COLUMN PERSPECTIEF. Waar is God?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COLUMN PERSPECTIEF. Waar is God?"

Transcriptie

1 4 e jaargang nr. 1 - september 2014

2 PERSPECTIEF COLUMN Waar is God? Levensvragen Wij maken in ons leven van alles mee. Mooie en gelukkige momenten, maar ook moeilijke dingen, ziekte en verdriet. Vooral als we met tegenslagen te maken krijgen, kan dat heel veel vragen oproepen. Ook over ons geloof, over God. Dan wordt soms de vraag gesteld: Waarom overkomt mij dit? Waar is God? Kan Hij niets doen? Dat heeft vaak ook te maken met het Godsbeeld dat veel mensen van vroeger hebben meegekregen: God die te maken heeft met alles wat er gebeurt, God die het leven leidt. Vliegtuigramp Deze vragen naar God werden weer heel actueel bij de vliegtuigramp in Oekraïne. Deze ramp is verbijsterend en hartverscheurend: Zoveel onschuldige mensen die omkomen, doordat het vliegtuig uit de licht is geschoten. Dit is toch niet te rijmen met God? Had God dit niet kunnen voorkomen? Waar is God op zo n moment? Eigen ervaring Al op jonge leeftijd hebben deze vragen mij beziggehouden, omdat ik steeds meer moeite kreeg met een godsbeeld, waarin het overlijden van (ook jonge) mensen de wil van God zou zijn. Ik ging God anders zien, als een God die niet verantwoordelijk is voor het lijden, maar Die ons juist nabij is in het verdriet. Verantwoordelijkheid van mensen De bijbel leert ons dat wij als mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben gekregen. We worden steeds weer opgeroepen om te kiezen voor het goede en tegen het kwade. Zoals al staat in het boek Deuteronomium, waarin Mozes zegt tegen het volk Israël: U staat voor de keuze tussen leven en dood. Veel dingen die gebeuren zijn het gevolg van het handelen van mensen en dat kunnen we God niet in de schoenen schuiven. Daarnaast zijn er dingen die te maken hebben met de kwetsbaarheid van het leven, zoals ziekte en rampen. Ook daar kan God niets aan doen. Wat doet God dan? Over deze vraag heeft ds. Stephan de Jong een boekje geschreven met de titel U doet niets, want U bent God. In veertig korte overpeinzingen biedt hij een nieuwe visie op Gods handelen in de wereld: God handelt door niets te doen. Stephan de Jong schrijft dat hij tot het inzicht is gekomen dat hij wellicht de gedachte los moet laten dat God ingrijpt en stuurt in deze wereld. Maar wat doe God dan? Niets dus. Dat zou weleens van het grootste belang kunnen zijn. Juist door niets te doen zou God ertoe kunnen doen. Stephan de Jong stelt zich God voor als een aanwezigheid, een ruimte waarin ik thuis kan zijn, vrijheid vindt, waarheid ontdek; ook pijnlijke waarheid. Die gedachte werkt hij uit in zijn boekje. Gods aanwezigheid Ook al handelt God dus niet, Hij is wel degelijk aanwezig. Veel mensen ervaren dat, al is het op verschillende manieren. God wordt ervaren in de natuur, in het alledaagse leven, in het innerlijk. Die aanwezigheid van God geeft mensen vaak kracht om het vol te houden in het leven, vooral op moeilijke momenten. Gods aanwezigheid werkt dus. Zoals Anselm Grün het heel mooi heeft gezegd: Waar God, het geheim in mij woont, daar kan ik thuis zijn, daar ben ik midden in de onveiligheid en ongeborgenheid van de wereld, desondanks gedragen en geborgen. God in mensen We kunnen Gods aanwezigheid dus ervaren in onszelf, ons innerlijk. Maar ook kunnen we God ontmoeten in de mensen om ons heen, in elkaar. Zo kunnen we in bijzondere contacten, in liefde en betrokkenheid, iets ontdekken van Gods aanwezigheid. Het is dan wel nodig dat we ons daarvoor openstellen, dat we ons ook laten raken. God blijft een geheim, dat we niet bezitten. Gods aanwezigheid gebeurt, als er iets tussen mensen gebeurt. Ook in dit nieuwe seizoen is dat belangrijk: Dat we Gods aanwezigheid kunnen ervaren in onderlinge ontmoetingen en gesprek, zoals verwoord in een gebed: Wees hier aanwezig Wees hier aanwezig Licht dat leven geeft aan mens en wereld. Wees hier aanwezig Stem die roept doe recht aan wie lijden en niet leven. Wees hier aanwezig Kracht tot bevrijding voor wie niet gezien worden Wees hier aanwezig Vuur van verlangen naar recht en vrede. Wees hier aanwezig Gij die genoemd wordt Licht, Stem, Kracht, Vuur Dat wij worden mensen - medemens naaste. da. Lieuwkje Cnossen 2

3 september 2014 KERKDIENSTEN Zondag 7 september Twaalfde zondag van de zomer Kleur groen Zondag 28 september Tweede zondag van de herfst Kleur groen Het Anker Organist: Kosters: Deurcollecte : uur da. L.P. Cnossen Tjeerd van Tuinen Cees en Loeky Wester Plaatselijk gemeentewerk Startdienst Welkom nieuwe gemeenteleden Het Anker uur da. L.P. Cnossen en ds. A.J. Finnema Oppasdienst en Kinderkerk Na de dienst koffiedrinken Organist: Kosters: Deurcollecte: Arend Doornhein Cees en Loeky Wester Plaatselijk Gemeentewerk De Dorpskerk Fryske tsjinst Organist: Koster: Deurcollecte: uur ds. A.J. Finnema Cees Winters Femmie Oosterkamp Onkosten streektaaldiensten Oppasdienst en Kinderkerk uur gezamenlijk ontbijt in zaal 1. Na de dienst koffiedrinken Zondag 14 september Dertiende zondag van de zomer Kleur groen Het Anker uur ds. A.J. Finnema m.m.v. Lofstem Organist: Jannie Oostingh Kosters: Alfred en Lammie Veenstra Deurcollecte: Jeugdwerk PKN Oppasdienst en Kinderkerk Zondag 5 oktober Derde zondag van de herfst Israël zondag Het Anker m.m.v. Ancora Organist: Kleur groen uur ds. A.J. Finnema Tjeerd van Tuinen Zondag 21 september Eerste zondag van de herfst Raad van Kerken - Vredesdienst Het Anker uur da. L.P. Cnossen en ds. Ch. Schlette Kleur groen Kosters: Deurcollecte: Alfred en Lammie Veenstra Kerk en Israël Oppasdienst en Kinderkerk Na de dienst koffiedrinken Organist: Kosters: Deurcollecte: Fokke van der Woude Hamke en Hinke Veenstra Door RvK bepaald Oppasdienst en Kinderkerk Na de dienst koffiedrinken De Dorpskerk uur Taizé groep Inzingen vanaf uur Taizé-viering 3

4 PERSPECTIEF KERKDIENSTEN RIKKINGAHOF Vrijdag 5 sept uur da. L.P. Cnossen Heilig Avondmaal vrijdag 19 sept uur dhr. T. Kusters vrijdag 3 okt uur da. Chr. Schlette vrijdag 17 okt uur ds. A.J. Finnema KERKDIENSTEN STELLINGHAVEN Woensdag 10 sept uur da. L.P. Cnossen Heilig Avondmaal woensdag 24 sept uur mw. De Vries woensdag 8 okt uur mw. L. Dijkshoorn woensdag 22 okt uur ds. A.J. Finnema 7 september Op deze zondag is het thema: Zuinig op jou. We horen in Matteüs 18: het bekende verhaal over een schaapherder die honderd schapen heeft: als er één schaap weg is, gaat hij het meteen zoeken. Dit laat zien dat we erop mogen vertrouwen dat we altijd gevonden worden. God lijkt op de schaapherder en is op zoek naar mensen. Zo worden wij ook geroepen om elkaar te zoeken en zo Gods aanwezigheid te ervaren. Want je bent groot in het koninkrijk van God, als je oog hebt voor wie klein en kwetsbaar is. BIJ DE DIENSTEN 14 september Volgens Exodus 32, 11 is het Mozes die God milder kan stemmen door een beroep te doen op zijn goedheid. Ook bij Matteüs (18, 27) lezen we van een koning (=God) die medelijden krijgt met zijn dienaar, hem vrijlaat en zijn schuld kwijtscheldt. Berkhof noemt dat weerloze overmacht God die tot het uiterste gaat in zijn vergeving. Daarover gaat het deze zondag. Een dienst samen met de Lofstem o.l.v. dhr. Albert Spa. 7 september Fryske tsjinst Einlings thús, dat is it tema fan dizze jûne (19.00 oere yn e Doarpstsjerke) nei oanlieding fan it bysûndere boek mei dizze titel dat Henri Nouwen skreaun hat. In stúdzje oer it skilderij fan Rembrandt by it ferhaal oer de gelikenis fan de twa soannen (Matteüs 21: 28-32). Prachtige observaasjes! Vredesweek en viering Sinds 1967 is de vredesweek uitgegroeid tot een traditie. Niet alleen in Nederland maar ook in diverse andere landen in Europa, Afrika en Latijns-Amerika is de vredesweek een jaarlijks terugkerend moment van actie en bezinning De jaarlijkse vredesweek van 2014 wordt gehouden van 20 t/m 28 september aanstaande. Dit jaar staat deze vredesweek in het teken van ontwapening en heeft als thema: 'Wapen je met vrede'. Bij het begin van deze vredesweek organiseert de Raad van Kerken Oosterwolde op zondag 21 september 2014 om 9.30 uur een oecumenische viering in het Anker VIERING RAAD VAN KERKEN Wij nodigen u allen van harte uit voor de viering op zondag 21 september 2014 om 9.30 uur in het Anker Jan Frankensingel te Oosterwolde Aan deze dienst werken mee: * de voorgangers da. Lieuwkje Cnossen da. Christine Schlette * organist: dhr Fokke van der Woude * en leden van verschillende kerken Wij hopen dat velen van u aan deze viering zullen deelnemen. Raad van Kerken Oosterwolde, al bijna 30 jaar 4

5 september september Startzondag Vanuit de landelijke Protestantse kerk is ons nieuwe jaarthema aangedragen: Met hart en ziel vieren en verbinden. Op de zaterdag is er een speciaal programma voor de jongeren dat vanuit de jeugdraad wordt georganiseerd. Vanmorgen wordt iedereen van harte uitgenodigd voor een gezamenlijk ontbijt (van uur graag opgave vooraf). Aansluitend (10.00 uur!) hopen we met elkaar als gemeente een heel mooie viering te hebben in de kerk. Daarna bent u / ben jij van harte welkom om koffie/thee/fris te drinken en iets lekkers (zie oproep). Voor de jongsten onder ons is er tijdens deze nazit ook nog een leuke film Verschrikkelijke Ikke (Despicable Me). Iedereen is van harte welkom!!! OPROEP: - taarten/koekenbakkers gezocht die thuis iets lekkers willen bakken voor bij de koffie/thee op de Startzondag. Kan vooraf aan de dienst worden ingeleverd bij de keuken. Bedankt! - bij een feestelijke viering hoort ook muziek: looft Hem met harp en lier, snaren en fluit, looft al wat adem heeft (Psalm 150). Wie heeft zin om mee te spelen en/of te zingen? Neem dan even contact op met één van onze muziekcoördinatoren (Henk Oosterhuis / Carola de Jong-Tavenier). 5 oktober Israëlzondag in de afgelopen zomermaanden is Israël regelmatig in het nieuws geweest. Onder invloed van alle politieke spanningen horen we ook in ons land allerlei antisemitische geluiden klinken. Daar baart grote zorg en vraagt om een kritisch tegengeluid, ook van de kerk! Vanuit onze bijzondere verbondenheid met Israël als Gods volk willen wij zoeken naar sjaloom en gerechtigheid. Dat is ook ons thema van deze eerste zondag in oktober: Verbonden met Gods volk zoeken naar erkenning. Deze dienst wordt weer voorbereid samen met de Kerk-en-Israëlcommissie. Vanaf 5 oktober: Taizéviering een rustpunt in het ritme van alledag Opgenomen in het ritme van alledag hebben mensen een diep verlangen naar wat de bron van het leven is: innerlijk leven en spiritualiteit. Meditatief gebed kan ons helpen om beter in contact te komen met de levende God. Van harte aanbevolen door de Raad van Kerken Oosterwolde. Andere berichten Bijeenkomst wijkteams op 29 september Op maandag 29 september komen de wijkteams weer bij elkaar. Hiervoor worden alle contactpersonen, wijkbezoekers en wijkouderlingen van harte uitgenodigd. We beginnen weer om uur in het Anker. Hopelijk tot ziens! BERICHTEN PREDIKANTEN da. Lieuwkje Cnossen Dit schrijf ik vlak vóór onze vakantie, begin augustus. Als dit kerkblad uitkomt, is het dus een hele tijd later en is voor ons en ook voor velen van jullie de vakantie weer voorbij. En beginnen alle, gewone dagelijkse dingen weer. Ook in onze gemeente zijn er weer heel wat activiteiten gepland. Hopelijk zullen er weer veel boeiende ontmoetingen en gesprekken zijn, waarin we onze ervaringen en geloofsbeleving met elkaar kunnen delen. Tegelijk blijft het belangrijk om rust te ervaren, om dicht bij onszelf te blijven en dicht bij God. Laten we ook in dit nieuwe seizoen er voor elkaar zijn en in de liefde van God met elkaar omgaan. Jubilea Op woensdag 24 september is het een bijzondere dag voor Theun en Akke Frankema- Risselada (Weidedijk 20, Langedijke). Ze zijn dan 45 jaar getrouwd. Woensdag 24 september is ook een feestelijke dag voor Henk en Irene van den Bosch-Wind (Klein Diep 19). Ze hopen op die dag hun 50- jarig huwelijksjubileum te vieren. Op maandag 29 september is het een speciaal moment voor het echtpaar Rikumahu- Tehubijuluw (Watermolen 19, Drachten). Het is dan 25 jaar geleden dat ze elkaar het ja-woord gaven. Alle drie echtparen alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst! En we wensen jullie nog een goede en gezegende tijd samen met allen die bij jullie betrokken zijn. Ook anderen die een jubileum vieren: hartelijk gelukgewenst. Zieken In de afgelopen periode verbleef mw. H. Franken-Sikkema (Rikkingahof 113) twee keer in het ziekenhuis. We wensen haar veel sterkte. We hopen dat het nu weer wat beter gaat. Dhr. J. Posthumus (De Elzen 19) is gevallen en heeft een breuk in zijn schouder. Het herstel heeft tijd nodig. Inmiddels is het al weer even geleden en gaat het hopelijk de goede kant uit. Dhr. W. Hazenberg (Lage Haer 29) heeft een kwetsbare gezondheid, de laatste tijd gaat het moeilijker. Veel sterkte toegewenst. We denken ook aan anderen die ziek zijn of moeten leven met beperkingen, en aan allen die 5

6 PERSPECTIEF bij hen betrokken zijn. Laten we om hen heen staan en met heen meeleven. Dat ze ook mogen merken dat God er is in mensen om hen heen die er voor hen zijn. Dat wij iets voor elkaar betekenen door een hartelijk woord, een liefdevol gebaar, een teken van aandacht. Overlijden Op maandag 4 augustus is na een lang en goed leven in haar eigen omgeving overleden: Margje Kromkamp-Dijkstra (Rikkinigahof 406). Ze is 97 jaar geworden. De crematie heeft plaatsgevonden in familiekring. We wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte om het gemis te dragen. Dat ze de mooier herinneringen kunnen meedragen in hun hart. Zo zijn er ook anderen die op dit moment een moeilijke tijd doormaken door verdriet en tegenslag. Ik wens u en jou veel sterkte en moed! Voor veel mensen zijn werk of school weer begonnen. Hopelijk lukt het om weer met nieuwe energie en inspiratie bezig te zijn. U en jullie allemaal voor de komende tijd veel plezier en moed bij alles toegewenst. Hopelijk kunnen we merken dat we niet alleen zijn, dat we steun vinden bij elkaar en zo ervaren dat God dichtbij ons is. Dat dat ons innerlijke kracht mag geven. Dat we ook de onrust aan kunnen, juist om te ontdekken waar het echt om gaat. Zoals verwoord in deze Fransiscaner zegenbede: Zegen van onrust Moge God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties zodat er diepgang is in onze harten. Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Moge God ons zegenen met tranen die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld. Zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Tot slot: U kunt mijn preken nalezen op mijn website: Reacties zijn welkom. Ook kunt u daar vanaf vrijdag de liturgie vinden van de dienst op de komende zondag, als ik zelf voorga. Met een hartelijke groet, da. Lieuwkje Cnossen, ds. Jan Finnema Technische storing zomernummer Een week voordat wij met vakantie gingen had ik mijn bijdrage voor het zomernummer van Perspectief verstuurd naar het vertrouwde e- mailadres, maar bij thuiskomst bleek het door een technische storing niet aangekomen te zijn. Helaas. Daarom alsnog enkele nagekomen berichten over huwelijksjubilea. Jubileum Op 17 juli is het 55 jaar geleden dat dhr. en mw. Freerk en Henny Thiescheffer-Kroes (Karnakkers 20, 8431 KS) het ja-woord gaven. Op 22 augustus hopen dhr. en mw. Bram en Janny Thie-Leertouwer (Oosterbrink 2, 8431 RA) hun 45 jarig huwelijksfeest te vieren. Op 25 september hopen dhr. en mw. Arend en Eelkje Vlasma-Krol (het Hoge Stuk 5, 8431 KL) hun 50 jarig huwelijksjubileum te vieren. Alle jubilerende echtparen, ook zij die hier niet worden genoemd, wensen wij een heel feestelijke dag toe en veel geluk en zegen, samen met allen die jullie lief zijn! Zieken We denken aan Elizabeth Kuipers-Tilma (Vogelrijd 18, 8428 HJ Fochteloo) die momenteel een aantal chemokuren volgt. Ondanks de slechte prognose houden we moed en gaan we ervoor, schrijft ze zelf. We wensen haar, Pieter en hun kinderen Frits en Marijke heel veel moed en sterkte toe! Aanvankelijk leek Dries Aalbers (Noordeinde 15, 8428 HL Fochteloo) heel goed te herstellen van zijn beroerte, maar nu moest hij opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis. Een flinke tegenslag. Ook voor zijn vrouw Irma en hun kinderen. Sterkte gewenst! (Postbus 10500, 8440 MA Heerenveen, kamer 7). Ook Meindert de Jong (Noordmaad 24, 8431 TZ) is opnieuw opgenomen in het Wilhelminaziekenhuis in Assen na complicaties aan zijn pas geopereerde knie. Het blijft nog heel spannend (afd. 2A, kamer 5, Postbus 30001, 9400 RA Assen). We wensen Marja, hun kinderen Marjolein en Daniël veel sterkte toe! Ook de zieken die hier niet met name worden genoemd, maar die wel zorgen hebben over hun gezondheid, samen met de mensen om hen heen, wensen wij veel sterkte toe! Deze woorden van Dietrich Bonhoeffer werden mij aangereikt en geef ik graag door: In goede machten liefderijk geborgen, verwachten wij getroost wat komen mag. God is met ons in de avond en de morgen, is zeker met ons elke nieuwe dag. Houdt u mij op de hoogte van lief en leed? Oant sjen, thuis, in de kerk of op straat. ds. Jan Finnema 6

7 september 2014 Doopzondagen Er zijn per jaar een aantal zondagen, waarop kinderen kunnen worden gedoopt. Voorafgaand aan de doopdiensten zijn er (inhoudelijke) gesprekken met de doopouders. Om elkaar te leren kennen en om met elkaar in gesprek te gaan over de betekenis van de doop. De komende doopzondagen zijn: Zondag 19 oktober 2014 Zondag 1 februari 2015 da. Lieuwkje Cnossen ds. Jan Finnema Ouders die hun kind willen laten dopen wordt gevraagd om (vroegtijdig) contact op te nemen met één van ons. da. Lieuwkje Cnossen, tel en ds. Jan Finnema, tel Israëlistisch staatsman. Eerste premier van Israël. David-Ben Gurion zei ooit; Wie niet in wonderen gelooft, is geen realist. Je moet hard werken, verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan, nooit wachten op een wonder, maar er wel in blijven geloven Wonderen komen langs. Let maar op. Aldus Esther Voet in Trouw van zaterdag 23 augustus. David-Ben Gurion werd onder de naam David Grün op 16 oktober 1886 geboren in Plons, Polen. Dit in een tijd waarin, met name in Oost- Europa, bij veel Joden de droom ontstond van een Joodse staat. Ben Gurions vader was de plaatselijk leider van de Vrienden van Zion. Ben Gurion liep zelf al op jonge leeftijd warm voor het idee van een Joods thuisland. In zijn geboortestad richtte hij een afdeling van de socialistisch-zionistische beweging Poalei Zion op. Op twintigjarige leeftijd (1906) gaf hij zijn universitaire studie op en vestigde hij zich als pionier in een landbouw-nederzetting in Palestina, dat toen nog onderdeel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. Daar nam hij de Hebreeuwse naam David Ben-Gurion aan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd Ben-Gurion door de Turken uit Palestina verdreven. Hij verkaste naar New-York (1915) en trouwde in 1917 met Paula Munweis. In 1918 nam Ben- Gurion dienst in het joodse legioen dat tijdens de Eerste Wereldoorlog met de Britten mee vocht tegen de Turken. Na de oorlog werd Palestina onder mandaat van de Volkerenbond gesteld. Groot-Brittannië werd belast met dit mandaat. Vastgesteld was dat het land het gebied dusdanig moest ontwikkelen dat de vestiging van een Joods nationaal huis mogelijk werd. Groot-Brittannië had zich hier in 1917 met de Balfour-verklaring al toe verplicht. Er was echter wel een probleem. De Britten hadden ook toegezegd de Arabische onafhankelijk in Palestina te steunen. Wij zien nu 100 jaar later de pijnlijke gevolgen van dit besluit. BLADEREN In 1942 was hij aanwezig op de Biltmore Conferentie in New-York. Op deze conferentie waren zeshonderd afgevaardigden en zionistenleiders uit achttien landen aanwezig. In het Biltmore Hotel werd een resolutie aanvaard waarin de wens werd geuit dat Palestina haar poorten zou openen voor immigratie en dat Palestina een Joods gemenebest zou worden. Ben-Gurion werd in 1946 gekozen tot president van de Zionistische Wereldorganisatie. Ben- Gurion richtte onder meer de Histradoet op, een federatie van Joodse arbeiders. Samen met de paramilitaire organisatie Hagana hield deze federatie zich onder meer bezig met de verdediging van Joodse nederzettingen tegen aanvallen van Arabieren. Na de Tweede Wereldoorlog probeerden duizenden Joden die de oorlog hadden overleefd naar Palestina te verhuizen. Velen van hen werden door de Britten terug gestuurd.. Ben- Gurion hielp in de tussentijd enkele duizenden Joden uit Europa illegaal Palestina in. Na enige tijd gaf de Britse regering aan het mandaat over Palestina niet langer te willen continueren. De Verenigde Naties stelde hierop voor Palestina te verdelen in een Joodse en een Arabische staat. Op 29 november 1947 werd dit plan goedgekeurd (resolutie 181). Dertien landen stemden tegen het besluit, waaronder Arabische staten, Turkije en Pakistan. Onder de voorstemmers waren onder meer de Verenigde Staten, Sovjet-Unie, Frankrijk, Nederland en België. Groot-Brittannië stemde, net als negen andere landen, niet. 7

8 PERSPECTIEF David Ben-Goerion roept de staat Israël uit (14 mei 1948) Veel Arabieren waren op zijn zachtst gezegd niet blij met het besluit Palestina te verdelen in een Joodse en een Arabische staat. De Britse regering had aangegeven op 15 mei 1948 het mandaat te willen beëindigen. Ben-Gurion had inmiddels een voorlopige regering samengesteld en riep op 14 mei 1948, een dag voordat het Britse mandaat werd beëindigd, de Joodse staat uit. De volgende ochtend vielen legereenheden uit Egypte, Jordanië, Irak en Syrië het oude mandaatgebied Palestina binnen (de eerste Israëlisch-Arabische oorlog). De oorlog eindigde in een Arabische nederlaag. In 1949 werd een wapenstilstand afgekondigd. David Ben-Gurion was van 1948 tot 1963 minister-president en minister van Defensie. Na zijn aftreden in 1963 trok hij zich terug in een Kibboets in de Negev-woestijn. Ben-Gurion overleed op 1 december In Israël zijn onder meer de grootste luchthaven en een universiteit naar hem vernoemd. Er gebeuren nog steeds wonderen, maar de vrede in het midden oosten en elders lijkt nog ver weg. Toch mogen we hopen als realist op wonderen. Hoop geeft het als Imam Yassin Elforkani (woordvoerder namens 380 islamitische gebedshuiszen) zegt: Een goede moslim is barmhartig en zweert geweld af. Hoop geeft het dat er in Oost Jerezalem een gezamenlijke school is voor Israëlise en Arabierse jongeren. We, ouders en ouderen, moeten hard werken om onze jonge generatie te laten zien wat barmhartigheid betekent. Dat geven van naaste liefde vaak moeilijk, maar mogelijk is. We blijven realist en blijven geloven in wonderen. G. van Berkum. MUZIEK IN DE KERKDIENSTEN Beste gemeenteleden, broers en zussen, En toen was de beamer kapot en toch zongen we de uitgezochte liedjes!!! Ineens werd heel duidelijk zichtbaar wat ik de vorige keer al schreef: een heleboel liederen uit het oude liedboek staan gewoon ook in het nieuwe! Maar wat die zondag, 10 augustus, maar weer eens bleek; soms kunnen we het gevoel krijgen dat er ontzettend veel veranderd is, ja zelfs het idee dat alles veranderd is. Er zijn dan ook mensen die zeggen; goh, dat was weer eens een ouderwetse, vertrouwde dienst. Alsof er iets heel anders gebeurde dan andere diensten als de beamer wèl werkt. Maar toen die dienst werd voorbereid wist nog niemand dat de beamer kapot zou zijn, en dat we dus zouden moeten zingen uit het oude liedboek. De liedjes op de zondagsbrief waren (op één na) gewoon de liederen die gezongen zijn, alleen met een ander nummertje. Dus vindt u het prettig om uit het liedboek te zingen, oud of nieuw, dan kunt u achterin 8 gewoon de liedjes vinden bij de index op beginregel, en gebruikt u gewoon lekker uw liedboek! Maar dat nieuwe liedboek is er niet voor niets. Voor zondag 10 augustus had ik daaruit dan ook een nieuw lied gekozen over Jona wat erg mooi paste bij de dienst. Dat ging dus even niet door, maar die komt vast nog wel een keer aan de beurt. En nog iets: een paar mensen is het wel opgevallen, maar een heleboel waarschijnlijk ook niet. Uit volle borst zongen we gezang 345; Jezus meester aller dingen. De organist echter speelde lied 352 uit het nieuwe liedboek, zoals afgesproken, en dat is een andere melodie dan gezang 345! Dat heeft wel dezelfde tekst van Tom Naastepad, maar is dus in het nieuwe liedboek op een andere melodie gezet. Veel zingbaarder in dit geval, een bekende melodie uit de 14 e eeuw, dus ik was blij dat de organist het uit het nieuwe liedboek speelde.

9 september 2014 Veranderingen, ze zijn er natuurlijk wel degelijk. Zoals ik de vorige keer ook al zei; in 40 jaar is alles om ons heen veranderd, en ook muziek ontwikkelt zich. Toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders, draaiden we vaak LP s. Nu draai ik regelmatig een CD. Mijn kinderen luisteren muziek via internet; youtube of spotify, CD s hebben ze nauwelijks. En de muziek die we draaien; mijn CD s zijn niet dezelfde soort muziek als die mijn ouders luisteren, en als wij eens een CD van bijvoorbeeld Marco Borsato luisteren zeggen de kinderen; pff, Nederlandstalig, dat is toch geen muziek! We zijn verschillend binnen ons gezin, binnen onze familie. De kerk is een huisgezin van God. Dus ook alle leden daarvan zijn verschillend, en van verschillende generaties, en dus ook met verschillende smaken en muziekstijlen, en verschillende manieren van geloofsbeleving. Nog even terug naar dat oude liedboek; een bundel van onschatbare waarde, maar met maar één muziekstijl. En, daaraan verbonden, één instrument wat past om deze stijl te begeleiden; het orgel. En daarmee komen we gelijk aan hèt grote verschil met het nieuwe liedboek; er komen heel, heel veel verschillende muziekstijlen aan bod. Ik heb ergens gelezen dat iemand zei; alle, maar daar ben ik het niet mee eens. Want rap, hip-hop en house kom ik er niet in tegen, muziekstijlen die in de huidige jongerencultuur toch absoluut niet weg te denken zijn. Maar het liedboek dat we nu voor ons hebben is in ieder geval al een stuk veelkleuriger dan het vorige. Naast al die vertrouwde psalmen en gezangen vinden we hierin een enorme hoeveelheid liederen met zeer diverse achtergronden, afkomstig uit verschillende tijden, en uit verschillende landen. Want heeft u het al ontdekt? We komen ook liederen tegen in onder andere het Duits, Frans en Engels. De wereld is veel kleiner geworden, meertaligheid is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, dus ook in de kerk past deze pluriformiteit. En pluriform dus ook in de muziekstijl waarin de liederen zijn geschreven. Op de website van het nieuwe liedboek staat bij de registers een lijst met componisten van liedmelodieën; wat een enorme lijst is dat! En allemaal hebben ze hun eigen stijl, hun eigen klankideaal ingebracht in deze ene bundel. Maar het mooiste van alles vind ik dat ze allemaal daarbij één gezamenlijk doel hadden; de mensen een lied geven wat ze ondersteunt in hun geloofsbeleving en in hun ontmoeting met God. Dat kan dus op zoveel verschillende manieren! En dus ook met verschillende instrumenten, want elke stijl, elk lied, vraagt om zijn eigen begeleiding. Wat prachtig vind ik het om te zien hoeveel verschillende mensen er op zondag samenkomen in onze kerk; van allerlei leeftijden, met allemaal verschillende achtergronden, met allemaal heel verschillende karakters. Er is geen club of vereniging te vinden met zoveel verscheidenheid, daarin is de kerk een unieke plaats. Wat fijn, dat we nu ook (eindelijk) in de kerk voor zoveel verschillende mensen muziek kunnen maken en zingen die hun aanspreekt! Dat het daarbij onmogelijk is om altijd iedereen met ieder lied aan te spreken lijkt me zo klaar als een klontje, dat is uiteraard onmogelijk. Wel hoop ik dat iedereen het dan op kan brengen om zich heen te kijken op zoek naar mensen die op dat moment wel intens kunnen genieten van een lied in hun persoonlijke muzieksmaak. En vertrouw er daarbij gerust op dat er, in deze dienst of in een volgende, ook weer een lied voorbijkomt in uw eigen smaak, dat is een belofte die ik gerust durf te doen, want zo pluriform zijn we als muziekcoördinatoren ook! Zelf vind ik het in ieder geval een enorme verrijking dat de muziek die we nu in de kerk horen veelkleuriger is geworden, en vind ik het heel belangrijk dat vooral jongeren op deze manier horen dat het geloof niet iets is wat heel ver bij hun belevingswereld en muzieksmaak af hoeft te staan. God is een God voor iedereen, altijd en overal, en wil bij je zijn in jouw omgeving, in jouw dagelijkse werkelijkheid! Wilt u iets vragen, opmerken, heeft u een lied wat u eens heel graag wilt zingen, wilt u ons spreken? Neem gerust contact op met iemand van de klankbordgroep: Dirk Jan van der Zee: , Anneke Woudstra: , Henk Oosterhuis: , Carola de Jong-Tavenier: , Een hartelijke groet, ook namens mijn collega Henk Oosterhuis, Carola de Jong-Tavenier. 9

10 PERSPECTIEF UIT DE KERKENRAADSKAMER UITNODIGING UITNODIGING VOOR DE GEMEENTEAVOND OP WOENSDAG 24 SEPTEMBER Locatie Het Anker, aanvang uur, vanaf is er inloop met koffie/thee. De kerkenraad nodigt u als gemeentelid van harte uit om aanwezig te zijn op deze extra gemeenteavond. Wij willen u graag informeren over de financiële ontwikkelingen en invulling pastoraat. De agenda is als volgt: Opening door voorzitter E. Schilstra met uitleg over de reden van deze extra gemeentevond. Financiële ontwikkelingen en huidige stand van zaken door H. Holwerda, voorzitter CvK. Voorstellen om de financiën gezond te houden. Tijd om over bovenstaande met elkaar van gedachten te wisselen. PAUZE Samen inhoud geven aan het pastoraat. Sluiting. De kerkenraad hoopt ook deze avond weer velen van u te mogen ontmoeten. Namens de kerkenraad, Hieky Geertsma, scriba 10

11 11 september 2014

12 PERSPECTIEF Jeugd en jongerenwerk. Op zaterdag 27 september a.s. is de start van ons jeugdwerk. Zondag aansluitend is er s morgens een ontbijt waar iedereen welkom is, een kerkdienst voor jong en oud en daarna nog een gezellig samenzijn. Verdere details staan elders en op onze website vermeld. Zie voor al ons jeugdwerk op de site onder het kopje doelgroep jeugd. Ook opgave voor de zaterdag is via deze website mogelijk. Waarom jeugd en jongerenwerk? We willen als kerk, als Protestantse Gemeente Oosterwolde een plek bieden aan jongeren, waar ze zich thuis voelen en kunnen ontwikkelen. Onze jeugd kan er samen lachen, hun talenten ontdekken en leren samenwerken. Tijdens activiteiten die passen bij de leeftijd en interesse, kunnen ze het heel gezellig hebben met elkaar. We willen bijdragen aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen. Alle activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Vrijwilligers houden een jeugdclub draaiende, geven leiding aan Face you re book, zorgen voor toezicht in de soos, begeleiden oudere jeugd in Solid Events of verzorgen eens in de maand een jeugdkerk. Ook worden er jeugddiensten georganiseerd en is er elke week tijdens de eredienst kinderkerk en oppas. Veel bedrijvigheid dus en voor ieder wat wils. Gelukkig kunnen we zeggen dat ons jeugdwerk goed is georganiseerd en dit dank zij een groot aantal vrijwilligers. Zij zijn enthousiast en zetten de schouders er onder. We hebben zoals ik hierboven omschreef een gezamenlijk doel. Dat geeft duidelijkheid en richting met als einddoel enthousiaste jongeren, die zien dat de kerk ook iets voor hen wil betekenen. Jeugdwerk gaat de hele gemeente aan. Ouders weten zich soms geen raad met de moderne jeugd. Velen hebben een negatief beeld van de jeugd. Wij als volwassenen stralen niet altijd enthousiasme uit over onze God en zijn kerk. Dat maakt het soms moeilijk voor de jeugd om voor God en de kerk te kiezen. Jeugd en jongerenwerk kan helpen bij deze keuze. Jongerenwerk is dus niet alleen maar een hobby. Het moet een passie zijn. Jongerenwerk heeft vele uitdagingen en mogelijkheden. Goed opgezet christelijk jongerenwerk houdt zich niet alleen bezig met de eigen jongeren, ook buiten de kerkmuren ligt onze uitdaging. Er zijn voor jongeren veel redenen om de kerk te verlaten. Naast God leren kennen zijn er twee redenen om te blijven: dat je er vrienden hebt en dat je gewaardeerd wordt (citaat). Investeren in jongerenwerk is investeren in de jongeren zelf. De jeugd is niet alleen de toekomst van onze kerk, maar maakt daar nu al een wezenlijk deel van uit. Dus jeugd, laat je horen, je hebt wat te vertellen. Laten wij als volwassenen ervoor zorgen dat we een gemeente zijn, waar jongeren zich thuis voelen en waardoor het voor hen duidelijk is waarom Jezus en een kerk voor hen belangrijk zijn. Ruimte en respect voor elkaar is nodig; ook tijdens de eredienst. Laten we elkaars manier van geloven bewonderen en ons erover verwonderen. Dan kan onze veelkleurige gemeente blijven bloeien. De jeugdraad, bestaande uit een vertegenwoordiger van elke groep, coördineert ons jeugdwerk en stemt het een en ander op elkaar af. Op 9 september a.s. komt de jeugdraad weer bij elkaar en nemen we o.a. de winterprogramma s van elke groep door en zo mogelijk organiseren we gezamenlijke activiteiten. Suggesties en ideeën zijn altijd welkom. We hopen met z n allen weer een goed winterseizoen tegemoet te gaan. Met vriendelijke groet, Johan van der Weerd ouderling jeugd en jongerenbeleid tel

13 13 september 2014

14 PERSPECTIEF Voor alle jongeren van groep 8 en jaar 1 en 2 van het voorgezet onderwijs start er op vrijdagavond 3 oktober weer Face(You're)Book in de soos. Het begint om 19:00 uur en duurt tot 20:00 uur aansluitend is er soos. We hebben ook dit jaar weer een mooi programma. Bij het startweekend zullen wij dit bekend maken. Natuurlijk hopen we dat jullie allemaal (weer) meedoen en neem gerust vrienden mee. Met een hartelijke groet, Het Face(you're)Book team. Zoek de verschillen 14

15 september 2014 HET INTERVIEW!!!!!!!!!! Wat is je naam; Lisanne Schraa Waar woon je; Breikom 22 Met wie woon je hier (gezinssamenstelling); mijn vader, moeder en broertje Olaf Wat doe je in het dagelijks leven (werk, school of hobby s); Ik ga naar school (CBS in de Kring) Ga je weleens naar de kerk; Ja Wat vindt je fijn binnen de kerk; De kinderkerk Welk bijbel verhaal spreekt je aan; Kerst verhaal Ben je zelf actief binnen het jeugdwerk (zo ja, op wat voor manier); Ik ga naar club Op welke manier zou je het jeugdwerk nog leuker kunnen maken; meer muziek in de kerk Aan wie geef jij de pen door; Naomi Buikema 15

16 PERSPECTIEF De tuin heeft verzorging, water en zon nodig. Mensen hebben vrede en eerlijkheid nodig. Dit doosje kun je kleuren, uitknippen en in elkaar Zetten. Doe er bloemzaadjes van bijvoorbeeld Zonnebloemen in en geef het iemand kado. 16

17 17 september 2014

18 PERSPECTIEF De jarigen in de komende maanden zijn: September: 5 Benjamin Aijal 10 jaar 5 Jelmer van der Veen 7 jaar 5 Boaz Koops 3 jaar 9 Veerle Stapper 8 jaar 9 Lisanne Schraa 10 jaar 18 Luna Kalsbeek 8 jaar 19 Youri van Holst 5 jaar Oktober: 5 Stefan Roos 8 jaar 10 Renske Elzinga 6 jaar 27 Ruben Buikema 8 jaar 31 Nancy den Boer 6 jaar 31 Simeon Ridder 9 jaar Alle jarigen van harte gefeliciteerd COLOFON: Heb je iets leuks voor de jeugdhoek: mail het naar: pknoosterwolde.nl of breng het naar Chantal Buikema; Oerkampweg 30 of Patricia Hofstra; Boskamp 5. De kopy voor de komende jeugdhoek kan ook naar bovenstaand adres worden verzonden. TOT DE VOLGENDE JEUGDHOEK 18

19 september 2014 GEMEENTENIEUWS Alleengaandenmiddag Alleengaanden komen elke derde zondag van de maand bijeen in het Anker. We beginnen op De laatste keer is Vr groet Annie de Boer tel Bericht vanuit het Pastoraal Overleg Zo n 4 keer per jaar hebben wij pastoraal overleg. Daar zijn de predikanten, wijkouderlingen en wijkbezoekers bij aanwezig. Er worden allerlei zaken rondom het pastoraat besproken. In het laatste overleg hebben we een besluit genomen waarover wij u graag willen informeren. Dit besluit is goedgekeurd door de kerkenraad. Het is verheugend om te constateren dat we steeds ouder worden. De gezondheidszorg is de laatste jaren sterk verbeterd. Ook in onze gemeente merken we dat en daar zijn we blij mee. We hebben daarom besloten om de leeftijdsgrens voor wat betreft vermeldingen in het Perspectief en de attentie op de verjaardagen te verhogen naar 80 jaar. Dit geldt vanaf 1 september Het is geen bezuiniging maar door de betreffende gemeenteleden zelf aangegeven. Het kan dus zo zijn dat u dit jaar omdat u 77 jaar werd een bloemetje heeft gehad. Nu krijgt u dat weer als u 80 jaar wordt. Uitzonderingen zijn er natuurlijk altijd. Onze contactpersonen weten hier wel raad mee. Namens alle betrokkenen van het pastoraal overleg. DIACONIE Collecten Diaconie - juli Datum Diaconie Uitgang , ,06 232,22 vluchtelingenwerk noord Nederland , ,65 Namens diaconie hartelijk dank Vanuit de ZWO-werkgroep ZWO Missionaire en diaconale opdracht Als gemeente hebben wij een missionaire en diaconale opdracht, in de eigen omgeving maar ook over de grens. We worden geroepen om te delen in woord en daad, dichtbij en ver weg. Voor de PKN is Kerk in Actie het programma dat lokale gemeentes ondersteunt bij het uitvoeren van die opdracht. Binnen de classis Drachten willen we graag samenwerken om aandacht te vragen voor ons Kerk in Actie werk. Door een aantal projecten te ondersteunen die zich inzetten voor kinderen in de knel, maken we ons samen sterk en zijn we met elkaar de kerk in actie. Perspectief voor kinderen Voor de komende jaren is in de classis Drachten gekozen voor het thema Perspectief voor kinderen. Omdat we vinden dat kinderen waar ook ter wereld recht hebben op een veilige leefomgeving en een kans verdienen op onderwijs en een betere toekomst. Als gemeente Oosterwolde willen wij in dit nieuwe kerkelijk seizoen een van de projecten ondersteunen. 19

20 PERSPECTIEF Ons nieuwe project: Mwana Ukundwa in Rwanda Opvang en scholing voor weeskinderen. Mwana Ukundwa betekent geliefd kind en is een organisatie in Rwanda. Het was oorspronkelijk een stichting die zich inzette voor de vele kinderen die door de genocide geen ouders meer hadden. Vanaf het begin proberen ze weeskinderen onder te brengen bij families die voor hen kunnen zorgen. Inmiddels, 20 jaar na de genocide, ligt de focus op de problematiek die HIV/Aids met zich meebrengt. Kinderen verliezen hun ouders en zijn vaak ook zelf besmet. De medewerkers van Mwana Ukundwa bezoeken de (pleeg)gezinnen, ondersteunen in de gezondheidszorg en psychosociale zorg, bieden opvang waar nodig en organiseren onderwijs, naschoolse opvang en beroepsopleidingen. ZWO-werkgroep Willemke van Vaals, ons werkgroeplid, is de afgelopen zomer in Rwanda geweest met een ambassadeursreis van Togetthere! Haar belevenissen en ervaringen kunt u lezen op de website van onze gemeente (Onder het kopje Home en Zendingswerk ) Ook zijn hier mooie foto s te zien. Cocky Finnema heeft tijdens de periode dat de familie Finnema in Rwanda woonde gewerkt voor de organisatie Mwana Ukundwa. Voor de duur van het Rwanda-project zal Cocky opnieuw deel uit maken van de ZWO-werkgroep van onze gemeente. Super! Zo hebben we maar liefst twee ervaringsdeskundigen in ons midden! ZWO en diaconie In nauwe samenwerking met de diaconie willen we dit seizoen het project onder uw aandacht brengen, meer informatie geven en enkele acties houden om met financiële middelen dit project te ondersteunen. In de komende tijd hoort u hier meer over. Ideeën en suggesties zijn van harte welkom! Misschien zijn er groepen of kringen in onze gemeente die zelf een activiteit willen organiseren en met de opbrengst daarvan het Rwanda-project steunen? Graag horen we van u! De ZWO-dankdienst op zondag 2 november a.s. zal in het teken staan van het project Mwana Ukundwa in Rwanda. Financiële bijdragen Enkele gemeenteleden maken maandelijks een gift over voor de ZWO-projecten, hiervoor onze hartelijke dank! Als er meer gemeenteleden zijn die eenmalig of structureel een bijdrage willen overmaken: giften zijn van harte welkom op rekeningnummer NL22RABO Een hartelijke groet namens de ZWO-werkgroep, Dieuwke van der Weerd RIKKINGAHOF RAAD VAN KERKEN Tijdens de kerkdiensten in Rikkingahof, uitgaande van de Raad van Kerken Oosterwolde, staat elke keer een mooi boeket bloemen. Na afloop worden ze bezorgd bij een bewoner. Op 25 juli hadden de bloemen een andere bestemming. Deze keer werden ze aangeboden aan mw. Ienie Griffioen Oord. Zij had aangegeven te willen stoppen. Al meer dan 20 jaar coördineerde zij het halen en brengen van bewoners die niet zelf naar de kerkdienst kunnen komen. Een kleine schatting is dat zij ruim 500 keer aanwezig is geweest. 500 keer door de gangen van het hoofdgebouw. Zij maakte de bouw van de grote en kleine wintertuin mee. Ienie hoorde bij de kerkdiensten. Jammer dat ze stopt, maar we begrijpen het. Hartelijk dank voor je inzet, je vriendelijke woorden, bemoedigende schouderklopjes voor de bewoners. En de gezellige omgang met de andere vrijwilligers, we gaan je missen. Gods zegen toegewenst en je bent altijd welkom bij de diensten. Irene van den Bosch-Wind 20

21 september 2014 Van de Raad van Kerken Oosterwolde. Tot nu toe was het de gewoonte dat de Raad van Kerkendiensten werden voorbereid door de voorgangers en twee leden van de Raad van Kerken Oosterwolde. In één van de laatste vergaderingen van de Raad van Kerken is besloten om meerdere gemeenteleden van de verschillende kerken te betrekken bij de voorbereiding van de diensten. Graag doen we nu dan ook een beroep op u als gemeentelid en stellen we u de vraag: Wilt u komend jaar eens een Raad van Kerkendienst mee voorbereiden? De voorbereiding houdt in: Het kiezen van een thema voor de dienst, het zoeken van een toepasselijk Bijbelgedeelte en van toepasselijke liederen en het meedenken over de verdere invulling/vormgeving van de dienst. Vaak betekent het dat het voorbereidingsgroepje twee keer bij elkaar komt. Het rooster van de Raad van Kerkendiensten voor 2015 is inmiddels vastgesteld en de voorgangers van de diensten zijn bekend. Hieronder vindt u enkele diensten uit het rooster van de Raad van Kerkendiensten U kunt zelf aangeven welke van onderstaande diensten u mee zou willen voorbereiden. We hopen dat meerdere gemeenteleden bereid zijn om mee te doen en wachten met spanning uw reactie af. Uw reactie graag voor 15 oktober a.s. naar de secretaris van de Raad van Kerken Oosterwolde: H.S. Veenstra, tel of mail: Rooster Raad van Kerkendiensten Zondag 18 januari 2015 Week van Gebed voor de Eenheid In Het Anker om 9.30 uur. 2. Maandag 25 mei 2015 Tweede Pinksterdag In Molukse Kerk om 9.30 uur. 3. Zondag 20 september 2015 Vredesdienst In Het Anker om 9.30 uur. 4. Zondag 15 november 2015 Dienst voor Jong en Oud In Het Anker om 9.30 uur. Doopsgezinde avonddienst Samoosara werkt mee aan doopsgezinde avonddienst in de Dorpskerk De Doopsgezinde Kring Oosterwolde maakt deel uit van de doopsgezinde gemeente Gorredijk. De diensten worden meestal in Gorredijk of De Knipe gehouden, maar drie keer per jaar is er ook een avonddienst in de Dorpskerk van Oosterwolde. Zoals op zondag 12 oktober a.s.. Aan deze dienst wordt meegewerkt door Samoosara. Dit is een groep muzikanten uit Lippenhuizen en omgeving. Zij laten zich inspireren door de muziek, verhalen en grappen van de Chassidim, een beweging levenskunstenaars uit het Jodendom. Chassidim kwamen al in de tijd van de Bijbel voor. Ze traden meestal niet als groep op, maar als enkelingen en hadden een kenmerkende levensstijl, waarbij het ging om een combinatie van vroomheid, wijsheid en humor. Het aanbod van Samoosara bestaat uit instrumentale klezmer-liederen, Israëlische dansen en jiddische liederen. De laatste één- of tweestemmig gezongen, in bijvoorbeeld het jiddisch of vertaald naar het Fries. Enkele onderdelen van hun liederen zijn als samenzang opgevoerd. Na afloop kan worden nagesproken onder het genot van een kopje koffie/thee. Voorganger in deze dienst is ds. G. Hoekema, het orgel wordt bespeeld door Herman de Boer. Dorpskerk Oosterwolde, zondag 12 oktober uur. U bent allen van harte welkom! 21

22 PERSPECTIEF VORMING EN TOERUSTING Kerstoratorium Een nieuw begin Het projectkoor i.w. dat het oratorium Een nieuw begin zal uitvoeren, groeit gestaag. Op dit moment hebben zich 46 personen aangemeld. De mannen zijn echter behoorlijk in de minderheid, zodat we hen nadrukkelijk willen vragen om zich aan te melden, voor de tenor- of bas-partij. We gaan repeteren op 12 donderdagavonden, meestal in het Anker te Oosterwolde en een aantal keren in Appelscha. Op 14 en 21 december a.s. vindt de uitvoering plaats, eveneens in Oosterwolde en in Appelscha. U mannen en vrouwen - kunt zich aanmelden op adres: of op telefoonnummer (Jan Smit) en (Jitske Draaistra) Commissie Vorming en Toerusting Ledenadministratie GEMEENTELEDEN Ingekomen: Dhr. T. de Vries, Laagduurswoude 10, vanuit Blessum Vertrokken: Dhr. H. Muller (zoon), van Koemaad 3, naar Amsterdam Mevr. M.E. Oosting, van Oldemaad 1, naar Hoogersmilde Dhr. H. van der Woude (zoon), van Buttinga 8, naar Groningen Mevr. A. de Jong (dochter), van Prinsenstraat 11, naar Enschede Overleden: Op 4 augustus is op 97 jarige leeftijd overleden mevr. M. Kromkamp-Dijkstra, Rikkingahof 406 De tijd van studeren is weer aangebroken en een aantal jongelui gaan verhuizen naar hun studieplaats. Gevolg hiervan is dat de student automatisch wordt overgeschreven naar de kerk van de nieuwe woonplaats. Ouders en studenten worden erop gewezen dat de student lid kan blijven van de kerk in Oosterwolde. De student kan hiervoor een voorkeurlidmaatschap bij mij aanvragen of bij de kerk in de gemeente waar hij/zij is gaan wonen. Graag geboorten en al uw wijzigingen/aanvullingen t.b.v. de ledenadministratie, versturen of doorbellen aan: Frans Visser Duistereweg VT Oosterwolde Tel of 22

23 september 2014 Verjaardagen vanaf 80 jaar 5-sep Mevr. A. Westra - Donker Rikkingahof jaar 6-sep Mevr. J. van der Veen - de Vries Rikkingahof jaar 7-sep Dhr. D. van Ek Prakkenlaan jaar 7-sep Mevr. E.E. de Jager - de Jong Rikkingahof jaar 8-sep Mevr. J. Dongstra - Nijenhuis Brink jaar 12-sep Mevr. H. Ekkels - de Vries Vosselweg 2 87 jaar 12-sep Mevr. D. Bosma - van der Toorn Rijweg jaar 12-sep Mevr. A. Koops - Oosterhuis Schapekamp 26A 86 jaar 15-sep Dhr. D. op 't Landt Evertsmaad jaar 20-sep Mevr. M. Daalman - de Jong Buttingasingel jaar 20-sep Mevr. J. Toussaint - Dijkstra Vrijheidshof jaar 29-sep Mevr. S. Knijpstra - Zijlstra Rikkingahof 1/ jaar 7-okt Mevr. G. van Rozen - Haanstra Schrappinga 1 86 jaar 9-okt Dhr. P. Dering Gijenham jaar De stand van zaken BEHEER EN FINANCIËN Overzicht Kerkbalans 2014 Toegezegd voor ,42 Binnengekomen tot en met 25 juli ,33 Nog te ontvangen ,09 Nog te ontvangen Binnengekomen tot en met 25 juli 2014 Toegezegd voor Hartelijk dank voor uw bijdragen. Hamke Veenstra tel

24 PERSPECTIEF Overzicht collecten Collecte voor kerk eerste helft ,10 In dezelfde periode ,69 verschil + 21,41 Overzicht uitgangscollecten Collectedatum Doel Opbrengst in euro s Oecumene 145, Catechese en educatie 97, Onkosten zangavond 82,32 (avond) Plaatselijk gemeentewerk 99, Plaatselijk gemeentewerk 127, Plaatselijk gemeentewerk 198, JOP 212, Eredienst en Kerkmuziek 89, Plaatselijk gemeentewerk 107, Edukans (reis Ethiopië Sanne 186,61 Schilstra) Onkosten streektaaldiensten 35,80 (avond) Plaatselijk gemeentewerk 137, Plaatselijk gemeentewerk 59, Plaatselijk gemeentewerk 120, Plaatselijk gemeentewerk 76, Onkosten streektaaldiensten 23,20 (avond) Jeugdwerk plaatselijk 103,15 Albertha Hofma, secretaris CvK OVERIGE BERICHTEN Het Christelijk Ooststellingwerfs Mannenkoor gaat weer zingen... Op dinsdag 2 september 2014 hoopt het mannenkoor de repetities weer te hervatten na een periode te hebben genoten van de zomervakantie. De start zal plaatsvinden onder begeleiding van hun nieuwe dirigent, Dhr. Jacob Hoekstra uit Oosterstreek. Jacob, een echte Fries, heeft jaren gewoond en gewerkt als solo zanger bij o.a. De Vlaamse Opera in Antwerpen en is vorig jaar met zijn gezin weer teruggekeerd naar Friesland en gaat hier aan het werk als koordirigent. Een uitgelezen moment voor U/JOU om eens kennis te komen maken met ons koor, immers : nieuw seizoen, nieuwe dirigent, dat vraagt om nieuwe leden. Zing je graag, hoofdzakelijk het Christelijke lied, met een hechte groep mannen, dan wordt je van harte uitgenodigd op de repetitieavonden. Twijfel je nog, kom dan in ieders geval eens een eerste indruk op doen. Je kunt bv 4 weken op proef mee repeteren. Staat het je aan dan zing je wellicht met de kerstuitvoeringen al met ons mee! Het koor repeteert van tot uur in gebouw de Miente aan de Snellingerdijk 39, 8431 EJ te Oosterwolde. Van harte welkom. 24

25 september 2014 Uitnodiging De C.O.C.O. is een vereniging voor mannen en vrouwen van 55 jaar en ouder. Op de laatste maandag van de maand komen de leden bij elkaar. Vaak is er een spreker en daarnaast is er een ontspannende bezigheid. Alles natuurlijk onder het genot van een lekker kopje koffie of thee. Het programma voor het komend seizoen is weer gevuld en ziet er als volgt uit: 29 september vertelt dhr. E. van Esch over zijn werk als wethouder van onze gemeente. 27 oktober komt mevr. T. van der Laan vertellen over haar ervaring als ontwikkelingswerker in Afrika. 24 november buigen we ons over het vraagstuk of 100% duurzame energie mogelijk is o.l.v. dhr. A. Bruggink. Op 22 december is er een kerstviering In het nieuwe jaar begint de datum afwijkend, dus niet de laatste maandag maar op 12 januari is de jaarvergadering met het jaarverslag. Daarna Bingo. Op 23 februari komen Wil en Thea Kuiper met prachtige verhalen en beelden van Nationale parken van Amerika. 30 maart zal dhr. Tijdink vertellen over zijn reizen naar Ethiopië. 27 april wordt ingevuld door mevr. Stinet Luth, zij vertelt hij mooi Drenthe is. In mei wordt het seizoen afgesloten met een uitstapje. De middagen beginnen om half 3 en worden gehouden in De Esch. Wilt u lid worden, of liever misschien eerst een middag bijwonen, u bent van harte welkom. Neem gerust contact op met de voorzitter mw. L. Bijzitter, tel of met de secretaris mw. A. Braaksma tel ============================================================== Het tsjerkepaad 2014 Het tsjerkepaad 2014 is afgelopen en de leden van de Werkgroep Activiteiten Dorpskerk, met hulp van extra gastdames en heren hebben heel veel bezoekers mogen begroeten. Er was veel interesse voor het interieur en het exterieur van de Dorpskerk. Wat een rijke historie! De expositie werd met veel plezier bekeken, zoveel engelen. en dan telden ze de levende engelen nog niet eens mee! Enkele bezoekers misten de klanken van het Noorman-orgel. Hier de uitnodiging voor: Zaterdag 13 september Open monumenten / orgeldag en expositie tekeningen. Dorpskerk open van 10 uur tot uur voor de expositie en dan het concert uur Heel bijzonder is op deze datum de expositie van tekeningen die de kinderen van de openbare basisschool Oostenburg maakten na hun bezoek aan de Dorpskerk op 17 oktober In het project cultuuronderwijs werd gekozen voor het thema Bouwen bezichtiging en uitleg van een oud gebouw, de Dorpskerk en een nieuw gebouw het gemeentehuis. Expositie de kerk gezien door de ogen van een kind Orgelconcert Op deze middag is er een orgelconcert door Arian van der Mark. Tijdens dit concert wordt de CD Thuus bie Huss gepresenteerd. De CD is opgenomen op het Huss / Freytag orgel in het Groningse t Zand en bevat werken van Bach, Pachelbel, Stanley, Zipoli, Buxtehude e.a. Hartelijk welkom! 25

26 PERSPECTIEF Vrouwengespreksgroep Wie wil er met ons meedoen! Ons thema is dit jaar In de voetsporen van Mozes. Wij gaan in gesprek met elkaar over wat ons raakt in de bijbelverhalen. Daarnaast vullen we de middag in met ontspanning, b.v een spel of een quiz. Ondertussen kunnen we lief en leed met elkaar delen. Wij beginnen na de zomer op maandag 22 september. Meestal om de 14 dagen altijd van 2 tot 4 uur in Het Anker. Iedereen is hartelijk welkom in ons midden. Conny Struif tel Met Spoed Gezocht Vrijwilligers Voor op de donderdagavond is `Het Anker` op zoek naar vrijwilligers die zich één keer in de vier weken willen inzetten om de bridgeleden te voorzien van koffie, thee en drankjes. We zijn op zoek naar 4 nieuwe vrijwilligers. Samen met twee anderen vrijwilligers bent u er op deze avond. Tijden zijn van tot ongeveer uur. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met de beheerder, Janet Verhoef tel Brievenactie in september voor: ** Sri Lankaanse bootvluchtelingen, AUSTRALIE: Meer dan 150 Sri Lankaanse bootvluchtelingen krijgen in Australië geen toegang tot een volledige en zorgvuldige asielprocedure en lopen het risico te worden teruggestuurd naar Sri Lanka. Daar kunnen zij slachtoffer worden van marteling en sexueel geweld. Onderweg naar Australië werd de boot met vluchtelingen nabij het afgelegen Christmas Island onderschept door de Australische Marine. De vluchtelingen worden op zee vastgehouden en de Australische overheid weigert informatie te geven over het welzijn van deze mensen. De voorgenomen overdracht aan de Sri Lankaanse autoriteiten is voorlopig vertraagd door een gerechtelijk bevel van het Australische Hooggerechtshof. Maar er is nog allerminst duidelijkheid over het gesol met de vluchtelingen. Amnesty vraagt ons samen met hen bij de Australische autori- teiten te pleiten voor een eerlijke asielprocedure voor de bootvluchtelingen. ** Refat Chubarov (van Tatarengemeenschap), DE KRIM: Sinds de annexatie van het Oekraïnse schiereiland door Rusland worden Tataren lastig gevallen en geïntimideerd. Op 5 juli reisde Chubarov terug naar De Krim (hij kwam van buiten het gebied). Bij de grens stopten Russische militairen hem en kreeg hij een geschreven waarschuwing voor zijn z.g.n. (onbewezen) extremistische activiteiten. Hij zou tegen de waarschuwing in beroep kunnen gaan volgens de militairen. Echter de toegang tot De Krim werd hem voor 5 jaar ontzegd. Eerder dit jaar werd Mustafa Dzhemmiliev (infomeel leider) ook al verbannen. De verbanningen zijn een schending van het recht op vrijheid om zich te mogen verplaatsen. (Dit is in strijd met een mensenrechten- verdrag dat Rusland wel ondertekend heeft!) Amnesty verzoekt ons, met hen, een brief te sturen naar de Russische autoriteiten over deze onrechtvaardige verbanningen. (Meer informatie bij de brieven). Zijn mensenrechten ons waard om voor te 'strijden'? FOUTE machthebbers STOREN bij hun 'WERK'. 'DAT WERKT'! (N)IETS DOEN? Aan ons de keuze! GOED NIEUWS uit Laos: 2 lokale gidsen, Thao Moua en Pa Fue Khang uit Laos zijn vervroegd vrijgelaten. In juni 2003 werden de 2 mannen gearresteerd, samen met 2 Europesche journalisten en hun tolk (zie voor meer info ook bij Resultaten). Brieven verkrijgbaar bij ondergetekenden en de Wereldwinkel. En op zondag 7 september natuurlijk! WELKOM/WOLKOM! S.Ykema, en J. Slot,

27 september 2014 AGENDA 6 sept uur Rommelmarkt Het Anker 7 sept. Brievenactie A.I. Het Anker 13 sept uur Open monumentendag en De Dorpskerk Nat. Orgeldag 13 sept uur Orgelconcert De Dorpskerk 24 sept uur Gemeenteavond Het Anker 29 sept uur inleveren kopij Perspectief 29 sept uur Bijeenkomst wijkteams Het Anker 5 okt. Brievenactie A.I. Het Anker Website: Twitter: Facebook: PKNOosterwolde PKN Oosterwolde Werkwijze downloaden app: 1. Ga naar de appstore (Apple) of playstore (Android) en typ in: Protestant 2. Download de app 3. Typ in: Oosterwolde COLOFON Het kerkblad Perspectief is een maandelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. Kopij Perspectief Kopij voor het kerkblad graag inleveren voor maandag 29 september uur Redactieadressen mevr. F. Oosterkamp-Jonkers Buttingasingel 25, 8431 AW Oosterwolde tel mevr. A. v.d. Starre-Luinenburg Evertsmaad 7, 8431 TC Oosterwolde tel Bezorging van het volgende kerkblad Het volgende nummer van het kerkblad wordt vanaf 6 oktober bij de bezorgers thuis gebracht. Expeditie dhr. F. Boverhof (Wijk 1 en 2) Noordmaad 28, Oosterwolde tel dhr. F. Gorter (Wijk 3 en 4) Snellingerdijk 49, Oosterwolde tel Coördinatie Bezorging Dhr. P. Verwoerd De Elzen 14, Oosterwolde tel Abonnementsgeld Perspectief 10,00 per jaar (bij vooruitbetaling) 27

28 PERSPECTIEF PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTERWOLDE c.a. Postbus 149, 8430 AC Oosterwolde, PREDIKANTEN da. L.P. Cnossen (wijk 3 en 4 + Rikkingahof) Menninge 36, 8431 CD Oosterwolde, tel vrije dagen: woensdag en vrijdag ds. A.J. Finnema (wijk 1 en 2 + Stellinghaven) Weemeweg 5, 8431 LS Oosterwolde tel vrije dag: zaterdag Scriba Mevr. H. Geertsma-Koops Buttinga 11, 8431 VV Oosterwolde Tel Ledenadministratie dhr. F. Visser Duistereweg 9, 8431 VT Oosterwolde tel KERKGEBOUWEN De Dorpskerk Brink 26, 8431 LD Oosterwolde tel Het Anker Jan Frankensingel 30, 8431 AH Oosterwolde tel Beheerder mevr. J.K. Verhoef Jan Frankensingel 28, 8431 AH Oosterwolde telefoon Ontmoetingscentrum De Esch Weemeweg 5a, 8431 LS Oosterwolde tel: Beheerder mevr. L.R. Wester-Yntema Weidemaad 104, 8431 TK Oosterwolde tel Ontmoetingscentrum Het Anker Jan Frankensingel 30, 8431 AH Oosterwolde tel Beheerder - Agendabeheer mevr. J.K. Verhoef Jan Frankensingel 28, 8431 AH Oosterwolde telefoon BETALINGEN EN BIJDRAGEN Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. inzake College van Kerkrentmeesters Bankrekening: NL23FVLB voor o.a.: collectemunten, Het Anker, De Esch en overige betalingen Contactpersoon: mevr. A. Hofma tel Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. inzake vrijwillige bijdragen Bankrekening: NL68RABO Contactpersoon: dhr. H.S. Veenstra tel / Protestantse Gemeente Oosterwolde c.a. inzake Perspectief Bankrekening: NL20RABO Contactpersoon: dhr. H.S. Veenstra tel / Diaconie Bankrekening: NL71RABO Contactpersoon: dhr. W. Bakker tel ZWO Bankrekening: NL22RABO Contactpersoon: mevr. M. Bos tel

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

november 2017 Protestantse Gemeente Zoetermeer Protestantse wijkgemeenten Pelgrimskerk & De Regenboog

november 2017 Protestantse Gemeente Zoetermeer Protestantse wijkgemeenten Pelgrimskerk & De Regenboog november 2017 Protestantse Gemeente Zoetermeer Protestantse wijkgemeenten Pelgrimskerk & De Regenboog Heer, maak van mij een instrument van uw vrede. Laat mij waar haat is, liefde inbrengen; waar wonden

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij

Welkom in de Menorah. : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : mw. F. Tuinenga : dhr. J. van der Leij : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 216: 1, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda

Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: Ds. A.J.Wouda Zin op Zondag 2 juli 2017 Lucas 10: 38-42 Ds. A.J.Wouda Geliefden van God Mensen die hier thuis zijn, gasten en mensen die thuis de viering meebeleven Toen ik dacht aan Tjeerd, Eisje en Griet nu zij stoppen

Nadere informatie

Het lied dat je raakt

Het lied dat je raakt Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Het lied dat je raakt Concept 0.9 (12 maart 2015) Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar

Nadere informatie

Intocht: Gezang 434. Votum & groet

Intocht: Gezang 434. Votum & groet 2 Intocht: Gezang 434 Votum & groet 2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in t licht als op adelaarsvleug len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Wat is jouw topmoment?

Wat is jouw topmoment? Zondag 21 februari 2016 2e zondag 40 dagentijd Wat is jouw topmoment? Begroeting (ouderling van dienst) We gaan staan Welkom Zingen: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Preek 3 januari 2016 doop David Noordermeer

Preek 3 januari 2016 doop David Noordermeer Lieve doopouders, grootouders, familie en vrienden, gemeente, Het Bijbelgedeelte dat we vanmorgen gelezen hebben uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, loopt als een rode draad door jullie leven. Bij

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE KLOKGELUI 27 november 2016 Zondag Eerste Advent ORGELSPEL VERWELKOMING wij gaan, zo mogelijk, staan Heilige Doop van FENNE ALLEN: 433: 1, 2, 4: Komt tot ons de wereld wacht Protestantse Kerk te 's-heerenberg

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog!

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog! Zondag 12 juni 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wil Kaljouw Ouderling van dienst: Henk Morsink Organist: Jan Ebeltjes Lector: Dieneke van Hoegee Koster: Lied voor de dienst: Lied 683 In deze

Nadere informatie

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal.

Zingen Kinderen, nu is de tijd gekomen De kinderen verlaten de kerkzaal. Liturgie II Orde van dienst Van zondag 11 oktober 2015 Laan van Meerdervoort 955 2564 AJ s-gravenhage 070 325 07 79 remgem@hetnet.nl www.uytenbogaert.nl kerkdienst zondag 10.30 uur Voorganger: ds. Reinhold

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Zondag 14 Februari 2016 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: De heer J. Bimmel uit Middelburg

Zondag 14 Februari 2016 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: De heer J. Bimmel uit Middelburg LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen

- Meesters en juffen van de Parel, de Ark, de Rehoboth-school, de van der Brugghen-school en andere scholen Met medewerking van - Voorganger: Ds. Richtsje Abma - de Oosterlichtband onder leiding van Willem Boersma - Hans Koster, Bianca Posthumus, Martijn Bakker, Ronella van der Torre, Ilse van der Torre - Ouderling:

Nadere informatie

Liturgie scholenzondag 29 januari Wat is Gods plan?

Liturgie scholenzondag 29 januari Wat is Gods plan? Liturgie scholenzondag 29 januari 2017 Dorpskerk Bodegraven Wat is Gods plan? Voorganger: Ds. M. J. van Oordt Koster: Dirk Bouwman Organist: Arjen van Vliet Pianist: Wilbert Baelde Vragen 1. Waarom zou

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Ben jij Geestig? Gezinsdienst. Orde van dienst voor de gezinsdienst op 4 juni 2017 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk.

Ben jij Geestig? Gezinsdienst. Orde van dienst voor de gezinsdienst op 4 juni 2017 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. Ben jij Geestig? Gezinsdienst Orde van dienst voor de gezinsdienst op 4 juni 2017 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. 2 Voorganger: ds. C.A. van Eck Organist: René Nijsse Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Voorganger: Leonard van Wijk Orgel: Els Dijkerman Ouderling: Pieter Bas ter Maat Lector:

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 5 maart 2017, met de Spoorzoekers, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Pianist: Muzikale medewerking: Koster: Ds. G. de Goeijen Willem

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil voorganger: ds. Hans van Walsum muzikale begeleiding: Dedication / m.m.v. de jongeren van de TTV-club SAMENKOMEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Liturgie oecumenische viering 15 januari Week van Gebed voor de Eenheid. Raad van Kerken Goor

Liturgie oecumenische viering 15 januari Week van Gebed voor de Eenheid. Raad van Kerken Goor Liturgie oecumenische viering 15 januari 2017 Week van Gebed voor de Eenheid Raad van Kerken Goor Welkom Intochtslied: Vrede voor jou Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn.

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Kerk voor Jou dienst

Kerk voor Jou dienst Kerk voor Jou dienst Voorganger Organist : Dhr. A. Voogd : Rens van Rossum Welkom Afkondigingen door Ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u naar de weekbrief.

Nadere informatie

Thema: Vele kleuren maken de regenboog

Thema: Vele kleuren maken de regenboog Zondag 10 september 2017 Startzondag Thema: Vele kleuren maken de regenboog Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975: 1, 2, 3 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Pauluskerk. Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg

Pauluskerk. Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg Welkom in de Pauluskerk Voorganger: Dr. E.S. Klein Kranenburg Organiste: Anja van der Ploeg Zingen: Nieuwe Liedboek 985, vers 1, 2 en 3 Zingen: Nieuwe Liedboek 985, vers 1, 2 en 3 Zingen: Nieuwe Liedboek

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Naam v/d zondag: 3 e zondag van de zomer Kleur v/d zondag : Groen

Welkom in de Menorah. Naam v/d zondag: 3 e zondag van de zomer Kleur v/d zondag : Groen Welkom in de Menorah Naam v/d zondag: 3 e zondag van de zomer Kleur v/d zondag : Groen Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. L. de Ruiter : mw. A. Bouma : dhr. P. de Jong : mw. N. Feenstra

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie