BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 18 maart 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 18 maart 2008."

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 18 maart AANWEZIG: Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings Wethouders J.I.M. Kleijnen, H.M.L. Dauven, R.H.G.G. Huntjens en W.H.M.E. Weerts. Algemeen directeur/gemeentesecretaris: L.T.J.M. Bongarts. NR AFD RESUME ADVIES 1 FAZA De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 maart P&O Personeelsaangelegenheden. Besproken. 3 SECR Gewestelijke- en overige algemene aangelegenheden. Terugkoppeling uit het portefeuillehoudersoverleg (Maastricht- Heuvellandgemeenten) fysiek-economie door wethouder Huntjens. Terugkoppeling door wethouder Kleijnen uit de bespreking met de ondernemers van het Walramplein, Theodoor Dorrenplein en de Gosewijnstraat. Eén van de besproken thema s betrof de weekmarkt. Terugkoppeling door de burgemeester uit het overleg, dat plaatsvond met de directie van Thermae De burgemeester zal aan het Presidium de vraag voorleggen akkoord te gaan met een extra raadsconferentie op locatie d.d. 26 maart a.s.. Besloten wordt dat de fractievoorzitters worden uitgenodigd voor het overleg op 31 maart a.s. met de platforms inzake de agenda Valkenburg. 4 BO Herzieningsbesluit in plaats van besluit op bezwaar. Het besluit op bezwaar vervangen door een herzieningsbesluit. 5 AZ/ BEV Bijtende hond. Aanlijngebod opleggen voor in en buiten de bebouwde kom voor bijtgrage hond. Akkoord met dien verstande dat in soortgelijke gevallen eenzelfde maatregel wordt genomen. 1

2 6 AZ/ BEV Jaarlijkse koetsrit vanaf het perceel Cuijpers in Engwegen. De gevraagde toestemming verlenen onder de gebruikelijke voorwaarden en onder de nadrukkelijke voorwaarden dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. Akkoord met dien verstande dat gebruik dient te worden gemaakt van de in de vergunning aangegeven parkeerplaats (verplichting opleggen tot inzetten van verkeersregelaars). Mededelen dat handhavend en verbaliserend zal worden opgetreden bij overtredingen. 7 BZ Koopovereenkomst Hotel Cauberg. - Kennis nemen van de wensen en bedenkingen van de raad; - definitief te besluiten tot het afsluiten van de koopovereenkomst; - de raad op de hoogte houden van de grondstabiliteit van het hotelkavel. 8 MO Bezwaarschriften ingevolge WWB,IOAW, BBZ en WMO. Voorgesteld wordt te besluiten in overeenstemming met de bijgevoegde adviezen. 9 MO Artikel 41 RvO: De SP vraagt aan het college van burgemeester en wethouders om de Kledingbank een steuntje in de rug te geven. De Kledingbank een eenmalige waarderingspremie overmaken van 200,-- 10 MO Jaarverslag 2006 Stichting jong Leren. Het jaarverslag geeft geen aanleiding voor overleg. Voorgesteld wordt om met het voorliggende raadsstuk: 1. in te stemmen en; 2. aan de gemeenteraad voor te leggen voor goedkeuring. 11 BO & Realisatie van 16 appartementen middels verbouw en uitbreiding van de panden Oud-Valkenburg 22, 24 en 26. Via de bijgevoegde brief aan de heer Coumans mede te delen dat het college van burgemeester en wethouders geen medewerking wil verlenen aan zijn principeaanvraag om 16 appartementen te realiseren. 12 BO & Bezwaarschrift tegen weigering 2

3 inzamelvergunning. Het bezwaarschrift, conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, gegrond verklaren en het bestreden besluit herroepen. Bezwaarmaker meedelen dat de door hem voorgestelde werkwijze niet is aan te merken als een vergunningplichtige activiteit. 13 BO & Archeologische Beleidskaart. Archeocoach op basis van de offerte van 7 maart 2008 opdracht te verlenen voor het begeleidende advieswerk bij de totstandkoming van de archeologische beleidskaart en hiertoe de benodigde middelen beschikbaar te stellen uit de begrotingspost voor de archeologische beleidskaart ; In te stemmen met het voorgestelde plan van aanpak voor de realisatie van een archeologische beleidskaart voor de gemeente Valkenburg aan de Geul; Bij excessieve archeologische onderzoekskosten of kosten van toevalsvondsten de investeringsreserve monumenten aan te geven. 14 BO & Zienswijzen over het voornemen om vrijstelling te verlenen voor het plan van Leudal Ontwikkeling II B.V. om een gebouw voor begeleid wonen en een gebouw voor dagactiviteiten voor cliënten van de Stichting Pepijn en Paulus te realiseren op het terrein van het voormalige bedrijf Frissen Tuin en Park op het adres Vroenhof 86 in Houthem. De schriftelijke zienswijze ontvankelijk en ongegrond verklaren en vrijstelling verlenen op grond van artikel 19 lid 2 WRO voor het plan om een gebouw voor begeleid wonen en een gebouw voor dagactiviteiten voor cliënten van de Stichting Pepijn en Paulus te realiseren op het terrein van het voormalig bedrijf Frissen Tuin en Park op het adres Vroenhof 86 in Houthem. 15 BO & Inschakelen externe expertise voor de beoordeling van archeologische onderzoeksrapporten en programma s 3

4 van eisen en ander archeologisch advies. 16 BO & Archeocoach opdracht te verlenen om in voorkomende gevallen archeologische onderzoeksrapporten en programma s van eisen te beoordelen en ander archeologisch advies te verstrekken; De kosten voor de beoordeling van archeologische onderzoeksrapporten en programma s van eisen te boeken de begrotingspost rechtskundig en ander advies. Project Hotel Salden (Tolhuisstraat 1a) te Schin op Geul: opstarten vrijstellingsprocedure. 1. De vrijstellingsprocedure inzake artikel 19 lid 2 WRO onder voorwaarden op te starten voor het project Hotel Salden (Tolhuisstraat 1a) te Schin op Geul; 2. de aanvrager hiervan via de bijgevoegde brief in kennis te stellen. 17 GW Raadsvoorstel Uitgangspunten groen- en reinigingswerkzaamheden 2010 en verder. Instemmen met de geformuleerde uitgangspunten en het raadsvoorstel in procedure brengen. Akkoord, met dien verstande dat in het centrum van Valkenburg in overleg en in samenwerking met de ondernemers wordt ingezet op kwaliteitsniveau hoog. Indien de ondernemers niet meewerken wordt het kwaliteitsniveau basis. Toelichting in de commissie door de vakambtenaar. 18 GW Evaluatie parkeerbeleid. Instemmen met de voorgestelde tekstuele wijzigingen van het conceptplan Evaluatie parkeerbeleid ; Instemmen met de uitgangspunten van het conceptplan Evaluatie parkeerbeleid ; Het conceptplan via het presidium en de commissie SOB ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 21 april 2008; De voorstellen, waarvoor binnen de huidige begroting onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn, plaatsen op de wensenlijst en betrekken bij de behandeling van de voorjaarsnota 4

5 cq eerstvolgende begrotingsbehandeling. 5

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 25 augustus 2009.

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 25 augustus 2009. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 25 augustus 2009. AANWEZIG: AFWEZIG: Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings Wethouders: J.I.M. Kleijnen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 28 augustus 2007.

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 28 augustus 2007. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 28 augustus 2007. AANWEZIG: Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings en wethouders drs. H.M.L. Dauven,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 15 april 2008.

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 15 april 2008. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 15 april 2008. AANWEZIG: AFWEZIG: Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings Wethouders J.I.M. Kleijnen,

Nadere informatie

NR AFD RESUME ADVIES 1 FAZA De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 mei Akkoord, inclusief aanpassingen.

NR AFD RESUME ADVIES 1 FAZA De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 mei Akkoord, inclusief aanpassingen. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 8 mei 2007. AANWEZIG: Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuijtens. Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs. H.M.L.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 13

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 13 BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 13 november 2007. AANWEZIG: AFWEZIG: Wethouders drs. H.M.L. Dauven en J.I.M. Kleijnen. Algemeen

Nadere informatie

NR AFD RESUME ADVIES 1 FAZA De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 juli Aangehouden.

NR AFD RESUME ADVIES 1 FAZA De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 juli Aangehouden. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 10 juli 2007. AANWEZIG: Wethouders J.I.M. Kleijnen en mevrouw mr. F.M.W.M. Leenders-Habets. Algemeen

Nadere informatie

3 SECR Gewestelijke overige aangelegenheden. Ontwikkeling Geulstrand kaderstellend aan Raad voorleggen.

3 SECR Gewestelijke overige aangelegenheden. Ontwikkeling Geulstrand kaderstellend aan Raad voorleggen. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 14 februari 2012. AANWEZIG: Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings. Wethouders : drs. H.M.L. Dauven,

Nadere informatie

Kennis te nemen van de agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Fysiek/Economie en het ambtelijk advies per agendapunt.

Kennis te nemen van de agenda en stukken van het portefeuillehoudersoverleg Fysiek/Economie en het ambtelijk advies per agendapunt. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 6 maart 2012. AANWEZIG: Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings. Wethouders : drs. H.M.L. Dauven, C.M.H.

Nadere informatie

NR AFD RESUME ADVIES. 1 FAZA De notulen (A+B) van de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 oktober Akkoord.

NR AFD RESUME ADVIES. 1 FAZA De notulen (A+B) van de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 oktober Akkoord. PERSLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 6 november 2012. AANWEZIG Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van

Nadere informatie

De bijgevoegde teksten vaststellen.

De bijgevoegde teksten vaststellen. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 26 september 2006. AANWEZIG: AFWEZIG: Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs. H.M.L. Dauven en mr. F.M.W.M.

Nadere informatie

Ik adviseer u om een proefperiode aan te gaan van circa 2 maanden. En de proefperiode te evalueren met de bodes en het hoofd van de afdeling FAZA.

Ik adviseer u om een proefperiode aan te gaan van circa 2 maanden. En de proefperiode te evalueren met de bodes en het hoofd van de afdeling FAZA. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 30 oktober 2007. AANWEZIG: AFWEZIG: Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings. Wethouders drs. H.M.L. Dauven

Nadere informatie

Wethouder W.J.M. Thijssen. NR AFD RESUME ADVIES. Akkoord. 1 FAZA De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2011.

Wethouder W.J.M. Thijssen. NR AFD RESUME ADVIES. Akkoord. 1 FAZA De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2011. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 11 oktober 2011. AANWEZIG: Burgemeester drs. J.M.A. Eurlings Wethouders drs. H.M.L. Dauven, C.M.H.

Nadere informatie

Door het college dient aangegeven te worden welke stichting in aanmerking zal komen voor een eenmalige geldelijke bijdrage van 1000,00.

Door het college dient aangegeven te worden welke stichting in aanmerking zal komen voor een eenmalige geldelijke bijdrage van 1000,00. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 20 november 2007. AANWEZIG: Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings. Wethouders drs. H.M.L. Dauven en

Nadere informatie

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 3 oktober 2006.

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 3 oktober 2006. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 3 oktober 2006. AANWEZIG: AFWEZIG: Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs. H.M.L. Dauven en mr. F.M.W.M.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 16 oktober 2007.

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 16 oktober 2007. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 16 oktober 2007. AANWEZIG: AFWEZIG: Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings en wethouders drs. H.M.L.

Nadere informatie

Uw raad informeren over de voorgenomen verkoop van de grond, gelegen aan de Gosewijnstraat, ten behoeve van de realisering van een luxe hotel.

Uw raad informeren over de voorgenomen verkoop van de grond, gelegen aan de Gosewijnstraat, ten behoeve van de realisering van een luxe hotel. Raadsnota Raadsvergadering d.d. 9 februari 2009 Agenda nr: Onderwerp: verkoop grond aan de Gosewijnstraat Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel Uw raad informeren

Nadere informatie

NR AFD RESUME ADVIES 1 FAZA De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 november Akkoord.

NR AFD RESUME ADVIES 1 FAZA De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 november Akkoord. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 5 december 2006. AANWEZIG: Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuijtens. Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs.

Nadere informatie

Akkoord te gaan met de benoeming van

Akkoord te gaan met de benoeming van BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 22 mei 2007. AANWEZIG: Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuijtens. Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs. H.M.L.

Nadere informatie

de stand van zaken bespreken;

de stand van zaken bespreken; BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 26 juni 2007. AANWEZIG: Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings. Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs. H.M.L.

Nadere informatie

NR AFD RESUME ADVIES 1 FAZA De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 januari Akkoord.

NR AFD RESUME ADVIES 1 FAZA De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 januari Akkoord. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 23 januari 2007. AANWEZIG: Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuijtens. Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs.

Nadere informatie

Van 29 mei 2012 Openbaar

Van 29 mei 2012 Openbaar 1. Onderwerp Notulen B&W-vergadering d.d. 22 mei 2012. Advies Akkoord. BW-004672 2. Onderwerp Jaarverslag Gilde Opleidingen en verklaring rechtmatigheid en doelmatigheid 2011 I Advies Vaststellen van het

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 27 oktober 2008 Agenda nr: Onderwerp: Aanpassing grenzen bebouwde kom IJzeren en Sibbe. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 27 oktober 2008 Agenda nr: Onderwerp: Aanpassing grenzen bebouwde kom IJzeren en Sibbe. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 27 oktober 2008 Agenda nr: Onderwerp: Aanpassing grenzen bebouwde kom IJzeren en Sibbe Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 27 juli 2010.

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 27 juli 2010. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 27 juli 2010. AANWEZIG: AFWEZIG: Wethouders: drs. H.M.L. Dauven, C.M.H. van Melsen, W.J.M. Thijssen

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Planschade Hendriks Casinoplein: beslissing op bezwaar door de raad

Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Planschade Hendriks Casinoplein: beslissing op bezwaar door de raad Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Planschade Hendriks Casinoplein: beslissing op bezwaar door de raad Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Van 23 april 2013 openbaar

Van 23 april 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 16 april 2013. Advies Akkoord. BW-005740 2 Onderwerp Wegsleepregeling R Advies Mandatering uitvoering wegsleepregeling aan: 1. Hoofd afdeling Vergunningen,

Nadere informatie

NR AFD RESUME ADVIES 1 FAZA De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 mei Akkoord.

NR AFD RESUME ADVIES 1 FAZA De notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 mei Akkoord. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 5 juni 2007. AANWEZIG: Burgemeester drs. M.J.A. Eurlings Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs. H.M.L.

Nadere informatie

Besluiten van burgemeester en wethouders

Besluiten van burgemeester en wethouders Bestuur 81414 Voorstel om de parafenbesluiten van het college d.d. 2 september 2008 vast te stellen. 81415 Voorstel om de notulen van de collegevergadering d.d. 2 september 2008 vast te stellen. 81416

Nadere informatie

Van 5 februari 2013 openbaar

Van 5 februari 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering van 29 januari 2013. Advies Akkoord. BW-005538 2 Onderwerp Prestatieverslag inburgering 2012 I Advies 1. Kennisnemen van het bijgevoegde Prestatieverslag inburgering

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren

Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 16 OKTOBER 2007 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder

Nadere informatie

Het verzoek wordt niet ingewilligd.

Het verzoek wordt niet ingewilligd. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 20 maart 2007. AANWEZIG: AFWEZIG: Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuijtens. Wethouders drs. H.M.L. Dauven

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 8-1-2008 Nummer voorstel: 2008/7 Voor raadsvergadering d.d.: 22-01-2008 Agendapunt: 17 Onderwerp:

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 27 maart 2012

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 27 maart 2012 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Afwezig: de heer L. Buwalda. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST (4) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017

BESLUITENLIJST (4) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017 BESLUITENLIJST (4) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 31 januari 2017 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. Bragt Wethouder

Nadere informatie

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006

voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Nr.: 40 Besluitenlijst voor de vergadering van het college van Heusden d.d. 10 oktober 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen A.A.G. van Mierlo M.

Nadere informatie

2 vastgesteld Besluitenlijst

2 vastgesteld Besluitenlijst No. 26 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: D. JENSE, LOCO-BURGEMEESTER J. BOLTE, WETHOUDER W.A. MATEMAN, WETHOUDER R. VAN

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2009 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2010 gemeente valkenburg aan de Geul en het Besluit nadere regels voorzieningen

Nadere informatie

Samengevat worden, met instemming van de WMO raad, de volgende beleidsaanpassingen voorgesteld:

Samengevat worden, met instemming van de WMO raad, de volgende beleidsaanpassingen voorgesteld: Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2009 Agenda nr: 13 Onderwerp: Vaststellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2010 gemeente valkenburg aan de Geul en het Besluit nadere regels voorzieningen

Nadere informatie

Van 1 mei 2013 openbaar

Van 1 mei 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2013. Akkoord. BW-004454 2 Onderwerp Pilot oplaadpunten elektrisch rijden. R 1. Instemmen met het plaatsen van 4 laadpalen door Stichting E- laad.nl

Nadere informatie

Van 5 maart 2013 openbaar

Van 5 maart 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 februari 2013. Advies BW-005406 2 Onderwerp Vaststellen controleprotocol 2012 BV Advies A. De raad voorstellen bijgevoegd controleprotocol vast te stellen;

Nadere informatie

Van 10 september 2013 openbaar

Van 10 september 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 03 september 2013. Akkoord. BW-006276 2 Onderwerp Bezwaarschrift tegen het besluit van 6 mei 2013 tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 30 september 2008 nr. 40 O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 30 september 2008 nr. 40 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Van 27 mei 2014 openbaar

Van 27 mei 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 20 mei 2014. Akkoord. BW-006768 2 Onderwerp Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een crematorium op de hoek van de Peelterbaan

Nadere informatie

VH&H 4/1 Bijtincident hond. Voorstel: Hond als gevaarlijk aanmerken en een kort-aanlijngebod opleggen voor onbepaalde tijd.

VH&H 4/1 Bijtincident hond. Voorstel: Hond als gevaarlijk aanmerken en een kort-aanlijngebod opleggen voor onbepaalde tijd. (OPENBARE BESLUITENLIJST) Vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stein, gehouden op 8 november 2011, te 09.00 uur, betrekking hebbende op onderstaande agendapunten.

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 januari 2014.

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 januari 2014. Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 januari 2014. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers F.S.A. Wissink mr. W.A.R. Visser

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14-01-2013. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Beslissing op bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning bouw Dr. Keyzerlaan 23 te Goirle Bij besluit van 10 juli 2013 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het renoveren, uitbreiden

Nadere informatie

Datum vergadering 14 december 2010

Datum vergadering 14 december 2010 Gemeente Langedijk Datum vergadering 14 december 2010 Nummer 52 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse, burgemeester R. van Schoorl PJ. Beers

Nadere informatie

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 9 januari 2007.

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 9 januari 2007. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 9 januari 2007. AANWEZIG: Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuijtens. Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs.

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W enlijst College van B&W Locatie: Kamer 2.12 Vergadertijdstip: 20.06.2006 09:00 uur tot 20.06.2006 11:00 uur Secretaris: Secretaris Dhr. mr. C.M.G.H. Wortel Aanwezig: Dhr. drs. G.L.C.M. de Kok, Dhr. mr.

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 21 november 2006 nr. 47. AC Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 21 november 2006 nr. 47 NNr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE UDEN Vergadering van het College van burgemeester en wethouders op 16 december 2014 om 09.00 uur. Aanwezig: Drs.

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 03 februari 2009 (nr. 5).

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 03 februari 2009 (nr. 5). Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 03 februari 2009 (nr. 5). Aanwezig: M.L.J. Out, burgemeester; J.J. Bruintjes, wethouder; T.J. Meedendorp, wethouder, J.F.A. Alberts, wethouder; W.P. van Boggelen, secretaris.

Nadere informatie

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 27 JUNI 2006

Besluitenlijst B.&W.-VERGADERING 27 JUNI 2006 No. 26 VASTGESTELD BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP DINSDAG VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 22-12-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Géén registratie c.q. inschrijving aan beide adressen. commissie Maatschappelijke Voorzieningen ter behandeling in de vergadering van 8 april 2008.

Géén registratie c.q. inschrijving aan beide adressen. commissie Maatschappelijke Voorzieningen ter behandeling in de vergadering van 8 april 2008. Besluitenlijst vergadering B&W van 4 maart 2008 t.b.v. raad en pers. Stukken ter kennisname leesmap: 1. Vragen Groen Links Echt-Susteren betr. project Mouwweg Nieuwstadt, art. 37 RvO. 2. Vragen Groen Links

Nadere informatie

AANVULLING. VERSLAG van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2008, nr. 3. Aanwezig. Voorts aanwezig: bij punt:

AANVULLING. VERSLAG van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2008, nr. 3. Aanwezig. Voorts aanwezig: bij punt: VERSLAG van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 22 januari 2008, nr. 3 AANVULLING Aanwezig Burg. : Secr. : Weth. I : Weth. II : Weth. III : N.E. Joosten Th. van Waes E. van Ooijen D. ter

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 10/06/2008 Hennekam B (Wethouder), aanwezig Wortel C.M.G.H. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Bakker H.T.M. (Wethouder),

Nadere informatie

Datum vergadering 21 september 2010

Datum vergadering 21 september 2010 Gemeente Langedijk Datum vergadering 21 september 2010 Nummer 39 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse, burgemeester R. van Schoorl, wethouder

Nadere informatie

Besluitenlijst BenW-vergadering voor publicatie van

Besluitenlijst BenW-vergadering voor publicatie van Besluitenlijst BenW-vergadering voor publicatie van 02-03-2010 Stuknr Afdeling Commissie Raad Onderwerp Advies Beslissing 2419128 INFORMATIE Bemmelen, Annemiek van Uitvoering informatiebeleidsplan 2009-2010.

Nadere informatie

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 13 april 2004 nr. 16. Akkoord en conform vastgesteld.

O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Van 13 april 2004 nr. 16. Akkoord en conform vastgesteld. O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van 13 april 2004 nr. 16 Nr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit

Nadere informatie

* *

* * *17.0000778* 17.0000778 Gemeente Noord-Beveland Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders Aanwezige leden: M.A.J. Delhez MSc, A.G. van der Maas, P.L. de Putter, A.P.L.M. Slenter- Jamar en drs. D. Sinke,

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september Vastgesteld d.d.

Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september Vastgesteld d.d. CONCEPT Openbare Besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2012 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d.: 31 oktober 2017 Weeknr. 44 O P E N B A A R

Besluitenlijst d.d.: 31 oktober 2017 Weeknr. 44 O P E N B A A R Aanwezigen: de burgemeester, R.J. van de Mortel de wethouder, P.F.W.M. Pennings de wethouder, S.I.S. Heijboer-Klapwijk de wethouder, A.J.F. Potters de secretaris, drs. H.C. de Visch Eybergen Besluitenlijst

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 24 Onderwerp: Bekrachtigen geheimhouding. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 24 Onderwerp: Bekrachtigen geheimhouding. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2015 Agenda nr: 24 Onderwerp: Bekrachtigen geheimhouding Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op grond van artikel 25,

Nadere informatie

N.. ynegen. Openbare besluitenlijst no. 23 van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen op dinsdag 17 juni 2003.

N.. ynegen. Openbare besluitenlijst no. 23 van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen op dinsdag 17 juni 2003. N.. ynegen GEMEENTE I Openbare besluitenlijst no. 23 van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen op dinsdag 17 juni 2003 Afwezig Aldus vastgesteld in de vergadering van:

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 20-10-2015 Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 20-10-2015 Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 20-10-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 26 april 2011

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 26 april 2011 Aanwezig: de heren L. Buwalda, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken d.d. 19 april 2011

Nadere informatie

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open-

Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 Agendapunt Open- Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 24 april 2007 17/3.3 BW07.0349 17/3.4 BW07.0367 17/3.9 BW07.0338 17/3.10 BW07.0352 17/3.11 BW07.0359 Bijdrage plaatselijke 4 mei comités Aan de plaatselijke 4

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 mei 2011 Agenda nr: Onderwerp: Mijn dorpskern, onze toekomst! Een onderzoek naar de uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden van de gemeenschapshuizen in Valkenburg

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 21 april 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 21 april 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 21 april 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Verbeek Nijhof, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen

Nadere informatie

Van 4 november 2014 openbaar

Van 4 november 2014 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 28 oktober 2014. Advies Akkoord. BW-007690 2 Onderwerp Melding en openbaarmaking nevenfuncties en (financiële) belangen in ondernemingen en organisaties

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2008 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsplan Bibliotheekwerk Heuvelland Gemeenten 2008-2011 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 21 november 2006.

BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 21 november 2006. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 21 november 2006. AANWEZIG: Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuijtens. Wethouders J.I.M. Kleijnen, drs.

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 februari 2014 Agenda nr: Onderwerp: Exploitatie parkeerterrein Cauberg. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 februari 2014 Agenda nr: Onderwerp: Exploitatie parkeerterrein Cauberg. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 februari 2014 Agenda nr: Onderwerp: Exploitatie parkeerterrein Cauberg Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op de Cauberg ligt

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst 22 maart 2005

Openbare besluitenlijst 22 maart 2005 Openbare besluitenlijst 22 maart 2005 Aanwezig: Burgemeester : M.J.A. Meijer Wethouder : J.M.B.P. Smits Wethouder : P.P.J.M. Voragen Wethouder : C. Meulman Wethouder : E.W. Kooi Loco-secretaris: G.C.L.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 24 MAART 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Vergadering van burgemeester en wethouders

Vergadering van burgemeester en wethouders 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 15 april 2014 Akkoord. BW-007107 2 Onderwerp Extra ondersteuning door Punt Welzijn ten behoeve van Cliënten Platform Minima (CPM). I Toekennen van éénmalig

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013. Vastgesteld d.d.: de burgemeester,

Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013. Vastgesteld d.d.: de burgemeester, CONCEPT Openbare besluitenlijst vergadering college van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2013 Vastgesteld d.d.: de burgemeester, De secretaris, Besluitenlijst vergadering college van B&W Pagina

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 18-4-2017 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 05-06-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 14 december 2009. Agenda nr: 17 Onderwerp: evaluatie en aanpassing beleidsnotitie bed & breakfastvoorziening gemeente Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009.

Collegevoorstel. Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. College V200900379 Onderwerp: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009 Collegevoorstel Feitelijke informatie: Vaststellen van de besluitenlijst van 7 april 2009. Advies: Wij stellen u voor bijgaand

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 17 maart Agenda nr: 9 Onderwerp: Agenda valkenburg aan de Geul: Hart voor Valkenburg aan de Geul.

Raadsvergadering d.d.: 17 maart Agenda nr: 9 Onderwerp: Agenda valkenburg aan de Geul: Hart voor Valkenburg aan de Geul. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 17 maart 2008. Agenda nr: 9 Onderwerp: Agenda valkenburg aan de Geul: Hart voor Valkenburg aan de Geul. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W enlijst College van B&W Locatie: Kamer 2.12 Vergadertijdstip: 05.09.2006 09:00 uur tot 05.09.2006 12:30 uur : Dhr. mr. C.M.G.H. Wortel Aanwezig: Afwezig: Dhr. mr. C.M.G.H. Wortel, de heer H.T.M. Bakker,

Nadere informatie

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 21 JANUARI 2014. besluitenlijst

VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. de dato 21 JANUARI 2014. besluitenlijst Gemeente UITGEEST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 21 JANUARI 2014 besluitenlijst Portefeuillehouder: Organisatie-eenheid: Besluitnummer: Burgemeester SECR intl4.0088 Betreft: Openbare

Nadere informatie

vastgesteld Besluitenlijst

vastgesteld Besluitenlijst No. 23 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RIJSWIJK GEHOUDEN OP VANAF 09.00 UUR AANWEZIG: MW. G.W. VAN DER WEL-MARKERINK, BURGEMEESTER D. JENSE, WETHOUDER J. BOLTE, WETHOUDER

Nadere informatie

Feitelijke informatie: Besluitenlijst van de collegevergadering van 16 oktober 2007.

Feitelijke informatie: Besluitenlijst van de collegevergadering van 16 oktober 2007. College V200701042 Onderwerp: Besluitenlijst van de collegevergadering van 16 oktober 2007. Collegevoorstel Feitelijke informatie: Besluitenlijst van de collegevergadering van 16 oktober 2007. Advies:

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d aanvangstijd: 09:00 uur

Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d aanvangstijd: 09:00 uur Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee d.d. 18-04-2017 aanvangstijd: 09:00 uur Aanwezig Mevrouw A. De heer W.M. van Esch De heer F.J.

Nadere informatie

3 SECR Gewestelijke- en overige algemene aangelegenheden. Stavaza Brede School.

3 SECR Gewestelijke- en overige algemene aangelegenheden. Stavaza Brede School. BESLUITENLIJST: van de vergadering van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, gehouden op 17 oktober 2006. AANWEZIG: AFWEZIG: Burgemeester drs. C.A.C.M. Nuytens. Wethouders J.I.M. Kleijnen

Nadere informatie

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit.

Op 8 april 2014 hebben wij het voorgenomen besluit omgezet in een definitief besluit. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 26 mei 2014. Agenda nr: 13 Onderwerp: Reorganisatie ambtelijke organisatie. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 11 maart 2014

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Coördinatie evenementen in Valkenburg aan de Geul. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Coördinatie evenementen in Valkenburg aan de Geul. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Coördinatie evenementen in Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 9 mei

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 4 maart Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 4 maart Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00147 Onderwerp enlijst openbaar B&W 4 maart 2014 - vormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Anne Lize van

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

Datum vergadering 21 mei 2013

Datum vergadering 21 mei 2013 Gemeente Langedijk Datum vergadering 21 mei 2013 Nummer 20 Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers E.M. Overzier, burgemeester F. Westerkamp

Nadere informatie

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 51.O ( )

GEMEENTE LOSSER. Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 51.O ( ) GEMEENTE LOSSER Vergadering Burgemeester en Wethouders Besluitenlijst week 51.O (19-12-2017) 1 BCO Uitnodigingenlijst Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 2 DV Verslag BenW week

Nadere informatie

VERGADERING. de dato 2 SEPTEMBER 2014. besluitenlijst

VERGADERING. de dato 2 SEPTEMBER 2014. besluitenlijst Gemeente UITGEEST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS de dato 2 SEPTEMBER 2014 besluitenlijst Burgemeester SECR int 14.2414 Betreft: Openbare B&W-besluitenlijst van 26 augustus 2014 Het vaststellen

Nadere informatie

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S

B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S B E S L U I T E N L I J S T C O L L E G E V A N B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S V A N B I N N E N M A A S Datum 13 mei 2014 Openbaar Burgemeester Secretaris Mr. drs. A.J. Borgdorff Mr.

Nadere informatie