II. ALGEMENE WERKEN OVER OOSTENDE III. GESCHIEDENIS IN TIJDVAKKEN. III.1. Prehistorie en Gallo-Romeinse Tijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "II. ALGEMENE WERKEN OVER OOSTENDE III. GESCHIEDENIS IN TIJDVAKKEN. III.1. Prehistorie en Gallo-Romeinse Tijd"

Transcriptie

1 I. NASLAGWERKEN EN HULPWETENSCHAPPEN 1. Algemene bibliografieënlokale bibliografieën 2. Tijdschriften en tafels op tijdschriften 3. Archieven 4. Musea 5. Bibliotheken 6. Historische en heemkundige kringen 7. Inventarissen 8. Gidsen 9. Catalogi 10. Historici 11. Historiografie 12. Kritieken 13. Wapenkunde 14. Penningkunde 15. Chronologie 16. Metrologie 17. Archeologie 18. Industriële Archeologie 19. Cartografie 20. Climatologie 21. Geologie 22. Geografie 23. Genealogie 24. Familiegeschiedenissen 25. Biografica 26. Taalkunde 27. Dialectologie 28. Plaatsnaamkunde 29. Naamkunde 30. Iconografie 31. Folklore 32. Heem- en volkskunde II. ALGEMENE WERKEN OVER OOSTENDE III. GESCHIEDENIS IN TIJDVAKKEN III.1. Prehistorie en Gallo-Romeinse Tijd III.2. Middeleeuwen 1. Algemeen 2. Instellingen en Politiek 3. Economische en sociale geschiedenis 4. Godsdienst 5. Cultuur 6. Landschap 7. Archeologie van de Middeleeuwen III.3. De Bourgondische periode

2 III.4. De Spaanse periode 1. Algemeen 2. Instellingen en politiek, met inbegrip van het Beleg van Oostende 3. Economische geschiedenis 4. Sociale geschiedenis 5. Landschap 6. Godsdienst 7. Wetenschap 8. Kunsten III.5. De Oostenrijkse periode 1. Algemeen 2. Instellingen en politiek 3. Economische geschiedenis 4. Sociale geschiedenis 5. Godsdienst katholieke kerk 6. Godsdienst protestantisme 7. Godsdienst andere godsdiensten 8. Wetenschap en onderwijs 9. Kunsten

3 I. NASLAGWERKEN EN HULPWETENSCHAPPEN 1. Algemene bibliografieën Bibliographie d histoire militaire belge des origines au 1er août Bruxelles, Musée royal de l armée, 1979, 673 p. (Centre d Histoire militaire, Travaux 14). DE CLERCK, Karel; DECLERCK, Paul; DE SMET, Jos. e.a. Panorama van de Brugse geschiedschrijving sedert Duclos (1910). Brugge, 1972, 310 p. DEGRANDE, Valentin. Bibliografie van de Eerste Wereldoorlog: geannoteerde inventaris van de Westvlaamse heemkundige tijdschriften (. 1986). Roeselare, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1987, 138 p. FRANÇOIS, Luc; m.m.v. AELBRECHT, Vincent; JAUMAIN, Serge; VAN HAVER Griet; VAN MOLLE, Leen en VANTHEMSCHE, Guy. De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis: bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de Belgische nieuwste geschiedenis, tot stand gebracht aan de Belgische universiteiten buiten de seminaries voor nieuwste geschiedenis, Les multiples visages de l histoire contemporaine: bibliographie des mémoires de licence et des thèses de doctorat concernant l histoire contemporaine belge, réalisés dans les universités belges, en dehors des séminaires d histoire contemporaine, O. Gent, Academia Press, 1992, VI p. FRANÇOIS, Luc; VANHAUTE, Eric en VRIELINCK, Sven. De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis: bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de Belgische nieuwste geschiedenis, tot stand gekomen aan de afdelingen geschiedenis van de Belgische universiteiten, Les multiples visages de l histoire contemporaine: bibliographie des mémoires de licence et des thèses de doctorat concernant l histoire contemporaine, réalisés dans les départements d histoire des universités belges, Gent, Academia Press, 1995, VII p. FRANÇOIS, Luc. Een eeuw Gentse historische school. Bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen voorgelegd aan de Sectie Geschiedenis van de Universiteit Gent, Gent, OSGG, 1993, 191 p. Licentiaatsverhandelingen in de Geschiedenis. Academiejaar 1991/ /1998. Samenvattingen. Gent, OSGG, , 6 dln. (Studia Historica Gandensia, 180, 181, 184, 185, 186, 187). MADDENS, N., e.a. Bibliografie van de geschiedenis, taal-en volkskunde van West- Vlaanderen en de Westvlaamse gemeenten Kortrijk, De Leiegouw, Samenvattingen van Licentiaatsverhandelingen en Proefschriften in 1987, aangeboden aan het departement Geschiedenis van de KU Leuven. Leuven, Departement Geschiedenis Vereniging Historici Lovaniensis, SCHOUTEET, Albert en STRUBBE, Egied. Honderd jaar geschiedschrijving in West- Vlaanderen ( ). Analytische inhoud en registers van de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Société d Emulation te Brugge. Brugge, 1950, 335 p.

4 SCHOUTEET, Albert en STRUBBE, Egied. Analytische inhoud en registers op de Handelingen van ons Genootschap, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, gesticht onder de benaming Société d Emulation te Brugge, C, 1963, pp VAN BUYTEN, L. Licentiaatsverhandelingen en doctoraatsproefschriften aangeboden aan de Groep Moderne Geschiedenis ( ) en het Departement Geschiedenis ( /1980). Leuven, KULeuven departement Geschiedenis, 1980, 261 p. 2. Lokale bibliografieën BILLIET, Germain. Uit de bibliografie van Oostende. De Plate, VIII, 1979, pp , IX, 1980, pp , d; X, 1981, pp. 3-6, 27-29, 55-59, 76-79, , , HOSTYN, Norbert. Essentiële bibliografie van Oostende voor de periode De Plate ( cumulatief, 64 p.), s.d., pp LEROY, Robert. Bibliografie van Omer Vilain: een bloemlezing. Oostende, Robert Leroy, 1989, 71 p. SMISSAERT, Emile. Bibliografische kanttekeningen n. a. v. de voordracht over de Walvis van Oostende (1827). De Plate, VI, 1977, p. 2. SMISSAERT, Emile. Genoteerd uit tijdschriften. De Plate, VI, 1977, p. 3. SMISSAERT, Emile. Licentiaatsverhandelingen aan de K.U.L. over Oostende en de Kuststreek De Plate, XVI, 1987, p SMISSAERT, Emile. Licentiaatsverhandelingen voorgelegd in 1980 betreffende Oostende. De Plate, XI, 1982, p. 32. SMISSAERT, Emile. Lopende bibliografie i. v. m. het leefmilieu. De Plate, XII, 1983, p. 72. SMISSAERT, Emile. Lopende bibliografie van de geschiedenis van Oostende en de kuststreek voor De Plate, XII, 1983, p. 33. SMISSAERT, Emile. Recente bibliografie van en over de geschiedenis van Oostende en de kuststreek. De Plate, IX, 1980, p SMISSAERT, Emile. Studies over Oostende en de kuststreek in De Plate, XV, 1986, p SMISSAERT, Emile. Studies over Oostende, gepubliceerd in De Plate, XI, 1982, p. 9. SMISSAERT, Emile. Verhandelingen in verband met de geschiedenis over de nieuwste tijd in onze regio. De Plate, XI, 1982, p SMISSAERT, Emile. Verhandelingen omtrent Oostende, de Oostendenaar en de kust. De Plate, VII, 1978, p SMISSAERT, Emile. Vier proefschriften over onze streek. De Plate, VI, 1977, p. 7.

5 VANDERJEUGD, Liliane. Proeve van Oostendse bibliographie. Brussel, Provinciale Bibliotheekschool Brabant (OV), 1951, 377 p. VAN HYFTE, Ivan. Nog bibliografie over de driejarige belegering van Oostende. De Plate, XX, 1991, p. 13. VILAIN, Omer. Bibliografie dialect van de kuststreek. De Plate, II, maart 1973, p. 8. VILAIN, Omer. Bibliografie Driejarige Belegering van Oostende De Plate, III, maart 1974, p. 7. VILAIN, Omer. Bibliografie over de driejarige belegering van Oostende. De Plate, III, 1973, 6, pp VILAIN, Omer. Bibliografie Oostendse Compagnie, De Plate, II, februari 1973, pp VILAIN, Omer. Bibliografie van Robert de Beaucourt de Noortvelde. De Plate, VII, 1978, 1, pp VILAIN, Omer. Boeken betreffende de Costumen en Keuren. De Plate, III, 1974, p. 7. VILAIN, Omer. Oostendse bibliografie - Boeken betreffende de costumen en keuren. De Plate, III, 1973, 5, s.p. VILAIN, Omer. Boeken in verband met de zeevisserij. De Plate, VI, januari 1977, p. 8. VILAIN, Omer. De Belgische zeevisserij. Proeve van bibliografie. Brussel, Provinciale Bilbliotheekschool (OV gegradueerde bibliotheconomische en bibliografische wetenschappen), 1962, XVI p. 3. Tijdschriften en tafels op tijdschriften HOSTYN, Norbert. De Plate (tijdschrift O.H.K. De Plate ): cumulatieve inhoudstafel en indices over de jaargangen I (1971) - X (1991). Oostende, O.H.K. De Plate, 1994, 127 p. HOSTYN, Norbert. Index De Plate, XXI, 1992, p. 4. HOSTYN, Norbert. Indices (cumulatieve) op het tijdschrift De Plate ( ). De Plate, XXII, 1993, p HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, X, 1981, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XXI, 1982, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XII, 1983, pp

6 HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XIII, 1984, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XIV, 1985, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XV, 1986, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XVI, 1987, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XVII, 1988, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XVIII, 1989, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XIX, 1990, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XX, 1991, pp HOSTYN, Norbert. Tijdschrift De Plate : cumulatieve index over de jaargangen Oostende, Oostendse Heemkring De Plate, 1992, 127 p. KLAUSING, Jef. Index op de jaargangen, , van het tijdschrift van de Oostende Heemkundige Kring 'De Plate'. Oostende, De Plate, 1977, 31 p. KLAUSING, Jef. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, 1977, 24 p. KLAUSING, Jef. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, 1978, p SMISSAERT, Emile. Aankondiging en samenstelling Index De Plate, XXII, 1993, p. 89. SMISSAERT, Emile. Het tijdschrift De Plate eervol vermeld. De Plate, XII, 1983, p. 98. SMISSAERT, Emile. Het tijdschrift Voetlicht. De Plate, XII, 1983, p SMISSAERT, Emile. Index De Plate, XXV, 1996, p. 20. SMISSAERT, Emile. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, VIII, 1979, pp SMISSAERT, Emile. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, IX, 1980, pp

7 4. Archieven CONSTANDT, Marc. Aandacht voor archief met toeristische inslag. Bibliotheek- en archiefgids, XXI, 1991, pp COOPMAN, Jan. Oud Oostende, enkele nieuwe bronnen. Ostendiana, VI, 1993, pp DEBROCK, Walter. Drie documenten in verband met Oostende. Ostendiana, 1972, pp DE COENE, X. Etat des archives de la Flandre occidentale sous l empire français. Annales de la société d Emulation de Bruges, I, 1843, pp DESCHACHT, Daniël. Archiefmateriaal gemeente Mariakerke. De Plate, XXV, 1996, p DREESEN, Jan-Baptist. Het archief van Oostende in De Plate, XVIII, 1989, p. 99. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Louis. Recueil des anciennes coutumes de la Belgique, publié par ordre du roi, sous les auspices du ministre de la justice, par les soins d'une commission spéciale. Coutumes du pays et comté de Flandre. Quartier de Bruges. Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées. II. Cadsant, Caprijke, Damme, Dixmude, Eekloo. III. Ghistelles, Houcke, Lichtervelde, Maldeghem, Merchem, Middelbourg, Muide, Munikerede, Nieuvliet, Oostbourg. IV. Ostende, Oudenburg, Sluis. Bruxelles, Gobbaerts, , p. Het oud archief van de Commissie van Openbare Onderstand Oostende. De Plate, XVII, 1988, p HOSTYN, Norbert. Archief over Oostende. De Plate, XXV, 1996, p HOSTYN, Norbert. Bouwtoelatingen Een merkwaardige reeks in het Oostends Stadsarchief. De Plate, XVII, 1988, p HOSTYN, Norbert. Even kennismaken met het Stadsarchief Oostende. De Plate, IX, 1980, p HOSTYN, Norbert. Recente aanwinsten Stadsarchief. De Plate, XII, 1983, p HOSTYN, Norbert. Uit het Stadsarchief. De Plate, X, 1981, p MERTENS, J. Archief van en over Oostende. Ostendiana, I, 1972, pp MERTENS, J. Het archief van de stad Oostende in Archiefkunde, IV, 1989, pp MERTENS, J. Stadsarchief Oostende. Vriendenboek voor mevr. Coppejans- Desmedt, s.d., s.p. PRIEM, F. Documents; extraits du dépot des archives de la Flandre-Occidentale à Bruges (2me série, VI-IX). Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, , 3dln, XLVIII p., p., 268 p.

8 PRIEM, F. et DELEPIERRE, Octave. Précis analytique des documents que renferme le dépot des archives de la Flandre-Occidentale à Bruges, I-III. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, , CLXIV, 180-CXXIV p. PRIEM, F. Précis analytique des documents que renferme le dépot des archives de la Flandre-Occidentale à Bruges (2me série). Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, , 4 dln, p. SMISSAERT, Emile. Archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog. De Plate, VII, 1978, p. 67. SMISSAERT, Emile. Enig archiefmateriaal over Oostende tijdens de Franse overheersing, De Plate, VI, 1977, 3, pp SMISSAERT, Emile. Het Cultuurarchief van de Provinciale Dienst voor Cultuur West-Vlaanderen. De Plate, X, 1981, p. 33. SMISSAERT, Emile. Liederen van J. Van Wulpen bewaard in de Academie. De Plate, VII, 1978, 9, pp SMISSAERT, Emile. Mededeling over het archief van de Grootmaarschalk van het Hof onder de regering van Leopold II met betrekking tot Oostende. De Plate, IX, 1980, p. 26. SMISSAERT, Emile. Mededeling over nieuwe bronnen daterend uit de periode van het Koninkrijk der Nederlanden. De Plate, VI, 1977, 4, p. 23. SMISSAERT, Emile. Nieuwe publicaties: microfilms Rijksarchief. De Plate, XXIV, 1995, p. 2. SMISSAERT, Emile. Samenstelling van de voornaamste fondsen van het Oostendse Oud Archief (voor 1940). De Plate, XVI, 1987, p SMISSAERT, Emile. Snuisteren in een gids van bedrijfsarchieven... naar Oostende. De Plate, V, 1976, p. 9. STEVENS, F.E. Het fonds Versterkingen in het archiefdepot van het legermuseum. Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, pp VANCRAEYNEST, Raymond. Archief over Oostende en het Camerlinckxambacht. De Plate, XIV, 1985, p. 87. VANCRAEYNEST, Raymond. Toevallige vondsten in de parochieregisters van Oostende. De Plate, XVI, 1987, p VAN HILLE, W. Een rijke archiefbron voor het Oostends verleden. Vlaamse Stam, XII, 1976, pp (notariaat Claysone, ). VAN ISEGHEM, Auguste. Archieffonds familie Hoys: belangrijk voor Oostende. De Plate, XVII, 1988, p VERHAEGHE, Julien. Bredene en het Sas in civiele Zaken voor de schepenbank van de stad Oostende. Roepsteen, 1996, 158, pp. 8-9.

9 VERMAUT, Claudia. Draaiboek archiefbeheer Oostende. Oostende, Stadsbestuur, 1996, 131 p. VLIETINCK, Edward. Cartulaire d'ostende, texte original avec des notes et additions précédé d'une introduction historique, Antwerpen, De Vlijt, 1910, 304 p. VLIETINCK, E. Twee Oostendsche oorkonden. Rond den Heerd, XXII, 1887, 39, pp Musea Catalogus van het Heemkundig Museum in de Koninklijke Gaanderijen. Oostende, Omnia, 1948, 20 p. CHOCQUEEL, A. Les musées régionaux d'archéologie pré-historique. Renaix, Leherte-Delcour, 1944, 5 p. DEBROCK, Walter. Waarom geen Visserijmuseum te Oostende ontstond. De Plate, VII, 1978, 12, pp DE TAEYE, Ernest. De geschiedenis van onze heemkundige musea. De Plate, I, 1971, 2, p. 7; 3, p. 7; 4, p. 8; 5, p. 9; 6, p. 8. DE TAEYE, Ernest. Het een en het ander over het Heemkundig Museum. De Plate, II, 1972, 1, pp. 9-11; 2, pp. 3-4; 3, pp. 4-5; 4, p. 5; 5, p. 3. DE TAEYE, Ernest. Wat is er gebeurd in ons Heemkundig Museum?. De Plate, IV, 1974, 4, p. 2. DREESEN, Jan-Baptist. Fort Napoleon, een marine museum?. Neptunus, XXIV, , 2, pp DREESEN, Jan-Baptist. Fort Napoleon...wat doen we ermee. De Plate, V, 1976, 7, pp EDEBAU, Frank. Stedelijk Museum Oostende. Oostende, Stedelijk Museum, 1971, s.p. HOSTYN, Norbert. De beginjaren van het Museum voor Schone Kunsten van Oostende ( ). Genootschap voor Geschiedenis, Handelingen, CXIX, 1992, 3-4, pp HOSTYN, Norbert. Drukwerk in verband met Oostende uit het Ancien-Régime & de Napoleontische tijd bewaard in het Heemmuseum De Plate (niet-oostendse drukkers). De Plate, XIV, 1985, p HOSTYN, Norbert. Drukwerk in verband met Oostende uit het Ancien-Régime & de Napoleontische tijd bewaard in het Heemmuseum De Plate (Oostendse drukkers). De Plate, XV, 1986, p. 87. HOSTYN, Norbert. Even uw aandacht voor historische curiosa in ons Heemmuseum. De Plate, XIV, 1985, p. 292.

10 HOSTYN, Norbert. Even uw aandacht voor Napoleontica in ons Heemmuseum. De Plate, XV, 1986, p HOSTYN, Norbert. Haar. Nota s bij enkele curiosa uit ons Heemmuseum. De Plate, XIX, 1990, pp. 92, 254. HOSTYN, Norbert. Het Museum voor Schone Kunsten te Oostende ten tijde van Conservator Permeke ( ). Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, CXXII, 1986, 1-2, pp HOSTYN, Norbert. Ken uw stad: Het Museum Ensorhuis. De Plate, XIX, 1990, p HOSTYN, Norbert. Nopens het kanon uit 1685 in het Heemkundig Museum. De Plate, XI, 1982, p HOSTYN, Norbert. Redden wat nog te redden viel...: kunstwerken, afkomstig uit het vooroorlogse Museum voor Schone Kunsten van de Stad Oostende, verwoest in de nacht van 27 op 28 mei 1940: catalogus. Oostende, Museum voor Schone Kunsten, 14 p. HOSTYN, Norbert. Verdwenen...het Museum voor Religieuze kunst. De Plate, XXV, 1996, pp LOONTIENS, Carlo. In de muzeums te Oostende. De Toerist, XII, 1933, 12, pp MARESKA, Y. Ce que fut le Musée d'ostende: histoire du Fort Napoléon. Revue du Touring Club Belge, XL, 1934, 22, pp MARESKA, Y. Wat het museum van Oostende vroeger was: geschiedenis van het fort Napoleon. Tijdschrift van de Touring Club, XL, 1934, pp Museum voor Schone Kunsten. Open Monumentendag, 1996, p. 93. Museumgids van Oostende tot Maaseik. (Inleiding door L. Schevenels). Gent, Erasmus, 1979, s.p. PERMEKE, Henri. Eerste conservator van het Museum te Oostende. Gemeenteblad van Oostende, 1898, p. 212; 1899, p. 768; 1903, p.641; 1908, p. 611; 1911, p. 671 en 821; 1913, p PERMEKE, Henri-Louis. Musée communal d Ostende (au Casino, situé à l Hôtel de Ville, à la Place d Armes): catalogue descriptif illustré. Ostende, Ville d Ostende, 1897, VIII-52 p. PIERRON, Sander. Le musée de folklore. Indépendance belge, Schoolbezoek aan ons Museum. De Plate, XVI, 1987, p SMISSAERT, Emile. De zeven Oostendse musea. De Plate, XI, 1982, p. 69. SMISSAERT, Emile. Scheepsvaartmusea in Nederland. De Plate, XIV, 1985, p. 181.

11 VAN BEYLEN, J. Vissersvaartuigen van de Vlaamse kust: tentoonstelling in het Nationaal Scheepvaartmuseum van een reeks modellen uit de verzameling Maurice Seghers. Antwerpen, VAN DEN BUSSCHE, Willy en POPELIER, Bert. Het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende. Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, XXII, 1990, 1, pp VERMEERSCH, Gilbert. Merkwaardige stukken uit onze verzameling. De Plate, XVI, 1987, p Bibliotheken EDEBAU, Frank. Geschiedenis van de stadsbibliotheek van Oostende. Antwerpen, De Sikkel, EDEBAU, Frank. Geschiedenis van de stadsbibliotheek van Oostende: met een proeve van ontwerp voor een nieuwe bibliotheek. Antwerpen, Stedelijke Technische Leergangen voor Bibliotheekwezen (Proefschriften, 1943,3), 1943, 128 p. NEIGEBOUR. Die bibliothek der Stadt Ostende. Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ändere Litteratur, 1865, 22. SMISSAERT, Emile. De bibliotheek van het Gemeentekrediet alsook de bibliografie van de regionale geschiedenis van België. De Plate, XVIII, 1989, p. 77. VILAIN, Omer. De stadsbibliotheek van Oostende 100 jaar: [ ]. Bibliotheekgids, XXXVII, 1961, pp Documentatiecentra Gids dokumentatiecentrum familie- en plaatselijke geschiedenis. Oostende, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, (1), 7 bladen. SMISSAERT, Emile. Het A.M.V.C. en Oostende. De Plate, VII, 1978, p VAN HAVERBEKE, Eddie. Gewestelijk documentatiecentrum voor Familie- en Plaatselijke geschiedenis (Oostende). Vlaamse Stam, 1984, p Historische en heemkundige kringen DE TAEYE, Ernest. Inleiding bij het 1 e nummer van De Plate. De Plate, I, 1971, 1, p. 1. DEVOS, John. Even voorstellen: project Oostendse pers. De Plate, X, 1981, p DREESEN, Jan-Baptist Jubileumjaar; 25 jaar O.H.K. De Plate. De Plate, VIII, 1979, p. 254.

12 DREESEN, Jan-Baptist. August Van Iseghem ( 1919), 20 jaar voorzitter. De Plate, XXIII, 1994, pp DREESEN, Jan-Baptist. Beknopte historiek van De Plate. De Plate, VIII, 1979, 12bis, pp DREESEN, Jan-Baptist. Beknopte historiek van de O.H.K. De Plate. De Plate, VIII, 1979, p DREESEN, Jan-Baptist. O.H.K. De Plate 40 jaar jong ( ). De Plate, XXIII, 1994, pp EDEBAU, Frank. 25 jaar De Plate. De Plate, VIII, 1979, p FALISE, Jean-Pierre. Verhuistribulaties van het Heemmuseum De Plate. De Plate, XVI, 1987, p GERITS, Jan. Vreugde om 25 jaar werking De Plate te Oostende. De Plate, VIII, 1979, p Heemkring De Plate - 28ste Landdag van het Verbond voor Heemkunde te Oostende, herfstmaand Ons Heem, XL, 1986, 2, pp VAN ISEGHEM, Auguste. De Plate 30 jaar. De Plate, XIII, 1984, p VAN ISEGHEM, Auguste. Het jubileumjaar is voorbij. De Plate, VIII, 1979, p VILAIN, Omer. De Plate werd 20 jaar geleden gesticht. De Plate, III, november 1974, pp. 2 e.v. VILAIN, Omer. Afscheid van de Oude Plate. De Plate, XIII, 1984, p VILAIN, Omer. Heemkundige kringen. De Plate, VII, 1978, p Inventarissen Compagnie des Indes à Ostende : inventaire, index-catalogue, manuscrits Fonds Hye-Hoys, Bibliothèque de la Ville et de l' Université de Gand. Gand, s. n., 1906, 167 p. COOPMAN, Jan. Fonds Commissie Openbare Onderstand. Inventaris archief Commissie Openbare Onderstand. S.l., s.d. De gemeente Mariakerke. In: Inventarissen van gemeentearchieven. Rijksarchief Brugge. III. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1965, pp Gemeenten: Zandvoorde (Oostende). Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1992, 2 f. (Toegangen in beperkte oplage, 79). MEES, J. Inventaire des archives du comité du commerce maritime. Brussel, 1914.

13 MERTENS, Jacques. Inventaris kerkfabriek Oostende (St. Petrus- en Paulus). In: Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken, Rijksarchief Brugge, VI. Brussel, Algemeen rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 1969, pp MERTENS, Jacques. Inventaris van het archief van het hoofdwaterschoutsambt Oostende. Brussel, Algemeen rijksarchief, 1992, 22 p. (Rijksarchief te Brugge. Toegangen in beperkte oplage, 90). PRIMS, Floris. Inventaris op het archief der Generale Indische Compagnie Compagnie d'ostende ( ). (avec annexe dans Annales des Archives, 1926, pp ). Antwerpen, PRIMS, Floris. Inventaris op het archief der Generale Indische Compagnie (Compagnie d'ostende), , omvattende het archief van het Comptoir Generaal te Antwerpen, de Scheepskapiteins, de Indische factorijen. Antwerpen, Veritas, 1925, 48 p. SMISSAERT, Emile. De inventaris van de Raad van Vlaanderen voltooid! Haar belang, ook in verband met Oostende. De Plate, X, 1981, p. 79. SMISSAERT, Emile. Inventaris van het archief van het Bestuur van het Zeewezen De Plate, IX, 1980, p SMISSAERT, Emile. Mededeling betreffende een inventaris van meetbrieven. De Plate, XII, 1983, p SMISSAERT, Emile. Oude liedereninventaris. De Plate, XII, 1983, p VANDEN BUSSCHE, Emile. Inventaire des archives de l Etat à Bruges; section première: Franc de Bruges, ancien 4me membre de Flandre; I. Chartes; II. Registres. Bruges, Daveluy, , XXVI XXVIII p. VERHAEGHE, Julien. De wettelijke passeringen: In: VERHAEGE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten. Oostende, V.V.F.- Oostende, 1989, 235 p. VERHAEGHE, Julien. De wezerij: In: VERHAEGHE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten. Oostende, V.V.F.-Oostende, 1988, 96 p. VERHAEGHE, Julien. Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende. Deel Oostende, VVF. Oostende, 1991, 200 p. VERHAEGHE, Julien. Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende. Deel Oostende, VVF. Oostende, 1992, 199 p. VERHAEGHE, Julien. Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende. Deel Oostende, VVF. Oostende, 1992, 192 p. VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: Oostende, VVF-Oostende, 1989, 206 p. VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: Oostende, VVF-Oostende, 1989, 203 p.

14 VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: Oostende, VVF-Oostende, 1990, 195 p. VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: Oostende, VVF-Oostende, 1990, 179 p. VERHAEGHE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten. Oostende, V.V.F.-Oostende, , s.p.. VERHAEGHE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten; dl. 1: de wezerij, ; dl.: de wettelijke passeringen, Oostende, V.V.F.- Oostende, , p. VERMOTE, Michel. Archieven van Roger De Kinder ( ), BSP-federatie Veurne-Oostende-Diksmuide ( ), BWP/BSP-afdeling Oostende ( ). Gent, AMSAB, 1987, XIX p. (AMSAB inventarissen). VLEESCHAUWERS, Cyriel. Bestuur van het Zeewezen : inventaris van het archief ( ). Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1979, 662 p. 10. Gidsen Nouvelle annuaire d'ostende et du littoral pour 1900, comprenant, l'administration de la province de la Flandre Occidentale, l'industrie, les fonctionnaires, les propriétaires, rentiers, employés d'ostende et du littoral, les renseignements concernant les postes et les télégraphes, téléphones, chemins de fer, la navigation, les messageries etc... La liste des villes avec nom et adresse des propriétaires ou locataires y venant habituellement en saison ainsi que leur résidence d'hiver. Ostende, Desenves, 1900, 233 p. SMISSAERT, Emile. Genealogische repertoria. De Plate, XVII, 1988, p. 19. VERMAUT, Claudia. Archiefgids: een overzicht van bronnen van en over Oostende bewaard. Oostende, Stadsarchief, 1998, 118 p. (Oostendse historische publicaties, 1). 11. Catalogi CONSTANDT, Marc. De reisgidsen voor België, een aanloop tot repertoriering. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1985, 1-2, pp PARET, L. F. Catalogue du cabinet histoire naturelle, situé au Sas Slykens, près d'ostende. Ostende, Elleboudt, 1836, 28 p. SMISSAERT, Emile. Oude almanakken van Oostende in bezit van de Gentse Rijksuniversiteit. De Plate, X, 1981, p. 84. SMISSAERT, Emile. Tentoonstellingscatalogi van de Koninklijke Bibliotheek. De Plate, XI, 1982, p. 90.

15 SWYNGEDAUW, Agnes. Ostendiana (lopende bibliografie van Oostende en de Kuststreek). De Plate, XVIII, 1989, pp. 98, 145, 185, 219, 252; XIX, 1990, pp. 13, 64, 125, 168, 285, 345; XX, 1991, pp. 86, 156, 243, 318; XXI, 1992, pp , 190, ; XXII, 1993, pp. 70, , 152, 296; XXIII, 1994, p VILAIN, Omer. Oostendse almanakken of jaarboeken. De Plate, II, december 1973, 3, p. 8. Ville d Ostende: catalogue descriptif illustré du Casino (Hôtel de Ville). Ostende, Imprimerie Van Graefschepe, 1897, VIII-52 p. 12. Historici BOSTEELS, W. Afscheid van een monument. Oppermeester (b.d.) Jan-Baptist Dreesen. Neptunus, XL, 1997, pp DREESEN, Jan-Baptist. Dicky Verbanck 70!. De Plate, XIV, 1985, p DREESEN, Jan-Baptist. Een Oostendenaar publiceert in Limburg: L. François. De Plate, XVII, 1988, p DREESEN, Jan-Baptist. Even verder kennis maken: Jan Parmentier. De Plate, XIX, 1990, p DREESEN, Jan-Baptist. In memoriam Richard Verbanck en zijn bibliografie. De Plate, XXIV, 1995, pp DREESEN, Jan-Baptist. In memoriam Walter Debrock. Neptunus, XXXIX, 1996, 2, p DREESEN, Jan-Baptist. Oostende laat het Waasland niet los: Luc François. De Plate, XIX, 1990, p. 68. DUMONT, Maurice. In memoriam Gaston-Gérard Dept, professor aan de Rijksuniversiteit te Gent, Tijdschrift voor Aardrijkskundige studies, XV, 1946, 1, pp DUMONT, Maurice. Prof. G. G. Dept, Mededelingen A.V.O.S.V.G., 1948, pp DUMONT, Maurice. Ter nagedachtenis van Prof. G. G. Dept, gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Gent. Tijdschrift van economische geographie, 1946, 2 p. FALISE, Jean-Pierre. In memoriam Jan-Baptist Dreesen. West-Vlaamse sprokkelingen, XXI, 1997, pp HOSTYN, Norbert. Carlos Loontiens ( ), vanaf 1919 tot 1944 bibliothecaris, archivaris en conservator van Stad Oostende: notitie en bibliografie. De Plate, XXII, 1993, pp KWANTEN, Godfried. Gesprek met Jacques Mertens, doctor in de geschiedenis en ere-rijksarchivaris. Bibliotheek- en Archiefgids, LXXII, 1996, 5, pp

16 QUAEGEBEUR, Martine. Verhalenbrunch met Omer Vilain. Gidsenblad Lange Nelle, 1996, pp , 77-80, ; 1997, pp. 4-7, SEYS, Raf. Ary Sleeks. De Plate, IX, 1980, pp. 103, 137. SEYS, Raf. Edward Vlietinck: geschiedschrijver van het oude Oostende. Oostende, De Plate, 1972, 16 p. (ook in: Biekorf, LXIX, 1968, 1-2, pp ). SIMONS, Ludo. Curriculum Walter de Brock. Brussel, BRT, Dienst Kunstzaken, 1980, 27 p. (BRT-tv programma). SLAMBROUCK, N. André Choqueel Opgravingen te Raversijde. Oostende, Eigen Beheer, 1992, 7 p. SMISSAERT, Emile. Een vreemd auteur over Oostende. (J.H. Winkler). De Plate, IV, 1975, 5, pp. 7-8.; IV, 1975, 6, pp SMISSAERT, Emile. Guido Gezelle en Ed. Vlietinck. De Plate, VII, 1978, p. 92. SMISSAERT, Emile. Harry Peters over Van Antwerpen naar Oostende. De Plate, XII, 1983, p. 67. SMISSAERT, Emile. Het historisch werk van Raymond Vancraeynest. De Kinkhoorn, 1998, 1, 3 p. SMISSAERT, Emile. Levensbericht gewijd aan de volkskundige Antoon Viaene. De Plate, XII, 1983, p. 77. SMISSAERT, Emile. Over Professor Dept. De Plate, VII, 1978, p. 45. SMISSAERT, Emile. Streuvels herinneringen aan Edw. Vlietinck herdrukt. De Plate, XV, 1986, p VAN HAVERBEKE, Eddie. Bij het afscheid van een zeeman: oppermeester J.-B. Dreesen met rust. Neptunus, XXXII, 1985, 210, pp VAN ISEGHEM, Auguste. Ary Sleeks reeds 10 jaar.... De Plate, V, 1976, p. 12. VAN ISEGHEM, Auguste. Merci Omer!. De Plate, XIV, 1985, p. 24. (biobibliografie van Omer Vilain). VERBANCK, Fr. Uit de herinneringen van Frans Verbanck. De Plate, VIII, 1979, 9, p. 5. VILAIN, Omer. Afscheid van Walter Debrock ( ). De Plate, XXV, 1996, p VILAIN, Omer. Ary Sleeks. De Plate, I, 1971, 3, s.p. VILAIN, Omer. Het Gevaar Dreesen. De Plate, V, november 1976, p. 7. VILAIN, Omer. In memoriam John Hermans - 10 juli 1981'. Gildekrant, 9, 1981, pp. 1-2.

Stoompakketboot "Princesse Elisabeth" - 1905 DE PLATE. Maandblad .0.1. .1 p.. - JAN. 1995 2146.90

Stoompakketboot Princesse Elisabeth - 1905 DE PLATE. Maandblad .0.1. .1 p.. - JAN. 1995 2146.90 Stoompakketboot "Princesse Elisabeth" - 1905 DE PLATE Maandblad.0.1.1 p.. - JAN. 1995 2146.90 E P L A r_17 E v.z.w. MI.J- DSCHRIFT VAN DE coostendse HEEMKRING PLATE Vormings- en ontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

Bronnen...I Werkinstrumenten...II Maten en gewichten...iv Lijst van gebruikte afkortingen...vii Literatuurlijst...VIII. 1 Inleiding...

Bronnen...I Werkinstrumenten...II Maten en gewichten...iv Lijst van gebruikte afkortingen...vii Literatuurlijst...VIII. 1 Inleiding... WOORD VOORAF Het voorleggen van een scriptie ter afsluiting van een universitaire studie is een ideaal moment om mijn erkentelijkheid uit te drukken ten aanzien van een aantal mensen die mij in de loop

Nadere informatie

De familie Lanszweert en de stad Oostende

De familie Lanszweert en de stad Oostende De familie Lanszweert en de stad Oostende 1 Stadsarchief Oostende Oostendse historische publicaties 17 Oostende 2008 2 Oostendse Historische Publicaties De familie Lanszweert en de stad Oostende Jacques

Nadere informatie

Gids van landbouwarchieven in België, 1815-2000

Gids van landbouwarchieven in België, 1815-2000 Gids van landbouwarchieven in België, 1815-2000 ICAG-studies is een initiatief van het Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis (ICAG), de onderzoekspartner van de vzw Centrum Agrarische Geschiedenis

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2010 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 630 872 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be 2 WOORD VOORAF Een museum fungeert

Nadere informatie

AFGIFTEKANTOOR 8400 - OOSTENDE 1 P.408954 MAANDBLAD. V.U. Omer Vilain - Rogierlaan 38/11-8400 Oostende DE PLATS VERSCHIJNT NIET IN JULI EN AUGUSTUS

AFGIFTEKANTOOR 8400 - OOSTENDE 1 P.408954 MAANDBLAD. V.U. Omer Vilain - Rogierlaan 38/11-8400 Oostende DE PLATS VERSCHIJNT NIET IN JULI EN AUGUSTUS AFGIFTEKANTOOR 8400 - OOSTENDE 1 P.408954 MAANDBLAD V.U. Omer Vilain - Rogierlaan 38/11-8400 Oostende DE PLATS VERSCHIJNT NIET IN JULI EN AUGUSTUS neptunui- > lid van de unie der belgische periodieke pers

Nadere informatie

INDUSTRIALISATIE EN VERANDERING: LOMMEL TUSSEN 1890 EN 1914

INDUSTRIALISATIE EN VERANDERING: LOMMEL TUSSEN 1890 EN 1914 INDUSTRIALISATIE EN VERANDERING: LOMMEL TUSSEN 1890 EN 1914 MAASLANDSE MONOGRAFIEËN onder redactie van Prof. Dr. W. Jappe Alberts (voorzitter). Dr. Remigius Dieteren O.F.M.. Dr. J. Grauwels. Dr. J. F.

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. De ondernemingen. Chantal Vancoppenolle, Joachim Derwael en Dirk Luyten

Hoofdstuk 21. De ondernemingen. Chantal Vancoppenolle, Joachim Derwael en Dirk Luyten Hoofdstuk 21 De ondernemingen Chantal Vancoppenolle, Joachim Derwael en Dirk Luyten 1. Opsporen van bedrijven Vooraleer de soorten ondernemingen en de bronnen afkomstig van bedrijven te behandelen, vestigen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Nummer archiefinventaris: 2.14.03 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Auteur: J.W. Moerman, H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 2012 Copyright: cc0

Nadere informatie

'Papieren (met) waarden(n)'

'Papieren (met) waarden(n)' Heemkring Opwijk-Mazenzele Erfgoeddag 22 april 2007 'Waarden Niet te schatten' Tentoonstelling, documentenidentificatie en publicatie 'Papieren (met) waarden(n)' Waarde(n) van Erfgoed Voor de editie 2007

Nadere informatie

TAFOFIEL 25 april 2015

TAFOFIEL 25 april 2015 TAFOFIEL 25 april 2015 Sinds februari 2010 mag u van op gepaste tijd een nieuwsbrief in uw mailbox verwachten, met informatie over onze activiteiten en artikels en nieuws in verband met het funeraire.

Nadere informatie

a MEDEDELINGENBLAD xxx - 2008-4 BULLETIN D INFORMATION de l Association Belge d Histoire Contemporaine

a MEDEDELINGENBLAD xxx - 2008-4 BULLETIN D INFORMATION de l Association Belge d Histoire Contemporaine a xxx - 2008-4 BULLETIN D INFORMATION de l Association Belge d Histoire Contemporaine a MEDEDELINGENBLAD van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis Bulletin d information de l Association Belge

Nadere informatie

8. Het Ministerie van Defensie en de krijgsmacht (1) Joost Vaesen

8. Het Ministerie van Defensie en de krijgsmacht (1) Joost Vaesen 8. Het Ministerie van Defensie en de krijgsmacht (1) Joost Vaesen 8.1. Bibliografie Er bestaan voorlopig weinig wetenschappelijke werken die een goed overzicht bieden van dit departement, van het Belgisch

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2008

ARCHIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER VOORBEREIDEND STUDIEDOSSIER VAN DE ARCHIEFSELECTIELIJST 2008 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GENERALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ETAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2008

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2008 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2008 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 630 872 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be WOORD VOORAF Met 2008 heeft Sincfala,

Nadere informatie

afgiftekantoor 2200 Herentals 1 P 409301 Wettelijk Depot B.D.54.073 België - Belgique PB 2200 Herentals 1 BC 9428

afgiftekantoor 2200 Herentals 1 P 409301 Wettelijk Depot B.D.54.073 België - Belgique PB 2200 Herentals 1 BC 9428 afgiftekantoor 2200 Herentals 1 P 409301 Wettelijk Depot B.D.54.073 België - Belgique PB 2200 Herentals 1 BC 9428 maandelijks clubtijdschrift 86 oktober 2011 verantwoordelijke uitgever Postbus 105 2200

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Voorwoord... 3 2 Algemene beschrijving van het archief... 4 2.1 Identificatie... 4 2.2 Geschiedenis van de archiefvormer... 4 2.2.

Inhoudsopgave. 1 Voorwoord... 3 2 Algemene beschrijving van het archief... 4 2.1 Identificatie... 4 2.2 Geschiedenis van de archiefvormer... 4 2.2. Inhoudsopgave. 1 Voorwoord... 3 2 Algemene beschrijving van het archief.... 4 2.1 Identificatie... 4 2.2 Geschiedenis van de archiefvormer... 4 2.2.1 Inleiding.... 4 2.2.2 De zelfstandige archiefvormer

Nadere informatie

HET TAALMINNEND STUDENTENGENOOTSCHAP

HET TAALMINNEND STUDENTENGENOOTSCHAP UIT HET VERLEDEN VAN DE R.U.G. Redactie: K. DE CLERCK Nr.3 HET TAALMINNEND STUDENTENGENOOTSCHAP 't ZAL WEL GAAN (1852-1977) door Herman BALTHAZAR GENT Archief R.U.G. Baertsoenkaai 3 1977 D e auteur Herman

Nadere informatie

DE FABRIEK ALS LANDSCHAPSELEMENT CASUS: LES COKERIES DU BRABANT TE GRIMBERGEN

DE FABRIEK ALS LANDSCHAPSELEMENT CASUS: LES COKERIES DU BRABANT TE GRIMBERGEN Florence Van Driel Vrije Universiteit Brussel Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte Studiegebied Kunstwetenschappen en archeologie Prof. dr. Dries Tys Proeve ingediend voor het behalen van de graad van

Nadere informatie

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006

SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006 SINCFALA MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK JAARVERSLAG 2006 Sincfala, Museum van de Zwinstreek Pannenstraat 140 8300 Knokke-Heist Tel: 050 630 872 Fax: 050 630 406 www.sincfala.be WOORD VOORAF 2006 was een belangrijk

Nadere informatie

Bibliography on commons in The Netherlands

Bibliography on commons in The Netherlands Bibliography on commons in The Netherlands ACKER STRATINGH, Gozewijn, 1865. Marken in Friesland. Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd. Letterkunde, Vol. 9. Amsterdam.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Overzicht activiteiten van 1974 tot december 2011. Marc Dubois (Oostende, 13 oktober 1950) Adres

CURRICULUM VITAE. Overzicht activiteiten van 1974 tot december 2011. Marc Dubois (Oostende, 13 oktober 1950) Adres CURRICULUM VITAE Overzicht activiteiten van 1974 tot december 2011. Marc Dubois (Oostende, 13 oktober 1950) Adres B - Holstraat 89, 9000 GENT Tel. 09/225.02.16 GSM 0475/49.27.47. e-mail: marc.dubois@pandora.be

Nadere informatie

Uitgaven van het Willemsfonds

Uitgaven van het Willemsfonds Uitgaven van het Willemsfonds Jaar Vlgnr WFnr Auteur en Titel 1851 1 1 NN., Vlaemsche bibliographie of lyst der Nederduitsche boeken in België, sedert 1830 uitgegeven, XVI+104p. 1852 2 2 Campens Edward,

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID

ARCHIEF VAN DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING, SOCIALE ECONOMIE EN GROOTSTEDENBELEID ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

FelixArchief. Waar kom jij vandaan? Ontdek je geschiedenis in het FelixArchief.

FelixArchief. Waar kom jij vandaan? Ontdek je geschiedenis in het FelixArchief. FelixArchief Waar kom jij vandaan? Ontdek je geschiedenis in het FelixArchief. Inhoud Inleiding 4 Hoe ISAD-fiches raadplegen 6 Afkortingen 6 Aan de slag 7 Algemene voorbereiding 7 Primaire bronnen 9 Burgerlijke

Nadere informatie

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x

Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x ~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfXXXXXXXX :x ~ ':'< X X X X X ~ ZUID- EN MIDDEI~WESTVLAAr~S V. VI F, -KRANTJE ~ x ~ Tweemaandelijks tijdschrift ~ x ~ Redaktie: Johan Roelstraete ~ x ~ Kransvijver

Nadere informatie

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE BURGERLIJKE STAND IN DE FRANSE TIJD

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE BURGERLIJKE STAND IN DE FRANSE TIJD ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE BURGERLIJKE STAND IN DE FRANSE TIJD De beginnende zoeker heeft na de aanvankelijke drempelvrees voor de archieven al gauw de methode te pakken om de eerste gegevens te verzamelen

Nadere informatie

(1) Dit artikel is gebaseerd op Hoofdstuk 2 van onze onuitgegeven licentiaatsverhandeling

(1) Dit artikel is gebaseerd op Hoofdstuk 2 van onze onuitgegeven licentiaatsverhandeling INVLOED VAN WAALS EN BRUSSELS KAPITAAL OP DE OOSTENDSE HOTELSECTOR VOOR W.O. () door Marc CONSTANDT Licentiaat Geschiedenis R.U.G. Algemeen wordt aangenomen dat de Engelse ondernemer William Hesketh in

Nadere informatie

Om der stat vriheit wille

Om der stat vriheit wille Faculteit Letteren & Wijsbegeerte Kornelis Bosch Om der stat vriheit wille Het stadsbestuur van Maastricht tijdens de regering van Jan van Beieren (1389-1418) Masterproef voorgedragen tot het behalen van

Nadere informatie

AIG. AIG-nieuws. nieuws E D I T O R I A A L. AIG-nieuws Nr. 69, 1 april 2006, pagina 1

AIG. AIG-nieuws. nieuws E D I T O R I A A L. AIG-nieuws Nr. 69, 1 april 2006, pagina 1 België - Belgique P.B. AIG B/43 AIG-nieuws nieuws Toelating gesloten verpakking Tijdschrift Jaargang 18 Nr. 2006/2 Verschijnt 4 x per jaar 2e Trim. 2006 april - mei - juni Afgiftekantoor Gent X 1 april

Nadere informatie