IK HOUD ERVAN OM NIET VOORZICHTIG TE LEVEN Met duaal SPH naar de Antillen I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IK HOUD ERVAN OM NIET VOORZICHTIG TE LEVEN Met duaal SPH naar de Antillen I"

Transcriptie

1 Relatiemagazine van de Christelijke Hogeschool Ede Februari 2010 nr. 5 IDEEËNMAN WIJNAND VOOGDT OVER KEUZES, OVERVLOED EN GIFTEN IK HOUD ERVAN OM NIET VOORZICHTIG TE LEVEN Met duaal SPH naar de Antillen I Thema: Overvloed I Schulden in overvloed I God heeft een groen hart! I Cursus Pastoraat voor vrijwilligers I

2 OVERVLOED De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is een protestants christelijke hogeschool op gereformeerde grondslag. De CHE heeft tien opleidingen, 4000 studenten en 425 medewerkers. Daarnaast biedt de CHE cursussen, trainingen, advies en onderzoek aan via CHE-Transfer. Christelijke Hogeschool Ede Oude Kerkweg JS Ede Telefoon: Verpleegkunde verpleegkunde Educatie leraar Basisonderwijs Theologie Godsdienst Pastoraal Werk leraar Godsdienst / levensbeschouwing Mens & Organisatie Management economie & recht Personeel & Arbeid Journalistiek & Communicatie Journalistiek Communicatie Sociale Studies Maatschappelijk Werk & dienstverlening sociaal Pedagogische Hulpverlening op de dag dat ik dit voorwoord schrijf bereikt ons het bericht dat het armste land van het westelijk halfrond, het Caribische eilandstaatje Haïti, getroffen is door een zware aardbeving. de verwoesting is groot en hulpverleners vrezen dat er veel slachtoffers zijn. Hoeveel doden er zijn gevallen is op dat moment nog onmogelijk te zeggen. volgens hulpverleners zijn duizenden mensen omgekomen. een woordvoerder van het rode Kruis vertelt dat rond de negen miljoen mensen noodhulp nodig hebben. er wonen negen miljoen mensen in Haïti. de ramp is een groot contrast met onze jaarlijkse zogenaamde vocatiodag die wij als CHe met al onze medewerkers de dag ervoor hebben gehouden. niet alleen het thema - schenken uit overvloed - contrasteert, maar ook de rust en welvaart waarin wij als CHe-ers met elkaar van zo n dag kunnen genieten, kort nadat we onze dertiende maand hadden gekregen en kerstvakantie hebben gehad. Waar brengt het ons? Hopelijk bij waakzaamheid en nuchterheid, gekoppeld aan dankbaarheid. natuurlijk, ook bij ons gaan dingen mis en hebben we onze problemen en zorgen. Maar wat zijn we per saldo beschamend gezegend. laten we ons dat bewust zijn en onze ogen en oren openhouden voor de noden van de wereld. Misschien ook wel juist nu voor die broeders en zusters in andere landen die soms onder moeilijke omstandigheden christelijk hoger onderwijs aanbieden. laat dit nummer van ons mooie magazine ons allen, binnen en buiten de CHe, tot lering en inspiratie zijn. Dr. Kees Boele voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool ede 2

3 CHE overtuigend anders InHoud In deze SCHERP 4 Identiteit opleidingen 7 12 overvloed/coverstory overvloed/rond de tafel discussie 16 overvloed/che in beeld ovevloed/che-relatie transfer/theologie transfer/nieuws En verder voorwoord 2 / nieuws 10 en 32 / overvloed: schulden in overvloed 22 / Column evert Jan ouweneel 27 / overvloed: de stelling 29 / overvloed: CHe opleidingen 30 / Column Jan noorlandt 31 / CHe en GH willen fuseren 33 / CHe-transfer verpleegkunde 37 / Publicaties 40 / de vierkante meters van 41 / Agenda 42

4 IdentIteIt natuurlijk zeggen we dat we heel goed bezig zijn. Maar heeft wat we doen ook Geef leiding met je hart en buig de regels Niet-christenen zijn betere leidinggevenden echt resultaat? twee christelijke onderzoekers over christelijke principes versus leiderschap en spiritualiteit op de werkvloer. Het calvinistische dna zit er bij protestantse managers goed in. of ze nu orthodox of modern zijn maakt niets uit, beiden blijken meer bedrijfs- dan mensgericht. Katholieke en niet-christelijke managers scoren vooral op dit laatste punt aanzienlijk beter. Is het bij hen fijner werken? voor hun proefschrift Management en levensbeschouwing in nederland enquêteerden tom van den Belt en Joop Moret in 2009 bijna 500 managers en onderwierpen een aantal van hen aan diepte-interviews. Waarom zijn zowel orthodoxe als moderne protestantse managers weinig mensgericht? Je zou verwachten dat de modernen humanistischer zijn. tom van den Belt: dat dachten wij aanvankelijk ook. orthodoxen nemen de zondeval als uitgangspunt, de mens is geneigd tot alle kwaad. en ondanks het toepassen van het dogma van de algemene genade waarin God ook het niet-confessionele personeel talenten geeft voor het bedrijf, is hun managementstijl gericht op gehoorzaamheid en controle. Met sterk puriteinse opvattingen en zonder gelijkwaardige inzichten. de modernen hebben een ander uitgangspunt, de schepping en de mens zijn goed. toch verschilt hun managementstijl niet van de orthodoxen. de verklaring ligt in het door de eeuwen opgebouwde calvinistische gedachtegoed waarin individuele verrichtingen die je kunt verantwoorden, belangrijker zijn dan het functioneren van een team of de maatschappij. Presteert de stereotype op zichzelf gerichte calvinist beter dan de anderen? nee. de onderzochte protestantse managers zijn meer prestatiegericht dan mensgericht maar niet meer prestatiegericht dan managers van andere signatuur. Katholieken scoren hier zelfs veel hoger. de combinatie high commitment/high control levert de beste prestaties op waarbij ook de medewerkers zich gewaardeerd voelen. Wat zich opnieuw vertaalt in betere prestaties. tom van den Belt heeft een eigen organisatie- en managementadviesbureau. Hij publiceert over (bedrijfs)maatschappelijk werk en management vanuit christelijke spiritualiteit (Zie publicaties). Bij de CHe was hij student, docent en stagebegeleider en is nu post-hbo docent. Joop Moret werkte van 1974 tot 2001 bij de CHe als docent methodiek, sectorhoofd en directeur van de afdeling HsAo (sociale studies). Moeten de protestantse managers zich nu gaan omscholen? de naastenliefde als uitgangspunt moet mogelijkheden bieden tot een meer mensgerichte benadering. In mei start bij de Academie Mens en organisatie van de CHe de post-hbo Christelijk Hoger Management over leiderschap en HrM-beleid. Hier koppelen we christelijke principes aan wetenschappelijke inzichten op HrM-gebied. Augustinus en Benedictus nemen we als startpunten. Augustinus gaf al aan dat leiderschap maatwerk moet zijn: geef leiding met je hart en buig de regels al naar gelang situatie en mensen. Barmhartigheid en gerechtigheid dus als richtlijnen. die benadering vereist zelfreflectie en moed. Managers moeten zich bewust worden van hun stijl en aanpak want beide hebben gevolgen. Hoe zou je zelf scoren als protestantse manager? Ik ga ver. toen ik in de raad van bestuur zat van een adviesorganisatie scoorde het bedrijf de eerste plaats qua werknemerstevredenheid in een onderzoek van PricewaterhouseCoopers. en als directeur van een verzorgingstehuis bedroeg het ziekteverzuim in mijn periode slechts 1%. de combinatie christelijke visie en wetenschap werkt echt. 4

5 CHE overtuigend anders Het gaat om de uitgedragen passie Spiritualiteit op de werkvloer levert bedrijf niets op meditatie- en yoga-lessen daar knappen we als werknemer van op. Maar levert het zakelijk gezien ook iets op? volgens Jack Crielaard, CHe-lector sociale Innovatie en duurzaamheid bij de Academie voor Mens & organisatie, levert het de organisatie helemaal niets op. samen met Cors visser, directeur forumc voor geloof, wetenschap en samenleving deed hij in 2009 empirisch onderzoek. Hij interviewde 260 mensen bij 57 bedrijven in de zorg- en agrofoodsector en de maakindustrie in Midden-nederland. Jack Crielaard is interim-manager, bioloog en bedrijfskundige. Momenteel leidt hij binnen het lectoraat sociale Innovatie het onderzoek naar organisatievormen en managementgedrag, waarin ook andere waarden dan winstmaximalisatie tellen. een workshop zen voor managers, een retraiteweekend in een klooster en de dagelijkse Wat versta je onder spiritualiteit? spiritualiteit is een breed begrip. Ik noem het een bewogen bewustzijn van verbondenheid. Het is dat bijzondere gevoel als je je ergens intens mee verbonden voelt. die diepe overtuiging kleurt je acties. en daar kunnen anderen van profiteren. uitgangspunt van ons onderzoek is de heersende gedachte dat spiritualiteit op de werkvloer ten gunste komt van People, Planet, Profit (PPP) en innovatie en kennisontwikkeling. dat verband hebben we niet kunnen ontdekken. sterker nog, spiritualiteit op de werkvloer werkt remmend op de ontwikkeling van een bedrijf. Alle boeken met een spiritueel tintje kunnen met het oud papier mee? Ik ga hardlopen, dat geeft mij een goed gevoel. spirituele cursussen en boeken geven mensen ook een goed gevoel, maar het vertaalt zich niet in voordelen voor het bedrijf. de spirituele materie is individugericht en niet bedrijfsgericht. dat uit zich in een conservatieve houding die innovatie niet stimuleert en die geen relatie heeft met kennisontwikkeling en winstverhoging. ook bleek dat > Cursus leiderschap Welke leiderschapsstijl wil of moet je hanteren als christelijk manager? Op welke wijze ben je als christelijk manager een beeld van jouw visie en een voorbeeld voor de medewerkers? Deze en vele andere vragen worden in de nieuwe post-hbo cursus Christelijk Hoger Management van Transfer Mens & Organisatie beantwoord. De cursus wordt onder leiding van Tom van den Belt uitgewerkt en uitgevoerd. In de post-hbo worden de kernbegrippen van het management nadrukkelijk verbonden aan christelijke principes. De cursus is gericht op leidinggevenden en managers in een eindverantwoordelijke positie. De cursus wordt uitgevoerd drie dagen voor de zomer en drie dagen na de zomer. Blijf op de hoogte op of mail naar 5

6 IdentIteIt vervolg: Spiritualiteit op de werkvloer levert bedrijf niets op Jack Crielaard specifieke christelijke waarden zich niet laten vertalen in evenwichtig rentmeesterschap of duurzaamheid. overigens, iemand die zich met zingeving bezighoudt, hoeft niet per se spiritueel te zijn. Het gaat om de uitgedragen passie, zoals werk doen wat er toe doet. dat geeft wel de verwachte positieve effecten. Wat mist in de huidige spiritualiteitcultus is waarden als mensen, milieu, duurzaamheid, geluk en familie ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen. Zinvol werk, ambitie en plezier in het werk, bevorderen PPP. vooral de funfactor scoort altijd hoog. Neigen medewerkers eerder naar spiritualiteit bij economische onzekerheid? Ja, daar lijkt het wel op. Hevige concurrentie en economische druk zijn een bedreiging van buiten waarbij mensen de controle en zekerheid om de hoek zien verdwijnen. In die situaties zoeken mensen verbondenheid en geestelijke rustpunten op. Maar ook hier wijzen onze metingen weer uit dat die spiritualiteit het bedrijf geen extra voordelen oplevert. Persoonlijk vind ik de uitkomsten van het onderzoek niet echt verrassend. Maar het is totaal tegenovergesteld aan het grote aanbod van spiritueel gerichte managementcursussen en wat dat belooft. dat het de organisatie niets oplevert, daar hoor je nooit iemand over. om als bedrijf te overleven is spiritualiteit niet nodig. Hoe zou je zelf scoren in het onderzoek? voor mij persoonlijk zijn de duurzame ontwikkeling van de schepping, vrijheid en kansen om verantwoordelijkheid te leren, belangrijke christelijke bouwstenen. Maar als lector wil ik werken aan concepten voor duurzame organisaties die algemeen kunnen worden toegepast, heel seculier dus. Mijn persoonlijke bijdrage aan de totale profilering van de CHe kan met deze bouwstenen en concepten wel omhoog. Ervaringscertificaat? Doe een EVC-traject op de CHE! EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Veel kennis en vaardigheden leer je in de praktijk. Met een EVC-traject kun je je kennis en ervaring omzetten in een erkend diploma. Waarom EVC? Wanneer EVC? Duidelijk inzicht in je talenten en competenties. Je functioneert op een hoger niveau Weten wat je waard bent in de markt. dan je laatst behaalde diploma. Kortere vervolgopleidingen. Je talenten zijn nog niet eerder erkend Hogerop met een hbo-diploma. met een certificaat of diploma. Vanwege outplacement of heroriëntering. U bent werkgever? Werknemers kunnen vaak meer dan u denkt. Een EVC-traject geeft daarin inzicht! overtuigend anders Oude Kerkweg JS Ede T (0318) E

7 opleidingen Normaal moet je het eiland af voor een hbo Met duaal SPH naar de Antillen duale opleidingen slaan aan. de combinatie werken en Werkbegeleider en studenten Stichting Sebiki Bonaire leren vereist weliswaar een stevige motivatie en discipline maar het individuele leertraject levert wel een officieel hbodiploma op. In september 2009 startten drie medewerkers van twee zorginstellingen op Bonaire de duale opleiding sociaal Pedagogische Hulpverlening (sph). Zij studeren in ede zonder het eiland te verlaten. ede komt naar hén toe. > 7

8 opleidingen de Academie voor sociale studies van de CHe heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Krusada, een christelijk opvangcentrum voor verslaafden en opvoedingscentrum sebiki. Het idee voor de samenwerking ontstond in februari 2009 toen Hedzer van der Kooi en Ard vreugdenhil van de Academie voor sociale studies een werkbezoek aan Bonaire brachten. Hedzer van der Kooi coördineert de duale opleiding sph en begeleidt samen met duaal werkbegeleider Ard vreugdenhil de studenten. ook ter plekke. van der Kooi: over een nacht ijs gaan we natuurlijk niet. voorafgaand hebben we met de werkbegeleiders en praktijkopleiders bij Krusada en sebiki grondig getraind en de leerwerkplekken en leerplannen gescreend. In november 2009 was de officiële aftrap. In januari 2010 hebben de studenten hun screening afgerond en zijn gestart met hun individuele leertraject. Sebiki en empowerment stichting sebiki (fundashon sentro Boneriano di Informashon edukativo pa Kuido Infantil) geeft begeleiding bij en advies over de opvoeding van nul- tot zesjarigen aan ouders en medewerkers van crèches en speelzalen. Waarbij de nadruk ligt op werken met de ouders, empowerment speelt een grote rol. de benadering van sebiki is laagdrempelig en is gebaseerd op de rechten van het Kind. de stichting kent twee afdelingen, opvoedingsondersteuning en kinderopvang. Mariselle voor sebiki volgt pedagogisch medewerkster Mariselle Chirino-Boekhoudt (43) de studie sph duaal: de duale opleiding sph is een uitkomst, want normaal moet je het eiland af voor een hboopleiding. Ik heb mijn screening afgerond en werk nu aan de kernopgaven van mijn eerste leertraject. Ik werk veertig uur bij sebiki en kan mijn werk met mijn studie combineren. voor de voortgang zit ik wekelijks met mijn werkbegeleider rond de tafel en daarnaast wissel ik digitaal leerstof uit met de CHe. ook al mijn collega s zijn bijzonder gemotiveerd om mij te ondersteunen bij sph. De komende veranderingen op Bonaire eisen nieuwe regels en kwalificaties. de komende veranderingen op Bonaire eisen nieuwe regels en kwalificaties. dat betekent dat er bij instellingen meer mensen met een hbo-opleiding nodig zijn. Wat dat betreft zitten we bij sebiki goed op schema. Als de mogelijkheid er is moet je haar pakken. de bijzondere gelegenheid beaamt ook werkbegeleider en coördinator opvoedingsondersteuning Mimi dongen: de uitgangspunten van Mariselle zijn zeker positief, zij wil en kan verder groeien. de samenwerking met de CHe is voor Mariselle een unieke kans om haar in de loop der jaren opgebouwde competenties te koppelen aan de opleiding sph en een officieel erkend diploma te halen. Bovendien geeft de studie haar de mogelijkheid stage te lopen bij Krusada. dat kan een toekomstige uitwisseling van specifieke expertise tussen sebiki en Krusada vergemakkelijken. Want de verslavingsproblemen van volwassenen met gezinnen raken ook onze instelling. Bonaire Er zijn plannen om Bonaire de status bijzondere gemeente van Nederland te geven. Dat betekent dat de gemeentewet de basis is voor het bestuur en dat de inwoners stemrecht krijgen voor de Tweede en Eerste Kamer. Bonaire en andere Antilliaanse eilanden kennen relatief veel problemen met jongeren, van schooluitval en huiselijk geweld tot verslaving en criminaliteit. Op een conferentie in februari gaf minister Rouvoet aan meer te willen investeren in het voorkomen van problemen met jongeren. Zo komt er op elk eiland een Centrum voor Jeugd en Gezin waar maatschappelijk werkers opvoedingsondersteuning aanbieden. De centra zullen ook voorzien in naschoolse activiteiten en vrijetijdsbesteding. Op 1 september 2009 telde Bonaire inwoners. 8

9 CHE overtuigend anders Krusada, verslaafd en verstoten stichting Krusada is een christelijk opvangcentrum dat praktische zorg geeft aan verslaafde mensen. In de visie van Krusada zijn verslaafden de verstotenen van de samenleving. de medewerkers van Krusada willen leven volgens hun voorbeeld Jezus Christus. Hij zocht verstoten mensen op en wees hen op een beter leven. Petra van Harten (32) is psycholoog bij Krusada en tevens praktijkopleider voor de studenten van Krusada en sebiki. ook bij Krusada zijn twee medewerkers na hun screening in januari 2010 begonnen met hun individuele leertraject voor sph duaal. de opzet van de CHe slaat hier bijzonder goed aan. Ondertekening van de samenwerkings-overeenkomst tussen Krusada en CHE, juni V.l.n.r. Gerrit van der Heijden, Hedzer van der Kooi, Petra van Harten (Krusada), Ard Vreugdenhil, Marianne Verhage. Bovendien bereiken ons ook al meer verzoeken uit Curaçao, Aruba, st. Eustatius en Saba dat zegt genoeg. Groeiende vraag naar kwaliteit de voortvarende aanpak werpt zeker vruchten af want in november 2009 bleek dat de kwartiermakers van onderwijs en van Centrum Jeugd en Gezin een opbouwend steentje willen bijdragen. Hedzer van der Kooi: Bij de officiële start toonden de aanwezige bestuursleden en medewerkers van verschillende hulpverleningsorganisaties van Bonaire en Curaçao meer dan interesse in onze duale opleidingsvariant. Met als gevolg dat we voor die medewerkers in januari 2010 de screening van leerwerkplekken hebben gedaan zodat zij in februari ook kunnen starten met sph duaal. daarnaast heeft Marga drewes, kwartiermaker van het ministerie Jeugd & Gezin met Bonaire als standplaats, ons gevraagd met sebiki en Krusada een projectplan te schrijven hoe we meer lokale sociaal pedagogische hulpverleners van verschillende organisaties verder kunnen professionaliseren. Bovendien bereiken ons ook al meer verzoeken uit Curaçao, Aruba, st. eustatius en saba dat zegt genoeg. onze gezamenlijke verwachting is om per september 2010 vanuit acht verschillende organisaties 15 tot 20 medewerkers op te leiden. Studenten en werkbegeleider van Stichting Sebiki Bonaire 9

10 nieuws Scriptie studenten GPW wint CHE-CV Koers Prijs de CHe-Cv Koers Prijs werd 29 oktober 2009 voor de vierde maal uitgereikt voor het beste afstudeerproject van de CHe. Winnaars waren de studenten Jouwerke Pullen en nynke Bijma van Godsdienst Pastoraal Werk met hun scriptie Participatie of frustratie. Waarmee zij niet alleen een actueel maatschappelijk probleem aanstipten, maar volgens de jury ook een inspirerend alternatief aanleverden. volgens de jury, bestaande uit ronald Westerbeek (hoofdredacteur Cv Koers), Pieter vos (lector Morele vorming GH) en Kathleen ferrier (tweede Kamerlid CdA), getuigde de scriptie van moed om de rol van vrouwen die professioneel in de kerk aan het werk zijn, zonder schroom onder de loep te nemen. naast een beeldje kregen de winnaars een geldbedrag van vijfhonderd euro. Christen-professional op de werkvloer de prijs werd uitgereikt tijdens salt-stone. Met deze dag wil de CHe haar laatstejaarsstudenten en eerstejaarsalumni inspireren om als startende christen-professional méér te betekenen op de werkvloer. thema s waren christelijk leiderschap, tijdsmanagement, dromen en doorstuderen. tijdens de netwerkmarkt maakten de bezoekers kennis met toekomstige werkgevers en verschillende netwerkorganisaties. Samen godsdienstleraar opleiden de Protestantse theologische universiteit (Pthu) en de CHe willen gezamenlijk een leertraject aanbieden om godsdienstleraar te worden. studenten kunnen zo het theologische en het praktijkgedeelte tot eerstegraads docent volgen. de plannen voor een zogenoemde educatieve master aan de Pthu, de universiteit van de Protestantse Kerk in nederland, zijn in een vergevorderd stadium. We zijn nu bezig met het indienen van een aanvraag bij het Ministerie van onderwijs, aldus dr. Henk van der sar, voorzitter van het College van Bestuur van de Pthu. Voor de klas na een goedkeuring moet een dergelijke opleiding ook nog officieel geaccrediteerd worden. We verwachten dan ook dat het niet eerder wordt dan 2011 voor de opleiding in de onderwijsgidsen staat. studenten kunnen een éénjarige master theologie volgen aan de Pthu. daar worden ze dan geschoold in het wetenschappelijke gedeelte. de CHe heeft de bevoegdheid om leraren op te leiden én de deskundigheid. Zeg maar, de praktijk van het voor de klas staan. dat willen we nu combineren. Vocatiodag 2010 de jaarlijkse vocatiodag werd 11 januari gehouden. Centraal stond het thema schenken vanuit overvloed?. de dag werd gevuld met inspirerende lezingen, debat en variërende workshops. Bert Godschalk, betrokken bij onderwijs & Kwaliteit en bij de voorbereiding van de vocatiodag: samen stil zijn en bezinnen op deze tijd, samen een Bijbelgedeelte lezen, elkaar ontmoeten, inspireren en samen zingen. Het zorgt ieder jaar weer voor een topgevoel. 10

11 CHE overtuigend anders Lectoraat Verpleegkundige Beroepsethiek geïnstalleerd Onderzoek naar goede zorg binnen organisatorische context Het lectoraat verpleegkundige Beroepsethiek is 21 januari geïnstalleerd door het College van Bestuur van de CHe. lector Bart Cusveller hield tijdens deze bijeenkomst zijn lectorale rede. Het lectoraat richt zich op de competentie van verpleegkundigen in het spanningsveld tussen de verantwoordelijkheid goede zorg te verlenen én de organisatie waarin zij werken. Het lectoraat wordt gevormd door een lector, Bart Cusveller en een kenniskring bestaande uit Martin te lintel Hekkert, ria den Hertog en Auke Bos. een belangrijk deel van de werkzaamheden bestaat uit praktijkonderzoek voor onderwijs, maatschappelijke organisaties en samenleving. Het lectoraat is verbonden aan de Academie voor verpleegkunde. Bart Cusveller: verpleegkundigen kiezen hun vak doorgaans om iets met mensen te doen, waarmee bedoeld wordt iets goeds te doen voor mensen. de praktijk van de verpleegkundige zorgverlening is er vanaf het begin op gericht het goede te bevorderen voor mensen die dat nodig hebben. Maar dat streven krijgt in de beroepspraktijk de vorm van vaste gewoonten, werkwijzen en resultaten, waardoor het ethische gehalte van de praktijk niet altijd meer zichtbaar is. Interesse in het lectoraat? Hebt u interesse in de lectorale rede of wilt u graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het lectoraat? dan kunt u contact opnemen met het lectoraat verpleegkundige Beroepsehtiek, , u kunt het laatste nieuws ook lezen op 30-jarig jubileum Journalistiek & Communicatie de opleidingseenheid Journalistiek & Communicatie vierde 5 november 2009 haar 30-jarige bestaan. Het programma - in theater Cultura in ede - startte met het symposium De Media de Baas?! met aansluitend een netwerkborrel en diner. onder leiding van dagvoorzitter Annette van trigt discussieerden Kay van de linde (politieke communicatie), Willem Breedveld (columnist trouw), oud-student Marjon umeugo-gerrits (communicatie Aedes) en oudstudent ton van der Ham (onderzoeksjournalist Zembla) over de spanning tussen de twee beroepsgroepen. dit spanningsveld staat ook centraal in het jubileummagazine de Media de Baas (dmdb). Prominenten en oudstudenten werkten mee aan dmdb, waaronder Henk Hagoort, Margriet van der linden en Wouter Kurpershoek. 11

12 overvloed Coverstory Ik houd ervan om niet voorzichtig te leven Ideeënman Wijnand Voogdt over keuzes, overvloed en giften Kleine non-profitorganisatie met weinig carrièreperspectief en geen salaris. Het zijn geen kenmerken waarop net-afgestudeerden een werkgever zouden uitkiezen. toch gingen oud-che-ers Wijnand voogdt en zijn vrouw elise voor een onbetaalde baan bij een evangelische hulpverleningsinstantie. voogdt (32), oud-student journalistiek, kan zes jaar later terugkijken op een rijke tijd. 12

13 de advertentie waarin gevraagd werd om een pr-functionaris en een hulpverlener kwam op het juiste moment. We konden aan de slag in ons vak in een woon- en leefgemeenschap gericht op de begeleiding van jongvolwassenen met psychosociale of andere problemen (stichting de schuilplaats die deel uitmaakt van het evangelisch Begeleidings Centrum, red.). We kregen kost en inwoning. daarnaast ontvingen we een klein basisinkomen uit giften van vrienden. verwacht van mij geen verhalen over crisistijden. We zijn zelfs een paar keer in nederland op vakantie gegaan. Mensen verzinnen leuke dingen als ze weten dat je van giften leeft. We kregen genoeg en konden rondkomen van heel weinig. op een gegeven moment ontstond zelfs een kleine buffer. voogdt neigde naar weggeven van de reserves, maar zijn vrouw dacht er anders over. Het gezin had intussen twee kleine kinderen en een derde op komst. voogdt: Mijn behoefte had niets met geestelijkheid te maken. eerder met karakter. Ik houd ervan om niet te voorzichtig te leven. nog afhankelijker worden. toen de giften aan het einde van onze periode afkalfden, bleken we het buffertje op te kunnen maken. We kwamen precies uit! Winnaar Battle of Concepts sinds een paar maanden leeft voogdt met zijn gezin van zijn eigen communicatiebureau: springader. een communicatiebureau voor tekst, webdesign en grafisch ontwerp. en vooral voor ideeën. Het bedenken van nieuwe concepten is een bewezen talent van voogdt. Bij Battle of Concepts wist hij diverse malen te winnen. In Battle of Concepts laten bedrijven en overheden in een wedstrijdomgeving studenten en jonge professionals zoeken naar de beste ideeën en marketingoplossingen voor uiteenlopende vraagstukken. voogdt behaalde eenmaal de eerste, tweemaal de tweede en eenmaal de vijfde plaats. Verwacht van mij geen verhalen over crisistijden. Mensen verzinnen leuke dingen als ze weten dat je van giften leeft. voor zijn tijd in de hulpverlening werkte hij met succes bij commerciële bladenmakers. of ik ooit dacht mijn talent te verspillen bij een hulpverleningsinstantie? Ik zou het nooit zo formuleren. Ik geef toe dat ik in de hulpverlening niet de meest uitdagende communicatiebaan had. en soms verlangde naar een bruisend bureau waar nieuwe ideeën worden toejuicht. Bij een begeleidingscentrum wonen mensen die beschadigd zijn en veiligheid nodig hebben. Ik houd van vernieuwing en van ontwikkeling. daar reageert zo n gemeenschap eerder terughoudend op. Maar tijd verspillen? nee. Wij moesten daar zijn. Ik heb veel meegedraaid als begeleider in een groep bewoners. dat vond ik op dat moment leuker dan Pr. Ik kon mijn hart vullen met wat er in de groep gebeurde en met de > Elbert Dijkgraaf en overvloed Lid Raad van Toezicht CHE Elbert Dijkgraaf is hoogleraar Empirische economie van de publieke sector aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij combineert het hoogleraarschap met een aanstelling als adjunct-directeur bij SEOR (tevens Erasmus Universiteit). In zijn leerstoel richt hij zich op onderzoek naar de gevolgen van gemaakte beleidskeuzes door overheden. Aan de hand daarvan kunnen adviezen gedaan worden om publieke belangen beter te waarborgen. Overvloed is goed. Christenen profiteren hier graag van Elbert Dijkgraaf: Overvloed hoeft helemaal niet slecht te zijn. Zo redde God het volk Israël met de overvloed die hij Egypte zeven jaar lang gaf. Rijkdom en voorspoed kunnen een zegen zijn, vooral als de overvloed dient om anderen te helpen. Het probleem is wel dat de mens zo moeilijk met overvloed kan omgaan. Overvloed wordt dan nagejaagd en tot doel verheven. Je zou verwachten dat christenen daar beter in zijn. Maar de praktijk leert > helaas dat dat lang niet altijd het geval is. Agur wist dat en bad uit gegeven wijsheid noch om armoede noch om overvloed. > 13

14 overvloed Coverstory gesprekken met bewoners. Bovendien, was de tijd die Mozes in de woestijn doorbracht zo spannend? Efficiënt lijkt het evenmin. Maar God heeft een ander idee over wat efficiëntie is. Wat ik bij de Schuilplaats leerde is samenleven en delen. Samen God zoeken. Want behalve een plaats waar mensen begeleid wonen is het een woonen leefgemeenschap. Leven in een leefgemeenschap vormt je. Ik heb er de economie van de schaarste leren kennen. Verlangen van mijn hart Toen we bij de Schuilplaats startten, dacht ik vier jaar vol te maken. Het zijn er zes geworden. Vakinhoudelijk was ik veel eerder toe aan iets anders. Het is een verlangen van mijn hart om mooie dingen te maken en om geheel verschillende opdrachten te hebben. Dat is iets anders dan een roeping. Maar het is voor mij onmogelijk om niet te luisteren naar mijn hart. Springader wil ik ook niet in één product laten vangen. Liever werk ik zo breed mogelijk. Misschien ook buiten het vakgebied communicatie. En zolang het haalbaar is, werk ik voor charitatieve clubs voor de helft van mijn normale tarief. Tot nu toe lukt het om commercieel en charitatief te bedienen. In Voogdts klantenkring zitten zowel een grote gemeente en een grote IT-dienstverlener als ook kleinere christelijke organisaties met minder budget. Economie van de schaarste Leven in een leefgemeenschap vormt je. Ik heb er de economie van de schaarste leren kennen. In de beginperiode van ons verblijf bestond de regel dat je alleen op zondag een boterham met hagelslag mocht. Wat denk je? Schaarste schept vraag. Op zondag wilden bewoners en begeleiders allemaal hagelslag op brood. Soberheid is voor mij geen waarde in mijn leven. Het kan zuinige trekjes krijgen waar ik niet van houd. Ik ben geen tegenstander van rijkdom. Ik geloof dat een maat helpt om dingen leuk te houden. Als ik meer geld zou verdienen, zou ik dat in ere willen houden. Ik kan geen antwoord geven op de vraag wat overvloed voor mij is. Alles wat je boven de 1000 euro binnenkrijgt en wat je opzij kunt leggen omdat je het niet nodig hebt? Misschien. Het lijkt me comfortabel voelen als je grote reserves en veel spullen hebt. Maar het omgekeerde kan ook spannend zijn. Die hagelslag is een raar voorbeeld, maar het illustreert dat iets bijzonder wordt als het schaars is. Bewustzijn tegenover pakken zonder nadenken. Jobfish.nl Laatst zei mijn zoon van zes jaar: Wij hebben eigenlijk veel spullen. We praatten erover dat sommige kinderen niets hebben. Dat bewustzijn vind ik belangrijk. Hij kwam spontaan op het idee om een inzamelingsactie te houden. De appel is niet ver van de boom gevallen. Voogdt zelf bedacht twee jaar geleden de christelijke variant van Marktplaats: Marktmeteenmissie. Een website waar mensen hun spullen zouden verkopen om de opbrengst aan een van de vier verbonden christelijke organisaties te doneren. Voogdt: Het leek de ideale manier om mensen in staat te stellen iets goeds te doen. De meesten willen best, maar het ontbreekt aan twee dingen: geld en tijd. Spullen hebben ze wel. Bovendien moest de site op een 14

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Genieten van genoeg Genieten van Genoeg BW.indd :38

Genieten van genoeg Genieten van Genoeg BW.indd :38 Genieten van genoeg MARTINE VONK Genieten van genoeg Micha Nederland verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Christen zijn in de zorg het onderzoek: details en discussie

Christen zijn in de zorg het onderzoek: details en discussie Christen zijn in de zorg het onderzoek: details en discussie Workshop Congres Geloof in Zorg De Werelt - 5 oktober 2012 Bart Cusveller & René van Leeuwen Steekproef % (n=672) Leeftijd Geslacht Opleiding

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse en ook: wil ik werken, of door naar een (passende) hbo-opleiding? Optie 1: Een vraag die ieder mens zich vroeg of laat stelt: wat wil

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

Internationaal convivium Groningen

Internationaal convivium Groningen Internationaal convivium Groningen Stichting Ruimzicht 1 biedt met het internationale convivium in Groningen onderdak aan buitenlandse en Nederlandse studenten tezamen. Een convivium is een woongemeenschap

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22.

FOUT VRIENDJE? PAS OP! Hulp. Internet. Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. PAS OP! Hulp Heb je vragen? Bel dan naar Meldpunt Jeugdprostitutie, tel.: 0900 044 33 22. Internet Wil je meer lezen? Kijk op www.jipdenhaag.nl/loverboys En test jezelf op www.loverboytest.nl Dit is een

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Oost, west, thuis best. Als er 1 schaap over

Nadere informatie

We wensen je een goede en ontspannen cursus toe! Neem een lekkere kop koffie of thee als je de mailing leest, maak er jouw momentje van!

We wensen je een goede en ontspannen cursus toe! Neem een lekkere kop koffie of thee als je de mailing leest, maak er jouw momentje van! Je krijgt deze mailing omdat je je hebt geabonneerd op de online cursus 'In 6 weken naar ontspannen moederschap'. Ben jij niet de juist geadresseerde, stuur dan een mail aan ons. Onze gegevens staan onder

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot

F r a n c i s c u s. v a n. Leven met aandacht. w e g D e. Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot Leven met aandacht Erfgoed Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot w e g D e v a n F r a n c i s c u s 2 Leven met aandacht Inhoud 1 De weg van Franciscus 9 2 De oprichting van de congregatie

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten

Onderzoeksresultaten Onderzoeksnaam Grote Moraalenquête 2009 Selectie alle vragen Selectiedatum 10-8-2009-25-9-2009 Onderzoeksresultaten - 22-09-2009 1. Hieronder staan zes zaken die mensen belangrijk kunnen vinden. Wilt u

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Volgens Henk Kuindersma (lector religieuze educatie) heeft de jongerencoach drie rollen die belangrijk zijn om dit doel te kunnen bereiken:

Volgens Henk Kuindersma (lector religieuze educatie) heeft de jongerencoach drie rollen die belangrijk zijn om dit doel te kunnen bereiken: Als je 't mij vraagt Leeftijd: 12-16, 16+ Soort bijeenkomst: club, catechese Soort werkvorm: heel programma Thema: Geloven en spiritualiteit Tijdsduur: 1 uur 30 min. Petje op petje af, petje op petje af

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Verbeter de aarde Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Lees hoe je door eenvoudige acties kunt meewerken aan het welzijn van de aarde. Bekijk de aardevriendelijke producten en campagnes

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen

Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Nurse Academy lustrumcongres 2014 Leren van je eigen mores Spreken over waarden en normen met verpleegkundigen Amersfoort, 17 november 2014 Jos de Munnink, gespreksleider moreel beraad GGNet Contact: j.demunnink@ggnet.nl

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van

Zeven weken verbinden en ontmoeten rond. het kruikje van de weduwe. Handreiking voor het bezinningsproces. voor de wijkgemeente oost van Zeven weken verbinden en ontmoeten rond het kruikje van de weduwe Handreiking voor het bezinningsproces voor de wijkgemeente oost van de Gereformeerde Kerk in Woerden 17 april 9 juni 2013 1 2 De kruik

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

mind heart body food home

mind heart body food home Inleiding 7 Een moment voor jezelf 11 Retreat your mind 16 Retreat your heart 36 Retreat your body 50 Retreat your food 82 Retreat your home 106 Extra tips 118 Dankwoord 125 Retreat Yourself_binnenwerk2.indd

Nadere informatie

Wat wil jij? Wat wil ik?

Wat wil jij? Wat wil ik? Alle formulieren bij het boek Wat wil jij? Wat wil ik? ALLE PAGINACIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE PAGINANUMMERS IN HET BOEK UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER eens oneens 1 Ik vind mijzelf aantrekkelijk

Nadere informatie

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL

,!7IJ0I6-abbcbg! Zo ben jij! jij! Willem de Vink. tiener BIJBEL Willem de Vink Wie ben jij? Mag de belangrijkste persoon die er bestaat dat zeggen? God de Vader ziet in jou zijn kind. Hij zegt dat jij net zo mooi, waardevol en geliefd bent als Jezus. Wow, zo ben jij!

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen.

ti&:. Vernieuwing en versterking Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe is,gekomen. Vernieuwing en versterking ti&:. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 5:15-18 Belangrijkste vers: 2 Korintiërs 5:17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe scheppin,g. Het oude is voorbij, het nieuwe

Nadere informatie

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR

Geef. nooit op! Gods beloften voor jou MIRANDA TOLLENAAR Geef Gods beloften voor jou nooit op! MIRANDA TOLLENAAR Geef nooit op! Tollenaar, Miranda ISBN 978-90-6353-630-5 NUR 713 Boekverzorging: Studio Vrolijk, Margreet Kattouw De bijbelteksten in deze uitgave

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS

INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS INSTRUMENT ASSESSMENT LOOPBAAN ANKERS Wat? Voor wie? Soort tool? Hoe gebruiken? Bron? Dit assessment peilt naar de belangrijkste motivatoren of loopbaanankers van de cliënt Cliënt (hoger profiel) invuldocument

Nadere informatie

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Na de verkondiging een moment van stilte, Daarna zingen we lied 91a Woensdag is de veertig dagen tijd begonnen.

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les:

Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Werk graad 3 Lesvoorbereiding Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Zet het luisterverhaal klaar op het smartboard. Print de memory

Nadere informatie

Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag!

Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag! Ondernemen is een vak... bij Hogeschool INHOLLAND Den Haag! Ondernemen zie jij het al helemaal voor je? Droom jij van je eigen bedrijf? Of heeft je moeder een bedrijf en wil je dat graag overnemen? Misschien

Nadere informatie

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1

Johannes 12 : 7. (Judas) dia 1 Johannes 12 : 7 A (Judas) er was ergens een gemeentevergadering waar gesproken werd over de aanschaf van een orgel iemand kwam naar voren en zei dat hij tegen was een paar ton voor een orgel is geldverspilling

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Contextueel bijbellezen. Bijbellezen met andere ogen

Contextueel bijbellezen. Bijbellezen met andere ogen Contextueel bijbellezen Bijbellezen met andere ogen Het levert regelmatig verrassende ontdekkingen op in een bijbeltekst. Jolanda Petter Bijbellezen met andere ogen Contextueel bijbellezen is een manier

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Preek Gemeente van Christus,

Preek Gemeente van Christus, Preek Gemeente van Christus, Het woord bestond nog niet, anders waren ze vast zo genoemd. Weigerambtenaren. Daniël 3 gaat over drie Joodse mannen die weigeren te knielen. Ze staan in dienst van de koning,

Nadere informatie

3 Vragen Ter Inspiratie

3 Vragen Ter Inspiratie 3 Vragen 3 Ter Inspiratie Ter Inspiratie Bert Tamboer www.berttamboer.com 1 Beste lezer, 3 Vragen Ter Inspiratie Dank je wel dat je mijn cadeautje voor 2017 hebt gedownload. In dit ebook lees je 3 vragen

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Wees duidelijk tegen je klanten

Wees duidelijk tegen je klanten Ronald Dingerdis Wees duidelijk tegen je klanten 3 In onze training Klantgerichtheid en communicatie vroeg een cursist me onlangs of je tegen je klant kan zeggen dat hij extreem vervelend is. Dat hij onredelijk

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie