Laura Lynn. Dana Winner Salim Seghers, Juulke, SIEMKENSHEUVEL FEESTEN zondag 2 juni. Margriet Hermans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laura Lynn. Dana Winner Salim Seghers, Juulke, SIEMKENSHEUVEL FEESTEN zondag 2 juni. Margriet Hermans"

Transcriptie

1 BRICHTN UIT GROP TR NGLN Groep Ter ngelen Dienstencentrum Ter ngelen vzw: De Kade Open Kans Siemkensheuvel Het Roer Onderwijs: Buitengewoon Kleuteronderwijs Buitengewoon Lager Onderwijs Buitengewoon Secundair Onderwijs Arbeidskansen GOB Ter ngelen vzw Labor Ter ngelen vzw rgon Maasland CVBA Trabajo Maasland VZW Opgeruimd VZW PRIJS: Nummer 59 Afgiftekantoor Maaseik rkenningsnummer: p Ter ngelen Nieuws verschijnt in januari, april, juli en oktober ALGMN JAARPROGRAMMA 03/10/2013: Film The Black Balloon 14+15/09/2013: Restaurantdagen Het Roer 02/06/2013: Siemkensheuvelfeesten 01/06/2013: 30+Fuif INHOUD Pagina 1 Pagina 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nieuws uit Dienstencentrum Ter ngelen Pagina 8 Nieuws uit de Wikke Pagina 9 Nieuws uit het Bu.S.O Pagina 10 Nieuws uit Arbeidskansen LNT STDS NIUW KANSN Het nieuwe jaar is alweer in volle gang, en al duurde deze winter wel erg lang voor klein en groot was sneeuw en ijs en voor schaatsenrijders een waar paradijs. Maar het voorjaar zien we graag tegemoet met veel verlangen en met frisse moed. De vogels zoeken een plek om hun nestje te bouwen want je ziet ze al met kleine takjes sjouwen. De bolletjes, nog diep verstopt in de aarde, verlangen om naar boven te komen in hun eigen waarde. Zo stelt de natuur weer alles in het werk, en voelt mens en dier zich door de zon weer sterk. Alles rondom ons komt tot leven Zo gaan wij het voorjaar opnieuw beleven. N I U W S 3-maandelijks tijdschrift van Groep Ter ngelen SIMKNSHUVL FSTN zondag 2 juni Dana Winner Salim Seghers, Juulke, Margriet Hermans Laura Lynn DOMIN SIMKNSHUVL MAASIK VANAF UUR GRATIS TOGANG! UITGBRID KINDRANIMATI springkastelen-huifkartochtenjeep-trampoline-schminken Hoofdredactie: Dirk Cremers Redactieraad: Gunilde Celis, Miranda Lenders, Francine Lamberigts, Royakkers Ann, Alice Beliën, Ilse Cuypers, Danielle Deckers, Lydia Lamberigts, Guido Jacobs, Patrick Lemmens Lay-out: Dirk Cremers en Yana Fernandez VU: Dirk Cremers Ter ngelen Nieuws verschijnt op 2500 exemplaren Zorg op maat Onderwijs op maat Tewerkstelling op maat

2 TR NGLN NIUWS TR NGLN ALGMN Saffraanberg schenkt SINT-TRUIDN - De Koninklijke School voor Onderofficieren op Saffraanberg reikte samen met de stad Sint- Truiden, de Burgerlijke Militaire samenwerking en het Feestcomite, cheques uit voor euro. Vrijwilligersfeest met Steven Goegebeur Méér dan 100 vrijwilligers beleefden vorige week een topavond. Lekker eten, goed gezelschap én een echte topcomedian. Het waren de perfecte ingrediënten voor een feelgoodfeest. Die gingen naar verschillende organisaties. Zo mocht onze organisatie maar liefst in ontvangst nemen. Hartelijk dank! uropese richtlijnen voor inclusie en uropese groep experts heeft richtlijnen opgesteld voor de overgang van wonen in instellingen naar wonen in de samenleving. De uropese richtlijnen voor deïnstitutionalisatie moeten mensen met verstandelijke beperkingen helpen om zelfstandig en in de samenleving te leven. De richtlijnen bieden oplossingen voor zorg en ondersteuning door familie en samenleving voor kinderen, mensen met beperkingen, mensen met psychische problemen en ouderen. De richtlijnen zijn opgesteld door de uropese expertgroep voor de overgang van inrichtingszorg naar community-based zorg (in de maatschappij). In uropa wonen meer dan een miljoen kinderen en volwassenen in instituten. De uropese unie en de lidstaten hebben afgesproken dat ze de zorg voor kwetsbare mensen van instellingen willen verplaatsen naar de samenleving, door betere gezinsondersteuning, en alternatieve zorg in de samenleving te organiseren. Dit hebben ze besloten op basis van onderzoeken naar de rechten van mensen die in instellingen wonen, en van de Unconventie voor de rechten van mensen met beperkingen. In het voorwoord bij de richtlijnen benadrukken Lazlo Andor en Johannes Hahn, leden van de uropese expertgroep, het belang van maatschappij-gerichte zorg. De richtlijnen zullen uiterst nuttig zijn bij het realiseren van de deïnstitutionalisering, zowel in het heden, als in de komende jaren. 30 jaar Open Kans! Op 17 maart 1983 ging in de bibliotheek van Bree de stichtingsvergadering van Open Kans door. Op zondag 17/3/2013 worden we dus met z n allen (terug?) 30 jaar. Alvast proficiat! Op die 30 jaar heeft Open Kans een hele evolutie gekend. Van beperkte dagopvang zijn we gegroeid naar een ruim aanbod met 6 tehuizen, een dagcentrum, winkel, boerderijatelier en een ambulante werking. We kregen een eigen krant, een jaarlijkse sportdag en fuif, een olympische gouden medaille; er kwamen ministers en een koningspaar op bezoek, Toch is na 30 jaar onze sterkte nog steeds ons kleinschalig & familiaal karakter en een zorg-op-maat benadering. Dit alles gericht op de kwaliteit van leven voor onze gasten en ondersteund door vele trouwe vrijwilligers. Mijn dank aan iedereen voor de vele inspanningen waarmee we dit ook na 30 jaar nog steeds vol overgave betrachten. Tot slot enkele cijfers om het huidige Open Kans te illustreren: 53 bewoners 30-tal externe gasten in het dagcentrum 35-tal cliënten Sherpa-Bree Jongste gast: 25 jaar Oudste bewoner: 84 jaar 75 personeelsleden 74 (!) vrijwilligers 1300 Open Krantjes die elk jaar verspreid worden 7600 kippen (de meeste op de Taemhoeve) 2 miljoen eieren (idem) 2 ezels (soms misschien onduidelijk wààr deze zitten ) Steven Goegebeur werd 2 jaar geleden al verwacht op het vrijwilligersfeest maar werd toen wegens ziekte last-minute vervangen door Steven Mahieu (ook een klasbak!). n het was payback-time. Steven Goebeur nam op een schitterende manier revanche. Zijn warme en snelle humor paste perfect bij het evenement. Bovendien treedt Steven tegenwoordig op voor uitverkochte culturele centra. Dit was een buitenkansje voor onze vrijwilligers! Van buitenkansjes gesproken: het feit dat onze kinderen en volwassenen kunnen rekenen op méér dan 200 vrijwilligers is pas echt een megagrote buitenkans! Daarom honderdduizend keer dank aan alle vrijwilligers voor al die activiteiten, al de initiatieven en de mooie projecten. Dank ook voor de warmte die vrijwilligers uitstralen, voor de standvastigheid en het geloof in constructieve samenwerking. Patrick Lemmens Nieuwe begeleiderspas Mensen met een handicap ervaren vaak drempels om evenementen bij te wonen of activiteiten te doen. Met een begeleider erbij kunnen ze wel deelnemen. De begeleiderspas geeft de mogelijkheid om een begeleider gratis mee te nemen naar festivals,culturele centra,evenementen,. Om de Limburgse begeleiderspas te kunnen aanvragen moet u in Limburg wonen. U heeft een attest nodig van verhoogde kinderbijslag of een attest van de federale overheidsdienst sociale zekerheid van verminderde zelfredzaamheid van 12 punten of een verminderd verdienvermogen van 1/3 of minder. U kan deze pas aanvragen bij de Provincie: Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt. Voor meer informatie kan u terecht op het telefoonnummer: 011/ U kan ook steeds terecht bij onze sociale dienst. 2

3 TR NGLN ALGMN TR NGLN NIUWS en Hart voor Limburg steunt Ons Kind met 7500 voor het project Beweeg met dat lijf Het Roer organiseert in Kiewit een buitenschoolse opvang voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs én hun broers of zussen. Ons Kind, dat is de naam van het initiatief, wil graag een nieuwe buitenspeeltuin aanleggen. Dat kan met hulp van en Hart voor Limburg. De jongens en meisjes van Ons Kind kunnen er voor en na de schooluren terecht. Ook in de schoolvakanties zijn ze welkom. Net als voor alle leeftijdsgenoten is het ook voor deze kinderen belangrijk dat ze buiten pret kunnen beleven op toestellen die hun zintuigen prikkelen en die aanzetten tot klimmen, klauteren, knutselen, bewegen,. Voor deze kinderen is een oordeelkundig uitgebouwde speeltuin van het grootste belang beklemtoont Heidi Marchal. Ze moeten niet alleen pret beleven, maar de keuze van de toestellen moet ook rekening houden met de soms erg verschillende mogelijkheden en vaardigheden van de kinderen en met bijkomende factoren als gedragsproblemen. De speeltuin is er zowel voor actieve kids, als voor zij die even wat meer nood hebben aan rust. Ons Kind wil een compleet nieuwe speeltuin aanleggen met specifieke accenten voor kinderen met een beperking. Met de steun van en Hart voor Limburg gaat het lukken om mobiele toestellen aan te kopen die de kinderen prikkelen en uitdagen. De toestellen gaan ook mee naar de nieuwe locatie aan de Borggravevijvers die in 2014 de deuren opent. Dirk Cremers Gabie schrijft Annie Beste redactie Graag wil ik langs deze weg een bijdrage leveren voor jullie krantje. Ik lees het telkens met veel plezier. Jullie moed en inzet voor de mindervaliden is top! Je moet het toch maar doen dag in dag uit. Chapeau voor iedereen in gans Ter ngelen. Deze bijdrage stuur ik jullie omdat Annie Lenssen van leefgroep De Poort overleden is. Ikzelf ben vriendin van Annie (later maakte men er bezoekersvrijwilliger van) vanaf de eerste dag dat zij bij Ter ngelen in Maaseik kwam. Dit zijn meer dan 30 jaar. Het is voor mij alsof er iemand in mijn gezin overleden is. Ik ben er het hart van in. Juist door onze jarenlange vriendschap verdriende Annie het dat ik iets speciaals voor haar doe. Ik maakte deze mooie tekst met de liefde voor Annie diep in mijn hart. Annie Gabie Thielens Weet je nog wanneer wij vriendinnen werden lke dag kwam je naar mij in de Nopri in Maaseik lke dag met je boodschappenlijstje en je verhaal van de dag. en vakje met regeltjes Laag frequente mobiele ondersteuning, heroverweging, convenant ambulante begeleiding internaat, rechtstreekse toegankelijkheid met penhouderschap, kortdurende opvang, logeerdagen, status prioritair te bemiddelen dossier, vipa-buffer, convenant noodsituatie, persoonsvolgende financiering, persoonlijk assistentiebudget, zorg in natura, beschermd wonen, begeleid wonen, geïntegreerd wonen, inclusieve ondersteuning, dienst ondersteuningsplan, tijdelijke convenant, convenant onbepaalde duur, multifunctioneel centrum,. Begrijpt u het voorgaande niet? Geen nood. Ik heb hier zeer veel begrip voor. Nochtans heeft Dienstencentrum Ter ngelen hier alle dagen mee te maken. Wellicht heeft dit alles te maken met een overgangsfase waarin de sector is beland. Onze overheden zoeken termen om zorg op maat te bieden maar tegelijk heeft men toch nog graag een vakje om de regeltjes aan op te hangen zodat alles keurig kan geregistreerd en gecontroleerd worden. Ongetwijfeld zijn dit krampachtige verschijnselen om te komen tot een vorm van directe financiering voor de ondersteuning van personen met een handicap. Dit is het gevolg van de uitvoering van het perspectiefplan 2020 van de Minister van Welzijn. De bedoeling is dat de huidige manier van financieren van de ondersteuning van personen met een handicap grondig wordt herzien. De bestaande erkenningcategorieën van het VAPH (zoals internaat of tehuis of dagcentrum ) zullen op termijn verdwijnen. Men zal dus bijvoorbeeld geen toegang meer kunnen aanvragen voor een tehuis niet-werkenden of een dagcentrum of begeleid wonen. In het kader van meer vraagsturing en ondersteuning op maat zal de persoon met een beperking een budget toegewezen krijgen op basis van zijn vraag en zijn zorgzwaarte. Dat budget kan hij/zij dan opnemen in contant geld om zelf zorg in te kopen of via een trekkingsrecht. Dit laatste is een bewijs waarmee de persoon naar een erkende voorziening kan stappen om de gevraagde ondersteuning te ontvangen. U merkt het. r is zeer zeker nog een lange weg af leggen. en weg die te maken heeft met het verlaten van het pad van de traditionele instelling. In afwachting vullen wij zo goed als mogelijk de vakjes in. weet je nog wanneer wij vaak geheimpjes fluisterden lke dag elkaar meer vertrouwen gaan Vreugde en verdriet deelden bij jouw verhuis naar Bree. Weet je nog de dag dat wij elkaar toevallig ontmoetten In het ziekenhuis in Genk Samen in dezelfde kamer lkander troostend in onze pijn. Weet je nog de dat wij hetzelfde uur werden ontslagen Hand in hand de kliniek verlieten Wij twee een twee-éénheid van veertien dagen Het was als samen uit en samen thuis. Weet je nog hoe jij en ik uitkeken naar onze bezoekjes bij mij thuis of in De Pas of De Poort Samen gezellig koffie drinken Naar Margriet in het Maaseiker rusthuis Of een wandeling door de stad. Nooit vergeet ik hoe jij en ik genoten van elk gezellig samen zijn Altijd was je tevreden Nooit gemopper of gezeur lk uitje was voor haar een feest. Nu weet ik pas dat ik je heel erg ga missen Nooit meer samen koffie drinken Nooit meer samen naar Margriet Nooit meer samen nieuwsjes vertellen Nooit meer samen geheimpjes delen. Ik besef stilaan dat jij nu een sterretje aan de hemel bent lke avond fonkelend een knipoog naar beneden zendt Dat je ons allemaal blijft omarmen met je schitterende stralenkrans Ikzelf en iedereen in de poort Kijken vanavond graag omhoog Wij brengen jou een laatste groet Annie, waar je nu ook bent, het ga je goed. Gabie Thielens 26 januari

4 O P N K A N S TR NGLN NIUWS Carnaval in Bree DINSTNCNTRUM: OPN KANS Carnaval Optima Op 3 februari begonnen we s morgens met een vooroefening van ons carnavalsfeest van Optima. De zitting ging die namiddag door in de sporthal in Bree. De zaal was mooi versierd. r kwamen heel wat mensen naar onze optredens kijken. We hebben met onze dansen hen goed kunnen vermaken. Het hoogtepunt was de prins en prinses verkiezing. De gelukkige prinses was Anita en de fiere prins Dirk. Het was een heel fijne dag. 10 jarig bestaan OKee Donderdag 14 februari werd een speciale dag, winkel OKee bestond 10 jaar en dat moest gevierd worden. Carnaval Volwassenwerking Op 12 februari gingen we met zijn allen naar Holzhackerbaum te len om carnaval te vieren. We kregen er enkele drankjes en een lekkere chips. Onze Optima prins Dirk ging ook mee. Het was een superfijn dansfestijn. De bewoners, medewerkers en sympathisanten vieren 30 jaar Open Kans Op vrijdag 1 februari was het zover. We vierden 30 jaar Open Kans in de Barrier. Iedereen was welkom! Om 17u werd de start gegeven, we kregen lekker eten: vidé of balletjes in tomatensaus met puree en salade. foto s bekijken. Na het eetfestijn had Steven een toespraak klaar. Hij had in totaal 30 opdrachten voor verschillende personen uit de zaal, voor elk bestaand jaar 1 opdracht. Marijke, de psychologe en Kevin hadden ook een verrassing: een opdracht voor Steven! Benieuwd of iedereen zijn opdracht tot een goed einde kan brengen. Het dansfeest ging van start met optredens van het dagcentrum, De Pas, De Horizon en Zorgvlied. Nadien hebben we uren aan een stuk gedanst op de dansvloer. De polonaise kwam regelmatig aan bod. Het was een spetterende fuif voor iedereen! Marina, Lies, Lieve Marina. Alle gebruikers, vrijwilligers en personeel werden ontvangen als koningen en koninginnen. r waren hapjes, drankjes en een overheerlijke koek voorzien. We mochten in een fotoboek kijken met allemaal foto s van de afgelopen 10 jaar. Greet en Lieve werden letterlijk door ons in de bloemetjes gezet voor hun goede werking en zorgen. Op vrijdag 15 februari was het de beurt aan alle bestuursleden om mee te vieren met onze gebruikers. In de daaropvolgende week werden ook de klanten verwend en kregen ze een bedankje voor hun blijvende steun. We wensen OKee de volgende 10 jaar veel productiviteit en succes toe! Gift Rotary Rotary Club Bree-Bocholt heeft een storting van 4000 gedaan ten aanzien van Open Kans. Dit naar aanleiding van het kerstconcert dat deze club op 08/12/12 organiseerde in CC De Breugel te Bree ten voordele van onze werking. Op pagina 3 vindt u het artikel 'Gaby schrijft Annie. en mooie brief ter nagedachtenis aan Annie. We nemen afscheid van Annie Lenssen Bezige handen en een sterke wil, Plots viel je leven stil. Niet meer werken, de afwas doen, knutselen of bakken, Aanvaarden was moeilijk voor jou Nooit meer wachten op een bezoekje of een telefoon, dag Annie, jouw leven was schoon! We zullen je missen xxx

5 Sherpa swingt het nieuwe jaar in! Op 26 januari heeft opnieuw het jaarlijkse nieuwjaarsfeest van Sherpa plaatsgevonden. Ditmaal vond het plaats in het gloednieuwe gebouw ZAM te Maasmechelen, wat onderdak biedt aan dagcentrum de Giek en Sherpa Maasmechelen. r was ook dit jaar weer een massale opkomst. Het beloofde een spetterend feest te zullen worden. n dat was het ook! De ochtend begon nochtans rustig met een aperitiefje en een babbel, maar al vrij snel werd deze rust verstoord door onze speciale gast Juulke die er een serieuze lap op gaf! Hij toverde het dagcentrum onmiddellijk om in een heus carnavalfeest. Om half twaalf in de ochtend vond er al een megapolonaise plaats. Na al dat gezing en geswing begonnen stilaan de magen te knorren. Gelukkig hadden we hier rekening mee gehouden en stond er ondertussen buiten al een frietkraam klaar waar de cliënten hun honger konden stillen met lekkere frieten en snacks. Nadat de magen gevuld waren, gaf de voorzitter van de gebruikersraad, Johan van eghem ons nog een diepzinnige nieuwjaarsboodschap mee en werden enkele cliënten die langer dan 20 jaar in begeleiding zijn, gehuldigd door onze directeur Willy. Nogmaals proficiat! Na dit formele gedeelte was het weer tijd voor iets luchtigers. Verdeeld in verschillende teams hebben we de quiz hoger-lager gespeeld, waar hier en daar enkele verrassende antwoorden verschenen Het feest kwam stilaan ten einde. Maar natuurlijk niet alvorens we deze leuke dag compleet zouden maken met een lekkere dame blanche en een lekkere tas koffie. Het feestje was gedaan, goedgeluimd en voldaan. Aan iedereen de beste wensen voor 2013! De senioren werken aan hun conditie Wij hebben met Joy gymnastiekoefeningen gedaan in de voormiddag. De eerste oefeningen was met de handen en voeten bewegen. Het tweede was met gele tennisballetjes doorgeven aan iedereen. Als laatste was een ketting vormen door de hele living. Het was iets anders dan de hele dag te zitten op een stoel of in de zetel. Het was plezant om het nog eens te doen en het leven was vatbaar. Je krijgt daar ook goede en sterke spieren van. Mia Vandeninde Studiedag gewoon in het speciale, speciaal in het gewone en goede 70 professionials uit de zorg schreven zich in voor een bijzondere studiedag. De nieuwste ontwikkelingen op het vlak van begeleid wonen werden voorgesteld voor een uitermate geïnteresseerd publiek. Vera van Hove, hoofdlector van de Hogeschool Gent, verzorgde de inleiding van de dag. Haar boek Gewoon in het speciale, speciaal in het gewone, was de kick-off voor een boeiende vorming. DINSTNCNTRUM: D KAD r was eens Gaas aan de maas! TR NGLN NIUWS In een ver verleden zaten wij; de giekjes, in de Nijverheidslaan te Maasmechelen. n toen zijn we verhuisd; nieuwe gasten en personeel en vrijwilligers naar het nieuwe gebouw in de Thomasboslaan. We kregen nieuwe ateliers erbij, smorgens vroeg koffie in ons atelier, nieuw personeel, nieuwe meubelen en nieuwe activiteiten, we kunnen ook gemakkelijk buiten voetballen. Maar bovenal kregen we ook een nieuwe keuken en krijgen we vanaf toen het middageten van de grote keuken van Maaseik. Vanaf toen eten we heerlijke soep, gezonde groenten en sauzen, elke week donderdag zijn er frieten, smakelijk vlees,soms appelmoes en superserieuze vis en ook nog boontjes. De desserts zijn veel te lekker en, we krijgen ook superlekker dieet eten. We hebben ook 2 lieve keukenprinsessen Mim en Liliane die alles opwarmen in onze keuken. Ja wij zitten vanaf nu in een smakelijk sprookje en we hopen nog lang en gelukkig... Nadia,Veronique,Gerd,Valerio,Patrick N. en Marie-Jeanne Lentekriebels in de Giek Mia op pensioen Wie? Mia Sleven Wat? Ik ben 58 jaar geworden en ga op pensioen Waar? Ik woon in Ter Lee in Maaseik en werkte in de Bewel in Maaseik en paar vragen voor Mia.. Hoe vond je het om te werken in de Bewel? De Bewel was leuk! De mensen waren vooral de laatste jaren erg lief voor me. Wat ga je missen nu je niet meer op de Bewel hoeft te werken? igenlijk niets.. of ja, misschien toch wel mijn bazen en collega s! Hoe ga je je pensioen vieren? Op zaterdag 16 maart geef ik een feest voor mijn vrienden en familie. Welke plannen heb je nog voor de toekomst? Ik wil vooral graag op terrasjes zitten, op vakantie gaan en knutselen. Mia, we wensen je veel geluk voor de toekomst!!! Zo luidde de titel van het karnavalfeest dit jaar. De mensen van de Giek hadden hun best gedaan. We zijn hier om halftwee richting Holzakker gereden. We hadden een discohoed op en een vrolijke sjaal om. Ik heb daar een lekker pintje gedronken en Hugo nog eens gezien. Het was heel fijn!!! Franco heeft daar cola gedronken, chips gegeten en veel gepraat maar niet gedanst. Om halfvijf kwamen de busjes ons daar weer halen. Dat was het einde. Volgend jaar gaan we zeker nog terug! ALAAF ALAAF ALAAF Franco en Rita van het bezigheidscentrum. Op vrijdag 8 maart zorgde de zon voor de eerste lentekriebeltjes. We gingen allemaal samen een wandeling maken. Onze tussenstop was in Home Fabiola. Hier hebben we allen genoten van een beetje rust op de bankjes en van de leuke speeltuigen. Het was een geslaagde namiddag. De Giekjes 5 D K A D

6 S I M K N S H U V L TR NGLN NIUWS Carnaval & de grootste hits! Het hondenkapsalon Hallo, Ik ben lien Baeten en ik zit in p1 n ik doe elke dinsdag stage bij een hondenkapsalon in As. Ik doe daar honden wassen, honden föhnen, en de winkel eens poetsen. Ik doe dat heel graag, en ik ben blij dat ik daar werk. Ik ben ook blij dat ik in de vakantie daar vrijwilligerswerk mag gaan doen. lien van p1 6 DINSTNCNTRUM: SIMKNSHUVL Zoals ieder jaar hebben de kinderen van P3, P9 en P10 weer hun beste talenten naar boven gehaald tijdens het carnavalsfeest. Wekenlang hebben ze in de groep geoefend om er een spetterend optreden van te maken. Voor we van start konden gaan, kregen we nog bezoek van de boeven Caramela en Lolly. Ze waren net ontsnapt uit de gevangenis en waren op zoek naar snoepgoed. Onder leiding van de twee boeven kwamen er optredens van Gers Pardoel, Infinity, Gustavo Lima,. r waren ook verschillende gastoptredens zoals kuikentje piep, de pinguins, Cowboys en indianen en de deurzakkers. Als beloning voor hun grote inzet, kregen de kinderen chips en frisdrank van Caramela en Lolly. Na de optredens hebben de kinderen zich helemaal uitgeleefd tijdens de Carnavalfuif. Het was weer een grote belevenis waar ze allemaal van genoten hebben. Genieten op de paardenrug De kindjes van de leefgroep semi 1 hadden op 5 februari geluk; zij mochten een middagje gaan paardrijden in manege Breugelhoeve in Grote Brogel. Tijdens het paardrijden werden de kinderen ondersteund door een begeleidster van de manege, onze stagiaire Daniëlle en Joke, die kind aan huis is, en zelf meedoet aan jumping. De begeleidster koos een 3-tal paarden uit waar we eerst uitgebreid kennis mee mochten maken. Daarna werd er voor elke kindje een tok uitgekozen, die goed moest passen op het hoofdje. Daarna vertrokken we zo fier als een gieter richting de manege. Sten, Joery en Chayenne waren de eerste in de rij, die onmiddellijk vertrouwd waren met de paardjes en heel erg genoten van het paardrijden. Daarna volgde Milo, eerst een beetje afwachtend maar even later genoot ook hij van zijn ritjes. Deniz was eerst wat angstig maar vrij vlug toverde ze haar gekende glimlachje. Joya keek er heel erg naar uit, zelfs met de gips rond haar voetjes. Doch ermee op het paardje geraken was niet zo evident. De begeleidster deed dan even een telefoontje en daar kwamen al vrij vlug 2 stoere mannen met een trap aan. Toch had ze evenwel bang maar de hand van Rina deed wonderen en even later stapten we met zijn 3-en gezellig door de manege. Dan bleef nog Ruben over, hij was de meest enthousiaste van allemaal, onderweg in de auto en ook bij het opzetten van de tok. Maar. het bleef bij een ver toegooien van een koekje naar het paardje Ruben was niet te overhalen door niemand! n wie wou als laatste naar huis? Raad eens?! Voor de kinderen was het paardrijden een spannende en bijzondere ervaring. Dat paardrijden en het contact met de paarden, heel geschikt is voor kinderen met een beperking was vrij vlug duidelijk. Alle kindjes hadden volop genoten. Joke en ik waren tevreden omwille van de gelukkig ogende kindjes. De namiddag was meer dan geslaagd en voor herhaling vatbaar. Star2Run in De Bolster In het teken van de vasten hebben de kids en begeleiders niet alleen soberder getafeld tussen carnaval en Pasen. Ze zetten hun lichamen ook één tot 2 keer per week in beweging tijdens een Start2Run -programma. De lopers werden weliswaar niet aangemoedigd door de inspirerende stem van vy Gruyaert, toch beten alle jongens en meisjes iedere keer op de tanden om het beoogde loopschema te kunnen volhouden. Start2Run groeide zo al vlug uit tot heel veel meer dan alleen maar een looptraining. Gedurende de vastenperiode was het een gezamenlijk project van kids en begeleiders, waarbij we samen naar een einddoel werkten. De ene keer had Jos niet veel goesting. De andere keer leek Karl te moeten opgeven. n telkens stonden de anderen klaar met schouderklopjes of peptalk om kleine dipjes van de baan te vegen. Door de enorme groepsgeest verlegden kids en personeel letterlijk en figuurlijk hun grenzen. Uiteindelijk moeten de trainingen leiden tot een grote finale tijdens het paasfeest. Dan zullen de getrainde lichamen van Gizem, Lennert, Jeffrey en co op de Finse piste in Maaseik respectievelijk 1, 2 of 5 km afleggen. We gaan er nu al van uit dat iedereen zal volhouden om, op het einde van de rit, met een welverdiende medaille aan de haal te gaan. Talentenboom In de jongensafdeling van het internaat werken we dit jaar met een talentenboom tijdens de vastenperiode. lke leefgroep heeft een eigen talentenboom in elkaar geknutseld. Iedere week worden de talenten van 2 of 3 jongens extra in de verf gezet. Hier maken we dan een foto van en deze hangen we op in onze talentenboom. Binnen P8 komen er heel wat talenten naar boven: Jorden en Dave kunnen erg goed zingen; Sven kan heel goed darten; Jano, Sonny, Joey en Dean kunnen supergoed BMX en en kennen een hoop trucjes; Laurens kan goed skaten en Oguzhan kan erg goed kickeren. igenlijk hebben ze allemaal nog veel meer talenten, maar dat wordt teveel om op te sommen. Het einde van de vastenperiode sluiten we naar jaarlijkse gewoonte af met een gezellige paasbezinning op de zandvlakte. We zitten dan met onze 4 leefgroepen rond het kampvuur, zingen enkele liedjes, drinken wat warme chocomelk en eten een lekker gekookt paaseitje met wat krentenbrood. Begeleiding en jongens van P8 Kleine Brogel: een peterschap om van te dromen Sinds 2001 bestaat er een warme vriendschappelijke band tussen Siemkensheuvel en Kleine Brogel. In dat jaar werd het peterschap bezegeld. Sindsdien komen de kinderen van Siemkensheuvel elke zomer naar Kleine Brogel om ondergedompeld te worden in de avontuurlijke en sportieve sfeer van het Belgische leger. Bovendien zorgen de soldaten elk jaar voor cadeaucheques voor de groepen. Afgelopen week werden alle afspraken voor 2013 vastgelegd en werden de cadeaucheques overhandigd.

7 Het is weer carnavalsvakantie De lolligste vakantie van allemaal! Ons huisje vol gekke cowboys, prinsessen en clowns. Wat een bonte bende samen! We toverden de kinderen om tot superhelden en zo gingen ze allerlei spannende uitdagingen aan. We speelden ook het spel met de clown Die liet alle jongleerballen op de grond vallen! Maar samen kregen we alle ballen terug in het spel, dat was lachen! Deze vakantie was het ook weer creativiteit troef. We maakten de gekste maskers uit ballonnen, knutselden een mooie indianenhoed en verfden een grappige clownstrik. Ook aan de vogeltjes buiten hebben we gedacht, die smullen nu van de lekkere zaadjes in onze prachtige zelfgemaakte voederbakjes. We namen afscheid van de vakantie in stijl met een groot feest. De schmink werd bovengehaald en plots zat heel de opvang vol piraten, tijgers, brullende leeuwen, en lieve beertjes. We smulden van de lekkere mellowcakes met een smakelijk bolletje ijs. Wij bereiden ons nu alweer voor om er een geweldige paasvakantie van te maken. Toedeloe! DINSTNCNTRUM: HT ROR TR NGLN NIUWS Bewegingsactiviteiten met studenten PHL 40 studenten van PHL organiseerde voor onze gasten bewegingspelen. Deze activiteit ging door in de voormiddag in de sporthal van Kuringen. H T R O R Ons Kind De eerste voormiddag was het thema F.C. De Kampioenen. De studenten waren verkleed in dit thema en probeerde onze gasten hierbij te animeren. Ook het spel was volledig in functie van dit thema. De winnaar van het spel was Nico. Hij kreeg een dikke proficiat! De tweede voormiddag ging het thema over circus. r waren hoepels, slingers, balletjes, trampoline, enz Bij beiden spelen werden allerlei vaardigheden getest o.a. fijne en grove motoriek, lezen en schrijven, reactievermogen,inzicht, visuele spelen, Iedereen had zich goed geamuseerd. Het was een fijne voormiddag! Hopelijk weer tot volgend jaar. Bie Neyens Carnavalbal Het Roer Dit keer stond Het Roer in voor de organisatie en kwamen de gebruikers van het Berkenhof, Tandem en het Brugske meefeesten in de Kermeta in Kermt. Het thema was dit jaar circus. Omdat foto s duizend keer meer zeggen dan woorden zijn hier een aantal sfeerbeelden. Proficiat aan Monique en Vicky voor al het goede werk! 7

8 B U B A O TR NGLN NIUWS De Wikke gaat blootvoets Omdat we het dit jaar eens over een andere boeg wilden gooien, hebben we een leuk alternatief gevonden voor onze driedaagse in Home Fabiola. We gaan er 3 aparte dagen van maken. n we zijn alvast héééél goed gestart. Op 2 oktober vertrokken we, in de regen, naar het blotevoetenpad op de Lietenberg. Deze eerste uitstap had als doel om een super groepsgeest te scheppen en elkaar beter te leren kennen. Genieten van de natuur, elkaar steunen, helpen, aanmoedigen (en dat was soms nodig), rekening houden met elkaar. Doorzetten en niet opgeven was de boodschap. n of we dat deden! Tot aan de knieën in de modder, op handen en voeten de trappen op, door het ijskoude water... Doe het ons maar na! Het was gewoon top. Nu op naar onze volgende sociale dag. Groetjes van De type 3 kes en juf Sabine, juf Hilde V, juf Cindy S, juf Danielle L, meester Tony en juf Veerle Jeugdprins Joppe I Jeugdprins Joppe Janssens is klaar om er met carnaval in Maaseik in te vliegen. Hij kreeg met de scholen van Maaseik al een echte kindercarnavalsstoet met zijn trotse klas aan zijn zijde en zijn eigen meester Bart aan het stuur van zijn carnavalswagen. We wensen hem vanwege zijn klas en de hele school een rood-geel-groen leuk carnavalsjaar! Prins Joppe 1 Alaaf! Alaaf! Alaaf! Type 3 op herfstwandeling Op dinsdag 9 oktober, de mooiste dag van de week, gingen we samen op wandel door den Tösh. We starten langs de fietsroute richting Wurfeld, passeerden het kasteel en wandelden zo het bos in. Onderweg even stoppen voor een koekje en een snoepje hoort erbij. Daarna verder op stap! Het lunchpakket ging vlotjes binnen, net als de overheerlijke soep die tante Fanny (mama van juf Hilde Vermeulen) voor ons gekookt had. Ook een wedstrijdje maïskolven zoeken op het stoppelveld viel goed in de smaak. Op de terugweg waren de stapjes al een heel stuk kleiner. Heel moe kwamen we om 3 uur terug op school aan. Het was een toffe dag. De type 3 kes en hun juffen. ONDRWIJS BUBAO De Wikke stelt voor... BINGO Naar 2 jaarlijkse gewoonte hebben wij ook dit jaar weer een voorstelling. Dit jaar zal deze BINGO heten. Onze leerlingen zullen ook deze keer weer hun beste beentje voorzetten om jullie een aangenaam spektakel aan te bieden. De 3 voorstellingen zullen plaatsvinden op vrijdag 21 juni (19u30), op zaterdag 22 juni (19u30) en op zondag 23 juni (15u00) We hopen jullie alvast op een van deze dagen te mogen verwelkomen! Tot dan! Verwendagen nkele maanden geleden was heel België in de ban van het stemmen. Iedere partij stelt dan zijn programma voor en hoopt dat de mensen op hun stemmen en dat ze verkozen worden. Bij ons in de Wikke kwamen enkele klassen op hetzelfde idee als de grote mensen in de politieke wereld. Ze stampten een partij uit de grond met hun klas. De overwinning ging na een spannende strijd naar de gele smiley s. (Zij beloofden 2 verwendagen: een verwendag voor de jongens en eentje voor de meisjes. Op donderdag 21ste februari was het dan zover voor de meisjes. Op het afgesproken uur moesten we aan de eetzaal zijn. Toen de deur openging kwam er een sfeer van gezelligheid en ontspanning ons al tegen. De eetzaal was helemaal omgetoverd tot een manicureruimte. r zaten heel wat grote dames van het BuSO klaar om elk meisje en juffrouw te verwennen met een nagelverzorging, handmassage en een mooi kleurtje nagellak. Klein en groot genoot met volle teugen van deze verwennerij. n iedereen in onze school liep er die dag heel kleurrijk bij. Op vrijdag de 22ste februari mochten de jongens genieten van een heerlijke hoofdmassage. Ook zij mochten genieten van een ontspannen rustmoment. Iedereen was het erover eens dat we een goede partij verkozen hadden want iedereen ging ontspannen het weekend in. Dank je wel aan het smileyteam van juf Annie en juf Linda! (Dwayne, Bram, Febe, Cynthia, Nikita, Antonella, Deniz, Michael en Selina) SO-DAG Op donderdag 7 maart hebben we met de klassen van de bovenbouw type 2 onze SO-dag (sociale en emotionele ontwikkeling) gehouden. We begonnen onze dag met het vertellen van het verhaal Het heel lelijk kevertje Over een kever die er toch wel wat speciaal uitziet en zich gaat vergelijken met de andere kevers. Ze wil zelfs worden zoals de andere kevers en gaat allerlei dingen uitproberen om op hen te gelijken. Natuurlijk loopt dit niet zo vlot en gaat er ook wel wat mis. Maar uiteindelijk ziet het kevertje toch in dat ook zij heel wat talenten heeft, net zoals de andere kevers. ind goed, al goed. Namiddag hebben we dit verhaal verwerkt in enkele keuzeactiviteiten. De leerlingen mochten knutselen (boetseren van een kever of een trektekening maken) of koken (keverprotten maken met rijstcrispies) of het verhaal omgooien tot een creatief toneelstuk en dit nadien opvoeren voor de groep. De leerlingen maakten ook nog één groot schilderij door met hun vuist een keverkindjes lichaam te stempelen die nadien met gezichtjes en oogjes afgewerkt kon worden. De leerlingen en juffen genoten met volle teugen van deze namiddag! 8 De klassen van juf Kim/Ingrid V, juf Daniëlle D, juf Nance/Inneke, juf Annie/Linda en juf Wendy

9 Het A.B.O. project Wat is A.B.O.? We zitten sinds september met 6 cursisten in het ABO project: 2 van logistiek, 3 van kapper en 1 van winkelhulp. Op maandag en dinsdag gaan we naar school en verder in de week doen we 3 dagen stage. Zo ziet onze week eruit, het hele schooljaar lang. Dit is een jaar waarbij we ons voorbereiden op het echte werkleven. Hierbij leren we dingen over het alleen staan in ons leven. We leren rekeningen betalen en hoe omgaan met geld, we krijgen op school uitleg over de toekomstige loonbrief, We leren ook nog praktijk bij op school, bruikbaar op de stage en het werk later. In het ABO-jaar doen we allemaal stage op een werkplaats om hopelijk hier nadien een contract te kunnen krijgen. We hebben de voordelen dat we niet worden opgeroepen door de VDAB en dat onze wachttijd (beroepsinschakelingstijd) nu al aan het lopen is.vind van dit A.B.O. project krijgen we een extra getuigschrift. De ervaring die we hebben opgedaan is heel belangrijk voor op het werkveld. ONDRWIJS BUSO TR NGLN NIUWS Fotowedstrijd Taboes Samen met 5k hebben we aan een fotowedstrijd meegedaan. De fotowedstrijd was georganiseerd door het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Maasland. Het thema was dit jaar niet gemakkelijk: taboes vrijheid in denken, durven en doen. Als onderwerp hadden we een lesbisch koppel dat ging trouwen met een vrouwelijke pastoor en 2 punkers in de kerk. Die 2 punkers waren de getuigen. r was ook nog een ringenmeisje. We hadden trouwjurken geregeld en de foto hebben we in de kapel bij de turnzaal van de school gemaakt. Verder hebben we allemaal kleren en spullen zelf meegenomen. Voordat we de foto gingen maken, moesten we ons helemaal klaarmaken. Het was leuk om te doen! Hiermee hebben wij uiteindelijk de 2e plaats behaald bij de schoolinzendingen en daarmee hebben we 50 euro gewonnen. Je kon de foto nu 2 weken achter elkaar zien bij Vita Humana in Maaseik, samen met zo n 150 andere inzendingen rond dit thema. Met het gewonnen bedrag mogen we op het einde van het schooljaar iets leuks doen met de klas! B U S O Wat doen we in A.B.O.? Maandag hebben we praktijk op school in onze eigen richting en sluiten dan aan bij het 4de jaar of het 5de jaar. Dinsdag hebben we theorie in het ABO-huis door meester Jan. We hebben een leefruimte en een keuken waarbij we in de middag ons eigen eten kunnen voorbereiden of halen in de stad. s Morgens drinken we een tas koffie of thee en bespreken we ook de nodige dingen: stage, papierwerk, vragen, We doen ook allemaal leuke activiteiten bv. kerstmarkt in Brussel, ABO-dag met andere scholen in Centerparcs rperheide en onze grote uitstap is de reis naar Disneyland Parijs! Wat is het doel van A.B.O.? We hopen met ons allen op een goede tewerkstelling, op de eerste plaats op onze stageplaats. Voor enkele van ons ziet dit vooruitzicht er zelfs al concreet uit! In elk geval staan we op vlak van technieken en ervaring een heel stuk verder na dit schooljaar. De cursisten van ABO. De dag van de kapper Nadat de leerlingen van kappersmedewerker zich verzameld hadden op de speelplaats, mochten ze uiteindelijk naar de eetzaal. Daar begon de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet, dit was voor de meesten een fijne verrassing; en smaken dat het deed! De leerkrachten hadden al van vroeg in de morgen dit alles met de nodige zorg klaargemaakt, want om een lekkere fruitsla te maken heb je wel wat tijd nodig. Na dat alles lekker opgepeuzeld was werden de leerlingen in groepjes verdeeld en mochten ze omdat carnaval in aantocht was een masker na eigen keuze en creativiteit beschilderen. cht waar, geloof mij, er zaten er hele mooie bij. De maskers hebben we achteraf gebruikt om de klaslokalen van de kappersafdeling te versieren. Namiddag was het dan de beurt voor de sportievelingen onder ons. Wat anders dan een lekker potje schaatsen en dat in de schaatshal van Maaseik. Moe maar voldaan keerden we na het potje schaatsen naar school terug en zat deze fijne, lekkere en sportieve kappersdag er weer op. Uitkijkend naar onze volgende uitgave danken de leerkrachten en de leerlingen de directie en de school. Bedankt Voor de mensen die het nog niet weten, jullie zijn nog altijd welkom op onze klantendienst van onze kappersafdeling. De klantendienst gaat door iedere Maandag 8.30u 12u en 13u 15u. Vrijdag 8.30u 12u Kom vrijblijvend eens langs en maak een afspraak, wij helpen u graag verder. Het kappersteam van ter ngelen. Groetjes 5K Schaatsen in Maaseik Wij zijn met de klassen van OV2 fase1 gaan schaatsen in Maaseik, naast de Fuego. Het was een leuke, aangename uitstap. Toen alle leerlingen s morgens op school aankwamen vertrokken we naar de schaatsbaan. Het was een leuk idee van de leerkrachten om i.p.v. les te geven een leuke uitstap te maken met de leerlingen. Iedereen heeft fijn geschaatst en veel plezier gemaakt. Zelfs de leerkrachten hebben zich op het ijs gewaagd. Toen het schaatsen was afgelopen zijn we bij juf Joke haar ouders warme chocomelk gaan drinken en hebben we een heerlijke wafel gegeten. De dag kon echt niet meer kapot. Het was een hele fijne dag! Dank jullie wel beste leerkrachten!!! Verslagje van Melissa, Groep C FAMILIDAG! Leerlingen, personeel en directie van het Buitengewoon Secundair Onderwijs Ter ngelen nodigen u vriendelijk uit op hun FAMILIDAG: school in werking & eetdag. De deuren van onze school staan voor u open op Zaterdag 4 mei 2013 van U kan die namiddag onze school verkennen. Onze personeelsleden en onze leerlingen staan tot in iedere afdeling en opleiding klaar om u te ontvangen. Voor een zoete of hartige hap kan u in het cafetaria terecht tot Daarna start de eetdag, volgens barbecue - formule. Bovendien zijn er de hele namiddag ontspannende activiteiten gepland voor het hele gezin. Tot dan! 9

10 A R B I D S K A N S N TR NGLN NIUWS Arbeidskansen vzw naar As As - Aan de kinderkolonie in As zijn we sinds eind 2012 volop bezig met de opruimwerken. In eerste instantie is vooral het hoofdgebouw aangepakt. De focus lag hierbij vooral op afbreek- en opruimwerken. Momenteel is het hoofdgebouw helemaal gestript. De ramen, de tegels, het dak en de muren die niet meer stevig genoeg zijn, zijn afgebroken. De meeste muren zijn nog stabiel en kunnen dus ook blijven staan. Daarna is er samen met de boswachter bepaald welke bomen er af gedaan mogen - en in sommige gevallen zelfs moeten - worden. Hier zijn ze met een ploeg nog zeker tot in april mee bezig. Bedoeling is om de bebossing wat uit te dunnen en om onveilige situaties uit te schakelen. In de loop van dit voorjaar zouden we nog willen beginnen met de heropbouw van het hoofdgebouw. Als alles volgens planning verloopt zou er in maart / april gestart moeten worden met de bouwwerken. Op termijn komen er op het gelijkvloers burelen voor de administratie en centrale diensten, het project AGM (alternatieve gerechtelijke maatregelen), een antennepunt voor Opgeruimd vzw, vergaderzalen, kleedruimtes met douches, een personeelsrefter en een taverne met aangelegd terras. Op de bovenverdieping komen de opleidingslokalen voor GOB Ter ngelen en tevens enkele vergaderlokalen die mogelijk verhuurd kunnen worden aan externen. De focus van de werking in As zal voor een groot stuk draaien rond de taverne die gedeeltelijk uitgebaat zal worden door onze arbeidszorgmedewerkers. Met de nodige begeleiding is het de bedoeling dat er voor kleine versnaperingen gezorgd wordt voor bezoekers (vb. Brusselse wafel, pannenkoeken, ijs, ). Op deze manier trachten we de gebouwen opnieuw dichterbij de omwonenden en de voorbijgangers te brengen. De bijgebouwen worden voorlopig enkel geconserveerd: enkel de hoognodige opknapwerken worden gedaan om de gebouwen in een zo goed mogelijke staat te bewaren. Zij krijgen pas een functie als het hele project in As aan het rollen is. Ploeg Labor groendienst Bree plant bos aan ARBIDSKANSN Maandag 4 maart is de groenploeg van Bree begonnen met de aanplanting van een bos op de verkaveling Dreelveld te Opitter. Bij de bouw van de basisschool te Opitter was er een bos gekapt en deze aanplanting is een compensatie hier voor. r moesten 600 winterlindes (Tilia cordata) worden aangeplant. Tussen de bomen in werden ook nog verschillende eilandjes aangeplant van heesters en bomen (200 st) nl. Gelderse roos, hazelaar, sporkehout en lijsterbes. Na het opmeten en uitpalen van het perceel ( de lindes moesten in rijen worden aangeplant) werd er gestart met het boren van de plantgaten. In totaal toch zo een 800 stuks. Hierna kon er gestart worden met het aanplanten van de bomen en heesters. Ter afwerking werd er rond ieder boompje en heester nog een laag houthaksel gestrooid. Het eindresultaat mag dan ook gezien worden. Voor de gasten uit de groenploeg was dit weer een nieuwe uitdaging waarbij ze zeer nauwkeurig te werk moesten gaan. Het perceel moest heel precies opgemeten en uitgepaald worden, de bomen moesten exact op dezelfde afstand van elkaar staan, de boompjes moesten op de juiste manier aangeplant worden, De medewerkers vonden het een heel fijn werk en zo hebben ze weer iets bijgeleerd ivm aanplantingen en soorten van bomen en heesters. Deckers Roeland Begeleider Labor Groendienst ploeg Bree Opgeknapt kleuterschooltje wordt in gebruik genomen Maaseik - vanaf begin maart is de opgeknapte kleuterschool op de Philipslaan in gebruik genomen. nerzijds is de strijkwinkel van Opgeruimd vzw er gehuisvest. Anderzijds zijn de arbeidszorgmedewerkers verhuisd van de lokalen op de Capucienenstraat naar deze nieuwe locatie. Binnen arbeidszorg leren de medewerkers voornamelijk arbeidsattitudes. Voor deze doelgroep is het moeilijk om op tijd te komen, ziekenbriefjes binnen te brengen, pauzetijden te respecteren, te werken op een normaal tempo, We proberen deze aspecten te verbeteren door middel van semi-industrieel werk en vormingen. De arbeidszorgmedewerkers vinden het fijn om van lokaal te veranderen. Toch is het niet simpel voor sommigen om dit te doen. en nieuwe omgeving vergt een hele aanpassing! Op vlak van productie is de nieuwe locatie praktischer: het is op de begane grond in plaats van op de tweede verdieping met als voordeel dat de mensen de onderdelen van productie niet meer zo ver hoeven te verplaatsen. en opmerking van een Arbeidszorgmedewerker: Het nieuwe lokaal is een stuk kleiner maar het heeft wel een berging. Het ziet er mooi uit! De strijkwinkel is voorlopig gestart met één strijkster, die overgekomen is van de strijkwinkel in Bocholt. Zodra het klantenbestand in Maaseik wat uitgebreid is, kan er mogelijk overgegaan worden tot een bijkomende aanwerving. Daarnaast zijn tevens de administratieve medewerker, Lori Inguscio, en de plaatsverantwoordelijke, Willy Royakkers verhuisd naar de nieuwe burelen op de Philipslaan. sther Janssen Leon10eke In het kader van een nieuwsbrief binnen het Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg (PSAZ), heeft men aan één van onze arbeidszorgmedewerkers, Leontine Joosten, gevraagd om een column te schrijven over haar leven als arbeidszorgmedewerker. Al snel bleek dat ons Tientje, zoals ze genoemd wordt door haar collega s, heel wat schrijftalent in huis heeft. Daarom vinden we dan ook dat haar schrijfsels een vast plekje verdienen in onze nieuwsbrief. Op deze manier laten we iedereen een beetje meekijken in haar leven zoals het is. 2/ Werk een plicht die je leven vult. Santé! De vakantie ligt in het verleden. De eerste werkdag komt eraan. Gewone dagelijkse dingen en vroeg opstaan komt er weer aan. Vroeger naar bed, zorgen dat je kleding voor de volgende dag klaarligt enz. Om tijdig op te staan word je weer gewekt door de dj van dienst op je wekkerradio. Zelfs het weer steekt een tandje bij om te laten merken dat het rondlummelen tot het verleden behoort. Toch is het niet in alle gevallen triest. De muziek waarmee je gewekt wordt laat nog een staartje zien van de mooie tijd die je achter je hebt. Je drukt automatisch op snooze. Nog even gaan je gedachten terug naar de avond ervoor. Omdat je het niet al te laat wou maken ging je naar het buurtcafé om nog even af te kicken van het vrije gevoel. Lang leve de routine zou mijn pa zeggen. Weg levensstijl van onregelmatig eten, drinken en gekke dingen doen. Mijn pa was erg stipt wat de gang van leven betreft. Nog even en het leven gaat weer voort in het ritme van werkdagen, -weken en -maanden tot er weer een onderbreking van vakantie is. Stiekem steek ik even mijn tong uit naar de spiegel boven de toog. Ik begroet enkele kennissen. Het gesprek gaat over vakantieavonturen. Herinneringen aan een tijd waarin het leven plezierig was. De cafébaas brengt mijn kopje troost. Voor allen die het net zo erg nodig hebben als ik om toch een zekere routine moeten herkweken, na elke onderbreking, toch santé. Ik hef het glas op een nieuw begin van een nieuw(werk)jaar. Het zal vol verrassingen zitten. Goede en minder goede. Zo is het leven. Nog een keertje loopt de wekker af en kweelt het iedje van Shakira. Tijd om op te staan! Tientje 10

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

HET HEIKE Editie 21 Mei Juni 2013

HET HEIKE Editie 21 Mei Juni 2013 HET HEIKE Bezigheidstehuis De Hei Kruisberg 16 2480 Dessel Editie 21 Mei Juni 2013 KARAOKE IN DE SWING Het feest kan beginnen, Want wij zijn binnen. Iedereen zong zijn eigen ding, Tijdens de karaoke in

Nadere informatie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie W E E K B R I E F 24 19 februari 2016 Datum Omschrijving A G E N D A 16, 18 en 23 februari Definitieve adviesgesprekken VO voor groep 8 Woensdag 24 februari 8.30 9.30 uur Project DANS Inloopochtend als

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding December Normaal gezien beperkt dit voorwoord zich tot de nodige informatie, liefst melig geschreven en met af en toe een verwijzing naar de fratsen van de leiding. Normaal gezien doen wij als Vincies

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Groep 1/2/3. Met mooi weer lekker actief met Be- Fitt

Groep 1/2/3. Met mooi weer lekker actief met Be- Fitt Groep 1/2/3 Met mooi weer lekker actief met Be- Fitt Op donderdag 25 juni hebben de kinderen leuke sportieve activiteiten buiten gedaan. Voetballen met flessen vol water, spelletjes met de parachute en

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014

Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Jaarverslag oudervereniging werkgroepen schooljaar 2013 / 2014 Inloopavond / open school Dit jaar waren wij weer aanwezig op de inloopavond en hebben ons daar gepresenteerd om u en andere ouders enthousiast

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Op school zijn we met de laatste weken bezig. We zitten volop in de toetsen en dit vraagt ook weer het nodige van de kinderen.

Op school zijn we met de laatste weken bezig. We zitten volop in de toetsen en dit vraagt ook weer het nodige van de kinderen. Juli 2016 Algemeen: In de bijlage: Kom jij mixen bij Kibeo Nieuwsbrief teken en Lyme Folder Teken en Lyme Mededelingen directie. Beste ouders/verzorgers, Op school zijn we met de laatste weken bezig. We

Nadere informatie

LESMATERIAAL BOVENBOUW. Lespakket CliniClowns Geen kinderachtig effect. Vo or Groep 5-

LESMATERIAAL BOVENBOUW. Lespakket CliniClowns Geen kinderachtig effect. Vo or Groep 5- LESMATERIAAL BOVENBOUW Lespakket CliniClowns Geen kinderachtig effect Vo or 8 Groep 5- LESMATERIAAL CLINICLOWNS, GEEN KINDERACHTIG EFFECT _ GROEP 5-8 In deze handleiding staat de lesbeschrijving voor groep

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOORWOORD

NIEUWSBRIEF VOORWOORD NIEUWSBRIEF VOORWOORD De laatste maand van dit schooljaar gaat alweer beginnen. Juni wordt een drukke, maar vast ook leuke maand. Nog even extra goed ons best doen voor toetsen, maar ook leuke uitstapjes

Nadere informatie

december 2014 Inhoud: - Voorwoord - Kienavond - Christus Koning - Bonte Namiddag - Sinterklaas - Kerstboomverbranding - Kalender - Pretpagina

december 2014 Inhoud: - Voorwoord - Kienavond - Christus Koning - Bonte Namiddag - Sinterklaas - Kerstboomverbranding - Kalender - Pretpagina december 2014 Inhoud: - Voorwoord - Kienavond - Christus Koning - Bonte Namiddag - Sinterklaas - Kerstboomverbranding - Kalender - Pretpagina VOORWOORD Beste Chiro-vrienden, Eerst en vooral: Dat al jullie

Nadere informatie

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat KDV VUURVOGEL NR 3 september 2015 Weer aan de slag! We zijn alweer enkele weken op onze eigen locatie en dat voelt goed! Maar het was ook leuk op de Maasstraat. Daar hebben we 6 weken samengespeeld met

Nadere informatie

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be

deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be Schooljaar 2014-2015 nr. 7 1 juni 2015 Beste ouders en kinderen, deze nieuwsbrief in kleur kan u steeds vinden op onze website www.basisschooldevlinder.be U bent tevreden over onze schoolwerking? U bent

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Wat gebeurd is Zomerfeest Afgelopen vrijdag hebben we ons traditionele zomerfeest gehad. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind en bleef het de hele middag droog.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

We wensen kleuters, ouders, leerkrachten en directie fijne kerstdagen en een 2014 vol geluk!

We wensen kleuters, ouders, leerkrachten en directie fijne kerstdagen en een 2014 vol geluk! Kleuterkrant November & December 2013 Kerstviering In deze periode van verwachting en hoop herdenken we de geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem. Samen met onze kleuters en E.H. Pastoor Lei Gielen

Nadere informatie

Aan alle ouders, Fijn weekend allemaal! Team Weemewereld. Rapportgesprekken. Voorstelling voor groep 1 tot en met 4. Nieuw zand in de zandbakken

Aan alle ouders, Fijn weekend allemaal! Team Weemewereld. Rapportgesprekken. Voorstelling voor groep 1 tot en met 4. Nieuw zand in de zandbakken 2 4 Nieuwsbrief 39 Maandag 26 vrijdag 30 juni Aan alle ouders, Nog één keer een herinnering, komende dinsdag, 27 juni, doen we als school mee aan de (korte) staking. We beginnen die dag een uur later!

Nadere informatie

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa

Fijne vakantie. kalender. Juf Bianca Frasa Fijne vakantie De hitte van de afgelopen dagen doet ons denken en verlangen naar de zomervakantie. Even heerlijk uit de routine van alledag en zelf het ritme bepalen. We hopen dat alle kinderen en hun

Nadere informatie

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Mijn naam is Lukkie en ik ben de Leeuw van Speelstad Oranje. Behalve de super attracties en de spectaculaire parkshows heb ik samen met mijn vrienden van het animatieteam een leuk

Nadere informatie

Animatie. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Wat gezellig dat je er bent, er is hier van alles te beleven. Mijn naam is Lukkie de Leeuw en ik woon hier. Samen met mijn vrienden van het animatieteam proberen we jullie vakantie

Nadere informatie

Weeknieuws week 12. Locatie de Toverdoos. 2 jarigen

Weeknieuws week 12. Locatie de Toverdoos. 2 jarigen Weeknieuws week 12 Locatie de Toverdoos 2 jarigen De week vloog weer voorbij! Wat hebben we het weer leuk gehad. We namen rustig afscheid van thema "Regen". De klas wordt nu steeds meer gevuld met spulletjes

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 juli 2015

Nieuwsbrief 3 juli 2015 Beste kinderen, ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 3 juli 2015 Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met belangrijke informatie over de Blokpoelschool. De nieuwsbrief wordt ook op de website www.blokpoelschool.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Beste mensen, Marc Heyrman

Beste mensen, Marc Heyrman Voor jongeren met een beperking GOED wonen Oisterwijk Van harte gefeliciteerd met de organisatie en de persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Ik heb aan de start en in Arendonk kunnen zien (als toeschouwer)

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei Je mag zijn wie je bent en gebruik maken van je talent! Schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 18 vrijdag 12 juni 2015 Beste ouders, Het doet mij goed om te zien hoe actief vele mensen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Nieuwsbrief. Nieuws vanuit het team. 17 december 2015. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 17 december 2015 Nieuws vanuit het team. Beste kinderen, ouders en verzorgers, Wat gaat de tijd toch snel Het eind van het jaar 2015 is alweer in zicht! Voor velen een moment om stil te staan

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Niet vergeten. Vanuit de directie: Afscheid groep 8. Tot slot. 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11

Niet vergeten. Vanuit de directie: Afscheid groep 8. Tot slot. 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11 Niet vergeten woensdag 12 juli Musical groep 8 (let op: i.p.v. dinsdag 11 juli) woensdag 12 juli Dassenbur(i)cht 11 donderdag 13 juli Doorschuifmiddag vrijdag 14 juli

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juli INFO

Jaargang 21, Maand: juli INFO Jaargang 21, Maand: juli Basisschool De Schare INFO De laatste maandinfo van schooljaar 2014-2015. De maand juli staat voor de deur en ook de start van de zomervakantie. Omdat de laatste schooldag op 17

Nadere informatie

Take a look at my life 9

Take a look at my life 9 Take a look at my life 9 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Volgende week wordt elke ochtend voorgelezen door mama s, papa s, oma s en een vava. Dankjewel aan iedereen die tijd hebben gevonden!

Volgende week wordt elke ochtend voorgelezen door mama s, papa s, oma s en een vava. Dankjewel aan iedereen die tijd hebben gevonden! Nieuwsbrief 9 Schooljaar 2017-2018 17 11 2017 Er bestaan geen ouders die niet heimelijk in hun kinderen iets bijzonders zien. En ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Vrijdag 24 november:

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief juni 2016 Nieuwsbrief 15 29 juni 2016 Beste jongens en meisjes, beste ouders, Allereerst goed nieuws! Dit betreft vooral de groepen 3-3+ en 4 : juf Marieke van de Velde en juf Janny Machielsen kunnen tot aan de

Nadere informatie

CARDIJNKRANT. Cardijnfeest 13 november '15

CARDIJNKRANT. Cardijnfeest 13 november '15 CARDIJNKRANT ZWAT-dag Op maandag 10 oktober gingen de leerlingen van OV1 en OV2 op ZWAT-dag. ZWAT staat voor ZWemmen en ATletiek. Met de bus trokken ze naar Hofstade. Daar deden ze de hele dag allerlei

Nadere informatie

instapdag voor nieuwe kleuters laatste zwemles voor het 1 en het 2 leerjaar start van de week tegen pesten warme truiendag

instapdag voor nieuwe kleuters laatste zwemles voor het 1 en het 2 leerjaar start van de week tegen pesten warme truiendag Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2015-2016 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2016 zit er al weer op. Aan de agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders,

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders, Beste ouders, In dit boekje kan je de afspraken lezen die we met de kinderen maakten om er een fijn schooljaar van te maken. Mogen wij vragen dat u het boekje doorleest en tekent voor kennisname. Vrije

Nadere informatie

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING

KIJK IN JE BREIN LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING LESMODULE BASISSCHOOL LEERLING 1. DE HERSENEN 1.1 HOE ZIEN HERSENEN ERUIT? VRAAG WIE KAN VERTELLEN WAT HERSENEN ZIJN? VRAAG HEBBEN KINDEREN KLEINERE HERSENEN DAN GROTE MENSEN? 1.2 WANNEER GEBRUIK JE ZE?

Nadere informatie

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek

ASJEMENOU. Foto s. Kinderboekenweek ASJEMENOU Foto s U kunt foto s van de opening van de Kinderboekenweek, het voorlezen door groep 8 bij de kleuters en de 1e opa en oma middag, vinden op onze website in het album Kinderboekenweek. Kinderboekenweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016

Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Vacaturebank Vrijwilligers April 2016 Wegens het wegvallen van de vaste vrijwilliger zoeken wij voor Lilia 4 een nieuwe vrijwilliger die met 2 bewoners af en toe iets wil ondernemen. Te denken valt aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad R.K. Basisschool De Binckhorst- St. Jan Eemnesserweg 17 1251 NA Laren tel: 035 5382501 Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out Kleine kalender Vrijdag 22 februari Zaterdag 23 februari

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

B- MAGAZINE Het blad van 1B voor iedereen

B- MAGAZINE Het blad van 1B voor iedereen B- MAGAZINE Het blad van 1B voor iedereen Tweede jaargang eerste uitgave December 2014 1 Hallo, iedereen! Hier zijn wij met ons eerste B- magazine van het schooljaar 2014-2015! Wij zijn de leerlingen van

Nadere informatie

t Informantje schooljaar week 27

t Informantje schooljaar week 27 k.b.s. Sint Theresia Postweg 131 7884 PJ Barger - Compascuum e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl tel: 0591-349275 website: http://www.sinttheresiaschool.nl t Informantje schooljaar 2015-2016 week 27

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

De eerste gasten van deze middag: o.a. Tante-Hettie de Vries. En ja hoor..

De eerste gasten van deze middag: o.a. Tante-Hettie de Vries. En ja hoor.. Wanneer: Zondag 10 maart 2013 Lokatie: De Schakel, Groningen Band: Hot News De dag begon eigenlijk niet zo hoopvol. Sneeuw, glad, grillig en koud, koud, koud!! Niet echt uitnodigend om er uit te gaan.

Nadere informatie

SKW Zijlwatering Nieuws. Nieuwsbrief SKW Zijlwatering - maart 2015

SKW Zijlwatering Nieuws. Nieuwsbrief SKW Zijlwatering - maart 2015 SKW Zijlwatering Nieuws SKW Zijlwatering Burmanlaan 71 2241 JE Wassenaar tel. 070-890 00 03 mira@kinderdagverblijvenwassenaar.nl Nummer 1 Nieuwsbrief SKW Zijlwatering - maart 2015 Hallo kinderen en ouders

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag

Kleinschalige woon- en onderwijsvormen. Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Kleinschalige woon- en onderwijsvormen Opvang van kinderen met eigen-aardig gedrag Doenersdreef Zorg Kinderen in Hilversum en Almere Sommige kinderen hebben iets bijzonders. Iets dat ze nét een beetje

Nadere informatie

www.cornelismusius.nl cornelismusius@laurentiusstichting.nl 04-03- 2016 Inhoud Studiemiddag 1 maart... 1 Opening van de Studie Muis... 2 Een nieuw gezicht... 2 Pasen... 3 Hallo allemaal hier weer een wist

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Nieuwsbrief Juli 2015 De laatste nieuwsbrief voor dat we allemaal op vakantie gaan en heerlijk van de Zomer gaan genieten. Wij willen jullie graag nog een aantal puntjes meedelen. Baby nieuws Aller eerst

Nadere informatie

BEHEERDER ZIJN BIJ DE DORPSBOERDERIJ IN WASPIK Het is inmiddels al een jaar geleden (maart 2012) dat onze Dorpsboerderij haar deuren officieel opende. Dankzij de inzet van een team van ongeveer 30 beheerders

Nadere informatie

Nr juni Merlijnflash

Nr juni Merlijnflash Nr. 14 28 juni 2011 Merlijnflash EN Zaterdagavond in Merlijn gewoonlijk is het er stil tijdens het weekend. Op 18 juni was het even anders: In de voormiddag werden tafels gedekt in de zaal en opvallend

Nadere informatie

Afscheidsviering van Ward 8 november 2014

Afscheidsviering van Ward 8 november 2014 Pagina 1 van 5 Afscheidsviering van Ward 8 november 2014 Graag willen we vanuit Windekind jullie in een 3-luik weergeven hoe Ward klank, toon en dans heeft gebracht in onze school, bij zijn collega s en

Nadere informatie

MEESTER MARCO TROUWT ZIJN CONNY

MEESTER MARCO TROUWT ZIJN CONNY NIEUWSBRIEF 5 Amsterdam, 31 juli 2017 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Een schooljaar loopt officieel van 1 augustus tot en met 31 juli, dus nog net op de rand van het schooljaar 2016-2017 onze laatste nieuwsbrief.

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Woordje van de directie.

Woordje van de directie. NIEUWSBRIEF AAN DE OUDERS 2011-2012 http://www.leefschooldezonnewijzer.be/ M A I L T O : B S. K I E L D R E C H T @ R A G O. B E Woordje van de directie. Beste ouders, Donderdagmorgen heeft onze bus een

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Vakantieprogramma 2015. Chillen in ons ZOmerparadijs. Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus

Vakantieprogramma 2015. Chillen in ons ZOmerparadijs. Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus Vakantieprogramma 2015 Chillen in ons ZOmerparadijs Bij Zo op het Podium/Zo op Gummarus Zomer 2015 Inhoudsopgave Chillen in ons ZOmerparadijs 1 Week 1 2 Week 2 4 Week 3 5 Week 4 6 Week 5 7 Week 6 9 Zomer

Nadere informatie

Dagcentrum De Giek viert 20 jarig bestaan!

Dagcentrum De Giek viert 20 jarig bestaan! Kop hoofdartikel Extra editie viert 20 jarig bestaan! In deze speciale editie laten we jullie graag meegenieten met sfeerbeelden over de werking van ons dagcentrum doorheen de jaren. Op 1 september 1997

Nadere informatie

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse

475!! 1. Projectweek. 2. Agenda. 3. Avondvierdaagse nieuwsbrief 30 schooljaar 2014-2015 12 juni 2015 1. Projectweek Woensdag 17 juni start de projectweek. Dit jaar is het thema geschiedenis. Een heel breed thema waar we veel mee kunnen. Elke bouw heeft

Nadere informatie

Lesbrief groep 1 en 2 Winter

Lesbrief groep 1 en 2 Winter Lesbrief groep 1 en 2 Winter De vakantie ligt al weer een week achter ons en langzaam beginnen de kleuters alweer te wennen. Vorige week maandag zijn we begonnen in de kring en ze zaten vol verhalen over

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Kinderboekenweek activiteiten 2016

Kinderboekenweek activiteiten 2016 Nieuwsbrief donderdag 6 oktober 2016 Kinderboekenweek activiteiten 2016 Op donderdag 13 oktober van 16.00 tot 17.30 bent u van harte welkom om alle knutsels en werkjes van uw kind te komen bekijken tijdens

Nadere informatie

Naast de vaste activiteiten kan er ook iets speciaals aangekondigd worden! *Tromgeroffel*

Naast de vaste activiteiten kan er ook iets speciaals aangekondigd worden! *Tromgeroffel* In deze derde nieuwsbrief worden alle activiteiten voor de maanden januari, februari en maart aangekondigd. Zo lees je welke activiteiten er in deze maanden op de zaterdagavond en zondagmiddag plaatsvinden,

Nadere informatie

Nummer 18: 30 mei 2013

Nummer 18: 30 mei 2013 Nummer 18: 30 mei 2013 Agenda: Dag Activiteit Vrijdag 31-5 Afscheid Willy Zaterdag 1-6 Schoolkorfbal groep 3 en 4 Dinsdag 4-6 Studiedag (kinderen vrij) Woensdag 5-6 Podium Woensdag 5-6 Irene en Ingrid

Nadere informatie

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN

AMIGA4LIFE. Hooggevoelig, wat is dat? WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN AMIGA4LIFE Hooggevoelig, wat is dat? 7-10 jaar WWW.AMIGA4LIFE.NL T. 06-424 99985 @AMIGA4LIFECOACH VLAARDINGEN 1 voorlichtingsbrochure hooggevoeligheid - www.amiga4life.nl Ik heb een talent! Ik kan goed

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Wij zijn van 10 juli t/m 18 augustus geopend en hebben een leuk programma met veel zomerse activiteiten die passen bij het thema ; Camping.

Wij zijn van 10 juli t/m 18 augustus geopend en hebben een leuk programma met veel zomerse activiteiten die passen bij het thema ; Camping. Welkom Jongens en Meisjes bij camping Holy. Wij zijn van 10 juli t/m 18 augustus geopend en hebben een leuk programma met veel zomerse activiteiten die passen bij het thema ; Camping. We gaan natuurlijk

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. MAART Beste ouders en grootouders De maand maart

Nadere informatie

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63

Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Ons adres is: CKG Koningin Fabiola Glorieuxlaan 81 9600 Ronse Tel. 055/23 37 63 Welkom, Welkom in het CKG Koningin Fabiola, te Ronse Hallo, Ik ben Floddertje! 1. Wat is een CKG? CKG is de afkorting van

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers September 2016

Vacaturebank Vrijwilligers September 2016 Vacaturebank Vrijwilligers September 2016 Buiten zijn is gezond Hulp in de Linnenkamer Voor onze ouderen werkplaats de In de Linnenkamer van Hestia, zijn we opzoek naar een Midgard helpen al een aantal

Nadere informatie

Vacaturebank Vrijwilligers Oktober 2016

Vacaturebank Vrijwilligers Oktober 2016 Vacaturebank Vrijwilligers Oktober 2016 Buiten zijn is gezond Hulp in de Linnenkamer Voor onze ouderen werkplaats de In de Linnenkamer van Hestia, zijn we opzoek naar een Midgard helpen al een aantal vrijwilliger

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

DE ROZE HUISKRANT. Interview met onze stagiaire DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE.

DE ROZE HUISKRANT. Interview met onze stagiaire DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE. DE REDACTIE: JESSIKA INGE LINDA PHILIPPE HEIDI INE STEPHANIE CONTACT: INE.VERCAEMER @DE-LELIE.BE Krantje 26 DE ROZE HUISKRANT Juli 2013 Interview met onze stagiaire We hebben sinds 4 februari een stagiaire,

Nadere informatie

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015)

KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) KRIEBEL-SPROKKELKRANT XXLNIEUWS 9! ( 26 / 30 oktober 2015) Onze Leon maakt onze meisjes in de klas alvast heel gelukkig. Met deze 2 schminkpoppen kunnen we de schminkhoek zeker uitbreiden! Dank je wel

Nadere informatie

Leidsterpraat FEEST. 18 t/m 22 mei woensdag 3 juni zaterdag 13 juni

Leidsterpraat FEEST. 18 t/m 22 mei woensdag 3 juni zaterdag 13 juni April 2015 Leidsterpraat De meivakantie staat alweer voor de deur, met daarin Moederdag, de peuters zijn druk bezig geweest om weer iets moois te maken voor hun mama s, wat het is, is nog een verrassing!

Nadere informatie

Donderdagbrief 18 december 2014 Bezoek bejaardenhuis de 10 gemeenten door groep 6

Donderdagbrief 18 december 2014 Bezoek bejaardenhuis de 10 gemeenten door groep 6 Donderdagbrief 18 december 2014 Bezoek bejaardenhuis de 10 gemeenten door groep 6 Groep 6 heeft gisteren een kerstoptreden gegeven in het bejaardenhuis de 10 gemeenten. Al weken hebben we hiervoor geoefend.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014

Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014 Nieuwsbrief 2014-2015-04 17-10-2014 Beste ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u de 4 e nieuwsbrief van dit schooljaar. Kanjertraining Zoals u ongetwijfeld weet werken we op school van groep 1 t/m 8 met

Nadere informatie

Schoolkrant. Planning: Jarigen van de week: Week 14 Vrijdag 13 december 2013. Agenda:

Schoolkrant. Planning: Jarigen van de week: Week 14 Vrijdag 13 december 2013. Agenda: Week 14 Vrijdag 13 december 2013 Agenda: Schoolkrant Planning: Maandag 16-12: L 3+4: Schaatsen Dinsdag 17-12: geen extra activiteiten voorzien Woensdag 18-12: geen extra activiteiten voorzien Donderdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 VSO Mikado Stiemensweg 44 Terugblik op ouderavond schooltijden Op donderdag 22 januari vond de ouderavond plaats waarin een model werd gepresenteerd voor mogelijke nieuwe

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij. Aan: Van: Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.nl info 12 schooljaar 2014-2015 Betreft Het schooljaar Vakantie-rooster 2015-2016 Groep

Nadere informatie

Schooljaar JANUARI - FEBRUARI

Schooljaar JANUARI - FEBRUARI Schooljaar 2016-2017 JANUARI - FEBRUARI Hallo allemaal, Hier zijn we weer met een nieuwe nieuwsbrief! Die is tweemaandelijks te vinden via de website op onze klasblog. We willen jullie er nog eens aan

Nadere informatie