DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013"

Transcriptie

1 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 j IN DIT NUMMER: Kerkennacht: Ridders van de ronde tafel Oversteken naar De Bron Geleefd Geloofd - interview Gerrit Spronk De werkweek van Gea van der Vaart

2 COLOFON Drieluik verschijnt elf keer per jaar als officieel orgaan van de Protestantse Gemeente Amersfoort Redactieadres Operaweg 91, 3816 EC Amersfoort, tel. (033) , 2 Inleveren kopij Voor het nummer van 25 september uiterlijk 6 september inleveren. Redactie Marja Brak (eindredactie), Corita Johannes-den Oudsten, Helma Maas, Koos van Noppen, Christine Raven, Anneke Verhoeven Protestantse Gemeente Amersfoort Algemene Kerkenraad: Scriba algemeen: A.C. Looijen, tel. (085) , Diaconaal opbouwwerker: Joke Koolhof, tel (033) (ma/di/do), Kerkelijk Bureau Noordewierweg 131 (ingang Grebbestraat), 3812 DD, tel. (033) , Voor: ledenadministratie, abonnement Drieluik, collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Open: dinsdag t/m donderdag van uur. Bankrekeningen Kerkelijke Bijdragen: ING t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA Collectebonnen: ING t.n.v. Protestantse Gemeente Collectebonnen Diaconie: INGA t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort Productie Basisvormgeving: Caroline Tilma, Image33 visuele communicatie Opmaak en druk: Drukkerij De Gans BV Amersfoort Van de redactie Drieluik is vernieuwd! Nu helemaal in kleur (voor dezelfde kostprijs!) en ook de inhoud ging op de schop. In het vorige nummer kreeg u van de nieuwe inhoud al een voorproefje: een interview met een gemeentelid onder de noemer: Geleefd geloof en de rubriek Oversteken (kerkganger op bezoek in een andere wijkgemeente). We voegen nu de rubriek Paneel (een onderdeel van een drieluik) toe. Daarvoor is een panel gevormd van twaalf gemeenteleden, die bij toerbeurt reageren op een vraag of stelling die de redactie aan hen voorlegt. Ook nieuw is het Prikbord, waarop wijkgemeenten iets kunnen aankondigen. De wijkgemeenten hadden altijd twee pagina s ter beschikking, maar daar werd erg flexibel mee omgegaan waardoor de lengte nogal verschilde en er soms verschillende wijken op één pagina stonden. Wel gezellig, maar het leverde ook een onrustig en onoverzichtelijk beeld op. Voortaan wordt er strikt de hand gehouden aan de toegemeten ruimte en plaats. Dat is nog even wennen voor de wijkredacteuren. We zijn benieuwd hoe het vernieuwde blad u bevalt. Het kan altijd beter! Hebt u suggesties hoe, laat die de redactie dan weten (zie adres in het Colofon hiernaast). Gewoon een compliment mag natuurlijk ook. Marja Brak Voorpagina: Van 21 september t/m 29 september is de Vredesweek (zie achterpagina en wijkberichten De Bron). In de Vredeskrant (uitg. IKV/Pax Christi) staat een interview met fotograaf Andreas Stahl, die deze foto van Syrische kinderen in een vluchtelingenkamp maakte. Inzetfoto: Gerrit Spronk (zie pag. 6-8)

3 Ridders van de ronde tafel De tweede Amersfoortse Kerkennacht 22 juni had een andere opzet dan de vorige. Geen centraal programma, maar geconcentreerd in de wijken waar de verschillende kerken samenwerkten. Zoals in Amersfoort-Zuid. Een impressie van één van de organisatoren. Het is mei Het decor: een ronde tafel in een grote villa. De kerk van Christus van de Heiligen der Laatste Dagen(Mormonen). De spelers: tien leden van vijf kerken in dit gebied: naast deze kerk zijn dat Ansfriduskerk, Bergkerk, Fonteinkerk en Leger des Heils. Het scenario: opzetten van een plan om met elkaar de Kerkennacht te organiseren in Amersfoort Zuid. De associatie: Koning Arthur had het goed gezien. Zet een aantal heel verschillende mensen om een ronde tafel en iedereen is gelijk: geen oorlogsplannen, maar constructief nadenken over nieuw te zetten stappen. Zo verging het de ridders van de ronde tafel. Zo vergaat het nu ons. Het verloop avond is vruchtbaar: we informeren elkaar en bouwen aan een mooi programma voor 22 juni. Hierin staat de processie, ofwel het verbinden van de kerken door middel van een wandeling centraal. Elke kerk maakt verder een eigen programma. Aan het eind zullen we samenkomen in de Fonteinkerk en sluiten zingend en verbonden met elkaar af. Ook gaan we rozen uitdelen op zaterdagmiddag bij twee supermarkten. Voorbijgangers reageren voornamelijk enthousiast en nemen de roos en de flyers in ontvangst. De roos is bedoeld om weer door te geven. Want dat is wat de kerken ook doen en wat we gemeenschappelijk hebben: we geven de oude verhalen uit de bijbel door. Om geïnspireerd te raken en om mee verder te gaan. De hartelijke ontvangst is het begin van een inspirerende bijeenkomst. Wat maakt het dan uit dat men in dit kerkgebouw principieel geen koffie of thee schenkt, maar zich houdt aan pure vruchtensappen? Na een korte rondleiding door het gebouw gaan we aan de slag. De De première In een aantal wijken werden schoenen gepoetst van voorbijgangers (foto: Inge Geurs) Zaterdag 22 juni. De kerken in Amersfoort Zuid hebben een mooi programma en zijn verrast door het aantal bezoekers: meer dan twee jaar geleden! En veel nieuwe gezichten. De zwaankleef-aan wandeling is voor herhaling vatbaar, dit lijkt een goed en werkend concept. Maar echt ontroerend is het slotakkoord in de Fonteinkerk: tijdens een Taizéviering georganiseerd door de Fonteinkerk zelf - druppelen de wandelaars langs de andere kerken binnen en sluiten aan, zingen mee. Tot slot klinkt het Vrede voor jou en staan we in een grote kring: net als bij de ronde tafel in mei staan de ridders, nu veel groter in aantal, van de diverse kerken bij elkaar. Ontmoeten elkaar en schudden handen, wensen elkaar vrede. Zo zou het altijd moeten gaan. En de kerkennacht? Graag over 2 jaar weer! Tekst: Gerian Dijkhuizen, lid Bergkerk Trompetspel vanaf toren St. Joriskerk (foto: Inge Geurs) 3

4 Oversteken Oversteken door: Helma Maas Chris Way (53) wilde voor deze rubriek dolgraag naar De Bron. Daar was hij nog niet geweest. Zodra hij binnenkomt, komen er wel herinneringen boven. Zo heeft in de jaren zeventig, toen het kerkgebouw (toen nog De Open Hof geheten) er nog maar net stond, het Farel College een aantal maanden gebruik gemaakt van de kerk. In wat nu de consistorie en clubruimtes zijn, waren leslokalen. Tijdens het koffiedrinken ontmoet Chris er zelfs Henk Jonker, leraar wiskunde in die tijd. Nieuwe Kerk steekt over naar De Bron Datum: 21 juli 2013 Voorganger: ds. Titus Woltinge van De Hoeksteen Schriftgedeelten: Lucas 10:38-42 en 1 Timoteüs 4:9-16 Viering Heilig Avondmaal Duur van de dienst: 1 uur en 20 minuten Deze dienst zelf bekijken: en dan via knop Kerk TV naar de dienst van 21 juli. De liturgie van het Heilig Avondmaal doet Chris denken aan de Anglicaanse kerk. Ik ben in die kerk opgegroeid en ging vroeger met mijn ouders naar Utrecht naar de Holy Trinity kerk. Ook toen ik in Afghanistan gelegerd was, bezocht ik graag een Anglicaanse kerk. Zowel het consecratiegebed waarin je bij brood en wijn spreekt over het lichaam van Christus en het Agnus Dei, de gezongen tekst waarin je Christus als Lam Gods aanroept, lijken in deze dienst in De Bron zo overgenomen uit de Anglicaanse liturgie. De kinderen brengen het avondmaalservies binnen op het moment dat ze uit de kindernevendienst komen. Twee ambtsdragers geven aan wanneer welke rij naar voren mag lopen om brood, wijn of druivensap te ontvangen. Ook de kinderen nemen deel aan het avondmaal. 4 Lector Jan Kerkhoven en dominee Titus Woltinge Wat direct opvalt Het is een heel modern gebouw, zo licht. Ik hou nogal van theater en voor mij is de mise-enscene belangrijk. Dit kerkgebouw straalt minder uit dat het kerk is dan mijn eigen kerk. Chris is een trouwe kerkganger in de Nieuwe Kerk. Wat ik wel heel mooi vind, is het kruis aan de muur en dat plekje rechts vooraan waar je een kaarsje voor iemand kan aansteken. Het heeft een prominente plek gekregen, het lijkt wel een kapelletje. Het is de eerste zondag nadat de schoolvakanties begonnen zijn en de kerk is niet erg vol. Dominee Titus Woltinge van De Hoeksteen gaat voor. Chris vindt het een mooie dienst. Het mooie van de Protestantse Gemeente Amersfoort is de verscheidenheid. Uiteindelijk zijn we met zijn allen één kerk al zijn er vele stromingen in de PGA. Van mij mogen ook de vrijgemaakten, oud-katholieken en rooms-katholieken erbij. De liturgie Wat de liturgie betreft valt Chris weinig op. De liederen die gezongen worden, komen ook in de Nieuwe Kerk voor. Er zijn al een paar liederen uit het nieuwe Liedboek gezongen. De volgorde van de dienst is goed te volgen via de beamer. De eerste Schriftlezing wordt verzorgd door een van de lectoren die uit het midden van de kerk naar voren loopt. De tweede lezing neemt dominee Woltinge zelf voor zijn rekening. De voorganger De dominee begint de preek met een anekdote. Hij vertelt hoe hij vier kinderen uit een gezin niet uit elkaar kon houden en hoe hij zelf verschilt van zijn broers. Het vormt de inleiding naar het verhaal over de zussen Martha en Maria die ieder op hun manier Jezus dienen. Ik vind dominee Woltinge wel profetisch angehaugt. Daarmee wil ik zeggen dat hij poëtisch en comtemplatief is. Je merkt bij hem een zekere verstilling. Wij zijn vaak zo doenerig, maar Woltinge benadrukt dat je ook het comtemplatieve element, dat je meer bij Maria ziet, nodig hebt. Reden om naar De Bron te gaan? Ik voel me er wel thuis. De kerkdienst spreekt me aan. De overeenkomsten met de Nieuwe Kerk zijn vrij groot. Ik vind het leuk het gevoel te hebben thuis te komen onder een ander dak. Mensen begroeten elkaar hier, er is een autodienst. Reden om niet te gaan? Ik heb al een gemeente waar ik heen ga. Chris Way bij de ingang van De Bron

5 Protestantse Gemeente Amersfoort Kerkrentmeesters Eindsprint Actie Kerkbalans In Drieluik van juni jl konden we melden dat het bedrag dat we nog nodig hadden om de begroting te halen was teruggelopen van euro naar euro. De stand van eind juni is nog een gat van euro. We gaan de goede kant op, maar de tijd die resteert is niet zo lang meer. We hebben dus nog een eindsprint nodig. Hebt u nog niets toegezegd of gegeven voor Kerkbalans 2013? Misschien kunt u op dit moment uw financiële situatie beter overzien dan eerder dit jaar en lukt het alsnog? Of staat u er beter voor dan u dacht en kunt u wat extra doen? U zou er uw wijkgemeente mee geruststellen, want in alle wijken kijken de penningmeesters nog een beetje zorglijk. Zie de cijfers (de Lutherse traditie is buiten deze cijfers gehouden). Wim Oosterom, penningmeester College van Kerkrentmeesters Toegezegd bedrag Begroot Nog nodig Adventkerk Bergkerk De Bron De Brug De Hoeksteen Emmaüskerk Fonteinkerk Nieuwe Kerk St. Joriskerk Totaal BHV-cursus De Protestantse Gemeente Amersfoort is in zekere zin een bedrijf. De (kerk) gebouwen moeten bijvoorbeeld onderhouden en beheerd worden. Daarbij dienen de voorschriften van de overheid (denk aan brandveiligheid, eerste hulp, etc.) gehandhaafd te worden. Zo zijn er in alle kerken BHV-ers (bedrijfshulpverleners). En die moeten regelmatig worden bijgeschoold. In dat kader gaf Willem Wallet van de firma ASW onlangs een BHV-cursus voor de PGA. Ziet u bij de cursisten iemand van uw wijkgemeente? Dan geeft u dat vast een veilig gevoel. En zo niet, dan kunt u toch gerust zijn: ook in uw kerk zijn er geschoolde BHV-ers, die bij calamiteiten of ongevallen snel en goed weten te handelen. 5

6 Gerrit Spronk (66) * weduwnaar sinds 2009 * twee kinderen, twee kleinkinderen * gepensioneerd docent * lid van wijkgemeente De Brug * vrijwilliger stichtingvoedselfocus en Oikocredit * lid van Amersfoorts Vocaal Ensemble Geloven in tijden van rouw 6

7 door: Koos van Noppen GELEEFD GELOOF In de periode van diepe rouw, leefde ik als verdoofd. Onbereikbaar voor iets van God. Bijbelteksten zeiden me niet zo veel. Op de avond van het overlijden van Berthy kreeg ik bezoek van mijn vader, 97 jaar. Hij nam het woord, reciteerde een psalm. Ik wilde het hem beletten. Pa, ik ben er niet aan toe. Een andere keer Maar hij zette door. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis Psalm 23. Achteraf vind ik het mooi. Maar ik was toen niet bereikbaar. Maanden later pas kon ik me weer meer openen, durfde ik me toe te vertrouwen aan God die dichtbij komt. Zes weken na het overlijden van Berthy was ik in Zuid-Afrika. Drie weken bivakkeerde ik er in een huisje waar ik ooit ook met haar was geweest. Bewust daar, om de pijn en het verdriet recht in de ogen te kijken. Ik heb er veel gevoelens van me afgeschreven. Ik probeerde het rouwproces te doorlopen in de hoop dat het daarna ook echt gelopen zou zijn. Het was goed, maar dat laatste bleek toch een illusie. De traumatische aspecten van het overlijden vloerden me. Ik moet het parkeren. Het verdriet is te groot, te verbijsterend. Vier jaar na dato heb ik de balans nog niet gevonden. Ik mis Berthy. Zij was de liefde van m n leven. Voor de dagelijkse persoonlijke meditatie gebruik ik Magnificat, een boekje met liturgische teksten. Ik geniet van de taal, maar ook de inhoud spreekt me aan. De afgelopen tijd viel de nadruk op het feit dat Jezus oog heeft voor de armen en verdrukten. Wie is God, dat Hij zoveel van ons houdt? Neem nu zoiets verbijsterends als de voetwassing. Vlak voordat Hij wordt verraden en gekruisigd bukt Jezus zich om dat slavenwerk te doen Die episode uit het evangelie heeft ook een heel kritische kant. Want als hij zich zo dienstbaar en kwetsbaar opstelt, hoe doe je dat zelf? Hij vraagt om Hem na te volgen Ik ben de afgelopen twee jaar met Pasen in het klooster van Maredsous (België) geweest. Bijzondere diensten, met de adoratie van Christus op het kruis, de herinnering aan het laatste avondmaal, de vernieuwing van de doopbelofte, het binnenbrengen van het licht Hoogtepunten, waar ik m n hart aan ophaal. Ook al omdat ze er daar geen twijfel over laten bestaan of Jezus echt is opgestaan. Daar voel ik me erg bij thuis. Beide keren werd ik in de dienst uitgekozen om naar voren te komen om me door de abt de voeten te laten wassen. Dat maakte diepe indruk op me. Het was bijna alsof Christus zelf lijfelijk voor me stond. Het gebaar symboliseert hoe God is. Denk je dat even in, de Schepper van hemel en aarde Kijk s nachts een keer naar de sterrenhemel die Schepper komt in de persoon van Jezus Christus naar ons toe en wast ons de voeten. Te mooi om waar te zijn, zei een oudere dame eens tegen me, een goede bekende van Berthy en mij. Ze had een kerkelijk verleden, maar zich in de loop van haar leven helemaal toegelegd op boeddhistische meditatie. Na het overlijden van Berthy ontmoetten we elkaar zo nu en dan en spraken over rouwen en geloven. Met wederzijds respect deelden we elkaars diepste roerselen. Ga je hertrouwen? vroeg ze een keer. Ga maar niet teveel zoeken, adviseerde ze me. De liefde van je leven is genade, het moet je overkomen. Ik had in die dagen Lament for a son van Wolterstorff gelezen, een Amerikaanse christen-filosoof. Zijn zoon was op 25-jarige leeftijd verongelukt, en hij schreef samen zijn vrouw een boek over hun rouwproces. Het laatste hoofdstuk is een requiem, in dit geval een compilatie van bijbelteksten. Toen ik dat aan die oudere dame liet lezen, zei ze: Daar kan ik wel een half jaar op mediteren! Dat heeft ze ook gedaan. In een van onze gesprekken vertelde ik wat mij zo aansprak in de dienende houding van Christus. Toen zei ze dat: Te mooi om waar te zijn. Vorig jaar, ik was onderweg naar Santiago de Compostela, kreeg ik een telefoontje dat ze ernstig ziek was. Ik heb haar gebeld, op Hemelvaartsdag, en wenste haar de vrede van Christus. Ik merk er al iets van, zei ze. Die avond is ze overleden. Kloosterweekends, retraites, lopen naar Santiago hoe indrukwekkend ik die zaken ook vind, ik ben geen Einzelgänger, veeleer een mensenmens. In m n uppie zo n pelgrimspad lopen vind ik prettig. Terwijl ik daar loop, lees ik teksten hardop, bid ik hardop. Maar s avonds voeg ik me graag in het gezelschap van mensen. Ik heb genoten van de ontmoetingen met wildvreemde, gastvrije mensen. En die keren met 8 à 15 personen in één benauwde slaapkamer, met veel muggen, ach Ik denk aan mijn oma. Op 36-jarige leeftijd werd ze weduwe, met vijf kinderen. Enkele jaren later overleed haar dochter, 16 jaar. Ze had joodse onderduikers die werden verraden. Als represaille zetten de Duitsers haar zoon gevangen. Ze kwam fel voor hem op: Het was míjn besluit. Zet mij dan gevangen. Uiteindelijk kreeg ze hem vrij. Haar oudste zoon werd later doodgeschoten bij Woeste Hoeve. En toch weet ik, zei ze later, God is liefde. Dat is een Leitmotiv. Het hoeft niet zo te zijn dat het geloof aan diggelen gaat, bij tegenslagen in het leven. Ze kunnen het vertrouwen ook verdiepen. Een favoriete tekst van Berthy was Micha 6:8: Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Het is fascinerend dat God het broze van ons streven wil gebruiken in zijn dienst. Anderhalve dag per week ben ik vrijwilliger bij de Voedselbank. Ik plan het vervoer, de ritten naar leveranciers. Laatst mochten we na een beurs in Amsterdam al 7

8 het overgebleven voedsel ophalen. Vrachtwagens vol. Af en toe ben ik ook betrokken bij het uitdelen van voedsel. Onder de cliënten zijn ook mensen uit mijn sociale klasse. Ik ben me er zeer van bewust dat de verhoudingen zomaar andersom hadden kunnen zijn, door de loop van het leven, door echtscheiding, werkloosheid of ziekte. Het werk geeft me veel voldoening. Ik waardeer het dat de kerk door organisaties als de Voedselbank, Schuldhulpmaatje en Stichting Present relevant aanwezig is in de Amersfoortse samenleving. Zou eigenlijk wel een week met vakantie willen. Met een stapel boeken naar een stille plek. Er ligt nog heel wat ongelezen. Onder andere een boek van Andrew White, een bisschop uit Bagdad. Op de achterflap staat een zin die me intrigeert: We ontdekten pas dat Jezus alles was wat we nodig hadden toen Hij het enige was wat we over hadden. En ik wil opnieuw naar Maredsous. Ook om het gemis CARTOON JOHAN Gewoon Gastvrij door: Leendert en Nelleke Wolters PRAAG Leendert en Nelleke Wolters zijn door de GZB en wijkgemeente St.-Joriskerk uitgezonden naar Praag (www.gzb.nl/woltersinpraag) Tsjechisch leren doen we op les, in het dagelijks leven en ook in de Tsjechische kerk. Tijdens het zingen in de dienst vertaal ik voor mezelf halve zinnetjes en raak ik vertrouwd met kerkjargon als Uw wil geschiede. De preek is een uitdaging. Gelukkig is er een oudere mevrouw in de kerk die goed Engels spreekt en bij haar controleer ik af en toe wat ik heb gehoord. Er was iets met gastvrijheid, toch? vraag ik. Verbaasd antwoordt ze: Nee, hoezo?. Ik hoorde het woord hospodin nogal vaak, probeer ik voorzichtig. Ik vermoed een relatie met het Latijnse hospes, waar ook het Engelse woord hospitality van is afgeleid. Ah, haar ogen lichten op, nee, dat is de Here God! Wat een fout! 8 Thuis check ik het woordenboek. En inderdaad staat Hij daar in hetzelfde rijtje als de kroeg en de waardin. Is God zelf de gastheer van zijn kerk? Een gedachte om even bij stil te staan. Wat zegt het over wie God is, en over hoe wij als christenen in de samenleving staan? Voor ons vertrek naar Praag waren we ons ervan bewust, dat we in een individualistische samenleving terecht zouden komen. We zagen het als onze opdracht om ons huis, ons hart en leven open te stellen voor mensen in de buurt, de Tsjechen met wie we werken, om hierin anders te zijn. Gewoon gastvrij. Wel, de vooronderstelling klopt. Het ís individualistisch, op het eenzame af. Het blijkt nog niet zo gemakkelijk om met mensen in contact te komen of hen op de koffie te nodigen. Ons eerste bezoek aan de Tsjechische kerk, een week of zes na aankomst, was dan ook een spannende aangelegenheid. Hoe zouden de mensen op ons reageren? Maar de kerk is anders. Voor, tijdens en na die eerste dienst worden we aangesproken door kerkgangers, die ons helpen met de liturgie, het bijbelgedeelte en het thema van de pinksterpreek: It is about the Holy Spirit. De bezoeken daarna verlopen net zo. Bij het koffiedrinken na de dienst is er altijd wel iemand die een praatje komt maken, interesse heeft in wie we zijn en wat we doen. De kerk is anders hoe kan het ook met zo n God, die de gastvrijheid zelve is!

9 De werkweek van... Gea van der Vaart (44) massagetherapeut, lid van De Bron Het spandoek heeft een paar weken in de voortuin gehangen. Vol trots laat Gea van der Vaart-Maas op die manier weten dat ze nu gediplomeerd is. Masseur was ik al, nu mag ik mezelf holistisch massagetherapeut noemen. Deze therapie gaat er, heel kort samengevat, van uit dat lichaam en geest één geheel vormen; fysieke klachten zijn vaak een uiting van wat er misschien onbewust in iemand leeft. Ik had 19 jaar in het speciaal onderwijs gewerkt, bij zeer moeilijk lerende kinderen. Hoe boeiend ik dat werk ook vond, ik wilde toch eens iets anders. Intussen had ik al twee massagecursussen gevolgd en daarbij ervoer ik hoe belangrijk aanraking was. Voor veel mensen geldt: aangeraakt worden geeft ontspanning. Dit werk ligt eigenlijk in het verlengde van fysiotherapie: de fysiotherapeut masseert om iets op te lossen. Bij terugkerende klachten kan mijn massage een aanvulling zijn op die behandeling. De totale behandeling duurt, inclusief een kwartier napraten, ongeveer anderhalf uur. Eerst heb ik altijd een intake, waarbij ik vragen stel op sociaal-medisch vlak. Misschien is er iets waarom ik niet zou kunnen masseren dat check ik dus. Het kan gebeuren dat ik iemand masseer en ik voel iets, bij voorbeeld in een schouder. Dan vraag ik: Hoe is het hier? Soms is de reactie: Oh, niets bijzonders. Maar het kan ook zijn dat de klant zegt: Oei, dat is pijnlijk. Ik vraag dan door: of hij of zij er een bepaalde kleur bij ziet, of er een herinnering bij hoort. Men kan er dan voor kiezen om bij die herinnering te blijven, maar het hoeft niet, dat is aan de persoon zelf. Wat ik probeer, is goed te luisteren. Er komen soms hele levensverhalen los. Bij pulsing bij voorbeeld die massage heeft het effect van zacht schommelen kunnen herinneringen naar boven komen van toen je als baby in de kinderwagen lag. Pulsing is een variant waarbij je je kleren desgewenst aan mag houden. Kleding geeft een zekere bescherming, die kan helpen als iemand (nog) niet helemaal op z n gemak is. Sommige mensen komen alleen voor een voetmassage, ook daarvoor hoef je je niet uit te kleden. Omdat ik nog maar net gediplomeerd ben, heb ik nog niet aan de lopende band klanten. De resterende tijd ben ik bezig met de was er gaan ongelooflijk veel handdoeken doorheen en de administratie. Ik ga me nu aansluiten bij een beroepsvereniging of het Holosnetwerk. Als dat rond is, kunnen de behandelingen in sommige gevallen worden vergoed afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij. Nu, vanwege de economische crisis, maak je wel vaak mee dat mensen zeggen: ik vond het heerlijk, maar ik maak nog geen vervolgafspraak. Ze houden het bij een eenmalig bezoek. Een massage kost 45 euro per keer. De meeste mensen ervaren het als een luxe, maar het is het geld wel waard. Tekst: Anneke Verhoeven 9

10 PANEEL De achterliggende gedachte is: Bij een huwelijk stappen mensen feestelijk via de voordeur de kerk in, maar bij een scheiding vertrekken ze vaak stilletjes via de achterdeur. Dat roept de vraag op: Is God er dan niet meer bij als het misgaat? Vandaar de stelling dat ook een echtscheiding middels een kerkelijk ritueel vorm moet kunnen krijgen. Gemeenteleden reageren. door: Anneke Verhoeven Eng Te gemakkelijk Margreet van der Horst (1969) Zo n ritueel is te gemakkelijk. Een huwelijk dat misloopt, kent een jarenlange aanloop. Wat wil de kerk bieden in dat proces? Er lijkt meer taboe te rusten op huwelijksproblemen dan op het besluit van echtscheiding. Hoeveel ruimte is er in de gemeente voor partners die onder de mooie oppervlakte tobben in hun relatie? Dan kun je je er niet van afmaken met een mooi ritueel, maar zul je langdurig met de voeten in de modder moeten staan. Soms bouwend aan verbondenheid en trouw. Soms manend om grenzen te trekken en zich los te maken uit een nephuwelijk; een nephuwelijk in stand houden is immers ook niet tot Gods eer. Intensieve pastorale zorg kóst meer dan een ritueel dat er mooi uitziet. Mensen die bij echtscheiding zo n ritueel kiezen, zullen dat mogelijk doen voor de kinderen. Het is naar hen dan een paradoxale boodschap: breuk en afstand bezegeld in een ritueel van samenzijn. Zo n ritueel zal voor de meeste mensen tegenstrijdig voelen en niet haalbaar zijn. De kerk moet een ritueel aanbieden bij echtscheiding Albertjan Telgenhof (1989) Een officieel ritueel bij echtscheiding lijkt me eng; ik zie het in elk geval niet een-tweedrie voor me. Bovendien: wat is het doel van zo n ritueel? En hoe kun je een vaste ceremonie in het leven roepen voor zo n complexe situatie als een echtscheiding? Bij een huwelijk of een begrafenis ligt dat heel anders, maar een echtscheiding daar zijn zoveel varianten in. Het is in elk geval het tegengestelde van een huwelijkssluiting en dus geen vrolijke zaak. Daar mag best aandacht voor zijn en het zou misschien ook wel goed zijn om te laten zien dat God overal in werkt. Maar daar zijn dan wel andere vormen voor. Zo n ritueel zal voor de meeste mensen tegenstrijdig voelen en niet haalbaar zijn. Troostend Bien van den Brink-Tjebbes (1924) Er moet in elk geval géén standaardritueel komen achter elke scheiding zit een andere reden, een andere geschiedenis ook. Je kunt niet iedereen die wil gaan scheiden met een ritueel opschepen. Als kerk zul je eerst moeten luisteren wat de mensen zelf willen. Je mag ze vervolgens een ritueel aanreiken, dat wat mij betreft zo persoonlijk mag zijn als de kerk het wil vormgeven. Als het maar behulpzaam is bij de verwerking. Maar daar hoeft dan niet de hele gemeente bij te zijn; een kleine pastorale kring is voldoende. En vergeet vooral de kinderen niet: als er al een ritueel plaatsvindt, moeten ook zij er toestemming voor geven. Als ze nog klein zijn is het trouwens de vraag of zij deel kunnen nemen aan een ritueel. Zo ja, laat het ritueel troostend zijn! En in het geheel genomen: Laat barmhartigheid een kernbegrip zijn. 10

11 Martijn, Cora, Annelie en Ruben Kramer, gemeenteleden van de Nieuwe Kerk, wonen in Tokio Overzomeren JAPAN door: Cora Kramer-de Groot Wilco van den Heuvel (1973) Gebrokenheid Ik vind het belangrijk dat er ruimte is voor mensen die scheiden, dat ze zich niet afgewezen voelen. Hoe controversieel ook, echtscheiding moet wel bespreekbaar zijn. Daarom is het ook niet zo gek dat er in het Dienstboek van de kerk gebeden worden opgenomen die kunnen worden uitgesproken bij een echtscheiding. Als een handreiking, gericht op troost en herstel. Maar ik denk dat een ritueel er niet zo geschikt voor is. Echtscheiding is in principe een letterlijk voorbeeld van de gebrokenheid van de schepping, en mag dan ook nooit bevestigd, gelegitimeerd worden. Als één van tweeën behoefte heeft aan een ritueel, kan ik me er nog wel iets bij voorstellen. Maar beide partners die betrokken zijn bij een dergelijke ceremonie, dat zie ik eerlijk gezegd niet goed voor me. Meedenken Als mensen gaan scheiden moet een kerk helpen om dat in goede banen te leiden. Ze moet er bij zijn, natuurlijk in goede en slechte dingen toch? Maar geen ritueel of formulier of zo. Wel helpen en meedenken. Mijn vrouw zit hier tegenover me en hoort dit gesprek aan, ze is het roerend met me eens. Joop Willemsen (1929) Eind van de 16de eeuw brak in Japan een hevige christenvervolging uit, met in het begin van de 17de eeuw een totale afsluiting van het land voor de buitenwereld. Doel daarvan was om zo het christendom volledig uit te bannen. In 1852 ging Japan weer open voor buitenlanders om handel te drijven, sommigen settelden zich in Japan. Zendingswerkers kwamen weer naar Japan. Een van hen was Alexander Croft Shaw, een Schot opgegroeid in Canada. Naar zijn thuisland reizen om te overzomeren was in die tijd van langzaam transport over water geen optie. Reizend kwam hij in een gebied van bergen, prachtige natuur, zuivere lucht en onooglijke dorpjes. Het deed hem denken aan Schotland. In het uitgestorven dorpje Karuizawa bouwde Shaw in 1888 een zomerhuis. Het duurde niet lang of nog meer mensen kwamen overzomeren. Shaw bouwde een klein houten kerkje naast zijn huis. Het dorp ontwikkelde zich nu buitenlanders er de zomer doorbrachten. De werkgelegenheid nam een vlucht en het dorp bloeide. Het gerucht van een aangenaam zomerverblijf breidde zich uit en hooggeplaatste Japanners kwamen ervoor naar het dorp. Er ontstonden bloeiende gemeenten met in de zomer heel veel extra bezoekers. Het kerkje werd te klein en er werden grotere kerken gebouwd. Inmiddels is het dorp een topresort voor de rijken. Met de snelle trein, de Shinkansen, is het maar één uur verwijderd van het hete Tokio. Voor zendingswerkers en andere christenen is het mogelijk om op een in het verleden door de zending gekocht terrein met houten huisjes er één te huren. Zo belandden wij ook in het beroemdste en duurste zomeroord. Het huis van Shaw en het kerkje zijn nu te bezichtigen. Veel toeristen zijn benieuwd naar de grondlegger van het dorp en komen zo in aanraking met het evangelie. De kerk is nu alweer ruim 100 jaar aanwezig in Karuizawa, in heel Japan; God hoe zeer ook verwenst en vertrapt, liet en laat zich niet uitbannen. Eén van de kerken in Karuizawa, gefundeerd in 1897, heeft nog steeds als motto: To tell the Greatest Story ever Told : het verhaal van redding door de Here Jezus Christus (Johannes 14:6). 11

12 PRIKBORD Benefietconcert St. Joris Voices Met een benefietconcert, eind juni, brachten de St. Joris Voices onder de bezielende leiding van Rineke de Wit, een breed repertoire: van Opwekking tot Mozart, van gospel tot Taizé. Het projectkoor na vijf repetities en twee optredens inmiddels opgeheven was in het leven geroepen om geld in te zamelen voor twee goede doelen: de restauratie van wijkgebouw Filalethes en een verslavingskliniek in Roemenië. PSC zoekt coach Het Protestants Sociaal Centrum organiseert, in opdracht van de diaconie van de Protestantse Gemeente Amersfoort, in vier wijken sociëteitsmiddagen voor senioren. Die worden verzorgd door gastvrouwen/heren. Het PSC zoekt een vrijwilliger met leidinggevende kwaliteiten, die hen als coach ondersteunt, in voorjaar en najaar zowel een vergadering met hen organiseert als een uitgaansdag voor de deelnemers van de sociëteiten. Ook zijn er per jaar vier bestuursvergaderingen in de avonduren. Gezocht wordt een enthousiaste persoonlijkheid met affiniteit met senioren, die de sociëteiten ook aantrekkelijk weet te maken voor nieuwe deelnemers. Er is een inwerkperiode van een half jaar en er wordt vrijwilligersvergoeding verstrekt. Informatie en sollicitaties bij: H. Roodenburg, secr. PSC, tel. (033) , Dienst met belangstellenden Foto: Windeld van den Brink Zondag 1 september om uur in De Bron, Vogelplein 1, is dhr. Kees Hoogendoorn de voorganger in de laagdrempelige dienst die een uur duurt. Thema: Schuilen bij God én mensen. Medewerking verleent Maria den Hertog, mezzosopraan en er wordt veel gezongen, begeleid door organist Adri Duizendstra. De dienst is ook te volgen via de website: Wandkleed Nehemia 12 Naar aanleiding van een bijbelstudieserie over het boek Nehemia heeft een groep vrouwen van de vereniging Bidt en Werkt van wijkgemeente St. Joriskerk een wandkleed gemaakt. Men bedacht met elkaar welke zaken een gemeente bouwen en welke afbreuk doen. De stenen van de muren dragen elk een opbouwwoord. Er is heel veel te zien op dit tamelijk kleine kleed: 70 x 85 cm en het verdient aandachtig bekeken te worden. De beschrijving is te vinden op Er zijn kaarten gemaakt van het kleed, waarvan de opbrengst bestemd is voor de verbouwing van verenigingsgebouw Filalethes. Verkrijgbaar bij de ontvangsttafel in de St. Joriskerk tijdens de zomeropenstelling (di t/m za, van uur). Een uitleg van de afbeelding en foto s van de totstandkoming zijn te vinden op: LAATSTE NIEUWS: woensdag 18 september: Kledingbeurs en Bazar zaterdag 21 september: Bazar en Rommelmarkt Nieuwe Kerk, Leusderweg Foto: Teus Lam

13 Orgelconcerten St. Joriskerk Zaterdag 14 september, Monumentendag, geeft organist Rien Donkersloot twee inloopconcerten in de St. Joriskerk, om uur en om uur. De toegang is gratis; wel wordt een collecte gehouden. Zomeractie Overwaarde Afgelopen periode hebben wij ruim 600 kunnen uitgeven aan bemoedigingen: tien gezinnen/alleenstaande moeders kregen een cadeaubon. Ook hebben we een fiets laten opknappen, zodat een jongen met een goede fiets kan beginnen aan de middelbare school. We merken dat mensen het fantastisch vinden als ze een verrassing krijgen: in onze ogen misschien iets kleins, maar voor wie in de problemen zitten kan een Overwaardebemoediging een groot verschil maken. Dank voor uw bijdrage! Rienk Rietveld (Werkgroep Overwaarde) Zin in de ouderdom Het project van de Bergkerk Onder de vijgenboom- zin in de ouderdom heeft twee activiteiten op het programma staan: Gesprekskring van vijf bijeenkomsten in oktober/november over De geschiedenis van de ouderdom. Wat schreven filosofen over de ouderdom? Ook worden beelden over de ouderdom uit de kunstgeschiedenis bekeken. Symposium over het levenseinde op vrijdag 29 november met prof.dr. Frits de Lange, ds. Carel ter Linden, drs. Bert Keizer, drs. Gijsbert van Es en dr. Jean Jacques Suurmond. Zie voor meer informatie: pag Expositie in Fonteinkerk Tot eind september wordt het werk van Fanny Heymann in de Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4, tentoongesteld. Het is expressief en kleurrijk werk waarin ze haar emoties weergeeft over het leed dat de Tweede Wereldoorlog bij haar en haar familie heeft teweeggebracht. Ook recenter werk, waarin zij over de oorlog heen kan kijken. Ik voel me geen slachtoffer meer, maar ben eindelijk een gewoon mens. (Zie voor meer informatie: wijkberichten Fonteinkerk.) De expositie is op zondag na afloop van de kerkdienst (rond uur) te bezoeken tot uur. Voor een ander tijdstip kan een afspraak met de koster gemaakt worden. Tel of Middagpauzediensten Woensdagmiddag van uur in de Lutherse kerk (Langestraat 61) een korte bijeenkomst met bijbellezing, overdenking, gebed en samenzang. 4 september: ds. W. v.d. Hul, organist: Henk Veldman 11 september: ds. M.D. v.d. Giessen, organist: Jasper van de Bovenkamp. 18 september: ds. H. Biesma, organist: Reeuwert Tromp 25 september: ds. L. van Nieuwpoort, organist: Elmar de Zwart 2 oktober: ds. A. van Haarlem, organist: Gert Kuiper 13

14 Protestantse wijkgemeente Adventkerk kerk: Ringweg Kruiskamp 74, tel koster: mw. Ineke Grünbauer, Jan Steenlaan 22, 3931 LC Woudenberg, tel predikant: ds. D.Ph.C. Looijen, Poortersdreef 76, 3824 DP, tel , scriba: G.J. Kraaikamp, Ringweg Kruiskamp 74, 3814 TE, tel (na uur), penningmeester wijkkas: M. van Toor, adventkerk.nl, ING bezorging kerkblad: L. Zoutman, tel , kopij wijkberichten: Joost van der Velden, Bij de diensten Zondagmorgen 1 september staat de dienst in het teken van de afsluiting van de Vakantie Bijbel Week. Ds. W.J. Dekker van wijkgemeente St. Joriskerk zal dit keer voorgaan, omdat we deze kinderweek als twee wijkgemeenten samen hebben georganiseerd. In de avonddienst verwachten wij dr. A.F. Troost uit Ermelo. Zondag 8 september gaat het winterwerk van start. In de morgendienst zal ook de bevestiging plaatsvinden van een nieuwe ambtsdrager. 1 Koningen 12:1-24 staat op ons rooster. Leiding geven blijkt een verantwoordelijke taak. Bij wie ga je te rade? Wie zijn je adviseurs? In de avonddienst pakken we de draad van de leerdiensten weer op en denken we met zondag 34 van de catechismus na over het eerste van de tien geboden: Geen andere goden! Zondag 15 september is er gelegenheid te laten dopen, maar we weten niet of daar gebruik van wordt gemaakt. We lezen verder in 1 Koningen 12 en 13 over Jerobeam en de bizarre gebeurtenissen rond het altaar in Beth-El. De avonddienst is een Advent Event dienst waarin Jan Marcel Vellinga (van de Urban Expression Vriendenkerk) voorgaat. Zondag 22 september verwachten wij in de morgendienst onze plaatsgenoot dr. H. de Leede en s avonds prof.dr. G. Immink uit Driebergen. Beiden zijn verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit. We weten ons deze zondag verbonden met de zustergemeente in Demecser, rond het 25-jarig ambtsjubileum van Peter en Maria Bodnar. Zondag 29 september bereiden we ons in de morgendienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen van Elia en de weduwe van Sarfat. Waar het laatste rest en de dood wacht, opent zich een nieuw begin (1 Koningen 17:7-24). In de avonddienst hoopt ds. C. van den Berg uit Nieuw-Vennep bij ons voor te gaan. Doopzitting Voor de bediening van de doop op zondagmorgen 15 september kan aangifte worden gedaan in de doopzitting op vrijdagavond 6 september om uur in het Adventcentrum. Graag van tevoren aanmelden bij ds. Looijen. Demecser Van 20 tot en met 23 september bezoekt een kleine delegatie de zustergemeente Demecser in Hongarije. Ds. Looijen hoopt daar voor te gaan en de preek te houden in de dienst rond het 25-jarig ambtsjubileum van ds. Peter en Maria Bodnar. Het is een bijzondere gebeurtenis die we met onze aanwezigheid en met een groet van de Adventkerk mogen onderstrepen, als blijk van onze jarenlange verbondenheid. Uit de kerkenraad De laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie was grotendeels gewijd aan de besluitvorming over vrouwelijke ambtsdragers. Juni 2012 kwam de kerkenraad in het tweejaarlijkse bezinningsweekeinde tot visievorming op dit punt. Dit hield in dat niet alleen mannen, maar ook vrouwen leiding kunnen geven aan het leven van de gemeente. In oktober 2012 en maart 2013 zijn hierover twee gemeenteavonden georganiseerd. Daarnaast zijn er vele individuele gesprekken gevoerd en is er gecorrespondeerd met gemeenteleden, die hier vragen over hadden of hun moeite met dit standpunt onder woorden brachten. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we vastgesteld dat het proces in de gemeente rond dit onderwerp niet vlekkeloos is verlopen. We hebben ons als kerkenraad soms laten meenemen in de visie die we met elkaar deelden. We hadden de gemeente daarover met meer behoedzaamheid moeten informeren. De volgorde van het besluitvoorstel en het horen van de gemeente was niet goed. Door daar alsnog tijd voor te nemen, hebben we gemerkt dat de dialoog binnen de gemeente waardevol was. Na de gemeenteavond van 21 maart 2013 hebben we opnieuw nagedacht over de reacties die naar ons toe zijn gekomen. Het beeld dat we als kerkenraad daaruit kregen was diffuus. Sommigen in de gemeente zijn vóór, anderen zijn onzeker of hebben er veel moeite mee. De reacties uit de gemeente gaven de kerkenraad aanleiding tot een hernieuwde bezinning. Daardoor bleek dat ook in de kerkenraad genuanceerd werd gedacht. De kerkenraad vond het wijs om een besluit nu niet meer uit te stellen. In de vergadering van 17 juni 2013 is, in meerderheid, besloten de ambten van ouderling en diaken in onze gemeente open te stellen voor mannen en vrouwen op grond van het gegeven dat wij elkaar als leden van hetzelfde gezin gegeven zijn als broeders en zusters, wij elkaar nodig hebben en we ervan overtuigd zijn dat vormen die zijn ontstaan ons niet in de weg zullen staan. In Christus is de scheiding weggenomen en mag de inzet van Genesis 1 al zichtbaar worden. In Hem zijn wij samen één. Hij roept mannen én vrouwen in Zijn dienst. De kerkenraad laat, na goedkeuring van de wijziging van de Plaatselijke Regeling, dit besluit ingaan per 1 januari 2014, zodat vanaf deze datum zowel mannelijke als vrouwelijke leden kunnen worden voorgedragen voor een vacature in de kerkenraad. In de tussenliggende periode is er gelegenheid de inhoudelijke bezinning voort te zetten en elkaar tijd te gunnen voor een periode van gewenning. Principieel gezien zijn de ambten van predikant, ouderling en diaken aan elkaar gelijk en staan deze open voor zowel mannen als vrouwen. In de praktijk zullen wij in onze gemeente ons beperken tot de openstelling van de twee ambten van ouderling en diaken en zien wij vooralsnog af van het laten voorgaan en beroepen van een vrouwelijke voorganger. De volgende vergadering van de kerkenraad staat gepland voor 23 september. Gert Jan Kraaikamp, scriba 14

15 Huwelijk Peter Mantel uit Amersfoort en Hanna Bontenbal uit Rotterdam lieten ons weten dat ze op 13 september gaan trouwen en daarna lid willen worden van onze wijkgemeente. We heten hen van harte welkom. Hun adres wordt: Réaumurstraat 1b, 3817 ZJ. We wensen hen een blijde dag en Gods zegen. Huwelijksjubileum Op 26 september 2013 hopen de heer W. Treffers en mevrouw M.J. Treffers- Jonker te gedenken dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Adres: Verzetsplein 170, 3815 ZX. Wij wensen hen goede en dankbare dagen van gedenken. Giften Ontvangen giften tijdens collecten van 19 mei t/m 11 augustus: 1 x 5, 1 x 6, 4 x 10, 1 x 20 en 1 x 40 voor de renovatie. Totaal: x 10 en 1 x 40 voor de wijkdiaconie. Totaal: voor de wijkkas (bloemengroet). Via de HVD ontvangen giften: mw. Van Dijk 15; mw. De Jonge 30; mw. Pap 10; mw. Gillot 20; mw. Post 20. Groet Vanaf 5 september gaan de wijkgesprekken van start. Een jaar lang hoop ik elke donderdagavond bij iemand thuis gemeenteleden te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over geloof en kerk zijn. Dank aan Gonny van Dolder die mij hierbij ondersteunt. Zij regelt de coördinatie en zorgt voor alle afspraken. Ik zie uit naar de komende gesprekken. Een hartelijke groet aan jong en oud! Ds. Looijen De Stem gehoorzamen Het thema voor het nieuwe winterseizoen in de cyclus rond de Navolging is De Stem gehoorzamen. Daarin vragen de Tien Geboden onze aandacht. Dr. Arjan Markus schreef een handzaam boekje met de titel Heel het leven 10 regels voor discipelschap (uitg. Boekencentrum / IZB), dat we aanbevelen voor gebruik in de gesprekskringen. Uit het Woord vooraf reiken we u alvast het volgende aan: Hoe kan ik in mijn dagelijks leven Jezus volgen? Dat is een vraag van alle tijden, maar juist ook vandaag de dag zijn er veel mensen die deze vraag stellen. Dat merk ik in mijn werk als predikant in de binnenstad van Utrecht. Zo ontmoet ik bijvoorbeeld mensen die op zoek zijn. Zij vragen: Als ik zou gaan geloven, wat zou het leven als christen dan concreet inhouden? Maar het zijn niet alleen zoekers die vragen hebben bij het volgen van Jezus. Ook mensen die al langer geloven, zoeken naar concrete handreikingen voor het navolgen van Jezus in hun dagelijks leven. Het is ook helemaal niet vreemd dat er vael vragen zijn over het leven als discipel van Jezus. We leven in een complexe wereld en moeten op veel gebieden keuzes maken. Op het gebied van relaties, werk, seksualiteit, bezit, carrière, gezin, noem maar op. Discipelschap heeft met al die keuzes te maken. Het navolgen van Jezus is gaan in zijn spoor, het spoor van God. Het is het spoor dat uitkomt in het Koninkrijk van God. Maar er lopen meer sporen in deze wereld en je moet heel wat wissels nemen. Hoe vind je het goede spoor en hoe blijf je op het goede spoor? hoe kun je Jezus navolgen? Op deze vraag wordt in dit boek antwoord gegeven door de Tien Geboden langs te gaan. Dat zijn tien wegwijzers voor het leven met God, gegeven aan Israël ver voor onze jaartelling. In de Bijbel hebben de Tien Geboden diep sporen getrokken. Op veel plaatsen worden ze uitgewerkt en hun invloed is in veel geschiedenissen terug te vinden. Het centrale belang van de Tien Geboden is ook terug te zien in het onderwijs van Jezus. Hij grijpt in zijn onderwijs over de manier waarop wij met God moeten leven steeds terug op de Tien Geboden. Voor mensen die Jezus navolgen, zijn ze dan ook de leidraad bij uitstek. De Tien Geboden laten heel duidelijk zien dat het leven met God en het navolgen van Jezus geen hobby is die je erbij kunt doen. Het is geen hobby maar een way of life. Het raakt alle gebieden van je leven. Navolgen in het spoor van Jezus raakt echt heel het leven. Onderscheiding Op zondagmorgen 7 juli 2013 zijn Jan en Tiny Dogger aan het eind van de dienst gehuldigd met een zilveren en gouden draaginsigne, omdat zij zich 30 en 50 jaar lang als vrijwilliger hebben ingezet voor het werk in de wijkgemeente. De voorzitter van het Centrale College van Kerkrentmeesters, Rikus Schoemakers, sprak hen toe en reikte de versierselen en de oorkonde uit. In een volgend nummer van Drieluik zal hier uitgebreider bij worden stilgestaan. 15

16 Protestantse wijkgemeente Bergkerk 16 kerk: Dr. A. Kuyperlaan 2, tel , fax , predikant: ds. J. van Baardwijk, tel (te bereiken ma t/m vr van en uur), pastoraal meldpunt: mw. I. van t Eind, tel (op werkdagen van uur) scribaat: J. Brouwer, p/a Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC, beheerder: R.Th.Buijk penningmeester: R.Th. Buijk, ING , Bank internet: Agenda Di 3 september uur Gesprek in de Morgen Wo 4 september uur Gesprek in de Morgen Vieren Zondag 1 september, 15e zondag na Pinksteren. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze ereplaatsen voor zichzelf kozen (Lucas 14:7-14). Welke plaats neem je in, mag je innemen, krijg je? Je plek zoeken in het leven, je kunt er levenslang mee bezig zijn. Vanaf de eerste zondag van september hervatten we het ritme van twee diensten op zondag: 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel, een geconcentreerde en verstilde liturgie in de intieme sfeer van de Bergkapel. Om uur een dienst van Schrift en Gebed met maandelijks een tafelviering, een meer uitgewerkte en speelse liturgie, met meer ruimte voor (kerk)muziek en aandacht voor de kinderen. Het is een groot goed dat we in de Bergkerk beide diensten kennen. Zondag 8 september, 16e zondag na Pinksteren. Mag het iets kosten? Wat heb je er voor over? Wat kost het je? Het zijn vragen naar onze inzet en bijdragen. Leerling zijn van Jezus vraagt ook iets van je. maar is dat niet teveel? We lezen Lucas 14: Voorganger is ds. Ellie Boot uit Hoevelaken. Zondag 15 september, 17e zondag na Pinksteren. Over het zoeken en vinden van het ene, ook al is het verwaarloosbaar, we lezen het in Lucas 15:1-10. Je moet er oog voor hebben. We hopen deze zondag het nieuwe Liedboek in gebruik te nemen. Neem uw nieuwe liedboek mee naar de kerk. Aansluitend op de dienst is er een klein liedboekfestival: introductie op het liedboek, gezamenlijke lunch, wokshops en een afsluitende vesper. U bent van harte uitgenodigd. Zondag 22 september, 18e zondag na Pinksteren. Komende zondagen is er een doorgaande lezing uit 1 Koningen over de profeet Elia. We lezen het begin van hoofdstuk 17. Zondag 29 september, 19e zondag na Pinksteren. Er is weer toekomst voor deze weduwe, haar zoon wordt haar terug gegeven. Elia buigt zich over het kind (1 Kon. 17:17-24). Voorganger is: ds. Albert Jan Stam uit Leusden. Avondgebed Woensdagavond 4 september start na de zomerbreak het wekelijkse woensdagavondgebed in de kapel van de Bergkerk. Om even voor half acht luidt de klok. In de kapel is een klein groepje mensen bij elkaar, het is stil. We bidden en zingen mee met de psalmen, dan een korte lezing volgens het leesrooster van Taizé en stilte om te mediteren en te bidden. U bent hartelijk welkom: elke woensdagavond om uur. Huwelijk Zaterdag 6 september 2013 is de huwelijksdag van Géanne Krabben en Jeroen de Vlaam, (Friesestraat 5). De bevestiging en inzegening van hun huwelijk is om uur in de buitenkapel van Jachthuis Landgoed Beukenrode te Doorn. Voorganger is ds. J. van Baardwijk. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen een mooie en feestelijke trouwdag toe. Wij gedenken Nel van Berk-Verweij De laatste twee jaren van haar leven heeft mw. Van Berk (geboren , overleden ) doorgebracht in de Mgr. Blomstichting in Amersfoort. Zij is daar komen wonen, nadat zij in Bunnik niet langer voor zichzelf kon zorgen. Dichterbij was geen plaats. Het ziek zijn en de vervreemding door de verhuizing tekenden haar laatste jaren. Van haar leven daarvoor getuigde de kaart in haar huis was iedereen welkom. Op deze manier en dankbaar voor de liefde die zij gaf hebben haar vier zonen en hun families haar herdacht in de dankdienst voor haar leven in Bunnik, alwaar zij begraven is bij haar man. (M.T.) Willem Hendrik Drost Het leven van dhr. Drost (geboren , overleden , wonende Curacaolaan 34B) is begonnen in Indonesië, waar hij opgroeide met een broer en zus. Zijn tienerjaren en in zekere zin de rest van zijn leven zijn bepaald door WO II, waarin de gezinsleden van elkaar gescheiden werden. Toen na de oorlog bleek dat zijn vader was omgekomen, verhuisden moeder en de kinderen naar Nederland. Kernwoorden waarmee zijn kinderen hem bij de gedachtenisdienst typeerden waren: een vader die leefde voor zijn (hechte) gezin; een man met een vrije geest, humor, grote liefde voor muziek en Indisch koken. Toen de laatste jaren door ziekte zijn krachten en stem hem ontnomen werden, is hij op bewonderenswaardige wijze thuis verzorgd. Wij wensen zijn vrouw en kinderen nabijheid toe in deze dagen van afscheid. (M.T.) Met een hartelijke groet, ds. J. van Baardwijk Wisseling scribaat Bergkerk Met ingang van 1 september heeft Jan Bouwer zijn werkzaamheden als scriba beëindigd. Hij heeft bijna twee jaar met veel zorg zijn ambt vervuld. Vanaf 1 september zal het scribaat door twee ouderlingen worden ingevuld. Lukas Heijs zal als eerste aanspreekpunt fungeren voor zowel leden van de Bergkerk als naar buiten en zich bezig houden met correspondentie en communicatie. Sija van de Minkelis richt zich op de taken rond vergaderingen van kerkenraad en moderamen. Het mailadres is ongewijzigd: Wijziging meldpunt pastoraat In verband met het vertrek van Foekje Peuscher is het meldpunt pastoraat overgenomen door Irene van t Eind. Voor pastorale aangelegenheden kunt u zich wenden tot tel (bereikbaar op werkdagen van tot uur). Ook in vakantieperiodes en bij afwezigheid van de predikant.

17 Symposium Bezinning op het levenseinde Vrijdag 29 november is de symposiumdag van Onder de vijgenboom. Ouderen staan in het einde en in hun bezinning op kwetsbaarheid en eindigheid kunnen zingeving en innerlijke groei een belangrijke rol spelen. Tegelijk roept dit thema ook actuele vragen op. Wat is voltooid leven en waardig sterven? Is er ook ruimte voor het lijden en het tragische? Welke rol spelen rouw en verlies in de ouderdom? Kunnen wij stervenskunst beschouwen als een vorm van levenskunst? Sprekers: prof.dr. Frits de Lange, ds. Carel ter Linden, drs. Bert Keizer, drs. Gijsbert van Es en dr. Jean Jacques Suurmond. Opgave (incl. lunch en afsluitend hapje/ drankje): door overmaking van 50 (studenten 30) op rek.nr t.n.v. Stichting Amersfoortse Bergkapel, o.v.v.: symposium Onder de vijgenboom. Meer info: (tel ). Jeugd- en jongeren Op zondag 1 september gaat de Westhill weer van start. We hopen bekende en nieuwe kinderen te begroeten, bij de Molshoopjes (groep 1, 2 en 3), de Duinklimmers (groep 4, 5 en 6) of bij de Alpinisten. Heeft u zin om ook een groep te leiden, neem dan contact op met Jannet Mosterd: De jongeren van Rond de 15 worden via op de hoogte gebracht van de startdatum. Muziek Vesper St. Joriskerk Zaterdagmiddag 14 september om uur zingt de Bergkerkcantorij in de vesper (georganiseerd door de Raad van Kerken) in het koorgedeelte van de Sint Joriskerk. Bergkerkcantorij zoekt nieuwe leden Vanaf 25 augustus starten de repetities van de cantorij. Een goed moment om aan te haken voor ieder die graag een vocale bijdrage levert aan de kerkdiensten in de Bergkerk. Er wordt het nodige aan inzet en muzikaliteit van je gevraagd, maar je krijgt er inspirerende repetitie-avonden en kerkdiensten voor terug. Bij de Bergkerkcantorij kom je in aanraking met een brede waaier aan kerkmuziek. Interesse om deze boeiende kerkmuziekpraktijk mee te helpen dragen? Neem contact op met de cantor-organist, Cees-Willem van Vliet: Repetitieavonden op maandag, medewerking aan de diensten 2x per maand en met de grote feesten. Zangers gezocht voor vocaal ensemble Geoefende zangers zijn welkom bij het nieuw op te richten Bergkerk Vocaal Ensemble. Op projectbasis worden in zeer hoog tempo uitdagende programma s met verrassende oude en vooral veel nieuwe kerkmuziek ingestudeerd en ten gehore gebracht in de nieuwe zondagavondserie Muziek op de Berg. Aanmelding bij cantor-organist Cees-Willem van Vliet: Een goede stem, van blad kunnen zingen en zelfstandig studeren is een vereiste voor deelname! Vooraankondiging Komend najaar staan een aantal activiteiten gepland in de Bergkerk, om alvast in uw agenda te noteren: Bergrede Dinsdag 1 oktober om uur: 7e Amersfoortse Bergrede door prof.dr. Paul Schnabel, van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Geschiedenis van de ouderdom: in woord en beeld. Maandag 7, 14 en 28 oktober, 4 en 11 november: Lees- en gesprekskring over de geschiedenis van de filosofie over de ouderdom. Daarnaast bekijken en bespreken we beelden over de ouderdom uit de kunstgeschiedenis. Opgave: ds. R. Rosmolen, tel , Kleine Liturgiek Dinsdagavond 8 en 15 oktober: Twee avonden over het nieuwe Liedboek, een nadere kennismaking. Opgave: ds. J. van Baardwijk, Kierkegaard Dinsdagavond 5 en 12 november, uur: Twee goed gevulde avonden over de 200 jaar geleden geboren filosoof Søren Kierkegaard (geb. 1813) met een mooie reeks sprekers: op 5 november Desiree Berendsen en Geert Jan Blanken, op 12 november Rob Compaijen en Onno Zijlstra. De leidende vraag: Wat heeft Kierkegaard ons nu nog te zeggen, wat hebben wij als 21e-eeuwse mensen aan zijn filosofie/theologie? Opgave: of Kunst van Papoea s Van 1 september tot 1 november expositie van voorwerpen uit het voormalige Nieuw Guinea. Uit het zuidoostelijk deel van West Papua worden sagoborden, grasrokken en draagtassen getoond. Uit het noordoosten boombastdoeken en schilderijen op boombast. Vrijwilligers die een binding uit het verleden hebben met het land en haar bevolking maken dit mogelijk. Zij hebben zich verenigd in de Stichting Papoea jeugd naar school. De stichting beoogt 1200 kinderen (waaronder leerlingen uit weeshuizen) in het zuidelijk deel van Papua te voorzien van extra leerkrachten, leermiddelen en het verbeteren van onderwijsinfrastructuur (www.pjns.nl). De kerk is open op zondag na de dienst, ca uur en op afspraak: tel BK² 17

18 Protestantse wijkgemeente De Bron 18 kerk: De Bron, Vogelplein 1, tel koster en beheer/verhuur: M. Peters, tel , predikant: ds. R.G.van der Zwan, Fuutstraat 18, 3815 JP, tel , en ds. B. Borger (parttime), Van Randwijcklaan 181, 3815 MS, tel , scriba: J.J.J. Merkens, Soeverein 72, 3817 HV, tel , wijkkas: Bankrekening ING ten name van De Bron autodienst: G. Doornekamp, tel en H.J. Verbaan, tel kopij wijkberichten: naar de predikanten internet: Bij de erediensten Zondag 1 september. De vakantie zit erop. De scholen beginnen weer. We lezen vanaf nu weer volgens het rooster en vandaag is Lucas 14:7-17 aan de beurt, een gelijkenis over iemand die de beste plaats aan tafel heeft gekozen, maar door de gastheer naar een andere plaats wordt verwezen. Zondag 8 september. In deze dienst zal Lisa Wildeman (geboren ) worden gedoopt. Haar moeder Lena wil dit in het geloof dat God haar altijd trouw blijft. De doop is daar het teken van. De kerk is volgens Lena de plek waar we het waar maken en zij het ook ervaart dat ieder mens erbij hoort. Je kijkt niet op elkaar neer, je wordt gekend. Mooi om samen getuigen van de doop te mogen zijn. Lena s vader Ferdinand als bijzondere doopgetuige, maar ook de verdere familie, heel de gemeente en wie speciaal voor de doop vandaag naar De Bron komt. De betrokkenheid op elkaar blijkt steeds weer in het onderling medeleven. Vandaag, op nationale ziekenzondag, krijgt die ook weer vorm in een bloemengroet naar zieken. U kunt daaraan meewerken door na de dienst een boeket te bezorgen. Zondag 15 september. Met de startzondag openen we het nieuwe seizoen kerkenwerk. Het zingen staat centraal. Vandaag nemen we als gemeente het nieuwe liedboek Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk in gebruik voor onze kerkdiensten. Het gemeentekoor o.l.v. Marijke Meijer verleent medewerking en zingt voor en met ons een paar nieuwe liederen. Inhoudelijk is de dienst verder voorbereid door de deelnemers van de maaltijdontmoetingen van afgelopen voorjaar. Zondag 22 september. Van september wordt de Vredesweek gehouden. De laatste jaren is de aandacht daarvoor wat verminderd, terwijl de beelden van oorlog en strijd wel dagelijks tot ons komen. Hoe goed om het getuigenis van profeten en apostelen dan ook te blijven horen. In een week met diverse activiteiten waarbij Syrië centraal staat (zie hieronder) vieren we vandaag de vredeszondag; de dienst wordt voorbereid met een groep gemeenteleden. Zondag 29 september. De verhalen van de kindernevendienst worden de komende tijd gekozen uit het boek 1 Koningen. Op deze zondag lezen we 1 Koningen 17: Het is een dienst van Schrift en Tafel. In memoriam Aaltje Koudijs-de Mots Op 21 juli 2013 overleed mevrouw Koudijs na een kort ziekbed. Zij heeft haar hele leven in Amersfoort gewoond. Ze woonde jaren op de Orion in de Koppel. De laatste jaren verbleef ze in de Stuifberg in Vathorst. Mevrouw Koudijs was een lieve moeder voor haar vier zonen en twee dochters. Ze was erg gastvrij, je voelde je altijd welkom bij haar. Dertien jaar geleden overleed haar man. Het viel haar zwaar de draad van het leven weer op te pakken, maar uiteindelijk is dat toch gelukt. In juni vierde mevrouw Koudijs haar 90e verjaardag. Van deze dag met alle dierbaren om zich heen heeft ze erg genoten. Op de rouwkaart stond de trouwtekst En wandelt in de liefde (Efeziërs 5:2a). Dat heeft mevrouw Koudijs gedaan. Ze sprak niet vaak over haar geloof, maar het was duidelijk dat ze haar vertrouwen op God stelde. In de afscheidsdienst stond Psalm 91 centraal: Onder de hoede van de Allerhoogste Aaltje Koudijs-de Mots voelde zich veilig bij God, ze was niet bang om te sterven. Ze zal worden gemist door alle mensen die haar gekend hebben. Marjan van Rooyen Bijbelse vossen in waterwingebied gespot Op 14 juli jl namen drie kinderen afscheid van de kindernevendienst. Aansluitend aan de kerkdienst werd het seizoen afgesloten met een vossenjacht. Het waterwingebied leek een bijbels openluchtmuseum. Twintig bijbelse figuren waren daar te vinden. Het gaf nog mooie gesprekken met argeloze voorbijgangers! Je zult ze ook maar opeens zien: Jakob met een ladder, Eva met appels, een herder met een schaap, Maria bij een kribbe, Jona bij de wegwijzer naar Ninevé, een wijze uit het oosten en nog velen meer. En wat als je opeens een stem uit een boom hoort: Hebben jullie Jezus ook gezien?

19 Vredesweek Aan de Vredesweek zal dit jaar op meerdere plaatsen in Amersfoort aandacht besteed worden. In De Bron is er op woensdag 25 september een activiteit. Om uur zal er ontmoeting zijn met vredesactivist de heer Fadi Hallisso sj. uit Aleppo, Syrie. Fadi Hallisso is een 34-jarige Jezuïet. Hij studeert theologie in Libanon op het moment dat de oorlog uitbreekt in Syrië en kan niet meer terug naar zijn land. Maar hij blijft met zijn vrienden in contact en bericht via de social media voortdurend over wat er gebeurt. Hij laat zien hoe mensen zich in blijven zetten voor vrijheid, waarheid, gerechtigheid, vrede. Fadi zet zich ook in voor de opvang en scholing van Syrische kinderen in de vluchtelingenkampen in Libanon. Het Ministerie van Vrede (IKV Pax Christi) is onder andere via Fadi verbonden met het vreedzame verzet in Syrië. Dit Ministerie maakt het mogelijk dat Fadi Hallisso sj. te gast is in de Ambassade van Vrede Amersfoort, die op 25 september zetelt in De Bron. De toegang is gratis. De kerkenraad Met ingang van dit seizoen wordt er een start gemaakt met een andere vergaderstructuur. De kerkenraad in zijn geheel zal eens in de twee maanden bij elkaar komen. In de tussenliggende maanden komen de diakenen, de pastorale ouderlingen en de kerkrentmeesters bij elkaar om functioneel en taakgericht te overleggen. Het moderamen blijft elke maand vergaderen en zal een meer coördinerende rol krijgen. Op deze manier komen we tegemoet aan de vraag van diverse kerkenraadsleden om taakgericht te overleggen. Uiteraard blijft de kerkenraad in zijn geheel verantwoordelijk voor het beleid van de wijkgemeente. Een keer per jaar is er een kerkenraadsontmoetingsdag waarop het beleid geformuleerd wordt en eventueel bijgesteld. Dit jaar is die ontmoetingsdag gepland op 28 september. De kerkenraad zal zich dan buigen over het nieuwe beleidsplan Aan diverse groepen en geledingen is gevraagd om input daarvoor. Op 28 september hopen we een begin te kunnen maken met het schrijven van het nieuwe plan. Uiteraard krijgt u op een bepaald moment als gemeente gelegenheid om het nieuwe plan te lezen en suggesties te doen. Pastoraal overleg De Hoeksteen en De Bron Het is een goede gewoonte om met de pastorale ouderlingen van De Hoeksteen en De Bron een keer per jaar om de tafel te zitten om samen na te denken en te praten over ons pastorale werk. De vragen die we dan stellen overstijgen ons individuele wijkwerk en gaan over zaken waar we allemaal mee te maken krijgen. Op 9 september zullen we het hebben over afscheid nemen. Daar loopt ieder van ons in het pastorale werk regelmatig tegenaan. Maar er is bij afscheid nemen nog iets aan de hand: we worden zelf ook geconfronteerd met afscheid nemen. We verliezen onze ouders, en soms een kind, een broer of zus. Wat doet dat met onszelf en wat moeten we met die ervaringen in ons pastorale werk? Ds. Borger volgde in het kader van de permanente educatie de nascholing leven tot het einde toe. Op 9 september wil hij een paar inzichten uit die cursus met de pastorale teams delen. Op die manier worden ambtsdragers toegerust voor hun werk in de gemeente, ook als het gaat om de moeilijke praktijk van het afscheid nemen. Saamhorig en In de Kring Begin september worden het jaarlijkse informatiegidsje en het nieuwe kringenboekje bij elk adres bezorgd. Opnieuw is er veel te doen naast de wekelijkse kerkdiensten. Als u al een keus kunt maken, is het van belang u vóór 17 september op te geven. Op grond van het aantal aanmeldingen wordt namelijk besloten of een kring wel of niet door zal gaan. Samen met De Hoeksteen Omgaan met verlies Op maandag 9 september houden we in De Bron onze jaarlijkse toerustingsavond, bedoeld voor allen die werkzaam zijn in het pastoraat. Dus: ouderlingen en pastorale medewerkers en predikanten en contactpersonen. Maar ook wie gewoonweg belangstelling heeft is welkom. De avond begint om uur en ds. Berend Borger is de inleider. 19

20 Protestantse wijkgemeente De Brug kerk: Schuilenburgerweg 2, tel (open ma t/m do uur) predikant: ds. H.G.J. van Dolder, Rubensstraat 97, 3817 EB, tel , koster: mw. A. Feenstra tel , ouderenpastoraat: Ds. D.J. van Wageningen, tel coördinator pastoraat: mw. J.H. Doorduijn-Kuiper, tel , scribae: mw. E. C. Ruiter-Overbeeke, Elsenburg 33, 3813 RD, tel en mw. G. van Weerd-van Duinen, Rubensstraat 55, 3817 EB, tel , wijkkas: N.R.F. Elkerbout, tel ING t.n.v. wijkgemeente De Brug te Amersfoort diaconie: rek.nr t.n.v. Diaconie De Brug; rek.nr t.n.v. Zending en werelddiaconaat De Brug ledenadministratie: woensdagmorgen 9-11 uur in De Brug of: kerkbalans: J. Grevengoed, tel , autodienst: E. Donselaar, tel , internet: Rond de kerkdiensten Het hart van de gemeenschap rond De Brug ervaren we op zondagmorgen in de kerkdiensten van uur. Niet alleen met de mensen die in de kerk zitten, maar ook met degenen die thuis via internet met ons meeluisteren. Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar). Op 1 september en 15 september zijn er gastvoorgangers: ds. Gerard Kansen uit Hilversum en proponent Martine Nijhof uit Rotterdam. De andere zondagen gaat ds. Hans van Dolder voor. Op 8 september wordt Pelle Amin, zoon van Sijmen en Karin Verweij gedoopt. Op de startzondag - 22 september - starten we met een serie preken over Mozes. Op zondag 29 september hopen we het heilig Avondmaal met elkaar te vieren en op zaterdag 28 september, uur in De Brug in de kleine kring. Discipelschapscursus en Alpha-cursus Dit seizoen is er veel aandacht voor groeien als leerling van Jezus. De discipelschapscursus is vernieuwd en is met name geschikt voor wie zijn of haar geloof een impuls wil geven en verdiepen. Wat betekent ons geloof voor onze identiteit, onze relaties en onze roeping? Leiding: ds. Hans van Dolder en Romhild Ruitenberg. Laat het weten als jij of u interesse heeft. Een geschikte tijd wordt in onderling overleg vastgesteld. In de Alpha-cursus kan iedereen op basisniveau kennismaken met het christelijk geloof. Deze cursus is zeer geschikt voor degenen, die op zoek zijn de waarde die geloven kan hebben in het leven. Inleidingen en gesprekken veronderstellen niet dat je gelooft en geen vraag is te gek en geen twijfel verboden. De cursus van 10 avonden en een zaterdag start op 1 oktober. Nieuw: Brug XL Dit seizoen zal op elke 2e zondag van de maand na de kerkdienst een half uur extra geboden worden van uur: Brug XL. We zoeken al een tijd naar een geschikt moment voor verdiepende of bijzondere activiteiten. In een tweede dienst of een extra avond hebben mensen echter niet veel tijd of zin. De serie start op 13 oktober met een Sing & Play-versie, waarin we een half uur lofprijzingsliederen zingen met het Brugcombo. Op 11 november volgt een Q & A (Question & Answer / Vraag & Antwoord)-versie, waarbij we met de predikant en elkaar in gesprek gaan over het thema van de dienst. Op 12 december is er een Meet & Pray-versie waarbij we bij elkaar komen rond onze werksoort of gepensioneerd zijn. Met hartelijke groet, ds. Hans van Dolder Uit de kerkenraad Waardering was er voor het nieuwe jeugdbeleidsplan, met daarin onder andere: catechese voor basisschoolkinderen in groep 7 en 8 en bezoek aan ouders van kinderen met vragen over geloofsopvoeding. Voortaan zal er één event-achtige kerstnachtdienst worden gehouden, maar wel mét samenzang van traditionele kerstliederen. Deze diensten zijn primair bedoeld voor rand- en buitenkerkelijke volwassenen uit de wijk. De kerkrentmeesters lichtten toe: de vernieuwing van de geluidsinstallatie en het bij de PGA ingediende projectplan om jeugdactiviteiten op te zetten die voor andere wijkgemeenten leerpunten opleveren. Mocht er een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van de PGA komen, dan kan het contract met jeugdwerker Esther van Maanen met twee dagdelen worden uitgebreid. Helaas blijven de Kerkbalans-inkomsten achterlopen bij de begroting, wat in alle wijkgemeenten het geval is. Akkoord werd gegaan met het voorstel van een groeigroep om 1 x per 6 weken na de dienst bij elkaar te komen en van daaruit voor gemeenteleden van 50 jaar en ouder activiteiten te organiseren. De groep zal dit zelf ter hand nemen. Het programma van Vorming & Toerusting werd met instemming doorgenomen. Leantine Dekker was één van de 15 supervisoren voor de groepen die commentaar leverden op liederen voor het nieuwe Liedboek en lichtte dat proces toe. Vanaf september a.s. gaan we het nieuwe Liedboek gebruiken en in voorjaar 2014 wordt geëvalueerd. We blijven ook de huidige bundels gebruiken. Tijdens de laatste Heidag van de kerkenraad is het jaarplan doorgenomen. In september wordt het vastgesteld. De aanbevelingen van de musici van De Brug worden overgenomen. Op de startzondag wordt erbij stilgestaan. Musici, Brugkoordirigent Wim Ruitenbeek en het Brugkoor zullen de gemeente helpen met het aanleren van nieuwe liederen. Greet van Weerd, scriba 20

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Veertigdagentijd Met open handen

Veertigdagentijd Met open handen Veertigdagentijd Met open handen De kinderen reizen dit jaar met de trein, zeven zondagen lang. De kaartjes worden geknipt en daar gaan we. Waarheen? Eigenlijk is dat niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Liturgie voor de. Jeugdthemadienst. op zondagavond 23 september 2012

Liturgie voor de. Jeugdthemadienst. op zondagavond 23 september 2012 Liturgie voor de Jeugdthemadienst op zondagavond 23 september 2012 Hervormde Gemeente Hattem wijkgemeente Stadswijk Voorganger: ds. M.L.W. Karels Organist: dhr. E.R. Luikens Muziekgroep: Inspire Koster:

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Na de verkondiging een moment van stilte, Daarna zingen we lied 91a Woensdag is de veertig dagen tijd begonnen.

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

Eredienst 24 januari 2010 Voorganger: Ds. M. Oostenbrink. Lezingen: Marcus 1:16-20. Romeinen 8:27-30, 11:27-32. Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Eredienst 24 januari 2010 Voorganger: Ds. M. Oostenbrink. Lezingen: Marcus 1:16-20. Romeinen 8:27-30, 11:27-32. Gemeente van onze Heer Jezus Christus Eredienst 24 januari 2010 Voorganger: Ds. M. Oostenbrink Lezingen: Marcus 1:16-20 Romeinen 8:27-30, 11:27-32 Gemeente van onze Heer Jezus Christus Je wordt geroepen. Het meest eenvoudige wanneer je dat

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶

Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings. Spoor ❶ Nr. 33: 18 maart 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Wit, goed, stil, Feest! Je moet het verband tussen deze woorden maar snappen Dit jaar

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Derde zondag van de veertigdagentijd. Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan. 23 maart 2014 14.30 uur. Nieuwe kerk te Zoutkamp. Heenzending en zegen

Derde zondag van de veertigdagentijd. Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan. 23 maart 2014 14.30 uur. Nieuwe kerk te Zoutkamp. Heenzending en zegen Derde zondag van de veertigdagentijd Bevestigingsdienst ds. A. W. Baan 23 maart 2014 14.30 uur Heenzending en zegen Nieuwe kerk te Zoutkamp Voorganger: ds. K. G. Pieterman, Niekerk Organist: Sj. de Wind

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 22 juni 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : Pastor Marja Griffioen : Guus Korpershoek 2 MEDEDELINGEN Weet u dat de dienst

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 februari 2014 met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente voorganger: ds. Japke van Malde organist: Erik Visser Orde van de dienst.

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015

Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015 Orde van de dienst op de 20e zondag na Pinksteren 11 oktober anno Domini 2015 waarin Marleen Kruijt wordt bevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en waarin het ambt wordt neergelegd door: Roelien

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW

Johannes 15:1-10. Colofon. Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW Johannes 15:1-10 preek Johannes 15:1-10 Colofon Wim van der Schee 2011 datum en plaats 09-01-11 Amsterdam-ZW orde morgendienst welkom zingen Psalm 84,2.5 Psalm 36,2.3 stil gebed votum en groet zingen Opwekking

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent Protestantse Gemeente Heerhugowaard orde van dienst voor 29 november 2015 eerste zondag van de advent thema: 'Tijd om te verwachten' voorganger : ds. Jacqueline Geertse ouderling ; Jeannette Bender organist

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum. 25 december 2015 Eerste Kerstdag. 10.00 uur. Tijd voor het Licht

Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum. 25 december 2015 Eerste Kerstdag. 10.00 uur. Tijd voor het Licht Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum 25 december 2015 Eerste Kerstdag 10.00 uur Tijd voor het Licht ds. Pieter Goedendorp lector: Loek Klootwijk begeleiding: Frank Firet Wilma Wanner, Niels Wanner

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi

Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014. Organist Cornelis Jacobi Welkom in de kerkschoolgezinsdienst van zondag 16 februari 2014 Voorganger Organist Beamer ds Henk-Jan de Groot Cornelis Jacobi Welkom en mededelingen Zingen allemaal: - Goedemorgen welkom allemaal Goedemorgen,

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oegstgeest Orde van dienst Regenboogkerk. 13 december 2015 derde zondag van advent doop van Jasper Spek en Naomi de Bock

Protestantse Gemeente Oegstgeest Orde van dienst Regenboogkerk. 13 december 2015 derde zondag van advent doop van Jasper Spek en Naomi de Bock Protestantse Gemeente Oegstgeest Orde van dienst Regenboogkerk 13 december 2015 derde zondag van advent doop van Jasper Spek en Naomi de Bock Intrede Muziek bij binnenkomst - Nunkomm, der Heiden HeilandBuxWV

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Eucharistieviering van 8 juni 2014 Pinksteren

Eucharistieviering van 8 juni 2014 Pinksteren Eucharistieviering van 8 juni 2014 Pinksteren Afscheidsviering van Z.E.H. Deken Johan De Baere Processie met Pinkstericoon doorheen de kerk, voor Pinkstericoon zevenarmige kandelaar. Intredelied: ZJ 409:

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers

PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers PKN Soest - Wilhelminakerk 11 januari 2015 Afscheid en Bevestiging van Ambtsdragers Voorganger: Wim Kievit Ambtsdrager: Frederique Lucas Lector: Suze Deelen Organist: Jan Meurs Muziek: "Wie schön leuchtet

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt

Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt Zondag 24 april 2016 Thema: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak Voorganger : Marten de Vries Welkom: Wiena Bakker Vleugel: Dick van der Niet m.m.v. de cantorij

Nadere informatie