Profiel van onze donateurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profiel van onze donateurs"

Transcriptie

1 Donateurs van Alpha Nederland over hun motivatie om te geven pagina 1 van 6 Profiel van onze donateurs Wie geven aan Alpha Nederland? Wat motiveert hen? Een aantal donateurs aan het woord. Alpha legt het christelijk geloof geweldig helder uit Peter doet jaarlijks een periodieke schenking 1. Op welke manier ben je betrokken geraakt bij Alpha Nederland? Eind jaren negentig werd ik evangelisatieouderling. Ik zocht toen naar een geschikte manier om die functie in te vullen. De Alpha-cursus bleek een geschenk uit de hemel. In 1998 startten we de eerste cursus en nog altijd geven we met veel enthousiasme Alpha en Alpha Youth. 2. Waarom geef je jaarlijks aan Alpha Nederland? Alpha legt het christelijk geloof geweldig helder uit. Ik zie steeds opnieuw dat dit de deelnemers en leiding werkelijk raakt. Alpha is ongedwongen, ontspannen en gezellig. Binnen tien weken bouw je een goede band op met vaak onbekende mensen. Je praat over onderwerpen die hen bezighouden en raken. Dat vind ik waardevol. 3. Welke bijdrage levert de cursus volgens jou aan kerk en maatschappij? Van nadenken over relevante zaken in het leven is nog nooit iemand geestelijk armer geworden. Alpha biedt mensen die zoeken naar een doel en richting in hun leven houvast. We hebben met Alpha een geweldig instrument van God gekregen. 4. Wat is jouw (financiële) wens voor Alpha Nederland? Dat iedereen die met deze cursus in aanraking is gekomen dat op waarde weet te schatten. En dat ook financieel doorvertaalt naar een gift aan Alpha. Toen ik erachter kwam dat Alpha financieel echt moet sprokkelen, besloot ik Alpha te steunen Annelien is een jonge vrouw die jaarlijks een bedrag overmaakt 1. Op welke manier ben je betrokken geraakt bij Alpha? Ik ken Alpha al jaren van gezicht, maar ik voelde me er pas echt bij betrokken toen een vriendin enthousiast vertelde over wat Alpha betekent voor mensen. Ik heb zelf via mijn kerk twee Alphacursussen begeleid. Inmiddels zijn Alpha en ik dus goede vrienden geworden.

2 Donateurs van Alpha Nederland over hun motivatie om te geven pagina 2 van 6 2. Waarom geef je aan Alpha? Ik vond Alpha er altijd redelijk gelikt uitzien en had op de een of andere manier de indruk dat het een vrij commercieel clubje was met voldoende centjes. Toen ik erachter kwam dat Alpha de prijzen laag houdt om laagdrempelig te kunnen zijn en financieel echt moet sprokkelen om voldoende geld bij elkaar te krijgen, besloot ik Alpha te steunen. 3. Waarom kies je ervoor om in Alpha te investeren? Ik vind het mooi dat Alpha kwalitatief hoogwaardig materiaal aanbiedt voor een lage prijs. Het doel en het enthousiasme van Alpha spreken me aan. 4. Wat spreekt je nog meer aan in Alpha? Ik heb gezien hoe mensen kunnen veranderen door de Alpha-cursus en dat God door deze cursussen heen werkt. 5. Welke bijdrage levert de cursus volgens jou aan kerk en maatschappij? Ik heb vooral heel waardevolle veranderingen gezien op menselijk niveau. Dat is al een wonder op zichzelf. Daarnaast is het een waarheid dat wanneer mensen veranderen en groeien naar Gods beeld, de omgeving onvermijdelijk de vruchten daarvan gaat plukken. 6. Wat is je (financiële) wens voor Alpha? Ik vind dat Alpha al heel goed bezig is. Toen ik een Youth Alpha leidde, merkte ik dat de belevingswereld van jongeren heel snel verandert. Dat geldt natuurlijk ook voor de gewone Alphacursus. Ik wens Alpha toe dat er ruimte is om het materiaal goed up-to-date te houden en in te haken op hedendaagse ontwikkelingen. 7. Wat wil je nog kwijt? Neem zelf ook (weer) eens deel aan een Alpha-cursus, als deelnemer of begeleider. Of aan een (Pre)Marriage course. Het sociale aspect, het luisteren en meeleven met elkaar, gecombineerd met het samen zoeken van God maakt het keer op keer weer heel erg waardevol. We vinden het belangrijk dat de Alpha-teams goed getraind en ondersteund worden en dat kost natuurlijk geld Een echtpaar dat al een paar keer anoniem een groot bedrag aan Alpha heeft geschonken. 1. Op welke manier zijn jullie betrokken geraakt bij Alpha? In 2001 werd bij ons het verlangen geboren om mensen in onze omgeving met het Evangelie in aanraking te brengen. We bleken niet de enigen! We kwamen in aanraking met andere christenen die net begonnen waren met het opzetten van een Alpha-cursus. We vonden het een geweldig programma dat naadloos aansloot bij ons verlangen. 2. Geven jullie nog steeds zelf een Alpha-cursus? Nee, inmiddels geven we geen Alpha-cursus meer omdat het ons aan tijd ontbreekt, maar we blijven wel graag betrokken.

3 Donateurs van Alpha Nederland over hun motivatie om te geven pagina 3 van 6 3. Waarom kozen jullie ervoor om in Alpha te investeren? Omdat we Alpha een warm hart toedragen! We hebben de afgelopen tien jaar veel tijd geïnvesteerd in Alpha, dat lukt nu helaas niet meer. Daarom hebben we besloten om Alpha financieel te steunen. We vinden het belangrijk dat er veel nieuwe cursussen bijkomen en dat de Alpha-teams goed getraind en ondersteund worden en dat kost natuurlijk geld. 4. Wat spreekt jullie aan in Alpha? De openheid! Tijdens een goed gesprek mogen we open vertellen over wie God voor ons is zonder dat we zelf mensen hoeven te overtuigen. En natuurlijk de gezelligheid tijdens het eten. Je schuift bij vreemde mensen aan, het eten is heerlijk, de sfeer is goed en het kost niets! Dat is heel bijzonder in deze maatschappij. 5. Welke bijdrage levert de cursus volgens jullie aan kerk en maatschappij? We geloven dat onze samenleving mensen nodig heeft met een Bijbelse visie. En door de Alphacursus komen mensen op een leuke manier in aanraking met die visie. Ze ontdekken dat geloven niet saai is én dat het richting geeft aan je leven. Dat komt de maatschappij zeker ten goede. Onze wens is dat alle kerken die met Alpha werken verantwoordelijkheid nemen voor de goede landelijke ondersteuning. Een collecte voor Alpha is meer dan passend Gerard en Tineke steunen ons maandelijks met een vast bedrag 1. Op welke manier zijn jullie betrokken geraakt bij Alpha? Al jaren zijn wij betrokken bij landelijke en plaatselijke evangelisatie. Gerard maakte de introductie van de Alpha-cursus in Nederland van dichtbij mee; een groot voorrecht! En in onze eigen kerk is hij de Alpha-cursus gaan geven. 2. Waarom geven jullie aan Alpha? Een goed team dat toegewijd meewerkt aan de Grote Opdracht verdient ondersteuning. Als je de landelijk werkers meemaakt bij de trainingen wil je dat dit doorgaat. 3. Waarom kiezen jullie voor periodieke giften? Dat is gemakkelijk, dan vergeten we het niet. 4. Wat spreekt jullie aan in Alpha? De eenvoudige en heldere uitleg van het Evangelie aan de hand van de Persoon en het leven van Jezus. Hoofdstuk 1 gaat daar direct over. Opvallend duidelijk, maar niet arrogant. Alpha zet mensen aan het denken en raakt het hart. 5. Welke bijdrage levert Alpha volgens jullie aan kerk & maatschappij? De Alpha-cursus zorgt ervoor dat evangelisatie door de eigen gemeenteleden gedaan wordt. Er worden meestal geen sprekers ingehuurd. Mensen leren als team het evangelie door te geven. De

4 Donateurs van Alpha Nederland over hun motivatie om te geven pagina 4 van 6 één houdt het praatje, de ander kookt, de volgende bidt. Dit is gemeenteopbouw terwijl je uitdeelt; een prachtig groeipad voor iedereen! En de mensen die Jezus leren kennen, bloeien op tot mensen die meer oog krijgen voor de ander, voor gerechtigheid en de schepping. Ze worden een zegen voor hun gezinnen, bedrijven, clubs en teams. 6. Wat is jullie (financiële) wens voor Alpha? Dat alle kerken die met de Alpha-cursus werken verantwoordelijkheid nemen voor de goede landelijke ondersteuning. Een collecte voor Alpha is meer dan passend. 7. Wat willen jullie verder nog kwijt? We hebben mensen van alle leeftijden tot geloof zien komen op Alpha; mensen van 20, 30, 40, 50 en 60 jaar. In de laatste groep hoor je dan wel: Wat jammer dat ik zoveel jaar zonder de Here Jezus heb geleefd! Dat geeft te denken en te danken natuurlijk! Die eigentijdse vrije manier van marketing waar je niet omheen kon is ons bijgebleven Hans en Jeannette hebben met hun grote gift de Alpha-campagne mogelijk gemaakt. De Alpha-campagne is de jaarlijkse landelijke promotie van de Alpha s die overal in het land gegeven worden. 1. Op welke manier zijn jullie betrokken geraakt bij Alpha? Wij kwamen op verschillende manieren met Alpha in aanraking. Bij ons in de buurt is een aantal enthousiaste Alpha-groepen. Eén hiervan is geïnitieerd door een goede vriend van ons en we horen altijd mooie verhalen. Toen in het Nederlands Dagblad een bericht verscheen dat Alpha 2009 had afgesloten met een relatief groot tekort, hebben we contact gezocht met Alpha. 2. Waarom geven jullie aan Alpha? Omdat Alpha een laagdrempelige methode is om zoekende mensen met elkaar, maar vooral met Degene die iedereen nodig heeft, in contact te brengen. Alpha is interkerkelijk en niet gebonden aan welke denominatie dan ook. Een tweede aspect van Alpha dat we erg belangrijk vinden en dat ons inziens eigenlijk automatisch met het christen-zijn verbonden moet zijn is het sociale aspect. Samen eten en samen spreken. 3. Wat spreekt jullie aan in Alpha? Zie 2. En de eigentijdse aanpak. 4. Waarom investeren jullie in de Alpha-uitnodiging? Tijdens onze gesprekken met Alpha Nederland over het gat van 2009, gaven we aan dat we graag wilden meehelpen om Alpha weer op de kaart te zetten. Wat ons van een paar jaar geleden is bijgebleven, is de eigentijdse, vrije manier van marketing waar je niet omheen kon. Alpha op de bus, Alpha op treinstations, enz. In de gesprekken bleek dat de behoefte van weer zo n grote campagne bij Alpha-cursus Nederland bovenaan de prioriteitenlijst stond. En als dat (financieel) is ingevuld, is het ook makkelijker om voor andere noodzakelijke acties fondsen te werven, denken we.

5 Donateurs van Alpha Nederland over hun motivatie om te geven pagina 5 van 6 5. Welke bijdrage levert Alpha volgens jullie aan kerk & maatschappij? Als je er als kerkgenootschap open voor staat, is Alpha een hele laagdrempelige manier om mensen in contact te brengen met de Boodschap. En niet alleen dat maar het geeft ook een platform om mensen weer gewoon mens te laten zijn in een groep, waar iedereen zijn of haar twijfels en vragen kan uiten en bespreken. Daardoor kan er op kleine schaal weer onderling contact gelegd worden in onze maatschappij. Alpha creëert verbondenheid. 6. Wat is jullie (financiële) wens voor Alpha? Alpha is al behoorlijk een begrip geworden. We hopen dat Alpha door deze nieuwe boost en landelijke campagne nog meer aandacht krijgt. En dat degenen die ruime middelen hebben gekregen van de Gever ook hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Dat hoeft echt niet alleen in het groot. Het was voor ons een wat negatieve verrassing dat er op zo n feitelijk berichtje in het Nederlands Dagblad zo weinig response kwam. Geld is geen bezit, maar een middel dat we allemaal maar in bruikleen hebben gekregen. Zet het daarom in voor de ontwikkeling van Gods plan met de wereld! 7. Wat willen jullie verder nog kwijt? We hopen dat veel Alpha-teams aanhaken bij de landelijke campagne en dat veel gemeenteleden vrijmoedig hun familie, vrienden en collega s uitnodigen voor een Alpha-cursus. Alpha had zo n grote impact op ons dat we nu nog spreken over de tijd voor en na Alpha Twee gevers 1. Wie zijn jullie en wat doen jullie? Wij zijn de eigenaren van een interim-managementbureau. Onze klanten bevinden zich voornamelijk in het onderwijs. We leveren tijdelijk management op directieniveau en voor projecten zoals fusies, saneringen, verbeteren bedrijfsvoering, e.d. 2. Op welke manier zijn jullie betrokken geraakt bij Alpha? Wij hebben allebei de Alpha-cursus gevolgd, inmiddels alweer jaren geleden. Je wordt door de cursus even stilgezet om na te denken over je eigen leven en je relatie met God. Het had zo n grote impact dat we nu nog spreken over de tijd voor en na de Alpha-cursus. 3. Waarom zijn jullie aan Alpha gaan geven? Het is een fantastisch instrument om mensen (opnieuw) in aanraking te brengen met het evangelie en de liefde van God te laten ervaren. Het is ook zo geweldig dat dit werk door zoveel vrijwilligers wordt gedaan. Die verdienen een steuntje in de rug. Alpha zou zich geen zorgen moeten hoeven te maken over de financiën. 4. Wat spreekt jullie aan in Alpha? Dat de cursus met een relatief eenvoudige formule en een heldere boodschap zo n enorme impact kan hebben op het leven van mensen. Hapje eten, kort verhaaltje, beetje discussie. Dat lijkt het te zijn. Maar er moet meer zijn als je kijkt naar de resultaten. God zelf is aan het werk. Keer op keer.

6 Donateurs van Alpha Nederland over hun motivatie om te geven pagina 6 van 6 5. Welke bijdrage levert Alpha volgens jullie aan de kerk & maatschappij? Alpha geeft vernieuwing in de kerken. De kussens worden opgeschud, we gaan weer op een frisse manier met ons geloof om. Het zet de kerk ook weer aan het denken over haar missionaire opdracht. Daarnaast brengt Alpha vernieuwing in de maatschappij door ook te werken onder studenten, gevangenen, ondernemers e.d. De spin-off hiervan onder de mensen die God nog niet kennen is enorm, zoutend zout zijn in deze wereld. 6. Wat is jullie (financiële) wens voor Alpha? Natuurlijk dat Alpha zich geen zorgen hoeft te maken over de financiën. Maar bovenal is onze wens dat het netwerk zich uitbreidt en dat de toestroom naar de Alpha-cursus de komende jaren sterk mag groeien. 7. Wat willen jullie verder nog kwijt? Fix your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim, in the light of His glory and grace.

en plannen INTERVIEW

en plannen INTERVIEW 2014 en plannen 2015 INTERVIEW 1 Voorwoord Jaarverslag 2014 Dankbaarheid, groei en toekomst zijn drie kernwoorden die CBMC 2014 kenmerken. Dankbaarheid voor alles wat we in CBMC van God hebben ontvan-

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131

Themagids Stichting Dark & Light Giro 131 Themagids Voor Kerken, gespreksgroepen en zondagsscholen een uitgave van Stichting Dark & Light Over blindheid in ontwikkelingslande n vanuit Bijbels persp ectief Giro 131 Veenendaal maak zichtbaar verschil

Nadere informatie

Alpha-uitnodiging. Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting

Alpha-uitnodiging. Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting Alpha-uitnodiging Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting Inhoudsopgave Inleiding 3 Beoordeel de kwaliteit van je Alpha-cursus 4 Volg een landelijke training 6 Organiseer een lokale teamtraining 7

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk

Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk Ebook In 6 stappen naar een succesvolle praktijk 2014 Rose Jansen Create Beste ambitieuze therapeut, Hoe zorg je als therapeut voor een succesvolle, welvarende praktijk? Ik kan je 1 ding vertellen: gewoon

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

Alpha - Students handleiding

Alpha - Students handleiding Alpha - Students handleiding 1 Inhoud 2 Visie Gaaf dat je aan de slag gaat met Alpha - Students! Supermooi dat je jouw vrienden en anderen op de universiteit en hogeschool kennis wil laten maken met Jezus.

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Gefeliciteerd, u heeft goud in handen!

Gefeliciteerd, u heeft goud in handen! Gefeliciteerd, u heeft goud in handen! Met dit unieke materiaal kunt u kinderen helpen hun geloof onder woorden te brengen en toe te passen in het leven van iedere dag. Vanuit onze visie en expertise zijn

Nadere informatie

ELEMENTAIR LEIDERSCHAP

ELEMENTAIR LEIDERSCHAP ELEMENTAIR LEIDERSCHAP leiderschap in Nederland 2011 Hoe eenvoudig een systeem kan zijn en leiderschap een fundamentele wending kan geven Wanneer ben ik als leider in mijn element? antwoord van een Goeroe

Nadere informatie

Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk.

Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk. Wat een kopje illy koffie mij leerde over geluk. Bereik een Fablife in 7 levels. 2014 Fablife VOF 1 Anastasia - Left outside alone And I wonder if you know How it really feels To be left outside alone

Nadere informatie

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap.

Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zou het zo simpel zijn? Zonnehuizen investeren in zorggemeenschap. Zorggemeenschap. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Wanneer we het hebben over een gemeenschap als samenleving, dan weet iedereen precies

Nadere informatie

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS LESBRIEF 4 Docenten LESBRIEF 4 - DOCENTENHANDLEIDING - WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS Netwerken en loopbaanleren Vanaf onze geboorte behoren we tot een groep, ons sociaal netwerk. Ons netwerk bouwt

Nadere informatie

Een ebook voor het aantrekken van cliënten door online marketing op een liefdevolle manier in te zetten

Een ebook voor het aantrekken van cliënten door online marketing op een liefdevolle manier in te zetten ONLINE MARKETING VOOR THERAPEUTEN Een ebook voor het aantrekken van cliënten door online marketing op een liefdevolle manier in te zetten een publicatie van Create Coaching en websitesvoortherapeuten.com

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk.

Eén maar anders. Haarlemse eenheid in verscheidenheid. Dan is anders zijn niet meer onze zwakte, maar juist de kracht van de kerk. infobulletin - jaargang 8 - februari 2013 Eén maar anders In dit Infobulletin geven we uitgebreid aandacht aan een boek dat onlangs is verschenen bij Uitgeverij Ark Media. Natuurlijk omdat het een boek

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 De EGS is een betrokken en enthousiaste groep mensen met een passie voor Jezus. We zijn een actieve gemeente en soms is het goed om een pas op de plaats te maken,

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

kwaliteit van leven E-inclusie, hoe organiseer je dat?

kwaliteit van leven E-inclusie, hoe organiseer je dat? E-inclusie, hoe organiseer je dat? Door ICT meer kwaliteit van leven Als je ICT effectief inzet bij de ondersteuning van cliënten, vergroot je hun kwaliteit van leven aanzienlijk. Het zorgt voor meer eigen

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat!

PREEK DOOR DE WEEK. Wat Hij u ook zegt, doet dat! PREEK DOOR DE WEEK Wat Hij u ook zegt, doet dat! 8e jaargang, nr. 10, week 11 11 maart 16 maart 2013 maandag 11 maart 2013 Wat Hij u ook zegt, doet dat! Maar wat zegt Hij? Daarop sprak zijn moeder de bedienden

Nadere informatie

Vo or pubers met power

Vo or pubers met power 1 Vo or pubers met power Puber Power. Niet voor niets is dat de titel van dit boek. Of je het nu wilt of niet, de pubertijd is een heel bijzondere tijd. Het is een tijd waarin je begint te ontdekken wie

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie