Logo: ZORGEN DOET ER TOE! WAT DOE JIJ? Alles wat je moet weten over leren in zorg en welzijn. Font: MetaPlusBlack

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Logo: ZORGEN DOET ER TOE! WAT DOE JIJ? Alles wat je moet weten over leren in zorg en welzijn. Font: MetaPlusBlack"

Transcriptie

1 Logo: ZORGEN DOET ER TOE! WAT DOE JIJ? Alles wat je moet weten over leren in zorg en welzijn. Font: MetaPlusBlack abcdabcd

2 Leren en werken in zorg en welzijn doet er toe! De sector zorg en welzijn is kampioen in veelzijdigheid. In Nederland zijn binnen de sector duizenden organisaties actief en werken meer dan een miljoen professionals. Er is bijna geen opleiding te bedenken die niet in zorg en welzijn nodig is. Je kunt er zelfs terecht als logistiek planner, medewerker technische dienst of kok. De opleidingen die je hiervoor nodig hebt, vind je in deze folder natuurlijk niet. Maar als je straks wilt gaan werken in de echte zorg en welzijnsfuncties, dan vind je hier alle informatie om tot een goede keuze te komen. Informatie over onder meer de zes niveaus waarop je kunt starten, de drie leerroutes die je kunt volgen en de negen werkvelden waarin je kunt werken. Vooropleiding Afhankelijk van je vooropleiding (zie toelating) kun je op een bepaald niveau starten. (opsomming geeft een beeld, is niet volledig) Niveau Opleiding Toelating Duur 1 Zorghulp Geen vooropleiding vereist 1 jaar 2 Helpende zorg en welzijn VMBO basis beroepsgerichte leerweg kan een eis zijn of Diploma niveau 1 (geeft mogelijk verkorting van opleidingsduur) 2 jaar 3 Verzorgende-IG Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Medewerker maatschappelijke zorg VMBO Kb / G / T leerweg of VBO met 2 vakken op C, rest op B-niveau of MAVO of Overgangsbewijs 3 4 HAVO of Diploma niveau 2 (geeft mogelijk verkorting van opleidingsduur) 3 jaar 4 Verpleegkunde Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Apothekersassistent VMBO Kb / G / T leerweg of LBO met 4 vakken op D-niveau en 2 op C-niveau of MAVO met 4-6 vakken op D-niveau of Overgangsbewijs 3 4 HAVO of Diploma niveau 3 (geeft mogelijk verkorting van opleidingsduur) 4 jaar 5 Sociaal pedagogische hulpverlening Maatschappelijk werk en dienstverlening HBO Verpleegkunde HAVO / VWO of Diploma niveau 4 (geeft mogelijk verkorting van opleidingsduur) 4 jaar WO Arts specialist Psychologie Gezondheidswetenschappen Orthopedagogiek VWO of Diploma niveau 5 6 jr. basisarts + evt. specialisatie 3 6 jr. 4 jr. psycholoog, gezondheidswetenschapper, orthopedagoog LET OP: Het overzicht geeft de landelijk vastgestelde toelatingseisen voor het schooljaar weer. Per school kan afgeweken worden van deze eisen. Heb je nog vragen over de aansluiting van je huidige opleiding naar de vervolgopleiding van je keuze? Stel je vraag dan aan een decaan van je huidige of gewenste opleiding. 1

3 Niveaus Binnen zorg en welzijn kun je op zes niveaus leren en werken. Bij elk niveau hoort bepaalde kennis, maar ook bepaalde vaardigheden en verantwoordelijkheden. Door de veelzijdigheid in werkvelden zijn er binnen de sector volop mogelijkheden om door te groeien. Zo kun je bijvoorbeeld, nadat je in een verzorgingshuis hebt gewerkt, ook aan de slag in een verpleeghuis of ziekenhuis. Bovendien stimuleren organisaties hun medewerkers om door te stromen naar een hoger niveau en helpen ze je met het volgen van bijbehorende opleidingen. Hieronder vind je een overzicht van wat voor werk je bij de verschillende niveaus kunt verwachten. NIVEAU 1 Je krijgt vooral een assisterende functie. Je helpt cliënten met het huishouden, je zorgt in beperkte mate voor kinderen en maakt bijvoorbeeld eten klaar. Ook boodschappen doen en een praatje maken behoren tot je taken. NIVEAU 2 Je kunt met diverse groepen mensen gaan werken op uitvoerend en ondersteunend niveau. Denk aan kinderen, gehandicapten, volwassenen en ouderen. Je helpt ze bijvoorbeeld met hun persoonlijke verzorging en het huishouden. NIVEAU 3 Met niveau 3 ben je bevoegd om verschillende taken op het uitvoerende, ondernemende, coördinerende en begeleidende vlak te verrichten. Met een diploma verzorgende kun je bijvoorbeeld aan de slag in de werkvelden verpleeg- en verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg. Je helpt mensen met aanen uitkleden en wassen maar ook met technische handelingen. Met de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang kun je bijvoorbeeld terecht in een kinderdagverblijf. En een medewerker maatschappelijke zorg kan bijvoorbeeld aan de slag als activiteiten- of woonbegeleider in verschillende werkvelden. In alle functies op dit niveau observeer, begeleid en stimuleer je mensen. NIVEAU 4 Als verpleegkundige kun je aan de slag in veel verschillende soorten organisaties: een ziekenhuis, een verpleeg- of verzorgingshuis of bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg. Je bent zowel op het uitvoerende, organiserende als coördinerende vlak bezig. Je kunt met een diploma op dit niveau soms ook leidinggevende taken krijgen. Een verpleegkundige regelt bijvoorbeeld de organisatie, planning en uitvoering van de verpleegkundige zorg. En zo zijn de hoofdtaken van een persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg: preventie en begeleiding. Ook organiseer je activiteiten voor je cliënten. 2

4 Niveaus NIVEAU 5 Als je op niveau vijf aan de slag gaat, heb je een Hbo-opleiding achter de rug. Als verpleegkundige op dit niveau organiseer je verpleegkundige taken en voert deze ook uit. Daarnaast voer je bijvoorbeeld ook probleemverhelderende gesprekken en geef je voorlichting. Je leert op dit niveau ook meer over coördineren en leidinggeven. Een sociaal pedagogisch hulpverlener werkt op het terrein van welzijn. Dat kan met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Je biedt hen (en soms ook hun omgeving) begeleiding en/of ondersteuning bij de problemen die ze hebben. NIVEAU WO WO-Niveau staat voor een wetenschappelijke opleiding, ofwel een universitair diploma. Er zijn verschillende beroepen die je op dit niveau kunt uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan orthopedagoog en gezondheidswetenschapper, maar ook aan psycholoog, chirurg, huisarts of verpleeghuisarts. Met zo n opleiding kun je binnen uiteenlopende werkvelden aan de slag. 3

5 Leerroutes Met uitzondering van WO-niveau, kun je op alle niveaus kiezen voor een reguliere/normale route of voor een leerwerkroute. In het Mbo spreekt men over BOL en BBL. BOL is het normale traject en staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Je zit dan gewoon op school en loopt meerdere keren stage. BBL is het leerwerktraject en staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Je bent dan meer in de praktijk bezig dan dat je op school zit. In het Hbo zijn de benamingen hiervoor: voltijd en duaal. Als je de duale leerroute volgt, ga je een dag per week naar school en werk je de andere dagen in de praktijk. Bij voltijd zit je het merendeel van je tijd op school en loop je meerdere stages. Als je een deeltijdopleiding volgt, ben je ook het grootste gedeelte van je tijd gewoon aan het werk. Het grootste verschil met een BBL- of duale opleiding is dat je niet vooraf een leerarbeidsovereenkomst met een werkgever hoeft af te sluiten. Reguliere route: BOL (Mbo) of voltijd (Hbo) Een BOL- of een voltijdopleiding is een combinatie van leren en stage. Als je een BOL- of voltijdopleiding volgt, zit je vooral op school. Door middel van stages leer je de lesstof toe te passen in de praktijk. Een BOL- of voltijdopleiding heeft als voordeel dat je (samen met je medeleerlingen) meer tijd krijgt om de theorie tot je te nemen, voordat je hiermee aan de slag gaat. Kenmerken van een BOL- of voltijdopleiding zijn: Je gaat alle dagen naar school. Je leert vooral op school. Jouw rol is leerling en stagiaire. De praktijk leer je op een stageplaats. Je sluit een stageovereenkomst af. Je ontvangt (mogelijk) een stagevergoeding. Combinatie van leren op school en stage lopen in de praktijk. Je hebt veel contact met studiegenoten omdat je veel op school bent. Je ontvangt studiefinanciering en een OV-jaarkaart (onder bepaalde voorwaarden). In de organisatie word je begeleid door een werkbegeleider en praktijkopleider, op school door docenten, een coach en/of een studieloopbaanbegeleider. Wanneer kies je voor een BOL- of voltijdopleiding? Als je liever eerst de theorie krijgt aangereikt, voordat je in de praktijk gaat leren. Als je het vak op school wilt leren en nog niet hoeft of wilt werken. Als je het prettig vindt om met leeftijdsgenoten te leren. Leerwerk route: BBL (Mbo) of duaal (Hbo) Een BBL- of een duale opleiding is een combinatie van leren en werken. Als je een BBL- of duale opleiding volgt, moet je eerst solliciteren naar een leerwerkplaats bij een organisatie. Daar blijf je tijdens je hele studie werken. Pas als je aangenomen bent, kun je je aanmelden bij je opleiding. Je zit gemiddeld één of twee dagen per week op school en je werkt gemiddeld drie of vier dagen per week bij de organisatie. Een BBL- of duale opleiding heeft als voordeel dat je de theorie die je op school krijgt, direct kunt toepassen in de praktijk. 4

6 Leerroutes Kenmerken van een BBL- of duale opleiding zijn: Je gaat één of twee dagen per week naar school en drie of vier dagen per week werk je in de praktijk. Je leert vooral in de praktijk. Jouw rol is werknemer en leerling. De praktijk leer je op een leerwerkplek. Je sluit een leerarbeidsovereenkomst af met een werkgever. Je ontvangt een salaris. Combinatie van werken in de praktijk en leren op school. Je hebt weinig contact met studiegenoten omdat je veel in de praktijk werkt. Je ontvangt geen studiefinanciering en geen OV-jaarkaart. In de organisatie word je begeleid door een werkbegeleider en praktijkopleider, op school door docenten, een coach en/of een studieloopbaanbegeleider. Wanneer kies je voor een BBL- of duale opleiding? Als je sneller leert door in de praktijk te werken en daarnaast de theorie krijgt aangereikt. Als je het vak in de praktijk wilt leren, omdat je liever met je handen werkt. Als je eerder ervaring in het werkveld hebt opgedaan en je daarmee je voordeel wilt doen, tijdens je opleiding. Als je graag een salaris wilt. Als je al een baan in het werkveld hebt en door wilt groeien. Deeltijdroute: Mbo of Hbo Een deeltijdopleiding is ook een combinatie van leren en werken. Je volgt de opleiding naast je normale werk. Je kunt je dus ook gewoon aanmelden voor een opleiding zonder toestemming van je werkgever. Voor de meeste deeltijdopleidingen moet je wel een bepaald aantal uren in het opleidingsgebied werken of je moet minimaal bepaalde praktijkopdrachten kunnen uitvoeren. Dat kan dus je normale werk zijn maar het kan ook zijn dat je daarvoor (tijdelijk) ander werk moet zoeken of een soort van stage moet lopen. Kenmerken van een deeltijdopleiding zijn: Een deeltijdstudie kun je combineren met je werk (dus behoud van salaris) en je gezin. Schooluren zijn doorgaans in de avonduren. De studielengte varieert. Soms duren opleidingen langer dan de voltijdvariant maar er worden ook vaak EVC-trajecten gebruikt. Dit kan de opleidingsduur verkorten. Je komt niet in aanmerking voor studiefinanciering en/of een OV-jaarkaart. Als de studie nuttig is voor je werk wil je werkgever misschien een bijdrage leveren in de studiekosten en/of de vergoeding van de studietijd. Er wordt vaak gebruik gemaakt van e-learning/afstandsleren. Als je eigen werkplek aansluit bij je studie hoef je geen stage te lopen. Er is geen niveau- of waardeverschil met een voltijdopleiding. Wanneer kies je voor een deeltijdopleiding? Als je studeren wil combineren met je eigen werk en je gezin of je sociale leven. Als je doorzettingsvermogen hebt en je studieactiviteiten goed zelf kunt plannen. Als je het prettig vindt om zelfstandig te leren. Als je het prettig vindt om met volwassenen in de klas te zitten. 5

7 Werkvelden Werken in zorg en welzijn draait om het verzorgen, ondersteunen en begeleiden van mensen. Afwisseling en uitdaging; dat zijn kenmerken van werken in deze sector. Geen dag is immers hetzelfde, want geen mens en geen hulpvraag is hetzelfde. Binnen de sector zorg en welzijn zijn negen werkvelden te onderscheiden. Eerstelijnszorg Eerstelijnszorg is het eerste aanspreekpunt voor mensen die zorg nodig hebben. Patiënten kunnen er zonder verwijzing naar toe, dichtbij huis. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts, de tandarts, de apotheek, de fysiotherapeut of de verloskundige. In de eerstelijnszorg werk je aan de gezondheid van mensen. Het gaat dan om de lichamelijke en psychische gezondheid en het vergroten van de levenskwaliteit van mensen. De eerstelijnszorg draagt bijvoorbeeld bij aan een spoedige genezing van alledaagse ziekten, het zo goed mogelijk functioneren van mensen met een (chronische) ziekte of handicap of aan de begeleiding van een zwangerschap en een bevalling. Geestelijke gezondheidszorg In de geestelijke gezondheidszorg werk je met mensen die psychische problemen hebben. Denk bijvoorbeeld aan depressiviteit, eetstoornissen, overspannenheid, straatvrees, ADHD, verslaving of schizofrenie. Het gaat erom cliënten te behandelen of te begeleiden zodat de klachten afnemen of voorkomen worden. Jaarlijks komt ongeveer een op de vier mensen in contact met een geestelijke gezondheidsorganisatie. De meeste cliënten melden zich vrijwillig aan voor hulp. Toch bestaan er ook verschillende vormen van gedwongen geestelijke hulpverlening, al is dit maar een klein percentage. Mensen zijn allemaal anders, waardoor niet één traject van behandeling of begeleiding hetzelfde is. De manier van behandelen hangt af van de oorzaak en de zwaarte van de stoornis. Als je mensen begeleidt, ondersteun je hen bij het vinden van een weg in de samenleving. Je kunt werken met kinderen, jongeren, volwassenen of ouderen, die je begeleidt en/of verzorgt. Een goed contact met je cliënten is in dit werk heel belangrijk. Gehandicaptenzorg In de gehandicaptenzorg werk je met mensen die een zintuiglijke, lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben. Iedere beperking vraagt om een eigen benadering. In sommige gevallen werk je met cliënten die zeer zelfstandig zijn. In andere gevallen werk je met cliënten die maar in beperkte mate invulling kunnen geven aan hun eigen leven en veel zorg en ondersteuning nodig hebben. Maar onafhankelijk van het niveau van de beperking is het werk er altijd op gericht om je cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven te laten leiden. In de gehandicaptenzorg kun je werken met mensen van jong tot oud. Kenmerkend is dat zorg, begeleiding en ondersteuning bij alle aspecten van het leven in meerdere of mindere mate nodig zijn: wonen, werk en dagbesteding, vrijetijdsbesteding, sociale activiteiten, gezondheid en veiligheid. Je helpt bijvoorbeeld bij het douchen, aankleden, eten en financiën maar leert ook mensen omgaan met een blindengeleidehond, een prothese of een rolstoel. Elke dag weer sta je voor andere zaken die je met een nodige dosis humor, inlevingsvermogen en creativiteit moet oplossen. 6

8 Werkvelden Jeugdzorg In de jeugdzorg werk je met kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar die problemen hebben. Daarnaast biedt je ook de ouders van deze jongeren hulp. Vaak zijn voor de problemen niet één enkele maar meerdere oorzaken aan te wijzen. Te denken valt aan opvoedings- en opgroeiproblemen veroorzaakt doordat jongeren sociaal minder vaardig zijn, psychisch problemen hebben of omdat mishandeling, misbruik of andere problemen binnen het gezin voorkomen. Conflicten binnen het gezin, op school of met vrienden en vriendinnen, schooluitval, zichzelf afsluiten voor anderen of onhandelbaar zijn, kunnen de gevolgen hiervan zijn. Sommigen zijn met enkele gesprekken al geholpen, bij anderen is het thuis echt helemaal mis. In dat geval kan dagbehandeling of een veilige behandelplek voor de jongere nodig zijn. Medewerkers uit de jeugdzorg proberen kinderen, jongeren én hun ouders te helpen om het probleemgedrag te veranderen. Belangrijk is dat je samen met alle betrokkenen naar mogelijke oplossingen zoekt. In dit werkveld heb je veel contact met betrokkenen uit de omgeving van de jongere. Denk bijvoorbeeld aan de gezinsleden, school, de sportclub, andere hulpverleners, zoals van een geestelijke gezondheidszorgorganisatie. Als je in de jeugdzorg werkt, stel je het belang van de jongere voorop. Kinderopvang Als beide ouders werken, moet er voor het kind goede opvang geregeld zijn. Daarvoor zorgt de kinderopvang. Afhankelijk van de werkplek zorg je voor kinderen van zes weken tot en met twaalf jaar. Opvang en verzorging is het hoofddoel van het werkveld kinderopvang. Maar het is meer dan alleen oppassen. In kinderdagverblijven, gastoudergezinnen en op de buitenschoolse opvang werk je zowel verzorgend als opvoedend en stimuleer je de ontwikkeling van de kinderen. Dit betekent dus eten, drinken en een schone luier geven, maar ook leuke activiteiten verzinnen die passen bij de leeftijd van het kind. Denk aan knutselen, spelletjes doen of liedjes zingen. Kinderen leren samen spelen en samen delen, maar ook dat ze voor zichzelf op mogen komen. Soms moet je even streng zijn, maar kinderen moeten zich wel op hun gemak kunnen voelen bij jou. Overigens vallen peuterspeelzalen officieel niet onder het werkveld kinderopvang maar onder welzijn (maatschappelijk werk). Het hoofddoel van deze tak is ontwikkeling stimuleren. Thuiszorg Mensen kunnen om allerlei redenen thuis zorg nodig hebben. Meestal gaat het om oudere mensen, maar de thuiszorg biedt ook zorg en begeleiding aan mensen die herstellen van een ongeluk, aan gezinnen met bijvoorbeeld een gehandicapt kind of een gezin waar net een baby geboren is. Op het consultatiebureau begeleid je ouders van baby s en peuters. In een thuiszorgwinkel kun je mensen helpen een gezond leven te leiden, bijvoorbeeld door hulpmiddelen uit te lenen. Sommige thuiszorgwinkels geven ook voorlichting over voeding en diëten of cursussen op het gebied van gezondheid en welzijn. In de thuiszorg kom je dus verschillende mensen met uiteenlopende zorgvragen tegen. Als je bij mensen thuis werkt, vraagt dit best wat verantwoordelijkheid. Dat betekent dus een uitdagende baan, waarin je zelfstandig werkt en beslissingen neemt. Natuurlijk heb je in dit werk collega s, bij wie je altijd terecht kunt met je vragen. Als je in een kraamhotel of voor het consultatiebureau werkt, heb je een vastere werkplek en directer contact met collega s. 7

9 Werkvelden Verpleeg- en verzorgingshuizen In een verpleeghuis en een verzorgingshuis wonen mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Als gevolg van bijvoorbeeld reuma of dementie hebben zij zulke ernstige lichamelijke of geestelijke klachten dat zij niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. In een verpleeghuis hebben mensen langdurige en intensieve zorg nodig. De meeste bewoners ontvangen daarnaast ook aanvullende zorg van bijvoorbeeld een diëtist, fysioof ergotherapeut. De meeste bewoners zijn ouderen, maar soms ontvangen ook jongere mensen er zorg. Zij revalideren er bijvoorbeeld na een ongeluk of een ernstige ziekte. Sommige verpleeghuisbewoners gaan na een tijdje weer naar huis of naar een verzorgingshuis. Anderen blijven er de rest van hun leven wonen. Je leert veel bewoners goed kennen en bouwt met een aantal echt een band op. In een verzorgingshuis ontvangen bewoners huishoudelijke en persoonlijke zorg. Ze krijgen hulp bij zaken die ze zelf niet meer goed kunnen: bijvoorbeeld wassen, aankleden, koken en het bed opmaken. Een verzorgingshuis helpt bijvoorbeeld ook bij het leggen van contacten met andere bewoners, zodat mensen niet in een sociaal isolement raken. Onder andere om deze reden bieden steeds meer verzorgingshuizen ook een restaurantfunctie, een zorgboerderij en internetfaciliteiten. De bewoners bepalen zelf in overleg met het huis welke zorg ze nodig hebben. Uitgangspunt is, dat zij alles wat ze nog zelf kunnen, ook zelf doen of met begeleiding zelf doen. Welzijn De welzijnssector is heel breed en je kunt dan ook alle kanten op. Het doel van het werk is mensen met problemen opvangen en verder helpen. Je kunt bijvoorbeeld werken met kinderen en jongeren, maar ook met vluchtelingen, drugsverslaafden en daklozen. Een bekende indeling van welzijnswerk is: maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk. In het maatschappelijk werk krijg je te maken met allerlei mensen met uiteenlopende problemen. Je lost hun problemen niet op, maar helpt hen zelf hun leven weer op orde te krijgen. Hierna kunnen ze vaak zelfstandig weer verder. De problemen waarbij je helpt zijn heel divers. Ze variëren van eenzaamheid, angst en mishandeling tot schulden en werkeloosheid. Sommige mensen hebben moeite met het vinden van een leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding. In het sociaal cultureel werk probeer je mensen daarmee te helpen, zodat ze niet vereenzamen of overlast gaan veroorzaken. Je werkt met mensen van alle leeftijden. Belangrijke taken zijn het organiseren van activiteiten en het gezamenlijk opzetten van buurthuizen en jongerencentra. Je werkt vaak in een wijk of stadsdeel. Het is belangrijk dat je een goede relatie opbouwt met de bewoners. Zo kan je ze motiveren om deel te nemen aan de activiteiten die je voor en met hen organiseert. Ziekenhuis Het meest bekende werkveld uit de sector is misschien wel het ziekenhuis. Maar dat daarbinnen heel uiteenlopende werkzaamheden en dus beroepen zijn, daar staan mensen vaak niet bij stil. Iedereen kent de arts, de specialist, de verpleegkundige en de ambulancechauffeur. Die laatste is overigens niet in dienst van het ziekenhuis zelf maar bij RAV. Maar wist je dat in een ziekenhuis bijvoorbeeld ook laboranten, koks, financiële experts en communicatiedeskundigen werken? In een ziekenhuis krijg je te maken met mensen van alle leeftijden, die specialistische zorg nodig hebben. Die wordt op de uiteenlopende afdelingen door veel verschillende professionals gegeven. De meeste patiënten blijven ongeveer vijf à zes dagen. Je ziet dus veel mensen komen en gaan. Een ziekenhuisopname is voor hen vaak een emotionele ervaring. Daardoor hebben de medewerkers, in de korte tijd dat ze voor een patiënt zorgen, vaak een intensief contact. 8

10 Werkvelden Overig Naast de negen officiële werkvelden in de sector zorg en welzijn bestaat ook de categorie overige. Hieronder valt bijvoorbeeld Bureau Halt dat naast een welzijnsinsteek ook een justitiële insteek heeft. Of de GGD, de Geneeskundige Gezondheidsdienst, die verantwoordelijk is voor het bevorderen en bewaken van de gezondheid en het welzijn van alle inwoners binnen haar werkgebied. Meer weten? BrabantZorg.Net bied je actuele informatie over waar je na je opleiding makkelijk aan de slag kunt en in welke functies het moeilijker is om werk te vinden. Ook kun je op naast bijvoorbeeld nieuws en vacatures ook heel veel Brabantse zorg- en welzijnsorganisaties en scholen met een relevant opleidingsaanbod vinden. 9

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen

ZW 8-8. Medewerker maatschappelijke zorg. voor volwassenen ZW 8-8 Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Medewerker maatschappelijke zorg voor volwassenen Schooljaar 2013-2014 Welzijn Zorg & Welzijn Zorg & W Als je je graag inzet voor anderen elzijn

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn > HELPENDE ZORG & WELZIJN > PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk

Sociaal Agogisch Werk Sociaal Agogisch Werk Het werkveld van de sociaal agogisch werker is heel breed. Zo kun je aan de slag bij bijvoorbeeld basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, maar ook in club- en buurthuizen

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG: jouw toekomst?

Opleiding Verzorgende IG: jouw toekomst? Opleiding Verzorgende IG: jouw toekomst? Werken en leren in het Parkhuis Het Parkhuis De werkplek: het Parkhuis Het Parkhuis is een verpleeghuis dat is verdeeld over zes locaties in Dordrecht. We bieden

Nadere informatie

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn

School voor. gezondheidszorg. Doktersassistent. Tandartsassistent. Verpleegkundige. Verzorgende-IG. Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG Helpende Zorg & Welzijn School voor gezondheidszorg Doktersassistent Tandartsassistent Verpleegkundige Verzorgende-IG

Nadere informatie

Sociaal agogisch werk

Sociaal agogisch werk #5 Sociaal agogisch werk Groningen, Hoogeveen, Hardenberg lzijnswerk! e Jij? In het w! nt groeien * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij

Nadere informatie

werk facts ZORG beroepen carrièrewijzer verdiensten loopbaan opleiding

werk facts ZORG beroepen carrièrewijzer verdiensten loopbaan opleiding werk facts ZORG carrièrewijzer beroepen loopbaan verdiensten test opleiding Inhoud Is werken in de zorg iets voor jou? 4 Test jezelf De werkvelden 6 Er zijn verschillende werkvelden in de zorg. Ken jij

Nadere informatie

mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Ontdek de veelzijdigheid van de ggz Contactgegevens Dimence, september 2013

mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Ontdek de veelzijdigheid van de ggz Contactgegevens Dimence, september 2013 mbo-v BBL Werken en leren bij Dimence Contactgegevens Team V-opleiding & Scholing Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB Deventer 0570 680 800 www.dimence.nl g e e s t e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g

Nadere informatie

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige

Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum. Opleiding tot verpleegkundige Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Opleiding tot verpleegkundige Máxima Medisch Centrum Inleiding In deze brochure vind je informatie over de verpleegkundige opleidingen en de daarop

Nadere informatie

novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017

novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017 novacollege.nl/zorg Assistenten gezondheidszorg Verpleging en verzorging Zorg 2016/2017 Ik ben altijd met kleding bezig. Een creatieve opleiding lag dus voor de hand. Maar tijdens het zoeken, merkte ik

Nadere informatie

Werken en leren in het Parkhuis. Opleiding Helpende gezondheidszorg: jouw toekomst? www.hetparkhuis.nl

Werken en leren in het Parkhuis. Opleiding Helpende gezondheidszorg: jouw toekomst? www.hetparkhuis.nl Werken en leren in het Parkhuis Opleiding Helpende gezondheidszorg: jouw toekomst? www.hetparkhuis.nl Het Parkhuis De werkplek: het Parkhuis Het Parkhuis is een verpleeghuis dat is verdeeld over zes locaties

Nadere informatie

Zorg nodig omdat iemand niet voor zichzelf kan zorgen: ongeneeslijk ziek, het hebben van een handicap, psychisch, door ouderdom.

Zorg nodig omdat iemand niet voor zichzelf kan zorgen: ongeneeslijk ziek, het hebben van een handicap, psychisch, door ouderdom. SAMENVATTING 7.1 Waarom hebben mensen zorg nodig? Om gezond te worden en gezond te blijven. Zorg nodig omdat iemand niet voor zichzelf kan zorgen: ongeneeslijk ziek, het hebben van een handicap, psychisch,

Nadere informatie

Op het Dr. Nassau College kun je in de kaderberoepsgerichte leerweg en in de basisberoepsgerichte leerweg onderwijs volgen in drie sectoren:

Op het Dr. Nassau College kun je in de kaderberoepsgerichte leerweg en in de basisberoepsgerichte leerweg onderwijs volgen in drie sectoren: Als je na de onderbouw -dat wil zeggen na de eerste en tweede klas -naar de derde klas van het VMBO gaat, moet je een aantal keuzes maken. Je moet kiezen welke leerweg je gaat doen en welke sector. Als

Nadere informatie

Betrokken en kritisch?

Betrokken en kritisch? Betrokken en kritisch? Maak kennis met de verpleegkundige opleidingen van GGZ ingeest Beschik je over inlevingsvermogen? Ga je graag met mensen om? Ook als ze anders doen dan de meeste mensen? Heb je een

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3

de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3 de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3 in deze folder vind je informatie over de beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren)

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

WERKBOEK. Voor leerlingen VMBO in de sectoren Zorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening

WERKBOEK. Voor leerlingen VMBO in de sectoren Zorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening WERKBOEK Voor leerlingen VMBO in de sectoren Zorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening 01 Beste leerling, Welkom bij de VMBO Carrousel! De VMBO Carrousel is een manier om kennis te maken met de werkpraktijk

Nadere informatie

Zorg en welzijn: Iets voor jou? Informatie over leren en werken in zorg en welzijn in de provincie Utrecht

Zorg en welzijn: Iets voor jou? Informatie over leren en werken in zorg en welzijn in de provincie Utrecht Zorg en welzijn: Iets voor jou? Informatie over leren en werken in zorg en welzijn in de provincie Utrecht 2 Inhoud is werken in zorg en welzijn iets voor jou? 4 Doe de test! facts 6 Heeft zorg en welzijn

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

werk facts ZORG beroepen carrièrewijzer verdiensten loopbaan opleiding

werk facts ZORG beroepen carrièrewijzer verdiensten loopbaan opleiding werk facts ZORG carrièrewijzer beroepen loopbaan verdiensten test opleiding Inhoud Is werken in de zorg iets voor jou? 4 Test jezelf De werkvelden 6 Er zijn verschillende werkvelden in de zorg. Ken jij

Nadere informatie

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek.

Azora Advies- en behandelcentrum. Wanneer maak ik een afspraak? Meer weten? Azora. Zo zorgen we voor elkaar in de Achterhoek. Azora Advies- en behandelcentrum Industrieweg 115, 7061 AP Terborg T (0315) 33 81 11 E behandelcentrum@azora.nl I www.azora.nl Meer weten? Wanneer maak ik een afspraak? Het Azora Advies- en behandelcentrum

Nadere informatie

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Niveau 5 Tatiana Goijaerts 4e jaars leerling-verpleegkundige niveau 5 In de verpleging kun je echt alle kanten op Het stond voor Tatiana Goijaerts (23) nog

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017 novacollege.nl/welzijn Begeleiding Kinderopvang Onderwijs Sociaal werk Welzijn 2016/2017 Van jongs af weet ik al dat ik wil werken met verstandelijk beperkte jongeren. Dat is vanwege mijn broertje, ik

Nadere informatie

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige

Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 02 2014-2015 Verzorgende-IG MBO-Verpleegkundige www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend

Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa. Opleidingen Purmerend 2015-2016 2012-2013 Regio College thuis in Purmerend. Een gevarieerd aanbod en een modern gebouw waa Opleidingen Purmerend 2 Welkom Welzijn Open huis 2015* Zaandam & Purmerend Woensdag 21 januari, 18.00-21.00

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 *

Thuiszorg Groningen. Werken met zorg. Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg Bel 0900-8615 * Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Thuiszorg Groningen is er voor iedereen: ouders, kinderen, jonge gezinnen,

Nadere informatie

Begeleider gehandicaptenzorg BBL

Begeleider gehandicaptenzorg BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25475 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je werkt met cliënten die door hun beperking

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 06 2014-2015 Horeca en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

DONATELLA KIEST WELZIJN & ONDERWIJS

DONATELLA KIEST WELZIJN & ONDERWIJS DONATELLA KIEST WELZIJN & ONDERWIJS Werk je graag met mensen? Vind je het leuk om (jonge) mensen te begeleiden bij hun ontwikkeling en het inrichten van hun dagelijks leven? Werk je graag zelfstandig en

Nadere informatie

School voor. welzijn. Sociaal Werker Maatschappelijke Zorg

School voor. welzijn. Sociaal Werker Maatschappelijke Zorg School voor welzijn Sociaal Werker Maatschappelijke Zorg School voor welzijn sociaal werker maatschappelijke zorg Niveau 3 maatschappelijke zorg Niveau 4 Deze opleidingen kun je er volgen Lees meer op

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

Opleidingen. Graafschap College. Zorg ZORG ZW 1-3

Opleidingen. Graafschap College. Zorg ZORG ZW 1-3 ZORG Opleidingen ZW 1-3 Zorg Graafschap College 2015-2016 Kies voor een afwisselend beroep in de zorg Wil je iets voor mensen betekenen? Ben je gewend om met mensen om te gaan en vind je het vanzelfsprekend

Nadere informatie

Verpleegkundige in opleiding

Verpleegkundige in opleiding Volg je hart, gebruik je hoofd Verpleegkundige in opleiding Opleiding verpleegkunde Zoek je zinvol werk en wil je graag voor mensen zorgen? Word dan verpleegkundige! Kom naar VUmc. Wij zijn je ideale partner

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Thuiszorg Groningen Werken met zorg

Thuiszorg Groningen Werken met zorg Thuiszorg Groningen Werken met zorg 1 Thuiszorg Groningen Werken met zorg 2 Gestart als het Groene Kruis, hebben wij al meer dan 100 jaar ervaring met zorg thuis. Dichtbij en vertrouwd.thuiszorg Groningen

Nadere informatie

2 Functies in de zorg

2 Functies in de zorg THEMA 2Functies in de zorg 1 Inleiding In de zorg werken heel veel mensen. Mensen zoals jij, zorghulpen, maar ook mensen met andere functies. In dit thema leer je welke andere functies je in de zorg tegenkomt.

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

STICHTING ZORGBALANS Afdeling Werving & Selectie I N F O R M A T I E M A P. Ten behoeve van leerlingen voor de opleiding tot: Binnen de Verpleeghuizen

STICHTING ZORGBALANS Afdeling Werving & Selectie I N F O R M A T I E M A P. Ten behoeve van leerlingen voor de opleiding tot: Binnen de Verpleeghuizen STICHTING ZORGBALANS Afdeling Werving & Selectie I N F O R M A T I E M A P Ten behoeve van leerlingen voor de opleiding tot: BBL Verpleegkundige niveau 4 Verkort Binnen de Verpleeghuizen I N H O U D: 1.

Nadere informatie

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum

CVA-revalidatie in het Heymanscentrum CVA-revalidatie in het Heymanscentrum Revalidatie na een beroerte U ligt in het ziekenhuis omdat u een beroerte (CVA) heeft gehad. Binnenkort is het zover dat u het ziekenhuis kunt verlaten en een begin

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening 06 Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen

ik ga voor de academie voor economie en ondernemen ik ga voor de academie voor economie en ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan een commercieel medewerker bij een bank, een juridisch medewerker bij een gemeente of een marketingmedewerker.

Nadere informatie

werk facts beroepen loopbaan verdiensten test opleiding

werk facts beroepen loopbaan verdiensten test opleiding werk facts beroepen loopbaan verdiensten test opleiding Inhoud Past het bij je? Past het bij je? 3 Is werken in zorg en welzijn iets voor jou? 4 De werkvelden 6 Facts 9 Wat verdient het? 10 Opleidingen

Nadere informatie

De mens cen VAN EN VOOR HEEL DRENTHE

De mens cen VAN EN VOOR HEEL DRENTHE ZORG & WELZIJN Helpende Zorg & Welzijn Verzorgende IG Mbo Verpleegkundige Pedagogisch Medewerker Medewerker Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider Onderwijsassistent Toeleiding HBO alle richtingen

Nadere informatie

Sociaal-agogisch werk, Sociaal-cultureel werk, Onderwijsassistent

Sociaal-agogisch werk, Sociaal-cultureel werk, Onderwijsassistent Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 04 Welzijn 2014-2015 Sociaal-agogisch werk, Sociaal-cultureel werk, Onderwijsassistent www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college

Nadere informatie

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond!

Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius. Operatieassistent & anesthesiemedewerker. Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Voor je opleiding ben je van harte welkom in Laurentius Operatieassistent & anesthesiemedewerker Het leukste ziekenhuis van Limburg in Roermond! Mensen opleiden vinden we belangrijk in Laurentius. Daarom

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving.

Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Je talenten komen tot bloei bij Bloesem Theehuis Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Rita deed werkervaring op bij Bloesem Theehuis in Herpen. Gasten genieten er van de lekkerste thee, taart en

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige. Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen

Verzorgende-IG en MBO-Verpleegkundige. Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen #3 en MBO-Verpleegkundige Groningen, Hoogeveen, Hardenberg, Emmen Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

KIEST GEZONDHEIDSZORG

KIEST GEZONDHEIDSZORG LINOU KIEST GEZONDHEIDSZORG Ben je het liefst praktisch bezig en vind je het leuk om met mensen samen te werken? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en houd je van afwisseling? Wil je anderen

Nadere informatie

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd:

AxionContinu heeft ten aanzien van het mantelzorgbeleid de volgende uitgangspunten geformuleerd: Mantelzorgbeleid 1. Wat is mantelzorg Mantelzorg is een overkoepelend begrip voor veel vormen van meer dan gebruikelijke zorg, die partners, ouders, kinderen, familieleden, vrienden en buren elkaar verlenen.

Nadere informatie

Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking(blind, verlamd, spastisch enz.) Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking(blind, verlamd, spastisch enz.) Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Gehandicaptenzorg Zorg voor mensen met een lichamelijke beperking(blind, verlamd, spastisch enz.) Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Je werkt in een huis waar blinde mensen leren om zelfstandig

Nadere informatie

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Ondersteuning en hulp. in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Ondersteuning en hulp in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015 Voorwoord Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Je houdt van sporten en in beweging zijn! Je vindt het leuk om met mensen van alle leeftijden om te gaan. En je wilt ook anderen leren, om binnen hun

Je houdt van sporten en in beweging zijn! Je vindt het leuk om met mensen van alle leeftijden om te gaan. En je wilt ook anderen leren, om binnen hun Sport & Bewegen Maak jij van je hobby je beroep? Je houdt van sporten en in beweging zijn! Je vindt het leuk om met mensen van alle leeftijden om te gaan. En je wilt ook anderen leren, om binnen hun mogelijkheden,

Nadere informatie

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg

Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Psychiatrische Intensieve Thuiszorg Informatie voor cliënten en familie Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Psychiatrische Intensieve Thuiszorg De Divisie Ouderen is een onderdeel van

Nadere informatie

Hoe gaat het eigenlijk met jou?

Hoe gaat het eigenlijk met jou? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Amarins (medewerker) en Debbie (medewerker) vanboeijen.nl Hoe gaat het eigenlijk met jou? Een Goed leven voor cliënten. En Mooi werk voor medewerkers. Met elkaar. Daar staat

Nadere informatie

Toelating Diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) Het oude diploma Sociaal Pedagogisch Werk specialisatie Kinderopvang (niveau 3)

Toelating Diploma Pedagogisch Medewerker Kinderopvang (niveau 3) Het oude diploma Sociaal Pedagogisch Werk specialisatie Kinderopvang (niveau 3) Kopstudie Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang LEERWEG: BOL NIVEAU: 4 DUUR: 1 jaar LESLOCATIE(S): Harderwijk: Westeinde 33 Raalte: Zwolsestraat 63a Zwolle: Fuchsiastraat 1 Heb je het diploma

Nadere informatie

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Kinderopvang niveau 4 Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Kinderopvang LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Harderwijk, Lelystad, Raalte en Zwolle* * Harderwijk: Westeinde 33 / Lelystad: Het Ravelijn 1 /

Nadere informatie

Deze brochure is belangrijk voor jongeren tussen 15 en 23 jaar, die zich bij het Jongerenloket van DWI melden.

Deze brochure is belangrijk voor jongeren tussen 15 en 23 jaar, die zich bij het Jongerenloket van DWI melden. Jongeren In deze brochure 3 Welkom bij het Jongerenloket 4 Snel aan het werk of naar school 5 Niet snel aan het werk of naar school 6 Het Jongerenloket doet nog meer voor jou 7 Schema: hoe begeleidt het

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht:

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Niet toegelaten voor behandeling, inclusief dagbesteding (lees verzorgingshuis)

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

vind. Uw manier van leven met dementie. Informatie over: Dementie

vind. Uw manier van leven met dementie. Informatie over: Dementie vind. Informatie over: Dementie Uw manier van leven met dementie. Wanneer u dementie vermoedt bij uzelf of bij uw familie, dan komt er veel op u af. Laurens helpt. In deze folder leest u over dementie

Nadere informatie

Zorgcentra De Betuwe: vertrouwd en dichtbij

Zorgcentra De Betuwe: vertrouwd en dichtbij LEREN EN Werken bij Zorgcentra De Betuwe Zorgcentra De Betuwe: vertrouwd en dichtbij Naast onze cliënten staan óók onze medewerkers centraal Leren en werken bij Zorgcentra De Betuwe Goede zorg, een luisterend

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

De diëtist voor een gezonde leefstijl

De diëtist voor een gezonde leefstijl De diëtist voor een gezonde leefstijl GroenekruisDomicura: voor alle zorg bij u thuis Als het om uw gezondheid gaat, of om die van uw kind of iemand anders die u dierbaar is, dan neemt u geen enkel risico.

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie

De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie De stagiair praktijkondersteuner somatiek en GGZ in de huisartsenzorg: praktische informatie Het begeleiden van een stagiair is een investering op de lange termijn. Door voldoende stageplaatsen in huisartsenvoorzieningen

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorg

Maatschappelijke Zorg Welzijn niveau 4 Maatschappelijke Zorg PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG / SPECIFIEKE DOELGROEPEN LEERWEG DUUR PLAATS BOL 4 jaar* Harderwijk, Lelystad, Raalte en Zwolle** * Mogelijkheid tot versneld

Nadere informatie

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden Overzicht ZZP 1 t/m 7. Versie 17-05-11. Zorgzwaartepakket 1 = enige begeleiding in een veilige omgeving. U krijgt hulp bij de De medewerker helpt Niet van toepassing. dagelijkse verzorging u om zo veel

Nadere informatie

Rijn IJssel Theater. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Rijn IJssel Theater. TOELATING Wettelijke toelatingseisen diploma of bewijsstuk Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25472 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kazerneplein, Arnhem; Thorbeckestraat, Arnhem Een intakegesprek is altijd

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg

Thuiszorg Sint Annaklooster. Uw wensen, onze zorg Thuiszorg Sint Annaklooster Uw wensen, onze zorg Even voorstellen Stichting Sint Annaklooster is een brede zorginstelling in de regio Eindhoven. Met een op maat gesneden aanbod van zorg- en dienstverlening

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Leekerweide. Werken en leren. Opleiding verpleegkundige niveau 4 / verzorgende niveau 3. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Werken en leren. Opleiding verpleegkundige niveau 4 / verzorgende niveau 3. www.leekerweide.nl Leekerweide Werken en leren Opleiding verpleegkundige niveau 4 / verzorgende niveau 3 www.leekerweide.nl 2 Hoe stevig sta jij in je schoenen? Werken met en voor mensen met een beperking is ontzettend leuk.

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

Sociaal-agogisch werk, Sociaal-cultureel werk, Onderwijsassistent

Sociaal-agogisch werk, Sociaal-cultureel werk, Onderwijsassistent , Hoogeveen, Hardenberg Welzijn 0 2012-2013 Sociaal-agogisch werk,, www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie