IK HOUD ERVAN OM NIET VOORZICHTIG TE LEVEN Met duaal SPH naar de Antillen I

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK HOUD ERVAN OM NIET VOORZICHTIG TE LEVEN Met duaal SPH naar de Antillen I"

Transcriptie

1 Relatiemagazine van de Christelijke Hogeschool Ede Februari 2010 nr. 5 IDEEËNMAN WIJNAND VOOGDT OVER KEUZES, OVERVLOED EN GIFTEN IK HOUD ERVAN OM NIET VOORZICHTIG TE LEVEN Met duaal SPH naar de Antillen I Thema: Overvloed I Schulden in overvloed I God heeft een groen hart! I Cursus Pastoraat voor vrijwilligers I

2 OVERVLOED De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is een protestants christelijke hogeschool op gereformeerde grondslag. De CHE heeft tien opleidingen, 4000 studenten en 425 medewerkers. Daarnaast biedt de CHE cursussen, trainingen, advies en onderzoek aan via CHE-Transfer. Christelijke Hogeschool Ede Oude Kerkweg JS Ede Telefoon: Verpleegkunde verpleegkunde Educatie leraar Basisonderwijs Theologie Godsdienst Pastoraal Werk leraar Godsdienst / levensbeschouwing Mens & Organisatie Management economie & recht Personeel & Arbeid Journalistiek & Communicatie Journalistiek Communicatie Sociale Studies Maatschappelijk Werk & dienstverlening sociaal Pedagogische Hulpverlening op de dag dat ik dit voorwoord schrijf bereikt ons het bericht dat het armste land van het westelijk halfrond, het Caribische eilandstaatje Haïti, getroffen is door een zware aardbeving. de verwoesting is groot en hulpverleners vrezen dat er veel slachtoffers zijn. Hoeveel doden er zijn gevallen is op dat moment nog onmogelijk te zeggen. volgens hulpverleners zijn duizenden mensen omgekomen. een woordvoerder van het rode Kruis vertelt dat rond de negen miljoen mensen noodhulp nodig hebben. er wonen negen miljoen mensen in Haïti. de ramp is een groot contrast met onze jaarlijkse zogenaamde vocatiodag die wij als CHe met al onze medewerkers de dag ervoor hebben gehouden. niet alleen het thema - schenken uit overvloed - contrasteert, maar ook de rust en welvaart waarin wij als CHe-ers met elkaar van zo n dag kunnen genieten, kort nadat we onze dertiende maand hadden gekregen en kerstvakantie hebben gehad. Waar brengt het ons? Hopelijk bij waakzaamheid en nuchterheid, gekoppeld aan dankbaarheid. natuurlijk, ook bij ons gaan dingen mis en hebben we onze problemen en zorgen. Maar wat zijn we per saldo beschamend gezegend. laten we ons dat bewust zijn en onze ogen en oren openhouden voor de noden van de wereld. Misschien ook wel juist nu voor die broeders en zusters in andere landen die soms onder moeilijke omstandigheden christelijk hoger onderwijs aanbieden. laat dit nummer van ons mooie magazine ons allen, binnen en buiten de CHe, tot lering en inspiratie zijn. Dr. Kees Boele voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool ede 2

3 CHE overtuigend anders InHoud In deze SCHERP 4 Identiteit opleidingen 7 12 overvloed/coverstory overvloed/rond de tafel discussie 16 overvloed/che in beeld ovevloed/che-relatie transfer/theologie transfer/nieuws En verder voorwoord 2 / nieuws 10 en 32 / overvloed: schulden in overvloed 22 / Column evert Jan ouweneel 27 / overvloed: de stelling 29 / overvloed: CHe opleidingen 30 / Column Jan noorlandt 31 / CHe en GH willen fuseren 33 / CHe-transfer verpleegkunde 37 / Publicaties 40 / de vierkante meters van 41 / Agenda 42

4 IdentIteIt natuurlijk zeggen we dat we heel goed bezig zijn. Maar heeft wat we doen ook Geef leiding met je hart en buig de regels Niet-christenen zijn betere leidinggevenden echt resultaat? twee christelijke onderzoekers over christelijke principes versus leiderschap en spiritualiteit op de werkvloer. Het calvinistische dna zit er bij protestantse managers goed in. of ze nu orthodox of modern zijn maakt niets uit, beiden blijken meer bedrijfs- dan mensgericht. Katholieke en niet-christelijke managers scoren vooral op dit laatste punt aanzienlijk beter. Is het bij hen fijner werken? voor hun proefschrift Management en levensbeschouwing in nederland enquêteerden tom van den Belt en Joop Moret in 2009 bijna 500 managers en onderwierpen een aantal van hen aan diepte-interviews. Waarom zijn zowel orthodoxe als moderne protestantse managers weinig mensgericht? Je zou verwachten dat de modernen humanistischer zijn. tom van den Belt: dat dachten wij aanvankelijk ook. orthodoxen nemen de zondeval als uitgangspunt, de mens is geneigd tot alle kwaad. en ondanks het toepassen van het dogma van de algemene genade waarin God ook het niet-confessionele personeel talenten geeft voor het bedrijf, is hun managementstijl gericht op gehoorzaamheid en controle. Met sterk puriteinse opvattingen en zonder gelijkwaardige inzichten. de modernen hebben een ander uitgangspunt, de schepping en de mens zijn goed. toch verschilt hun managementstijl niet van de orthodoxen. de verklaring ligt in het door de eeuwen opgebouwde calvinistische gedachtegoed waarin individuele verrichtingen die je kunt verantwoorden, belangrijker zijn dan het functioneren van een team of de maatschappij. Presteert de stereotype op zichzelf gerichte calvinist beter dan de anderen? nee. de onderzochte protestantse managers zijn meer prestatiegericht dan mensgericht maar niet meer prestatiegericht dan managers van andere signatuur. Katholieken scoren hier zelfs veel hoger. de combinatie high commitment/high control levert de beste prestaties op waarbij ook de medewerkers zich gewaardeerd voelen. Wat zich opnieuw vertaalt in betere prestaties. tom van den Belt heeft een eigen organisatie- en managementadviesbureau. Hij publiceert over (bedrijfs)maatschappelijk werk en management vanuit christelijke spiritualiteit (Zie publicaties). Bij de CHe was hij student, docent en stagebegeleider en is nu post-hbo docent. Joop Moret werkte van 1974 tot 2001 bij de CHe als docent methodiek, sectorhoofd en directeur van de afdeling HsAo (sociale studies). Moeten de protestantse managers zich nu gaan omscholen? de naastenliefde als uitgangspunt moet mogelijkheden bieden tot een meer mensgerichte benadering. In mei start bij de Academie Mens en organisatie van de CHe de post-hbo Christelijk Hoger Management over leiderschap en HrM-beleid. Hier koppelen we christelijke principes aan wetenschappelijke inzichten op HrM-gebied. Augustinus en Benedictus nemen we als startpunten. Augustinus gaf al aan dat leiderschap maatwerk moet zijn: geef leiding met je hart en buig de regels al naar gelang situatie en mensen. Barmhartigheid en gerechtigheid dus als richtlijnen. die benadering vereist zelfreflectie en moed. Managers moeten zich bewust worden van hun stijl en aanpak want beide hebben gevolgen. Hoe zou je zelf scoren als protestantse manager? Ik ga ver. toen ik in de raad van bestuur zat van een adviesorganisatie scoorde het bedrijf de eerste plaats qua werknemerstevredenheid in een onderzoek van PricewaterhouseCoopers. en als directeur van een verzorgingstehuis bedroeg het ziekteverzuim in mijn periode slechts 1%. de combinatie christelijke visie en wetenschap werkt echt. 4

5 CHE overtuigend anders Het gaat om de uitgedragen passie Spiritualiteit op de werkvloer levert bedrijf niets op meditatie- en yoga-lessen daar knappen we als werknemer van op. Maar levert het zakelijk gezien ook iets op? volgens Jack Crielaard, CHe-lector sociale Innovatie en duurzaamheid bij de Academie voor Mens & organisatie, levert het de organisatie helemaal niets op. samen met Cors visser, directeur forumc voor geloof, wetenschap en samenleving deed hij in 2009 empirisch onderzoek. Hij interviewde 260 mensen bij 57 bedrijven in de zorg- en agrofoodsector en de maakindustrie in Midden-nederland. Jack Crielaard is interim-manager, bioloog en bedrijfskundige. Momenteel leidt hij binnen het lectoraat sociale Innovatie het onderzoek naar organisatievormen en managementgedrag, waarin ook andere waarden dan winstmaximalisatie tellen. een workshop zen voor managers, een retraiteweekend in een klooster en de dagelijkse Wat versta je onder spiritualiteit? spiritualiteit is een breed begrip. Ik noem het een bewogen bewustzijn van verbondenheid. Het is dat bijzondere gevoel als je je ergens intens mee verbonden voelt. die diepe overtuiging kleurt je acties. en daar kunnen anderen van profiteren. uitgangspunt van ons onderzoek is de heersende gedachte dat spiritualiteit op de werkvloer ten gunste komt van People, Planet, Profit (PPP) en innovatie en kennisontwikkeling. dat verband hebben we niet kunnen ontdekken. sterker nog, spiritualiteit op de werkvloer werkt remmend op de ontwikkeling van een bedrijf. Alle boeken met een spiritueel tintje kunnen met het oud papier mee? Ik ga hardlopen, dat geeft mij een goed gevoel. spirituele cursussen en boeken geven mensen ook een goed gevoel, maar het vertaalt zich niet in voordelen voor het bedrijf. de spirituele materie is individugericht en niet bedrijfsgericht. dat uit zich in een conservatieve houding die innovatie niet stimuleert en die geen relatie heeft met kennisontwikkeling en winstverhoging. ook bleek dat > Cursus leiderschap Welke leiderschapsstijl wil of moet je hanteren als christelijk manager? Op welke wijze ben je als christelijk manager een beeld van jouw visie en een voorbeeld voor de medewerkers? Deze en vele andere vragen worden in de nieuwe post-hbo cursus Christelijk Hoger Management van Transfer Mens & Organisatie beantwoord. De cursus wordt onder leiding van Tom van den Belt uitgewerkt en uitgevoerd. In de post-hbo worden de kernbegrippen van het management nadrukkelijk verbonden aan christelijke principes. De cursus is gericht op leidinggevenden en managers in een eindverantwoordelijke positie. De cursus wordt uitgevoerd drie dagen voor de zomer en drie dagen na de zomer. Blijf op de hoogte op of mail naar 5

6 IdentIteIt vervolg: Spiritualiteit op de werkvloer levert bedrijf niets op Jack Crielaard specifieke christelijke waarden zich niet laten vertalen in evenwichtig rentmeesterschap of duurzaamheid. overigens, iemand die zich met zingeving bezighoudt, hoeft niet per se spiritueel te zijn. Het gaat om de uitgedragen passie, zoals werk doen wat er toe doet. dat geeft wel de verwachte positieve effecten. Wat mist in de huidige spiritualiteitcultus is waarden als mensen, milieu, duurzaamheid, geluk en familie ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Zinvol werk, ambitie en plezier in het werk, bevorderen PPP. vooral de funfactor scoort altijd hoog. Neigen medewerkers eerder naar spiritualiteit bij economische onzekerheid? Ja, daar lijkt het wel op. Hevige concurrentie en economische druk zijn een bedreiging van buiten waarbij mensen de controle en zekerheid om de hoek zien verdwijnen. In die situaties zoeken mensen verbondenheid en geestelijke rustpunten op. Maar ook hier wijzen onze metingen weer uit dat die spiritualiteit het bedrijf geen extra voordelen oplevert. Persoonlijk vind ik de uitkomsten van het onderzoek niet echt verrassend. Maar het is totaal tegenovergesteld aan het grote aanbod van spiritueel gerichte managementcursussen en wat dat belooft. dat het de organisatie niets oplevert, daar hoor je nooit iemand over. om als bedrijf te overleven is spiritualiteit niet nodig. Hoe zou je zelf scoren in het onderzoek? voor mij persoonlijk zijn de duurzame ontwikkeling van de schepping, vrijheid en kansen om verantwoordelijkheid te leren, belangrijke christelijke bouwstenen. Maar als lector wil ik werken aan concepten voor duurzame organisaties die algemeen kunnen worden toegepast, heel seculier dus. Mijn persoonlijke bijdrage aan de totale profilering van de CHe kan met deze bouwstenen en concepten wel omhoog. Ervaringscertificaat? Doe een EVC-traject op de CHE! EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Veel kennis en vaardigheden leer je in de praktijk. Met een EVC-traject kun je je kennis en ervaring omzetten in een erkend diploma. Waarom EVC? Wanneer EVC? Duidelijk inzicht in je talenten en competenties. Je functioneert op een hoger niveau Weten wat je waard bent in de markt. dan je laatst behaalde diploma. Kortere vervolgopleidingen. Je talenten zijn nog niet eerder erkend Hogerop met een hbo-diploma. met een certificaat of diploma. Vanwege outplacement of heroriëntering. U bent werkgever? Werknemers kunnen vaak meer dan u denkt. Een EVC-traject geeft daarin inzicht! overtuigend anders Oude Kerkweg JS Ede T (0318) E

7 opleidingen Normaal moet je het eiland af voor een hbo Met duaal SPH naar de Antillen duale opleidingen slaan aan. de combinatie werken en Werkbegeleider en studenten Stichting Sebiki Bonaire leren vereist weliswaar een stevige motivatie en discipline maar het individuele leertraject levert wel een officieel hbodiploma op. In september 2009 startten drie medewerkers van twee zorginstellingen op Bonaire de duale opleiding sociaal Pedagogische Hulpverlening (sph). Zij studeren in ede zonder het eiland te verlaten. ede komt naar hén toe. > 7

8 opleidingen de Academie voor sociale studies van de CHe heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Krusada, een christelijk opvangcentrum voor verslaafden en opvoedingscentrum sebiki. Het idee voor de samenwerking ontstond in februari 2009 toen Hedzer van der Kooi en Ard vreugdenhil van de Academie voor sociale studies een werkbezoek aan Bonaire brachten. Hedzer van der Kooi coördineert de duale opleiding sph en begeleidt samen met duaal werkbegeleider Ard vreugdenhil de studenten. ook ter plekke. van der Kooi: over een nacht ijs gaan we natuurlijk niet. voorafgaand hebben we met de werkbegeleiders en praktijkopleiders bij Krusada en sebiki grondig getraind en de leerwerkplekken en leerplannen gescreend. In november 2009 was de officiële aftrap. In januari 2010 hebben de studenten hun screening afgerond en zijn gestart met hun individuele leertraject. Sebiki en empowerment stichting sebiki (fundashon sentro Boneriano di Informashon edukativo pa Kuido Infantil) geeft begeleiding bij en advies over de opvoeding van nul- tot zesjarigen aan ouders en medewerkers van crèches en speelzalen. Waarbij de nadruk ligt op werken met de ouders, empowerment speelt een grote rol. de benadering van sebiki is laagdrempelig en is gebaseerd op de rechten van het Kind. de stichting kent twee afdelingen, opvoedingsondersteuning en kinderopvang. Mariselle voor sebiki volgt pedagogisch medewerkster Mariselle Chirino-Boekhoudt (43) de studie sph duaal: de duale opleiding sph is een uitkomst, want normaal moet je het eiland af voor een hboopleiding. Ik heb mijn screening afgerond en werk nu aan de kernopgaven van mijn eerste leertraject. Ik werk veertig uur bij sebiki en kan mijn werk met mijn studie combineren. voor de voortgang zit ik wekelijks met mijn werkbegeleider rond de tafel en daarnaast wissel ik digitaal leerstof uit met de CHe. ook al mijn collega s zijn bijzonder gemotiveerd om mij te ondersteunen bij sph. De komende veranderingen op Bonaire eisen nieuwe regels en kwalificaties. de komende veranderingen op Bonaire eisen nieuwe regels en kwalificaties. dat betekent dat er bij instellingen meer mensen met een hbo-opleiding nodig zijn. Wat dat betreft zitten we bij sebiki goed op schema. Als de mogelijkheid er is moet je haar pakken. de bijzondere gelegenheid beaamt ook werkbegeleider en coördinator opvoedingsondersteuning Mimi dongen: de uitgangspunten van Mariselle zijn zeker positief, zij wil en kan verder groeien. de samenwerking met de CHe is voor Mariselle een unieke kans om haar in de loop der jaren opgebouwde competenties te koppelen aan de opleiding sph en een officieel erkend diploma te halen. Bovendien geeft de studie haar de mogelijkheid stage te lopen bij Krusada. dat kan een toekomstige uitwisseling van specifieke expertise tussen sebiki en Krusada vergemakkelijken. Want de verslavingsproblemen van volwassenen met gezinnen raken ook onze instelling. Bonaire Er zijn plannen om Bonaire de status bijzondere gemeente van Nederland te geven. Dat betekent dat de gemeentewet de basis is voor het bestuur en dat de inwoners stemrecht krijgen voor de Tweede en Eerste Kamer. Bonaire en andere Antilliaanse eilanden kennen relatief veel problemen met jongeren, van schooluitval en huiselijk geweld tot verslaving en criminaliteit. Op een conferentie in februari gaf minister Rouvoet aan meer te willen investeren in het voorkomen van problemen met jongeren. Zo komt er op elk eiland een Centrum voor Jeugd en Gezin waar maatschappelijk werkers opvoedingsondersteuning aanbieden. De centra zullen ook voorzien in naschoolse activiteiten en vrijetijdsbesteding. Op 1 september 2009 telde Bonaire inwoners. 8

9 CHE overtuigend anders Krusada, verslaafd en verstoten stichting Krusada is een christelijk opvangcentrum dat praktische zorg geeft aan verslaafde mensen. In de visie van Krusada zijn verslaafden de verstotenen van de samenleving. de medewerkers van Krusada willen leven volgens hun voorbeeld Jezus Christus. Hij zocht verstoten mensen op en wees hen op een beter leven. Petra van Harten (32) is psycholoog bij Krusada en tevens praktijkopleider voor de studenten van Krusada en sebiki. ook bij Krusada zijn twee medewerkers na hun screening in januari 2010 begonnen met hun individuele leertraject voor sph duaal. de opzet van de CHe slaat hier bijzonder goed aan. Ondertekening van de samenwerkings-overeenkomst tussen Krusada en CHE, juni V.l.n.r. Gerrit van der Heijden, Hedzer van der Kooi, Petra van Harten (Krusada), Ard Vreugdenhil, Marianne Verhage. Bovendien bereiken ons ook al meer verzoeken uit Curaçao, Aruba, st. Eustatius en Saba dat zegt genoeg. Groeiende vraag naar kwaliteit de voortvarende aanpak werpt zeker vruchten af want in november 2009 bleek dat de kwartiermakers van onderwijs en van Centrum Jeugd en Gezin een opbouwend steentje willen bijdragen. Hedzer van der Kooi: Bij de officiële start toonden de aanwezige bestuursleden en medewerkers van verschillende hulpverleningsorganisaties van Bonaire en Curaçao meer dan interesse in onze duale opleidingsvariant. Met als gevolg dat we voor die medewerkers in januari 2010 de screening van leerwerkplekken hebben gedaan zodat zij in februari ook kunnen starten met sph duaal. daarnaast heeft Marga drewes, kwartiermaker van het ministerie Jeugd & Gezin met Bonaire als standplaats, ons gevraagd met sebiki en Krusada een projectplan te schrijven hoe we meer lokale sociaal pedagogische hulpverleners van verschillende organisaties verder kunnen professionaliseren. Bovendien bereiken ons ook al meer verzoeken uit Curaçao, Aruba, st. eustatius en saba dat zegt genoeg. onze gezamenlijke verwachting is om per september 2010 vanuit acht verschillende organisaties 15 tot 20 medewerkers op te leiden. Studenten en werkbegeleider van Stichting Sebiki Bonaire 9

10 nieuws Scriptie studenten GPW wint CHE-CV Koers Prijs de CHe-Cv Koers Prijs werd 29 oktober 2009 voor de vierde maal uitgereikt voor het beste afstudeerproject van de CHe. Winnaars waren de studenten Jouwerke Pullen en nynke Bijma van Godsdienst Pastoraal Werk met hun scriptie Participatie of frustratie. Waarmee zij niet alleen een actueel maatschappelijk probleem aanstipten, maar volgens de jury ook een inspirerend alternatief aanleverden. volgens de jury, bestaande uit ronald Westerbeek (hoofdredacteur Cv Koers), Pieter vos (lector Morele vorming GH) en Kathleen ferrier (tweede Kamerlid CdA), getuigde de scriptie van moed om de rol van vrouwen die professioneel in de kerk aan het werk zijn, zonder schroom onder de loep te nemen. naast een beeldje kregen de winnaars een geldbedrag van vijfhonderd euro. Christen-professional op de werkvloer de prijs werd uitgereikt tijdens salt-stone. Met deze dag wil de CHe haar laatstejaarsstudenten en eerstejaarsalumni inspireren om als startende christen-professional méér te betekenen op de werkvloer. thema s waren christelijk leiderschap, tijdsmanagement, dromen en doorstuderen. tijdens de netwerkmarkt maakten de bezoekers kennis met toekomstige werkgevers en verschillende netwerkorganisaties. Samen godsdienstleraar opleiden de Protestantse theologische universiteit (Pthu) en de CHe willen gezamenlijk een leertraject aanbieden om godsdienstleraar te worden. studenten kunnen zo het theologische en het praktijkgedeelte tot eerstegraads docent volgen. de plannen voor een zogenoemde educatieve master aan de Pthu, de universiteit van de Protestantse Kerk in nederland, zijn in een vergevorderd stadium. We zijn nu bezig met het indienen van een aanvraag bij het Ministerie van onderwijs, aldus dr. Henk van der sar, voorzitter van het College van Bestuur van de Pthu. Voor de klas na een goedkeuring moet een dergelijke opleiding ook nog officieel geaccrediteerd worden. We verwachten dan ook dat het niet eerder wordt dan 2011 voor de opleiding in de onderwijsgidsen staat. studenten kunnen een éénjarige master theologie volgen aan de Pthu. daar worden ze dan geschoold in het wetenschappelijke gedeelte. de CHe heeft de bevoegdheid om leraren op te leiden én de deskundigheid. Zeg maar, de praktijk van het voor de klas staan. dat willen we nu combineren. Vocatiodag 2010 de jaarlijkse vocatiodag werd 11 januari gehouden. Centraal stond het thema schenken vanuit overvloed?. de dag werd gevuld met inspirerende lezingen, debat en variërende workshops. Bert Godschalk, betrokken bij onderwijs & Kwaliteit en bij de voorbereiding van de vocatiodag: samen stil zijn en bezinnen op deze tijd, samen een Bijbelgedeelte lezen, elkaar ontmoeten, inspireren en samen zingen. Het zorgt ieder jaar weer voor een topgevoel. 10

11 CHE overtuigend anders Lectoraat Verpleegkundige Beroepsethiek geïnstalleerd Onderzoek naar goede zorg binnen organisatorische context Het lectoraat verpleegkundige Beroepsethiek is 21 januari geïnstalleerd door het College van Bestuur van de CHe. lector Bart Cusveller hield tijdens deze bijeenkomst zijn lectorale rede. Het lectoraat richt zich op de competentie van verpleegkundigen in het spanningsveld tussen de verantwoordelijkheid goede zorg te verlenen én de organisatie waarin zij werken. Het lectoraat wordt gevormd door een lector, Bart Cusveller en een kenniskring bestaande uit Martin te lintel Hekkert, ria den Hertog en Auke Bos. een belangrijk deel van de werkzaamheden bestaat uit praktijkonderzoek voor onderwijs, maatschappelijke organisaties en samenleving. Het lectoraat is verbonden aan de Academie voor verpleegkunde. Bart Cusveller: verpleegkundigen kiezen hun vak doorgaans om iets met mensen te doen, waarmee bedoeld wordt iets goeds te doen voor mensen. de praktijk van de verpleegkundige zorgverlening is er vanaf het begin op gericht het goede te bevorderen voor mensen die dat nodig hebben. Maar dat streven krijgt in de beroepspraktijk de vorm van vaste gewoonten, werkwijzen en resultaten, waardoor het ethische gehalte van de praktijk niet altijd meer zichtbaar is. Interesse in het lectoraat? Hebt u interesse in de lectorale rede of wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het lectoraat? dan kunt u contact opnemen met het lectoraat verpleegkundige Beroepsehtiek, , u kunt het laatste nieuws ook lezen op 30-jarig jubileum Journalistiek & Communicatie de opleidingseenheid Journalistiek & Communicatie vierde 5 november 2009 haar 30-jarige bestaan. Het programma - in theater Cultura in ede - startte met het symposium De Media de Baas?! met aansluitend een netwerkborrel en diner. onder leiding van dagvoorzitter Annette van trigt discussieerden Kay van de linde (politieke communicatie), Willem Breedveld (columnist trouw), oud-student Marjon umeugo-gerrits (communicatie Aedes) en oudstudent ton van der Ham (onderzoeksjournalist Zembla) over de spanning tussen de twee beroepsgroepen. dit spanningsveld staat ook centraal in het jubileummagazine de Media de Baas (dmdb). Prominenten en oudstudenten werkten mee aan dmdb, waaronder Henk Hagoort, Margriet van der linden en Wouter Kurpershoek. 11

12 overvloed Coverstory Ik houd ervan om niet voorzichtig te leven Ideeënman Wijnand Voogdt over keuzes, overvloed en giften Kleine non-profitorganisatie met weinig carrièreperspectief en geen salaris. Het zijn geen kenmerken waarop net-afgestudeerden een werkgever zouden uitkiezen. toch gingen oud-che-ers Wijnand voogdt en zijn vrouw elise voor een onbetaalde baan bij een evangelische hulpverleningsinstantie. voogdt (32), oud-student journalistiek, kan zes jaar later terugkijken op een rijke tijd. 12

13 de advertentie waarin gevraagd werd om een pr-functionaris en een hulpverlener kwam op het juiste moment. We konden aan de slag in ons vak in een woon- en leefgemeenschap gericht op de begeleiding van jongvolwassenen met psychosociale of andere problemen (stichting de schuilplaats die deel uitmaakt van het evangelisch Begeleidings Centrum, red.). We kregen kost en inwoning. daarnaast ontvingen we een klein basisinkomen uit giften van vrienden. verwacht van mij geen verhalen over crisistijden. We zijn zelfs een paar keer in nederland op vakantie gegaan. Mensen verzinnen leuke dingen als ze weten dat je van giften leeft. We kregen genoeg en konden rondkomen van heel weinig. op een gegeven moment ontstond zelfs een kleine buffer. voogdt neigde naar weggeven van de reserves, maar zijn vrouw dacht er anders over. Het gezin had intussen twee kleine kinderen en een derde op komst. voogdt: Mijn behoefte had niets met geestelijkheid te maken. eerder met karakter. Ik houd ervan om niet te voorzichtig te leven. nog afhankelijker worden. toen de giften aan het einde van onze periode afkalfden, bleken we het buffertje op te kunnen maken. We kwamen precies uit! Winnaar Battle of Concepts sinds een paar maanden leeft voogdt met zijn gezin van zijn eigen communicatiebureau: springader. een communicatiebureau voor tekst, webdesign en grafisch ontwerp. en vooral voor ideeën. Het bedenken van nieuwe concepten is een bewezen talent van voogdt. Bij Battle of Concepts wist hij diverse malen te winnen. In Battle of Concepts laten bedrijven en overheden in een wedstrijdomgeving studenten en jonge professionals zoeken naar de beste ideeën en marketingoplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. voogdt behaalde eenmaal de eerste, tweemaal de tweede en eenmaal de vijfde plaats. Verwacht van mij geen verhalen over crisistijden. Mensen verzinnen leuke dingen als ze weten dat je van giften leeft. voor zijn tijd in de hulpverlening werkte hij met succes bij commerciële bladenmakers. of ik ooit dacht mijn talent te verspillen bij een hulpverleningsinstantie? Ik zou het nooit zo formuleren. Ik geef toe dat ik in de hulpverlening niet de meest uitdagende communicatiebaan had. en soms verlangde naar een bruisend bureau waar nieuwe ideeën worden toejuicht. Bij een begeleidingscentrum wonen mensen die beschadigd zijn en veiligheid nodig hebben. Ik houd van vernieuwing en van ontwikkeling. daar reageert zo n gemeenschap eerder terughoudend op. Maar tijd verspillen? nee. Wij moesten daar zijn. Ik heb veel meegedraaid als begeleider in een groep bewoners. dat vond ik op dat moment leuker dan Pr. Ik kon mijn hart vullen met wat er in de groep gebeurde en met de > Elbert Dijkgraaf en overvloed Lid Raad van Toezicht CHE Elbert Dijkgraaf is hoogleraar Empirische economie van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij combineert het hoogleraarschap met een aanstelling als adjunct-directeur bij SEOR (tevens Erasmus Universiteit). In zijn leerstoel richt hij zich op onderzoek naar de gevolgen van gemaakte beleidskeuzes door overheden. Aan de hand daarvan kunnen adviezen gedaan worden om publieke belangen beter te waarborgen. Overvloed is goed. Christenen profiteren hier graag van Elbert Dijkgraaf: Overvloed hoeft helemaal niet slecht te zijn. Zo redde God het volk Israël met de overvloed die hij Egypte zeven jaar lang gaf. Rijkdom en voorspoed kunnen een zegen zijn, vooral als de overvloed dient om anderen te helpen. Het probleem is wel dat de mens zo moeilijk met overvloed kan omgaan. Overvloed wordt dan nagejaagd en tot doel verheven. Je zou verwachten dat christenen daar beter in zijn. Maar de praktijk leert > helaas dat dat lang niet altijd het geval is. Agur wist dat en bad uit gegeven wijsheid noch om armoede noch om overvloed. > 13

14 overvloed Coverstory gesprekken met bewoners. Bovendien, was de tijd die Mozes in de woestijn doorbracht zo spannend? Efficiënt lijkt het evenmin. Maar God heeft een ander idee over wat efficiëntie is. Wat ik bij de Schuilplaats leerde is samenleven en delen. Samen God zoeken. Want behalve een plaats waar mensen begeleid wonen is het een woonen leefgemeenschap. Leven in een leefgemeenschap vormt je. Ik heb er de economie van de schaarste leren kennen. Verlangen van mijn hart Toen we bij de Schuilplaats startten, dacht ik vier jaar vol te maken. Het zijn er zes geworden. Vakinhoudelijk was ik veel eerder toe aan iets anders. Het is een verlangen van mijn hart om mooie dingen te maken en om geheel verschillende opdrachten te hebben. Dat is iets anders dan een roeping. Maar het is voor mij onmogelijk om niet te luisteren naar mijn hart. Springader wil ik ook niet in één product laten vangen. Liever werk ik zo breed mogelijk. Misschien ook buiten het vakgebied communicatie. En zolang het haalbaar is, werk ik voor charitatieve clubs voor de helft van mijn normale tarief. Tot nu toe lukt het om commercieel en charitatief te bedienen. In Voogdts klantenkring zitten zowel een grote gemeente en een grote IT-dienstverlener als ook kleinere christelijke organisaties met minder budget. Economie van de schaarste Leven in een leefgemeenschap vormt je. Ik heb er de economie van de schaarste leren kennen. In de beginperiode van ons verblijf bestond de regel dat je alleen op zondag een boterham met hagelslag mocht. Wat denk je? Schaarste schept vraag. Op zondag wilden bewoners en begeleiders allemaal hagelslag op brood. Soberheid is voor mij geen waarde in mijn leven. Het kan zuinige trekjes krijgen waar ik niet van houd. Ik ben geen tegenstander van rijkdom. Ik geloof dat een maat helpt om dingen leuk te houden. Als ik meer geld zou verdienen, zou ik dat in ere willen houden. Ik kan geen antwoord geven op de vraag wat overvloed voor mij is. Alles wat je boven de 1000 euro binnenkrijgt en wat je opzij kunt leggen omdat je het niet nodig hebt? Misschien. Het lijkt me comfortabel voelen als je grote reserves en veel spullen hebt. Maar het omgekeerde kan ook spannend zijn. Die hagelslag is een raar voorbeeld, maar het illustreert dat iets bijzonder wordt als het schaars is. Bewustzijn tegenover pakken zonder nadenken. Jobfish.nl Laatst zei mijn zoon van zes jaar: Wij hebben eigenlijk veel spullen. We praatten erover dat sommige kinderen niets hebben. Dat bewustzijn vind ik belangrijk. Hij kwam spontaan op het idee om een inzamelingsactie te houden. De appel is niet ver van de boom gevallen. Voogdt zelf bedacht twee jaar geleden de christelijke variant van Marktplaats: Marktmeteenmissie. Een website waar mensen hun spullen zouden verkopen om de opbrengst aan een van de vier verbonden christelijke organisaties te doneren. Voogdt: Het leek de ideale manier om mensen in staat te stellen iets goeds te doen. De meesten willen best, maar het ontbreekt aan twee dingen: geld en tijd. Spullen hebben ze wel. Bovendien moest de site op een 14

ALS JE VEEL REIST, RAAK JE VEEL KWIJT

ALS JE VEEL REIST, RAAK JE VEEL KWIJT Relatiemagazine van de Christelijke Hogeschool Ede November 2009 nr. 4 ALS JE VEEL REIST, RAAK JE VEEL KWIJT DE WERELD ALS WERKTERREIN VOOR CAREL MAASLAND Verpleegkundigen moeten leiden, niet lijden I

Nadere informatie

Sociaal werker nieuwe stijl

Sociaal werker nieuwe stijl Relatiemagazine van de Christelijke Hogeschool Ede april 2013 nr. 14 Lang leve de Ouderenzorg Sociaal werker nieuwe stijl EliZE lam: DE PRaKtiJK VRaaGt OM GENERalistEN Toekomst dagbladjournalistiek thema

Nadere informatie

AC H TE RGRONDINFO RM ATI E TEN BE HOEVE V AN H ET S TEM -PROGR AM M A

AC H TE RGRONDINFO RM ATI E TEN BE HOEVE V AN H ET S TEM -PROGR AM M A AC H TE RGRONDINFO RM ATI E TEN BE HOEVE V AN H ET S TEM -PROGR AM M A FEBRU AR I 2 00 9 Transmuraal Netwerk Midden-Holland Ria Ballering en Mariëlle Wiltenburg (CC Zorgadviseurs) 1 e oplage 300 stuks

Nadere informatie

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts

Zakgeld Geheimen. Geef je het wel of geef je. het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeld Geheimen Geef je het wel of geef je het niet? Met meningen van meer dan 20 experts Zakgeldgeheimen, een boek samengesteld door Amanda van der Gulik Kies uit wat voor jou werkt! Zakgeld geheimen

Nadere informatie

DE KUNST RONDKOMEN. van het. Een verslag van een project voor en door mensen die op enigerlei wijze te maken hebben met armoede

DE KUNST RONDKOMEN. van het. Een verslag van een project voor en door mensen die op enigerlei wijze te maken hebben met armoede DE KUNST van het RONDKOMEN Een verslag van een project voor en door mensen die op enigerlei wijze te maken hebben met armoede INHOUD UITGELEGD INGELEID... pagina 5 De Kunst van het Rondkomen Het project,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day

Je vindt het in Ede! Grenzen verleggen. CHE-Transfer. Een kijkje in het studentenleven van Anne. Meer zien? Bezoek een Open Dag of Experience Day Voorlichtingskrant van de Christelijke Hogeschool Ede 2011-2012 Studiekeuze en geloof Wil jij als professional en als christen wat betekenen in de samenleving? Hoe betrek je je geloof bij je keuze voor

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de

Ben jij klaar voor de 4 SCHOLING Els, Karin en Nathalie hadden al jarenlange ervaring in de jeugdzorg toen ze ambulant hulpverlener werden. Ze praten over veranderen, meebewegen, werkdruk, persoonlijke groei en de toekomst.

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

investeren in je relatie

investeren in je relatie jaargang 8 nummer 1 april 2008 investeren in je relatie bij elkaar, ondanks de crisis > in therapie: emdr geloof en hulpverlening > interview met laura > voor mij geen roze wolk columns > de weg terug

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN Jongerenwerkers Mohand Elkhoulati en Kees de Bree In 2010 thema: Jongeren thuis in Rhenen In 2010 zijn we gestart met het netwerkprogramma ivm jongeren. In eerste

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken

Vriendschap. Versterkt de banden tussen mensen' Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Cliëntenblad SBWU 4 2013 Werken aan je eigen doel Een gesprek met trainer Bert Wirken Veranderingen in de WMO Wat betekent dit voor mij? Vriendschap Versterkt de banden tussen mensen' Het mooiste van alles

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

kracht Professionele vrijwillige eigen kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1

kracht Professionele vrijwillige eigen kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1 Professionele vrijwillige eigen kracht kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1 INhoud Interview Marian van de Klein 22-31 Micha de Winter

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie

ndersteboven 1-10 Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 3-07

ndersteboven 1-10 Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 3-07 3-07 ndersteboven Een uitgave van Arbeidspastoraat DISK Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 Dankdag voor Gewas en Arbeid 3 november 2010

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

Caritas in veritate. Duurzaamheid

Caritas in veritate. Duurzaamheid Caritas in veritate Duurzaamheid Jaarga ang 23, num mmer 3, 2010 2010 nr. 3 DIAKONIE EN PAROCHIE Wat is dit voor een tijdschrift? Prijs van dit nummer e 5,00 exclusief porto Onder DIACONIE verstaan we:

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere InspIratIemagazIne voor ondernemend Breda 2014 15 creëer enthousiasme op basis van emotie CrowdfundIng Is hot Denken in andere oplossingen slim vestigen Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn starten

Nadere informatie

flow wat nu? komt kwaliteit vanzelf met verbinding, het begin bij wat er sleutelwoord van cgmv vakorganisatie in jezelf leeft reorganisatie,

flow wat nu? komt kwaliteit vanzelf met verbinding, het begin bij wat er sleutelwoord van cgmv vakorganisatie in jezelf leeft reorganisatie, november 2013 jaargang 6 #04 clink flow met komt kwaliteit vanzelf verbinding, het sleutelwoord van cgmv vakorganisatie cgmv vakorganisatie voor christenen begin bij wat er in jezelf leeft reorganisatie,

Nadere informatie