Compagniebrand in Maastrichtse Beatrixhaven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compagniebrand in Maastrichtse Beatrixhaven"

Transcriptie

1 Afscheidsinterview Paul Depla Bluswater in kaart gebracht Meer aandacht voor Het Vak Brandveilig Leven Bedrijven in de as bij grote compagniebrand Maastricht Sittard gecertificeerd onderhoudscenter Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg April 2015 Compagniebrand in Maastrichtse Beatrixhaven

2 Brandveilig Leven gaat vooral over gedrag De brandweer wil de komende jaren sterk inzetten op het voorkomen van branden en is daarvoor gestart met het project Brandveilig Leven. De sleutel daarvoor is in handen van de burgers zelf. Zij moeten zich meer bewust worden van de risico s en preventieve mogelijkheden. De brandweer Zuid- Limburg geeft op een bijzondere manier invulling aan dit project en heeft de gedragswetenschap als toetsingskader binnengehaald. Vijf jaar geleden stelde de Brandweer Nederland na een breed onderzoek vast dat de almaar stijgende uitgaven voor repressie en deels ook voor de reguliere preventie amper een positief effect hebben op de aantallen slachtoffers en schade. Eigenlijk ook wel verklaarbaar, zegt Anja Hannema, projectleider Brandveilig Leven bij de Brandweer Zuid-Limburg. Op repressief gebied kan de brandweer nog zo goed uitgerust zijn en beschikken De eerste initiatieven zijn al gestart over de modernste middelen; uiteindelijk is ze altijd te laat. De schade beperken is dan het hoogst haalbare. Begrijp me niet verkeerd: daar mag niet aan getornd worden. De brandweer zal altijd goed uitgerust moeten zijn om hulp te verlenen bij branden en andere rampen. En daarnaast zijn er zeker ook effectieve maatregelen op preventief gebied te noemen. Het zou echter veel beter zijn nog veel meer het accent te leggen op preventieve activiteiten, die de burger zelf uitvoert. Zo kan veel ellende worden voorkomen en daarom is besloten tot een koersverschuiving. We willen toe naar bewuste burgers die Brandveilig Leven. Die nut en noodzaak zien van preventie en ook elkaar én de brandweer helpen als er wat fout gaat. Burger als Spil Burgerparticipatie dus met een mooi woord. Ja, we zien de samenleving veranderen. De overheid kan en wil niet meer alles betalen. Dat geldt voor de zorg, voor criminaliteitsbestrijding en dus ook voor de brandweerzorg. Vaak wordt deze trend gezien als een platte bezuiniging, maar zo simpel is het niet. We kunnen met z n allen veel meer samen oplossen. En natuurlijk zullen op de langere termijn de kosten dalen. Het is immers de bedoeling dat de brandweer minder uitrukt. Bij burgerparticipatie gaat het in dit geval om twee situaties, geeft Mitchell Jennekens aan, student aan de opleiding People and business management van Zuyd Hogeschool. Hij vervult bij de brandweer zijn afstudeerstage en is in dat verband nauw betrokken bij Brandveilig Leven. De ene situatie betreft de vraag hoe burgers actief hulp kunnen bieden in geval van een incident. De andere situatie heeft te maken met Ook bij het blussen en voorkomen van brand wordt meer zelfredzaamheid van de burger verwacht de vraag hoe burgers actief op preventief gebied activiteiten ontplooien. Stappen De eerste stappen zette de Brandweer Zuid-Limburg enkele jaren geleden. Samen met de besturen van de 18 betrokken gemeenten in de regio werd onder de noemer Samen op Weg een risicoanalyse gemaakt. Een overzicht van de gevaarlijke plekken, kort samen gevat, vervolgt Anja Hannema. In deze analyse staan vragen centraal zoals: Hoe snel kan de brandweer ter plekke zijn? Is er voldoende bluswater? Hiertoe zijn diverse maatregelen genomen om de risico s te beheersen. Tegelijk is vastgesteld dat er méér gekoerst moet worden op preventie en hoe te handelen bij een brand. Daarmee zijn zowel Meer accent op preventie slachtoffers als schade te voorkomen. Dit is door de leiding vertaald in het beleidsplan voor de periode Overigens zijn al diverse nieuwe preventieve initiatieven gestart, gericht op gedragsverandering. Een mooi voorbeeld in dit verband is de recente actie vanuit de brandweer waar bij ouderen van de Zilverlinde in Lindenheuvel in Geleen instructies krijgen hoe ze moeten handelen bij een brand. Vraag hierbij is dan of deze instructies uiteinde lijk voldoende effectief zijn als het echt mis gaat. En als dat niet zo is, wat er dan nog zou moeten gebeuren. Gedragswetenschap De verdere uitwerking voor de komende twee jaar start nu. Over het plan van aanpak wil Anja Hannema eigenlijk nog niet al te veel loslaten. We moeten nog starten, legt ze uit. We willen aan de hand van onderzoek vaststellen hoe we het beste de burgers bewust kunnen maken van brandgevaar en wat ze kunnen doen als er brand is. Hoe we hun gedrag kunnen veranderen zodat ze daadwerkelijk brandveilig gaan leven. Daarvoor halen we de wetenschap in huis die gaat samenwerken met onze eigen mensen in verschillende werkgroepen. Met betrekking tot dit gedragsonderzoek werken wij nauw samen met de veiligheidsregio Limburg-Noord. Deze Limburgse aanpak is overigens vrij uniek binnen Brandweer- Nederland. Over twee jaar moeten binnen de brandweer Zuid-Limburg onze bevindingen omgezet worden in structureel beleid waarmee we de burgers ook echt bereiken. Nieuwsgierig Nieuwsgierig naar de eerste resultaten? In de volgende Focus leest u hier meer over. 2 Focus Focus 3

3 Paul Depla Interview Paul Depla draagt Brandweer Zuid-Limburg met gerust hart over De voordelen van de fusie zijn overduidelijk Paul Depla verruilt Heerlen voor Breda. Ik heb veel geleerd van de brandweer V uur, leven, dood; het blijven grote dingen in een mensenleven. Ik heb erg veel geleerd van de brandweer. Over innovatie, regionale samenwerking en onderling vertrouwen. Kennis die me in mijn nieuwe baan ongetwijfeld van pas komt. Met zijn benoeming in Heerlen in april 2010 viel Paul Depla met zijn neus in de boter. In zijn eerste burgemeestersbaan maakten zijn collega s in de Veiligheidsregio hem meteen verantwoordelijk bestuurder voor de Brandweer Zuid-Limburg. Een op dat moment op papier gefuseerde organisatie met 26 kazernes en posten in 18 gemeenten, samen een verzorgingsgebied bestrijkend van inwoners. En bepaald geen gemakkelijk gebied, zegt Paul Depla op deze ochtend in het Heerlense stadhuis, aan de vooravond van zijn vertrek naar Breda. De brandweer moet zowel in verstedelijkt gebied opereren, Parkstad, Maastricht, Sittard-Geleen, en tegelijk het dunbevolkte heuvelland bedienen. In zijn functie als burgemeester van Heerlen was Paul Depla de afgelopen vijf jaar binnen de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor de Brandweer Zuid-Limburg. Een rol die hij als de nieuwe burgemeester van Breda niet schuwt Een lastige combinatie, zeker als je één organisatie wilt bouwen met een soort standaard dienstverlening. Maar er was weinig keus. De beslissing was genomen. Een juiste keus overigens, ingegeven door landelijk beleid. We wisten dat het niet gemakkelijk zou worden. Ik had echter wel al snel het gevoel dat de wil er was om samen te werken. Vijf jaar verder blijkt dat ook. Er staat nu een professionele organisatie die uitstekend in staat is op te treden bij brand, rampen en al die andere zaken waarbij de brandweer te hulp wordt geroepen. Een nieuwkomer meteen de zwaarste portefeuille toebedelen. Het lijkt op een test. Ha, nee hoor. Dat is allemaal in goed overleg gebeurd. Ik wilde het graag, de brandweer spreekt toch tot ieders verbeelding. Bovendien ben je in een Veiligheidsregio niet alléén. Beslissingen nemen we samen. Elke burgemeester blijft ook verantwoordelijk voor veiligheid in zijn of haar eigen gemeente. Dus nee, ik voelde me niet overvallen of wat dan ook. >> Focus 5

4 Interview Paul Depla Paul Depla (1965) studeerde Politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde op een studie naar de vernieuwing van de lokale democratie. Hij was lid van het PvdA-campagneteam en enkele jaren adviseur van de minister van Verkeer en Waterstaat. Van 2000 tot 2010 was hij wethouder in Nijmegen Kluif Desondanks lag er een zware kluif op het bordje van de geboren Eindhovenaar. Absoluut. De opdracht was niet alleen om die ene organisatie te bouwen, er lag ook nog eens een bezuinigingsopgave van 3,5 miljoen euro. Bijzonder was verder de keuze voor een hybride organisatie. De combinatie van vaste mensen en vrijwilligers in de repressie vergt ook het nodige aanpassingsvermogen van de mensen en het management. Waarbij ik overigens wil aantekenen dat ik de term vrijwilligers nogal ongelukkig vind. Vrijwilligers zijn net zo goed opgeleid als de vaste mensen en moeten aan dezelfde strenge eisen en tests voldoen. Een vrijwilliger is iemand die in de voetbalclub of in een verzorgingshuis goede dingen doet, maar dat terzijde. Paul Depla investeerde de nodige tijd om het 850 mensen tellende korps te leren kennen. Vanzelfsprekend. Als bestuurder wil je weten wat er speelt en leeft. Dat doe je via het management, maar we hebben ook de nodige informele rondjes langs alle kazernes gemaakt en daar met zo veel mogelijk mensen gesproken. Erg leerzaam, want dan hoor je precies wat er Wietteelt legaliseren lost deel van het probleem op speelt, waar de pijnpunten zitten. Mensen nemen geen blad voor de mond als je ze één-op-één om hun mening vraagt. Het management was daar niet altijd blij mee, ik weet het. Zij kregen via een omweg kritiek te horen. Achteraf denk ik wel dat we daardoor als bestuur een positieve rol in het proces gespeeld hebben. Weerstand tegen de fusie tot regionaal korps was er zeker, erkent Paul Depla. Mensen veranderen niet graag. Zeker niet brandweermensen. Ze moeten immers voor duizend procent op elkaar kunnen vertrouwen. Vaak werken ze al jaren in dezelfde teams, ze kennen elkaar door en door. Ik begrijp best dat het bedreigend is als je opeens moet verkassen naar een andere kazerne. En natuurlijk was er de zorg om inkomen en arbeidsvoorwaarden. Het afschaffen van de tweede piketvergoeding was een heikel punt. Gelukkig zijn we ook daar goed uitgekomen. Goed gevoel Vijf jaar verder draagt Paul Depla de Brandweer Zuid-Limburg met een goed gevoel over aan zijn opvolger. Ja. De organisatie is op orde. De voordelen van de fusie zijn overduidelijk. Er wordt efficiënt gewerkt, de bezuiniging is gehaald. De bundeling van kennis en kunde in de servicecenters pakt goed uit. Er is fors geïnvesteerd in nieuw materieel, nieuwe kazernes en opknapbeurten voor bestaande panden. De Brandweer Zuid- Limburg is klaar voor de toekomst. Ik zie ook dat er meer ruimte komt voor preventie en voorlichting. Uiteindelijk gaat het om voorkomen van brand, repressie zou je idealiter moeten voorkomen. Zijn pleidooi om de wietteelt te legaliseren heeft Paul Depla landelijke bekendheid gebracht. Ik ben in mijn mening sterk beïnvloed door mijn functie als bestuurder van de brandweer. Ik heb van dichtbij gezien hoe gevaarlijk die plantages op zolders en in schuurtjes of kelders zijn. Het brandgevaar is groot. Wat oud-minister Opstelten ook mag zeggen, ik blijf de situatie in Nederland absurd vinden. Er mag wel wiet verkocht worden, maar niet verbouwd. Dan vráág je om illegale teelt en dus criminaliteit. Legaliseren lost in ieder geval een deel van het probleem op. Trots Paul Depla verlaat Heerlen op een moment dat de stad opbloeit. De ergste drugsproblematiek is verdwenen, de economie trekt aan met de komst van de Smart Services Campus en de bouw van Heerlen heeft z n zelfvertrouwen terug onder meer het Maankwartier en ook cultureel timmert de stad aan de weg met het Glaspaleis en het nieuwe theater. Ik voel de trots terugkeren, het zelfvertrouwen. Het mijnverleden is verteerd en wordt nu gekoesterd met het Jaar van de Mijnen. Het doet me goed dat de stad floreert en ik zal vooral de verbondenheid, de gemoede - lijkheid van de Heerlenaar en de Limburger missen. Als burge - meester van Heerlen heb ik veel kansen gekregen om mijn bestuurlijke ideeën waar te maken. Belangrijkste is de samenwerking in de Tripool met Sittard-Geleen en Maastricht. Heerlen is zichzelf, maar maakt ook deel uit van dat sterke Zuid-Limburg. De regionale brandweer is daar een mooi voorbeeld van. We hebben bewezen dat er veel mogelijk is. Ondanks een slechte economie en de nodige scepsis. Breda Een mooi moment dus om verder te trekken. Ja, in Breda wacht een nieuwe uitdaging. Ik heb er gesolliciteerd omdat ook die stad vernieuwing nodig heeft, mensen met innovatieve ideeën. Iemand die partijen verbindt en laat samenwerken. Dat is mij op het lijf geschreven. 6 Focus Focus 7

5 Het Vak krijgt in 2015 meer aandacht Brandweer is een tweede thuis Na de intensieve fusiejaren en reorganisaties staat dit jaar bij de De leefruimte in de kazerne van Maastricht-Zuid. Dit voelt als een tweede gezin orde en als er buiten een plantje gepoot moest worden, dan deden we dat ook. Nu zijn we hier in Maastricht-Zuid servicecenter ademlucht. Als bijvoorbeeld een lampje van de auto kapot is, dan moeten we onze collega s in Brunssum of Sittard bellen. Ik begrijp wel de efficiency van de servicecenters, maar of het allemaal beter is? Eigenlijk wordt ons vak iets minder breed en dat vind ik jammer. Brandweer Zuid-Limburg weer Het Vak centraal. Zeker de medewerkers in de repressie zijn blij met de extra aandacht voor oefenen en bijscholing. We hebben wel wat in te halen. Een beetje onwennig melden Perry Rosier, Marc Spee en Eric Wagemans zich voor het interview. Ze hoeven niet zo nodig op de voorgrond en al zeker niet op de foto. De toezegging dat het artikel over hun passie, over Het Vak, zal gaan, helpt hen over de streep. Weet je, zegt Perry Rosier, al elf jaar in dienst bij de Maastrichtse brandweer en nu bevelvoerder op de tankautospuit, brandweerman is veel meer dan een vak. Het is totaal onvergelijkbaar met welk beroep dan ook. Waarom? Om verschillende redenen, maar de belangrijkste is de manier waarop je met je collega s omgaat. Om de drie dagen breng je 24 uur met elkaar door. Je werkt samen, kookt, eet, sport, kijkt tv en slaapt. Het is een soort tweede thuis waar je lief en leed deelt. Je vertrouwt elkaar persoonlijke zorgen toe. Als er aan het thuisfront iets speelt, hebben we dat direct in de gaten. Laatst had een collega waterschade thuis. Met veel collega s zijn we gaan helpen en dweilen. Waar vind je dat? Bijzonder Marc Spee knikt. Die band is echt bijzonder, zegt de specialist adembescherming en manschap, al 17 jaar brandweerman in Maastricht. Daarom stoort het me wel eens als mensen lichtzinnig over de fusie en reorganisatie praten. Er zijn brandweermensen verplaatst. Hier in Maastricht zijn manschappen uit Parkstad geplaatst. Ze zijn welkom, het zijn vakmensen. Maar je moet wel weer aan elkaar wennen. Vertrouwen opbouwen. Dat heeft tijd nodig. Net wat Perry zegt: het gezin verandert. Er zijn familieleden geëmigreerd die we missen, nieuwelingen moeten hun plek opvullen. Maar er is meer dan emotie, vervolgt Marc Spee. Zeker. Nieuwe mensen hebben minder parate kennis. Te weinig tijd voor oefenen en sporten Ze kennen de sluipwegen in de stad niet, ze weten niet dat het ziekenhuis verschillende aanrijroutes heeft. Natuurlijk leren ze dat en worden ze zo veel mogelijk geholpen. Maastrichtenaren mogen een beetje chauvinistisch zijn, ze werken wel samen. Met iedereen. Kennis Nu is het de beurt aan kazernechef Eric Wagemans. Ik kan mijn collega s goed volgen, zegt de man die sinds anderhalf jaar de kazernes in Maastricht-Zuid en Eijsden leidt. Ik denk dat een geregionaliseerde brandweer onder de streep een goede zaak is, maar ik weet ook dat er op plaatsen aan kwaliteit ingeleverd is. De middelen zijn verdeeld, de overplaatsingen hebben voor enige onrust gezorgd en ja, er is parate kennis weggelekt. Dat mag best eens gezegd worden. Anderzijds zie ik dat iedereen hier enorm gemotiveerd en gedreven is. Er staat één team. De wil om van die 7-min weer een acht te maken, die is er. Het Vak centraal is geen loze kreet. We gaan dit jaar tijd en middelen vrij maken. Joost Botterweg, sectorhoofd Ontwikkeling, heeft begrip voor de vragen. De fusie en reorganisatie hebben veel tijd en energie gekost. We hebben geïnvesteerd in techniek, in nieuwe apparatuur en in opleidingen. Het niveau van de BRWZL is goed. Nu komen we in de fase om de vruchten te plukken van de fusie. Techniek is mooi, mits we de innovaties ook ten volle benutten. Langzaamaan komt er weer meer ruimte voor Het Vak. Middelen Marc Spee wil zijn meerderen graag geloven. Makkelijk zal het echter niet worden. We zien dat we meer tijd moeten investeren in het servicecenter en andere taken. Om goed bij te blijven, moet een brandweerman eigenlijk de helft van zijn werktijd besteden aan oefenen, trainen en sporten. Die verhouding staat onder druk. Ik hoop dat het management daar oog voor heeft en echt middelen vrijmaakt. Perry Rosier beseft dat niet alles zoals vreuger wordt. Vóór de fusie deden we alles zelf. We repareerden onze wagens, hielden onze spullen op Liefde Waarmee de liefde voor dat pure brandweerwerk niet minder wordt, vult Marc Spee aan. Ik zou niets anders willen. Elke dag is anders. Je weet nooit wat je te wachten staat. Soms gebeurt er niets, dan ren je van een auto-ongeluk naar een binnenbrand en sta je een uur later weer ergens een kelder leeg te pompen. Wat we ook doen, de mensen zien ons graag komen. Omdat we helpen, oplossingen bedenken, improviseren. En rotklussen opknappen waar anderen zich omdraaien. Soms zitten er heftige dagen tussen. Ik heb zes keer een kind uit een brandend huis gehaald. Vier keer kwam onze hulp te laat. Dan heb je wel even wat steun nodig. En die vind je weer in je ploeg, in dat tweede gezin. De pijn van de reorganisatie is nog niet helemaal Fusie en bezuinigingen hebben ook nadelen geleden, weten Perry Rosier en Marc Spee. De komende jaren worden de ploegen ingekrompen. Een aantal vaste mensen moet dan verkassen. Het is niet anders, maar de druk zal er niet minder door worden. Daarbij komt dat we hier in Maastricht extra opleidingen krijgen om tunnelbranden te bestrijden. Als één ding voorkomen moet worden, dan zijn het extra bezuinigingen. Ruimte Wat dat laatste betreft kan Leon Houben, sectorhoofd Basiszorg de mensen gerust stellen. We hebben al bezuinigd en bouwen verder aan een toekomstbestendige brandweer. De fusie stelt ons in staat meer te doen met minder. Dat er meer ruimte komt voor Het Vak, staat buiten discussie. 8 Focus Focus 9

6 INCIDENT UITGELICHT Vier bedrijven in de as, stoplijnen voorkomen erger Negentig mensen bestrijden Com pagniebrand in Maastricht Op woensdagavond 19 november 2014 legt een felle brand vier bedrijven op industrieterrein Beatrixhaven in Maastricht in de as. Een vijfde bedrijf loopt ernstige schade op. Het is een van de grootse branden van de afgelopen jaren, maar de schade had nog veel groter kunnen zijn. Even had ik een heel unheimisch gevoel, zegt Officier van Dienst (OvD) Jos Laumen. Bevelvoerder Ron Peelen arriveert met de tankspuitauto en de autoladder even na zeven uur als eerste bij de brand aan de Karveelweg. Er is dan zeer veel rook waarneembaar en vlammen laaien al hoog op uit één van de bedrijfspanden en dus slaat hij meteen groot alarm. Tijdens de rit naar Maastricht schaalt ook de OvD op en roept extra hulp in. Jos Laumen: Ik hoorde dat er een bedrijf met rubberproducten in brand stond. Brandend rubber is met alleen water moeilijk te blussen en dus was mijn eerste inschatting dat bluswater alleen mogelijk niet voldoende zou kunnen zijn. Ik heb meer materieel opgeroepen, onder meer om met schuim te kunnen blussen. Risico s Bij aankomst beseffen Jos Laumen en de inmiddels gealarmeerde Rob van den Bergh (Hoofd Officier van Dienst) meteen de ernst van de situatie. We zagen vuur en rook, maar wisten niet meteen waar het precies brandde. We waren ons meteen bewust van de risico s. De bedrijfspanden zijn in dit gedeelte van de Beatrixhaven tegen elkaar gebouwd. Een uitslaande brand kan heel gemakkelijk overslaan. We werden ongerust over de snelle uitbreiding. De vlammenzee werd in snel tempo groter en groter. Al in een vroeg stadium na aankomst van de OvD is besloten om twee pelotons op de brand te zetten. 0p dat moment krijgt de brand de naam compagniebrand. Dat komt niet vaak voor. In het eerste anderhalf uur kunnen de brandweer - mensen niet veel meer als alleen uitbreiding voorkomen naar de naastgelegen panden. Het was al snel duidelijk dat we extra water nodig hadden, legt Jos Laumen uit. Daarvoor hebben we de watertransportunits opgeroepen die water uit het nabijgelegen Julianakanaal moesten oppompen. In dit geval betekende dat de inzet van twee pompunits en in totaal zo n 800 meter slang uitrollen. Voordat er dan een serieuze hoeveelheid water bij de brandhaard is, ben je wel even bezig. In de tussentijd breidt de brand zich razendsnel uit. We hebben vroegtijdig gekozen voor het opzetten van twee stoplijnen om de brand heen, zegt Jos Laumen. In dat stadium de brand zelf blussen was onbegonnen werk. Stoplijn Terwijl Jos Laumen het werk aan de zijde van de Galjoenweg voor zijn rekening neemt, ontfermt de tweede opgekomen OvD, Jean-Pierre van Can, zich over het inzetvak aan de Karveelweg. Een stoplijn is de uiterste grens tot waar de uitbreiding mag komen en het vuurfront gestopt moet worden. Daarvoor hebben we al het beschikbare water gebruikt, op dat moment een heel schaars goedje. Dat bleek een juiste keuze. Het is heel spannend geweest. De brand was zo fel dat ik in het beginstadium van de incidentbestrijding besloten heb mensen en materieel een stuk te verplaatsen om niet zelf met mijn eenheden na verloop van tijd in de gevarenzone te belanden. De stoplijnen konden gehouden worden en rond de klok van uur had ik het idee dat we met elkaar de zaak onder controle kregen. Brand Meester Met het kanaalwater wordt een van de grootste branden in Maastricht van de laatste jaren uiteindelijk bedwongen. Om half twee s nachts wordt het sein Brand Meester gegeven. Uit metingen van speciale meetwagens van de brandweer uit de Kreis Aachen blijkt dat er geen grote concentraties gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. In de omgeving wordt enige neerslag geconstateerd waaronder asbest in de directe omgeving van de brand. Dit levert geen acuut gevaar op voor de volksgezondheid en verontreiniging van de bodem. Naast de collega s uit de Kreis Aachen hebben collega s uit de VR midden- en noord Limburg geassisteerd als WVD-ers. Ook de Belgische collega s lieten zich op het MCC informeren over de situatie en de risico s voor hun grondgebied. >> 10 Focus Focus 11

7 Bevelvoerder Benoit Smeets Er is heel goed samengewerkt Officier van Dienst Jean-Pierre van Can Geen stress Om de zeven weken is Benoit Smeets standby als bevelvoerder van de tank - autospuit van de post in Meerssen. Zo ook in de week van de 19e november, de grote brand in de Beatrixhaven. Vaak worden we tijdens een uitruk naar Maastricht weer onverrichterzake naar huis gestuurd, omdat de inzet al onder controle is. Deze keer was dat wel even anders. We zagen van ver het vuur oplaaien. Toen wist ik: vanavond ben je niet vroeg thuis. Bij aankomst stuurde Benoit Smeets twee mannen naar het Rubberhuis, de andere twee gingen aan de slag met de watervoorziening. We hebben ons toegang verschaft tot de kantoorruimte en de winkel. Daar was aanvankelijk nog weinig aan de hand. Wel was door de hitte al een ruitje van een tussendeur gesprongen en zagen we vuur in de hal achter de winkel dat zich heel snel uitbreidde. Op dat moment arriveerden de eigenaar en een medewerker van het bedrijf. Op hun aanwijzingen hebben we nog wat geld en een computer met de bedrijfsadministratie kunnen veilig stellen. Dat was nog net op tijd, maar het geeft wel een goed gevoel als je nog iets voor die mensen kunt doen. Benoit Smeets kijkt niet zonder trots terug op de inzet van zijn team. Er is heel goed samengewerkt met de brandweermensen uit Eijsden, Schinnen, Cadier en Keer en Hulsberg. We hebben de goede keuzes gemaakt en het maximale resultaat behaald. Daar doe je het voor. Jean-Pierre van Can werd aanvankelijk opgeroepen als informatiemanager, maar kreeg al snel de functie van tweede Officier van Dienst toebedeeld. Terecht, zegt hij. We hadden te maken met een grote brand die we van twee kanten wilden benaderen. De eerste officier heeft de Galjoenweg genomen, ik ben met de manschappen naar de Karveelweg gegaan. Ondanks de omvang van de brand en de grote inzet van mensen en materieel, heeft Jean van Can geen gevoel van chaos gehad. In de 18 jaar dat ik bij de brandweer ben, was dit wel een van de grootste branden, maar ik heb geen gevoel van stress of chaos gehad. Helemaal niet zelfs. De organisatie liep heel goed, iedereen wist wat hij moest doen. Het besluit om ons te concentreren op het niet verder overslaan van de brand was goed. We hebben stoplijnen gelegd en die gehouden. Zo hebben we erger voorkomen. Kazernechef Luc Valent Gelukkig geen slachtoffers Luc Valent was in twee functies betrokken bij de Compagniebrand in de Beatrixhaven in Maastricht. Allereerst als Adviseur Gevaarlijke Stoffen. We Bevelvoerder Ron Peelen Waterlevering lastig Bevelvoerder Ron Peelen was met zijn tankautospuit als eerste aanwezig. We waren gealarmeerd voor een binnenbrand bij het Rubberhuis aan de Karveelweg. Bij aankomst zagen we dikke rook, maar het was niet meteen duidelijk waar de brandhaard was. Even later zagen we vlammen en hebben we de tankauto verplaatst naar de achterzijde aan de Galjoenweg. Tegelijk hebben we opgeschaald naar grote brand en de tweede tankautospuit naar de Karveelweg gestuurd. Al snel was duidelijk dat de brand zich snel uitbreidde. De vlammenzee werd steeds groter. Daarom is besloten om aangrenzende bedrijven zoveel mogelijk af te schermen van het vuur. Beperking van uitbreiding was het speerpunt. Probleem was de waterlevering. In de Beatrixhaven moet je het niet hebben van de ondergrondse brandkranen. Water is er echter voldoende uit open water en geboorde putten. De eenheden hebben snel een grootschalig watertransport opgebouwd, maar het duurde een uur voordat er voldoende water beschikbaar was. Ron Peelen heeft nog wel een aandachtspunt: Logistiek. Er was voor eten gezorgd laat op de avond. Prima, maar eten in een vuil uitrukpak op locatie is not done. Dat moet in de toekomst anders. Verraderlijk In totaal zijn tegen de negentig brandweermedewerkers ingezet om de compagniebrand te blussen, verdeeld over zo n zeventien voertuigen waaronder tankautospuiten, diverse haakarmvoer - tuigen, hulpverlenings voertuigen en autoladders/hoogwerker. Het nablussen neemt nog enkele dagen in beslag tot na het weekend, mede ook omdat dichtbij blussen vanwege instortinggevaar niet gewenst is. Onder de streep rest enkel materiële schade die wel in de vele miljoenen loopt. Triest voor de ondernemers, natuurlijk, zegt Rob van den Bergh. Maar het had echt nog erger kunnen zijn. Dit was een heel verraderlijke brand die wel erg snel om zich heen greep. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Iedereen was naar huis en de bedrijven waren dicht. We zullen deze brand desondanks niet snel vergeten. waren net bezig met een incident in Hoensbroek toen we het bericht kregen over een grote, explosieve brand in Maastricht. Ik ben erheen gereden, heb meteen twee eigen meetploegen opgeroepen en twee meetploegen uit Limburg-Noord. Daarnaast is er nog een speciale meetploeg uit Duitsland komen assisteren met een rijdende meetwagen. Zo n wagen heeft alleen het RIVM in Bilthoven, maar die zou veel te lang onderweg zijn. Bij bedrijfsbranden weet je nooit wat er de lucht in gaat. Je wilt natuurlijk weten of er direct gevaar is voor de eigen mensen en omwonenden. Vervolgens moet er duidelijkheid komen wat voor stoffen er zijn vrijgekomen, hoe het zit met asbest en welke maatregelen er direct en op langere termijn nodig zijn. Met de vrijgekomen stoffen viel het achteraf gezien mee en ook de meteo-condities hielpen een handje mee. Maar daarmee was de klus voor Luc Valent nog niet geklaard. Als kazernechef ben ik vervolgens nog ruim een maand betrokken geweest bij de afhandeling en evaluaties. Er zijn vragen gesteld in de gemeenteraad van Maastricht en zelfs de Tweede Kamer. Had er niet een NL Alert afgegeven moeten worden? Zijn alle partijen en de bevolking goed ingelicht? Deze brand heeft duidelijke leermomenten opgeleverd, laat ik het zo zeggen. Ook hebben wij onze beperkingen gevoeld, zeker met twee grote incidenten gelijktijdig in onze regio. Verder ben ik trots op al die mensen die die avond en nacht en de daarop volgende dagen hun werk zo goed gedaan hebben. Het was geen gemakkelijke klus en achteraf mogen we heel blij zijn dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Voor zover je dat over een brand kunt zeggen: ik hou er een goed gevoel aan over. 12 Focus Focus 13

8 Veertien monteurs halen certificaat Holmatro binnen Servicecentrum Sittard officieel Servicepoint Het Servicecentrum aan de Zürichstraat in Sittard is sinds 1 maart officieel een Holmatro Servicepoint. Dat betekent dat de monteurs het hydraulisch redgereedschap op de tankautospuiten en de andere hulpverleningsvoertuigen zelf mogen testen, repareren en certificeren. De leverancier, Holmatro, houdt op afstand toezicht. Brandweer Zuid-Limburg is een van de eerste korpsen in Nederland met het certificaat. Een klein feestje, deze 2e maart in Kazerne Middenweg. De veertien monteurs van het Servicecentrum kleine voertuigen en Bepakkingen krijgen uit handen van Jan Wirken, technisch commercieel adviseur, van de firma Holmatro, elk een certificaat uitgereikt waarmee ze officieel erkend zijn als experts met hydraulische pompen, knipscharen, spreiders, slangen en ander Holmatro redgereedschap. Het certificaat is bepaald geen wassen neus, zegt Arjan Lemmens, servicecoördinator van Holmatro. De veertien mensen hebben bij ons in Raamsdonkveer De kersverse certificaathouders Gaspard Thijssen, Bert Dullens, Richard Nusser, Dave Houtermans, Guy Cuypers, Ron Vriezelaar, Lei Vleugels, Roland Lambrichs, Roger Dobbelstein, Dominique Bovens, Arno Schmeits, John Brouwers, John van Eck en Patrick Westhovens samen met hun kazernechef, ploegchefs en Holmatro-delegatie op de trap van de kazerne in Sittard een driedaagse, pittige cursus gevolgd. Afgesloten met een toets. Knap dat ze het allemaal gehaald hebben. We hebben het hier toch over 300 verschillende producten die ze allemaal moeten kennen, van binnen en van buiten. Daarbij komt nog een stuk theorie en een toets in het Engels. Geen makkie, zeker niet. Ingewikkeld De veertien certificaathouders knikken instemmend. Elke dag zijn we hier bezig met reparaties, zegt een van hen. Bijna elke week komt hier een tankautospuit, hulpverleningsvoertuig of redvoertuig voor de jaarlijkse inspectie en keuring bepakking. We kennen de materialen en middelen dus als geen ander. Toch zijn sommige apparaten zo ingewikkeld dat je niet meteen kunt roepen of ze helemaal in orde zijn. En dat laatste wordt wel van ons verwacht. Wij zijn en voelen ons ook verantwoordelijk. Daarom was deze cursus noodzakelijk. Holmatro werd na een openbare aanbesteding in 2013 gekozen als leverancier van de verschillende hydraulische- en pneumatische redgereedschappen op de blus- en hulpverleningsvoertuigen van de Brandweer Zuid-Limburg. Het Servicecentrum in kazerne 'Wij zijn en voelen ons ook verantwoordelijk' Middenweg fungeert als de centrale plek waar al die materialen gecontroleerd en onderhouden worden, legt ploegchef Roy Schmitz uit. Nu we officieel gecertificeerd zijn door Holmatro, mogen we zelf keuren en repareren. Uiteraard zijn de mensen van Holmatro op de achtergrond beschikbaar voor assistentie en het oplossen van eventuele extreme problemen. Voor de bedrijfsvoering betekent dit een flinke stap voorwaarts. Vroeger reisden de mensen van Holmatro een paar weken per jaar af naar het zuiden om alles te testen en te keuren. Ze sloegen dan hun tenten op in diversen kazernes in Maastricht, Parkstad en Westelijke Mijnstreek. Nu we dit zelf kunnen binnen onze organi - satie is het naast een belangrijke kostenbesparing mede uniek te noemen dat we deze expertise grotendeels zelf in huis hebben. Iets wat het werk voor onze mannen ook nog uitdagender en spannender maakt. >> Focus 15

Hartje Sittard ontsnapt aan stadsbrand

Hartje Sittard ontsnapt aan stadsbrand Inhaalslag investering zo goed als afgerond Koning Willem-Alexandertunnel houdt Brandweer Zuid-Limburg bezig Sittard ontsnapt aan stadsbrand Nieuwe fitheidstest houdt gemoederen bezig Levensechte, virtuele

Nadere informatie

5 jaar Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL. Focus. Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg. december 2013

5 jaar Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL. Focus. Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg. december 2013 5 jaar Brandweer Zuid-Limburg Focus Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL december 2013 Algemeen commandant Gerard van Klaveren had hier 5 jaar geleden voor getekend We hebben niet alleen geïntegreerd,

Nadere informatie

Brandweer. Hijken (Dr) foto Dennis Groen

Brandweer. Hijken (Dr) foto Dennis Groen Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 8 Winter 2013 Hijken (Dr) foto Dennis Groen 3 Brand Brummen In eerste instantie was een grote brand in Brummen niet heel complex. Maar de ene na de andere

Nadere informatie

Innovatie 2013 THE YEAR WE MADE CONTACT

Innovatie 2013 THE YEAR WE MADE CONTACT Innovatie THE YEAR WE MADE CONTACT Innovatie Inhoudsopgave Voorwoord p. 06 Duikerstool: het nieuwe redgereedschap voor duikers p. 26 Net zo veilig achterin een tankautospuit, als in een achtbaan p. 08

Nadere informatie

Innovatie 2009/2010. Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding NVBR

Innovatie 2009/2010. Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding NVBR Innovatie 2009/ Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding NVBR De NVBR is de branchevereniging van en voor de brandweerzorg en rampenbestrijding in Nederland. Wij willen de kwaliteit

Nadere informatie

aan de orde. Ik ben benieuwd hoe daar in de organisatie over gedacht wordt.

aan de orde. Ik ben benieuwd hoe daar in de organisatie over gedacht wordt. Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland FLEVOLAND NIEUWS Inhoud Voorbereidingen invoering PPMO van start Jubilarissen in het zonnetje gezet Landelijke kwalifi catiewedstrijden Jeugdbrandweer in Emmeloord

Nadere informatie

Brandweer. van Nederland. Veiligheidsdag op AZC Venlo. Brandweer Haaglanden werkte mee aan wereldtop. Derde Nuclear Security Summit.

Brandweer. van Nederland. Veiligheidsdag op AZC Venlo. Brandweer Haaglanden werkte mee aan wereldtop. Derde Nuclear Security Summit. Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 9 Lente 2014 3 Schadevergoeding We zijn voor niets uitgerukt, dat moet je niet tolereren. Mensen die valse meldingen maken, mogen daar niet zomaar mee weg

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

komt voort uit de motivatie om mensen

komt voort uit de motivatie om mensen 2009 Oktober Jaargang 3 In andere regio s, zoals Rotterdam-Rijnmond, worden goede ervaringen opgedaan met AED first responderteams. Pilot met AED bij vier brandweerposten Eerste aanzet voor first respondernetwerk

Nadere informatie

Brandweer kleurwedstrijd. Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs!

Brandweer kleurwedstrijd. Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs! 16 Achterop [tekening: Patrick van Gerner] Brandweer kleurwedstrijd Geef kleur aan deze tekening en maak kans op een prachtige brandweerprijs! Je hoeft hiervoor geen stuk uit de te knippen, op www.nvbr.nl/

Nadere informatie

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland!

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland! Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland Twee specials! - After Action Review - Portofonie FLEVOLAND NIEUWS Inhoud 5 Jeugdbrandweer Lelystad Nederlands Kampioen Opdracht tankautospuiten gegund aan Dutch

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Brand. korpsen in actie. meester. Laat die vetpan niet alleen! En meer tips voor thuis. Een dag mee met de uitrukploeg

Brand. korpsen in actie. meester. Laat die vetpan niet alleen! En meer tips voor thuis. Een dag mee met de uitrukploeg Brand meester Blusboot heeft nooit tekort aan water 25 korpsen in actie Laat die vetpan niet alleen! En meer tips voor thuis Een dag mee met de uitrukploeg Adrenaline Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud?

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Nieuwe wegen

Jaarverslag 2012 Nieuwe wegen Jaarverslag 2012 Nieuwe wegen Nieuwe wegen Het COA is in 2012 nieuwe wegen ingeslagen. Op verschillende terreinen. We zijn het afgelopen jaar op een andere manier gaan werken. Hiervoor hebben we ondermeer

Nadere informatie

Incident Management. Jaarbericht 2010. ncident management

Incident Management. Jaarbericht 2010. ncident management Incident Management 1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 A15 A16 A17 A20 A27 A28 A50 A67 N11 N15 N Jaarbericht 2010 ncident management VOORWOORD Karin Visser, Landelijk Verkeersmanager, Hoofdingenieur Directeur

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Zeven gesprekken met bevlogen mensen. Volg die zaak!

Zeven gesprekken met bevlogen mensen. Volg die zaak! Zeven gesprekken met bevlogen mensen Volg die zaak! 1 Chauffeur, volg die zaak! 2 Inleiding Je leest het weleens in stripverhalen, als de hoofdpersoon (bijvoorbeeld Kapitein Haddock) een taxi aanhoudt:

Nadere informatie

Brandweer. Lees verder op pagina 2. Kookboek voor en door de brandweer Brandweerman Johan aan de kook

Brandweer. Lees verder op pagina 2. Kookboek voor en door de brandweer Brandweerman Johan aan de kook Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 7 H e r f s t 2 0 1 3 3 Vaardigheden Leren, gezelligheid, teambuilding, vakbekwaamheid en netwerken. Dat staat centraal bij de vaardigheidstoetsen van het

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Verslag Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Team Oasen 2008 Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer

Nadere informatie

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek Nummer 21, juni 2014 De Veiligheidsregio Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GGD GHOR Nederland, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

In een crisis heb je van alles, behalve tijd. de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND. Twintig jaar geleden:

In een crisis heb je van alles, behalve tijd. de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND. Twintig jaar geleden: Oktober 2012, jaargang 12, nr. 5 BRANDWEER AMSTERDAM-AMSTELLAND In een crisis heb je van alles, behalve tijd Twintig jaar geleden: de Bijlmerramp Marathoninzet bij Oiltanking B e h u l p z a a m D e s

Nadere informatie

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst.

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst. 1 Sámen met gezinnen Pagina 4 In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent Pagina 14 Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst Pagina 20 Magazine van Jeugdbescherming Gelderland

Nadere informatie

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING Samen aan de slag met de maatregelen 1 04 06 08 10 12 14 15 18 22 24 25 26 28 30 32 33 34 Samenvatting: samen aan de slag met

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie