Christfulness. Geven. Jaarthema Oosterparkkerk Amsterdam Seizoen Deel 7. Creatief bestaan in Jezus Ef. 4, 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christfulness. Geven. Jaarthema Oosterparkkerk Amsterdam Seizoen 2010 2011. Deel 7. Creatief bestaan in Jezus Ef. 4, 13"

Transcriptie

1 Christfulness Creatief bestaan in Jezus Ef. 4, 13 Jaarthema Oosterparkkerk Amsterdam Seizoen Deel 7 Geven Amsterdam, september 2010 juni 2011

2 2

3 Inhoud Voorwoord Pag. 4 Geven twee preken Pag. 5 Persoonlijke verwerking Pag. 11 Verwerking in de kring Pag. 12 3

4 Voorwoord We zijn toe aan het op een na laatste deel van het thema Christfulness. En dat is een bijzonder deel: het gaat nu namelijk niet meer zozeer om iets dat jij je als volgeling van Jezus mag toe eigenen aan welzijn van Jezus, maar het gaat er meer om wat al die weldaden van Jezus, waarmee jij je mag en kunt vullen, teweeg brengen in je. Jezus zegt zelf: als je bij Mij drinkt, dan zul je zelf een bron worden die water geeft dat eeuwig leven schenkt (Joh. 4, 14). Dat is waar het bij het thema Geven over gaat. Als jij en ik doordrongen t ons diepe naar buiten. En wordt Hij zichtbaar in ons en om ons heen. In feite valt het thema Geven in twee delen uiteen: - wie de bevrijding van God ontvangt, wil niet anders meer dan geven aan die Koning - als je de rijkdom beseft die Koning Jezus aan jou geeft, dan wil en kun je niet anders dan die rijkdom ook delen met de wereld om je heen Geven. Een beet lastig thema. Want nu snijdt het evangelie ineens in mijn eigen vlees van geld, tijd, aandacht, nadat ik eerst zoveel mocht ontvangen. Maar ja, adelheid verplicht, zegt een gezegde. Zo is het bij het evangelie in ieder geval. Veel zegen bij de besprekingen. En zegen bij het mededeelzaam - worden met datgene wat je zelf ook alleen maar weer hebt ontvangen van een Ander. Roelof Telgenhof, Duivendrecht, 28 maart De poster/flyer op de tweede pagina van deze reader is van de hand van Christiaan Bruijn. Hij verzorgt zo alle thema s op een voor hem karakteristieke manier. 4

5 Christfulness Geven Daar wordt je rijker van (Hand. 20, 35b) 1 Geven aan de Koning (Ex. 35 en 36) 2 Geven van je rijkdom (2 Kor. 9, 8) Geven De maand maart staat in het teken van het thema Geven. Dat is inderdaad een werkwoord, i.p.v. een zelfstandig naamwoord. Dit heeft er mee te maken dat de bijbel zegt dat als je vol bent van Christus, je zult overvloeien van het goede. En je goede vrucht zult geven (zie bv. Joh. 4, 14; Matt. 12, 33 en Luc. 3, 8 en 9). Geven is voor de meeste mensen niet gemakkelijk. Jezus wijst hier al vrij nadrukkelijk op (zie Matt. 19, 23v; Luc. 18, 18 27). Nemen ligt hen beter. Dit zie j op dit moment telkens opnieuw als er blijkt hoe (voormalige) dictators zich hebben verrijkt over de rug van hun onderdanen. Maar ik kan dit ook dichterbij zoeken: in mezelf. Hoe moeilijk vind ik het vaak ook niet om echt te geven. Als we geven, zijn we al snel bang dat we iets verliezen, dat we iets kwijtraken van ons leven, dat zo ontzettend van onszelf is: ons geld en goed, onze tijd, onze energie en aandacht. En wat er al niet meer van onszelf kan zijn. In de bijbel is geven juist iets dat je graag en zonder meer doet, d.w.z. geven doe je omdat je het wilt, zonder daarbij iets terug te verwachten. Zo speelt geven vaak een rol in nauwe banden en relaties. Dit zie je bijvoorbeeld tussen God en mensen: God geeft Zijn Zoon Jezus tot redding van velen. En mensen geven God uit dankbaarheid van het vele dat zij eerst van Hem hebben ontvangen (zie bv 1 Kron. 29, 14). Geven aan de Koning (Ex. 35 en 36) Een prachtige illustratie van dit royale geven in Bijbelse zin, zie je in Ex. 35 en 36. Lees om hiervan onder de in druk te komen, dit gedeelte nu eerst een keer rustig door en laat het even op je inwerken. Want hier blijkt op een prachtige manier wat geven is: er wordt royaal en spontaan gegeven, letterlijk staat er: met een vrij hart (zie 35, ). En er wordt naar vermogen gegeven van datgene wat men ten diepste natuurlijk eerst van God had ontvangen. Hij had immers gezorgd voor rijkdommen, vrijheid, levensonderhoud onderweg, etc. Maar ook voor bv. talenten te geven aan Bezaleël en Oholiab (zie hoe mooi dat er staan in 35, 31 en 34). Op de vraag van God aan Mozes (en via Mozes aan het volk, zie 25, 1 9 en 35, 4 en 5) geeft het volk hiervan nu massaal en enthousiast (vers. 21 en 22) terug. Ze geven zonder meer (dus, zonder iets terug te verwachten of zo). En is dat ook niet alleszins redelijk? Wat je hier eigenlijk ziet is bv Rom. 12, 1 en 2 of Kor 8 en 9 avant la lettre. Ook daar gaat het over het vele dat God heeft gegeven. Daarom is het alleszins redelijk dat men God nu teruggeeft, ja, dat men zelfs zichzelf teruggeeft aan God (hierover in de preek over 2 Kor. 8 en 9, zie p. 7). Ik noem dit hier in Ex. 35 en 36: Geven aan de Koning. Want als een sterke en onoverwinlijke Koning heeft God Zijn volk uit Egypte bevrijd. En nu wil Hij dichtbij de Zijnen blijven door een woning te bouwen te midden van hun huizen (tenten). Het volk wil hiervoor graag en royaal geven vanuit de rijkdommen die ze hebben. Want dit hebben ze immers allemaal van hun Koning ontvangen en dankzij Hem zijn zij hier nu in de vrijheid. En is hun God en Koning nu bij hen. Waarom zouden ze dit nu zo doen? En waarom zou ik zo royaal en vrijgevig gaan geven voor iets dat God vraagt? Dat is allereerst om het reddende werk van God: Hij redde Zijn volk uit de slavernij van Egypte en gaf het een voortbestaan met perspectief (t.w. het beloofde land), midden in de woestijn. Bovendien verbind Hij Zich onlosmakelijk aan Zijn volk en bleef het trouw, 5

6 ook na zonde met het gouden kalf. Wat blijkt uit de bijbel is dit ook het verhaal van mijn leven in zonde en ellende en de bemoeienis van Jezus daarmee. Ook Hij kwam vanuit de hemel mij reddend tegemoet. Om mij zo te bevrijden en perspectief te bieden. En ook Hij houdt mij levend in de woestenij van dit leven door Zijn heilige Geest en Zijn levende Woord. God had Zijn volk dus gered van hopeloze ellende en lijden. Maar er kwam nog meer: God beloofde in het midden van Zijn volk te komen wonen. Zodat men toegang tot Hem verkreeg. Hiervoor moest de tabernakel gebouwd worden. Zo zou er sprake zijn van echte gemeenschap en samenwonen met Zijn volk (25, 8, vgl, dit met de heilige Geest die in ons woont, bij ons tabernakelt (Joh. 1, 14)). God bij je, toegankelijk, benaderbaar en herstellend, genezend. Wat wilde het volk daar graag voor geven. Want ze hadden immers gezien dat een elven zonder Hem ten dode was opgeschreven. Op een zelfde manier komt het evangelie op mij af: God heeft mij in en door Jezus verlost. En nu wil Hij in en bij mij wonen door Zijn Geest. En zo wil Hij met mij en anderen een plaats in deze wereld bouwen waar mensen Hem kunnen ontmoeten, waar Hij benaderbaar is, waar mensen in verbinding kunnen worden gebracht met Hem. Vraag aan mij: wil ik daarvoor geven van wat mij eerst door Hem is gegeven? Dat laatste is wel van belang. Wat je hebt, is dat echt van jezelf? De bijbel laat zien dat het van God ontvangen is (Ps. 115, 16; Ef. 2, 8). En wat God nu vraagt is: geef Mij hiervan terug, zodat Ik daarmee een plek krijg in de wereld, waar Ik present ben te midden van de mensen. NT sch gezien zijn jij en ik dat, persoonlijk, maar vooral ook gezamenlijk, als de gemeente van Christus! Zie hierover 9 2 Kor. 6, 16 (Tempel van de Geest), Ef. 2, 21 of 1 Pet. 2,. Kortom: God wil in het midden van deze wereld wonen, door middel van jou en mij! Dé vraag is: ben jij daarvoor beschikbaar? Dat sorteert effect! Kijk in Ex. 35, 5 7 wat er allemaal wel niet gebeurt: het is één grote vreugdevolle en hartelijke dynamiek van gevende mensen. En ieder geeft naar eigen vermogen. En wie niet wil of kan, hoeft ook niet. En uiteindelijk wordt er meer dan genoeg gegeven om te maken wat God vraagt. Bovendien is er buitengewoon enthousiasme en volle medewerking van allen. Met als uiteindelijk resultaat: een plek waar God kan wonen te midden van gewone mensen. Zie Ex. 40, hoe Hij daar Zijn intrek neemt! Vergelijk dit eens met 1 Kon. 8, 10 en 11. En Hand. 2, 1 4. Als we zo, vrij beschikbaar kunnen zijn, met onszelf, met onze bezittingen, geld en goed, tijd en aandacht, vanuit Gods liefde en gaven voor ons, dan zal het nog wat worden hier! Dan ontstaat er een plaats waar God kan wonen te midden van mensen. Dan kan God Zijn intrek nemen in ons huis. Dan komt er (nog meer) ruimte voor God om hier in Amsterdam, of waar we als christelijke kerk ook maar samen zijn, ontmoet baar te zijn. Zodat levens worden vernieuwd, geheeld. Wil jij daarvoor geven? Aan de koning van je leven? 6

7 Geven van je rijkdom (2 Kor. 9, 8) In dit bijbelgedeelte (2 Kor. 8 en 9) vind je eigenlijk de zelfde gedachte als in Ex. 35 en 36. Het wordt iets anders uitgewerkt, maar in de kern gaat het om hetzelfde: ben jij bereid om vanuit dat wat je hebt gekregen, terug te geven aan God, via gaven die ten goede komen aan Zijn Koninkrijk? En ben jij zo beschikbaar om de presentie van God in deze wereld te fasciliteren? Paulus durft Paulus durft wel, als hij de Korintiers voor de tweede maal instrueert (zie ook 1 Kor. 16) m.b.t. de collecte voor de noodlijdende broeders en zusters in Jeruzalem, want bij geld en goed gaat het echt ergens over: dit is voor mensen vaak zeer aangelegen... Ik heb zelf een keer gemerkt dat mensen echt niet blij zijn met een preek over dit bijbelgedeelte... Maar Paulus durft toch. En hij laat ook duidelijk blijken dat het hem echt ergens om gaat: - om hun geestelijke gesteldheid te toetsen, op het goede spoor te zetten (8, 5) - hun aan te zetten tot doortastendheid na goede voornemens (zie 8, 11; 9, 1 3) - hun te bewaren voor schande (9, 4 en 5) - hun wijzen op een logisch ritme in de orde van het leven (9, 6) Het gaat dus ergens over in wat Paulus hier bespreekt, met als kernvraag: hoe vrijgevig ben jij eigenlijk? En dan voegt hij daar nog iets belangrijks aan toe. Hij zet die vrijgevigheid niet apart, alsof dit vanuit het niets er dan maar moet zijn, maar hij zegt in feite: Hoe vrijgevig ben jij eigenlijk, vanuit de rijkdom die jij eerst van God hebt ontvangen? Want die rijkdom is overweldigend groot, zie 9, 8. Dit vers loopt over van rijkdom en macht, is je dat opgevallen. De machtige God zal er voor zorgen dat je altijd in alles meer dan voldoende hebt, voor jezelf en voor anderen om je heen. Let even op die overvloedige woorden altijd in alles ruim voldoende! God heeft de macht dit aan je te geven, je ermee te overstelpen. Ik denk hierbij ook meteen aan die woorden van Jezus: als je bij Mij drinkt, dan zul je overvloeien van water dat eeuwig leven geeft (Joh. 4, 14; 7, 38). En dit is ook precies wat Paulus bedoelt, zie 8, 1 9. Het goede voorbeeld Want in dat gedeelte in h. 8 wijst Paulus allereerst op een prachtig voorbeeld van vrijgevigheid, nl. dat van de Macedoniers. Heel bijzonder is dat zij dringend hebben verzocht mee te mogen doen met het geven voor de broederschap in Jeruzalem. Dit terwijl ze zelf helemaal niet zo vermogend zijn, misschien zelfs wel arm. Ze verbasen Paulus door meer te geven dan hij ooit had gedacht. En in dat zelfde vers zegt hij hoe dat zo gekomen is. Ze gaven, zegt hij, meer dan verwacht, te weten: eerst zichzelf aan Jezus en daarna ook aan ons. Blijkbaar geven ze niet alleen maar geld en goed, maar misschien juist wel vooral zichzelf! Waar zit dit zichzelf geven nu in? Vanuit wat hier gezegd wordt kun je dat materieel gezien niet veel over zeggen. Waar het vooral over gaat (en dat wil Paulus ook overbrengen aan de Korintiërs om hen daar mee aan te zetten tot eenzelfde overgave van zichzelf) dat de Macedoniër er alles voor over hebben beschikbaar te zijn voor de opbouw van Gods Koninkrijk! En het zichzelf geven dat Paulus hier bedoelt is: onvoorwaardelijk jezelf toezeggen aan Christus en van daaruit aan Zijn Koninkrijk, wat dat dan ook maar inhoudt. Daar mag je dan vervolgens naar op zoek. Dat blijkt ook uit wat Paulus zegt over, dat je moet geven wat in je vermogen ligt (en dus nooit wat je niet hebt of wat je vervolgens ruïneert). Kernvraag voor jou en mij is hier: in hoeverre wijdt ik me zo totaal toe aan Christus, geef ik mezelf aan Hem? In m n tijd, met m n bewuste aandacht, in m n prioriteiten, met m n geld en materiële zaken, etc. In hoeverre ben ik in dit opzicht een Macedonier? Dit is een hele klus nietwaar? Dat komt misschien wel doordat we vaak zo weinig besef hebben wat Jezus Christus voor ons heeft gedaan en voor ons wil betekenen. Heb je dat werkelijk in de gaten? Want dan komt dat andere (geven voor Gods Koninkrijk, 7

8 anderen laten delen in jouw rijkdom) vanzelf (vgl. Matt. 6, 33 en 34). Als jij beseft wat het betekent, gered te zijn uit een zo totaal verdorven en uitzichtloos leven, dan ga je dat nieuwe leven wat je hebt ontvangen (jouw rijkdom) onherroepelijk delen. Vergelijk een alcoholist die naar jaren doodsstrijd en ellende uiteindelijk geholpen wordt, om zijn alcoholisme achter zich te kunnen laten. Zo iemand zal van de weeromstuit uit pure dankbaarheid en bewogenheid andere alcoholisten per se willen helpen! Als je weet uit wat voor armoede je bent gered, dan wil je anderen per se laten meedelen in wat jij ontvangen hebt. Want kijk, zegt Paulus vervolgens in h. 8, kijk wat Jezus Christus gedaan heeft. Hij heeft (net als de Macedoniër, of eigenlijk: zij net als Hij) vanuit Zijn liefde Zichzelf gegeven voor ons. Hij was rijk, maar heeft die rijkdom niet voor Zichzelf gehouden, maar is arm geworden, door mens te worden zoals wij. Ja, meer nog, Hij is minder geworden dan ons door te sterven aan het kruis. Om ons zo uit onze armoede te halen en te laten delen in Zijn rijkdom (die Hij uiteindelijk toonde door op te staan uit de dood). Lees hierbij eens Fil. 2 In dit hoofdstuk volgt Paulus in feite dezelfde heilslijn. Zo is Jezus om zo te zeggen én Bron én Voorbeeld: Bron om uit te putten en Voorbeeld om dan vervolgens te weten wat jij, net als Hij, mag doen met de rijkdom die je zojuist van Hem hebt mogen ontvangen. Goed voorbeeld doet goed volgen Eigenlijk is dit wat Paulus wil zeggen: beste mensen, als het dan zo is dat wij in en door Jezus door God met zoveel geweldige genadegaven zijn overstelpt, wees dan mededeelzaam voor hen die het op dit moment zo nodig hebben! Goed voorbeeld doet goed volgen. Toch? Terloops wijs hij nog even op een paar zaken die hierin ook een rol spelen: als je weinig voor een ander over hebt, zul je van een ander ook niet veel mogen verwachten: wat jij zaait, dat zul je ook oogsten. Het is een spreuk die op veel andere plaatsen in de bijbel voorkomt (zie bv. Ps. 41, 2; Spr. 11, 24 en 22, 8 (wordt hier letterlijk vanuit de Griekse Bijbelvertaling van het OT geciteerd), of Gal. 6, 7 en 9). Het is dus niet: ik geef opdat mij ook gegeven wordt (do ut des), maar: Ik geef, omdat mij zoveel gegeven is. Ik geef vanuit de rijkdom die ik heb ontvangen! Alleen: heb jij die rijkdom ontvangen? Want anders kun je ook niet echt geven... Geven van je rijkdom Daartoe spoort Paulus ons aan. En hij zegt zelfs: met het oog hierop zijn jullie in de wereld, zie 9, 11a. Zie je dat? Wij zijn in de wereld om van die ontvangen rijkdom weer uit te delen, weg te geven! Laat dat daarom ook niet bij goede voornemens en mooie woorden blijven, zoals hij zegt in 8, 11. Pak hierin door! Want de rijkdom die God ons geeft in de macht van Zijn liefde, is zo overstelpend groot. Daarmee hebben we in alles, altijd meer dan voldoende, voor onszelf én voor die anderen die God op onze levensweg plaatst. Dat is misschien wel het mooiste geschenk (zie 9, 15): dat we er zo voor elkaar mogen zijn. In een soort van evenwicht (8, 13 15). Met de gaven die God aan ons schenkt, op Zijn tijd en wijze, zowel materieel als geestelijk. Dan ontstaat er ook echt gemeenschap: alles delen ten behoeve van elkaar (zie Hand. 4, 32 35). 8

9 Christfulness Geven - Persoonlijke verwerking Meditatieoefening Neem een moment de tijd om de volgende tekst in je op te nemen en voor jezelf op de cadans van je adem te herhalen: Inademen U geeft Uw leven aan mij Uitademen - Ik geef mijn leven aan U naar Gen. 2, 7, Ps. 112 en 2 Kor. 8, 5 en 9, 11 Je kunt deze woorden bv uit je hoofd leren en ze dan telkens op het ritme van je adem opnieuw voor jezelf in je gedachten herhalen tijdens een korte wandeling (15 minuten). Wat je ook kunt doen is de tekst uitprinten en op het beeldscherm van je computer plakken, zodat je het telkens weer ziet. Dit kun je ook doen met andere teksten die indruk op je maken of die je gewoon mooi en bemoedigend vindt. Preekverwerking Onderstaande vragen zijn voor persoonlijke overdenking en voor latere bespreking op de kringen. Leg je persoonlijke verwerking zo vast, dat je dit op de kring in de bespreking kunt gebruiken. Neem voor de totale verwerking ong. een half uur (excl. Preek doorlezen (ong min.)). Algemeen 0. Kijk eens naar de plaat die Christiaan Bruijn (p. 2) heeft gemaakt voor het thema geven. Wat vind je hiervan? Kun jij verbanden zien met het thema? Welke? Geven aan de Koning 1. Hoe kijk jij aan tegen het thema geven? 2. Wat vind jij van dat royale vrijgevige gedrag van de Israëlieten in Ex. 35? 3. God werkt met en door jou aan Zijn merkbare presentie in deze wereld. Wat vind jij daarvan? Hoe werkt dit volgens jou? 4. Wat zou jouw concrete bijdrage kunnen zijn als God ons vraagt te geven, zodat Hij op de eoa manier kan wonen te midden van de mensen in deze wereld? Geven van je rijkdom 5. Waarom zou het praten over geld en goed geven voor bv de kerk of een goed doel zo gevoelig liggen? Hoe is dat bij jou? 6. Geef een omschrijving van de rijkdom die jij hebt in Christus. 7. Wat zou jij van datgene wat jij van God ontvangen hebt, willen afstaan voor het mee bouwen aan Gods Koninkrijk in deze wereld? Dus - wat heb jij allemaal van God ontvangen van datgene wat jij hebt? - Wat wil jij daarvan waarvoor in Gods Koninkrijk afstaan? 8. Lees nog eens 2 Kor. 9, Geef bij elk vers jouw commentaar. Preek in de week Dag Ex. 40, God neemt Zijn intrek in het met mensenmiddelen gebouwde huis Dag 2 Psalm 112 Gul deelt hij uit aan de armen van wat hij van God heeft ontvangen Dag 3 Spr. 22, 7 9 Een goedhartig mens... Dag 4 Luc. 20, 45 21, 4 Eerlijk geven uit ware rijkdom Dag 5 Joh. 3, Gods grootse Gave in Jezus Dag 6 Hand. 20, Belangrijke boodschap (vs. 35b) bij laatste (!) afscheid Dag 7 1 Tim. 6, Delen en geven als fundament voor de toekomst en het de weg van het ware leven 9

10 Christfulness Geven Verwerking in de kring Verwerking De verwerking van de preken en de verdere verdieping kun je op de kring als volgt vorm geven (ervan uitgaande dat iedereen pag heeft gelezen en ook de persoonlijke verwerking op p. 11 heeft gedaan): 19:45 20:00 Ontvangst en koffie/thee 20:00 Opening van de avond - Inleiding / IJsbreker wat is het meest grappige/leuke wat je de laatste tijd door iemand is gegeven? Maak even snel een rondje. Sta vooral stil bij de hilarische dingen... - Rondje delen hoe zit iedereen erbij? Deel dit met elkaar. Neem hiervoor ong min. Doe dit n.a.v. de vraag: Hoeveel vreugde ervaar je op dit moment? Hoe is dat? - Gebed (evt. met zingen vooraf en erna) Neem in dit gebed ook de persoonlijke dingen mee die (voor gebed) zijn ingebracht. En vraag een zegen over de avond. Vraag God dat Hij merkbaar Tegenwoordig is in het midden van de kring. 20:35 Bespreking / Verwerking bovenstaande preken en verdere verdieping (p. 4-10) - Kijk eens naar de plaat die Christiaan Bruijn heeft gemaakt voor ons thema geven. Wat vind je hiervan? Leg eens een link met het thema? - Bespreek de beide preken die hierboven zijn gegeven. Wat is volgens jullie de boodschap? Wat is het appel? - Bespreek de vragen 1 en 2 van de persoonlijke verwerking. - Neem even 10 minuten pauze voor koffie / thee - Bespreek de vragen 3-8 van de persoonlijke verwerking. - Sluit de bespreking af met deze vraag: Wat gaan we nu individueel en samen (bv als kring of als gemeente) concreet doen met wat in dit thema als boodschap en appel is gegeven? Maak dit zo concreet mogelijk, met naam, tijd, plaats, datum, etc. 22:15 Afsluiting avond Sluit af met een lied (bv. Ps 112)en met gebed. Neem in dit gebed eventuele punten uit de bespreking mee. Doe ook voorbede voor de gemeente en vraag om groei in het ontvangen en doorgeven van Gods vreugde voor ons allemaal. Is er iemand die het zingen kan begeleiden (bv met gitaar of piano)? Gaaf. Doen! Thema april: nieuw leven! Christfulness Geven Daar wordt je rijker van Hand. 20, 35b 10

Christfulness. Nieuw leven. Jaarthema Oosterparkkerk Amsterdam Seizoen 2010 2011. Deel 8. Creatief bestaan in Jezus Ef. 4, 13

Christfulness. Nieuw leven. Jaarthema Oosterparkkerk Amsterdam Seizoen 2010 2011. Deel 8. Creatief bestaan in Jezus Ef. 4, 13 Christfulness Creatief bestaan in Jezus Ef. 4, 13 Jaarthema Oosterparkkerk Amsterdam Seizoen 2010 2011 Deel 8 Nieuw leven Amsterdam, september 2010 juni 2011 Jaarthema OPK Amsterdam, 2010 2011 Nieuw leven

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Exodus 35:4-36:7 Bijdrage voor de bouw van de tabernakel. Zondag 20 januari 2013 Thema: Je geld of

Exodus 35:4-36:7 Bijdrage voor de bouw van de tabernakel. Zondag 20 januari 2013 Thema: Je geld of Exodus 35:4-36:7 Bijdrage voor de bouw van de tabernakel 35:4-5 Mozes zei tegen de Israëlieten: De HEER draagt u op hem geschenken te geven. Laat iedereen die daartoe bereid is iets aan de HEER afstaan:

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Leven uit de bron 3: Leven met Jezus

Leven uit de bron 3: Leven met Jezus Leven uit de bron 3: Leven met Jezus Materiaal voor kringen of persoonlijk gebruik Jaarthema 2015-2016 van de Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds. W. Bevelander (0547) 38 12 22 Mail: predikant@hervormdenter.nl

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Relevant zijn als christen

Relevant zijn als christen Relevant zijn als christen Eén van de mooiste teksten uit de Bijbel; Gods kernboodschap voor een verlost volk! Geen schoner spreuk en meer van kracht, dan Micha zes en wel vers acht! Micha 6:8 Er is jou,

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst )

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) 1 Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 12 september 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom De Heilige Geest Deel 1: Wie en waarom Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Wie is de Heilige Geest? De komst van de Geest Ware wijsheid Je bent zelf een brief! Leven door de Geest

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77.

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. Bezinningsijeenkomst d.d. 5 maart 2015. We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. We willen vanavond aan de hand van vraag en

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Omgaan met geld. Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015

Omgaan met geld. Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015 Omgaan met geld Laurens Touwen, zondag 11 januari 2015 Geef je niet dan leef je niet! Karakter van God: Hij is een Gever!! Wat van God komt past bij het leven Geld speelt voor ieder een belangrijke rol.

Nadere informatie

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW Johannes 15:1-10 preek Johannes 15:1-10 Colofon Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW orde morgendienst welkom zingen Psalm 84,2.5 Psalm 36,2.3 stil gebed votum en groet zingen Opwekking

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

Jaarthema Oosterparkkerk Seizoen 2008-2009. Feest. van

Jaarthema Oosterparkkerk Seizoen 2008-2009. Feest. van Jaarthema Oosterparkkerk Seizoen 2008-2009 Feest van V e r b i n d i n g Materiaal voor verwerking van de themapreek op 14 september 2008 Inleiding Jaarthema Zoals ieder jaar willen we het komende seizoen

Nadere informatie

H. Geest. Sint Niklaas 05/10/14

H. Geest. Sint Niklaas 05/10/14 H. Geest Sint Niklaas 05/10/14 Thalys Thalys techniek 383 ton 200m lang 320km/u 25 KV 8800 KW 120 Eerste klasse, 257 tweede klasse Brussel - Marseille: 4u30 De H. Geest als merkteken Joël 3,1 Daarna zal

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels Zoals de Vader mij zond, zend ik ook jullie. Jezus We houden van iemand wanneer we het goede voor hen zoeken als doel op zich. Dallas Willard

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN Gebedsviering juni 2017 AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN LIED: LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN ZJ 825 In ons midden kunnen we verschillende kaarsjes plaatsen, in de vorm van een kruis. Bij het zingen

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent.

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent. Gemeente Wanneer je aan iemand vraagt Weet jij wat een kerk is?, zal het antwoord niet zo lang op zich laten wachten. Dat is een gebouw waar gelovige mensen samenkomen! Het kan ook voorkomen, dat men aan

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Christfulness. Liefde. Jaarthema Oosterparkkerk Amsterdam Seizoen 2010 2011. Deel 3. B Liefde maakt vruchtbaar C De liefde bedrijven

Christfulness. Liefde. Jaarthema Oosterparkkerk Amsterdam Seizoen 2010 2011. Deel 3. B Liefde maakt vruchtbaar C De liefde bedrijven Christfulness Creatief bestaan in Jezus Ef. 4, 13 Jaarthema Oosterparkkerk Amsterdam Seizoen 2010 2011 Deel 3 Liefde B Liefde maakt vruchtbaar C De liefde bedrijven Amsterdam, september 2010 juni 2011

Nadere informatie

Johannes 3: 1-17 Preek: Zien is overleven Bijzonderheid: Zondag van de drieëenheid

Johannes 3: 1-17 Preek: Zien is overleven Bijzonderheid: Zondag van de drieëenheid Johannes 3: 1-17 Preek: Zien is overleven Bijzonderheid: Zondag van de drieëenheid Liturgie: Gezang 255: 1,2 Begroeting Gezang 255: 4 Geloofsbelijdenis van Nicea Psalm 62: 1,5 Gebed Lezen: Johannes 2:

Nadere informatie

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Votum en groet Ps 116:1,10 Gebed Lezen Mar 12:28-33 Zingen Ps 18: 1 Lezen Deut 6:1-9 Zingen Ps 78: 1,2 Preek HC 34 Deut 6:4-9 Zingen GK 11 Geloof belijden Zingen GK 158 Dankgebed Collecte Slotzang LB 416

Nadere informatie

Klaarmaken van de tafel Opwekking (sursum corda)

Klaarmaken van de tafel Opwekking (sursum corda) Votum groet Ps 124: 1 Schuld belijden Rom 3: 19-20 Ps 124: 2 Genadeverkondiging Rom 3: 21-26 Ps 124: 3 Gebed LB 1010 Formulier 4 t/m gedachtenis Bijbellezen Gal 5: 13-26 Ps 19: 4,5 Prediking Gal 5: 13-14.

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer.

Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer. Preek over Leviticus 1:1-9 drs Ton de Ruiter. Thema: Gods basisonderwijs door middel van het brandoffer. Bijbellezingen: Deuteronomium 6:4-9 (aansluitend zingen Psalm 1) Romeinen 12:1,2 Efeziërs 5:1,2

Nadere informatie

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar)

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) Negen gezinsmomenten om met je kinderen stil te staan bij de kerk. Kies zelf wat bij jouw kinderen het beste past: elke dag een momentje of elke week

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW

Wie is de Heilige Geest (1) les 8a FOLLOW Wie is de Heilige Geest (1) les 8a DEEL 2B FOLLOW DE GEEST DIE GOD VERTEGENWOOR- DIGT De Heilige Geest wordt vaak gezien als een gevoel, een heerlijke ervaring, enzovoorts. Hoe wordt de Heilige Geest hier

Nadere informatie

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven

Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Johannes 3,3-8 - Zoek elkaars hart, zoek echt geestelijk leven Liturgie Voorzang Gez 121,1.2.3 Stil gebed Votum / groet Zingen Gez 121,4.7.9 Wet Zingen: Ps 96,1.4 Gebed Schriftlezing: - Joh 2,23-3,21 -

Nadere informatie

In het kerkblad worden regelmatig mensen genoemd, die iets meegemaakt hebben. (1) Die

In het kerkblad worden regelmatig mensen genoemd, die iets meegemaakt hebben. (1) Die Tekst: Kol. 1,9 Lezen: Kol. 1,1-20 Zingen: Gz. 42,1.4 Ps. 51,5 ( s morgens na de wet) Ld. 1 Ld.403,1 Gz.179b (middagdienst) Ps. 131 In het kerkblad worden regelmatig mensen genoemd, die iets meegemaakt

Nadere informatie

Eredienst 2 April uur Voorganger: Ds. H. vd Berg

Eredienst 2 April uur Voorganger: Ds. H. vd Berg Eredienst 2 April 2017 10.00 uur Voorganger: Ds. H. vd Berg Liturgie Intocht: Opwekking 464 Votum / zegengroet Psalm 43 : 1, 3, 4 Zingen: Wet in kindertaal Gebed Doven van kaars Hebreeën 9 : 1-14 Laat

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 37 (22-09)

De Bijbel open 2012 37 (22-09) 1 De Bijbel open 2012 37 (22-09) Onlangs kreeg ik een vraag over twee genezingen in de bijbel. De ene gaat over de verlamde man in Lukas 5 die door het dak van een huis tot Jezus wordt gebracht en door

Nadere informatie

Preek over Joh. 6:51 (11-7-2010)

Preek over Joh. 6:51 (11-7-2010) Preek over Joh. 6:51 (11-7-2010) Orde van dienst Welkom en mededelingen Voorzang E.L. 352 (=Opw. 339) Votum en groet Zingen Ps. 95:1, 2 Gebed Schriftlezing Ex. 16:1-6, 13-22, 27-31, 35 Joh. 6:32-35, 40-44,

Nadere informatie

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Bijgedragen door Johfrael Tuesday 14 April 2009 Laatst bijgewerkt op Tuesday 14 April 2009 in de Geest van Gebed Noveen tot de H. Teresia van het kindje

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Rijkdom en armoede, wat doet het met ons geloof? Voorganger: Ds. F.E. Schneider Orgel: Jan Roth Gastheer: Reyald. Welkom en mededelingen

Rijkdom en armoede, wat doet het met ons geloof? Voorganger: Ds. F.E. Schneider Orgel: Jan Roth Gastheer: Reyald. Welkom en mededelingen Liturgie 5 februari 2017 Aanvang: 10.00 uur Thema: Rijkdom en armoede, wat doet het met ons geloof? Voorganger: Ds. F.E. Schneider Orgel: Jan Roth Gastheer: Reyald Welkom en mededelingen Lied: Gezang 1:

Nadere informatie

Waar is onze zekerheid op gebaseerd? Leven we voor het tijdelijke of het eeuwige?

Waar is onze zekerheid op gebaseerd? Leven we voor het tijdelijke of het eeuwige? Waar is onze zekerheid op gebaseerd? Leven we voor het tijdelijke of het eeuwige? We leven in een wereld die zijn zekerheden gebouwd heeft op materialisme, positie, geld, macht, eer, eigenbelang, enz.

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p.

LET OP WAT JE HOORT! LET OP WAT JE VAN DE HERE HOORT! 1. dan vind je Hem. 2. dan wordt je rijk met Hem. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. Markus 4:24.25 / Gehouden op 06-02-2011 / p. 1 LET OP WAT JE HOORT! Liturgie: Votum & groet Zingen: Psalm 145:1.3 Wet Zingen: Psalm 40:2.3 Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 1:18-25 & 2:6-9 Zingen: Gezang 91

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Orde van de dienst op zondag 18 mei 2014 te Nieuw Beerta. In deze dienst vieren we de doop van Bram Kornelis Mischa Mulder

Orde van de dienst op zondag 18 mei 2014 te Nieuw Beerta. In deze dienst vieren we de doop van Bram Kornelis Mischa Mulder Orde van de dienst op zondag 18 mei 2014 te Nieuw Beerta In deze dienst vieren we de doop van Bram Kornelis Mischa Mulder "... in het huis van mijn Vader zijn vele kamers..." (Joh 14 : 1-14) organist:dhr.

Nadere informatie

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Aangepaste dienst met medewerking van de Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum Liturgie Voorzang Gez 132 Dank u voor deze nieuwe morgen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Levend Water (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Joh.4:10 wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Jezus weent over de stad. In onze vertaling staat op die plaats Jeruzalem. Dat zou bij Lucas ook heel goed kunnen, maar hij schreef Stad.

Jezus weent over de stad. In onze vertaling staat op die plaats Jeruzalem. Dat zou bij Lucas ook heel goed kunnen, maar hij schreef Stad. LITURGIE A KOMEN Lied voor de dienst Lied 695 (Heer raak mij aan met uw adem): 1, 2, 3 Welkom Aanvangslied: Lied 8B (Zie de zon, zie de maan): 1, 4, 5 Moment van stilte Begroeting en bemoediging Psalm

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie