Laura Lynn. Dana Winner Salim Seghers, Juulke, SIEMKENSHEUVEL FEESTEN zondag 2 juni. Margriet Hermans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laura Lynn. Dana Winner Salim Seghers, Juulke, SIEMKENSHEUVEL FEESTEN zondag 2 juni. Margriet Hermans"

Transcriptie

1 BRICHTN UIT GROP TR NGLN Groep Ter ngelen Dienstencentrum Ter ngelen vzw: De Kade Open Kans Siemkensheuvel Het Roer Onderwijs: Buitengewoon Kleuteronderwijs Buitengewoon Lager Onderwijs Buitengewoon Secundair Onderwijs Arbeidskansen GOB Ter ngelen vzw Labor Ter ngelen vzw rgon Maasland CVBA Trabajo Maasland VZW Opgeruimd VZW PRIJS: Nummer 59 Afgiftekantoor Maaseik rkenningsnummer: p Ter ngelen Nieuws verschijnt in januari, april, juli en oktober ALGMN JAARPROGRAMMA 03/10/2013: Film The Black Balloon 14+15/09/2013: Restaurantdagen Het Roer 02/06/2013: Siemkensheuvelfeesten 01/06/2013: 30+Fuif INHOUD Pagina 1 Pagina 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nieuws uit Dienstencentrum Ter ngelen Pagina 8 Nieuws uit de Wikke Pagina 9 Nieuws uit het Bu.S.O Pagina 10 Nieuws uit Arbeidskansen LNT STDS NIUW KANSN Het nieuwe jaar is alweer in volle gang, en al duurde deze winter wel erg lang voor klein en groot was sneeuw en ijs en voor schaatsenrijders een waar paradijs. Maar het voorjaar zien we graag tegemoet met veel verlangen en met frisse moed. De vogels zoeken een plek om hun nestje te bouwen want je ziet ze al met kleine takjes sjouwen. De bolletjes, nog diep verstopt in de aarde, verlangen om naar boven te komen in hun eigen waarde. Zo stelt de natuur weer alles in het werk, en voelt mens en dier zich door de zon weer sterk. Alles rondom ons komt tot leven Zo gaan wij het voorjaar opnieuw beleven. N I U W S 3-maandelijks tijdschrift van Groep Ter ngelen SIMKNSHUVL FSTN zondag 2 juni Dana Winner Salim Seghers, Juulke, Margriet Hermans Laura Lynn DOMIN SIMKNSHUVL MAASIK VANAF UUR GRATIS TOGANG! UITGBRID KINDRANIMATI springkastelen-huifkartochtenjeep-trampoline-schminken Hoofdredactie: Dirk Cremers Redactieraad: Gunilde Celis, Miranda Lenders, Francine Lamberigts, Royakkers Ann, Alice Beliën, Ilse Cuypers, Danielle Deckers, Lydia Lamberigts, Guido Jacobs, Patrick Lemmens Lay-out: Dirk Cremers en Yana Fernandez VU: Dirk Cremers Ter ngelen Nieuws verschijnt op 2500 exemplaren Zorg op maat Onderwijs op maat Tewerkstelling op maat

2 TR NGLN NIUWS TR NGLN ALGMN Saffraanberg schenkt SINT-TRUIDN - De Koninklijke School voor Onderofficieren op Saffraanberg reikte samen met de stad Sint- Truiden, de Burgerlijke Militaire samenwerking en het Feestcomite, cheques uit voor euro. Vrijwilligersfeest met Steven Goegebeur Méér dan 100 vrijwilligers beleefden vorige week een topavond. Lekker eten, goed gezelschap én een echte topcomedian. Het waren de perfecte ingrediënten voor een feelgoodfeest. Die gingen naar verschillende organisaties. Zo mocht onze organisatie maar liefst in ontvangst nemen. Hartelijk dank! uropese richtlijnen voor inclusie en uropese groep experts heeft richtlijnen opgesteld voor de overgang van wonen in instellingen naar wonen in de samenleving. De uropese richtlijnen voor deïnstitutionalisatie moeten mensen met verstandelijke beperkingen helpen om zelfstandig en in de samenleving te leven. De richtlijnen bieden oplossingen voor zorg en ondersteuning door familie en samenleving voor kinderen, mensen met beperkingen, mensen met psychische problemen en ouderen. De richtlijnen zijn opgesteld door de uropese expertgroep voor de overgang van inrichtingszorg naar community-based zorg (in de maatschappij). In uropa wonen meer dan een miljoen kinderen en volwassenen in instituten. De uropese unie en de lidstaten hebben afgesproken dat ze de zorg voor kwetsbare mensen van instellingen willen verplaatsen naar de samenleving, door betere gezinsondersteuning, en alternatieve zorg in de samenleving te organiseren. Dit hebben ze besloten op basis van onderzoeken naar de rechten van mensen die in instellingen wonen, en van de Unconventie voor de rechten van mensen met beperkingen. In het voorwoord bij de richtlijnen benadrukken Lazlo Andor en Johannes Hahn, leden van de uropese expertgroep, het belang van maatschappij-gerichte zorg. De richtlijnen zullen uiterst nuttig zijn bij het realiseren van de deïnstitutionalisering, zowel in het heden, als in de komende jaren. 30 jaar Open Kans! Op 17 maart 1983 ging in de bibliotheek van Bree de stichtingsvergadering van Open Kans door. Op zondag 17/3/2013 worden we dus met z n allen (terug?) 30 jaar. Alvast proficiat! Op die 30 jaar heeft Open Kans een hele evolutie gekend. Van beperkte dagopvang zijn we gegroeid naar een ruim aanbod met 6 tehuizen, een dagcentrum, winkel, boerderijatelier en een ambulante werking. We kregen een eigen krant, een jaarlijkse sportdag en fuif, een olympische gouden medaille; er kwamen ministers en een koningspaar op bezoek, Toch is na 30 jaar onze sterkte nog steeds ons kleinschalig & familiaal karakter en een zorg-op-maat benadering. Dit alles gericht op de kwaliteit van leven voor onze gasten en ondersteund door vele trouwe vrijwilligers. Mijn dank aan iedereen voor de vele inspanningen waarmee we dit ook na 30 jaar nog steeds vol overgave betrachten. Tot slot enkele cijfers om het huidige Open Kans te illustreren: 53 bewoners 30-tal externe gasten in het dagcentrum 35-tal cliënten Sherpa-Bree Jongste gast: 25 jaar Oudste bewoner: 84 jaar 75 personeelsleden 74 (!) vrijwilligers 1300 Open Krantjes die elk jaar verspreid worden 7600 kippen (de meeste op de Taemhoeve) 2 miljoen eieren (idem) 2 ezels (soms misschien onduidelijk wààr deze zitten ) Steven Goegebeur werd 2 jaar geleden al verwacht op het vrijwilligersfeest maar werd toen wegens ziekte last-minute vervangen door Steven Mahieu (ook een klasbak!). n het was payback-time. Steven Goebeur nam op een schitterende manier revanche. Zijn warme en snelle humor paste perfect bij het evenement. Bovendien treedt Steven tegenwoordig op voor uitverkochte culturele centra. Dit was een buitenkansje voor onze vrijwilligers! Van buitenkansjes gesproken: het feit dat onze kinderen en volwassenen kunnen rekenen op méér dan 200 vrijwilligers is pas echt een megagrote buitenkans! Daarom honderdduizend keer dank aan alle vrijwilligers voor al die activiteiten, al de initiatieven en de mooie projecten. Dank ook voor de warmte die vrijwilligers uitstralen, voor de standvastigheid en het geloof in constructieve samenwerking. Patrick Lemmens Nieuwe begeleiderspas Mensen met een handicap ervaren vaak drempels om evenementen bij te wonen of activiteiten te doen. Met een begeleider erbij kunnen ze wel deelnemen. De begeleiderspas geeft de mogelijkheid om een begeleider gratis mee te nemen naar festivals,culturele centra,evenementen,. Om de Limburgse begeleiderspas te kunnen aanvragen moet u in Limburg wonen. U heeft een attest nodig van verhoogde kinderbijslag of een attest van de federale overheidsdienst sociale zekerheid van verminderde zelfredzaamheid van 12 punten of een verminderd verdienvermogen van 1/3 of minder. U kan deze pas aanvragen bij de Provincie: Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt. Voor meer informatie kan u terecht op het telefoonnummer: 011/ U kan ook steeds terecht bij onze sociale dienst. 2

3 TR NGLN ALGMN TR NGLN NIUWS en Hart voor Limburg steunt Ons Kind met 7500 voor het project Beweeg met dat lijf Het Roer organiseert in Kiewit een buitenschoolse opvang voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs én hun broers of zussen. Ons Kind, dat is de naam van het initiatief, wil graag een nieuwe buitenspeeltuin aanleggen. Dat kan met hulp van en Hart voor Limburg. De jongens en meisjes van Ons Kind kunnen er voor en na de schooluren terecht. Ook in de schoolvakanties zijn ze welkom. Net als voor alle leeftijdsgenoten is het ook voor deze kinderen belangrijk dat ze buiten pret kunnen beleven op toestellen die hun zintuigen prikkelen en die aanzetten tot klimmen, klauteren, knutselen, bewegen,. Voor deze kinderen is een oordeelkundig uitgebouwde speeltuin van het grootste belang beklemtoont Heidi Marchal. Ze moeten niet alleen pret beleven, maar de keuze van de toestellen moet ook rekening houden met de soms erg verschillende mogelijkheden en vaardigheden van de kinderen en met bijkomende factoren als gedragsproblemen. De speeltuin is er zowel voor actieve kids, als voor zij die even wat meer nood hebben aan rust. Ons Kind wil een compleet nieuwe speeltuin aanleggen met specifieke accenten voor kinderen met een beperking. Met de steun van en Hart voor Limburg gaat het lukken om mobiele toestellen aan te kopen die de kinderen prikkelen en uitdagen. De toestellen gaan ook mee naar de nieuwe locatie aan de Borggravevijvers die in 2014 de deuren opent. Dirk Cremers Gabie schrijft Annie Beste redactie Graag wil ik langs deze weg een bijdrage leveren voor jullie krantje. Ik lees het telkens met veel plezier. Jullie moed en inzet voor de mindervaliden is top! Je moet het toch maar doen dag in dag uit. Chapeau voor iedereen in gans Ter ngelen. Deze bijdrage stuur ik jullie omdat Annie Lenssen van leefgroep De Poort overleden is. Ikzelf ben vriendin van Annie (later maakte men er bezoekersvrijwilliger van) vanaf de eerste dag dat zij bij Ter ngelen in Maaseik kwam. Dit zijn meer dan 30 jaar. Het is voor mij alsof er iemand in mijn gezin overleden is. Ik ben er het hart van in. Juist door onze jarenlange vriendschap verdriende Annie het dat ik iets speciaals voor haar doe. Ik maakte deze mooie tekst met de liefde voor Annie diep in mijn hart. Annie Gabie Thielens Weet je nog wanneer wij vriendinnen werden lke dag kwam je naar mij in de Nopri in Maaseik lke dag met je boodschappenlijstje en je verhaal van de dag. en vakje met regeltjes Laag frequente mobiele ondersteuning, heroverweging, convenant ambulante begeleiding internaat, rechtstreekse toegankelijkheid met penhouderschap, kortdurende opvang, logeerdagen, status prioritair te bemiddelen dossier, vipa-buffer, convenant noodsituatie, persoonsvolgende financiering, persoonlijk assistentiebudget, zorg in natura, beschermd wonen, begeleid wonen, geïntegreerd wonen, inclusieve ondersteuning, dienst ondersteuningsplan, tijdelijke convenant, convenant onbepaalde duur, multifunctioneel centrum,. Begrijpt u het voorgaande niet? Geen nood. Ik heb hier zeer veel begrip voor. Nochtans heeft Dienstencentrum Ter ngelen hier alle dagen mee te maken. Wellicht heeft dit alles te maken met een overgangsfase waarin de sector is beland. Onze overheden zoeken termen om zorg op maat te bieden maar tegelijk heeft men toch nog graag een vakje om de regeltjes aan op te hangen zodat alles keurig kan geregistreerd en gecontroleerd worden. Ongetwijfeld zijn dit krampachtige verschijnselen om te komen tot een vorm van directe financiering voor de ondersteuning van personen met een handicap. Dit is het gevolg van de uitvoering van het perspectiefplan 2020 van de Minister van Welzijn. De bedoeling is dat de huidige manier van financieren van de ondersteuning van personen met een handicap grondig wordt herzien. De bestaande erkenningcategorieën van het VAPH (zoals internaat of tehuis of dagcentrum ) zullen op termijn verdwijnen. Men zal dus bijvoorbeeld geen toegang meer kunnen aanvragen voor een tehuis niet-werkenden of een dagcentrum of begeleid wonen. In het kader van meer vraagsturing en ondersteuning op maat zal de persoon met een beperking een budget toegewezen krijgen op basis van zijn vraag en zijn zorgzwaarte. Dat budget kan hij/zij dan opnemen in contant geld om zelf zorg in te kopen of via een trekkingsrecht. Dit laatste is een bewijs waarmee de persoon naar een erkende voorziening kan stappen om de gevraagde ondersteuning te ontvangen. U merkt het. r is zeer zeker nog een lange weg af leggen. en weg die te maken heeft met het verlaten van het pad van de traditionele instelling. In afwachting vullen wij zo goed als mogelijk de vakjes in. weet je nog wanneer wij vaak geheimpjes fluisterden lke dag elkaar meer vertrouwen gaan Vreugde en verdriet deelden bij jouw verhuis naar Bree. Weet je nog de dag dat wij elkaar toevallig ontmoetten In het ziekenhuis in Genk Samen in dezelfde kamer lkander troostend in onze pijn. Weet je nog de dat wij hetzelfde uur werden ontslagen Hand in hand de kliniek verlieten Wij twee een twee-éénheid van veertien dagen Het was als samen uit en samen thuis. Weet je nog hoe jij en ik uitkeken naar onze bezoekjes bij mij thuis of in De Pas of De Poort Samen gezellig koffie drinken Naar Margriet in het Maaseiker rusthuis Of een wandeling door de stad. Nooit vergeet ik hoe jij en ik genoten van elk gezellig samen zijn Altijd was je tevreden Nooit gemopper of gezeur lk uitje was voor haar een feest. Nu weet ik pas dat ik je heel erg ga missen Nooit meer samen koffie drinken Nooit meer samen naar Margriet Nooit meer samen nieuwsjes vertellen Nooit meer samen geheimpjes delen. Ik besef stilaan dat jij nu een sterretje aan de hemel bent lke avond fonkelend een knipoog naar beneden zendt Dat je ons allemaal blijft omarmen met je schitterende stralenkrans Ikzelf en iedereen in de poort Kijken vanavond graag omhoog Wij brengen jou een laatste groet Annie, waar je nu ook bent, het ga je goed. Gabie Thielens 26 januari

4 O P N K A N S TR NGLN NIUWS Carnaval in Bree DINSTNCNTRUM: OPN KANS Carnaval Optima Op 3 februari begonnen we s morgens met een vooroefening van ons carnavalsfeest van Optima. De zitting ging die namiddag door in de sporthal in Bree. De zaal was mooi versierd. r kwamen heel wat mensen naar onze optredens kijken. We hebben met onze dansen hen goed kunnen vermaken. Het hoogtepunt was de prins en prinses verkiezing. De gelukkige prinses was Anita en de fiere prins Dirk. Het was een heel fijne dag. 10 jarig bestaan OKee Donderdag 14 februari werd een speciale dag, winkel OKee bestond 10 jaar en dat moest gevierd worden. Carnaval Volwassenwerking Op 12 februari gingen we met zijn allen naar Holzhackerbaum te len om carnaval te vieren. We kregen er enkele drankjes en een lekkere chips. Onze Optima prins Dirk ging ook mee. Het was een superfijn dansfestijn. De bewoners, medewerkers en sympathisanten vieren 30 jaar Open Kans Op vrijdag 1 februari was het zover. We vierden 30 jaar Open Kans in de Barrier. Iedereen was welkom! Om 17u werd de start gegeven, we kregen lekker eten: vidé of balletjes in tomatensaus met puree en salade. foto s bekijken. Na het eetfestijn had Steven een toespraak klaar. Hij had in totaal 30 opdrachten voor verschillende personen uit de zaal, voor elk bestaand jaar 1 opdracht. Marijke, de psychologe en Kevin hadden ook een verrassing: een opdracht voor Steven! Benieuwd of iedereen zijn opdracht tot een goed einde kan brengen. Het dansfeest ging van start met optredens van het dagcentrum, De Pas, De Horizon en Zorgvlied. Nadien hebben we uren aan een stuk gedanst op de dansvloer. De polonaise kwam regelmatig aan bod. Het was een spetterende fuif voor iedereen! Marina, Lies, Lieve Marina. Alle gebruikers, vrijwilligers en personeel werden ontvangen als koningen en koninginnen. r waren hapjes, drankjes en een overheerlijke koek voorzien. We mochten in een fotoboek kijken met allemaal foto s van de afgelopen 10 jaar. Greet en Lieve werden letterlijk door ons in de bloemetjes gezet voor hun goede werking en zorgen. Op vrijdag 15 februari was het de beurt aan alle bestuursleden om mee te vieren met onze gebruikers. In de daaropvolgende week werden ook de klanten verwend en kregen ze een bedankje voor hun blijvende steun. We wensen OKee de volgende 10 jaar veel productiviteit en succes toe! Gift Rotary Rotary Club Bree-Bocholt heeft een storting van 4000 gedaan ten aanzien van Open Kans. Dit naar aanleiding van het kerstconcert dat deze club op 08/12/12 organiseerde in CC De Breugel te Bree ten voordele van onze werking. Op pagina 3 vindt u het artikel 'Gaby schrijft Annie. en mooie brief ter nagedachtenis aan Annie. We nemen afscheid van Annie Lenssen Bezige handen en een sterke wil, Plots viel je leven stil. Niet meer werken, de afwas doen, knutselen of bakken, Aanvaarden was moeilijk voor jou Nooit meer wachten op een bezoekje of een telefoon, dag Annie, jouw leven was schoon! We zullen je missen xxx

5 Sherpa swingt het nieuwe jaar in! Op 26 januari heeft opnieuw het jaarlijkse nieuwjaarsfeest van Sherpa plaatsgevonden. Ditmaal vond het plaats in het gloednieuwe gebouw ZAM te Maasmechelen, wat onderdak biedt aan dagcentrum de Giek en Sherpa Maasmechelen. r was ook dit jaar weer een massale opkomst. Het beloofde een spetterend feest te zullen worden. n dat was het ook! De ochtend begon nochtans rustig met een aperitiefje en een babbel, maar al vrij snel werd deze rust verstoord door onze speciale gast Juulke die er een serieuze lap op gaf! Hij toverde het dagcentrum onmiddellijk om in een heus carnavalfeest. Om half twaalf in de ochtend vond er al een megapolonaise plaats. Na al dat gezing en geswing begonnen stilaan de magen te knorren. Gelukkig hadden we hier rekening mee gehouden en stond er ondertussen buiten al een frietkraam klaar waar de cliënten hun honger konden stillen met lekkere frieten en snacks. Nadat de magen gevuld waren, gaf de voorzitter van de gebruikersraad, Johan van eghem ons nog een diepzinnige nieuwjaarsboodschap mee en werden enkele cliënten die langer dan 20 jaar in begeleiding zijn, gehuldigd door onze directeur Willy. Nogmaals proficiat! Na dit formele gedeelte was het weer tijd voor iets luchtigers. Verdeeld in verschillende teams hebben we de quiz hoger-lager gespeeld, waar hier en daar enkele verrassende antwoorden verschenen Het feest kwam stilaan ten einde. Maar natuurlijk niet alvorens we deze leuke dag compleet zouden maken met een lekkere dame blanche en een lekkere tas koffie. Het feestje was gedaan, goedgeluimd en voldaan. Aan iedereen de beste wensen voor 2013! De senioren werken aan hun conditie Wij hebben met Joy gymnastiekoefeningen gedaan in de voormiddag. De eerste oefeningen was met de handen en voeten bewegen. Het tweede was met gele tennisballetjes doorgeven aan iedereen. Als laatste was een ketting vormen door de hele living. Het was iets anders dan de hele dag te zitten op een stoel of in de zetel. Het was plezant om het nog eens te doen en het leven was vatbaar. Je krijgt daar ook goede en sterke spieren van. Mia Vandeninde Studiedag gewoon in het speciale, speciaal in het gewone en goede 70 professionials uit de zorg schreven zich in voor een bijzondere studiedag. De nieuwste ontwikkelingen op het vlak van begeleid wonen werden voorgesteld voor een uitermate geïnteresseerd publiek. Vera van Hove, hoofdlector van de Hogeschool Gent, verzorgde de inleiding van de dag. Haar boek Gewoon in het speciale, speciaal in het gewone, was de kick-off voor een boeiende vorming. DINSTNCNTRUM: D KAD r was eens Gaas aan de maas! TR NGLN NIUWS In een ver verleden zaten wij; de giekjes, in de Nijverheidslaan te Maasmechelen. n toen zijn we verhuisd; nieuwe gasten en personeel en vrijwilligers naar het nieuwe gebouw in de Thomasboslaan. We kregen nieuwe ateliers erbij, smorgens vroeg koffie in ons atelier, nieuw personeel, nieuwe meubelen en nieuwe activiteiten, we kunnen ook gemakkelijk buiten voetballen. Maar bovenal kregen we ook een nieuwe keuken en krijgen we vanaf toen het middageten van de grote keuken van Maaseik. Vanaf toen eten we heerlijke soep, gezonde groenten en sauzen, elke week donderdag zijn er frieten, smakelijk vlees,soms appelmoes en superserieuze vis en ook nog boontjes. De desserts zijn veel te lekker en, we krijgen ook superlekker dieet eten. We hebben ook 2 lieve keukenprinsessen Mim en Liliane die alles opwarmen in onze keuken. Ja wij zitten vanaf nu in een smakelijk sprookje en we hopen nog lang en gelukkig... Nadia,Veronique,Gerd,Valerio,Patrick N. en Marie-Jeanne Lentekriebels in de Giek Mia op pensioen Wie? Mia Sleven Wat? Ik ben 58 jaar geworden en ga op pensioen Waar? Ik woon in Ter Lee in Maaseik en werkte in de Bewel in Maaseik en paar vragen voor Mia.. Hoe vond je het om te werken in de Bewel? De Bewel was leuk! De mensen waren vooral de laatste jaren erg lief voor me. Wat ga je missen nu je niet meer op de Bewel hoeft te werken? igenlijk niets.. of ja, misschien toch wel mijn bazen en collega s! Hoe ga je je pensioen vieren? Op zaterdag 16 maart geef ik een feest voor mijn vrienden en familie. Welke plannen heb je nog voor de toekomst? Ik wil vooral graag op terrasjes zitten, op vakantie gaan en knutselen. Mia, we wensen je veel geluk voor de toekomst!!! Zo luidde de titel van het karnavalfeest dit jaar. De mensen van de Giek hadden hun best gedaan. We zijn hier om halftwee richting Holzakker gereden. We hadden een discohoed op en een vrolijke sjaal om. Ik heb daar een lekker pintje gedronken en Hugo nog eens gezien. Het was heel fijn!!! Franco heeft daar cola gedronken, chips gegeten en veel gepraat maar niet gedanst. Om halfvijf kwamen de busjes ons daar weer halen. Dat was het einde. Volgend jaar gaan we zeker nog terug! ALAAF ALAAF ALAAF Franco en Rita van het bezigheidscentrum. Op vrijdag 8 maart zorgde de zon voor de eerste lentekriebeltjes. We gingen allemaal samen een wandeling maken. Onze tussenstop was in Home Fabiola. Hier hebben we allen genoten van een beetje rust op de bankjes en van de leuke speeltuigen. Het was een geslaagde namiddag. De Giekjes 5 D K A D

6 S I M K N S H U V L TR NGLN NIUWS Carnaval & de grootste hits! Het hondenkapsalon Hallo, Ik ben lien Baeten en ik zit in p1 n ik doe elke dinsdag stage bij een hondenkapsalon in As. Ik doe daar honden wassen, honden föhnen, en de winkel eens poetsen. Ik doe dat heel graag, en ik ben blij dat ik daar werk. Ik ben ook blij dat ik in de vakantie daar vrijwilligerswerk mag gaan doen. lien van p1 6 DINSTNCNTRUM: SIMKNSHUVL Zoals ieder jaar hebben de kinderen van P3, P9 en P10 weer hun beste talenten naar boven gehaald tijdens het carnavalsfeest. Wekenlang hebben ze in de groep geoefend om er een spetterend optreden van te maken. Voor we van start konden gaan, kregen we nog bezoek van de boeven Caramela en Lolly. Ze waren net ontsnapt uit de gevangenis en waren op zoek naar snoepgoed. Onder leiding van de twee boeven kwamen er optredens van Gers Pardoel, Infinity, Gustavo Lima,. r waren ook verschillende gastoptredens zoals kuikentje piep, de pinguins, Cowboys en indianen en de deurzakkers. Als beloning voor hun grote inzet, kregen de kinderen chips en frisdrank van Caramela en Lolly. Na de optredens hebben de kinderen zich helemaal uitgeleefd tijdens de Carnavalfuif. Het was weer een grote belevenis waar ze allemaal van genoten hebben. Genieten op de paardenrug De kindjes van de leefgroep semi 1 hadden op 5 februari geluk; zij mochten een middagje gaan paardrijden in manege Breugelhoeve in Grote Brogel. Tijdens het paardrijden werden de kinderen ondersteund door een begeleidster van de manege, onze stagiaire Daniëlle en Joke, die kind aan huis is, en zelf meedoet aan jumping. De begeleidster koos een 3-tal paarden uit waar we eerst uitgebreid kennis mee mochten maken. Daarna werd er voor elke kindje een tok uitgekozen, die goed moest passen op het hoofdje. Daarna vertrokken we zo fier als een gieter richting de manege. Sten, Joery en Chayenne waren de eerste in de rij, die onmiddellijk vertrouwd waren met de paardjes en heel erg genoten van het paardrijden. Daarna volgde Milo, eerst een beetje afwachtend maar even later genoot ook hij van zijn ritjes. Deniz was eerst wat angstig maar vrij vlug toverde ze haar gekende glimlachje. Joya keek er heel erg naar uit, zelfs met de gips rond haar voetjes. Doch ermee op het paardje geraken was niet zo evident. De begeleidster deed dan even een telefoontje en daar kwamen al vrij vlug 2 stoere mannen met een trap aan. Toch had ze evenwel bang maar de hand van Rina deed wonderen en even later stapten we met zijn 3-en gezellig door de manege. Dan bleef nog Ruben over, hij was de meest enthousiaste van allemaal, onderweg in de auto en ook bij het opzetten van de tok. Maar. het bleef bij een ver toegooien van een koekje naar het paardje Ruben was niet te overhalen door niemand! n wie wou als laatste naar huis? Raad eens?! Voor de kinderen was het paardrijden een spannende en bijzondere ervaring. Dat paardrijden en het contact met de paarden, heel geschikt is voor kinderen met een beperking was vrij vlug duidelijk. Alle kindjes hadden volop genoten. Joke en ik waren tevreden omwille van de gelukkig ogende kindjes. De namiddag was meer dan geslaagd en voor herhaling vatbaar. Star2Run in De Bolster In het teken van de vasten hebben de kids en begeleiders niet alleen soberder getafeld tussen carnaval en Pasen. Ze zetten hun lichamen ook één tot 2 keer per week in beweging tijdens een Start2Run -programma. De lopers werden weliswaar niet aangemoedigd door de inspirerende stem van vy Gruyaert, toch beten alle jongens en meisjes iedere keer op de tanden om het beoogde loopschema te kunnen volhouden. Start2Run groeide zo al vlug uit tot heel veel meer dan alleen maar een looptraining. Gedurende de vastenperiode was het een gezamenlijk project van kids en begeleiders, waarbij we samen naar een einddoel werkten. De ene keer had Jos niet veel goesting. De andere keer leek Karl te moeten opgeven. n telkens stonden de anderen klaar met schouderklopjes of peptalk om kleine dipjes van de baan te vegen. Door de enorme groepsgeest verlegden kids en personeel letterlijk en figuurlijk hun grenzen. Uiteindelijk moeten de trainingen leiden tot een grote finale tijdens het paasfeest. Dan zullen de getrainde lichamen van Gizem, Lennert, Jeffrey en co op de Finse piste in Maaseik respectievelijk 1, 2 of 5 km afleggen. We gaan er nu al van uit dat iedereen zal volhouden om, op het einde van de rit, met een welverdiende medaille aan de haal te gaan. Talentenboom In de jongensafdeling van het internaat werken we dit jaar met een talentenboom tijdens de vastenperiode. lke leefgroep heeft een eigen talentenboom in elkaar geknutseld. Iedere week worden de talenten van 2 of 3 jongens extra in de verf gezet. Hier maken we dan een foto van en deze hangen we op in onze talentenboom. Binnen P8 komen er heel wat talenten naar boven: Jorden en Dave kunnen erg goed zingen; Sven kan heel goed darten; Jano, Sonny, Joey en Dean kunnen supergoed BMX en en kennen een hoop trucjes; Laurens kan goed skaten en Oguzhan kan erg goed kickeren. igenlijk hebben ze allemaal nog veel meer talenten, maar dat wordt teveel om op te sommen. Het einde van de vastenperiode sluiten we naar jaarlijkse gewoonte af met een gezellige paasbezinning op de zandvlakte. We zitten dan met onze 4 leefgroepen rond het kampvuur, zingen enkele liedjes, drinken wat warme chocomelk en eten een lekker gekookt paaseitje met wat krentenbrood. Begeleiding en jongens van P8 Kleine Brogel: een peterschap om van te dromen Sinds 2001 bestaat er een warme vriendschappelijke band tussen Siemkensheuvel en Kleine Brogel. In dat jaar werd het peterschap bezegeld. Sindsdien komen de kinderen van Siemkensheuvel elke zomer naar Kleine Brogel om ondergedompeld te worden in de avontuurlijke en sportieve sfeer van het Belgische leger. Bovendien zorgen de soldaten elk jaar voor cadeaucheques voor de groepen. Afgelopen week werden alle afspraken voor 2013 vastgelegd en werden de cadeaucheques overhandigd.

7 Het is weer carnavalsvakantie De lolligste vakantie van allemaal! Ons huisje vol gekke cowboys, prinsessen en clowns. Wat een bonte bende samen! We toverden de kinderen om tot superhelden en zo gingen ze allerlei spannende uitdagingen aan. We speelden ook het spel met de clown Die liet alle jongleerballen op de grond vallen! Maar samen kregen we alle ballen terug in het spel, dat was lachen! Deze vakantie was het ook weer creativiteit troef. We maakten de gekste maskers uit ballonnen, knutselden een mooie indianenhoed en verfden een grappige clownstrik. Ook aan de vogeltjes buiten hebben we gedacht, die smullen nu van de lekkere zaadjes in onze prachtige zelfgemaakte voederbakjes. We namen afscheid van de vakantie in stijl met een groot feest. De schmink werd bovengehaald en plots zat heel de opvang vol piraten, tijgers, brullende leeuwen, en lieve beertjes. We smulden van de lekkere mellowcakes met een smakelijk bolletje ijs. Wij bereiden ons nu alweer voor om er een geweldige paasvakantie van te maken. Toedeloe! DINSTNCNTRUM: HT ROR TR NGLN NIUWS Bewegingsactiviteiten met studenten PHL 40 studenten van PHL organiseerde voor onze gasten bewegingspelen. Deze activiteit ging door in de voormiddag in de sporthal van Kuringen. H T R O R Ons Kind De eerste voormiddag was het thema F.C. De Kampioenen. De studenten waren verkleed in dit thema en probeerde onze gasten hierbij te animeren. Ook het spel was volledig in functie van dit thema. De winnaar van het spel was Nico. Hij kreeg een dikke proficiat! De tweede voormiddag ging het thema over circus. r waren hoepels, slingers, balletjes, trampoline, enz Bij beiden spelen werden allerlei vaardigheden getest o.a. fijne en grove motoriek, lezen en schrijven, reactievermogen,inzicht, visuele spelen, Iedereen had zich goed geamuseerd. Het was een fijne voormiddag! Hopelijk weer tot volgend jaar. Bie Neyens Carnavalbal Het Roer Dit keer stond Het Roer in voor de organisatie en kwamen de gebruikers van het Berkenhof, Tandem en het Brugske meefeesten in de Kermeta in Kermt. Het thema was dit jaar circus. Omdat foto s duizend keer meer zeggen dan woorden zijn hier een aantal sfeerbeelden. Proficiat aan Monique en Vicky voor al het goede werk! 7

8 B U B A O TR NGLN NIUWS De Wikke gaat blootvoets Omdat we het dit jaar eens over een andere boeg wilden gooien, hebben we een leuk alternatief gevonden voor onze driedaagse in Home Fabiola. We gaan er 3 aparte dagen van maken. n we zijn alvast héééél goed gestart. Op 2 oktober vertrokken we, in de regen, naar het blotevoetenpad op de Lietenberg. Deze eerste uitstap had als doel om een super groepsgeest te scheppen en elkaar beter te leren kennen. Genieten van de natuur, elkaar steunen, helpen, aanmoedigen (en dat was soms nodig), rekening houden met elkaar. Doorzetten en niet opgeven was de boodschap. n of we dat deden! Tot aan de knieën in de modder, op handen en voeten de trappen op, door het ijskoude water... Doe het ons maar na! Het was gewoon top. Nu op naar onze volgende sociale dag. Groetjes van De type 3 kes en juf Sabine, juf Hilde V, juf Cindy S, juf Danielle L, meester Tony en juf Veerle Jeugdprins Joppe I Jeugdprins Joppe Janssens is klaar om er met carnaval in Maaseik in te vliegen. Hij kreeg met de scholen van Maaseik al een echte kindercarnavalsstoet met zijn trotse klas aan zijn zijde en zijn eigen meester Bart aan het stuur van zijn carnavalswagen. We wensen hem vanwege zijn klas en de hele school een rood-geel-groen leuk carnavalsjaar! Prins Joppe 1 Alaaf! Alaaf! Alaaf! Type 3 op herfstwandeling Op dinsdag 9 oktober, de mooiste dag van de week, gingen we samen op wandel door den Tösh. We starten langs de fietsroute richting Wurfeld, passeerden het kasteel en wandelden zo het bos in. Onderweg even stoppen voor een koekje en een snoepje hoort erbij. Daarna verder op stap! Het lunchpakket ging vlotjes binnen, net als de overheerlijke soep die tante Fanny (mama van juf Hilde Vermeulen) voor ons gekookt had. Ook een wedstrijdje maïskolven zoeken op het stoppelveld viel goed in de smaak. Op de terugweg waren de stapjes al een heel stuk kleiner. Heel moe kwamen we om 3 uur terug op school aan. Het was een toffe dag. De type 3 kes en hun juffen. ONDRWIJS BUBAO De Wikke stelt voor... BINGO Naar 2 jaarlijkse gewoonte hebben wij ook dit jaar weer een voorstelling. Dit jaar zal deze BINGO heten. Onze leerlingen zullen ook deze keer weer hun beste beentje voorzetten om jullie een aangenaam spektakel aan te bieden. De 3 voorstellingen zullen plaatsvinden op vrijdag 21 juni (19u30), op zaterdag 22 juni (19u30) en op zondag 23 juni (15u00) We hopen jullie alvast op een van deze dagen te mogen verwelkomen! Tot dan! Verwendagen nkele maanden geleden was heel België in de ban van het stemmen. Iedere partij stelt dan zijn programma voor en hoopt dat de mensen op hun stemmen en dat ze verkozen worden. Bij ons in de Wikke kwamen enkele klassen op hetzelfde idee als de grote mensen in de politieke wereld. Ze stampten een partij uit de grond met hun klas. De overwinning ging na een spannende strijd naar de gele smiley s. (Zij beloofden 2 verwendagen: een verwendag voor de jongens en eentje voor de meisjes. Op donderdag 21ste februari was het dan zover voor de meisjes. Op het afgesproken uur moesten we aan de eetzaal zijn. Toen de deur openging kwam er een sfeer van gezelligheid en ontspanning ons al tegen. De eetzaal was helemaal omgetoverd tot een manicureruimte. r zaten heel wat grote dames van het BuSO klaar om elk meisje en juffrouw te verwennen met een nagelverzorging, handmassage en een mooi kleurtje nagellak. Klein en groot genoot met volle teugen van deze verwennerij. n iedereen in onze school liep er die dag heel kleurrijk bij. Op vrijdag de 22ste februari mochten de jongens genieten van een heerlijke hoofdmassage. Ook zij mochten genieten van een ontspannen rustmoment. Iedereen was het erover eens dat we een goede partij verkozen hadden want iedereen ging ontspannen het weekend in. Dank je wel aan het smileyteam van juf Annie en juf Linda! (Dwayne, Bram, Febe, Cynthia, Nikita, Antonella, Deniz, Michael en Selina) SO-DAG Op donderdag 7 maart hebben we met de klassen van de bovenbouw type 2 onze SO-dag (sociale en emotionele ontwikkeling) gehouden. We begonnen onze dag met het vertellen van het verhaal Het heel lelijk kevertje Over een kever die er toch wel wat speciaal uitziet en zich gaat vergelijken met de andere kevers. Ze wil zelfs worden zoals de andere kevers en gaat allerlei dingen uitproberen om op hen te gelijken. Natuurlijk loopt dit niet zo vlot en gaat er ook wel wat mis. Maar uiteindelijk ziet het kevertje toch in dat ook zij heel wat talenten heeft, net zoals de andere kevers. ind goed, al goed. Namiddag hebben we dit verhaal verwerkt in enkele keuzeactiviteiten. De leerlingen mochten knutselen (boetseren van een kever of een trektekening maken) of koken (keverprotten maken met rijstcrispies) of het verhaal omgooien tot een creatief toneelstuk en dit nadien opvoeren voor de groep. De leerlingen maakten ook nog één groot schilderij door met hun vuist een keverkindjes lichaam te stempelen die nadien met gezichtjes en oogjes afgewerkt kon worden. De leerlingen en juffen genoten met volle teugen van deze namiddag! 8 De klassen van juf Kim/Ingrid V, juf Daniëlle D, juf Nance/Inneke, juf Annie/Linda en juf Wendy

9 Het A.B.O. project Wat is A.B.O.? We zitten sinds september met 6 cursisten in het ABO project: 2 van logistiek, 3 van kapper en 1 van winkelhulp. Op maandag en dinsdag gaan we naar school en verder in de week doen we 3 dagen stage. Zo ziet onze week eruit, het hele schooljaar lang. Dit is een jaar waarbij we ons voorbereiden op het echte werkleven. Hierbij leren we dingen over het alleen staan in ons leven. We leren rekeningen betalen en hoe omgaan met geld, we krijgen op school uitleg over de toekomstige loonbrief, We leren ook nog praktijk bij op school, bruikbaar op de stage en het werk later. In het ABO-jaar doen we allemaal stage op een werkplaats om hopelijk hier nadien een contract te kunnen krijgen. We hebben de voordelen dat we niet worden opgeroepen door de VDAB en dat onze wachttijd (beroepsinschakelingstijd) nu al aan het lopen is.vind van dit A.B.O. project krijgen we een extra getuigschrift. De ervaring die we hebben opgedaan is heel belangrijk voor op het werkveld. ONDRWIJS BUSO TR NGLN NIUWS Fotowedstrijd Taboes Samen met 5k hebben we aan een fotowedstrijd meegedaan. De fotowedstrijd was georganiseerd door het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maasland. Het thema was dit jaar niet gemakkelijk: taboes vrijheid in denken, durven en doen. Als onderwerp hadden we een lesbisch koppel dat ging trouwen met een vrouwelijke pastoor en 2 punkers in de kerk. Die 2 punkers waren de getuigen. r was ook nog een ringenmeisje. We hadden trouwjurken geregeld en de foto hebben we in de kapel bij de turnzaal van de school gemaakt. Verder hebben we allemaal kleren en spullen zelf meegenomen. Voordat we de foto gingen maken, moesten we ons helemaal klaarmaken. Het was leuk om te doen! Hiermee hebben wij uiteindelijk de 2e plaats behaald bij de schoolinzendingen en daarmee hebben we 50 euro gewonnen. Je kon de foto nu 2 weken achter elkaar zien bij Vita Humana in Maaseik, samen met zo n 150 andere inzendingen rond dit thema. Met het gewonnen bedrag mogen we op het einde van het schooljaar iets leuks doen met de klas! B U S O Wat doen we in A.B.O.? Maandag hebben we praktijk op school in onze eigen richting en sluiten dan aan bij het 4de jaar of het 5de jaar. Dinsdag hebben we theorie in het ABO-huis door meester Jan. We hebben een leefruimte en een keuken waarbij we in de middag ons eigen eten kunnen voorbereiden of halen in de stad. s Morgens drinken we een tas koffie of thee en bespreken we ook de nodige dingen: stage, papierwerk, vragen, We doen ook allemaal leuke activiteiten bv. kerstmarkt in Brussel, ABO-dag met andere scholen in Centerparcs rperheide en onze grote uitstap is de reis naar Disneyland Parijs! Wat is het doel van A.B.O.? We hopen met ons allen op een goede tewerkstelling, op de eerste plaats op onze stageplaats. Voor enkele van ons ziet dit vooruitzicht er zelfs al concreet uit! In elk geval staan we op vlak van technieken en ervaring een heel stuk verder na dit schooljaar. De cursisten van ABO. De dag van de kapper Nadat de leerlingen van kappersmedewerker zich verzameld hadden op de speelplaats, mochten ze uiteindelijk naar de eetzaal. Daar begon de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet, dit was voor de meesten een fijne verrassing; en smaken dat het deed! De leerkrachten hadden al van vroeg in de morgen dit alles met de nodige zorg klaargemaakt, want om een lekkere fruitsla te maken heb je wel wat tijd nodig. Na dat alles lekker opgepeuzeld was werden de leerlingen in groepjes verdeeld en mochten ze omdat carnaval in aantocht was een masker na eigen keuze en creativiteit beschilderen. cht waar, geloof mij, er zaten er hele mooie bij. De maskers hebben we achteraf gebruikt om de klaslokalen van de kappersafdeling te versieren. Namiddag was het dan de beurt voor de sportievelingen onder ons. Wat anders dan een lekker potje schaatsen en dat in de schaatshal van Maaseik. Moe maar voldaan keerden we na het potje schaatsen naar school terug en zat deze fijne, lekkere en sportieve kappersdag er weer op. Uitkijkend naar onze volgende uitgave danken de leerkrachten en de leerlingen de directie en de school. Bedankt Voor de mensen die het nog niet weten, jullie zijn nog altijd welkom op onze klantendienst van onze kappersafdeling. De klantendienst gaat door iedere Maandag 8.30u 12u en 13u 15u. Vrijdag 8.30u 12u Kom vrijblijvend eens langs en maak een afspraak, wij helpen u graag verder. Het kappersteam van ter ngelen. Groetjes 5K Schaatsen in Maaseik Wij zijn met de klassen van OV2 fase1 gaan schaatsen in Maaseik, naast de Fuego. Het was een leuke, aangename uitstap. Toen alle leerlingen s morgens op school aankwamen vertrokken we naar de schaatsbaan. Het was een leuk idee van de leerkrachten om i.p.v. les te geven een leuke uitstap te maken met de leerlingen. Iedereen heeft fijn geschaatst en veel plezier gemaakt. Zelfs de leerkrachten hebben zich op het ijs gewaagd. Toen het schaatsen was afgelopen zijn we bij juf Joke haar ouders warme chocomelk gaan drinken en hebben we een heerlijke wafel gegeten. De dag kon echt niet meer kapot. Het was een hele fijne dag! Dank jullie wel beste leerkrachten!!! Verslagje van Melissa, Groep C FAMILIDAG! Leerlingen, personeel en directie van het Buitengewoon Secundair Onderwijs Ter ngelen nodigen u vriendelijk uit op hun FAMILIDAG: school in werking & eetdag. De deuren van onze school staan voor u open op Zaterdag 4 mei 2013 van U kan die namiddag onze school verkennen. Onze personeelsleden en onze leerlingen staan tot in iedere afdeling en opleiding klaar om u te ontvangen. Voor een zoete of hartige hap kan u in het cafetaria terecht tot Daarna start de eetdag, volgens barbecue - formule. Bovendien zijn er de hele namiddag ontspannende activiteiten gepland voor het hele gezin. Tot dan! 9

10 A R B I D S K A N S N TR NGLN NIUWS Arbeidskansen vzw naar As As - Aan de kinderkolonie in As zijn we sinds eind 2012 volop bezig met de opruimwerken. In eerste instantie is vooral het hoofdgebouw aangepakt. De focus lag hierbij vooral op afbreek- en opruimwerken. Momenteel is het hoofdgebouw helemaal gestript. De ramen, de tegels, het dak en de muren die niet meer stevig genoeg zijn, zijn afgebroken. De meeste muren zijn nog stabiel en kunnen dus ook blijven staan. Daarna is er samen met de boswachter bepaald welke bomen er af gedaan mogen - en in sommige gevallen zelfs moeten - worden. Hier zijn ze met een ploeg nog zeker tot in april mee bezig. Bedoeling is om de bebossing wat uit te dunnen en om onveilige situaties uit te schakelen. In de loop van dit voorjaar zouden we nog willen beginnen met de heropbouw van het hoofdgebouw. Als alles volgens planning verloopt zou er in maart / april gestart moeten worden met de bouwwerken. Op termijn komen er op het gelijkvloers burelen voor de administratie en centrale diensten, het project AGM (alternatieve gerechtelijke maatregelen), een antennepunt voor Opgeruimd vzw, vergaderzalen, kleedruimtes met douches, een personeelsrefter en een taverne met aangelegd terras. Op de bovenverdieping komen de opleidingslokalen voor GOB Ter ngelen en tevens enkele vergaderlokalen die mogelijk verhuurd kunnen worden aan externen. De focus van de werking in As zal voor een groot stuk draaien rond de taverne die gedeeltelijk uitgebaat zal worden door onze arbeidszorgmedewerkers. Met de nodige begeleiding is het de bedoeling dat er voor kleine versnaperingen gezorgd wordt voor bezoekers (vb. Brusselse wafel, pannenkoeken, ijs, ). Op deze manier trachten we de gebouwen opnieuw dichterbij de omwonenden en de voorbijgangers te brengen. De bijgebouwen worden voorlopig enkel geconserveerd: enkel de hoognodige opknapwerken worden gedaan om de gebouwen in een zo goed mogelijke staat te bewaren. Zij krijgen pas een functie als het hele project in As aan het rollen is. Ploeg Labor groendienst Bree plant bos aan ARBIDSKANSN Maandag 4 maart is de groenploeg van Bree begonnen met de aanplanting van een bos op de verkaveling Dreelveld te Opitter. Bij de bouw van de basisschool te Opitter was er een bos gekapt en deze aanplanting is een compensatie hier voor. r moesten 600 winterlindes (Tilia cordata) worden aangeplant. Tussen de bomen in werden ook nog verschillende eilandjes aangeplant van heesters en bomen (200 st) nl. Gelderse roos, hazelaar, sporkehout en lijsterbes. Na het opmeten en uitpalen van het perceel ( de lindes moesten in rijen worden aangeplant) werd er gestart met het boren van de plantgaten. In totaal toch zo een 800 stuks. Hierna kon er gestart worden met het aanplanten van de bomen en heesters. Ter afwerking werd er rond ieder boompje en heester nog een laag houthaksel gestrooid. Het eindresultaat mag dan ook gezien worden. Voor de gasten uit de groenploeg was dit weer een nieuwe uitdaging waarbij ze zeer nauwkeurig te werk moesten gaan. Het perceel moest heel precies opgemeten en uitgepaald worden, de bomen moesten exact op dezelfde afstand van elkaar staan, de boompjes moesten op de juiste manier aangeplant worden, De medewerkers vonden het een heel fijn werk en zo hebben ze weer iets bijgeleerd ivm aanplantingen en soorten van bomen en heesters. Deckers Roeland Begeleider Labor Groendienst ploeg Bree Opgeknapt kleuterschooltje wordt in gebruik genomen Maaseik - vanaf begin maart is de opgeknapte kleuterschool op de Philipslaan in gebruik genomen. nerzijds is de strijkwinkel van Opgeruimd vzw er gehuisvest. Anderzijds zijn de arbeidszorgmedewerkers verhuisd van de lokalen op de Capucienenstraat naar deze nieuwe locatie. Binnen arbeidszorg leren de medewerkers voornamelijk arbeidsattitudes. Voor deze doelgroep is het moeilijk om op tijd te komen, ziekenbriefjes binnen te brengen, pauzetijden te respecteren, te werken op een normaal tempo, We proberen deze aspecten te verbeteren door middel van semi-industrieel werk en vormingen. De arbeidszorgmedewerkers vinden het fijn om van lokaal te veranderen. Toch is het niet simpel voor sommigen om dit te doen. en nieuwe omgeving vergt een hele aanpassing! Op vlak van productie is de nieuwe locatie praktischer: het is op de begane grond in plaats van op de tweede verdieping met als voordeel dat de mensen de onderdelen van productie niet meer zo ver hoeven te verplaatsen. en opmerking van een Arbeidszorgmedewerker: Het nieuwe lokaal is een stuk kleiner maar het heeft wel een berging. Het ziet er mooi uit! De strijkwinkel is voorlopig gestart met één strijkster, die overgekomen is van de strijkwinkel in Bocholt. Zodra het klantenbestand in Maaseik wat uitgebreid is, kan er mogelijk overgegaan worden tot een bijkomende aanwerving. Daarnaast zijn tevens de administratieve medewerker, Lori Inguscio, en de plaatsverantwoordelijke, Willy Royakkers verhuisd naar de nieuwe burelen op de Philipslaan. sther Janssen Leon10eke In het kader van een nieuwsbrief binnen het Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg (PSAZ), heeft men aan één van onze arbeidszorgmedewerkers, Leontine Joosten, gevraagd om een column te schrijven over haar leven als arbeidszorgmedewerker. Al snel bleek dat ons Tientje, zoals ze genoemd wordt door haar collega s, heel wat schrijftalent in huis heeft. Daarom vinden we dan ook dat haar schrijfsels een vast plekje verdienen in onze nieuwsbrief. Op deze manier laten we iedereen een beetje meekijken in haar leven zoals het is. 2/ Werk een plicht die je leven vult. Santé! De vakantie ligt in het verleden. De eerste werkdag komt eraan. Gewone dagelijkse dingen en vroeg opstaan komt er weer aan. Vroeger naar bed, zorgen dat je kleding voor de volgende dag klaarligt enz. Om tijdig op te staan word je weer gewekt door de dj van dienst op je wekkerradio. Zelfs het weer steekt een tandje bij om te laten merken dat het rondlummelen tot het verleden behoort. Toch is het niet in alle gevallen triest. De muziek waarmee je gewekt wordt laat nog een staartje zien van de mooie tijd die je achter je hebt. Je drukt automatisch op snooze. Nog even gaan je gedachten terug naar de avond ervoor. Omdat je het niet al te laat wou maken ging je naar het buurtcafé om nog even af te kicken van het vrije gevoel. Lang leve de routine zou mijn pa zeggen. Weg levensstijl van onregelmatig eten, drinken en gekke dingen doen. Mijn pa was erg stipt wat de gang van leven betreft. Nog even en het leven gaat weer voort in het ritme van werkdagen, -weken en -maanden tot er weer een onderbreking van vakantie is. Stiekem steek ik even mijn tong uit naar de spiegel boven de toog. Ik begroet enkele kennissen. Het gesprek gaat over vakantieavonturen. Herinneringen aan een tijd waarin het leven plezierig was. De cafébaas brengt mijn kopje troost. Voor allen die het net zo erg nodig hebben als ik om toch een zekere routine moeten herkweken, na elke onderbreking, toch santé. Ik hef het glas op een nieuw begin van een nieuw(werk)jaar. Het zal vol verrassingen zitten. Goede en minder goede. Zo is het leven. Nog een keertje loopt de wekker af en kweelt het iedje van Shakira. Tijd om op te staan! Tientje 10

FAMILY TIME! Een Hart voor Limburg steunt Ons Kind. Nieuwe naam voor Broers en zussenwerking: 3-maandelijks tijdschrift van Groep Ter Engelen

FAMILY TIME! Een Hart voor Limburg steunt Ons Kind. Nieuwe naam voor Broers en zussenwerking: 3-maandelijks tijdschrift van Groep Ter Engelen BRICHT UIT GROP TR GL Groep Ter ngelen Dienstencentrum Ter ngelen vzw: De Kade Open Kans iemkensheuvel Het Roer Onderwijs: Buitengewoon Kleuteronderwijs Buitengewoon Lager Onderwijs Buitengewoon ecundair

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

2013-2014 HAVERKLAP. Vrije School Haverlo januari - juni

2013-2014 HAVERKLAP. Vrije School Haverlo januari - juni 1 2013-2014 HAVERKLAP Vrije School Haverlo januari - juni 2 Inhoud Voorwoord... 3 Log 3 B en gkm 2 bezoeken de woensdagmarkt... 4 Op werkbezoek in de kinderboerderij en de OCMW keuken Rudderstove.. 5 De

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

t Is Pasen, de winter is voorbij

t Is Pasen, de winter is voorbij t Is Pasen, de winter is voorbij t Is Pasen, t is Pasen! Er zijn weer jonge katjes en de vogels zingen blij. De zon schijnt in mijn snoet. Het kriebelt in mijn benen en het tintelt in mijn bloed. t Is

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Kadodder Flash. VZW DIENST VROEG- EN THUISBEGELEIDING PROV. ANTWERPEN Jaargang 12, Oktober 2014

Kadodder Flash. VZW DIENST VROEG- EN THUISBEGELEIDING PROV. ANTWERPEN Jaargang 12, Oktober 2014 Kadodder Flash VZW DIENST VROEG- EN THUISBEGELEIDING PROV. ANTWERPEN Jaargang 12, Oktober 2014 V.U. Bart Vanvaerenbergh, Oostmallebaan 50, 2980 Zoersel Tel. 03/312.45.41 Thuisbegeleiding@kadodder.be Inhoudstafel

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

P.209.647 3-maandelijks TIJDSCHRIFT jaargang 36 januari-februari-maart 2010

P.209.647 3-maandelijks TIJDSCHRIFT jaargang 36 januari-februari-maart 2010 P.209.647 3-maandelijks TIJDSCHRIFT jaargang 36 januari-februari-maart 2010 1 VOORJAAR... EEN NIEUW BEGIN Het ruikt anders, het voelt anders, vogels beginnen te fluiten, de zon is sterker, de dag groeit...

Nadere informatie

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013

:SAM. Sint-Antonius Magazine. editie kerst 2013 :SAM Sint-Antonius Magazine editie kerst 2013 Open School 2013 de directeur aan het woord Ik moet je van harte bedanken. In onze SAM van mei 2013 deed ik een warme oproep om onze school een bezoekje te

Nadere informatie

Colofon. Achttiende jaargang nr. 1-2013

Colofon. Achttiende jaargang nr. 1-2013 ACADEM E voor kwaliteit van bestaan Koudekerkseweg 131, 4335 SL Middelburg Pag. 28 18e jaargang nr 1 februari 2013 'Een leven lang leren' Bij deze slimheid moet je denken aan mensen die altijd alles in

Nadere informatie

KempischPalet. De RSZK is In voor Zorg Hij is in de lucht, de nieuwe website van de RSZK! Swashen, hoe gaat het? nummer 3 2011

KempischPalet. De RSZK is In voor Zorg Hij is in de lucht, de nieuwe website van de RSZK! Swashen, hoe gaat het? nummer 3 2011 nummer 3 2011 KempischPalet Magazine voor medewerkers, vrijwilligers en relaties van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Make haste slowely Samen maken we het verschil 8 28 VERDER IN DEZE UITGAVE

Nadere informatie

LINK. Woord vooraf. Tijdschrift van WICO Campus Sint-Jozef Lommel. Jaargang 13, nr. 1 21 december 2012. In dit nummer:

LINK. Woord vooraf. Tijdschrift van WICO Campus Sint-Jozef Lommel. Jaargang 13, nr. 1 21 december 2012. In dit nummer: Jaargang 13, nr. 1 21 december 2012 LINK In dit nummer: Tijdschrift van WICO Campus Sint-Jozef Lommel Sjockt stelt voor À la minute Chocolicious Lief & Leed Pedagogische studiedag Vriendschapsdagen Dag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR Nieuwsbrief Gastouderbureau De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR December 2014 Medewerkers van De Kinderbrug Margriet Mathilde Gerda Mieneke José Gastouderbureau De Kinderbrug Beijerinckstraat

Nadere informatie

S&L Zorg winnaar Planetree award mensgerichte zorg

S&L Zorg winnaar Planetree award mensgerichte zorg 2 5 9 Een kijkje in het leven van Leo Vroon en Ilse Schneijderberg Kick off medewerkers tevredenheids onderzoek (MTO) De Kookclub / Kom eens kijken: ik heb een S&L Pizza bedacht! personeelsmagazine van

Nadere informatie

Aan de slag met de resultaten van het MTO

Aan de slag met de resultaten van het MTO 2 5 10 Een kijkje in het leven van Helma van Eekelen en Diana Giljam Een zonovergoten topdag in de Efteling De Kunstsjop viert zijn 15-jarige jubileum magazine van S&L zorg / nr 04 / OKT 2013 Aan de slag

Nadere informatie

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl in dit nummer 4 Hoe is het nu met... Bram 7 DeeDee laat Ties lachen 10 Je wilde niet stoppen,

Nadere informatie

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc.

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc. Voorwoord. Voor u ligt het jaarverslag van 2011. Deze is wederom, door inzet van al onze vrijwilligers, goed gevuld en geeft daarbij een perfect overzicht van alle activiteiten en de financiële situatie

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Leven alsof elke dag tien jaar waard is

Leven alsof elke dag tien jaar waard is Leven Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 ISSN 1374-1594 Driemaandelijks patiëntenmagazine van de Vlaamse Liga tegen Kanker nr. 24 oktober november december 2004 VBO-boegbeeld Tony Vandeputte Leven alsof elke

Nadere informatie

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS

JIJ& magazine DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS JIJ& magazine IKmaart DIT IS EEN UITGAVE VAN ONS TWEEDE THUIS 2015 JIJ& IK De dag dat ik dit voorwoord schrijf is het 17 graden en schijnt de zon volop. Je ruikt het voorjaar. Heerlijk! Het voorjaar tekent

Nadere informatie

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Mag PSW doorgroeien? ECI Cultuurfabriek Project Kunst in t Groen Vakantieverhalen Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

GBS-GAZET. Voorwoord. GBS Nazareth Drapstraat 78 09/ 385 48 28 GBS Eke Steenweg 132 09/ 385 59 08. In dit nummer: Interessante informatie: Voorwoord

GBS-GAZET. Voorwoord. GBS Nazareth Drapstraat 78 09/ 385 48 28 GBS Eke Steenweg 132 09/ 385 59 08. In dit nummer: Interessante informatie: Voorwoord Schoolkrant GBS Nazareth/Eke Jaargang 3 nr. 1 Verschijnt 4 keer per jaar Voorwoord Beste ouders, Hier is de nieuwste, maar tegelijkertijd ook weer de laatste GBS gazet van 2010. Een nieuw jaar staat alweer

Nadere informatie

Nummer 1, maart 2014. Thema: De wet verandert. magazine

Nummer 1, maart 2014. Thema: De wet verandert. magazine Nummer 1, maart 2014 Thema: De wet verandert magazine In dit Zideris magazine Op de voorpagina staat Daniëlle Lievens! Danielle is een vrolijke meid met een eigen mening. Ze woont thuis bij haar ouders

Nadere informatie

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin.

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin. Activiteiten Academie voor Kwaliteit van Bestaan Interesse? Aanmelden? Vragen? Neem contact op met: Academie voor Kwaliteit van Bestaan T. 0118 685252 E. academie@arduin.nl Volg ons via: Thema avond Volkstuin

Nadere informatie

Jaarverslag Oikonde Mechelen 2011

Jaarverslag Oikonde Mechelen 2011 Jaarverslag Oikonde Mechelen 11 Inhoudstafel Personeelsnieuwtjes Zwangerschappen 1,, Een historisch moment voor pleegzorg! Samenwerking met psychiater Wim Vanmechelen ZIeZO-project 4 Visieontwikkeling

Nadere informatie

We zitten soms meer in het ziekenhuis dan erbuiten

We zitten soms meer in het ziekenhuis dan erbuiten s 20 ecm SPECIAL Regio Mechelen Vrijdag 24 oktober 2014 We zitten soms meer in het ziekenhuis dan erbuiten Vier kinderen heeft ilse (42, Vooraan op de foto). de jongste, elselien (12), heeft meer aandacht

Nadere informatie