Erasmus Universiteit Rotterdam TWEEDUIZENDNEGEN. Een compact verslag over 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erasmus Universiteit Rotterdam TWEEDUIZENDNEGEN. Een compact verslag over 2009"

Transcriptie

1 Erasmus Universiteit Rotterdam TWEEDUIZENDNEGEN Een compact verslag over 2009

2 Inhoud 1 Voorwoord 3 Organogram 4 Zoeken naar balans 8 Onderwijs 12 Onderzoek 16 Een greep uit Studenten 24 Medewerkers 28 Universitaire voorzieningen 32 Financiën Foto voorzijde: Start WorkMate-project studenten Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester Oudlaan 50 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam T (010) E I Eindredactie en productiebegeleiding Stafafdeling Marketing & Communicatie Fotografie Ronald van den Heerik, Alice Kalis, Arie Kers, Rick Keus, Michelle Muus Teksten Schrijvenderwijs, Rotterdam Vormgeving Studio Bauman, Rotterdam Druk Veenman Drukkers, Rotterdam Oplage Erasmus Universiteit Rotterdam 2010 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

3 VOORWOORD: Op weg naar een duurzame universiteit Terugblikken op een jaar dat twee van de drie collegeleden niet als bestuurder van de Erasmus Universiteit meemaakten, betekent voor ons: respect betonen aan onze voorgangers. De wapenfeiten over 2009 zijn immers een mooie erfenis van het vorig college en slechts voor een klein deel toe te schrijven aan de ondertekenaars van dit voorwoord. We herkennen ons overigens uitstekend in de door onze voorgangers geformuleerde strategische ambities. En waar die ambities nog niet zijn gerealiseerd, nemen we het stokje graag over. Bijvoorbeeld met betrekking tot Erasmus 2013, onze strategie voor de komende jaren: verbreding van het onderwijsaanbod, om zo een oplossing te bieden voor de steeds grotere groepen studenten die op ons af komen. Verbetering van het rendement van onze opleidingen. Extra middelen voor de beste onderzoeksgroepen ter versterking van ons researchprofiel. Of ten aanzien van het verstevigen van relaties met onze omgeving. Zowel in Brussel en Shanghai, als dichterbij huis, in Rotterdam, met het tekenen van een verklaring om in 2010 een intensieve samenwerking met de gemeente aan te gaan. Ook het thema van deze uitgave, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), staat stevig op de bestuurlijke agenda van de Erasmus Universiteit. Dat spreekt vanzelf voor een instelling die maatschappelijke relevantie als een van haar kernwaarden heeft benoemd. Om die reden ondersteunt het College initiatieven die er aan bijdragen in de toekomst een duurzamer universiteit te zijn. Een inspirerende plek waar aandacht is voor mens, milieu en onze bijdrage aan de maatschappij. Maar corporate citizenship, zoals de Engelsen het zo mooi noemen, is er niet van de een op de andere dag. Het vereist een andere manier van denken en opereren. Het moet een integraal onderdeel zijn van onze werkprocessen, op alle plekken binnen de Erasmus Universiteit. Zover is het nog niet, maar de eerste stappen zijn gezet: van het instellen van de leerstoel in corporate social responsibility tot duurzamer inkopen en campusvergroening via onze studenten van GreenEUR. Laat ons de komende tijd vanuit alle geledingen in onze universiteit, samen met onze partners en andere belanghebbenden, nadenken over dit relatief nieuwe werkterrein. Met als einddoel het ontwikkelen en uitvoeren van een gemeenschappelijke toekomstvisie op duurzaamheid voor de Erasmus Universiteit. Een visie die richtinggevend is voor studenten, medewerkers en samenwerkingspartners, en die maatgevend is voor collega-instellingen, waar ook ter wereld. Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit wenst u veel leesplezier. prof.dr. H.G. Schmidt, rector magnificus mr. P.F.M. van der Meer Mohr, voorzitter drs. B.J.H. Straatman

4 Sportdag Erasmus Vitaal Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 3 Organogram Erasmus Universiteit Rotterdam Raad van Toezicht Col lege van Bestuur EUR Holding BV Algemene Bestuursdienst Corporate Auditing Corporate Planning & Control Marketing & Communicatie Universiteitsbibliotheek SSC Erasmus Facilitair Bedrijf SSC Human Resources & Finance SSC Informatie & Communicatie Technologie SSC Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken Erasmus School of Economics Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (incl. ibmg) / Erasmus MC Faculteit der Wijsbegeerte Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen Rotterdam School of Management, Erasmus University International Institute of Social Studies De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) telt zeven faculteiten en twee bijzondere instituten. Daarvoor worden in de uitgave de volgende afkortingen gehanteerd: ESE FR FSW FGG/Erasmus MC FW Erasmus School of Economics Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen/ Erasmus Medisch Centrum Faculteit der Wijsbegeerte FHKW RSM ibmg ISS Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen Rotterdam School of Management, Erasmus University instituut Beleid en Management Gezondheidszorg international Institute of Social Studies

5 4 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam Een van de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek als workmate bij de Accent Avondschool 1 ZOEKEN NAAR BALANS: Maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de EUR De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in 2009 een aanzet gegeven om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) duidelijker vorm te geven. In dit jaarverslag getuigen partners van de universiteit van de manier waarop dit in zijn werk gaat. Het gaat de EUR om het vinden van een balans tussen economische prestaties (profit), sociale aspecten (people) en randvoorwaarden rond milieu en duurzaamheid (planet); ook wel aangeduid als de triple-p-benadering. De werkgroep MVO, onder leiding van prof.dr. Lucas Meijs, adviseert over de rol en invulling van MVO voor de universiteit. Via haar klassieke universitaire hoofdtaken onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie levert de EUR van oudsher een bijdrage aan oplossingen voor maatschappelijke kwesties. Om dicht bij huis te blijven: het project Greening the Campus voor het complex Woudestein is ook in 2009 voortgezet. Zo is milieuvriendelijk kopieer- en briefpapier ingevoerd. Op het gebied van inkoop zijn afspraken gemaakt om over te schakelen op duurzame materialen met het streven hiermee in 2012 de norm van 50% te halen. Het Energie Efficiency Plan is er op gericht jaarlijks een gemiddelde besparing van 2% op het energieverbruik te bereiken. Bij de renovatie van het A-gebouw, met als hoofdbewoners het College van Bestuur en de stafafdelingen Algemene Bestuursdienst, Corporate Planning & Control en Marketing & Communicatie, zijn behalve de plaatsing van dubbel glas energiezuinige installaties en warmteterug winninginstallaties aangebracht. Het energielabel van het A-gebouw is daardoor duidelijk verbeterd: van de classificatie G naar C. Sinds 2008 is de EUR volledig overgeschakeld op groene energie. In september 2009 is met de sportmiddag voor de medewerkers van faculteiten, SSC s en stafdiensten voor het tweede jaar Erasmus Vitaal van start gegaan. Doel van dit programma is de fysieke fitheid van de medewerkers op een hoger plan te brengen. Erasmus Vitaal kent twee onderdelen; een health check en persoonlijk bewegingsprogramma. Om de betrokkenheid van de universitaire gemeenschap met de Rotterdamse samenleving tot uiting te laten komen is in 2009 contact gezocht met de stichting WorkMate. In ruil voor bedrijfstijd zetten medewerkers zich op vrijwillige basis in voor groepen in de Rotterdamse samenleving die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken: gehandicapten, kinderen, ouderen. Ook studenten zijn bij dit project betrokken. Bij het afscheid van twee leden van het College van Bestuur in december 2009 hebben zij met een symbolisch cadeau hun steun betuigd. De studenten ondertekenden een contract met de belofte dat voor het eeuwfeest van de universiteit in 2013 duizend studenten deze community services bij WorkMate hebben verricht. Met deze en andere activiteiten levert de EUR een bijdrage aan het in balans brengen van profit, people en planet.

6

7

8 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 7 Gyzlene Zeroual MASTERSTUDENT MANAGEMENT OF CHANGE - STUDENTENVERENIGING GREENEUR Werken aan duurzaamheid is niet perse voor geitenwollensokkentypes, maar kan ook op hoge hakken De bewustwording over duurzaamheid op de campus van de EUR onder studenten en faculteiten bevorderen. Dat is in een notendop het doel van de jonge studentenvereniging GreenEUR. Gyzlene Zeroual, masterstudent Management of Change aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, is nauw betrokken bij de vele acties en onderzoeken die de vereniging onderneemt. Het bevorderen van een groenere campus begint bij kleine dingen. Gebruik beide kanten van je vel papier, kijk eens goed naar de afvalverwerking, onderzoek wat we eten en drinken in de kantine, stimuleer het gebruik van led-verlichting. Voor dat soort zaken vragen wij aandacht bij het Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB), dat heel enthousiast meewerkt, zegt Zeroual, die behalve student aan de EUR ook docent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de Hogeschool Rotterdam is. In het eerste jaar van ons bestaan hebben zich ruim zeventig leden aangemeld. Het mooie van ons ledenbestand is dat we duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen. Veel leden beginnen onderzoekjes naar bepaalde aspecten van duurzaamheid. Zo is er een student marketing die onderzoekt hoe je duurzaamheid positief kunt positioneren. Ook is er een onderzoek gestart naar partnerships rond duurzaamheid. Een concreet resultaat is dat ze in de kantine tegenwoordig duurzaam verbouwde koffie schenken. AANWAKKEREN BIJ FACULTEITEN De acties van GreenEUR zijn spraakmakend. We hebben de film Ocean s vertoond. Daar kwamen 420 bezoekers op af. Ook hebben we een carrière-evenement georganiseerd waar afvalverwerker Van Ganzewinkel een presentatie gaf. Tijdens de Dag van de aarde hebben we een kudde schapen drie dagen op de campus laten grazen. Dat leverde heel veel publiciteit op. We laten zien dat duurzaamheid leuk is, niet per se voor geitenwollensokkentypes is en ook op hoge hakken kan, zegt Zeroual. Om de bewustwording over duurzaamheid te bevorderen, staat GreenEUR nog heel wat te doen. Wij willen duurzaamheid nog duidelijker neerzetten bij onze faculteiten. Het Erasmus Facilitair Bedrijf werkt vraaggericht. Komt een faculteit met de vraag naar een duurzame oplossing, dan speelt het EFB daarop in. Maar het initiatief ligt bij de faculteiten. Daarom moeten wij duurzaamheid bij de faculteiten aanwakkeren. De Rotterdam School of Management, Erasmus University is bijvoorbeeld heel actief op het gebied van duurzaamheid. Wij moedigen andere faculteiten aan ook actiever te worden. Een ander belangrijk doel is het leggen van verbindingen. Met onze activiteiten willen wij studenten de campus meer als hun plek laten ervaren. Als je bij studenten commitment voor de campus kunt creëren, dan wordt de campus automatisch meer een plek waar je niet alleen voor je studie komt. NIEUWE IMPULS DOOR WISSELING VAN DE WACHT Na ruim een jaar heeft GreenEUR duurzaamheid duidelijk op de agenda gezet. Het is aan een nieuw bestuur om de lijn door te trekken. Zeroual: Wisseling van de wacht is positief. Wij willen nieuwe leden graag de gelegenheid geven hun ideeën uit te voeren. Het is heel erg bevredigend om te ervaren dat je je ideeën in de praktijk kunt brengen. GreenEUR is een bruisende vereniging.

9 8 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 2 ONDERWIJS: De EUR voert de juiste lijstjes aan De academische wereld kent tal van lijsten, rankings, waarop universiteiten zich met elkaar kunnen vergelijken. Het Center for Science and Technology Studies (CWTS) van de Universiteit Leiden bijvoorbeeld heeft een rankingsysteem ontwikkeld op basis van bibliometrische indicatoren. Dit systeem onderscheidt zich door een wetenschappelijke aanpak die transparant is en meet wat gemeten moet worden: de impact van wetenschappelijke publicaties. Een van de belangrijkste indicatoren in het systeem is de Crown indicator. De EUR scoort bij deze indicator als de nummer één van Nederland, de nummer acht van Europa en nummer 56 wereldwijd. KWALITEITSZORG Verbetering van de onderwijskwaliteit staat elk jaar hoog op de agenda. Met de tussentijdse opleidingsevaluatie is voor alle opleidingen een driejarige cyclus ingevoerd, waarbij elke opleiding tussen twee accreditatiemomenten te maken krijgt met een intern georganiseerde beoordeling. In 2009 zijn tussentijdse opleidingsevaluaties afgerond voor de bachelor- en masteropleidingen van de FHKW, voor de researchmasters van FGG/ Erasmus MC en voor de researchmaster van het Tinbergen Instituut (ESE). In de Times Higher Education Supplement (THES) is 40% van de ranking bepaald door peer reviews. Citaties nemen ook een relatief belangrijke plaats in (20%) evenals de staf/studentratio. In Nederland blijkt dat de EUR na een dip in 2007 weer op de vijfde plaats staat. Zij was daarmee de grootste stijger. Alleen de universiteiten van Utrecht, Delft, Amsterdam en Leiden staan voor de EUR. De Financial Times rekent op grond van eigen bevindingen de Rotterdam School of Managament, Erasmus University tot de top tien van Europa. In het jaarlijkse onderzoek van Elsevier onder docenten en studenten naar de beste studies komt de EUR met haar opleidingen sterk naar voren. De universiteit behaalt in 2009 op grond van de studentenoordelen de eerste plaats met zes van de dertien bij het onderzoek betrokken bacheloropleidingen. Bij de docenten staat de EUR op de eerste plaats met drie bacheloropleidingen. Met andere woorden, de Erasmus Universiteit voert de juiste lijstjes aan. ACCREDITATIE In 2009 heeft de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) de volgende opleidingen van de Erasmus Universiteit opnieuw geaccrediteerd: Bachelor en master Geneeskunde Researchmaster Master of Philosophy in Economics (ESE) Researchmaster Neuroscience (FGG/Erasmus MC) Researchmaster ERIM Master of Philosophy in Economics (RSM) Researchmaster Health Sciences/Clinical Epidemiology (FGG/Erasmus MC) Researchmaster Molecular Medicine (FGG/Erasmus MC) Niet-initiële master European Master in Law and Economics (FR) EXTERNE VISITATIECOMMISSIES HEBBEN HET OVER EXCELLENT In het jaar 2009 is het visitatierapport voor de bachelor- en masteropleidingen in de discipline economie verschenen. Ook de opleidingen in de discipline wijsbegeerte zijn gevisiteerd; het definitieve rapport wijsbegeerte wordt in 2010 verwacht. Voor de opleidingen van ibmg zijn in 2009 zelfevaluaties geschreven en ingediend bij QANU (Quality Assurance Netherlands Universities). Niet één discipline scoorde onder de maat, de meeste scoorden zelfs hoog met omschrijvingen in de trant van excellent.

10 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 9 BIJNA IEDEREEN GEEFT HOOG OP VAN ZIJN EIGEN MINOR De minor, een samenhangend pakket van vijftien ECTS (puntenstelsel volgens European Credit Transfer System), geeft studenten een stimulans over de grens van hun opleiding te kijken. Ruim 2000 studenten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zij hadden de keuze uit 52 verbredende en vier verdiepende minoren. Bovendien konden studenten kiezen voor een minorperiode in de vorm van een internationale uitwisseling of stage. Uit het onder de deelnemers gehouden tevredenheidsonderzoek blijkt dat ze tevreden zijn over het minoraanbod van de EUR en over de mogelijkheid een minor te volgen. Opmerkelijk is dat bijna 85% van de studenten de door hen gevolgde minor zou aanraden aan andere studenten. NIET-INITIEEL ONDERWIJS Aan het eind van 2009 stonden zeventien niet-initiële masteropleidingen van de EUR geregistreerd in het CROHO (Centrale Register Opleidingen Hoger Onderwijs). In 2009 is de masteropleiding Health Business Administration van ibmg door FIBAA geaccrediteerd. FIBAA is een Duitse organisatie gericht op ondersteuning van Europese universiteiten bij de ontwikkeling van economisch gerichte opleidingen. Al met al kan de EUR veilig stellen dat haar onderwijs beantwoordt aan de hoge eisen die een ambitieuze kenniseconomie stelt. Studenten per faculteit Erasmus School of Economics Rotterdam School of Management, Erasmus University Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen Faculteit der Wijsbegeerte Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen / Erasmus MC Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg totaal * * inclusief studenten met twee of meer studies en studenten doctoraal oude stijl peildatum 1 oktober Herkomst studenten met een niet-nederlands paspoort Europa 52,0% Azië 29,7% Afrika 10,0% Noord-Amerika 3,0% Zuid-Amerika 5,0% Oceanië 0,3% totaal aantal studenten met een niet-nederlands paspoort* * inclusief studenten met twee of meer studies peildatum 31 december

11 10 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam Pieter Mulder KEY ACCOUNT MANAGER ELECTRABEL NEDERLAND De EUR is bereid om een hogere prijs voor milieuvriendelijk energieverbruik te betalen Groene energie inkopen is één ding, vervolgens het verbruik terugdringen is vers twee. De Erasmus Universiteit pakte beide aan. Key account manager Pieter Mulder, van Electrabel Nederland, Groep GDF SUEZ, was nauw betrokken bij het vergroenen van het elektriciteitsverbruik op campus Woudestein. Hij ziet duidelijke vooruitgang. Voor de tweede keer hebben we recent de Europese aanbesteding bij de EUR gewonnen. Dat is altijd een spannende aangelegenheid, want je moet in één keer een bod neerleggen en daar maakt de klant een keuze uit. Je weet vooraf niet wat de vier tot vijf concurrenten bieden. De eerste keer wilde de Erasmus Universiteit Rotterdam nog de keuze hebben tussen groene en grijze elektriciteit. Bij de tweede aanbesteding stond vooraf vast dat de universiteit groen zou inkopen. Op de schaal waarop de EUR elektriciteit verbruikt zijn de kosten daarvan aanzienlijk hoger. Bij particuliere huishoudens lukt het ons de prijs voor groene stroom gelijk te houden aan die voor reguliere stroom, maar bij een verbruik van honderd gigawattuur (GWh) is dit niet vol te houden. De belangstelling voor groene elektriciteit is verminderd sinds de overheid het gebruik van groene energie niet langer via een korting op de energiebelasting compenseert. Vooral in de grootzakelijke markt zien we de vraag naar groene stroom teruglopen. Er zijn niet zo heel veel bedrijven die, zoals de EUR wel doet, de consequenties van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor lief nemen, vertelt Mulder. HONDERD GIGAWATTUUR Electrabel is in Nederland de grootste producent van elektriciteit en vooral actief op de grootzakelijke markt. Zo milieuverantwoord mogelijk produceren en leveren is bij Electrabel een nadrukkelijk streven. Mulder: Als Energy Coach werken we in vier stappen naar Energy Efficiency. In de eerste plaats helpen we klanten te onderzoeken hoe zij zo weinig mogelijk elektriciteit kunnen verbruiken. Ten tweede bekijken we alternatieven: heeft het bijvoorbeeld zin om op de locatie van de klant een windmolen of zonnepanelen te plaatsen? Een derde mogelijkheid is het leveren van groene elektriciteit en ten slotte onderzoeken we of we de complete CO2 -uitstoot kunnen compenseren met certificaten (Garanties van Oorsprong, red.). De EUR, dat met het Oogziekenhuis en het Havenziekenhuis een gezamenlijk contract heeft, verbruikt per jaar honderd gigawattuur. Hoewel veel bedrijven wellicht blij zouden zijn met een klant die steeds meer afneemt, is Electrabel uit op klanten die zij vervolgens zo weinig mogelijk energie wil laten verbruiken. PLUGWISE Aangenaam verrast was Mulder dan ook met het initiatief van de universiteit om in een werkgroep te werken aan energiebesparing. Door mee te denken over energiebesparingen, kwamen we uit op de introductie van Plugwise, zegt hij. Dat is een systeem waarmee je kunt meten hoe hoog je verbruik per gebruikte ruimte is. Hierdoor werd duidelijk dat het verbruik buiten kantooruren hoger was dan tijdens kantooruren. Dat kan doordat apparatuur s nachts blijft aanstaan. We hebben het dan over simpele apparatuur zoals lampen, koffiezetapparaten en printers. Inmiddels is de EUR er al in geslaagd om het tij te keren door medewerkers bewuster om te leren gaan met hun energieverbruik. Ook loopt er een campagne om de medewerkers blijvend te wijzen op de mogelijkheid zelf een bijdrage te leveren aan verminderd energieverbruik. Die campagne ondersteunt Electrabel Nederland van harte.

12

13 12 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 3 ONDERZOEK: Dubbele impact De EUR wil beter beleid ontwikkelen ter vergroting van de dubbele impact van het onderzoek: wereldwijd onder peers (citaties in toonaangevende tijdschriften etc.) en maatschappelijk (valorisatie). Uitgangspunt van het onderzoeksbeleid is dat beide verweven zijn: geen valorisatie zonder wetenschappelijke excellentie. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor de samenhang tussen de researchmaster en het promotietraject. KWALITEITSZORG ONDERZOEK: ZEER GOED TOT EXCELLENT Eind 2009 is het nieuwe Standard Evaluation Protocol (SEP ) uitgebracht als gezamenlijk initiatief van KNAW, NWO en VSNU. In het kader van Kwaliteitszorg Onderzoek heeft de EUR een uitwerking vastgesteld van dit SEP naar de realiteit en praktijk van de EUR. Dit document dient als richtlijn voor de SEPonderzoeksbeoordelingen aan de EUR. Voor de onderzoeksbeoordeling volgens het Standard Evaluation Protocol (SEP) is in 2009 een aantal onderzoeksvisitaties uitgevoerd en afgerond. ESE heeft in 2008 een onderzoeksvisitatie door een Internationale Peer Review Committee laten uitvoeren voor al hun onderzoeksactiviteiten in het kader van de externe onderzoeksbeoordeling volgens het SEP. De onderzoeksvisitatie was een gezamenlijk traject met de universiteiten van Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Maastricht en Tilburg. ONDERZOEKSUBSIDIES De Vernieuwingsimpuls-scores zijn vergeleken met het vorig verslagjaar lager. In 2009 heeft de EUR ten opzichte van 2008 minder Veni-toekenningen gekregen (2008: twaalf en 2009: negen). In 2009 zijn vijf Vidi-subsidies toegekend, alle voor FGG/Erasmus MC. Met deze score staat de Erasmus Universiteit in vergelijking met de andere instellingen in de middenmoot. Vergeleken met vorig jaar betekende dit een Vidi-toekenning minder. Met alleen een Vici-toekenning (FGG/Erasmus MC) scoort de EUR ook bij deze subsidie ten opzichte van vorig jaar (2008: twee toekenningen) iets lager. Een zeer goed resultaat is behaald in de Mozaïek-subsidieronde van NWO. Met vier toekenningen behoorde de Erasmus Universiteit tot de drie best scorende universiteiten, naast de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit. Binnen de Europese subsidies van het zevende kaderprogramma is door FGG/Erasmus MC een zeer prestigieus resultaat behaald met de toekenning van een ERC Advanced Grant aan prof.dr. Ab Osterhaus. In 2009 is aan vier onderzoekers een EUR-Fellowship toegekend. De KNAW heeft twee onderzoekers van de Erasmus Universiteit (prof.dr. Ingrid Robeyns van FW en dr. Tamara van Gog van FSW) geselecteerd voor een lidmaatschap van De Jonge Akademie. Prof.dr. Johan Mackenbach (FGG/Erasmus MC) is gekozen tot nieuw lid van de KNAW. In 2009 zijn de resultaten bekendgemaakt. De onderzoeks - programma s van ESE zijn zeer goed tot excellent beoordeeld. De evaluatiecommissie was zeer onder de indruk van de verdrievoudiging van de onderzoeksoutput per fte gedurende de beoordeelde periode. De definitieve versie van het rapport is in november 2009 door QANU gepubliceerd. PROMOTIES In 2009 is het aantal promoties opnieuw toegenomen. In totaal ontvingen 293 promovendi hun bul. Een deel van de stijging is te verklaren doordat het ISS vanaf juli deel is gaan uitmaken van de EUR. FGG/Erasmus MC levert de grootste bijdrage aan de stijging. Het was in 2008 goed voor 178 promoties en in 2009 zelfs voor 198 promoties. Bij FW zijn het afgelopen jaar maar liefst zes promoties afgerond. Net als in 2008 zijn er meer vrouwen dan mannen gepromoveerd: 150 bullen gingen naar vrouwen en 143 naar mannen.

14 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 13 Promoties ESE RSM FR FSW FHKW FW FGG/Erasmus MC ibmg ISS 10 Totaal KENNISVALORISATIE Onder valorisatie verstaat de EUR onder meer het verwerven van Europese (internationale) subsidies, zoals die van het EUkaderprogramma 7 (KP7). Het openen van een werkplaats voor onderzoekers in het gebouw van Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) in Brussel begin 2009 speelt hierbij een belangrijke rol. In het verslagjaar zijn drie consultation meetings belegd. Dit heeft ertoe geleid dat nu ook andere fondsen dan KP7 kunnen worden aangesproken. Uit het onderzoek van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologie Studies bleek dat netwerken de EUR op het terrein van research internationaliseert. Het nieuwe beleid stimuleert de netwerkbenadering. Een bijzondere rol is daarbij weggelegd voor het College van Bestuur: het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking tussen de faculteiten en nieuwe buitenlandse instituten. De reis in oktober 2009 naar Beijing en Shanghai is hier een voorbeeld van. De delegatie, bestaande uit 26 onderzoekers afkomstig uit allerlei disciplines, heeft een basis gelegd voor wetenschappelijke uitwisseling. Voor het onderhouden van de contacten is Erasmus University Center in Beijing opgericht, met een lokale medewerker als intermediair. Als een belangrijk resultaat van het bezoek aan China geldt een memorandum of understanding (MOU) met de China Scholarship Council voor PhDbeurzen. De vertegenwoordiger van de EUR in Beijing en de vertegenwoordiger van CHERC (China-Holland Education & Research Centre) aan de Erasmus Universiteit werken nauw samen om hier een succes van te maken. INTERNATIONALISERING Het College van Bestuur heeft in 2009 het kaderstellend beleid voor de internationalisatie vastgesteld. Het kader is een strategie met als doel het aanboren van toegangen tot nieuwe bronnen van buitenlandse kennis. Dit uitgangspunt leidt tot het benoemen van research als primaire aanjager voor de internationalisatie. Door deze focus is kennisvalorisatie een integraal onderdeel van dit beleid geworden. Bovendien integreert het nieuwe beleid andere internationale activiteiten zoals onderwijs, werving van studenten en alumnibeleid. Het uitgangspunt is dat door massa te creëren de internationalisatie wordt versterkt. De EUR hanteert verticale integratie om efficiency te bereiken.

15

16 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 15 Dr. Harry Geerlings UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT EUR, OVER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN DUURZAAMHEID Het door de EUR uitgevoerde onderzoek Transumo A15 bewijst dat de Rotterdamse haven duurzaam kan groeien Voordat de overheid besloot tot de aanleg van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam, is er heel wat gediscussieerd over de effecten die met de uitbreiding gepaard zouden gaan. Blijft de regio leefbaar als de haven niet 11 miljoen maar 33 miljoen containers per jaar gaat verwerken? Universitair hoofddocent Milieukunde dr. Harry Geerlings vond de discussies terecht, maar: Het is een complex vraagstuk, met een groot aantal betrokkenen, en daar kan dus niet zomaar een eenvoudig antwoord op worden gegeven. Als kennisinstelling wil de EUR meer betekenen voor de samenleving en Rotterdam in het bijzonder. Daarom zijn we drie jaar geleden gestart met een onderzoek over de vraag welke opties er zijn voor een verantwoorde uitbreiding van de Rotterdamse haven die niet alleen economische groei bevordert, maar ook bijdraagt aan een verbetering van de milieukwaliteit. Die vraag is heel relevant als je ziet dat bijvoorbeeld de huidige bereikbaarheid, vooral via de A15, regelmatig tot ernstige congestie op het wegennet leidt, zegt Geerlings. In het onderzoek Transumo A15 hebben we duidelijk gemerkt dat het voor veel bedrijven moeilijk is om een langetermijnvisie over de bereikbaarheid te ontwikkelen; zij kijken vooral naar vandaag en morgen. Daarin hebben wij als wetenschap een rol te spelen. Dat is in het algemeen trouwens het leuke van transportvraagstukken: je zit bovenop de praktijk, zeker in deze regio. INTEGRAAL TOTAALBEELD In ons onderzoek hebben we in samen - werking met ruim 250 partijen, variërend van het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente, de havengerelateerde bedrijven, de milieubeweging en anderen, een integraal totaalbeeld ontwikkeld waarin de weg, het spoor en de binnenvaart alle een rol spelen. Het is al eerder besloten dat op de Tweede Maasvlakte 45% van de te verwachten containerstroom via de binnenvaart, 20% via het spoor en de rest via de weg zal worden afgehandeld, maar kan dat wel? Dat kan alleen als barrières worden geslecht, variërend van technische en organisatorische vraag stukken tot aan nieuwe bestuurlijke configuraties en samenwerkingsvormen, zo typeert Geerlings de oplossing. Het betekent bijvoorbeeld dat de binnenvaart op haar beurt innovatie en standaardisatie zal moeten toepassen als het gaat om de techniek. En aan hogere betrouwbaarheid als het gaat om de organisatie. Een belangrijke les is dat een sector dit niet in zijn eentje kan oplossen maar moet zoeken naar samenwerking met andere partijen. Dus in dit geval in een samenwerking tussen de reder, de terminaloperator en de schipper. ERASMUS SMART PORT Tijdens het onderzoek kwamen de EURwetenschappers tot de conclusie dat ook de kennisinfrastructuur in de Rotterdamse regio beter georganiseerd moest worden. Mede door ons onderzoek is het plan kracht bijgezet om Erasmus Smart Port op te richten. Dit nieuwe initiatief is gericht op een integratie van het havengerelateerd onderwijs en onderzoek in een samenwerking tussen vier faculteiten. Hiermee zal het multidisciplinaire onderzoek worden uitgebreid. Dit is noodzakelijk voor het aanpakken van de actuele en toekomstige urgenties en uitdagingen in de haven, de relatie van de haven met de stad en de relatie met het achterland. Wij willen hiermee onze bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoorde oplossingen voor complexe problemen, aldus Geerlings.

17 16 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam Een greep uit 2009 JANUARI FEBRUARI MAART Tijdens de landelijke Gedichtendag op de laatste donderdag van januari staat de universiteit de gehele dag in het teken van de poëzie. Op onverwachte plaatsten worden de aanwezigen verrast met gedichten. Erasmus Cultuur en Studium Generale organiseren in campuscafé De Smitse een dichterscafé waar studenten en medewerkers de gelegenheid krijgen een favoriet gedicht voor te dragen. Christian van der Veeke (FW) heeft voor zijn scriptie Heimwee van de filosofie: een analyse en evaluatie van de wijsgerige toepassing van vervreemding de Leo Polakscriptieprijs in ontvangst mogen nemen. Van der Veeke is als promovendus betrokken bij het NWO-project Omstreden democratie. De benoeming van prof.dr. Maarten Kroeze tot de nieuwe decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt bekendgemaakt. Hij neemt de plaats in van prof.mr. Marc Loth die de EUR heeft verruild voor de Hoge Raad. Als onderzoeksdecaan wordt Kroeze per 1 februari opgevolgd door prof.dr. Fabian Amtenbrink. De wetenschapsvoorlichters van Erasmus MC organiseren in het kader van het Darwin-jaar samen met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam een manifestatie over wetenschappelijk onderzoek naar griepvirussen. Naast de tentoonstelling H5N1 is een online game en een luister-cd ontwikkeld. Rector magnificus prof.dr. Steven Lamberts opent de tentoonstelling, die later in het jaar bijzonder actueel blijkt te zijn door de mondiale uitbraak van het H1N1-virus, aangeduid als de Mexicaanse griep. Het College van Bestuur opent in Brussel een kantoor voor onderzoekers van de Erasmus Universiteit die actief de Europese dimensie in hun onderzoeksprogramma s willen versterken. De werkruimte is in het gebouw van Neth-ER (Netherlands house for Education and Research), dichtbij het complex van het Europese Parlement. Met dit kantoor kunnen de EUR-onderzoekers hun contacten met de scientific officers van de Europese Commissie onderhouden, waardoor de universiteit beter inspeelt op de beleidsvoorbereidingen van EU-ambtenaren. Bij zijn afstuderen in de Bedrijfskunde ontvangt Jason Li de studentenonderscheiding De Civilitate. Collegelid Kees van Rooijen reikt Li het plastiek uit vanwege zijn verdienste voor de universiteit. Naast zijn studie heeft hij zich ingezet voor Kaseur, het samenwerkingsverband van multiculturele studentenverenigingen, en voor de Chinese studentenvereniging CSA-EUR. De leerlingen van de Nieuwe Park Rozenburgschool krijgen als eerste het stripboek Erasmus in Europa. Het stripverhaal over het leven van Desiderius Erasmus is ontwikkeld met medewerking van het Erasmus Centre for Early Modern Studies. In het kader van Rotterdam European Youth Capital 2009 verspreidt de gemeente het stripverhaal onder de Rotterdamse basisschoolleerlingen van groep 7. De opbrengst van het boek in de losse verkoop, via EUR Alumnizaken, komt ten goede aan het Erasmus Scholarship Fund. Decaan prof.mr. Maarten Kroeze en zijn voorganger prof.mr. Marc Loth (links) Secretaris van het College van Bestuur drs. Ton van der Pijl verricht de opening van het EUR-kantoor in Brussel Omslag stripboek

18 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 17 APRIL MEI JUNI Het grasveld voor de Aula op Woudestein verandert op een van de avonden van het Studenten Filmfestival in een openluchtbioscoop. Op klapstoel, picknickkleed of simpel op een plastic vuilniszak kijken tientallen studenten naar de filmsterren Brad Pitt en George Clooney op het witte doek. Voorgaand aan de hoofdfilm is de winnende studentenfilm vertoond van Stefan Rox. De bezoekers van het door Studium Generale georganiseerde festival hadden uit de zelfgemaakte filmpjes zijn film tot de beste uitgeroepen. Met het zeilschip Hendrika Bartelds hebben de 34 studenten van Team Erasmus University de eerste prijs behaald in de 21e editie van de Race of the Classics. Na vertrek uit Rotterdam gaat het er om zo snel als mogelijk naar Oostende te varen, vandaar over te steken naar Engeland en dan weer terug richting de finish in IJmuiden. De studenten van STAR, de studievereniging van Rotterdams School of Management, Erasmus University, weten de eindstreep het snelst te bereiken. Voor de masterclass Kredietcrisis zijn vwo-5 leerlingen uit de regio Rotterdam met belangstelling voor een studie Economie of Bedrijfskunde uitgenodigd op campus Woudestein. Prof.dr. Peter Kavelaars, Fiscale economie, en dr. Mathijs van Dijk, gespecialiseerd op het terrein van financiën, verzorgen de colleges. De scholieren gaan daarna in kleine groepen dieper op het onderwerp in. Promovendi en masterstudenten zorgen voor de begeleiding bij deze workshops. Het Rotterdamsch Leeskabinet, gelieerd aan de universiteit, viert zowel het 150-jarig bestaan als de veertigjarige samenwerking met de EUR. Tijdens de jubileumbijeenkomst spreekt de Iraanse auteur Kader Abdolah de feestrede uit. Het College van Bestuur schenkt de zeer zeldzame dichtbundels van het achttiende-eeuwse Rotterdamse dichtgenootschap Studium Scientiarum Genitrix. Het Leeskabinet bezit nu als enige Nederlandse bibliotheek een volledige set van deze bijzondere werken. Aan de vooravond van de verkiezingen voor het Europese Parlement is de Belgische politicus Guy Verhofstadt te gast bij de Erasmus Universiteit. In zijn rede De Verenigde Staten van Europa in het kader van de Mandeville-lezing 2009 gaat hij in op de schuivende machtsverhoudingen in de wereld. Voor de Mandeville-lezing wordt in samenspraak met de Club Rotterdam traditiegetrouw een persoon met grote maatschappelijke verdiensten uitgenodigd. Na een grootschalige renovatie is het A-gebouw officieel weer in gebruik genomen. Dit deel van het universiteitscomplex omvat o.m. de aula, de senaatszaal, examen-kamers, de bestuursvleugel en kantoorruimten voor stafmedewerkers. Sinds 2006 heeft het gebouw de status van gemeentelijke monument. Onderdeel van de feestelijkheden rond de ingebruikneming is de opening van de nieuw tentoonstellingsruimte. In deze Erasmus Galerij wordt de kunstcollectie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, opgebouwd vanaf 1963, geëxposeerd. En er is plaatst ingeruimd voor de penningvitrines van het Nederlands Economisch PenningKabinet. Team Erasmus University, winnaar Race of the Classics 2009 Mr. Ancora Dupain, voorzitter Leeskabinet, toont het geschenk van het College van Bestuur. Rechts rector magnificus prof.dr. Steven Lamberts Erasmus Galerij

19 18 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam JULI AUGUSTUS SEPTEMBER Met het college Kinderen van onze tijd neemt prof.dr. Koos de Valk afscheid van de cursisten HOVO Rotterdam. Hij is in 1988 nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Hoger Onderwijs voor Ouderen aan de Erasmus Universiteit. Sindsdien heeft hij - ook na zijn emeritaat in 1992 talrijke colleges gegeven voor de 50plus-cursisten. Als dank voor zijn inzet voor HOVO krijgt socioloog De Valk na afloop van zijn laatste college in de Aula de onderscheiding Erasmus met de reispet. Het International Institute of Social Studies (ISS) maakt als universitair instituut deel uit van de Erasmus Universiteit. De samenwerking biedt op strategisch en academisch niveau voor beide partijen veel perspectieven. ISS blijft gevestigd in Den Haag en zet onder eigen naam de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op het terrein van ontwikkelingskwesties voort. Op de integratiebijeenkomst op Woudestein hebben de Haagse en Rotterdamse collega s met elkaar kennisgemaakt. ISS biedt een bijzonder geschenk aan: een speciaal voor het carillon van de Erasmus Universiteit door EUR-beiaardier Mathieu Polak gecomponeerd muziekstuk Bells Change the World. Samen met de Nederlandse stichting Press Now biedt de Postacademische Dagblad Opleiding Journalistiek (PDOJ) in Irak hulp bij het opleiden van journalisten. Dertig afgestudeerde Irakezen worden in acht maanden naar model van de PDOJopleiding van de EUR klaargestoomd voor de journalistiek. Hans Maas, hoofddocent en coördinator van de PJOD, ondersteunt het Irakese kader. De campus heeft er een wooncomplex bij gekregen. In het voormalige faculteitsgebouw van Bedrijfskunde zijn voor de buitenlandse studenten 109 kamers gerealiseerd. Woningcorporatie Stadswonen, gespecialiseerd in huisvesting voor jongeren, voert het beheer over de kamers. In het kader van het Masterplan komen in de toekomst op Woudestein meer wooneenheden voor studenten tot stand. Rond de Iraanse gasthoogleraar Tariq Ramadan ontstaat zoveel beroering dat zowel de gemeente Rotterdam als de Erasmus Universiteit de samenwerking met hem beëindigt. Het vertrek van Ramadan leidt tot veel reacties in de pers en binnen de universitaire gemeenschap. In een speciaal debat op Woudestein voor studenten en medewerkers discussiëren voor- en tegenstanders over het standpunt van het College van Bestuur inzake het vertrek van Ramadan. Bij de opening van het Academisch Jaar draagt prof.dr. Steven Lamberts het rectoraat over aan prof.dr. Henk Schmidt, decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Lamberts blijft als voorzitter ad interim nog enige maanden deeluitmaken van het College van Bestuur. Voorafgaande aan de overdracht van het rectoraat is de uitreiking van de Onderwijsen Onderzoekprijs aan prof. Jacques Vromen (FW) en dr. Meike Vernooij (FGG/Erasmus MC), de prof. G.W.J. Bruinsprijs voor de beste researchmasterstudent (Roel Klein Wolterink - FGG/Erasmus MC) en de prof. H.W. Lambersprijs voor de beste student met dubbele masters (Niels Karsten FW/FSW). Prof.dr. Louk de la Rive Box (ISS, links) en drs. Kees van Rooijen (EUR, rechts) tekenen de samenwerkingsovereenkomst Studentenhuisvesting in het F-gebouw Prof. H.W. Lambersprijs voor Niels Karsten

20 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 19 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Tijdens het werkbezoek van een wetenschappelijke delegatie van de EUR en Erasmus MC aan China is het Erasmus University Center in Beijing op feestelijke wijze geopend. De EUR wil zo de banden met vooraanstaande academische centra in Shanghai en Beijing versterken. Naast ondersteuning bij samenwerking voor onderzoek biedt het EUR-kantoor hulp bij uitwisseling van studenten en bij plaatsing van Nederlandse stagiaires bij Chinese bedrijven. Om in contact te blijven met de EUR-alumni in China zijn in Shanghai en Beijing bijeenkomsten georganiseerd. Prof. George Yip, decaan RSM, heeft voor hen een lezing gegeven over de Chinese ondernemingen en de relatie met Europa. De Raad van Toezicht heeft twee leden benoemd voor het College van Bestuur. Mr. Pauline van der Meer Mohr wordt per 1 januari 2010 voorzitter. Zij volgt drs. Jan Willem Oosterwijk op. Wegens ziekte heeft hij zijn functie moeten neerleggen. Drs. Bart Straatman treedt een maand later toe tot het College. Hij komt in de plaats van drs. Kees van Rooijen die na twee termijnen van vier jaar het College van Bestuur verlaat. Voor haar proefschrift Creole Jews. Negotiating Community in Colonial Surinam heeft Wieke Vink (FHKW) de Studieprijs Praemium Erasmia-num gekregen. Zij is voor deze prijs voorgedragen door haar faculteit waar zij in 2008 promoveerde. De Erasmus Universiteit laat de tafels dekken voor het Rotterdamse ondernemersontbijt. Ruim 250 ondernemers, 100 EUR-studenten en -medewerkers en burgemeester Aboutaleb schuiven aan in De Etude. Onder de studenten zijn deelnemers aan het Holland Program on Entrepeneurship (Hope). Het ondernemersontbijt is een invulling van de strategische ambitie om de banden met het bedrijfsleven en gemeentelijke diensten te versterken. Het eredoctoraat bij de jaarlijkse viering van de Dies Natalis gaat op voordracht van de Erasmus School of Economics naar de Israëlische prof. Daniel Kahneman, in 2002 Nobelprijswinnaar voor de Economie. Erepromotor tijdens de ceremonie op de 96ste Dies Natalis is prof.dr. Peter Wakker, hoogleraar Econometrie van de Erasmus School of Economics. Een fors aantal internationale studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft samen met leerlingen van het Grafisch Lyceum deelgenomen aan de videocompetitie Tube Your World. Zij tonen in filmpjes hun beleving van de stad Rotterdam. Tijdens het Oscar-event in het Hiltonhotel zijn de prijswinnaars bekend gemaakt en gehuldigd. Tube Your World is georganiseerd in het kader van het Rotterdam European Youth Capital Voor de honderdste keer is de bul uitgereikt bij ISS, tevens de laatste volgens het ISS-reglement. De promovenda is de uit India afkomstige Sailaja Nandigama. Haar dissertatie gaat over het beheer van natuurlijke hulpbronnen door lokale gemeenschappen. Alle toekomstige promoties bij het ISS zullen plaatsvinden onder auspiciën van de EUR. Als laatste handeling voor zijn afscheid als voorzitter van het College van Bestuur a.i. heeft prof.dr. Steven Lamberts bij de examenzalen in het A-gebouw het nieuwe, bronzen beeld van Desiderius Erasmus onthuld. De sculptuur met de naam Desiderius Multiplex, opgebouwd uit vijf bronslegeringen, is een creatie van Gerard Frishert van atelier GéèF. Voorzitter Raad van Toezicht drs. Anton van Rossum stelt het nieuwe College van Bestuur voor Eredoctor prof. Daniel Kahneman met de hoogleraren van de ESE Desiderius Multiplex

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Uitgebreide Pilot Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Tussenrapportage onderzoek (februari 2013) Dr. Gerard Baars Dr. Brian Godor Ing. Peter Hermus Drs. Rick Wolff In samenwerking

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 Stichting voor Buitenlandse Studenten ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Understanding Society

Understanding Society Understanding Society Understanding Society Onze onderwijsprogramma s voor excellente en ambitieuze studenten Joop Vianen Conferentie Studiesucces in het hoger onderwijs 3 maart 2010 Onze onderwijsprogramma

Nadere informatie

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1

Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam 1 Overzicht Bestemmingsfondsen / Fondsen op naam R. Mees & Zoonen Fonds 1920 SBS Fonds ARK Fonds Bijzondere Leerstoel Vervoersrecht Prof. dr. N.J. Polak Fonds Sanders Fonds Support Fund for the World Database

Nadere informatie

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten

Artikel 2.3 Instellingscollegegeld voor EER-studenten Artikel 2.4 Instellingscollegegeld voor niet-eer-studenten REGELING INSTELLINGSCOLLEGEGELD, WETTELIJK COLLEGEGELD DEELTIJDSE OPLEIDIN- GEN, VERHOOGD WETTELIJK COLLEGEGELD VOOR OPLEIDING MET KLEINSCHALIG EN IN- TENSIEF ONDERWIJS EN VERGOEDING PREMASTERS Artikel

Nadere informatie

Advies Universiteit van Tilburg

Advies Universiteit van Tilburg Advies Universiteit van Tilburg De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van het voorstel van de Universiteit van Tilburg (hierna UvT) dat het College van Bestuur met zijn brieven van

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek INHOUD Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek 2 200 JAAR GESCHIEDENIS 3 TIJDSLIJN 1817 1876-1890 1991 2013 2017 Plechtige opening Onderzoek wordt Naamsverandering

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE

Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: ONZE VISIE Over ons - 2016 Onze visie WAT WIJ UITDRAGEN: VRIJHEID VAN GEEST, DENKEN EN MENINGSUITING ONGEBONDEN ONTWIKKELING VAN DE WETENSCHAP VERANTWOORDELIJKHEID JEGENS DE SAMENLEVING INTEGRITEIT IN WERK EN GEDRAG

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT

Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Over ons - 2017 Onze visie INTERNATIONALE ONDERZOEKSUNIVERSITEIT Innovatief, intercultureel, internationaal. De Universiteit Leiden speelt een zichtbare rol in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

Executive Course Health Service Excellence

Executive Course Health Service Excellence EXPERTISECENTRUM ZORGLOGISTIEK instituut Beleid & Management Gezondheidszorg 2 juni - 30 juni - 1 september + symposium Executive Course Health Service Excellence Introductie De executive course health

Nadere informatie

Subsector overig. Subsector overig

Subsector overig. Subsector overig Subsector overig Samenvatting... Grote subsector... 2 Veel switchende studenten... 3 Hoge uitval onder mbo ers... 4 Hoog wo-diplomarendement... 4 Minste studenten van hbo naar wo... 4 8 accreditaties na

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

REBO Carrière Symposium 2011

REBO Carrière Symposium 2011 PERIKLES REBO Carrière Symposium 2011 Studievereniging Perikles REBO Carrièresymposium REBO Carrièresymposium Onder de huidige studenten ontstaat steeds meer het besef dat zij zich niet kunnen beperken

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk

Naar transparanter hoger onderwijs. Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Naar transparanter hoger onderwijs Het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk Samenvatting van het Nederlandse Nationale Kwalificatieraamwerk hoger onderwijs Toegang vanuit [1] Eerste cyclus Tweede

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT 25 februari 2010 Partners: Universiteit van Amsterdam, ILO (Instituut voor de Lerarenopleiding; penvoerder); Vrije Universiteit, Onderwijscentrum VU; Universiteit

Nadere informatie

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ]

Kerncijfers. Onderwijs. Onderzoek [ 6 ] [ 6 ] Kerncijfers Onderwijs Studenten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Instroom propedeuse bachelor 3.857 4.153 4.541 5.222 4.937 Deelnemers excellentie 7,2% 6,3% 6,0% 7,9% 10,4% Contacturen

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies de jonge akademie rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies samenvatting De afgelopen jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Jaarverslag 2009 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Jaarverslag 2009 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM I N H O U D deel 1 Algemeen jaarverslag Voorwoord 3 Bericht van de Raad van Toezicht 4 Onderwijs 7 Onderzoek 14 Studenten 19 Medewerkers 25 Voorzieningen

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d.

18 september 2014. voltijd Groningen 28 november 2014. 15 februari 2015. Beoordelingskaders bijzonder kenmerk ondernemen d.d. se a ccr editat eor ga ní sat e Besluit Besluit strekkende tot het toekennen van het bijzonder kenmerk Ondernemen aan de minor Sport Business lnnovatie van de hbo-bacheloropleiding Sport, Gezondheid en

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs,

Subsector geografie. Sectorbeeld Gedrag & Maatschappij, Inspectie van het Onderwijs, Samenvatting... 2 Minst aantal opleidingen... 2 Minst aantal studenten... 3 Instroom neemt af... 3 Laagste uitval... 3 Lager diplomarendement... 3 Daling in switch... 3 Twee nieuwe opleidingen... 4 Weinig

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Jaarverslag 2010 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Jaarverslag 2010 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM INHOUD Deel 1 Algemeen Jaarverslag Inhoud Inleiding 1 Bericht van de Raad van Toezicht 3 Introductie 5 Onderwijs 7 Onderzoek 13 Studenten 19 Medewerkers

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum 22-06-2013 (week 2013/25)

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum 22-06-2013 (week 2013/25) Peildatum 22-06- (week /25) FEB Opleiding Instelling / / / B Bedrijfseconomie Universiteit van Tilburg 382 374 411 100,0% 100,0% 72,2% Rijksuniversiteit Groningen 0 0 158 27,8% B Bedrijfseconomie Totaal

Nadere informatie

Hoe deel te nemen? Inschrijven. Inspirerend om na te denken over waarom ik doe wat ik doe met mijn werk.

Hoe deel te nemen? Inschrijven. Inspirerend om na te denken over waarom ik doe wat ik doe met mijn werk. Hoe deel te nemen? Praktische informatie Je bent een geïnteresseerde, gemotiveerde en enthousiaste docent in het voortgezet onderwijs (vmbo t/m gymnasium) in de regio Den Haag. Een deelnemende school levert

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Post-Master Indirecte Belastingen 2017

Post-Master Indirecte Belastingen 2017 Post-Master Indirecte Belastingen 2017 WELKOM BIJ EFS, ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Europese Fiscale Studies (EFS) is een samenwerking van de secties fiscaal recht en fiscale economie van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Informatie 2016. www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen

Informatie 2016. www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen Informatie 2016 www.erasmussport.nl Facebook.com/erasmus.sport Twitter@ erasmussport Instagram @ erasmussport #eursport #makeithappen Voorwoord Maart 2016, Rotterdam Dit informatiepakket is bedoeld voor

Nadere informatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie 01 Wat doet ERBS? ERBS Erasmus Research & Business Support - vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met:

Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: Executive MBA Service management Onderwijs Deze geaccrediteerde master ontwikkelt en ondersteunt de professionalisering van onderwijskundige leiders in het vo en mbo. In samenwerking met: De wereld waarin

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting)

Titel in het Engels: Administrative Law Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Structuurrapport Leerstoel Bestuursrecht 1 Algemene informatie Titel: Bestuursrecht Titel in het Engels: Administrative Law Afdeling: Publiekrecht, sectie Bestuursrecht (in oprichting) Omvang: 1.0 fte

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 5 april 2002 IB/02/ april 2002 OC enw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

Health Business Week 2014 To Experience, Inspire and Connect

Health Business Week 2014 To Experience, Inspire and Connect Health Business Week 2014 To Experience, Inspire and Connect Over de Health Business Week In 2014 organiseert de Faculteitsvereniging Beleid & Management Gezondheidszorg (FBMG) wederom de Health Business

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS - EUR

JAARVERSLAG 2011 COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS - EUR JAARVERSLAG 2011 COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS - EUR Onderstaande tabellen geven een kwantitatief overzicht van de beroepszaken bij het College in 2011. In 2011 kwamen in totaal 195 zaken bij het

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Onderwijs; verplichte indicatoren

Onderwijs; verplichte indicatoren RC schets: overzicht van gebruikte indicatoren en bronnen Onderwijs; verplichte indicatoren Kwaliteit /excellentie: Studentenoordeel over de opleiding in het algemeen Studentenoordeel over de opleiding

Nadere informatie

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011

World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 2010-2011 PERSBERICHT World Economic Forum publiceert Global Information Technology Report 20-2011 Nederland zakt naar de 11e plaats op ranglijst van WEF Global Information Technology Report, en de opkomende economieën

Nadere informatie

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan?

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? 1 Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? Hidde de Haas - Studieadviseur Faculteit der Letteren Geschiedenis & IRIO Naomi Schuitema & Vivien van Dongen 2 Rijksuniversiteit Groningen sinds 1614

Nadere informatie

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit.

studenten die gekozen hebben voor een studie aan deze Universiteit. Dames en heren, Graag heet ik u van harte welkom bij de opening van het Academisch Jaar 2013/2014. Met uw aanwezigheid vandaag geeft u nog eens blijk van uw bijzondere verbondenheid aan deze Universiteit,

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

De Gespecialiseerde Professional

De Gespecialiseerde Professional Top Talent Programma Excellentietraject: Facility Management F-MEX De Gespecialiseerde Professional Academie: HBS Saxion University of Applied Science Auteur: Benedicte de Vries Datum: 13-07-2015 1 Programma:

Nadere informatie

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012

Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Prof. mr. Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur, Universiteit Leiden 3 september 2012 Toespraak opening academisch jaar 3 september 2012 Kiezen en delen 1. Waar

Nadere informatie

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum

Terugblik. - stedenreizen / EEPD / stadswandeling. - lustrum 100 %?! Terugblik - stedenreizen / EEPD / stadswandeling - lustrum Site: - vakinhoud PTA - examenreglement BOOR Toetsweken Periode 1:- 10 t/m 18 oktober SE's - profielwerkstuk, literatuurlijst - 18 t/m

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire

Executive onderwijs. Samenwerking tussen lokale en regionale overheden Succesvol samenwerken door een multidisciplinaire i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals Kijk voor meer informatie over onze opleidingen op www.uu.nl/rebo/executive Recht, Economie,

Nadere informatie

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016

Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 Eindadvies Theologische Universiteit Apeldoorn 24 oktober 2016 1. Inleiding De Reviewcommissie (hierna commissie) heeft kennisgenomen van: de prestatieafspraak zoals vastgelegd in de beschikking van 3

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan Het jaar 2020 lonkt Christel de Bakker, bachelor student Bouwkunde Loop in 2020 over het TU/e Science Park: maak een wandeling door deze groene stad die

Nadere informatie

Samen voor een gezonde toekomst

Samen voor een gezonde toekomst business friends Samen voor een gezonde toekomst Business Friends De Business Friends van het Erasmus MC Vriendenfonds is een groep van zakelijke relaties en bedrijven in de regio die we regelmatig uitnodigen

Nadere informatie

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters

Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 Nadere uitwerking aanvullende criteria onderzoeksmasters 30 mei 2016 pagina 2 Inhoud Pag. Profiel van de onderzoeksmaster 4 Beoordeling

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

SustainaBul 2016 #14 Erasmus Universiteit Rotterdam

SustainaBul 2016 #14 Erasmus Universiteit Rotterdam SustainaBul 2016 #14 Erasmus Universiteit Rotterdam Vraag 1 Aanbod cursussen & minoren Biedt de onderwijsinstelling minoren en/of cursussen aan gericht op duurzaamheid, die inzichtelijk en toegankelijk

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i

Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode. CODE:i Erasmus Universiteit Rotterdam. De universiteit voor denkers en doeners. Integriteitscode CODE:i Missie De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft als primaire taken het genereren en overdragen van

Nadere informatie

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies

Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Borging kwaliteit en functioneren examencommissies Wageningen University 20 mei 2015, Prof. Dr. Martin Kropff Rapport Verdere Versterking Aanleidingen voor mijn verhaal:! Rapport onderwijsinspectie Vraag:

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

mastertrack Governance & Law in Digital Society

mastertrack Governance & Law in Digital Society Bijlage 2 Samenvatting aanvraag nevenvestiging mastertrack Governance & Law in Digital Society Faculteit Rechtsgeleerdheid Campus Fryslân 1 Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum (week 2016/38)

Vooraanmeldingen: vergelijkbare bacheloropleidingen (bron Telbestanden Studielink) Peildatum (week 2016/38) Peildatum 24-09- (week /38) TiSEM Opleiding Instelling / / B Bedrijfseconomie Tilburg University 401 430 373 100,0% 100,0% 100,0% B Bedrijfseconomie Totaal universiteiten 401 430 373 B Econometrie en Operationele

Nadere informatie

Intitiatiefnemer. Partner. Partner. Partner. Partner

Intitiatiefnemer. Partner. Partner. Partner. Partner Intitiatiefnemer Partner Partner Partner Partner Initiatief De verkiezing van de Ondernemer van het Jaar Cranendonck is een initiatief van Kiwanisclub Cranendonck. Kiwanisclub Cranendonck maakt al 12 jaar

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS

MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS Begin je carrière tijdens je master MASTER ONDERNEMINGSRECHT AAN DE ZUIDAS JOUW PROGRAMMA IN EEN NOTENDOP De masteropleiding Ondernemings - recht aan de Zuidas duurt een jaar en is alleen in voltijd te

Nadere informatie

Aanleiding. Datum : 6 maart 2014

Aanleiding. Datum : 6 maart 2014 Datum : 6 maart 2014 Aan : CvB Van : Hans Nederlof Onderwerp : Beleidsplan duurzame bedrijfsvoering FB Kenmerk : Gewenste behandeling : Ter informatie ** Urgentie : normaal/hoog (door SD/CvB te bepalen)

Nadere informatie