het korps wordt verzwakt, waardoor het werk gestagneerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het korps wordt verzwakt, waardoor het werk gestagneerd"

Transcriptie

1 Jaargang 104 WOENSDAG 17 OKTOBER 2012 NO SRD 1,- Strijd tegen armoede nog niet gestreden door Rick Smits Vandaag, 17 oktober, staat wereldwijd in het teken van aandacht voor de strijd tegen armoede. Sinds 1993 wordt er door de Verenigde Naties (VN) elk jaar een dag in oktober benoemd tot International Day for the Eradication of Poverty, met als doel het creëren van bewustzijn over de noodzaak van het bestrijden van armoede. In 2000 werd door meer dan 150 wereldleiders op de zogenaamde Millenniumtop een lijst opgesteld met acht Millenniumdoelen, die er voor moesten zorgen dat de 21e eeuw een tijdperk zou worden, waarin onder andere armoede wereldwijd sterk zou worden teruggedrongen. Het doel dat hierbij hoorde was dat het percentage van de wereldbevolking, dat lijdt onder extreme armoede, in 2015 moet zijn gehalveerd ten opzichte van Een persoon heeft te kampen met extreme armoede als hij minder dan 1,25 US$ per dag te besteden heeft. In 1990 waren er wereldwijd nog 1,8 miljard mensen die onder deze grens leefden, 41,9 procent van de wereldbevolking. Volgens een rapport van de Wereldbank verloopt de bestrijding van armoede zeer voorspoedig: het gestelde millenniumdoel was in 2008 al bijna behaald. Santokhi: `Overurenbeleid voeren op basis van de realiteit De verdachte Henk de G. en zijn echtgenote Hermien de G. hebben van begin af aan ontkend schuldig te zijn aan de feiten, hen ten laste gelegd. Vandaag werd Hermien door rechter Sewratan veroordeeld tot 4 weken gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk onder aftrek en ze heeft een proeftijd van 3 jaar. Henk werd veroordeeld tot 6 jaar geheel onvoorwaardelijk onder aftrek van de tijd, die hij in voorarrest doorbracht. Het echtpaar was eerder in vrijheid gesteld en Hermien bleef op vrije voeten, omdat ze haar straf reeds door Merredith Bruce maakt. Je moet je overurenbeleid uitvoeren op basis van de realiteit. Je kan Het overurenbeleid met betrekking tot het brandweerkorps is niet afgestemd op uren er maximum gelden in wel aangeven hoeveel over- het karakter van de dienst. een normale situatie, maar De door de regering ingestelde regeling zou zich calamiteit voordoet geldt dat op het moment dat zich een moeten beperken tot het moment, dat zich een calamiteit der. Dat het beleid zich op niet, meent Santokhi ver- voordoet. Tot deze conclusie deze manier manifesteert komt Chandrikapersad Santokhi, ex-minister van Justi- leidt volgens hem ertoe, dat tie en Politie ( ) in gesprek met de krant. Santokhi ventileert zijn mening naar aanleiding van de recente verwikkelingen tussen het brandweerkorps en een beleidsmaatregel van de regering. Volgens de ex-bewindsman zou de regering haar bezuinigingsbeleid landelijk moeten uitvoeren en daarbij moeten nagaan op welke ministeries er een teveel aan overuren wordt ge- Chandrikapersad Santokhi (foto: Johan de Randamie) in voorarrest heeft uitgezeten. Henk daarentegen werd op bevel van de rechter onmiddellijk gevangen genomen. Hermien was duidelijk ontsteld en hield haar tranen in toen manlief werd afgevoerd. Hermien werd schuldig bevonden aan 7 ten laste gelegde feiten, waaronder mishandeling van verschillende kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar. Ook Henk werd schuldig bevonden aan deze zelfde feiten, maar bij Henk werd de boventoon gevoerd door het bewezen seksueel misbruik. Hij heeft Karin, Stephanie, Chevany en Chenize tijdens het baden gadegeslagen en zijn vinger in hun geslachtsdeel gestopt. Met bepaalde slachtoffers heeft hij geslachtsgemeenschap gehad. De slachtoffers hebben steeds consistent hun verklaringen afgelegd bij de politie en de rechter-commissaris. Over de mishandelingen zeiden de slachtoffers allemaal, dat ze een SODK (schop onder de kont) kregen van de beide verdachten indien ze iets niet deden. Ze kregen weleens heel hard en soms tot bloedens toe een draai om de oren. Ook werden ze het korps wordt verzwakt, waardoor het werk gestagneerd wordt. Men zegt gewoon algemeen: `Je hebt een overurenbeperking en voordat je het weet heeft men een maximum bereikt met het gevolg, dat men gaat slabakken en dat is slecht beleid, oordeelt hij voorts. In zijn betoog verwijst Santokhi naar de overwerkregeling bij de gewapende machten. Hierbij maakt hij een vergelijking tussen een regeling voor het politiekorps en de militaire eenheid: Het leger bijvoorbeeld heeft geen overurenregeling, daarom zijn er vaker conflicten tussen het leger en de politie, want bij overwerk wordt de politie betaald, maar het leger niet, omdat ze een andere rechtspositie hebben. Met betrekking tot deze kwestie is hij van oordeel, dat voor veiligheidsdiensten een aparte aanpak zou moeten gelden wanneer het gaat om overuren. Het beleid moet zijn dat je overuren maakt in het belang van de dienst, misbruik daarvan moet voorkómen worden. Voor calamiteiten moet er geen overurenbeperking zijn, stelt hij. 6 jaar straf voor leider kindertehuis Gado Blessi te Commewijne weleens met een eindhout geslagen. Het seksueel misbruik werd uitvoerig naverteld, waarbij de slachtoffers ook in tranen uitbarstten. Doktor Ramkhelawan bevestigde met zijn rapporten hetgeen de slachtoffers verklaard hebben ten aanzien van seksueel misbruik. Henk werd vrijgesproken van feit 6, waarin is opgenomen dat hij een jongen beneden 12 jaar anaal heeft misbruikt. Let wel!! Rekening klanten De nieuwe maand voor rekeningbonnen is gestart op 5 OKTOBER 2012 en de betaling vindt plaats EIND DECEMBER 2012 Deze vrouw kijkt heel ernstig, terwijl ze de weinige goederen, die ze heeft kunnen kopen, zelf in een plastic zak doet. In een wereld van stijgende prijzen, teruglopende koopkracht en oplopende armoede is men genoodzaakt te zoeken naar de beste prijzen voor goederen en levensmiddelen. Markten zijn daarvoor een uitkomst. O Povo: Suriname schakel in mensenhandel De in Fortaleza, de hoofdstad van de Braziliaanse staat Ceara verschijnende krant O Povo meldt in één van haar recente edities, dat in een periode van 6 jaar circa 500 Braziliaanse staatsburgers het slachtoffer zijn geworden van de mensenhandel. De krant ontleent haar gegevens aan officiële bronnen verbonden aan het Braziliaanse ministerie van Justitie. Van zeker 337 gevallen (meer dan 70 procent) geregistreerd tussen 2005 en 2011 belandden de slachtoffers van deze mensenhandel in de prostitutie. Zeker 135 andere slachtoffers werden gedwongen te werken in De meerjarige studenten van de Anton De Kom Universiteit van Suriname en wel van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen stimuleren hun nieuwe medestudenten door middel van het presenteren van hun prestaties. Ghavin Ooft, beste van een groep van zeven studenten, die ook zijn B1 cum laude heeft behaald, heeft namens deze studenten de eerste jaarsstudenten toegesproken. Hij zegt dat studeren gepaard gaat met discipline, een positieve houding en het behalen van goede cijfers. Ook de richtingscoördinatoren hebben deze punten benadrukt. Voor hen is het belangrijk om de studie binnen de meest oneerbare omstandigheden, aldus het voormelde medium. De cijfers die afkomstig zijn van de Braziliaanse autoriteiten over de voormelde mensenhandel zouden nog aan de lage kant zijn, omdat niet alle slachtoffers willen meedelen wat ze is overkomen. Volgens O Povo komen de meeste personen, die het slachtoffer werden van de mensenhandel uit Pernambuco, Bahïa en Mato Grosso do Sul. Meerjarige ADEK-studenten stimuleren nieuwelingen de geplande jaren af te ronden. Alle zeven coördinatoren hebben benadrukt, dat studenten hun houding moeten veranderen. Willen jullie ook in de prijzen vallen van beste studenten, dan is het belangrijk je studie binnen de nominale periode af te ronden, zegt Soekhoe, één van de coördinatoren. Volgens haar moeten studenten hun studie binnen drie jaar afronden. De Faculteit der Maatschappijwetenschappen bestaat uit zeven Bachelorstudierichtingen en drie Masterstudierichtingen.

2 DE WEST VAN WOENSDAG 17 OKTOBER 2012 PAGINA 2 NO Brandweer acht zich niet debet aan escalatie stadsbrand Het Korps Brandweer Suriname (KBS) heeft zich dinsdagmiddag op een persconferentie verschoond van de aantijging, dat wanbeheer heeft gemaakt dat de stadsbrand van maandag jongstleden uit de hand is gelopen. Diverse toppers van het KBS maakten via woord en beeld duidelijk dat er factoren hebben gespeeld, die de bluswerkzaamheden hebben bemoeilijkt. Volgens officier van de dag Mohamed Soebhan was de hitte bij aankomst op de plek des onheils zo verzengend, dat het niet mogelijk was de brand van dichtbij te blussen. Zowel de brandweervoertuigen als de brandweerpakken zijn niet berekend op een temperatuur van duizenden graden Celcius en zouden geheel verbranden. De blussers pasten als tactiek toe, dat een stoplijn werd gecreëerd, zodat werd vóórkomen dat de brand zich verder uitbreidde. De spuitgasten van post Knuffelsgracht, die als eersten arriveerden werden naast de aanwezigheid van een sterke wind geconfronteerd met het gevaar, dat de brand naar de overkant van PARIJS (ANP/RTR) Syrische rebellen beschikken over zware wapens die de luchtmacht van president Bashar al-assad dwingen bombardementen alleen nog op grote hoogte uit te voeren. Dit zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius woensdag. Fabius, een van de felste critici van de Syrische president, maakte zijn opmerkingen voorafgaand aan een besloten ontmoeting in Parijs de straat zou overspringen. Ricardo Echteld, bevelvoerder van deze post maakte duidelijk, dat de brandweer verdedigend te werk moest gaan. Brandweervoorlichter Glenn Cooman deed de mededeling, dat het KBS een evaluatie heeft gemaakt en dat er een commissie in het leven zal worden geroepen, die zal bestaan uit de staf van de brandweer en exponenten van de brandweervakbond. Men zal de dienstenroosters onder de loep nemen, zodat de spreiding van de manschappen beter geregeld wordt. Ook zal worden onderzocht of vertragende omstandigheden een rol hebben gespeeld bij de aanpak van de brand. Inmiddels heeft minister Edward Belfort van Justitie & Politie het optreden van de brandweerlieden gekwalificeerd als een slappe vertoning. Tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) van dinsdag jongstleden insinueerde hij, dat de spuitgasten wegens de opgelegde beperking in het maken overuren dit moment hebben aangegrepen om anderen te met vertegenwoordigers van rebellengroepen. Het gaat onder meer om oppositieleden uit Maarat al-numan, een vorige week veroverde stad langs de belangrijke route van Damascus naar Aleppo. In een aantal zones bombardeert Bashar al-assad met Mig-straaljagers, en nog afschuwelijker met de explosieve stof TNT, zei Fabius. Maar tegelijk zijn er nu wapens die de vliegtuigen mobiliseren om niet op volle kracht te werken. De minister heeft ook als rapportage gehad, dat kostbare minuten verloren zijn gegaan, doordat het dompelvoertuig niet meteen werd ingezet om water uit de Surinamerivier te pompen. Volgens Belfort vertoefden bepaalde brandweerlui vóór de veelbesproken overheidsmaatregel uren in de kazerne om onnodige overuren te maken. Belfort vond het een verkeerde budgettering, dat de manschappen de overuren als een vast deel van het salaris beschouwden en de summa gebruikten om bij handelszaken hun inkomen te belasten. DNA-lid Ruth Wijdenbosch (NF/NPS) gaf hierop als reactie, dat de Juspol-minister steeds weer conflicten uitlokt en met alle diensten die onder hem vallen, problemen heeft. Het kon er bij haar niet in, dat er een strafbepaling is ingesteld vanwege de manier waarop mensen hun gelden besteden. Wat mensen met hun geld doen is hun zaak, foeterde Wijdenbosch. Syrische jets bombarderen van grote hoogte dwingen op grote hoogte te vliegen, waardoor de aanvallen minder nauwkeurig zijn. De afgelopen dagen doken amateurbeelden op van rebellen met op de schouder geplaatste grond-lucht-raketten. Een video van woensdag toonde volgens activisten een neerstortende Syrische helikopter die explodeerde in vlammen. Rami Abdelrahman van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zei dat de helikopter was neergehaald in de buurt van Maarat al- Numan. Vervolg: Suriname schakel De meeste, die betrokken geraken bij de mensenhandel hebben als eindbestemming Holland, Zwitserland en Spanje. Het overgrote deel wordt gedwongen tot de prostitutie. Suriname wordt volgens de krant uit Fortaleza gebruikt als transitohaven.vanuit ons land gaan de mensen naar Holland om dan deels daar te gaan werken, een ander deel gaat naar de voormelde andere Europese staten. O Povo vermeldt dat volgens de verkregen informatie, 104 personen in Spanje terecht kwamen en 71 in Nederland. De Braziliaanse regering doet thans verwoede pogingen om haar onderdanen te beschermen tegen deze verfoeilijke handel. Ze is via voorlichtingsprogramma s bezig de mensen te waarschuwen voor deze vorm van criminaliteit en haar gevolgen. Op initiatief van het Braziliaanse ministerie van Justitie en in samenwerking met gouverneurs in de verschillende staten van de federatie, wordt op korte termijn een pakket van maatregelen afgekondigd om de mensenhandel de pas af te snijden, c.q. terug te dringen. LEIDERSCHAP ONTBREEKT De grote brand op de hoek van de Zwartenhovenbrugen de Prinsenstraat, die een aantal belendende panden in de as heeft gelegd, heeft de gemoederen in de samenleving danig in beroering gebracht. De inzet van de brandweerlieden was van dien aard, dat de vraag kon worden gesteld of de manschappen zich tot het uiterste inspanden om het vuur te bedwingen. Santokhi wijt de recente verwikkelingen aan het ontbreken van degelijk leiderschap binnen het korps en het ministerie. Beleidsmaatregelen getroffen tijdens zijn bewind worden volgens hem niet gecontinueerd. Als enkele van de door hem gestelde maatregelen noemt hij het trainen van Vervolg: Meerjarige ADEK-studenten De zeven bachelorstudierichtingen zijn: rechten, Geneeskunde, Sociologie, Agogische wetenschappen en Onderwijskunde, Psychologie, Public administration en economie. De drie mastersstudies van dit pakket zijn Rechten, Accounting Auditting Control (AAC), en Master Education research Het percentage extreme armen was toen gedaald naar 22,4, nog steeds ongeveer 1,29 miljard mensen. Recentere cijfers dan die uit 2008 over wereldwijde armoede zijn er niet, maar volgens de Wereldbank is de daling constant. Er mag dus aangenomen worden dat het Millenniumdoel inmiddels is behaald. Toch is er geen reden tot juichen. Nog steeds leven wereldwijd meer dan een miljard mensen, die moeten rondkomen van minder dan 1,25 US$ per dag. 870 miljoen mensen lijden dagelijks honger. 60 miljoen kinderen van 4 tot 12 jaar gaan niet naar school. 600 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Daarom wordt vandaag de Internationale Dag voor de Bestrijding van Armoede wederom herdacht, in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Hoe zit het eigenlijk met armoede in Suriname? Zijn er veel mensen in ons land, die onder de grens van extreme armoede leven? Een belletje naar het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) levert weinig op. Nancy Harnandan, belast met de voorlichting namens het ABS, vertelt: Er zijn geen recente cijfers over armoede in Suriname. Het probleem lijkt te zijn dat veel mensen niet graag vertellen over hun financiële situatie, vooral niet als deze niet zo rooskleurig is. Een ander probleem is dat Vervolg: Overurenbeleid voeren tainable development (MERSD). De studenten worden zoveel mogelijk positief toegesproken, zodat zij later ook een mastersopleiding kunnen beginnen. Een der studenten die haar naam niet prijs wilde geven haalde ook aan dat studenten moeten weten hoe zij zich kleden en naar de CAMPUS Vervolg: Strijd tegen armoede er geen duidelijk model bestaat om armoede in ons land te meten, aldus Harnandan. Zijn er plannen om zo n model op te stellen en de armoede in het land te gaan meten? In 2009 is er een conferentie geweest met als doel een dergelijk model op te stellen, dat is toen helaas niet gelukt. Op dit moment zijn we vooral erg druk bezig met de census, de volkstelling. Daarna staan er alweer andere onderzoeken op de planning, een armoedeonderzoek zal dus waarschijnlijk niet op korte termijn plaatsvinden. Iemand die wél onderzoek heeft gedaan naar armoede in Suriname is drs. Rosita Sobhie. In april dit jaar rondde zij haar studie Macroeconomic Analysis and Policy aan de Anton de Kom Universiteit af. Ze deed daarvoor onderzoek naar een goede meetmethode voor armoede in ons land. Ze kwam tot een methode met de volgende variabelen: 1. Toegang tot water- en sanitaire faciliteiten 2. Financiële status 3. Leef- en wooncomfort 4. Educatie. Met behulp van deze methodiek kwam Sobhie in haar onderzoek uit op een landelijk armoede-percentage van 29. Dat wil zeggen, dat bij 29 procent van de bevolking aan geen van de bovengenoemde criteria in voldoende mate wordt voldaan. Dat betekent, dat bijna 1 op de 3 Surinamers niet genoeg geld heeft om aan de minimum Volgens het slachtoffer Rafaël is het feit twee keer gebeurd en moest hij de eerste keer, toen er niemand thuis was, het bed vasthouden. Omdat er geen geneeskundig onderzoek en dus ook geen rapport van een deskundige is, was er ondvoldoende bewijs om de verdachte hiervoor te vonnissen. De rechter wees er op, dat de beklaagden buiten hun opvoedkundig boekje zijn gegaan en kinderen, die veelal uit armoedige gezinnen komen, levenslange psychologische schade hebben toegebracht, terwijl ze hun juist liefde moesten geven. De feiten zijn het bewijs, dat de beklaagden niet in staat zijn om liefde noch respect aan kinderen te geven. De ovj had vrijspraak geëist en de verdediging eveneens, maar de rechter strafte desondanks en in weerwil van de ontkenning van de beklaagden vanwege de bewijzen, die in burgers om als reserve brandwacht op te treden bij een tekort aan manschappen. Het project in samenwerking met de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij, waarbij er op verscheidene plekken rondom de binnenstad bluswatervoorzieningen zouden worden getroffen, is volgens de ex-minister niet verder uitgevoerd. Bestaande afspraken met het Nationaal Leger voor samenwerking is ook een maatregel van Santokhi, waarop er volgens hem niet verder is voortgeborduurd. De leiderschapsproblemen hebben ervoor gezorgd, dat de brandweercommandant zelf in vol ornaat de brand moest helpen blussen. Had je een reservebrandweer, dan had je die mensen kunnen inzetten. Had je met de NL de bestaande afspraken verder uitgevoerd, dan had je een beroep op hun kunnen doen, werpt Santokhi op. Santokhi stelt tot slot dat Edward Belfort, die nu de scepter zwaait op het ministerie van JusPol er goed aan gedaan zou hebben om persoonlijk aanwezig te zijn op de plek des onheils afgelopen maandag. Als zo een grote calamiteit zich voordoet moet de minister ter plekke aanwezig zijn. De minister zegt dat hij de beelden via de televisie heeft gevolgd en telefonisch informatie heeft vernomen, maar je moet er zelf naar toe gaan. Vooral als je weet dat de brandweer een beetje boos is, kom daar als minister en sta de mannen moreel bij. Tijdens de openbare vergadering van gisteren in het parlement haalde de minister flink uit naar de manschappen van de brandweer. komen. Volgens haar moet er een verschil zijn tussen avondkleding en schoolkleding. Verder mogen zij kritisch zijn op docenten, maar in eerste instantie moeten zij dat tegenover zichzelf zijn. Zelfkritiek zorgt voor betere resultaten vindt deze student. levensstandaard te voldoen, althans volgens de door Sobhie opgestelde criteria. Een deel van deze groep zal ongetwijfeld geen echte problemen ervaren, omdat ze niet anders gewend zijn en rondkomen van hun eigen kostgrondje, maar er is toch ook een erg grote groep, die daadwerkelijk lijdt onder ernstige armoede. De verschillen tussen de districten zijn erg groot, volgens het onderzoek. Volgens eerdergenoemde criteria is in district Para een armoedepercentage van 19, terwijl dit percentage in district Sipaliwini op 97 procent uitkomt. Dit extreem hoge percentage is volgens Sobhie te verklaren door het feit dat in dit district, en andere vergelijkbare districten, de bevolking zeer zelfvoorzienend is en dus haast geen geld nodig heeft. Daarnaast hebben deze mensen minder behoefte aan bijvoorbeeld moderne sanitaire faciliteiten, omdat hun eigen situatie ook de standaard is bij alle mensen om hen heen. Een kanttekening bij het onderzoek van drs. Sobhie is, dat de gebruikte data afkomstig zijn uit het jaar 2000, en de conclusies dus niet erg actueel zijn. Toch geeft het een indicatie van een probleem, waarover verder nergens informatie te vinden is: ook in Suriname komt nog te veel armoede voor, en het is goed om daar, juist op een dag als vandaag, weer eens bij stil te staan. Vervolg: 6 jaar straf voor leider kindertehuis de verklaringen van de kinderen en de deskundigen zitten. "De maatschappelijke onrust, die de feiten door deze verdachten gepleegd teweegbracht en de ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van de jonge slachtoffers met als gevolg jarenlange trauma's in acht genomen, kan het kantongerecht niet volstaan met een lichtere straf", Aldus rechter Sewratan.

3 PAGINA 4 DE WEST VAN WOENSDAG 17 OKTOBER 2012 NO Bestrijding financiering terrorisme wettelijk vastgelegd De Nationale Assemblee (DNA) heeft dinsdag met algemene stemmen ingestemd, dat ons land toetreedt tot de International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism. Met de aanname van de wet voldoet Suriname aan de internationale vereisten ter bestrijding van terrorisme. Minister van Justitie & Politie (Juspol), Edward Belfort, gaf DNA de verzekering, dat met de ratificatie van de conventie het niet zo is, dat Surinamers kunnen worden uitgeleverd, althans niet als ze zich op Surinaams grondgebied bevinden. Volgens hem biedt de nationale wetgeving staatsburgers voldoende bescherming tegen uitlevering en bovendien zou er ook eerst een rechtshulpverdrag moeten worden gesloten. Het DNA-lid Ronnie Brunswijk (A Combinatie/ Abop), voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, die deze Anti-terrorismewet had voorbereid, werd met de uitleg tevredengesteld. Ook assembleelid Santokhi werd tegemoetgekomen en op zijn verzoek werd bij de nota van Onthulling borstbeeld lachmon verschoven naar onafhankelijkheidsdag De onthulling van het borstbeeld van wijlen Jagernath Lachman in zijn geboortedistrict Nickerie is uitgesteld tot zondag 25 november in plaats van donderdag 18 oktober zoals eerder was aangekondigd. Burgervader Wedperkash Joeloemsingh zegt dat 25 november een nationale dag is en ook een geschikte datum om Lachman, die een grote zoon was van het land, nationaal te eren. Het besluit is genomen door de President van de Republiek Suriname Desiré Bouterse, omdat hij volgens Joeloemsingh die datum ideaal vindt. De onthulling zal dan ook op een gepaste manier plaatsvinden. Het borstbeeld van Lachman komt te staan tegenover het districtscommissariaat, midden in de fontein. Joeloemsinghh zegt dat het een ideale plek is om het borstbeeld 2,5 jaar voor mishandeling met als gevolg blindheid Jurmen P. alias "Topu" werd vandaag door rechter Sewratan veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Officier Nanhoe eiste 3 jaar straf voor het gepleegde feit. De bekentenis van de beklaagde, zijn spijtbetuiging en de omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd werden in acht genomen door de rechtspreker. Op 19 juli 2012, in een zijstraat van de Nieuw Weergevondenweg namelijk de Abaisasteeg, gaf de verdachte het slachtoffer genaamd Jerry W. alias "Kleine" een zeer rake en zware slag aan zijn rechteroog. Een eind hout van 1 bij 3 duim werd daarbij gebruikt. Het slachtoffer werd eerst van achteren aan zijn hoofd geraakt en toen hij zich omkeerde om te zien wat er aan de hand was, kreeg hij de volle laag op zijn rechteroog. Hij viel hierdoor in een goot en daar werd hij verder mishandeld met het stuk hout. Hierna werd hij gewurgd en verloor hij het bewust zijn. Pas de volgende dag kwam hij weer bij bewustzijn, en wel in het wijziging met betrekking tot de terreurdaden van 11 september 2001 het woord gebeurtenissen vervangen door het woord aanslagen. Met betrekking tot de implementatie van de wet gaf Belfort verder aan, dat er op dit moment nog geen specifieke inschatting is gemaakt, maar hij gaf de verzekering dat Juspol de nodige middelen zal vrijmaken om uitvoering te geven aan de wet. Vicepresident Robert Ameerali gaf op brandende vragen van DNA-leden aan, dat er via de Raad van Ministers geen groen licht is gegeven voor het stopzetten van de dijkenbouw in Commewijne. Als minister Abrahams van Openbare Werken terug is in de stad zal hem om opheldering gevraagd worden. Het DNA-lid Runaldo Venetiaan (Nieuw Front/NPS) toonde zich huiverig ten aanzien van de activiteiten van Abrahams. Volgens hem is het niet de eerste keer dat de OW-minister aan het rommelen is met gelden en projecten en hij verwees daarbij naar de Carolina-brug. De minister loopt volgens Vene- van Lachman te plaatsen. Het plaatsen van het borstbeeld is geen politieke aangelegenheid. Het kunstwerk ligt al geruime tijd in het magazijn van de handelszaak CHM in Nickerie, waarvan Edmund Kasimbeg de eigenaar is. Ruim een maand geleden deed de eigenaar van het borstbeeld het verzoek aan Joeloemsingh of het borstbeeld een plaats kon krijgen in Nieuw Nickerie. De dc aarzelde geen moment en wees een plek aan op het Brasaplein tegenover het commissariaat. Besloten werd toen om het monument te plaatsen in het midden van de fontein, die het district drie jaar geleden kreeg als geschenk van de toenmalige regering in verband met het 130 jarig bestaan van Nieuw Nickerie. Inmiddels staat de sokkel er al en ondergaat de fontein een opknapbeurt, ziekenhuis. Hij was met de ambulance er naartoe vervoerd. Hij werd terstond geopereerd aan zijn oog. De oogbol was namelijk uit de oogkas gesprongen en de oogbol was ook gescheurd. De oogbol werd tijdens de operatie weer vastgehecht tot een geheel, maar hij is voor de rest van zijn leven blind aan dit rechteroog. Op de zitting verscheen hij vandaag als getuige en ook zijn linkeroog heeft een afwijking vanwege de slag. Hij ging zowat tekeer tegen de beklaagde en was erg woest. Hij vertelde aan de rechter dat hij vrouw en kinderen te verzorgen heeft en omdat hij de verdachte niet eenzelfde of erger ongeluk wil aandoen heeft hij de politie ingeschakeld, anders zou hij zichzelf de gevangenis in doen belanden. Spijtbetuigingen van P. maakten hem koud noch warm. Hij wil zijn oog terug, of niets. Volgens hem heeft geen enkele familielid van P. hem bezocht toen hij 17 dagen in het ziekenhuis lag en toen hij terug was bleek, dat tiaan systematisch uit de pas wanneer het gaat om het ordelijk beheren van de staatsgelden. Er zijn bij de Centrale Bank voorzieningen en garanties vastgelegd om het dijkenproject te financieren en geconstateerd wordt dat het reeds beschikbare geld en materiaal dat voor de dammen was gealloceerd, is weggehaald. Venetiaan sprak de vrees uit, dat geld is weggeëbd, omdat er werkzaamheden zijn verricht en daarvoor betaald is geworden. Minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken (Buza) informeerde DNA over landen waar Surinamers in detentie zitten. Hij haalde daarbij onder meer Frans-Guyana, Curaçao, Brazilië en Nederland aan, maar hij kon niet exact aangeven hoeveel landgenoten er precies vastzitten. Het ministerie heeft omtrent deze kwestie wel contact met de diverse diplomatieke posten. Volgens Lackin is het vaak zo, dat Buza pas hoort of iemand gedetineerd is in het buitenland, als de familie stukken voor de persoon in kwestie nodig heeft. alsook de hele omgeving rondom de fontein. Joesoef Krijonadi, die door Kasimbeg werd aangewezen als voorzitter van de commissie die belast is met de voorbereidingen voor het plaatsen van het borstbeeld, zegt dat alles al geregeld is. Volgens Krijonadi heeft de commissie het verzoek van de president, om de onthulling te verschuiven naar 25 november, Onafhankelijkheidsdag, gehonoreerd. Lachman heeft volgens het staatshoofd een grote bijdrage geleverd aan de onafhankelijkheid van Suriname. Vandaar dat Krijonadi volgens Joeloemsingh gevraagd heeft de onthulling uit te stellen tot die datum. De kosten voor dit project zijn geraamd op ruim SRD en worden betaald uit het districtsfonds en door het bedrijfsleven. P. zich in het bos schuilhield. Geduldig wachte hij af tot hij hem weer zag en schakelde toen de politie in. Vanaf dat moment probeert een broer van P. hem om te kopen, zodat de zaak in de doofpot wordt gedaan. Hij wil alleen zijn oog terug, geld helpt daarbij niet. Volgens hem was er niets aan de hand tussen hem en P. Een ooggetuige Erick A. verklaarde echter, dat het het slachtoffer is geweest, dat met de ruzie en met een houwer, die hij nota bene van P. gestolen had, de beklaagde bedreigde. Jerry W. zei zelfs dat hij P. het hoofd zou afhakken. Hij heeft P. zo woest gemaakt, dat die hem "geloerd" heeft en van achteren aangevallen heeft. Het slachtoffer staat als "moeilijk man" bekend bij deze getuige. Al met al vond de rechter, terecht, een oog eraf een te zware wreking voor het bedreigen met en stelen van een houwer. In onze editie van gisteren is in het artikel onder de kop: Volledige inboedel hoofdpand Moussi Issa verloren gegaan per abuis de naam VHP-boodschap in het kader van Navratri Navratri is een 9-daags festival ter ere van Durga Mata als oerbron van alle kracht (Shakti), die twee keer per jaar voorkomt. De jaarlijkse viering wordt beleefd als een verering van de oerkracht, van de goddelijke steun die het gezin nodig heeft om in gezondheid en voorspoed te leven. Tijdens dit festival worden de verschillende aspecten van Durga Mata vereerd. Het woord 'Navaratri' is samengesteld uit twee woorden: Nava (negen) en Ratri (nachten). Letterlijk betekent Navratri dus 9 nachten. Op één van deze 9 dagen houdt de vrome hindoe, veelal in huiselijke kring, een offerdienst, waarbij de negen manifestaties (verschijningsvormen) van de vrouw van Shiva worden vereerd. Tijdens de negen nachten wordt vaak paath (recitatie) gedaan van de Durga Saptashati, de 700 verzen ter ere van Devi Mata. Daarnaast wordt vaak puja (ritueel) gedaan van Durga in haar Correctie van Rudi Issa genoemd als te zijn directielid van de vennootschap. Het gaat in deze echter om Victor Issa. verschillende gedaanten, eventueel in combinatie met vasten. Tijdens Navratri vasten en bidden de hindoes gedurende de negen dagen. Navratri vindt twee keer per jaar plaats en is een periode gewijd aan het vrouwelijke aspect van het Goddelijke, Shakti of Devi genaamd. Deze Oerbron van kracht (AdyaShakti), Durga bestaat uit drie hoofdenergieën, die ook wel de drie guna's representeren: Maha Kali, Maha Lakshmi en Maha Sarasvati. Durga is de totale kracht en kent dus twee kanten. Ze is de mysterieuze combinatie van onwetendheid en kennis, verstrikking en verlossing, vernietiging en schepping. Ze vernietigt onze onwetendheid, zodat wijsheid en spiritualiteit in ons kunnen ontwaken. Ze vernietigt dus duisternis om licht te creëren. Door haar te vereren worden onze slechte eigenschappen weggenomen en kunnen we onze zintuigen overstijgen door als het ware zaadjes te planten voor vruchtdragende activiteiten. Het is ook de kracht van vernieuwing en de kracht van schepping. De kracht die in alle schepselen voorkomt, maar zich vooral manifesteert in het vrouwelijke aspect van creatie. Daarom staat de vrouw centraal tijdens Navratri. De festiviteiten duren negen dagen en nachten en richten zich voornamelijk op de verering van de godin Durga ('Ongenaakbare'), één van de negen namen of verschijningsvormen van Parvati, het vrouwelijke aspect dan wel de echtgenote van de god Shiva. De eerste drie nachten worden gewijd aan Maha Kali, de tweede drie aan Maha Lakshmi en de laatste drie aan Maha Sarasvati. Ze vernietigt onze onwetendheid, zodat wijsheid en spiritualiteit in ons kunnen ontwaken. We staan stil bij de kwaliteiten van Maha Lakshmi, de invloeden die ons leven draaglijk maken, zoals pijn wordt gecompenseerd met liefde en verdriet met vreugde. Ze vernietigt dus duisternis om licht te creëren. Door haar te vereren worden onze slechte eigenschappen weggenomen en kunnen we onze zintuigen overstijgen door als het ware zaadjes te planten voor vruchtdragende activiteiten. Eerst wordt dus de kracht van vernietiging vereerd, zodat onze negatieve neigingen en slechte eigenschappen worden vernietigd. Verder vereren we de kracht van welvaart en spirituele rijkdom om het positieve aan te trekken en zuivere eigenschappen te verwerven en tenslotte vereren Hoogbouw stenenwoning 4 slk. A. Banwarieweg 25. Financiering mogelijk. KOOPJE Perc. grt. 418 m2 André Kamperveenstr. Prijs Financiering mogelijk. we de onderwijzende kracht, die ons zuivert en kennis geeft om deze zuiverheid te behouden. De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) zal gedurende deze periode van Navratri samen met u bidden voor wijsheid, kracht en gezondheid. Vanuit deze plaats wenst de partij eenieder, maar in het bijzonder aan alle hindoes die Navratri vieren, een gezegend Navratri toe met veel spirituele kracht, zegen, reinheid en bescherming van de Almachtige. Moge het gebed en de zegeningen van dit Navratri u verheffen tot een beter mens. de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) Chandrikapersad Santokhi voorzitter GEVRAAGD percelen tot maximaal 5000 euro. Info tel Hoogbouw woning 3 slk. Orchideestr. Financiering mogelijk.

4 NO DE WEST VAN WOENSDAG 17 OKTOBER 2012 PAGINA 3 Justitia Pietas Fides MCMXCVIII - 'Trafficking in persons'. Strippenkaart voor de Edelsteen. Uit Brazilië kwam een officiële notitie, dat er tussen 2005 en 2011 nogal wat Brazilianen de grens overgingen - -vrijwillig en onvrijwillig-- om zaken te doen die internationaal bij verdrag en wet verboden zijn. Namelijk grensoverschrijdende activiteiten om vrijwillig of vaker onvrijwillig in andere landen deel te nemen aan onzedelijke en verboden misdaadzaken, zoals prostitutie en illegale activiteit (-en) in speel-, drugs- en wapenhandel holen. Voor een groot aantal individuen in dit land een bekende zaak. Geen wonder er ook door geïnformeerde wordt gesteld, dat bepaalde figuren --hoog in het bestuurlijke van allerlei staatsorganen-- een strippenkaart hebben voor de onderkomens waar prostituees en ander gespuis, zich wensen op te houden. Gedwongen en vrijwillig. Trafikanten? De Republiek Suriname wordt met naam en toenaam ingelijst, als springplank voor 'trafficking in persons' naar Nederland en vervolgens in de richting van ondermeer Spanje en Zwitserland. Bij honderden tegelijk. - Op de dinsdag werd in ons land een internationale verdragsverplichting door De Nationale Assemblée nagekomen en ook bekrachtigd door middel van onomstotelijke wetgeving. Financiering van terrorisme is een nationaal en internationaal nu hevig strafwaardiger zaak geworden. Waarbij onvoorwaardelijke uitzetting, deportatie of uitlevering elementen van staatsadvies en -daad kunnen worden. Op verzoek van derdelanden of een unilaterale besluitvorming. Er is veel meer in de maak. Maak de borst maar nat. Over globalisering gesproken, in de Carlos Bholas en Roger Khan styling. De Regering van Suriname of exponenten daarvan onderhouden geen banden/contacten met de FARC in Colombia of daarbuiten? 'They better not, in the age of digital fast lane detections!'. - President Barack Obama beloofde in de afgelopen dagen de wereld bij herhaling, dat als er mensen of organisaties zijn die de USA-burgers of het 'homeland' als geheel kwaad doen deze zullen worden gehaald en berecht. Waar ook ter wereld. In bekender stijl en helemaal vanonder hun eigen nachtkastje, schrapend en happend worden op-/weggehaald! Vraag het aan Noriega die onder de togarok van een Vaticaans Nuntius in Panama werd weggesleept. Vervolgens aan de getuigen Jimmy Carter en Colin Powell, hoe de pathetische operette generaal Joseph Raoul Cédras uit het meer bekende presidentieel paleis in Port au Prince (Haïti) in 1992 werd verdreven. Of Bernard Coard van Grenada, in 1983 na de moorden op Maurice Bishop en zijn kabinetsleden. Muammar Gadaffi en Saddam Hoessein. Mubarak die alle steun van 'Madame Hillary Clinton' zag verdampen en gestrekt levenslang aanhoort. Meer nog Mladic/Milosevic/Radovan Karadi?, gecompleteerd met nog nauwelijks een jaar geleden die meneer Osama Bin Laden. Tot in de slaapkamer van een Pakistaanse fortificatie op drie of vier hoog. Allemaal krijgen ze een beurt. Al heb je in 1972, een aantal van 16 of 19 burgers 'op de vlucht' in Argentinië doodgeschoten. Bekend geluid. Op tijd krijg, je uiteindelijk de voorbel rinkelen. - 'Troublemaker'. 'Trobi man'. Zo ongeveer kenschetste Ruth Wijdenbosch de huidige MinJusPol. Geen vreedzame conflictbeslechting, zoals zijn opleiding als jurist gebiedt. Maar uiteindelijk zoekt de man meer het conflict zelf op. Die indruk had de senior parlementariër Ruth Wijdenbosch. Eentje die Edward Belfor zowat fijn kneep, in het debat over grandioos falen bij de Brandweer. 'No concessions at all '. De Min Juspol raakte dubbel van slag, toen er ook uit de coalitie ernstige aanvallen werden gelanceerd. Panka en Misiekaba deden met 'kwa kwa' pogingen reddingsactie. Maar konden de flankschade niet voorkomen. De zaak werd knap heftig en uiteindelijk hamerde 'tante Jenny' weinig subtiel, het onderwerp af en beloofde ook nog, dat erop teruggekomen zal worden. Maar wie gelooft dat!? Kleine kans nog, bij de Begrotingszaken. - Oh Jee! De familieleden op Oh Wee hebben laten weten, dat ze vele trucks met zand en 'toko toko' zullen aandragen om Alkmaar en omgeving provisorisch van de ondergang te redden. Neen, zegt Commewijne en een meerderheid in De Nationale Assemblée. Die dijken moeten worden gebouwd. Afgebouwd volgens het concept en de overeenkomst met MNO-Vervat of vergelijkbaar en betrouwbare uitvoerder. Volgens een internationaal te dragen bestek. En niet volgens de 'wis wassi' concepten van Abrikadabri. Maar zit die man nog op post? Of viert hij schijnheilig feest. Want handhaven is natuurlijk een gotspe geworden. Multi-inzetbaar voor groter bedrijfsongelukken. In ieder geval liet de VP dat hele zaakje op Oh Jee Oh Wee, als een baksteen vallen. Knallend! Niet hij en ook niet de overige regeringsdelen hebben besloten, om de dijkenopbouw, volgens een veilig internationaal concept, in Commewijne stop te zetten. Absoluut niet! Geen stop met toestemming van de regering Ameerali. Absoluut niet een toestemmingsstop. Waar Oh Jee Oh Wee of Abrikadabri de prefuru vandaan hebben gehaald, mag 'oom Jusu' wel weer weten. In ieder geval is het nu zo, dat het allemaal kenmerkend is voor het kadaver fenomenensoort "Abri Kadaber". Gewoon door de glazen kast van de samenleving banjeren en dan bij volgende gelegenheid schaapachtig stoelen aanschuiven voor 'baas'. Maar wie kent baas niet? Hij heeft sinds 12 Augustus 2010 gezegd, niets veranderd te zijn. Heeft alles nog steeds goed in de peiling en houding? Ook dat opdringerige van een bepaald soortement schijnheilige. Een goed verstaander? 'Prefuru no e hori yu na ini na dyari, fu dem awari domri!'. Maar intussen heeft Somo uit diezelfde Dyari laten weten, een parlementair initiatief te zullen intrekken, als men 'dat en dat' wel weer wordt gedaan. Afspraak met Ameerali, hij zegt niet te weten ( ), dat dinges zijn stopgezet, joh! Zo doorzichtig als een 'champagne batra-go'. Echter is Tamsiran slimmer en het daarmee niet eens. Hij wil tezamen met Karta - Bink direct boter bij de vis en net als Warso en Girjasingh meteen hervatting van het MNO-Vervat project. Hoe men het ook draait of keert, zal dat het geval moeten zijn. Maar waar is het geld van de Venetiaan-regering naar toe gedaan? Hopelijk krijgt men geen Moederbondsituaties op staatsniveau. "Pe a moni go? Pe a sensi grat fadon?". - Bosje en baas waren voor een bepaalde brede babbelaar, al in 2005 politiek "uitgeblust"? Voor de ignorant ingestelde mens, een vraag wie dat allemaal 'bradi kanti' verkondigde. Voor Bosje en baas al heel lang een weet. - Plichtsbesef maakt plek voor insubordinatie. Het rommelt knap vervelend, bij de Brandweer. En de belastingbetalende ondernemers waren daarvan de klos, toen ze letterlijk en figuurlijk zagen hoe hun totale investeringen en levenswerk door misdadige opzetstellingen, in een vlammenzee verdwenen. De verhaaltjes van de MinJusPol in De Nationale Assemblée, kan deze maar beter inslikken en gaan werken of denken aan een geheel nieuw en gedisciplineerd Brandweerkorps. Waar insubordinatie niet worden vergoelijkt en begrip voor vernietigende acties van een vakbond, met kop en staart moeten worden geëlimineerd. Want voor deze wantoestanden betaalt de gemeenschap bepaaldelijk niet. Of wat de fiscus hen dwingend oplegt. Ook van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en andere functionele groepen wordt een ferm en fel protest tegen deze gang van zaken ingewacht. Want met afhameren van de voorzitter van De Nationale Assemblée, als haar coalitieminister stevig wordt aangepakt, heeft men bepaald en helemaal niets. - Gelukkig konden de mannen die voor eventuele cyanidevergiftiging bij een internationaal goudbedrijf opgelopen en in een ziekenhuis werden opgenomen, nog gisteren de instelling verlaten. - Zout. De Nederlandse staat gaf een negatief reisadvies af voor het Marowijnegebied. Albina, Moengo en alles wat daartussen ligt, werd aangewezen als mogelijk gevarenzone. De veiligheidszar binnen het kabinet van het staatshoofd, is het niet eens met de waarschuwingen die uitgingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland. Wel werd er vorige week, een driemanroofoverval in een supermarkt aan de weg naar Papatam te Albina gemeld. De gewestelijke commandant van politie en de militaire leiding in het district verschillen van mening met het Nederlandse ministerie. Een excerpt uit het reisadvies: 'Actualiteiten. In Suriname wordt reizigers geadviseerd waakzaamheid te betrachten in verband met een toename en verruwing van de criminaliteit (zie rubriek 'Zware criminaliteit'). In het gebied rond en tussen de plaatsen Albina en Moengo dient men aandacht te houden voor de mogelijkheid van criminele activiteit van aldaar opererende bendes. Restadviezen kan men teruglezen, op: Intussen heeft de Nederlandse ambassade hier te lande, de adviesberichten op de website van genuanceerd en de hype die vanuit een weinig evenwichtig overheidsvoorlichtertje kwam, trachten te apaiseren. De soep wordt namelijk niet zo heet gegeten, als die door het Limburgse met enige 'overkill' en 'persoonlijker dwangplicht', wordt opgediend. De echte vlaai uit het zuiden, is meerkans altijd zoet en bepaald niet begunstigd met vlekken zout. - Abrahams is nog steeds in het binnenland, vandaar dat een interpellatievoorstel nog even in de lucht is blijven hangen. Het wachten is op Abrahams om te horen wat er nou eigenlijk is gebeurd met de gelden voor dijkenbouw in Commewijne en wat er is gebeurd met de plannen/financiën van de brug over de Surinamerivier bij Carolina! Zo stelt het parlement. Een geïntegreerd plan is volgens mededeling van assembléeleden ook niet tot wasdom gekomen. Het is niet duidelijk geworden of Abrahams voor de ambtelijke dienst of voor een feest op 13 October jl., naar het achterland afreisde. - In een ander land krijgt men levenslang tbs (ter beschikkingstelling van de staat). In Suriname wordt een meervoudige moordenaar weer op de samenleving losgelaten om nog een slachtoffer te maken door deze dood te steken. Andere moordenaars lopen nog steeds rond. Alleen wil het buitenland ze geen visum meer geven. Misschien moeten ze dat wel doen en ze in Den Haag of in Costa Rica, bij het VN-Strafhof, respectievelijk OAS-gerechtshof berechten. Want hier kunnen wij er maar bitter weinig van. - Chaos in Para. Occupatie van Tempoca? Maar ook op concessiegronden die van de BHP - Billiton waren en nu in bezit zijn van Suralco, ziet men gewoon naast en bijna op het talud van een viaduct, woningen verrijzen. Over La Vigilantia en Paranam maar te zwijgen. Getto! - Praatjes vullen geen gaatjes, in de dijk tussen VP en Girjasingh. Wil de VP het politieke dier vanaf zijn 12 e. jaar, Shailindra Girjasingh, een oor aannaaien? Hoe durft hij? Loopje? Girja liet de VP 'coûte que coûte' weten, dat hij VP Ameerali de laatste moet zijn, om met 'Gandhi van Commewijne', een loopje te nemen. Girjasingh is elke dag op het veld en bewaakt de belangen van de bevolking in Cauwna. Openbare Werken en de DC Karta - Bink, hebben allang een gesprek gehad over gedwongen stopzetting van een dijkenbouw in Commewijne. En de VP weet van niets? Wat weet de VP dan weer wel, wat er in "zijn regeringsdeel" gebeurt? 'Ach, hij weet niets en mag niets!'. 'De VP beheert enkel de miljoenen aanneemwerken die in het Regeringsgebouw (Trump Tower II) worden verpatst ', liet een ingewijde weten. - Waar zijn de gelden die aan de padieboeren werden beloofd? De hardwerkende mensen die elke dag in de klei moeten overleven, werden met een hartstikke dode mus door Badri Sital blijgemaakt. Mooie verzinsels om de mensen op het verkeerde been te zetten. Waar is de rijstmarkt om de padie en/of het eindproduct te verkopen? Iran met een handels- en wapenembargo misschien? - Lackin weet niet hoeveel Surinaamse staatsburgers in het buitenland vast en in gevangenissen zitten. Ben ik mijn broeders hoeder? 'Echt niet!'. - Als men in de binnenstad van Paramaribo of aan de Kwatta in schelpenformaties urnen met menselijke botten vindt, zijn die niet anders dan van de eerste bewoners van ons land. - Als de meerderheidscoalitie in De Nationale Assemblée zinloze en dictaatwetten maakt ter zake amnestie, waarheid- en verzoeningcommissies, is het de vrij geboren burger niet anders te doen dan die gewoon strak te negeren. Panka moet niet denken, dat hij ongestraft kan komen met 'elitair aandoende' wetsvoorstellen en die met geweld door de strot van de bevolking kan duwen. Panka van de Bijlhoutweg, is misschien niet vrij geboren en leeft misschien ook nog in grote politieke onvrijheid. Echter is 99,9 procent van het Volk van Suriname vrij van de kwaadaardig op te leggen hebi's en loopt niet aan de leiband van wie dan ook. Die constatering kan/kunnen Panka c.s. dan ook heel gerust in het poreuze kluisje van dictaatonzinnigheid verpanden. Ziekelijk, een dergelijk tijdverdrijf! - Het leiderschapsprobleem alleen bij de brandweer waargenomen? Illustratief voor het land en vrijwel alle organen van staat. Komt ervan, als er geen gezag kan worden afgedwongen. Het onvermogen daartoe is van hoog tot laag geïmpregneerd geraakt. Aan de basis, dat van alles in de structuren van het land tot een grap werd verdisconteerd. Door wie? Voor allen in De Nationale Assemblée een getuigenweet, voor slechts enkelen een heel kleine vraag. - Duidelijk dat president Barack Obama dinsdagavond knap geïrriteerd raakte, door de glasharde leugens van zijn opponent Mitt Romney. Een dag na de aanval op het USconsulaat in Benghazi - Libië, benoemde Obama het gebeuren waarbij de US-ambassadeur werd vermoord, een terreurdaad. Romney vond, dat de aanval pas twee weken daarna een naamduiding kreeg. Romney die gouverneur was van Massachussets wist en weet, dat een staatshoofd 'nationale veiligheid' in zijn mars heeft ingebrand en elke ambtelijke minuut meedraagt. Toch zat Romney dinsdagavond door te zeuren over het feit, dat Obama zijn mond dichthield over wat zich in Benghazi - Libië heeft voorgedaan. Rekening houdend met het onderzoek en de diepe rouw van nabestaanden, kon/kan en mag Obama niets meer zeggen. Romney heeft zich door kwaadwillig optreden, op de debatavond de agressie van Obama op de hals gehaald en kon daar maar moeilijk mee omgaan. Obama heeft Romney gevraagd hoe hij denkt een begrotingstekort bij de federale overheid te elimineren. Geen nader antwoord, op de harde toezeggingen van Romney dat te kunnen doen. Mathematisch blijkt dat onmogelijk te zijn, als Romney zoveel beloften van/aan belastingkortingen voor de middenklasse en kleinondernemerschap belooft. Obama is niet in staat het begrotingstekort te verkleinen en Romney ook helemaal niet. Dat is de feitelijke situatie. Romney is een man van beloften, maar weet niet aan te geven, hoe hij de zaken bij elkaar zal optellen en aftrekken. Nou, dat juist werd door objectieve computer en ander boekhoudkundige virtuozen gedaan en Romney's beweringen vielen toen knap in het water. Obama won voor de democraten het presidentiële debat. Romney voor een minder aantal Republikeinen, dan die voor het debat te tellen waren. Over precies drie weken, zijn de presidentsverkiezingen in de USA. Ongehoord belangrijk voor het westelijk halfrond en de Republiek Suriname als opvallender onderdeel daarvan. - Gewijzigde beleidsinzichten en terug naar het plantersveld in Saramacca? Ormskerk van Planbureau zou ook al per 15 Oktober 2012 zijn bedankt. De spoeling in Trump Tower II en het relatief verstandelijke vermogen in de gehavende plansector, worden nu wel heel erg dun gerangschikt!

5 NO DE WEST VAN WOENSDAG 17 OKTOBER 2012 PAGINA 9 Zwitserland bereidt leger voor op val euro BERN Het leger van Zwitserland heeft vorige STOCKHOLM - De Amerikaanse ambassade in Stockholm is woensdag ontruimd vanwege een,,mogelijk veiligheidsprobleem. Dat meldde een medewerker van de diplomatieke post in Zweden.,,We hebben de ambassade ontruimd en we onderzoeken een mogelijk veiligheidsincident, aldus de woordvoerder van de ambassade. Volgens een verklaring van de Zweedse politie was een patrouille naar het ambassadegebouw gestuurd nadat daar een envelop met,,ongeïdentificeerde inhoud was ontvangen. Zweedse media meldden dat er wit poeder in de envelop zat. maand een militaire oefening gehouden waarbij geanticipeerd werd op sociale onrust in omringende Europese landen. Zo n 2000 mensen in acht steden deden mee aan de operatie Stabilo Due. Dat meldt EUobserver. Het leger zou zich willen voorbereiden op een stroom van vluchtelingen uit onder meer Griekenland, Portugal, Italië en Spanje. Zwitserland behoort niet tot de EU. Het is niet uitgesloten dat de gevolgen van de financiële crisis in Zwitserland kunnen leiden tot protesten en geweld, zegt een woordvoerder van het Zwitserse ministerie van Defensie. China hekelt nieuwe EU-sancties tegen Iran American Airlines dieper in het rood AMR, het moederconcern van luchtvaartmaatschappij American Airlines, heeft in het derde kwartaal een verlies geleden vanwege lasten voor het ontslag van werknemers en reorganisatiekosten. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend. Het nettoverlies kwam uit op 238 miljoen dollar (181 miljoen euro), tegen een verlies van 162 miljoen dollar een jaar eerder. Exclusief bijzondere PEKING (ANP/RTR) China heeft dinsdag kritiek geleverd op de nieuwe sancties die de Europese Unie heeft afgekondigd tegen Iran. Peking wil dat partijen opnieuw om de tafel gaan zitten om de impasse rond het omstreden nucleaire programma van de islamitische republiek te doorbreken. We zijn tegen de invoering van unilaterale sancties tegen Iran en we zijn van mening dat het gebruik van sancties niet fundamenteel de Iraanse nucleaire kwestie kan oplossen, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. De zegsman zei te vrezen dat de nieuwe sancties de situatie alleen maar complexer zullen maken en tot meer confrontatie leiden. Colombiaanse delegaties naar Noorwegen De regeringsdelegatie is dinsdag vertrokken uit Bogota. Foto: EPA OSLO - Delegaties van de Colombiaanse regering en van guerrillabeweging FARC komen waarschijnlijk woensdag aan in Noorwegen om hun nieuwe poging via onderhandelingen tot vrede te komen, formeel te beginnen. Dat startschot moet donderdag worden gegeven in een hotel aan het Hurdalmeer, ongeveer 70 kilometer ten noorden van Oslo. De regeringsdelegatie is dinsdag vertrokken uit Bogota. De FARC-delegatie zou ook naar Noorwegen zijn vertrokken vanuit Cuba. Daar worden naar verwachting de mogelijk slepende onderhandelingen vanaf komende week gevoerd. posten boekte het concern een winst van 110 miljoen dollar. De omzet steeg licht tot 6,43 miljard dollar. AMR vroeg in november vorig jaar uitstel van betaling aan en is sindsdien bezig met een reorganisatie, waarbij duizenden banen verloren gaan. In augustus werd nog gemeld dat AMR en US Airways de mogelijkheden van een fusie onderzochten. Ambassade VS in Stockholm ontruimd Opmerkelijk... Juf propt 19 kleuters in Renault Clio Het ontbreken van een schoolbus was voor een Zuid-Afrikaanse kleuterjuf geen reden om niet op pad te gaan met haar klas. Ze slaagde erin alle 19 kleuters in haar Renault Clio te stoppen. Drie kinderen zaten op de passagiersstoel, zes in de kofferbak en tien op de achterbank van de Renault Clio, meldt de Britse tabloid The Sun. Juf Melanie Minnie van kleuterschool Rietfontein in Pretoria wilde de kinderen meenemen naar een hamburgertent. Een omstander die zag hoe alle kinderen in de auto werden gepropt, waarschuwde de politie. De juf verklaarde al een eerder een ritje met twaalf kleuters te hebben gemaakt. Ze kreeg een boete van ruim 130 euro. De snelste kinderwagen ter wereld haalt 80 km/u Een luie kersverse papa heeft de snelste kinderwagen ter wereld gebouwd zodat hij zijn baby niet langer zelf hoeft te duwen. Je kind leggen in een onstabiel voertuig dat tot 80 km/u haalt, lijkt ons niet meteen verantwoord. Loodgieter Colin Furze installeerde op zijn metalen kinderwagen een motor van 125 cc zodat deze topsnelheden van 80 km/u kan behalen. De 33-jarige papa voegde er zelfs vier versnellingen aan toe zodat het voertuig sneller heuvels op kan. Hij was er vier weken mee bezig en het ontwerp kostte 582 euro. De bestuurder staat op een platform tussen de wielen en gebruikt knopjes aan de hendels om de motor aan en uit te zetten. Er is zelfs plaats voor een shoppingtas en een bekerhouder aan de zijkant. Het doel van de uitvinder was om in het Guinness World Record Book terecht te komen met de snelste kinderwagen ter wereld. Hij kreeg te horen dat hij daarvoor 48 kilometer per uur zou moeten halen. Colin: Het is angstaanjagend om met deze kinderwagen te rijden, ook al heb ik het voertuig drie welen gegeven voor meer stabiliteit. Ik kreeg wel al heel wat jaloerse blikken van andere moeders en vaders, zeker wanneer ze hun baby op een helling moeten duwen. Het is onstabiel op hellingen, maar ik ben nog niet gecrasht. Gelukkig heb ik er nog niet met ons zoontje Jake in rond gereden. Vrouw dood na dubieuze behandeling in beautysalon Een schoonheidsbehandeling bij een kliniek in Hong Kong is een 46-jarige vrouw fataal geworden. Drie andere vrouwen zijn na de behandeling in het ziekenhuis beland. Dat hebben de Hong Kongse autoriteiten bekendgemaakt. De schoonheidsbehandeling zou onder andere hebben bestaan uit een bloedtransfusie en gebaseerd zijn op een experimentele behandeling die kankerpatiënten ondergaan. De slachtoffers ondergingen een behandeling bij DR Beauty, een keten van schoonheidsspecialisten. De betreffende behandeling kost omgerekend minstens vijfduizend euro. Bij de vrouwen werd bloed afgenomen dat vervolgens door een laboratorium werd bewerkt. Daarna werd het bloed weer toegediend. Deze experimentele behandeling wordt bij kankerpatiënten toegepast om hun overlevingskans na een operatie, chemotherapie of bestraling te verbeteren. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de behandeling een positief effect op het uiterlijk heeft. Een van de vrouwen kreeg na de behandeling een septische shock waarna ze overleed. Drie andere vrouwen kwamen in het ziekenhuis terecht. Uit onderzoek is gebleken dat alle vier de vrouwen besmet waren met de zeldzame superbacterie Mycobacterium abscessus. Deze bacterie is resistent tegen antibiotica. De politie en de gezondheidsautoriteiten gaan onderzoeken hoe het bloed besmet heeft kunnen raken en welk verband er is tussen de schoonheidsspecialist, het laboratorium en de behandelend arts. Ook wordt bekeken of de behandeling wel door een erkende arts is uitgevoerd en of de behandeling wel is goedgekeurd door de Medische Raad van Hong Kong. Restaurant geeft ventje (2) whisky Kleuters met een voorkeur voor alcoholische versnaperingen kunnen het beste terecht bij Frankie en Benny s, een restaurant in het Britse Swansea. Aldaar wisselen de obers wel eens per abuis een glas appelsap met een glas whisky. Het overkwam in ieder geval het gezin van 2-jarige Sonny Rees, die een drankje met een alcoholpercentage van 40 procent voorgeschoteld kreeg. Gek genoeg lukte het Sonny, die zijn verjaardag in het restaurant vierde, het glas half leeg te drinken. Pas toen het ventje voor de zoveelste keer een gek gezicht trok toen hij met een rietje de vruchtensap opslurpte, kreeg zijn moeder argwaan. Het was in de namiddag en ik bestelde een limoensap en water voor hem, want dat is zijn favoriet, aldus 34-jarige moeder Nina Rees tegen Daily Mail. Het drinken werd geserveerd, waarna ik hem aanmoedigde regelmatig wat te drinken, omdat hij zout voedsel had. We hadden ons voorgerecht op, toen we zagen dat hij gekke gezichten trok als hij een slok nam. Ik nam zelf een slok en kreeg meteen een brandend gevoel in mijn keel. Het bleek whisky te zijn. Aangezien het ventje al tien slokjes had genomen, was hij al redelijk aangeschoten. Sonny werd meteen naar een ziekenhuis gebracht, maar de schade bleek gelukkig mee te vallen. Het restaurant in kwestie heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Het was een menselijke fout en we nemen maatregelen, zodat dit nooit meer kan gebeuren, aldus een woordvoerder. Het gezin heeft naast de excuses een korting van 50% op de uiteindelijke rekening gekregen.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35

Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35 Verkondiging zondag 24 augustus 2014 Maartenskerk Vergeef ons onze schulden bij: Onze vader en Mattheus 18, 21-35 I Vanmorgen gaat het om de bede die ons in het dagelijkse leven meteen op de huid kan zitten,

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen Door rechtopmigratie op 8 oktober, 2015-00:00 foto, school in Nederland uit 1937 De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon DWH/LC T 070-3485226 F 070-3485472

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Amsterdam Center for International Law Postbus 1030 1000 BA Amsterdam T 020 535 2637 Advies Luchtaanvallen IS(IS) Datum 24 september 2014 Opgemaakt door Prof. dr. P.A. Nollkaemper

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het hindoeïsme heeft geen stichter. Voor het ontstaan van het hindoeïsme moeten we naar India gaan: een groot land in Azië.

Het hindoeïsme heeft geen stichter. Voor het ontstaan van het hindoeïsme moeten we naar India gaan: een groot land in Azië. Het hindoeïsme Hoe is het hindoeïsme ontstaan? Het hindoeïsme heeft geen stichter. Voor het ontstaan van het hindoeïsme moeten we naar India gaan: een groot land in Azië. Eeuwenlang leefden in dat land

Nadere informatie

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

Het eten van nietvegetarisch

Het eten van nietvegetarisch Het eten van nietvegetarisch voedsel ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 جواز أ ل اللحوم» بالغة اهلنلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort aan

Nadere informatie

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Strategie en Onderzoek, september 2013 Inleiding Begin september 2013 is onder Leidse winkeliers een enquête gehouden over de openstelling

Nadere informatie

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS

TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS TRANSATLANTIC TRENDS 2004 NETHERLANDS Q1. Denkt u dat het voor de toekomst van Nederland het beste is als wij actief deelnemen in de wereldpolitiek of moeten wij ons niet in de wereldpolitiek mengen? 1

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

Ad 1) Capaciteit aanpak mensenhandel en terugloop meldingen (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha

Ad 1) Capaciteit aanpak mensenhandel en terugloop meldingen (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nationaalrapporteur.nl

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016)

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) AH 2770 2016Z09136 Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de voortgangsrapportage van de 'road map visum liberalisatie Turkije',

Nadere informatie

De vorm van het verhaal

De vorm van het verhaal Over dit boek Het verhaal van Reinaart de vos is een van de oudste verhalen in het Nederlands. Het is geschreven in de 13 de eeuw door Willem. Wie die Willem precies was, weten we niet. Willem heeft het

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland. Een extra stap Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politiechef van de regionale eenheid Noord- Nederland. Datum: 16 april 2015 Rapportnummer: 2015/076 2 Klacht Verzoeker klaagt erover

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

Huiselijk geweld/kindermishandeling

Huiselijk geweld/kindermishandeling Extra les: Huiselijk geweld/kindermishandeling HANDLEIDING BIJ EXTRA LES THEMA: HUISELIJK GEWELD DOEL De tieners beseffen dat huiselijk geweld helaas vaak voorkomt. Ze leren wat huiselijk geweld is en

Nadere informatie

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb De meeste mensen in Nederland hebben het goed voor elkaar. We hebben genoeg eten, we hoeven niet bang te zijn voor oorlog en we zijn dan ook tevreden met ons leven. Maar dat is niet overal op de wereld

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Vraag 1. Kun je drie landen noemen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

1. Met andere ogen. Wetenschap en levensbeschouwing. De wereld achter de feiten

1. Met andere ogen. Wetenschap en levensbeschouwing. De wereld achter de feiten 1. Met andere ogen Wetenschap en levensbeschouwing De wereld achter de feiten Dit boek gaat over economie. Dat is de wetenschap die mensen bestudeert in hun streven naar welvaart. Het lijkt wel of economie

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN

7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN 7 STAPPEN NAAR BEVRIJDING ~ RICHTLIJNEN Stap 1: PROCLAMEREN VAN WAARHEID Proclameer Jezus volbrachte werk van het Kruis = vergeving & herstel. Proclameer Gods liefde, genade, vergeving, bevestiging en

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DANIËL DE GEVANGENE

Bijbel voor Kinderen. presenteert DANIËL DE GEVANGENE Bijbel voor Kinderen presenteert DANIËL DE GEVANGENE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat LES Respect tonen of een lesje leren? Heb je ooit het gevoel dat je niet respectvol of eerlijk werd behandeld? Behandel jij anderen altijd op die manier? Omdat we allemaal Gods kinderen zijn, moeten we

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Resultaten & conclusies onderzoek:

Resultaten & conclusies onderzoek: Resultaten & conclusies onderzoek: Kinderen over armoede en vluchtelingen door Kinderen Goedgekeurd! Er hebben in totaal 50 scholen deelgenomen aan deze enquête. Dit gaat om een 3000-tal leerlingen. 1.

Nadere informatie

Scholen herdenken vermoorde leraar

Scholen herdenken vermoorde leraar ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ZINLOOS GEWELD tekst 26 NOS-nieuws van 16 januari 2004: Scholen herdenken vermoorde leraar Scholen in het hele land hebben om 11.00 uur één minuut stilte in acht genomen

Nadere informatie

Samen eenzaam. Frida den Hollander

Samen eenzaam. Frida den Hollander Samen eenzaam Samen eenzaam Frida den Hollander Tweede editie Schrijver: Frida den Hollander Coverontwerp: Koos den Hollander Correctie: Koos den Hollander ISBN:9789402122442 Inhoud Inleiding 1 Ik ben

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur

Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Embargo tot 18 okt. 2012, 12.30 uur Toespraak van de Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen mr. Corinne Dettmeijer-Vermeulen Ter gelegenheid van de aanbieding van het rapport

Nadere informatie

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8 Ik ben de Hamer Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goedendag! Als

Nadere informatie

Suriname in de kijker

Suriname in de kijker 44 2012 Suriname in de kijker Dit boekje brengt jullie naar een land, ver hier vandaan. Een vliegtuig doet er ongeveer 9 uur over om van Schiphol (in Nederland) naar de hoofdstad Paramaribo te vliegen.

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Een spannend spel loopt verkeerd af

Een spannend spel loopt verkeerd af De strafzaak Een spannend spel loopt verkeerd af Algemene informatie over de rechtszaak in het simulatiespel Ben, Najib en Roos, drie vmbo leerlingen van 15 jaar, hebben de laatste lesuren vrij van school

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Efeziërs 1. Begin van de brief

Efeziërs 1. Begin van de brief Efeziërs 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Efeze 1 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Efeze. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Jullie horen

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 24 augustus 2017 Betreft Beantwoording vragen

Nadere informatie

Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert'

Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert' DOSSIER 4 UUR NIEUWSBREAK Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert' Door: Irene de Zwaan 05/09/13, 16:07 YOUTUBE. Koos van Dam tijdens een optreden in Pauw&Witteman. NIEUWSBREAK

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten

Pizza Verdi. Opdrachtenblad. Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Pizza Verdi Regie: Gary Nadeau Jaar: 2011 Duur: 8 minuten Opdrachtenblad Lesuurpakket Pizza Verdi (thema s: sociale verschillen, stereotyperingen/vooroordelen; verdiepingsopdracht Amerikaanse burgerrechten)

Nadere informatie

Het hiernamaals, het leven na de dood

Het hiernamaals, het leven na de dood Het hiernamaals, het leven na de dood ] الهولندية- [ nederlands - dutch revisie: Yassien Abo Abdillah 2013-1435 الا خرة لياة بعد املوت» بالة اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله 2013-1435 Alle lof behoort

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer

OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer OVERDENKING Wij volgen een leesrooster en daarin staat de tekst uit Deuteronomium aangegeven. Ik heb dat netjes gevolgd. Maar ik heb twee verzen meer gelezen dan eigenlijk stond aangegeven. Die gaan over

Nadere informatie

En vandaag herdenken wij de mensen die voor onze veiligheid de hoogste prijs betaalden.

En vandaag herdenken wij de mensen die voor onze veiligheid de hoogste prijs betaalden. Toespraak minister A. van der Steur, Tuin van Bezinning, 10 juni 2015, Warnsveld. Majesteit, Dames en heren, Vrijheid kan niet bestaan zonder veiligheid. En vandaag herdenken wij de mensen die voor onze

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 WET van 27 mei 1996, houdende regelen met betrekking tot de inrichting, taakomschrijving en organisatie van het Nationaal Leger (Wet Nationaal Leger) (S.B. 1996 no. 27). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

"Reis naar Jeruzalem"

Reis naar Jeruzalem Reis naar Jeruzalem Sabbat Hoe zou jij je voelen als je familie van plan Doe Lees alvast was om te verhuizen naar een plek waar jij nooit Ezra 1-3 en eerder geweest? Bang, opgewonden of beiden? Nehemia

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Informatie 17 december 2015

Informatie 17 december 2015 Informatie 17 december 2015 ARMOEDE: FEITEN EN CIJFERS Ondanks het aflopen van de economische recessie, is de armoede in Nederland het afgelopen jaar verder gestegen. Vooral het aantal huishoudens dat

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Geschiedenisvan Suriname. 1980: de staatsgreep

Geschiedenisvan Suriname. 1980: de staatsgreep Geschiedenisvan Suriname 1980: de staatsgreep De oprichting van de SKM Voor de onafhankelijkheid was de Nederlandse regering verantwoordelijk voor de verdediging van Suriname. Na de onafhankelijkheid moest

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten.

Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten. Kan het anders? (Uit: Kompas) Dit is een rollenspel dat de volgende thema s behandelt: geweld tussen individuen, pesten. Behandelende onderwerpen het recht veilig in vrijheid te leven het recht op respect

Nadere informatie

Ronde Indonesië. De antwoorden

Ronde Indonesië. De antwoorden Ronde Indonesië De antwoorden 1 INDONESIE Vraag 1) Indonesië is het land met: #a. de meeste moslims. b. op één na de meeste moslims. c. op twee na de meeste moslims. Volgens cijfers uit 2010 heeft Indonesië

Nadere informatie

Gemeente van Christus, mensen van God,

Gemeente van Christus, mensen van God, Gemeente van Christus, mensen van God, Het lijkt vanmorgen over kloven te gaan, kloven tussen mensen. Mensen die niet meer bij elkaar kunnen komen, die elkaar niet meer kunnen bereiken. Geen weg meer terug,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175

Rapport. Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 Rapport Datum: 22 augustus 2007 Rapportnummer: 2007/175 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat ambtenaren van het regionale politiekorps Limburg-Noord: - niet hebben gereageerd op een melding van verzoekers

Nadere informatie

Uitleg schilderij met kruis en rozen. Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk.

Uitleg schilderij met kruis en rozen. Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk. Uitleg schilderij met kruis en rozen. Waarom EEN WIT KRUIS, de kleur van reinheid? Alleen door het offer van Jezus Gods enig geboren zoon, is er genade en vergeving en een nieuwe start mogelijk. Door het

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje b Bijlage VMBO-KB 2008 2 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje 800045-2-736b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Reclame voor fietsrijlessen voor vrouwen (1896). bron 2 Op de

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren

Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Hoe beleven leerlingen de rechtsstaat? Workshop: rechtsstaat in de les; leerlingen activeren Rollenspel Befje op Befje af Hoger Lager Dilemma s Hoe lossen we dit op? Opgepakt, wat dan? Rechtenteller Landenspel

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz De bedoeling 2.2. De werkelijkheid

2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz De bedoeling 2.2. De werkelijkheid Inhoudsopgave 1. Misdaad en straf blz. 3 2. Straf: de bedoeling en de werkelijkheid blz. 4 2.1. De bedoeling 2.2. De werkelijkheid 3. Vrijheid na detentie blz. 5 3.1. Recidive, eens een boef altijd een

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 9.00 11.00 uur GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Gebruik het bronnenboekje. Dit examen bestaat uit

Nadere informatie

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten

ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND. Samenvatting van belangrijkste uitkomsten ANALYSIS van interviews met dak- en thuisloze jongeren NEDERLAND 1. 17 interviews 2. Leeftijd van 16 tot 25 3. 59% was jongen en 41% meisje Samenvatting van belangrijkste uitkomsten 4. 41% noemen als etniciteit

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie