Informatie over maatschappijwetenschappen 5 en 6 Vwo Elzendaalcollege Voorlichting maatschappijwetenschappen 5 en 6 vwo Elzendaalcollege

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie over maatschappijwetenschappen 5 en 6 Vwo Elzendaalcollege 2011-2012. Voorlichting maatschappijwetenschappen 5 en 6 vwo Elzendaalcollege"

Transcriptie

1 Voorlichting maatschappijwetenschappen 5 en 6 vwo Elzendaalcollege 1

2 Vooraf In het volgende overzicht wordt informatie gegeven over het vak Maatschappijwetenschappen; een nieuw keuzevak in de 5 e en 6 e klas van het vwo. Eerst wordt er aandacht besteed aan de keuzemogelijkheden en de studielast. Vervolgens is er informatie over de inhoud en de opzet van het vak. Daarna wordt er ingegaan op de extra mogelijkheden die het vak biedt voor mogelijke vervolgopleidingen. Overigens weten jullie natuurlijk al dat alle leerlingen in 4 vwo het verplichte vak Maatschappijleer krijgen. Dit vak behandelt onderwerpen die met burgerschapsvorming te maken hebben zoals de rechtsstaat en de politieke besluitvorming. Het lijkt verwarrend maar dat valt wel mee als je bedenkt dat ook de talen verschillende onderwerpen (spelling, grammatica, literatuur) en vaardigheden (lezen, schrijven, spreken) kennen. Kort samengevat kun je stellen dat iedereen bij Maatschappijleer kennismaakt met een aantal belangrijke sociale thema s. Terwijl de leerling bij het vak Maatschappijwetenschappen leert om de samenleving te onderzoeken. Vandaar dat er bij Maatschappijwetenschappen veel gebruikt gemaakt wordt van de kennis uit de sociale en rechtswetenschappen zoals Nederlands Recht, communicatiewetenschappen, psychologie, pedagogie, politicologie, bestuurskunde, sociologie en culturele antropologie. Maatschappijwetenschappen is een boeiend vak voor leerlingen die nieuwsgierig zijn en belangstelling tonen voor de wereld waarin ze leven. Hebben jullie, na het lezen van de volgende informatie, nog vragen? Kom gerust langs in lokaal BB of BC Succes met het maken van jullie keuze. De sectie maatschappijleer/ maatschappijwetenschappen (Anne Couwenberg, Willem Norbruis, Hanneke Vonk ) Maatschappijwetenschappen als keuzevak Vanaf 2007 is het mogelijk om het nieuwe vak Maatschappijwetenschappen (=in het vervolg MW) op te nemen in het vwo 5/6 pakket. Op welke manier het vak MW gekozen kan worden hangt af van het profiel. Bij de profielen Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid is het vak MW een keuzevak ter invulling van het vrije deel. Bij de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij is het vak MW een keuzeprofielvak. Dat wil zeggen dat je moet kiezen uit een beperkt aantal vakken. Bovendien kun je, als je MW nog niet als profielkeuzevak hebt gekozen, MW als keuzevak in het vrije deel kiezen. 2

3 In schema: Profiel Profielkeuzevak Het vrije deel Natuur & Techniek MW(of ak-bi-ec-du-fa-gr-gs-if-lamo-mu-te-wd) (=N&T) Natuur & MW(of ak-ec-du-fa-gr-gs-if-la-momu-na-sk-te-wd) Gezondheid(=N&G) Economie & MW(of ak-du-famo) na-sk-te-wd) MW(of ak-bi-du-fa-gr-if-la-mo-mu- Maatschappij(=E&M) Cultuur & MW(of ak-ec) MW(of ak-bi- du-ec- Maatschappij(=C&M) fa-gr-la-mo-mu-te-wa) De studielast van het vak MW is 440 uur. Dit betekent dat je zowel in 5 als in 6 vwo elke week 3 lessen MW zult krijgen. De inhoud en opzet van maatschappijwetenschappen Hieronder komen vijf onderwerpen aan bod die in 5 en 6 vwo aangeboden zullen worden. Elk van de volgende onderdelen wordt als een aparte module aangeboden. Tijdens het centrale eindexamen zullen drie van dergelijke modules op het programma staan. Politieke besluitvorming Als we praten over politieke besluitvorming gaat het eigenlijk voortdurend over de vraag wie de baas is. Of, om het 'wetenschappelijk' te stellen, wie heeft de meeste invloed of macht? In Nederland komen we dan al snel in aanraking met het parlement; onze volksvertegenwoordiging. Hoe werken die Eerste en Tweede Kamer eigenlijk? Op welke wijze nemen die volksvertegenwoordigers hun beslissingen? Hoe kan je als burger invloed uitoefenen? Wat is de rol van politieke partijen? Is er nog steeds verschil tussen links en rechts in de politiek? Hoe komt dat de Nederlandse bevolking nee zei tegen de Europese Grondwet in 2005? Talloze vragen waarop niet altijd een eenvoudig antwoord gegeven kan worden, zoals je op de volgende bladzijde kunt zien. Praktische opdracht Het volgen van een 2 e kamerlid : 3

4 Massamedia Welke rol spelen de massamedia in onze samenleving? Tegenwoordig wordt er veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop groepen mensen aan hun informatie komen. Belangrijk voor jongeren die gemiddeld zo'n 2 uur per dag naar de radio luisteren, een tijdschrift doorbladeren, langs allerlei sites surfen en tenslotte nog volop Tvkanalen zappen. Allereerst zullen we aandacht besteden aan de verschillende soorten communicatie. Gaat het om gesproken of geschreven woorden, kun je reageren op de verkondigde boodschap en wat verstaan we onder een informatiekloof? Gedurende de lessen ontstaat geleidelijk een beeld van een samenleving, waarin de verschillende massamedia een niet meer weg te cijferen plek hebben gekregen. Tegelijkertijd zal stil worden gestaan bij de grenzen van de massamedia. Want ondanks de belangrijke vrijheid van meningsuiting kan niet alles ongestraft worden gezegd. Wie bepaalt die grenzen? Op welke wijze kan de burger controle uitoefenen? Heeft iedereen evenveel mogelijkheden om zijn of haar stem te laten klinken? Een dag journalist met NOS ontour: Criminaliteit en rechtsstaat De veiligheid wordt al jarenlang door de burgers als het belangrijkste politieke thema genoemd. Vandaar dat het belangrijk is om dit onderwerp grondig te onderzoeken. In een moderne rechtsstaat is er altijd sprake van lastige afwegingen. Enerzijds moeten de rechten van de burgers beschermd worden, anderzijds zal de overheid mogelijkheden moeten hebben om strafbare feiten op te sporen en te vervolgen. Bovendien is het belangrijk om er achter te komen wat de oorzaken van crimineel gedrag zijn. Hoe wordt in Nederland bepaald wat wel of niet toegestaan is? Wat is de rol van de politieagent, de rechter en de officier van justitie in een rechtszaak? Welke rechten heeft een verdachte? Wat voor soort straffen kunnen er worden uitgesproken? Debatoefening in samenwerking met de HAN 4

5 Werk Iedereen heeft te maken met werk. Maar de betekenis van arbeid is niet voor iedereen hetzelfde. Als je werkt krijg je te maken met veel regels over de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden en de inhoud van het werk. In Nederland zijn er bovendien een groot aantal wetten die sociale zekerheid bieden. Maar zijn deze regels ook in tijden van economische onzekerheid nog wel betaalbaar? Waar moet de overheid zich wel en niet mee bemoeien? Is er nog wel sprake van een echte vrije markt? Vragen die we tijdens de lessen op een zorgvuldige wijze proberen te beantwoorden. Grote interviewopdracht. Pluriforme samenleving De Nederlandse samenleving van nu verschilt in vele opzichten van de Nederlandse samenleving van veertig jaar geleden. Een van de opvallendste verschillen met vroeger heeft te maken met de samenstelling van de bevolking. Er leven hier nu meer mensen van wie de oorsprong van hun bestaan niet in Nederland ligt. Op grond hiervan wordt de Nederlandse samenleving een pluriforme samenleving genoemd. Nieuwe sociale en politieke vragen komen bij dit thema aan bod zoals: migratie, inburgering gelijke behandeling en de toelating van nieuwkomers. Onderzoekje naar Het einde van de beschaving? 5

6 Maatschappijwetenschappen en vervolgopleidingen In de informatie die jullie van de decanen hebben gekregen worden een zeven sectoren in het hbo en wo, met daarbij behorende beroepen, onderscheiden : Sectoren Beroepen 1 Techniek Architect, bedrijfskundige, chemicus, wiskundige 2. Landbouw en natuurlijke omgeving Landschapsarchitect, bioloog, milieudeskundige 3. Gezondheidszorg Arts, tandarts, apotheker 4. Gedrag en maatschappij Psycholoog, pedagoog, politicoloog 5. Onderwijs 1e graads docent 6. Taal en cultuur Kunsthistoricus, musicoloog, tolk-vertaler, journalist 7. Economie Accountant, econoom, jurist Voor geen enkele vervolgopleiding is het vak MW verplicht. Wel zijn er opleidingen die het wenselijk vinden dat MW in het pakket is opgenomen: Gedrag en maatschappij Onderwijs Economie en recht HBO Journalistiek HBO Maatschappelijk werk en dienstverlening HBO Pedagogiek HBO Personeel en arbeid HBO Sociaal-juridische dienstverlening HBO Sociaal pedagogische hulpverlening WO Psychologie WO Pedagogische wetenschappen WO Sociologie WO Politicologie WO Culturele antropologie WO Algemene Sociale Wetenschappen HBO lerarenopleidiningen PABO Universitaire lerarenopleidingen HBO Communicatie HBO Communicatiesystemen HBO Integrale veiligheidskunde HBO International Law HBO Recht WO Bestuurskunde WO Rechten WO Organisatiewetenschappen 6

Profielkeuze 3 VWO 2013-2014

Profielkeuze 3 VWO 2013-2014 Profielkeuze 3 VWO 2013-2014 Profielkeuze VWO 3 Aan de leerlingen van VWO 3, Het derde jaar op het voortgezet onderwijs betekent voor jullie een keuze maken voor een vakkenpakket waarmee je de bovenbouw

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Profielenboekje 3-HAVO

Profielenboekje 3-HAVO ??? Profielenboekje 3-HAVO Dit boekje is van: Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Inleiding... 2 Vakken in het gemeenschappelijk deel... 3 2. Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV)... 4 3. Engelse

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium

Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Profielkeuzeboekje 2012-2013 Trinitas Gymnasium Inhoudsopgave blz. 1. Voorwoord 2 2. Inleiding Kiezen is moeilijk 3 3. De bovenbouw 4 4. Het gemeenschappelijk deel 4 5. Kiezen voor een profiel 5 6. Profielen

Nadere informatie

Profielkeuze 2015-2016 HAVO

Profielkeuze 2015-2016 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

Profielkeuze C10 1 8/30/2014

Profielkeuze C10 1 8/30/2014 Profielkeuze C10 1 8/30/2014 PROFIELKEUZE C10 HBO/WO ORIENTATIE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Monique Janssen Profielkeuze C10 2 8/30/2014 Gegevens deelnemer Algemeen Naam Monique Janssen School/instelling

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum - VWO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum - VWO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde 3 Biologie 4 CKV 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 10 Klassieke Talen 11 Kunst Algemeen 12 Kunst Beeldend

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1

Informatieboekje. Tweede Fase HAVO. Maerlant. Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Informatieboekje Tweede Fase HAVO Maerlant 2015 Maerlant, Tweede Fase infoboekje havo jan-15 1 Voorwoord Aan de leerling In de derde klas kies je een profiel voor de Tweede Fase. De Tweede Fase is de naam

Nadere informatie

havo-top! hv.penta.nl

havo-top! hv.penta.nl havo-top! In Hoogvliet start per 1 augustus 2015 een havo- TOP opleiding in het profiel Economie en Maatschappij. Door de samenwerking tussen de PENTA business school Hoogvliet, het VAVO Rijnmond College

Nadere informatie

INSTROOMNOTA vmbot 4havo

INSTROOMNOTA vmbot 4havo INSTROOMNOTA vmbot 4havo Deze nota is bedoeld voor leerlingen die in mei 2014 examen vmbot doen en daarna hun havodiploma willen halen. INHOUD pagina Inleiding 3 Procedure en Tijdpad 3 Contact 3 Toelatingscriteria

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015 HAVO

Profielkeuze 2014-2015 HAVO Voorwoord Volgend cursusjaar begint voor uw zoon/dochter de Tweede Fase. Dit jaar moet uw kind daarom een profiel kiezen. Daarbij komt heel wat kijken. U ontvangt hierbij informatie over de Tweede Fase

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014

INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 INFORMATIEBOEKJE Profielkeuze VWO 2013-2014 MEERSSEN/VALKENBURG 1 INDEX Inleiding Pag.3 1. Tijdpad Pag.4 2. Korte beschrijving van de tweede fase Pag.5 3. Keuzeformulieren Atheneum en Gymnasium Pag.6 4.

Nadere informatie

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015

Vakkenboekje mavo. schooljaar 2014-2015 Vakkenboekje mavo schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Vak: Bladzijde: Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Culturele en Kunstzinnige vorming 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 11 Kunst en beeldende

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Deelnemende scholen: CSG Het Streek Marnix College Pallas Athene College. Hendrik Pierson College Christelijk Lyceum Veenendaal

Deelnemende scholen: CSG Het Streek Marnix College Pallas Athene College. Hendrik Pierson College Christelijk Lyceum Veenendaal Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : Donderdag 23 april 2015 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Tel : 0318-543210 fax: 0318-552518 e-mail: J.Leur@ichthuscollege.nl Alle leerlingen moeten

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Waarom ga je dat doen volgend jaar?

Waarom ga je dat doen volgend jaar? Waarom ga je dat doen volgend jaar? Susanne de Haar, Marlien Douma, Jan-Willem Kalhorn, Michiel Tolboom, Lotte Bonsel Begeleider: Marja ter Wal Inleiding Aan het einde van de middelbare school komt voor

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

Voorwoord. Beste Bedrijfskunde student,

Voorwoord. Beste Bedrijfskunde student, Voorwoord Beste Bedrijfskunde student, Je hebt een tijdje geleden de twee beste keuzes gemaakt na je eindexamen: ten eerste de keuze voor de stad Rotterdam en ten tweede de keuze voor bedrijfskunde! Je

Nadere informatie

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs

Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs Voltijd Lerarenopleiding basisonderwijs De drijfveren van een eerstejaars Mijn moeder is lerares en ook mijn oom en tante geven les op een basisschool. Je kunt dus wel zeggen dat het vak van basisschoolleraar

Nadere informatie