TENTOONSTELLING PLUIMVEE OOSTMALLE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TENTOONSTELLING PLUIMVEE OOSTMALLE"

Transcriptie

1 TENTOONSTELLING PLUIMVEE OOSTMALLE KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE Secretariaat: Versmissen Paul Frans Van Gielstraat Oostmalle Tel: 03/

2

3 Voorwoord. KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE Secretariaat: Versmissen Paul Frans Van Gielstraat Oostmalle Tel: 03/ / Rek: Beste liefhebbers, Het is weer zo ver, de meeste fokkers zitten weeral te popelen om met hun dieren naar de tentoonstellingen te trekken. Diegenen die al jaren meedoen in Oostmalle zullen niet twijfelen om ook dit jaar weer mee te doen. Voor de nieuwelingen of de twijfelaars kunnen we enkel zeggen dat de club haar uiterste best zal doen om het U naar uw zin te maken. Ook dit jaar kan je weer via het internet inschrijven. Verder mag U ook niet vergeten om uw dieren te laten enten. Hieronder de tabel die gebruikt zal worden voor de beoordeling van de dieren. Puntensysteem puntensysteem. punten voorrangsregels Excellent 97 8 Prima 96 7 Zeer goed 95 6 Zeer goed 94 5 Zeer goed 93 4 Goed 92 3 Vrij goed 91 2 Voldoende 90 1 Gediskwalificeerd 0 0 Zonder beoordeling / 0 Niet aanvaard NA 0 Afwezig afw 0 Lees ook aandachtig het prijzenschema, dit is weer zeer uitgebreid, en kan je indelen in twee 1) Prijzen aan te duiden door de deelnemers: Hierin vind je de A-prijzen aan te duiden met A1,A2 tot A10 ( in vak A). Je mag voor deze prijzen ook meerdere reeksen aanduiden vb A9 1 en A9 2 Verder heb je nog de aanduidprijzen met nummers, van 14 tot 37 (in vak nr.) Ook hiervoor zijn meerdere reeksen toegelaten vb 16 1 en 16 2 En voor onze club leden is er ook nog het clubkampioenschap.(in vak C) 2) Prijzen aan te duiden door de keurmeesters: Dit zijn prijzen die de keurmeesters bepalen. Verder zijn er natuurlijk nog de algemene kampioenen, het zeer royale predikaatgeld, de raskampioenen en de speciaalclubs die prijzen schenken. Voor deze prijzen hoeft U niets te doen, ze zullen automatisch worden toegekend. Voor deelnemers die door het prijzenbos de prijzen niet meer zien geeft het bestuur graag de nodige ondersteuning, aarzel dus niet om contact met ons op te nemen. Verder wensen we U nog een succesvolle tentoonstelling toe. Het bestuur.

4 KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE. Secretariaat: Paul Versmissen, Frans van Gielstraat Oostmalle. Tel Bankrekening. Nr K.P.O REGLEMENT KEURING-TENTOONSTELLING OOSTMALLE De wedstrijd of tentoonstelling wordt ingericht volgens de voorschriften van het algemeen reglement keuringententoonstellingen, de voorschriften van het Provinciaal Verbond, het Vlaams Verbond en de Landsbond, waaraan de deelnemers zich door hun inschrijving automatisch onderwerpen. 2. Het inrichtend comité is het bestuur van de Kempische pluimveevereniging Oostmalle. 3. De tentoonstelling heeft plaats te Oostmalle in de De Notelaar, Lierselei nr De keuring-tentoonstelling zal als volgt verlopen: Donderdag, 21 oktober 2010: inkooien van de dieren van tot uur Vrijdag, 22 oktober 2010: keuring van de dieren van tot uur opening van de tentoonstelling te uur Zaterdag, 23 oktober 2010: bezoekuren van tot uur. Zondag, 24 oktober 2010: bezoekuren van tot uur prijsuitreiking te uur uitkooien van tot uur. 5. Volgende diergroepen zijn toegelaten: afzonderlijke dieren van Duiven, Grote hoenders en Krielen. De dieren dienen geringd te zijn volgens de voorschriften. 6. Volgende keurmeesters zijn gevraagd Duiven : Lauwers Juul, Leeten Rik, Spaepen Jan, Punie Marcel, Dekeyser Eddy. Hoenders : Belmans Karel, Smets Frans, De Dooy Jo, Peiten Eddy, Van Ouwenhuizen Koen. 7. Het dierengeneeskundig toezicht wordt gedaan door Dr. Verheyen Jan. De deelnemers en de organisatie dienen de wetten en besluiten inzake diergeneeskunde en dierenwelzijn toe te passen en na te leven en dienen bij het inkooien attesten van vaccinatie neer te leggen op het secretariaat. 8. De deelnameprijs is: 2 per dier. 9. De palmares is gratis voor onze leden en kost 2 voor niet leden. Verplicht, één exemplaar per gezin. 10. Het nummer van de fokkerskaart en de ringnummers van de dieren zijn te vermelden op de inschrijflijst (identificatie personen en dieren). Of uiterlijk bij het inkooien. 11. De inschrijflijsten (volledig en juist ingevuld en ondertekend) dienen ingezonden aan het secretariaat voor zaterdag, 9 oktober De dieren worden ingeschreven als volgt: per ras, per kleur, man-oud, vrouw-oud, man-jong, vrouw-jong. Reglement keuring 2010

5 12. De inschrijfgelden (deelname, palmares, lidgeld enz.) dienen gestort te worden op het rekeningnummer van de club en dit voor vrijdag, 9 oktober Buitenlanders betalen via IBAN NR: BE bic KREDBEBB. Voor afwezige dieren wordt geen inschrijfgeld terugbetaald. 13. Bij gelijkheid van punten tellen de voorrangsregels van het Provinciaal Verbond. 14. Een steunkaart ( inkombewijs) kost 2 Deelnemers en kinderen gratis. 15. Dieren kunnen te koop gezet worden mits aanduiding van de verkoopprijs op het inschrijfformulier. Alle verkopen gebeuren via het secretariaat. De verkoper betaalt 10% van de verkoopprijs aan de inrichters. Tijdens de tentoonstelling kunnen nog aanwezige dieren te koop gezet worden. De verkoop begint op vrijdag 20 uur. Aangekochte dieren mogen door de koper meegenomen worden. Het is verboden kooien te openen tenzij in het bijzijn van een commissaris. 16. De inrichters zorgen voor voeder en drank voor de dieren. Schijnbaar zieke dieren worden door de inrichters uit de kooien verwijderd. Commissaris dierenwelzijn: Roger Struyf. 17. Vervangen van dieren is toegelaten bij het inkooien mits: zelfde ras, zelfde kleur, zelfde geslacht, zelfde leeftijd. Vervangingen zijn te melden op het secretariaat. 18. Het totaal aantal dieren is beperkt tot 600. De inrichters behouden zich het recht voor dieren te weigeren. Schrijf tijdig in a.u.b. 19. Voor verlies of diefstal of beschadigingen van bezittingen van personen of verenigingen, voor brand of welke schade dan ook in de ruime zin van het woord, is het bestuur niet verantwoordelijk. De deelnemers en de bezoekers aan de tentoonstelling dienen eveneens de normen inzake brandbeveiliging na te leven en te doen naleven. De burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers en de bezoekers t.o.v. derden wordt niet door een polis gedekt. De deelnemers en de bezoekers zijn aansprakelijk voor schade die tijdens de manifestatie door hen wordt aangericht. De kosten van de herstellingen van eventuele schade zullen verhaald worden op diegenen die de schade hebben aangericht. 20. De afgevaardigde van het Provinciaal Verbond is Jan Peeters. 21. In alle gevallen waarin niet is voorzien in de reglementen beslist het inrichtend bestuur. Namens de vereniging. Voorzitter: Struyf Roger TE OOSTMALLE OP 14/07/2010. secretaris: Paul Versmissen Namens het Provinciaal Verbond. Dams Achiel voorzitter en Maria Van Loo secretaris. WIJ DANKEN U VOOR UW DEELNAME EN UW MEDEWERKING! In bijlage zenden wij U de nodige documenten. Wij vragen U tijdig in te schrijven a.u.b. en wensen U alle succes toe. Reglement keuring 2010

6 KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE Secretariaat: Versmissen Paul Frans Van Gielstraat Oostmalle Tel: 03/ Rek: PRIJZENSCHEMA TENTOONSTELLING 2010 Algemene kampioenen 1) Trofee + 10 euro K.P.O. Duiven 2) Trofee + 10 euro K.P.O Krielen 3) Trofee + 10 euro K.P.O Grote hoenders PRIJZEN AAN TE DUIDEN DOOR DE DEELNEMERS. Naturaprijzen geschonken door de club (KPO prijzen) aanduiden met A1, A2 enz Je mag voor deze prijzen nu ook meerdere reeksen aanduiden vb A9 1 en A9 2 Let op een dier mag slechts éénmaal worden aangeduid worden met een A prijs. Mag gecombineerd worden met andere prijzen. Voor alle prijzen dient aangeduid te worden bij het inschrijven, niet meer bij het inkooien Duiven: 5 prijzen (4 duiven aanduiden). 4) : 25 euro: duiven aanduid. met A1. 5) : Koffer met messenset duiven aanduid. met A2. 6) : koffiezetter duiven aanduid. met A3. 7) : frietketel duiven aanduid. met A4. 8) : eierkoker duiven aanduid. met A5. Krielen: 3 prijzen (4 krielen aanduiden). 9) : 25 euro: krielen aanduid. met A6. 10) : Koffer met messenset krielen aanduid. met A7. 11) : koffiezetter krielen aanduid. met A8. Grote hoenders: 2 prijzen (4 grote hoenders aanduiden). 12) : 25 euro grote hoenders aanduid. met A9. 13) : Koffer met messenset grote hoenders aanduid. met A10. Aanduidprijzen met nummers, van 14 tot 36 Ook hiervoor zijn meerdere reeksen toegelaten vb 16 1 en 16 2 Let op een dier mag slechts éénmaal worden aangeduid worden met een cijfer. Mag gecombineerd worden met andere prijzen. Duiven 14) Trofee... Vervoort Willy... 3 duiven aanduiden met ) Trofee... Wijnants - Guns... 4 duiven aanduiden met ) Geldprijs Bruyndonckx Felix... 4 duiven aanduiden 2 man & 2 vrouw met ) Geldprijs 5... Van Hoydonck Bart... 2 duiven zelfde Belg. ras aanduiden met ) Geldprijs Van Hoydonck Bart... 3 duiven zelfde Belg. ras aanduiden met ) Geldprijs Van Hoydonck Bart... 4 duiven zelfde Belg. ras aanduiden met ) Geldprijs 5... Van Hoydonck Bart... 1M +1V zelfde Belg. ras duiven aand. met 20 21) Schaal tin... Struyf Roger... 4 duiven Belg. ras aanduiden met ) Geldprijs Florus Louis... 4 jonge duiven aanduiden met ) Geldprijs Versmissen Paul... 3 duiven aanduiden met ) Geldprijs Pynaerts Ric... 4duiven aanduiden ) Geldprijs 5... Lambrechts Alfons... Jeugdprijs 3 dieren aanduiden met F.

7 PRIJZEN AAN TE DUIDEN DOOR DE DEELNEMERS. Ook hiervoor zijn meerdere reeksen toegelaten vb 25 1 en 25 2 Let op een dier mag slechts éénmaal worden aangeduid worden met een cijfer. Mag gecombineerd worden met andere prijzen. Hoenders Aanduiden hoenders betekent dat je kan kiezen Grote hoenders en/of Krielen. 26) Trofee... Vervoort Willy... 3 hoenders aanduiden met ) Trofee... Wijnants - Guns... 4 krielen aanduiden met ) Trofee... Wijnants - Guns... 4 grote hoenders aanduiden met ) Trofee... Adriaenssen Cyriel... 4 grote hoenders aanduiden met ) Geldprijs Versmissen Paul... 3 krielen aanduiden met ) Geldprijs Versmissen Paul... 3 grote hoenders aanduiden met ) Geldprijs Pynaerts Ric... 4 grote hoenders aanduiden ) Geldprijs Pynaerts Ric... 4 krielen aanduiden ) Schaal tin... Struyf Roger... 4 krielen Belg. ras aanduiden met ) Schaal tin... Struyf Roger... 4 krielen buitenlands ras aanduiden met ) Schaal tin... Struyf Roger... 4 grote hoenders aanduiden met ) Geldprijs 5... Lambrechts Alfons... Jeugdprijs 3 dieren aanduiden met F. Opgelet met de aanduidingen Wat mag en wat mag niet: Achter elk dier mag maar één prijs staan met A1 of A2 enz en één prijs aan te duiden met een nummer En voor onze clubleden het clubkampioenschap. Zie reglement clubkampioenschap(aanduiden met C). Voorbeeld van aanduiding achter één dier. Toegelaten 14 mag. 14+A1 mag 14+A1+C mag Niet toegelaten mag niet A1+A2 mag niet C1+C2 mag niet. PRIJZEN AAN TE DUIDEN DOOR DE KEURMEESTERS. Hoenders (Prov. Hoendercommissie minimum predikaat 93.) 38) Plaket... Prov. Hoendercommissie... 2 de beste kriel. 39) Plaket... Prov. Hoendercommissie... 2 de beste groot hoen 40) Plaket... Prov. Hoendercommissie... voor het beste groot hoen of kriel Belgisch ras, niet algemeen kampioen. 41) Geldprijs 5... Van Hoydonck Bart... Beste haan Belg. krielras. 42) Geldprijs 5... Van Hoydonck Bart... Beste hen Belg. krielras. 43) Geldprijs 5... Van Hoydonck Bart... Beste Belg. hoen groot ras.

8 PRIJZEN AAN TE DUIDEN DOOR DE KEURMEESTERS. Koninklijke Antwerpse Smierelclub De Antwerpse Smierelclub schenkt 2 consumpties aan ieder lid van de Smierelclub die deelneemt aan de tentoonstelling. Kempische pluimveevereniging schenkt Deze prijzen zijn door alle deelnemers te winnen. 44) Trofee... Beste Belgische Mannelijke meeuwduif. 45) Trofee... Beste Belgische Vrouwelijke meeuwduif. Prijzen geschonken door de Provinciale Duivencommissie Antwerpen. Erecertificaten + 5 euro voor jonge duiven Belgisch geringd aan te duiden door de keurmeesters. Er is één certificaat voorzien per 100 duiven. Reekskampioen : Een prachtige rozet, geschonken door Janssen Martin, voor het beste dier per ras mits minstens 5 dieren aanwezig, en minstens 94 punten. Bij gelijkheid van punten tellen de voorrangsregels van het provinciaal verbond. Andere prijzen Puntengeld: geschonken door de club. 97 = 10,00 96 = 3,00 95 = 2,00 94 = 1,00 93 = 0,50 Jeugd 46) Alle jeugd leden van KPO, die minstens 3 maanden geleden hun fokkerskaart bij ons hebben aangevraagd en dieren tentoonstellen krijgen een mooie attentie. Prijs Willem Palings: De Provinciale Hoendercommissie Antwerpen stelt jaarlijks de prijs Willem Palings ter beschikking. De prijs wordt gewonnen door de liefhebber, wonende in de provincie Antwerpen, die op drie van de wedstrijden georganiseerd in onze provincie, de meeste punten behaalt met 4 hoenders of krielen van eenzelfde ras. De wedstrijden kunnen willekeurig gekozen worden, de provinciale tentoonstelling is echter verplicht als één van de drie shows. Verder dienen bij de 4 dieren zowel mannelijke als vrouwelijke exemplaren tentoongesteld te worden. Er dient niet aangeduid te worden voor de prijs. De 4 beste resultaten tellen, wel beide geslachten aanwezig. Jaarlijks wordt hiervoor een mooie herinneringsplaket toegekend aan de liefhebber met de meeste punten. De uitslag zal bekend gemaakt worden op de jaarlijkse fokkersdag in de zomer. Opgelet: a) Prijsuitreiking op 24/10/2010 te uur. b) Prijsuitreiking clubkampioenschap op zaterdag 11 december 2010 (uitnodiging volgt) c) Prijzen niet afgehaald op 31 december 2010 blijven eigendom van de club. WIJ DANKEN VAN HARTE ALLE PRIJZENSCHENKERS VOOR HUN STEUN. WIJ WENSEN ALLE DEELNEMERS VEEL SUKSES TOE! Het Bestuur

9 KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE REGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAP Het clubkampioenschap wordt ingericht samen met de keuring-tentoonstelling te Oostmalle, en dit voor leden van de club die lid zijn op 21 oktober Zijn in te schrijven: 4 jonge dieren, zelfde ras in Duiven, Krielen en Grote Hoenders. Meerdere reeksen van 4 dieren zijn toegelaten. De ingeschreven dieren op de tentoonstelling dienen ook ingeschreven te worden voor de keuring-tentoonstelling te Oostmalle. 3. Ingeschreven dieren aanduiden met C op de inschrijflijst. De dieren mogen ook worden aangeduid bij het inkooien. Bij meerdere reeksen aanduiden met Cl-C2 enz. 4. De predikaten welke de dieren behalen tijdens de keuring worden in aanmerking genomen. Bij gelijkheid van punten tellen de voorrangsregels van het provinciaal verbond. 5. Dieren welke zijn aangeduid voor het clubkampioenschap mogen ook worden aangeduid voor de prijzen op de tentoonstelling. 6. De deelnameprijs is 0,50 per dier (4 x 0,50 = 2,00. per reeks). Te betalen op het rekeningnummer van de club of bij het inkooien. Verder tellen alle reglementen van de keuringtentoonstelling. 7. Trofeeën zijn voorzien a rato van 1/3 van de deelnemers per diergroep. (1/3 af te ronden naar boven). Slechts 1 prijs per deelnemer per diergroep.de prijsuitreiking heeft plaats tijdens de ledenvergadering van december. 8. Alles wat niet voorzien is in dit reglement wordt beslist door het bestuur. Ledenbijdrage: voor het jaar 2011 is 8. per persoon. Te betalen op het rekeningnummer van de club.(vermelden; lidgeld) of tijdens de tentoonstelling. Jeugdleden zijn gratis lid tot en met 20 jaar. Ringen voor 2011: te bestellen met bijgaand formulier voor 1 december! Kostprijs: 0,25 per ring. De bestellingen regelen tijdens de tentoonstelling of inzenden aan Pynaerts Ric GSM: 0479/ , Bouwdewijnstraat 5, 2960 Brecht. Het bedrag storten op het rekeningnummer van de KPO met de vermelding "ringen". Ringen zijn beschikbaar vanaf 1 januari. Bijbestellingen zijn mogelijk en deze dienen te gebeuren voor de 1 ste zaterdag van iedere maand, zodat deze beschikbaar zijn op de volgende vergadering. Na 15 juli worden geen ringen meer geleverd. WIJ DANKEN U VOOR UW MEDEWERKING. Het bestuur. KPO

10 Elke reekskampioen (grote hoenders en krielen) krijgt een zak garvo alfamix kippen mits 5 dieren aanwezig en minstens 95 punten Beste Hen kriel een assortiment garvo voeders (alfamix kippen,kippensnoep,alfastart piepkuikens en alfamix kuikens) een bajonetdrinker van 1,5L en een voerhopper van 1kg Beste Haan kriel idem Beste Hen Gote hoenders idem Beste Haan Gote hoenders idem Met vriendelijk groeten, Van den Bogaert Alan Zaakvoerder Alka's kippenshop Alle pluimveebenodigheden Alle broedbenodigheden

11 KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE BESTUURSLEDEN. Voorzitter afgevaardigde hoendercommissie Struyf Roger: Hovenierstr. 1c, 2280 Grobbendonk 014/ Secretaris Schatbewaarder afgevaardigde cultuurraad Versmissen Paul: Frans Van Gielstr. 21, 2390 Oostmalle 03/ Ondervoorzitter afgevaardigde duivencommissie & provinciaal verbond Wijnants Rudi: Antwerpseweg 265, 2340 Vlimmeren 03/ Verslaggever Van Eeckhout Erwin Kotseheide 4, 2970 Schilde 03/ Magazijnier Van Hoydonck Bart Dr K.C. Peeterslaan 9, 2990 Wuustwezel 0477/ Ringenverdeler Pynaerts Ric Boudewijnstraat 5, 2690 Brecht 0479/ Bestuurslid Bruyndoncx Felix De Lunden 37, 2170 Merksem 03/ Bestuurslid Vlaeymans Kris Broddestraat 19, 2520 Broechem 03/ Ledenbijdrage 2011 het lidgeld voor 2011 bedraagt 8. per persoon, te betalen op het rekening nummer van de club ( ). Vergaderingen: U kan dan deelnemen aan onze maandelijkse vergaderingen, waar steeds boeiende onderwerpen worden besproken. Clubkampioenschap: met onze tentoonstelling wordt er jaarlijks een clubcampioenschap ingericht voor de clubleden. Fokkerskaart 2011 de prijs bedraagt 12 voor hoofdfokkers (18 voor buitenlanders). Zij ontvangen hiervoor De fokkerskaart 2011, geldig vanaf 1 juli 2011 tot 30 juni Het fokkersboek (hierin staan alle fokkers en hun gefokte rassen). Het tijdschrift Het Vlaams Neerhof september en december 2011, maart en juni De tweede fokkerskaart in een gezin betaalt 3 (zij ontvangen enkel de fokkerskaart). Ringen 2011: ringen zijn te bestellen bij onze ringenverdeler Pynaerts Ric en kosten 0,25. per ring. Te betalen op het rekening nummer van de club ( ). Namens het provinciaal verbond Antwerpen:Onze vereniging is aangesloten bij het provinciaal verbond van fokkers van neerhofdieren. Achiel Dams Van Loo Maria Voorzitter secretaris

12 WERKSCHEMA TENTOONSTELLING TE OOSTMALLE 2010 WOENSDAG 20 OKTOBER: Te 19 uur aan de gemeentelijke feestzaal te Oostmalle. Opbouwen van de tentoonstelling. DONDERDAG 21 OKTOBER: Vanaf 9 uur verder afwerken van de lokalen. Van tot inkooien. VRIJDAG 22 OKTOBER: Van 9 tot 13 uur keuring van de dieren. Te 13 uur middagmaal. Vanaf 14 uur verzorging van de dieren. Administratie. Lokalen verder afwerken. Te 19 uur opening van de tentoonstelling. Van harte uitgenodigd! ZATERDAG 23 OKTOBER: Vanaf 9 tot 22 uur: opvang van de bezoekers en verzorging van de dieren. ZONDAG 24 OKTOBER: Vanaf 9 uur: opvang bezoekers en verzorging dieren. Te uur: prijsuitreiking tentoonstelling. Vanaf tot 19.00: uitkooien van de dieren. Te 19 uur: eetmaal voor alle helpers en helpsters. Opruimen van de lokalen, wegbergen van het materiaal in het magazijn. U KUNT DE VERENIGING EEN DIENST BEWIJZEN Bij het laden van het materiaal en het opbouwen van de tentoonstelling. Bij het verzorgen van dieren en mensen. Als secretaris van een keurmeester. Als commissaris bij het inkooien en uitkooien, als toezichter. Bij het opruimen op zondagavond. VEEL HANDEN MAKEN LICHT WERK! Gelieve uw medewerking te melden aan Versmissen Paul a.u.b. Tel 03/ Of Wij weten dat we mogen rekenen op de medewerking van velen Van harte dank voor uw hulp en steun. Het bestuur

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Secretariaat Organisatie: Huub Mertens P.P.Rubensstraat 32 6137 XX Sittard 06-19053510; huubmertns54@gmail.com Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Tentoonstellingsregels Inschrijfformulier:

Nadere informatie

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT TENTOONSTELLINGSREGLEMENT Dit reglement bestaat uit twee delen: A. het Reglement voor de Open tentoonstellingen (ROT) Open tentoonstelling Nationale tentoonstelling Bijzondere open tentoonstelling (Bondstentoonstellingen

Nadere informatie

SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT

SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT SCHUTTERSVERSTANDHOUDING ZAND & LEEMSTREEK REGLEMENT 1956 INHOUD Pagina 1&2 1.Algemene bepalingen 2&3 2.Technische gegevens schietstand 3&4 3.Schietbepalingen 4&5&6&7 4.Wedstrijdbepalingen 7&8 5.Keuren

Nadere informatie

Steven Apers mail: steven.apers@belug.be tel: 0477/96 13 49

Steven Apers mail: steven.apers@belug.be tel: 0477/96 13 49 Reglement voor het BeLUG evenement van 18 en 19 april 2015. Dit reglement is van toepassing op het BeLUG evenement georganiseerd op zaterdag 18 en zondag 19 april 2015. 1 Organisatie De organisatie van

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Reglement van inwendige orde jeugdwerking

Reglement van inwendige orde jeugdwerking Reglement van inwendige orde jeugdwerking Vergaderingen De nieuwe werkgroep streeft naar een maximale participatie van de afgevaardigden van alle jeugdploegen en de ouders van de spelende kinderen. Voorlopig

Nadere informatie

Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014

Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014 Mededeling aan alle ruiters Jumping 2014 Alle hieronder aangegeven mededelingen evenals de voorwaarden tot het inrichten van een springwedstrijd maken integraal deel uit van het Huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Verenigingenboek 2013-2014 Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST 3 1.1 Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR 6

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND

S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND WIJ BOUWEN AAN DE 4 DE UITGAVE VAN AMERICAN STARS ON WHEELS SHOW OP 22 & 23 AUGUSTUS 2015 IN HET ANTWERP EXPO COMPLEX VAN ANTWERPEN, EXCLUSIEF VOOR AMERIKAANSE CARS EN

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Het is tijd om te sporten. Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

Hallo badmintonners, Olympia BC vzw

Hallo badmintonners, Olympia BC vzw Olympia BC vzw Secretariaat: Linda Schippers Eksterlaar 146 2150 Borsbeek Tel/Fax: 03/ 321.82.29 E-mail: linda.schippers@skynet.be Website: http://www.olympiabc.be Hallo badmintonners, Borsbeek, 22 juli

Nadere informatie

CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006

CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006 BMW CLUB NEDERLAND foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006 JAARGANG NR. 7 Januari 2006 IN DIT NUMMER 1. Bestuur info 2. Notulen ALV 22 januari 2006 3. Jaarverslag 2005 zoals voorgelezen tijdens

Nadere informatie

De Schapendoes Club NIEUWSBRIEF 12: 4 de jaargang 2 de kwartaal 04-05-2012. 1. Van de bestuurstafel, 2. ALV 3 JUNI 2012

De Schapendoes Club NIEUWSBRIEF 12: 4 de jaargang 2 de kwartaal 04-05-2012. 1. Van de bestuurstafel, 2. ALV 3 JUNI 2012 De Schapendoes Club NIEUWSBRIEF 12: 4 de jaargang 2 de kwartaal 04-05-2012 De volgende punten komen aan bod: 1 Van de bestuurstafel 2 ALV 3 Juni 2012 3 Beoordeling 3 Juni 2012 4 Van de leden 1. Belevenissen

Nadere informatie

Mijmeringen van de voorzitter

Mijmeringen van de voorzitter Mijmeringen van de voorzitter U leest hier al weer ons laatste clubblaadje van 2014. Ook voor de laatste twee maanden van het jaar hebben we nog een goed gevuld programma. Twee busreizen naar supermooie

Nadere informatie

Tijdens de IFTF organiseert Boerma Instituut de internationale bloemschikwedstrijd met als thema Theater

Tijdens de IFTF organiseert Boerma Instituut de internationale bloemschikwedstrijd met als thema Theater Tijdens de IFTF organiseert Boerma Instituut de internationale bloemschikwedstrijd met als thema Theater Het Boerma Instituut in Aalsmeer organiseert dit jaar, in samenwerking met de IFTF in de Expo Haarlemmermeer

Nadere informatie

V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0

V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0 V.D.H. uitgave 1 januari 2015 A 1.0 A1 Voorwoord Het vademecum is een wegwijzer in de REGLEMENTEN, RICHTLIJNEN, VOORWAARDEN, PROCEDURES EN REGELINGEN etc. van de V.D.H. Om het geheel zo overzichtelijk

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Paarden Sport Vereniging DE OOSTERHOFFRUITERS

Paarden Sport Vereniging DE OOSTERHOFFRUITERS Informatieboekje nieuwe leden Bestuur: Voorzitter : Gert Jan Voortman 0546-697218 Secretaris : Anneke Voortman 0546-697218 Penningmeester : Diane Dekker-van Losser 06-22596875 Lesindeling, activiteiten

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

2 Ontmoetingsplaats-start: in La Villa Alta Badia Dolomieten (BZ) vanaf 5.30 uur tot 6.15 uur (tijd waarop de startopstelling gesloten wordt).

2 Ontmoetingsplaats-start: in La Villa Alta Badia Dolomieten (BZ) vanaf 5.30 uur tot 6.15 uur (tijd waarop de startopstelling gesloten wordt). 29. MARATONA DLES DOLOMITES - ENEL 5. Juli 2015 REGLEMENT (tekst geldt alleen voor buitenlandse deelnemers) 1 Datum: Zondag, 5 juli 2015 2 Ontmoetingsplaats-start: in La Villa Alta Badia Dolomieten (BZ)

Nadere informatie

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014

Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 Handleiding voor proces naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord Hans Spekman Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Kandidaatstelling 6 1.1 Ledenvergadering uiterlijk 6 december 2012

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

1-Dagverzekeringen Versie 2012

1-Dagverzekeringen Versie 2012 1-Dagverzekeringen Versie 2012 1. Inleiding Beste lezer, In samenwerking met onze partners FROS (amateursportfederatie) en ARENA (de verzekeringsmaatschappij) kan Airsoft Alliantie België vzw een verzekering

Nadere informatie

Eindhoven. Dit boekje bevat een aantal nuttige gegevens over de Livingstone groep.

Eindhoven. Dit boekje bevat een aantal nuttige gegevens over de Livingstone groep. Informatieboekje Scouting Livingstone Eindhoven Voorwoord Dit boekje bevat een aantal nuttige gegevens over de Livingstone groep. De Livingstonegroep, maakt deel uit van Scouting Nederland vandaar dat

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007

Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 Kortemark, 8 december 2007 Verslag van de vergadering van de gemeentelijke jeugdraad van vrijdag 7 december 2007 1. AANWEZIGHEDEN Vanwege de jeugdverenigingen: Cd&V jongeren: Adelheid Beuselinck Chiro

Nadere informatie

Redactioneel. Nuttige telefoonnummers

Redactioneel. Nuttige telefoonnummers Nuttige telefoonnummers Redactioneel Voorzitter: Alfons Lenaerts-Berghmans Tel. 014/81.29.02 Secretaris + schatbewaarder: Bart Janssens-Peeters Tel. 014/81.74.43 Ledenadministratie: An Dierckx-Lenaerts

Nadere informatie