Gedichtjes. Voorwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedichtjes. Voorwoord"

Transcriptie

1 Voorwoord Beste Burgers, Hopelijk behoren de barslechte lenteregendagen definitief tot het verleden en staat er een warme en zonnige zomer voor de deur. Laat de studenten nog even in alle rust hun laatste examens afleggen en dan kan de welverdiende vakantie voor iedereen starten. Ook voor onze thuisblijvers wordt het een schitterende vakantie. Op zondag 25 juni feest Steenokkerzeel. Kermis, rommelmarkt, straatorkest en animatie zullen voor een zomerse sfeer zorgen. Tijdens de 11-juli viering zullen er verschillende groepen present zijn. Het meeste volk zal natuurlijk voor Steenokkerzelenaar Frank Verlinden komen die met zijn groep De Mens voor een knap live concert zal zorgen. De inkom is gratis! Tijdens de vakantie lopen er veel meer jongeren op straat. Kinderen, let goed op en automobilisten, pas je snelheid aan want een ongeval is vlug gebeurd. Onze jeugddienst heeft gezorgd voor heel wat keitoffe Grabbelpasactiviteiten en de kinderen van werkende ouders kunnen ook nu weer terecht op onze goed georganiseerde speelpleinwerking. Het gemeentebestuur wenst al haar inwoners een prettige en zonnige zomervakantie toe. Beleefde groeten, Edy Van Damme Schepen van informatie Karel Servranckx Burgemeester 3 Gedichtjes Steenokkerzeel telt meerdere talenten, ook jonge dichters: Steenokkerzeel Steenokkerzeel is een wonder Perk is een grasveld En Melsbroek is een soort van koek Nooit is er iemand in de hoek Want als iedereen braaf is En staat soms stil als een staaf. En dat door de gemeente Steenokkerzeel Want Steenokkerzeel is een mooi deel. Het is hier echt zo plezant Misschien zie je er wel een fazant Of een vos of een konijn. Het is hier echt reuzefijn! Sara (3e leerjaar Sint-Cajetanusschool Perk) Het gemeentehuis Het gemeentehuis? Ik voel me er thuis. Wat heb ik geluk, mijn dag kan daar niet meer stuk. Ze zijn bij elkaar en dat maakt het waar. Ze zoeken documentatie voor je op, En geven het daarom ook niet op!! Ze staan voor je klaar! Geloof je me? Eerlijk waar!! Annebelle Ral (3e leerjaar Sint-Cajetanusschool Perk) Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

2 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender Gemeenteraad Overzichtslijst van de gemeenteraadsbesluiten Op 26 januari 2006 beslist de gemeenteraad éénparig dat het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de opmaak van een bijzonder plan van aanleg nr. 7 Recreatiezone Melsbroek. Met 15 stemmen bij 4 onthoudingen wordt de nieuwe straat ten behoeve van het sociaal huisvestings project van Elk Zijn Huis gelegen tussen de Wambeekstraat en de Nieuwstraat Vlierke genoemd. De gemeenteraad keurt éénparig de verrekening nr. 1 goed voor het plaatsen van plinten, twee extra grondbussen en verkorten van de rekstok voor de renovatie van de sportvloer in de turnzaal in het schoolgebouw te Perk. Met 12 stemmen bij 8 onthoudingen worden de bestekken voor de gas- en elektriciteitsaansluiting van de kleedkamers en cafetaria op de sportterreinen in de Kerkdreef te Perk goedgekeurd. De gemeenteraad keurt (met 12 stemmen bij 8 onthoudingen) de budgetwijziging nr. 1 van het OCMW goed. Met ingang van 1 januari 2006 wordt (met 17 stemmen bij 3 onthoudingen) er geen vergoeding meer aangerekend aan de vzw Tennisclub Kasteel van Ham voor het gebruik van de gemeentelijke tennisvelden, kleedkamers en sanitaire installaties te Steenokkerzeel, langsheen de Damlaan. Eenparig keurt de gemeenteraad de aankoop van 2 pc s voor aflevering van de elektronische identiteitskaarten goed. 4 De samenstelling van de gemeenteraadscommissie, belast met de voorbereiding van een reglement voor de betoelaging van en het verlenen van logistieke steun aan de plaatselijke verenigingen, wordt éénparig gewijzigd. Eenparig wordt beslist : - Oprichting van een bijkomende kleuterklas in de gemeentelijke basisschool Piramide; - Aanwerving van een extra kleuteronderwijzer(es), ten laste van de inrichtende macht, tot en met 30 juni 2006 met een opdracht van 24 lestijden. De betrekking van voltijds stedenbouwkundige niveau A1-3 wordt éénparig open verklaard in vast verband, met een proefperiode van één jaar. Op 23 februari 2006 beslist de gemeenteraad één parig om het reglement op de politie van het wegverkeer aan te passen met betrekking tot het plaatsen van signalisatie op het kruispunt Mulslaan/ Kortenbergsesteenweg. Bijkomende signalisatie te plaatsen op het kruispunt Mulslaan / Kortenbergsesteenweg : - aankondiging van verkeersbord b3. - wegmarkeringen. - herhaling verkeersbord b1 links ter hoogte van het kruispunt. Deze signalisatie wordt uitgebreid langs de overzijde van de Kortenbergsesteenweg, aan de kant van de Claeslaan. De gemeenteraad beslist éénparig om het gemeenteraadsbesluit, d.d. 16 februari 1995, betreffende het parkeerverbod op het gemeenteplein te Steenokkerzeel tijdens de zondagsmarkt, te wijzigen. Op het gemeenteplein te Steenokkerzeel is er parkeergelegenheid voorzien, uitsluitend voor personenauto s, behalve op zondag van 06u00 tot 14u00. Deze parkeergelegenheid kenbaar te maken door middel van de verkeersborden E9b met onderbord

3 Uitgezonderd zondag van 06u00 tot 14u00 te plaatsen op de volgende punten: - ter hoogte van de toegang tot het gemeenteplein via de Wijckmansstraat. - ter hoogte van het monument aan de hoek, ge vormd door de Wijckmansstraat en de Torrekensstraat. - ter hoogte van de twee voorziene toegangen tot het gemeenteplein via de Behetsstraat. Op zondag tussen 06u00 en 14u00 zullen de Torrekensstraat en de Behetsstraat gesloten worden voor het verkeer, uitgezonderd marktkramers en hiervoor de borden C3 met passend onderbord te plaatsen. De verrekening nr. 1, houdende: - verkeersremmende inplanting van vaste parkeerplaatsen in de Breemstraat met vernieuwing der lijnvormige elementen kant pare huisnummers en rijwegherstelling bij middel van een nieuwe toplaag in koolwaterstofbeton; - het aanpassen van alle verkeersremmers wordt éénparig goedgekeurd voor een bedrag in meer van ,03, inclusief BTW. Het wijzigingsvoorstel nr. 1 voor de brandpreventiewerken aan het schoolcomplex Steenokkerzeel, Mulslaan 2, voor een bedrag in meer van 9.005,96, inclusief BTW, wordt éénparig goedgekeurd. De gemeenteraad beslist (met 11 stemmen bij 7 onthoudingen) : - om het gemeenteraadsbesluit, d.d. 28 april 2005, in te trekken betreffende de kostenverdeling van het bouwen van kleedkamers en cafetaria op de sportterreinen in de Kerkdreef te Perk; - de uitbating van de cafetaria en aanhorigheden zal overgedragen worden aan KFC Perk door middel van een akte van erfpacht vanaf het ogenblik van ingebruikname. 5 De verrekening nr. 1 voor het bijkomend uitvoeren van rioleringswerken in de Vanheylenstraat voor een bedrag van ,81, inclusief BTW, wordt éénparig goedgekeurd. Volgende straatnaamwijziging wordt éénparig doorgevoerd : Deel van Gorislaan, vanaf de noordzijde van de tunnel onder de landingsbaan tot de gemeentegrens met Nossegem, wordt Tervuursesteenweg genoemd. De gemeenteraad keurt (met 13 stemmen bij 5 onthoudingen) het ontwerp van authentieke akte goed met betrekking tot het administratief centrum voor het gemeentepersoneel. De gemeenteraad keurt eenparig het aangepaste huishoudelijk reglement en de verblijfsovereenkomst voor het serviceflatcomplex De zilveren esdoorn, goed. De gemeenteraad keurt éénparig het aangepaste reglement op het toekennen van standplaatsen voor tijdelijke lokale evenementen goed. Aan de voetbalclub FC Melsbroek wordt éénparig een toelage toegekend voor het onderhoud ge durende het jaar 2006 van de door hun gebruikte voetbalvelden te Melsbroek. Het dienstreglement van de openbare bibliotheek wordt éénparig als volgt gewijzigd: Voor het nemen van een fotokopie uit de geconsulteerde werken of een print via internet betaalt men 0,20 per blad. Deze zin wordt nu: Voor het nemen van een zwart/wit fotokopie uit de geconsulteerde werken of een zwart/wit print via internet betaalt men 0,10 per blad. Voor een print via internet in kleur betaalt men 0,20 per blad. Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

4 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender Het ontwerp van jaarplan 2006 van het jeugdwerkbeleidsplan wordt éénparig goedgekeurd. Op 23 maart 2006 wordt (met 13 stemmen tegen 1 bij 7 onthoudingen) het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad beslist éénparig om het reglement op de politie van het wegverkeer aan te passen met betrekking tot het voorzien van bijkomende parkeerplaatsen en een parkeerplaats voor personen met een handicap op het de Ribaucourtplein in het centrum van Perk rekening houdende dat er steeds doorgang moet zijn voor hulpdiensten naar de school en de scoutslokalen. Het gemeenteraadsbesluit, d.d. 22 december 2005, wordt gewijzigd door het aantal gereserveerde parkeerplaatsen voor personen met een handicap op twee te houden. Deze parkeerplaatsen te signaleren door middel van witte klinkers en de parkeerplaats voor personen met een handicap met het bord E9a met onderbord d. De gemeenteraad gaat éénparig akkoord met het plaatsen van openbare verlichting in het wegje tussen de Sint-Annastraat en de Baronaigestraat. De gemeenteraad geeft éénparig goedkeuring aan de kerkfabriek Sint-Rumoldus voor de uitvoering van de onderhoudswerken (opstijgend vocht) aan de pastorie Sint-Rumoldus voor een geraamd bedrag van ,42, inclusief BTW. Met 18 stemmen bij 3 onthoudingen gaat de gemeenteraad akkoord met het plaatsen van een glasvezelbuis (ongeveer 800 meter) langsheen de Van Frachenlaan en de Fuérisonplaats voor een totaal geraamd bedrag van ,15, inclusief BTW. De gemeenteraad keurt (met 16 stemmen bij 5 onthoudingen) de bijkomende meeruitgave van 1.326,16, inclusief BTW, goed, voor de wegen-, 6 riolerings- en omgevingswerken ten behoeve van het sociaal woonproject t Vlierke van de cv Elk Zijn Huis, waardoor het gemeentelijk aandeel ,79 bedraagt. De gemeente beslist éénparig een huurovereenkomst af te sluiten met de vzw Natuurpunt voor het beheer van de percelen in eigendom van de gemeente gelegen in het Floordambos en kadastraal gekend als afdeling 2, sectie C, perceelnummers 296/b, 296/c en 296/d. De gemeenteraad gaat éénparig akkoord met de intekening op de samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling fase Eenparig gaat de gemeenteraad akkoord met de aansluiting bij een centrum voor leerlingenbegeleiding voor de gemeenteschool. Gemeentehuis in de kijker Nieuwe gezichten Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw: Sandrien Luytens Hoi, Ik ben Sandrien Luytens, de nieuwe stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente Steenokkerzeel. Ik ben architect-stedenbouwkundige van op leiding en heb reeds 5 jaar werkervaring in een architectuurbureau in de Noordrand van Brussel.

5 Sinds 27 maart 2006 zit ik op post en leid ik de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw. De voorbije jaren is er heel wat gewijzigd in het domein van stedenbouw. Zo moeten alle gemeenten een beleid uitstippelen over hoe zij de toekomst van hun grondgebied zien (het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan). Daarop volgend moeten ze ruimtelijke uitvoeringsplannen opstellen en om dat beleid om te zetten in regels voor de bevolking, is de behandelingsprocedure van bouwdossiers uitgebreid en werd een geografisch informatiesysteem in gebruik genomen. Ik help de dienst door deze overgangsperiode heen en sta klaar om al uw mogelijke vragen aangaande stedenbouw te beantwoorden. Voor de behandeling van uw bouwdossiers blijft het team van Marion Bastin, Martine De Landsheere, Siegfried Hermans, Terry Thielen en Daniël Vermonden ongewijzigd. Ga gerust een kijkje nemen naar het luik ruimtelijke ordening op de gemeentelijke website (www.steenokkerzeel.be) voor verdere informatie of bel mij op het nummer Sociale dienst: Rina Van Eycken Hallo, Ik ben Rina Van Eycken, de nieuwe halftijdse administratief medewerkster voor de sociale dienst tijdens de komende 6 maanden. Mijn takenpakket bestaat uit het meewerken aan sociale initiatieven voor de bevolking, bijwonen van vergaderingen van de gezondheidsraad, LOGO en Seniorenraad. Momenteel kan u mij vinden aan het onthaal naast Heidi Ingelrelst. 7 Toezichter sporthal: Rita Vanderstappen Sedert 7 november 2005 staat Rita in voor het toezicht en de goede gang van zaken in zaal Hertblock en gemeentecentrum De Corren. Rita is 44 jaar jong en woonachtig te Humelgem. Haar vroegere job bestond hoofdzakelijk uit kantoorwerk en ze is zeer tevreden nu de sportieve toer op te gaan in eigen gemeente. Gemeentepersoneel gehuldigd Naar goede gewoonte werden ook dit jaar enkele verdienstelijke gemeentelijke personeelsleden in de bloemetjes gezet. Dit werd gevierd op 11 mei 2006 met een etentje in Taverne Hof Ten As in Melsbroek in aanwezigheid van de diensthoofden en het college van burgemeester en schepenen. In het midden op de foto: - Martine Steeno, kleuteronderwijzeres bij GBS Piramide, per 30 juni 2006 met pensioen, - Francois Van Win, gemeentearbeider, 25 jaar in dienst. Niet aanwezig op de foto: - Roland Devolder, onderwijzer bij GBS Piramide, 25 jaar in dienst. Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

6 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender Steenokkerzeel leeft Diamanten bruiloften: 60 jaar huwelijk! Op woensdag 24 mei 2006 werden door het college van burgemeester en schepenen twee Steenokkerzeelse echtparen gehuldigd voor hun diamanten bruiloft. Beide koppels werden thuis in de bloemetjes gezet en ontvingen, na een gezellige babbel, een aankoopbon als geschenk. Het echtpaar Victor Van Opstal - Clarissa Van Win vierde op 25 mei 2006 hun diamanten bruiloft. Het echtpaar Felix Vandepitte - Maria Gielens vierde op 25 mei 2006 hun diamanten bruiloft. Felix en Maria huwden te Nederokkerzeel op 25 mei Victor & Clarissa - hier op foto met zoon Robert en schoondochter - huwden op 25 mei 1946 te Steenokkerzeel. 8 Inwoner in de kijker: Gene Thomas - Interview Wat vindt Gene van onze gemeente? Heb vanaf mijn 12de in Steenokkerzeel gewoond en sindsdien ook nog op een aantal andere plekken, maar ben toch teruggekeerd naar hier! Dat zegt genoeg, niet? Ik blijf het hier door de jaren heen een super gezellige gemeente vinden. Ook heel centraal en dat is in mijn job wel mooi meegenomen. Heeft hij nog tijd voor vrouw en kind? Altijd! Wat is zijn lievelingscafé & restaurant? Welk gerecht? Ik ga vrij weinig op café omdat ik sowieso al veel in de drukte ben. Daarom, als ik eens even vrij heb, dan ben ik het liefst op een rustige plek om mijn gedachten even op een rijtje te zetten. De pee klak in Strombeek vind ik super lekker en gezellig! Tja, ik ben nogal een pasta freak!! Sport hij veel? Welke sporten? Ik sport vrij veel! Ben sinds vorig jaar begonnen met Taekwondo in Hodori Aalst! Heb mijn Sensei Olivier Bisback leren kennen via mijn gitarist Tim die ook in de Hodori club zit. Daarnaast is Olivier ook mijn personal trainer en heeft hij mij de wondere wereld van fitness doen ontdekken. Af en toe ga ik in onze gemeente ook eens joggen in de bossen en dat geeft een rustgevend gevoel. Dat is ook een leuke manier om nieuwe plekjes te ontdekken in onze gemeente. Waarom is hij van genre veranderd? Is eigenlijk een vraag die ze mij hadden moeten

7 stellen als ik met X-session begon, want daarvoor was ik al van mijn 12de bezig met muziek in het genre dat ik nu doe (behalve dat het in het Engels was!) Dus eigenlijk was XS een muzikaal uitstapje naar het is niet echt mijn ding dorp en zit ik nu terug waar ik hoor en graag ben. Winkelt hij soms ook in onze gemeente? Tuurlijk. Dag van de nieuwe inwoner Op zaterdag 6 mei 2006 werd voor de vijfde maal de dag voor de nieuwe inwoner ingericht. 92 deelnemers waren op de afspraak. Om 9.30 u. verwelkomde onze schepen van informatie de nieuwelingen in de sporthal. Vandaar vertrokken we met 2 bussen richting 15de Wing waar we verwelkomd werden door Filip Wouters en Hugo Malbrancke, de militaire luchthaven en het Dakota museum ontdekten. De kleinsten onder ons ontvingen er zelfs een mini vliegtuigje. Rond u. belandden we in het restaurant van de Cargo waar onze nieuwe Steenokkerzelenaars van het gemeentebestuur een heerlijk middagmaal aangeboden kregen. Rond u. trokken we richting Melsbroek met onze sympathieke gids Jean-Paul Dierickx en verkenden er de dorpskern, vervolgens het 9 Waarvan droomt Gene? Een gezonde geest in een gezond lichaam.. Wat vond je van je optreden in De Corren? Heel veel ambiance en sfeer, ah ja het is voor mij mijn eerste thuismatch...! centrum van Perk, Humelgem, Steenokkerzeel en ons nieuw politiecommissariaat. Daar volgde een knappe rondleiding met Sarah Verbeeck en Peggy Desmedt. Terug in de sporthal rond u., ontving iedere deelnemer een informatiepakket en na het afsluitwoordje van onze burgemeester werd er nog een kleine receptie aangeboden. De deelnemers trokken als echte Steen okkerzelenaars huiswaarts en weten nu elk pittoresk plaatsje in hun nieuwe gemeente liggen. Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

8 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender 25/06/ THE PHILIPPINES FAIR STEENOKKERZEEL Op verzoek van de nieuwe Filippijnse Ambassadrice werd de organisatie van 25 juni 2006 afgelast en verplaatst naar begin Politie Lokale Politie Kastze 5412 Korpschef: Patrick De Munter Centraal commissariaat Tervuursesteenweg Steenokkerzeel Tel Fax Openingsuren: alle werkdagen van u. tot u. Burenlawaai: Goede afspraken, maken goede vrienden! Het wordt weer zomer! Mensen genieten buiten van de zon en zijn in opperbeste stemming tot dat de hond van de buren aanhoudend blaft, de buurjongen zijn muziek keihard zet, de buren in hun tuin werken met allerlei lawaaierige tuin machines Dan is het snel afgelopen met de zomerse rust. Een aangename zomerdag wordt een dagje mens erger je niet. Klinkt dit herkenbaar? In 2005 moest de lokale politie meerdere malen bemiddelen tussen buren naar aanleiding van 10 klachten over geluidshinder. Nochtans kunnen goede afspraken tussen buren heel wat ruzies voorkomen en voor een snelle en goede oplossing van de geluidshinder zorgen. Het spreekwoord beter een goede buur dan een verre vriend is niet zomaar een slogan. Een praatje slaan, elkaar een handje toesteken, in de vakantieperiode een oogje in het zeil houden : goede buren maken het samenleven een stuk prettiger én veiliger! Neem zelf ook je verantwoordelijkheid en voorkom of beperk de geluidsoverlast voor je buren. Dat kan door kleine gedragsaanpassingen of eenvoudige aanpassingen in en om je woning. Wat kan je doen bij burenlawaai? Ga eerst na van welke geluiden je precies last hebt. Wanneer komen deze geluiden voor en heb je er altijd evenveel last van? Praat met omwonenden, zodat je t probleem zo objectief mogelijk kan beoordelen. Spreek je buren aan. Dit is vaak een drempel, maar misschien beseffen ze helemaal niet welke hinder je van hen hebt. Als je er samen met je buur niet uitkomt, kan je de wijkinspecteur contacteren die zal trachten te bemiddelen. In laatste instantie kan je je richten tot de vrederechter. Deze zal, na het horen van de partijen, een dwingende uitspraak doen. De tussenkomst van de vrederechter betekent echter niet altijd dat het samenleven van dan af vredig zal verlopen. Wat zegt het politiereglement over lawaaihinder? Algemeen: alle lawaai overdag en s nachts waardoor de rust van de inwoners verstoord wordt, is verboden. Muziek: je mag geen radio s, luidsprekers, geluidsinstallaties, muziekinstrumenten en dergelijke op de openbare weg gebruiken. Als je ze binnenshuis gebruikt, mag dit buitenshuis niet zodanig hoorbaar zijn of uitgalmen dat het de rust

9 van de buren verstoort. Werktuigen: het is verboden werktuigen die met motor worden aangedreven (bv. grasmaaiers, kettingzagen ) te gebruiken tussen en u. en op zon- en feestdagen. De burgemeester kan hierop afwijkingen toestaan. Vraag dit tijdig aan bij de dienst milieu (minstens 14 dagen vooraf!). Vertrek goed voorbereid op vakantie! Elk jaar opnieuw raken mensen in moeilijkheden tijdens hun vakantie. Sommige stranden al in Zaventem, omdat hun reisdocumenten of die van de kinderen niet in orde zijn! Veel problemen kan je nochtans voorkomen door je goed voor te bereiden! De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken geeft je daarom in de brochure Reis wijs en op de website een hele reeks nuttige reisadviezen. Reisdocumenten Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële reisdocumenten nodig, ook voor je kinderen. Denk er tijdig aan! Zo vermijd je dat je je reis moet uitstellen of annuleren, omdat jouw documenten of die van de kinderen niet in orde zijn. Voor een aantal landen volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort (of reispas ), een visum of ook nog een inentingsbewijs. Ook opgelet reislustige 75-plussers! Eens je 75 bent, wordt je niet meer automatisch opgeroepen om je identiteitskaart te vernieuwen. Informeer je tijdig op de bevolkingsdienst van de gemeente. 11 Onderwijs 5 jaar MEGA te Steenokkerzeel Alle zesdeklassers van Steenokkerzeel kregen dit schooljaar 10 lessen over het Megaproject. De bedoeling van dit project is de leerlingen die volgend jaar naar het middelbaar gaan, voor te bereiden op alle soorten van drugs en agressie. Een team van leerkrachten, mega-agente Nadine en het CLB leerden onze kinderen op een beleefde manier NEEN zeggen. Het project werd op 28 mei afgesloten met een gezonde Megafuif. De schepen van onderwijs verwelkomde de zesdeklassers op het lustrumfeest. Hij zette ook de laureaat van de tekenwedstrijd, Jasper Jaspers van de gemeenteschool Tilia in de bloempjes. Jasper kreeg een geschenkbon en 2 T-shirts voor zijn ouders. De 90 aanwezige zesdeklassers kregen van de ge meente een T-shirt met het door Jasper getekende logo. Daarna volgde nog een keitoffe Fluo-flits-fuif. Rond u. werd alles afgesloten met een minireceptie met groenten, fruit en alcoholvrije drankjes. Jasper Jaspers van de Tiliaschool wint de tekenwedstrijd! Iedere zesdeklasser van Steenokkerzeel loopt intussen met het logo van Jasper rond. Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

10 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender Zijn tekening werd door de jury uitgekozen en op de Mega T-shirts afgedrukt. We interviewden de winnaar: Wat vond je van de Mega-lesssen? Het was plezierig, eens iets anders. Het tofste vond ik dat we aan iedereen complimentjes mochten geven en de fuif vond ik ook keitof. Heb je er ook iets uit geleerd? Ja zeker, dat er verschillende soorten drugs zijn en dat ze schadelijk zijn. Ook over stress hebben we veel geleerd. Diploma s Nederlands voor anderstaligen Het gemeentebestuur en het CVO richtten dit jaar voor de derde maal taalcursussen voor anderstaligen in. In totaal slaagden er 29 studenten, behorend tot 9 verschillende nationaliteiten, in hun examen. Volgend schooljaar komt er een vierde jaar bij (zie middenkatern Beiaard). Het is de bedoel ing van het gemeen tebestuur dat iedereen die in Steenokkerzeel woont ook onze moedertaal machtig is. We laten nu even Eliane, Christina en Victor aan het woord We doen zeker volgend jaar verder. We beginnen nu toch al wat Nederlands te verstaan en durven ook op de markt en in de winkels Nederlands praten. Soms spreken de marktkramers ons aan in het Frans maar dan antwoorden wij onmiddellijk in het Nederlands. Wij vinden het dan ook maar normaal dat je in Steenokkerzeel Nederlands moet praten. Ook heel tof vinden wij het contact met medestudenten van verschillende culturen. De lessen worden wel steeds wat moeilijker, vooral 12 Ga jij nu van alles afblijven? Zeker van drugs, sigaretten zal moeilijker worden omdat mijn 2 zussen al roken. Wat is jouw hobby en wat zou je later graag worden? Spelen doe ik het liefst en later zou ik graag astronaut worden. Talen en wiskunde studeer ik ook graag. Jasper bedankt en tot ons volgend interview in je ruimtetuig. de spraakkunst en het vervoegen van werkwoorden vinden we niet zo gemakkelijk. Het is ook niet eenvoudig om een programma op de televisie te volgen, ze spreken snel of soms zelfs dialect. Gelukkig worden sommige afleveringen ondertiteld en kunnen we toch wat volgen. Onze leraar Guido De Vos is een knappe leraar met heel veel geduld. Hij moet zeker blijven. We bedanken ook nog de gemeente voor dit prachtige initiatief.

11 Open School voor volwassenen Vooruitgaan in het leven. Dat is basiseducatie! Als je vroeger de kans niet kreeg om lang naar school te gaan en je zin hebt om opnieuw bij te leren, dan is één van de volgende cursussen misschien iets voor jou: Taal - wiskunde - maatschappelijke oriëntatie - computer Op het einde van de opleiding kan je ook een certificaat behalen. Je kunt één of meer cursussen volgen. De lessen zijn gratis, overdag en/of s avonds. Bevolking Verkiezingen 8 oktober 2006 Op zondag 8 oktober 2006 zijn er gemeenteraads ver kiez ingen. Naast de Belgische kiezers kunnen ook niet- Belgen stemmen doch enkel voor de gemeenteraad. Aan welke voorwaarden moeten zij voldoen om te mogen stemmen? - Burgers van de Europese Unie Je bent een burger van de Europese Unie, geen Belg. 1. Je bent achttien jaar of ouder, op de dag van de verkiezingen. 2. Je bent niet door de rechtbank geschorst of uitgesloten als kiezer. 3. Je moet bij de gemeente aanvragen om als kiezer ingeschreven te worden en dit ten laatste op 31 juli Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente. 5. De gemeente kijkt na of je op 1 augustus 2006 in de registers staat. - Burgers van buiten de Europese Unie Je hebt de nationaliteit van een land buiten de 13 Interesse? Vraag ons cursusboekje of bel voor meer informatie. Bezoek onze website: www. openschoolinfo.be Open School Midden-Brabant Nieuwstraat Machelen Tel Deelsecretariaat N. de Brauwerestraat Vilvoorde Tel Europese Unie. 1. Je bent achttien jaar of ouder, op de dag van de verkiezingen. 2. Je bent niet door de rechtbank geschorst of uitgesloten als kiezer. 3. Je moet bij de gemeente aanvragen om als kiezer ingeschreven te worden en dit ten laatste op 31 juli Je moet bij de gemeente aanvragen om als kiezer ingeschreven te worden en dit ten laatste op 31 juli In deze aanvraag is ook een verklaring opgenomen dat je de Grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag van de rechten van de mens respecteert. 5. Je hebt een witte of gele verblijfskaart (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een identiteitskaart voor vreemdeling), op het ogenblik van de indiening van je aanvraag. 6. Je hebt al vijf jaar ononderbroken je officiële hoofdverblijfplaats in België, op het ogenblik van de indiening van je aanvraag of ten laatste op 31 juli Je verbleef gedurende deze hele periode in België met één van volgende verblijfskaarten (of met een combinatie van deze kaarten): - een gele kaart (identiteitskaart voor vreemdeling) Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

12 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender - een witte kaart voor bepaalde of onbepaalde duur (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister) - een oranje kaart (attest immatriculatie model A) - een bijlage 35 - voor erkende vluchtelingen telt ook de periode vóór de ontvankelijkverklaring van de asielaanvraag. 7. De gemeente kijkt na of je op 1 augustus 2006 in de registers staat. Inschrijvingsprocedure Je kan een aanvraag indienen tot ten laatste 31 juli Vraag bij de gemeente een aanvraag for mulier. Bezorg het ingevuld en ondertekend terug. Je krijgt een ontvangstbewijs en de gemeente zal je schriftelijk meedelen of je inschrijving aanvaard is of geweigerd. Belangrijk om weten: 1. Eenmaal ingeschreven, ben je verplicht om op de dag van de verkiezingen naar het stemlokaal te gaan. 2. Als je nu inschrijft, ben je verplicht om ook bij alle volgende gemeenteraadsverkiezingen te stemmen tenzij je je laat uitschrijven. 3. Sommige EU-burgers schreven zich al in bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zij hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen, zijn staan geregistreerd als kiezer. Zie ook de middenkatern 14 Cultuur Bibliotheek Openinguren : Maandag : u. Woensdag : u. Donderdag : u. Zaterdag : u. De bibliotheek is gesloten op juli en van 14 tot 19 augustus 2006 Nieuwe digitale informatie in de bibliotheek: MEDIARGUS : Op zoek naar informatie uit de pers? Mediargus, de grootste persdatabank in Vlaanderen maakt uw zoektocht een stuk makkelijker. In de bibliotheek kan je binnenkort gratis Mediargus gebruiken. Mediargus is een digitale persdatabank die artikels bevat uit Vlaamse kranten, tijdschriften en artikels van het persagentschap Belga. Via het internet kan je alle artikels van de dag zelf, de voorbije weken, maanden en jaren op het scherm lezen, downloaden of onmiddellijk afdrukken. Mediargus is een kanaal dat tegemoet komt aan de behoeften van de hedendaagse informatiegebruiker. BIBLION: Op zoek naar een boekbespreking of een biografie van een auteur? Een roman zoeken naar onderwerp, recensies over Nederlandstalige en vertaalde literatuur opzoeken, grasduinen in de uittrekselbank voor jeugd en volwassenen, wordt binnenkort mogelijk in de bibliotheek via de online databank Biblion. Kom in de bibliotheek eens kennismaken met Mediargus en Biblion. Een medewerker helpt je graag op weg.

13 Steenokkerzeel Feest! 11-juliviering met bekende rockgroep DE MENS Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de gemeentelijke cultuurraad in het kader van Vlaanderen Feest een 11-juliviering. Dit jaar zal deze happening plaatsvinden op zondag 9 juli in het centrum van Steenokkerzeel. Reeds om u. wordt van start gegaan door een openingswoord van de schepen van cultuur met vervolgens gratis optredens van Yevgueni (Nekkanacht, Marktrock, ) en De Mens. Allen daarheen! 15 Wandelbrochures De zomer komt er aan en dus is er weer tijd voor zonnige wandelingen. De gemeente biedt nog steeds de kleurrijke brochure Op stap door Steenokkerzeel aan met drie wandelingen door elke deelgemeente. Naast een overzichtelijke wegbeschrijving en plattegrond, vind je hierin een boel informatie over de kleine en grote monumenten in onze gemeente en dit voor 5. Voor wie het wat ruimer ziet, is ook de nieuwe brochure van provincie Vlaams-Brabant 20 wandelingen in Noord-Dijleland te verkrijgen bij de gemeente voor 6. De wandelingen leiden je langs de bekende en minder bekende bezienswaardigheden die de streek te bieden heeft. Wandel in de schaduw van de vliegtuigen, in de voetsporen van de familie van Beethoven of langs de Antitankgracht, of verken de natuur in enkele prachtige natuurgebieden en parken. Open Monumentendag op zondag 10 september 2006 Thema: Import - Export Ook in 2006 neemt Steenokkerzeel deel aan de Open Monumentendag. Dit jaar staat het thema import-export centraal en daarom besloot de cultuurraad zich te richten op de luchthaven. In samenwerking met BIAC vertrekt elke 2 uur een bus onder begeleiding van een gids naar het luchthavendomein. Gedurende een rondleiding van anderhalf uur wordt toegelicht hoe het transport van goederen en mensen nu en in het verleden wordt en werd georganiseerd. Inschrijven vooraf is zeker noodzakelijk! Dit kan op de cultuurdienst vanaf 1 juli. Uiterlijke inschrijvingsdatum is 10 augustus!! (om veiligheidsredenen kan hier niet van afgeweken worden). Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

14 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender Steenokkerzeel in vlam door Gene Thomas! Spetterend optreden in De Corren Eindelijk! Onze dorpsgenoot Gene Thomas heeft zijn eerste optreden en thuismatch in Steenokkerzeel met glorie volbracht. Een massa (vooral vrouwelijke) fans stond reeds lang voor aanvang klaar voor de deuren van GC De Corren om deze blonde en sympathieke zanger op het podium toe te juichen. En gelijk hadden ze, wel anderhalf uur lang zong Gene zijn meer en minder bekende hits. Toen de sfeer er echt goed in zat, haalde hij een gewillige vrijwilligster uit het publiek om zijn aangepaste versie van Maria, Maria, ik hou van jou aan op te dragen. Dank aan de klank- en lichttechniekers die er mee een spetterend optreden van maakten, dank aan alle jonge, enthousiaste medewerksters en dank u Gene Thomas voor de geweldige avond! Gene en de dappere tappers Gene op schoot van een fan 16 Aperitiefconcert van zondag 23 april Het uitgenodigde ensemble Bamberger Streichquartett (uit Duitsland) heeft ons vergast op een subliem voormiddagconcert in het prachtige kader van de kerk van Humelgem. Zoals voorheen aangekondigd, werd er geopend met het Leeuwerikenkwartet van Joseph Haydn. Er werd niet gekucht, iedereen luisterde bijna ademloos toe. Met succes werd er dan een prachtige interpretatie gegeven van het eerste strijkkwartet van Karel Van Eycken, gevolgd door een even meeslepende uitvoering van het elfde strijkkwartet van Ludwig Van Beethoven.Tijdens het inleidende woordje door Karel Van Eycken werd er in het kort gesproken over de stamboom van Van Beethoven, wiens grootvader afkomstig was uit Nederokkerzeel, iets waar men ons voor benijdt. Een bis mocht niet ontbreken en de muzikanten brachten een deel uit een strijkkwartet van Mozart. Een onvergetelijk concert. Het was bovendien uitstekend lenteweer zodat na de geïnspireerde uitvoering van de muziek het evenement kon besloten worden met een levendig gesprek tussen de aanwezigen, extra geanimeerd met een aperitief aan de uitgang van de kerk (met cava, de echte Spaanse Champagne ) Volgende keer een niet te missen zondagochtend!!!

15 Najaar GC De Corren Graag gunnen we u al een kijkje op wat ons gemeenschapscentrum De Corren in het najaar te bieden heeft: Om het cultuurseizoen te openen, starten we eind september alvast met deelname aan het openingsweekend Dag & Nacht Applaus, een initiatief van Vlaams-Brabant, waarbij de hele provincie in vuur en vlam wordt gezet! Op www. applaus.be kan u gericht grasduinen in het programma van de provincie Vlaams-Brabant. WANNEER? Vrijdag 22 september 2006 Zaterdag 28 oktober 2006 Zaterdag 2 december 2006 Amana Dance Theater WAT? Amana Dance Theater met buikdans Tableau nr. 1 met het toneelstuk Marathon Boombal met Ambrozijn (live folkmuziek en volksdans) 17 In De Corren krijgen we op 22 september 2006 het 'Amana Dance Theater te zien met hun warmbloedig programma 2 Marhaba, with love. Hierover schrijven zij: 2 Marhaba: tweemaal welkom! In de fysieke ruimte van onze leefwereld, als buur. Welkom ook in ons hart: met je muziek, je poëzie, je liefde. Het aardse vuur van de Egyptische Shaabi, de stroom van emoties en sensualiteit uit de Baladi, blues van Caïro Herkenbaar en toch anders. Laat dat anders-zijn ons inspireren tot ontmoeting, tot echte dialoog. Laten wij elk een welkom uitspreken, with love. Vrijdag 22/09/ u 10 (kassa), 8 (Voorverkoop) Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

16 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender Art for Muco Scouting Kunst en Scouting: Samen voor de Goede Daad De Oud-scouts en Oudgidsen verenigingen van België organiseerden op 10 en 11 juni 2006 in en rond de Orangerie van het Kasteel de Ribaucourt te Perk een nationale kunstveiling ten voordele van kinderen met mucoviscidose. De opbrengst van deze kunstveiling en ambachten markt gaat integraal naar het Muco Scouting Fonds. Aan de kunstveiling verleenden bekende Belgische kunstenaars hun gewaardeerde medewerking. Verdere inlichtingen op de website: Verantwoordelijke : Eddy Franck, tel : 03/ , 18 Gemengd koor andante Traditioneel bracht het Koor Andante, naast talrijke andere activiteiten, om de vijf jaar een jubileumconcert met meer diepgang. Vanaf dit jaar brengt het, en dit eveneens om de vijf jaar, een Kerstconcert. Dit eerste groot Kerstconcert zal plaats vinden op vrijdag 22 en zaterdag 23 december 2006 in de stemmige Sint Niklaaskerk van Perk. Op het programma staan, naast het Gemengd Koor Andante, het Jeugdkoor Talloula 2002 en het Jongerenkoor Prima Verde. Onder begeleiding van een gelegenheidsorkest met 10 muzikanten zullen werken gebracht worden van Hans Boelee, John Rutter, Jacquet de Berchem, Zoltan Kodaly, Joseph Noyson, Anton Diabelli, Noël Goemanne, Lowell Mason en Jan van Ingen Schenau. Absolute blikvanger wordt de Weinachtskantate Das newgebohrne Kindelein van Dietrich Buxtehude. Reserveer nu al deze data! Het wordt beslist een stemmige Kerstmis dit jaar. Repetities - St. Niklaaskerk van Perk - elke dinsdagavond u. Tel

17 Muziek Atelier Steenokkerzeel Schooljaar Notenleer - Blokfluit - Notenleer Volwassenen Houten blaasinstrumenten - Koperen blaasinstrumenten - Slagwerk Piano - Keyboard - Gitaar - Beiaard Cursus notenleer Spelen met ritme, teksten en liederen ontwikkelt de muzikale taalvaardigheid van de kinderen. Het leren lezen en uitvoeren van ritme en melodie, notenwaarden en notennamen groeit heel geleidelijk vanuit een gezongen lied. Notenkennis is dan ook een eerste vereiste om in groep éénzelfde lied of muziekstuk te kunnen uitvoeren. Deze cursus is toegankelijk voor kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer 7 jaar (2e leerjaar). Onze eerstejaars krijgen een proefperiode van 2 maanden. Inschrijvingsdagen Woensdag 6 en 13 september: u. Vrijdag 8 en 15 september: u. Zaterdag 9 en 16 september: u. 19 Cursus instrument Vanaf het 2de jaar notenleer kan men overgaan tot het bespelen van een instrument. Koperen blaasinstrumenten: trompet, hoorn, trombone, tuba, bugel, Houten blaasinstrumenten: dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon, Maar ook: slagwerk, piano, gitaar, beiaard Muziekinstrumenten kunnen in bruikleen gegeven worden door onze plaatselijke muziekverenigingen. Aanvang lessen: maandag 18 september 2006 Inlichtingen Inschrijvingen: Inschrijvingen mogelijk tot uiterlijk 30 september. De leerlingen notenleer worden ingeschreven bij aanvang van de eerste les! De leerlingen instrument, niet aangesloten bij onze plaatselijke muziekverenigingen, schrijven vooraf in tijdens de inschrijvingsdagen, tijdens de lesuren Muziekleer of via onze plaatselijke muziekverenigingen: Deelschool Steenokkerzeel Gemeenteschool: Van Frachenlaan Perk Sint-Cajetanus: de Ribaucourtplein Melsbroek Gemeenteschool: Thenaertstraat Plaatselijke muziekverenigingen Verantwoordelijke Telefoon Koninklijke Fanfare Tenierskring Perk Bert De Laet Koninklijke Harmonie Sint-Martinus Melsbroek Remy Cresens Koninklijke Fanfare Sint-Pharaïldis Steenokkerzeel Pierre Maes Koninklijke Fanfare Sint-Rumoldus Steenokkerzeel Willy Van Rilaer Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

18 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender Sport Regionale seniorensportdag Op 30 maart 2006 werd door de sportregio Noord (de sportdiensten van de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht, Kampenhout, Keerbergen, Machelen, Steenokkerzeel, Tremelo en Zemst) de 9de editie van de regionale sportdag 50-plussers, te Steenokkerzeel, georganiseerd. Tijdens deze dag kon u proeven van een ruime waaier aan sporten gaande van fietsen, wandelen, fitbal, relaxatie, petanque, tot salsa en bowling. Ruim 90 deelnemers van onze gemeente konden genoteerd worden. Scholensportdag Op maandag 24 april vond de tweede editie plaats van de sportdag voor scholen. Tijdens deze gelegen - heid werd sporthal Hertblock omgetoverd tot een grote speeltuin waar naar hartelust kon genoten worden van springkastelen, minigolf, petanque, volksspelen, circustechnieken, hockey, reuzen gezelschaps spelen, rolski, voetbal en ga zo maar door. Alle leerjaren (1ste tot en met 6de) van alle scholen van Groot-Steenokkerzeel (GBS Piramide en Tilia, VBS Ter Ham en VBS Sint-Cajetanus) 20 Kim Gevaert gelauwerd Steenokkerzeel is terecht fier Kim Gevaert onder de inwoners te tellen. Kim, die sedert 3 jaar te Melsbroek woont, werd samen met haar vriend (op foto), op maandag 22 mei 2006 door het gemeentebestuur uitgenodigd voor een kleine receptie. Voor de schepen van sport was het dan ook een waar genoegen haar een kristallen vaas te mogen overhandigen om haar te lauweren voor haar uitzonderlijke sportprestaties. namen deel aan dit speelfestijn. Alvast een geslaagde sportdag voor de scholieren. Zeker voor herhaling vatbaar!

19 21 De Gordel Op 3 september 2006 vindt de jaarlijkse Gordel rond Brussel plaats. Vanuit Dilbeek, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Zaventem kan je wandelen (7 of 14 km) of fietsen (25, 50 of 160 km). Vlaamse veldloopweek voor scholen Op donderdag 28 september 2006 grijpt voor de achtste keer de scholenveldloop plaats. Deze editie is een initiatief van de Stichting Vlaamse School - sport in nauwe samenwerking met de ge meente lijke sportdienst, het ISB, de Vlaamse Atletiekliga en Bloso. Aan de veldloop nemen alle kinderen, van 6 tot 12 jaar, van de basisscholen van Steenokkerzeel deel. Supporters of helpers zijn steeds welkom vanaf u., aan de sportterreinen te Perk. Allen op post om onze jeugdige lopers aan te moedigen! Stratenloop Na het grote succes van vorig jaar wordt voor de 2de maal een Stratenloop georganiseerd in de gemeente. Deze activiteit grijpt plaats op zaterdag 30 september 2006 rond sporthal Hertblock en in het Zonnebos. Er worden loopwedstrijden georganiseerd van 750 meter, 5 km tot 10 km. Er is een leuke prijzenpot aan verbonden. Jong en oud op post! Meer inlichtingen kan je verkrijgen bij Amy Gille (tel ) van de sportdienst. Kampioenenhuldiging Net zoals de voorgaande jaren zullen ook dit jaar onze Steenokkerzeelse kampioenen gehuldigd worden. De sportievelingen en sportclubs die het afgelopen seizoen een bijzondere prestatie Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

20 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender leverden, onder de vorm van een kampioenentitel, zullen gelauwerd worden in november Je kan je kampioenen bij de sportdienst bekend maken op het adres Tevens zal die avond de trofee voor sportverdienste uitgereikt worden. Deze trofee is een erkenning voor de inzet van iemand voor zijn of haar club. Milieu Subsidiereglementen Subsidie herbruikbare luiers De raad van bestuur van Interza heeft een subsidiereglement goedgekeurd waarbij de subsidie van 50% van de aankoopprijs van herbruikbare luiers, met een maximum van 100 per kind, wordt uitbe taald. Dit reglement is sedert 7 januari 2006 in voege. Compostvaten en/of - bakken Help de gemeente een handje om de GFT-berg en het daaraan verbonden kostenplaatje terug te dringen. Koop bij de intercommunale Interza, Hoogstraat 185 te 1930 Zaventem een compostvat of -bak voor een democratische prijs van 5. Met de originele factuur kan u op de gemeente een subsidie van 5 bekomen. Ja zeker, u heeft goed gelezen, u krijgt uiteindelijk al uw geld terug. De gemeente wil de mensen die een handje toesteken om de GFT-berg te verkleinen belonen. Alvast allemaal bedankt. Hemelwaterputten Ons kostbaar drinkwater wordt te veel verspild. Kiezen voor regenwater is niet alleen goed voor het 22 milieu maar ook voor uw portefeuille. Regenwater gebruiken kan een serieuze besparing geven, want de drinkwaterrekening en de waterheffing zijn dan merkelijk lager. Bij nieuwbouw wordt u zo wie zo verplicht een hemelwaterput te voorzien. Als u deze aanlegt volgens de code van de goede praktijk en hergebruik van het regenwater voorziet kan u bij de gemeente een premie aanvragen. Bij nieuwbouw: 0,0248/liter (1 Bef/liter) waterinhoud met een maximum van 247,89. Bij een bestaand gebouw: 0,05/liter (2 Bef/liter) waterinhoud met een maximum van 247,89. Bij de gemeente kan u een brochure krijgen Regenwater: een hemels geschenk. Infiltratievoorzieningen Wil je nog wat verder gaan, dan kan je ervoor zorgen dat al het hemelwater dat op verharde oppervlakken en dakoppervlakken valt, terug infiltreert in de bodem. Een belangrijk deel van het regenwater komt uit grondwater. Dit grondwater is niet eindeloos. Maar meer nog het grondwaterpeil daalt voortdurend omdat we steeds meer drinkwater gebruiken. Men kan op verschillende manieren het hemelwater laten infiltreren. Ook hiervoor geeft de gemeente aan de mensen die zich de moeite getroosten een steuntje in de rug door 50% van de bewezen kosten met een maximum van 247,89 te betalen. Kleinschalige waterzuivering Woningen gelegen in een zogenaamde zuiveringszone C zijn woningen waarvoor geen aansluiting op een waterzuiveringsstation is voorzien. Deze dienen zelf in te staan voor de zuivering van

www.fusieschool-wolvertem.be

www.fusieschool-wolvertem.be Wolvertem, 29 mei 2015 Beste ouders, De laatste maand van dit schooljaar breekt aan. Juni is een drukke maand. Kijk maar wat ze allemaal te bieden heeft. Zie ook de kalender juni achteraan. - Proefwerk

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2015 2016. Met deze nieuwsbrief laten we u weer weten wat er allemaal in en rondom de school gebeurt. Opbrengsten Dit schooljaar

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren?

basiseducatie Wie kan terecht in een centrum voor basiseducatie? Wat kan je er leren? basis educatie Heb je problemen met lezen, schrijven of rekenen? Je bent niet alleen! In Vlaanderen heeft 1 op 7 mensen er moeite mee. Bij Basiseducatie kan je opnieuw bijbenen. Er zijn 13 Centra voor

Nadere informatie

Jaargang 3, eerste trimester 2002

Jaargang 3, eerste trimester 2002 Jaargang 3, eerste trimester 2002 BOEKJE VAN HET SAMENLEVINGSINITIATIEF VU : Gemeenschapscentrum Essegem, Heidi Herremans, Leopold I straat 329, 1090 Jette -2- Beste, Mijn naam is Heidi Herremans. Ik ben

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Muziek - Woord - Dans - Initiatie

Informatiebrochure. Muziek - Woord - Dans - Initiatie Informatiebrochure Muziek - Woord - Dans - Initiatie Welkom In het Stedelijk Conservatorium van Mechelen kan je al je podiumtalenten ten volle ontwikkelen. We bieden kunstonderwijs op hoog niveau, maar

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gemeentelijke sportraad Steenokkerzeel

Gemeentelijke sportraad Steenokkerzeel Gemeentelijke sportraad Gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 02/254.19.74 02/254.19.02, 26 augustus 2008 Geachte Graag nodig ik u uit op de bestuursvergadering van de gemeentelijke sportraad op woensdag

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

G e m e e n t e l i j k e s p o r t r a a d S t e e n o k k e r z e e l

G e m e e n t e l i j k e s p o r t r a a d S t e e n o k k e r z e e l G e m e e n t e l i j k e s p o r t r a a d G e m e e n t e h u i s, O r c h i d e e ë n l a a n 1 7 t e 1 8 2 0 02/254.19.74 02/254.19.02 Steenokkerzeel, 25 april 2016 Geachte Graag nodig ik u uit op

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

OPEN LESSEN PROEFLESSEN VAN VRIJDAG 10 JUNI T.E.M DINSDAG 28 JUNI. RESERVATIE PROEFLESSEN Gemeentelijke academie voor muziek woord dans

OPEN LESSEN PROEFLESSEN VAN VRIJDAG 10 JUNI T.E.M DINSDAG 28 JUNI. RESERVATIE PROEFLESSEN Gemeentelijke academie voor muziek woord dans RESERVATIE PROEFLESSEN Gemeentelijke academie voor muziek woord dans GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK WOORD DANS De open lessen zijn vrij toegankelijk voor alle kinderen, jongeren en volwassenen! Zin

Nadere informatie

Infogids. Flankerend onderwijs. De Zandkorrel. Gbs Piramide & Tilia. Sint-Cajetanus. Ter Ham. www.steenokkerzeel.be. Gemeentebestuur Steenokkerzeel

Infogids. Flankerend onderwijs. De Zandkorrel. Gbs Piramide & Tilia. Sint-Cajetanus. Ter Ham. www.steenokkerzeel.be. Gemeentebestuur Steenokkerzeel Infogids Flankerend onderwijs Kleuterschool De Zandkorrel Gemeenteschool Gbs Piramide & Tilia Vrije School Sint-Cajetanus Vrije School Ter Ham Gemeentebestuur Steenokkerzeel www.steenokkerzeel.be Beste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Markt 5 9340 Lede Tel: 053 60 68 70 academie@gamw.lede.be http://www.gamw.lede.be Voor elk wat wils! De

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord LEDE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Lede Markt 5 9340 Lede Tel: 053 60 68 70 academie@gamw.lede.be http://www.gamw.lede.be Voor elk wat wils! De

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij

juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij FlexFlits 02 juli 2015 Er is er één jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien dat zijn zij 02-07 Senn Aarts gr. 1-2b 6 jaar 04-07 Marc Vliegenberg gr. 6 10 jaar 07-07 Thijs Manders gr. 4 8 jaar 09-07 Naomi

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014

VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 VEEL GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN HAGELSTORM 7-8-9 JUNI 2014 1. Vanaf wanneer kan ik een dossier bij het Rampenfonds indienen? U kan een dossier indienen vanaf de publicatie van de erkenning in het Belgisch

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

Sportparticipatie en fysieke activiteit

Sportparticipatie en fysieke activiteit Sportparticipatie en fysieke activiteit Gepensioneerden Het doel van deze vragenlijst is wat meer te weten te komen over uw eigen sportbeoefening. Graag hadden wij op uw medewerking gerekend. Deze vragenlijst

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen

Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Subsidiereglement betreffende de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen Zitting van 24 mei 2007. Gepubliceerd op 29 mei 2007. Artikel 1. Definities - dakoppervlakte: de oppervlakte

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12 Agenda Nieuwsbrief 2015-2016 twintigste jaargang, 22 april 2016, nummer 12 Ma. 25 apr. t/m zon. 8 mei Meivakantie Zon. 15 mei Ma. 16 mei Woe. 18 mei Woe 25 mei Do. 26 mei Vrij. 27 mei Zon. 29 mei Potgrondactie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NUMMER 5 - SEIZOEN

NIEUWSBRIEF NUMMER 5 - SEIZOEN NIEUWSBRIEF NUMMER 5 - SEIZOEN 2010-11 Voorwoord De kalender van onze 1ste ploeg heren onderging enkele wijzigingen omwille van diverse uitgestelde en verschoven wedstrijden. Hieronder vindt U het programma

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Praktijkonderwijs werkt!

Praktijkonderwijs werkt! DE VENEN Praktijkonderwijs werkt! Ontdek hoe het werkt op 20 januari! Waar wil jij een pro in worden? Bij ons op school leer je vooral door te doen! Op school én in de praktijk, via stages. Je kunt bij

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 augustus 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_09099 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon

Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon Nieuwsbrief 1 stadsspel op dinsdag 2 september. Emily Leon Op dinsdagnamiddag 2 september 2014 beleefden we samen met onze klas (7CZR) een aangenaam stadspel in Aalst. De zon was van de partij en iedereen

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS

GEMEENTE SINT-GILLIS GEMEENTE SINT-GILLIS RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN HERNIEUWING-. DE GEMEENTERAAD Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten.

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. Dienstreglement Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. De Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Zaventem. DIENSTREGLEMENT Artikel 1. Onderhavige

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14164 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 26 FEBRUARI 2015

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 26 FEBRUARI 2015 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 26 FEBRUARI 2015 De voorzitter dhr.noël De Meyere verwelkomt de aanwezigen voor de eerste AV van 2015. Bij het binnenkomen heeft iedereen 2 brieven ontvangen met betrekking

Nadere informatie

Kampenhoutse Dorpsrestaurants

Kampenhoutse Dorpsrestaurants D I E N S T W E L Z I J N K A M P E N H O U T I N F O R M E E R T : Activiteiten voorjaar 2011 Kampenhoutse Dorpsrestaurants Na een goede evaluatie met de vrijwilligers en het gemeentebestuur werd besloten

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte.

Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. Reglement voor de toelagen aan culturele en socio-culturele verenigingen ter ondersteuning van een kwalitatief en integraal cultuurbeleid in Zulte. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Kredieten Binnen de

Nadere informatie

jongeren (8 tot 13 jaar) en volwassenen. In dit infoblaadje proberen we je een overzicht te geven van de mogelijkheden.

jongeren (8 tot 13 jaar) en volwassenen. In dit infoblaadje proberen we je een overzicht te geven van de mogelijkheden. Voor elk wat wils! De Academie voor Muziek en Woord Lede Erpe-Mere Wichelen biedt voor elk wat wils. We delen de starters op in 3 groepen: Voor de 6 en 7-jarigen hebben we onze gemeentelijke initiatiewerking.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014

OPENLESSEN INFO GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI SCHOOLJAAR 2013-2014 GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD & Jozef van Craenstraat 4, Tel 03/685 02 56, gamw@schoten.be, www.schoten.be OPENLESSEN VAN MAANDAG 10 JUNI T.E.M VRIJDAG 21 JUNI INFO SCHOOLJAAR 2013-2014 20

Nadere informatie

Kieskring Referenda. Workshop Democratie Nu Gent, 07 oktober Democratie.Nu

Kieskring Referenda. Workshop Democratie Nu Gent, 07 oktober Democratie.Nu Kieskring Referenda Workshop Democratie Nu Gent, 07 oktober 2008 Voorbeelden Er lopen op dit ogenblik in Vlaanderen minstens vier direct democratische initiatieven: 1) Evergem (aankoop kasteel van Wippelgem)

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR

zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR www.hillegomsemuziekschool.nl INFORMATI E 2017-2018 zangles klarinetles vioolles blokfluitles CULTUURKEUR Ruim aanbod instrumenten De Hillegomse Muziekschool is een actieve muziekschool met een groot aanbod

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

Open Bedrijven Dag. Uitblinkers gespot. GreenVille. 5 oktober 10 17u. Met medewerking van:

Open Bedrijven Dag. Uitblinkers gespot. GreenVille. 5 oktober 10 17u. Met medewerking van: Open Bedrijven Dag 5 oktober 10 17u Uitblinkers gespot GreenVille NAC Met medewerking van: Beste bezoeker, Na het succes van vorig jaar met maar liefst 3000 bezoekers, slaan GreenVille en de gemeente Houthalen-Helchteren

Nadere informatie

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be 1 Beste student, Bedankt voor je interesse in onze opleiding Spaans voor Meergevorderden! Het proefhoofdstuk van

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst

Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Jeugdopleiding Kon. Harmonie van Horst Het leren bespelen van een muziekinstrument is goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zie ook de website www.muziekmaaktslim.nl : Muziek maken is leuk en bovendien

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders,

v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, v o o r w o o r d Beste kinderen, beste ouders, De eerste twee maanden van het nieuwe jaar zitten er terug op de lente doet verwoede pogingen om, om de hoek te piepen en ook bij ons op school bruist het

Nadere informatie

Reglement voor de gebruiker

Reglement voor de gebruiker Reglement voor de gebruiker Wie heeft toegang tot de bib? Artikel 1 De Gemeentelijke Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Oosterzele is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie, haar dienstverlening

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract Patattencross Persmap nossegem, 12 oktober 2014 Cyclocross Elite zonder Contract Voorwoord VZW Sport & Steun Nossegem is zeer verheugd u de 6de editie van de Patattencross te mogen voor-stellen die zal

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie