2 vastgesteld Besluitenlijst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 vastgesteld Besluitenlijst"

Transcriptie

1 No. 26 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF UUR AANWEZIG: D. JENSE, LOCO-BURGEMEESTER J. BOLTE, WETHOUDER W.A. MATEMAN, WETHOUDER R. VAN HEMERT, WETHOUDER W. VAN DER GIESSEN, LOCO-SECRETARIS W. LINDEMAN, COMMUNICATIE W. WISSE, VERSLAG AFWEZIG: A. DE BAAT, SECRETARIS :22:42 1

2 S&S 1 Stad & Samenleving /S&S Betreft: ontbinding huurovereenkomsten met M.I. Holding B.V. Akkoord te gaan met de ontbinding van de huurovereenkomsten met M.I. Holding B.V. m.b.t. de Units I, II en III gelegen aan het Generaal Eisenhowerplein 137, 139 en 141. S&S 2 PB RB 3 Stad & Samenleving /S&S Rijswijk Buiten /PB RB Betreft: De verlening van een omgevingsvergunning voor het realiseren van 84 appartementen aan de P.C. Boutenslaan Op grond van artikel 2, lid 1 onder c jo. Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 84 appartementen, commerciële ruimte en stallinggarage aan de P.C. Boutenslaan 1-3; 2. In te stemmen met de inhoud en strekking van de anterieure overeenkomst strekkende tot verhaal van gemeentelijke apparaats- en proceskosten, alsmede m.b.t. overdracht van in totaal 143 m2 gemeentegrond en een bijdrage aan bovenwijkse voorzieningen goed te keuren; 3. Tot publicatie van de wettelijk vereiste bekendmaking omtrent de verlening van de omgevingsvergunning en van het sluiten van overeenkomst ex artikel 6.24 lid 3 Wro over te gaan. Betreft: financiering Project Verbreding Beatrixlaan- Zuid 1. Nog dit jaar uitvoering te geven aan de werkzaamheden voor de verbreding van de Prinses Beatrixlaan en de hiermee gemoeide kosten voor het jaar 2012 met inbegrip van de rentelasten tijdelijk ten laste te brengen van de grex RijswijkBuiten; 2. De uit de voorfinanciering voortvloeiende financieringskosten te betrekken bij de in 2013 definitief aan de raad voor te leggen kredietaanvraag voor het gehele project; 3. Evides Waterbedrijf opdracht te verstrekken voor het verleggen van de Evidesleiding (a ,--), onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenteraad op het :22:42 2

3 raadsvoorstel voor de kredietaanvraag voor het verleggen van de Evidesleiding. LVH 4 BV 5 Leefbaarheid, Veiligheid & Handhaving /LV&H Bedrijfsvoering NOTA120002/BV Betreft: antwoord op raadsadres 12/041 van de heer Allebes 1. Het concept-antwoord op het raadsadres RA 12/041 vast te stellen; 2. De raad voor te stellen de brief vast te stellen. Betreft: beslissing op bezwaar weigering omgevingsvergunning Visseringlaan 22a inz. Verruiming openingstijden restaurant/eetcafé Bally s 1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 2. Het bezwaar gegrond te verklaren; 3. Het bestreden besluit te herroepen en met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, sub c jo artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 vergunning te verlenen voor verruiming van de openingstijden van maandag t/m vrijdag tot uur. BV 6 Bedrijfsvoering /BV Betreft: beslissing op bezwaar betr. twee bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 4 bomen achterzijde appartementencomplex Huis te Landelaan 382 (achterzijde Huis te Landelaan ) te Rijswijk 1. De bezwaren ontvankelijk te verklaren; 2. De bezwaren ongegrond te verklaren. BV 7 Bedrijfsvoering /BV Betreft: beslissing op bezwaar m.b.t. de omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw op het adres Bieseiland 4 te Rijswijk 1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren; 2. Het bezwaar ongegrond te verklaren. PB RB 8 RijswijkBuiten /PB RB Betreft: vaststellingsovereenkomst TNO De vaststellingsovereenkomst met TNO inzake de uitwerking van artikel 4 van de beëindigingsovereenkomst vast te stellen. P&C 9 Planning & Control /P&C Betreft: reactie op het advies van de Auditcommissie over de jaarrekening 2011 De reactie op het advies van de Auditcommissie over de jaarrekening 2011 naar de raad te :22:42 3

4 sturen. P&O 10 Personeel & Organisatie /P&O Betreft: ledenraadpleging principeakkoord Cao gemeenten In te stemmen met het principeakkoord Cao gemeenten PBRB 11 RijswijkBuiten /PB RB Betreft: raadsvoorstel kredietaanvraag voorbereidende werkzaamheden project Verbreden Prinses Beatrixlaan-Zuid 1. Het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag vast te stellen; 2. Het voorstel ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. P&C 12 Planning & Control /P&C Betreft: voorbereiding bestuurlijke werkgroep begroting 1. Kennis te nemen van de documenten voor de bestuurlijke werkgroep begroting van 2 juli 2012; 2. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze/adviezen genoemd in de memo s, aangaande: - Onderwerp 1 Op welke wijze gaan we de nota :Keuze voor gezond beleid actualiseren; - Onderwerpen 2 en 3 interne ideeënbus en Reken Mee Met Rijswijk burgerparticipatie campagne; - Onderwerp 5 inventarisatie resterende posterioriteiten; - Onderwerp 7 investeringen; - Onderwerp 10 risicoparagraaf; - Onderwerp 11 inzicht in de vermogenspositie van de gemeente; - Onderwerp 14 doorlooptijd meerjarenbegroting en investeringsplan meerjarig financieel beeld :22:42 4

5 S 13 Gemeentesecretaris Betreft: vaststelling besluitenlijst d.d. 19 juni 2012, nr. 25 De besluitenlijst d.d. 19 juni 2012, nr. 25 vast te stellen. Vastgesteld met 13 volgnummer(s) in de vergadering van B&W d.d. 3 juli w.g. R. van Hemert, loco-burgemeester w.g. W. van der Giessen, loco-secretaris. BenWnotulen :22:42 5

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Nr.: 48 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 5 december 2006 Aanwezig: de wethouders: de secretaris: B.M. Groen, burgemeester-loco Ing. A.A.G. van Mierlo M. Buijs Dr. M.G.M.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Dalfsen, dd. 20 april 2009

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Dalfsen, dd. 20 april 2009 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Dalfsen, dd. 20 april 2009 Aanwezig: De leden: M.H. Tempelman-Mulder, J.G.J. Ramaker, R.W.J. van Leeuwen, A.J. van Dijk, G. Schoonhoven,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 11 augustus 2009 nr. 33. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 11 augustus 2009 nr. 33 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluiten

Nadere informatie

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 17 april 2007 16/3.4 M&O BW07.0331 16/3.9 BW07.0300 16/3.13 BW07.0305 Nederlandse Veteranendag op 29 juni 2007 Verzoek om principe-besluit voor medewerking vrijstelling

Nadere informatie

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037)

Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1059037) B&W-vergadering van 24 juni 2014 Zaaknummer : 1068796 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Raadsgriffie Kerkrade, 19 april 2006 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 06it00231 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing aan een ontwerpbesluit, nr. 06 Rb 017 inzake de instelling van een vertrouwenscommissie

Nadere informatie

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders 1 Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: 4 september 2007 VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) Corsanr. 07 742 Jumelet Concept-beleidsnota Wmo 1. De

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 19 januari 2010 Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey en Nuijt, alsmede secretaris Willems. Agendanr.

Nadere informatie

Van 10 september 2013 openbaar

Van 10 september 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 03 september 2013. Akkoord. BW-006276 2 Onderwerp Bezwaarschrift tegen het besluit van 6 mei 2013 tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 27/11/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 december 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. Hamberg drs. M.L.

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 7 oktober 2014. De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. 3. B Uitnodigingen B

Nadere informatie

gemeente Tubbergen *«

gemeente Tubbergen *« gemeente Tubbergen *«Aan de gemeenteraad Tubbergen, 8 maart 2013 Vergadering: Nummer: 18 maart 2013 16A Onderwerp: Subsidie verbouw en duurzaamheid de Gaarf Langeveen. Samenvatting raadsvoorstel: De Gaarf

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 50 (11 t/m 15 december 2006) Datum besluit College: dinsdag 19 december 2006. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 27 januari 2004 nr. 5 Nr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu

W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201694 391052 / 391052 ONDERWERP W. Bohnen/G. Witvoet PF Mu Financiering en kredietaanvraag plankosten 1 e fase Hart van

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 9 februari Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey (vanaf punt IV-6) en Nuijt, alsmede secretaris

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 11 DECEMBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi,

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja

~atwijl{ Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel. : de heer P. Zegers. : wethouder M.W.Ch. Udo. :Ja Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : ~Oll..- 5'63'2... Status : Openbaar I Ter besluitvorming Datum : 8 maart 2012 Afdeling : Openbare Werken \,:rraa~e"j Raad: :Ja medewer ~st)er:

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS op 27 november 2007, aanvang 9.30 uur.

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS op 27 november 2007, aanvang 9.30 uur. OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS op 27 november 2007, aanvang 9.30 uur. Aanwezig: Drs. P.C. van den Brink, burgemeester Mw. M.C. Overkamp-van den Berg, wethouder

Nadere informatie