Erasmus Universiteit Rotterdam TWEEDUIZENDNEGEN. Een compact verslag over 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erasmus Universiteit Rotterdam TWEEDUIZENDNEGEN. Een compact verslag over 2009"

Transcriptie

1 Erasmus Universiteit Rotterdam TWEEDUIZENDNEGEN Een compact verslag over 2009

2 Inhoud 1 Voorwoord 3 Organogram 4 Zoeken naar balans 8 Onderwijs 12 Onderzoek 16 Een greep uit Studenten 24 Medewerkers 28 Universitaire voorzieningen 32 Financiën Foto voorzijde: Start WorkMate-project studenten Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester Oudlaan 50 Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam T (010) E I Eindredactie en productiebegeleiding Stafafdeling Marketing & Communicatie Fotografie Ronald van den Heerik, Alice Kalis, Arie Kers, Rick Keus, Michelle Muus Teksten Schrijvenderwijs, Rotterdam Vormgeving Studio Bauman, Rotterdam Druk Veenman Drukkers, Rotterdam Oplage Erasmus Universiteit Rotterdam 2010 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

3 VOORWOORD: Op weg naar een duurzame universiteit Terugblikken op een jaar dat twee van de drie collegeleden niet als bestuurder van de Erasmus Universiteit meemaakten, betekent voor ons: respect betonen aan onze voorgangers. De wapenfeiten over 2009 zijn immers een mooie erfenis van het vorig college en slechts voor een klein deel toe te schrijven aan de ondertekenaars van dit voorwoord. We herkennen ons overigens uitstekend in de door onze voorgangers geformuleerde strategische ambities. En waar die ambities nog niet zijn gerealiseerd, nemen we het stokje graag over. Bijvoorbeeld met betrekking tot Erasmus 2013, onze strategie voor de komende jaren: verbreding van het onderwijsaanbod, om zo een oplossing te bieden voor de steeds grotere groepen studenten die op ons af komen. Verbetering van het rendement van onze opleidingen. Extra middelen voor de beste onderzoeksgroepen ter versterking van ons researchprofiel. Of ten aanzien van het verstevigen van relaties met onze omgeving. Zowel in Brussel en Shanghai, als dichterbij huis, in Rotterdam, met het tekenen van een verklaring om in 2010 een intensieve samenwerking met de gemeente aan te gaan. Ook het thema van deze uitgave, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), staat stevig op de bestuurlijke agenda van de Erasmus Universiteit. Dat spreekt vanzelf voor een instelling die maatschappelijke relevantie als een van haar kernwaarden heeft benoemd. Om die reden ondersteunt het College initiatieven die er aan bijdragen in de toekomst een duurzamer universiteit te zijn. Een inspirerende plek waar aandacht is voor mens, milieu en onze bijdrage aan de maatschappij. Maar corporate citizenship, zoals de Engelsen het zo mooi noemen, is er niet van de een op de andere dag. Het vereist een andere manier van denken en opereren. Het moet een integraal onderdeel zijn van onze werkprocessen, op alle plekken binnen de Erasmus Universiteit. Zover is het nog niet, maar de eerste stappen zijn gezet: van het instellen van de leerstoel in corporate social responsibility tot duurzamer inkopen en campusvergroening via onze studenten van GreenEUR. Laat ons de komende tijd vanuit alle geledingen in onze universiteit, samen met onze partners en andere belanghebbenden, nadenken over dit relatief nieuwe werkterrein. Met als einddoel het ontwikkelen en uitvoeren van een gemeenschappelijke toekomstvisie op duurzaamheid voor de Erasmus Universiteit. Een visie die richtinggevend is voor studenten, medewerkers en samenwerkingspartners, en die maatgevend is voor collega-instellingen, waar ook ter wereld. Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit wenst u veel leesplezier. prof.dr. H.G. Schmidt, rector magnificus mr. P.F.M. van der Meer Mohr, voorzitter drs. B.J.H. Straatman

4 Sportdag Erasmus Vitaal Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 3 Organogram Erasmus Universiteit Rotterdam Raad van Toezicht Col lege van Bestuur EUR Holding BV Algemene Bestuursdienst Corporate Auditing Corporate Planning & Control Marketing & Communicatie Universiteitsbibliotheek SSC Erasmus Facilitair Bedrijf SSC Human Resources & Finance SSC Informatie & Communicatie Technologie SSC Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken Erasmus School of Economics Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (incl. ibmg) / Erasmus MC Faculteit der Wijsbegeerte Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen Rotterdam School of Management, Erasmus University International Institute of Social Studies De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) telt zeven faculteiten en twee bijzondere instituten. Daarvoor worden in de uitgave de volgende afkortingen gehanteerd: ESE FR FSW FGG/Erasmus MC FW Erasmus School of Economics Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen/ Erasmus Medisch Centrum Faculteit der Wijsbegeerte FHKW RSM ibmg ISS Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen Rotterdam School of Management, Erasmus University instituut Beleid en Management Gezondheidszorg international Institute of Social Studies

5 4 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam Een van de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek als workmate bij de Accent Avondschool 1 ZOEKEN NAAR BALANS: Maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de EUR De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft in 2009 een aanzet gegeven om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) duidelijker vorm te geven. In dit jaarverslag getuigen partners van de universiteit van de manier waarop dit in zijn werk gaat. Het gaat de EUR om het vinden van een balans tussen economische prestaties (profit), sociale aspecten (people) en randvoorwaarden rond milieu en duurzaamheid (planet); ook wel aangeduid als de triple-p-benadering. De werkgroep MVO, onder leiding van prof.dr. Lucas Meijs, adviseert over de rol en invulling van MVO voor de universiteit. Via haar klassieke universitaire hoofdtaken onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie levert de EUR van oudsher een bijdrage aan oplossingen voor maatschappelijke kwesties. Om dicht bij huis te blijven: het project Greening the Campus voor het complex Woudestein is ook in 2009 voortgezet. Zo is milieuvriendelijk kopieer- en briefpapier ingevoerd. Op het gebied van inkoop zijn afspraken gemaakt om over te schakelen op duurzame materialen met het streven hiermee in 2012 de norm van 50% te halen. Het Energie Efficiency Plan is er op gericht jaarlijks een gemiddelde besparing van 2% op het energieverbruik te bereiken. Bij de renovatie van het A-gebouw, met als hoofdbewoners het College van Bestuur en de stafafdelingen Algemene Bestuursdienst, Corporate Planning & Control en Marketing & Communicatie, zijn behalve de plaatsing van dubbel glas energiezuinige installaties en warmteterug winninginstallaties aangebracht. Het energielabel van het A-gebouw is daardoor duidelijk verbeterd: van de classificatie G naar C. Sinds 2008 is de EUR volledig overgeschakeld op groene energie. In september 2009 is met de sportmiddag voor de medewerkers van faculteiten, SSC s en stafdiensten voor het tweede jaar Erasmus Vitaal van start gegaan. Doel van dit programma is de fysieke fitheid van de medewerkers op een hoger plan te brengen. Erasmus Vitaal kent twee onderdelen; een health check en persoonlijk bewegingsprogramma. Om de betrokkenheid van de universitaire gemeenschap met de Rotterdamse samenleving tot uiting te laten komen is in 2009 contact gezocht met de stichting WorkMate. In ruil voor bedrijfstijd zetten medewerkers zich op vrijwillige basis in voor groepen in de Rotterdamse samenleving die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken: gehandicapten, kinderen, ouderen. Ook studenten zijn bij dit project betrokken. Bij het afscheid van twee leden van het College van Bestuur in december 2009 hebben zij met een symbolisch cadeau hun steun betuigd. De studenten ondertekenden een contract met de belofte dat voor het eeuwfeest van de universiteit in 2013 duizend studenten deze community services bij WorkMate hebben verricht. Met deze en andere activiteiten levert de EUR een bijdrage aan het in balans brengen van profit, people en planet.

6

7

8 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 7 Gyzlene Zeroual MASTERSTUDENT MANAGEMENT OF CHANGE - STUDENTENVERENIGING GREENEUR Werken aan duurzaamheid is niet perse voor geitenwollensokkentypes, maar kan ook op hoge hakken De bewustwording over duurzaamheid op de campus van de EUR onder studenten en faculteiten bevorderen. Dat is in een notendop het doel van de jonge studentenvereniging GreenEUR. Gyzlene Zeroual, masterstudent Management of Change aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University, is nauw betrokken bij de vele acties en onderzoeken die de vereniging onderneemt. Het bevorderen van een groenere campus begint bij kleine dingen. Gebruik beide kanten van je vel papier, kijk eens goed naar de afvalverwerking, onderzoek wat we eten en drinken in de kantine, stimuleer het gebruik van led-verlichting. Voor dat soort zaken vragen wij aandacht bij het Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB), dat heel enthousiast meewerkt, zegt Zeroual, die behalve student aan de EUR ook docent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de Hogeschool Rotterdam is. In het eerste jaar van ons bestaan hebben zich ruim zeventig leden aangemeld. Het mooie van ons ledenbestand is dat we duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken kunnen benaderen. Veel leden beginnen onderzoekjes naar bepaalde aspecten van duurzaamheid. Zo is er een student marketing die onderzoekt hoe je duurzaamheid positief kunt positioneren. Ook is er een onderzoek gestart naar partnerships rond duurzaamheid. Een concreet resultaat is dat ze in de kantine tegenwoordig duurzaam verbouwde koffie schenken. AANWAKKEREN BIJ FACULTEITEN De acties van GreenEUR zijn spraakmakend. We hebben de film Ocean s vertoond. Daar kwamen 420 bezoekers op af. Ook hebben we een carrière-evenement georganiseerd waar afvalverwerker Van Ganzewinkel een presentatie gaf. Tijdens de Dag van de aarde hebben we een kudde schapen drie dagen op de campus laten grazen. Dat leverde heel veel publiciteit op. We laten zien dat duurzaamheid leuk is, niet per se voor geitenwollensokkentypes is en ook op hoge hakken kan, zegt Zeroual. Om de bewustwording over duurzaamheid te bevorderen, staat GreenEUR nog heel wat te doen. Wij willen duurzaamheid nog duidelijker neerzetten bij onze faculteiten. Het Erasmus Facilitair Bedrijf werkt vraaggericht. Komt een faculteit met de vraag naar een duurzame oplossing, dan speelt het EFB daarop in. Maar het initiatief ligt bij de faculteiten. Daarom moeten wij duurzaamheid bij de faculteiten aanwakkeren. De Rotterdam School of Management, Erasmus University is bijvoorbeeld heel actief op het gebied van duurzaamheid. Wij moedigen andere faculteiten aan ook actiever te worden. Een ander belangrijk doel is het leggen van verbindingen. Met onze activiteiten willen wij studenten de campus meer als hun plek laten ervaren. Als je bij studenten commitment voor de campus kunt creëren, dan wordt de campus automatisch meer een plek waar je niet alleen voor je studie komt. NIEUWE IMPULS DOOR WISSELING VAN DE WACHT Na ruim een jaar heeft GreenEUR duurzaamheid duidelijk op de agenda gezet. Het is aan een nieuw bestuur om de lijn door te trekken. Zeroual: Wisseling van de wacht is positief. Wij willen nieuwe leden graag de gelegenheid geven hun ideeën uit te voeren. Het is heel erg bevredigend om te ervaren dat je je ideeën in de praktijk kunt brengen. GreenEUR is een bruisende vereniging.

9 8 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 2 ONDERWIJS: De EUR voert de juiste lijstjes aan De academische wereld kent tal van lijsten, rankings, waarop universiteiten zich met elkaar kunnen vergelijken. Het Center for Science and Technology Studies (CWTS) van de Universiteit Leiden bijvoorbeeld heeft een rankingsysteem ontwikkeld op basis van bibliometrische indicatoren. Dit systeem onderscheidt zich door een wetenschappelijke aanpak die transparant is en meet wat gemeten moet worden: de impact van wetenschappelijke publicaties. Een van de belangrijkste indicatoren in het systeem is de Crown indicator. De EUR scoort bij deze indicator als de nummer één van Nederland, de nummer acht van Europa en nummer 56 wereldwijd. KWALITEITSZORG Verbetering van de onderwijskwaliteit staat elk jaar hoog op de agenda. Met de tussentijdse opleidingsevaluatie is voor alle opleidingen een driejarige cyclus ingevoerd, waarbij elke opleiding tussen twee accreditatiemomenten te maken krijgt met een intern georganiseerde beoordeling. In 2009 zijn tussentijdse opleidingsevaluaties afgerond voor de bachelor- en masteropleidingen van de FHKW, voor de researchmasters van FGG/ Erasmus MC en voor de researchmaster van het Tinbergen Instituut (ESE). In de Times Higher Education Supplement (THES) is 40% van de ranking bepaald door peer reviews. Citaties nemen ook een relatief belangrijke plaats in (20%) evenals de staf/studentratio. In Nederland blijkt dat de EUR na een dip in 2007 weer op de vijfde plaats staat. Zij was daarmee de grootste stijger. Alleen de universiteiten van Utrecht, Delft, Amsterdam en Leiden staan voor de EUR. De Financial Times rekent op grond van eigen bevindingen de Rotterdam School of Managament, Erasmus University tot de top tien van Europa. In het jaarlijkse onderzoek van Elsevier onder docenten en studenten naar de beste studies komt de EUR met haar opleidingen sterk naar voren. De universiteit behaalt in 2009 op grond van de studentenoordelen de eerste plaats met zes van de dertien bij het onderzoek betrokken bacheloropleidingen. Bij de docenten staat de EUR op de eerste plaats met drie bacheloropleidingen. Met andere woorden, de Erasmus Universiteit voert de juiste lijstjes aan. ACCREDITATIE In 2009 heeft de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) de volgende opleidingen van de Erasmus Universiteit opnieuw geaccrediteerd: Bachelor en master Geneeskunde Researchmaster Master of Philosophy in Economics (ESE) Researchmaster Neuroscience (FGG/Erasmus MC) Researchmaster ERIM Master of Philosophy in Economics (RSM) Researchmaster Health Sciences/Clinical Epidemiology (FGG/Erasmus MC) Researchmaster Molecular Medicine (FGG/Erasmus MC) Niet-initiële master European Master in Law and Economics (FR) EXTERNE VISITATIECOMMISSIES HEBBEN HET OVER EXCELLENT In het jaar 2009 is het visitatierapport voor de bachelor- en masteropleidingen in de discipline economie verschenen. Ook de opleidingen in de discipline wijsbegeerte zijn gevisiteerd; het definitieve rapport wijsbegeerte wordt in 2010 verwacht. Voor de opleidingen van ibmg zijn in 2009 zelfevaluaties geschreven en ingediend bij QANU (Quality Assurance Netherlands Universities). Niet één discipline scoorde onder de maat, de meeste scoorden zelfs hoog met omschrijvingen in de trant van excellent.

10 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 9 BIJNA IEDEREEN GEEFT HOOG OP VAN ZIJN EIGEN MINOR De minor, een samenhangend pakket van vijftien ECTS (puntenstelsel volgens European Credit Transfer System), geeft studenten een stimulans over de grens van hun opleiding te kijken. Ruim 2000 studenten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Zij hadden de keuze uit 52 verbredende en vier verdiepende minoren. Bovendien konden studenten kiezen voor een minorperiode in de vorm van een internationale uitwisseling of stage. Uit het onder de deelnemers gehouden tevredenheidsonderzoek blijkt dat ze tevreden zijn over het minoraanbod van de EUR en over de mogelijkheid een minor te volgen. Opmerkelijk is dat bijna 85% van de studenten de door hen gevolgde minor zou aanraden aan andere studenten. NIET-INITIEEL ONDERWIJS Aan het eind van 2009 stonden zeventien niet-initiële masteropleidingen van de EUR geregistreerd in het CROHO (Centrale Register Opleidingen Hoger Onderwijs). In 2009 is de masteropleiding Health Business Administration van ibmg door FIBAA geaccrediteerd. FIBAA is een Duitse organisatie gericht op ondersteuning van Europese universiteiten bij de ontwikkeling van economisch gerichte opleidingen. Al met al kan de EUR veilig stellen dat haar onderwijs beantwoordt aan de hoge eisen die een ambitieuze kenniseconomie stelt. Studenten per faculteit Erasmus School of Economics Rotterdam School of Management, Erasmus University Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Sociale Wetenschappen Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen Faculteit der Wijsbegeerte Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen / Erasmus MC Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg totaal * * inclusief studenten met twee of meer studies en studenten doctoraal oude stijl peildatum 1 oktober Herkomst studenten met een niet-nederlands paspoort Europa 52,0% Azië 29,7% Afrika 10,0% Noord-Amerika 3,0% Zuid-Amerika 5,0% Oceanië 0,3% totaal aantal studenten met een niet-nederlands paspoort* * inclusief studenten met twee of meer studies peildatum 31 december

11 10 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam Pieter Mulder KEY ACCOUNT MANAGER ELECTRABEL NEDERLAND De EUR is bereid om een hogere prijs voor milieuvriendelijk energieverbruik te betalen Groene energie inkopen is één ding, vervolgens het verbruik terugdringen is vers twee. De Erasmus Universiteit pakte beide aan. Key account manager Pieter Mulder, van Electrabel Nederland, Groep GDF SUEZ, was nauw betrokken bij het vergroenen van het elektriciteitsverbruik op campus Woudestein. Hij ziet duidelijke vooruitgang. Voor de tweede keer hebben we recent de Europese aanbesteding bij de EUR gewonnen. Dat is altijd een spannende aangelegenheid, want je moet in één keer een bod neerleggen en daar maakt de klant een keuze uit. Je weet vooraf niet wat de vier tot vijf concurrenten bieden. De eerste keer wilde de Erasmus Universiteit Rotterdam nog de keuze hebben tussen groene en grijze elektriciteit. Bij de tweede aanbesteding stond vooraf vast dat de universiteit groen zou inkopen. Op de schaal waarop de EUR elektriciteit verbruikt zijn de kosten daarvan aanzienlijk hoger. Bij particuliere huishoudens lukt het ons de prijs voor groene stroom gelijk te houden aan die voor reguliere stroom, maar bij een verbruik van honderd gigawattuur (GWh) is dit niet vol te houden. De belangstelling voor groene elektriciteit is verminderd sinds de overheid het gebruik van groene energie niet langer via een korting op de energiebelasting compenseert. Vooral in de grootzakelijke markt zien we de vraag naar groene stroom teruglopen. Er zijn niet zo heel veel bedrijven die, zoals de EUR wel doet, de consequenties van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor lief nemen, vertelt Mulder. HONDERD GIGAWATTUUR Electrabel is in Nederland de grootste producent van elektriciteit en vooral actief op de grootzakelijke markt. Zo milieuverantwoord mogelijk produceren en leveren is bij Electrabel een nadrukkelijk streven. Mulder: Als Energy Coach werken we in vier stappen naar Energy Efficiency. In de eerste plaats helpen we klanten te onderzoeken hoe zij zo weinig mogelijk elektriciteit kunnen verbruiken. Ten tweede bekijken we alternatieven: heeft het bijvoorbeeld zin om op de locatie van de klant een windmolen of zonnepanelen te plaatsen? Een derde mogelijkheid is het leveren van groene elektriciteit en ten slotte onderzoeken we of we de complete CO2 -uitstoot kunnen compenseren met certificaten (Garanties van Oorsprong, red.). De EUR, dat met het Oogziekenhuis en het Havenziekenhuis een gezamenlijk contract heeft, verbruikt per jaar honderd gigawattuur. Hoewel veel bedrijven wellicht blij zouden zijn met een klant die steeds meer afneemt, is Electrabel uit op klanten die zij vervolgens zo weinig mogelijk energie wil laten verbruiken. PLUGWISE Aangenaam verrast was Mulder dan ook met het initiatief van de universiteit om in een werkgroep te werken aan energiebesparing. Door mee te denken over energiebesparingen, kwamen we uit op de introductie van Plugwise, zegt hij. Dat is een systeem waarmee je kunt meten hoe hoog je verbruik per gebruikte ruimte is. Hierdoor werd duidelijk dat het verbruik buiten kantooruren hoger was dan tijdens kantooruren. Dat kan doordat apparatuur s nachts blijft aanstaan. We hebben het dan over simpele apparatuur zoals lampen, koffiezetapparaten en printers. Inmiddels is de EUR er al in geslaagd om het tij te keren door medewerkers bewuster om te leren gaan met hun energieverbruik. Ook loopt er een campagne om de medewerkers blijvend te wijzen op de mogelijkheid zelf een bijdrage te leveren aan verminderd energieverbruik. Die campagne ondersteunt Electrabel Nederland van harte.

12

13 12 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 3 ONDERZOEK: Dubbele impact De EUR wil beter beleid ontwikkelen ter vergroting van de dubbele impact van het onderzoek: wereldwijd onder peers (citaties in toonaangevende tijdschriften etc.) en maatschappelijk (valorisatie). Uitgangspunt van het onderzoeksbeleid is dat beide verweven zijn: geen valorisatie zonder wetenschappelijke excellentie. Onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn voor de samenhang tussen de researchmaster en het promotietraject. KWALITEITSZORG ONDERZOEK: ZEER GOED TOT EXCELLENT Eind 2009 is het nieuwe Standard Evaluation Protocol (SEP ) uitgebracht als gezamenlijk initiatief van KNAW, NWO en VSNU. In het kader van Kwaliteitszorg Onderzoek heeft de EUR een uitwerking vastgesteld van dit SEP naar de realiteit en praktijk van de EUR. Dit document dient als richtlijn voor de SEPonderzoeksbeoordelingen aan de EUR. Voor de onderzoeksbeoordeling volgens het Standard Evaluation Protocol (SEP) is in 2009 een aantal onderzoeksvisitaties uitgevoerd en afgerond. ESE heeft in 2008 een onderzoeksvisitatie door een Internationale Peer Review Committee laten uitvoeren voor al hun onderzoeksactiviteiten in het kader van de externe onderzoeksbeoordeling volgens het SEP. De onderzoeksvisitatie was een gezamenlijk traject met de universiteiten van Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Maastricht en Tilburg. ONDERZOEKSUBSIDIES De Vernieuwingsimpuls-scores zijn vergeleken met het vorig verslagjaar lager. In 2009 heeft de EUR ten opzichte van 2008 minder Veni-toekenningen gekregen (2008: twaalf en 2009: negen). In 2009 zijn vijf Vidi-subsidies toegekend, alle voor FGG/Erasmus MC. Met deze score staat de Erasmus Universiteit in vergelijking met de andere instellingen in de middenmoot. Vergeleken met vorig jaar betekende dit een Vidi-toekenning minder. Met alleen een Vici-toekenning (FGG/Erasmus MC) scoort de EUR ook bij deze subsidie ten opzichte van vorig jaar (2008: twee toekenningen) iets lager. Een zeer goed resultaat is behaald in de Mozaïek-subsidieronde van NWO. Met vier toekenningen behoorde de Erasmus Universiteit tot de drie best scorende universiteiten, naast de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit. Binnen de Europese subsidies van het zevende kaderprogramma is door FGG/Erasmus MC een zeer prestigieus resultaat behaald met de toekenning van een ERC Advanced Grant aan prof.dr. Ab Osterhaus. In 2009 is aan vier onderzoekers een EUR-Fellowship toegekend. De KNAW heeft twee onderzoekers van de Erasmus Universiteit (prof.dr. Ingrid Robeyns van FW en dr. Tamara van Gog van FSW) geselecteerd voor een lidmaatschap van De Jonge Akademie. Prof.dr. Johan Mackenbach (FGG/Erasmus MC) is gekozen tot nieuw lid van de KNAW. In 2009 zijn de resultaten bekendgemaakt. De onderzoeks - programma s van ESE zijn zeer goed tot excellent beoordeeld. De evaluatiecommissie was zeer onder de indruk van de verdrievoudiging van de onderzoeksoutput per fte gedurende de beoordeelde periode. De definitieve versie van het rapport is in november 2009 door QANU gepubliceerd. PROMOTIES In 2009 is het aantal promoties opnieuw toegenomen. In totaal ontvingen 293 promovendi hun bul. Een deel van de stijging is te verklaren doordat het ISS vanaf juli deel is gaan uitmaken van de EUR. FGG/Erasmus MC levert de grootste bijdrage aan de stijging. Het was in 2008 goed voor 178 promoties en in 2009 zelfs voor 198 promoties. Bij FW zijn het afgelopen jaar maar liefst zes promoties afgerond. Net als in 2008 zijn er meer vrouwen dan mannen gepromoveerd: 150 bullen gingen naar vrouwen en 143 naar mannen.

14 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 13 Promoties ESE RSM FR FSW FHKW FW FGG/Erasmus MC ibmg ISS 10 Totaal KENNISVALORISATIE Onder valorisatie verstaat de EUR onder meer het verwerven van Europese (internationale) subsidies, zoals die van het EUkaderprogramma 7 (KP7). Het openen van een werkplaats voor onderzoekers in het gebouw van Neth-ER (Netherlands house for Education and Research) in Brussel begin 2009 speelt hierbij een belangrijke rol. In het verslagjaar zijn drie consultation meetings belegd. Dit heeft ertoe geleid dat nu ook andere fondsen dan KP7 kunnen worden aangesproken. Uit het onderzoek van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologie Studies bleek dat netwerken de EUR op het terrein van research internationaliseert. Het nieuwe beleid stimuleert de netwerkbenadering. Een bijzondere rol is daarbij weggelegd voor het College van Bestuur: het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking tussen de faculteiten en nieuwe buitenlandse instituten. De reis in oktober 2009 naar Beijing en Shanghai is hier een voorbeeld van. De delegatie, bestaande uit 26 onderzoekers afkomstig uit allerlei disciplines, heeft een basis gelegd voor wetenschappelijke uitwisseling. Voor het onderhouden van de contacten is Erasmus University Center in Beijing opgericht, met een lokale medewerker als intermediair. Als een belangrijk resultaat van het bezoek aan China geldt een memorandum of understanding (MOU) met de China Scholarship Council voor PhDbeurzen. De vertegenwoordiger van de EUR in Beijing en de vertegenwoordiger van CHERC (China-Holland Education & Research Centre) aan de Erasmus Universiteit werken nauw samen om hier een succes van te maken. INTERNATIONALISERING Het College van Bestuur heeft in 2009 het kaderstellend beleid voor de internationalisatie vastgesteld. Het kader is een strategie met als doel het aanboren van toegangen tot nieuwe bronnen van buitenlandse kennis. Dit uitgangspunt leidt tot het benoemen van research als primaire aanjager voor de internationalisatie. Door deze focus is kennisvalorisatie een integraal onderdeel van dit beleid geworden. Bovendien integreert het nieuwe beleid andere internationale activiteiten zoals onderwijs, werving van studenten en alumnibeleid. Het uitgangspunt is dat door massa te creëren de internationalisatie wordt versterkt. De EUR hanteert verticale integratie om efficiency te bereiken.

15

16 Tweeduizendnegen Erasmus Universiteit Rotterdam 15 Dr. Harry Geerlings UNIVERSITAIR HOOFDDOCENT EUR, OVER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN DUURZAAMHEID Het door de EUR uitgevoerde onderzoek Transumo A15 bewijst dat de Rotterdamse haven duurzaam kan groeien Voordat de overheid besloot tot de aanleg van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam, is er heel wat gediscussieerd over de effecten die met de uitbreiding gepaard zouden gaan. Blijft de regio leefbaar als de haven niet 11 miljoen maar 33 miljoen containers per jaar gaat verwerken? Universitair hoofddocent Milieukunde dr. Harry Geerlings vond de discussies terecht, maar: Het is een complex vraagstuk, met een groot aantal betrokkenen, en daar kan dus niet zomaar een eenvoudig antwoord op worden gegeven. Als kennisinstelling wil de EUR meer betekenen voor de samenleving en Rotterdam in het bijzonder. Daarom zijn we drie jaar geleden gestart met een onderzoek over de vraag welke opties er zijn voor een verantwoorde uitbreiding van de Rotterdamse haven die niet alleen economische groei bevordert, maar ook bijdraagt aan een verbetering van de milieukwaliteit. Die vraag is heel relevant als je ziet dat bijvoorbeeld de huidige bereikbaarheid, vooral via de A15, regelmatig tot ernstige congestie op het wegennet leidt, zegt Geerlings. In het onderzoek Transumo A15 hebben we duidelijk gemerkt dat het voor veel bedrijven moeilijk is om een langetermijnvisie over de bereikbaarheid te ontwikkelen; zij kijken vooral naar vandaag en morgen. Daarin hebben wij als wetenschap een rol te spelen. Dat is in het algemeen trouwens het leuke van transportvraagstukken: je zit bovenop de praktijk, zeker in deze regio. INTEGRAAL TOTAALBEELD In ons onderzoek hebben we in samen - werking met ruim 250 partijen, variërend van het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente, de havengerelateerde bedrijven, de milieubeweging en anderen, een integraal totaalbeeld ontwikkeld waarin de weg, het spoor en de binnenvaart alle een rol spelen. Het is al eerder besloten dat op de Tweede Maasvlakte 45% van de te verwachten containerstroom via de binnenvaart, 20% via het spoor en de rest via de weg zal worden afgehandeld, maar kan dat wel? Dat kan alleen als barrières worden geslecht, variërend van technische en organisatorische vraag stukken tot aan nieuwe bestuurlijke configuraties en samenwerkingsvormen, zo typeert Geerlings de oplossing. Het betekent bijvoorbeeld dat de binnenvaart op haar beurt innovatie en standaardisatie zal moeten toepassen als het gaat om de techniek. En aan hogere betrouwbaarheid als het gaat om de organisatie. Een belangrijke les is dat een sector dit niet in zijn eentje kan oplossen maar moet zoeken naar samenwerking met andere partijen. Dus in dit geval in een samenwerking tussen de reder, de terminaloperator en de schipper. ERASMUS SMART PORT Tijdens het onderzoek kwamen de EURwetenschappers tot de conclusie dat ook de kennisinfrastructuur in de Rotterdamse regio beter georganiseerd moest worden. Mede door ons onderzoek is het plan kracht bijgezet om Erasmus Smart Port op te richten. Dit nieuwe initiatief is gericht op een integratie van het havengerelateerd onderwijs en onderzoek in een samenwerking tussen vier faculteiten. Hiermee zal het multidisciplinaire onderzoek worden uitgebreid. Dit is noodzakelijk voor het aanpakken van de actuele en toekomstige urgenties en uitdagingen in de haven, de relatie van de haven met de stad en de relatie met het achterland. Wij willen hiermee onze bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoorde oplossingen voor complexe problemen, aldus Geerlings.

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Jaarverslag 2011 ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM I N H O U D Deel I Algemeen Jaarverslag INLEIDING 1 BERICHT van de RAAD VAN TOEZICHT 3 INTRODUCTIE 7 ONDERWIJS 9 ONDERZOEK 14 STUDENTEN 19 MEDEWERKERS 24

Nadere informatie

Analyse van universitaire jaarverslagen 2009

Analyse van universitaire jaarverslagen 2009 Analyse van universitaire jaarverslagen 2009 Achtergrondstudie voor Rathenau Instituut Harry de Boer Ben Jongbloed CHEPS Universiteit Twente C10HdB168 December 2010 Inleiding Ten behoeve van de SciSA publicaties

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012

Erasmus Universiteit Rotterdam. Thuis in de wereld. Profileringsdocument EUR 2012 Erasmus Universiteit Rotterdam Thuis in de wereld Profileringsdocument EUR 2012 Thuis in de wereld Profileringsdocument Erasmus Universiteit Rotterdam Mei 2012 Colofon Erasmus Universiteit Rotterdam Burgemeester

Nadere informatie

Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4

Ten geleide 3. Bericht van de raad van toezicht 4 JAARVERSLAG 2011 Inhoud Ten geleide 3 Bericht van de raad van toezicht 4 1. Kengetallen 6 2. Belangrijke ontwikkelingen 12 3. Studenten 18 4. Onderwijs 34 5. Onderzoek 42 6. Medewerkers 52 Verslag van

Nadere informatie

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1

Universiteit Utrecht. Jaarverslag 2010. Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Universiteit Utrecht 1 2 Universiteit Utrecht Jaarverslag 2010 Voorwoord Onze ambitie als vooraanstaande universiteit om onderwijs en onderzoek van

Nadere informatie

In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (1953-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie

In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (1953-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie Jaarverslag 2011 In memoriam Prof.dr. Koos Duppen (-2011) Lid College van Bestuur Hoogleraar Initieel Onderwijs en Femtoseconde Laserspectroscopie 1.1 Maatschappelijke thema s 1.2 Valorisatie 1. Omgeving

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2010 Technische Universiteit Delft 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Verslag Raad van Toezicht 5 1. Ter Introductie 7 1.1 Organisatiestructuur van de

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010. Jaarverslag

Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010. Jaarverslag Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Rijksuniversiteit Groningen Jaarverslag 2010 2 Inhoud Bericht van de Raad van Toezicht... 5 Voorwoord... 7 1. Universiteit in de samenleving...

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2008 - Hogeschool van Amsterdam. Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Hogeschool van Amsterdam Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Toezicht 7 Kerngegevens 8 Algemeen 1. Onderwijs 10 2. Kwaliteit en Accreditatie 18 3. Internationalisering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM CREATING TOMORROW COLOFON Uitgave Hogeschool van Amsterdam 24 juni 2015 VORMGEVING Creja ontwerpen B.V. INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam POSTADRES: Postbus

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014

Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Erasmus Trustfonds Jaarverslag 2014 Bis dat, qui cito dat Hij geeft tweemaal, die snel geeft. Een vlot gebaar wordt dubbel gewaardeerd. Desiderius Erasmus pagina 4 pagina 14 pagina 17

Nadere informatie

Bij ons leer je de wereld kennen

Bij ons leer je de wereld kennen j a a r v e r s l a g Bij ons leer je de wereld kennen Jaarverslag 2013 Inhoud Woord vooraf... 5 Bericht van de Raad van Toezicht... 6 Kerncijfers... 8 1 Profiel, missie en strategie... 9 2 Bestuur en

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1

Jaarverslag 2009. NHL Hogeschool 1 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 1 2 Jaarverslag 2009 NHL Hogeschool 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Profiel NHL Hogeschool 1.1 Kernwaarden en activiteiten 1.2 Duidelijk op koers 1.3 Een nieuwe naam: NHL Hogeschool

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2014. Jaarverslag 2013. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2014. Jaarverslag 2013. Hogeschool Leiden Jaarverslag 203 Hogeschool Leiden Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag Missie, visie, doelstellingen Talenten ontwikkelen Talent voor Talent Profilering: Je moet ze van Hogeschool Leiden hebben Uitstekende

Nadere informatie

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Noord NL 19 Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Europese wintergasten in the top of Holland In zomer nieuwe subsidieregeling van start Noord-Nederland en Leningrad Oblast evalueren eerste jaar

Nadere informatie

Jaarplan 2014. SSC Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken

Jaarplan 2014. SSC Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken Jaarplan 2014 SSC Onderwijs, Onderzoek en Studentenzaken 1 1. Inleiding 3 1.1 Interne en externe ontwikkelingen 3 1.2 BV2013 4 1.3 Samenwerken 4 2 Studenten 5 2.1 I m prepared 5 2.1.1 Toelating 5 2.1.2

Nadere informatie

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit

4 jaar excellentie in het hoger onderwijs. 5 De studenten-denktank Duitsland - Nederland - Radboud Universiteit Sirius 4 jaar excellentie in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het Platform Bèta Techniek December 2012 3 Het onderzoek terugbrengen in het onderwijs - Universiteit Maastricht 4 Werken binnen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONDERNEMEND AMBITIEUS. Jaarverslag 2014. MBO Utrecht

PERSOONLIJK ONDERNEMEND AMBITIEUS. Jaarverslag 2014. MBO Utrecht PERSOONLIJK ONDERNEMEND AMBITIEUS MBO Utrecht MBO Utrecht Blik op de omgeving Deze publieksversie is afgeleid van het geïntegreerd jaardocument 2014 dat te vinden is op www.mboutrecht.nl Voor u ligt het

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University. maart 2015. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University. maart 2015. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Bachelor of Science Business Administration Nyenrode Business University maart 2015 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze commissie 5 3 Beschrijving van de

Nadere informatie

Een succes maken van Studiesucces. juni 201 1

Een succes maken van Studiesucces. juni 201 1 Meerjarenafspraak Eerste rapportage juni 201 1 Meerjarenafspraak Eerste rapportage juni 201 1 Colofon Tekst en cijfermateriaal uit deze uitgave mogen worden gepubliceerd, na toestemming van de VSNU en

Nadere informatie

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010

DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 DESIGN ACADEMY EINDHOVEN jaarverslag 2010 Design Academy Eindhoven jaarverslag 2010 inhoudsopgave jaarverslag 2010 Voorwoord van het College van Bestuur Verslag van de Raad van Toezicht 5 7 Algemeen Design

Nadere informatie

Bijlage 4. Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU.

Bijlage 4. Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU. Bijlage 4 Hierbij ontvangt u ter informatie de Prestatieafspraken TiU. Tilburg University - Understanding Society Prestatieafspraken 1 INHOUDSOPGAVE 1. Tilburg University: historisch perspectief en huidige

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie