag naar elkaar toe. Samenwerking De bewoners zijn erg enthousiast.,,de lijnen met de bewoners zijn heel kort, vertelt Karel van Bezooijen.,,Ze zijn erg tevreden met de appartementen. Veel anderen zeggen: als ik dit van tevoren had geweten De behoefte blijkt ook wel uit de honderd inschrijvingen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners van Het Ankerlicht is 72 jaar. De zorg- en verpleeghuisappartementen die vrij komen, worden in overleg toegewezen aan een ander.,,wij overleggen met Patrimonium wie de zorg het hardst nodig heeft, legt Mariët Rommens, manager verpleging en verzorging Urk, uit. Het algemene idee is dat mensen in Het Ankerlicht zelfstandig kunnen blijven wonen. Bewoners bepalen zelf de mate van zelfstandigheid, maar voelen zich veel veiliger omdat de zorg dichtbij is. De initiatiefnemers zijn erg trots op het project.,,de samenwerking is fijn, want niemand van ons had dit alleen kunnen doen, licht Oosterhoff toe.,,daarnaast hebben we van elkaar geleerd. Talma Haven en ZONL gingen altijd uit van de mogelijkheden en niet van wat niet kan. Alle partijen hebben steeds hetzelfde voor ogen gehad: zelfstandig wonen realiseren, met zo nodig zoveel mogelijk praktische zorg aan huis.,,dat is ruimschoots gelukt horen we van de bewoners. In deze tijd van bezuinigingen hebben wij een voorbeeldfunctie: we laten zien dat het voor mensen die zorg nodig hebben beter is dat partijen samenwerken, in plaats van concurreren.

3 donderdag 17 februari 2011 openingskrant het ankerlicht pagina 5 Caritas Urk in Het Ankerlicht Dat extra stukje welzijn Door de komst van Het Ankerlicht moest Caritas Urk op zoek naar een nieuw onderkomen. De oplossing was snel gevonden: een kantoor in het nieuwe appartementencomplex.,,de perfecte locatie voor ons, aldus Anne Salomonson van Caritas Urk. Hier kan zij haar werk volop voortzetten: mantelzorgers ondersteunen en mensen met ziekte, ouderdom of een handicap helpen op allerlei verschillende manieren. Caritas Urk is een stichting voor informele zorg en welzijn. Met 450 vrijwilligers ondersteunt ze mantelzorgers, iemand die voor een familielid, vriend of buur zorgt, en helpt ze mensen met ziekte, ouderdom of een handicap. Van het gezelschap houden en een kopje koffie drinken tot het doen van boodschappen, licht verzorgende taken of iemand vervoeren.,,we werken veel met ouderen, daarom is dit een geweldige locatie. Daarnaast kunnen we onze samenwerking met Talma Haven en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) behouden en misschien in de toekomst zelfs uitbreiden. De vervlechting tussen zorg en welzijn wordt namelijk steeds groter. Anne Salomonson:,,Dat zie je terug in deze samenwerking. Maar wij zijn er voor dat extra stukje welzijn. We werken met de hulp van vrijwilligers en zonder ons moet ieder mens gewoon de basiszorg krijgen die hij verdient. Bijdrage Het Ankerlicht Caritas Urk staat de bewoners van Het Ankerlicht op verschillende manieren bij. Zo maken verschillende bewoners gebruik van de vrijwilligers van de stichting. Ook kunnen bewoners deelnemen aan allerlei sociale en culturele activiteiten en kan Tafeltje-Dek-Je (het bezorgen van maaltijden) bij Caritas worden aangevraagd. Een bijzondere taak ligt er voor ouderenadviseur Jannie de Vries. Zij ondersteunt mensen bij het zelfstandig blijven wonen en begeleidt meerdere bewoners van Het Ankerlicht. Zij kijkt onder andere of mensen genoeg zorg krijgen en waar de situatie verbeterd kan worden. Salomonson:,,Wat wij willen is dat mensen net even dat extra beetje aandacht en gezelligheid krijgen. Bijvoorbeeld door bij mensen thuis te komen, maar ook door het houden van een koffieochtend in samenwerking met Talma Haven. Een vrijwilliger is vaak de extra schakel om iets mogelijk te maken. De stichting is in ieder geval erg blij met de komst van Het Ankerlicht.,,Het is een geweldig project. Wij kunnen onze samenwerking behouden en wat samen kan, moet je samen doen. Daar heeft de doelgroep baat bij. AB Tuinstijl zorgt voor fleurige en gezellige tuin Een hele mooie klus voor ons Naast het bouwen van een complex zoals Het Ankerlicht komen er natuurlijk veel meer zaken aan de orde. Zoals het aanleggen van een tuin bijvoorbeeld. Die klus werd door AB Tuinstijl uit Urk geklaard. Albert de Borst is blij met deze opdracht, omdat hij het een mooi project vindt:,,wij hebben prettig samengewerkt met aannemer, architect en opdrachtgever. De tuin is heel mooi geworden. Voor de aanleg van de tuin is er uitvoerig nagedacht over de invulling er van. De kleuren moesten in overeenstemming zijn met de kleuren van de beide gebouwen.,,de architect heeft de tuin ontworpen en daarbij heeft hij rekening gehouden met de omgeving en het praktische gebruik van de tuin. AB Tuinstijl mocht zelf een idee inleveren bij de architect. Dat hebben wij gedaan en al snel waren wij het eens, zegt Albert de Borst. Bij de aanleg werd besloten om verschillende soorten planten en struiken te gebruiken. Als het ene deel is uitgebloeid en het weer gesnoeid kan worden, dan begint het andere deel te bloeien. Zo ontstaat een fleurig beeld van de tuin, die optimaal door de bewoners kan worden benut. Albert de Borst:,,Er staan rododendrons, vlinderstruiken, hortensia s, forsythia s en Skimmia Japonica s in de tuin. Het geheel is aangevuld met een aantal zitplaatsen. AB Tuinstijl is al langer werkzaam voor Talma Haven. Maar deze klus kreeg het bedrijf van Bouwbedrijf Kaptein, in samenwerking met de architect en Woonstichting Patrimonium. Naast het aanleggen van de tuin moest er ook een groot parkeerterrein van ongeveer 1000 vierkante meter worden aangelegd.,,dat hebben wij niet gedaan, dat heeft de aannemer destijds zelf uitbesteed aan een stratenmakerbedrijf. Wij moesten er wel rekening mee houden in onze keuze voor de beplanting. Deze mochten niet te groot zijn en er moest geen of weinig bladafval zijn, legt uit Albert de Borst uit. AB Tuinstijl kijkt tevreden terug op de samenwerking met de architect, aannemer, Talma Haven en Woonstichting Patrimonium:,,De samenwerking was prima en wij begrepen elkaar, ook als het om details ging. Kortom, het was voor ons een uitstekende ervaring en een leuke klus.

4 donderdag 17 februari 2011 openingskrant het ankerlicht pagina 7 Wethouder Geert Post verrichtte opening Het Ankerlicht Gemeente werkt graag mee Het initiatief voor de bouw van Het Ankerlicht lag bij de directie van Talma Haven en Woonstichting Patrimonium, maar de gemeente Urk heeft spontaan meegewerkt aan het tot stand komen er van. Wij hebben dan ook euro aan subsidie verstrekt. Wethouder Geert Post is enthousiast over het initiatief, vooral ook omdat het een voorziening is waar behoefte aan bestond binnen de Urker samenleving. Er zijn acht appartementen beschikbaar voor inwoners van Urk met somatische zorg. De gemeente Urk is verplicht om in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mensen te helpen die aanpassingen aan hun huis nodig hebben. Het aanbrengen van een lift of aanpassingen aan bijvoorbeeld de bad- of slaapkamer is een dure aangelegenheid.,,maar wij moeten als gemeente deze mensen financieel helpen. Dat heeft de gemeente ook altijd gedaan. Maar vaak gebeurt het dat als de hulpbehoevende bewoners overlijden of vertrekken, dat de voorzieningen in het huis weggehaald moesten worden. Eigenlijk zijn dat dubbele onkosten, zegt wethouder Geert Post. Toen de vraag van Talma Haven en Patrimonium om ondersteuning voor Het Ankerlicht bij de gemeente binnen kwam, vonden de partijen elkaar vrijwel meteen. De gemeenteraad stelde een euroton beschikbaar voor acht appartementen voor somatische patiënten. Geert Post:,,Het bedrag per appartement is lager dan wanneer er een woning aangepast moet worden. En deze aanpak voorziet in een grote behoefte. In de aanvangsfase leek de belangstelling niet zo groot, maar dat veranderde gauw. Alle beschikbare appartementen voor somatische patiënten zijn inmiddels bewoond. Intussen rijst de vraag of deze voorziening voldoende is om aan de toekomstige vraag te voldoen. Geert Post is daar duidelijk over:,,voor zover mij bekend is het voorlopig genoeg. Maar als blijkt dat er in de toekomst toch meer behoefte ontstaat, dan zal de gemeente Urk niet werkeloos langs de kant blijven staan. Urk groeit tenslotte ook door. Wij werken graag samen met Talma Haven en Patrimonium, twee partijen die weten wat er leeft in de samenleving. Gebleken is dat er op Urk behoefte was aan een dergelijke voorziening. Vorige week vrijdag werd Het Ankerlicht door de wethouder geopend:,,een mooi gebouw met een geweldige uitstraling, bedoeld voor de ouderen die daar zelfstandig kunnen wonen, maar ook verpleegzorg kunnen ontvangen. Bestaande woning aan Het Roer: Pieter Gerssen Een veilig gevoel Pieter Gerssen (90) woont al twaalf jaar in één van de bestaande woningen aan Het Roer. Een keuze waar hij geen moment spijt van heeft gehad.,,het huis is erg goed beveiligd en mocht er iets zijn dan hoef ik alleen maar op een knopje te drukken, vertelt Pieter Gerssen.,,Ik val onder Talma Haven en dat geeft een veilig gevoel. Elke dag eet hij in het verzorgingstehuis. Met de komst van Het Ankerlicht zijn er een paar dingen veranderd. De plaatsgenoot loopt nu door het nieuwe gebouw naar de eetzaal. Ook heeft hij een nieuwe schuur gekregen binnen Het Ankerlicht. Pieter heeft de complete bouw met foto s vastgelegd, vanaf de eerste paal tot het eindresultaat. Al deze foto s heeft hij in een album geplakt.,,het complex is prachtig geworden. Ik ben hier zelf ook erg tevreden. Je hoort geen herrie, ik heb rust. Zorgwoning: Jan en Co Mars Gerust op de toekomst Binnen korte tijd kreeg Co Mars en hartklachten en borstkanker. Kort daarna kreeg haar man Jan Mars een herseninfarct. Gebeurtenissen waardoor het stel veel in moest leveren. De verhuizing naar Het Ankerlicht heeft veel zorgen voor de toekomst weggenomen. Het stel las in de krant over het nieuwe appartementencomplex en schreef zich in voor een zorgwoning.,,we zijn nu nog op een leeftijd dat we zelf kunnen beslissen, vertelt Co.,,Wanneer straks voor je wordt beslist, heb je weinig meer te zeggen. Het paar kon in één van de appartementen terecht en verhuisde in september. Ze zijn blij met hun keuze. Eén van de grote voordelen is dat alles gelijkvloers is. Daarnaast zitten op drie verschillende plekken alarmknoppen, in de douche met een verlengstuk voor wanneer iemand valt. Binnen een paar minuten komt dan iemand uit Talma Haven.,,We zijn gerust op de toekomst. Als er nu wat gebeurt, kunnen we zo lang mogelijk samen op Urk blijven wonen.

5 donderdag 17 februari 2011 openingskrant het ankerlicht pagina 9 KVW/Wijbenga Architecten en Adviseurs: Gebouw met vriendelijke uitstraling Een vleug van trots is te horen als Gerard Wijbenga vertelt over Het Ankerlicht. Hij is directeur van het familiebedrijf dat al jaren samenwerkt met Woonstichting Patrimonium. Het bedrijf heeft vier vestigingen, waaronder een in Kampen. Deze afdeling heeft Het Ankerlicht ontworpen en uitgevoerd. De wensen van Woonstichting Patrimonium werden op een fantastische manier in het bouwplan verweven.,,centraal daarbij moest de balans tussen goede verhuurbaarheid en flexibiliteit in evenwicht zijn. Dat is goed gelukt bij dit gebouw, dat 41 appartementen heeft, zegt Gerard Wijbenga. De mede-directeur van de Wijbengagroep heeft samen met zijn broer Albrecht en zus Tineke de leiding over het familiebedrijf. De broer is architect en de zus heeft het commerciële gedeelte onder haar hoede. Zij hebben een lange relatie met Woonstichting Patrimonium. Gerard Wijbenga:,,Gezamenlijk zijn er tientallen projecten gerealiseerd. Zo hebben wij twee jaar geleden het appartementencomplex t Eiland opgeleverd en hebben wij in opdracht van de woonstichting samen met Bouwbedrijf Kaptein BV de Nieuw-Guineastraat gerenoveerd. Wijbenga Architecten en Adviseurs zorgt er voor dat de klanten centraal staan als het gaat om het verwezenlijken van wensen:,,de architectuur is een creatief proces. Dat houdt onder andere in het vormgeven van de wensen van de klant en rekening houdend met zaken als duurzaamheid, efficiency, flexibiliteit en kostenbeheersing. Elk ontwerp is hierin uniek en juist dat is onze toegevoegde waarde. Ook bij Het Ankerlicht komt dat tot uiting. Het was niet alleen maar een gebouw ontwerpen en laten bouwen. De al bestaande zestien appartementen aan Het Roer werden in de nieuwbouw betrokken. De bergingen van deze appartementen werden verplaatst naar het souterrain van Het Ankerlicht. De ingang, met het daarbij behorende trappenhuis en lift, werd ook verplaatst. Op deze manier werden beide projecten met elkaar verbonden. Het heeft zich tot een modern en aantrekkelijk geheel gevormd. Het Ankerlicht heeft dus in totaal 41 appartementen. De zestien van Het Roer er bij op geteld maakte het geheel tot een omvangrijk complex. Acht appartementen in Het Ankerlicht, op de begane grond, zijn voor somatische zorg bedoeld. Het geheel is via een loopsluis aan Talma Haven gekoppeld, van waaruit er zorg verleend gaat worden.,,het geheel is een versterking van het voorzieningenniveau op zorggebied, zegt Gerard Wijbenga. De bouwperiode heeft wat langer geduurd dan gepland. Wijbenga:,,Maar dat kwam door de lange en strenge winter van Voor de bouw van het souterrain moesten damwanden worden geslagen, omdat er bemaling moest plaatsvinden. Diverse nutsvoorzieningen moesten worden omgelegd en er moest een nieuwe trafo komen. Al deze zaken hebben meer tijd gekost en leverde wel eens spanning op tijdens de bouw. Uiteindelijk liep het project twee maanden uit. Maar de buurt had gelukkig begrip voor deze situatie. En daar zijn wij de mensen heel erg dankbaar voor. Petra Kalter is welzijnsfunctionaris Van computerles tot kappersbezoek Ada van Slooten is verzorgende IG Een leuke afwisseling Alle vragen die gaan over het eigen welzijn kunnen aan Petra Kalter worden gesteld. Zij is de welzijnsfunctionaris binnen Het Ankerlicht. Wanneer iemand bijvoorbeeld gebruik wil maken van de zorgalarmering of van Tafeltje-Dek-Je, kan men dat bij haar aankaarten. Daarnaast gaat Petra over de aanvraag van het welzijnsarrangement.,,dit houdt in dat bewoners mee kunnen doen met alle activiteiten in Talma Haven. En dat zijn er nogal wat. We hebben voor ieder wat wils, van de mannensoos tot aan creatieve activiteiten en van computerles tot een bezoekje aan de kapper of pedicure. De bewoners van Het Ankerlicht zijn weer van een andere generatie en dat merk je bij de activiteiten. Zo vroeg er laatst één om een Wii. Het is leuk om te zien hoe bewoners van beide instellingen elkaar stimuleren. Voor de bewoners van de somatische verpleeghuiswoningen is drie ochtenden in de week tevens daginvulling geregeld. In een maandelijkse flyer staan alle activiteiten vermeld. n Ada van Slooten (r) en Petra Kalter letten op de zorg en het welzijn binnen Het Ankerlicht. Ada van Slooten werkt als verzorgende IG in Talma Haven en sinds kort ook in Het Ankerlicht. Een leuke afwisseling vindt Ada.,,Een jongere groep mensen met weer andere behoeften. Binnen Het Ankerlicht vervult Ada de taken van teamleidster en houdt ze in dat kader in de gaten hoeveel zorg de mensen nodig hebben. Zo n twintig bewoners in Het Ankerlicht krijgen zorg. Dat betekent dat ze worden geholpen met dingen als aankleden, wassen en medicijnen innemen. Per dag is er een route uitgestippeld in het gebouw om de mensen te helpen, afhankelijk van de behoeften die dag. Ada:,,Iedereen in Het Ankerlicht kan zorg aanvragen, ook de mensen in de gewone woningen. Natuurlijk is het vaak zo dat mensen in een somatische verpleeghuiswoning er meer gebruik van maken. Maar wanneer wij denken dat iemand (meer) zorg nodig heeft, geven wij dat door aan Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Die gaan er dan mee aan de slag.

6 donderdag 17 februari 2011 openingskrant het ankerlicht pagina 10 Somatische verpleeghuiswoning: Piet en Nel van den Berg-de Groot We zijn gelukkig nog samen Na een half jaar in De Schakel te hebben gelegen, kon Nel van den Berg-de Groot niet meer terug naar haar oude situatie. Samen met haar man Piet woonde ze jarenlang op een boerderij bij Tollebeek, maar nu zijn ze verhuisd naar een somatische verpleeghuiswoning in Het Ankerlicht. Gewone woning: Wim en Anna Roth-Ruiten Het mooiste plekje Op de begane grond, in de punt van Het Ankerlicht wonen Wim en Anna Roth-Ruiten. In een gewone woning, maar wel met alle mogelijke zorg erbij ingekocht.,,wanneer het dan nodig is, kunnen we er gebruik van maken. Gemiddeld vijf keer per dag krijgt Nel, die rolstoelgebonden is, hulp van medewerkers van Talma Haven. Om haar nek heeft ze een alarmeringssysteem hangen. Koken doet ze nog zelf, maar heel veel andere dingen, zoals haar hobby s naaien en breien, kan ze niet meer. De verhuizing naar Het Ankerlicht was dan ook nodig.,,we konden niet terug, want dan zou alles verbouwd moeten worden, vertelt Nel.,,De verzorging staat hier voorop en dat is heel fijn. Het heeft veel zorgen weggenomen, ook voor onze kinderen, en we zijn gelukkig nog samen. Piet zit in de dagopvang en Nel doet drie ochtenden in de week mee met activiteiten in Talma Haven.,,Dan wordt er bijvoorbeeld voorgelezen of maken we creatieve dingen. Daarnaast zijn we heel blij met de hulp van onze kinderen. Wim en Anna kijken recht op Winkelcentrum Urkerhard. Alle gezellige bedrijvigheid krijgen ze mee.,,maar we hebben wel echt privacy, vertelt Anna. Wim vult aan:,,we wonen op het mooiste plekje. In oktober verhuisde het stel na veertig jaar van De Akkers naar Het Ankerlicht. Allebei kwakkelden ze met hun gezondheid en de overgang heeft veel veranderd in positieve zin. Anna:,,Het is kleiner en gelijkvloers. We hebben alles bij de hand en er hoeft geen tuin meer onderhouden te worden. Ook voelt Anna zich fitter:,,dit huis is minder vochtig. Het zorg- en welzijnsarrangement hebben ze ingekocht.,,het gaat nu redelijk goed met ons, maar mocht dat veranderen, dan kunnen we er gebruik van maken. Daarnaast kunnen we aan alle activiteiten in Talma Haven deelnemen. Nadat ons bed hier was neergezet, hebben we geen moment meer terug gewild.

Compleet wonen in Schavenweide

Compleet wonen in Schavenweide Compleet wonen in Wonen in In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. bestaat uit

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Veilig en prettig wonen in een groene omgeving. Eikenhorst. Voor mensen met dementie en mensen met een lichamelijke beperking

Veilig en prettig wonen in een groene omgeving. Eikenhorst. Voor mensen met dementie en mensen met een lichamelijke beperking Veilig en prettig wonen in een groene omgeving Eikenhorst Voor mensen met dementie en mensen met een lichamelijke beperking Van harte welkom in Eikenhorst, woonzorglocatie voor beschermd wonen op Park

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Thuis is waar je hart is

Thuis is waar je hart is Thuis is waar je hart is Woon-, zorg- en dienstencentrum Margaretha Lekker thuis Wonen aan de karakteristieke gracht van Kampen, middenin de historische binnenstad. Dat is wonen in Woon-, zorg- en dienstencentrum

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Evaluatie van Wiekslag Boerenstreek te Soest: tevreden maar kritische gebruikers

Evaluatie van Wiekslag Boerenstreek te Soest: tevreden maar kritische gebruikers Evaluatie van Wiekslag Boerenstreek te Soest: tevreden maar kritische gebruikers Het evalueren van gebouwen heeft als doel het verkrijgen van kennis om in de toekomst (nog) betere gebouwen te ontwerpen

Nadere informatie

Proteion is er voor u in Echt-Susteren

Proteion is er voor u in Echt-Susteren Proteion is er voor u in Echt-Susteren U heeft een prettig leven en wil dat graag zo houden. Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig. Als professional in welzijn en zorg wil Proteion dienstbaar en ondersteunend

Nadere informatie

Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Het pakket Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging is wonen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R

c A R i n T R E G G E L A n D h u i S DE STOEVELAAR G O O R carintreggeland huis DE STOEVELAAR GOOR Aan de rand van Goor, met uitzicht over het Twentse landschap. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige

Nadere informatie

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen?

Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? Wilt u zelfstandig blijven wonen, maar niet alleen? In Het Ouden Huis woont u in uw eigen woning en leeft u uw eigen leven. Zoekt u hulp of gezelschap dan is dat dichtbij. De Zorgdrager, die in Het Ouden

Nadere informatie

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide

Compleet wonen in woonzorgcentrum Schavenweide Compleet wonen in woonzorgcentrum Appartementen gebouw B, C & D Woonzorgcentrum In november 2013 is het nieuwe geopend: een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een

Nadere informatie

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO

c A r i n T r E g g E L A n d h u i s TiTus BrAndsMAhOf A L M E LO carintreggeland huis Titus Brandsmahof ALMELO Thuis in een veilige en moderne omgeving Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo

carintreggeland huis Anholtskamp Markelo carintreggeland huis Anholtskamp Markelo Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement

Stegemanhof. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Verpleeghuiszorg in eigen appartement Stegemanhof Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuiszorg in eigen appartement Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Stegemanhof Op loopafstand van het centrum van Aalten ligt Stegemanhof.

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk thuis Persoonsalarmering Ook liever

Nadere informatie

Proteion_Cuypershof_def_Opmaak 1 12-07-12 16:33 Pagina 1 Cuypershof Sfeervol wonen in het centrum van Roermond met services en zorg binnen handbereik

Proteion_Cuypershof_def_Opmaak 1 12-07-12 16:33 Pagina 1 Cuypershof Sfeervol wonen in het centrum van Roermond met services en zorg binnen handbereik Proteion_Cuypershof_def_Opmaak 1 12-07-12 16:33 Pagina 1 Cuypershof Sfeervol wonen in het centrum van Roermond met services en zorg binnen handbereik Proteion_Cuypershof_def_Opmaak 1 12-07-12 16:33 Pagina

Nadere informatie

Informatiebrochure Zuidesch Emmen

Informatiebrochure Zuidesch Emmen Informatiebrochure Zuidesch Emmen - Over de Zuidesch - Zorg vanuit de Holdert - Plattegronden De Zuidesch Het vormt de schakel tussen de stad en de dierentuin: de Zuidesch. In deze woontoren kijkt u vanaf

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

c A r i N t r E g g E l A N D h u i s DoKtEr EEKMANhof D E N E K A M P

c A r i N t r E g g E l A N D h u i s DoKtEr EEKMANhof D E N E K A M P carintreggeland huis Dokter Eekmanhof DENEKAMP Veilig thuis in het centrum van Denekamp Van harte welkom! Wilt u graag een woning met op een levendige en toegankelijke locatie? Met een afgeschermd terras?

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47

Huizen. Luxe keuken. Vrij uitzicht. Twee goede slaapkamers. Moderne bouw. Eigen parkeerplaats. Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort H47 H47 Huizen vanhendriks Ringweg-Kruiskamp 71 H, 3814 TE Amersfoort Vrij uitzicht Moderne bouw Twee goede slaapkamers Luxe keuken Eigen parkeerplaats H47 H47 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO

c A r i n t r E g g E L A n D h u i s DE ELshOf A L M E LO carintreggeland huis De Elshof ALMELO Een warme sfeer met een lokale knipoog Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooie en comfortabele studio? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden Overzicht ZZP 1 t/m 7. Versie 17-05-11. Zorgzwaartepakket 1 = enige begeleiding in een veilige omgeving. U krijgt hulp bij de De medewerker helpt Niet van toepassing. dagelijkse verzorging u om zo veel

Nadere informatie

Proteion is er voor u in Leudal

Proteion is er voor u in Leudal Proteion is er voor u in Leudal U heeft een prettig leven en wil dat graag zo houden. Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig. Als professional in welzijn en zorg wil Proteion dienstbaar en ondersteunend

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij De Loohof. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt De Loohof u? Waar vindt u De Loohof? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Rustig wonen aan de rand van Apeldoorn Wilt u op een prachtige locatie en tegelijkertijd vlakbij allerlei voorzieningen

Nadere informatie

BELLINCKBORG HENGELO

BELLINCKBORG HENGELO carintreggeland huis BELLINCKBORG HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving

Nadere informatie

Proteion is er voor u in Bergen

Proteion is er voor u in Bergen Proteion is er voor u in Bergen U heeft een prettig leven en wil dat graag zo houden. Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig. Als professional in welzijn en zorg wil Proteion dienstbaar en ondersteunend

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Levendig en veelzijdig Dat is ZINN Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk

Nadere informatie

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht:

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Niet toegelaten voor behandeling, inclusief dagbesteding (lees verzorgingshuis)

Nadere informatie

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis

Kennismaking met. Woonzorgcentrum. Het Haltna Huis Kennismaking met Woonzorgcentrum Het Haltna Huis Het Haltna Huis, dicht bij u in de buurt In Houten kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in het woonzorgcentrum, in uw eigen appartement.

Nadere informatie

Het Ankerlicht Somatische verpleeghuiszorg thuis

Het Ankerlicht Somatische verpleeghuiszorg thuis Het Ankerlicht Somatische verpleeghuiszorg thuis Inhoud 1. Wonen in Het Ankerlicht 3 2. Procedure en financiën 5 2.1 Hoe komt u in aanmerking 2.2 Aanmelding en plaatsing 2.3 Diverse kosten 1. Wonen in

Nadere informatie

Uitstekend onderhouden Instapklaar

Uitstekend onderhouden Instapklaar Huizen vanhendriks de Koppele 147, 5632 LH Eindhoven Uitstekend onderhouden Royaal 3-kamer appartement Royaal balkon op het westen Instapklaar Fraai uitzicht H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Proteion is er voor u in Venlo

Proteion is er voor u in Venlo Proteion is er voor u in Venlo U heeft een prettig leven en wil dat graag zo houden. Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig. Als professional in welzijn en zorg wil Proteion dienstbaar en ondersteunend

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum

Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen. St. Jozef. Woonzorgcentrum Wonen met zorg midden in het centrum van Wijchen St. Jozef Woonzorgcentrum Het is fijn dat mijn kinderen en kleinkinderen in de buurt wonen. Meneer van de Vondervoort woont zijn hele leven al in Wijchen.

Nadere informatie

EEN HUIS DAT ADEMT IK GELOOF ER HEILIG IN DAT EEN HARMONIEUS BOUWPROCES DE KWALITEIT EN IDENTITEIT VAN EEN HUIS MEE BEPAALT

EEN HUIS DAT ADEMT IK GELOOF ER HEILIG IN DAT EEN HARMONIEUS BOUWPROCES DE KWALITEIT EN IDENTITEIT VAN EEN HUIS MEE BEPAALT [ ENZO ARCHITECTUUR & INTERIEUR ] EEN HUIS DAT ADEMT Nog nooit heb ik me in een huis zo prettig gevoeld als hier. Na veertig jaar vanuit Genève de wereld overgevlogen te hebben, heeft de bewoner een nieuw

Nadere informatie

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem

Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Woonzorgvoorziening Zorghotel De Gouden Leeuw Zelhem b.v. Burgemeester Rijpstrastraat 3-5 7021 CP Zelhem Correspondentieadres De Gouden Leeuw Groep b.v. Postbus 607 7000 AP Doetinchem T 0314-38 07 99 F

Nadere informatie

Wonen in een groene omgeving. met hulp van mantelzorgers en zorg van professionals. Eikenhorst. Verpleeghuiszorg nieuwe stijl

Wonen in een groene omgeving. met hulp van mantelzorgers en zorg van professionals. Eikenhorst. Verpleeghuiszorg nieuwe stijl Wonen in een groene omgeving met hulp van mantelzorgers en zorg van professionals Eikenhorst Verpleeghuiszorg nieuwe stijl Ik geniet elke dag van de tuin. Eikenhorst ligt midden in de groene natuur van

Nadere informatie

Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder

Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen Vivium De Gooise Warande Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen in De Gooise Warande In De Gooise Warande huurt u uw eigen appartement,

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging

Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging Pakket 9 Verblijf met herstelgerichte verpleging en verzorging is voor mensen die een zware operatie

Nadere informatie

Kleinschalig wonen. De inhoud van dit thema: 3 Voordelen en nadelen van kleinschalig wonen. 4 Hoe ziet kleinschalig wonen eruit?

Kleinschalig wonen. De inhoud van dit thema: 3 Voordelen en nadelen van kleinschalig wonen. 4 Hoe ziet kleinschalig wonen eruit? DC 35 Kleinschalig wonen 1 Inleiding Wonen in een huis aan een straat met een eigen voordeur, met een gezellige huiskamer, met zes huisgenoten, met elk een eigen kamer en eigen leefgewoonten. Of wonen

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 %

Cliëntgroep 1. Cliëntgroep 1. Cliëntportretten. Cliëntportretten 16,5 % 16,5 % 4 % 4 % 11 % 11 % 31,5 % 31,5 % 9 % 9 % 16,5 % 16,5 % 2 % 2 % 9,5 % Cliëntgroep 1 Cliëntgroep 1 4 % 16, 11, 4 % 16, 11, 31, 34, 31, 34, 1 16, 1 16, 9, 9, Somatische aandoening (65+) Mevrouw Jansen is 81 en heeft vorig jaar een hersenbloeding gehad. Ze is hierdoor aan de

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

Eilandstaete.

Eilandstaete. Eilandstaete www.pleyade.nl Welkom op Eilandstaete Comfortabel wonen met goede zorg en alle gemakken van een woonzorgcentrum binnen handbereik. Welkom op Eilandstaete! Modern en comfortabel Eilandstaete

Nadere informatie

WenWearde Dienstverlening voor senioren

WenWearde Dienstverlening voor senioren Meer informatie Voor meer informatie over wat Meriant u kan bieden, kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling. G010-04-11 Meriant Locatie WenWearde Ericalaan 22 8411 VK

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Zelfstandig Zorgwonen

Zelfstandig Zorgwonen Zelfstandig zorgwonen, dat was precies wat ik zocht Zelfstandig Zorgwonen Dat is zelfstandig wonen met de gerustheid van zorg en services dichtbij. Ewoud. Uw nieuwe vertrouwde thuis. www.vechtenijssel.nl

Nadere informatie

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit. Gewoon Thuis met Hodes Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.nl 2 Hodes Gewoon Thuis met Hodes 3 Maria kon thuis niet

Nadere informatie

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Het is belangrijk om - als u ouder wordt - na te denken over de toekomst. Stel dat u kleiner wilt gaan wonen? Of als u in

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium

BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium N BOUWBULLETIN Selwerd/Patrimonium Mei 2014 Beste lezer, Met dit bulletin informeren wij u over de bouwontwikkelingen rondom ZINN locatie Patrimonium. In 2013 heeft ZINN samen met Woningstichting Patrimonium

Nadere informatie

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Het pakket Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging is wonen in een verpleeghuis

Nadere informatie

Zorgeloos wonen Vivium Oversingel. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder

Zorgeloos wonen Vivium Oversingel. Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen Vivium Oversingel Prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg dichtbij? - Vivium helpt u verder Zorgeloos wonen in Oversingel In Oversingel huurt u uw eigen appartement, om op uzelf

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Thuis in de Hoeksche Waard

Thuis in de Hoeksche Waard 1 Thuis in de Hoeksche Waard 2 De rust en ruimte van de Hoeksche Waard is onze plek, ons thuis. Hier betekenen wij al bijna vijftig jaar met kleinschalige zorg iets groots in het persoonlijke leven van

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand Zorg van ZINN Voor als het thuis niet meer gaat Verpleging ZINN

Nadere informatie

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion

Passend Vertrouwd Dichtbij. Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Even voorstellen: Syndion Passend Vertrouwd Dichtbij Syndion ondersteunt mensen met een handicap; volwassenen en kinderen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of

Nadere informatie

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen?

Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Resultaten enquête Little People Hoe bent u bij Little People terecht gekomen? Via internet Via kennissen/vrienden/bekenden Anders nl. 33% 24% 43% Anders nl. Via directeur Paesacker Advertentie krant Via

Nadere informatie

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt actief wonen actief wonen ons aanbod In zorglocatie Daalhof ligt het accent op zelfstandig en betaalbaar wonen met zorgvoorzieningen binnen handbereik. Gemak staat voorop. Ondanks de hoge graad van zelfstandigheid

Nadere informatie

Prettig wonen zoals u het wilt. In één van onze locaties. Wonen

Prettig wonen zoals u het wilt. In één van onze locaties. Wonen Prettig wonen zoals u het wilt In één van onze locaties Wonen Welkom De Uiterton Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten en welzijnsactiviteiten.

Nadere informatie

Woerdblok Nieuws nr.2 Twee maandelijkse uitgave Careyn Woerdblok September 2013

Woerdblok Nieuws nr.2 Twee maandelijkse uitgave Careyn Woerdblok September 2013 Beste bewoners, Voor u ligt de 2e nieuwsbrief van Woerdblok, nieuwbouw van locatie Pijletuinenhof. In de afgelopen weken hebben we met u een gesprek gehad en de woningen toegewezen voor beschut wonen en

Nadere informatie

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven

Wonen, welzijn en zorg. ViVa! Zorggroep is er voor u. Kwaliteit van leven Wonen, welzijn en zorg ViVa! Zorggroep is er voor u ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Voor uzelf, uw partner of ouders wilt u deskundige en persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Nadere informatie

Het Prinsenhof. Uniek en exclusief wonen in het centrum van de historische stad Roermond met services en zorg binnen handbereik

Het Prinsenhof. Uniek en exclusief wonen in het centrum van de historische stad Roermond met services en zorg binnen handbereik Het Prinsenhof Uniek en exclusief wonen in het centrum van de historische stad Roermond met services en zorg binnen handbereik Locatie Roermond Stad van een rijke geschiedenis, monumenten, gezellige winkelstraatjes,

Nadere informatie

Careyn De Ark. Gewoon prettig wonen in

Careyn De Ark. Gewoon prettig wonen in Gewoon prettig wonen in Careyn De Ark Op een steenworp afstand van Den Haag en het Westland en op loopafstand van het gezellige centrum van Wateringen ligt het woonzorgcomplex De Ark. De Ark combineert

Nadere informatie

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt

Zelfstandig wonen. Ieder mens telt Zelfstandig wonen Ieder mens telt U wilt het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms lukt dat niet meer of voelt u zich niet meer prettig of veilig in uw woning. In

Nadere informatie

XT104_SexDec. IWER: Noteer geslacht van overledene (vraag indien onzeker) 1. Man 2. Vrouw

XT104_SexDec. IWER: Noteer geslacht van overledene (vraag indien onzeker) 1. Man 2. Vrouw XT104_SexDec IWER: Noteer geslacht van overledene (vraag indien onzeker) 1. Man 2. Vrouw XT001_Intro ['' + picv004_name] heeft meegedaan aan het "50+ in Europa" onderzoek vóór [zijn/haar] dood. [Zijn/Haar]

Nadere informatie

modern en uitnodigend

modern en uitnodigend modern en uitnodigend modern en uitnodigend ons aanbod Het is hier prachtig. Zo nieuw, groot en Eigentijds van uitstraling en de allerbeste zorg. Dat is Scharwyerveld. Een historische naam voor een moderne

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

De aanleunwoning. Zelfstandig met zorg wonen

De aanleunwoning. Zelfstandig met zorg wonen De aanleunwoning Zelfstandig met zorg wonen 1 2 De Potskamp 3 Goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Als wonen in uw eigen huis moeilijker gaat en u heeft zorg nodig, kunt u

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers

Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Ontmoetingscentrum Houtstroom Voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie en hun mantelzorgers Soms merk ik dat ik dingen die ik graag deed, zoals fietsen en koken, niet meer kan doen. Daardoor heb

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service

Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Betaalbaar, zelfstandig wonen met zorg én service Welkom in Ten Anker In Ten Anker bieden Vrijwaard en Woonzorg Nederland een nieuw woonconcept aan. Betaalbaar, zelfstandig wonen met de zekerheid van zorg

Nadere informatie

Voor ieder wat wils. Wonen in woon- en zorgcentrum Nieuw Avondrust. Van den Berglaan 30, Voorthuizen

Voor ieder wat wils. Wonen in woon- en zorgcentrum Nieuw Avondrust. Van den Berglaan 30, Voorthuizen Voor ieder wat wils Wonen in woon- en zorgcentrum Nieuw Avondrust Van den Berglaan 30, Voorthuizen Zoveel mensen Wanneer u ouder wordt, kan het moment komen dat u op zoek gaat naar een manier van wonen

Nadere informatie

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015

Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Persona s zorgtechnologie ouderenzorg Tangenborgh najaar 2015 Mevrouw van de Berg intramurale zorg bewoner Heidehiem Kim de Jong EVV-er Anna de Vries - medewerker verzorging intramurale zorg en thuiszorg

Nadere informatie

t Talma Wonen Welzijn Zorg en behandeling Eind 2015 klaar voor bewoning

t Talma Wonen Welzijn Zorg en behandeling Eind 2015 klaar voor bewoning t Talma Groepswonen voor mensen met dementie of een somatische (lichamelijke) aandoening Eind 2015 klaar voor bewoning Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in t Talma Midden in het centrum van Laren,

Nadere informatie