Praktische adviezen en tips voor lak- en verfsystemen op hout, polyester, staal en aluminium. Yacht Coatings

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische adviezen en tips voor lak- en verfsystemen op hout, polyester, staal en aluminium. Yacht Coatings"

Transcriptie

1 Praktische adviezen en tips voor lak- en verfsystemen op hout, polyester, staal en aluminium. Yacht Coatings

2 Inhoud Inleiding 4 Algemene tips 4 Hout 9 Hout boven de waterlijn 10 Hout onder de waterlijn 24 Polyester 27 Polyester boven de waterlijn 28 Polyester onder de waterlijn 32 Staal 37 Staal boven de waterlijn 38 Staal onder de waterlijn 41 Aluminium 47 Aluminium boven de waterlijn 48 Aluminium onder de waterlijn 51 Productomschrijvingen 53 Overige producten 73 West System 73 Seapower 77 Overschilderbaartijden 79 Meest gestelde vragen 80

3 Watersportseizoen 2008 Beste watersporter, Voor iedereen die bekend is met onze producten of deze wil leren kennen, vernieuwen wij ieder jaar ons boekje met adviezen, systemen en tips. Ook deze uitgave is weer in een nieuw jasje gestoken en is de inhoud waar nodig op onderdelen gewijzigd en/of aangevuld. Vanaf pagina 76 worden de Epifanes Seapower producten uitgelegd.voor diegene die moeten verlijmen met epoxyhars is in deze brochure op pagina 72 een korte uiteenzetting van de WEST SYSTEM epoxyhars producten opgenomen. Wij hebben onze lak- en verf systemen voor hout, staal, polyester en aluminium zo overzichtelijk mogelijk voor u op een rijtje gezet. Helaas is het onmogelijk om in het boekje op alle vragen antwoord te geven. Met name op het gebied van reparatie en onderhoud zijn zo veel verschillende situaties denkbaar dat het ondoenlijk is om in het boekje alles uitputtend te behandelen. Het vragen van gericht advies aan de deskundigen binnen ons bedrijf kan hier echter de oplossing bieden. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen op telefoonnummer of bezoek de Epifanes-stand op Boot Holland en/of HISWA. Op onze website vindt u digitaal uitgebreide en overzichtelijke informatie over Epifanes jachtlakken, WEST SYSTEM epoxyharssystemen en Seapower Reinigers.Dankzij onze jarenlange kennis en ervaring in de water sport zijn wij in staat om voor praktisch elke situatie een doeltreffende oplossing te bieden. Door een strenge kwaliteitsbewaking en een doorlopende productontwikkeling voldoen onze producten ruimschoots aan de eisen die vanuit de markt en door de overheid aan kwaliteit en milieu worden gesteld. Wij wensen u een aangenaam en zonnig vaarseizoen.

4 Inleiding Hoewel het in het algemeen niet eenvoudig is om in het kort nauwkeurig weer te geven hoe nieuw schilderwerk en onderhoud van bestaand schilderwerk uitge voerd dient te worden, geeft dit boekje houvast bij de keuze van product, opbouw en verwerking. Bij nieuwbouw worden zoveel verschillende materialen toegepast en bij oudere schepen, die opnieuw behandeld worden, kan de toestand waarin het verfwerk zich bevindt zo verschillend zijn, dat door ons slechts richtlijnen kunnen worden gegeven. Het resultaat van het schilderwerk wordt in sterke mate mede bepaald door de omstandigheden waaronder de producten verwerkt worden en de conditie en de voorbehan de ling van de ondergrond. ALGEMENE TIPS Persoonlijke bescherming Het is aan te bevelen tijdens het droog(schuren) een geschikt stofmasker (P1 of P2) te dragen om inademing van fijne stofdeeltjes te vermijden. Bij het schuren van producten die lood- of chromaatdeeltjes bevatten dient altijd een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel (stoffilter P2) gedragen te worden. Bij droog schuren van een antifouling altijd stofmasker dragen. Het aanbrengen en drogen van verf dient plaats te vinden op goed geventileerde plaatsen met inachtneming van de juiste beschermingsmaatregelen. Voorkom dat verf op uw huid of in de ogen komt. Indien goede ventilatie niet mogelijk is draag dan een geschikt koolstofmas ker om inademing van oplosmiddeldampen te voorkomen. Ontvetten Voordat u gaat schuren moet de ondergrond eerst schoon en vetvrij zijn. Het meeste vuil kan in het algemeen verwijderd worden met water en ammoniak. Ontvetten van: Met: Bestaande verflagen Epifanes 1-C Spuitverdunning of wasbenzine Blank hout Epifanes 1-C Spuitverdunning of wasbenzine Tropisch hout Epifanes 1-C Spuitverdunning of wasbenzine of thinner Blank staal Epifanes Thinner Aluminium Epifanes 1-C Spuitverdunning of wasbenzine of thinner Polyester Epifanes Polyester Ontvetter Schuren Goed schuren is van belang om een optimale hechting tussen de lagen en een gladde en strakke ondergrond te verkrijgen. Schuur elke aangebrachte laag voor dat de volgende laag wordt aangebracht, tenzij anders is aangegeven. Iedere onder grond vereist de juiste keuze van type schuurpapier. Kale oppervlakken, primers, grondverven en plamuren dienen droog ge- 4

5 schuurd te worden om het inbrengen van vocht in de ondergrond te vermijden. Schuren tussen de aflaklagen kan het beste met fijn schuurpapier en water gebeuren. Voorkomen dient te worden dat schuurkrassen later nog in de aflak zichtbaar blijven. Een aanbeveling voor het type schuurpapier en korrelgrofte wordt in de beschreven systemen gegeven. Werkomgeving (temperatuur, relatieve vochtigheid, etc.) Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak droog is en ontdaan van vuil, vet, olie, roest, stof en andere ongerechtigheden. Werk zo veel mogelijk in een tocht-, stof- en vochtvrije ruimte. Schilder niet in de volle zon of onder vochtige omstan dig heden. Denk hierbij ook aan optrekkend vocht na het schilderwerk. Vocht kan op de nog niet aangedroogde verflaag slaan, waar door deze mat wordt. Twee com ponenten aflakken zijn op dit punt extra gevoelig. De relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 85% zijn, twee componenten aflakken dienen bij voorkeur onder de 70% relatieve luchtvochtigheid te worden aangebracht. Door plaatsing van een hygrometer in de werkomgeving kan de relatieve luchtvochtigheid worden gemeten. De meest ideale verwerkings temperatuur van de omgeving, het te lakken object en de verf is C. Let er op dat de temperatuur van de verf, het object en de omgeving geen grote onderlinge afwijking vertoont. Dit kan het verfwerk nadelig beïnvloeden. Voor ééncomponent producten geldt een minimale casco- en ver wer kings tem pe ratuur van 5 C., voor tweecomponenten producten is dit C. Verwerking van de verf beneden deze temperaturen kan droging en doorharding nadelig beïnvloeden, terwijl de mechanische eigenschappen niet of pas in een later stadium worden bereikt. De tem peratuur van het te behandelen oppervlak dient minimaal 3 C boven het dauwpunt te liggen. Het dauwpunt is de temperatuur waarbij lucht met een bepaalde relatieve luchtvochtigheid condenseert. Controleer de onder grond voor het schilderen op eventueel aanwezige vocht. Denk bij schilderwerk boven het hoofd op koude(re) dagen ook aan mogelijke condens vorming door neerslag van warme uitademingslucht op het koude casco. Verfgereedschap Gebruik uitsluitend goed, schoon en droog gereedschap. In het algemeen geeft verwerking met schone, langharige, slappe kwasten van goede schilderskwaliteit de beste eindresultaten. Door het aanbrengen met een goede kwast zal de verf niet alleen mooier uitvloeien, maar zorgt er tevens voor dat voldoende laagdikte wordt aangebracht. Dit is vooral van belang voor de beschermende eigenschappen en glansbehoud van de verf. Doordat met de roller slechts een beperkte laagdikte wordt gehaald (50 tot 75% van de laag bij kwastverwerking), is het raadzaam in ieder geval een extra laag aan te brengen. Gebruik bij rolverwerking van tweecomponenten producten uitsluitend nylonrollers of schapenvachtrollers. Deze rollertypes zijn bestand tegen de aanwezige ( scherpe ) oplosmiddelen. Eéncomponent grond lagen kunnen met een schuimroller of perlon roller worden aangebracht. Voor het 5

6 fijne lakwerk kunnen zeer fijne schuimrollers of niet-pluizende mohair rollers worden gebruikt (bij voorbeeld moltopren superfijn en velours). Verwerking met de roller kan tot vorming van een zgn. sinaasappelhuid leiden. Voor blanke producten wordt verwerking met de roller afgeraden. Verwerking, verdunningen en andere toevoegingen Schilder nooit te dik om doordrogingsproblemen of schroeien van de verf te voorkomen. Er kunnen beter twee dunne lagen aangebracht worden dan één dikke. Verdeel de verf goed en gelijkmatig. Verdun de verf niet meer dan noodza kelijk is. Te veel verdunning veroorzaakt zakkers en te weinig laagdikte, waardoor te weinig bescherming wordt verkregen en/of snel glansverlies optreedt. Te weinig verdunning kan van invloed zijn op de vloeiing. Gebruik voor schilderwerk op hetzelfde oppervlak altijd aflakken met een identiek aanmaaknummer om eventuele kleurverschillen te voorkomen. Het aan maaknummer is op de onderzijde van de bus vermeld. Roer de verf vóór gebruik goed door, ook langs de randen en over de bodem van het blik om eventuele afgezette bestanddelen, zoals pigment, goed met de verf te vermengen. Roer niet te krachtig om inbrengen van lucht in de verf te voorkomen. Gebruik alleen de geadviseerde verdunningen en/of toevoegingen. Zie voor gebruik van Epifanes Easy-Flow, Epifanes Verharder en Epifanes Standolie de toepassingsgebieden als beschreven bij deze producten op pagina 66 en 69. Vermijd het gebruik van andere toevoegingen. Deze kunnen de balans van vloeiing, droging, hardheid, kleurvastheid en glans van de verf ernstig verstoren. De mate waarin verdund moet worden is o.a. afhankelijk van de tem peratuur van de verf en de werkomgeving. De vermelde percentages gelden als algemene leidraad.

7 Schilderen van kale ondergronden boven de waterlijn Voor een goede hechting en eventuele vulling van de ondergrond dienen kale ondergronden na voorbehandeling eerst te worden voorzien van een hechtingsprimer. In principe worden ééncomponent primers afgelakt met één component aflakken en tweecomponent primers met tweecomponent aflakken en coatings. In de systeem-tabellen in deze brochure staat per verfsysteem de geschikte primer verder omschreven. Ondergrond: Eéncomponent primer: Tweecomponent primer: Kaal hout Epifanes Multi Marine Primer Epifanes Epoxy Primer Kaal polyester Epifanes Multi Marine Primer Epifanes Epoxy Primer Kaal staal Epifanes Multi Marine Primer Epifanes Epoxy Primer Kaal aluminium Epifanes Multi Marine Primer Epifanes Washprimer AQ+ of Epifanes Washprimer AQ Epifanes Epoxy Primer Onderhoud van bestaand onbekend schilderwerk Een belangrijk probleem bij onderhoud en overschilderen van bestaand, onbekend schilderwerk is de keuze van de juiste producten. Indien het oppervlak reeds van een verfsysteem is voorzien, dan zijn er in principe twee mogelijkheden; of er is een ééncomponent verfsysteem aangebracht of er is een tweecomponenten verfsysteem aangebracht. Door een doekje met Epifanes Polyester Ontvetter gedurende 15 minuten op het oppervlak te leggen is het verschil eenvoudig te constateren. Werkt de ontvetter als een afbijt middel en gaat de lak rimpelen, dan heeft u te maken met een ééncomponent systeem. Blijft de lak intact, dan is er vrijwel zeker sprake van een tweecomponenten systeem. In principe geldt, dat over een tweecomponenten aflak na reinigen en dof schuren met waterproof schuurpapier nr.320 wel een ééncomponent aflak kan worden aangebracht, waarbij de noodzakelijke hechting mechanisch wordt verkregen door het opruwen van de onder grond. Een tweecomponenten aflak echter kan in principe nooit over een ééncomponent product worden aangebracht, aangezien de in de tweecomponenten aflak aanwezige oplosmiddelen als afbijt op de ééncomponent laag zullen inwerken. Dit kan worden voorkomen door op de ééncomponent ondergrond 1 laag Epifanes Multi Marine Primer aan te brengen. Na 48 uur kan vervolgens met een tweecomponenten aflak worden afgewerkt. (Voor meer informatie over Epifanes Multi Marine Primer, zie pag. 59) Bij het overschilderen van bestaande, traditionele teerlagen boven de waterlijn met een hardere verfsoort kan men geconfronteerd worden met twee problemen, nl. doorbloe den van de teer en het zacht worden van de onder laag bij hogere temperaturen wat craquelé en onthechting van de aangebrachte verf kan veroorzaken. Deze problemen kunnen beperkt worden door het aanbrengen van Epifanes Bootlak aluminium als een isolerende laag tussen de bestaande teerlaag en de ééncomponent aflak. 7

8

9 Hout Algemene voorbehandeling Hout is een natuurproduct dat door schimmels kan worden afgebroken. Bij een langduri ge, te hoge vochtigheid gaan de in het hout aanwezige schimmelsporen zich ontwikkelen en tasten het hout aan. Deze biologi sche afbraak (houtrot) zal bij een temperatuur van 25 C het snelst plaatsvinden. Het vochtgehalte in het hout mag maximaal 13% bedragen. Zorg ervoor dat het kale hout droog en vetvrij is. Vettige, harsrijke soorten als grenen en Oregon Pine dienen eerst terdege ontvet te worden voordat er verf, lak of beits op wordt aangebracht. Ontvetten met wasbenzine en goed laten uitdampen. Schuur het kale hout, indien nodig, in de richting van de houtnerf glad met droogschuurpa pier nr en vervolgens in opvolgende schuurgangen met droog schuurpapier oplopend van nr.100 t/m nr.220. hout Hardhout (teak iroco, etc.) Hardhout bevat stoffen die tijdens en na het schilderen problemen kunnen veroorzaken, zoals trage droging, verkleuring, blaasvor ming en afbladdering. Der ge lijke proble men kunnen mede voorkomen worden met een goede voorbehande ling. Hardhout moet eerst terdege worden gereinigd en ontvet met Epifanes 1-C Spuitverdunning of Epifanes Thinner of wasbenzine. Op hardhout nooit water of waterach tige stoffen gebruiken, aangezien deze de in de houtvezels aanwezige stoffen kunnen activeren. Het vochtper centa ge van hardhout mag niet hoger zijn dan 17%. Te vochtig hout eerst goed laten drogen. Op bankirai adviseren wij uitsluitend een tweecomponenten systeem aan te brengen. Ervaringen met ééncomponent blanke lak op exterieure teakhouten oppervlakken zijn in het algemeen relatief slecht. Een duurza me behandeling van dit soort ondergron den kan of gebeuren met behulp van een tweecomponenten isolatievernis voor tropisch hout of door het aanbrengen van een adem end systeem van Epifanes Hard houtolie waarbij eventuele zuren en vetten door de lagen kunnen verdwijnen, zonder dat ont hechting van het systeem plaats vindt. In dit geval dienen vanaf het kale hout gerekend niet meer dan 5 lagen te worden aan ge bracht en bij constatering van glansverlies of andere degradatie 1 of 2 nieuwe lagen te worden aangebracht. Eikenhout Vooral in de traditionele Nederlandse scheepsbouw wordt veel eikenhout ver - werkt. (roerbladen, zijzwaarden, etc.). Deze robuuste houtsoort bevat echter looizuur dat problemen kan veroorzaken wanneer een laksysteem hierop wordt aangebracht. Zo kan de droging en doorharding op eikenhout nadelig worden beïnvloed. Daarnaast kunnen onder het laksysteem zwarte plekken ontstaan. Om deze problemen te voorkomen, wordt geadviseerd om op eikenhout een ademend systeem op basis van Epifanes Hardhoutolie aan te brengen. TIP: Opbouwen kan ook met Epifanes Rapidclear plaatsvinden. 9

10 Hout boven de waterlijn Vernis- en oliesystemen Hout is op zich al van een bijzondere schoonheid. Een goede vernis- of olielaag zal die schoonheid alleen maar beter laten uitkomen en bovendien goed beschermen tegen weersinvloeden. Klink-, karveel- en overnaadseconstructies zijn van nature flexibel. Hout werkt naarmate er meer of minder vocht in zit. Harde vernissen zoals de tweecomponenten vernissen geven vaak onvoldoende mee om deze beweging in het hout op te vangen en zullen op den duur gaan barsten. Deze systemen zijn beter geschikt voor de stabiele constructies zoals hechthout, plakhout en laminaat waarbij bv. epoxylijmen zijn gebruikt. De conventionele hoogwaardige ééncomponent systemen zijn geschikt voor alle houtconstructies en zeker aan te bevelen voor het vernissen of oliën van werkend hout en flexibe le constructies. Gebieden waar veel gelopen wordt of die sneller aan slijtage onder hevig zijn, zoals voetlijsten en de kanten van luiken, moeten in het algemeen vaker gerepareerd en onderhouden worden. De tweecomponenten systemen bieden in deze gevallen wel een goede bescherming, maar ook deze kunnen wegslijten en zijn moeilijker bij te werken dan een systeem met een con ventioneel product. Bij gepigmenteerde verven is het de bedoeling dat de laag gelijkmatig van kleur is. Bij transparante systemen is het de bedoeling dat deze een gouden, helder, glas achtig oppervlak geeft. Zo n afwerking wordt verkregen door een groter aantal lagen aan te brengen dan bij verf, met als gevolg een hogere laagdikte. De eerste laag van een transparant systeem wordt altijd verdund aangebracht, waardoor het product goed in het houtoppervlak doordringt. Dit geeft een betere hechting voor de volgende lagen. Na deze eerste laag ziet het oppervlak er enigszins ruw uit. Dit komt omdat de houtvezels het verdunde product opnemen en daardoor een beetje omhoog gaan staan. Het hout dient na droging weer vlak geschuurd te worden met schuurpapier korrel 220.

11 Overzicht van de Epifanes blanke lakken Vernis soort type UV Hoog- Hard- Flexibescher- glans heid biliteit ming hout Epifanes Bootlak blank 1-C Hoogglanzend, klassieke blanke vernis. Bevat UV filter Epifanes Eiglans Blank 1-C Sneldrogende, slijtvaste interieurvernis Epifanes Aqua Marine 1-C Watergedragen interieurvernis. Optimale vloeiing, zeer sneldrogend en slijtvast Epifanes Hardhoutolie 1-C Hoogglanzende laagopbouwende olievernis. Speciaal voor teak, eiken en iroco. Bevat UV filter. Niet toepassen op bankirai Epifanes Rapidclear 1-C Blank UV-beschermend alternatief voor vernis. Halfglanzend met goede hechting op teak. Epifanes Rapidcoat 1-C Licht getinte versie van Rapidclear. Camoufleert kleurverschillen Epifanes Poly-urethane blank 2-C Hoogglanzende UV beschermende vernis, zeer hoge buitenduurzaamheid, kras,- stoot- en slijtvast Epifanes Poly-urethane zijdeglans blank 2-C Harde interieurvernis. Ideale bescherming tegen alcohol en huishoudchemicaliën Epifanes PP Vernis Extra 2-C Harde, hoogglanzende, hoog vullende vernis. Hoge stoot-, slijt en krasvastheid. Bevat UV filter Epifanes Teak-O-Bello 1-C ++++ n.v.t. n.v.t Impregnerend beschermingsmiddel speciaal voor teak(-dekken). Voorkomst vergrijzing en tast de kitnaden niet aan 11

12 Eéncomponent UV-vernissysteem op kaal hout (bijv. mahoni/meranti) Epifanes Bootlak blank Vernis Na voorbehandeling: stappen Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. 1 EPIFANES Bootlak 1 Verfverdunning uur 220 droog Eventueel natte laag inschuren met Pagina 53 blank (Vernis) 220 nat schuurpapier zonder water en afmessen EPIFANES Bootlak 1 Verfverdunning uur 220 droog blank (Vernis) EPIFANES Bootlak 1 Verfverdunning uur 280 droog blank (Vernis) EPIFANES Bootlak 4 Verfverdunning uur 400 nat 4 lagen zijn de voor een vernissysteem blank (Vernis) minimaal benodigde aantal eindlagen. Het aanbrengen van meer lagen wordt aanbevolen. Voor het ééncomponentsysteem voor teak en iroco, zie pag.16. Onderhoud van ééncomponent vernissysteem Indien het lakwerk nog intact is, dan kunnen op het gereinigde, ontvette en licht geschuurde systeem één of meer nieuwe lagen worden aangebracht. Vernis sy ste men zijn gevoelig voor UV inwerking en ondanks het feit, dat in de Epifanes Bootlak blank een hoogwaardige UV Absorber wordt toegepast is het toch noodzakelijk om minimaal 1x per jaar 1 of meerdere lagen aan te brengen. Het aantal onderhoudslagen is afhankelijk van de toestand van het systeem. Tevens kan Epifanes Bootlak blank, na reinigen, ontvetten en schuren van het bestaande vernissysteem, over vrijwel elk merk een- en tweecomponenten jachtlak worden aangebracht. Slechte of beschadigde vernis moet worden verwijderd. Verweerde plekken in het hout kunnen worden behandeld met Ontweringswater, waarna de behandel de delen zeer zorgvuldig dienen te worden afgespoeld met schoon leidingwater om de zouten te verwijde ren. Daarna het hout goed laten drogen. Grote oppervlakken dienen behandeld te worden als nieuw, zie hiervoor ons ééncomponent blanke laksysteem. Kleinere reparatieplekken kunnen opgevuld worden met meerdere lagen vernis. Daarna dient het gehele oppervlak gelijkmatig geschuurd te worden en van één of meer nieuwe lagen te worden voorzien. 12

13 Tweecomponent UV-vernissysteem op kaal hout (bijv. mahonie/meranti) Epifanes Poly-urethane Bootlak blank Na voorbehandeling: stappen 1 Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. Epifanes Poly- 1 Poly-urethane uur Eventueel natte laag inschuren met Pagina 55 urethane Bootlak Kwast- 220 nat schuurpapier zonder water blank verdunning en afmessen hout Epifanes Poly- 1 Poly-urethane uur 280 droog 2e laag aanbrengen binnen 48 uur na urethane Bootlak Kwast- de 1e laag blank verdunning Epifanes Poly- 2 Poly-urethane uur 4e laag aanbrengen binnen 48 uur na urethane Bootlak Kwast- de 3e laag. blank verdunning 4e laag schuren met 360 nat of fijner Epifanes Poly- 2 Poly-urethane uur 360 nat Indien de 6e laag binnen 48 uur na de urethane Bootlak Kwast- of fijner 5e laag wordt aangebracht is schuren blank verdunning niet noodzakelijk. Voor het tweecomponentsysteem voor teak en iroco, zie pag.17. Indien gewenst, kunnen de laatste twee lagen Epifanes Poly-urethane worden vervangen door ten minste twee lagen Epifanes Bootlak blank (ééncomponent). Voor een optimale mechanische hechting tussen de Poly-urethane en de eerste laag ééncomponent bootlak, dient de Poly-ure tha ne droog geschuurd te worden met grofte 220. Na 24 uur droging, tussen de lagen ééncomponent bootlak blank, schuren met 400 nat schuur papier of fijner. Indien een elastischer toplaag gewenst of noodzakelijk is (werking van hout) dan kan aan de afwerking met een ééncomponent blanke lak de voorkeur worden gegeven. Een andere overweging kan het eenvoudiger onderhoud en reparatie van een ééncomponent afwerklaag zijn. Onderhoud van tweecomponenten vernissysteem Indien de vernis nog intact is, dan kunnen op de gereinigde, ontvette en dof ge schuur de tweecomponenten ondergrond één of meer nieuwe lagen worden aan gebracht. Epifanes Poly-urethane Bootlak blank kan, na reinigen en schuren van de bestaande onderlaag, tevens over vrijwel ieder tweecomponenten vernis of epoxysysteem worden aangebracht en biedt voor epoxy de noodzakelijke (UV)be scherming (zie ook Hout behandeld met epoxyhars op pagina 21/22). Slechte of beschadigde lagen moeten worden verwijderd, waarna het Tweecomponenten systeem vanaf de basis dient te worden opgebouwd. 13

14 Alternatief laksysteem voor mensen van het jachtige leven, Epifanes Rapidclear en Epifanes Rapidcoat Voor diegenen die aan het snel kunnen aanbrengen van een systeem een hogere prioriteit geven dan aan het uiterlijk van een fraai hoogglanzend, maar arbeidsintensiever, traditioneel vernissysteem, biedt het gebruik van Epifanes Rapidclear ( blank + UV filter ) en Epifanes Rapidcoat ( licht getint + UV filter ) een goed alternatief. Beide zijdeglanzende producten kunnen als een volledig systeem worden aangebracht of kunnen dienen als grondlaag voor Epifanes Bootlak blank of Epifanes Hardhoutolie. Alternatief ééncomponent UV-vernissysteem Epifanes Rapidclear stappen Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. 1 EPIFANES 4-5 Verfverdunning uur niet nood- Indien wordt afgelakt met Epifanes Pagina 54 Rapidclear zakelijk Bootlak blank of Epifanes Hardhoutolie, anders dient de laatste laag Rapidclear geschuurd te worden met 220 droogdroog schuurpapier Aangezien de zuigkracht van houten delen onderling en in een zelfde deel zelfs van plaats tot plaats kan verschillen, kunnen na het aanbrengen van getinte vernissen kleurverschillen ontstaan. Door op het kale hout eerst een laag Epifanes Rapidclear aan te brengen, worden de houtvezels grotendeels verzadigd en verschillen in zuigkracht opgeheven. Breng vervolgens na licht schuren zoveel lagen Epifanes Rapidcoat aan tot de gewenste kleur is bereikt. Droogtijd tussen de lagen 5 uur bij 18 C. Niet schuren tussen de lagen. Vervolgens kan de kleurlaag na licht schuren worden afgelakt met Epifanes Bootlak blank, Epifanes Hardhoutolie of Epifanes Rapidclear,

15 INTERIEUR BLANK IN ZIJDEGLANS stappen Eéncomponent interieur vernissysteem op kaal hout Epifanes Eiglans blank: Na voorbehandeling: Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. 1 EPIFANES Bootlak 1 Verfverdunning uur 220 droog Eventueel natte laag inschuren met Pagina 53 blank (Vernis) 220 nat schuurpapier zonder water en afmessen 2 EPIFANES Bootlak 1 Verfverdunning uur 220 droog blank hout EPIFANES Bootlak 1 Verfverdunning uur 280 droog blank EPIFANES Eiglans 2 Verfverdunning uur 400 nat Handmatig schuren in de nerfrichting Pagina 53 blank of fijner OF: EPIFANES 2 Water uur 400 nat Uitstrijken in de nerfrichting Pagina 53 Aqua Marine of fijner Eventueel kan om de houtnerf te vullen in plaats van Epifanes Bootlak blank ook 4-5 lagen Epifanes Rapidclear worden aangebracht. Tweecomponenten interieur vernissysteem op kaal hout Epifanes Poly-urethane Bootlak blank zijdeglans Na voorbehandeling: stappen 1 Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. EPIFANES Poly- 1 Poly-urethane uur Eventueel natte laag inschuren met Pagina 55 urethane Bootlak Kwast- 220 nat schuurpapier zonder water blank verdunning en afmessen EPIFANES Poly- 1 Poly-urethane uur 280 droog 2e laag aanbrengen binnen 48 uur na urethane Bootlak Kwast- de 1e laag blank verdunning EPIFANES Poly- 1 Poly-urethane uur 360 nat urethane Bootlak Kwast- of fijner blank verdunning EPIFANES Poly- 2 Poly-urethane uur 400 nat Handmatig schuren in de urethane Bootlak Kwast- houtnerfrichting blank zijdeglans verdunning

16 Indien de voorkeur uitgaat naar een ééncomponent afwerking, is het mogelijk om i.p.v. Epifanes Poly-urethane zijdeglans blank 1 à 2 lagen Epifanes Eiglans blank op de Poly-urethane ondergrond aan te brengen. Exterieur hoogglans blank voor teak en iroco Eéncomponent ademend olievernissysteem op kaal hardhout (teak, iroco) Epifanes Hardhoutolie met UV-filter Voor de voorbehandeling van hardhout, zie ook p. 9. stappen Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. 1 EPIFANES 1 Verfverdunning uur 280 droog Eventueel natte laag inschuren met Pagina 54 Hardhoutolie 320 nat schuurpapier zonder water en afmessen 2 EPIFANES 4-5 Verfverdunning uur 400 nat Indien de volgende laag binnen 72 uur Hardhoutolie wordt aangebracht is tussenschuren niet absoluut noodzakelijk. Na 72 uur droging dient in ieder geval licht geschuurd te worden. Onderhoud van ééncomponent(lak)olie systeem op hardhout Onderhoud dient uiterlijk plaats te vinden op het moment dat glansver lies ge consta teerd wordt. Het tijdstip waarop en de mate waarin glansverlies optreedt is afhanke lijk van weersinvloeden en atmosferi sche (milieu)omstandigheden, waar aan de boot wordt blootgesteld. Het is in ieder geval belangrijk dat er jaarlijks minimaal één nieuwe laag Hardhoutolie wordt aangebracht. Hiertoe dient het bestaande systeem gereinigd,ontvet en geschuurd te worden. Epifanes Hard houtolie kan tevens toegepast worden over vrijwel ieder andere bescher mende ééncomponent (lak)olie en vernis. Indien het bestaande oliesysteem zich in slechte staat bevindt, dan dient deze geheel verwijderd te worden, waarna het Epifanes Hardhoutoliesysteem zoals hiervoor beschreven kan worden aangebracht.

17 Tweecomponenten vernissysteem op kaal hardhout (teak, iroco) Epifanes PP Vernis Extra met UV-filter Voor de voorbehandeling van hardhout, zie ook p. 11. stappen 1 Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. EPIFANES 1 Verdunning uur niet Eventueel natte laag inschuren met Pagina 56 PP Vernis Extra PP Extra 320 nat schuurpapier zonder water en afmessen 2 EPIFANES 1 Verdunning uur niet PP Vernis Extra PP Extra hout EPIFANES 1 Verdunning uur niet PP Vernis Extra PP Extra EPIFANES 1 Verdunning uur 320 nat PP Vernis Extra PP Extra EPIFANES Poly- 3 Poly-urethane uur 360 nat Indien binnen 48 uur na de voorgaande Pagina 55 urethane Bootlak Kwastverdunning of fijner laag aangebracht is schuren niet blank noodzakelijk. Indien gewenst, kunnen de lagen Epifanes Poly-urethane Bootlak blank worden vervangen door ten minste drie lagen Epifanes Bootlak blank (ééncomponent). Voor een optimale mechanische hechting tussen de Epifanes PP Vernis Extra en de eerste laag ééncomponent bootlak, dient de PP Vernis Extra droog geschuurd te worden met grofte 220. Tussen de lagen ééncomponent Epifanes Bootlak blank, na 24 uur droging, schuren met nat schuurpapier 400 of fijner. Onderhoud tweecomponenten vernissysteem op hardhout Onderhoud dient minimaal plaats te vinden op het moment dat glansver lies ge consta teerd wordt. Het tijdstip waarop en de mate waarin glansverlies optreedt is afhanke lijk van weersinvloeden en atmosferi sche (milieu)omstandigheden, waar aan de boot wordt blootgesteld. Teakdekken Loopdelen worden in het algemeen niet van een laklaag voorzien i.v.m. de glad heid van het oppervlak en het gevaar van uitglijden. Deze delen kunnen na ontvetten wel worden behandeld met Epifanes Teak Oil Sealer om vergrijsd en verweerd hout op te halen. Gedurende het vaarseizoen behoudt het hardhout de kleur die het oorspronkelijk had. Breng Epifanes Teak Oil Sealer aan met kwast of niet-pluizende doek tot het hout verzadigd is. Overtollig materiaal dient met een niet-pluizende doek van het hout verwijderd te worden. Laag op bouw dient vermeden te worden. Het product kan nat-in-nat verwerkt worden. 17

18 Milieuvriendelijk alternatief voor het onderhoud van teakdekken Epifanes Teak-O-Bello en Epifanes Teak-O-Clean & Bright zijn twee watergedragen beschermingsmiddelen voor teak en andere hardhoutsoorten. Teak-O-Clean & Bright reinigt en ontgrijst teak(-dekken) en overige teakdelen aan boord en Teak-O-Bello voorkomt voor langere vergrijzing. Voor meer informatie, zie pag. 67 en 68. Bevochtig het teak oppervlak met leidingwater. Voor gebruik de bus Epifanes Teak-O-Clean & Bright goed schudden. Breng ruim aan met een doek of zachte spons en laat 5 minuten intrekken. Schuur vervolgens het oppervlak met een schuurspons of Scotch Brite in de richting van de houtnerf en spoel direct ruim na met leidingwater. Na droging het oppervlak met 220 droog schuurpapier schuren. Om vernieuwde verwering te voorkomen het oppervlak vervolgens behandelen met Epifanes Teak-O-Bello.Voor gebruik minimaal 1 minuut opschudden. Breng met een pluisvrije doek een dunne laag Teak- O-Bello op het oppervlak aan. Na 30 minuten een tweede dunne laag op het oppervlak aanbrengen. Voor het mooiste resultaat, eventuele uitloop op kitnaden verwijderen. Het geheel jaarlijks met 1 nieuwe laag onderhouden. Teak-O-Bello en Teak-O-Clean & Bright tasten de kitnaden in teakdekken niet aan.

19 KLEURLAKSYSTEMEN Eéncomponent kleurlaksysteem Na voorbehandeling: stappen 1 Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. EPIFANES Multi 1 Verfverdunning 5 18 uur Pagina 59 Marine Primer droog hout 2 EPIFANES Combi n.v.t. 24 uur Alleen plamuren indien noodzakelijk Pagina 66 Plamuur droog Maximaal 1 mm per laag naar keuze: 3 EPIFANES 1 Verfverdunning uur 320 droog Alleen de geplamuurde delen Pagina 56 Mono-urethane uur 360 nat = voorlaklaag uur 400 nat Fijner schuren is mogelijk tot 800 nat OF: 3 EPIFANES 1 Verfverdunning uur 320 droog Alleen de geplamuurde delen Pagina 53 Bootlak uur 360 nat = voorlaklaag uur 400 nat Fijner schuren is mogelijktot 800 nat OF: 3 EPIFANES 1 Verfverdunning uur 320 droog Alleen de geplamuurde delen Pagina 56 Nautiforte uur 360 nat = voorlaklaag uur 400 nat Fijner schuren is mogelijk tot 800 nat Antislipsysteem Voor het aanbrengen van een antisliplaag op het dek kunnen de laatste twee gekozen af lakla gen van het hiervoor beschreven systeem vervangen worden door twee lagen Epifanes Antislipverf of Epifanes Mono-urethane waaraan Epifanes Anti slippoeder is toegevoegd. Onderhoud van ééncomponent verfsystemen Indien het verfwerk nog intact is, kunnen na reinigen, ontvetten en licht schuren met droogschuurpapier nr. 320 één of meer nieuwe aflakla gen worden aange bracht.slecht of beschadigd werk dient verwijderd te worden en op dezelfde wijze behandeld als kaal hout totdat er geen verschil meer is met het nog aanwezige werk. Vervolgens het gehele oppervlak van één of meerdere nieuwe aflaklagen voorzien. Zowel Epifanes Mono-urethane, Epifanes Bootlak en Epifanes Nautiforte kunnen, na reiniging en schuren van het reeds aanwezige systeem, over vrijwel ieder ééncomponent verfsysteem worden aange bracht, ongeacht of 19

20 dit een bestaand Epifanes systeem of een ééncomponent verfsysteem van een ander merk is. Indien de voorkeur uitgaat naar een tweecomponenten afwerking, kan op de dof geschuurde ééncomponent ondergrond 1 laag Epifanes Multi Marine Primer worden aangebracht. Vervolgens kunnen na 48 uur en schuren met nr. 220 droog schuurpapier 2 of meer lagen Epifanes Poly-urethane Bootlak kleur worden aangebracht. Tweecomponenten kleurlaksysteem Na voorbehandeling: stappen 1 Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. EPIFANES Epoxy 1 D uur Aanbrengen met stugge kwast om het Pagina 59 Primer Verdunning droog hout optimaal te vullen 2 EPIFANES Epoxy n.v.t. 24 uur Alleen plamuren indien noodzakelijk Pagina 64 Filler 1300 droog Voor het schuren de plamuur afnemen met water/azijn of water/ammonia of wasbenzine of polyester ontvetter om plaklaagje te verwijderen 3 4 EPIFANES Epoxy 1 D uur 320 droog Primer Verdunning EPIFANES Poly- 3 Poly-urethane uur 360 nat Indien de volgende laag binnen 48 uur Pagina 57 urethane Bootlak Kwastverdunning of fijner wordt aangebracht is tussenschuren niet absoluut noodzakelijk. Onderhoud van tweecomponenten verfsystemen Indien het verfwerk nog intact is, kunnen na reinigen, ontvetten en licht schuren met droogschuurpapier nr. 320 één of meer nieuwe aflakla gen worden aange bracht. Slecht of beschadigd werk dient verwijderd te worden en op dezelfde wijze behandeld als kaal hout totdat er geen verschil meer is met het nog aanwezige werk. Vervolgens het gehele oppervlak van één of meerdere nieuwe aflaklagen voorzien. Het is mogelijk om na het dof schuren van de eerste laag Poly-urethane Bootlak twee lagen ééncomponent Epifanes Mono-urethane of Epifanes Nautiforte aan te brengen. Hieraan wordt soms de voorkeur gegeven omdat een ééncomponent aflak zich eenvoudi ger laat verwerken en bijwerken dan een tweecomponenten aflak. 20

Epifanes Bootlak kleuren

Epifanes Bootlak kleuren PRODUCTINFORMATIEBLAD Epifanes Bootlak kleuren Klassieke eencomponent jachtlak Type Basis Eigenschappen Toepassing Kleuren Luchtdrogend Lijnolie gemodificeerde alkydhars. Zeer hoogglanzende, ééncomponent

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten VERFSYSTEMEN Woodcore jachten Woodcore onder de waterlijn Woodcore boven de waterlijn Woodcore dek Woodcore opbouw Woodcore interieur www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 JACHTEN WOODCORE EPOXY INHOUD

Nadere informatie

KOLIBRI Reparatie en onderhoud

KOLIBRI Reparatie en onderhoud KOLIBRI Reparatie en onderhoud Inleiding Conventionele systemen Twee componenten systemen Nieuwe kolibries Aanvullende informatie www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 pagina 1 van 7 INHOUD De IJssel

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN VOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY

VERFSYSTEMEN VOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY VOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY Billy Black 003 VOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY Verschillende soorten polyester Polyester, ook wel bekend als GRP (Glass Reinforced Plastic), wordt gemaakt uit polyesterhars, versterkt

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN VOOR HOUT

VERFSYSTEMEN VOOR HOUT VERFSYSTEMEN VOOR HOUT Billy Black 2003 Hout, een mooi en natuurlijk materiaal Hout combineert sterkte met flexibiliteit, laat zich verwerken tot fraaie vormen en constructies (delen, latten, overnaads)

Nadere informatie

Standaard verfsystemen Hout

Standaard verfsystemen Hout Standaard verfsystemen Hout De complete standaard verfschema s van International Paint kunt u vinden op de website yachtpaint.com. Onder het kopje Info Center Technische bulletins, hier vindt u de meest

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DOUBLE COAT. pagina 1 van 8. hoofdgroep probleem oplossing

VEEL GESTELDE VRAGEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DOUBLE COAT. pagina 1 van 8. hoofdgroep probleem oplossing pagina 1 van 8 OVER DOUBLE COAT antislip antislip Hoe verwijder ik eenvoudig een één componenten verfsysteem van een bestaand antislip profiel van een polyester boot? Kan ik Double Coat over een antislip

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Polyester jachten

VERFSYSTEMEN Polyester jachten VERFSYSTEMEN Polyester jachten Polyester Osmose behandeling Polyester onder de waterlijn Polyester boven de waterlijn Polyester dek Polyester opbouw Polyester interieur www.de-ijssel-coatings.nl januari

Nadere informatie

Verfsystemen en producten

Verfsystemen en producten Verfsystemen en producten Adviezen en verfsystemen Productomschrijving 2 Adviezen 37 Blanke lakken 10 Polyester 40 Kleurlakken 16 Staal 42 Onderhoudsproducten voor teak 20 Hout schilderen 43 Primers 24

Nadere informatie

hout Zo kunt u zelf Overzicht producten Stappenplannen

hout Zo kunt u zelf Overzicht producten Stappenplannen hout Zo kunt u zelf houtproblemen Productinformatie oplossen Overzicht producten Stappenplannen Houtvuller Heeft u een beschadigde deur of een verrot kozijn? In deze folder vindt u hulp om de meest voorkomende

Nadere informatie

De norm voor houten vloeren

De norm voor houten vloeren De norm voor houten vloeren Een complete lijn lakproducten voor de afwerking van parket en houten vloeren Parketlak Projectlak voor harde houtsoorten en intensieve belasting TRAE LYX PARKETLAK is een waterverdunbare

Nadere informatie

Aluminium schuren 1-component

Aluminium schuren 1-component BOUWMATERIAAL : ALUMINIUM / ONBEHANDELD VOORBEHANDELING : ONTVETTEN / SCHUREN VERF TYPE : 1-COMPONENT APPLICATIE : KWAST / ROLLER VOORBEHANDELING VOOR ALLE ALUMINIUM DELEN 1. Het oppervlak ontvetten met

Nadere informatie

POLYESTER Herstel en preventie van osmose

POLYESTER Herstel en preventie van osmose POLYESTER Herstel en preventie van osmose Inleiding Hoe osmose ontstaat Herkennen van osmose Osmose herstel Osmose preventie Systeem osmose herstel Systeem osmose preventie www.de-ijssel-coatings.nl januari

Nadere informatie

DATA SHEET 956 TEKNOPLAST PRIMER 7

DATA SHEET 956 TEKNOPLAST PRIMER 7 www.teknos.com DATA SHEET 956 TEKNOPLAST PRIMER 7 11 01.02.2008 Epoxy Primer VERF TYPE TEKNOPLAST PRIMER 7 is een oplosmiddeldragende epoxy primer in twee delen met een lage inhoud oplosmiddel. GEBRUIK

Nadere informatie

Sigma Tigron Aqua Matt

Sigma Tigron Aqua Matt februari 2011 TECHNISCHE FICHE Omschrijving Matte slijtvaste watergedragen lakverf voor binnen op basis van acrylaatpolyurethaan met LTA en QDS technologie. Gebruiksdoel Voor- en aflak voor hoogwaardige

Nadere informatie

Leveringsprogramma voor de binnenvaart

Leveringsprogramma voor de binnenvaart Werdol Werdol Leveringsprogramma voor de binnenvaart Epifanes Epifanes en en Voortvarend Voortvarend schilderen schilderen met met Inhoud Introductie 3 Productoverzicht 4 Kleurlakken 4 Blanke aflakken

Nadere informatie

Zelf schilderen. Schilderen Schilderen van nieuw hout Schilderen van geverfd hout Schilderen van radiatoren Sausen Kwaliteitseisen

Zelf schilderen. Schilderen Schilderen van nieuw hout Schilderen van geverfd hout Schilderen van radiatoren Sausen Kwaliteitseisen Zelf schilderen Schilderen Schilderen van nieuw hout Schilderen van geverfd hout Schilderen van radiatoren Sausen Kwaliteitseisen Zelf schilderen 2 Het interieur van de woning verfraaien? Een ander verfje,

Nadere informatie

DEUREN & RAMEN BINNEN EN BUITEN VOORBEREIDING & AFWERKING. De Waegenaere NV

DEUREN & RAMEN BINNEN EN BUITEN VOORBEREIDING & AFWERKING. De Waegenaere NV DEUREN & RAMEN BINNEN EN BUITEN VOORBEREIDING & AFWERKING De Waegenaere NV Bieke Voorbereiding van deuren en ramen binnen en buiten met lakverf Op nieuw onbeschilderd hout Oneffenheden of onvoldoende geschaafd

Nadere informatie

De norm voor houten vloeren

De norm voor houten vloeren De norm voor houten vloeren Een complete lijn lakproducten voor de afwerking van parket en houten vloeren Naturel Projectlak intensief huiselijk en commercieel gebruik TRAE LYX NATUREL is een ultra matte

Nadere informatie

1693_NL _SIKKENS GUIDE 07 26/7/07 11:51 Page 10 VOORDAT U BEGINT

1693_NL _SIKKENS GUIDE 07 26/7/07 11:51 Page 10 VOORDAT U BEGINT VOORDAT Wilt u het beste resultaat bereiken, dan is een goede voorbereiding van het allergrootste belang. Die maakt het totale karwei uiteindelijk makkelijker en sneller uitvoerbaar. Nagelaten of slecht

Nadere informatie

CWS C O W I D U R 2K PUR HOLZSIEGEL P U R GLÄNZEND

CWS C O W I D U R 2K PUR HOLZSIEGEL P U R GLÄNZEND CD-COLOR TECHNISCHE FICHE NR. 100 CWS C O W I D U R 2K PUR HOLZSIEGEL P U R GLÄNZEND PRODUCTBESCHRIJVING : Cowidur 2K PUR Holzsiegel met UV-filter is een 2-componente polyurethaan.vernis. De droging gebeurt

Nadere informatie

Sigma Flexidur 4825 Houtrenovatie systemen

Sigma Flexidur 4825 Houtrenovatie systemen INLEIDING Voor het effectief en duurzaam herstellen van aangetast hout heeft Sigma Coatings het Sigma Flexidur Houtrenovatie systeem. De Sigma Flexidur houtreparatieproducten zijn gebaseerd op tweecomponenten

Nadere informatie

Voorbewerking ondergrond

Voorbewerking ondergrond Voorbewerking ondergrond De kwaliteit van een herstelling is vooral afhankelijk van een goede voorbewerking van de ondergrond. Het respecteren van de grofte van het schuurpapier. Respecteer de technische

Nadere informatie

3.7 Herstellingen met polyester

3.7 Herstellingen met polyester 3.7 Herstellingen met polyester Materiaallijst PLAMUURMES OF SPATEL U hebt de keuze uit kunststof en metalen spatels. Van belang is dat ze voldoende flexibel zijn. VLAKSCHUURMACHINE Gebruik dit toestel

Nadere informatie

Inhoud. Sealer 18. Primer 19. Krijtverf 6-7. Boenwas Krijtwas 20. Kalkverf 8-9. Gevelverf 21. Matte Lak 10-11. Kleurenkaart 22-23.

Inhoud. Sealer 18. Primer 19. Krijtverf 6-7. Boenwas Krijtwas 20. Kalkverf 8-9. Gevelverf 21. Matte Lak 10-11. Kleurenkaart 22-23. Inhoud Krijtverf 6-7 Kalkverf 8-9 Matte Lak 10-11 Lakken 12-13 Sealer 18 Primer 19 Boenwas Krijtwas 20 Gevelverf 21 Kleurenkaart 22-23 Contactgegevens 24 Vloerverf 14-15 Betonlook Verf 16 Betonlook Stuc

Nadere informatie

POLYMAT Handleiding polyester algemeen. Inhoud. 1. Algemeen

POLYMAT Handleiding polyester algemeen. Inhoud. 1. Algemeen Hoekseize 3, 8711 HR WORKUM, tel.: 0515-543556, info@polymat.nl www.polymat.nl Inhoud 1. Algemeen 2. Gereedschappen 3. Voorbereiding 4. Aanbrengen Poly-Hechtgronding 5. Het lamineren van polyesterhars

Nadere informatie

ONDERHOUDSGIDS. Premium Yacht Paint

ONDERHOUDSGIDS. Premium Yacht Paint ONDERHOUDSGIDS Premium Yacht Paint UW SCHIP EN SIKKENS EEN STERK TEAM Voor alle jachten van polyester, houtepoxy, hout, staal en aluminium. 1-component, 2- componenten en combinatiesystemen. Alles over

Nadere informatie

ONDERHOUDSGIDS OMDAT UW SCHIP HET VERDIENT

ONDERHOUDSGIDS OMDAT UW SCHIP HET VERDIENT HOUT STAAL POLYESTER KWALITEIT SINDS 1831 ONDERHOUDSGIDS OMDAT UW SCHIP HET VERDIENT 2 VOORWOORD SERTAM AUDENT? INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 01 07 Pagina 05 ANTIFOULING Pagina 27 10 KLEUREN Pagina 41 WELK VERFSYSTEEM

Nadere informatie

Handleiding Pure & Original Marrakech Walls

Handleiding Pure & Original Marrakech Walls Handleiding Pure & Original Marrakech Walls Inhoud Algemene informatie over Pure & Original Marrakech Walls...1 Gebruikersinformatie voor Pure & Original Marrakech Walls...1 Benodigde materialen...1 Pure

Nadere informatie

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal.

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal. Handleiding Het werken met een polyester mal. Hoekseize 3 8711 HR WORKUM tel.: 0515-543556 info@polymat.nl www.polymat.nl. Het werken met een polyester mal. 1. Info vooraf 2. Mallen bouw en plug. 3. het

Nadere informatie

OLYMPIC PREMIUM ACRYLIC LATEX STAIN. - Invloeden waaraan deze middelen blootstaan. - Onderhoud met Olympic Premium Acrylic Latex Stain

OLYMPIC PREMIUM ACRYLIC LATEX STAIN. - Invloeden waaraan deze middelen blootstaan. - Onderhoud met Olympic Premium Acrylic Latex Stain OLYMPIC PREMIUM ACRYLIC LATEX STAIN - Productinformatie - Toepassingsgebied - Functie van afwerkmiddelen - Invloeden waaraan deze middelen blootstaan - Onderhoud met Olympic Premium Acrylic Latex Stain

Nadere informatie

Deel 5 - BINNENAFWERKING... 2

Deel 5 - BINNENAFWERKING... 2 INHOUDSOPGAVE Deel 5 - BINNENAFWERKING... 2 53. BINNENVLOERAFWERKINGEN... 3 53.00. binnenvloerafwerkingen - algemeen... 3 53.20. houten vloerbekledingen - algemeen... 3 53.22. houten vloerbekledingen planken

Nadere informatie

voor het plaatsen van Lincrusta

voor het plaatsen van Lincrusta Verwerkingsvoorschriften voor het plaatsen van Lincrusta Verwerkingsvoorschriften voor het plaatsen van Lincrusta Om een perfect resultaat te garanderen, bevelen wij u aan volgende plaatsingsaanwijzing

Nadere informatie

PU Vloercoating Gietvloer (gietvloer polyurethaan)

PU Vloercoating Gietvloer (gietvloer polyurethaan) PU Vloercoating Gietvloer (gietvloer polyurethaan) Onze PU Vloercoating is een zelf egaliserende gietvloer van topkwaliteit, op basis van oplosmiddelvrije polyurethanen. Dat maakt deze vloerafwerking heel

Nadere informatie

DE BESTE PRODUCTEN VOOR MONTAGE EN ONDERHOUD

DE BESTE PRODUCTEN VOOR MONTAGE EN ONDERHOUD DE BESTE PRODUCTEN VOOR MONTAGE EN ONDERHOUD MONTAGE & ONDERHOUD Eén aanspreekpunt voor alles! Het juiste montage- en onderhoudsproduct voor elke eerste industriële laklaag. Passion for wood MONTAGE- EN

Nadere informatie

TECHNISCHE INFORMATIE COLORSEEN TIMBERSTAIN. T.b.v. Topgold Vlotdelen, Verduurzaamd vuren, 25x200mm, 25x275mm en 75x75mm (hoeklat)

TECHNISCHE INFORMATIE COLORSEEN TIMBERSTAIN. T.b.v. Topgold Vlotdelen, Verduurzaamd vuren, 25x200mm, 25x275mm en 75x75mm (hoeklat) TECHNISCHE INFORMATIE COLORSEEN TIMBERSTAIN T.b.v. Topgold Vlotdelen, Verduurzaamd vuren, 25x200mm, 25x275mm en 75x75mm (hoeklat) Kleur: Ebony (zwart, TS050710-AN) - Type materiaal - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Transparante houtafwerking. Natuurlijke bescherming

Transparante houtafwerking. Natuurlijke bescherming Transparante houtafwerking Natuurlijke bescherming Optimale bescherming Hout leeft! Juist daarom is hout bijzonder, karakteristiek en warm. Het is ook sterk, licht in gewicht en op vele manieren toepasbaar.

Nadere informatie

BESCHERMEN EN DECOREREN

BESCHERMEN EN DECOREREN BESCHERMEN EN DECOREREN van parketten en trappen V33 BELGIUM SPRL-BVBA Ambachtenstraat 6 B-3210 LUBBEEK TEL : 016 62 92 92 www.v33.com ZV6103/C Eurêka 06/2004 RCS LONS B 305 690 158 een passie voor hout

Nadere informatie

PROCESBEOORDELING BINNENSCHILDERWERK

PROCESBEOORDELING BINNENSCHILDERWERK PROCESBEOORDELING BINNENSCHILDERWERK Project Vrijstaande woning te Boxtel Opdrachtgever Particulier Uitvoerend bedrijf Schildersbedrijf A. Jacobs Nummer AF deelnemer 891 Datum controle 29 april 2015 Gecontroleerd

Nadere informatie

MODEL, MAL & PRODUCT Systemen voor modellen

MODEL, MAL & PRODUCT Systemen voor modellen MODEL, MAL & PRODUCT Systemen voor modellen Inleiding Het model Afwerking van het model De mal Productie van de mal Verfsystemen voor modellen www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 pagina 1 van 7 MODEL,

Nadere informatie

Sigma Coltura EP Impregnating Primer. Blik basis en verharder, samen 2 liter. Blik basis en verharder, samen 10 liter.

Sigma Coltura EP Impregnating Primer. Blik basis en verharder, samen 2 liter. Blik basis en verharder, samen 10 liter. OMSCHRIJVING Oplosmiddelvrije, tweecomponenten, semi-transparante primer voor buiten en binnen op basis van epoxy. GEBRUIKSDOEL Primerlaag in Sigma Coltura vloerafwerkingssystemen. Kleeflaag ten behoeve

Nadere informatie

Bepaling van hechting van verflagen op hout

Bepaling van hechting van verflagen op hout Bepaling van de hechting van verflagen volgens de dubbele Andreas-kruissnede 1. Algemeen De hechting van verflagen in de praktijk op hout en houtachtige materialen kan bepaald worden door het maken van

Nadere informatie

ProGold vulmiddelen 1108/5K/001/C13407 De AnDere helft van Uw werk

ProGold vulmiddelen 1108/5K/001/C13407 De AnDere helft van Uw werk ProGold vulmiddelen De andere helft van uw werk Getest en heel erg goed bevonden Vakmanschap en goed materiaal: dat levert topkwaliteit op. Het eerste is uw specialisme, het tweede de onze. ProGold ontwikkelde

Nadere informatie

CARIBBEAN PAINT FACTORY ARUBA INC. UNIFORME LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERFPRODUCTEN

CARIBBEAN PAINT FACTORY ARUBA INC. UNIFORME LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERFPRODUCTEN BESTEK: VERFABRIKANT BEWERKINGEN MEDE VAN TOEPASSING SCHILDERWERKEN CARIBBEAN PAINT FACTORY ARUBA INC. SABANA BLANCO 16-A ARUBA. HET SCHILDERWERK GOED DEKKEND EN EGAAL VAN KLEUR EN ZONDER AANZETTEN OP

Nadere informatie

Goed geschuurd GRP, polyester fillers, fabrieksprimer en oude aflak in goede conditie.

Goed geschuurd GRP, polyester fillers, fabrieksprimer en oude aflak in goede conditie. Product Data Sheet Oktober 2011 INTERNATIONAL MASTER ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK H4700V Eco+ Primer Surfacer P565-4471, P565-4475 & P565-4477 Product Beschrijving P565-4471 Eco+ Primer Surfacer Light

Nadere informatie

KENMERKENBLAD. Sigma Coltura PUR Finish 1K SF Satin

KENMERKENBLAD. Sigma Coltura PUR Finish 1K SF Satin OMSCHRIJVING Oplosmiddelvrije, ééncomponenten, UV-bestendige topcoating voor buiten en binnen op basis van vochtverhardende polyurethan. GEBRUIKSDOEL Afwerklaag in Sigma Coltura vloercoatingsystemen. Toe

Nadere informatie

PRODUCT INFORMATIE : INDUSTRIELAK

PRODUCT INFORMATIE : INDUSTRIELAK PRODUCT INFORMATIE : INDUSTRIELAK Productomschrijving Industriële afwerkingslak op basis van gemodificeerde kortolie/alkydharsen ontworpen voor binnen en buiten. Voornaamste kenmerken Zeer goede buitenweerstand

Nadere informatie

SUPI SAUNA PRODUCTS. Voor een unieke beleving

SUPI SAUNA PRODUCTS. Voor een unieke beleving SUPI SAUNA PRODUCTS Voor een unieke beleving De Supi productlijn zorgt voor sfeer en beleving in de sauna en beschermt het hout. U houdt de sauna gemakkelijk schoon. De Supi productlijn omvat zeer geschikte

Nadere informatie

Bona Create - Inkleuren van houten vloeren

Bona Create - Inkleuren van houten vloeren Bona Create - Inkleuren van houten vloeren Gebruikersgids moderne & stijlvolle kleuren laag VOS-gehalte mooie en gelijkmatige kleuring veilig werken door de lange open tijd rustig werken kobaltvrij kan

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking Hoogwaardig multifunctioneel spuitpleistersysteem

Wand- en plafondafwerking Hoogwaardig multifunctioneel spuitpleistersysteem OMSCHRIJVING OPMERKING Het Brander Crystal-spuitpleistersysteem is een systeem voor het doeltreffend en economisch repareren, egaliseren en afwerken van vlakke, gladde ondergronden binnen. Het systeem

Nadere informatie

: Waarborg is een luchtdrogende hoogglanzende aflak voor buiten met een zeer hoge buitenduurzaamheid

: Waarborg is een luchtdrogende hoogglanzende aflak voor buiten met een zeer hoge buitenduurzaamheid Type 11-0075 : Waarborg is een luchtdrogende hoogglanzende aflak voor buiten met een zeer hoge buitenduurzaamheid en kleurechtheid. Samenstellingsindicatie : bindmiddel : een gemodificeerde solid siliconalkydhars

Nadere informatie

BROCHURE DRYWOOD WOODSTAIN VV

BROCHURE DRYWOOD WOODSTAIN VV BROCHURE DRYWOOD WOODSTAIN VV VERFTECHNISCH ADVIES voor houtconstructies, gevelbekleding en bergingen EEN KWALITEITSPRODUCT VAN DRYWOOD COATINGS B.V. H. ter Kuilestraat 181 Postbus 3954 7500 DZ Enschede

Nadere informatie

Product en bijbehorende materialen

Product en bijbehorende materialen Omschrijving Duurzame tweecomponentenlak op acrylaatbasis voor het spuiten van vrachtwagens en staalconstructies. Met behulp van Autocoat BT 800 Matting Paste 475 kunt u Autocoat BT omvormen tot een chassiscoating

Nadere informatie

CLAASSEN. Schilderwerken. Onderhoud Nieuwbouw Beglazing. Onderhouds advies schilderwerk

CLAASSEN. Schilderwerken. Onderhoud Nieuwbouw Beglazing. Onderhouds advies schilderwerk Onderhouds advies schilderwerk U bent langer verzekerd van een goede bescherming door regelmatig onderhoud te plegen. Indien u zelf dit onderhoud gaat uitvoeren hebben wij hiervoor een onderhoudsadvies

Nadere informatie

Hout Coatings. Planhus ONDERHOUDSADVIES. uw verfspecialist voor houten woningen en projecten

Hout Coatings. Planhus ONDERHOUDSADVIES. uw verfspecialist voor houten woningen en projecten ONDERHOUDSADVIES Planhus Onderhouds en schilder advies Planhus Geachte heer/mevrouw, U hebt gekozen voor een houten huis. Dat is een bewuste, verstandige keuze waarmee wij u van harte mee feliciteren.

Nadere informatie

Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel

Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel Inhoudsopgave 6302986 - Bison Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel Emmer 2,5 kg NL/FR 2 6302987 - Bison Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel Emmer 5 kg NL/FR 4 6302988 - Bison Wand&Klaar Behanglijm Glasweefsel

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking 4934 Systeem met spuitpleisterafwerking

Wand- en plafondafwerking 4934 Systeem met spuitpleisterafwerking Brander Afbouwprodukten 1/ 5 april 2004 OMSCHRIJVING ALGEMENE ASPECTEN Branderspack S is een spuitpleister voor het doeltreffend en economisch afwerken van vlakke, gladde ondergronden binnen. De spuitpleister

Nadere informatie

LEGWIJZER TRADITIONEEL/VEROUDERD PARKET

LEGWIJZER TRADITIONEEL/VEROUDERD PARKET LEGWIJZER TRADITIONEEL/VEROUDERD PARKET Ondervloercontrole Alvorens te starten met het leggen van een tapisvloer is het noodzakelijk de ondervloer te controleren. Gezien de complexiteit van de aangeboden

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 09.00 10.30 uur BOUWTECHNIEK-SCHILDEREN CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 45

Nadere informatie

KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM. Toepassingsgebied

KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM. Toepassingsgebied KEIM ANTI-GRAFFITISYSTEEM Toepassingsgebied Toepassingsgebied: Alle niet behandelde en behandelde ondergronden binnen en buiten, met name minerale ondergronden zoals baksteen, pleisterwerk, kalkzandsteen,

Nadere informatie

Wand-, plafond- en gevelafwerking Sierpleistersystemen

Wand-, plafond- en gevelafwerking Sierpleistersystemen OMSCHRIJVING Brander sierpleisters zijn bedoeld om vlakke ondergronden op een decoratieve wijze te beschermen en te verfraaien. De sierpleistersystemen zijn, afhankelijk van het type sierpleister, buiten

Nadere informatie

305 BetonDesign. Toepassing: Voor het realiseren van een decoratieve betonuitstraling op vloeren en wanden in een laagdikte van 1 1,5 mm.

305 BetonDesign. Toepassing: Voor het realiseren van een decoratieve betonuitstraling op vloeren en wanden in een laagdikte van 1 1,5 mm. Forbo Eurocol BV Postbus 130, NL-1520 AC Wormerveer T +31 (0)75 627 16 00, F +31 (0)75 628 35 64 info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.com Productvoordelen: - Gebruiksklaar - Eenvoudig te verwerken - Spanningsvrij

Nadere informatie

Acryl hoogglans wordt aangeboden als prijsalternatief voor de gepolierde hoogglans lakdeuren.

Acryl hoogglans wordt aangeboden als prijsalternatief voor de gepolierde hoogglans lakdeuren. MATERIALEN VOOR FRONTEN ACRYL Eigenschappen acryl Acryl hoogglans wordt aangeboden als prijsalternatief voor de gepolierde hoogglans lakdeuren. Acryl hoogglans is een kunststof en kan enkel als vlakke

Nadere informatie

Wand- en plafondafwerking Multifunctioneel sierpleistersysteem

Wand- en plafondafwerking Multifunctioneel sierpleistersysteem OMSCHRIJVING ALGEMENE ASPECTEN Branderbriljant is een multifunctioneel sierpleistersysteem, bedoeld om vlakke, gladde ondergronden te repareren, te egaliseren en op een industriële wijze decoratief af

Nadere informatie

HEMPEL S JACHTLAKKEN INHOUD

HEMPEL S JACHTLAKKEN INHOUD HEMPEL S JACHTLAKKEN INHOUD De combinatie van ervaring met kwaliteit Al zo n 80 jaar staat de naam Hempel in de scheepvaart voor kwaliteit. Zo lang hebben wij al ervaring met research en ontwikkeling.

Nadere informatie

Leerjaar 2 : Doelenlijst leerroute A, B en C

Leerjaar 2 : Doelenlijst leerroute A, B en C Leerjaar 2 : Doelenlijst leerroute A, B en C Thema 7: Klussen in en om het huis Praktijkkern d: Schilderwerk uitvoeren Thema 7 Praktijkkern d Klussen in en om het huis Schilderwerk uitvoeren Overkoepend

Nadere informatie

Werken met polyester, Uitgebreide handleiding.

Werken met polyester, Uitgebreide handleiding. Werken met polyester, Uitgebreide handleiding. 1)De ondergrond. In bijna de meeste toepassingen is een goede hechting met de ondergrond zeer belangrijk. Voor een goede hechting is het noodzakelijk dat

Nadere informatie

bouwtechniek-schilderen CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 5

bouwtechniek-schilderen CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 5 bouwtechniek-schilderen CSPE KB 2011 minitoets bij opdracht 5 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld

Nadere informatie

Handleiding EPOXYVLOER

Handleiding EPOXYVLOER Handleiding EPOXYVLOER Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Toepassing...2 Algemene gegevens en adviezen...2 Ondergrond...4 De Primerlaag...5 De Schraplaag (optioneel)...5 De EP Gietvloer A300...5 Anti-sliplaag...6

Nadere informatie

Handleiding GIETVLOER

Handleiding GIETVLOER Handleiding GIETVLOER Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Toepassing...2 Algemene gegevens en adviezen...2 Ondergrond...4 De Primerlaag...5 De Schraplaag...5 De PU Gietvloer...5 De PU Aflaklaag...5 Anti-sliplaag...6

Nadere informatie

Optimale verfhechting. Achterzijde kan onbehandeld blijven. Langere levensduur en lagere onderhoudskosten. Arbeids- en verfbesparend

Optimale verfhechting. Achterzijde kan onbehandeld blijven. Langere levensduur en lagere onderhoudskosten. Arbeids- en verfbesparend Optimale verfhechting Achterzijde kan onbehandeld blijven Langere levensduur en lagere onderhoudskosten Arbeids- en verfbesparend Mooi en duurzaam eindresultaat Opgebouwd uit duurzame fineren Zeer vlakke

Nadere informatie

CWS COWIRANT PUR-Klarlack

CWS COWIRANT PUR-Klarlack Technische fiche Nr. 106 Datum: 11 / 2014 Type Eenkomponent PU-Alkydlak, zijdeglanzend of glanzend Toepassing Oersterke, zijdeglanzende (of glanzende) transparante renovatielaag voor houten ondergronden,

Nadere informatie

Sigma Multi. Duurzame verfsystemen voor metaal en kunststof.

Sigma Multi. Duurzame verfsystemen voor metaal en kunststof. Sigma Multi Duurzame verfsystemen voor metaal en kunststof. Inhoud Toepassingsgebied Normale belasting 4 Zware belasting 6 Keuze matrix Product- en adviesoverzicht 8 Sigma Multi productassortiment Normale

Nadere informatie

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc.

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. NIEUW Rigips TopStuc Stap-voor-stap handleiding Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. www.rigips.nl DOE - HET - ZELF MET RIGIPS. DAN ZIT HET ZO! Stukadoren

Nadere informatie

Plaatmateriaal. Productinformatie. Folder 68 6.9

Plaatmateriaal. Productinformatie. Folder 68 6.9 Plaatmateriaal Productinformatie Folder 68 6.9 Plaatmateriaal Plaatmateriaal is een veelzijdig materiaal dat zowel voor decoratieve als constructieve doeleinden geschikt is. GAMMA heeft voor iedere toepassing

Nadere informatie

Tegelen op hout. www.omnicol.info

Tegelen op hout. www.omnicol.info Tegelen op hout www.omnicol.info TEGELEN OP HOUT Tegelen op hout ligt niet voor de hand. Immers, keramische tegels en houten ondergronden zijn materiaalsoorten die niet goed samen gaan. Tegels zijn hard

Nadere informatie

Roestomvormer + primer

Roestomvormer + primer Roestomvormer + primer 1. Productbeschrijving: Het enigste gepatenteerde Roestomvormer en grondlaag systeem in één, wereldwijd de eerste roestomvormer en primer met epoxyhars, het ORIGINELE product uit

Nadere informatie

De norm voor houten vloeren

De norm voor houten vloeren Producten VOLDOEN AAN VOS 2010 De norm voor houten vloeren Een complete lijn olieproducten voor de afwerking van parket en houten vloeren Rustieke Loogbeits TRAE LYX RUSTIEKE LOOGBEITS is een reactieve

Nadere informatie

Muurverfsysteem voor binnen 4970 wand- en plafondafwerking. Muurverf Eigenschappen Schrobvastheid

Muurverfsysteem voor binnen 4970 wand- en plafondafwerking. Muurverf Eigenschappen Schrobvastheid OMSCHRIJVING Watergedragen muurverfsysteem voor de afwerking van wanden en plafonds binnen. De in dit systeemblad genoemde muurverven onderscheiden zich in glansgraad, eigenschappen en schrobvastheid.

Nadere informatie

Wand-, plafond- en gevelafwerking 4941 Watergedragen muurverfsystemen

Wand-, plafond- en gevelafwerking 4941 Watergedragen muurverfsystemen Brander Afbouwprodukten 1/6 november 1998 OMSCHRIJVING ALGEMENE ASPECTEN Brander watergedragen muurverfsystemen kunnen, afhankelijk van het type muurverf, gekozen worden om technische of esthetische redenen.

Nadere informatie

Liquid Rubber: de keuze van de professional!

Liquid Rubber: de keuze van de professional! Behandeling afdichten binnenkant kelder HighBuild S-200 Begin met een droge, schone en geëgaliseerde ondergrond waarin de grootste gaten en scheuren van tevoren zijn afgedicht en oneffenheden zijn verwijderd.

Nadere informatie

Reinigingsinstructies

Reinigingsinstructies Reinigingsinstructies ROMEX is een producent van industriële vloeren uit kunsthars. Deze zijn in principe eenvoudig te reinigen, maar moeten regelmatig onderhouden worden om hun jarenlange esthetische

Nadere informatie

MICHI EL. Verftest Bio-based muurverf In opdracht van Thatchtec BV 10 december 1914. Door Michiel Tollenaar uitgevoerd

MICHI EL. Verftest Bio-based muurverf In opdracht van Thatchtec BV 10 december 1914. Door Michiel Tollenaar uitgevoerd Verftest Bio-based muurverf In opdracht van Thatchtec BV 10 december 1914 Door Michiel Tollenaar uitgevoerd Om te onderzoeken hoe het product (poederverf) bevalt bij degenen die ze verwerken hebben jullie

Nadere informatie

Gelcoat repareren Inleiding Waarvan een polyester boot gemaakt is

Gelcoat repareren Inleiding Waarvan een polyester boot gemaakt is Gelcoat repareren Inleiding... 1 Waarvan een polyester boot gemaakt is... 1 Pinholes en gelcoat... 2 Krassen en beschadigingen... 3 De diepe kras... 4 De ster... 4 Inleiding Dit document beschrijft het

Nadere informatie

bevestiging Pimp flexible

bevestiging Pimp flexible bevestiging Pimp flexible Beste klant, Bedankt voor uw bestelling bij PimpYourKitchen, dé manier om uw keuken van een unieke op maat gemaakte achterwand te voorzien. In deze handleiding geven wij instructies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6306553 - Bison Poly Max Original Wit Koker 425 g NLFR 12

Inhoudsopgave. 6306553 - Bison Poly Max Original Wit Koker 425 g NLFR 12 Inhoudsopgave 6306530 - Bison Poly Max Original Wit Koker 425 g NL 2 6306534 - Bison Poly Max Original Grijs Koker 425 g NL 4 6306536 - Bison Poly Max Original Bruin Koker 425 g NL 6 6306538 - Bison Poly

Nadere informatie

1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M²

1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M² 1 SET VOOR GEMIDDELD 9 M² Voor horizontale en verticale vlakken, alle soorten dekvloeren, beton, anhydriet, gips, betonblokken, hout, tegels of aardewerk. PRIMER MORTEL PIGMENT IMPREGNEER SEALER 1 liter

Nadere informatie

POLYESTER. Verpakking: 1-5- 20-220KG

POLYESTER. Verpakking: 1-5- 20-220KG POLYESTER R.18 X LAMINAT Voorversnelde polyesterhars, voor het vervaardigen van vormstukken, bekledingen en het uitvoeren van herstellingen. Verwerking met hand-lay-up. Verharder: 1 à 3% MEK.50 Verpakking:

Nadere informatie

Oriënterend onderzoek vloercoating op betonnen vloeren

Oriënterend onderzoek vloercoating op betonnen vloeren Tab 4 Steenachtig Titel Oorspronkelijke titel Auteur Bron Oriënterend onderzoek vloercoating op betonnen vloeren Idem Verf Advies Centrum Intern rapport Inleiding De vloeren van een parkeergarage zijn

Nadere informatie

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001

Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Applicatiemethoden voor Avery zelfklevende films uitgebracht: 20/09/2001 Avery zelfklevende films zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende kwaliteiten voor even zovele verschillende toepassingen.

Nadere informatie

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud

Handleiding PVC-kliktegels. Leginstructies Reiniging en onderhoud Handleiding PVC-kliktegels Leginstructies Reiniging en onderhoud Leginstructies Voorbereiding De PVC-kliktegels van Rubbermagazijn bieden eindeloze mogelijkheden om uw persoonlijke voorkeur te geven aan

Nadere informatie

Sikkens Systeem info Laksystemen voor Oldtimers

Sikkens Systeem info Laksystemen voor Oldtimers Sikkens Systeem info Laksystemen voor Oldtimers November 2006 1 Laksystemen voor Oldtimers Sikkens Systeem Info Toelichting In dit boekje treft u informatie aan over laksystemen die u kunt toepassen op

Nadere informatie

A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK

A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK A HECHTINGSPROEFKIT (HPK) WWW.ONDERHOUDNL.NL/HPK Bepaling van de hechting van verf op hout : de HPK (HechtingsProefKit) versie 2015 1. Voorwoord Dit document is opgesteld door de Commissie Verf op Hout.

Nadere informatie

Pyropenta. Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v.

Pyropenta. Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v. Pyropenta Onderhoudsvoorschriften 60 minuten brandwerende deuren Deurenfabriek Suselbeek b.v. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reinigingsonderhoud.. 4 3. Onderhoud laksysteem.... 4 3.1 Periodiek onderhoud

Nadere informatie

Belangrijker nog HS PROTECT BOUW beschermt uw relatie met uw klant!

Belangrijker nog HS PROTECT BOUW beschermt uw relatie met uw klant! HS PROTECT BOUW is een luchtdrogende coating ter bescherming van ramen en profielen tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol

Nadere informatie

TRAPPEN EN HOUTEN VLOEREN BEITSEN OF LAKKEN. De Waegenaere NV

TRAPPEN EN HOUTEN VLOEREN BEITSEN OF LAKKEN. De Waegenaere NV TRAPPEN EN HOUTEN VLOEREN BEITSEN OF LAKKEN De Waegenaere NV Bieke Trappen en houten vloeren Een trap en een vloer kan je op verschillende manieren aankleden. Je kunt hem beitsen, schilderen, vernissen

Nadere informatie

VERFTECHNISCH ADVIES VOOR NIEUWBOUWSCHILDERWERK

VERFTECHNISCH ADVIES VOOR NIEUWBOUWSCHILDERWERK VERFTECHNISCH ADVIES VOOR NIEUWBOUWSCHILDERWERK JAAR VAN UITVOERING 2011 Opgesteld door: Contactpersoon: De heer S.M. Wagtelenberg Mobiel: 06 53156990 E mail: mwagtelenberg@wijzonol.com De heer B. Palland

Nadere informatie

Kwaliteit op maat. Newport

Kwaliteit op maat. Newport Kwaliteit op maat Newport 2 Newport Actuele strakke lijnen, afgewisseld met paneeldeuren en de bijzondere infreesgrepen, geven het Newport programma een luxe, landelijke uitstraling. Newport is vervaardigd

Nadere informatie

Verwijder de beschermfolie net voor de oplevering en u biedt uw eindklant steeds opnieuw vloeren met dezelfde glans en kwaliteit als in uw showroom.

Verwijder de beschermfolie net voor de oplevering en u biedt uw eindklant steeds opnieuw vloeren met dezelfde glans en kwaliteit als in uw showroom. HS PROTECT FLOOR is een luchtdrogende coating ter bescherming van vloeren tijdens constructiewerken, transport en opslag. De coating kan eenvoudig worden aangebracht met een spuitpistool, verfrol of borstel.

Nadere informatie

Reinigings- en onderhoudshandleiding voor industrieel geoliede parketvloeren; conform DIN 18356

Reinigings- en onderhoudshandleiding voor industrieel geoliede parketvloeren; conform DIN 18356 Reinigings- en onderhoudshandleiding voor industrieel geoliede parketvloeren; conform DIN 18356 Geoliede oppervlakken zetten de individuele structuren van de verschillende houtsoorten extra in de verf.

Nadere informatie