Imagine... Keep in touch > NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan"

Transcriptie

1 Etnastraat Reduitlaan 2008 Sibeliuslaan Mgr. Hopmansstraat Karnemelkstraat Stappegoorweg Imagine... Sibeliuslaan NHTV Alumni Magazine Archimedesstraat Haagweg Keep in touch > NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) Discover your world >

2 Colofon Realisatie IMAGINE is een uitgave van NHTV internationale hogeschool Breda. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder vooraf - gaande schriftelijke toestemming van NHTV Breda. Redactieadres NHTV internationale hogeschool Breda Marketing en communicatie Postbus DX Breda T Projectmanagement Mireille Visser-Benschop NHTV Hoofd- en eindredactie Maaike Dukker- t Hart NHTV Tekst en portretfotografie Margot Meijer Belicht s, Facts & Figures en Keep in touch! Mireille Visser-Benschop NHTV Vertaling Esther Leijten-Kupers NHTV Vormgeving Waldo van Bokhoven BOWfor Druk Graphic Business Services BV Foto s Arno van der Linden, No-Point Studio's, - sascargo.com, sxc.hu, leonardo.com en archief NHTV Wie, wat, waar...? Waar kwamen jouw studie - genoten terecht? Wat houdt hen bezig en hoe denken zij terug aan NHTV? Lees het op de academiepagina s! Who, What, Where...? Where did your former classmates end up? What are they doing and how do they remember NHTV? Read more on the Academy pages! s Meer dan 40 jaar vraagt om milestones. Je vindt ze in dit eerste nummer van Imagine, het magazine voor afgestudeerde NHTV-ers, maar ook NWIT-ers en VAT-ers. Hoe was het toen, waar staan we nu? Verder zie je vooral gezichten. Je kent ze of niet. In beide gevallen is het leuk het verhaal erbij te lezen. Misschien heb jij ideeën voor Imagine 2009? Mail dan naar In more than 40 years, a lot of milestones were passed. You will find them in this first issue of Imagine, the magazine for alumni from NHTV, but also NWIT and VAT. How was it then and where are we now? Apart from that, you will mainly get to see faces. You either know them or you don t. Whatever the case, it will be interesting to read the stories that go with the faces. Perhaps you have suggestions for Imagine 2009? Please them to Contents Bevlogen Ze draaien al even mee en zijn nog steeds gedreven. Vier NHTVmedewerkers over toen en nu op pagina 2 t/m 4. En een interview met oud-directeur Theo Bodewes op pagina 11. Passionate They have worked here for quite a while now and are still passionate as ever. Four NHTV employees reminisce on the past and catch up on the present on pages 2 through 4. And an interview with ex-director Theo Bodewes on page 11. Grensverleggend NHTV verlegt grenzen. Zowel geografisch als inhoudelijk. Lees alles over internationalisering en imagineering op pagina 16 en 17. NHTV stretches boundaries Both geografically and academically. Read all about Internationalisation and Imagineering on pages 16 and 17. Durf en uitdaging Durf op pagina 10, een column van Jan Lokhoff, hoofdredacteur van Reisrevue. En uitdaging op pagina 20, in het artikel van Paul Nouwen van de Procesgroep Anders Betalen voor Mobiliteit. Guts and Challenge Guts on page 10, a column by Jan Lokhoff, General Editor of Reisrevue magazine. A challenge on page 20, in the article by Paul Nouwen of the Procesgroep Anders Betalen voor Mobiliteit (Process Group concerned with Paying Differently for Mobility). Reconnect! Beste afgestudeerden, In 2006 vierden wij het veertigjarige bestaan van onze hogeschool en velen van u bezochten de reünie Re-connect! Daar bleek duidelijk dat er behoefte is de band tussen NHTV en afgestudeerden te intensiveren. Zie hier, een blad speciaal voor onze alumni. De hogeschool verandert en vernieuwt, maar we staan nog steeds met twee voeten in de praktijk. Onze belangrijkste opdracht is en blijft het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan Nederlandse en buitenlandse studenten, maar we willen onze kennis en ervaring ook delen met de praktijk. En die praktijk bent u. De band tussen het werkveld en NHTV komt op verschillende manieren tot uiting. NHTV heeft leerbedrijven waarin studenten werken aan opdrachten vanuit het werkveld. Natuurlijk zijn er de vele stagiair(e)s en afstudeerders die door u worden begeleid, maar ook is er contact over vragen en problemen die in het werkveld spelen en om antwoord en oplossing vragen. Onder de naam NHTV.NXT hebben we een apart kennisluik geopend waardoor uw vraag op de juiste plaats binnen de organisatie terechtkomt. Speerpunten uit onze strategie zijn imagineering en internationalisering. Deze twee grensverleggende thema s lopen als een rode draad door alle activiteiten van NHTV. In het najaar verzorgt NHTV hierover een congres en uiteraard bent u van harte uitgenodigd. We zijn op weg naar de academische statuur. De Universiteit van Tilburg stopt in 2009 met de wetenschappelijke bachelor vrijetijds - wetenschappen en het is de bedoeling dat NHTV deze voortzet. Samen met Wageningen Universiteit bereiden we de start voor van de wetenschappelijke bachelor toerisme. Verder kijken we kritisch naar ons aanbod aan geaccrediteerde masteropleidingen, waarbij de wensen van afgestudeerden, van u dus, en de ontwikkelingen in het werkveld sterk bepalend zijn. U ziet, de dynamiek is gebleven en ondanks groei en verbreding zijn de kernwaarden van de hogeschool overeind gebleven. Wij zijn trots op uw waardering, op uw belangstelling voor ons reilen en zeilen en op uw enthousiasme om op tal van manieren betrokken te blijven bij ons instituut. Juist door die bijzondere band tussen u en ons heeft NHTV kunnen uitgroeien tot een instelling van (inter)nationale naam en faam. Daar ligt ook de kracht voor uw en onze toekomst. Rest mij u heel veel leesplezier te wensen en wellicht, zoals dat heet, de schrik der herkenning te ondergaan. In 2006 we celebrated the 40th anniversary of our institute and many of you attended the Re-connect! reunion. At this reunion, it clearly turned out that there is a need to forge closer ties between NHTV and its graduates. And behold a magazine especially for our alumni. The institute is going through changes and innovations, but we still have our feet firmly planted in practice. Our chief responsibility is and always will be the delivery of high-quality education to Dutch and foreign students, but we also want to share our knowledge and experience with the professional community. And the professional community, that is you. NHTV s ties with the industry are manifested in several ways. NHTV boasts student-run enterprises in which students carry out assignments for real clients. Of course, there are the many students on work placements and graduation projects who are supervised and coached by you, but there are also contacts about questions and problems that occur in the industry and call for answers and solutions. Under the name of NHTV.NXT we have set up a knowledge counter to ensure that your question gets to the right place within the organisation. Spearheads in our strategy are imagineering and internationalisation. These two boundary-stretching themes constitute the connecting thread running through all of NHTV s activities. In the autumn NHTV will be organising a conference on each theme, which, of course, you are warmly invited to attend. NHTV is currently striving to achieve academic stature. The University of Tilburg will discontinue its Bachelor in Leisure Studies in 2009, and the intention is for NHTV to take up the baton. Together with Wageningen University we are preparing the start of a Bachelor programme in Tourism. We are critically reviewing our accredited Master programmes, taking the wishes of our graduates - of you - and the developments in the industry as a guiding principle. As you can see, NHTV s dynamism is still alive, and despite growth in both size and diversity, we managed to retain the core values of our institute. We are proud of your appreciation, of your interest in our organisation, and of your enthusiasm for staying involved in our institute in numerous ways. It is precisely because of this special relationship between you and us that NHTV was able to evolve into an institute of national and international renown. That is also where the strength lies for both your and our future. Now it only remains for me to wish you great reading pleasure, in which you will probably experience the surprise of recognition, as it is termed. Hans Uijterwijk, voorzitter College van Bestuur Chairman of the Executive Board Tourist Officer Een school die opleidt tot Toerist Officier. Dat is in 1963 het idee van de heer Sliepen, directeur van de Bredase VVV. Er moest een nationaal wetenschappelijk instituut komen dat zou bestaan uit een researchafdeling en een opleiding. Omdat de school nieuw van opzet is, wordt het lesmateriaal vooral verkregen door eigen research. A school that trains students to become Tourist Officers. That is Mr Sliepen s - director of the Breda Tourist Information Office - original idea in A national scientific institute is to be founded, consisting of a research department and a training centre. As this school is new of its kind, educational material is mainly obtained through its own research efforts. Pierre Huilmand Doc Reichert Frans Hanckmann VAT De Verkeersakademie Tilburg start in 1972 met 90 studenten, 9 medewerkers en 1 opleiding. Verkeerskunde dus. Het VAT is vernieuwend in haar opleiding Verkeerskunde door techniek, mens en maatschappij te laten samengaan. Het onderwijs is modern opgezet met veel projecten en praktijk in de opleiding. In 1978 krijgt de VAT er de opleiding Ruimtelijke ordening en planologie bij. En in 1980 volgt Logistiek en technische vervoerskunde. Traffic Academy Tilburg (VAT) starts in 1972 with 90 students, 9 employees and 1 study programme: Traffic Management. The Traffic Management programme is innovative in that it interweaves technology, man and society. The curriculum is very modern, comprising many projects and practical elements. The study programme in Urban and Rural Planning is added to the Traffic Academy in 1978, followed by the Logistics and Transport Management study programme in

3 Deze ervaren rotten staan nog steeds fris in het vak. Vier NHTV-medewerkers over vroeger en nu. Ken je ze nog? These old hands are still vigorously active. Four NHTV employees reminisce on the past and catch up on the present. Do you remember them? Personeel! Het NWIT startte in 1966 met 12 medewerkers. De VAT startte zes jaar later met 9 medewerkers. Op 31 december 2007 stond de teller op 614 medewerkers (478,75 fte). Ook leuk om te weten: m/v > 288/326. Personnel! NWIT started in 1966 with 12 employees. VAT started six years later with 9 employees. By 31 December 2007, the total employee number had grown to 614 ( FTEs). Another interesting fact: m/f > 288/326. Maarten van Rijn Docent logistiek In dienst sinds: 1979 Ik ervaar op NHTV enorm veel vrijheid. Als je een kant op wilt en je gáát ervoor, dan krijg je de ruimte. Ik denk dat dat uniek is. Deze foto is gemaakt in 1991 op de Verkeersakademie Tilburg (VAT). Ik was propedeusecoördinator en docent lichamelijke opvoeding. Dat vak was toen voor iedereen verplicht. Met onder andere een master - studie op het gebied van kwaliteitsmanagement heb ik me vakinhoudelijk omgeschoold. Ik vind het geweldig werk. De studenten zijn jong en eigenwijs en je ziet ze groeien. Daar krijg ik energie van. We geven ze een gereedschapskist mee waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen in het werkveld. En dat lukt: 100% van de afgestudeerden vindt werk in hun richting. Lecturer in Logistics Employed since: 1979 I experience an enormous degree of freedom at NHTV. If you want to pursue a certain career path, and really go for it, you are given every opportunity to do so. I think that this is rather unique. This photo was taken in 1991 at the Traffic Academy in Tilburg (VAT). I was coordinator of the propaedeutic phase and gym teacher. Physical education was a compulsory subject for everyone at that time. I took retraining in quality management by means of a Master programme. I enjoy my job immensely. The students are young and self-willed and you see them grow. That gives me energy. We provide them with a tool kit which enables them to operate independently in the industry. And it works: 100 % of our graduates find jobs in their fields. Door de wol geverfd Our Seasoned Pros Nicoline de Heus Docent interculturele communi catie In dienst sinds: 2000 Iets is niet altijd wat het lijkt. We hebben allemaal een visie op het leven en we denken vaak dat dàt de waarheid is. Mijn missie is studenten iets van de rijkdom van andere culturen mee te geven en ze te laten ervaren dat onze Westerse opvattingen niet de enige juiste zijn. De foto is gemaakt tijdens een studiereis naar Ierland in Ik studeerde toen zelf aan NHTV. Er is sindsdien veel veranderd, de hogeschool is continu in beweging. Het onderwijs is internationaler en nog meer op de praktijk gericht. De droom van de student staat centraal en er wordt met passie gewerkt. Maar dat was vroeger ook al zo, denk ik. Passie is voor mij een absolute voorwaarde! Lecturer in Intercultural Communi cation Employed since: 2000 Things are not always what they seem. We all have a vision of life, which we tend to think of as the ultimate truth. My mission is to provide students with a deeper appreciation of the richness of other cultures and to have them experience that our Western views are not the only right ones. The photo was taken during a field trip in Ireland in At that time, I was studying at NHTV myself. A lot has changed since then, the institute is constantly in motion. Education has become more inter - national and even more practice-oriented. The student s dream takes a central place and everybody works with passion. But that is no different from the past, I think. To me, passion is an absolute must! Jeroen Vinkesteijn Docent marketing In dienst sinds: 1995 Deze foto is gemaakt in Ik zat toen in de propedeuse van het NWIT. Ongelooflijk, er mocht gewoon in de klas worden gerookt! Ik heb na mijn afstu - deren bij verschillende toeristisch-recreatieve bedrijven gewerkt, waaronder Teletravel en ANWB. Toen ik bij NHTV ging werken, dacht ik dat doe ik een paar jaartjes, maar er zijn nog steeds veel uitdagingen! We zijn bijvoorbeeld bezig met een virtuele managementgame die ieder jaar gespeeld zal worden door twee opleidingen van NHTV en drie buitenlandse partnerhogescholen. Een internationale competitie dus. In de game simuleren we de praktijk. De student leert beslissingen te nemen en deze te beargumenteren. Ja, er is veel veranderd sinds het computerloze NWIT uit 1980! Lecturer in Marketing Employed since: 1995 This photo was taken in At that time, I was in my propaedeutic year at NWIT. Unbelievably, by today s standards, we were allowed to smoke in class! After I graduated, I worked at several tourism-recreational businesses, including Teletravel and ANWB. When I took up my job at NHTV, I thought it would only be for a couple of years, but there are still many challenges, even today! For instance, we are working on a virtual management game that will be played every year by students from two academies of NHTV and three foreign partner institutions. In other words, an international competition. In this game, we simulate practical scenarios. Students learn to make decisions and to substantiate these decisions. Yes, a great many changes have definitely occurred since the computerless NWIT from 1980! 2 Student figures NHTV 2008 Number of graduates Number of bachelor students 31 December 2007 Tourism % 2397 Leisure % 1699 Digital entertainment 148 1% 803 Hotel 213 1% 461 Facility 142 1% 451 Urban Development, Logistics & Mobility % 802 Total % 6613 Project Director Academisation Academy for Tourism Strategic Centre for Internationalisation Academy for Digital Entertainment Strategic Professorships Academy for Urban Development, Logistics and Mobility Executive Board Academy of Hotel/Facility Management Participation Council (Management) Support Services Academy for Leisure College van Bestuur - Hans Uijterwijk, voorzitter - ir. Nico van Os Projectdirecteur academisering - drs. Jan Bergsma Strategisch centrum internationalisering - drs. Koert de Jager, directeur Strategische lectoraten - Imagineering, drs. Diane Nijs - Cross-Cultural Understanding, dr. Vincent Platenkamp Academies - Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit, Leo Kemps, directeur - Academie voor toerisme, Wicher Meijer, directeur - Academy for Digital Entertainment, drs. Frank Peters, directeur - Academy for Leisure, drs. Ger Pepels, directeur - Academy of Hotel/Facility Management, drs. René Hermans, directeur

4 Door de wol geverfd Our Seasoned Pros Cor Aben Evenementorganisator In dienst sinds: 1976 Mijn leukste herinnering? Geen idee! Dat zijn er wel 100! Feesten, toneel, cabaret, reizen en niet te vergeten de introducties. Allemaal even leuk. Deze foto is gemaakt tijdens een studiereis in Natuurlijk is er veel veranderd in de 32 jaar dat ik hier werk. NHTV is enorm gegroeid en het is allemaal professioneler geworden. Als ik al die opleidingen en locaties zie, ben ik best trots dat ik hier een klein steentje aan heb bijgedragen. Overigens is met de groei de sfeer niet veranderd. Ik voel me hier thuis en werk graag met studenten. Het zijn echte sfeermakers. Mijn pensioen is in zicht, maar daar ben ik nog helemaal niet aan toe! Event Organiser Employed since: 1976 My most amusing memory? No idea! There must be at least a hundred! Parties, plays, cabaret, travelling and last but not least, the introductions. All equally fun experiences. This photo was taken during a study trip in Of course, a lot has changed in the 32 years I have worked here. NHTV has grown enormously and has become much more professional. When I look at all these academies and locations, I am quite proud to have contributed to this growth process. And as it happens, all these developments did not change the pleasant atmosphere at NHTV. I feel at home here and I enjoy working with students. They are real atmosphere creators. I am due for retirement shortly, but I am not at all ready for that! Good to Know Associate Professorships NHTV heeft diverse lectoraten ingesteld om kennis te blijven ont wikkelen. Door intensief contact en nauwe samenwerking met het (internationale) werkveld wil zij kennisdeling en kennis circulatie tot stand brengen. Hierin spelen de lectoren een cruciale rol. Ontmoet ze in dit magazine! NHTV has established several Associate Professorships to continue developing knowledge. Through intensive contacts and close cooperation with the (international) industry, it strives to achieve knowledge sharing and knowledge circulation. In this process, the Associate Professors play a crucial role. Meet them in this magazine! ROOTS Nog steeds denken veel mensen bij NHTV direct aan toerisme. Niet gek, want dat is de eerste opleiding waarmee het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT) in 1966 startte. Er is veel veranderd, NHTV is gegroeid en er zijn vakgebieden bijgekomen. Maar we zijn heel trots op onze roots en het toerisme verovert nog steeds vele harten. Er is aandacht voor luchtvaart, touroperating, attracties, tourmanagement, economie en marketing. Maar ook duurzaamheid en klimaat staan op de agenda. NHTV verzorgt twee bacheloropleidingen (Management toerisme en Functiegericht toerisme en recreatie) en twee master opleidingen (European Tourism Management en Tourism Destination Management) en is internationaal koploper op het gebied van toeristisch onderwijs. Toerisme Denise Schelbergen Many people still tend to associate NHTV with tourism first and foremost. This is not altogether strange, because it is NHTV s oldest programme, initiated in 1966 at the then NWIT (Netherlands Scientific Institute for Tourism). Of course, many changes have taken place since that time: NHTV has grown and many disciplines were added to expand NHTV s education offerings. But we are very proud of our roots and tourism still conquers the hearts of many. The programme covers aviation, tour operating, tour management, economics and marketing. Additionally, sustainability and climate are on the agenda from day one. NHTV offers two Bachelor programmes (Tourism Management and Profession-Oriented Tourism and Recreation) and two Master programmes (European Tourism Management and Tourism Destination Management) and is an international leader in tourism education. Tourism NHTV-opleidingen: Kort-hbo toerisme en recreatie & Functiegericht toerisme en recreatie. Afstudeerjaar: 2002 & Werkt bij: Sinja Travel en 3 Oceans Travel. Functie: Productmanager. Wat houdt je werk in? We zijn gespecialiseerd in maatwerkreizen naar Azië en de eilanden in de Caribbean, Indische Oceaan en Stille Oceaan. Ik houd me bezig met alles wat bij deze reizen komt kijken: verkoop, brochures, productontwikkeling, persreizen. Leukste aan je werk? De afwisseling en het contact met het buitenland. Je leert zoveel over andere culturen en het omgaan met mensen uit die culturen. Toekomst? Ik ben gefascineerd door ontwikkelingswerk en duurzaam toerisme. Het allerliefste zou ik hierin ooit een eigen bedrijf opstarten. Herinneringen aan NHTV? Ik denk er met veel plezier aan terug. Vooral aan de vele projecten. Die lagen mij beter dan de theorie! Welke docent zou jij volgend jaar graag zien in dit blad? Rina Laros. Van welke afgestudeerde wil je het verhaal lezen? Colette Miedema. NHTV study programmes: Two-year professional management programme in Tourism and Recreation & Profession-Oriented Tourism and Recreation. Year of graduation: 2002 & Works at: Sinja Travel and 3 Oceans Travel. Job: Product Manager. What does your job involve? We specialise in tailor-made tours to Asia and the islands in the Caribbean, Indian Ocean and the Pacific Ocean. I am involved in every aspect of these tours: sales, brochures, product development, press trips. What do you like most about your job? The variation and contacts with foreign countries. You get to learn so much about other cultures and about dealing with people from these cultures. Future? Development aid and sustainable tourism fascinate me. I would like more than anything to set up a business of my own in this field some day. Memories of NHTV? I think back upon my days at NHTV with great pleasure. Especially the many projects, which certainly suited me better than the theory part! Which lecturer would you like to see in this magazine next year? Rina Laros. Is there an alumnus/alumna whose story you would most like to read? Colette Miedema. Professor Nico Visser Sustainable Tourism and Transport Sustainable tourism is tourism that we won t come to regret later First class De Stem schreef op 6 september 1966: Het Nederlandse Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT) in Breda is gisteren begonnen met de lessen. Ter gelegenheid geeft de directeur een openbare les in café t Zuid aan de Grote Markt in Breda over het thema Recreatie in Noord-Brabant. On 6 September 1966 newspaper De Stem writes: The Netherlands Scientific Institute for Tourism (NWIT) in Breda started its classes yesterday. On this special occasion, the director delivers a public lecture in Café t Zuid at Grote Markt in Breda about the theme of Recreation in Noord-Brabant. Phileas Fogg Drie weken na de eerste lesdag wordt studentenvereniging Phileas Fogg opgericht. En die reist anno nu nog steeds mee! De opleiding start met 58 studenten en 12 medewerkers en duurt twee jaar en drie maanden. In 1972 wordt de studieduur verlengd tot drie jaar, in 1986 wordt de studie met nog een jaar verlengd. Three weeks after the first day of classes, student union Phileas Fogg is founded, which still exists today! The study programme sets out with 58 students and 12 employees and lasts two years and three months. In 1972 this duration is extended to three years, and yet another year is added in

5 Ton ter Horst NHTV-opleiding: Toerisme, toen nog: NWIT (Nederlands Weten - schappelijk Instituut voor Toerisme). Afstudeerjaar: Werkt bij: Agro Reizen. Functie: Algemeen Directeur. Wat houdt je werk in? We organiseren groepsreizen voor met name gepensioneerde agrariërs. De reizen zijn geheel verzorgd en gaan langs interessante projecten en boerenbedrijven. Herinneringen aan NWIT? Het was kleinschalig, iedereen kende elkaar. Docenten kwamen uit de praktijk. Bij het tentamen Rechten mochten we alle boeken erbij houden, want zo gaat het in de praktijk ook. En woensdag was dé stapavond! Ontwikkelingen in het vakgebied? Onze doelgroep verandert, daarom onderzoeken we hoe we ons format in meerdere vakgebieden kunnen toepassen. Daarnaast is de communicatie steeds digitaler. Maar het blijft een people s business! Ik hamer erop dat we mensen opzoeken en bellen in plaats van mailen. Welke docent zou jij volgend jaar graag zien in dit blad? Gerard van Ooijen (oud-docent Engels) en zijn gezellige vrouw Lenie. Van welke afgestudeerde wil je het verhaal lezen? Eigenlijk ben ik wel benieuwd naar al mijn jaargenoten van afstudeerjaar 1978! NHTV study programme: Tourism, at that time: NWIT (Netherlands Scientific Institute for Tourism). Year of graduation: Works at: Agro Reizen. Job: General Director. What does your job involve? We organise group tours for retired farmers in particular. The tours are all-inclusive and we visit interesting projects and farms en route. Memories of NWIT? It was all very small-scale, everyone knew each other. Lecturers came from the industry. In the law examination we were allowed to use our books, because that s how it goes in actual practice too. And Wednesday was our going out night! Developments in the field? Our target group is changing, that is why we are examining the possibility of extending our format to retirees from other lines of work. In addition, communication is digitalising at a rapid speed. But it is and always will be a people s business! I keep insisting that we visit and call people instead of ing them. Which lecturer would you like to see in this magazine next year? Gerard van Ooijen (former lecturer in English) and his congenial wife Lenie. Is there an alumnus/alumna whose story you would most like to read? As it happens, I am curious to read about all the graduates of 1978! Kirsten Kossen NHTV-opleiding: International Tourism Management, afstudeer - richting International Tourism Management and Consultancy (ITMC). Afstudeerjaar: Werkt bij: BECO Groep. Functie: Adviseur Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe ben je hier terechtgekomen? Mijn interesse voor duurzaamheid is op NHTV gewekt. Na de vervolgstudie Internationale betrekkingen heb ik bij ANPED gewerkt aan politiek beleid rondom duurzaamheid. Na ruim zes jaar wilde ik terug naar de praktijk. Leukste aan je werk? Ik kan hier iets concreets bijdragen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Ontwikkelingen in het vakgebied? Vroeger ging duurzaamheid met name over afval en milieu. Nu gaat het over de drie p s: people, planet, profit. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet idealistisch, maar professioneel. Typisch NHTV?: In groepen samenwerken. Dat leer je niet op de universiteit! Welke docent zou jij volgend jaar graag zien in dit blad? Theo de Haan of Paul Delnooz. Van welke afgestudeerde wil je het verhaal lezen? Marlon van Hee of Jeroen Duurinck. NHTV study programme: International Tourism Management, International Tourism Management and Consultancy (ITMC) specialisation area. Year of graduation: Works at: BECO Groep. Job: Consultant in Socially Responsible Enterprise. How did you get here? My interest in sustainable issues was spurred at NHTV. After having completed an advanced study programme in International Relations, I found a job at ANPED to help develop political policy regarding sustainability. After more than six years, I wanted to return to actual practice. What do you like most about your job? The fact that I can make a concrete contribution to the social responsibility of the corporate community. Developments in the field? Sustainability used to be about waste processing and environmental protection. Now it is about the three Ps: people, planet, profit. Socially responsible enterprise is not idealistic, but professional. Typically NHTV? Working together in groups. That s something you don t learn at university! Which lecturer would you like to see in this magazine next year? Theo de Haan or Paul Delnooz. Is there an alumnus/alumna whose story you would most like to read? Marlon van Hee or Jeroen Duurinck. ToerismeTourism Frank Bilsen Associate Professor Paul Peeters Sustainable Tourism and Transport It is bizarre that a trip to Kenya is cheaper than a comparable trip to Austria Associate Professor Elke Ennen Visitor Management We want to experience more and more in less time. It is a challenge to preserve the balance between the destination, the visitor and the user NHTV-opleiding: Toerisme, toen nog: NWIT. Afstudeerjaar: Werk: The Music Lab, eigen muziekstudio. Wat houdt je werk in? Ik schrijf muziek voor evenementen en regel orkest en uitvoering. Ik speel piano (en een boel andere instrumenten) in bands en muziektheatervoorstellingen. Leukste aan je werk? Muziek is mijn passie, ik heb nooit het gevoel dat ik naar mijn werk moet. Aansluiting van je studie op het werkveld? Voor geen meter natuurlijk! Maar reizen was en is mijn tweede passie. Ik ben ervan overtuigd dat het NWIT me een breder mens heeft gemaakt. Toekomst: Muziek componeren voor film, een cd maken en natuurlijk een hit schrijven! Welke docent zou je volgend jaar graag zien in dit blad? Pierre Huilmand of Martinus Kosters. Van welke afgestudeerde wil jij het verhaal lezen? Axel Metselaar. NHTV study programme: Tourism, at that time: NWIT (Netherlands Scientific Institute for Tourism). Year of graduation: Job: The Music Lab, my own music studio. What does your job involve? I write music for events and arrange orchestras and performances. I play the piano (and lots of other instruments) in bands and music theatre shows. What do you like most about your job? Music is my passion, I never feel that my job is an obligation. Alignment between your study programme and the industry? Considering the line of work I am in: none whatsoever! But travel was and still is my second passion. I am convinced that NWIT made me a broader person. Future: Composing film music, producing a CD and, of course, writing a hit song or piece of music! Which lecturer would you like to see in this magazine next year? Pierre Huilmand or Martinus Kosters. Is there an alumnus/alumna whose story you would most like to read? Axel Metselaar. Associate Professor Herman Mensink Business Travel Management The Associate Professorship keeps close track of the relevant developments and establishes a valuable link between theory and practice Associate Professor Han Verheijden Productivity in Leisure and Hospitality Entrepreneurs in this sector are often driven by a way of life. That is a good thing, of course, but well-balanced business operations are important too Postgraduate If you are interested in combining your current job with further learning in the field of tourism, NHTV offers several possibilities. > Master in European Tourism Management > Master in Tourism Destination Management > Short courses: Sustainable Tourism, Tour Management & Guiding > Part-time programme and dual track in Tourism Management Check NHTV Student Unions Phileas Fogg D'n Straffe Hendrik Het VAT Academy for Urban Development, Logistics and Mobility Xenia Academy of Hotel Management t KAG Academy of Facility Management Bliz Academy for Tourism NHTV Theater 6 7

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Educational Design as Conversation

Educational Design as Conversation 1 Educational Design as Conversation Inter-professional dialogue about the teaching of academic communications skills EATAW 2011 - Jacqueline van Kruiningen, University of Groningen Grading papers collaboratively

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV

Jennifer Machielse. Lennart Stachowitz. Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Studentleden Medezeggenschapsraad NHTV Jennifer Machielse I am Jennifer Machielse, spontaneous, self-conscious and a go-getter, that s me. I am a fourth-year student Marketing & Communication in Tourism

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO

CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO. Tweetalig onderwijs Havo VWO CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VINCENT VAN GOGH TTO Tweetalig onderwijs Havo VWO Open dag 8 februari 2014 Inhoud Tweetalig onderwijs: ontdek de wereld! Wat is tto? Toelatingseisen Informatie voor ouders

Nadere informatie

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD

DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 11 THE FUTURE PERFECT TENSE DE VOLTOOID TEGENWOORDIGE TOEKOMENDE TIJD 11.1 FUTURE PERFECT The Future Perfect oftewel de Voltooid Tegenwoordig Toekomende Tijd bestaat uit "will" of "shall"

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Night news. Fact sheets. Worksheet

Night news. Fact sheets. Worksheet 1 Night news read Het liedje van Caro Emerald speelt zich s nachts af. Lees twee nieuwsberichten die met nacht te maken hebben. Nieuwsbericht 1 Nieuwsbericht 2 Clouds block view for meteor watchers Do

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

World Class Aviation Academy

World Class Aviation Academy World Class Aviation Academy Opleidingen voor luchtvaarttechnici moeten voorop lopen Hoogwaardig vliegtuigonderhoud is een onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van topprestaties van de luchtvaartsector.

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos

GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING 2 juni 2016 Mireille Goos GOOD TRAINING COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM RANDSTAD GOOD HOTEL AMSTERDAM PREFERRED PARTNER PROGRAM Create Beauty, Do Good WHY Create Beauty, Do Good 2009 2012 2014

Nadere informatie

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD

DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 1 Grammatica les 12 THE FUTURE PAST TENSE DE VERLEDEN TOEKOMENDE TIJD 12.1 FUTURE PAST Als je over het verleden praat, maar iets wilt vertellen over wat toen in de toekomst was, gebruik je ook de Future,

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend

> hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is. bevestigend vragend ontkennend PRESENT SIMPLE TENSE ( onvoltooid tegenwoordige tijd ) Hoe? > hele werkwoord > werkwoord +s, als het onderwerp he, she of it is!! als een werkwoord eindigt op een s-klank ( s,ch x) werkw. + es!! als een

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

PRESCHOOL. For more information please visit www.swazoom.nl

PRESCHOOL. For more information please visit www.swazoom.nl PRESCHOOL For more information please visit www.swazoom.nl WHAT IS A PRESCHOOL? The preschool is a place where toddlers are learning by playing and where parents can meet. At preschool toddlers from 2,5

Nadere informatie

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren )

- werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) PAST SIMPLE TENSE ( onvoltooid verleden tijd ) Hoe? vervoeging - werkwoord + ed ( bij regelmatige werkwoorden ) - bij onregelmatige werkwoorden de 2 e rij ( deze moet je dus uit je hoofd leren ) van bijv,

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

Fans talking about Martin

Fans talking about Martin Fans about Martin Wat vind jij van Martin Garrix? 1 read Fans talking about Martin Martin Garrix is a world famous DJ from Holland. Yesterday we interviewed two of Martin s fans. This is what they said.

Nadere informatie

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs

Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Duurzaam leiderschap Over de wereld, de mens en onderwijs Elena Cavagnaro, lector in service studies MLI & SEN 2013 09 06 1 9/6/2013 Agenda Even voorstellen Wereldbeelden Welk beeld hebben we van de wereld

Nadere informatie

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat het 5 werkdagen kan duren voordat uw taalniveau beoordeeld is. - Instructie Deze toets heeft als doel uw taalniveau te bepalen. Om een realistisch beeld te krijgen van uw niveau,vragen we u niet langer dan één uur te besteden aan de toets. De toets bestaat uit twee

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation!

Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Next-Generation Youth Care If we knew what we are doing, we wouldn t call it innovation! Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University Internationaal Instituut voor

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

Enable all people to travel by plane

Enable all people to travel by plane Enable all people to travel by plane 3 Transavia from the air Enable all people to travel (by plane) Accessible, friendly, unforgetable Passenger experience index 74 Fuel 381 mln liters 104 destinations

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus.

Immigratie Studeren. Studeren - Universiteit. Aangeven dat u zich wilt inschrijven. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus. - Universiteit I would like to enroll at a university. Aangeven dat u zich wilt inschrijven I would like to enroll at a university. I want to apply for course. Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek

De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek De Maatschappelijke Waarde van Openbare Bibliotheken Workshop op basis van een survey onderzoek Marjolein Oomes & Marianne Hermans Het Nationale Bibliotheekcongres Amsterdam, 10 december 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina)

Geert Mul (Nederlandse tekst onderaan de pagina) NATUREALLY Commissioned work for the hospital of Enschede (MST) 2016 Transparent print and coloured backlight. 450 x 800 cm, Geert Mul 2016 (Nederlandse tekst onderaan de pagina) The work of art called

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

Grammatica overzicht Theme 5+6

Grammatica overzicht Theme 5+6 Past simple vs. Present perfect simple Past simple: Ww + ed OF 2 e rijtje van onregelmatige ww. I walked I went Ontkenningen past simple: Did not + hele ww He did not walk. Present perfect: Have/has +

Nadere informatie