Stat Roda et luget...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stat Roda et luget..."

Transcriptie

1 Abt Chaineux-vendel De strijd tegen het mijnwater in het Wormdal wist hij te winnen door toepassing van de eerste hydraulische machine met een waterrad op de rivier de Worm. De mijnlamp in zijn vendel is al moderner, een koperen benzinelamp. De bibliotheek, die Fabritius in de oostvleugel bouwde, verrijkte hij met Roccoco-stucwerk en het politieke leiderschap, dat de abt destijds ook nog had, blijkt uit zijn exclusieve titel Heer van Kerkrade. Declaramus: Vivat Chaineux!. Een begroetings-chronogram van de Kloostergemeenschap met startjaar 1782: Wij zeggen nu: Leve Chaineux!. De naam van deze abt, eveneens geboren in het gebied van de Limburgse hertogen, te weten in Henri Chapelle, is in het vendel geplaveid in een der steenwegen, die onder zijn leiding werden aangelegd om de kolen te transporteren. Een van deze wegen is de merkwaardige Nieuwstraat, half Duits en half Nederlands gebied op de grens tussen Kerkrade en Herzogenrath. 24

2 Stat Roda et luget... Daar staat Rolduc en huilt..., zo sprak een der laatste Augustijner Koorheren, kanunnik Corneli, toen de Franse Tijd een einde maakte aan de abdij Kloosterrade, het eerste Rolduc. Op het toppunt van rijkdom en macht van de abdij valt het doek. De laatste abt, de 39e in een lange rij, was een gemijterde prelaat, die aan het hoofd stond van een kloostergemeenschap van ongeveer veertig leden. Dertien parochies waren er aan toevertrouwd. Twee vrouwenkloosters: Sinnich bij Teuven in het oude Limburgse gebied en Marienthal in het Ahrdal. De abdij bezat veertien pachthoeven en twee molens en de abt was niet alleen een gezien geestelijk leider, maar ook politiek en als ondernemer had hij aanzien. Hij was Heer van Kerkrade en Merkstein, voorzitter van leen- en laathof Kloosterrade, voorzitter van de Staten van s-hertogenrade en jaarlijks wisselend voorzitter van de Staten van Limburg en de Landen van Overmaas. Bovendien gaf hij leiding aan een industriële onderneming van vijf mijnzeteltjes in het Wormdal met een slordige 400 werknemers. Stat Roda et luget... 25

3 Het Tweede Rolduc: de korte Luikse periode De Fransen verkochten Rolduc, waarvan de vluchtende kanunniken getracht hadden om van de inboedel nog te redden wat er te redden viel. Koorheer en historicus Simon Pieter Ernst zorgde er evenwel voor, dat de abdijgebouwen door een aantal vroegere koorheren gezamenlijk werden teruggekocht. Zij voerden er het beheer over, totdat in 1831 er weer een geestelijke bestemming aan gegeven kon worden. Het eigendom werd overgedragen aan de bisschop van Luik, toen nog altijd ook de bisschop van Rode, die het Klein Seminarie van het bisdom Luik voor de opleiding van priesters erin vestigde, als ook een opleiding voor onderwijzers. Het Tweede, Derde en Vierde Rolduc maakten van de voormalige abdij een vermaard onderwijsinstituut, hetgeen gesymboliseerd wordt door de Wijze Uil, die telkens, weliswaar steeds 26

4 Tweede Rolduc-vendel Rechts van de toren stonden nog de oude economiegebouwen. De wijze uil is op dit vendel een oortjesuil of ransuil, die in België nog te zien is. De uil staat op twee boeken, die duiden op de beide studierichtingen: de normaalschool voor de opleiding van onderwijzers en de opleiding van priesters met erop de priesterbonnet als teken hiervan. De aanloop van deze Luikse periode was de tijd van het Congres van Wenen, de opdeling van het Land van Rode midden over de Nieuwstraat, de samenvoeging van de Lage Landen, de geboorte van de provincie Limburg en de splitsing ervan vanwege de Belgische Opstand van 1830 tot Rolduc werd Nederlands Limburg en bisschop van Bommel van Luik droeg het complex over aan Mgr. Paredis, de latere bisschop van Roermond. Bisschop van Bommel verkocht evenwel eerst de hoeve Kloosterrade aan pachter Deutz en zijn Klein Seminarie verhuisde hij naar St. Truiden in Belgisch Limburg. Al dan niet vallende grenspalen symboliseren de diverse grensverleggingen in deze bewogen tijd. 27

5 Het Derde Rolduc Het Derde Rolduc is de periode van het grote, nationaal vermaarde onderwijsinstituut, dat verrees uit de moeilijke tijd na de Franse Revolutie en de korte Luikse periode. Gottes Segen ruht über diesem Hause. Dat was de vaak gebezigde wens en bemoedigingsspreuk van de laatste kanunnik van de abdij Kloosterrade, Jan Josef Kruyder. Apostolisch Vicaris Mgr. Paredis, later bisschop van Roermond en naamgever van de stichting, die zorgt voor de financiën van het huidige Groot Seminarie te Rolduc, trof de oude abdij behoorlijk verwaarloosd aan. Heel wat hadden de Luikenaren meegenomen. Bovendien verlangde de Belgische Staat veel geld voor de gebouwen van Rolduc, die de bisschop van Luik enkele decennia eerder notabene om niet had gekregen. Mgr. Paredis hing een groot bord boven de hoofdingang van Rolduc. En dat bord is er nog steeds. Duizenden mensen zijn er al onderdoor gelopen: Auspice Deo, waarmee Mgr. Paredis Rolduc uitdrukkelijk onder Gods bescherming stelde. Het heeft geholpen. Gods zegen kwam, de nieuwe bestemming eveneens en heel wat kopstukken van formaat genoten er opleiding en vorming als interne studenten. Vooraanstaande Nederlanders op kerkelijke en politieke terreinen en uit de wereld van kunsten, wetenschap en bedrijfsleven studeerden te Rolduc, dat destijds een wezenlijke bijdrage leverde aan de integratie van de jonge provincie Limburg in overig Nederland. Bovendien floreerde Rolduc waardoor voldoende middelen kwamen om Rolduc te restaureren en met name kerk en crypte onder leiding van de grote bouwmeester Dr. Pierre Cuypers uit Roermond terug te brengen in de meer oorspronkelijke romaanse bouwstijl. Cuypers was zelfs zo verrast over de schoonheid van de crypte van Rolduc, dat hij deze als de mooiste romaanse 28

6 Derde Rolduc-vendel De landelijk befaamde kostschool Rolduc had de eerste katholieke HBS en een der eerste katholieke gymnasia van het land. Ook waren er een Handelsschool, een zgn. Kweekschool voor de opleiding van onderwijzers, voorbereidende klassen, de Filosofie, kortom Rolduc kende toen een totaal pakket voor bonnet en bul, voor priesters en niet-priesters. Het latere Klein Rolduc verrees rechts van de toren, het poortgebouw met het beeld van Maria Onbevlekt Ontvangen kwam er eveneens. De familie Deutz bouwde het kapelletje Berenbos. Culturele vorming stond op hoog niveau. Muziekleraar Pothast componeerde de Matheus Passie, die op het vendel de Heyendallaan plaveit. De hymne Adieu Rolduc séjour de mon enfance, sinds het eerste eindexamen in 1844 en het Lève Rolduc, sinds 1908, klonken veelvuldig. WO I werd doorstaan, maar na WO II (zie grensversperring) kwam er een abrupt einde aan deze tijd van bloei en groei, die zo treffend uitgebeeld wordt door de bosuil, die ook te zien was in het toen nog gesloten bosquet van Rolduc met al zijn typische namen uit de studententijd. 29

7 Het Vierde Rolduc Met ingang van het schooljaar werd Rolduc uitsluitend nog bestemd als Klein Seminarie voor de opleiding van priesters. Mgr. dr. G. Lemmens, bisschop van Roermond, was na die woelige tijd van de Tweede Wereldoorlog van mening, dat het beter was om leerlingen uit zijn bisdom, die aspiratie hadden om priester te worden, te laten opgroeien in een sterk beschermde omgeving waarin ze voor het bereiken van hun ideaal elkaar tot steun konden zijn. Zijn besluit wekte fel verzet, maar Mgr. Lemmens trok zich hiervan weinig aan. Kerkrade verloor destijds de HBS-opleiding, maar weldra kwam deze terug via de oprichting van het Antonius Dr. College voor externen. Na 103 jaren kwam er een einde aan het Derde Rolduc als opleidingsinstituut en internaat voor heel Nederland. Van de 381 leerlingen, exclusief de filosofen, keerden er 272 na de zomervakantie van 1946 niet terug. Het Vierde Rolduc begon op 15 september 1946 en ontwikkelde zich stabiel met een aantal leerlingen tussen de 450 en 485. Het Limburgs dialect werd steeds meer de voertaal, nadat eerder er voornamenlijk Nederlands en Frans had geklonken. En de Directeur kreeg voortaan de titel President. De laatste directeur van het grote internaat was sinds 1940 Mgr. drs. H. van der Mühlen, die in 1946 de eerste president werd. Zijn opvolgers waren Mgr. P. Moors, de latere bisschop en Drs. H. Jochems. Aan het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw liep het aantal leerlingen zo sterk terug dat besloten moest worden om het Rolducse internaat in 1971 te sluiten. Er waren nauwelijks nog priesterroepingen en de belangstelling voor een internaat was in Nederland praktisch over. 30

8 Vierde Rolduc-vendel Het Vierde Rolduc was de tijd van het Klein Seminarie van het bisdom Roermond met Gymnasium en lange tijd Filosofie, die in 1963 naar Heerlen verhuisde en in 1967 opging in de HTP. Studies, bedoeld voor de opleiding van priesters. De uil op dit vendel is daarom ook de kerkuil. Duc in altum is de spreuk. Een vaak gebezigde term van President van der Mühlen. Hij spoorde zijn studenten ermee aan om, vrij vertaald, in het diepe te springen en de netten uit te werpen. Tot begin jaren zestig ging het goed met de opzet van het exclusieve Klein Seminarie. Vanaf 1963 waren ook externe leerlingen, nietpriesterstudenten welkom te Rolduc. En vanaf 1967 mochten zelfs voor het eerst sinds 1104 meisjes (zie boek links) als leerlingen worden begroet. Vanaf 1969 kwamen ook leken in het bestuur. De poort van Rolduc ging steeds meer open. Maar het mocht niet baten. In 1971 hield het Vierde Rolduc op te bestaan. De beelden van Sjefke de student en van de Kuusj en de Kraai, de filosoof en de priesterdocent, blijven eraan herinneren. 31

9 Vanaf 1971: Het Vijfde Rolduc Bisschop Moors benoemde in 1970 Reverend Jos Stassen tot directeur van Rolduc met de opdracht Rolduc s gebouwen te restaureren en er nieuwe bestemmingen voor vinden. Een goede zet. Jos Stassen was eerder leraar Geschiedenis van Rolduc. Ook was hij directeur van de Akademie voor Bouwkunst in Maastricht. Hij wist van wanten. De juiste man op de juiste plaats. Restaureren was nodig vanwege de opgelopen mijnschade. Vlak voor de sluiting der steenkolenmijnen kreeg Rolduc een stevig koekje van eigen deeg. Waren de Augustijner Koorheren eeuwen eerder de grondleggers van de Domaniale mijn, begin jaren zestig besloot de toenmalige directie van de Domaniale om nog gauw die hoogwaardige antraciet, dat zwarte goud, onder Rolduc te delven. Weliswaar werden kerk en crypte beveiligd door de aanleg van een betonnen ring, maar overig Rolduc kraakte behoorlijk. Bovendien moest Rolduc nieuwe bestemmingen krijgen, die bouwkundige aanpassingen vereisten. In de jaren vertimmerde Jos Stassen te Rolduc het lieve sommetje van 69 miljoen gulden, waarvan slechts vier miljoen van de mijnschade. Rijk, provincie en gemeente zorgden voor de rest. Direct en indirect. Monumentenzorg was jarenlang kind aan huis in een van Nederlands grootste monumenten. Bovendien had Joop den Uyl als minister van Economische Zaken bij de mijnsluitingen beloofd, dat er geen mijnsluiting zou zijn zonder vervangende werkgelegenheid, hetgeen niet al te best lukte. De herstructurering verliep goed, maar de herindustrialisatie zelf stagneerde. In tien jaren tijd gingen alle mijnen in Zuid-Limburg dicht: arbeidsplaatsen direct en

10 arbeidsplaatsen indirect bij de toeleveringsbedrijven gingen verloren. Om de werkgelegenheid te stimuleren kwam veel overheidsgeld naar Limburg en mede dankzij de toenmalige Limburgse gedeputeerde en oud-kerkradenaar drs. Werner Buck via Maastricht vooral naar de oostelijke mijnstreek en naar Kerkrade en Rolduc. Stassen heeft er goede dingen mee gedaan en op een warme zomerse dag in 1989 heropende toenmalig minister Eelco Brinkman herrezen Rolduc. Jos Stassen kreeg onder meer ook pauselijke eer en ontving de titel Monseigneur. Stat Roda et lucet. Daar staat Rolduc en straalt. Een toepasselijke variant op de uitspraak van koorheer Corneli uit 1796, gecomponeerd door Stat Roda et lucet... 33

11 Vijfde Rolduc-vendel drs. Joep Offermans in zijn prachtige jubileumboek De Abdij Kloosterrade-Rolduc Het voortbestaan van het zelfstandige gymnasium Rolduc in Kerkrade stond in 1970 onder ministeriële druk. Ik geef de jeugd een abdij, repliceerde Jos Stassen. En de jeugd kwam, het gymnasium bleef en bleef groeien en bloeien en naarmate de restauratie vorderde, kwam ook steeds meer jeugd via de hoofddeur Rolduc binnen. De basis voor een Hotel-en Congrescentrum werd gelegd. Bisschop Gijsen begon in 1973 in Rolduc een Groot Seminarie, eerst voor heel Nederland en later alleen nog voor het bisdom Roermond. Aanvankelijk streek ook het Mijnmuseum binnen Rolduc neer, maar verhuisde later naar het Industrion in Kerkrade. En toen de jonge academici van Maastricht onder leiding van de heer Schenkelaars uit Kerkrade klaar waren met de restauratie van de schilderingen in de kerk, stichtte Stassen met deze mensen te Rolduc het Restauratie Atelier Limburg. 34

12 Al deze bestemmingen van onderwijs, priesteropleiding, cultuur en gastvrijheid, sinds het bestaan van het Klooster van Rode al aanwezig, zijn neergelegd in dit laatste vendel, waarmee ontwerper Winand Groten zijn reeks bekroont. Jos Stassen was zelf artistiek en kreatief aktief. Onder meer ook als ontwerper van de ramen in de Blijde Boodschapkerk in het Rolduckerveld in Kerkrade, een kerk, die ook haar naam dankt aan Rolduc. Hij werkte graag met rondingen, die ook te zien zijn in de ramen van de crypte van Rolduc. Winand Groten, die onder directie van Jos Stassen leraar was aan de Akademie van Bouwkunst te Maastricht, is hierdoor geïnspireerd en heeft deze vliegwieleffect-verwekkende rondingen in dit laatste vendel prachtig verwerkt. Met centraal het logo van huidig Rolduc, door Jos Stassen zelf ontworpen. En eromheen dynamisch en kleurrijk het resultaat van de activiteiten van Jos Stassen als de Redder van Rolduc van nu. De aktiviteiten van de Jachthoornblazers van Rolduc, die van het Orlando Festival, de oprichting van Lions Club Kerkrade te Rolduc, als ook de aktiviteiten van het St. Catharinagilde blijken er uit: de terugkeer van de schuttersfolklore en mede dankzij de Winzergenossenschaft van bevriend Mayschoss ook die van de wijnbouw bij Rolduc. Maar ook de historische openstelling van Rolduc s bosquet met zijn 35

13 Dank aan gilde-vrinden en speciale sponsoren De financiering van de kostbare vendelschat is mogelijk geworden dankzij de belangrijke medewerking van de vele gilde-vrinden en een aantal speciale sponsoren. De vrinden-organisatie is tijdens een bijeenkomst in de kerk van Rolduc opgericht op 19 september, de sterfdag van Ailbertus, de stichter van Rolduc, van het jaar Door middel van voordrachten, excursies, reizen en verdere aktiviteiten hebben de vrinden zich voorbereid op het 900-jarig bestaan van Rolduc. Ook na dit jubileumjaar worden de aktiviteiten voortgezet. De medewerking van de vrinden heeft het St. Catharinagilde in staat gesteld de uitbouw van het gilde, onder meer ook met de aanleg van het schietterrein en de medefinanciering van de wijngaard achter Rolduc, mogelijk te maken. Aan de vrinden is het gilde heel veel dank verschuldigd. Maar ook een aantal sponsoren heeft vendelgerichte medewerking verleend en met dank en respect mogen de volgende namen genoemd worden: Rabobank Kerkrade, Notaris van Thoor Kerkrade, Frans Diels Kerkrade, Theo Kutsch, Lid van Verdiensten van het gilde, Herzogenrath, Stichting Eurode, Gilde-Beschermvrouwe Zr. Gemma Küppers en haar zusters Ursulinen, John Debets, directeur Rolduc, Edelsmid Bert Kreijen Kerkrade, Stichting Gemeenschapshuis Holz, de Gildekoningen uit de Erpostraat, te weten Valence Verstappen en Hans van Balkom cum suis, Kerkradenaar Mr. H. van de Weijer, notaris te Heerlen, Frits Sprokel, voorzitter St. Catharinagilde, Stichting Skanfonds Nederland, mevrouw Finy Scholtes-Duijkers, lid van Verdiensten van het gilde, Mr. Camille Zillikens, nazaat van de familie Deutz, Arnhem, alsmede directeur Rudolf Mies en zijn Winzergenossenschaft Mayschoss uit het Ahrdal in Duitsland en de familie Stassen uit Schimmert. Speciale dank gaat uit naar Streekhistoricus drs. Louis Augustus, die op voortreffelijke wijze met zijn vele voordrachten en met raad en daad terzijde stond, naar drs. Joep Offermans, wiens jubileumboek De Abdij Kloosterrade een prachtige bron van inspiratie en informatie was, alsook naar de zusters Ursulinen en Gilde-Beschermvrouwe Zr. Gemma Küppers, de laatste overste van deze zusters in Kerkrade en 36

14 Dit boekje werd mede mogelijk gemaakt door:

15 Het St. Catharinagilde van Kerkrade-Holz is opgericht op Catharinadag 25 november 1995 bij de sluiting van het Catharina-festival 94-95, dat gelden bijeen bracht voor herstel van de plaatselijke St. Catharinakerk, die te lijden had van de aardbeving van april Deze kerk wordt op de oude landbouwgronden van Rolduc omringd door straten, genoemd naar abten van Kloosterrade. In het kader van de doelstellingen heeft het gilde de schuttersfolklore te Rolduc teruggebracht, bijdragen geleverd aan het herstel van de wijnbouw, de terugkeer van het voetpad tussen Klooster en Burcht van Rode gestimuleerd en die van het kapelletje Berenbos bij Rolduc gerealiseerd. In voorbereiding is een historisch getint Lange Afstands Wandelpad tussen Limbourg, het residentiestadje van de Hertogen van Limburg, en Rolduc, waarvan de hertogen de naam bepaalden en waar ze in de kerk begraven zijn. Eveneens wordt de verering van Ailbertus, de stichter van Rolduc, in en vanuit de crypte van Rolduc, sterk bevorderd.

Kanunnikessen. Heilig Graf. Utrecht. verhaalt. Reguliere. van het. in Maarssen. bladzijden uit het. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/

Kanunnikessen. Heilig Graf. Utrecht. verhaalt. Reguliere. van het. in Maarssen. bladzijden uit het. Doornburgh/ Dames en heren (bewoners)/ Utrecht verhaalt: Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf in Maarssen bladzijden uit het boek Doornburgh verhaalt Kannunikessen v.h. Heilig Graf/Priorij Maarssen/ 11 november 2015/ # Reguliere Kanunnikessen

Nadere informatie

Sittard, dominicanen en Sint Rosa

Sittard, dominicanen en Sint Rosa Sint Rosa Sittard, dominicanen en Sint Rosa Wanneer de Amerikaanse dominicanessen naar Sittard komen, treden zij in de voetsporen van eerdere dominicanen en dominicanessen, die voor Sittard heel veel betekend

Nadere informatie

De Bond zonder Naam en Beresteyn.

De Bond zonder Naam en Beresteyn. De Bond zonder Naam en Beresteyn. Jarenlang is er een innige band geweest tussen de BZN en de montfortanen en ook Beresteyn heeft daar zijn rol in gespeeld. In 1936 begon pater Henri de Greeve zijn lange

Nadere informatie

Waarom ging de WTTC Destination Award naar Parkstad?

Waarom ging de WTTC Destination Award naar Parkstad? Parkstad Limburg Wie is de WTTC? Waarom ging de WTTC Destination Award naar Parkstad? Al vóór de prijs had Parkstad wapenfeiten: Grootste indoor skihal ter wereld Grootste outdoor klimpark van Europa

Nadere informatie

En toen wist hij, dat dit de plek was, waarnaar hij vanuit Doornik te voet en te paard op zoek was geweest.

En toen wist hij, dat dit de plek was, waarnaar hij vanuit Doornik te voet en te paard op zoek was geweest. Hertogen van Limburg-vendel De grond, waarop Ailbertus zijn klooster in Rode bouwde, stond bekend als een soort heilige grond. Toen hij de plek van zijn visioenen betrad, dankte Ailbertus de Schepper,

Nadere informatie

2. Wat er voor de mijngebouwen in de plaats is gekomen, bestaat uit groenvoorziening, woonwijken en zakelijk beton. Er is tijdens de grootscheepse

2. Wat er voor de mijngebouwen in de plaats is gekomen, bestaat uit groenvoorziening, woonwijken en zakelijk beton. Er is tijdens de grootscheepse 1. Als je vroeger voorbij Sittard over de Limburgse heuvels kwam dan zag je in het dal het trotse mijnencomplex liggen. Daar is tegenwoordig niets meer van over. Ik ben als kind opgegroeid in de tijd dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5

Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 De Kerk Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Geschiedenis...3 2. Interieur...4 3. Copy...5 2 1. Geschiedenis De grote bevolkingsgroei in de tweede helft van de 14de eeuw maakte het noodzakelijk nieuwe kerken

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek

VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek 15 JAAR STICHTING BEHOUD SYNAGOGE BRIELLE 10 JAAR SJOEL BRIELLE Het jaar 5775/5776 (2015/2016) is een bijzonder jaar. Honderdvierenveertig

Nadere informatie

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.

Kijkwijzer HAVO / VWO. Joep Nicolas. 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015. Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis. Kijkwijzer HAVO / VWO Joep Nicolas 11 juni 2014 t/m 11 januari 2015 Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG Roermond, 0475 359102, www.cuypershuis.nl Welkom in het Cuypershuis Het museumgebouw is een uniek complex

Nadere informatie

9 bouwkavels aan de Rolduckerstraat en Jozef Eckstraat

9 bouwkavels aan de Rolduckerstraat en Jozef Eckstraat 9 bouwkavels aan de Rolduckerstraat en Jozef Eckstraat 9 bouwkavels aan de Rolduckerstraat - Jozef Eckstraat Ruim wonen nabij het centrum van Kerkrade In Kerkrade-Oost, op het terrein van de voormalige

Nadere informatie

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson

De Jefferson Bijbel. Thomas Jefferson De Jefferson Bijbel Thomas Jefferson Vertaald en ingeleid door: Sadije Bunjaku & Thomas Heij Inhoud Inleiding 1. De geheime Bijbel van Thomas Jefferson 2. De filosofische president Het leven van Thomas

Nadere informatie

De pastoors van Einighausen 1836-2011. Bidprentje Fons Peutz. Pagina 56

De pastoors van Einighausen 1836-2011. Bidprentje Fons Peutz. Pagina 56 De pastoors van Einighausen 1836-2011 Bidprentje Fons Peutz. Pagina 56 Wilbert van Rens. Administrator (waarnemend pastoor) van Einighausen 01-03- 2006-2012. Wilbert van Rens werd in 1943 geboren te Maastricht,

Nadere informatie

Leerlingenboekje van steenkolen tot gasbel

Leerlingenboekje van steenkolen tot gasbel Leerlingenboekje van steenkolen tot gasbel Ik word mijnwerker 1 Uit: Jacques Vriens, Tien torens diep, Houten 2004 p.6-7 " Voorjaar 1958... Vanaf de dag dat Stef wist dat hij Stef was, wilde hij mijnwerker

Nadere informatie

Architectenwoning. te Borgerhout. Cruyslei 1b (hoek Joos Robijnslei) Architect : Albert Barentsen (1915 1985)

Architectenwoning. te Borgerhout. Cruyslei 1b (hoek Joos Robijnslei) Architect : Albert Barentsen (1915 1985) Architectenwoning te Borgerhout Cruyslei 1b (hoek Joos Robijnslei) Ontworpen in het expo-jaar 1958 Gebouwd in 1959 Architect : Albert Barentsen (1915 1985) Huis Cruyslei 1b - Architect Albert Barentsen

Nadere informatie

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf

V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013. Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf V Vergadering van de Eerste Kamer op dinsdag 5 maart 2013 Toespraak van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. G.J. de Graaf Herdenking Dr. P.H. (Pieter) Kooijmans (1933-2013) Op 13 februari jongstleden

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

De pastoors van Einighausen Zomerfeest Fanfare Concordia. Pagina 44

De pastoors van Einighausen Zomerfeest Fanfare Concordia. Pagina 44 Zomerfeest Fanfare Concordia. Pagina 44 Louis H. Vogels. Pastoor van Einighausen 1978-1987. Louis H. Vogels werd op 18 januari 1922 te Horn geboren. Hij ontving zijn opleiding in het seminarie van de congregatie

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo II

Eindexamen geschiedenis vwo II Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen Vanaf de zomer van 1789 trokken veel Franse vluchtelingen naar Oostenrijk. 1p 1 Waarom vormde dit voor het Franse revolutionaire

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Een brede belangstelling? Ja / nee. Grieken en Romeinen?

Een brede belangstelling? Ja / nee. Grieken en Romeinen? Gymnasium Quintus Wie was dr. Hendrik Jan Nassau? Het Dr. Nassau College is genoemd naar Dr. Hendrik Jan Nassau. Ongeveer tweehonderd jaar geleden werkte hij als taalmeester aan de Latijnse school in Assen.

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht.

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht. Voormalig Carmelitessenklooster aan de Bleekerij te Sint Pieter bij Maastricht. In de jaren 1977-1978 werd dit klooster gesloopt ten behoeve van de bouw van de Parkresidentie ten zuiden van de Kennedybrug.

Nadere informatie

VVV Fietsdag 2009 Zondag 6 September 2009 Route 6a: Kort rondje van Heerlen naar Kerkrade en retour (ca. 33 km) en kort rondje Kerkrade (ca.

VVV Fietsdag 2009 Zondag 6 September 2009 Route 6a: Kort rondje van Heerlen naar Kerkrade en retour (ca. 33 km) en kort rondje Kerkrade (ca. VVV Fietsdag 2009 Zondag 6 September 2009 Route 6a: Kort rondje van Heerlen naar Kerkrade en retour (ca. 33 km) en kort rondje Kerkrade (ca. 18 km) (zie beneden Route 6 e). Startpunt : De Oliemolen, Oliemolenstraat

Nadere informatie

Uitreiking erepenning Jacques Vriens 12 februari Dames en heren,

Uitreiking erepenning Jacques Vriens 12 februari Dames en heren, Uitreiking erepenning Jacques Vriens 12 februari 2012 Dames en heren, Filmpremières vinden niet zo heel vaak plaats in Limburg. De kans over een rode loper een bioscoop binnen te schrijden liet ik me dus

Nadere informatie

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel

Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Kerkelijk initiatief voor sociale huisvesting in Brussel Herman COSIJNS, Adjunct van Mgr De Kesel INLEIDING De problematiek van de sociale huisvesting enerzijds en de wens van de Kerk om mee te werken

Nadere informatie

LIMBURGSE IDENTITEIT? Kitty Jansen-Rompen

LIMBURGSE IDENTITEIT? Kitty Jansen-Rompen LIMBURGSE IDENTITEIT? Kitty Jansen-Rompen WAAR HET NIET OVER GAAT ZELFBEELD ANDERS! WIJ ZIJN Dialekt spreken Mentaliteit Katholieke geloof Geschiedenis Feesten en gebruiken Onderzoek 1996/1985 1,13 MILJOEN

Nadere informatie

Kunstlessen over Hundertwasser

Kunstlessen over Hundertwasser Kunstlessen over Hundertwasser Bovenbouw primair onderwijs en vmbo - een tekst met vragen en opdrachten voor een les op school - opdrachten in de tentoonstelling in het Cobra Museum Colofon 2013 Uitgave

Nadere informatie

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool.

De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. De St. Petrus Canisiusschool en Liduinaschool. Onder leiding van pastoor Van de Pavoort werden er op een perceel grond naast de kerk 2 scholen gebouwd voor de kinderen uit de nieuwe parochie. Zoals gebruikelijk

Nadere informatie

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK

Kasteel Genbroek. Samenvatting. Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Kasteel Genbroek Kasteel Genbroekstraat 18 te BEEK Samenvatting Zeer representatieve kantoorruimte in een authentiek kasteel op nog geen 5 minuten afstand van Maastricht- Aken Airport. De helft van dit

Nadere informatie

Dit boekje is van. Doodgewone Helden

Dit boekje is van. Doodgewone Helden Dit boekje is van Doodgewone Helden Echte helden! Je kent ze misschien wel van tv. Ze kunnen vliegen, ze kunnen mensen redden uit brandende gebouwen en ze vechten tegen slechteriken. Iedereen heeft zo

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd

Inleiding. Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland Symbolen in deze tijd Monumenten, symbolen en iconen Kindermonumentendag in Midden-Delfland 2016 Lesbrief voor de groepen 7 van de basisscholen in Midden-Delfland Deze les is de voorbereiding voor de Kindermonumentendag op

Nadere informatie

Meester Pierre Creemers

Meester Pierre Creemers Meester Pierre Creemers Gebedsviering, 29 mei 2010. Fusiefeest - Schutterij St. Servatius Raam Ophoven RV - Begroeting en kruisteken (priester). - Verwelkoming (rené) Beste schutters, genodigden en symphatisanten.

Nadere informatie

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK

Brandaan. Geschiedenis WERKBOEK 7 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK 7 Brandaan Geschiedenis WERKBOEK THEMA 4 Eindredactie: Monique Goris Leerlijnen: Hans Bulthuis Auteurs: Juul Lelieveld, Frederike Pals, Jacques van der Pijl Controle historische

Nadere informatie

Nieuwsbrief Academisch Erfgoed Maastricht Fonds juli 2013

Nieuwsbrief Academisch Erfgoed Maastricht Fonds juli 2013 Nieuwsbrief Academisch Erfgoed Maastricht Fonds juli 2013 Graag houden we u op de hoogte van activiteiten rond het Academisch Erfgoed Maastricht Fonds. In deze nieuwsbrief leest u de hoogtepunten uit de

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

Sinterklaas. Lees het verhaal en beantwoord de vragen.

Sinterklaas. Lees het verhaal en beantwoord de vragen. Sinterklaas Lees het verhaal en beantwoord de vragen. Sinterklaas is geboren aan het begin van de vierde eeuw. Hij is dus ongeveer 1700 jaar oud. Hij komt uit Myra, dat is een plaats in wat tegenwoordig

Nadere informatie

Geschiedenis achtergrond.

Geschiedenis achtergrond. Geschiedenis achtergrond. De Subkarpaten, de regio in de Oekraïne waar Livia en Attila wonen, was vroeger onderdeel van Hongarije. Voor 1920 Hongarije was erg groot, maar omdat het land één van de verliezers

Nadere informatie

DE DOOD VAN MARIA. Heidi de Wit VT1A

DE DOOD VAN MARIA. Heidi de Wit VT1A DE DOOD VAN MARIA Heidi de Wit VT1A De dood van Maria Maria was de dochter van Anna en Joachim. Zij bleven lang kinderloos, totdat zij onafhankelijk van elkaar een goddelijke boodschap kregen, zij zouden

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953 Plaatsingslijst Archief Piusconvict Archiefnummer: 290 Archiefnaam: PICO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1925-1953 Katholiek Documentatie Centrum 2015 PICO

Nadere informatie

Kantoorruimte te huur bij Abdij Rolduc

Kantoorruimte te huur bij Abdij Rolduc Kantoorruimte te huur bij Abdij Rolduc Heyendallaan 82 te Kerkrade Samenvatting Zeer representatieve kantoorruimte te huur, bestaande uit 3 kamers (totaal 110 m 2 ) binnen de historische abdij Rolduc.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Abdij Mariënkroon (SAM) Inleiding Jaar Bestuur SAM Subsidies Commissies...

Jaarverslag 2015 Stichting Abdij Mariënkroon (SAM) Inleiding Jaar Bestuur SAM Subsidies Commissies... Jaarverslag Stichting Abdij Mariënkroon Verslagjaar 2015 1 Inhoud Jaarverslag 2015 Stichting Abdij Mariënkroon (SAM)... 2 Inleiding... 2 Jaar 2015... 2 Bestuur SAM 2015... 4 Subsidies 2015... 5 Commissies...

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

weetje weetje weetje weetje weetje weetje weetje

weetje weetje weetje weetje weetje weetje weetje Een processie is een godsdienstige plechtigheid in de vorm van een optocht van geestelijken en gelovigen. Een processie zorgt voor een gevoel van samen horen omdat ze mensen verenigt. 1 4 Rond Sint-Macharius

Nadere informatie

Algemene informatie Het inwonersaantal ligt op circa 2400. In de directe omgeving liggen steden als Roermond en Weert.

Algemene informatie Het inwonersaantal ligt op circa 2400. In de directe omgeving liggen steden als Roermond en Weert. Geschiedenis Omstreeks 990 werd er op een hoogte, dichtbij de Maas, door graaf Ansfried een klooster voor Benedictinessen gesticht. Het klooster groeide uit tot een wereldlijk stift (een klooster voor

Nadere informatie

12 Bouwkavels Kerkrade-West UNIEKE KANS

12 Bouwkavels Kerkrade-West UNIEKE KANS 12 Bouwkavels Kerkrade-West UNIEKE KANS UNIEKE KANS Te koop: 12 bouwkavels in Kerkrade-West Bouwen met een scala aan mogelijkheden Wilt u op een rustige locatie een vrijstaande woning naar uw eigen wensen

Nadere informatie

Verslag van onze daguitstap naar Bergen Culturele Hoofdstad van europa 2015 23 april 2015. Onze gids was : de heer Jos Monsieur

Verslag van onze daguitstap naar Bergen Culturele Hoofdstad van europa 2015 23 april 2015. Onze gids was : de heer Jos Monsieur Verslag van onze daguitstap naar Bergen Culturele Hoofdstad van europa 2015 23 april 2015 Onze gids was : de heer Jos Monsieur De veertig deelnemers werden door Bob verwelkomt waaronder een nieuw lid Michel

Nadere informatie

Op mijn vraag hoe de oprichting van UGHV nu precies in zijn werk is gegaan vertelt ze het volgende:

Op mijn vraag hoe de oprichting van UGHV nu precies in zijn werk is gegaan vertelt ze het volgende: Op een koude woensdagavond heb ik de stoute schoenen maar eens aangetrokken en ben een paar meter van mijn huis gelopen om mijn naaste buurvrouw en tante, Riek Erinkveld eens te interviewen. Zoals de meeste

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b Bijlage VMBO-KB 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke prent over een biddende fabrikant (1907): Onderschrift

Nadere informatie

Het project Europa is mede een antwoord op de massamoorden op Europese bodem.

Het project Europa is mede een antwoord op de massamoorden op Europese bodem. Speech van Bisschop de Korte (Groningen-Leeuwarden) BIJ HET AFSCHEID VAN VICTOR SCHEFFERS 30 september 2015 Eminentie, Excellenties, Dames en heren, heel bijzonder natuurlijk Victor, Inleiding De 20 ste

Nadere informatie

Italië. 'Staat niet op de kaart'

Italië. 'Staat niet op de kaart' Italië Seborga ma 06 jan 2014, 15:37 5 reacties 9 Europese landen die officieel niet bestaan 'Staat niet op de kaart' Het zijn magische micronaties of radicale republieken. Officieel vind je ze niet terug

Nadere informatie

voor alle aandeelhouders, sponsors en belangstellenden

voor alle aandeelhouders, sponsors en belangstellenden PiepKey L.C. Februari Nieuwsbrief Februari voor alle aandeelhouders, sponsors en belangstellenden In dit nummer: Zeelandhallen 1 Verslag verkoping in de Zeelandhallen Op zaterdag 26 februari hebben wij

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst

M.A.J. Groothuizen. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief M.A.J. Groothuizen Archiefnummer: 670 Archiefnaam: GRMA Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1907-1990 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Inleiding geschiedenis Griekenland

Inleiding geschiedenis Griekenland Europa rond de Middellandse Zee rond 500 v. Chr. Sint-Janslyceum s-hertogenbosch, Theo Manders Inleiding geschiedenis Griekenland Rond 2000 v. Chr. Stedelijke centra: Op Kreta, Minoische cultuur Op Griekse

Nadere informatie

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps.

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Korte geschiedenis van het Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Het Liefdesgesticht St. Joseph in Haps anno 1905. De

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt Deo Volente)

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt Deo Volente) Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 (voor alle data geldt Deo Volente) Geachte ouder(s)/verzorger(s), Nieuwsbrief april 2013

Nadere informatie

Inleiding geschiedenis Griekenland

Inleiding geschiedenis Griekenland Europa rond de Middellandse Zee rond 500 v. Chr. Sint-Janslyceum s-hertogenbosch, Theo Manders Inleiding geschiedenis Griekenland Rond 2000 v. Chr. Stedelijke centra: Op Kreta, Minoische cultuur Op Griekse

Nadere informatie

HILVERSUMS HISTORIE DUITSE DIENSTBODEN IN HILVERSUM

HILVERSUMS HISTORIE DUITSE DIENSTBODEN IN HILVERSUM HILVERSUMS HISTORIE DUITSE DIENSTBODEN IN HILVERSUM De immigratie van Duitse dienstboden naar Hilversum in de periode van 1 januari 1919 tot 1 januari 1925 (vervolg en slot) door Helma Ketelaar Het tweede

Nadere informatie

Bron 3.1. N. de Keyser, De Slag der Gulden Sporen (doc. 9a, 9b, p. 43)

Bron 3.1. N. de Keyser, De Slag der Gulden Sporen (doc. 9a, 9b, p. 43) Bron 3.1. N. de Keyser, De Slag der Gulden Sporen (doc. 9a, 9b, p. 43) Vraag: Het schilderij stelde ten tijde van de Belgische Revolutie de Guldensporenslag voor als een Belgische overwinning. Bewijs met

Nadere informatie

Het begin van staatsvorming en centralisatie. Onderzoeksvraag; Hoe vond de staatsvorming van Engeland, Frankrijk en het hertogdom Bourgondië plaats?

Het begin van staatsvorming en centralisatie. Onderzoeksvraag; Hoe vond de staatsvorming van Engeland, Frankrijk en het hertogdom Bourgondië plaats? Onderzoeksvraag; Hoe vond de staatsvorming van Engeland, Frankrijk en het hertogdom Bourgondië plaats? Voorbeeld 1: Engeland De bezittingen van de Engelse koning Hendrik II in Frankrijk rond 1180 zijn

Nadere informatie

Mysterie De vluchtende keizer

Mysterie De vluchtende keizer Mysterie De vluchtende keizer De les in een oogopslag Onderwerp: Activiteit: Tijdsduur: Doelen: Beginsituatie: Voorbereiding: Vlucht Keizer Wilhelm naar Nederland Deze mysterie- activiteit is een goede

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Landgoed. Utrecht verhaalt: Doornburgh. verhaalt. boek Doornburgh/ versie 7 sept 2015/ 1

Landgoed. Utrecht verhaalt: Doornburgh. verhaalt. boek Doornburgh/ versie 7 sept 2015/ 1 Utrecht verhaalt: Landgoed verhaalt boek / versie 7 sept 2015/ 1 Landgoed verhaalt Ton de Coo Albert Retel Juni 2015 boek / versie 7 sept 2015/ 3 boek / versie 7 sept 2015/ 4 schatkaart boek / versie 7

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus

Tijdwijzer. Het begin. Voor en na Christus 138 Tijdwijzer Het begin Op deze tijdbalk past niet de hele geschiedenis van de mens. Er lopen namelijk al zo n 100.000 jaar mensen rond op aarde. Eigenlijk zou er dus nog 95.000 jaar bij moeten op de

Nadere informatie

Londen 2012! Meer dan 2000 jaar geleden. Gerwin De Decker. Grieken hun goden vereerden. De enige. bewoners waren priesters, die de

Londen 2012! Meer dan 2000 jaar geleden. Gerwin De Decker. Grieken hun goden vereerden. De enige. bewoners waren priesters, die de Gerwin De Decker Sportievelingen zullen zich tijdens de zomervakantie niet vervelen. Want de Olympische Spelen komen er weer aan! Van 27 juli tot en met 12 augustus 2012 zullen alle topatleten van de hele

Nadere informatie

Broederenkerk. Ω Bouwjaar: 1772

Broederenkerk. Ω Bouwjaar: 1772 Informatiekaart Broederenkerk Broederenkerk De Broederenkerk is een van de drie grote kerken in de binnenstad van Zutphen. De toren van de kerk bevat een klok die elke avond om tien voor tien wordt geluid

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

De glazen koeltoren van Heerlerheide Oude & Nieuwe Energie

De glazen koeltoren van Heerlerheide Oude & Nieuwe Energie Gen Coel De glazen koeltoren van Heerlerheide Oude & Nieuwe Energie www.5keer9.fotoport.nl 5keer9 presenteert vele interessante thema`s zoals architectuur, kunst & cultuur Gen Coel een spraakmakend gebouw

Nadere informatie

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders.

Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Rome-impressies van enkele misdienaars en begeleiders. Bij gelegenheid van 450(50)jaar bisdom Antwerpen trokken we, als misdienaarsgroep van veertien in een groep van in totaal 500 antwerpse pelgrims,

Nadere informatie

landelijk, licht EN eclectisch interieur

landelijk, licht EN eclectisch interieur interieur landelijk, licht EN eclectisch TEKST: ANNEMIE WILLEMSE - FOTOGRAFIE: JAN VERLINDE De bewoners van dit huis woonden eerder al in hetzelfde park. Ze waren het erover eens dat dit het leukste en

Nadere informatie

De sage van Gelmel beschrijft de geschiedenis van het ontstaan van Zondereigen en Ginhoven in de 9e en 10e eeuw.

De sage van Gelmel beschrijft de geschiedenis van het ontstaan van Zondereigen en Ginhoven in de 9e en 10e eeuw. de antwoorden De sage van Gelmel beschrijft de geschiedenis van het ontstaan van Zondereigen en Ginhoven in de 9e en 10e eeuw. Gelmel was een Viking. Aan het eind van de 9e eeuw kwam hij geregeld de Mark

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

De Arnhemse kerk wordt een bouwval

De Arnhemse kerk wordt een bouwval NRC 16 maart 2016 door Anette Toonen De Arnhemse kerk wordt een bouwval Monumentenzorg Binnenkort is het geld op voor de restauratie van de historische Eusebiuskerk in Arnhem. Wordt het werk stilgelegd?

Nadere informatie

Vrede en vrijheid maken we samen.

Vrede en vrijheid maken we samen. Vrede en vrijheid maken we samen. Draagt u ook bij? Wageningen 5 mei. 5 mei 1945 Bevrijding! 4 mei, 23.00 uur Bevrijdingsvuurceremonie Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse overheersing tijdens

Nadere informatie

Een kunstboek vol feiten en façades...

Een kunstboek vol feiten en façades... Een kunstboek vol feiten en façades... Foto s en tekst: Jan Smets Waarschijnlijk wordt dit het mooiste boek dat de laatste jaren over onze stad verschenen is. Er is dan ook keihard, enthousiast, met veel

Nadere informatie

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot Leven met aandacht Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot w e g D e v a n F r a n c i s c u s 2 Leven met aandacht Inhoud 1 De weg van Franciscus 9 2 De oprichting van de congregatie

Nadere informatie

Dames en heren, leden van de Raad,

Dames en heren, leden van de Raad, 1 Dames en heren, leden van de Raad, Mij is ter ore gekomen dat gistermiddag in zijn woonplaats Amsterdam op 77-jarige leeftijd is overleden, onze oud-burgemeester Cees Goekoop. We hebben de goede gewoonte

Nadere informatie

Typering van het monument: Restant van de oude parochiekerk, bekend onder de naam De Klockeberg, thans ingericht als plantsoen.

Typering van het monument: Restant van de oude parochiekerk, bekend onder de naam De Klockeberg, thans ingericht als plantsoen. Kerngegevens gemeentelijk monument: Monumentnummer : GM004 Naam monument : De Klockeberg Adres : Dorpsstraat bij 2 Postcode en plaats : 6095 AH Baexem Kadastrale aanduiding : BXM00 sectie E nr(s) 955 Coördinaten

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart.

Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart. Op bezoek in de Sint Bavo Basiliek aan de Leidsevaart. Via de Nederlandse Genealogische Vereniging, afd. Kennemerland zijn we in de gelegenheid gesteld om een rondleiding in de Sint Bavo Basiliek bij te

Nadere informatie

Rondrit naar Groede 94.99 km

Rondrit naar Groede 94.99 km Rondrit naar Groede 94.99 0 2.04 0 Lissewege Het zeer landelijke Lissewege hoort sinds de gemeentefusies bij Brugge. De naam van het dorp duikt op in de 11de eeuw en zou afkomstig kunnen zijn van 'liswega',

Nadere informatie

Archief P.J.B. Coenen

Archief P.J.B. Coenen Plaatsingslijst Archiefnummer: 610 Archiefnaam: COEN Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Archivalia Datering: 1961-1982 Katholiek Documentatie Centrum 2010 1-2 Stukken betreffende de

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

1911 2011 honderd jaar geleden De zomer van 1911 was een rampjaar voor Haaren. Uit Tilburgsche Courant, 8 Augustus 1911 Jos Schuurmans

1911 2011 honderd jaar geleden De zomer van 1911 was een rampjaar voor Haaren. Uit Tilburgsche Courant, 8 Augustus 1911 Jos Schuurmans 1911 2011 honderd jaar geleden. De zomer van 1911 was een rampjaar voor Haaren. Van woensdag 9 tot zondag 13 augustus 1911 was er een hete golf. Sint-Lambertus de parochiepatroon en heilige van kerk in

Nadere informatie

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015.

Eerder stelde ik reeds een schriftelijke vraag (nr 510 van 16 juli 2015) over de eerste sessie van het toelatingsexamen in juli 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 557 van ANN BRUSSEEL datum: 9 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Toelatingsexamen arts en tandarts -

Nadere informatie

Vzw KALASI REALISATIES 2014

Vzw KALASI REALISATIES 2014 Vzw KALASI REALISATIES 2014 ALGEMEEN 2014 was het derde jaar van het Driejarenplan. Aangezien we reeds vooruit waren op het schema en enkele projecten reeds in 2013 waren aangevat en voleindigd, werd 2014

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp

De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp De geschiedenis van Lohuizerweg 18 Deel 1, door Hennie Hanekamp Inleiding Begin 2003 leek het mij wel leuk dat in het gebouw aan de Lohuizerweg 18, thans het verenigingsgebouw van WIOS EPE, een foto kwam

Nadere informatie

2012 Zusters in Zaken

2012 Zusters in Zaken Nieuwsbrief najaar 2012 2012 Zusters in Zaken Olympische Spelen Heeft u ook allemaal zo genoten van de Olympische Spelen die de afgelopen zomer plaatsvonden in Londen? Geweldige sportieve prestaties door

Nadere informatie

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 april 2016, nr. W /I); Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte

Nadere informatie

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Tekst herdenking Brabantse gesneuvelden: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst Dames en heren, allen hier aanwezig. Het is voor mij een grote eer hier als pas benoemde burgemeester

Nadere informatie

Al 10 jaar een passie voor het ontwerpen van unieke sieraden

Al 10 jaar een passie voor het ontwerpen van unieke sieraden P E R S B E R I C H T Rosalind Suurland Al 10 jaar een passie voor het ontwerpen van unieke sieraden Tijdloos, licht draagbaar en zeer stijlvol; zo zijn de sieraden van kunstenares Rosalind Suurland ook

Nadere informatie