II. ALGEMENE WERKEN OVER OOSTENDE III. GESCHIEDENIS IN TIJDVAKKEN. III.1. Prehistorie en Gallo-Romeinse Tijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "II. ALGEMENE WERKEN OVER OOSTENDE III. GESCHIEDENIS IN TIJDVAKKEN. III.1. Prehistorie en Gallo-Romeinse Tijd"

Transcriptie

1 I. NASLAGWERKEN EN HULPWETENSCHAPPEN 1. Algemene bibliografieënlokale bibliografieën 2. Tijdschriften en tafels op tijdschriften 3. Archieven 4. Musea 5. Bibliotheken 6. Historische en heemkundige kringen 7. Inventarissen 8. Gidsen 9. Catalogi 10. Historici 11. Historiografie 12. Kritieken 13. Wapenkunde 14. Penningkunde 15. Chronologie 16. Metrologie 17. Archeologie 18. Industriële Archeologie 19. Cartografie 20. Climatologie 21. Geologie 22. Geografie 23. Genealogie 24. Familiegeschiedenissen 25. Biografica 26. Taalkunde 27. Dialectologie 28. Plaatsnaamkunde 29. Naamkunde 30. Iconografie 31. Folklore 32. Heem- en volkskunde II. ALGEMENE WERKEN OVER OOSTENDE III. GESCHIEDENIS IN TIJDVAKKEN III.1. Prehistorie en Gallo-Romeinse Tijd III.2. Middeleeuwen 1. Algemeen 2. Instellingen en Politiek 3. Economische en sociale geschiedenis 4. Godsdienst 5. Cultuur 6. Landschap 7. Archeologie van de Middeleeuwen III.3. De Bourgondische periode

2 III.4. De Spaanse periode 1. Algemeen 2. Instellingen en politiek, met inbegrip van het Beleg van Oostende 3. Economische geschiedenis 4. Sociale geschiedenis 5. Landschap 6. Godsdienst 7. Wetenschap 8. Kunsten III.5. De Oostenrijkse periode 1. Algemeen 2. Instellingen en politiek 3. Economische geschiedenis 4. Sociale geschiedenis 5. Godsdienst katholieke kerk 6. Godsdienst protestantisme 7. Godsdienst andere godsdiensten 8. Wetenschap en onderwijs 9. Kunsten

3 I. NASLAGWERKEN EN HULPWETENSCHAPPEN 1. Algemene bibliografieën Bibliographie d histoire militaire belge des origines au 1er août Bruxelles, Musée royal de l armée, 1979, 673 p. (Centre d Histoire militaire, Travaux 14). DE CLERCK, Karel; DECLERCK, Paul; DE SMET, Jos. e.a. Panorama van de Brugse geschiedschrijving sedert Duclos (1910). Brugge, 1972, 310 p. DEGRANDE, Valentin. Bibliografie van de Eerste Wereldoorlog: geannoteerde inventaris van de Westvlaamse heemkundige tijdschriften (. 1986). Roeselare, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1987, 138 p. FRANÇOIS, Luc; m.m.v. AELBRECHT, Vincent; JAUMAIN, Serge; VAN HAVER Griet; VAN MOLLE, Leen en VANTHEMSCHE, Guy. De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis: bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de Belgische nieuwste geschiedenis, tot stand gebracht aan de Belgische universiteiten buiten de seminaries voor nieuwste geschiedenis, Les multiples visages de l histoire contemporaine: bibliographie des mémoires de licence et des thèses de doctorat concernant l histoire contemporaine belge, réalisés dans les universités belges, en dehors des séminaires d histoire contemporaine, O. Gent, Academia Press, 1992, VI p. FRANÇOIS, Luc; VANHAUTE, Eric en VRIELINCK, Sven. De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis: bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de Belgische nieuwste geschiedenis, tot stand gekomen aan de afdelingen geschiedenis van de Belgische universiteiten, Les multiples visages de l histoire contemporaine: bibliographie des mémoires de licence et des thèses de doctorat concernant l histoire contemporaine, réalisés dans les départements d histoire des universités belges, Gent, Academia Press, 1995, VII p. FRANÇOIS, Luc. Een eeuw Gentse historische school. Bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen voorgelegd aan de Sectie Geschiedenis van de Universiteit Gent, Gent, OSGG, 1993, 191 p. Licentiaatsverhandelingen in de Geschiedenis. Academiejaar 1991/ /1998. Samenvattingen. Gent, OSGG, , 6 dln. (Studia Historica Gandensia, 180, 181, 184, 185, 186, 187). MADDENS, N., e.a. Bibliografie van de geschiedenis, taal-en volkskunde van West- Vlaanderen en de Westvlaamse gemeenten Kortrijk, De Leiegouw, Samenvattingen van Licentiaatsverhandelingen en Proefschriften in 1987, aangeboden aan het departement Geschiedenis van de KU Leuven. Leuven, Departement Geschiedenis Vereniging Historici Lovaniensis, SCHOUTEET, Albert en STRUBBE, Egied. Honderd jaar geschiedschrijving in West- Vlaanderen ( ). Analytische inhoud en registers van de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Société d Emulation te Brugge. Brugge, 1950, 335 p.

4 SCHOUTEET, Albert en STRUBBE, Egied. Analytische inhoud en registers op de Handelingen van ons Genootschap, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, gesticht onder de benaming Société d Emulation te Brugge, C, 1963, pp VAN BUYTEN, L. Licentiaatsverhandelingen en doctoraatsproefschriften aangeboden aan de Groep Moderne Geschiedenis ( ) en het Departement Geschiedenis ( /1980). Leuven, KULeuven departement Geschiedenis, 1980, 261 p. 2. Lokale bibliografieën BILLIET, Germain. Uit de bibliografie van Oostende. De Plate, VIII, 1979, pp , IX, 1980, pp , d; X, 1981, pp. 3-6, 27-29, 55-59, 76-79, , , HOSTYN, Norbert. Essentiële bibliografie van Oostende voor de periode De Plate ( cumulatief, 64 p.), s.d., pp LEROY, Robert. Bibliografie van Omer Vilain: een bloemlezing. Oostende, Robert Leroy, 1989, 71 p. SMISSAERT, Emile. Bibliografische kanttekeningen n. a. v. de voordracht over de Walvis van Oostende (1827). De Plate, VI, 1977, p. 2. SMISSAERT, Emile. Genoteerd uit tijdschriften. De Plate, VI, 1977, p. 3. SMISSAERT, Emile. Licentiaatsverhandelingen aan de K.U.L. over Oostende en de Kuststreek De Plate, XVI, 1987, p SMISSAERT, Emile. Licentiaatsverhandelingen voorgelegd in 1980 betreffende Oostende. De Plate, XI, 1982, p. 32. SMISSAERT, Emile. Lopende bibliografie i. v. m. het leefmilieu. De Plate, XII, 1983, p. 72. SMISSAERT, Emile. Lopende bibliografie van de geschiedenis van Oostende en de kuststreek voor De Plate, XII, 1983, p. 33. SMISSAERT, Emile. Recente bibliografie van en over de geschiedenis van Oostende en de kuststreek. De Plate, IX, 1980, p SMISSAERT, Emile. Studies over Oostende en de kuststreek in De Plate, XV, 1986, p SMISSAERT, Emile. Studies over Oostende, gepubliceerd in De Plate, XI, 1982, p. 9. SMISSAERT, Emile. Verhandelingen in verband met de geschiedenis over de nieuwste tijd in onze regio. De Plate, XI, 1982, p SMISSAERT, Emile. Verhandelingen omtrent Oostende, de Oostendenaar en de kust. De Plate, VII, 1978, p SMISSAERT, Emile. Vier proefschriften over onze streek. De Plate, VI, 1977, p. 7.

5 VANDERJEUGD, Liliane. Proeve van Oostendse bibliographie. Brussel, Provinciale Bibliotheekschool Brabant (OV), 1951, 377 p. VAN HYFTE, Ivan. Nog bibliografie over de driejarige belegering van Oostende. De Plate, XX, 1991, p. 13. VILAIN, Omer. Bibliografie dialect van de kuststreek. De Plate, II, maart 1973, p. 8. VILAIN, Omer. Bibliografie Driejarige Belegering van Oostende De Plate, III, maart 1974, p. 7. VILAIN, Omer. Bibliografie over de driejarige belegering van Oostende. De Plate, III, 1973, 6, pp VILAIN, Omer. Bibliografie Oostendse Compagnie, De Plate, II, februari 1973, pp VILAIN, Omer. Bibliografie van Robert de Beaucourt de Noortvelde. De Plate, VII, 1978, 1, pp VILAIN, Omer. Boeken betreffende de Costumen en Keuren. De Plate, III, 1974, p. 7. VILAIN, Omer. Oostendse bibliografie - Boeken betreffende de costumen en keuren. De Plate, III, 1973, 5, s.p. VILAIN, Omer. Boeken in verband met de zeevisserij. De Plate, VI, januari 1977, p. 8. VILAIN, Omer. De Belgische zeevisserij. Proeve van bibliografie. Brussel, Provinciale Bilbliotheekschool (OV gegradueerde bibliotheconomische en bibliografische wetenschappen), 1962, XVI p. 3. Tijdschriften en tafels op tijdschriften HOSTYN, Norbert. De Plate (tijdschrift O.H.K. De Plate ): cumulatieve inhoudstafel en indices over de jaargangen I (1971) - X (1991). Oostende, O.H.K. De Plate, 1994, 127 p. HOSTYN, Norbert. Index De Plate, XXI, 1992, p. 4. HOSTYN, Norbert. Indices (cumulatieve) op het tijdschrift De Plate ( ). De Plate, XXII, 1993, p HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, X, 1981, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XXI, 1982, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XII, 1983, pp

6 HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XIII, 1984, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XIV, 1985, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XV, 1986, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XVI, 1987, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XVII, 1988, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XVIII, 1989, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XIX, 1990, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XX, 1991, pp HOSTYN, Norbert. Tijdschrift De Plate : cumulatieve index over de jaargangen Oostende, Oostendse Heemkring De Plate, 1992, 127 p. KLAUSING, Jef. Index op de jaargangen, , van het tijdschrift van de Oostende Heemkundige Kring 'De Plate'. Oostende, De Plate, 1977, 31 p. KLAUSING, Jef. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, 1977, 24 p. KLAUSING, Jef. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, 1978, p SMISSAERT, Emile. Aankondiging en samenstelling Index De Plate, XXII, 1993, p. 89. SMISSAERT, Emile. Het tijdschrift De Plate eervol vermeld. De Plate, XII, 1983, p. 98. SMISSAERT, Emile. Het tijdschrift Voetlicht. De Plate, XII, 1983, p SMISSAERT, Emile. Index De Plate, XXV, 1996, p. 20. SMISSAERT, Emile. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, VIII, 1979, pp SMISSAERT, Emile. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, IX, 1980, pp

7 4. Archieven CONSTANDT, Marc. Aandacht voor archief met toeristische inslag. Bibliotheek- en archiefgids, XXI, 1991, pp COOPMAN, Jan. Oud Oostende, enkele nieuwe bronnen. Ostendiana, VI, 1993, pp DEBROCK, Walter. Drie documenten in verband met Oostende. Ostendiana, 1972, pp DE COENE, X. Etat des archives de la Flandre occidentale sous l empire français. Annales de la société d Emulation de Bruges, I, 1843, pp DESCHACHT, Daniël. Archiefmateriaal gemeente Mariakerke. De Plate, XXV, 1996, p DREESEN, Jan-Baptist. Het archief van Oostende in De Plate, XVIII, 1989, p. 99. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Louis. Recueil des anciennes coutumes de la Belgique, publié par ordre du roi, sous les auspices du ministre de la justice, par les soins d'une commission spéciale. Coutumes du pays et comté de Flandre. Quartier de Bruges. Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées. II. Cadsant, Caprijke, Damme, Dixmude, Eekloo. III. Ghistelles, Houcke, Lichtervelde, Maldeghem, Merchem, Middelbourg, Muide, Munikerede, Nieuvliet, Oostbourg. IV. Ostende, Oudenburg, Sluis. Bruxelles, Gobbaerts, , p. Het oud archief van de Commissie van Openbare Onderstand Oostende. De Plate, XVII, 1988, p HOSTYN, Norbert. Archief over Oostende. De Plate, XXV, 1996, p HOSTYN, Norbert. Bouwtoelatingen Een merkwaardige reeks in het Oostends Stadsarchief. De Plate, XVII, 1988, p HOSTYN, Norbert. Even kennismaken met het Stadsarchief Oostende. De Plate, IX, 1980, p HOSTYN, Norbert. Recente aanwinsten Stadsarchief. De Plate, XII, 1983, p HOSTYN, Norbert. Uit het Stadsarchief. De Plate, X, 1981, p MERTENS, J. Archief van en over Oostende. Ostendiana, I, 1972, pp MERTENS, J. Het archief van de stad Oostende in Archiefkunde, IV, 1989, pp MERTENS, J. Stadsarchief Oostende. Vriendenboek voor mevr. Coppejans- Desmedt, s.d., s.p. PRIEM, F. Documents; extraits du dépot des archives de la Flandre-Occidentale à Bruges (2me série, VI-IX). Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, , 3dln, XLVIII p., p., 268 p.

8 PRIEM, F. et DELEPIERRE, Octave. Précis analytique des documents que renferme le dépot des archives de la Flandre-Occidentale à Bruges, I-III. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, , CLXIV, 180-CXXIV p. PRIEM, F. Précis analytique des documents que renferme le dépot des archives de la Flandre-Occidentale à Bruges (2me série). Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, , 4 dln, p. SMISSAERT, Emile. Archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog. De Plate, VII, 1978, p. 67. SMISSAERT, Emile. Enig archiefmateriaal over Oostende tijdens de Franse overheersing, De Plate, VI, 1977, 3, pp SMISSAERT, Emile. Het Cultuurarchief van de Provinciale Dienst voor Cultuur West-Vlaanderen. De Plate, X, 1981, p. 33. SMISSAERT, Emile. Liederen van J. Van Wulpen bewaard in de Academie. De Plate, VII, 1978, 9, pp SMISSAERT, Emile. Mededeling over het archief van de Grootmaarschalk van het Hof onder de regering van Leopold II met betrekking tot Oostende. De Plate, IX, 1980, p. 26. SMISSAERT, Emile. Mededeling over nieuwe bronnen daterend uit de periode van het Koninkrijk der Nederlanden. De Plate, VI, 1977, 4, p. 23. SMISSAERT, Emile. Nieuwe publicaties: microfilms Rijksarchief. De Plate, XXIV, 1995, p. 2. SMISSAERT, Emile. Samenstelling van de voornaamste fondsen van het Oostendse Oud Archief (voor 1940). De Plate, XVI, 1987, p SMISSAERT, Emile. Snuisteren in een gids van bedrijfsarchieven... naar Oostende. De Plate, V, 1976, p. 9. STEVENS, F.E. Het fonds Versterkingen in het archiefdepot van het legermuseum. Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, pp VANCRAEYNEST, Raymond. Archief over Oostende en het Camerlinckxambacht. De Plate, XIV, 1985, p. 87. VANCRAEYNEST, Raymond. Toevallige vondsten in de parochieregisters van Oostende. De Plate, XVI, 1987, p VAN HILLE, W. Een rijke archiefbron voor het Oostends verleden. Vlaamse Stam, XII, 1976, pp (notariaat Claysone, ). VAN ISEGHEM, Auguste. Archieffonds familie Hoys: belangrijk voor Oostende. De Plate, XVII, 1988, p VERHAEGHE, Julien. Bredene en het Sas in civiele Zaken voor de schepenbank van de stad Oostende. Roepsteen, 1996, 158, pp. 8-9.

9 VERMAUT, Claudia. Draaiboek archiefbeheer Oostende. Oostende, Stadsbestuur, 1996, 131 p. VLIETINCK, Edward. Cartulaire d'ostende, texte original avec des notes et additions précédé d'une introduction historique, Antwerpen, De Vlijt, 1910, 304 p. VLIETINCK, E. Twee Oostendsche oorkonden. Rond den Heerd, XXII, 1887, 39, pp Musea Catalogus van het Heemkundig Museum in de Koninklijke Gaanderijen. Oostende, Omnia, 1948, 20 p. CHOCQUEEL, A. Les musées régionaux d'archéologie pré-historique. Renaix, Leherte-Delcour, 1944, 5 p. DEBROCK, Walter. Waarom geen Visserijmuseum te Oostende ontstond. De Plate, VII, 1978, 12, pp DE TAEYE, Ernest. De geschiedenis van onze heemkundige musea. De Plate, I, 1971, 2, p. 7; 3, p. 7; 4, p. 8; 5, p. 9; 6, p. 8. DE TAEYE, Ernest. Het een en het ander over het Heemkundig Museum. De Plate, II, 1972, 1, pp. 9-11; 2, pp. 3-4; 3, pp. 4-5; 4, p. 5; 5, p. 3. DE TAEYE, Ernest. Wat is er gebeurd in ons Heemkundig Museum?. De Plate, IV, 1974, 4, p. 2. DREESEN, Jan-Baptist. Fort Napoleon, een marine museum?. Neptunus, XXIV, , 2, pp DREESEN, Jan-Baptist. Fort Napoleon...wat doen we ermee. De Plate, V, 1976, 7, pp EDEBAU, Frank. Stedelijk Museum Oostende. Oostende, Stedelijk Museum, 1971, s.p. HOSTYN, Norbert. De beginjaren van het Museum voor Schone Kunsten van Oostende ( ). Genootschap voor Geschiedenis, Handelingen, CXIX, 1992, 3-4, pp HOSTYN, Norbert. Drukwerk in verband met Oostende uit het Ancien-Régime & de Napoleontische tijd bewaard in het Heemmuseum De Plate (niet-oostendse drukkers). De Plate, XIV, 1985, p HOSTYN, Norbert. Drukwerk in verband met Oostende uit het Ancien-Régime & de Napoleontische tijd bewaard in het Heemmuseum De Plate (Oostendse drukkers). De Plate, XV, 1986, p. 87. HOSTYN, Norbert. Even uw aandacht voor historische curiosa in ons Heemmuseum. De Plate, XIV, 1985, p. 292.

10 HOSTYN, Norbert. Even uw aandacht voor Napoleontica in ons Heemmuseum. De Plate, XV, 1986, p HOSTYN, Norbert. Haar. Nota s bij enkele curiosa uit ons Heemmuseum. De Plate, XIX, 1990, pp. 92, 254. HOSTYN, Norbert. Het Museum voor Schone Kunsten te Oostende ten tijde van Conservator Permeke ( ). Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, CXXII, 1986, 1-2, pp HOSTYN, Norbert. Ken uw stad: Het Museum Ensorhuis. De Plate, XIX, 1990, p HOSTYN, Norbert. Nopens het kanon uit 1685 in het Heemkundig Museum. De Plate, XI, 1982, p HOSTYN, Norbert. Redden wat nog te redden viel...: kunstwerken, afkomstig uit het vooroorlogse Museum voor Schone Kunsten van de Stad Oostende, verwoest in de nacht van 27 op 28 mei 1940: catalogus. Oostende, Museum voor Schone Kunsten, 14 p. HOSTYN, Norbert. Verdwenen...het Museum voor Religieuze kunst. De Plate, XXV, 1996, pp LOONTIENS, Carlo. In de muzeums te Oostende. De Toerist, XII, 1933, 12, pp MARESKA, Y. Ce que fut le Musée d'ostende: histoire du Fort Napoléon. Revue du Touring Club Belge, XL, 1934, 22, pp MARESKA, Y. Wat het museum van Oostende vroeger was: geschiedenis van het fort Napoleon. Tijdschrift van de Touring Club, XL, 1934, pp Museum voor Schone Kunsten. Open Monumentendag, 1996, p. 93. Museumgids van Oostende tot Maaseik. (Inleiding door L. Schevenels). Gent, Erasmus, 1979, s.p. PERMEKE, Henri. Eerste conservator van het Museum te Oostende. Gemeenteblad van Oostende, 1898, p. 212; 1899, p. 768; 1903, p.641; 1908, p. 611; 1911, p. 671 en 821; 1913, p PERMEKE, Henri-Louis. Musée communal d Ostende (au Casino, situé à l Hôtel de Ville, à la Place d Armes): catalogue descriptif illustré. Ostende, Ville d Ostende, 1897, VIII-52 p. PIERRON, Sander. Le musée de folklore. Indépendance belge, Schoolbezoek aan ons Museum. De Plate, XVI, 1987, p SMISSAERT, Emile. De zeven Oostendse musea. De Plate, XI, 1982, p. 69. SMISSAERT, Emile. Scheepsvaartmusea in Nederland. De Plate, XIV, 1985, p. 181.

11 VAN BEYLEN, J. Vissersvaartuigen van de Vlaamse kust: tentoonstelling in het Nationaal Scheepvaartmuseum van een reeks modellen uit de verzameling Maurice Seghers. Antwerpen, VAN DEN BUSSCHE, Willy en POPELIER, Bert. Het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende. Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, XXII, 1990, 1, pp VERMEERSCH, Gilbert. Merkwaardige stukken uit onze verzameling. De Plate, XVI, 1987, p Bibliotheken EDEBAU, Frank. Geschiedenis van de stadsbibliotheek van Oostende. Antwerpen, De Sikkel, EDEBAU, Frank. Geschiedenis van de stadsbibliotheek van Oostende: met een proeve van ontwerp voor een nieuwe bibliotheek. Antwerpen, Stedelijke Technische Leergangen voor Bibliotheekwezen (Proefschriften, 1943,3), 1943, 128 p. NEIGEBOUR. Die bibliothek der Stadt Ostende. Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ändere Litteratur, 1865, 22. SMISSAERT, Emile. De bibliotheek van het Gemeentekrediet alsook de bibliografie van de regionale geschiedenis van België. De Plate, XVIII, 1989, p. 77. VILAIN, Omer. De stadsbibliotheek van Oostende 100 jaar: [ ]. Bibliotheekgids, XXXVII, 1961, pp Documentatiecentra Gids dokumentatiecentrum familie- en plaatselijke geschiedenis. Oostende, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, (1), 7 bladen. SMISSAERT, Emile. Het A.M.V.C. en Oostende. De Plate, VII, 1978, p VAN HAVERBEKE, Eddie. Gewestelijk documentatiecentrum voor Familie- en Plaatselijke geschiedenis (Oostende). Vlaamse Stam, 1984, p Historische en heemkundige kringen DE TAEYE, Ernest. Inleiding bij het 1 e nummer van De Plate. De Plate, I, 1971, 1, p. 1. DEVOS, John. Even voorstellen: project Oostendse pers. De Plate, X, 1981, p DREESEN, Jan-Baptist Jubileumjaar; 25 jaar O.H.K. De Plate. De Plate, VIII, 1979, p. 254.

12 DREESEN, Jan-Baptist. August Van Iseghem ( 1919), 20 jaar voorzitter. De Plate, XXIII, 1994, pp DREESEN, Jan-Baptist. Beknopte historiek van De Plate. De Plate, VIII, 1979, 12bis, pp DREESEN, Jan-Baptist. Beknopte historiek van de O.H.K. De Plate. De Plate, VIII, 1979, p DREESEN, Jan-Baptist. O.H.K. De Plate 40 jaar jong ( ). De Plate, XXIII, 1994, pp EDEBAU, Frank. 25 jaar De Plate. De Plate, VIII, 1979, p FALISE, Jean-Pierre. Verhuistribulaties van het Heemmuseum De Plate. De Plate, XVI, 1987, p GERITS, Jan. Vreugde om 25 jaar werking De Plate te Oostende. De Plate, VIII, 1979, p Heemkring De Plate - 28ste Landdag van het Verbond voor Heemkunde te Oostende, herfstmaand Ons Heem, XL, 1986, 2, pp VAN ISEGHEM, Auguste. De Plate 30 jaar. De Plate, XIII, 1984, p VAN ISEGHEM, Auguste. Het jubileumjaar is voorbij. De Plate, VIII, 1979, p VILAIN, Omer. De Plate werd 20 jaar geleden gesticht. De Plate, III, november 1974, pp. 2 e.v. VILAIN, Omer. Afscheid van de Oude Plate. De Plate, XIII, 1984, p VILAIN, Omer. Heemkundige kringen. De Plate, VII, 1978, p Inventarissen Compagnie des Indes à Ostende : inventaire, index-catalogue, manuscrits Fonds Hye-Hoys, Bibliothèque de la Ville et de l' Université de Gand. Gand, s. n., 1906, 167 p. COOPMAN, Jan. Fonds Commissie Openbare Onderstand. Inventaris archief Commissie Openbare Onderstand. S.l., s.d. De gemeente Mariakerke. In: Inventarissen van gemeentearchieven. Rijksarchief Brugge. III. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1965, pp Gemeenten: Zandvoorde (Oostende). Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1992, 2 f. (Toegangen in beperkte oplage, 79). MEES, J. Inventaire des archives du comité du commerce maritime. Brussel, 1914.

13 MERTENS, Jacques. Inventaris kerkfabriek Oostende (St. Petrus- en Paulus). In: Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken, Rijksarchief Brugge, VI. Brussel, Algemeen rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 1969, pp MERTENS, Jacques. Inventaris van het archief van het hoofdwaterschoutsambt Oostende. Brussel, Algemeen rijksarchief, 1992, 22 p. (Rijksarchief te Brugge. Toegangen in beperkte oplage, 90). PRIMS, Floris. Inventaris op het archief der Generale Indische Compagnie Compagnie d'ostende ( ). (avec annexe dans Annales des Archives, 1926, pp ). Antwerpen, PRIMS, Floris. Inventaris op het archief der Generale Indische Compagnie (Compagnie d'ostende), , omvattende het archief van het Comptoir Generaal te Antwerpen, de Scheepskapiteins, de Indische factorijen. Antwerpen, Veritas, 1925, 48 p. SMISSAERT, Emile. De inventaris van de Raad van Vlaanderen voltooid! Haar belang, ook in verband met Oostende. De Plate, X, 1981, p. 79. SMISSAERT, Emile. Inventaris van het archief van het Bestuur van het Zeewezen De Plate, IX, 1980, p SMISSAERT, Emile. Mededeling betreffende een inventaris van meetbrieven. De Plate, XII, 1983, p SMISSAERT, Emile. Oude liedereninventaris. De Plate, XII, 1983, p VANDEN BUSSCHE, Emile. Inventaire des archives de l Etat à Bruges; section première: Franc de Bruges, ancien 4me membre de Flandre; I. Chartes; II. Registres. Bruges, Daveluy, , XXVI XXVIII p. VERHAEGHE, Julien. De wettelijke passeringen: In: VERHAEGE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten. Oostende, V.V.F.- Oostende, 1989, 235 p. VERHAEGHE, Julien. De wezerij: In: VERHAEGHE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten. Oostende, V.V.F.-Oostende, 1988, 96 p. VERHAEGHE, Julien. Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende. Deel Oostende, VVF. Oostende, 1991, 200 p. VERHAEGHE, Julien. Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende. Deel Oostende, VVF. Oostende, 1992, 199 p. VERHAEGHE, Julien. Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende. Deel Oostende, VVF. Oostende, 1992, 192 p. VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: Oostende, VVF-Oostende, 1989, 206 p. VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: Oostende, VVF-Oostende, 1989, 203 p.

14 VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: Oostende, VVF-Oostende, 1990, 195 p. VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: Oostende, VVF-Oostende, 1990, 179 p. VERHAEGHE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten. Oostende, V.V.F.-Oostende, , s.p.. VERHAEGHE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten; dl. 1: de wezerij, ; dl.: de wettelijke passeringen, Oostende, V.V.F.- Oostende, , p. VERMOTE, Michel. Archieven van Roger De Kinder ( ), BSP-federatie Veurne-Oostende-Diksmuide ( ), BWP/BSP-afdeling Oostende ( ). Gent, AMSAB, 1987, XIX p. (AMSAB inventarissen). VLEESCHAUWERS, Cyriel. Bestuur van het Zeewezen : inventaris van het archief ( ). Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1979, 662 p. 10. Gidsen Nouvelle annuaire d'ostende et du littoral pour 1900, comprenant, l'administration de la province de la Flandre Occidentale, l'industrie, les fonctionnaires, les propriétaires, rentiers, employés d'ostende et du littoral, les renseignements concernant les postes et les télégraphes, téléphones, chemins de fer, la navigation, les messageries etc... La liste des villes avec nom et adresse des propriétaires ou locataires y venant habituellement en saison ainsi que leur résidence d'hiver. Ostende, Desenves, 1900, 233 p. SMISSAERT, Emile. Genealogische repertoria. De Plate, XVII, 1988, p. 19. VERMAUT, Claudia. Archiefgids: een overzicht van bronnen van en over Oostende bewaard. Oostende, Stadsarchief, 1998, 118 p. (Oostendse historische publicaties, 1). 11. Catalogi CONSTANDT, Marc. De reisgidsen voor België, een aanloop tot repertoriering. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1985, 1-2, pp PARET, L. F. Catalogue du cabinet histoire naturelle, situé au Sas Slykens, près d'ostende. Ostende, Elleboudt, 1836, 28 p. SMISSAERT, Emile. Oude almanakken van Oostende in bezit van de Gentse Rijksuniversiteit. De Plate, X, 1981, p. 84. SMISSAERT, Emile. Tentoonstellingscatalogi van de Koninklijke Bibliotheek. De Plate, XI, 1982, p. 90.

15 SWYNGEDAUW, Agnes. Ostendiana (lopende bibliografie van Oostende en de Kuststreek). De Plate, XVIII, 1989, pp. 98, 145, 185, 219, 252; XIX, 1990, pp. 13, 64, 125, 168, 285, 345; XX, 1991, pp. 86, 156, 243, 318; XXI, 1992, pp , 190, ; XXII, 1993, pp. 70, , 152, 296; XXIII, 1994, p VILAIN, Omer. Oostendse almanakken of jaarboeken. De Plate, II, december 1973, 3, p. 8. Ville d Ostende: catalogue descriptif illustré du Casino (Hôtel de Ville). Ostende, Imprimerie Van Graefschepe, 1897, VIII-52 p. 12. Historici BOSTEELS, W. Afscheid van een monument. Oppermeester (b.d.) Jan-Baptist Dreesen. Neptunus, XL, 1997, pp DREESEN, Jan-Baptist. Dicky Verbanck 70!. De Plate, XIV, 1985, p DREESEN, Jan-Baptist. Een Oostendenaar publiceert in Limburg: L. François. De Plate, XVII, 1988, p DREESEN, Jan-Baptist. Even verder kennis maken: Jan Parmentier. De Plate, XIX, 1990, p DREESEN, Jan-Baptist. In memoriam Richard Verbanck en zijn bibliografie. De Plate, XXIV, 1995, pp DREESEN, Jan-Baptist. In memoriam Walter Debrock. Neptunus, XXXIX, 1996, 2, p DREESEN, Jan-Baptist. Oostende laat het Waasland niet los: Luc François. De Plate, XIX, 1990, p. 68. DUMONT, Maurice. In memoriam Gaston-Gérard Dept, professor aan de Rijksuniversiteit te Gent, Tijdschrift voor Aardrijkskundige studies, XV, 1946, 1, pp DUMONT, Maurice. Prof. G. G. Dept, Mededelingen A.V.O.S.V.G., 1948, pp DUMONT, Maurice. Ter nagedachtenis van Prof. G. G. Dept, gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Gent. Tijdschrift van economische geographie, 1946, 2 p. FALISE, Jean-Pierre. In memoriam Jan-Baptist Dreesen. West-Vlaamse sprokkelingen, XXI, 1997, pp HOSTYN, Norbert. Carlos Loontiens ( ), vanaf 1919 tot 1944 bibliothecaris, archivaris en conservator van Stad Oostende: notitie en bibliografie. De Plate, XXII, 1993, pp KWANTEN, Godfried. Gesprek met Jacques Mertens, doctor in de geschiedenis en ere-rijksarchivaris. Bibliotheek- en Archiefgids, LXXII, 1996, 5, pp

16 QUAEGEBEUR, Martine. Verhalenbrunch met Omer Vilain. Gidsenblad Lange Nelle, 1996, pp , 77-80, ; 1997, pp. 4-7, SEYS, Raf. Ary Sleeks. De Plate, IX, 1980, pp. 103, 137. SEYS, Raf. Edward Vlietinck: geschiedschrijver van het oude Oostende. Oostende, De Plate, 1972, 16 p. (ook in: Biekorf, LXIX, 1968, 1-2, pp ). SIMONS, Ludo. Curriculum Walter de Brock. Brussel, BRT, Dienst Kunstzaken, 1980, 27 p. (BRT-tv programma). SLAMBROUCK, N. André Choqueel Opgravingen te Raversijde. Oostende, Eigen Beheer, 1992, 7 p. SMISSAERT, Emile. Een vreemd auteur over Oostende. (J.H. Winkler). De Plate, IV, 1975, 5, pp. 7-8.; IV, 1975, 6, pp SMISSAERT, Emile. Guido Gezelle en Ed. Vlietinck. De Plate, VII, 1978, p. 92. SMISSAERT, Emile. Harry Peters over Van Antwerpen naar Oostende. De Plate, XII, 1983, p. 67. SMISSAERT, Emile. Het historisch werk van Raymond Vancraeynest. De Kinkhoorn, 1998, 1, 3 p. SMISSAERT, Emile. Levensbericht gewijd aan de volkskundige Antoon Viaene. De Plate, XII, 1983, p. 77. SMISSAERT, Emile. Over Professor Dept. De Plate, VII, 1978, p. 45. SMISSAERT, Emile. Streuvels herinneringen aan Edw. Vlietinck herdrukt. De Plate, XV, 1986, p VAN HAVERBEKE, Eddie. Bij het afscheid van een zeeman: oppermeester J.-B. Dreesen met rust. Neptunus, XXXII, 1985, 210, pp VAN ISEGHEM, Auguste. Ary Sleeks reeds 10 jaar.... De Plate, V, 1976, p. 12. VAN ISEGHEM, Auguste. Merci Omer!. De Plate, XIV, 1985, p. 24. (biobibliografie van Omer Vilain). VERBANCK, Fr. Uit de herinneringen van Frans Verbanck. De Plate, VIII, 1979, 9, p. 5. VILAIN, Omer. Afscheid van Walter Debrock ( ). De Plate, XXV, 1996, p VILAIN, Omer. Ary Sleeks. De Plate, I, 1971, 3, s.p. VILAIN, Omer. Het Gevaar Dreesen. De Plate, V, november 1976, p. 7. VILAIN, Omer. In memoriam John Hermans - 10 juli 1981'. Gildekrant, 9, 1981, pp. 1-2.

DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1

DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1 171 DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1 Luc Vandamme In 1939 stichtte de Belgische Staat de Academia Belgica. Aanleiding was het huwelijk van prinses Marie-José met de Italiaanse kroonprins Umberto. Medaille

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

LIJST van REEKSWERKEN van de KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING. VAN HET LAND VAN WAAS

LIJST van REEKSWERKEN van de KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING. VAN HET LAND VAN WAAS LIJST van REEKSWERKEN van de KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING. VAN HET LAND VAN WAAS dd 1 februari 2001. REEKSWERKEN KOKW Reekswerken tot 2001 pagina1 / 5 1 R5 ACADEMIE ROYALE DE BELGIQUE D HISTOIRE -

Nadere informatie

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN Inhoudstafel WOORD VOORAF....................................................... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN 1. Hulpwetenschappen................................................ 1 1.1. Chronologie...................................................

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ

EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ Studiedag Vissen in het Verleden 25/11/2011 Een Eeuw Zeevisserij in België Statistieken

Nadere informatie

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u. TOERISME VLAANDEREN cursus HEURISTIEK module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.) Jos van Dooren Jos van Dooren Pagina 1 BRONNENSTUDIE VOOR GIDSEN EN REISLEIDERS

Nadere informatie

Het Gekwetste Gewest Archieven van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek & stand van zaken archieven Antwerpen en Vlaams-Brabant

Het Gekwetste Gewest Archieven van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek & stand van zaken archieven Antwerpen en Vlaams-Brabant Het Gekwetste Gewest Archieven van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek & stand van zaken archieven Antwerpen en Vlaams-Brabant Ellen Van Impe Centrum Vlaamse Architectuurarchieven www.cvaa.be ellen.vanimpe@vai.be

Nadere informatie

I. Boeken/CD- & DVD-roms 100 Archeologie 100.1 Onderzoek van grafheuvels te Weelde/W. Beeckx/Brabants Heem(Oisterwijk 1960)

I. Boeken/CD- & DVD-roms 100 Archeologie 100.1 Onderzoek van grafheuvels te Weelde/W. Beeckx/Brabants Heem(Oisterwijk 1960) I. Boeken/CD- & DVD-roms 100 Archeologie 100.1 Onderzoek van grafheuvels te Weelde/W. Beeckx/Brabants Heem(Oisterwijk 1960) 101 Architectuur 101.1 Van Klei tot Kerk: Baksteengotiek in de Kempen/Serge Migom/Prov.

Nadere informatie

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING In de eerste bijdrage over onze parochieregisters willen we het houden bij een praktische verkenningsronde. Je hebt als genealoog een tijdlang

Nadere informatie

INLEIDING. Later volgden er nog twee vrij uitgebreide losbladige aanvullingen op het werk van René De Roo. Zo verscheen er in 1974 één op de losse

INLEIDING. Later volgden er nog twee vrij uitgebreide losbladige aanvullingen op het werk van René De Roo. Zo verscheen er in 1974 één op de losse INLEIDING Het Stadsarchief Mechelen beschikt over een rijk bestand notariaatsarchief 1. Een groot deel daarvan kwam er terecht dankzij een akkoord van 20 februari 1917 tussen de staat en het stadsbestuur.

Nadere informatie

België - Belgique P.B. 8610 Kortemark P 508209

België - Belgique P.B. 8610 Kortemark P 508209 V l a a m s C e n t r u m v o o r G e n e a l o g i e e n H e r a l d i e k België - Belgique P.B. 8610 Kortemark P 508209 MEDEDELINGEN Afgiftekantoor: 8610 Kortemark jaargang 27, 2008, nr. 3 - verschijnt

Nadere informatie

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2015-2016 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 18/06/2015. Geldig vanaf 14/09/2015, onder

Nadere informatie

INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP

INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP Inhoudstafel Personen... 2 afgebeelde personen... 2 uitreikende personen... 2 ontvangende personen... 2 Medailleurs:...3 Initialen...

Nadere informatie

Fulgence Masson (1854-1942)

Fulgence Masson (1854-1942) Fulgence Masson (1854-1942) Inventaris van de stukken bewaard op het Liberaal Archief (1918-1973) Archief van en over Fulgence Masson, de Fondation Fulgence Masson en zijn zoon Paul Masson Inventarissen

Nadere informatie

Jan Moedwil (Fernand Geersens, 1895-1959)

Jan Moedwil (Fernand Geersens, 1895-1959) Jan Moedwil (Fernand Geersens, 1895-1959) Inventaris van het archieffonds (1920-1981) Archief van en over Fernand Geersens en zijn echtgenote Joanna Rimbaut Inventarissen van het Liberaal Archief Nieuwe

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 30/05/2016 Geldig vanaf 19/09/2016, onder

Nadere informatie

René De Keyser_bibliografie

René De Keyser_bibliografie René De Keyser_bibliografie IN BOEKVORM Zo was Oostkerke, Oostkerke: gemeente, 1976. De St.-Kwintenskerk van Oostkerke, Oostkerke: missienaaikring, 1981. Het kasteel van Oostkerke, Oostkerke: Sint-Guthago,

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958)

Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958) Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958) Opvragen en citeren: Liberaal Archief, Archief van de Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde, gevolgd door het inventarisnummer.

Nadere informatie

Boerenwijsheid verspreid. Inventarisatie van de Belgische landbouwpers 1800-2000

Boerenwijsheid verspreid. Inventarisatie van de Belgische landbouwpers 1800-2000 Boerenwijsheid verspreid Inventarisatie van de Belgische landbouwpers 1800-2000 Ronde Tafel CAG vrijdag 14 november 2008 Belgische landbouwpers? Drietandmagazine voor Land- en Tuinbouw (2003), De Ark (2008),

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Georges Bruggeman. ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002)

ROESELAARSE AUTEURS. Georges Bruggeman. ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002) ROESELAARSE AUTEURS Georges Bruggeman ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002) Biografie Georges Bruggeman werd geboren op 13 april 1920 in Pittem. Hij bracht zijn jeugd door in Rumbeke en liep school

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 1861-2011 1 2 3 4 WERKING VAN DE K.O.K.W. 1861: oprichting K.O.K.W. is op één na oudste geschiedkundige vereniging van Vlaanderen

Nadere informatie

BE-A0513_101886_101654_DUT

BE-A0513_101886_101654_DUT BE-A0513_101886_101654_DUT Notaris J. Lahaye (Oostende, 2003) / D. Moenaert, m.m.v. J.-P. Lecluyse. - In: Supplement III van de inventaris van de notariële minuten en repertoria. Het Rijksarchief in België

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

Koning Leopold II en Brugge. Jan D hondt Studiedag Brugge, the place to be 5 december 2015

Koning Leopold II en Brugge. Jan D hondt Studiedag Brugge, the place to be 5 december 2015 Koning Leopold II en Brugge Jan D hondt Studiedag Brugge, the place to be 5 december 2015 Leopold II, koning der Belgen Brussel, 9 april 1935 Laken 17 dec. 1909 x Maria Hendrika v. Oostenrijk Koning sinds

Nadere informatie

Op- en uitbouw documentatiecentrum.

Op- en uitbouw documentatiecentrum. 2 3. Onderzoek van de verzameling. 3.1. De schikking van de documentatie is als volgt opgevat : Algemene opvatting. Het documentatiecentrum omvat drie onderzoeksvelden : a. Algemene naslagwerken die toelaten

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 4 Roger Poelaert Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD 384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD Het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA) bezit een fondscatalogus met het beschikbaar archivalisch werk. Het materiaal verrast ons telkens

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3 nr1523 1 nr1615 nr1615 Drukprocedure: nr1523 1 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1523 2 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1526 3 nr1527 nr1528 3 nr1529 4 pagina album Kenmerkenlijst: J1970-J1971 (1523-1615)

Nadere informatie

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit

MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN. Wijzigingsbesluit MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN Wijzigingsbesluit 1 De colleges van burgemeester en wethouders en de raden van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar,

Nadere informatie

RISM in Belgium: Past and Present

RISM in Belgium: Past and Present RISM in Belgium: Past and Present Marie Cornaz (Royal Library of Belgium - ULB Brussels University) Member of the RISM Coordinating Committee RISM in Belgium: Past and Present On http://www.rism.info List

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET BISSCHOPPELIJK ARCHIEF VAN BRUGGE

INVENTARIS VAN HET BISSCHOPPELIJK ARCHIEF VAN BRUGGE INVENTARIS VAN HET BISSCHOPPELIJK ARCHIEF VAN BRUGGE Boudewijn Janssens de Bisthoven Christian de Backer Reeks B: Inventarissen van archieven niet bewaard op het KADOC nr. 6. Kadoc, Leuven, 1984. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

's-gravenwezelse Families Genealogie Gillès de Pélichy

's-gravenwezelse Families Genealogie Gillès de Pélichy 's-gravenwezelse Families Genealogie Gillès de Pélichy Aansluitend op het artikel: «Over 's-gravenwezelse stamfamilies en nog wat» verschenen in «De Drie Rozen» jaargang 1, nr. 1, vervolgen wij nu met

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Voorstelling van een universiteitsmuseum UGent. Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen

Voorstelling van een universiteitsmuseum UGent. Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen Voorstelling van een universiteitsmuseum UGent Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 21 september 1815: Willem I wordt koning der Nederlanden 1816: oprichting van 3 universiteiten

Nadere informatie

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND In de voorgaande rubriek toonden we uitgaande van enkele concrete voorbeelden hoe we opzoekingen in de Burgerlijke Stand

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7. Inleiding... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7. Inleiding... 11 Inhoudsopgave Voorwoord................................................. 7 Inleiding.................................................. 11 I. Jeugdjaren (1898-1918).................................. 13

Nadere informatie

TWEEDEHANDSBOEKEN Familiekunde Dendermonde (lijst dd zomer 2014)

TWEEDEHANDSBOEKEN Familiekunde Dendermonde (lijst dd zomer 2014) TWEEDEHANDSBOEKEN Familiekunde Dendermonde (lijst dd zomer 2014) 1952 Boek van het jaar 1952 Winkler Prins Mr. G.B.J. Hiltermann Amsterdam W.P. Stichting Amsterdam-Brussel 1,- 1961 Boek van het jaar Winkler

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

Medailles sportverdienste zilver en goud

Medailles sportverdienste zilver en goud 1 1967 GOUD Dryepondt Gérard Koninklijke Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan 2 1967 GOUD d'hooghe Albert Royal Knokke Football Club 3 1967 GOUD Hoedt Oscar Koninklijke Vlaamse Scherpschutters 4 1967 GOUD

Nadere informatie

DEEL I: KAAKOEFENINGEN. dit werk is auteursrechtelijk beschermd

DEEL I: KAAKOEFENINGEN. dit werk is auteursrechtelijk beschermd DEEL I: KAAKOEFENINGEN I Kaakoefening 1 Doe je mond wijd open en dicht, net alsof je in een appel bijt. II Kaakoefening 2 Beweeg je onderkaak van voor naar achter, net zoals je de lade van een kast open-

Nadere informatie

Leopold III : 5 centiem. Leopold III : 5 centiem (Duitse bezetting) Geen afbeelding

Leopold III : 5 centiem. Leopold III : 5 centiem (Duitse bezetting) Geen afbeelding Leopold III : 5 centiem (Jespers) BELGIQUE-BELGIE. Wapenschilden van de steden Luik, Gent en Aarlen. Waarde. BELGIE-BELGIQUE. Wapenschilden van de steden Luik, Gent en Aarlen. Waarde. Diameter: 19 mm Metaal:

Nadere informatie

Stadsarchief Oostende. Oostendse historische publicaties 1

Stadsarchief Oostende. Oostendse historische publicaties 1 ARCHIEFGIDS Stadsarchief Oostende Oostendse historische publicaties 1 2 Archiefgids 1998 3 4 Archiefgids 1998 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 7 Inleiding 9 Geschiedenis van het Stadsarchief van Oostende 11

Nadere informatie

Dossier betreffende de uitwerking van de Brouwerijsite tot Cultureel Centrum (verslagen, uitnodigingen, persverslagen). vorm: pak periode: 1977-1992

Dossier betreffende de uitwerking van de Brouwerijsite tot Cultureel Centrum (verslagen, uitnodigingen, persverslagen). vorm: pak periode: 1977-1992 FRS / GEM Dossier betreffende de uitwerking van de Brouwerijsite tot Cultureel Centrum (verslagen, uitnodigingen, persverslagen). vorm: pak periode: 977-99 Dossier van de Erkenningscommissie C. R. Koekelare.

Nadere informatie

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections

Un siècle de peinture belge. peinture belge. rencontre de deux collections. rencontre de deux collections Un siècle de peinture belge Un siècle de peinture belge rencontre de deux collections rencontre de deux collections Le BAL et la collection Belfius s associent pour présenter au Musée des Beaux-Arts de

Nadere informatie

N 4. JACQUES NÈVE Horloger d Art + 32 (0)477 27 19 08 - jneve@horloger.net - www.horloger.net LÉPINE PRECISIE-TAFELKLOK

N 4. JACQUES NÈVE Horloger d Art + 32 (0)477 27 19 08 - jneve@horloger.net - www.horloger.net LÉPINE PRECISIE-TAFELKLOK N 4 JACQUES NÈVE Horloger d Art + 32 (0)477 27 19 08 - jneve@horloger.net - www.horloger.net LÉPINE PRECISIE-TAFELKLOK Louis-Philippe Periode Gesigneerd LÉPINE A PARIS et genummerd 12381 H. 43 cm B. 25

Nadere informatie

Gemeente OOSTDUINKERKE Parochiekerk Sint-Niklaas

Gemeente OOSTDUINKERKE Parochiekerk Sint-Niklaas VLAAMSE OVERHEID inventarisatie van het onroerend erfgoed : ORGELS Provincie West-Vlaanderen Administratieve entiteit KOKSIJDE Gemeente OOSTDUINKERKE Parochiekerk Sint-Niklaas Arrondissement Veurne KERK

Nadere informatie

Medailles sportverdienste zilver en goud

Medailles sportverdienste zilver en goud Medailles sportverdienste zilver en goud 197 2013 ZILVER Van der Voort Hugo Schutters- en Karabijnvereniging Vossenhul 196 2012 ZILVER Vilein Philippe Wielerclub De Jumpers Knokke 195 2011 ZILVER Vanleenhove

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van de Belgische Bank van de Arbeid (BBA) (1913-1943) (D/1986/005) Martijn Vandenbroucke

Stortingslijst van het archief van de Belgische Bank van de Arbeid (BBA) (1913-1943) (D/1986/005) Martijn Vandenbroucke 089 Stortingslijst van het archief van de Belgische Bank van de Arbeid (BBA) (1913-1943) (D/1986/005) Martijn Vandenbroucke Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2012 INLEIDING De Belgische Bank van

Nadere informatie

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw

Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.19.042.88 Inventaris van de Dienstreglementen van Nederlandse en Internationale Spoorwegmaatschappijen, 19e-20e eeuw Auteur: A.D. de Pater Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding aid is in Dutch.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

Vakantiekolonies. Nieuwpoort [gemeente in arrondissement Veurne - BE]: Hoekhuis: Albert I Laan 126 en Zeedijk 10

Vakantiekolonies. Nieuwpoort [gemeente in arrondissement Veurne - BE]: Hoekhuis: Albert I Laan 126 en Zeedijk 10 Kindervreugde Andere namen Barkentijn (1986) Adres Nieuwpoort [gemeente in arrondissement Veurne - BE]: Hoekhuis: Albert I Laan 126 en Zeedijk 10 Architect David L. (1923) Vakantiekolonies Bestaansperiode

Nadere informatie

Headquarters als onderzoekscentrum: ontwikkelen van kennis

Headquarters als onderzoekscentrum: ontwikkelen van kennis Headquarters Headquarters Headquarters is een kennis centrum met als doelstelling het verzamelen, bewaren, ontwikkelen, verspreiden en toegankelijk maken van informatie over het kunstbeleid en het erfgoed

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

ADVN ARCHIEF-, DOCUMENTATIE- EN ONDERZOEKSCENTRUM. BE ADVN AC460 Fonds Cyriel Verschaeve INVENTARIS AANVULLING

ADVN ARCHIEF-, DOCUMENTATIE- EN ONDERZOEKSCENTRUM. BE ADVN AC460 Fonds Cyriel Verschaeve INVENTARIS AANVULLING ADVN ARCHIEF-, DOCUMENTATIE- EN ONDERZOEKSCENTRUM BE ADVN AC460 Fonds Cyriel Verschaeve INVENTARIS AANVULLING ADVN ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET VLAAMS-NATIONALISME VZW LANGE LEEMSTRAAT 26 2018

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. Index op verschenen artikelen in onze "Nieuwsflits"

NIEUWSFLITS. Index op verschenen artikelen in onze Nieuwsflits NIEUWSFLITS Index op verschenen artikelen in onze "Nieuwsflits" nr.1- augustus 2012: -Familiekunde ook in de toekomst verankerd te Melle. -In memoriam voor John Buydens, een eminent medewerker is niet

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis

Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis ARCHIEF Koninklijke Nederlandse Schouwburg/ Het Toneelhuis April 2003 Archief Koninklijke Nederlandse Schouwburg/Het Toneelhuis 1. Identificatie 1.2. Titel, naam, omschrijving Archief van de Koninklijke

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 3 Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik GOOIKSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

Structuur van het volume Schenking

Structuur van het volume Schenking Voorwoord Inbedding Dit boek is het tweede volume van het Handboek Estate Planning, Algemeen Deel. In de voorgaande pagina s kon u nadere uitleg en toelichting vinden bij het globale concept van dit handboek.

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein

HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan HST-station Antwerpen - Omgeving Kievitplein BIJLAGE 4a: ONTEIGENINGSPLAN BIJLAGE 4b: ONTEIGENINGSTABEL Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

Woord vooraf Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I 13 Hoofdstuk De Bijenkorf , De Noordstar en

Woord vooraf Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I 13 Hoofdstuk De Bijenkorf , De Noordstar en Woord vooraf XI Inleiding 1 Het belang van de opiniepers in de periode van onderzoek 1 Het object van onderzoek 3 Het doel van het onderzoek 3 Stand van zaken met betrekking tot onderzoek naar de afscheiding

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 81367 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID In te r n a tio n a a l

Nadere informatie

info.projets@infrabel.be Info.projecten@infrabel.be

info.projets@infrabel.be Info.projecten@infrabel.be CHANTIER WATERMAEL-BOITSFORT WERF WATERMAAL-BOSVOORDE Séance d information riverains rue Gratès Infosessie buurtbewoners Gratèsstraat Marie Molens Cellule Info Riverains / Cel info Buurtbewoners Info Riverains

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 met fiscale notities Band 1 Algemeen, toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering (werknemers en zelfstandigen) Socialezekerheidsprestaties

Nadere informatie

Divisievergadering Kiwanis West-Vlaanderen

Divisievergadering Kiwanis West-Vlaanderen Divisievergadering Kiwanis West-Vlaanderen Donderdag 29 april 2010 Hotel Leonardo Kiwanis West-Vlaanderen Divisievergadering 29.04.2010 1 Philippe Maenhout Luitenant Gouverneur West Vlaanderen Noord Godfried

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

Ypres Salientroute (omgeving Ieper - W.O. I) - 70 km 6,00

Ypres Salientroute (omgeving Ieper - W.O. I) - 70 km 6,00 AUTOROUTES Ypres Salientroute (omgeving Ieper - W.O. I) - 70 km 6,00 FIETSROUTES Zilleghemroute (Zedelgem) - 49,5 km 1,00 Beverhoutsroute (Beernem) - 38 km 2,00 Breduniaroute (Bredene) - 45 km 2,00 Bulskampveldroute

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra

Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra Plaatsingslijst van het archief van H. Hoekstra (1878-1915 (1917)) 460 Samengesteld door J.F. Seijlhouwer en F. de Vries Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije

Nadere informatie

Hubert Carpentier. Geboortedatum: 11 januari 1949. Geboorteplaats: Merksem. Adres: J. Fr. Gellyncklaan 233, 2540 Hove. Telefoon: 03/455 92 69

Hubert Carpentier. Geboortedatum: 11 januari 1949. Geboorteplaats: Merksem. Adres: J. Fr. Gellyncklaan 233, 2540 Hove. Telefoon: 03/455 92 69 Hubert Carpentier Geboortedatum: 11 januari 1949 Geboorteplaats: Merksem Adres: J. Fr. Gellyncklaan 233, 2540 Hove Telefoon: 03/455 92 69 e mail: carpentier.verboven@telenet.be Filosofie van mijn werken:

Nadere informatie

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Steeds meer mensen in Vlaanderen zijn geboeid door geschiedenis en erfgoed. Er wordt

Nadere informatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie

Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Internationale religieuze instituten in Vlaanderen/België: naar een efficiënte en gewaarborgde archiefzorg en -valorisatie Kristien Suenens (KADOC-KU Leuven) 29/11/2013 1 1. Inleiding DiBIKAV-project:

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 13 aantal inrichtingen en capaciteit 2010 number of accommodations and capacity 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 13 aantal inrichtingen en capaciteit 2010 number of accommodations and capacity 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 13 aantal inrichtingen en capaciteit 2010 number of accommodations and capacity 2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto: Carl Pendle) 2 AANTAL INRICHTINGEN

Nadere informatie

De gouden munten onder Leopold II

De gouden munten onder Leopold II De gouden munten onder Leopold II Peter Degroote Introductie De zogenaamde gouden Louis is zowat het meest bekende Belgische gouden muntstuk. De gouden Louis is het oude 20 Frank stuk dat werd aangemunt

Nadere informatie

44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD

44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD 44226 MONITEUR BELGE 24.08.2007 BELGISCH STAATSBLAD MATERIEL OUTPLACEMENT : MATERIAAL OUTPLACEMENT : Quantité Description Hoeveelheid Omschrijving Matériel informatique Informaticamateriaal 19 PC COMPAQ

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92 NATIONALE BANK VAN BELGIE Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld

Nadere informatie

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en

Calcar (Prof. R. P. van); Bezuiniging of... Open brief aan Prof. Dr. Slotemaker de en Lijst van werken, betrekking hebbende op Leiden en Omgeving, verschenen in 1935, ten gemeente-archieve aanwezig. Jaarverslagen, catalogi, dag- en weekbladen, periodieken, programma s en courantenartikelen

Nadere informatie

'Ik heb heel mijn land omgespit... tevergeefs... niets van mijn man te vinden...'

'Ik heb heel mijn land omgespit... tevergeefs... niets van mijn man te vinden...' 'Ik heb heel mijn land omgespit... tevergeefs... niets van mijn man te vinden...' Sercu, Aurel De Boezingenaar: tweemaandelijks tijdschrift over Boezinge en nu Issue Jrg. 42 (2015) nr. 2 Trefwoorden Boezinge

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie