Wet van 16 maart 1954 (B.S. van ) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut."

Transcriptie

1 Wet van 16 maart 1954 (B.S. van ) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) 2. Wet van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van 19/ ) 3. Wet van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van 25/26/ ) 4. Wet van (B.S. van ) 5. Wet van (B.S. van ) 6. Wet van (B.S. van ) 7. Wet van (B.S. van ) 8. Wet van (B.S. van ) 9. Wet van (B.S. van ) 10. Wet van (B.S. van ) 11. K.B. van (B.S. van ) 12. Wet van (B.S. van ) 13. Wet van (B.S. van ) 14. Wet van (B.S. van ) 15. Wet van (B.S. van ) 16. Wet van (B.S. van Wet van (B.S. van ) 18. Wet van (B.S. van ) 19. Wet van (B.S. van ) 20. Wet van (B.S. van ) 21. Wet van (B.S. van ) 22. Wet van (B.S. van ) 23. Wet van (B.S. van ) 24. Wet van (B.S. van ) 25. Wet van (B.S. van ) 26. Wet van (B.S. van ) 27. Wet van (B.S. van ) 28. Wet van (B.S. van 1/ ) 29. Wet van (B.S. van ) 30. Wet van (B.S. van ) 31. Wet van (B.S. van ) 32. Wet van (B.S. van ) 32bis. Wet van (B.S. van ) 33. K.B. nr. 4 van (B.S. van en erratum gepubliceerd in het B.S. van ) 34. K.B. nr. 38 van (B.S. van ) 35. K.B. nr. 50 van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) 36. K.B. nr. 65 van (B.S. van ) 37. K.B. nr. 66 van (B.S. van ) 38. K.B. nr. 82 van (B.S. van ) 39. K.B. nr. 84 van (B.S. van ) 40. K.B. nr. 88 van (B.S. van en erratum gepubliceerd in het B.S van ) 41. Wet van (B.S. van ) 42. Wet van (B.S. van ) 43. Wet van (B.S. van ) 44. Wet van (B.S. van en erratum gepubli ceerd in het B.S. van ) 45. Wet van (B.S. van ) 45bis. Wet van (B.S. van ) aangevuld bij decreet van (B.S. van ) 46. Wet van (B.S. van ) 46bis. Wet van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) 47. Wet van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) 48. Wet van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) 49. Wet van (B.S. van ) 50. Wet van (B.S. van ) 51. Wet van (B.S. van ) 52. Wet van (B.S. van )

2 53. K.B. van (B.S. van ) 54. Wet van (B.S. van ) 55. Wet van (B.S. van ) 56. Wet van (B.S. van en errata gepubliceerd in het B.S. van ) 57. Wet van (B.S. van ) 58. Wet van (B.S. van ) 59. K.B. van (B.S. van ) 60. Wet van (B.S. van ) 61. Wet van (B.S. van ) 61bis. Wet van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) 62. Wet van (B.S. van ) 63. Wet van (B.S. van ) gewijzigd bij decreet van (B.S. van ) 64. Wet van (B.S. van ) 65. Decreet van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) 66. Wet van (B.S. van ) 67. K.B. nr. 11 van (B.S. van ) 68. Decreet van (B.S. van ) 69. Decreet van (B.S. van ) gewijzigd bij decreet van (B.S. van ) 69bis. Decreet van (B.S. van ) gewijzigd bij decreet van (B.S. van ) 70. K.B. nr. 3 van (B.S. van ) 70bis. Wet van (B.S. van ) 71. Wet van (B.S. van ) 72. Decreet van (B.S. van ) 73. Wet van (B.S. van ) 74. Wet van (B.S. van ) 75. Wet van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) 76. Decreet van (B.S. van ) 77. K.B. nr. 140 van (B.S. van ) 78. Decreet van (B.S. van ) 79. Decreet van (B.S. van ) 79bis. Decreet van (B.S. van ) 80. K.B. nr. 208 van (B.S. van ) en opgeheven bij K.B. van (B.S. van ) 81. K.B. nr. 250 van (B.S. van ) 82. K.B. nr. 288 van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) 83. Wet van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) 84. Wet van (B.S. van ) 85. Decreet van (B.S. van ) 85bis. Decreet van (B.S. van ) 86. K.B. nr. 431 van (B.S. van en errata in B.S. van ) 87. K.B. nr. 429 van (B.S. van ) 88. K.B. van (B.S. van ) en K.B. van (B.S. van ) 89. K.B. van (B.S. van ) 90. K.B. nr. 513 van (B.S. van ) 91. K.B. nr. 526 van (B.S. van en errata in B.S. van ) 92. K.B. nr. 542 van (B.S. van ) 92bis. Decreet van (B.S. van ) en decreten van (B.S. van ) en decreet van (B.S. van ) 93. Wet van (B.S. van ) 94. Decreet van (B.S. van ) 95. K.B. van (B.S. van ) 96. Decreet van (B.S. van ) gewijzigd bij decreet van (B.S van ) 97. KB. van (B.S. van ) en Wet van (B.S. van ) 98. Wet van (B.S. van ) 99. Wet van (B.S. van ) 100. Ordonnantie van (B.S. van ) 101. Wet van (B.S. van ) 102. Ordonnantie van (B.S. van ) lo2bis. Decreet van (B.S. van ) 103. Decreet van (B.S. van )

3 104. Wet van (B.S. van ) 105. Wet van (B.S. van ) 106. Wet van (B.S. van ) 107. Decreet van (B.S. van ) en decreet van (B.S. van ) 108. Decreet van (B.S. van ) 109. Wet van (B.S. van ) 110. Decreet van (B.S. van ) 111. Decreet van (B.S. van ) 112. Wet van (B.S. van ) 113. Wet van (B.S. van Wet van (B.S. van ) 115. Decreet van (B.S. van ) 116. Decreet van (B.S. van ) 117. KB. van (B.S. van ) 118. KB. van (B.S. van ) 119. KB. van (B.S. van ) 120. Ordonnantie van (B.S. van ) 121. Ordonnantie van (B.S. van ) 122. Wet van (B.S. van ) 123. Decreet van (B.S. van ) en besluit van (B.S. van ) 124. Decreet van (B.S. van ) en besluit van (B.S. van ) 125. Decreet van (B.S. van ) 126. Wet van (B.S. van ) 127. Decreet van (B.S. van ) 128. Wet van (B.S. van ) 129. K.B. van (B.S. van ) 130. K.B. van (B.S. van ) 131. Decreet van (B.S. van ) 132. Wet van (B.S. van ) 133. Decreet van (B.S. van ) 134. Decreet van (B.S. van ) 135. Decreet van (B.S. van ) 136. Wet van (B.S. van ) 137. K.B. van (B.S. van ) 138. K.B. van (B.S. van ) 139. Wet van (B.S. van ) 140. Wet van (B.S. van ) 141. Decreet van (B.S. van ) 142. Decreet van (B.S. van ) Al de gewijzigde teksten zijn in deze coördinatie aangeduid door het verwijzingsnummer dat hiervoor aan de wijzigende tekst werd gegeven. Voorafgaande nota Afwijkingen aan sommige artikelen van de wet van zijn voorzien door de wettelijke bepalingen die sommige organismen oprichten of er de statuten van vaststellen.

4 BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1. ( 1 ) (86) Deze wet is van toepassing op de organismen behorende tot één der volgende vier categorieën: A. ( 2 )... (83) Belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie. (106) Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. (102) Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds voor de gemeentelijke thesaurieën. (121) Brussels Instituut voor Milieubeheer. (97)... (110)(134) Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (93) Commissariaat-generaal bij de internationale betrekkingen. Dienst voor heffing van het kijk- en luistergeld van de Franse Gemeenschap. (135) Dienst voor regeling der binnenvaart. Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen. Fonds voor de financiering van de leningen aan vreemde Staten. (91)... (123)(131)... (138) Hulpfonds tot financieel herstel van de gemeenten. ( 3a ) Institut du patrimoine wallon (I.P.W.) (141) Instituut voor hygiëne en epidemiologie. (128) Instituut voor veterinaire keuring. Nationaal Onderzoeksinstituut voor arbeidsomstandigheden. (113) Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid. (100) Openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest.... (87) Regie der gebouwen.... (137) Regie voor maritiem transport. ( 3b )... (118)... (117) Vlaams Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medischsociale instellingen.... ( 3c ) Waals Fonds van voorschotten voor het herstel van de schade veroorzaakt door grondwaterwinningen en oppompingen.... (107) Wegenfonds. B. ( 4 ) Autonome haven van Charleroi. Autonome haven van Luik. Autonome haven van Namen.... (129) Belgische Dienst voor de buitenlandse handel.... (69)(100) Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgisch Instituut voor normalisatie. Belgisch Interventie- en Restitutiebureau. (129) Brusselse Gewestelijke Dienst voor arbeidsbemiddeling. (59) Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap. Centre hospitalier universitaire de Liege. (92) De Koninklijke Muntschouwburg.... (127)

5 Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft fur Personen mit einer Behinderung sowie fur die besondere soziale Fursorge (Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap alsmede voor de bijzondere sociale bijstandsverlening) (102bis) Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. (111)( 5 ) Gewestelijke Dienst voor arbeidsbemiddeling. (96) Gewestelijke vennootschap van de haven van Brussel. (120) Het Nationaal Waarborgfonds voor schoolgebouwen. Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle. (124) (Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding) Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. (115) Institut fur Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in den kleinen und mittleren Unternehmen. (116) Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw.... (113) Intercommunale maatschappij van de Linker-Scheldeoever. Koninklijk Instituut voor nationale wetenschappelijke en culturele instellingen. (105) Koninklijk Instituut voor aarde- en ruimtewetenschappen. (105) Maatschappij der Brugse zeevaartinrichtingen. Naamloze vennootschap Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel. Nationaal Geografisch Instituut. Nationaal Instituut voor de extractiebedrijven. Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers. Nationaal Orkest van België.... (89) Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwproducten.... (83)... (119)... (88)... ( 5 )... (83) Nationale Zuiveldienst. Office de la Naissance et de l'enfance (O.N.E.). Office wallon de la forrnation professionnelle et de l'ernploi (Forern) (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling). (142) Paleis voor Schone Kunsten.... (133) ( 5 ) ( 5 ) Universitair ziekenhuis Gent. (92)... ( 4 )(92bis) Vlaamse Landmaatschappij. (92bis) Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering. (94) Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening.... (94) Waalse maatschappij voor Watervoorzieningen. (85bis)... (94) Waarborgfonds van de Duitstalige Gemeenschap voor Schoolgebouwen. (103) Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen. (125) C. ( 6 )... (109) Controledienst voor de verzekeringen. Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. (126) Nationale Delcrederedienst. Nationale Loterij. (112) Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden. (101) D.... (139) Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart.

6 Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations (gewoonlijk genoemd "Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten"). Dienst voor de overzeese sociale zekerheid. Fonds voor arbeidsongevallen. Fonds voor beroepsziekten. Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden. (130) Hulp kas voor werkloosheidsuitkeringen. Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Kas der geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. (104) Kruispuntbank van de sociale zekerheid. (99) Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers. ( 7 ) Pool van de zeelieden ter koopvaardij. Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers. Rijksdienst voor sociale zekerheid. Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. Rijksdienst voor pensioenen. (90) Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen. Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. (90)... (109) Art (11)(33) Voor elk van de in artikel 1 bedoelde organismen wordt een jaarlijkse begroting opgemaakt, met opgave van alle ontvangsten en alle uitgaven, welke de herkomst en de oorzaak ervan ook mogen zijn. Voor de organismen van categorie C (40) wordt deze begroting evenwel beperkt tot de beheersontvangsten en -uitgaven. Bedoelde organismen voegen bij hun ontwerp van begroting een programma van de verrichtingen die tot hun eigen doelstelling behoren. Het begrotingsjaar valt samen met het kalenderjaar. De comptabiliteit wordt gevoerd volgens het stelsel van het beheer. Met de instemming van de minister van wie het organisme afhangt en van de Minister van Financiën, kan de begroting niet limitatieve kredieten omvatten. Art (11)(33) 1. - Het ontwerp van begroting van de organismen van categorie A wordt opgemaakt door de minister van wie zij afhangen, en door hem overgemaakt aan de Minister van Financiën. Het wordt toegevoegd aan het ontwerp van algemene uitgavenbegroting, bedoeld in artikel 9 van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit. De begrotingen van deze instellingen worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers (132) goedgekeurd. (98) Deze goedkeuring geschiedt door de goedkeuring van de desbetreffende bepalingen in de wet tot vaststelling van de algemene uitgavenbegroting. (98) 2. - Het ontwerp van begroting van de organismen van de categorieën B en C (40) wordt opgemaakt door de organen van beheer en goedgekeurd door de minister, van wie het organisme afhangt, en door de Minister van Financiën. De begroting van de instellingen van categorie B wordt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers (132) meegedeeld als bijlage bij de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting (132); zolang de begroting nog niet is goedgekeurd door de betrokken Ministers, wordt het ontwerp van deze begroting aan de Kamer van volksvertegenwoordigers (132) medegedeeld. (40)(71)(98) Evenwel wanneer het houden van een comptabiliteit der vastleggingen wordt ingericht in een instelling van categorie B bij toepassing van artikel 6bis, 1, van onderhavige wet, wordt het maximumbedrag der vastleggingen inzake investeringen bepaald door een bijzondere beschikking in de algemene uitgavenbegroting. (56) (98)

7 3. - (86) Het ontwerp van begroting van de instellingen van categorie D wordt door de beheersorganen opgemaakt. Het wordt goedgekeurd door de Minister onder wie de instelling ressorteert, mits de Minister van Financiën een gelijkluidend advies geeft; bij gebreke aan dit advies binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de overmaking aan de Minister van Financiën van het ontwerp van begroting, wordt de begroting geacht te zijn goedgekeurd. Synoptische tabellen van de verrichtingen van die instellingen zijn als bijlage gevoegd bij de verantwoording van de algemene uitgavenbegroting (98) (132). Deze tabellen hergroeperen, eensdeels de budgettaire uitgaven en inkomsten, anderdeels de kosten en de opbrengsten van deze organismen. Deze documenten, die volgens een type-programrnastructuur worden voorgesteld, verschaffen. in deze twee domeinen, inlichtingen over: - de vooruitzichten voor het volgende jaar; - de vooruitzichten voor het lopende jaar; - de gekende realisaties van het voorgaande jaar. Gelijkaardige synoptische tabellen over heel de sociale zekerheid en hun repartitie per tak zijn bij de Algemene toelichting op de Begroting gevoegd. Bedoelde documenten, die een schatting zijn, worden opgemaakt aan de hand van deze ministeriële tabellen. 4(86). - Op de voordracht van de Minister van Financiën stelt de Koning de datum vast, waarop de ontwerpen van begroting worden opgemaakt, en regelt Hij de mededeling hiervan aan de bevoegde overheden. 5(86). - ( 8 )(64) De Ministerraad of het door de Koning aangewezen Ministerieel Comité waakt erover dat de instellingen bedoeld bij artikel 1 hun ontvangsten en uitgaven in overeenstemming brengen met het economische, sociale en financiële beleid van de Staat. Te dien einde worden de begrotingen van de betrokken instellingen bij het Comité bedoeld in alinea 1 aanhangig gemaakt, onder de voorwaarden die het bepaalt, hetzij om, voor hun goedkeuring, de algemene inhoud ervan vast te leggen, hetzij om richtlijnen vast te stellen voor hun uitvoering. De instellingen zullen, met het oog op dit onderzoek, uitgenodigd worden hun activiteitsvooruitzichten voor te stellen alsmede de hiermede verbonden budgettaire gevolgen voor een periode van verschillende jaren. Hetzelfde Comité zal periodiek het verslag betreffende de uitvoering van deze begrotingen aanhoren. 6(86). - ( 8 )(64) De beslissingen getroffen door de Ministerraad of het Ministerieel Comité, in uitvoering van 5 (86), worden ter kennis gebracht van de instelling, door de Voogdijminister en door de Minister die de begroting in zijn bevoegdheid heeft. De instelling is er toe gehouden zich er naar te schikken (86) De ontstentenis van overmaking door een instelling van haar ontwerp van begroting en de bijkomende bijlagen heeft als gevolg de blokkering van de eventuele stortingen van de Rijkstussenkomsten in het voordeel van deze instelling, overeenkomstig door de Koning vast te stellen modaliteiten. Art (33) Indien op de eerste dag van het begrotingsjaar geen goedkeuring is gegeven, belet zulks niet de aanwending van de kredieten, die op het ontwerp van begroting der organismen zijn geplaatst, tenzij het principieel nieuwe uitgaven betreft, waartoe geen machtiging is verleend bij de begroting van het vorig jaar. Art (33) Overdracht en overschrijding van de limitatieve kredieten uitgetrokken op de begroting van de organismen moeten, voor enige tenuitvoerlegging worden toegestaan door de minister, van wie het organisme afhangt, op eensluidend advies van de Minister van Financiën of diens gemachtigde. Zo de kredietoverschrijdingen een hogere financiële Staatstussenkomst kunnen medebrengen dan de algemene uitgavenbegroting (98) voorziet, moeten zij vooraf door de aanneming van een overeenstemmend krediet in de algemene uitgavenbegroting (98) worden goedgekeurd.

8 Art (11)(33) 1. - De in artikel 1 vermelde organismen leggen aan de minister, van wie zij afhangen, en aan de Minister van Financiën periodieke toestandsopgaven over, alsmede een jaarverslag over hun werkzaamheden. Zij verstrekken aan voornoemde ministers alle andere inlichtingen, die hun door hen worden gevraagd Zij maken, uiterlijk op 30 april, (86) de jaarlijkse uitvoeringsrekening op van hun begroting, alsmede een toestandsopgave van het actief en passief op 31 december van het betrokken jaar. Voor de instellingen die door de wet of door hun statuten tot het opmaken van een jaarbalans worden verplicht, komt die balans, samen met een resultatenrekening, in de plaats van de in het eerste lid voorgeschreven toestandsopgave De rekeningen van de organismen van de categorie A worden opgemaakt onder het gezag van de minister, van wie zij afhangen. De Minister van Financien legt ze, uiterlijk op 31 mei (86) van het jaar na dat van het beheer voor toezicht voor aan het Rekenhof. Deze rekeningen maken het voorwerp uit van een ontwerp van wet houdende regeling van de begroting, dat aan de Kamer van volksvertegenwoordigers (132) wordt voorgelegd uiterlijk in de maand augustus van hetzelfde jaar De rekeningen van de organismen van de categorieen B en D (86) worden opgemaakt door de beheersorganen en goedgekeurd door de minister, van wie het organisme afhangt. De rekeningen van de organismen van de categorie C (40) worden afgesloten door de beheersorganen en overgemaakt aan de minister, van wie het organisme afhangt. De ministers zenden de rekeningen van de instellingen van de categorieën B, C en D (40)(86) aan de Minister van Financien. Deze doet ze voor toezicht aan het Rekenhof geworden, uiterlijk op 31 mei (86) van het jaar na dat van het beheer De overheden, die de uitvoeringsrekeningen van de begroting goedkeuren of afsluiten, doen dat binnen dezelfde termijn ook voor de toestandsopgaven van het actief en het passief, voor de balansen en voor de resultatenrekeningen Het Rekenhof kan een toezicht ter plaatse inrichten op de comptabiliteit en de verrichtingen van de in artikel 1 vermelde organismen.... (40) Het Rekenhof kan de rekeningen in zijn Opmerkingenboek bekendmaken. Art. 6bis. - (11)(17)(33) (55) 1. - De Koning kan het voeren van een comptabiliteit der vastgelegde uitgaven voorschrijven in de onder artikel 1 opgesomde instellingen. Hij stelt de regeling daarvan vast, eventueel met inachtneming van de eigen behoeften van iedere instelling De Koning mag beslissen dat de bepalingen van de wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, die betrekking hebben op de controle van de vastlegging van de uitgaven, eveneens van toepassing zullen zijn op de instellingen van categorie A. Art Op de voordracht van de ministers van wie de organismen afhangen en van de Minister van Financien, kan de Koning de algemene en bijzondere regelen bepalen betreffende: 1 vorm en inhoud van de begrotingen; 2 de comptabiliteit; 3 de overlegging van de rekeningen; 4 de periodieke toestandsopgaven en verslagen. De comptabiliteit van de organismen die overeenkomstig hun statuten een commerciële, financiële of industriële activiteit aan de dag leggen, wordt volgens handelsmethodes ingericht.

9 Het statuut van het organisme bepaalt de wijze waarop de netto winsten aangewend worden, alsook de belangrijkheid van de bedragen die kunnen worden weerhouden op deze winsten om te worden overgedragen naar de reserve zonder bepaalde aanwending. Het bepaalt eveneens het maximum bedrag van deze reserve. (11) Behoudens andersluidende bepalingen van de organieke wet of van het statuut waaronder het valt, maakt ieder organisme van openbaar nut, met de goedkeuring van de minister van wie het afhangt en van de Minister van Financiën, de regels op inzake: 1 de vaststelling der winsten; 2 de wijze van schatting der bestanddelen van het vermogen; 3 de wijze van berekening en de vaststelling van het maximumbedrag: a) van de afschrijvingen; b) van de dotaties voor de vernieuwingsfondsen; c) van de speciale reserves en andere provisies die noodzakelijk zijn wegens de aard der werkzaamheden van het organisme. (11) Art. 7bis. - (11)(40)(61bis)(136) De artikelen 2 tot 7, met uitzondering van artikel 6, 1, alsook artikel 13, zijn niet van toepassing op de Kas der Geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Art (40) De organismen van categorie A zijn onderworpen aan het gezag van de minister van wie zij afhangen; aan deze minister wordt de beheersbevoegdheid verleend. De Minister van Financiën oefent op deze organismen een controlebevoegdheid uit voor alle beslissingen die een financiele en budgettaire terugslag hebben. Hij wordt bijgestaan door de inspecteurs van financiën overeenkomstig de regelen welke de Kaning bepaalt. Art (33)(40) 1. - De organismen van de categorieën B, C en D (86) staan onder de controlebevoegdheid van de minister of ministers, van wie ze afhangen. Deze controle wordt uitgeoefend door bemiddeling van een of meer regeringscommissarissen die de Koning, op de voordracht van de bevoegde minister, benoemt De regeringscommissaris woont, met raadgevende stem, de vergaderingen van de beheers- en controleorganen bij. De regeringscommissaris beschikt voor het vervullen van zijn opdracht over de ruimste bevoegdheid ledere regeringscommissaris kan binnen een termijn van vier vrije dagen beroep instellen tegen elke beslissing die hij met de wet, met de statuten of met het algemeen belang strijdig acht. Het beroep is opschortend. Deze termijn gaat in de dag van de vergadering, waarop de beslissing genomen werd, voor zover de regeringscommissaris daarop regelmatig uitgenodigd werd, en, in het tegenovergestelde geval, de dag waarop hij er kennis van heeft gekregen Werd op de voordracht van de Minister van Financien bij de organismen van de categorieën B, C en D (86), geen regeringscommissaris aangewezen, dan oefent een gemachtigde van die minister, onder de in 2 en 3 gestelde voorwaarden, dezelfde functie uit als de regeringscommissaris inzake alle beslissingen met een budgettaire of financiële terugslag Een plaatsvervanger kan door elke belanghebbende minister worden aangesteld voor het geval de commissaris of de afgevaardigde verhinderd is De Koning regelt de uitoefening van de opdracht van de commissarissen en gemachtigden.

10 Art (11)(33)(40)(55) 1. - Voor deze commissarissen en afgevaardigden staat beroep open bij de minister die hen heeft voorgedragen of aangewezen Heeft de minister, bij wie het beroep werd ingesteld, binnen een termijn van twintig vrije dagen, ingaand dezelfde dag als de in artikel 9, 3 bedoelde termijn, de nietigverklaring niet uitgesproken, na het advies van de andere betrokken ministers te hebben ingewonnen, dan wordt de beslissing definitief De termijn van twintig vrije dagen wordt voor de organismen van de categorie C herleid tot acht vrije dagen, spijts elke andere termijn die in hun organieke wet of hun statuut zou zijn voorzien Bij aan het beheersorgaan van het organisme betekende beslissing van de minister, kan elke van de in de vorige paragraaf bepaalde termijnen met tien dagen worden verlengd De nietigverklaring van de beslissing wordt aan het beheersorgaan betekend door de minister die ze heeft uitgesproken. Art (11)(33) 1. - (122) De Koning stelt de personeelsformatie en het statuut van het personeel der in artikel 1 vermelde instellingen vast, op de voordracht van de minister of van de ministers onder wie zij ressorteren, en met akkoord van de minister tot wiens bevoegdheid de Ambtenarenzaken behoren. Voor de vaststelling van de personeelsformatie en van het geldelijk statuut is daarenboven de instemming van de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort, vereist. Voor de instellingen van openbaar nut waarvan het personeel onder de toepassing valt van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut is, in afwijking van het eerste lid, de Minister die de Ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft als enige bevoegd om aan de Koning voor te stellen het genoemde besluit te wijzigen of aan te vullen. Voor de in het tweede lid bedoelde instellingen van openbaar nut zijn, in afwijking van het eerste lid, de Minister die de Ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort als enige bevoegd om aan de Koning voor te stellen het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut te wijzigen of aan te vullen De Koning kan iedere personeelswerving in de aan deze wet onderworpen organismen afhankelijk maken van het voorafgaand akkoord van de Minister die de Ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft (122) De aan deze wet onderworpen organismen zijn gehouden niet alleen aan de minister onder wie de instelling ressorteert maar ook aan de Minister van Financiën en aan de Minister die de Ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft (122), alle door een van hen in verband met de administratieve en geldelijke toestand van hun personeel gevraagde inlichtingen rechtstreeks te verstrekken. Wanneer de inlichtingen worden gevraagd door de Minister van Financiën of door de Minister die de Ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft (122), verstrekt de instelling ze terzelfdertijd aan de minister onder wie ze ressorteert en aan de minister die er om vraagt (40)(57) De bepalingen van 1 tot 3 van onderhavig artikel zijn niet toepasselijk op de instellingen van de categorie C, die een financiële activiteit uitoefenen en op de Nationale Loterij (112). Het kader en het statuut van het personeel van deze organismen worden vastgesteld door de beheersorganen en goedgekeurd door de Minister waaronder zij ressorteren en door de Minister die het openbaar krediet in zijn bevoegdheid heeft. Deze organismen verstrekken aan voornoemde Ministers alle inlichtingen met betrekking tot de administratieve en geldelijke toestand van hun personeel, die door een dezer Ministers gevraagd worden (70)(104)(109)

11 6. - (114) De bepalingen van 1 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing op de Controledienst voor de Verzekeringen voor wat het geldelijk statuut betreft. Art 11bis. - (11)(22)(140) De minister tot wiens bevoegdheid Begroting behoort en de minister tot wiens bevoegdheid Ambtenarenzaken behoren kunnen, ieder wat hem betreft, voor bepaalde aangelegenheden beslissen dat het gunstig advies van de inspecteur van financiën, van de regeringscommissaris of van de afgevaardigde van de Minister van Financiën hen vrijstelt van hun voorafgaande akkoordbevinding. Art (11)(33) 1. - De leningen voor meer dan tien dagen welke de in artikel één vermelde organismen, binnen de perken in hun statuten gesteld, mogen aangaan, worden aan de minister van wie zij afhangen en aan de Minister van Financiën ter machtiging voorgelegd De in artikel 1 beoogde instellingen gebruiken hun tegoeden en beschikbare gelden slechts om de in hun organieke wet en hun statuten bepaalde verrichtingen en beleggingen te verwezenlijken. Wanneer de beleggingswijze door de wet of door de statuten niet is geregeld, moeten de beschikbare gelden worden belegd in door de Staat uitgegeven of gewaarborgde effecten of in openbare fondsen waarvan de Koning de lijst vaststelt. Voor de belegging op zicht of op korte termijn van een gedeelte van de beschikbare gelden, kan de Minister van Financiën nochtans andere modaliteiten vaststellen. De Minister van Financiën kan, in gemeen overleg met de minister van wie het organisme afhangt, het gedeelte van de beschikbare fondsen bepalen, dat, jaarlijks, bij voorrang, moet worden besteed aan door hem aangeduide beleggingen, gekozen uit die, welke het organisme gemachtigd is te verwezenlijken De in artikel 1 bedoelde organismen maken aan de minister van wie ze afhangen en aan de Minister van Financiën volledige inlichtingen over betreffende: 1 De leningen van alle aard die ze aangaan; 2 Het beleggen van hun tegoeden en hun beschikbare gelden. Deze inlichtingen worden verschaft volgens de modaliteiten die vastgesteld worden door de minister van wie het organisme afhangt en de Minister van Financiën. Art (33) 1. - De betrokken minister en de Minister van Financiën kunnen, in onderlinge overeenstemming, bij de in artikel 1 opgesomde organismen één of meer revisoren aanwijzen: bedoelde revisoren worden onder de leden van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren gekozen De revisoren zijn gelast op de geschriften controle uit te oefenen en ze juist en echt te verklaren. Zij kunnen kennis nemen, zonder verplaatsing, van de boekhouding en de comptabiliteitsbescheiden, de briefwisseling, de notulen, de periodieke toestandopgaven en, over het algemeen, van alle geschriften. Zij zien de samenstelling na van de goederen en van de waarden die aan de organismen toebehoren of waarvan deze het gebruik hebben of waarover zij het beheer voeren. Zij mogen zich niet met het beheer van de organismen bemoeien Zij sturen ten minste éénmaal 's jaars ter gelegenheid van het opmaken van de balans en van de verlies- en winstrekening of van de jaarlijkse rekening, aan de betrokken minister, aan de Minister van Financiën en aan de organen van bestuur van de instelling, een verslag over het actief en het passief,

12 evenals over de bedrijfsuitkomsten. Zij wijzen hen onverwijld op elk verzuim, op elke onregelmatigheid en, in het algemeen, op elke toestand die de solvabiliteit en de liquiditeit van het organisme in het gedrang kan brengen.... (11)(40)(70)(109) Art De in het eerste artikel bedoelde organismen betalen de uit de controle van hun verrichtingen voortvloeiende uitgaven aan de Schatkist terug. Art (11) Bij ontstentenis van een door het personeelsstatuut van de organismen vermeld in artikel 1 bepaalde leeftijdsgrens, is het koninklijk besluit van 14 oktober 1937, houdende vaststelling van een leeftijdsgrens voor elk persoon bij koninklijk of ministerieel besluit benoemd in de inrichtingen, organismen of actiënvennootschappen van het moederland of de kolonie, die bij de wet of een koninkli)k besluit werden tot stand gebracht of opgericht, of waarin Rijk of kolonie vertegenwoordigd zijn krachtens een wet, een koninklijk besluit, een concessie, een overeenkomst of statuten, getroffen in toepassing van de wet van 10 juni 1937, gewijzigd en bekrachtigd door de wet van 16 juni 1947, eveneens toepasselijk: 1 Op ieder persoon die effectief of waarnemend een mandaat of eender welke functie uitoefent, inzonderheid die van voorzitter, ondervoorzitter, lid, secretaris, adjunct-secretaris, griffier of schatbewaarder: a) in de organen zoals raden, comités, commissies, colleges, belast met de administratie, het beheer of de controle in de organismen aangeduid door artikel 1; b) in de organen speciaal opgericht in of bij deze organismen, zoals raden, comités, commissies, colleges, en die bevoegdheid hebben inzake beslissing of advies; c) in de organen speciaal opgericht in of bij deze organismen, zoals raden, comités, commissies, en die belast zijn te beslissen in geschillen betreffende zaken die onder de bevoegdheid van deze organismen vallen. 2 Op ieder persoon belast met de controle van de geschriften van deze instellingen en ze juist en echt te verklaren. Op voorstel van de in Raad vergaderde Ministers, kan de Koning de personen, bedoeld onder het hierboven aangehaald 1, die effectief of waarnemend een mandaat of eender welke functie uitoefenen in de organen zoals raden, comités, commissies, colleges, die een eenvoudige bevoegdheid hebben inzake advies, ontslaan van de toepassing der bepalingen van het koninklijk besluit van 14 oktober De bepalingen van hetzelfde koninklijk besluit van 14 oktober 1937 zijn niet van toepassing op de personen benoemd door de Kamers. Zij zijn eveneens niet van toepassing op het Nationaal Bureau voor de Voltooiing der Noord-Zuidverbinding, het Nationaal Werk voor Oorlogsinvaliden en het Nationaal Werk voor Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers. Art De artikelen 1 tot 10 van het koninklijk besluit van 14 augustus 1933 tot regeling van de controle over de uitgaven der Staatsbedrijven en der organismen gesubsidieerd door de Staat of waarin de Schatkist geldelijk belang heeft, worden opgeheven. ( 9 ) Art (11)(33) De bepalingen van de statuten der in artikel 1 vermelde organismen, die met de bepalingen van deze wet in strijd zijn of daarmee niet overeenstemmen, houden op uitwerking te hebben. De Koning kan in de statuten van deze organismen de nodige wijzigingen aanbrengen om ze in overeenstemming te brengen met deze wet. Bij voorkomend geval, worden de gehandhaafde of gewijzigde bepalingen, alsmede de nieuwe bepalingen omgewerkt in koninklijke besluiten, die de vroegere bepalingen zullen opheffen.

13 OVERGANGSBEPALINGEN EN DIVERSE BEPALINGEN. Art (33)(86) Art Het bepaalde in artikel 14 van deze wet is mede van toepassing op het Herdisconterings- en Waarborgsinstituut. ( 10 ) Art (11)(40) Art (11)(109) Art (33) De bijzondere Dienst voor Begrotingsenquêtes en het Hoog Comité van Toezicht kunnen, onder de voorwaarden bepaald in hun organiek statuut, gelast worden hun respectieve opdracht in de bij artikel 1 vermelde instellingen uit te oefenen, op verzoek van: 1 een minister, onder wie de instelling ressorteert; 2 de Minister van Financiën of de minister, die de Ambtenarenzaken onder zijn bevoegdheid heeft (122), voor wat op grond van deze wet onder hun bevoegdheid valt. Art (33) Wanneer het algemeen belang of de naleving van de wet of de reglementen het eist, kan de betrokken minister of, in voorkomend geval, de daartoe gemachtigde regeringscommissaris het beheersorgaan van de instellingen der categorieën B, C en D (40) (86) verplichten om, binnen de door hem gestelde termijn, te beraadslagen over iedere door hem bepaalde aangelegenheid. Heeft het beheersorgaan, bij het verstrijken van deze termijn, geen beslissing genomen of stemt de betrokken minister met de door dit orgaan genomen beslissing niet in, dan kan de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, de beslissing nemen in de plaats van het beheersorgaan. Van zijn besluit wordt onmiddellijk een afschrift overgemaakt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers (132). Dit artikel is van toepassing op de maatschappijen voor intercommunaal vervoer (77) Art ( 11 ) (40) Op de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en de Nationale Landmaatschappij (43) erkende maatschappijen wordt een controle uitgeoefend door toedoen van een commissaris, ( 12 ) benoemd door de minister of de ministers onder wie de Nationale Maatschappij ressorteren. Die commissaris oefent zijn opdracht uit zoals bepaald is in artikel 9, 2 en 3. Hij zendt een afschrift van zijn beroep aan de ministers onder wie de Nationale Maatschappij ressorteert. Heeft de raad van beheer van de Nationale Maatschappij waarbij het beroep aanhangig is, binnen twintig vrije dagen ingaande op dezelfde dag als de in artikel 9, 3, bedoelde termijn, geen vernietiging uitgesproken, dan wordt de beslissing definitief. Art (40) (43) (61bis) Art (40) De Bijzondere Dienst voor Begrotingsenquêtes en het Hoog Comité van Toezicht kunnen, in de door hun organiek statuut bepaalde voorwaarden, gelast worden hun respectieve

14 opdracht uit te oefenen in de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en door de Nationale Landmaatschappij (43) erkende maatschappijen, op verzoek: 1 hetzij van een minister, van wie deze nationale maatschappijen afhangen; 2 hetzij van de Minister van Financiën. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel bekleed en door het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt worde. Gegeven te Brussel, 16 maart BAUDOUIN Van Koningswege: De Eerste-Minister, VAN HOUTTE Gezien en met 's Lands zegel gezegeld: De Minister van Justitie, du BUS de WARNAFFE Uittreksel uit het koninklijk besluit van 14 augustus 1933 (B.S. van 16/ ) tot regeling van de controle over de uitgaven der Staatsbedrijven en der organismen gesubsidieerd door de Staat of waarin 's Rijks Schatkist geldelijk belang heeft.... Art De Minister van Financiën mag een afgevaardigde belasten met doorlopend toezicht over de Rijksinstellingen die al dan niet financieel in eigen beheer werken en ontvangsten ten behoeve van de Schatkist doen. Hij regelt de modaliteiten van de uitoefening van dat toezicht. Overeenkomstig artikel 16 der wet van 15 mei 1846, draagt de afgevaardigde er zorg voor dat, door de aanwending van de ontvangsten, de tot de uitgaven van de inrichtingen uitgetrokken begrotingskredieten niet kunnen vermeerderd worden.... Voetnoten ( 1 ) Dit artikel werd voorheen gewijzigd door de besluiten nrs I tot 21, 23 tot 32bis, 34 tot 54, 58 tot 61, 62, 63, 65 tot 70bis, 72 tot 76, 78 tot 85. Bij decreet van (B.S. van ) wordt het Commissariaat-generaal voor de Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap ingelast. (Zie arrest nr. 42 van van het Arbitragehof - B.S. van ( 2 ) - Bij decreet van (B.S. van ) wordt een Vaams Financieringsfonds tot herstel van de gemeentefinanciën opgericht als een instelling van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Dit decreet wordt

15 opgeheven op de datum dat de leningen worden overgenomen door de steden Antwerpen en Gent (Decreet van B.S. van ). - Bij decreet van 12 december 1990 (B.S. van ) en Besl. van de Vl. Ex. van (B.S. van ) is de Vlaamse Milieumaatschappij een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 1, A van de wet van 16 maart Bij decreet van 21 december 1990 (B.S. van ) worden het Fonds voor economische en regionale reconversie - Grote Ondernemingen en het Fonds voor de economische expansie en regionale reconversie KMO als instellingen van categorie A opgericht in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. - Bij decreet van 21 december 1990 (B.S. wn ) verkrijgt het Fonds tot bevordering van het industrieel onderzoek in Vlaanderen, opgericht bij decrceet van 6 mei 1987, het statuut van instelling van categorie A in de zin van de wet van 16 maart Bij decreet van 21 december 1990 (B.S. van ) wordt het bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap opgerichte Fonds Bijzondere Jeugdbijstand gerangschikt onder de instellingen van categorie A vermeld in artikel 1 van de wet van 16 maart Bij decreet van 25 juni 1992 (B.S. van ) wordt het Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams Brabant opgericht als een instelling van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. - Bij decreet van 24 juli 1993 (B.S. van ) wordt het Grindfonds opgericht als een instelling van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. - De bepalingen met betrekking tot de A-instellingen werden van toepassing verklaard op Film in Vlaanderen, het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds en het Vlaams Fonds voor de Promotie van de Producten van de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij (Decreet van 22 december B.S. van ). - Bij decreet van 23 februari 1994 (B.S. van ) wordt het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid opgericht, gerangschikt onder categorie A vermeld in artikel 1 van de wet van 16 maart Bij decreet van 13 juli 1994 (B.S. van ) wordt het Limburgfonds, een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid opgericht, gerangschikt onder categorie A vermeld in artikel 1 van de wet van 16 maart Bij decreet van 21 december 1994 (B.S. van ) wordt het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD), een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid opgericht, waarop de bepalingen met bctrekking tot de A-instellingen werden van toepassing verklaard. - Bij decreet van 20 december 1996 (B.S. van ) wordt het Fonds Vlaanderen-Azië ", een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid opgericht, waarop de bepalingen met betrekking tot de A - instellingen werden van toepassing verklaard. - Bij decreet van 13 mei 1997 (B.S. van ) wordt een Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector (FIVA)", een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid opgericht, gerangschikt onder categorie A vermeld in artikel 1 van de wet van 16 maart Bij decreet van 19 december 1998 (B.S. van ) wordt een Fonds Culturele Infrastructuur", een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid opgericht, gerangschikt onder categorie A vermeld in artikel 1 van de wet van 16 maart Bij decreet van (B.S. van ) wordt een Service Redevance Radio-Télévision dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale - Dienst Kijk- en Luistergeld in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad opgericht als een instelling van categorie A in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, zijn zetel is gelegen in het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad. - Bij decreet van 19 december 1998 (B.S. van ) wordt een Fonds Culturele Infrastructuur, een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid opgericht, gerangschikt onder categorie A vermeld in artikel 1 van de wet van 16 maart Bij decreet van 6 mei 1999 (B.S. van ) wordt een Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest) een instelling van openbaar nut opgericht, gerangschikt onder categorie A vermeld in artlkel 1 van de wet van 16 maart 1954.

16 ( 3a ) Vanaf 31 januari 1997 treedt de federale Staat in de rechten en verplichtingen van de betrokken instelling KB. van B.S. van ) (80) ( 3b ) Schrapping van deze vermelding op de datum van de sluiting van de vereffening van de R.M.T. (KB. van B.S. van ). ( 3c ) Afschaffing van het Voorschottenfonds voor schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater door het KB. van (B.S. van ) (zie gecoördineerde wetten van , art. 2, 2). ( 4 ) Bij overeenkomst van (B.S. van ) en ordonnantie van (B.S. van ) wordt een instelling van openbaar nut opgericht onder de naam Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting. - De bepalingen met betrekking tot de B - instellingen werden van toepassing verklaard op het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme (Decreet van B.S. van ), thans genaamd Toerisme Vlaanderen (Decreet van 22 december B.S. van en Decreet van 7 juli B.S. van ), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Decreet van B.S. van Gewijzigd decreet van B.S. van ) en Kind en Gezin (Decreet van B.S. van ). - Bij decreet van 23 januari 1991 (B.S. van ) wordt een VIaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel thans Export Vlaanderen (decreet van 24 juli B.S. van 5.10.l996), een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid opgericht. - Bij decreet van 23 januari 1991 (B.S. van ) wordt het Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie, een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid opgericht. - Bij decreet van 6 april 1995 (B.S. van ) wordt het Waals Agentschap voor de integratie van gehandicapte personen, een instelling van algemeen nut met rechtspersoonlijkheid opgericht. - De bepalingen met betrekking tot de B - instellingen werden van toepassing verklaard op de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (Decreet van B.S. van ). - Bij decreet van 29 oktober 1998 (B.S. van ) wordt de Société wallonne du logement, opgericht, een publiekrechtelijke rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid. - Bij decreet van (B.S. van ) wordt een Autonome Haven du Centre et de l'ouest opgericht, een publiekrechtelijke rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid. ( 5 ) - Bij decreten II van en en decreet III van (B.S. van l ) wordt het Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées afgeschaft. - Afschaffingvan de Nationale Maatschappij van buurtspoorwegen door het KB. van (B.S. van ) (zie gecoördineerde wetten van , art. 2, 2). - Afschaffing van het Rijksinstituut voor grondmechanica door het KB. van (B.S. van ) (zie gecoördineerde wetten van , art. 2, 2). - Afschaffing van het Rijksfonds voor sociale reclassering van de mindervaliden door het KB. van (B.S. van ) (zie gecoördineerde wetten van , art. 2, 2). ( 6 ) Bij de wet van (B.S. van ) wordt het Participatiefonds", een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht. ( 7 ) Bij de wet van (B.S. van ) wordt het "Nationaal Pensioenfonds voor rnijnwerkers afgeschaft. ( 8 ) De procedures bedoeld in art. 3, 5, worden, ondcr de in hetzelfde artikel bepaalde voorwaarden toepasselijk gemaakt op al de instellingen, waarvan de werking voor een groot deel afhankelijk is van Staatstussenkomsten (art. 183 van de wet van 22 december 1977)(64). De bepalingen van art. 3, 6, zijn toepasselijk op de voorrnelde instellingen (art. 184, 2 van de wet van 22 december 1977)(64). ( 9 ) Van het KB.van blijft nog het artikel 11 voortbestaan. Dit artikel betreft het toezicht op sommige speciale rijksinstellingen; het is overgedrukt in fine van de tekst der wet van ( 10 ) Bij wet van (B.S. van ) wordt het Herdiscontering- en Waarborginstituut afgeschaft.

17 ( 11 ) Bij ordonnantie van (B. S. van ) wordt dit artikel opgeheven voor wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft. ( 12 ) Voor wat betreft de beheerders die, op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit, de Staat vertegenwoordigen bij de door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting en de Nationale Landmaatschappij (43) erkende maatschappijen, wordt de hoedanigheid van commissaris, ambtshalve in de plaats van deze van beheerder gesteld (art. 7 van het KB. nr. 88 van B.S. van ).(40)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het

Nadere informatie

Koninklijk Besluit van 24.01.1969 is van toepassing op:

Koninklijk Besluit van 24.01.1969 is van toepassing op: Koninklijk Besluit van 24.01.1969 is van toepassing op: De federale en programmatorische overheidsdiensten Rijksdiensten, inclusief de rechterlijke macht Raad van State Besturen en diensten van de Regeringen

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven.

Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. Ministerieel besluit van 8 juli 1966 (B.S. van 9.8.1966) houdende de interne regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven. COORDINATIE WIJZIGEND BESLUIT 1. M.B. van 14.4.1967 (B.S. van 6.5.1967)

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 59bis van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie van

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Wet van 10 april 1973

Wet van 10 april 1973 Wijziging wettekst op 27 december 2006 (B.S. 28/12/06) Wet van 10 april 1973 Wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Aktie van het Ministerie van Landsverdediging

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Ministerie van Justitie Onderwerp Wet betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen. Datum 15 juli 1998 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 11 - A (1980-1981) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1980-1981 21 OKTOBER 1980 ONTWERP VAN DECREET waarbij nieuwe voorlopige kredieten worden geopend die in mindering komen van de begroting van de Vlaamse

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 1. Er wordt een Herplaatsingsfonds opgericht bij het

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.463 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land

VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN. Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing van de wetgeving in het ganse land FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER WETSTRAAT 16 1000 BRUSSEL TEL. 02 501 02 11 4 september 2009 VERDELING VAN DE MINISTERIËLE BEVOEGDHEDEN EERSTE MINISTER Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

II. GERECHTELIJK RECHT

II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT II. GERECHTELIJK RECHT A. Gerechtelijk Wetboek Wet 10 oktober 1967 p. 214 A. Gerechtelijk Wetboek p. 214 Wet 10 oktober 1967 Art. 569 volledig vervangen Art. 569. De rechtbank van

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Rolnummer : 35 Arrest nr. 35 van 22 april 1987

Rolnummer : 35 Arrest nr. 35 van 22 april 1987 Rolnummer : 35 Arrest nr. 35 van 22 april 1987 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 25 oktober 1984 tot instelling van de Waalse Regionale Maatschappij voor de

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter G. De Baets en de rechters-verslaggevers H. Coremans en E. Cerexhe, bijgestaan door de griffier L.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter G. De Baets en de rechters-verslaggevers H. Coremans en E. Cerexhe, bijgestaan door de griffier L. Rolnummer 1815 Arrest nr. 9/2000 van 19 januari 2000 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van artikel 14 van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Reglement voor het toezicht op de boekhouding

Reglement voor het toezicht op de boekhouding NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Reglement voor het toezicht op de boekhouding Aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 29 januari 2002 Goedgekeurd bij K.B. van 9

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen Datum 14/10/2011 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

RAAD VAN STATE TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING

RAAD VAN STATE TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING RAAD VAN STATE Art. 2 TITEL II. - BEVOEGDHEID VAN DE AFDELING WETGEVING 1. De afdeling wetgeving dient van beredeneerd advies over de tekst van alle ontwerpen of voorstellen van wet, van decreet en van

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/124 ADVIES NR 08/14 VAN 1 JULI 2008 MET BETREKKING TOT DE UITBREIDING VAN HET NETWERK VAN DE SOCIALE

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

25 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft

25 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER 25 AUGUSTUS 2012. - Wet tot wijziging van Titel XIII van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat de aard van de arbeidsrelaties betreft

Nadere informatie

Berekening van de belasting

Berekening van de belasting Berekening van de belasting Gewoon stelsel van aanslag Afzonderlijke aanslagen Berekening van de belasting HOOFDSTUK III : BEREKENING VAN DE BELASTING Art. 215-219bis Afdeling I : Gewoon stelsel van aanslag

Nadere informatie

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3

Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland. als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Generale regeling voor stichtingen en besloten vennootschappen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie 11-27-3 Inhoudsopgave Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel

Nadere informatie

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 7 (1971-1972) - N 1 VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 13 DECEMBER 1971 VOORSTEL VAN DECREET tot activering en subsidiëring van plaatselijk cultureel werk, jeugdwerk, sport en lichamelijke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt I. Kredietaanpassingen Artikel 1 De ingeschreven onder Titel I, Lopende Uitgaven en onder Titel II, Kapitaaluitgaven van

Nadere informatie

4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit

4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit 4 JUNI 2007. - Wet tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiëntenmobiliteit BS 25/07/2007 Wet (I) 08/06/2008 - BS 16/06/2008 Wet (I) 10/12/2009 - BS 31/12/2009 Wet (I) 19/05/2010

Nadere informatie

3. K.B. van 29.11.1984 (B.S. van 20.12.1984 en erratum in B.S. van 6.2.1985)

3. K.B. van 29.11.1984 (B.S. van 20.12.1984 en erratum in B.S. van 6.2.1985) Koninklijk besluit van 1 juli 1964 (B.S. van 29.8.1964) tot vaststelling van de regels van aanrekening van de budgettaire ontvangsten en uitgaven van de diensten van algemeen bestuur van de Staat. COORDINATIE

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.386 ------------------------------ Zitting van dinsdag 29 januari 2002 -------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 7, 3

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

COORDINATIE VAN DE STATUTEN IN DATUM VAN 23 september 2005

COORDINATIE VAN DE STATUTEN IN DATUM VAN 23 september 2005 Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badminton Clubs Afgekort : " VVBBC " Maatschappelijke zetel : 3150 Wespelaar, Grote Baan, 167. Nummer van de vereniging : 680783 Ondernemingsnr. 424375097 COORDINATIE VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/142 BERAADSLAGING NR 09/079 VAN 1 DECEMBER 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Inhoudstafel 2 gearchiveerde versies Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving

Nadere informatie

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990

Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 Programmawet van 22.12.89 en uitvoeringsbesluit van 8 maart 1990 rechtsbron bron/reg.nr. rechtsbrondatum publicatiedatum pagina Wet - 22.12.1989 K.B. - B.S. - 30.12.1989 21382 Wet - 29.03.2012 B.S. - 06.04.2012

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 DECREET van 15 september 1981, houdende vaststelling van regelen inzake het verlenen van vergunningen voor het uitoefenen van enig bedrijf of beroep (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen) (S.B. 1981

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 411 Bepalingen in verband met de fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Nadere informatie

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters;

b) de benoeming en het ontslag van bestuurders, commissarissen en rekeningtoezichters; ADVIES NOTA VERSLAG VARIA Betreft: vzw Febelgra Limburg wijziging statuten 2014 T.a.v.: de heer Geert Heylen Contactpersoon: Waldo Van de Velde Artikel 16 De algemene vergadering is het hoogste gezag van

Nadere informatie

Model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden 1

Model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden 1 CAOII2C Model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden 1 Afdeling 1 - Zetel en samenstelling van de ondernemingsraad Artikel 1 De zetel van de ondernemingsraad van... is gevestigd te..., straat,

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/039 1 BERAADSLAGING NR. 07/013 VAN 6 MAART 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE INKOMENDE GRENSARBEIDERS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/163 BERAADSLAGING NR. 08/052 VAN 7 OKTOBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer: 1. Situering In 1995 heeft de wetgever

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 De kredieten ingeschreven onder Afdeling I voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN TITEL I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De naam van de vereniging luidt: "VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vereniging zonder

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 08-06-2005) Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve beheersorganisaties

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

8 APRIL 2011. - Koninklijk besluit tot uitvoering. van artikel 56, 2, eerste lid, 5, van de wet betreffende de verplichte verzekering

8 APRIL 2011. - Koninklijk besluit tot uitvoering. van artikel 56, 2, eerste lid, 5, van de wet betreffende de verplichte verzekering BS 26/04/2011 8 APRIL 2011. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 56, 2, eerste lid, 5, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen Datum: 11/07/2003 B.S.: 27/01/2004 Koninklijk besluit tot vaststelling van de werking van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie Gerechtelijk Wetboek HOOFDSTUK Vquater De gerechtelijke stage Art. 259octies. 1. De Koning

Nadere informatie

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen;

3 ministers : de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen; 15 OKTOBER 1998. Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning, de opleiding van het personeel en de kostprijs van de bemiddeling van de instellingen voor schuldbemiddeling. HOOFDSTUK I. -

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. [De informatieplicht] HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING

COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING COMMISSIE VOOR DE NORMALISATIE VAN DE BOEKHOUDING VAN DE OPENBARE INSTELLINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID PLENAIRE VERGADERING Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging: boekingsregels voor het

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie