Gedichtjes. Voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedichtjes. Voorwoord"

Transcriptie

1 Voorwoord Beste Burgers, Hopelijk behoren de barslechte lenteregendagen definitief tot het verleden en staat er een warme en zonnige zomer voor de deur. Laat de studenten nog even in alle rust hun laatste examens afleggen en dan kan de welverdiende vakantie voor iedereen starten. Ook voor onze thuisblijvers wordt het een schitterende vakantie. Op zondag 25 juni feest Steenokkerzeel. Kermis, rommelmarkt, straatorkest en animatie zullen voor een zomerse sfeer zorgen. Tijdens de 11-juli viering zullen er verschillende groepen present zijn. Het meeste volk zal natuurlijk voor Steenokkerzelenaar Frank Verlinden komen die met zijn groep De Mens voor een knap live concert zal zorgen. De inkom is gratis! Tijdens de vakantie lopen er veel meer jongeren op straat. Kinderen, let goed op en automobilisten, pas je snelheid aan want een ongeval is vlug gebeurd. Onze jeugddienst heeft gezorgd voor heel wat keitoffe Grabbelpasactiviteiten en de kinderen van werkende ouders kunnen ook nu weer terecht op onze goed georganiseerde speelpleinwerking. Het gemeentebestuur wenst al haar inwoners een prettige en zonnige zomervakantie toe. Beleefde groeten, Edy Van Damme Schepen van informatie Karel Servranckx Burgemeester 3 Gedichtjes Steenokkerzeel telt meerdere talenten, ook jonge dichters: Steenokkerzeel Steenokkerzeel is een wonder Perk is een grasveld En Melsbroek is een soort van koek Nooit is er iemand in de hoek Want als iedereen braaf is En staat soms stil als een staaf. En dat door de gemeente Steenokkerzeel Want Steenokkerzeel is een mooi deel. Het is hier echt zo plezant Misschien zie je er wel een fazant Of een vos of een konijn. Het is hier echt reuzefijn! Sara (3e leerjaar Sint-Cajetanusschool Perk) Het gemeentehuis Het gemeentehuis? Ik voel me er thuis. Wat heb ik geluk, mijn dag kan daar niet meer stuk. Ze zijn bij elkaar en dat maakt het waar. Ze zoeken documentatie voor je op, En geven het daarom ook niet op!! Ze staan voor je klaar! Geloof je me? Eerlijk waar!! Annebelle Ral (3e leerjaar Sint-Cajetanusschool Perk) Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

2 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender Gemeenteraad Overzichtslijst van de gemeenteraadsbesluiten Op 26 januari 2006 beslist de gemeenteraad éénparig dat het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de opmaak van een bijzonder plan van aanleg nr. 7 Recreatiezone Melsbroek. Met 15 stemmen bij 4 onthoudingen wordt de nieuwe straat ten behoeve van het sociaal huisvestings project van Elk Zijn Huis gelegen tussen de Wambeekstraat en de Nieuwstraat Vlierke genoemd. De gemeenteraad keurt éénparig de verrekening nr. 1 goed voor het plaatsen van plinten, twee extra grondbussen en verkorten van de rekstok voor de renovatie van de sportvloer in de turnzaal in het schoolgebouw te Perk. Met 12 stemmen bij 8 onthoudingen worden de bestekken voor de gas- en elektriciteitsaansluiting van de kleedkamers en cafetaria op de sportterreinen in de Kerkdreef te Perk goedgekeurd. De gemeenteraad keurt (met 12 stemmen bij 8 onthoudingen) de budgetwijziging nr. 1 van het OCMW goed. Met ingang van 1 januari 2006 wordt (met 17 stemmen bij 3 onthoudingen) er geen vergoeding meer aangerekend aan de vzw Tennisclub Kasteel van Ham voor het gebruik van de gemeentelijke tennisvelden, kleedkamers en sanitaire installaties te Steenokkerzeel, langsheen de Damlaan. Eenparig keurt de gemeenteraad de aankoop van 2 pc s voor aflevering van de elektronische identiteitskaarten goed. 4 De samenstelling van de gemeenteraadscommissie, belast met de voorbereiding van een reglement voor de betoelaging van en het verlenen van logistieke steun aan de plaatselijke verenigingen, wordt éénparig gewijzigd. Eenparig wordt beslist : - Oprichting van een bijkomende kleuterklas in de gemeentelijke basisschool Piramide; - Aanwerving van een extra kleuteronderwijzer(es), ten laste van de inrichtende macht, tot en met 30 juni 2006 met een opdracht van 24 lestijden. De betrekking van voltijds stedenbouwkundige niveau A1-3 wordt éénparig open verklaard in vast verband, met een proefperiode van één jaar. Op 23 februari 2006 beslist de gemeenteraad één parig om het reglement op de politie van het wegverkeer aan te passen met betrekking tot het plaatsen van signalisatie op het kruispunt Mulslaan/ Kortenbergsesteenweg. Bijkomende signalisatie te plaatsen op het kruispunt Mulslaan / Kortenbergsesteenweg : - aankondiging van verkeersbord b3. - wegmarkeringen. - herhaling verkeersbord b1 links ter hoogte van het kruispunt. Deze signalisatie wordt uitgebreid langs de overzijde van de Kortenbergsesteenweg, aan de kant van de Claeslaan. De gemeenteraad beslist éénparig om het gemeenteraadsbesluit, d.d. 16 februari 1995, betreffende het parkeerverbod op het gemeenteplein te Steenokkerzeel tijdens de zondagsmarkt, te wijzigen. Op het gemeenteplein te Steenokkerzeel is er parkeergelegenheid voorzien, uitsluitend voor personenauto s, behalve op zondag van 06u00 tot 14u00. Deze parkeergelegenheid kenbaar te maken door middel van de verkeersborden E9b met onderbord

3 Uitgezonderd zondag van 06u00 tot 14u00 te plaatsen op de volgende punten: - ter hoogte van de toegang tot het gemeenteplein via de Wijckmansstraat. - ter hoogte van het monument aan de hoek, ge vormd door de Wijckmansstraat en de Torrekensstraat. - ter hoogte van de twee voorziene toegangen tot het gemeenteplein via de Behetsstraat. Op zondag tussen 06u00 en 14u00 zullen de Torrekensstraat en de Behetsstraat gesloten worden voor het verkeer, uitgezonderd marktkramers en hiervoor de borden C3 met passend onderbord te plaatsen. De verrekening nr. 1, houdende: - verkeersremmende inplanting van vaste parkeerplaatsen in de Breemstraat met vernieuwing der lijnvormige elementen kant pare huisnummers en rijwegherstelling bij middel van een nieuwe toplaag in koolwaterstofbeton; - het aanpassen van alle verkeersremmers wordt éénparig goedgekeurd voor een bedrag in meer van ,03, inclusief BTW. Het wijzigingsvoorstel nr. 1 voor de brandpreventiewerken aan het schoolcomplex Steenokkerzeel, Mulslaan 2, voor een bedrag in meer van 9.005,96, inclusief BTW, wordt éénparig goedgekeurd. De gemeenteraad beslist (met 11 stemmen bij 7 onthoudingen) : - om het gemeenteraadsbesluit, d.d. 28 april 2005, in te trekken betreffende de kostenverdeling van het bouwen van kleedkamers en cafetaria op de sportterreinen in de Kerkdreef te Perk; - de uitbating van de cafetaria en aanhorigheden zal overgedragen worden aan KFC Perk door middel van een akte van erfpacht vanaf het ogenblik van ingebruikname. 5 De verrekening nr. 1 voor het bijkomend uitvoeren van rioleringswerken in de Vanheylenstraat voor een bedrag van ,81, inclusief BTW, wordt éénparig goedgekeurd. Volgende straatnaamwijziging wordt éénparig doorgevoerd : Deel van Gorislaan, vanaf de noordzijde van de tunnel onder de landingsbaan tot de gemeentegrens met Nossegem, wordt Tervuursesteenweg genoemd. De gemeenteraad keurt (met 13 stemmen bij 5 onthoudingen) het ontwerp van authentieke akte goed met betrekking tot het administratief centrum voor het gemeentepersoneel. De gemeenteraad keurt eenparig het aangepaste huishoudelijk reglement en de verblijfsovereenkomst voor het serviceflatcomplex De zilveren esdoorn, goed. De gemeenteraad keurt éénparig het aangepaste reglement op het toekennen van standplaatsen voor tijdelijke lokale evenementen goed. Aan de voetbalclub FC Melsbroek wordt éénparig een toelage toegekend voor het onderhoud ge durende het jaar 2006 van de door hun gebruikte voetbalvelden te Melsbroek. Het dienstreglement van de openbare bibliotheek wordt éénparig als volgt gewijzigd: Voor het nemen van een fotokopie uit de geconsulteerde werken of een print via internet betaalt men 0,20 per blad. Deze zin wordt nu: Voor het nemen van een zwart/wit fotokopie uit de geconsulteerde werken of een zwart/wit print via internet betaalt men 0,10 per blad. Voor een print via internet in kleur betaalt men 0,20 per blad. Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

4 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender Het ontwerp van jaarplan 2006 van het jeugdwerkbeleidsplan wordt éénparig goedgekeurd. Op 23 maart 2006 wordt (met 13 stemmen tegen 1 bij 7 onthoudingen) het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad beslist éénparig om het reglement op de politie van het wegverkeer aan te passen met betrekking tot het voorzien van bijkomende parkeerplaatsen en een parkeerplaats voor personen met een handicap op het de Ribaucourtplein in het centrum van Perk rekening houdende dat er steeds doorgang moet zijn voor hulpdiensten naar de school en de scoutslokalen. Het gemeenteraadsbesluit, d.d. 22 december 2005, wordt gewijzigd door het aantal gereserveerde parkeerplaatsen voor personen met een handicap op twee te houden. Deze parkeerplaatsen te signaleren door middel van witte klinkers en de parkeerplaats voor personen met een handicap met het bord E9a met onderbord d. De gemeenteraad gaat éénparig akkoord met het plaatsen van openbare verlichting in het wegje tussen de Sint-Annastraat en de Baronaigestraat. De gemeenteraad geeft éénparig goedkeuring aan de kerkfabriek Sint-Rumoldus voor de uitvoering van de onderhoudswerken (opstijgend vocht) aan de pastorie Sint-Rumoldus voor een geraamd bedrag van ,42, inclusief BTW. Met 18 stemmen bij 3 onthoudingen gaat de gemeenteraad akkoord met het plaatsen van een glasvezelbuis (ongeveer 800 meter) langsheen de Van Frachenlaan en de Fuérisonplaats voor een totaal geraamd bedrag van ,15, inclusief BTW. De gemeenteraad keurt (met 16 stemmen bij 5 onthoudingen) de bijkomende meeruitgave van 1.326,16, inclusief BTW, goed, voor de wegen-, 6 riolerings- en omgevingswerken ten behoeve van het sociaal woonproject t Vlierke van de cv Elk Zijn Huis, waardoor het gemeentelijk aandeel ,79 bedraagt. De gemeente beslist éénparig een huurovereenkomst af te sluiten met de vzw Natuurpunt voor het beheer van de percelen in eigendom van de gemeente gelegen in het Floordambos en kadastraal gekend als afdeling 2, sectie C, perceelnummers 296/b, 296/c en 296/d. De gemeenteraad gaat éénparig akkoord met de intekening op de samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling fase Eenparig gaat de gemeenteraad akkoord met de aansluiting bij een centrum voor leerlingenbegeleiding voor de gemeenteschool. Gemeentehuis in de kijker Nieuwe gezichten Dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw: Sandrien Luytens Hoi, Ik ben Sandrien Luytens, de nieuwe stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente Steenokkerzeel. Ik ben architect-stedenbouwkundige van op leiding en heb reeds 5 jaar werkervaring in een architectuurbureau in de Noordrand van Brussel.

5 Sinds 27 maart 2006 zit ik op post en leid ik de dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw. De voorbije jaren is er heel wat gewijzigd in het domein van stedenbouw. Zo moeten alle gemeenten een beleid uitstippelen over hoe zij de toekomst van hun grondgebied zien (het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan). Daarop volgend moeten ze ruimtelijke uitvoeringsplannen opstellen en om dat beleid om te zetten in regels voor de bevolking, is de behandelingsprocedure van bouwdossiers uitgebreid en werd een geografisch informatiesysteem in gebruik genomen. Ik help de dienst door deze overgangsperiode heen en sta klaar om al uw mogelijke vragen aangaande stedenbouw te beantwoorden. Voor de behandeling van uw bouwdossiers blijft het team van Marion Bastin, Martine De Landsheere, Siegfried Hermans, Terry Thielen en Daniël Vermonden ongewijzigd. Ga gerust een kijkje nemen naar het luik ruimtelijke ordening op de gemeentelijke website (www.steenokkerzeel.be) voor verdere informatie of bel mij op het nummer Sociale dienst: Rina Van Eycken Hallo, Ik ben Rina Van Eycken, de nieuwe halftijdse administratief medewerkster voor de sociale dienst tijdens de komende 6 maanden. Mijn takenpakket bestaat uit het meewerken aan sociale initiatieven voor de bevolking, bijwonen van vergaderingen van de gezondheidsraad, LOGO en Seniorenraad. Momenteel kan u mij vinden aan het onthaal naast Heidi Ingelrelst. 7 Toezichter sporthal: Rita Vanderstappen Sedert 7 november 2005 staat Rita in voor het toezicht en de goede gang van zaken in zaal Hertblock en gemeentecentrum De Corren. Rita is 44 jaar jong en woonachtig te Humelgem. Haar vroegere job bestond hoofdzakelijk uit kantoorwerk en ze is zeer tevreden nu de sportieve toer op te gaan in eigen gemeente. Gemeentepersoneel gehuldigd Naar goede gewoonte werden ook dit jaar enkele verdienstelijke gemeentelijke personeelsleden in de bloemetjes gezet. Dit werd gevierd op 11 mei 2006 met een etentje in Taverne Hof Ten As in Melsbroek in aanwezigheid van de diensthoofden en het college van burgemeester en schepenen. In het midden op de foto: - Martine Steeno, kleuteronderwijzeres bij GBS Piramide, per 30 juni 2006 met pensioen, - Francois Van Win, gemeentearbeider, 25 jaar in dienst. Niet aanwezig op de foto: - Roland Devolder, onderwijzer bij GBS Piramide, 25 jaar in dienst. Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

6 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender Steenokkerzeel leeft Diamanten bruiloften: 60 jaar huwelijk! Op woensdag 24 mei 2006 werden door het college van burgemeester en schepenen twee Steenokkerzeelse echtparen gehuldigd voor hun diamanten bruiloft. Beide koppels werden thuis in de bloemetjes gezet en ontvingen, na een gezellige babbel, een aankoopbon als geschenk. Het echtpaar Victor Van Opstal - Clarissa Van Win vierde op 25 mei 2006 hun diamanten bruiloft. Het echtpaar Felix Vandepitte - Maria Gielens vierde op 25 mei 2006 hun diamanten bruiloft. Felix en Maria huwden te Nederokkerzeel op 25 mei Victor & Clarissa - hier op foto met zoon Robert en schoondochter - huwden op 25 mei 1946 te Steenokkerzeel. 8 Inwoner in de kijker: Gene Thomas - Interview Wat vindt Gene van onze gemeente? Heb vanaf mijn 12de in Steenokkerzeel gewoond en sindsdien ook nog op een aantal andere plekken, maar ben toch teruggekeerd naar hier! Dat zegt genoeg, niet? Ik blijf het hier door de jaren heen een super gezellige gemeente vinden. Ook heel centraal en dat is in mijn job wel mooi meegenomen. Heeft hij nog tijd voor vrouw en kind? Altijd! Wat is zijn lievelingscafé & restaurant? Welk gerecht? Ik ga vrij weinig op café omdat ik sowieso al veel in de drukte ben. Daarom, als ik eens even vrij heb, dan ben ik het liefst op een rustige plek om mijn gedachten even op een rijtje te zetten. De pee klak in Strombeek vind ik super lekker en gezellig! Tja, ik ben nogal een pasta freak!! Sport hij veel? Welke sporten? Ik sport vrij veel! Ben sinds vorig jaar begonnen met Taekwondo in Hodori Aalst! Heb mijn Sensei Olivier Bisback leren kennen via mijn gitarist Tim die ook in de Hodori club zit. Daarnaast is Olivier ook mijn personal trainer en heeft hij mij de wondere wereld van fitness doen ontdekken. Af en toe ga ik in onze gemeente ook eens joggen in de bossen en dat geeft een rustgevend gevoel. Dat is ook een leuke manier om nieuwe plekjes te ontdekken in onze gemeente. Waarom is hij van genre veranderd? Is eigenlijk een vraag die ze mij hadden moeten

7 stellen als ik met X-session begon, want daarvoor was ik al van mijn 12de bezig met muziek in het genre dat ik nu doe (behalve dat het in het Engels was!) Dus eigenlijk was XS een muzikaal uitstapje naar het is niet echt mijn ding dorp en zit ik nu terug waar ik hoor en graag ben. Winkelt hij soms ook in onze gemeente? Tuurlijk. Dag van de nieuwe inwoner Op zaterdag 6 mei 2006 werd voor de vijfde maal de dag voor de nieuwe inwoner ingericht. 92 deelnemers waren op de afspraak. Om 9.30 u. verwelkomde onze schepen van informatie de nieuwelingen in de sporthal. Vandaar vertrokken we met 2 bussen richting 15de Wing waar we verwelkomd werden door Filip Wouters en Hugo Malbrancke, de militaire luchthaven en het Dakota museum ontdekten. De kleinsten onder ons ontvingen er zelfs een mini vliegtuigje. Rond u. belandden we in het restaurant van de Cargo waar onze nieuwe Steenokkerzelenaars van het gemeentebestuur een heerlijk middagmaal aangeboden kregen. Rond u. trokken we richting Melsbroek met onze sympathieke gids Jean-Paul Dierickx en verkenden er de dorpskern, vervolgens het 9 Waarvan droomt Gene? Een gezonde geest in een gezond lichaam.. Wat vond je van je optreden in De Corren? Heel veel ambiance en sfeer, ah ja het is voor mij mijn eerste thuismatch...! centrum van Perk, Humelgem, Steenokkerzeel en ons nieuw politiecommissariaat. Daar volgde een knappe rondleiding met Sarah Verbeeck en Peggy Desmedt. Terug in de sporthal rond u., ontving iedere deelnemer een informatiepakket en na het afsluitwoordje van onze burgemeester werd er nog een kleine receptie aangeboden. De deelnemers trokken als echte Steen okkerzelenaars huiswaarts en weten nu elk pittoresk plaatsje in hun nieuwe gemeente liggen. Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

8 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender 25/06/ THE PHILIPPINES FAIR STEENOKKERZEEL Op verzoek van de nieuwe Filippijnse Ambassadrice werd de organisatie van 25 juni 2006 afgelast en verplaatst naar begin Politie Lokale Politie Kastze 5412 Korpschef: Patrick De Munter Centraal commissariaat Tervuursesteenweg Steenokkerzeel Tel Fax Openingsuren: alle werkdagen van u. tot u. Burenlawaai: Goede afspraken, maken goede vrienden! Het wordt weer zomer! Mensen genieten buiten van de zon en zijn in opperbeste stemming tot dat de hond van de buren aanhoudend blaft, de buurjongen zijn muziek keihard zet, de buren in hun tuin werken met allerlei lawaaierige tuin machines Dan is het snel afgelopen met de zomerse rust. Een aangename zomerdag wordt een dagje mens erger je niet. Klinkt dit herkenbaar? In 2005 moest de lokale politie meerdere malen bemiddelen tussen buren naar aanleiding van 10 klachten over geluidshinder. Nochtans kunnen goede afspraken tussen buren heel wat ruzies voorkomen en voor een snelle en goede oplossing van de geluidshinder zorgen. Het spreekwoord beter een goede buur dan een verre vriend is niet zomaar een slogan. Een praatje slaan, elkaar een handje toesteken, in de vakantieperiode een oogje in het zeil houden : goede buren maken het samenleven een stuk prettiger én veiliger! Neem zelf ook je verantwoordelijkheid en voorkom of beperk de geluidsoverlast voor je buren. Dat kan door kleine gedragsaanpassingen of eenvoudige aanpassingen in en om je woning. Wat kan je doen bij burenlawaai? Ga eerst na van welke geluiden je precies last hebt. Wanneer komen deze geluiden voor en heb je er altijd evenveel last van? Praat met omwonenden, zodat je t probleem zo objectief mogelijk kan beoordelen. Spreek je buren aan. Dit is vaak een drempel, maar misschien beseffen ze helemaal niet welke hinder je van hen hebt. Als je er samen met je buur niet uitkomt, kan je de wijkinspecteur contacteren die zal trachten te bemiddelen. In laatste instantie kan je je richten tot de vrederechter. Deze zal, na het horen van de partijen, een dwingende uitspraak doen. De tussenkomst van de vrederechter betekent echter niet altijd dat het samenleven van dan af vredig zal verlopen. Wat zegt het politiereglement over lawaaihinder? Algemeen: alle lawaai overdag en s nachts waardoor de rust van de inwoners verstoord wordt, is verboden. Muziek: je mag geen radio s, luidsprekers, geluidsinstallaties, muziekinstrumenten en dergelijke op de openbare weg gebruiken. Als je ze binnenshuis gebruikt, mag dit buitenshuis niet zodanig hoorbaar zijn of uitgalmen dat het de rust

9 van de buren verstoort. Werktuigen: het is verboden werktuigen die met motor worden aangedreven (bv. grasmaaiers, kettingzagen ) te gebruiken tussen en u. en op zon- en feestdagen. De burgemeester kan hierop afwijkingen toestaan. Vraag dit tijdig aan bij de dienst milieu (minstens 14 dagen vooraf!). Vertrek goed voorbereid op vakantie! Elk jaar opnieuw raken mensen in moeilijkheden tijdens hun vakantie. Sommige stranden al in Zaventem, omdat hun reisdocumenten of die van de kinderen niet in orde zijn! Veel problemen kan je nochtans voorkomen door je goed voor te bereiden! De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken geeft je daarom in de brochure Reis wijs en op de website een hele reeks nuttige reisadviezen. Reisdocumenten Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële reisdocumenten nodig, ook voor je kinderen. Denk er tijdig aan! Zo vermijd je dat je je reis moet uitstellen of annuleren, omdat jouw documenten of die van de kinderen niet in orde zijn. Voor een aantal landen volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort (of reispas ), een visum of ook nog een inentingsbewijs. Ook opgelet reislustige 75-plussers! Eens je 75 bent, wordt je niet meer automatisch opgeroepen om je identiteitskaart te vernieuwen. Informeer je tijdig op de bevolkingsdienst van de gemeente. 11 Onderwijs 5 jaar MEGA te Steenokkerzeel Alle zesdeklassers van Steenokkerzeel kregen dit schooljaar 10 lessen over het Megaproject. De bedoeling van dit project is de leerlingen die volgend jaar naar het middelbaar gaan, voor te bereiden op alle soorten van drugs en agressie. Een team van leerkrachten, mega-agente Nadine en het CLB leerden onze kinderen op een beleefde manier NEEN zeggen. Het project werd op 28 mei afgesloten met een gezonde Megafuif. De schepen van onderwijs verwelkomde de zesdeklassers op het lustrumfeest. Hij zette ook de laureaat van de tekenwedstrijd, Jasper Jaspers van de gemeenteschool Tilia in de bloempjes. Jasper kreeg een geschenkbon en 2 T-shirts voor zijn ouders. De 90 aanwezige zesdeklassers kregen van de ge meente een T-shirt met het door Jasper getekende logo. Daarna volgde nog een keitoffe Fluo-flits-fuif. Rond u. werd alles afgesloten met een minireceptie met groenten, fruit en alcoholvrije drankjes. Jasper Jaspers van de Tiliaschool wint de tekenwedstrijd! Iedere zesdeklasser van Steenokkerzeel loopt intussen met het logo van Jasper rond. Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

10 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender Zijn tekening werd door de jury uitgekozen en op de Mega T-shirts afgedrukt. We interviewden de winnaar: Wat vond je van de Mega-lesssen? Het was plezierig, eens iets anders. Het tofste vond ik dat we aan iedereen complimentjes mochten geven en de fuif vond ik ook keitof. Heb je er ook iets uit geleerd? Ja zeker, dat er verschillende soorten drugs zijn en dat ze schadelijk zijn. Ook over stress hebben we veel geleerd. Diploma s Nederlands voor anderstaligen Het gemeentebestuur en het CVO richtten dit jaar voor de derde maal taalcursussen voor anderstaligen in. In totaal slaagden er 29 studenten, behorend tot 9 verschillende nationaliteiten, in hun examen. Volgend schooljaar komt er een vierde jaar bij (zie middenkatern Beiaard). Het is de bedoel ing van het gemeen tebestuur dat iedereen die in Steenokkerzeel woont ook onze moedertaal machtig is. We laten nu even Eliane, Christina en Victor aan het woord We doen zeker volgend jaar verder. We beginnen nu toch al wat Nederlands te verstaan en durven ook op de markt en in de winkels Nederlands praten. Soms spreken de marktkramers ons aan in het Frans maar dan antwoorden wij onmiddellijk in het Nederlands. Wij vinden het dan ook maar normaal dat je in Steenokkerzeel Nederlands moet praten. Ook heel tof vinden wij het contact met medestudenten van verschillende culturen. De lessen worden wel steeds wat moeilijker, vooral 12 Ga jij nu van alles afblijven? Zeker van drugs, sigaretten zal moeilijker worden omdat mijn 2 zussen al roken. Wat is jouw hobby en wat zou je later graag worden? Spelen doe ik het liefst en later zou ik graag astronaut worden. Talen en wiskunde studeer ik ook graag. Jasper bedankt en tot ons volgend interview in je ruimtetuig. de spraakkunst en het vervoegen van werkwoorden vinden we niet zo gemakkelijk. Het is ook niet eenvoudig om een programma op de televisie te volgen, ze spreken snel of soms zelfs dialect. Gelukkig worden sommige afleveringen ondertiteld en kunnen we toch wat volgen. Onze leraar Guido De Vos is een knappe leraar met heel veel geduld. Hij moet zeker blijven. We bedanken ook nog de gemeente voor dit prachtige initiatief.

11 Open School voor volwassenen Vooruitgaan in het leven. Dat is basiseducatie! Als je vroeger de kans niet kreeg om lang naar school te gaan en je zin hebt om opnieuw bij te leren, dan is één van de volgende cursussen misschien iets voor jou: Taal - wiskunde - maatschappelijke oriëntatie - computer Op het einde van de opleiding kan je ook een certificaat behalen. Je kunt één of meer cursussen volgen. De lessen zijn gratis, overdag en/of s avonds. Bevolking Verkiezingen 8 oktober 2006 Op zondag 8 oktober 2006 zijn er gemeenteraads ver kiez ingen. Naast de Belgische kiezers kunnen ook niet- Belgen stemmen doch enkel voor de gemeenteraad. Aan welke voorwaarden moeten zij voldoen om te mogen stemmen? - Burgers van de Europese Unie Je bent een burger van de Europese Unie, geen Belg. 1. Je bent achttien jaar of ouder, op de dag van de verkiezingen. 2. Je bent niet door de rechtbank geschorst of uitgesloten als kiezer. 3. Je moet bij de gemeente aanvragen om als kiezer ingeschreven te worden en dit ten laatste op 31 juli Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente. 5. De gemeente kijkt na of je op 1 augustus 2006 in de registers staat. - Burgers van buiten de Europese Unie Je hebt de nationaliteit van een land buiten de 13 Interesse? Vraag ons cursusboekje of bel voor meer informatie. Bezoek onze website: www. openschoolinfo.be Open School Midden-Brabant Nieuwstraat Machelen Tel Deelsecretariaat N. de Brauwerestraat Vilvoorde Tel Europese Unie. 1. Je bent achttien jaar of ouder, op de dag van de verkiezingen. 2. Je bent niet door de rechtbank geschorst of uitgesloten als kiezer. 3. Je moet bij de gemeente aanvragen om als kiezer ingeschreven te worden en dit ten laatste op 31 juli Je moet bij de gemeente aanvragen om als kiezer ingeschreven te worden en dit ten laatste op 31 juli In deze aanvraag is ook een verklaring opgenomen dat je de Grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag van de rechten van de mens respecteert. 5. Je hebt een witte of gele verblijfskaart (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een identiteitskaart voor vreemdeling), op het ogenblik van de indiening van je aanvraag. 6. Je hebt al vijf jaar ononderbroken je officiële hoofdverblijfplaats in België, op het ogenblik van de indiening van je aanvraag of ten laatste op 31 juli Je verbleef gedurende deze hele periode in België met één van volgende verblijfskaarten (of met een combinatie van deze kaarten): - een gele kaart (identiteitskaart voor vreemdeling) Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender

12 Gemeenteraad Gemeentehuis in de kijker Steenokkerzeel leeft Politie Onderwijs Bevolking Cultuur Sport Milieu Groene vingers Ruimtelijke ordening Openbare werken OCMW Gezondheid Welzijn Activiteitenkalender - een witte kaart voor bepaalde of onbepaalde duur (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister) - een oranje kaart (attest immatriculatie model A) - een bijlage 35 - voor erkende vluchtelingen telt ook de periode vóór de ontvankelijkverklaring van de asielaanvraag. 7. De gemeente kijkt na of je op 1 augustus 2006 in de registers staat. Inschrijvingsprocedure Je kan een aanvraag indienen tot ten laatste 31 juli Vraag bij de gemeente een aanvraag for mulier. Bezorg het ingevuld en ondertekend terug. Je krijgt een ontvangstbewijs en de gemeente zal je schriftelijk meedelen of je inschrijving aanvaard is of geweigerd. Belangrijk om weten: 1. Eenmaal ingeschreven, ben je verplicht om op de dag van de verkiezingen naar het stemlokaal te gaan. 2. Als je nu inschrijft, ben je verplicht om ook bij alle volgende gemeenteraadsverkiezingen te stemmen tenzij je je laat uitschrijven. 3. Sommige EU-burgers schreven zich al in bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zij hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen, zijn staan geregistreerd als kiezer. Zie ook de middenkatern 14 Cultuur Bibliotheek Openinguren : Maandag : u. Woensdag : u. Donderdag : u. Zaterdag : u. De bibliotheek is gesloten op juli en van 14 tot 19 augustus 2006 Nieuwe digitale informatie in de bibliotheek: MEDIARGUS : Op zoek naar informatie uit de pers? Mediargus, de grootste persdatabank in Vlaanderen maakt uw zoektocht een stuk makkelijker. In de bibliotheek kan je binnenkort gratis Mediargus gebruiken. Mediargus is een digitale persdatabank die artikels bevat uit Vlaamse kranten, tijdschriften en artikels van het persagentschap Belga. Via het internet kan je alle artikels van de dag zelf, de voorbije weken, maanden en jaren op het scherm lezen, downloaden of onmiddellijk afdrukken. Mediargus is een kanaal dat tegemoet komt aan de behoeften van de hedendaagse informatiegebruiker. BIBLION: Op zoek naar een boekbespreking of een biografie van een auteur? Een roman zoeken naar onderwerp, recensies over Nederlandstalige en vertaalde literatuur opzoeken, grasduinen in de uittrekselbank voor jeugd en volwassenen, wordt binnenkort mogelijk in de bibliotheek via de online databank Biblion. Kom in de bibliotheek eens kennismaken met Mediargus en Biblion. Een medewerker helpt je graag op weg.

DEN BEIAARD. Nieuwe gemeentesecretaris: Heidi Abeloos ZOMER 2007. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. Wijkpolitie te paard in de politiezone KASTZE

DEN BEIAARD. Nieuwe gemeentesecretaris: Heidi Abeloos ZOMER 2007. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. Wijkpolitie te paard in de politiezone KASTZE DEN BEIAARD ZOMER 2007 Nieuwe gemeentesecretaris: Heidi Abeloos Wijkpolitie te paard in de politiezone KASTZE Op zondag 1 juli 2007 te Perk Ook door onze gemeente! Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel INHOUD

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 3 juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 BELANGRIJK BERICHT We vernamen dat bepaald personen Namens het gemeentebestuur gelden inzamelen

Nadere informatie

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. mei-juni. Hannelore Bedert op de 11-juli viering p. 11. Help! Er zit een vleermuis in m n haar! p.

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. mei-juni. Hannelore Bedert op de 11-juli viering p. 11. Help! Er zit een vleermuis in m n haar! p. Tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel DEN BEIAARD 2011 mei-juni Hannelore Bedert op de 11-juli viering p. 11 Help! Er zit een vleermuis in m n haar! p. 5 INHOUD COLOFON

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april Tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel DEN BEIAARD 2010 maart-april De middenkatern vervangt de "huis-aan-huis-berichten" Erfgoeddag en WAK 2010 in kasteel Boetfort:

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN KAMPENHOUT

GEMEENTEBERICHTEN KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN KAMPENHOUT 23ste jaargang nr. 3 juni 2011 Burgerzaken 4 Jeugd 12 Senioren 26 VOORWOORD Beste inwoner van Kampenhout INHOUD 2 Voorwoord Gemeente 2 3 U ziet het zelf: onze Gemeenteberichten

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

infokrant Meise + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 doof het licht akademie muzische kunsten

infokrant Meise + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 doof het licht akademie muzische kunsten + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) infokrant Meise doof het licht akademie muzische kunsten inhoud Voorwoord Wim Verbeke

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd

Nazareth, van BOER-en-BUITEN geleerd Mei-Juni 2011 22ste jaargang nr. 3 Tweemaandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X Teksten voor het volgende nummer (juli-augustus 2011) worden verwacht uiterlijk op woensdag 25

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

KAMPENHOUT. 26 Kom op tegen Kanker GEMEENTEBERICHTEN. 23ste jaargang nr. 4 september 2011. Welkom in Zuurhage18. Merel van Amika in Kampenhout

KAMPENHOUT. 26 Kom op tegen Kanker GEMEENTEBERICHTEN. 23ste jaargang nr. 4 september 2011. Welkom in Zuurhage18. Merel van Amika in Kampenhout KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN 23ste jaargang nr. 4 september 2011 Welkom in Zuurhage18 26 Kom op tegen Kanker 16 Merel van Amika in Kampenhout voorwoord Beste inwoner van Kampenhout inhoud 2 De zomermaanden

Nadere informatie

LAARNE INFORmEERT. mei-juni 2011. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

LAARNE INFORmEERT. mei-juni 2011. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid LAARNE INFORmEERT Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid mei-juni 2011 Once upon a festival 2 - Jasmine Debels Speelpleinwerking Zomersportkampen Meimaand = borstkankerpreventie Verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni

mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni mei/juni 2015 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 15 de jaargang mei/juni Zwerfvuilactie Onze vrijwilligers verzamelden op 14 maart 1 volle container aan

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 4 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / JULI - AUGUSTUS 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O

Nadere informatie