Openingskrant - 17 februari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openingskrant - 17 februari 2011"

Transcriptie

1 Het Ankerlicht Een ankerlicht is een herkenningspunt en dienstbaar aan anderen. Zo biedt ook Het Ankerlicht bescherming aan haar bewoners. Openingskrant - 17 februari 2011 Het Ankerlicht is geopend. In het gebouw Een voorziening om trots op te zijn naast Talma Haven zijn 41 appartementen, die door Woonstichting Patrimonium geëxploiteerd worden. Acht ervan zijn bedoeld voor bewoners met somatische zorg. Vorige week vrijdag verrichtte wethouder Geert Post, samen met Klaas Schaak, de openingshandeling. De gemeente Urk heeft volop medewerking verleend aan dit project. Ook Talma Haven speelt een belangrijke rol in het geheel. Vanuit deze instelling wordt aan de bewoners zorg verleend. Het gebouw voorziet in een grote behoefte. De belangstelling voor de openingshandeling was groot. Van heinde en ver waren er genodigden, maar ook andere belangstellenden. Het is een samenwerkingsproject tussen Woonstichting Patrimonium, Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Talma Haven. Eerstgenoemde is eigenaar van het pand, dat door middel van een loopsluis met het verzorgingshuis is verbonden. Dat is niet de enige verbinding tussen beide partijen. Talma Haven biedt zorg aan de bewoners. De bewoners van Het Ankerlicht worden ook betrokken bij allerlei activiteiten die door Talma Haven en Caritas worden georganiseerd. Omwonenden kunnen ook gebruik maken van Tafeltje-dekje, een service waarbij de bewoners voor iedere dag eten kunnen bestellen bij Talma Haven. In heel wat Urker huizen zijn inmiddels speciale voorzieningen voor mensen met een fysieke handicap hebben. Trapliften, aangepaste keuken en slaap- en badkamers zijn daar de meeste bekende voorbeelden van. In Het Ankerlicht zijn acht appartementen voor mensen met een handicap ingericht. Aanvankelijk kwamen de verzoeken om hier in te mogen wonen met een skriebel bientjen binnen. Nu zijn alle appartementen bewoond. De gemeente Urk heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld door een euroton subsidie beschikbaar te stellen voor dit project. Op het oog een aanzienlijke bijdrage, maar gezien in het licht van individueel verstrekte voorzieningen is dat een aanvaardbaar bedrag. Wethouder Geert Post is enthousiast over het project en de samenwerking met Woonstichting Patrimonium en Talma Haven. In een artikel in deze krant geeft hij aan dat de gemeente Urk haar verantwoordelijkheid zal nemen in geval er in de toekomst meer aanvragen zullen komen. De gemeente Urk wil goede voorzieningen voor haar inwoners. En daar hoort Het Ankerlicht zeker bij. Woonstichting Patrimonium en Talma Haven hebben samen met GBU grafici deze krant gemaakt. Genoemde partijen willen hiermee laten zien dat samenwerking tot iets moois kan leiden. Natuurlijk zijn er verschillende partijen bij de bouw betrokken geweest. Aannemer J. Kaptein bouwde Het Ankerlicht, terwijl Wijbenga architecten en adviseurs bv in Sneek, Kampen en Almere verantwoordelijk is voor de vormgeving en het toezicht tijdens de bouw. In deze krant staan verschillende interviews met de leidinggevenden van Talma Haven, Woonstichting Patrimonium, Caritas en Oude en Nieuwe Land. Verder komen onder andere ook wethouder Geert Post en AB Tuinstijl aan het woord.

2 donderdag 17 februari 2011 openingskrant het ankerlicht pagina 3 n De initiatiefnemers van Het Ankerlicht samen om de tafel. V.l.n.r. Karel van Bezooijen, directeur van Talma Haven, Lenie Hoefnagel, projectmanager bij Talma Haven, Tjalling Hoekstra, Hoofd Technische Dienst bij Patrimonium, Johan Oosterhoff, directeur van Patrimonium, Marian Uitdewilligen, directeur van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Mariët Rommens, manager verpleging en verzorging Urk. Niemand van ons had dit alleen kunnen doen Bijzondere samenwerking tussen Patrimonium, ZONL en Talma Haven Een nieuw, uniek concept Belangstellenden komen overal vandaan om te kijken naar Het Ankerlicht. Een bijzonder appartementencomplex, mogelijk gemaakt door de samenwerking van drie partijen: Christelijke Woonstichting Patrimonium, Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) en Zorgcentrum Talma Haven. De plannen voor Het Ankerlicht waren er al in De bestaande woningen aan Het Roer werden eerst gerealiseerd. Het project viel daarna een tijdje stil, totdat Patrimonium zich in 2003 bij de onderhandelingen voegde. Samen met Talma Haven en ZONL kwamen er nieuwe ideeën, die steeds groter werden. Uiteindelijk ontstond met behulp van allerlei architecten een haalbaar plan.,,de tijd is nu rijp voor dit project, legt Karel van Bezooijen, directeur van Talma Haven, uit.,,tien jaar geleden wilden ouderen deze kant nog niet op. Ook zien we een substantiële toename van het aantal 65-plussers. Het Ankerlicht voorziet in een behoefte. Het resultaat van veel overleg en een productieve samenwerking tussen de drie verschillende partijen is een appartementencomplex, gebaseerd op een nieuw en uniek concept, met 41 woningen. Bewoners huren de appartementen van Patrimonium. Er zijn gewone woningen, woningen voor mensen met een thuiszorgindicatie (de zogenaamde zorgwoningen) en woningen waar mensen wonen met een somatische verpleeghuisindicatie (de zogenaamde verpleeghuisappartementen of somatische woningen). Daarnaast zijn er walkovers naar de bestaande woningen aan Het Roer en naar Talma Haven. De bewoners wonen dus zelfstandig, maar kunnen te allen tijde een beroep doen op de zorg die ze nodig hebben. Dit kan vanaf het begin zijn, maar ook in de toekomst. Volwaardige appartementen Verantwoordelijk voor thuiszorg en verpleeghuiszorg is ZONL, die de zorg en alle diensten heeft uitbesteed aan Talma Haven. Verpleging en behandeling worden geleverd door medewerkers van de Zorggroep. De bewoners wonen beschermd, want het is een afgesloten geheel. Daarnaast zijn alle voorzieningen in de buurt.,,wij zagen dat er vraag was naar meer seniorenhuisvesting, vertelt Johan Oosterhoff, directeur van Patrimonium.,,Eerder realiseerden wij ook al enkele andere projecten in dit kader op Urk. Nu raakten we hierbij betrokken. Er waren veel mogelijkheden, maar op een gegeven moment hebben we de knoop doorgehakt: het werd een project met alle vormen van zorg op deze woonzorglocatie binnen één gebied. Dit zie je terug in de verschillende woningen. Bijzonder is dat ook de verpleeghuisappartementen volwaardige appartementen zijn, waar echtparen kunnen blijven wonen als één van hen verpleegzorg nodig heeft. Dat is uniek in deze omgeving. Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Talma Haven werkten al op verschillende onderdelen samen, bijvoorbeeld in Gezondheidscentrum Het Dok, in t Kompas en met de thuiszorg op Urk. De thuiszorg op Urk komt vanuit de Zorggroep, maar rondom Talma Haven is het aan het zorgcentrum uitbesteed. Die is onderaannemer.,,deze samenwerking is heel fijn, vertelt Marian Uitdewilligen, directeur van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.,,We doen allebei waar we goed in zijn, zodat de bewoners de zorg kunnen krijgen die ze nodig De tijd is nu rijp voor dit project hebben. De bewoners van de acht somatische verpleeghuiswoningen krijgen bijvoorbeeld verpleging en behandeling vanuit de Zorggroep. De rest levert Talma Haven. De zorg die bewoners van Het Ankerlicht (kunnen) krijgen kan variëren van huishoudelijke zorg tot verpleeghuiszorg, afhankelijk van de vraag van de bewoner. Zowel de somatische appartementen als de zorgwoningen hebben een alarmeringssysteem. Eén druk op de knop zorgt ervoor dat er meteen iemand vanuit Talma Haven komt helpen.,,deze à la minute zorg is sneller dan de gewone thuiszorg, aldus Tjalling Hoekstra, Hoofd Technische Dienst bij Patrimonium. Er zijn s nachts altijd drie personen aanwezig, die elkaar helpen. Ook de gewone woningen kunnen deze alarmering inkopen. Zorg en welzijn Talma Haven biedt het zogenaamde zorg- en welzijnsarrangement aan. De alarmering en de ongeplande zorg zijn onderdelen van het eerste arrangement. Het welzijnsarrangement houdt in dat de bewoners van Het Ankerlicht deel kunnen nemen aan alle activiteiten in Talma Haven.,,Dit kan het eten zijn in het restaurant, maar ook deelname aan de koffieochtend, legt Lenie Hoefnagel, projectmanager bij Talma Haven, uit. Bij de somatische verpleeghuiswoningen hoort dit bij de basiszorg.,,maar willen mensen bijvoorbeeld zelf koken, dan krijgen ze dat geld terug. Daarnaast is er drie ochtenden in de week gezamenlijk opvang voor de bewoners van de somatische verpleeghuisappartementen. De bewoners van de andere woningen kunnen datgene inkopen wat ze wenselijk vinden.,,het is ook een stukje sociaal contact en gezelligheid wat bewoners meekrijgen. Welzijn is eigenlijk belangrijker dan zorg, want bij maximaal welzijn is er minder zorg nodig. Lenie Hoefnagel licht een ander groot voordeel toe:,,in deze woonvorm kunnen echtparen heel lang samen blijven wonen, ook wanneer één of allebei zorg nodig hebben. Daarnaast kunnen mensen die een partner in t Kompas hebben elkaar veel meer zien, want ze kunnen overdag naar elkaar toe. Samenwerking De bewoners zijn erg enthousiast.,,de lijnen met de bewoners zijn heel kort, vertelt Karel van Bezooijen.,,Ze zijn erg tevreden met de appartementen. Veel anderen zeggen: als ik dit van tevoren had geweten De behoefte blijkt ook wel uit de honderd inschrijvingen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners van Het Ankerlicht is 72 jaar. De zorg- en verpleeghuisappartementen die vrij komen, worden in overleg toegewezen aan een ander.,,wij overleggen met Patrimonium wie de zorg het hardst nodig heeft, legt Mariët Rommens, manager verpleging en verzorging Urk, uit. Het algemene idee is dat mensen in Het Ankerlicht zelfstandig kunnen blijven wonen. Bewoners bepalen zelf de mate van zelfstandigheid, maar voelen zich veel veiliger omdat de zorg dichtbij is. De initiatiefnemers zijn erg trots op het project.,,de samenwerking is fijn, want niemand van ons had dit alleen kunnen doen, licht Oosterhoff toe.,,daarnaast hebben we van elkaar geleerd. Talma Haven en ZONL gingen altijd uit van de mogelijkheden en niet van wat niet kan. Alle partijen hebben steeds hetzelfde voor ogen gehad: zelfstandig wonen realiseren, met zo nodig zoveel mogelijk praktische zorg aan huis.,,dat is ruimschoots gelukt horen we van de bewoners. In deze tijd van bezuinigingen hebben wij een voorbeeldfunctie: we laten zien dat het voor mensen die zorg nodig hebben beter is dat partijen samenwerken, in plaats van concurreren.

3 donderdag 17 februari 2011 openingskrant het ankerlicht pagina 5 Caritas Urk in Het Ankerlicht Dat extra stukje welzijn Door de komst van Het Ankerlicht moest Caritas Urk op zoek naar een nieuw onderkomen. De oplossing was snel gevonden: een kantoor in het nieuwe appartementencomplex.,,de perfecte locatie voor ons, aldus Anne Salomonson van Caritas Urk. Hier kan zij haar werk volop voortzetten: mantelzorgers ondersteunen en mensen met ziekte, ouderdom of een handicap helpen op allerlei verschillende manieren. Caritas Urk is een stichting voor informele zorg en welzijn. Met 450 vrijwilligers ondersteunt ze mantelzorgers, iemand die voor een familielid, vriend of buur zorgt, en helpt ze mensen met ziekte, ouderdom of een handicap. Van het gezelschap houden en een kopje koffie drinken tot het doen van boodschappen, licht verzorgende taken of iemand vervoeren.,,we werken veel met ouderen, daarom is dit een geweldige locatie. Daarnaast kunnen we onze samenwerking met Talma Haven en Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) behouden en misschien in de toekomst zelfs uitbreiden. De vervlechting tussen zorg en welzijn wordt namelijk steeds groter. Anne Salomonson:,,Dat zie je terug in deze samenwerking. Maar wij zijn er voor dat extra stukje welzijn. We werken met de hulp van vrijwilligers en zonder ons moet ieder mens gewoon de basiszorg krijgen die hij verdient. Bijdrage Het Ankerlicht Caritas Urk staat de bewoners van Het Ankerlicht op verschillende manieren bij. Zo maken verschillende bewoners gebruik van de vrijwilligers van de stichting. Ook kunnen bewoners deelnemen aan allerlei sociale en culturele activiteiten en kan Tafeltje-Dek-Je (het bezorgen van maaltijden) bij Caritas worden aangevraagd. Een bijzondere taak ligt er voor ouderenadviseur Jannie de Vries. Zij ondersteunt mensen bij het zelfstandig blijven wonen en begeleidt meerdere bewoners van Het Ankerlicht. Zij kijkt onder andere of mensen genoeg zorg krijgen en waar de situatie verbeterd kan worden. Salomonson:,,Wat wij willen is dat mensen net even dat extra beetje aandacht en gezelligheid krijgen. Bijvoorbeeld door bij mensen thuis te komen, maar ook door het houden van een koffieochtend in samenwerking met Talma Haven. Een vrijwilliger is vaak de extra schakel om iets mogelijk te maken. De stichting is in ieder geval erg blij met de komst van Het Ankerlicht.,,Het is een geweldig project. Wij kunnen onze samenwerking behouden en wat samen kan, moet je samen doen. Daar heeft de doelgroep baat bij. AB Tuinstijl zorgt voor fleurige en gezellige tuin Een hele mooie klus voor ons Naast het bouwen van een complex zoals Het Ankerlicht komen er natuurlijk veel meer zaken aan de orde. Zoals het aanleggen van een tuin bijvoorbeeld. Die klus werd door AB Tuinstijl uit Urk geklaard. Albert de Borst is blij met deze opdracht, omdat hij het een mooi project vindt:,,wij hebben prettig samengewerkt met aannemer, architect en opdrachtgever. De tuin is heel mooi geworden. Voor de aanleg van de tuin is er uitvoerig nagedacht over de invulling er van. De kleuren moesten in overeenstemming zijn met de kleuren van de beide gebouwen.,,de architect heeft de tuin ontworpen en daarbij heeft hij rekening gehouden met de omgeving en het praktische gebruik van de tuin. AB Tuinstijl mocht zelf een idee inleveren bij de architect. Dat hebben wij gedaan en al snel waren wij het eens, zegt Albert de Borst. Bij de aanleg werd besloten om verschillende soorten planten en struiken te gebruiken. Als het ene deel is uitgebloeid en het weer gesnoeid kan worden, dan begint het andere deel te bloeien. Zo ontstaat een fleurig beeld van de tuin, die optimaal door de bewoners kan worden benut. Albert de Borst:,,Er staan rododendrons, vlinderstruiken, hortensia s, forsythia s en Skimmia Japonica s in de tuin. Het geheel is aangevuld met een aantal zitplaatsen. AB Tuinstijl is al langer werkzaam voor Talma Haven. Maar deze klus kreeg het bedrijf van Bouwbedrijf Kaptein, in samenwerking met de architect en Woonstichting Patrimonium. Naast het aanleggen van de tuin moest er ook een groot parkeerterrein van ongeveer 1000 vierkante meter worden aangelegd.,,dat hebben wij niet gedaan, dat heeft de aannemer destijds zelf uitbesteed aan een stratenmakerbedrijf. Wij moesten er wel rekening mee houden in onze keuze voor de beplanting. Deze mochten niet te groot zijn en er moest geen of weinig bladafval zijn, legt uit Albert de Borst uit. AB Tuinstijl kijkt tevreden terug op de samenwerking met de architect, aannemer, Talma Haven en Woonstichting Patrimonium:,,De samenwerking was prima en wij begrepen elkaar, ook als het om details ging. Kortom, het was voor ons een uitstekende ervaring en een leuke klus.

4 donderdag 17 februari 2011 openingskrant het ankerlicht pagina 7 Wethouder Geert Post verrichtte opening Het Ankerlicht Gemeente werkt graag mee Het initiatief voor de bouw van Het Ankerlicht lag bij de directie van Talma Haven en Woonstichting Patrimonium, maar de gemeente Urk heeft spontaan meegewerkt aan het tot stand komen er van. Wij hebben dan ook euro aan subsidie verstrekt. Wethouder Geert Post is enthousiast over het initiatief, vooral ook omdat het een voorziening is waar behoefte aan bestond binnen de Urker samenleving. Er zijn acht appartementen beschikbaar voor inwoners van Urk met somatische zorg. De gemeente Urk is verplicht om in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) mensen te helpen die aanpassingen aan hun huis nodig hebben. Het aanbrengen van een lift of aanpassingen aan bijvoorbeeld de bad- of slaapkamer is een dure aangelegenheid.,,maar wij moeten als gemeente deze mensen financieel helpen. Dat heeft de gemeente ook altijd gedaan. Maar vaak gebeurt het dat als de hulpbehoevende bewoners overlijden of vertrekken, dat de voorzieningen in het huis weggehaald moesten worden. Eigenlijk zijn dat dubbele onkosten, zegt wethouder Geert Post. Toen de vraag van Talma Haven en Patrimonium om ondersteuning voor Het Ankerlicht bij de gemeente binnen kwam, vonden de partijen elkaar vrijwel meteen. De gemeenteraad stelde een euroton beschikbaar voor acht appartementen voor somatische patiënten. Geert Post:,,Het bedrag per appartement is lager dan wanneer er een woning aangepast moet worden. En deze aanpak voorziet in een grote behoefte. In de aanvangsfase leek de belangstelling niet zo groot, maar dat veranderde gauw. Alle beschikbare appartementen voor somatische patiënten zijn inmiddels bewoond. Intussen rijst de vraag of deze voorziening voldoende is om aan de toekomstige vraag te voldoen. Geert Post is daar duidelijk over:,,voor zover mij bekend is het voorlopig genoeg. Maar als blijkt dat er in de toekomst toch meer behoefte ontstaat, dan zal de gemeente Urk niet werkeloos langs de kant blijven staan. Urk groeit tenslotte ook door. Wij werken graag samen met Talma Haven en Patrimonium, twee partijen die weten wat er leeft in de samenleving. Gebleken is dat er op Urk behoefte was aan een dergelijke voorziening. Vorige week vrijdag werd Het Ankerlicht door de wethouder geopend:,,een mooi gebouw met een geweldige uitstraling, bedoeld voor de ouderen die daar zelfstandig kunnen wonen, maar ook verpleegzorg kunnen ontvangen. Bestaande woning aan Het Roer: Pieter Gerssen Een veilig gevoel Pieter Gerssen (90) woont al twaalf jaar in één van de bestaande woningen aan Het Roer. Een keuze waar hij geen moment spijt van heeft gehad.,,het huis is erg goed beveiligd en mocht er iets zijn dan hoef ik alleen maar op een knopje te drukken, vertelt Pieter Gerssen.,,Ik val onder Talma Haven en dat geeft een veilig gevoel. Elke dag eet hij in het verzorgingstehuis. Met de komst van Het Ankerlicht zijn er een paar dingen veranderd. De plaatsgenoot loopt nu door het nieuwe gebouw naar de eetzaal. Ook heeft hij een nieuwe schuur gekregen binnen Het Ankerlicht. Pieter heeft de complete bouw met foto s vastgelegd, vanaf de eerste paal tot het eindresultaat. Al deze foto s heeft hij in een album geplakt.,,het complex is prachtig geworden. Ik ben hier zelf ook erg tevreden. Je hoort geen herrie, ik heb rust. Zorgwoning: Jan en Co Mars Gerust op de toekomst Binnen korte tijd kreeg Co Mars en hartklachten en borstkanker. Kort daarna kreeg haar man Jan Mars een herseninfarct. Gebeurtenissen waardoor het stel veel in moest leveren. De verhuizing naar Het Ankerlicht heeft veel zorgen voor de toekomst weggenomen. Het stel las in de krant over het nieuwe appartementencomplex en schreef zich in voor een zorgwoning.,,we zijn nu nog op een leeftijd dat we zelf kunnen beslissen, vertelt Co.,,Wanneer straks voor je wordt beslist, heb je weinig meer te zeggen. Het paar kon in één van de appartementen terecht en verhuisde in september. Ze zijn blij met hun keuze. Eén van de grote voordelen is dat alles gelijkvloers is. Daarnaast zitten op drie verschillende plekken alarmknoppen, in de douche met een verlengstuk voor wanneer iemand valt. Binnen een paar minuten komt dan iemand uit Talma Haven.,,We zijn gerust op de toekomst. Als er nu wat gebeurt, kunnen we zo lang mogelijk samen op Urk blijven wonen.

5 donderdag 17 februari 2011 openingskrant het ankerlicht pagina 9 KVW/Wijbenga Architecten en Adviseurs: Gebouw met vriendelijke uitstraling Een vleug van trots is te horen als Gerard Wijbenga vertelt over Het Ankerlicht. Hij is directeur van het familiebedrijf dat al jaren samenwerkt met Woonstichting Patrimonium. Het bedrijf heeft vier vestigingen, waaronder een in Kampen. Deze afdeling heeft Het Ankerlicht ontworpen en uitgevoerd. De wensen van Woonstichting Patrimonium werden op een fantastische manier in het bouwplan verweven.,,centraal daarbij moest de balans tussen goede verhuurbaarheid en flexibiliteit in evenwicht zijn. Dat is goed gelukt bij dit gebouw, dat 41 appartementen heeft, zegt Gerard Wijbenga. De mede-directeur van de Wijbengagroep heeft samen met zijn broer Albrecht en zus Tineke de leiding over het familiebedrijf. De broer is architect en de zus heeft het commerciële gedeelte onder haar hoede. Zij hebben een lange relatie met Woonstichting Patrimonium. Gerard Wijbenga:,,Gezamenlijk zijn er tientallen projecten gerealiseerd. Zo hebben wij twee jaar geleden het appartementencomplex t Eiland opgeleverd en hebben wij in opdracht van de woonstichting samen met Bouwbedrijf Kaptein BV de Nieuw-Guineastraat gerenoveerd. Wijbenga Architecten en Adviseurs zorgt er voor dat de klanten centraal staan als het gaat om het verwezenlijken van wensen:,,de architectuur is een creatief proces. Dat houdt onder andere in het vormgeven van de wensen van de klant en rekening houdend met zaken als duurzaamheid, efficiency, flexibiliteit en kostenbeheersing. Elk ontwerp is hierin uniek en juist dat is onze toegevoegde waarde. Ook bij Het Ankerlicht komt dat tot uiting. Het was niet alleen maar een gebouw ontwerpen en laten bouwen. De al bestaande zestien appartementen aan Het Roer werden in de nieuwbouw betrokken. De bergingen van deze appartementen werden verplaatst naar het souterrain van Het Ankerlicht. De ingang, met het daarbij behorende trappenhuis en lift, werd ook verplaatst. Op deze manier werden beide projecten met elkaar verbonden. Het heeft zich tot een modern en aantrekkelijk geheel gevormd. Het Ankerlicht heeft dus in totaal 41 appartementen. De zestien van Het Roer er bij op geteld maakte het geheel tot een omvangrijk complex. Acht appartementen in Het Ankerlicht, op de begane grond, zijn voor somatische zorg bedoeld. Het geheel is via een loopsluis aan Talma Haven gekoppeld, van waaruit er zorg verleend gaat worden.,,het geheel is een versterking van het voorzieningenniveau op zorggebied, zegt Gerard Wijbenga. De bouwperiode heeft wat langer geduurd dan gepland. Wijbenga:,,Maar dat kwam door de lange en strenge winter van Voor de bouw van het souterrain moesten damwanden worden geslagen, omdat er bemaling moest plaatsvinden. Diverse nutsvoorzieningen moesten worden omgelegd en er moest een nieuwe trafo komen. Al deze zaken hebben meer tijd gekost en leverde wel eens spanning op tijdens de bouw. Uiteindelijk liep het project twee maanden uit. Maar de buurt had gelukkig begrip voor deze situatie. En daar zijn wij de mensen heel erg dankbaar voor. Petra Kalter is welzijnsfunctionaris Van computerles tot kappersbezoek Ada van Slooten is verzorgende IG Een leuke afwisseling Alle vragen die gaan over het eigen welzijn kunnen aan Petra Kalter worden gesteld. Zij is de welzijnsfunctionaris binnen Het Ankerlicht. Wanneer iemand bijvoorbeeld gebruik wil maken van de zorgalarmering of van Tafeltje-Dek-Je, kan men dat bij haar aankaarten. Daarnaast gaat Petra over de aanvraag van het welzijnsarrangement.,,dit houdt in dat bewoners mee kunnen doen met alle activiteiten in Talma Haven. En dat zijn er nogal wat. We hebben voor ieder wat wils, van de mannensoos tot aan creatieve activiteiten en van computerles tot een bezoekje aan de kapper of pedicure. De bewoners van Het Ankerlicht zijn weer van een andere generatie en dat merk je bij de activiteiten. Zo vroeg er laatst één om een Wii. Het is leuk om te zien hoe bewoners van beide instellingen elkaar stimuleren. Voor de bewoners van de somatische verpleeghuiswoningen is drie ochtenden in de week tevens daginvulling geregeld. In een maandelijkse flyer staan alle activiteiten vermeld. n Ada van Slooten (r) en Petra Kalter letten op de zorg en het welzijn binnen Het Ankerlicht. Ada van Slooten werkt als verzorgende IG in Talma Haven en sinds kort ook in Het Ankerlicht. Een leuke afwisseling vindt Ada.,,Een jongere groep mensen met weer andere behoeften. Binnen Het Ankerlicht vervult Ada de taken van teamleidster en houdt ze in dat kader in de gaten hoeveel zorg de mensen nodig hebben. Zo n twintig bewoners in Het Ankerlicht krijgen zorg. Dat betekent dat ze worden geholpen met dingen als aankleden, wassen en medicijnen innemen. Per dag is er een route uitgestippeld in het gebouw om de mensen te helpen, afhankelijk van de behoeften die dag. Ada:,,Iedereen in Het Ankerlicht kan zorg aanvragen, ook de mensen in de gewone woningen. Natuurlijk is het vaak zo dat mensen in een somatische verpleeghuiswoning er meer gebruik van maken. Maar wanneer wij denken dat iemand (meer) zorg nodig heeft, geven wij dat door aan Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Die gaan er dan mee aan de slag.

6 donderdag 17 februari 2011 openingskrant het ankerlicht pagina 10 Somatische verpleeghuiswoning: Piet en Nel van den Berg-de Groot We zijn gelukkig nog samen Na een half jaar in De Schakel te hebben gelegen, kon Nel van den Berg-de Groot niet meer terug naar haar oude situatie. Samen met haar man Piet woonde ze jarenlang op een boerderij bij Tollebeek, maar nu zijn ze verhuisd naar een somatische verpleeghuiswoning in Het Ankerlicht. Gewone woning: Wim en Anna Roth-Ruiten Het mooiste plekje Op de begane grond, in de punt van Het Ankerlicht wonen Wim en Anna Roth-Ruiten. In een gewone woning, maar wel met alle mogelijke zorg erbij ingekocht.,,wanneer het dan nodig is, kunnen we er gebruik van maken. Gemiddeld vijf keer per dag krijgt Nel, die rolstoelgebonden is, hulp van medewerkers van Talma Haven. Om haar nek heeft ze een alarmeringssysteem hangen. Koken doet ze nog zelf, maar heel veel andere dingen, zoals haar hobby s naaien en breien, kan ze niet meer. De verhuizing naar Het Ankerlicht was dan ook nodig.,,we konden niet terug, want dan zou alles verbouwd moeten worden, vertelt Nel.,,De verzorging staat hier voorop en dat is heel fijn. Het heeft veel zorgen weggenomen, ook voor onze kinderen, en we zijn gelukkig nog samen. Piet zit in de dagopvang en Nel doet drie ochtenden in de week mee met activiteiten in Talma Haven.,,Dan wordt er bijvoorbeeld voorgelezen of maken we creatieve dingen. Daarnaast zijn we heel blij met de hulp van onze kinderen. Wim en Anna kijken recht op Winkelcentrum Urkerhard. Alle gezellige bedrijvigheid krijgen ze mee.,,maar we hebben wel echt privacy, vertelt Anna. Wim vult aan:,,we wonen op het mooiste plekje. In oktober verhuisde het stel na veertig jaar van De Akkers naar Het Ankerlicht. Allebei kwakkelden ze met hun gezondheid en de overgang heeft veel veranderd in positieve zin. Anna:,,Het is kleiner en gelijkvloers. We hebben alles bij de hand en er hoeft geen tuin meer onderhouden te worden. Ook voelt Anna zich fitter:,,dit huis is minder vochtig. Het zorg- en welzijnsarrangement hebben ze ingekocht.,,het gaat nu redelijk goed met ons, maar mocht dat veranderen, dan kunnen we er gebruik van maken. Daarnaast kunnen we aan alle activiteiten in Talma Haven deelnemen. Nadat ons bed hier was neergezet, hebben we geen moment meer terug gewild.

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel toekomstdromen over bouwprojecten voor senioren in de westelijke mijnstreek Deze krant is een uitgave van Vivantes - www.vivantes.nl - uitgave 1 - augustus 2011 Column Oud worden, maar niet ouder. Nog

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10

Groninger Huis neemt haar lokale verantwoordelijkheid 7 LIMOR, hulp in de buurt 10 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No7 Jaargang 4 juli 2012 Buurtsuper Special! Met onder andere: interview met Auke Oosterhoff, regiomanager van MKB

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

NU KUNNEN WE HIER BLIJVEN WONEN

NU KUNNEN WE HIER BLIJVEN WONEN NU KUNNEN WE HIER BLIJVEN WONEN Verhalen van grote woningaanpassingen in Gelderland OPENHARTIGE GESPREKKEN MET MENSEN DIE HUN WOONSITUATIE INGRIJPEND HEBBEN VERANDERD VANWEGE DE ZORG VOOR EEN OUDER OF

Nadere informatie

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht Deze publicatie is ontwikkeld als

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Een halve eeuw Habion was in 2002 voor ons reden om, naast allerlei feestelijkheden, onderzoek

Een halve eeuw Habion was in 2002 voor ons reden om, naast allerlei feestelijkheden, onderzoek o k t o b e r 2 0 0 6 n u m m e r 9 E e n u i t g a v e v a n H a b i o n In dit nummer: Habion wordt senior 1 Uitbreiding 1 Nieuwbouw De Amandelboom Kampen 2 WTZi brengt nieuwe relatie 3 Nieuwe woonzorgvoorziening

Nadere informatie

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars november 2014 zie ook: www.nvm.nl SPECIAL OUDERENHUISVESTING inhoudsopgave Pagina 2 NVM-makelaar Albrecht Kok: Nu anticiperen op toekomstige woonwensen

Nadere informatie

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten?

Aangesproken als zelfredzame burger. Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger Hoe is het voor patiënten of cliënten om eigen kracht en netwerk aan te spreken en in te zetten? Aangesproken als zelfredzame burger... Hoe is het voor patiënten of

Nadere informatie

Een wijk verandert. Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land

Een wijk verandert. Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land Een wijk verandert Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land Het Lage Land is een gezellige wijk in Rotterdam Prins Alexanderpolder. Van dat zij zelf ontwikkelden. Een vertelde geschiedenis,

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Maatschappelijk rendement is onbetaalbaar

Maatschappelijk rendement is onbetaalbaar In gesprek oktober 2010 nr 1 Maatschappelijk rendement is onbetaalbaar Risicomanagement is het sleutelwoord We zijn zelden zo welkom geweest Woonstichting SSW Waterman 45 3721 WE Bilthoven Postbus 265

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

"Voor iemand zorgen vind ik heel mooi"

Voor iemand zorgen vind ik heel mooi INFOMAGAZINE lente 2013 Dhr. de Wildt "Voor iemand zorgen vind ik heel mooi" Echtpaar Huisman- van Kooten "Dankbaar voor plek in d'amandelhof" Beth-San opent fysioruimte VOORWOORD MEDITATIE Ziet, de Mens

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

PATRIMONIUMPUBLIEK. van de christelijke woningstichting Patrimonium. Voorwoord. jaargang 7 nummer 14 november 2013

PATRIMONIUMPUBLIEK. van de christelijke woningstichting Patrimonium. Voorwoord. jaargang 7 nummer 14 november 2013 Voorwoord Deelnemen Als Nederlander woont u nog steeds in een verzorgingsstaat. U weet wel: een land waarin de overheid allerlei belangrijke zaken regelt om het welzijn van haar burgers te bevorderen.

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1

synchroon VOORJAAR 4e jaargang nummer 1 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. VOORJAAR 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk TNO-rapport 060-UTC-2011-00231 OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS

Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk AMBITIES EN ERVARINGEN VAN DE AMBASSADEURS Kantelen in de praktijk Ambities en ervaringen van de ambassadeurs Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie