II. ALGEMENE WERKEN OVER OOSTENDE III. GESCHIEDENIS IN TIJDVAKKEN. III.1. Prehistorie en Gallo-Romeinse Tijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "II. ALGEMENE WERKEN OVER OOSTENDE III. GESCHIEDENIS IN TIJDVAKKEN. III.1. Prehistorie en Gallo-Romeinse Tijd"

Transcriptie

1 I. NASLAGWERKEN EN HULPWETENSCHAPPEN 1. Algemene bibliografieënlokale bibliografieën 2. Tijdschriften en tafels op tijdschriften 3. Archieven 4. Musea 5. Bibliotheken 6. Historische en heemkundige kringen 7. Inventarissen 8. Gidsen 9. Catalogi 10. Historici 11. Historiografie 12. Kritieken 13. Wapenkunde 14. Penningkunde 15. Chronologie 16. Metrologie 17. Archeologie 18. Industriële Archeologie 19. Cartografie 20. Climatologie 21. Geologie 22. Geografie 23. Genealogie 24. Familiegeschiedenissen 25. Biografica 26. Taalkunde 27. Dialectologie 28. Plaatsnaamkunde 29. Naamkunde 30. Iconografie 31. Folklore 32. Heem- en volkskunde II. ALGEMENE WERKEN OVER OOSTENDE III. GESCHIEDENIS IN TIJDVAKKEN III.1. Prehistorie en Gallo-Romeinse Tijd III.2. Middeleeuwen 1. Algemeen 2. Instellingen en Politiek 3. Economische en sociale geschiedenis 4. Godsdienst 5. Cultuur 6. Landschap 7. Archeologie van de Middeleeuwen III.3. De Bourgondische periode

2 III.4. De Spaanse periode 1. Algemeen 2. Instellingen en politiek, met inbegrip van het Beleg van Oostende 3. Economische geschiedenis 4. Sociale geschiedenis 5. Landschap 6. Godsdienst 7. Wetenschap 8. Kunsten III.5. De Oostenrijkse periode 1. Algemeen 2. Instellingen en politiek 3. Economische geschiedenis 4. Sociale geschiedenis 5. Godsdienst katholieke kerk 6. Godsdienst protestantisme 7. Godsdienst andere godsdiensten 8. Wetenschap en onderwijs 9. Kunsten

3 I. NASLAGWERKEN EN HULPWETENSCHAPPEN 1. Algemene bibliografieën Bibliographie d histoire militaire belge des origines au 1er août Bruxelles, Musée royal de l armée, 1979, 673 p. (Centre d Histoire militaire, Travaux 14). DE CLERCK, Karel; DECLERCK, Paul; DE SMET, Jos. e.a. Panorama van de Brugse geschiedschrijving sedert Duclos (1910). Brugge, 1972, 310 p. DEGRANDE, Valentin. Bibliografie van de Eerste Wereldoorlog: geannoteerde inventaris van de Westvlaamse heemkundige tijdschriften (. 1986). Roeselare, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1987, 138 p. FRANÇOIS, Luc; m.m.v. AELBRECHT, Vincent; JAUMAIN, Serge; VAN HAVER Griet; VAN MOLLE, Leen en VANTHEMSCHE, Guy. De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis: bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de Belgische nieuwste geschiedenis, tot stand gebracht aan de Belgische universiteiten buiten de seminaries voor nieuwste geschiedenis, Les multiples visages de l histoire contemporaine: bibliographie des mémoires de licence et des thèses de doctorat concernant l histoire contemporaine belge, réalisés dans les universités belges, en dehors des séminaires d histoire contemporaine, O. Gent, Academia Press, 1992, VI p. FRANÇOIS, Luc; VANHAUTE, Eric en VRIELINCK, Sven. De vele gezichten van de nieuwste geschiedenis: bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen betreffende de Belgische nieuwste geschiedenis, tot stand gekomen aan de afdelingen geschiedenis van de Belgische universiteiten, Les multiples visages de l histoire contemporaine: bibliographie des mémoires de licence et des thèses de doctorat concernant l histoire contemporaine, réalisés dans les départements d histoire des universités belges, Gent, Academia Press, 1995, VII p. FRANÇOIS, Luc. Een eeuw Gentse historische school. Bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen voorgelegd aan de Sectie Geschiedenis van de Universiteit Gent, Gent, OSGG, 1993, 191 p. Licentiaatsverhandelingen in de Geschiedenis. Academiejaar 1991/ /1998. Samenvattingen. Gent, OSGG, , 6 dln. (Studia Historica Gandensia, 180, 181, 184, 185, 186, 187). MADDENS, N., e.a. Bibliografie van de geschiedenis, taal-en volkskunde van West- Vlaanderen en de Westvlaamse gemeenten Kortrijk, De Leiegouw, Samenvattingen van Licentiaatsverhandelingen en Proefschriften in 1987, aangeboden aan het departement Geschiedenis van de KU Leuven. Leuven, Departement Geschiedenis Vereniging Historici Lovaniensis, SCHOUTEET, Albert en STRUBBE, Egied. Honderd jaar geschiedschrijving in West- Vlaanderen ( ). Analytische inhoud en registers van de Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis Société d Emulation te Brugge. Brugge, 1950, 335 p.

4 SCHOUTEET, Albert en STRUBBE, Egied. Analytische inhoud en registers op de Handelingen van ons Genootschap, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis, gesticht onder de benaming Société d Emulation te Brugge, C, 1963, pp VAN BUYTEN, L. Licentiaatsverhandelingen en doctoraatsproefschriften aangeboden aan de Groep Moderne Geschiedenis ( ) en het Departement Geschiedenis ( /1980). Leuven, KULeuven departement Geschiedenis, 1980, 261 p. 2. Lokale bibliografieën BILLIET, Germain. Uit de bibliografie van Oostende. De Plate, VIII, 1979, pp , IX, 1980, pp , d; X, 1981, pp. 3-6, 27-29, 55-59, 76-79, , , HOSTYN, Norbert. Essentiële bibliografie van Oostende voor de periode De Plate ( cumulatief, 64 p.), s.d., pp LEROY, Robert. Bibliografie van Omer Vilain: een bloemlezing. Oostende, Robert Leroy, 1989, 71 p. SMISSAERT, Emile. Bibliografische kanttekeningen n. a. v. de voordracht over de Walvis van Oostende (1827). De Plate, VI, 1977, p. 2. SMISSAERT, Emile. Genoteerd uit tijdschriften. De Plate, VI, 1977, p. 3. SMISSAERT, Emile. Licentiaatsverhandelingen aan de K.U.L. over Oostende en de Kuststreek De Plate, XVI, 1987, p SMISSAERT, Emile. Licentiaatsverhandelingen voorgelegd in 1980 betreffende Oostende. De Plate, XI, 1982, p. 32. SMISSAERT, Emile. Lopende bibliografie i. v. m. het leefmilieu. De Plate, XII, 1983, p. 72. SMISSAERT, Emile. Lopende bibliografie van de geschiedenis van Oostende en de kuststreek voor De Plate, XII, 1983, p. 33. SMISSAERT, Emile. Recente bibliografie van en over de geschiedenis van Oostende en de kuststreek. De Plate, IX, 1980, p SMISSAERT, Emile. Studies over Oostende en de kuststreek in De Plate, XV, 1986, p SMISSAERT, Emile. Studies over Oostende, gepubliceerd in De Plate, XI, 1982, p. 9. SMISSAERT, Emile. Verhandelingen in verband met de geschiedenis over de nieuwste tijd in onze regio. De Plate, XI, 1982, p SMISSAERT, Emile. Verhandelingen omtrent Oostende, de Oostendenaar en de kust. De Plate, VII, 1978, p SMISSAERT, Emile. Vier proefschriften over onze streek. De Plate, VI, 1977, p. 7.

5 VANDERJEUGD, Liliane. Proeve van Oostendse bibliographie. Brussel, Provinciale Bibliotheekschool Brabant (OV), 1951, 377 p. VAN HYFTE, Ivan. Nog bibliografie over de driejarige belegering van Oostende. De Plate, XX, 1991, p. 13. VILAIN, Omer. Bibliografie dialect van de kuststreek. De Plate, II, maart 1973, p. 8. VILAIN, Omer. Bibliografie Driejarige Belegering van Oostende De Plate, III, maart 1974, p. 7. VILAIN, Omer. Bibliografie over de driejarige belegering van Oostende. De Plate, III, 1973, 6, pp VILAIN, Omer. Bibliografie Oostendse Compagnie, De Plate, II, februari 1973, pp VILAIN, Omer. Bibliografie van Robert de Beaucourt de Noortvelde. De Plate, VII, 1978, 1, pp VILAIN, Omer. Boeken betreffende de Costumen en Keuren. De Plate, III, 1974, p. 7. VILAIN, Omer. Oostendse bibliografie - Boeken betreffende de costumen en keuren. De Plate, III, 1973, 5, s.p. VILAIN, Omer. Boeken in verband met de zeevisserij. De Plate, VI, januari 1977, p. 8. VILAIN, Omer. De Belgische zeevisserij. Proeve van bibliografie. Brussel, Provinciale Bilbliotheekschool (OV gegradueerde bibliotheconomische en bibliografische wetenschappen), 1962, XVI p. 3. Tijdschriften en tafels op tijdschriften HOSTYN, Norbert. De Plate (tijdschrift O.H.K. De Plate ): cumulatieve inhoudstafel en indices over de jaargangen I (1971) - X (1991). Oostende, O.H.K. De Plate, 1994, 127 p. HOSTYN, Norbert. Index De Plate, XXI, 1992, p. 4. HOSTYN, Norbert. Indices (cumulatieve) op het tijdschrift De Plate ( ). De Plate, XXII, 1993, p HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, X, 1981, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XXI, 1982, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XII, 1983, pp

6 HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XIII, 1984, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XIV, 1985, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XV, 1986, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XVI, 1987, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XVII, 1988, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XVIII, 1989, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XIX, 1990, pp HOSTYN, Norbert. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, XX, 1991, pp HOSTYN, Norbert. Tijdschrift De Plate : cumulatieve index over de jaargangen Oostende, Oostendse Heemkring De Plate, 1992, 127 p. KLAUSING, Jef. Index op de jaargangen, , van het tijdschrift van de Oostende Heemkundige Kring 'De Plate'. Oostende, De Plate, 1977, 31 p. KLAUSING, Jef. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, 1977, 24 p. KLAUSING, Jef. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, 1978, p SMISSAERT, Emile. Aankondiging en samenstelling Index De Plate, XXII, 1993, p. 89. SMISSAERT, Emile. Het tijdschrift De Plate eervol vermeld. De Plate, XII, 1983, p. 98. SMISSAERT, Emile. Het tijdschrift Voetlicht. De Plate, XII, 1983, p SMISSAERT, Emile. Index De Plate, XXV, 1996, p. 20. SMISSAERT, Emile. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, VIII, 1979, pp SMISSAERT, Emile. Inhoudstafels en indices op De Plate : De Plate, IX, 1980, pp

7 4. Archieven CONSTANDT, Marc. Aandacht voor archief met toeristische inslag. Bibliotheek- en archiefgids, XXI, 1991, pp COOPMAN, Jan. Oud Oostende, enkele nieuwe bronnen. Ostendiana, VI, 1993, pp DEBROCK, Walter. Drie documenten in verband met Oostende. Ostendiana, 1972, pp DE COENE, X. Etat des archives de la Flandre occidentale sous l empire français. Annales de la société d Emulation de Bruges, I, 1843, pp DESCHACHT, Daniël. Archiefmateriaal gemeente Mariakerke. De Plate, XXV, 1996, p DREESEN, Jan-Baptist. Het archief van Oostende in De Plate, XVIII, 1989, p. 99. GILLIODTS-VAN SEVEREN, Louis. Recueil des anciennes coutumes de la Belgique, publié par ordre du roi, sous les auspices du ministre de la justice, par les soins d'une commission spéciale. Coutumes du pays et comté de Flandre. Quartier de Bruges. Coutumes des petites villes et seigneuries enclavées. II. Cadsant, Caprijke, Damme, Dixmude, Eekloo. III. Ghistelles, Houcke, Lichtervelde, Maldeghem, Merchem, Middelbourg, Muide, Munikerede, Nieuvliet, Oostbourg. IV. Ostende, Oudenburg, Sluis. Bruxelles, Gobbaerts, , p. Het oud archief van de Commissie van Openbare Onderstand Oostende. De Plate, XVII, 1988, p HOSTYN, Norbert. Archief over Oostende. De Plate, XXV, 1996, p HOSTYN, Norbert. Bouwtoelatingen Een merkwaardige reeks in het Oostends Stadsarchief. De Plate, XVII, 1988, p HOSTYN, Norbert. Even kennismaken met het Stadsarchief Oostende. De Plate, IX, 1980, p HOSTYN, Norbert. Recente aanwinsten Stadsarchief. De Plate, XII, 1983, p HOSTYN, Norbert. Uit het Stadsarchief. De Plate, X, 1981, p MERTENS, J. Archief van en over Oostende. Ostendiana, I, 1972, pp MERTENS, J. Het archief van de stad Oostende in Archiefkunde, IV, 1989, pp MERTENS, J. Stadsarchief Oostende. Vriendenboek voor mevr. Coppejans- Desmedt, s.d., s.p. PRIEM, F. Documents; extraits du dépot des archives de la Flandre-Occidentale à Bruges (2me série, VI-IX). Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, , 3dln, XLVIII p., p., 268 p.

8 PRIEM, F. et DELEPIERRE, Octave. Précis analytique des documents que renferme le dépot des archives de la Flandre-Occidentale à Bruges, I-III. Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, , CLXIV, 180-CXXIV p. PRIEM, F. Précis analytique des documents que renferme le dépot des archives de la Flandre-Occidentale à Bruges (2me série). Bruges, Vandecasteele-Werbrouck, , 4 dln, p. SMISSAERT, Emile. Archiefstukken uit de Tweede Wereldoorlog. De Plate, VII, 1978, p. 67. SMISSAERT, Emile. Enig archiefmateriaal over Oostende tijdens de Franse overheersing, De Plate, VI, 1977, 3, pp SMISSAERT, Emile. Het Cultuurarchief van de Provinciale Dienst voor Cultuur West-Vlaanderen. De Plate, X, 1981, p. 33. SMISSAERT, Emile. Liederen van J. Van Wulpen bewaard in de Academie. De Plate, VII, 1978, 9, pp SMISSAERT, Emile. Mededeling over het archief van de Grootmaarschalk van het Hof onder de regering van Leopold II met betrekking tot Oostende. De Plate, IX, 1980, p. 26. SMISSAERT, Emile. Mededeling over nieuwe bronnen daterend uit de periode van het Koninkrijk der Nederlanden. De Plate, VI, 1977, 4, p. 23. SMISSAERT, Emile. Nieuwe publicaties: microfilms Rijksarchief. De Plate, XXIV, 1995, p. 2. SMISSAERT, Emile. Samenstelling van de voornaamste fondsen van het Oostendse Oud Archief (voor 1940). De Plate, XVI, 1987, p SMISSAERT, Emile. Snuisteren in een gids van bedrijfsarchieven... naar Oostende. De Plate, V, 1976, p. 9. STEVENS, F.E. Het fonds Versterkingen in het archiefdepot van het legermuseum. Belgisch Tijdschrift voor Militaire Geschiedenis, pp VANCRAEYNEST, Raymond. Archief over Oostende en het Camerlinckxambacht. De Plate, XIV, 1985, p. 87. VANCRAEYNEST, Raymond. Toevallige vondsten in de parochieregisters van Oostende. De Plate, XVI, 1987, p VAN HILLE, W. Een rijke archiefbron voor het Oostends verleden. Vlaamse Stam, XII, 1976, pp (notariaat Claysone, ). VAN ISEGHEM, Auguste. Archieffonds familie Hoys: belangrijk voor Oostende. De Plate, XVII, 1988, p VERHAEGHE, Julien. Bredene en het Sas in civiele Zaken voor de schepenbank van de stad Oostende. Roepsteen, 1996, 158, pp. 8-9.

9 VERMAUT, Claudia. Draaiboek archiefbeheer Oostende. Oostende, Stadsbestuur, 1996, 131 p. VLIETINCK, Edward. Cartulaire d'ostende, texte original avec des notes et additions précédé d'une introduction historique, Antwerpen, De Vlijt, 1910, 304 p. VLIETINCK, E. Twee Oostendsche oorkonden. Rond den Heerd, XXII, 1887, 39, pp Musea Catalogus van het Heemkundig Museum in de Koninklijke Gaanderijen. Oostende, Omnia, 1948, 20 p. CHOCQUEEL, A. Les musées régionaux d'archéologie pré-historique. Renaix, Leherte-Delcour, 1944, 5 p. DEBROCK, Walter. Waarom geen Visserijmuseum te Oostende ontstond. De Plate, VII, 1978, 12, pp DE TAEYE, Ernest. De geschiedenis van onze heemkundige musea. De Plate, I, 1971, 2, p. 7; 3, p. 7; 4, p. 8; 5, p. 9; 6, p. 8. DE TAEYE, Ernest. Het een en het ander over het Heemkundig Museum. De Plate, II, 1972, 1, pp. 9-11; 2, pp. 3-4; 3, pp. 4-5; 4, p. 5; 5, p. 3. DE TAEYE, Ernest. Wat is er gebeurd in ons Heemkundig Museum?. De Plate, IV, 1974, 4, p. 2. DREESEN, Jan-Baptist. Fort Napoleon, een marine museum?. Neptunus, XXIV, , 2, pp DREESEN, Jan-Baptist. Fort Napoleon...wat doen we ermee. De Plate, V, 1976, 7, pp EDEBAU, Frank. Stedelijk Museum Oostende. Oostende, Stedelijk Museum, 1971, s.p. HOSTYN, Norbert. De beginjaren van het Museum voor Schone Kunsten van Oostende ( ). Genootschap voor Geschiedenis, Handelingen, CXIX, 1992, 3-4, pp HOSTYN, Norbert. Drukwerk in verband met Oostende uit het Ancien-Régime & de Napoleontische tijd bewaard in het Heemmuseum De Plate (niet-oostendse drukkers). De Plate, XIV, 1985, p HOSTYN, Norbert. Drukwerk in verband met Oostende uit het Ancien-Régime & de Napoleontische tijd bewaard in het Heemmuseum De Plate (Oostendse drukkers). De Plate, XV, 1986, p. 87. HOSTYN, Norbert. Even uw aandacht voor historische curiosa in ons Heemmuseum. De Plate, XIV, 1985, p. 292.

10 HOSTYN, Norbert. Even uw aandacht voor Napoleontica in ons Heemmuseum. De Plate, XV, 1986, p HOSTYN, Norbert. Haar. Nota s bij enkele curiosa uit ons Heemmuseum. De Plate, XIX, 1990, pp. 92, 254. HOSTYN, Norbert. Het Museum voor Schone Kunsten te Oostende ten tijde van Conservator Permeke ( ). Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, CXXII, 1986, 1-2, pp HOSTYN, Norbert. Ken uw stad: Het Museum Ensorhuis. De Plate, XIX, 1990, p HOSTYN, Norbert. Nopens het kanon uit 1685 in het Heemkundig Museum. De Plate, XI, 1982, p HOSTYN, Norbert. Redden wat nog te redden viel...: kunstwerken, afkomstig uit het vooroorlogse Museum voor Schone Kunsten van de Stad Oostende, verwoest in de nacht van 27 op 28 mei 1940: catalogus. Oostende, Museum voor Schone Kunsten, 14 p. HOSTYN, Norbert. Verdwenen...het Museum voor Religieuze kunst. De Plate, XXV, 1996, pp LOONTIENS, Carlo. In de muzeums te Oostende. De Toerist, XII, 1933, 12, pp MARESKA, Y. Ce que fut le Musée d'ostende: histoire du Fort Napoléon. Revue du Touring Club Belge, XL, 1934, 22, pp MARESKA, Y. Wat het museum van Oostende vroeger was: geschiedenis van het fort Napoleon. Tijdschrift van de Touring Club, XL, 1934, pp Museum voor Schone Kunsten. Open Monumentendag, 1996, p. 93. Museumgids van Oostende tot Maaseik. (Inleiding door L. Schevenels). Gent, Erasmus, 1979, s.p. PERMEKE, Henri. Eerste conservator van het Museum te Oostende. Gemeenteblad van Oostende, 1898, p. 212; 1899, p. 768; 1903, p.641; 1908, p. 611; 1911, p. 671 en 821; 1913, p PERMEKE, Henri-Louis. Musée communal d Ostende (au Casino, situé à l Hôtel de Ville, à la Place d Armes): catalogue descriptif illustré. Ostende, Ville d Ostende, 1897, VIII-52 p. PIERRON, Sander. Le musée de folklore. Indépendance belge, Schoolbezoek aan ons Museum. De Plate, XVI, 1987, p SMISSAERT, Emile. De zeven Oostendse musea. De Plate, XI, 1982, p. 69. SMISSAERT, Emile. Scheepsvaartmusea in Nederland. De Plate, XIV, 1985, p. 181.

11 VAN BEYLEN, J. Vissersvaartuigen van de Vlaamse kust: tentoonstelling in het Nationaal Scheepvaartmuseum van een reeks modellen uit de verzameling Maurice Seghers. Antwerpen, VAN DEN BUSSCHE, Willy en POPELIER, Bert. Het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst in Oostende. Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, XXII, 1990, 1, pp VERMEERSCH, Gilbert. Merkwaardige stukken uit onze verzameling. De Plate, XVI, 1987, p Bibliotheken EDEBAU, Frank. Geschiedenis van de stadsbibliotheek van Oostende. Antwerpen, De Sikkel, EDEBAU, Frank. Geschiedenis van de stadsbibliotheek van Oostende: met een proeve van ontwerp voor een nieuwe bibliotheek. Antwerpen, Stedelijke Technische Leergangen voor Bibliotheekwezen (Proefschriften, 1943,3), 1943, 128 p. NEIGEBOUR. Die bibliothek der Stadt Ostende. Serapeum. Zeitschrift für Bibliothekwissenschaft, Handschriftenkunde und ändere Litteratur, 1865, 22. SMISSAERT, Emile. De bibliotheek van het Gemeentekrediet alsook de bibliografie van de regionale geschiedenis van België. De Plate, XVIII, 1989, p. 77. VILAIN, Omer. De stadsbibliotheek van Oostende 100 jaar: [ ]. Bibliotheekgids, XXXVII, 1961, pp Documentatiecentra Gids dokumentatiecentrum familie- en plaatselijke geschiedenis. Oostende, Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, (1), 7 bladen. SMISSAERT, Emile. Het A.M.V.C. en Oostende. De Plate, VII, 1978, p VAN HAVERBEKE, Eddie. Gewestelijk documentatiecentrum voor Familie- en Plaatselijke geschiedenis (Oostende). Vlaamse Stam, 1984, p Historische en heemkundige kringen DE TAEYE, Ernest. Inleiding bij het 1 e nummer van De Plate. De Plate, I, 1971, 1, p. 1. DEVOS, John. Even voorstellen: project Oostendse pers. De Plate, X, 1981, p DREESEN, Jan-Baptist Jubileumjaar; 25 jaar O.H.K. De Plate. De Plate, VIII, 1979, p. 254.

12 DREESEN, Jan-Baptist. August Van Iseghem ( 1919), 20 jaar voorzitter. De Plate, XXIII, 1994, pp DREESEN, Jan-Baptist. Beknopte historiek van De Plate. De Plate, VIII, 1979, 12bis, pp DREESEN, Jan-Baptist. Beknopte historiek van de O.H.K. De Plate. De Plate, VIII, 1979, p DREESEN, Jan-Baptist. O.H.K. De Plate 40 jaar jong ( ). De Plate, XXIII, 1994, pp EDEBAU, Frank. 25 jaar De Plate. De Plate, VIII, 1979, p FALISE, Jean-Pierre. Verhuistribulaties van het Heemmuseum De Plate. De Plate, XVI, 1987, p GERITS, Jan. Vreugde om 25 jaar werking De Plate te Oostende. De Plate, VIII, 1979, p Heemkring De Plate - 28ste Landdag van het Verbond voor Heemkunde te Oostende, herfstmaand Ons Heem, XL, 1986, 2, pp VAN ISEGHEM, Auguste. De Plate 30 jaar. De Plate, XIII, 1984, p VAN ISEGHEM, Auguste. Het jubileumjaar is voorbij. De Plate, VIII, 1979, p VILAIN, Omer. De Plate werd 20 jaar geleden gesticht. De Plate, III, november 1974, pp. 2 e.v. VILAIN, Omer. Afscheid van de Oude Plate. De Plate, XIII, 1984, p VILAIN, Omer. Heemkundige kringen. De Plate, VII, 1978, p Inventarissen Compagnie des Indes à Ostende : inventaire, index-catalogue, manuscrits Fonds Hye-Hoys, Bibliothèque de la Ville et de l' Université de Gand. Gand, s. n., 1906, 167 p. COOPMAN, Jan. Fonds Commissie Openbare Onderstand. Inventaris archief Commissie Openbare Onderstand. S.l., s.d. De gemeente Mariakerke. In: Inventarissen van gemeentearchieven. Rijksarchief Brugge. III. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1965, pp Gemeenten: Zandvoorde (Oostende). Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1992, 2 f. (Toegangen in beperkte oplage, 79). MEES, J. Inventaire des archives du comité du commerce maritime. Brussel, 1914.

13 MERTENS, Jacques. Inventaris kerkfabriek Oostende (St. Petrus- en Paulus). In: Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken, Rijksarchief Brugge, VI. Brussel, Algemeen rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 1969, pp MERTENS, Jacques. Inventaris van het archief van het hoofdwaterschoutsambt Oostende. Brussel, Algemeen rijksarchief, 1992, 22 p. (Rijksarchief te Brugge. Toegangen in beperkte oplage, 90). PRIMS, Floris. Inventaris op het archief der Generale Indische Compagnie Compagnie d'ostende ( ). (avec annexe dans Annales des Archives, 1926, pp ). Antwerpen, PRIMS, Floris. Inventaris op het archief der Generale Indische Compagnie (Compagnie d'ostende), , omvattende het archief van het Comptoir Generaal te Antwerpen, de Scheepskapiteins, de Indische factorijen. Antwerpen, Veritas, 1925, 48 p. SMISSAERT, Emile. De inventaris van de Raad van Vlaanderen voltooid! Haar belang, ook in verband met Oostende. De Plate, X, 1981, p. 79. SMISSAERT, Emile. Inventaris van het archief van het Bestuur van het Zeewezen De Plate, IX, 1980, p SMISSAERT, Emile. Mededeling betreffende een inventaris van meetbrieven. De Plate, XII, 1983, p SMISSAERT, Emile. Oude liedereninventaris. De Plate, XII, 1983, p VANDEN BUSSCHE, Emile. Inventaire des archives de l Etat à Bruges; section première: Franc de Bruges, ancien 4me membre de Flandre; I. Chartes; II. Registres. Bruges, Daveluy, , XXVI XXVIII p. VERHAEGHE, Julien. De wettelijke passeringen: In: VERHAEGE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten. Oostende, V.V.F.- Oostende, 1989, 235 p. VERHAEGHE, Julien. De wezerij: In: VERHAEGHE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten. Oostende, V.V.F.-Oostende, 1988, 96 p. VERHAEGHE, Julien. Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende. Deel Oostende, VVF. Oostende, 1991, 200 p. VERHAEGHE, Julien. Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende. Deel Oostende, VVF. Oostende, 1992, 199 p. VERHAEGHE, Julien. Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende. Deel Oostende, VVF. Oostende, 1992, 192 p. VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: Oostende, VVF-Oostende, 1989, 206 p. VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: Oostende, VVF-Oostende, 1989, 203 p.

14 VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: Oostende, VVF-Oostende, 1990, 195 p. VERHAEGHE, Julien. Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende: Oostende, VVF-Oostende, 1990, 179 p. VERHAEGHE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten. Oostende, V.V.F.-Oostende, , s.p.. VERHAEGHE, Julien. Oostende en randparochies: inventaris van akten; dl. 1: de wezerij, ; dl.: de wettelijke passeringen, Oostende, V.V.F.- Oostende, , p. VERMOTE, Michel. Archieven van Roger De Kinder ( ), BSP-federatie Veurne-Oostende-Diksmuide ( ), BWP/BSP-afdeling Oostende ( ). Gent, AMSAB, 1987, XIX p. (AMSAB inventarissen). VLEESCHAUWERS, Cyriel. Bestuur van het Zeewezen : inventaris van het archief ( ). Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1979, 662 p. 10. Gidsen Nouvelle annuaire d'ostende et du littoral pour 1900, comprenant, l'administration de la province de la Flandre Occidentale, l'industrie, les fonctionnaires, les propriétaires, rentiers, employés d'ostende et du littoral, les renseignements concernant les postes et les télégraphes, téléphones, chemins de fer, la navigation, les messageries etc... La liste des villes avec nom et adresse des propriétaires ou locataires y venant habituellement en saison ainsi que leur résidence d'hiver. Ostende, Desenves, 1900, 233 p. SMISSAERT, Emile. Genealogische repertoria. De Plate, XVII, 1988, p. 19. VERMAUT, Claudia. Archiefgids: een overzicht van bronnen van en over Oostende bewaard. Oostende, Stadsarchief, 1998, 118 p. (Oostendse historische publicaties, 1). 11. Catalogi CONSTANDT, Marc. De reisgidsen voor België, een aanloop tot repertoriering. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1985, 1-2, pp PARET, L. F. Catalogue du cabinet histoire naturelle, situé au Sas Slykens, près d'ostende. Ostende, Elleboudt, 1836, 28 p. SMISSAERT, Emile. Oude almanakken van Oostende in bezit van de Gentse Rijksuniversiteit. De Plate, X, 1981, p. 84. SMISSAERT, Emile. Tentoonstellingscatalogi van de Koninklijke Bibliotheek. De Plate, XI, 1982, p. 90.

15 SWYNGEDAUW, Agnes. Ostendiana (lopende bibliografie van Oostende en de Kuststreek). De Plate, XVIII, 1989, pp. 98, 145, 185, 219, 252; XIX, 1990, pp. 13, 64, 125, 168, 285, 345; XX, 1991, pp. 86, 156, 243, 318; XXI, 1992, pp , 190, ; XXII, 1993, pp. 70, , 152, 296; XXIII, 1994, p VILAIN, Omer. Oostendse almanakken of jaarboeken. De Plate, II, december 1973, 3, p. 8. Ville d Ostende: catalogue descriptif illustré du Casino (Hôtel de Ville). Ostende, Imprimerie Van Graefschepe, 1897, VIII-52 p. 12. Historici BOSTEELS, W. Afscheid van een monument. Oppermeester (b.d.) Jan-Baptist Dreesen. Neptunus, XL, 1997, pp DREESEN, Jan-Baptist. Dicky Verbanck 70!. De Plate, XIV, 1985, p DREESEN, Jan-Baptist. Een Oostendenaar publiceert in Limburg: L. François. De Plate, XVII, 1988, p DREESEN, Jan-Baptist. Even verder kennis maken: Jan Parmentier. De Plate, XIX, 1990, p DREESEN, Jan-Baptist. In memoriam Richard Verbanck en zijn bibliografie. De Plate, XXIV, 1995, pp DREESEN, Jan-Baptist. In memoriam Walter Debrock. Neptunus, XXXIX, 1996, 2, p DREESEN, Jan-Baptist. Oostende laat het Waasland niet los: Luc François. De Plate, XIX, 1990, p. 68. DUMONT, Maurice. In memoriam Gaston-Gérard Dept, professor aan de Rijksuniversiteit te Gent, Tijdschrift voor Aardrijkskundige studies, XV, 1946, 1, pp DUMONT, Maurice. Prof. G. G. Dept, Mededelingen A.V.O.S.V.G., 1948, pp DUMONT, Maurice. Ter nagedachtenis van Prof. G. G. Dept, gewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Gent. Tijdschrift van economische geographie, 1946, 2 p. FALISE, Jean-Pierre. In memoriam Jan-Baptist Dreesen. West-Vlaamse sprokkelingen, XXI, 1997, pp HOSTYN, Norbert. Carlos Loontiens ( ), vanaf 1919 tot 1944 bibliothecaris, archivaris en conservator van Stad Oostende: notitie en bibliografie. De Plate, XXII, 1993, pp KWANTEN, Godfried. Gesprek met Jacques Mertens, doctor in de geschiedenis en ere-rijksarchivaris. Bibliotheek- en Archiefgids, LXXII, 1996, 5, pp

16 QUAEGEBEUR, Martine. Verhalenbrunch met Omer Vilain. Gidsenblad Lange Nelle, 1996, pp , 77-80, ; 1997, pp. 4-7, SEYS, Raf. Ary Sleeks. De Plate, IX, 1980, pp. 103, 137. SEYS, Raf. Edward Vlietinck: geschiedschrijver van het oude Oostende. Oostende, De Plate, 1972, 16 p. (ook in: Biekorf, LXIX, 1968, 1-2, pp ). SIMONS, Ludo. Curriculum Walter de Brock. Brussel, BRT, Dienst Kunstzaken, 1980, 27 p. (BRT-tv programma). SLAMBROUCK, N. André Choqueel Opgravingen te Raversijde. Oostende, Eigen Beheer, 1992, 7 p. SMISSAERT, Emile. Een vreemd auteur over Oostende. (J.H. Winkler). De Plate, IV, 1975, 5, pp. 7-8.; IV, 1975, 6, pp SMISSAERT, Emile. Guido Gezelle en Ed. Vlietinck. De Plate, VII, 1978, p. 92. SMISSAERT, Emile. Harry Peters over Van Antwerpen naar Oostende. De Plate, XII, 1983, p. 67. SMISSAERT, Emile. Het historisch werk van Raymond Vancraeynest. De Kinkhoorn, 1998, 1, 3 p. SMISSAERT, Emile. Levensbericht gewijd aan de volkskundige Antoon Viaene. De Plate, XII, 1983, p. 77. SMISSAERT, Emile. Over Professor Dept. De Plate, VII, 1978, p. 45. SMISSAERT, Emile. Streuvels herinneringen aan Edw. Vlietinck herdrukt. De Plate, XV, 1986, p VAN HAVERBEKE, Eddie. Bij het afscheid van een zeeman: oppermeester J.-B. Dreesen met rust. Neptunus, XXXII, 1985, 210, pp VAN ISEGHEM, Auguste. Ary Sleeks reeds 10 jaar.... De Plate, V, 1976, p. 12. VAN ISEGHEM, Auguste. Merci Omer!. De Plate, XIV, 1985, p. 24. (biobibliografie van Omer Vilain). VERBANCK, Fr. Uit de herinneringen van Frans Verbanck. De Plate, VIII, 1979, 9, p. 5. VILAIN, Omer. Afscheid van Walter Debrock ( ). De Plate, XXV, 1996, p VILAIN, Omer. Ary Sleeks. De Plate, I, 1971, 3, s.p. VILAIN, Omer. Het Gevaar Dreesen. De Plate, V, november 1976, p. 7. VILAIN, Omer. In memoriam John Hermans - 10 juli 1981'. Gildekrant, 9, 1981, pp. 1-2.

LIJST PUBLICATIES STADSARCHIEF BRUGGE

LIJST PUBLICATIES STADSARCHIEF BRUGGE I. PUBLICATIES DOOR HET STADSBESTUUR A. IN DE REEKS BRUGSE GESCHIEDBRONNEN A1 SCHOUTEET, Catalogus van kaarten en plannen. Brugge, Gemeentebestuur, 1972, 71p. (Brugse Geschiedbronnen, nr.ii) A2 De klerken

Nadere informatie

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN

Inhoudstafel. WOORD VOORAF... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN Inhoudstafel WOORD VOORAF....................................................... i LICENTIAATSVERHANDELINGEN 1. Hulpwetenschappen................................................ 1 1.1. Chronologie...................................................

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1

DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1 171 DE ACADEMIA BELGICA 1939-2009 1 Luc Vandamme In 1939 stichtte de Belgische Staat de Academia Belgica. Aanleiding was het huwelijk van prinses Marie-José met de Italiaanse kroonprins Umberto. Medaille

Nadere informatie

LIJST van REEKSWERKEN van de KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING. VAN HET LAND VAN WAAS

LIJST van REEKSWERKEN van de KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING. VAN HET LAND VAN WAAS LIJST van REEKSWERKEN van de KONINKLIJKE OUDHEIDKUNDIGE KRING. VAN HET LAND VAN WAAS dd 1 februari 2001. REEKSWERKEN KOKW Reekswerken tot 2001 pagina1 / 5 1 R5 ACADEMIE ROYALE DE BELGIQUE D HISTOIRE -

Nadere informatie

Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische. Noordzeekust

Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische. Noordzeekust Bijlagen bij scriptie: Mariene archeologische verwachting voor de laatprehistorische periode langs de Nederlandse Noordzeekust Jade Schoon, s0724718 [ii] Inhoud Inhoud... iii Bronvermelding... v Bijlage

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

Doos - Map Nummer. Bron: Tijdschrift Krant - Uitgeverij ISBN ISSN. Trefwoorden. Periode. Categorie. Heemkring Hoghescote - Catalogus Tijdschriften

Doos - Map Nummer. Bron: Tijdschrift Krant - Uitgeverij ISBN ISSN. Trefwoorden. Periode. Categorie. Heemkring Hoghescote - Catalogus Tijdschriften 114 115 Verbond voor Heemkunde Gouw Antwerpen - Tijdschrift. Jg. 1970-1985 116 Verbond voor Heemkunde Gouw Antwerpen - Tijdschrift. Jg. 1986, 1987, 1988 117 Verbond voor Heemkunde Gouw Antwerpen - Tijdschrift.

Nadere informatie

Depot notaris H. J. Van Caillie te Oostende (1941 ). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p

Depot notaris H. J. Van Caillie te Oostende (1941 ). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p BE-A0513_102848_101897_DUT Depot notaris H. J. Van Caillie te Oostende (1941 ). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p. 54-66. Het Rijksarchief in België Archives

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ

EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ EEN EEUW ZEEVISSERIJ STATISTIEKEN hoe ver reikt ons geheugen? Ann-Katrien Lescrauwaet, Heidi Debergh, Jan Mees - VLIZ Studiedag Vissen in het Verleden 25/11/2011 Een Eeuw Zeevisserij in België Statistieken

Nadere informatie

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u. TOERISME VLAANDEREN cursus HEURISTIEK module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.) Jos van Dooren Jos van Dooren Pagina 1 BRONNENSTUDIE VOOR GIDSEN EN REISLEIDERS

Nadere informatie

Collectie Ko Beuzemaker

Collectie Ko Beuzemaker Collectie Ko Beuzemaker 1940-1943 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00047 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Collectie Ko Beuzemaker...

Nadere informatie

Het Gekwetste Gewest Archieven van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek & stand van zaken archieven Antwerpen en Vlaams-Brabant

Het Gekwetste Gewest Archieven van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek & stand van zaken archieven Antwerpen en Vlaams-Brabant Het Gekwetste Gewest Archieven van de wederopbouwarchitectuur in de Westhoek & stand van zaken archieven Antwerpen en Vlaams-Brabant Ellen Van Impe Centrum Vlaamse Architectuurarchieven www.cvaa.be ellen.vanimpe@vai.be

Nadere informatie

Aanwinsten van SA Periode 2005/12

Aanwinsten van SA Periode 2005/12 Aanwinsten van SA Periode 2005/12 Zonder udc Semiotiek Iconographie van Antwerpen / Ary J.J. Delen. Brussel : Kryn, 1930. 345 p., ill. SA: BIB 10082 Ethiek Godsdienstwetenschap Gouden legenden: heiligenlevens

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bureau voor Politieke Documentatie, / H. Vanden Bosch

Inventaris van het archief van het Bureau voor Politieke Documentatie, / H. Vanden Bosch BE-A0510_002033_002465_DUT Inventaris van het archief van het Bureau voor Politieke Documentatie, 1917-1918 / H. Vanden Bosch Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

Jaar 1996 Plaatskenmerk D 22 Trefwoorden WF2016 Toerisme ; Brugge Horeca ; Brugge

Jaar 1996 Plaatskenmerk D 22 Trefwoorden WF2016 Toerisme ; Brugge Horeca ; Brugge Albert en Elisabeth Marie José van België Plaatskenmerk 28.617 Marie José van België Elisabeth (koningin van België) Albert I (koning van België) Analecta Cartusiana Jaar 1993 Plaatskenmerk 928 D 4 Kloosterorden

Nadere informatie

I. Boeken/CD- & DVD-roms 100 Archeologie 100.1 Onderzoek van grafheuvels te Weelde/W. Beeckx/Brabants Heem(Oisterwijk 1960)

I. Boeken/CD- & DVD-roms 100 Archeologie 100.1 Onderzoek van grafheuvels te Weelde/W. Beeckx/Brabants Heem(Oisterwijk 1960) I. Boeken/CD- & DVD-roms 100 Archeologie 100.1 Onderzoek van grafheuvels te Weelde/W. Beeckx/Brabants Heem(Oisterwijk 1960) 101 Architectuur 101.1 Van Klei tot Kerk: Baksteengotiek in de Kempen/Serge Migom/Prov.

Nadere informatie

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject

Module/opleidingsonderdeel. /keuze. Module I: Thema's uit de humane wetenschappen, 12 studiepunten in totaal, eerste bachelor modeltraject Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2015-2016 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 18/06/2015. Geldig vanaf 14/09/2015, onder

Nadere informatie

CENTRUM VOOR BRABANTSE GESCHIEDENIS

CENTRUM VOOR BRABANTSE GESCHIEDENIS KONINKLIJK HISTORISCH GENOOTSCHAP VAN VLAAMS-BRABANT en BRUSSEL met medewerking van de HEEMKUNDE VLAANDEREN: afdeling VLAAMS- BRABANT CENTRUM VOOR BRABANTSE GESCHIEDENIS Academiejaar 2009-2010 Voordrachtenreeks

Nadere informatie

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING In de eerste bijdrage over onze parochieregisters willen we het houden bij een praktische verkenningsronde. Je hebt als genealoog een tijdlang

Nadere informatie

INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP

INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP INDEX OP DE MEDAILLECOLLECTIE VAN HET VAN CROMBRUGGHE S GENOOTSCHAP Inhoudstafel Personen... 2 afgebeelde personen... 2 uitreikende personen... 2 ontvangende personen... 2 Medailleurs:...3 Initialen...

Nadere informatie

België - Belgique P.B. 8610 Kortemark P 508209

België - Belgique P.B. 8610 Kortemark P 508209 V l a a m s C e n t r u m v o o r G e n e a l o g i e e n H e r a l d i e k België - Belgique P.B. 8610 Kortemark P 508209 MEDEDELINGEN Afgiftekantoor: 8610 Kortemark jaargang 27, 2008, nr. 3 - verschijnt

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk Erfgoedhuis Kortenberg Wat vooraf ging 2002 4 heemkringen (1 per deelgemeente) + archeologische werkgroep - de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps ( 1971) - het Comité 1000 jaar Meerbeek ( 1978)

Nadere informatie

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper Ieper 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper 12 lieve hartjes plukken uit het Roeselaars cultuurfestival 1972 Plaatskenmerk 947 D 53 Roeselare ; tentoonstellingen

Nadere informatie

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen

Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Inschrijvingsvereisten volgtijdelijkheid: Bachelor in de Toegepaste Taalkunde Geldig vanaf 2016-2017 onder voorbehoud van programmawijzigingen Documentversie: 30/05/2016 Geldig vanaf 19/09/2016, onder

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN DE ARRONDISSEMENTSKAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN ANTWERPEN (vóór 1963 de tuchtkamer der deurwaarders bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen) Tot 31 augustus 2014

Nadere informatie

Stortingslijst van het archief van Désiré en Herman Bouchery (1910, 1937, 1943, , ) (D/1986/007)

Stortingslijst van het archief van Désiré en Herman Bouchery (1910, 1937, 1943, , ) (D/1986/007) 095 Stortingslijst van het archief van Désiré en Herman Bouchery (1910, 1937, 1943, 1945-1947, 1953-1958) (D/1986/007) Jenny Franssen Martijn Vandenbroucke Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 756 Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening

Nadere informatie

Overzicht - bibliotheek

Overzicht - bibliotheek Overzicht - bibliotheek Hoofdreeks : JBK: Jaarboek Titel tijdschrift Bib-nr doos Beschuldige sta op J25-2015 Coclariensia 1979 J05-1979 Coclariensia 1980 J05-1980 Coclariensia 1986 J05-1986 Coclariensia

Nadere informatie

INLEIDING. Later volgden er nog twee vrij uitgebreide losbladige aanvullingen op het werk van René De Roo. Zo verscheen er in 1974 één op de losse

INLEIDING. Later volgden er nog twee vrij uitgebreide losbladige aanvullingen op het werk van René De Roo. Zo verscheen er in 1974 één op de losse INLEIDING Het Stadsarchief Mechelen beschikt over een rijk bestand notariaatsarchief 1. Een groot deel daarvan kwam er terecht dankzij een akkoord van 20 februari 1917 tussen de staat en het stadsbestuur.

Nadere informatie

Prijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten jaar

Prijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten jaar Prijzen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten jaar 2011-2012 U vindt de reglementen op onze site http://www.kvab.be/prijzen.aspx. I. Laureaat van de Academie De belangrijkste

Nadere informatie

Fulgence Masson (1854-1942)

Fulgence Masson (1854-1942) Fulgence Masson (1854-1942) Inventaris van de stukken bewaard op het Liberaal Archief (1918-1973) Archief van en over Fulgence Masson, de Fondation Fulgence Masson en zijn zoon Paul Masson Inventarissen

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het persoonsarchief Denaux- Kemp Maurits en Josiane

Plaatsingslijst van het persoonsarchief Denaux- Kemp Maurits en Josiane BE-A0516_110820_109553_DUT Plaatsingslijst van het persoonsarchief Denaux- Kemp Maurits en Josiane Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in

Nadere informatie

Jan Moedwil (Fernand Geersens, 1895-1959)

Jan Moedwil (Fernand Geersens, 1895-1959) Jan Moedwil (Fernand Geersens, 1895-1959) Inventaris van het archieffonds (1920-1981) Archief van en over Fernand Geersens en zijn echtgenote Joanna Rimbaut Inventarissen van het Liberaal Archief Nieuwe

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- )

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Deel 3 Inventaris van de archieven van de jongerenverenigingen (1893-1978) Vlaamse Jonge Wacht van het Willemsfonds (1893-1910) Jeugdverbond van het Willemsfonds

Nadere informatie

René De Keyser_bibliografie

René De Keyser_bibliografie René De Keyser_bibliografie IN BOEKVORM Zo was Oostkerke, Oostkerke: gemeente, 1976. De St.-Kwintenskerk van Oostkerke, Oostkerke: missienaaikring, 1981. Het kasteel van Oostkerke, Oostkerke: Sint-Guthago,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Willy Massin ( , 1915, )

Plaatsingslijst van het archief van Willy Massin ( , 1915, ) Plaatsingslijst van het archief van Willy Massin (1908-1911, 1915, 1924-1986) 117 (S/1987/087) Ludwine Soubry Martijn Vandenbroucke Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 1989 INLEIDING Willy Massin

Nadere informatie

Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958)

Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958) Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde ([ ]-[ ]) Inventaris van het archief (1888-1958) Opvragen en citeren: Liberaal Archief, Archief van de Pedagogische Bibliotheek van Vilvoorde, gevolgd door het inventarisnummer.

Nadere informatie

Aanwinsten Provinciale Bibliotheek West-Vlaanderen / Boeken / Juli 2016 Catalogus :

Aanwinsten Provinciale Bibliotheek West-Vlaanderen / Boeken / Juli 2016 Catalogus : 50 jaar Chiro Beselare aan de hand van foto's, documenten en interviewfragmenten Verhelle, Mario Plaatskenmerk 28.519 Chiro ; Beselare (Zonnebeke) Als engelen gezonden om te dienen Plaatskenmerk 925 D

Nadere informatie

De Plate. Informatieblad voor de leden van de Oostendse heemkring De Plate. Issue 2017

De Plate. Informatieblad voor de leden van de Oostendse heemkring De Plate. Issue 2017 650 jaar Poperingevaart Gheeraert, Johan Gidsenkroniek Westland Issue Jrg. 54 (2017) nr. 3 Trefwoorden Poperinge ; waterwegen Vleterbeek August Van Neste en de Commisie van Schoolonderzoek in 1880-1882

Nadere informatie

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 1861-2011 1 2 3 4 WERKING VAN DE K.O.K.W. 1861: oprichting K.O.K.W. is op één na oudste geschiedkundige vereniging van Vlaanderen

Nadere informatie

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v.

01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele 01.III. collectieve 01.IV. afhankelijkheid 01.V. arbeidsongevallen wet v. 0 1 O N G E V A L L E N I. algemene II. verkeersindividuele III. collectieve individuele 1. algemene 2. forfaitaire 3. gemeen (2) + (3) 4. individuele recht collectieve 01.I. algemene 01.II. verkeersindividuele

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Georges Bruggeman. ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002)

ROESELAARSE AUTEURS. Georges Bruggeman. ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002) ROESELAARSE AUTEURS Georges Bruggeman ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002) Biografie Georges Bruggeman werd geboren op 13 april 1920 in Pittem. Hij bracht zijn jeugd door in Rumbeke en liep school

Nadere informatie

BE-A0510_003453_003671_DUT

BE-A0510_003453_003671_DUT BE-A0510_003453_003671_DUT Archief van het glasschildersbedrijf Colpaert. Kartons. Reeks I, in JANSSENS L., Archief van het glasschildersbedrijf Florent-Prosper en Jacques Colpaert / L. Janssens Het Rijksarchief

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 15/12/2016 COMOREN ANDRÉ MARIE ROBERT ACHILLE E., PHILIPS - ERECONSUL

F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol. Ereconsulaten Generaal 15/12/2016 COMOREN ANDRÉ MARIE ROBERT ACHILLE E., PHILIPS - ERECONSUL F.O.D. BUITENLANDSE ZAKEN - Directie Protocol Ereconsulaten Generaal 15/12/201 COMOREN HOEILAART ANDRÉ MARIE ROBERT ACHILLE E., PHILIPS - ERECONSUL Vlaams en Waals Gewest Jean Velgestraat, 9 150 HOEILAART

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: ( )

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: ( ) Plaatsingslijst Archief H.F.M. Huybers Archiefnummer: 87 Archiefnaam: HUYH Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Persoonsarchief Datering: (1841-1842) 1901-1929 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Boerenwijsheid verspreid. Inventarisatie van de Belgische landbouwpers 1800-2000

Boerenwijsheid verspreid. Inventarisatie van de Belgische landbouwpers 1800-2000 Boerenwijsheid verspreid Inventarisatie van de Belgische landbouwpers 1800-2000 Ronde Tafel CAG vrijdag 14 november 2008 Belgische landbouwpers? Drietandmagazine voor Land- en Tuinbouw (2003), De Ark (2008),

Nadere informatie

Debeerst Henricus Franciscus en kinderen

Debeerst Henricus Franciscus en kinderen Debeerst Henricus Franciscus en kinderen 11132 5 Debeerst Henricus Franciscus ^ Adinkerke º Adinkerke, 28 aug 1893 Koksijde - Oostduinkerke, 09 jun 1984 x Adinkerke, 10 nov 1920 Cuveele Maria Thérésia

Nadere informatie

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq

Werkdocument Crobeck v1.0 Pagina 1 van 10 Gemaakt op 13 maart 2008 Peter Crombecq Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van parochieregisters en akten van de burgerlijke stand. De bedoeling van deze publicatie is andere genealogen informatie aan te reiken zodat deze aangevuld

Nadere informatie

BE-A0513_101886_101654_DUT

BE-A0513_101886_101654_DUT BE-A0513_101886_101654_DUT Notaris J. Lahaye (Oostende, 2003) / D. Moenaert, m.m.v. J.-P. Lecluyse. - In: Supplement III van de inventaris van de notariële minuten en repertoria. Het Rijksarchief in België

Nadere informatie

Martijn Vandenbroucke

Martijn Vandenbroucke Martijn Vandenbroucke Martijn Vandenbroucke Selectieve publicatielijst - VANDENBROUCKE, Martijn, Kortrijks brood & Menense rozen. In: PECTOR Michael e.a., Als â t werkvolk op straat komt! 1 Meioptochten

Nadere informatie

Depot notaris A. Soenen te Brugge (1957). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p

Depot notaris A. Soenen te Brugge (1957). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p BE-A0513_101950_100504_DUT Depot notaris A. Soenen te Brugge (1957). - In: Inventaris van de notariële minuten berustend op het Rijksarchief te Brugge, p. 89-91. Het Rijksarchief in België Archives de

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

Update catalogus Belgische perfins (4)

Update catalogus Belgische perfins (4) Update catalogus Belgische perfins (4) (Door R. Slim; uit: Perfinpopst nr. 110, sept. 2014) Ook nu weer een aantal reacties naar aanleiding van de recente publicatie over dit onderwerp, waarvoor onze dank.

Nadere informatie

Overzicht Leden Bureel van Weldadigheid

Overzicht Leden Bureel van Weldadigheid Overzicht Leden Bureel van Weldadigheid 1836 Administratie toevertrouwd aan vijf leden benoemd door de gemeenteraad en de burgemeester. Het verdelen van hulp gebeurt door 23 verdelers die elk een wijk

Nadere informatie

Op- en uitbouw documentatiecentrum.

Op- en uitbouw documentatiecentrum. 2 3. Onderzoek van de verzameling. 3.1. De schikking van de documentatie is als volgt opgevat : Algemene opvatting. Het documentatiecentrum omvat drie onderzoeksvelden : a. Algemene naslagwerken die toelaten

Nadere informatie

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij AA 2433 Frans DE SCHOUWER Na de Tweede Wereldoorlog ontstond

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD

384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD 384 HET BELGISCH RECHTS- EN PENITENTIAIR SYSTEEM GEINVENTARISEERD Het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ARA) bezit een fondscatalogus met het beschikbaar archivalisch werk. Het materiaal verrast ons telkens

Nadere informatie

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A13. Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A13 Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1567-1625) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A13 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

2012 M. Jonker. Manco-boekje Edgar Rice Burroughs (op hoofdnummers)

2012 M. Jonker. Manco-boekje Edgar Rice Burroughs (op hoofdnummers) 2012 M. Jonker Manco-boekje Edgar Rice Burroughs (op hoofdnummers) 1 Groot Geel Uitgeverij Blankwaardt&Schoonhoven (deels met Dalmeijer) I.01.1 Tarzan van de apen I.01.2 Tarzan van de apen 2e I.02.1 De

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 302 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE WAALSE GEMEENTE 1686-1817 (1825) DOOR A. VAN DER POEST CLEMENT SCHIEDAM INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 3

Nadere informatie

Barometer van de Musea en Attracties Juli 2014

Barometer van de Musea en Attracties Juli 2014 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Barometer van de Musea en Attracties Juli 2014 Juli 2014 laat een stijging optekenen in vergelijking met vorig jaar. 206.778 bezoekers hebben de musea

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 384 Wet van 18 juni 2009 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband

Nadere informatie

Het Album Pittoresque (1837) en de beeldvorming van Brugge in de 19 de eeuw

Het Album Pittoresque (1837) en de beeldvorming van Brugge in de 19 de eeuw Het Album Pittoresque (1837) en de beeldvorming van Brugge in de 19 de eeuw Marc Ryckaert 5 december 2015 De beeldrevolutie van de 19 de eeuw De 19 de eeuw kent een ware beeldrevolutie Technisch: nieuwe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 751 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding

Nadere informatie

S.P. F. AFFAIRES ETRANGERES - Direction Protocole. Consulats Généraux Honoraires 30/03/2016 DANEMARK GEORGES, CAULIER - CONSUL GENERAL (H)

S.P. F. AFFAIRES ETRANGERES - Direction Protocole. Consulats Généraux Honoraires 30/03/2016 DANEMARK GEORGES, CAULIER - CONSUL GENERAL (H) S.P. F. AFFAIRES ETRANGERES - Direction Protocole Consulats Généraux Honoraires 30/03/2016 DANEMARK KONTICH GEORGES, CAULIER - CONSUL GENERAL (H) Provincies Antwerpen, West Vlaanderen en Limburg PIERSTRAAT,

Nadere informatie

PROCEDURE : TOEKENNING VAN EEN TOKEN

PROCEDURE : TOEKENNING VAN EEN TOKEN PROCEDURE : TOEKENNING VAN EEN TOKEN Auteur André Staquet Andere auteurs Update 22/06/2005 Naam Functie Datum Herzien door Goedgekeurd door Directoraat-Generaal Dienstenbeheer 23/06/2005 1 MEDEWERKERS

Nadere informatie

Koning Leopold II en Brugge. Jan D hondt Studiedag Brugge, the place to be 5 december 2015

Koning Leopold II en Brugge. Jan D hondt Studiedag Brugge, the place to be 5 december 2015 Koning Leopold II en Brugge Jan D hondt Studiedag Brugge, the place to be 5 december 2015 Leopold II, koning der Belgen Brussel, 9 april 1935 Laken 17 dec. 1909 x Maria Hendrika v. Oostenrijk Koning sinds

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

drs. Pieter De Reu FWO-onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis UGent

drs. Pieter De Reu FWO-onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis UGent WAT IS EEN KADASTER? drs. Pieter De Reu FWO-onderzoeker, Vakgroep Geschiedenis UGent WAT IS EEN KADASTER? I. Definitie II. Lange voorgeschiedenis III. Wordingsgeschiedenis Belgisch kadaster IV. Patrimoniale

Nadere informatie

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG

OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-2014 - 100 jaar later - deel 4 Roger Poelaert Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik OETINGSE JONGENS IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918: 100 JAAR LATER DEEL

Nadere informatie

RISM in Belgium: Past and Present

RISM in Belgium: Past and Present RISM in Belgium: Past and Present Marie Cornaz (Royal Library of Belgium - ULB Brussels University) Member of the RISM Coordinating Committee RISM in Belgium: Past and Present On http://www.rism.info List

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET BISSCHOPPELIJK ARCHIEF VAN BRUGGE

INVENTARIS VAN HET BISSCHOPPELIJK ARCHIEF VAN BRUGGE INVENTARIS VAN HET BISSCHOPPELIJK ARCHIEF VAN BRUGGE Boudewijn Janssens de Bisthoven Christian de Backer Reeks B: Inventarissen van archieven niet bewaard op het KADOC nr. 6. Kadoc, Leuven, 1984. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3 nr1523 1 nr1615 nr1615 Drukprocedure: nr1523 1 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1523 2 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1526 3 nr1527 nr1528 3 nr1529 4 pagina album Kenmerkenlijst: J1970-J1971 (1523-1615)

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Heliogravure Gravure : Etn. Jean Malvaux. Oplage : ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 2 Gomming : Zetmeelgom Papier: F-P3

Heliogravure Gravure : Etn. Jean Malvaux. Oplage : ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 2 Gomming : Zetmeelgom Papier: F-P3 nr1703 1703 nr1704 1704 nr1705 1705/1706 nr1706 nr1707 1707 nr1708 1708/1711 nr1709 nr1710 nr1711 nr1712 1712 - Cijfer op heraldieke leeuw. Type van nr. 849. folder Nr. 23/73 bpost 14/01/1974 14/01/1974

Nadere informatie

Overzicht - bibliotheek

Overzicht - bibliotheek Overzicht - bibliotheek Hoofdreeks : GBP: Genealogie BS - PR Titel tijdschrift Bib-nr doos Adinkerke - register van de BS - G 1801-1900, H 1796-1900, O 1796-1900 030/049 Adinkerke deel I : dopen 031/028A

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

's-gravenwezelse Families Genealogie Gillès de Pélichy

's-gravenwezelse Families Genealogie Gillès de Pélichy 's-gravenwezelse Families Genealogie Gillès de Pélichy Aansluitend op het artikel: «Over 's-gravenwezelse stamfamilies en nog wat» verschenen in «De Drie Rozen» jaargang 1, nr. 1, vervolgen wij nu met

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Medailles sportverdienste zilver en goud

Medailles sportverdienste zilver en goud 1 1967 GOUD Dryepondt Gérard Koninklijke Handboogmaatschappij Sint-Sebastiaan 2 1967 GOUD d'hooghe Albert Royal Knokke Football Club 3 1967 GOUD Hoedt Oscar Koninklijke Vlaamse Scherpschutters 4 1967 GOUD

Nadere informatie

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Colloquium. Colloquium. Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Halfrond van de Senaat Colloquium Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België? Hémicycle du Sénat Colloquium Quel avenir pour la recherche scientifique en Belgique? Dinsdag 3 maart 2015

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

Voorstelling van een universiteitsmuseum UGent. Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen

Voorstelling van een universiteitsmuseum UGent. Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen Voorstelling van een universiteitsmuseum UGent Danny Segers Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen 21 september 1815: Willem I wordt koning der Nederlanden 1816: oprichting van 3 universiteiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ]

Hoofdstuk 1. Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht [Treedt in werking per ] Bron: overheid.nl Tekst geldend op: 24-09-2014 Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7. Inleiding... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 7. Inleiding... 11 Inhoudsopgave Voorwoord................................................. 7 Inleiding.................................................. 11 I. Jeugdjaren (1898-1918).................................. 13

Nadere informatie