Praktische adviezen en tips voor lak- en verfsystemen op hout, polyester, staal en aluminium. Yacht Coatings

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische adviezen en tips voor lak- en verfsystemen op hout, polyester, staal en aluminium. Yacht Coatings"

Transcriptie

1 Praktische adviezen en tips voor lak- en verfsystemen op hout, polyester, staal en aluminium. Yacht Coatings

2 Inhoud Inleiding 4 Algemene tips 4 Hout 9 Hout boven de waterlijn 10 Hout onder de waterlijn 24 Polyester 27 Polyester boven de waterlijn 28 Polyester onder de waterlijn 32 Staal 37 Staal boven de waterlijn 38 Staal onder de waterlijn 41 Aluminium 47 Aluminium boven de waterlijn 48 Aluminium onder de waterlijn 51 Productomschrijvingen 53 Overige producten 73 West System 73 Seapower 77 Overschilderbaartijden 79 Meest gestelde vragen 80

3 Watersportseizoen 2008 Beste watersporter, Voor iedereen die bekend is met onze producten of deze wil leren kennen, vernieuwen wij ieder jaar ons boekje met adviezen, systemen en tips. Ook deze uitgave is weer in een nieuw jasje gestoken en is de inhoud waar nodig op onderdelen gewijzigd en/of aangevuld. Vanaf pagina 76 worden de Epifanes Seapower producten uitgelegd.voor diegene die moeten verlijmen met epoxyhars is in deze brochure op pagina 72 een korte uiteenzetting van de WEST SYSTEM epoxyhars producten opgenomen. Wij hebben onze lak- en verf systemen voor hout, staal, polyester en aluminium zo overzichtelijk mogelijk voor u op een rijtje gezet. Helaas is het onmogelijk om in het boekje op alle vragen antwoord te geven. Met name op het gebied van reparatie en onderhoud zijn zo veel verschillende situaties denkbaar dat het ondoenlijk is om in het boekje alles uitputtend te behandelen. Het vragen van gericht advies aan de deskundigen binnen ons bedrijf kan hier echter de oplossing bieden. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen op telefoonnummer of bezoek de Epifanes-stand op Boot Holland en/of HISWA. Op onze website vindt u digitaal uitgebreide en overzichtelijke informatie over Epifanes jachtlakken, WEST SYSTEM epoxyharssystemen en Seapower Reinigers.Dankzij onze jarenlange kennis en ervaring in de water sport zijn wij in staat om voor praktisch elke situatie een doeltreffende oplossing te bieden. Door een strenge kwaliteitsbewaking en een doorlopende productontwikkeling voldoen onze producten ruimschoots aan de eisen die vanuit de markt en door de overheid aan kwaliteit en milieu worden gesteld. Wij wensen u een aangenaam en zonnig vaarseizoen.

4 Inleiding Hoewel het in het algemeen niet eenvoudig is om in het kort nauwkeurig weer te geven hoe nieuw schilderwerk en onderhoud van bestaand schilderwerk uitge voerd dient te worden, geeft dit boekje houvast bij de keuze van product, opbouw en verwerking. Bij nieuwbouw worden zoveel verschillende materialen toegepast en bij oudere schepen, die opnieuw behandeld worden, kan de toestand waarin het verfwerk zich bevindt zo verschillend zijn, dat door ons slechts richtlijnen kunnen worden gegeven. Het resultaat van het schilderwerk wordt in sterke mate mede bepaald door de omstandigheden waaronder de producten verwerkt worden en de conditie en de voorbehan de ling van de ondergrond. ALGEMENE TIPS Persoonlijke bescherming Het is aan te bevelen tijdens het droog(schuren) een geschikt stofmasker (P1 of P2) te dragen om inademing van fijne stofdeeltjes te vermijden. Bij het schuren van producten die lood- of chromaatdeeltjes bevatten dient altijd een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel (stoffilter P2) gedragen te worden. Bij droog schuren van een antifouling altijd stofmasker dragen. Het aanbrengen en drogen van verf dient plaats te vinden op goed geventileerde plaatsen met inachtneming van de juiste beschermingsmaatregelen. Voorkom dat verf op uw huid of in de ogen komt. Indien goede ventilatie niet mogelijk is draag dan een geschikt koolstofmas ker om inademing van oplosmiddeldampen te voorkomen. Ontvetten Voordat u gaat schuren moet de ondergrond eerst schoon en vetvrij zijn. Het meeste vuil kan in het algemeen verwijderd worden met water en ammoniak. Ontvetten van: Met: Bestaande verflagen Epifanes 1-C Spuitverdunning of wasbenzine Blank hout Epifanes 1-C Spuitverdunning of wasbenzine Tropisch hout Epifanes 1-C Spuitverdunning of wasbenzine of thinner Blank staal Epifanes Thinner Aluminium Epifanes 1-C Spuitverdunning of wasbenzine of thinner Polyester Epifanes Polyester Ontvetter Schuren Goed schuren is van belang om een optimale hechting tussen de lagen en een gladde en strakke ondergrond te verkrijgen. Schuur elke aangebrachte laag voor dat de volgende laag wordt aangebracht, tenzij anders is aangegeven. Iedere onder grond vereist de juiste keuze van type schuurpapier. Kale oppervlakken, primers, grondverven en plamuren dienen droog ge- 4

5 schuurd te worden om het inbrengen van vocht in de ondergrond te vermijden. Schuren tussen de aflaklagen kan het beste met fijn schuurpapier en water gebeuren. Voorkomen dient te worden dat schuurkrassen later nog in de aflak zichtbaar blijven. Een aanbeveling voor het type schuurpapier en korrelgrofte wordt in de beschreven systemen gegeven. Werkomgeving (temperatuur, relatieve vochtigheid, etc.) Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak droog is en ontdaan van vuil, vet, olie, roest, stof en andere ongerechtigheden. Werk zo veel mogelijk in een tocht-, stof- en vochtvrije ruimte. Schilder niet in de volle zon of onder vochtige omstan dig heden. Denk hierbij ook aan optrekkend vocht na het schilderwerk. Vocht kan op de nog niet aangedroogde verflaag slaan, waar door deze mat wordt. Twee com ponenten aflakken zijn op dit punt extra gevoelig. De relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 85% zijn, twee componenten aflakken dienen bij voorkeur onder de 70% relatieve luchtvochtigheid te worden aangebracht. Door plaatsing van een hygrometer in de werkomgeving kan de relatieve luchtvochtigheid worden gemeten. De meest ideale verwerkings temperatuur van de omgeving, het te lakken object en de verf is C. Let er op dat de temperatuur van de verf, het object en de omgeving geen grote onderlinge afwijking vertoont. Dit kan het verfwerk nadelig beïnvloeden. Voor ééncomponent producten geldt een minimale casco- en ver wer kings tem pe ratuur van 5 C., voor tweecomponenten producten is dit C. Verwerking van de verf beneden deze temperaturen kan droging en doorharding nadelig beïnvloeden, terwijl de mechanische eigenschappen niet of pas in een later stadium worden bereikt. De tem peratuur van het te behandelen oppervlak dient minimaal 3 C boven het dauwpunt te liggen. Het dauwpunt is de temperatuur waarbij lucht met een bepaalde relatieve luchtvochtigheid condenseert. Controleer de onder grond voor het schilderen op eventueel aanwezige vocht. Denk bij schilderwerk boven het hoofd op koude(re) dagen ook aan mogelijke condens vorming door neerslag van warme uitademingslucht op het koude casco. Verfgereedschap Gebruik uitsluitend goed, schoon en droog gereedschap. In het algemeen geeft verwerking met schone, langharige, slappe kwasten van goede schilderskwaliteit de beste eindresultaten. Door het aanbrengen met een goede kwast zal de verf niet alleen mooier uitvloeien, maar zorgt er tevens voor dat voldoende laagdikte wordt aangebracht. Dit is vooral van belang voor de beschermende eigenschappen en glansbehoud van de verf. Doordat met de roller slechts een beperkte laagdikte wordt gehaald (50 tot 75% van de laag bij kwastverwerking), is het raadzaam in ieder geval een extra laag aan te brengen. Gebruik bij rolverwerking van tweecomponenten producten uitsluitend nylonrollers of schapenvachtrollers. Deze rollertypes zijn bestand tegen de aanwezige ( scherpe ) oplosmiddelen. Eéncomponent grond lagen kunnen met een schuimroller of perlon roller worden aangebracht. Voor het 5

6 fijne lakwerk kunnen zeer fijne schuimrollers of niet-pluizende mohair rollers worden gebruikt (bij voorbeeld moltopren superfijn en velours). Verwerking met de roller kan tot vorming van een zgn. sinaasappelhuid leiden. Voor blanke producten wordt verwerking met de roller afgeraden. Verwerking, verdunningen en andere toevoegingen Schilder nooit te dik om doordrogingsproblemen of schroeien van de verf te voorkomen. Er kunnen beter twee dunne lagen aangebracht worden dan één dikke. Verdeel de verf goed en gelijkmatig. Verdun de verf niet meer dan noodza kelijk is. Te veel verdunning veroorzaakt zakkers en te weinig laagdikte, waardoor te weinig bescherming wordt verkregen en/of snel glansverlies optreedt. Te weinig verdunning kan van invloed zijn op de vloeiing. Gebruik voor schilderwerk op hetzelfde oppervlak altijd aflakken met een identiek aanmaaknummer om eventuele kleurverschillen te voorkomen. Het aan maaknummer is op de onderzijde van de bus vermeld. Roer de verf vóór gebruik goed door, ook langs de randen en over de bodem van het blik om eventuele afgezette bestanddelen, zoals pigment, goed met de verf te vermengen. Roer niet te krachtig om inbrengen van lucht in de verf te voorkomen. Gebruik alleen de geadviseerde verdunningen en/of toevoegingen. Zie voor gebruik van Epifanes Easy-Flow, Epifanes Verharder en Epifanes Standolie de toepassingsgebieden als beschreven bij deze producten op pagina 66 en 69. Vermijd het gebruik van andere toevoegingen. Deze kunnen de balans van vloeiing, droging, hardheid, kleurvastheid en glans van de verf ernstig verstoren. De mate waarin verdund moet worden is o.a. afhankelijk van de tem peratuur van de verf en de werkomgeving. De vermelde percentages gelden als algemene leidraad.

7 Schilderen van kale ondergronden boven de waterlijn Voor een goede hechting en eventuele vulling van de ondergrond dienen kale ondergronden na voorbehandeling eerst te worden voorzien van een hechtingsprimer. In principe worden ééncomponent primers afgelakt met één component aflakken en tweecomponent primers met tweecomponent aflakken en coatings. In de systeem-tabellen in deze brochure staat per verfsysteem de geschikte primer verder omschreven. Ondergrond: Eéncomponent primer: Tweecomponent primer: Kaal hout Epifanes Multi Marine Primer Epifanes Epoxy Primer Kaal polyester Epifanes Multi Marine Primer Epifanes Epoxy Primer Kaal staal Epifanes Multi Marine Primer Epifanes Epoxy Primer Kaal aluminium Epifanes Multi Marine Primer Epifanes Washprimer AQ+ of Epifanes Washprimer AQ Epifanes Epoxy Primer Onderhoud van bestaand onbekend schilderwerk Een belangrijk probleem bij onderhoud en overschilderen van bestaand, onbekend schilderwerk is de keuze van de juiste producten. Indien het oppervlak reeds van een verfsysteem is voorzien, dan zijn er in principe twee mogelijkheden; of er is een ééncomponent verfsysteem aangebracht of er is een tweecomponenten verfsysteem aangebracht. Door een doekje met Epifanes Polyester Ontvetter gedurende 15 minuten op het oppervlak te leggen is het verschil eenvoudig te constateren. Werkt de ontvetter als een afbijt middel en gaat de lak rimpelen, dan heeft u te maken met een ééncomponent systeem. Blijft de lak intact, dan is er vrijwel zeker sprake van een tweecomponenten systeem. In principe geldt, dat over een tweecomponenten aflak na reinigen en dof schuren met waterproof schuurpapier nr.320 wel een ééncomponent aflak kan worden aangebracht, waarbij de noodzakelijke hechting mechanisch wordt verkregen door het opruwen van de onder grond. Een tweecomponenten aflak echter kan in principe nooit over een ééncomponent product worden aangebracht, aangezien de in de tweecomponenten aflak aanwezige oplosmiddelen als afbijt op de ééncomponent laag zullen inwerken. Dit kan worden voorkomen door op de ééncomponent ondergrond 1 laag Epifanes Multi Marine Primer aan te brengen. Na 48 uur kan vervolgens met een tweecomponenten aflak worden afgewerkt. (Voor meer informatie over Epifanes Multi Marine Primer, zie pag. 59) Bij het overschilderen van bestaande, traditionele teerlagen boven de waterlijn met een hardere verfsoort kan men geconfronteerd worden met twee problemen, nl. doorbloe den van de teer en het zacht worden van de onder laag bij hogere temperaturen wat craquelé en onthechting van de aangebrachte verf kan veroorzaken. Deze problemen kunnen beperkt worden door het aanbrengen van Epifanes Bootlak aluminium als een isolerende laag tussen de bestaande teerlaag en de ééncomponent aflak. 7

8

9 Hout Algemene voorbehandeling Hout is een natuurproduct dat door schimmels kan worden afgebroken. Bij een langduri ge, te hoge vochtigheid gaan de in het hout aanwezige schimmelsporen zich ontwikkelen en tasten het hout aan. Deze biologi sche afbraak (houtrot) zal bij een temperatuur van 25 C het snelst plaatsvinden. Het vochtgehalte in het hout mag maximaal 13% bedragen. Zorg ervoor dat het kale hout droog en vetvrij is. Vettige, harsrijke soorten als grenen en Oregon Pine dienen eerst terdege ontvet te worden voordat er verf, lak of beits op wordt aangebracht. Ontvetten met wasbenzine en goed laten uitdampen. Schuur het kale hout, indien nodig, in de richting van de houtnerf glad met droogschuurpa pier nr en vervolgens in opvolgende schuurgangen met droog schuurpapier oplopend van nr.100 t/m nr.220. hout Hardhout (teak iroco, etc.) Hardhout bevat stoffen die tijdens en na het schilderen problemen kunnen veroorzaken, zoals trage droging, verkleuring, blaasvor ming en afbladdering. Der ge lijke proble men kunnen mede voorkomen worden met een goede voorbehande ling. Hardhout moet eerst terdege worden gereinigd en ontvet met Epifanes 1-C Spuitverdunning of Epifanes Thinner of wasbenzine. Op hardhout nooit water of waterach tige stoffen gebruiken, aangezien deze de in de houtvezels aanwezige stoffen kunnen activeren. Het vochtper centa ge van hardhout mag niet hoger zijn dan 17%. Te vochtig hout eerst goed laten drogen. Op bankirai adviseren wij uitsluitend een tweecomponenten systeem aan te brengen. Ervaringen met ééncomponent blanke lak op exterieure teakhouten oppervlakken zijn in het algemeen relatief slecht. Een duurza me behandeling van dit soort ondergron den kan of gebeuren met behulp van een tweecomponenten isolatievernis voor tropisch hout of door het aanbrengen van een adem end systeem van Epifanes Hard houtolie waarbij eventuele zuren en vetten door de lagen kunnen verdwijnen, zonder dat ont hechting van het systeem plaats vindt. In dit geval dienen vanaf het kale hout gerekend niet meer dan 5 lagen te worden aan ge bracht en bij constatering van glansverlies of andere degradatie 1 of 2 nieuwe lagen te worden aangebracht. Eikenhout Vooral in de traditionele Nederlandse scheepsbouw wordt veel eikenhout ver - werkt. (roerbladen, zijzwaarden, etc.). Deze robuuste houtsoort bevat echter looizuur dat problemen kan veroorzaken wanneer een laksysteem hierop wordt aangebracht. Zo kan de droging en doorharding op eikenhout nadelig worden beïnvloed. Daarnaast kunnen onder het laksysteem zwarte plekken ontstaan. Om deze problemen te voorkomen, wordt geadviseerd om op eikenhout een ademend systeem op basis van Epifanes Hardhoutolie aan te brengen. TIP: Opbouwen kan ook met Epifanes Rapidclear plaatsvinden. 9

10 Hout boven de waterlijn Vernis- en oliesystemen Hout is op zich al van een bijzondere schoonheid. Een goede vernis- of olielaag zal die schoonheid alleen maar beter laten uitkomen en bovendien goed beschermen tegen weersinvloeden. Klink-, karveel- en overnaadseconstructies zijn van nature flexibel. Hout werkt naarmate er meer of minder vocht in zit. Harde vernissen zoals de tweecomponenten vernissen geven vaak onvoldoende mee om deze beweging in het hout op te vangen en zullen op den duur gaan barsten. Deze systemen zijn beter geschikt voor de stabiele constructies zoals hechthout, plakhout en laminaat waarbij bv. epoxylijmen zijn gebruikt. De conventionele hoogwaardige ééncomponent systemen zijn geschikt voor alle houtconstructies en zeker aan te bevelen voor het vernissen of oliën van werkend hout en flexibe le constructies. Gebieden waar veel gelopen wordt of die sneller aan slijtage onder hevig zijn, zoals voetlijsten en de kanten van luiken, moeten in het algemeen vaker gerepareerd en onderhouden worden. De tweecomponenten systemen bieden in deze gevallen wel een goede bescherming, maar ook deze kunnen wegslijten en zijn moeilijker bij te werken dan een systeem met een con ventioneel product. Bij gepigmenteerde verven is het de bedoeling dat de laag gelijkmatig van kleur is. Bij transparante systemen is het de bedoeling dat deze een gouden, helder, glas achtig oppervlak geeft. Zo n afwerking wordt verkregen door een groter aantal lagen aan te brengen dan bij verf, met als gevolg een hogere laagdikte. De eerste laag van een transparant systeem wordt altijd verdund aangebracht, waardoor het product goed in het houtoppervlak doordringt. Dit geeft een betere hechting voor de volgende lagen. Na deze eerste laag ziet het oppervlak er enigszins ruw uit. Dit komt omdat de houtvezels het verdunde product opnemen en daardoor een beetje omhoog gaan staan. Het hout dient na droging weer vlak geschuurd te worden met schuurpapier korrel 220.

11 Overzicht van de Epifanes blanke lakken Vernis soort type UV Hoog- Hard- Flexibescher- glans heid biliteit ming hout Epifanes Bootlak blank 1-C Hoogglanzend, klassieke blanke vernis. Bevat UV filter Epifanes Eiglans Blank 1-C Sneldrogende, slijtvaste interieurvernis Epifanes Aqua Marine 1-C Watergedragen interieurvernis. Optimale vloeiing, zeer sneldrogend en slijtvast Epifanes Hardhoutolie 1-C Hoogglanzende laagopbouwende olievernis. Speciaal voor teak, eiken en iroco. Bevat UV filter. Niet toepassen op bankirai Epifanes Rapidclear 1-C Blank UV-beschermend alternatief voor vernis. Halfglanzend met goede hechting op teak. Epifanes Rapidcoat 1-C Licht getinte versie van Rapidclear. Camoufleert kleurverschillen Epifanes Poly-urethane blank 2-C Hoogglanzende UV beschermende vernis, zeer hoge buitenduurzaamheid, kras,- stoot- en slijtvast Epifanes Poly-urethane zijdeglans blank 2-C Harde interieurvernis. Ideale bescherming tegen alcohol en huishoudchemicaliën Epifanes PP Vernis Extra 2-C Harde, hoogglanzende, hoog vullende vernis. Hoge stoot-, slijt en krasvastheid. Bevat UV filter Epifanes Teak-O-Bello 1-C ++++ n.v.t. n.v.t Impregnerend beschermingsmiddel speciaal voor teak(-dekken). Voorkomst vergrijzing en tast de kitnaden niet aan 11

12 Eéncomponent UV-vernissysteem op kaal hout (bijv. mahoni/meranti) Epifanes Bootlak blank Vernis Na voorbehandeling: stappen Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. 1 EPIFANES Bootlak 1 Verfverdunning uur 220 droog Eventueel natte laag inschuren met Pagina 53 blank (Vernis) 220 nat schuurpapier zonder water en afmessen EPIFANES Bootlak 1 Verfverdunning uur 220 droog blank (Vernis) EPIFANES Bootlak 1 Verfverdunning uur 280 droog blank (Vernis) EPIFANES Bootlak 4 Verfverdunning uur 400 nat 4 lagen zijn de voor een vernissysteem blank (Vernis) minimaal benodigde aantal eindlagen. Het aanbrengen van meer lagen wordt aanbevolen. Voor het ééncomponentsysteem voor teak en iroco, zie pag.16. Onderhoud van ééncomponent vernissysteem Indien het lakwerk nog intact is, dan kunnen op het gereinigde, ontvette en licht geschuurde systeem één of meer nieuwe lagen worden aangebracht. Vernis sy ste men zijn gevoelig voor UV inwerking en ondanks het feit, dat in de Epifanes Bootlak blank een hoogwaardige UV Absorber wordt toegepast is het toch noodzakelijk om minimaal 1x per jaar 1 of meerdere lagen aan te brengen. Het aantal onderhoudslagen is afhankelijk van de toestand van het systeem. Tevens kan Epifanes Bootlak blank, na reinigen, ontvetten en schuren van het bestaande vernissysteem, over vrijwel elk merk een- en tweecomponenten jachtlak worden aangebracht. Slechte of beschadigde vernis moet worden verwijderd. Verweerde plekken in het hout kunnen worden behandeld met Ontweringswater, waarna de behandel de delen zeer zorgvuldig dienen te worden afgespoeld met schoon leidingwater om de zouten te verwijde ren. Daarna het hout goed laten drogen. Grote oppervlakken dienen behandeld te worden als nieuw, zie hiervoor ons ééncomponent blanke laksysteem. Kleinere reparatieplekken kunnen opgevuld worden met meerdere lagen vernis. Daarna dient het gehele oppervlak gelijkmatig geschuurd te worden en van één of meer nieuwe lagen te worden voorzien. 12

13 Tweecomponent UV-vernissysteem op kaal hout (bijv. mahonie/meranti) Epifanes Poly-urethane Bootlak blank Na voorbehandeling: stappen 1 Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. Epifanes Poly- 1 Poly-urethane uur Eventueel natte laag inschuren met Pagina 55 urethane Bootlak Kwast- 220 nat schuurpapier zonder water blank verdunning en afmessen hout Epifanes Poly- 1 Poly-urethane uur 280 droog 2e laag aanbrengen binnen 48 uur na urethane Bootlak Kwast- de 1e laag blank verdunning Epifanes Poly- 2 Poly-urethane uur 4e laag aanbrengen binnen 48 uur na urethane Bootlak Kwast- de 3e laag. blank verdunning 4e laag schuren met 360 nat of fijner Epifanes Poly- 2 Poly-urethane uur 360 nat Indien de 6e laag binnen 48 uur na de urethane Bootlak Kwast- of fijner 5e laag wordt aangebracht is schuren blank verdunning niet noodzakelijk. Voor het tweecomponentsysteem voor teak en iroco, zie pag.17. Indien gewenst, kunnen de laatste twee lagen Epifanes Poly-urethane worden vervangen door ten minste twee lagen Epifanes Bootlak blank (ééncomponent). Voor een optimale mechanische hechting tussen de Poly-urethane en de eerste laag ééncomponent bootlak, dient de Poly-ure tha ne droog geschuurd te worden met grofte 220. Na 24 uur droging, tussen de lagen ééncomponent bootlak blank, schuren met 400 nat schuur papier of fijner. Indien een elastischer toplaag gewenst of noodzakelijk is (werking van hout) dan kan aan de afwerking met een ééncomponent blanke lak de voorkeur worden gegeven. Een andere overweging kan het eenvoudiger onderhoud en reparatie van een ééncomponent afwerklaag zijn. Onderhoud van tweecomponenten vernissysteem Indien de vernis nog intact is, dan kunnen op de gereinigde, ontvette en dof ge schuur de tweecomponenten ondergrond één of meer nieuwe lagen worden aan gebracht. Epifanes Poly-urethane Bootlak blank kan, na reinigen en schuren van de bestaande onderlaag, tevens over vrijwel ieder tweecomponenten vernis of epoxysysteem worden aangebracht en biedt voor epoxy de noodzakelijke (UV)be scherming (zie ook Hout behandeld met epoxyhars op pagina 21/22). Slechte of beschadigde lagen moeten worden verwijderd, waarna het Tweecomponenten systeem vanaf de basis dient te worden opgebouwd. 13

14 Alternatief laksysteem voor mensen van het jachtige leven, Epifanes Rapidclear en Epifanes Rapidcoat Voor diegenen die aan het snel kunnen aanbrengen van een systeem een hogere prioriteit geven dan aan het uiterlijk van een fraai hoogglanzend, maar arbeidsintensiever, traditioneel vernissysteem, biedt het gebruik van Epifanes Rapidclear ( blank + UV filter ) en Epifanes Rapidcoat ( licht getint + UV filter ) een goed alternatief. Beide zijdeglanzende producten kunnen als een volledig systeem worden aangebracht of kunnen dienen als grondlaag voor Epifanes Bootlak blank of Epifanes Hardhoutolie. Alternatief ééncomponent UV-vernissysteem Epifanes Rapidclear stappen Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. 1 EPIFANES 4-5 Verfverdunning uur niet nood- Indien wordt afgelakt met Epifanes Pagina 54 Rapidclear zakelijk Bootlak blank of Epifanes Hardhoutolie, anders dient de laatste laag Rapidclear geschuurd te worden met 220 droogdroog schuurpapier Aangezien de zuigkracht van houten delen onderling en in een zelfde deel zelfs van plaats tot plaats kan verschillen, kunnen na het aanbrengen van getinte vernissen kleurverschillen ontstaan. Door op het kale hout eerst een laag Epifanes Rapidclear aan te brengen, worden de houtvezels grotendeels verzadigd en verschillen in zuigkracht opgeheven. Breng vervolgens na licht schuren zoveel lagen Epifanes Rapidcoat aan tot de gewenste kleur is bereikt. Droogtijd tussen de lagen 5 uur bij 18 C. Niet schuren tussen de lagen. Vervolgens kan de kleurlaag na licht schuren worden afgelakt met Epifanes Bootlak blank, Epifanes Hardhoutolie of Epifanes Rapidclear,

15 INTERIEUR BLANK IN ZIJDEGLANS stappen Eéncomponent interieur vernissysteem op kaal hout Epifanes Eiglans blank: Na voorbehandeling: Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. 1 EPIFANES Bootlak 1 Verfverdunning uur 220 droog Eventueel natte laag inschuren met Pagina 53 blank (Vernis) 220 nat schuurpapier zonder water en afmessen 2 EPIFANES Bootlak 1 Verfverdunning uur 220 droog blank hout EPIFANES Bootlak 1 Verfverdunning uur 280 droog blank EPIFANES Eiglans 2 Verfverdunning uur 400 nat Handmatig schuren in de nerfrichting Pagina 53 blank of fijner OF: EPIFANES 2 Water uur 400 nat Uitstrijken in de nerfrichting Pagina 53 Aqua Marine of fijner Eventueel kan om de houtnerf te vullen in plaats van Epifanes Bootlak blank ook 4-5 lagen Epifanes Rapidclear worden aangebracht. Tweecomponenten interieur vernissysteem op kaal hout Epifanes Poly-urethane Bootlak blank zijdeglans Na voorbehandeling: stappen 1 Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. EPIFANES Poly- 1 Poly-urethane uur Eventueel natte laag inschuren met Pagina 55 urethane Bootlak Kwast- 220 nat schuurpapier zonder water blank verdunning en afmessen EPIFANES Poly- 1 Poly-urethane uur 280 droog 2e laag aanbrengen binnen 48 uur na urethane Bootlak Kwast- de 1e laag blank verdunning EPIFANES Poly- 1 Poly-urethane uur 360 nat urethane Bootlak Kwast- of fijner blank verdunning EPIFANES Poly- 2 Poly-urethane uur 400 nat Handmatig schuren in de urethane Bootlak Kwast- houtnerfrichting blank zijdeglans verdunning

16 Indien de voorkeur uitgaat naar een ééncomponent afwerking, is het mogelijk om i.p.v. Epifanes Poly-urethane zijdeglans blank 1 à 2 lagen Epifanes Eiglans blank op de Poly-urethane ondergrond aan te brengen. Exterieur hoogglans blank voor teak en iroco Eéncomponent ademend olievernissysteem op kaal hardhout (teak, iroco) Epifanes Hardhoutolie met UV-filter Voor de voorbehandeling van hardhout, zie ook p. 9. stappen Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. 1 EPIFANES 1 Verfverdunning uur 280 droog Eventueel natte laag inschuren met Pagina 54 Hardhoutolie 320 nat schuurpapier zonder water en afmessen 2 EPIFANES 4-5 Verfverdunning uur 400 nat Indien de volgende laag binnen 72 uur Hardhoutolie wordt aangebracht is tussenschuren niet absoluut noodzakelijk. Na 72 uur droging dient in ieder geval licht geschuurd te worden. Onderhoud van ééncomponent(lak)olie systeem op hardhout Onderhoud dient uiterlijk plaats te vinden op het moment dat glansver lies ge consta teerd wordt. Het tijdstip waarop en de mate waarin glansverlies optreedt is afhanke lijk van weersinvloeden en atmosferi sche (milieu)omstandigheden, waar aan de boot wordt blootgesteld. Het is in ieder geval belangrijk dat er jaarlijks minimaal één nieuwe laag Hardhoutolie wordt aangebracht. Hiertoe dient het bestaande systeem gereinigd,ontvet en geschuurd te worden. Epifanes Hard houtolie kan tevens toegepast worden over vrijwel ieder andere bescher mende ééncomponent (lak)olie en vernis. Indien het bestaande oliesysteem zich in slechte staat bevindt, dan dient deze geheel verwijderd te worden, waarna het Epifanes Hardhoutoliesysteem zoals hiervoor beschreven kan worden aangebracht.

17 Tweecomponenten vernissysteem op kaal hardhout (teak, iroco) Epifanes PP Vernis Extra met UV-filter Voor de voorbehandeling van hardhout, zie ook p. 11. stappen 1 Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. EPIFANES 1 Verdunning uur niet Eventueel natte laag inschuren met Pagina 56 PP Vernis Extra PP Extra 320 nat schuurpapier zonder water en afmessen 2 EPIFANES 1 Verdunning uur niet PP Vernis Extra PP Extra hout EPIFANES 1 Verdunning uur niet PP Vernis Extra PP Extra EPIFANES 1 Verdunning uur 320 nat PP Vernis Extra PP Extra EPIFANES Poly- 3 Poly-urethane uur 360 nat Indien binnen 48 uur na de voorgaande Pagina 55 urethane Bootlak Kwastverdunning of fijner laag aangebracht is schuren niet blank noodzakelijk. Indien gewenst, kunnen de lagen Epifanes Poly-urethane Bootlak blank worden vervangen door ten minste drie lagen Epifanes Bootlak blank (ééncomponent). Voor een optimale mechanische hechting tussen de Epifanes PP Vernis Extra en de eerste laag ééncomponent bootlak, dient de PP Vernis Extra droog geschuurd te worden met grofte 220. Tussen de lagen ééncomponent Epifanes Bootlak blank, na 24 uur droging, schuren met nat schuurpapier 400 of fijner. Onderhoud tweecomponenten vernissysteem op hardhout Onderhoud dient minimaal plaats te vinden op het moment dat glansver lies ge consta teerd wordt. Het tijdstip waarop en de mate waarin glansverlies optreedt is afhanke lijk van weersinvloeden en atmosferi sche (milieu)omstandigheden, waar aan de boot wordt blootgesteld. Teakdekken Loopdelen worden in het algemeen niet van een laklaag voorzien i.v.m. de glad heid van het oppervlak en het gevaar van uitglijden. Deze delen kunnen na ontvetten wel worden behandeld met Epifanes Teak Oil Sealer om vergrijsd en verweerd hout op te halen. Gedurende het vaarseizoen behoudt het hardhout de kleur die het oorspronkelijk had. Breng Epifanes Teak Oil Sealer aan met kwast of niet-pluizende doek tot het hout verzadigd is. Overtollig materiaal dient met een niet-pluizende doek van het hout verwijderd te worden. Laag op bouw dient vermeden te worden. Het product kan nat-in-nat verwerkt worden. 17

18 Milieuvriendelijk alternatief voor het onderhoud van teakdekken Epifanes Teak-O-Bello en Epifanes Teak-O-Clean & Bright zijn twee watergedragen beschermingsmiddelen voor teak en andere hardhoutsoorten. Teak-O-Clean & Bright reinigt en ontgrijst teak(-dekken) en overige teakdelen aan boord en Teak-O-Bello voorkomt voor langere vergrijzing. Voor meer informatie, zie pag. 67 en 68. Bevochtig het teak oppervlak met leidingwater. Voor gebruik de bus Epifanes Teak-O-Clean & Bright goed schudden. Breng ruim aan met een doek of zachte spons en laat 5 minuten intrekken. Schuur vervolgens het oppervlak met een schuurspons of Scotch Brite in de richting van de houtnerf en spoel direct ruim na met leidingwater. Na droging het oppervlak met 220 droog schuurpapier schuren. Om vernieuwde verwering te voorkomen het oppervlak vervolgens behandelen met Epifanes Teak-O-Bello.Voor gebruik minimaal 1 minuut opschudden. Breng met een pluisvrije doek een dunne laag Teak- O-Bello op het oppervlak aan. Na 30 minuten een tweede dunne laag op het oppervlak aanbrengen. Voor het mooiste resultaat, eventuele uitloop op kitnaden verwijderen. Het geheel jaarlijks met 1 nieuwe laag onderhouden. Teak-O-Bello en Teak-O-Clean & Bright tasten de kitnaden in teakdekken niet aan.

19 KLEURLAKSYSTEMEN Eéncomponent kleurlaksysteem Na voorbehandeling: stappen 1 Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. EPIFANES Multi 1 Verfverdunning 5 18 uur Pagina 59 Marine Primer droog hout 2 EPIFANES Combi n.v.t. 24 uur Alleen plamuren indien noodzakelijk Pagina 66 Plamuur droog Maximaal 1 mm per laag naar keuze: 3 EPIFANES 1 Verfverdunning uur 320 droog Alleen de geplamuurde delen Pagina 56 Mono-urethane uur 360 nat = voorlaklaag uur 400 nat Fijner schuren is mogelijk tot 800 nat OF: 3 EPIFANES 1 Verfverdunning uur 320 droog Alleen de geplamuurde delen Pagina 53 Bootlak uur 360 nat = voorlaklaag uur 400 nat Fijner schuren is mogelijktot 800 nat OF: 3 EPIFANES 1 Verfverdunning uur 320 droog Alleen de geplamuurde delen Pagina 56 Nautiforte uur 360 nat = voorlaklaag uur 400 nat Fijner schuren is mogelijk tot 800 nat Antislipsysteem Voor het aanbrengen van een antisliplaag op het dek kunnen de laatste twee gekozen af lakla gen van het hiervoor beschreven systeem vervangen worden door twee lagen Epifanes Antislipverf of Epifanes Mono-urethane waaraan Epifanes Anti slippoeder is toegevoegd. Onderhoud van ééncomponent verfsystemen Indien het verfwerk nog intact is, kunnen na reinigen, ontvetten en licht schuren met droogschuurpapier nr. 320 één of meer nieuwe aflakla gen worden aange bracht.slecht of beschadigd werk dient verwijderd te worden en op dezelfde wijze behandeld als kaal hout totdat er geen verschil meer is met het nog aanwezige werk. Vervolgens het gehele oppervlak van één of meerdere nieuwe aflaklagen voorzien. Zowel Epifanes Mono-urethane, Epifanes Bootlak en Epifanes Nautiforte kunnen, na reiniging en schuren van het reeds aanwezige systeem, over vrijwel ieder ééncomponent verfsysteem worden aange bracht, ongeacht of 19

20 dit een bestaand Epifanes systeem of een ééncomponent verfsysteem van een ander merk is. Indien de voorkeur uitgaat naar een tweecomponenten afwerking, kan op de dof geschuurde ééncomponent ondergrond 1 laag Epifanes Multi Marine Primer worden aangebracht. Vervolgens kunnen na 48 uur en schuren met nr. 220 droog schuurpapier 2 of meer lagen Epifanes Poly-urethane Bootlak kleur worden aangebracht. Tweecomponenten kleurlaksysteem Na voorbehandeling: stappen 1 Product Aantal Verdunnen % Droogtijd Schuren Opmerkingen Productlagen met per laag met informatie Epifanes bij 18 C. EPIFANES Epoxy 1 D uur Aanbrengen met stugge kwast om het Pagina 59 Primer Verdunning droog hout optimaal te vullen 2 EPIFANES Epoxy n.v.t. 24 uur Alleen plamuren indien noodzakelijk Pagina 64 Filler 1300 droog Voor het schuren de plamuur afnemen met water/azijn of water/ammonia of wasbenzine of polyester ontvetter om plaklaagje te verwijderen 3 4 EPIFANES Epoxy 1 D uur 320 droog Primer Verdunning EPIFANES Poly- 3 Poly-urethane uur 360 nat Indien de volgende laag binnen 48 uur Pagina 57 urethane Bootlak Kwastverdunning of fijner wordt aangebracht is tussenschuren niet absoluut noodzakelijk. Onderhoud van tweecomponenten verfsystemen Indien het verfwerk nog intact is, kunnen na reinigen, ontvetten en licht schuren met droogschuurpapier nr. 320 één of meer nieuwe aflakla gen worden aange bracht. Slecht of beschadigd werk dient verwijderd te worden en op dezelfde wijze behandeld als kaal hout totdat er geen verschil meer is met het nog aanwezige werk. Vervolgens het gehele oppervlak van één of meerdere nieuwe aflaklagen voorzien. Het is mogelijk om na het dof schuren van de eerste laag Poly-urethane Bootlak twee lagen ééncomponent Epifanes Mono-urethane of Epifanes Nautiforte aan te brengen. Hieraan wordt soms de voorkeur gegeven omdat een ééncomponent aflak zich eenvoudi ger laat verwerken en bijwerken dan een tweecomponenten aflak. 20

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding

Stoopen & Meeûs STUC. Handleiding Stoopen & Meeûs STUC Handleiding 20-1-2015 Inhoudsopgave 1 Beschrijving STUC... 4 2 Verpakking... 4 3 Voordelen STUC... 4 4 Productgamma... 5 4.1 StucPrimer... 5 4.2 STUC... 5 4.2.1 STUC Granito... 5 4.2.2

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 3-6-2013 Inhoudsopgave 1 Beschrijving KALEI... 4 2 Verpakking... 5 3 Voordelen product... 5 4 Productgamma... 5 4.1 KALEI... 5 4.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet absorberende

Nadere informatie

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen

SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen SolidfloorTM - Leginstructies - Onderhoudsinstructies - Vloerverwarming en -koeling - Garantiebepalingen Earth & Fire, Bretagne, Art. 11157362 www.solidfloor.com LEGINSTRUCTIES Lees zorgvuldig deze aanwijzingen

Nadere informatie

DEEL 1: PLEISTER EN GIPSACHTIGE ONDERGRONDEN BINNENSHUIS

DEEL 1: PLEISTER EN GIPSACHTIGE ONDERGRONDEN BINNENSHUIS Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid HANDBOEK SCHILDER-DECORATEUR DEEL 1: PLEISTER EN GIPSACHTIGE ONDERGRONDEN BINNENSHUIS 2 Depotnummer: D/2012/1698/06 Deel 1: VOORWOORD Het Fonds voor Vakopleiding

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

Monumentenwacht. voor de Boerderij

Monumentenwacht. voor de Boerderij Monumentenwacht voor de Boerderij Onderhoud is behoud Sinds hun ontstaan in de jaren zeventig van de vorige eeuw inspecteren de elf Nederlandse monumentenwachten jaarlijks zo n vijftienduizend monumentale

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 31-5-2012 1 Inhoudsopgave 2 Beschrijving KALEI... 3 3 Verpakking... 4 4 Voordelen product... 4 5 Productgamma... 4 5.1 KALEI... 4 5.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet absorberende

Nadere informatie

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding

Stoopen & Meeûs KALEI. Handleiding Stoopen & Meeûs KALEI Handleiding 20-1-2015 1 Inhoud 1 Beschrijving KALEI... 3 2 Verpakking... 4 3 Voordelen product... 4 4 Productgamma... 4 4.1 KALEI... 4 4.1.1 KALEI ADDITIEF voor niet of slecht absorberende

Nadere informatie

Verfsystemen voor muren en plafonds

Verfsystemen voor muren en plafonds Verfsystemen voor muren en plafonds Bescherming en decoratie PRIMA. SIGMA. Verfraaing voor muren en plafonds Sigma De kwaliteit en samenhang van de producten en toebehoren van Sigma staan garant voor de

Nadere informatie

KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN

KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN KELDERAFDICHTING / BUITEN EN BINNEN Droog en dicht volgens systeem : B 338/11.06 Remmers Bouwchemie B.V.. Hoogeveen. Tel.: 0528 229 333. Fax: 0528 268 199 www.remmersbouwchemie.nl INHOUD Instandhouden,

Nadere informatie

Gevelbescherming. Duurzaam en esthetisch. Uw resultaat telt. Sigma.

Gevelbescherming. Duurzaam en esthetisch. Uw resultaat telt. Sigma. Gevelbescherming Duurzaam en esthetisch Uw resultaat telt. Sigma. Inhoud Oplossingen op maat Het kiezen van een buitenverfsysteem 4 Stappenplan gevelafwerking 5 Ondergronden Beton 6 Metselwerk 7 Pleisterwerk

Nadere informatie

MET EEN BLINKEND SCHONE AUTO!

MET EEN BLINKEND SCHONE AUTO! 230368 HG BEL/VL VRJR PAG1_20 09-01-2004 11:43 Pagina 1 6,85 VERWEERD OF GEOXIDEERD METAAL? HG metaalglans verwijdert oxidatie en verwering op chroom, RVS, koper en aluminium. Het resultaat: weer schoon

Nadere informatie

Vochtproblemen oplossen. Duurzaam. Effectief. Betaalbaar. Saneren. Renoveren. Isoleren. Afwerken. Afwerkpleisters. Silicaatverf. Kalkverf.

Vochtproblemen oplossen. Duurzaam. Effectief. Betaalbaar. Saneren. Renoveren. Isoleren. Afwerken. Afwerkpleisters. Silicaatverf. Kalkverf. Nieuw in België en Nederland. Al 36 jaar in Duitsland! Vochtproblemen oplossen Duurzaam Effectief Betaalbaar Saneren Renoveren Isoleren Afwerken Afwerkpleisters Silicaatverf Kalkverf Leemverf Kaleipleister

Nadere informatie

prijs 2,95 EPOXY MAGAZINE

prijs 2,95 EPOXY MAGAZINE prijs 2,95 EPOXY MAGAZINE HOOFSTUKKEN TECHNISCH pagina 4-17 PRODUKTEN pagina 18-25 CASES pagina 26-29 PRAKTIJK pagina 29-38 INTRODUCTIE Gurit (re-branded, voorheen SP) is de in Engeland gevestigde fabrikant

Nadere informatie

3.7 Herstellingen met polyester

3.7 Herstellingen met polyester 3.7 Herstellingen met polyester Materiaallijst PLAMUURMES OF SPATEL U hebt de keuze uit kunststof en metalen spatels. Van belang is dat ze voldoende flexibel zijn. VLAKSCHUURMACHINE Gebruik dit toestel

Nadere informatie

TECHNISCHE NOTA BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN

TECHNISCHE NOTA BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN BRANDVERNIS 1 ALGEMEEN BRANDVERNIS wordt gebruikt voor het brandwerend maken van natuurlijk onbehandeld hout en houtproducten. Het product is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Het is niet geschikt

Nadere informatie

Werken met de NPR 3924. De nieuwe praktijkrichtlijn voor stukadoorswerk buiten

Werken met de NPR 3924. De nieuwe praktijkrichtlijn voor stukadoorswerk buiten De nieuwe praktijkrichtlijn voor stukadoorswerk buiten Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Inleiding... 9 1 Voor u aan de slag gaat...11 1.1 Werkafspraken...11 1.1.1 Eisen aan de bouwplaatsorganisatie...11

Nadere informatie

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren

ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ANWB Watersport Actief In het water of op de kant Winterklaar maken Verfbeurt onder en boven water Onderhoud motoren ONDERHOUDWIJZER PLEZIERVAARTUIGEN 1 Colofon Tekst: ANWB Watersport Actief Illustraties

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

PLAATSINGS- EN ONDERHOUDSGIDS

PLAATSINGS- EN ONDERHOUDSGIDS PLAATSINGS- EN ONDERHOUDSGIDS uniek in natuursteen Stone Gallery E3-laan 86-92 B - 9800 Deinze Tel.: +32 (0)9 381 82 82 Fax: +32 (0)9 380 16 55 e-mail: info@brachot.com website: www.brachot.com WOORD VOORAF

Nadere informatie

Zelf een Red Special bouwen?

Zelf een Red Special bouwen? Zelf een Red Special bouwen? Door René, Gitaar in Tune Hints, tips, mogelijkheden, moeilijkheden Revisie 1.2, datum 7 mei 2005 Zelf een Red Special bouwen? www.gitaar-in-tune.nl Pagina 1 van 36 Voorwoord

Nadere informatie

BIOLOGISCHE AANTASTINGEN IN HOUT

BIOLOGISCHE AANTASTINGEN IN HOUT BIOLOGISCHE AANTASTINGEN IN HOUT INHOUD 1 Algemene inleiding 5 2 Zwammen 6 Levenscyclus en soorten 6 Voorwaarden voor ontwikkeling 7 Zwamaantastingen opsporen 9 Bestrijding 12 3 Houtborende insecten 16

Nadere informatie

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN

ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN ACHTERGRONDRAPPORT BOUWFYSICA BUITENGEVEL- ISOLATIESYSTEMEN Kennisoverdracht Nederlandse markt In t Hart van de Bouw Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. Achtergrondrapport bouwfysica buitengevelisolatiesystemen

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Installatie en onderhoud

Installatie en onderhoud Een commercieel programma tapijttegels speciaal ontwikkeld voor kantoren. Een harde vloerbedekking met textiele toplaag en warme uitstraling. Levenslange anti-bacteriële werking en hoge akoestische waarden.

Nadere informatie

Korte omschrijving van het Polimentvergulden volgens het Kölner KGGG Systeem

Korte omschrijving van het Polimentvergulden volgens het Kölner KGGG Systeem Een poliment vergulding is niet geschikt om buiten toe te passen! Korte omschrijving van het Polimentvergulden volgens het Kölner KGGG Systeem Met het Kölner KGGG systeem maakt u een hoogwaardige polijstbare

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland

Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Het conserveren van leren boekbanden: De Richtlijnen van de Koninklijke Bibliotheek en het Centraal laboratorium/instituut Collectie Nederland Samenvatting In de afgelopen jaren zijn op de Koninklijke

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie