TENTOONSTELLING PLUIMVEE OOSTMALLE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TENTOONSTELLING PLUIMVEE OOSTMALLE"

Transcriptie

1 TENTOONSTELLING PLUIMVEE OOSTMALLE KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE Secretariaat: Versmissen Paul Frans Van Gielstraat Oostmalle Tel: 03/

2

3 Voorwoord. KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE Secretariaat: Versmissen Paul Frans Van Gielstraat Oostmalle Tel: 03/ / Rek: Beste liefhebbers, Het is weer zo ver, de meeste fokkers zitten weeral te popelen om met hun dieren naar de tentoonstellingen te trekken. Diegenen die al jaren meedoen in Oostmalle zullen niet twijfelen om ook dit jaar weer mee te doen. Voor de nieuwelingen of de twijfelaars kunnen we enkel zeggen dat de club haar uiterste best zal doen om het U naar uw zin te maken. Ook dit jaar kan je weer via het internet inschrijven. Verder mag U ook niet vergeten om uw dieren te laten enten. Hieronder de tabel die gebruikt zal worden voor de beoordeling van de dieren. Puntensysteem puntensysteem. punten voorrangsregels Excellent 97 8 Prima 96 7 Zeer goed 95 6 Zeer goed 94 5 Zeer goed 93 4 Goed 92 3 Vrij goed 91 2 Voldoende 90 1 Gediskwalificeerd 0 0 Zonder beoordeling / 0 Niet aanvaard NA 0 Afwezig afw 0 Lees ook aandachtig het prijzenschema, dit is weer zeer uitgebreid, en kan je indelen in twee 1) Prijzen aan te duiden door de deelnemers: Hierin vind je de A-prijzen aan te duiden met A1,A2 tot A10 ( in vak A). Je mag voor deze prijzen ook meerdere reeksen aanduiden vb A9 1 en A9 2 Verder heb je nog de aanduidprijzen met nummers, van 14 tot 37 (in vak nr.) Ook hiervoor zijn meerdere reeksen toegelaten vb 16 1 en 16 2 En voor onze club leden is er ook nog het clubkampioenschap.(in vak C) 2) Prijzen aan te duiden door de keurmeesters: Dit zijn prijzen die de keurmeesters bepalen. Verder zijn er natuurlijk nog de algemene kampioenen, het zeer royale predikaatgeld, de raskampioenen en de speciaalclubs die prijzen schenken. Voor deze prijzen hoeft U niets te doen, ze zullen automatisch worden toegekend. Voor deelnemers die door het prijzenbos de prijzen niet meer zien geeft het bestuur graag de nodige ondersteuning, aarzel dus niet om contact met ons op te nemen. Verder wensen we U nog een succesvolle tentoonstelling toe. Het bestuur.

4 KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE. Secretariaat: Paul Versmissen, Frans van Gielstraat Oostmalle. Tel Bankrekening. Nr K.P.O REGLEMENT KEURING-TENTOONSTELLING OOSTMALLE De wedstrijd of tentoonstelling wordt ingericht volgens de voorschriften van het algemeen reglement keuringententoonstellingen, de voorschriften van het Provinciaal Verbond, het Vlaams Verbond en de Landsbond, waaraan de deelnemers zich door hun inschrijving automatisch onderwerpen. 2. Het inrichtend comité is het bestuur van de Kempische pluimveevereniging Oostmalle. 3. De tentoonstelling heeft plaats te Oostmalle in de De Notelaar, Lierselei nr De keuring-tentoonstelling zal als volgt verlopen: Donderdag, 21 oktober 2010: inkooien van de dieren van tot uur Vrijdag, 22 oktober 2010: keuring van de dieren van tot uur opening van de tentoonstelling te uur Zaterdag, 23 oktober 2010: bezoekuren van tot uur. Zondag, 24 oktober 2010: bezoekuren van tot uur prijsuitreiking te uur uitkooien van tot uur. 5. Volgende diergroepen zijn toegelaten: afzonderlijke dieren van Duiven, Grote hoenders en Krielen. De dieren dienen geringd te zijn volgens de voorschriften. 6. Volgende keurmeesters zijn gevraagd Duiven : Lauwers Juul, Leeten Rik, Spaepen Jan, Punie Marcel, Dekeyser Eddy. Hoenders : Belmans Karel, Smets Frans, De Dooy Jo, Peiten Eddy, Van Ouwenhuizen Koen. 7. Het dierengeneeskundig toezicht wordt gedaan door Dr. Verheyen Jan. De deelnemers en de organisatie dienen de wetten en besluiten inzake diergeneeskunde en dierenwelzijn toe te passen en na te leven en dienen bij het inkooien attesten van vaccinatie neer te leggen op het secretariaat. 8. De deelnameprijs is: 2 per dier. 9. De palmares is gratis voor onze leden en kost 2 voor niet leden. Verplicht, één exemplaar per gezin. 10. Het nummer van de fokkerskaart en de ringnummers van de dieren zijn te vermelden op de inschrijflijst (identificatie personen en dieren). Of uiterlijk bij het inkooien. 11. De inschrijflijsten (volledig en juist ingevuld en ondertekend) dienen ingezonden aan het secretariaat voor zaterdag, 9 oktober De dieren worden ingeschreven als volgt: per ras, per kleur, man-oud, vrouw-oud, man-jong, vrouw-jong. Reglement keuring 2010

5 12. De inschrijfgelden (deelname, palmares, lidgeld enz.) dienen gestort te worden op het rekeningnummer van de club en dit voor vrijdag, 9 oktober Buitenlanders betalen via IBAN NR: BE bic KREDBEBB. Voor afwezige dieren wordt geen inschrijfgeld terugbetaald. 13. Bij gelijkheid van punten tellen de voorrangsregels van het Provinciaal Verbond. 14. Een steunkaart ( inkombewijs) kost 2 Deelnemers en kinderen gratis. 15. Dieren kunnen te koop gezet worden mits aanduiding van de verkoopprijs op het inschrijfformulier. Alle verkopen gebeuren via het secretariaat. De verkoper betaalt 10% van de verkoopprijs aan de inrichters. Tijdens de tentoonstelling kunnen nog aanwezige dieren te koop gezet worden. De verkoop begint op vrijdag 20 uur. Aangekochte dieren mogen door de koper meegenomen worden. Het is verboden kooien te openen tenzij in het bijzijn van een commissaris. 16. De inrichters zorgen voor voeder en drank voor de dieren. Schijnbaar zieke dieren worden door de inrichters uit de kooien verwijderd. Commissaris dierenwelzijn: Roger Struyf. 17. Vervangen van dieren is toegelaten bij het inkooien mits: zelfde ras, zelfde kleur, zelfde geslacht, zelfde leeftijd. Vervangingen zijn te melden op het secretariaat. 18. Het totaal aantal dieren is beperkt tot 600. De inrichters behouden zich het recht voor dieren te weigeren. Schrijf tijdig in a.u.b. 19. Voor verlies of diefstal of beschadigingen van bezittingen van personen of verenigingen, voor brand of welke schade dan ook in de ruime zin van het woord, is het bestuur niet verantwoordelijk. De deelnemers en de bezoekers aan de tentoonstelling dienen eveneens de normen inzake brandbeveiliging na te leven en te doen naleven. De burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers en de bezoekers t.o.v. derden wordt niet door een polis gedekt. De deelnemers en de bezoekers zijn aansprakelijk voor schade die tijdens de manifestatie door hen wordt aangericht. De kosten van de herstellingen van eventuele schade zullen verhaald worden op diegenen die de schade hebben aangericht. 20. De afgevaardigde van het Provinciaal Verbond is Jan Peeters. 21. In alle gevallen waarin niet is voorzien in de reglementen beslist het inrichtend bestuur. Namens de vereniging. Voorzitter: Struyf Roger TE OOSTMALLE OP 14/07/2010. secretaris: Paul Versmissen Namens het Provinciaal Verbond. Dams Achiel voorzitter en Maria Van Loo secretaris. WIJ DANKEN U VOOR UW DEELNAME EN UW MEDEWERKING! In bijlage zenden wij U de nodige documenten. Wij vragen U tijdig in te schrijven a.u.b. en wensen U alle succes toe. Reglement keuring 2010

6 KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE Secretariaat: Versmissen Paul Frans Van Gielstraat Oostmalle Tel: 03/ Rek: PRIJZENSCHEMA TENTOONSTELLING 2010 Algemene kampioenen 1) Trofee + 10 euro K.P.O. Duiven 2) Trofee + 10 euro K.P.O Krielen 3) Trofee + 10 euro K.P.O Grote hoenders PRIJZEN AAN TE DUIDEN DOOR DE DEELNEMERS. Naturaprijzen geschonken door de club (KPO prijzen) aanduiden met A1, A2 enz Je mag voor deze prijzen nu ook meerdere reeksen aanduiden vb A9 1 en A9 2 Let op een dier mag slechts éénmaal worden aangeduid worden met een A prijs. Mag gecombineerd worden met andere prijzen. Voor alle prijzen dient aangeduid te worden bij het inschrijven, niet meer bij het inkooien Duiven: 5 prijzen (4 duiven aanduiden). 4) : 25 euro: duiven aanduid. met A1. 5) : Koffer met messenset duiven aanduid. met A2. 6) : koffiezetter duiven aanduid. met A3. 7) : frietketel duiven aanduid. met A4. 8) : eierkoker duiven aanduid. met A5. Krielen: 3 prijzen (4 krielen aanduiden). 9) : 25 euro: krielen aanduid. met A6. 10) : Koffer met messenset krielen aanduid. met A7. 11) : koffiezetter krielen aanduid. met A8. Grote hoenders: 2 prijzen (4 grote hoenders aanduiden). 12) : 25 euro grote hoenders aanduid. met A9. 13) : Koffer met messenset grote hoenders aanduid. met A10. Aanduidprijzen met nummers, van 14 tot 36 Ook hiervoor zijn meerdere reeksen toegelaten vb 16 1 en 16 2 Let op een dier mag slechts éénmaal worden aangeduid worden met een cijfer. Mag gecombineerd worden met andere prijzen. Duiven 14) Trofee... Vervoort Willy... 3 duiven aanduiden met ) Trofee... Wijnants - Guns... 4 duiven aanduiden met ) Geldprijs Bruyndonckx Felix... 4 duiven aanduiden 2 man & 2 vrouw met ) Geldprijs 5... Van Hoydonck Bart... 2 duiven zelfde Belg. ras aanduiden met ) Geldprijs Van Hoydonck Bart... 3 duiven zelfde Belg. ras aanduiden met ) Geldprijs Van Hoydonck Bart... 4 duiven zelfde Belg. ras aanduiden met ) Geldprijs 5... Van Hoydonck Bart... 1M +1V zelfde Belg. ras duiven aand. met 20 21) Schaal tin... Struyf Roger... 4 duiven Belg. ras aanduiden met ) Geldprijs Florus Louis... 4 jonge duiven aanduiden met ) Geldprijs Versmissen Paul... 3 duiven aanduiden met ) Geldprijs Pynaerts Ric... 4duiven aanduiden ) Geldprijs 5... Lambrechts Alfons... Jeugdprijs 3 dieren aanduiden met F.

7 PRIJZEN AAN TE DUIDEN DOOR DE DEELNEMERS. Ook hiervoor zijn meerdere reeksen toegelaten vb 25 1 en 25 2 Let op een dier mag slechts éénmaal worden aangeduid worden met een cijfer. Mag gecombineerd worden met andere prijzen. Hoenders Aanduiden hoenders betekent dat je kan kiezen Grote hoenders en/of Krielen. 26) Trofee... Vervoort Willy... 3 hoenders aanduiden met ) Trofee... Wijnants - Guns... 4 krielen aanduiden met ) Trofee... Wijnants - Guns... 4 grote hoenders aanduiden met ) Trofee... Adriaenssen Cyriel... 4 grote hoenders aanduiden met ) Geldprijs Versmissen Paul... 3 krielen aanduiden met ) Geldprijs Versmissen Paul... 3 grote hoenders aanduiden met ) Geldprijs Pynaerts Ric... 4 grote hoenders aanduiden ) Geldprijs Pynaerts Ric... 4 krielen aanduiden ) Schaal tin... Struyf Roger... 4 krielen Belg. ras aanduiden met ) Schaal tin... Struyf Roger... 4 krielen buitenlands ras aanduiden met ) Schaal tin... Struyf Roger... 4 grote hoenders aanduiden met ) Geldprijs 5... Lambrechts Alfons... Jeugdprijs 3 dieren aanduiden met F. Opgelet met de aanduidingen Wat mag en wat mag niet: Achter elk dier mag maar één prijs staan met A1 of A2 enz en één prijs aan te duiden met een nummer En voor onze clubleden het clubkampioenschap. Zie reglement clubkampioenschap(aanduiden met C). Voorbeeld van aanduiding achter één dier. Toegelaten 14 mag. 14+A1 mag 14+A1+C mag Niet toegelaten mag niet A1+A2 mag niet C1+C2 mag niet. PRIJZEN AAN TE DUIDEN DOOR DE KEURMEESTERS. Hoenders (Prov. Hoendercommissie minimum predikaat 93.) 38) Plaket... Prov. Hoendercommissie... 2 de beste kriel. 39) Plaket... Prov. Hoendercommissie... 2 de beste groot hoen 40) Plaket... Prov. Hoendercommissie... voor het beste groot hoen of kriel Belgisch ras, niet algemeen kampioen. 41) Geldprijs 5... Van Hoydonck Bart... Beste haan Belg. krielras. 42) Geldprijs 5... Van Hoydonck Bart... Beste hen Belg. krielras. 43) Geldprijs 5... Van Hoydonck Bart... Beste Belg. hoen groot ras.

8 PRIJZEN AAN TE DUIDEN DOOR DE KEURMEESTERS. Koninklijke Antwerpse Smierelclub De Antwerpse Smierelclub schenkt 2 consumpties aan ieder lid van de Smierelclub die deelneemt aan de tentoonstelling. Kempische pluimveevereniging schenkt Deze prijzen zijn door alle deelnemers te winnen. 44) Trofee... Beste Belgische Mannelijke meeuwduif. 45) Trofee... Beste Belgische Vrouwelijke meeuwduif. Prijzen geschonken door de Provinciale Duivencommissie Antwerpen. Erecertificaten + 5 euro voor jonge duiven Belgisch geringd aan te duiden door de keurmeesters. Er is één certificaat voorzien per 100 duiven. Reekskampioen : Een prachtige rozet, geschonken door Janssen Martin, voor het beste dier per ras mits minstens 5 dieren aanwezig, en minstens 94 punten. Bij gelijkheid van punten tellen de voorrangsregels van het provinciaal verbond. Andere prijzen Puntengeld: geschonken door de club. 97 = 10,00 96 = 3,00 95 = 2,00 94 = 1,00 93 = 0,50 Jeugd 46) Alle jeugd leden van KPO, die minstens 3 maanden geleden hun fokkerskaart bij ons hebben aangevraagd en dieren tentoonstellen krijgen een mooie attentie. Prijs Willem Palings: De Provinciale Hoendercommissie Antwerpen stelt jaarlijks de prijs Willem Palings ter beschikking. De prijs wordt gewonnen door de liefhebber, wonende in de provincie Antwerpen, die op drie van de wedstrijden georganiseerd in onze provincie, de meeste punten behaalt met 4 hoenders of krielen van eenzelfde ras. De wedstrijden kunnen willekeurig gekozen worden, de provinciale tentoonstelling is echter verplicht als één van de drie shows. Verder dienen bij de 4 dieren zowel mannelijke als vrouwelijke exemplaren tentoongesteld te worden. Er dient niet aangeduid te worden voor de prijs. De 4 beste resultaten tellen, wel beide geslachten aanwezig. Jaarlijks wordt hiervoor een mooie herinneringsplaket toegekend aan de liefhebber met de meeste punten. De uitslag zal bekend gemaakt worden op de jaarlijkse fokkersdag in de zomer. Opgelet: a) Prijsuitreiking op 24/10/2010 te uur. b) Prijsuitreiking clubkampioenschap op zaterdag 11 december 2010 (uitnodiging volgt) c) Prijzen niet afgehaald op 31 december 2010 blijven eigendom van de club. WIJ DANKEN VAN HARTE ALLE PRIJZENSCHENKERS VOOR HUN STEUN. WIJ WENSEN ALLE DEELNEMERS VEEL SUKSES TOE! Het Bestuur

9 KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE REGLEMENT CLUBKAMPIOENSCHAP Het clubkampioenschap wordt ingericht samen met de keuring-tentoonstelling te Oostmalle, en dit voor leden van de club die lid zijn op 21 oktober Zijn in te schrijven: 4 jonge dieren, zelfde ras in Duiven, Krielen en Grote Hoenders. Meerdere reeksen van 4 dieren zijn toegelaten. De ingeschreven dieren op de tentoonstelling dienen ook ingeschreven te worden voor de keuring-tentoonstelling te Oostmalle. 3. Ingeschreven dieren aanduiden met C op de inschrijflijst. De dieren mogen ook worden aangeduid bij het inkooien. Bij meerdere reeksen aanduiden met Cl-C2 enz. 4. De predikaten welke de dieren behalen tijdens de keuring worden in aanmerking genomen. Bij gelijkheid van punten tellen de voorrangsregels van het provinciaal verbond. 5. Dieren welke zijn aangeduid voor het clubkampioenschap mogen ook worden aangeduid voor de prijzen op de tentoonstelling. 6. De deelnameprijs is 0,50 per dier (4 x 0,50 = 2,00. per reeks). Te betalen op het rekeningnummer van de club of bij het inkooien. Verder tellen alle reglementen van de keuringtentoonstelling. 7. Trofeeën zijn voorzien a rato van 1/3 van de deelnemers per diergroep. (1/3 af te ronden naar boven). Slechts 1 prijs per deelnemer per diergroep.de prijsuitreiking heeft plaats tijdens de ledenvergadering van december. 8. Alles wat niet voorzien is in dit reglement wordt beslist door het bestuur. Ledenbijdrage: voor het jaar 2011 is 8. per persoon. Te betalen op het rekeningnummer van de club.(vermelden; lidgeld) of tijdens de tentoonstelling. Jeugdleden zijn gratis lid tot en met 20 jaar. Ringen voor 2011: te bestellen met bijgaand formulier voor 1 december! Kostprijs: 0,25 per ring. De bestellingen regelen tijdens de tentoonstelling of inzenden aan Pynaerts Ric GSM: 0479/ , Bouwdewijnstraat 5, 2960 Brecht. Het bedrag storten op het rekeningnummer van de KPO met de vermelding "ringen". Ringen zijn beschikbaar vanaf 1 januari. Bijbestellingen zijn mogelijk en deze dienen te gebeuren voor de 1 ste zaterdag van iedere maand, zodat deze beschikbaar zijn op de volgende vergadering. Na 15 juli worden geen ringen meer geleverd. WIJ DANKEN U VOOR UW MEDEWERKING. Het bestuur. KPO

10 Elke reekskampioen (grote hoenders en krielen) krijgt een zak garvo alfamix kippen mits 5 dieren aanwezig en minstens 95 punten Beste Hen kriel een assortiment garvo voeders (alfamix kippen,kippensnoep,alfastart piepkuikens en alfamix kuikens) een bajonetdrinker van 1,5L en een voerhopper van 1kg Beste Haan kriel idem Beste Hen Gote hoenders idem Beste Haan Gote hoenders idem Met vriendelijk groeten, Van den Bogaert Alan Zaakvoerder Alka's kippenshop Alle pluimveebenodigheden Alle broedbenodigheden

11 KEMPISCHE PLUIMVEEVERENIGING OOSTMALLE BESTUURSLEDEN. Voorzitter afgevaardigde hoendercommissie Struyf Roger: Hovenierstr. 1c, 2280 Grobbendonk 014/ Secretaris Schatbewaarder afgevaardigde cultuurraad Versmissen Paul: Frans Van Gielstr. 21, 2390 Oostmalle 03/ Ondervoorzitter afgevaardigde duivencommissie & provinciaal verbond Wijnants Rudi: Antwerpseweg 265, 2340 Vlimmeren 03/ Verslaggever Van Eeckhout Erwin Kotseheide 4, 2970 Schilde 03/ Magazijnier Van Hoydonck Bart Dr K.C. Peeterslaan 9, 2990 Wuustwezel 0477/ Ringenverdeler Pynaerts Ric Boudewijnstraat 5, 2690 Brecht 0479/ Bestuurslid Bruyndoncx Felix De Lunden 37, 2170 Merksem 03/ Bestuurslid Vlaeymans Kris Broddestraat 19, 2520 Broechem 03/ Ledenbijdrage 2011 het lidgeld voor 2011 bedraagt 8. per persoon, te betalen op het rekening nummer van de club ( ). Vergaderingen: U kan dan deelnemen aan onze maandelijkse vergaderingen, waar steeds boeiende onderwerpen worden besproken. Clubkampioenschap: met onze tentoonstelling wordt er jaarlijks een clubcampioenschap ingericht voor de clubleden. Fokkerskaart 2011 de prijs bedraagt 12 voor hoofdfokkers (18 voor buitenlanders). Zij ontvangen hiervoor De fokkerskaart 2011, geldig vanaf 1 juli 2011 tot 30 juni Het fokkersboek (hierin staan alle fokkers en hun gefokte rassen). Het tijdschrift Het Vlaams Neerhof september en december 2011, maart en juni De tweede fokkerskaart in een gezin betaalt 3 (zij ontvangen enkel de fokkerskaart). Ringen 2011: ringen zijn te bestellen bij onze ringenverdeler Pynaerts Ric en kosten 0,25. per ring. Te betalen op het rekening nummer van de club ( ). Namens het provinciaal verbond Antwerpen:Onze vereniging is aangesloten bij het provinciaal verbond van fokkers van neerhofdieren. Achiel Dams Van Loo Maria Voorzitter secretaris

12 WERKSCHEMA TENTOONSTELLING TE OOSTMALLE 2010 WOENSDAG 20 OKTOBER: Te 19 uur aan de gemeentelijke feestzaal te Oostmalle. Opbouwen van de tentoonstelling. DONDERDAG 21 OKTOBER: Vanaf 9 uur verder afwerken van de lokalen. Van tot inkooien. VRIJDAG 22 OKTOBER: Van 9 tot 13 uur keuring van de dieren. Te 13 uur middagmaal. Vanaf 14 uur verzorging van de dieren. Administratie. Lokalen verder afwerken. Te 19 uur opening van de tentoonstelling. Van harte uitgenodigd! ZATERDAG 23 OKTOBER: Vanaf 9 tot 22 uur: opvang van de bezoekers en verzorging van de dieren. ZONDAG 24 OKTOBER: Vanaf 9 uur: opvang bezoekers en verzorging dieren. Te uur: prijsuitreiking tentoonstelling. Vanaf tot 19.00: uitkooien van de dieren. Te 19 uur: eetmaal voor alle helpers en helpsters. Opruimen van de lokalen, wegbergen van het materiaal in het magazijn. U KUNT DE VERENIGING EEN DIENST BEWIJZEN Bij het laden van het materiaal en het opbouwen van de tentoonstelling. Bij het verzorgen van dieren en mensen. Als secretaris van een keurmeester. Als commissaris bij het inkooien en uitkooien, als toezichter. Bij het opruimen op zondagavond. VEEL HANDEN MAKEN LICHT WERK! Gelieve uw medewerking te melden aan Versmissen Paul a.u.b. Tel 03/ Of Wij weten dat we mogen rekenen op de medewerking van velen Van harte dank voor uw hulp en steun. Het bestuur

Braekelclub Nederbraekel E-mail: marcvolkaert@skynet.be Web: www.braekelclub-nederbraekel.be In samenwerking met

Braekelclub Nederbraekel E-mail: marcvolkaert@skynet.be Web: www.braekelclub-nederbraekel.be In samenwerking met WEDSTRIJDREGLEMENT EUROPEES RASKAMPIOENSCHAP VOOR HET BRAKELHOEN en aanverwanten Zottegems hoen, Zingems hoen, Hoen van de Zwalmvallei 13-14 en 15 december 2013 georganiseerd door Braekelclub Nederbraekel

Nadere informatie

Regionale tentoonstelling

Regionale tentoonstelling Kleinveebond De STER Meeuwen VRAAGPROGRAMMA Regionale tentoonstelling 42 ste Kleindiertentoonstelling 27-28-29 november 2015 Grote - en dwerghoenders Park - en watervogels Sierduiven Konijnen Cavia www.kleinveedestermeeuwen.hoenders.net

Nadere informatie

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard

Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Secretariaat Organisatie: Huub Mertens P.P.Rubensstraat 32 6137 XX Sittard 06-19053510; huubmertns54@gmail.com Open Grens-Regio Vogelshow 2015 Onze Vogels Sittard Tentoonstellingsregels Inschrijfformulier:

Nadere informatie

We denken dat u zoals vanouds, deze show niet zal willen missen, en dit dan ook te waarderen door enkele dieren in te zenden.

We denken dat u zoals vanouds, deze show niet zal willen missen, en dit dan ook te waarderen door enkele dieren in te zenden. Vraagprogramma Voorwoord Beste Kleindierliefhebbers, Voor u ligt het vraagprogramma van De Sportfokkers Neer e.o. Dit jaar organiseren we een Open Show in de Burg. Hannenhal te Baexem, een van de kerkdorpen

Nadere informatie

V R A A G P R O G R A M M A

V R A A G P R O G R A M M A V R A A G P R O G R A M M A Met de inzendingsvoorwaarden voor de Verenigings Tentoonstelling, georganiseerd door "NUT & SPORT" te Woerden op 23 en 24 oktober 2009 in het Brediushonk, Kievitstraat 40 te

Nadere informatie

E mail : wvda.lva.merelbeke@scarlet.be Website : www.neerhof aalst rhode.be

E mail : wvda.lva.merelbeke@scarlet.be Website : www.neerhof aalst rhode.be WEDSTRIJDREGLEMENT van de NATIONALE KLEINVEETENTOONSTELLING 2013 provinciale wedstrijden van Oost-Vlaanderen 25-26 en 27 oktober 2013 georganiseerd door de kleinveevereniging HET NEERHOF WERK VAN DEN AKKER-LAND

Nadere informatie

DRUTEN 2015 AANVULLEND TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VOOR DE INTERNATIONALE N.Z.C. SHOW 2015.

DRUTEN 2015 AANVULLEND TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VOOR DE INTERNATIONALE N.Z.C. SHOW 2015. DRUTEN 2015 AANVULLEND TENTOONSTELLINGSREGLEMENT VOOR DE INTERNATIONALE N.Z.C. SHOW 2015. Speciaalclub voor Zebravinkenliefhebbers, aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. NZC TENTOONSTELLINGS

Nadere informatie

20 ste schapen-en geitenhappening VHGS

20 ste schapen-en geitenhappening VHGS 20 ste schapen-en geitenhappening VHGS Keuring van CAE- of zwoegervrije dieren op zat. 29 aug. 2015 en voor dieren zonder attest op zond.30 aug. 2015 met tentoonstelling van bijzondere schapen- en geitenrassen

Nadere informatie

Nationale TT 2015, Volière Vereniging De Huisvriend.

Nationale TT 2015, Volière Vereniging De Huisvriend. Geachte vogelliefhebber, Van 30 oktober t/m 1 november organiseert Volière vereniging De Huisvriend uit Rothem-Meerssen voor de 17-de keer op rij een Nationale Vogeltentoonstelling. We willen net zoals

Nadere informatie

vraagprogramma Voorwoord vraagprogramma Het Wase Kleinveeblad

vraagprogramma Voorwoord vraagprogramma Het Wase Kleinveeblad Voorwoord vraagprogramma Beste leden, lezers van ons clubblad Ik wil niet beginnen over het weer, en of dit al dan niet een negatieve invloed heeft op de fok en opfok van ons jonge grut. Dat het weer niet

Nadere informatie

de Vogelvrienden Leusden

de Vogelvrienden Leusden de Vogelvrienden Leusden Tentoonstellingsreglement 37 e kampioenschap Van Amersfoort 2014 De show wordt gehouden op de volgende data: Vrijdag Zaterdag Zondag 7 november van 20.00 tot 22.00 uur 8 november

Nadere informatie

VRAAGPROGRAMMA. voor de 22 e VKPV MANNELIJKE DIERENKEURING

VRAAGPROGRAMMA. voor de 22 e VKPV MANNELIJKE DIERENKEURING VRAAGPROGRAMMA voor de 22 e VKPV MANNELIJKE DIERENKEURING Open ééndagskeuring voor rammen, hanen en dwerghanen, te houden op zaterdag 15 maart 2014 in de Veenendaalhal, Nijverheidslaan 8 te Veenendaal.

Nadere informatie

TT show ter ere van onze 51 ste Vogel tentoonstelling van Tropenpracht en onze 24 ste Bijzondere Tentoonstelling

TT show ter ere van onze 51 ste Vogel tentoonstelling van Tropenpracht en onze 24 ste Bijzondere Tentoonstelling TT show ter ere van onze 51 ste Vogel tentoonstelling van Tropenpracht en onze 24 ste Bijzondere Tentoonstelling Reglementen en Inschrijfformulier 26 november t/m 29 november 2014 in Zalencentrum Muller,

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ DE TABAKVINK APPELTERRE-EICHEM

MAATSCHAPPIJ DE TABAKVINK APPELTERRE-EICHEM MAATSCHAPPIJ DE TABAKVINK APPELTERRE-EICHEM Aanvullend reglement van inwendige orde De maatschappij "De Tabakvink" te Appelterre-Eichem werd gesticht in 1984 buiten alle politiek, met als doel : prijskampen

Nadere informatie

Vraagprogramma. Kleindierensport vereniging. Vessem en omstreken.

Vraagprogramma. Kleindierensport vereniging. Vessem en omstreken. Vraagprogramma Kleindierensport vereniging Vessem en omstreken. Open Tentoonstelling Waarin ondergebracht De Provinciale van Brabant & verenigingstentoonstelling K.V.V.e.o. 23, 24, 25 en 26 oktober 2014

Nadere informatie

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE

REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE REGLEMENTEN EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN BIJ HET INRICHTEN VAN WEDSTRIJDEN OBEDIENCE IN BELGIE 1. Algemene bepalingen Obedience is een internationaal FCI wedstrijdprogramma, waarvoor in België volgende afkortingen

Nadere informatie

Kleindierenshow Brabant

Kleindierenshow Brabant Vraagprogramma Kleindierenshow Brabant Georganiseerd door Kleindierensport Vereniging Vessem en omstreken Open Tentoonstelling Waarin ondergebracht De Provinciale KLN Tentoonstelling van Brabant & verenigingstentoonstelling

Nadere informatie

C L U B T E N T O O N S T E L L I N G 2013

C L U B T E N T O O N S T E L L I N G 2013 C L U B T E N T O O N S T E L L I N G 2013 KONIJNEN, CAVIA S, HOENDERS, DWERGHOENDERS, WATERVOGELS en SIERDUIVEN te houden op 6 t/m 8 november 2013 in de Molenschuur bij Molen De Lelie, Molenpad 7, 7731

Nadere informatie

SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2014

SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2014 SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2014 ALGEMENE INFORMATIE HET LIDGELD BEDRAAGT 15 EN GELD VOOR DE NATURA EN GESPONSORDE PRIJZEN, ZOALS EERDER VERMELD DIENT MEN 10 PER CATEGORIE (ZOWEL OUDE, JAARSE ALS JONGEN)

Nadere informatie

Verenigingswedstrijd 2010.

Verenigingswedstrijd 2010. Verenigingswedstrijd 2010. Evenals voorgaande jaren houden we een verenigingswedstijd, waarmee we als leden strijden om de titel,,, Fokker van het jaar. Binnen onze vereniging hebben we al jaren een groot

Nadere informatie

Gevraagd worden: Hoenders Dwerghoenders, Serama s Konijnen Cavia s - Sierduiven OorspronkelijkeDuivenrassen

Gevraagd worden: Hoenders Dwerghoenders, Serama s Konijnen Cavia s - Sierduiven OorspronkelijkeDuivenrassen Gevraagd worden: Hoenders Dwerghoenders, Serama s Konijnen Cavia s - Sierduiven OorspronkelijkeDuivenrassen 1938 2013 75 JAAR Op 21 22 en 23 November 2013 Afrikalaan 1 3 Vroomshoop Beste sportvrienden

Nadere informatie

Vogelvereniging De Goudvink Opgericht juni 1965 te Vught www.degoudvink.nl www.facebook.nl/degoudvink.vught

Vogelvereniging De Goudvink Opgericht juni 1965 te Vught www.degoudvink.nl www.facebook.nl/degoudvink.vught Vogelvereniging De Goudvink Opgericht juni 1965 te Vught www.degoudvink.nl www.facebook.nl/degoudvink.vught Bij deze nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze 1965 2015 Jubileum vogelshow Het Gouden

Nadere informatie

Najaarsboekje 2013. Nederlandse Speciaalclub van Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen en Parelgrijs van Halle fokkers

Najaarsboekje 2013. Nederlandse Speciaalclub van Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen en Parelgrijs van Halle fokkers Nederlandse Speciaalclub van Chinchilla, van Beveren, Zilvervos, Marter, Zwartgrannen en Parelgrijs van Halle fokkers Hierbij treft u de webversie Voor leden is er een volledige versie beschikbaar. Najaarsboekje

Nadere informatie

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar:

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: 17 de ZN-Tweedaagse Deze TWEEDAAGSE ( internationale ) wedstrijd wordt georganiseerd op zaterdag 15 en zondag 16 november

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

Inkorving: Dinsdag 10 november 2015 van 10 tot 20 u. Keuring: Woensdag 11 november 2015 van 7 tot 18 u Donderdag 12 november 2015 van 7 tot 10 u

Inkorving: Dinsdag 10 november 2015 van 10 tot 20 u. Keuring: Woensdag 11 november 2015 van 7 tot 18 u Donderdag 12 november 2015 van 7 tot 10 u 28 e Europashow EE voor pluimvee, konijnen, vogels en hamsters Wedstrijdreglement sectie vogels 4 e Europashow EE voor jongeren De tentoonstelling heeft plaats in Metz. Het geldende reglement is deze van

Nadere informatie

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar:

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: 16 de ZN-Tweedaagse Deze TWEEDAAGSE ( internationale ) wedstrijd wordt georganiseerd op zaterdag 16 en zondag 17 november

Nadere informatie

SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2015 2005-2015 RAMEN DEUREN IN HOUT PVC ALU GLASWERKEN ISOLEREN EN INRICHTING VAN ZOLDERKAMERS WWW.SCHOTSMANS.

SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2015 2005-2015 RAMEN DEUREN IN HOUT PVC ALU GLASWERKEN ISOLEREN EN INRICHTING VAN ZOLDERKAMERS WWW.SCHOTSMANS. SPONSORGROEP HAGELAND PROGRAMMA 2015 2005-2015 RAMEN DEUREN IN HOUT PVC ALU GLASWERKEN ISOLEREN EN INRICHTING VAN ZOLDERKAMERS WWW.SCHOTSMANS.BE ALGEMENE INFORMATIE ONZE KAMPIOENSCHAPPEN ZULLEN IN HET

Nadere informatie

NEDERLANDSE JAVAKRIELENFOKKERS OP BEZOEK AAN DE DISTRICTSHOW DE STER MEEUWEN IN BELGIE.

NEDERLANDSE JAVAKRIELENFOKKERS OP BEZOEK AAN DE DISTRICTSHOW DE STER MEEUWEN IN BELGIE. NEDERLANDSE JAVAKRIELENFOKKERS OP BEZOEK AAN DE DISTRICTSHOW DE STER MEEUWEN IN BELGIE. Tekst en foto s: Adri (comb. Goorden-Hermsen) Donderdagavond 8 december vertrokken we vanuit Nederland naar de districtshow

Nadere informatie

PROPAGANDAWEDSTRIJD KCCM 21 en 22 september 2013

PROPAGANDAWEDSTRIJD KCCM 21 en 22 september 2013 Blz. 1 KONINKLIJKE CANO CLUB MECHELEN vereniging zonder winstoogmerk gesticht in 1933 aangesloten bij het KBKV en bij het VKKF www.kccm.be Johan Coppens Auwegemvaart 103/02 2800 Mechelen clubgebouw : Auwegemvaart

Nadere informatie

ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN EN REGLEMENTEN VAN DE NGC-DBS.

ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN EN REGLEMENTEN VAN DE NGC-DBS. ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN EN REGLEMENTEN VAN DE NGC-DBS. Per 1-1-2015 Subreglement 2 van artikel 25 van het Huishoudelijk reglement NGC-DBS. SUBARTIKEL 1. Tentoonstellingen: Alle door de vereniging

Nadere informatie

VOGELVERENIGING "ONS IDEAAL" BOXTEL EN OMSTREKEN. Nationale tentoonstelling 2012 (met verkoopklasse)

VOGELVERENIGING ONS IDEAAL BOXTEL EN OMSTREKEN. Nationale tentoonstelling 2012 (met verkoopklasse) VOGELVERENIGING "ONS IDEAAL" BOXTEL EN OMSTREKEN Nationale tentoonstelling 2012 (met verkoopklasse) T.T.-voorwaarden/ reglement/ prijzenschema Nationale tentoonstelling, die gehouden zal worden op zaterdag

Nadere informatie

VRAAGPROGRAMMA PEELLANDSHOW Open tentoonstelling

VRAAGPROGRAMMA PEELLANDSHOW Open tentoonstelling STREVEN NAAR BETER ASTEN VRAAGPROGRAMMA PEELLANDSHOW Open tentoonstelling van PLUIMVEE, KONIJNEN, CAVIA S, SIERDUIVEN, OORSPRONKELIJKE DUIVEN, SIER- & WATERVOGELS Waarin ondergebracht verenigingstentoonstelling

Nadere informatie

Inschrijven via het digitaal inschrijfsysteem

Inschrijven via het digitaal inschrijfsysteem Inschrijven via het digitaal inschrijfsysteem Het digitaal systeem werkt volledig automatisch, dat wil zeggen dat er in de diverse stappen geen bemoeienis nodig is van medewerkers van de Champion Show.

Nadere informatie

Duivenmaatschappij ELK ZIJN RECHT Ede - Haaltert Stamnummer 44822

Duivenmaatschappij ELK ZIJN RECHT Ede - Haaltert Stamnummer 44822 Duivenmaatschappij ELK ZIJN RECHT Ede - Haaltert Stamnummer 44822 Cafe Ankerhof Bij Harry en Mieke Huytstraat 36 9450 Haaltert Tel: 053/83.96.30 Woensdag gesloten Beste duivenliefhebbers, Het nieuwe seizoen

Nadere informatie

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT TENTOONSTELLINGSREGLEMENT ARTIKEL 1 De afdeling organiseert jaarlijks een vogeltentoonstelling. Het bestuur van de afdeling is belast met de zorg voor de totstandkoming van de tentoonstelling. Indien zich

Nadere informatie

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 9 e Garnalenrit zaterdag 31 oktober 2015 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 9e6de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Vraagprogramma voor de open kleindiertentoonstelling op 29, 30 en 31 oktober 2015 in de manege De Bouwkamp te Putten

Vraagprogramma voor de open kleindiertentoonstelling op 29, 30 en 31 oktober 2015 in de manege De Bouwkamp te Putten Afzender: Veluwepoortshow p./a. Meerkoetstraat 32 3882 HZ Putten 2015 Vraagprogramma voor de open kleindiertentoonstelling op 29, 30 en 31 oktober 2015 in de manege De Bouwkamp te Putten die georganiseerd

Nadere informatie

U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3

U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3 U wilt zich aansluiten bij VJJF?... 3 I. De aansluiting van de club... 4 II. Nieuwe leden/hernieuwingen... 5 Voorbeeld: Opmaakbon...6 Voorbeeld: Verzekerings/aansluitingsformulier...7 III. Het lidboekje...

Nadere informatie

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT HORSEFOOD DRESSUUR TALENT 2015 RSV De Cavalieren uit Berkel-Enschot organiseert in samenwerking met de afdeling Midden Brabant Zuid van het KWPN het HORSEFOOD DRESSUUR TALENT. Het is een wedstrijd voor

Nadere informatie

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT

HORSEFOOD DRESSUUR TALENT HORSEFOOD DRESSUUR TALENT 2014 De afdeling Midden Brabant Zuid van het KWPN organiseert het HORSEFOOD DRESSUUR TALENT. Het is een wedstrijd voor 4-, en 5- jarige dressuurpaarden. Het HORSEFOOD DRESSUUR

Nadere informatie

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT TENTOONSTELLINGSREGLEMENT Dit reglement bestaat uit twee delen: A. het Reglement voor de Open tentoonstellingen (ROT) Open tentoonstelling Nationale tentoonstelling Bijzondere open tentoonstelling (Bondstentoonstellingen

Nadere informatie

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op de : 7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 februari 2015 Waar: Stedelijk overdekt zwembad van de stad

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 1 De Vlaamse Zaalvoetbalbond is de enige federatie die enkel zaalvoetbal aanbiedt en erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Tevens zijn wij erkend door BLOSO.

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2015-2016 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND

S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND S.NL UITNODIGING COMMERCIËLE STAND WIJ BOUWEN AAN DE 4 DE UITGAVE VAN AMERICAN STARS ON WHEELS SHOW OP 22 & 23 AUGUSTUS 2015 IN HET ANTWERP EXPO COMPLEX VAN ANTWERPEN, EXCLUSIEF VOOR AMERIKAANSE CARS EN

Nadere informatie

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat op het nummer 02/545.57.57 of stuur een mailtje naar info@houtproef.be.

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons secretariaat op het nummer 02/545.57.57 of stuur een mailtje naar info@houtproef.be. een organisatie van Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers Contactpersoon: Filip Coveliers Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel T 02 545 57 05 F 02 545 58 59 info@houtproef.be www.houtproef.be FAQ vragen

Nadere informatie

HONDENSHOW hoe gaat dat in z n werk?

HONDENSHOW hoe gaat dat in z n werk? HONDENSHOW hoe gaat dat in z n werk? Lijkt het je leuk om met de hond mee te doen aan een hondenshow? Begin dan eerst zelf je hond te beoordelen en let er bij een reu op dat hij alle twee de teelballen

Nadere informatie

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 26 april 2015 om 9u00 op de terreinen van KPC Mistral

De P.I.B. Oost-Vlaanderen gaat door op zondag 26 april 2015 om 9u00 op de terreinen van KPC Mistral REGLEMENT: PROVINCIALE EN VLAAMSE INTERCLUB BEKER Artikel 1. Principe 1. De provinciale en Vlaamse interclubbeker betreft zowel damesploegen als ploegen heren/gemengd. Hij heeft tot doel, in beide categorieën,

Nadere informatie

Sportieve werking 2015-2016

Sportieve werking 2015-2016 Sportieve werking 2015-2016 Wie is wie? Jeugdbestuur Filip Helsen Jeugdvoorzitter 0495/91.66.71 filip.wendy@telenet.be Kurt s'jongers Jeugdsecretaris 0479/53.87.74 kurtsjongers@gmail.com Kurt Paepen Kledij-

Nadere informatie

52e Nationale Tentoonstelling

52e Nationale Tentoonstelling Indien retour afzender 8925HB25 52e Nationale Tentoonstelling te Leeuwarden 19 t/m 24 oktober 2015 Waarin opgenomen de Regioshow van de Nederlandse Zebravinken Club regio Friesland 1 Beste vogelliefhebbers

Nadere informatie

Vogelvereniging. Kleur en Zang. IJsselstein

Vogelvereniging. Kleur en Zang. IJsselstein Vogelvereniging Kleur en Zang IJsselstein Uitnodiging voor inschrijving districtstentoonstelling 2015 district Utrecht georganiseerd door vogelvereniging Kleur en Zang te IJsselstein in verband met het

Nadere informatie

Klasse Soort en/of kleurslag van de vogel Bedrag

Klasse Soort en/of kleurslag van de vogel Bedrag Wedstrijdklasse : (JEUGD GRATIS) Naam Adres Enkelingen:... x. 1,00 =.... Postc.+ woonplaats Stel..... x. 2,00 =.... Telefoon Stam:... x. 4,00 =.... Afdelingscode Catalogus (verplicht): =. 2,50 Kweeknr:

Nadere informatie

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012. Trophée Jean Haneffe

Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012. Trophée Jean Haneffe Ski Club de Bruxelles rue Frans Merjay, 111 1050 Bruxelles Uitnodiging wedstrijden Le Corbier 2011-2012 Trophée Jean Haneffe Programma: Maandag 2 januari : Welkomsdrink 18.00 in Salle de Charvin Maandag

Nadere informatie

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel

Nadere informatie

www.flandersjudocup.be 1

www.flandersjudocup.be 1 1 Flanders Judocup 2013 Terugblik Flanders Judocup 2012 + Internationale stage In 2012 namen net geen 800 judoka s uit 13 verschillende landen deel aan de Flanders Judocup; kwantiteit én kwaliteit verzekerd!

Nadere informatie

SPONSORGROEP HAGELAND 5 JARIG BESTAAN PROGRAMMA JUBILEUMJAAR 2011

SPONSORGROEP HAGELAND 5 JARIG BESTAAN PROGRAMMA JUBILEUMJAAR 2011 SPONSORGROEP HAGELAND 5 JARIG BESTAAN PROGRAMMA JUBILEUMJAAR 2011 PVC RAMEN EN DEUREN BINNENSCHRIJNWERK INRICHTING VAN ZOLDERKAMERS SCHOTSMANS BVBA KERKSTRAAT 43 3270 SCHERPENHEUVEL 0495/949266 WWW.SCHOTSMANS.BE

Nadere informatie

Hagelands Neerhof v.z.w.

Hagelands Neerhof v.z.w. Hagelands Neerhof v.z.w. Tweemaandelijkse Clubblad Editie September-Oktober 2013 V OORWOORD Beste leden, Het nieuwe tentoonstellingsseizoen is aangebroken. De eerste tentoonstellingen, waaronder Gullegem,

Nadere informatie

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016

LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 LOTTO-BEKER VAN BELGIË NIEUWELINGEN REGLEMENT 2016 1 WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE LOTTO-BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours

Nadere informatie

Geachte clubverantwoordelijke, maandag 5 maart 2012

Geachte clubverantwoordelijke, maandag 5 maart 2012 Secretariaat : Jacobs Victor Bischopslaan 39 / 5 2340 Beerse 0494/630389 E-mail : victor.jacobs2@telenet.be Website : http://sites.google.com/site/provcomant/ Geachte clubverantwoordelijke, maandag 5 maart

Nadere informatie

BWP keuring kandidaat-dekhengsten 2013

BWP keuring kandidaat-dekhengsten 2013 BWP keuring kandidaat-dekhengsten 2013 De laatste jaren werden er meer dan 100 hengsten aangeboden voor de kandidaat keuring BWP en kan er zeker en vast gesproken worden van kwaliteitsvolle en interessante

Nadere informatie

RO&RC : REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

RO&RC : REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN KONINKLIJK BELGISCH YACHTING VERBOND vzw FEDERATION ROYALE BELGE DU YACHTING asbl RO&RC : REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Goedgekeurd RO&RC/KBYV 29-03-2011 - RvB/KBYV 27-04-2011 Dit reglement is geldig

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014 KAATSENTITEIT VLAANDEREN v.z.w. Maatschappelijke zetel: Houtmarkt 1, 9300 Aalst Secretaris-Schatbewaarder Thierry Dufour Zeuningenstraat 12 1570 Tollembeek Tel.: 0475/61.00.77 E-mail: Thierry.Dufour@telenet.be

Nadere informatie

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Het Jeugdcriterium Frans Claes is een nationale wedstrijd over 3 dagen. Het wordt ingericht door KRV de skeelerclub van de Kempen, Koninklijk Modern Skatersclub Wilrijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

Antwerp Ski Team Club reglement 2015-2016

Antwerp Ski Team Club reglement 2015-2016 Antwerp Ski Team Club reglement 2015-2016 Lidmaatschap: - Steunend Lid = steun aan club. - Lid = lidmaatschap AST, SNEEUWSPORT VLAANDEREN licentie - Lid met piste = lidmaatschap AST + SNEEUWSPORT VLAANDEREN

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY. Tornooireglement Uitgave januari 2011

ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY. Tornooireglement Uitgave januari 2011 ANTWERP SENIOR GOLF TROPHY Tornooireglement Uitgave januari 2011 1. Algemene principes De Antwerp Senior Golf Trophy, ASGT, is een jaarlijks tornooi tussen de senioren van Cleydael Golf & Country Club,

Nadere informatie

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille.

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden. Daarom ontvangt ook iedere deelnemer een medaille. Hasselt, 15 november 2015 Beste G-karateka, p zondag 31 januari 2016 is het zover: het open Belgisch Kampioenschap G-karate 2016! Het kampioenschap wordt georganiseerd door Goju-ryu karate-do Kuyukai Liege,

Nadere informatie

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013

N-ROU-DP-12003-121121-RN-BEKER VAN BELGIE JUNIOREN 2013 1. WEDSTRIJDEN TELLENDE VOOR DE BEKER VAN BELGIË Elke organisator van een wegwedstrijd of een tijdrit die zijn parcours wijzigt dient zijn parcours uiterlijk drie maanden voor het evenement te laten keuren

Nadere informatie

ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting

ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op : 6 ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting Wanneer: Waar: Bijkomen info: zaterdag 15 en zondag 16 februari 2014 Stelijk overkt zwembad van

Nadere informatie

Kampioenschap van België 2014

Kampioenschap van België 2014 Reglement Masters & Bachelors Kampioenschap van België 2014 11.05.14 Brussels Expo, Paleis 3 www.coiffure.org wedstrijden@coiffure.org Beauty Selection Brussels Nationale wedstrijden tijdens vakbeurs BEAUTY

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

inschrijfformulier Open European Quilt Championships 2009 30 april - 3 mei 2009 persoonlijke informatie Voor de kampioen: naaimachine

inschrijfformulier Open European Quilt Championships 2009 30 april - 3 mei 2009 persoonlijke informatie Voor de kampioen: naaimachine inschrijfformulier persoonlijke informatie naam deelnemer adres deelnemer Open European Quilt Championships 2009 30 april - 3 mei 2009 Evenement adres: NH Koningshof, Locht 117 5500 AC Veldhoven, Nederland

Nadere informatie

VRAAGPROGRAMMA KLEINDIERENSHOW VRIJDAG 6 EN ZATERDAG 7 NOVEMBER

VRAAGPROGRAMMA KLEINDIERENSHOW VRIJDAG 6 EN ZATERDAG 7 NOVEMBER VRAAGPROGRAMMA KLEINDIERENSHOW VRIJDAG 6 EN ZATERDAG 7 NOVEMBER 2015 Tijdelijke Markthal - Baron van Nagellstraat 158 Industrieterrein De Harselaar - Barneveld TOEGANG GRATIS Gallinova, is een open tentoonstelling

Nadere informatie

INFORMATIE RASGEBONDEN EUROPASHOW

INFORMATIE RASGEBONDEN EUROPASHOW INFORMATIE RASGEBONDEN EUROPASHOW AFWIJKINGEN De regelgeving van de Entente gaat voor het Nederlandse tentoonstellingsreglement en Nederlandse keursysteem. Je kan stellen dat er sprake is van een show

Nadere informatie

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw Huishoudelijk Reglement Bredense Bruinvissen vzw Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Bredense Bruinvissen vzw (verder te gebruiken als BBV)

Nadere informatie

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Geachte, Gelieve volgende brochure van KSCW Hofstade eens door te nemen, wij vinden het belangrijk dat U kan weten hoe belangrijk het is voor een club sponsors te hebben.

Nadere informatie

HANDLEIDING AANSLUITING NIEUWE LEDEN BENODIGDHEDEN.

HANDLEIDING AANSLUITING NIEUWE LEDEN BENODIGDHEDEN. Vlaamse Boks Liga vzw Secretariaat : Etienne Brusselmans Moerbeistraat 5 2811 Mechelen-Hombeek T:015-33 66 30 F 015/34 70 81 bank : 001-3859858-13 Etienne.brusselmans@telenet.be Voorzitter: Tilleman Roger:roger.tilleman@skynet.be

Nadere informatie

10de jaargang nr 2 februari 2015

10de jaargang nr 2 februari 2015 FOTOGROEP ANTWERPEN VZW Hagenbroeksesteenweg, 174, 2500 Lier www.fotogroepantwerpen.be 10de jaargang nr 2 februari 2015 v.u.: Walter Goormans, Ter Heydelaan 177 bus1, 2100 Deurne, goormans.walter@telenet.be

Nadere informatie

Deze show mag u niet missen en schrijft u uw dier zo spoedig mogelijk in. Wij willen graag van harte welkom het en alvast veel succes gewenst.

Deze show mag u niet missen en schrijft u uw dier zo spoedig mogelijk in. Wij willen graag van harte welkom het en alvast veel succes gewenst. Voorwoord; Beste inzenders, Op 20, 21 en 22 november zijn wij voornemens om onze show weer te laten plaats vinden. Vorig jaar volop in de publiciteit vanwege de vogelgriep. Hopelijk dit jaar vanwege een

Nadere informatie

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN

TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN TECHNISCH REGLEMENT VLAAMSE SCHIETSPORTKOEPEL AFDELING DOELSCHIETEN Art. 1. Dit landelijk technisch reglement bevat aanvullende bepalingen op het Technisch Reglement ISSF en de Nationale Reglementen en

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. Open European Quilt Championships 2014 23 tot en met 26 oktober 2014

INSCHRIJFFORMULIER. Open European Quilt Championships 2014 23 tot en met 26 oktober 2014 INSCHRIJFFORMULIER PERSOONLIJKE INFORMATIE naam deelnemer Open European Quilt Championships 2014 23 tot en met 26 oktober 2014 Evenement adres: NH Koningshof, Locht 117 5504 RM Veldhoven, Nederland adres

Nadere informatie

PROVINCIAAL BESTUUR VBR WEST VLAANDEREN www.bbr-vbr-wvl.be

PROVINCIAAL BESTUUR VBR WEST VLAANDEREN www.bbr-vbr-wvl.be PROVINCIAAL BESTUUR VBR WEST VLAANDEREN www.bbr-vbr-wvl.be Aan : West-Vlaamse VBR clubs Provinciale Bestuursleden Verslaggevers kranten Oostende, 10 februari 2015 Verslag van de vergadering van het "Provinciaal

Nadere informatie

2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen)

2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen) 2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen) BOOGSCHIETEN Zat. 4 juli 2009 Wedstrijden van 9 tot 18 uur Aansluitend : prijsuitreiking en huldiging van de kampioenen

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Geachte sportvrienden, Van harte welkom op de 60 e JUBILEUM Fivelshow in manege Eemsrakkers Hoofdweg 38, 9905 PD te Holwierde.

Geachte sportvrienden, Van harte welkom op de 60 e JUBILEUM Fivelshow in manege Eemsrakkers Hoofdweg 38, 9905 PD te Holwierde. VRAAGPROGRAMMA 1 Geachte sportvrienden, Van harte welkom op de 60 e JUBILEUM Fivelshow in manege Eemsrakkers Hoofdweg 38, 9905 PD te Holwierde. De Fivelshow wordt gehouden op een mooie en ruime locatie,

Nadere informatie

vraagprogramma KDS Oost IJsselmonde Clubtentoonstelling 1, 2 en 3 november 2012 Kleindiersportvereniging

vraagprogramma KDS Oost IJsselmonde Clubtentoonstelling 1, 2 en 3 november 2012 Kleindiersportvereniging Kleindiersportvereniging 1 Voorwoord Beste sportvriend(in), Het is een cliché maar wat vliegt de tijd, alweer een jaar voorbij waarin van alles gebeurd. En als je om je heen vraagt hoe gaat het met je

Nadere informatie

U12 Gew. KFC TURNHOUT 148. 14 augustus 2015. Miniemen toernooi. Locatie: Sportcomplex De Leemshoeve Steenweg op Merksplas 80 2300 Turnhout

U12 Gew. KFC TURNHOUT 148. 14 augustus 2015. Miniemen toernooi. Locatie: Sportcomplex De Leemshoeve Steenweg op Merksplas 80 2300 Turnhout U12 Gew. KFC TURNHOUT 148 14 augustus 2015 Locatie: Sportcomplex De Leemshoeve Steenweg op Merksplas 80 2300 Turnhout Voorwoord Beste sportvrienden, Van harte welkom op ons 3 de moederdagtoernooi van 14

Nadere informatie

Inschrijvingsbundel 2015

Inschrijvingsbundel 2015 SPECIAL EVENTS Inschrijvingsbundel 2015 Cermonies - Eed Vlag s Toort Art exh ibition Animaties h Torc run nthaal O Family Belgium Beste clubverantwoordelijke, Wij zijn blij om u terug te zien in de voorbereidingen

Nadere informatie

VRAAGPROGRAMMA DRESSUUR Outdoor Gelderland Trofee 2012 Versie 1

VRAAGPROGRAMMA DRESSUUR Outdoor Gelderland Trofee 2012 Versie 1 algemene informatie Wedstrijdnummer type evenement basis dressuur klasse Z2 evenement Outdoor Gelderland locatie De Steeg datum finale zaterdag 2 juni 2012 organisatie naam Outdoor Gelderland BV adres

Nadere informatie

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/01/2015

VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/01/2015 VOORPROGRAMMA Datum aanvraag: 19/01/2015 voor een zwemwedstrijd onder de reglementen van de FINA/KBZB/VZF Antw O Vl.Bra X Limb O O-Vl O W-Vl O Goedgekeurd voor het VSB op 27/01/2015 Kamprechter: Naam:

Nadere informatie

Een nieuwe Rugbyclub oprichten?

Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Organisatie van Rugby in België en Vlaanderen Belgische Rugbybond vzw Voorzitter: Dany Roelands Vlaamse Rugbybond vzw Rvb: Dirk Vandevoorde (voorzitter)* Jan Coupé (technisch

Nadere informatie

VRAAGPROGRAMMA. 25 oktober in Veenendaal. 2014 Vraagprogramma voor Het Belgisch Krielenfestijn, 25 oktober 2014 Pagina 1. Het Belgisch Krielenfestijn

VRAAGPROGRAMMA. 25 oktober in Veenendaal. 2014 Vraagprogramma voor Het Belgisch Krielenfestijn, 25 oktober 2014 Pagina 1. Het Belgisch Krielenfestijn VRAAGPROGRAMMA VOORWOORD Beste fokker van Belgische krielrassen, Ook dit jaar organiseren de ABC en de ZOBK weer gezamenlijk het intussen al bekende Belgisch Krielenfestijn. Ondanks de kritische noten

Nadere informatie

19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen

19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen 19e Paastornooi U 11 * Pre - miniemen Paasdagen 04 april en 06 april 2015 Indeling van de reeksen reeks A reeks B S.K. Berlaar B 9375 groen - rood Lyra T.S.V. 7776 rood - wit S.V. Grasheide 7923 geel -

Nadere informatie

REGLEMENT vogeltentoonstelling 2015

REGLEMENT vogeltentoonstelling 2015 REGLEMENT vogeltentoonstelling 2015 Van Vogelvereniging Spijkenisse en omstreken lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Clubgebouw vogelvereniging, Maaswijkweg 10 te Spijkenisse. Sluiting inschrijving:

Nadere informatie