GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING VENT-O-SYSTEM versie 3.4 januari 2009

2 INHOUD 1. WAT IS VENT-O-SYSTEM? Waarom ventileren? Waar bestaat VENT-O-SYSTEM uit? Elektronische zelfregelende roosters Mechanische afzuigunit Ventostaat Sensoren (optioneel) Personenschakelaar Ventilatieschakelaar Infrarood afstandsbediening DE VENTOSTAAT e keer activeren van de Ventostaat Wijzigen van een standaard ventilatieprogramma Kiezen voor een semi-automatisch programma Kiezen voor handbediening Aanmaken van een eigen programma Activeren van een eigen programma Wijzigen van een eigen programma Wissen van een eigen programma Activeren van een speciaal programma Instellingen Wijzigen van de tijd Klok en/of dag aanpassen Ledjes op de Roosters Timers instellen van schakelaars Timers van de roosters instellen ventilatie instellen De vakantietoets (Ventostaat) De zondagtoets (Ventostaat) De calamiteitentoets (Ventostaat)

3 2.12 Alarm DE VENTILATIEROOSTERS Signaallampjes op de ventilatieroosters aan/uit schakelen MECHANISCHE WANDSUSKASTEN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING DE PERSONENSCHAKELAAR DE VENTILATIESCHAKELAAR SENSORSTURING STORINGEN Storingstabel SYSTEEMMELDING ONDERHOUD Onderhoud ventilatieroosters type Bingo (min. 1 x per jaar) Onderhoud suskasten type Virgo (min. 1 x per jaar) Onderhoud mechanische wandsuskasten (min. 1 x per jaar) Onderhoud mechanische afzuigunit (1 x per jaar) Onderhoud sensor (1 x per jaar) Schoonmaken van de luchtstroomrichter (min. 1 x per jaar of bij systeemmelding) Onderhoud ventielen (min. 1 per jaar of bij systeemmelding) WETENSWAARDIGHEDEN EN VEELGESTELDE VRAGEN

4 1. WAT IS VENT-O-SYSTEM? Gefeliciteerd met de aanschaf van VENT-O-SYSTEM. Het ventilatiesysteem dat ervoor zorgt dat uw woning automatisch op een comfortabele manier geventileerd wordt met een minimum aan energieverlies. VENT-O-SYSTEM kan er voor zorgen dat uw woning wordt geventileerd zoals U dat wilt. U kunt ten alle tijden het systeem aan uw wensen aanpassen. Daarover leest u meer in deze handleiding. 1.1 WAAROM VENTILEREN? De thermische isolatie van woningen is de laatste decennia veel verbeterd. Een gevolg hiervan is dat woningen niet meer als voorheen "automatisch ventileren" door naden en kieren in de gevel. De vochtproductie in de woning als gevolg van menselijke aanwezigheid en activiteiten is echter onveranderd gebleven. Voor een gemiddeld gezin komt deze vochtproductie overeen met een emmer water van 10 liter per dag! Om dit vocht af te voeren is ventilatie noodzakelijk. Om voldoende ventilatie tot stand te brengen worden er meestal ventilatieopeningen in de gevel aangebracht waardoor de buitenlucht naar binnen kan stromen. Dit kunnen ventilatieroosters of klepraampjes zijn. Afvoer vanuit de woning geschiedt meestal mechanisch vanuit de natte ruimten zoals de keuken, badkamer en toilet. Dit principe van ventileren blijft bij VENT-O-SYSTEM gelijk. Het systeem wordt echter automatisch geregeld door een Ventostaat die u als bewoner zelf kunt programmeren. Om te ventileren is dus zowel luchttoevoer als luchtafvoer noodzakelijk. Een belangrijk voordeel van VENT-O-SYSTEM is dat het systeem automatisch de afvoer aanpast aan de toevoer. Als u meer ventilatie vraagt door bijvoorbeeld roosters te openen, zal de mechanische afzuigunit automatisch harder gaan draaien om de lucht ook af te voeren.

5 1.2 WAAR BESTAAT VENT-O-SYSTEM UIT? ELEKTRONISCHE ZELFREGELENDE ROOSTERS Deze roosters zijn ingebouwd in de gevel en zorgen ervoor dat er verse lucht de woning binnenkomt. De roosters regelen zelfstandig dat er niet meer lucht binnenkomt dan noodzakelijk is. Door de elektronische regeling zullen de roosters automatisch verder sluiten als het harder gaat waaien. Toevoer van lucht is ook mogelijk door toepassing van suskasten of mechanische wandsuskasten (zie ook hoofdstuk 4, blz. 40) MECHANISCHE AFZUIGUNIT Deze unit zuigt door middel van kanalen de lucht af uit de "natte ruimten" zoals de keuken badkamer en toilet en voert dit vervolgens af. De capaciteit wordt automatisch aangestuurd door de Ventostaat.

6 1.2.3 VENTOSTAAT Dit is de centrale regeling die het systeem bestuurt. De Ventostaat zorgt ervoor dat er vraaggestuurd kan worden geventileerd. Hiermee wordt bedoeld dat er alleen in ruimten wordt geventileerd waar u als bewoner aanwezig bent en met precies de juiste hoeveelheid ventilatie afgestemd op het aantal personen waarmee u aanwezig bent. Om dit te kunnen doen heeft de Ventostaat natuurlijk gegevens nodig over het gebruikerspatroon van uw woning. Hoe de Ventostaat geprogrammeerd kan worden leest u in hoofdstuk 2 De Ventostaat, blz SENSOREN (OPTIONEEL) Vent-O-System kan ook bestuurd worden door sensoren. Dit kunnen bijvoorbeeld CO 2 - of luchtkwaliteitsensoren zijn. In geval van sensorsturing wordt de vraag naar ventilatie dus niet door een ventilatieprogramma bepaald maar door metingen m.b.v. sensoren. Indien uw woning is voorzien van deze optie kunt u hoofdstuk 2.2 t/m 2.7 overslaan PERSONENSCHAKELAAR Met deze schakelaar -meestal geplaatst in de keuken- kunt u het ventilatiesysteem tijdelijk aan uw specifieke wensen aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer u visite heeft of wanneer u gaat koken. Hoe u deze schakelaar bediend leest u verder in het hoofdstuk 6 "de personenschakelaar" blz 44.

7 1.2.6 VENTILATIESCHAKELAAR Met deze schakelaar kunt u het ventilatiesysteem tijdelijk naar een hogere capaciteit schakelen. Een ventilatieschakelaar kan bijvoorbeeld worden geplaatst in de badkamer. Hoe u deze schakelaar bediend leest u verder in het hoofdstuk 7 "de ventilatieschakelaar" blz INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING Hiermee kunt u de roosters tijdelijk aan uw specifieke wens aanpassen. Hoe u dit kunt doen leest in hoofdstuk 5 De infrarood afstandsbediening blz 42. Afzuigkap Opm. Een motorloze afzuigkap in de keuken kan worden aangesloten op het mechanisch afzuigsysteem. Gebruik van een afzuigkap met motor raden wij af aangezien dit qua lucht toe- en afvoer een onbalans in de woning veroorzaakt met mogelijke nadelige effecten zoals tocht e.d. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw installateur.

8 2. DE VENTOSTAAT E KEER ACTIVEREN VAN DE VENTOSTAAT Steek de stekker in het stopcontact. Het systeem zal gaan initialiseren. Dit duurt enige tijd. U ziet vervolgens één van onderstaande weergaven in het display Of Maandag 16: 55 Programma SENSOR Status Wijzigen: druk op Maandag 16:55 Programma B42 Status Wijzigen: druk op Indien het display "programma SENSOR" aangeeft hoeft u verder niets te doen. Uw ventilatiesysteem wordt sensorgestuurd. Hoofdstuk 2.2 t/m 2.7 van deze handleiding zijn in dat geval niet van toepassing. U leest meer over sensorsturing in hoofdstuk 8, blz. 47. Indien de programmaweergave in het display begint met een A, B of C is de Ventostaat geprogrammeerd met een standaard ventilatieprogramma. Het eerste getal geeft het totaal aantal gezinsleden weer en het tweede getal het aantal gezinsleden wat op werkdagen overdag in huis aanwezig is. De instellingen van dit programma kunt u eenvoudig wijzigen. Hoe u dit doet leest u in hoofdstuk 2.2 "wijzigen van een standaard ventilatieprogramma" blz 9.

9 Met de keuze voor een "standaard ventilatieprogramma" bent u verzekerd van voldoende ventilatie in uw woning voor het aantal aanwezige gezinsleden. Er wordt geventileerd volgens gemiddelde gebruikerspatronen zoals onderstaand weergegeven. DAG EN TIJD Ma. t/m vr.08:00u - 17:00u Ma. t/m vr. 17:00u - 23:00u Za. en Zo. 08:00u - 23:00u Alle dagen 23.00u - 08:00 AANTAL PERSONEN WAARVOOR GEVENTILEERD WORDT PLUS LATIE Er wordt geventileerd voor het aantal personen waarvan is opgegeven dat ze op werkdagen overdag in huis aanwezig zijn. De meeste ventilatie wordt toegevoerd vanuit de woonkamer en keuken. Een klein gedeelte wordt toegevoerd vanuit de slaapkamers. Er wordt geventileerd voor het totaal aantal opgegeven gezinsleden. De meeste ventilatie wordt toegevoerd vanuit de woonkamer en keuken. Een klein gedeelte wordt toegevoerd vanuit de slaapkamers. Er wordt geventileerd voor het totaal aantal opgegeven gezinsleden. De meeste ventilatie wordt toegevoerd vanuit de slaapkamers. Een klein gedeelte wordt toegevoerd vanuit de woonkamer en keuken. Indien het globale gebruikerspatroon van uw woning hier naar uw mening niet aan voldoet of u wilt liever zelf bepalen wanneer en waar er wordt geventileerd, heeft u ook de mogelijkheid uw eigen ventilatieprogramma aan te maken. Per ruimte kunnen de tijden waarop gezinsleden daar aanwezig zijn worden geprogrammeerd. Hoe u uw eigen ventilatieprogramma kunt maken leest u in het hoofdstuk 2.3 "aanmaken van een eigen programma", blz. 15. Op het display verschijnen de dag en de tijd. Indien deze niet juist zijn kunt u in het hoofdstuk "Klok en/of dag aanpassen" blz. 27 lezen hoe u dit kunt instellen. VERLICHTING: Het display van de Ventostaat heeft verlichting. Door een willekeurige toets op de Ventostaat in te drukken wordt eerst de verlichting van het display aangeschakeld. De functies van de verschillende knoppen kunnen alleen met aangeschakelde verlichting worden geactiveerd.

10 2.2 WIJZIGEN VAN EEN STANDAARD VENTILATIEPROGRAMMA Maandag Programma Status Wijzigen: druk o 16:55 B42 p Indien de verlichting van het display niet brandt, kort een willekeurige toets indrukken om het display te activeren. Druk 2 seconden op de toets *********HOOFDMENU PROGRAMMA < - INSTELLINGEN - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "PROGRAMMA" Druk op *********PROGRAMMA KIES PROGRAMMA < - EIGEN PROGRAMMA - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "KIES PROGRAMMA" Druk op **KIES PROGRAMMA** Type [ standaard ] gebruik pijl toetsen Kies met de menutoetsen 5 ;6 [standaard] Druk op **KIES PROGRAMMA** Type [ standaard ] Aantal Personen [4] gebruik pijl toet sen + - aantal bewoners (bijvoorbeeld.4) Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 het aantal bewoners waar uw gezin uit bestaat. U kunt kiezen tot maximaal 9 personen. Druk op

11 **KIES PROGRAMMA** Type [ standaard ] Aantal Overdag [ 2] gebruik pijl toetsen + - aantal overdag aanwezig. ma-vr (bijvoorbeeld.2) Maandag 16:55 Programma B42 Status Wijzigen: druk op Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 het aantal gezinsleden dat op werkdagen (ma-vr) overdag in huis aanwezig zijn. Druk op Het programma is nu gewijzigd. Met de keuze voor een "standaard ventilatieprogramma" bent u verzekerd van voldoende ventilatie in uw woning voor het aantal aanwezige gezinsleden. Er wordt geventileerd volgens gemiddelde gebruikerspatronen. (zie pag. 8) Indien het gebruikerspatroon van uw woning hier naar uw mening niet aan voldoet of u wilt liever zelf bepalen wanneer en waar er wordt geventileerd, heeft u ook de mogelijkheid uw eigen ventilatieprogramma aan te maken. Per ruimte kunnen de tijden waarop gezinsleden daar aanwezig zijn worden geprogrammeerd. Hoe u uw eigen ventilatieprogramma kunt aanmaken leest u in het hoofdstuk 2.3 "aanmaken van een eigen programma", blz. 15.

12 2.2.1 KIEZEN VOOR EEN SEMI-AUTOMATISCH PROGRAMMA Indien u liever niet heeft dat uw woning continu automatisch wordt geventileerd kunt u kiezen voor een semi-automatisch ventilatieprogramma. Als dit programma is geactiveerd gebeurt er niets automatisch, maar staat het systeem in een stand-by stand. Pas wanneer u de roosters handmatig opent met de infrarood afstandsbediening of u bedient één van de schakelaars zal het systeem geactiveerd worden. Als u één of meerdere ventilatieroosters opent zal de ventilatiecapaciteit hiervan door de mechanische afzuiginstallatie worden afgevoerd. Door het openen van roosters zal dus de afzuiginstallatie harder gaan draaien. Andersom functioneert dit ook. Indien u de mechanische afzuiging op een hogere stand zet door bijvoorbeeld te kiezen voor de kookstand, zal het systeem automatisch één of meerdere roosters openen om voor voldoende luchttoevoer te zorgen. In het semiautomatisch programma zorgt het systeem dus wel voor een goede balans tussen toe en afvoer, maar moet u handmatig bepalen wanneer en waar u wilt ventileren. Maandag 16:55 Programma B42 Status Wijzigen: druk op Indien de verlichting van het display niet brandt, kort een willekeurige toets indrukken om het display te activeren. Druk 2 seconden op de toets *********HOOFDMENU PROGRAMMA < - INSTELLINGEN - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "PROGRAMMA" Druk op *********PROGRAMMA KIES PROGRAMMA < - EIGEN PROGRAMMA - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "KIES PROGRAMMA" Druk op

13 **KIES PROGRAMMA** Type [ standaard ] gebruik pijl toetsen Kies met de menutoetsen 5 ;6 [standaard] Druk op **KIES PROGRAMMA** Type [ standaard ] Aantal Personen [0] gebruik pijl toetsen Maandag 16:55 Programma A00 Status Wijzigen: druk op Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 0 personen Druk op Het programma is nu gewijzigd. Indien u volgens een vast gebruikerspatroon uw woning wilt ventileren heeft u ook de mogelijkheid uw eigen ventilatieprogramma aan te maken. Per ruimte kunnen de tijden waarop gezinsleden daar aanwezig zijn worden geprogrammeerd. Hoe u uw eigen ventilatieprogramma kunt aanmaken leest u in het hoofdstuk 2.3 "aanmaken van een eigen programma", blz. 15.

14 2.2.2 KIEZEN VOOR HANDBEDIENING Indien u (tijdelijk) geen gebruik wilt maken van de automatische functies van het systeem, kunt u kiezen voor handbediening. U kunt in dit programma de roosters en de mechanische afzuiginstallatie onafhankelijk van elkaar bedienen. Automatisch gebeurt er niets. Indien u bijvoorbeeld gebruik maakt van de kookstand zal bij het activeren van deze functie wel de afzuiginstallatie naar de maximum stand gaan, maar worden er geen ventilatieroosters automatisch geopend voor voldoende luchttoevoer. Hier zult u handmatig zelf voor moeten zorgen door bijvoorbeeld het openen van een raam of ventilatierooster(s). Maandag 16: 55 Programma B Status Wijzigen: druk op 42 Indien de verlichting van het display niet brandt, kort een willekeurige toets indrukken om het display te activeren. Druk 2 seconden op de toets *********HOOFDMENU PROGRAMMA < - INSTELLINGEN - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "PROGRAMMA" Druk op *********PROGRAMMA KIES PROGRAMMA < - EIGEN PROGRAMMA - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "KIES PROGRAMMA" Druk op

15 **KIES PROGRAMMA** Type [ handmatig ] gebruik pijl toetsen Kies met de menutoetsen 5 ;6 [handmatig] Druk op Maandag 16: 55 Programma Handmatig Status Wijzigen: druk op Het programma is nu gewijzigd. Indien u volgens een vast gebruikerspatroon uw woning wilt ventileren heeft u ook de mogelijkheid uw eigen ventilatieprogramma aan te maken. Per ruimte kunnen de tijden waarop gezinsleden daar aanwezig zijn worden geprogrammeerd. Hoe u uw eigen ventilatieprogramma kunt aanmaken leest u in het hoofdstuk 2.3 "aanmaken van een eigen programma", blz. 15.

16 2.3 AANMAKEN VAN EEN EIGEN PROGRAMMA In dit hoofdstuk leest u hoe u zelf een ventilatieprogramma kunt aanmaken. Met een eigen ventilatieprogramma kunt u per ruimte in tijdsblokken programmeren wanneer er voor hoeveel personen geventileerd moet worden. Let op! Ruimtes die u niet programmeert worden ook NIET geventileerd. Als u ruimtes heeft waar normaal geen personen aanwezig zijn, adviseren wij u toch minimaal één uur per etmaal voor zo'n ruimte de aanwezigheid van 1 persoon te programmeren. De nachtperiode is hiervoor energetisch doorgaans de meest gunstige periode. U heeft de mogelijkheid 4 verschillende programma's aan te maken. Dit is bijvoorbeeld handig als er regelmatig wisselend gebruik van de woning is zoals bij onregelmatige werktijden. U kunt dan voor de diverse weekindelingen een apart programma maken zodat u bij het wisselen van een dienst alleen een ander ventilatieprogramma hoeft te activeren. Maandag 16: 55 Programma B42 Status Wijzigen: druk op Indien de verlichting van het display niet brandt, kort een willekeurige toets indrukken om het display te activeren. Druk 2 seconden op de toets *********HOOFDMENU PROGRAMMA INSTELLINGEN < - - *********PROGRAMMA KIES PROGRAMMA - EIGEN PROGRAMMA < - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "PROGRAMMA" Druk op Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 " UITGEB.PROGRAMMA" Druk op

17 **EIGEN PROGRAMMA NIEUW <- WIJZIGEN - WISSEN - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 " NIEUW" Druk op In het display wordt nu het volgende weergegeven: Dit is het programmanummer. U kunt 4 verschillende programma's aanmaken Dit is het tijdsblok wat u gaat programmeren. Per ruimte kunnen per dag 4 tijdsblokken worden ingegeven waarop gezinsleden aanwezig zijn. PR: E1/1 WOONKAMER dagen [hele week] U kunt hier kiezen of u de betreffende ruimte wilt programmeren voor de [hele week], [werkdagen] of [per dag]. *** Hier wordt de ruimte weergegeven die u gaat programmeren. *** - [hele week] de tijdsblokken worden geprogrammeerd voor alle dagen - [werkdagen] de tijdsblokken worden geprogrammeerd voor maandag t/m vrijdag. Zaterdag en zondag worden apart geprogrammeerd. - [per dag] de tijdsblokken worden voor één dag ingevoerd. De betreffende dag wordt in het display weergegeven.

18 PR: E1/1 WOONKAMER dagen [hele week] Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 op welke wijze u het in te voeren tijdsblok wil programmeren [hele week], [werkdagen] of [per dag] Druk op PR: E1/1 WOONKAMER dagen [hele week] start tijd [09:00] Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 de starttijd in uren Druk op Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 de starttijd in minuten Druk op PR: E1/1 WOONKAMER dagen [hele week] start tijd [09:00] eind tijd [17:00] Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 de eindtijd in uren Druk op Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 de eindtijd in minuten Druk op PR: E1/1 WOONKAMER start tijd [09: 00] eind tijd [17: 00] aantal personen [2] Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 het aantal gezinsleden dat in het opgegeven tijdsblok in deze ruimte aanwezig zijn. Druk op PR: E1/1 WOONKAMER eind tijd [17: 00] aantal personen [2] meer tijdblokken [J] Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "j" (ja) of "n" (nee) afhankelijk of u voor deze ruimte voor de geselecteerde dag(en) nog meer tijdsblokken wilt programmeren. Druk op Etc.etc. Afhankelijk van de keuze ja of nee springt het menu naar het volgende tijdsblok voor deze ruimte of de volgende dag voor deze ruimte. Als de ruimte voor alle dagen geprogrammeerd is springt het menu automatisch over naar de volgende ruimte totdat alle ruimten in uw woning geprogrammeerd zijn.

19 **EIGEN PROGRAMMA NIEUW <- WIJZIGEN - WISSEN - ESC Met ESC kunt u weer terug naar de standaard displayweergave opmerking Tijdens het programmeren van de tijdsblokken kunt u binnen één tijdsblok met de menutoetsen en achteruit en vooruit bladeren. Eén tijdsblok kan nooit twee verschillende dagen overlappen. Als u bijvoorbeeld een tijdsblok wilt programmeren van woensdagavond 22.00u tot donderdagmorgen 08.00u kunt u dit doen door op woensdag een tijdsblok in te voeren van 22.00u tot 24.00u en voor donderdag een tijdsblok in te voeren van 00.00u tot 08.00u = eind van de dag, = begin van de dag opmerking: indien er voor een ruimte geen tijdsblok hoeft te worden ingevuld, dient er bij het aantal personen WIS ingegeven te worden. Hoe u het door uzelf aangemaakte ventilatieprogramma kunt activeren leest u in het volgende hoofdstuk "activeren van een eigen programma" Als u voor verschillende ruimten gelijke tijdsblokken programmeert zal de Ventostaat het aantal opgegeven personen van de verschillende ruimten bij elkaar optellen. Het totaal van de hiervoor benodigde ventilatiecapaciteit zal door de mechanische afzuigunit worden afgevoerd. Indien u een ventilatierooster gedurende een tijdsblok geheel open wilt sturen, kiest u voor "OPEN" in plaats van het aantal personen. Het rooster zal gedurende de geprogrammeerde tijd volledig open gaan staan en niet reageren op wisselende weersomstandigheden.

20 2.4 ACTIVEREN VAN EEN EIGEN PROGRAMMA Maandag 16:55 Programma B42 Status Wijzigen: druk op Indien de verlichting van het display niet brandt, kort een willekeurige toets indrukken om het display te activeren. Druk 2 seconden op de toets *********HOOFDMENU PROGRAMMA INSTELLINGEN < - - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "PROGRAMMA" Druk op *********PROGRAMMA KIES PROGRAMMA < EIGEN PROGRAMMA - - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "KIES PROGRAMMA" Druk op

21 *****KIES PROGRAMMA Type [eigen programma] gebruik pijl toetsen Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "eigen programma" Druk op *****KIES PROGRAMMA Type [eigen programma] Programma [1] gebruik pijl toetsen Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 het programmanummer van uw keuze Druk op Maandag 16:55 Programma B42 Status Wijzigen: druk op Het programma van uw keuze is nu geprogrammeerd

22 2.5 WIJZIGEN VAN EEN EIGEN PROGRAMMA Maandag 16:55 Programma B42 Status Wijzigen: druk op Indien de verlichting van het display niet brandt, kort een willekeurige toets indrukken om het display te activeren. Druk 2 seconden op de toets *********HOOFDMENU PROGRAMMA INSTELLINGEN < - - *********PROGRAMMA KIES PROGRAMMA EIGEN PROGRAMMA < - - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "PROGRAMMA" Druk op Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "EIGEN PROGRAMMA" Druk op **EIGEN PROGRAMMA NIEUW - WIJZIGEN < - WISSEN - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "WIJZIGEN" Druk op

23 *****KIES PROGRAMMA Programmanummer [1] gebruik pijl toetsen Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 het programmanummer dat u wilt wijzigen Druk op U drukt net zo lang op tot u bij de ruimte en het tijdsblok bent dat u wilt wijzigen. breng de wijziging aan en bevestig deze met ESC U kunt daarna met de ESC-toets weer terug naar de standaard displayweergave of met de toets doorbladeren voor een volgende wijziging. OPMERKING: Als u een geprogrammeerd tijdsblok in zijn geheel wilt wissen kiest u voor WIS in plaats van het aantal personen. Een tijdsblok toevoegen doet u door in de betreffende ruimte bij het laatste tijdsblok de vraag "nog meer tijdsblokken" met "ja" te beantwoorden. Vervolgens kunt u de tijden van dit nieuwe tijdsblok invoeren. LET OP! U kunt in een ruimte de instelling wijzigen of u [per dag], [werkdagen] of [hele week] programmeert. Zodra u deze instelling wijzigt wist u ALLE eerder geprogrammeerde tijdsblokken voor deze ruimte.

24 2.6 WISSEN VAN EEN EIGEN PROGRAMMA Maandag 16:55 Programma B42 Status Wijzigen: druk op Indien de verlichting van het display niet brandt, kort een willekeurige toets indrukken om het display te activeren. Druk 2 seconden op de toets *********HOOFDMENU PROGRAMMA INSTELLINGEN < - - *********PROGRAMMA KIES PROGRAMMA EIGEN PROGRAMMA < - - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "PROGRAMMA" Druk op Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "EIGEN PROGRAMMA" Druk op **EIGEN PROGRAMMA NIEUW - WIJZIGEN - WISSEN <- Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "WISSEN" Druk op *****KIES PROGRAMMA Programmanummer [1] gebruik pijl toetsen Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 het programmanummer dat u wilt wissen Druk op

25 *****KIES PROGRAMMA Programmanummer [1] Zeker weten? [ja] gebruik pijl toetsen Er wordt nu nog een keer gevraagd of u zeker weet dat u dit programma wilt wissen Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "j" (ja) Druk op **EIGEN PROGRAMMA NIEUW <- WIJZIGEN - WISSEN - ESC of 3x Het programma is nu gewist en u keert weer terug in het uitgebreid programma -menu waar u met de keuze NIEUW een nieuw programma kunt maken. (Zie hoofdstuk 2.3 aanmaken eigen programma, blz. 15) of u kunt door diverse malen de ESC-toets in te drukken terug naar de standaard displayweergave. 2.7 ACTIVEREN VAN EEN SPECIAAL PROGRAMMA Een speciaal programma is in uitzonderlijke situaties beschikbaar en wordt door de leverancier geprogrammeerd. Indien uw Ventostaat voorzien is van een "speciaal programma" kunt u dit programma als volgt activeren. Maandag 16:55 Programma B42 Status Wijzigen: druk op Indien de verlichting van het display niet brandt, kort een willekeurige toets indrukken om het display te activeren. Druk 2 seconden op de toets *********HOOFDMENU PROGRAMMA INSTELLINGEN < - - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "PROGRAMMA" Druk op

26 *********PROGRAMMA KIES PROGRAMMA < EIGEN PROGRAMMA - - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "KIES PROGRAMMA" Druk op *****KIES PROGRAMMA Type [speciaal] Programmanummer [1] gebruik pijl toetsen Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "speciaal" Druk op Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 het programmanummer van uw keuze Druk op Maandag 16:55 Programma S1 Status Wijzigen: druk op Het programma van uw keuze is nu geprogrammeerd

27 2.8 INSTELLINGEN Onder Instellingen kunt u onderstaande zaken naar wens aanpassen: - zomer/wintertijd (zie hoofdstuk 2.8.1, blz. 26) - de tijd (zie hoofdstuk 2.8.2, blz. 27) - ledjes op de roosters (zie hoofdstuk 2.8.3, blz. 28) - timers van de schakelaars en de roosters (zie hoofdstuk 2.8.4, blz. 29) - ventilatiehoeveelheid (zie hoofdstuk 2.8.5, blz. 33) WIJZIGEN VAN DE TIJD Kiezen tussen zomer - en wintertijd Maandag 16:55 Programma Status Wijzigen: druk o B42 p Indien de verlichting van het display niet brandt, kort een willekeurige toets indrukken om het display te activeren. Druk 2 seconden op de toets *********HOOFDMENU PROGRAMMA - INSTELLINGEN < - Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "INSTELLINGEN" Druk op *********INSTELLINGEN Zomer/Wintertijd < - De Klok - LED Roosters - *********ZOMER/WINTER Het is [Wintertijd] De Tijd [13.00] gebruik pijl toetsen Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 "zomer/wintertijd" Druk op Selecteer met de menutoetsen 5 ;6 [zomertijd] of [wintertijd] Druk op

MVS-15RH Woonhuisventilatie

MVS-15RH Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15RH Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15RH. De handleiding

Nadere informatie

MVS-15P Woonhuisventilatie

MVS-15P Woonhuisventilatie Handleiding voor de installateur MVS-15P Woonhuisventilatie Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-15P. De handleiding

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S

GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S NL 1 SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S GEBRUIKSAANWIJZING NOKIA MEDIASAT 9302 S SMARTCARD 1 SMARTCARD 2 MENU OK ON / OFF DIGITAL SATELLITE RECEIVER 9302 S NL 1 NL 2 INHOUDSOPGAVE 1. LEGENDA AFSTANDSBEDIENING... 4 ONTVANGER (DECODER)... 5 AANSLUITSCHEMA...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands

SB 15/230. Actieve speaker soundbar. Designed to Entertain. Handleiding Nederlands SB 15/230 Actieve speaker soundbar Handleiding Nederlands Designed to Entertain. SB 15/230 Soundbar Home Theater Speaker System Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Eigenschappen en Functies... 3 Inhoud Set...

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-17359A Dutch. 02/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Uw

Nadere informatie

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140,

Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Gebruikers- en installatie handleiding (NL/BE) Trisore 140, Bidore 140, Modore 140, Trisore Trisore 140, 95, Bidore 140, 95, Modore Modore 95, 140, Trisore

Nadere informatie

Onderhoud & gebruik. VELUX dakramen

Onderhoud & gebruik. VELUX dakramen Onderhoud & gebruik VELUX dakramen Inleiding VELUX dakramen staan garant voor langdurig en onbezorgd gebruik. VELUX dakramen zijn al decennia lang toonaangevend op het schuine dak. In de afgelopen 65 jaar

Nadere informatie

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire

UNI 12/22 Funk. Veiligheidsvoorschriften. Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire UI 12/22 UI 12/22 Funk Automatische zonweringbesturing / Commande-automatisme pour protection solaire Installatie- en gebruikershandleiding Instructions de montage et de service Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C)

Service-instructie. Hoog Rendement Gaswandketel. Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Voor de installateur Service-instructie Hoog Rendement Gaswandketel Nefit SmartLine Basic HR(C) Nefit SmartLine HR(C) Overzicht Nefit SmartLine HR(C) frame Overzichtstekening Nefit SmartLine HR(C) 8 9

Nadere informatie

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater BQLS, Brink Quality of Life System De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater Alle comfortwensen zijn mogelijk. Het inno een per en e warm De cijfers verwijzen naar de schematische

Nadere informatie

Accu-Chek Aviva Combo

Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Combo 2008 Roche Diagnostics. Alle rechten voorbehouden. Roche Diagnostics GmbH, 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT

Nadere informatie

Motorola D1010 series

Motorola D1010 series Motorola D1010 series Voor de D1011, D1012, D1013 en D1014 Digitale draadloze telefoon met antwoordapparaat Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Welkom... Dit is uw nieuwe Motorola D1010

Nadere informatie

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk

Inleiding. Over de gebruiksaanwijzingen. Belangrijk Inleiding Dank u voor het vertrouwen dat u in de CATEYE V2c heeft gesteld. De V2c is een hoogwaardige fietscomputer voor fietsers die intensief willen trainen en hun trainingsgegevens willen analyseren.

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Gebruikershandboek Nederlands Juni 2010 De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden

Nadere informatie

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw In samenwerking met: Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus

Nadere informatie

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing

Samsung B2700. Gebruiksaanwijzing Samsung B2700 Gebruiksaanwijzing Over deze gebruiksaanwijzing Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate

Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Document revisie: 1.1 Publicatiedatum: juli 2004 Oplossingen voor niet-functionerende Bridgemate Het kan voorkomen dat een Bridgemate niet functioneert naar behoren. Er kunnen hier verschillende oorzaken

Nadere informatie

V60 Plug-in Hybrid. Quick Guide Web Edition

V60 Plug-in Hybrid. Quick Guide Web Edition V60 Plug-in Hybrid Quick Guide Web Edition GEFELICITEERD MET UW NIEUWE VOLVO! Deze folder bevat slechts een greep uit de meest gebruikelijke autofuncties. Het instructieboekje en de overige handleidingen

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl

Gebruiksaanwijzing. Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. calormatic 470. Weersafhankelijke thermostaat. NL, BEnl Gebruiksaanwijzing Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing calormatic 470 Weersafhankelijke thermostaat NL, BEnl Impressum Documenttype: Gebruiksaanwijzing Product: calormatic 470 Doelgroep: Taal: Gebruiker

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden

FNV Bondgenoten. Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden FNV Bondgenoten Zo gepiept? Consignatie: noodzaak, organisatie, grenzen en arbeidsvoorwaarden Zo gepiept? Praktische tips voor ondernemingsraad en kaderleden Colofon Dit is een uitgave van Stichting FNV

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding

BDT 2/BDT 20. Blu-ray Disc Speler Handleiding Blu-ray Disc Speler Handleiding Inhoud Belangrijk Voor Uw Veiligheid 3 Uitpakken 5 Een goede plaats Bepalen 5 Schoonmaken 5 Dank u voor de aanschaf van een Harman Kardon Product! 5 BDT 2/BDT 20 Eigenschappen

Nadere informatie