Imagine... Keep in touch > NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan"

Transcriptie

1 Etnastraat Reduitlaan 2008 Sibeliuslaan Mgr. Hopmansstraat Karnemelkstraat Stappegoorweg Imagine... Sibeliuslaan NHTV Alumni Magazine Archimedesstraat Haagweg Keep in touch > NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0) F +31 (0) Discover your world >

2 Colofon Realisatie IMAGINE is een uitgave van NHTV internationale hogeschool Breda. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt zonder vooraf - gaande schriftelijke toestemming van NHTV Breda. Redactieadres NHTV internationale hogeschool Breda Marketing en communicatie Postbus DX Breda T Projectmanagement Mireille Visser-Benschop NHTV Hoofd- en eindredactie Maaike Dukker- t Hart NHTV Tekst en portretfotografie Margot Meijer Belicht s, Facts & Figures en Keep in touch! Mireille Visser-Benschop NHTV Vertaling Esther Leijten-Kupers NHTV Vormgeving Waldo van Bokhoven BOWfor Druk Graphic Business Services BV Foto s Arno van der Linden, No-Point Studio's, - sascargo.com, sxc.hu, leonardo.com en archief NHTV Wie, wat, waar...? Waar kwamen jouw studie - genoten terecht? Wat houdt hen bezig en hoe denken zij terug aan NHTV? Lees het op de academiepagina s! Who, What, Where...? Where did your former classmates end up? What are they doing and how do they remember NHTV? Read more on the Academy pages! s Meer dan 40 jaar vraagt om milestones. Je vindt ze in dit eerste nummer van Imagine, het magazine voor afgestudeerde NHTV-ers, maar ook NWIT-ers en VAT-ers. Hoe was het toen, waar staan we nu? Verder zie je vooral gezichten. Je kent ze of niet. In beide gevallen is het leuk het verhaal erbij te lezen. Misschien heb jij ideeën voor Imagine 2009? Mail dan naar In more than 40 years, a lot of milestones were passed. You will find them in this first issue of Imagine, the magazine for alumni from NHTV, but also NWIT and VAT. How was it then and where are we now? Apart from that, you will mainly get to see faces. You either know them or you don t. Whatever the case, it will be interesting to read the stories that go with the faces. Perhaps you have suggestions for Imagine 2009? Please them to Contents Bevlogen Ze draaien al even mee en zijn nog steeds gedreven. Vier NHTVmedewerkers over toen en nu op pagina 2 t/m 4. En een interview met oud-directeur Theo Bodewes op pagina 11. Passionate They have worked here for quite a while now and are still passionate as ever. Four NHTV employees reminisce on the past and catch up on the present on pages 2 through 4. And an interview with ex-director Theo Bodewes on page 11. Grensverleggend NHTV verlegt grenzen. Zowel geografisch als inhoudelijk. Lees alles over internationalisering en imagineering op pagina 16 en 17. NHTV stretches boundaries Both geografically and academically. Read all about Internationalisation and Imagineering on pages 16 and 17. Durf en uitdaging Durf op pagina 10, een column van Jan Lokhoff, hoofdredacteur van Reisrevue. En uitdaging op pagina 20, in het artikel van Paul Nouwen van de Procesgroep Anders Betalen voor Mobiliteit. Guts and Challenge Guts on page 10, a column by Jan Lokhoff, General Editor of Reisrevue magazine. A challenge on page 20, in the article by Paul Nouwen of the Procesgroep Anders Betalen voor Mobiliteit (Process Group concerned with Paying Differently for Mobility). Reconnect! Beste afgestudeerden, In 2006 vierden wij het veertigjarige bestaan van onze hogeschool en velen van u bezochten de reünie Re-connect! Daar bleek duidelijk dat er behoefte is de band tussen NHTV en afgestudeerden te intensiveren. Zie hier, een blad speciaal voor onze alumni. De hogeschool verandert en vernieuwt, maar we staan nog steeds met twee voeten in de praktijk. Onze belangrijkste opdracht is en blijft het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan Nederlandse en buitenlandse studenten, maar we willen onze kennis en ervaring ook delen met de praktijk. En die praktijk bent u. De band tussen het werkveld en NHTV komt op verschillende manieren tot uiting. NHTV heeft leerbedrijven waarin studenten werken aan opdrachten vanuit het werkveld. Natuurlijk zijn er de vele stagiair(e)s en afstudeerders die door u worden begeleid, maar ook is er contact over vragen en problemen die in het werkveld spelen en om antwoord en oplossing vragen. Onder de naam NHTV.NXT hebben we een apart kennisluik geopend waardoor uw vraag op de juiste plaats binnen de organisatie terechtkomt. Speerpunten uit onze strategie zijn imagineering en internationalisering. Deze twee grensverleggende thema s lopen als een rode draad door alle activiteiten van NHTV. In het najaar verzorgt NHTV hierover een congres en uiteraard bent u van harte uitgenodigd. We zijn op weg naar de academische statuur. De Universiteit van Tilburg stopt in 2009 met de wetenschappelijke bachelor vrijetijds - wetenschappen en het is de bedoeling dat NHTV deze voortzet. Samen met Wageningen Universiteit bereiden we de start voor van de wetenschappelijke bachelor toerisme. Verder kijken we kritisch naar ons aanbod aan geaccrediteerde masteropleidingen, waarbij de wensen van afgestudeerden, van u dus, en de ontwikkelingen in het werkveld sterk bepalend zijn. U ziet, de dynamiek is gebleven en ondanks groei en verbreding zijn de kernwaarden van de hogeschool overeind gebleven. Wij zijn trots op uw waardering, op uw belangstelling voor ons reilen en zeilen en op uw enthousiasme om op tal van manieren betrokken te blijven bij ons instituut. Juist door die bijzondere band tussen u en ons heeft NHTV kunnen uitgroeien tot een instelling van (inter)nationale naam en faam. Daar ligt ook de kracht voor uw en onze toekomst. Rest mij u heel veel leesplezier te wensen en wellicht, zoals dat heet, de schrik der herkenning te ondergaan. In 2006 we celebrated the 40th anniversary of our institute and many of you attended the Re-connect! reunion. At this reunion, it clearly turned out that there is a need to forge closer ties between NHTV and its graduates. And behold a magazine especially for our alumni. The institute is going through changes and innovations, but we still have our feet firmly planted in practice. Our chief responsibility is and always will be the delivery of high-quality education to Dutch and foreign students, but we also want to share our knowledge and experience with the professional community. And the professional community, that is you. NHTV s ties with the industry are manifested in several ways. NHTV boasts student-run enterprises in which students carry out assignments for real clients. Of course, there are the many students on work placements and graduation projects who are supervised and coached by you, but there are also contacts about questions and problems that occur in the industry and call for answers and solutions. Under the name of NHTV.NXT we have set up a knowledge counter to ensure that your question gets to the right place within the organisation. Spearheads in our strategy are imagineering and internationalisation. These two boundary-stretching themes constitute the connecting thread running through all of NHTV s activities. In the autumn NHTV will be organising a conference on each theme, which, of course, you are warmly invited to attend. NHTV is currently striving to achieve academic stature. The University of Tilburg will discontinue its Bachelor in Leisure Studies in 2009, and the intention is for NHTV to take up the baton. Together with Wageningen University we are preparing the start of a Bachelor programme in Tourism. We are critically reviewing our accredited Master programmes, taking the wishes of our graduates - of you - and the developments in the industry as a guiding principle. As you can see, NHTV s dynamism is still alive, and despite growth in both size and diversity, we managed to retain the core values of our institute. We are proud of your appreciation, of your interest in our organisation, and of your enthusiasm for staying involved in our institute in numerous ways. It is precisely because of this special relationship between you and us that NHTV was able to evolve into an institute of national and international renown. That is also where the strength lies for both your and our future. Now it only remains for me to wish you great reading pleasure, in which you will probably experience the surprise of recognition, as it is termed. Hans Uijterwijk, voorzitter College van Bestuur Chairman of the Executive Board Tourist Officer Een school die opleidt tot Toerist Officier. Dat is in 1963 het idee van de heer Sliepen, directeur van de Bredase VVV. Er moest een nationaal wetenschappelijk instituut komen dat zou bestaan uit een researchafdeling en een opleiding. Omdat de school nieuw van opzet is, wordt het lesmateriaal vooral verkregen door eigen research. A school that trains students to become Tourist Officers. That is Mr Sliepen s - director of the Breda Tourist Information Office - original idea in A national scientific institute is to be founded, consisting of a research department and a training centre. As this school is new of its kind, educational material is mainly obtained through its own research efforts. Pierre Huilmand Doc Reichert Frans Hanckmann VAT De Verkeersakademie Tilburg start in 1972 met 90 studenten, 9 medewerkers en 1 opleiding. Verkeerskunde dus. Het VAT is vernieuwend in haar opleiding Verkeerskunde door techniek, mens en maatschappij te laten samengaan. Het onderwijs is modern opgezet met veel projecten en praktijk in de opleiding. In 1978 krijgt de VAT er de opleiding Ruimtelijke ordening en planologie bij. En in 1980 volgt Logistiek en technische vervoerskunde. Traffic Academy Tilburg (VAT) starts in 1972 with 90 students, 9 employees and 1 study programme: Traffic Management. The Traffic Management programme is innovative in that it interweaves technology, man and society. The curriculum is very modern, comprising many projects and practical elements. The study programme in Urban and Rural Planning is added to the Traffic Academy in 1978, followed by the Logistics and Transport Management study programme in

3 Deze ervaren rotten staan nog steeds fris in het vak. Vier NHTV-medewerkers over vroeger en nu. Ken je ze nog? These old hands are still vigorously active. Four NHTV employees reminisce on the past and catch up on the present. Do you remember them? Personeel! Het NWIT startte in 1966 met 12 medewerkers. De VAT startte zes jaar later met 9 medewerkers. Op 31 december 2007 stond de teller op 614 medewerkers (478,75 fte). Ook leuk om te weten: m/v > 288/326. Personnel! NWIT started in 1966 with 12 employees. VAT started six years later with 9 employees. By 31 December 2007, the total employee number had grown to 614 ( FTEs). Another interesting fact: m/f > 288/326. Maarten van Rijn Docent logistiek In dienst sinds: 1979 Ik ervaar op NHTV enorm veel vrijheid. Als je een kant op wilt en je gáát ervoor, dan krijg je de ruimte. Ik denk dat dat uniek is. Deze foto is gemaakt in 1991 op de Verkeersakademie Tilburg (VAT). Ik was propedeusecoördinator en docent lichamelijke opvoeding. Dat vak was toen voor iedereen verplicht. Met onder andere een master - studie op het gebied van kwaliteitsmanagement heb ik me vakinhoudelijk omgeschoold. Ik vind het geweldig werk. De studenten zijn jong en eigenwijs en je ziet ze groeien. Daar krijg ik energie van. We geven ze een gereedschapskist mee waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen in het werkveld. En dat lukt: 100% van de afgestudeerden vindt werk in hun richting. Lecturer in Logistics Employed since: 1979 I experience an enormous degree of freedom at NHTV. If you want to pursue a certain career path, and really go for it, you are given every opportunity to do so. I think that this is rather unique. This photo was taken in 1991 at the Traffic Academy in Tilburg (VAT). I was coordinator of the propaedeutic phase and gym teacher. Physical education was a compulsory subject for everyone at that time. I took retraining in quality management by means of a Master programme. I enjoy my job immensely. The students are young and self-willed and you see them grow. That gives me energy. We provide them with a tool kit which enables them to operate independently in the industry. And it works: 100 % of our graduates find jobs in their fields. Door de wol geverfd Our Seasoned Pros Nicoline de Heus Docent interculturele communi catie In dienst sinds: 2000 Iets is niet altijd wat het lijkt. We hebben allemaal een visie op het leven en we denken vaak dat dàt de waarheid is. Mijn missie is studenten iets van de rijkdom van andere culturen mee te geven en ze te laten ervaren dat onze Westerse opvattingen niet de enige juiste zijn. De foto is gemaakt tijdens een studiereis naar Ierland in Ik studeerde toen zelf aan NHTV. Er is sindsdien veel veranderd, de hogeschool is continu in beweging. Het onderwijs is internationaler en nog meer op de praktijk gericht. De droom van de student staat centraal en er wordt met passie gewerkt. Maar dat was vroeger ook al zo, denk ik. Passie is voor mij een absolute voorwaarde! Lecturer in Intercultural Communi cation Employed since: 2000 Things are not always what they seem. We all have a vision of life, which we tend to think of as the ultimate truth. My mission is to provide students with a deeper appreciation of the richness of other cultures and to have them experience that our Western views are not the only right ones. The photo was taken during a field trip in Ireland in At that time, I was studying at NHTV myself. A lot has changed since then, the institute is constantly in motion. Education has become more inter - national and even more practice-oriented. The student s dream takes a central place and everybody works with passion. But that is no different from the past, I think. To me, passion is an absolute must! Jeroen Vinkesteijn Docent marketing In dienst sinds: 1995 Deze foto is gemaakt in Ik zat toen in de propedeuse van het NWIT. Ongelooflijk, er mocht gewoon in de klas worden gerookt! Ik heb na mijn afstu - deren bij verschillende toeristisch-recreatieve bedrijven gewerkt, waaronder Teletravel en ANWB. Toen ik bij NHTV ging werken, dacht ik dat doe ik een paar jaartjes, maar er zijn nog steeds veel uitdagingen! We zijn bijvoorbeeld bezig met een virtuele managementgame die ieder jaar gespeeld zal worden door twee opleidingen van NHTV en drie buitenlandse partnerhogescholen. Een internationale competitie dus. In de game simuleren we de praktijk. De student leert beslissingen te nemen en deze te beargumenteren. Ja, er is veel veranderd sinds het computerloze NWIT uit 1980! Lecturer in Marketing Employed since: 1995 This photo was taken in At that time, I was in my propaedeutic year at NWIT. Unbelievably, by today s standards, we were allowed to smoke in class! After I graduated, I worked at several tourism-recreational businesses, including Teletravel and ANWB. When I took up my job at NHTV, I thought it would only be for a couple of years, but there are still many challenges, even today! For instance, we are working on a virtual management game that will be played every year by students from two academies of NHTV and three foreign partner institutions. In other words, an international competition. In this game, we simulate practical scenarios. Students learn to make decisions and to substantiate these decisions. Yes, a great many changes have definitely occurred since the computerless NWIT from 1980! 2 Student figures NHTV 2008 Number of graduates Number of bachelor students 31 December 2007 Tourism % 2397 Leisure % 1699 Digital entertainment 148 1% 803 Hotel 213 1% 461 Facility 142 1% 451 Urban Development, Logistics & Mobility % 802 Total % 6613 Project Director Academisation Academy for Tourism Strategic Centre for Internationalisation Academy for Digital Entertainment Strategic Professorships Academy for Urban Development, Logistics and Mobility Executive Board Academy of Hotel/Facility Management Participation Council (Management) Support Services Academy for Leisure College van Bestuur - Hans Uijterwijk, voorzitter - ir. Nico van Os Projectdirecteur academisering - drs. Jan Bergsma Strategisch centrum internationalisering - drs. Koert de Jager, directeur Strategische lectoraten - Imagineering, drs. Diane Nijs - Cross-Cultural Understanding, dr. Vincent Platenkamp Academies - Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit, Leo Kemps, directeur - Academie voor toerisme, Wicher Meijer, directeur - Academy for Digital Entertainment, drs. Frank Peters, directeur - Academy for Leisure, drs. Ger Pepels, directeur - Academy of Hotel/Facility Management, drs. René Hermans, directeur

4 Door de wol geverfd Our Seasoned Pros Cor Aben Evenementorganisator In dienst sinds: 1976 Mijn leukste herinnering? Geen idee! Dat zijn er wel 100! Feesten, toneel, cabaret, reizen en niet te vergeten de introducties. Allemaal even leuk. Deze foto is gemaakt tijdens een studiereis in Natuurlijk is er veel veranderd in de 32 jaar dat ik hier werk. NHTV is enorm gegroeid en het is allemaal professioneler geworden. Als ik al die opleidingen en locaties zie, ben ik best trots dat ik hier een klein steentje aan heb bijgedragen. Overigens is met de groei de sfeer niet veranderd. Ik voel me hier thuis en werk graag met studenten. Het zijn echte sfeermakers. Mijn pensioen is in zicht, maar daar ben ik nog helemaal niet aan toe! Event Organiser Employed since: 1976 My most amusing memory? No idea! There must be at least a hundred! Parties, plays, cabaret, travelling and last but not least, the introductions. All equally fun experiences. This photo was taken during a study trip in Of course, a lot has changed in the 32 years I have worked here. NHTV has grown enormously and has become much more professional. When I look at all these academies and locations, I am quite proud to have contributed to this growth process. And as it happens, all these developments did not change the pleasant atmosphere at NHTV. I feel at home here and I enjoy working with students. They are real atmosphere creators. I am due for retirement shortly, but I am not at all ready for that! Good to Know Associate Professorships NHTV heeft diverse lectoraten ingesteld om kennis te blijven ont wikkelen. Door intensief contact en nauwe samenwerking met het (internationale) werkveld wil zij kennisdeling en kennis circulatie tot stand brengen. Hierin spelen de lectoren een cruciale rol. Ontmoet ze in dit magazine! NHTV has established several Associate Professorships to continue developing knowledge. Through intensive contacts and close cooperation with the (international) industry, it strives to achieve knowledge sharing and knowledge circulation. In this process, the Associate Professors play a crucial role. Meet them in this magazine! ROOTS Nog steeds denken veel mensen bij NHTV direct aan toerisme. Niet gek, want dat is de eerste opleiding waarmee het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT) in 1966 startte. Er is veel veranderd, NHTV is gegroeid en er zijn vakgebieden bijgekomen. Maar we zijn heel trots op onze roots en het toerisme verovert nog steeds vele harten. Er is aandacht voor luchtvaart, touroperating, attracties, tourmanagement, economie en marketing. Maar ook duurzaamheid en klimaat staan op de agenda. NHTV verzorgt twee bacheloropleidingen (Management toerisme en Functiegericht toerisme en recreatie) en twee master opleidingen (European Tourism Management en Tourism Destination Management) en is internationaal koploper op het gebied van toeristisch onderwijs. Toerisme Denise Schelbergen Many people still tend to associate NHTV with tourism first and foremost. This is not altogether strange, because it is NHTV s oldest programme, initiated in 1966 at the then NWIT (Netherlands Scientific Institute for Tourism). Of course, many changes have taken place since that time: NHTV has grown and many disciplines were added to expand NHTV s education offerings. But we are very proud of our roots and tourism still conquers the hearts of many. The programme covers aviation, tour operating, tour management, economics and marketing. Additionally, sustainability and climate are on the agenda from day one. NHTV offers two Bachelor programmes (Tourism Management and Profession-Oriented Tourism and Recreation) and two Master programmes (European Tourism Management and Tourism Destination Management) and is an international leader in tourism education. Tourism NHTV-opleidingen: Kort-hbo toerisme en recreatie & Functiegericht toerisme en recreatie. Afstudeerjaar: 2002 & Werkt bij: Sinja Travel en 3 Oceans Travel. Functie: Productmanager. Wat houdt je werk in? We zijn gespecialiseerd in maatwerkreizen naar Azië en de eilanden in de Caribbean, Indische Oceaan en Stille Oceaan. Ik houd me bezig met alles wat bij deze reizen komt kijken: verkoop, brochures, productontwikkeling, persreizen. Leukste aan je werk? De afwisseling en het contact met het buitenland. Je leert zoveel over andere culturen en het omgaan met mensen uit die culturen. Toekomst? Ik ben gefascineerd door ontwikkelingswerk en duurzaam toerisme. Het allerliefste zou ik hierin ooit een eigen bedrijf opstarten. Herinneringen aan NHTV? Ik denk er met veel plezier aan terug. Vooral aan de vele projecten. Die lagen mij beter dan de theorie! Welke docent zou jij volgend jaar graag zien in dit blad? Rina Laros. Van welke afgestudeerde wil je het verhaal lezen? Colette Miedema. NHTV study programmes: Two-year professional management programme in Tourism and Recreation & Profession-Oriented Tourism and Recreation. Year of graduation: 2002 & Works at: Sinja Travel and 3 Oceans Travel. Job: Product Manager. What does your job involve? We specialise in tailor-made tours to Asia and the islands in the Caribbean, Indian Ocean and the Pacific Ocean. I am involved in every aspect of these tours: sales, brochures, product development, press trips. What do you like most about your job? The variation and contacts with foreign countries. You get to learn so much about other cultures and about dealing with people from these cultures. Future? Development aid and sustainable tourism fascinate me. I would like more than anything to set up a business of my own in this field some day. Memories of NHTV? I think back upon my days at NHTV with great pleasure. Especially the many projects, which certainly suited me better than the theory part! Which lecturer would you like to see in this magazine next year? Rina Laros. Is there an alumnus/alumna whose story you would most like to read? Colette Miedema. Professor Nico Visser Sustainable Tourism and Transport Sustainable tourism is tourism that we won t come to regret later First class De Stem schreef op 6 september 1966: Het Nederlandse Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT) in Breda is gisteren begonnen met de lessen. Ter gelegenheid geeft de directeur een openbare les in café t Zuid aan de Grote Markt in Breda over het thema Recreatie in Noord-Brabant. On 6 September 1966 newspaper De Stem writes: The Netherlands Scientific Institute for Tourism (NWIT) in Breda started its classes yesterday. On this special occasion, the director delivers a public lecture in Café t Zuid at Grote Markt in Breda about the theme of Recreation in Noord-Brabant. Phileas Fogg Drie weken na de eerste lesdag wordt studentenvereniging Phileas Fogg opgericht. En die reist anno nu nog steeds mee! De opleiding start met 58 studenten en 12 medewerkers en duurt twee jaar en drie maanden. In 1972 wordt de studieduur verlengd tot drie jaar, in 1986 wordt de studie met nog een jaar verlengd. Three weeks after the first day of classes, student union Phileas Fogg is founded, which still exists today! The study programme sets out with 58 students and 12 employees and lasts two years and three months. In 1972 this duration is extended to three years, and yet another year is added in

5 Ton ter Horst NHTV-opleiding: Toerisme, toen nog: NWIT (Nederlands Weten - schappelijk Instituut voor Toerisme). Afstudeerjaar: Werkt bij: Agro Reizen. Functie: Algemeen Directeur. Wat houdt je werk in? We organiseren groepsreizen voor met name gepensioneerde agrariërs. De reizen zijn geheel verzorgd en gaan langs interessante projecten en boerenbedrijven. Herinneringen aan NWIT? Het was kleinschalig, iedereen kende elkaar. Docenten kwamen uit de praktijk. Bij het tentamen Rechten mochten we alle boeken erbij houden, want zo gaat het in de praktijk ook. En woensdag was dé stapavond! Ontwikkelingen in het vakgebied? Onze doelgroep verandert, daarom onderzoeken we hoe we ons format in meerdere vakgebieden kunnen toepassen. Daarnaast is de communicatie steeds digitaler. Maar het blijft een people s business! Ik hamer erop dat we mensen opzoeken en bellen in plaats van mailen. Welke docent zou jij volgend jaar graag zien in dit blad? Gerard van Ooijen (oud-docent Engels) en zijn gezellige vrouw Lenie. Van welke afgestudeerde wil je het verhaal lezen? Eigenlijk ben ik wel benieuwd naar al mijn jaargenoten van afstudeerjaar 1978! NHTV study programme: Tourism, at that time: NWIT (Netherlands Scientific Institute for Tourism). Year of graduation: Works at: Agro Reizen. Job: General Director. What does your job involve? We organise group tours for retired farmers in particular. The tours are all-inclusive and we visit interesting projects and farms en route. Memories of NWIT? It was all very small-scale, everyone knew each other. Lecturers came from the industry. In the law examination we were allowed to use our books, because that s how it goes in actual practice too. And Wednesday was our going out night! Developments in the field? Our target group is changing, that is why we are examining the possibility of extending our format to retirees from other lines of work. In addition, communication is digitalising at a rapid speed. But it is and always will be a people s business! I keep insisting that we visit and call people instead of ing them. Which lecturer would you like to see in this magazine next year? Gerard van Ooijen (former lecturer in English) and his congenial wife Lenie. Is there an alumnus/alumna whose story you would most like to read? As it happens, I am curious to read about all the graduates of 1978! Kirsten Kossen NHTV-opleiding: International Tourism Management, afstudeer - richting International Tourism Management and Consultancy (ITMC). Afstudeerjaar: Werkt bij: BECO Groep. Functie: Adviseur Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hoe ben je hier terechtgekomen? Mijn interesse voor duurzaamheid is op NHTV gewekt. Na de vervolgstudie Internationale betrekkingen heb ik bij ANPED gewerkt aan politiek beleid rondom duurzaamheid. Na ruim zes jaar wilde ik terug naar de praktijk. Leukste aan je werk? Ik kan hier iets concreets bijdragen aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven. Ontwikkelingen in het vakgebied? Vroeger ging duurzaamheid met name over afval en milieu. Nu gaat het over de drie p s: people, planet, profit. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet idealistisch, maar professioneel. Typisch NHTV?: In groepen samenwerken. Dat leer je niet op de universiteit! Welke docent zou jij volgend jaar graag zien in dit blad? Theo de Haan of Paul Delnooz. Van welke afgestudeerde wil je het verhaal lezen? Marlon van Hee of Jeroen Duurinck. NHTV study programme: International Tourism Management, International Tourism Management and Consultancy (ITMC) specialisation area. Year of graduation: Works at: BECO Groep. Job: Consultant in Socially Responsible Enterprise. How did you get here? My interest in sustainable issues was spurred at NHTV. After having completed an advanced study programme in International Relations, I found a job at ANPED to help develop political policy regarding sustainability. After more than six years, I wanted to return to actual practice. What do you like most about your job? The fact that I can make a concrete contribution to the social responsibility of the corporate community. Developments in the field? Sustainability used to be about waste processing and environmental protection. Now it is about the three Ps: people, planet, profit. Socially responsible enterprise is not idealistic, but professional. Typically NHTV? Working together in groups. That s something you don t learn at university! Which lecturer would you like to see in this magazine next year? Theo de Haan or Paul Delnooz. Is there an alumnus/alumna whose story you would most like to read? Marlon van Hee or Jeroen Duurinck. ToerismeTourism Frank Bilsen Associate Professor Paul Peeters Sustainable Tourism and Transport It is bizarre that a trip to Kenya is cheaper than a comparable trip to Austria Associate Professor Elke Ennen Visitor Management We want to experience more and more in less time. It is a challenge to preserve the balance between the destination, the visitor and the user NHTV-opleiding: Toerisme, toen nog: NWIT. Afstudeerjaar: Werk: The Music Lab, eigen muziekstudio. Wat houdt je werk in? Ik schrijf muziek voor evenementen en regel orkest en uitvoering. Ik speel piano (en een boel andere instrumenten) in bands en muziektheatervoorstellingen. Leukste aan je werk? Muziek is mijn passie, ik heb nooit het gevoel dat ik naar mijn werk moet. Aansluiting van je studie op het werkveld? Voor geen meter natuurlijk! Maar reizen was en is mijn tweede passie. Ik ben ervan overtuigd dat het NWIT me een breder mens heeft gemaakt. Toekomst: Muziek componeren voor film, een cd maken en natuurlijk een hit schrijven! Welke docent zou je volgend jaar graag zien in dit blad? Pierre Huilmand of Martinus Kosters. Van welke afgestudeerde wil jij het verhaal lezen? Axel Metselaar. NHTV study programme: Tourism, at that time: NWIT (Netherlands Scientific Institute for Tourism). Year of graduation: Job: The Music Lab, my own music studio. What does your job involve? I write music for events and arrange orchestras and performances. I play the piano (and lots of other instruments) in bands and music theatre shows. What do you like most about your job? Music is my passion, I never feel that my job is an obligation. Alignment between your study programme and the industry? Considering the line of work I am in: none whatsoever! But travel was and still is my second passion. I am convinced that NWIT made me a broader person. Future: Composing film music, producing a CD and, of course, writing a hit song or piece of music! Which lecturer would you like to see in this magazine next year? Pierre Huilmand or Martinus Kosters. Is there an alumnus/alumna whose story you would most like to read? Axel Metselaar. Associate Professor Herman Mensink Business Travel Management The Associate Professorship keeps close track of the relevant developments and establishes a valuable link between theory and practice Associate Professor Han Verheijden Productivity in Leisure and Hospitality Entrepreneurs in this sector are often driven by a way of life. That is a good thing, of course, but well-balanced business operations are important too Postgraduate If you are interested in combining your current job with further learning in the field of tourism, NHTV offers several possibilities. > Master in European Tourism Management > Master in Tourism Destination Management > Short courses: Sustainable Tourism, Tour Management & Guiding > Part-time programme and dual track in Tourism Management Check NHTV Student Unions Phileas Fogg D'n Straffe Hendrik Het VAT Academy for Urban Development, Logistics and Mobility Xenia Academy of Hotel Management t KAG Academy of Facility Management Bliz Academy for Tourism NHTV Theater 6 7

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

B>ESSAY/CALENDAR NHTV>4 YEARS BREDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NL/66 Ø6

B>ESSAY/CALENDAR NHTV>4 YEARS BREDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NL/66 Ø6 Discover Our World B>ESSAY/CALENDAR NHTV>4 YEARS BREDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES /66 Ø6 6AUG28 DAHM/MAAS 11 5 6 Ø c1 c3 THOMAS DAHM STEFFEN MAAS AAA UNDERSTANDING NHTV NHTV FUNCTIEGERICHT TOERISME

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade. 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal

5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade. 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal 2 Maarten Vink Ik was opstandig, maar niet losgeslagen 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal 5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade 7 Great risks UCM alumna on why she wants

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot.

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot. Lai Chau HA NOI Halong Bay Ninh Binh Vinh VIET NAM Vinh Moc DMZ Hue Da Nang Hoi An My Son My Lai Kon Tum Pleiku Buon Ma Thuot Dalat Nha Trang Cu Chi Mui Ne uoc Can Tho Chau Doc SAI GON (Ho Chi Minh City)

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20 Faculteitsblad Electrical Engineering News Internships BachelorCollegeLive PhotoImpressionGLOW December 2012 20 I Colofon Jaargang 5 nummer 4 December 2012 De Connecthor is een uitgave van de elektrotechnische

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

study program 008 contents

study program 008 contents hello 004 study program 008 contents design departments 014 man and leisure 016 man and communication 017 man and mobility 018 man and identity 019 man and well being 020 man and public space 021 man and

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award

A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Jaargang 10, juli 2014 A valuable contribution to a sustainable future Hossein Khalilnezhad wins Shell Master Award Positive vibes on first EEMCS Research Day Tackling the uncertainty of power supply URSES

Nadere informatie

International Studies

International Studies International Studies opleidingen 2015 2016 Aviation Studies Business & Management Studies Tourism www.rocva.nl International Studies It s a small world, so think big! The demand for internationally trained

Nadere informatie

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine

De Waterheuvel YEARS. De Waterheuvel. eenmalig jubileummagazine. a once-only jubilee magazine De Waterheuvel eenmalig jubileummagazine YEARS De Waterheuvel a once-only jubilee magazine 1 INHOUD Voorwoord Voor veel mensen is het inmiddels een begrip in de Amsterdamse binnenstad: De Waterheuvel.

Nadere informatie

Thuis in de wereld At home in the world

Thuis in de wereld At home in the world Thuis in de wereld At home in the world Erasmus 2013 Strategiedocument Strategy document Erasmus Universiteit Rotterdam At home in the world ERASMUS, ROTERODAMI NATUS, 1466 This motto attributed by all

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar.

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar. B NIEUWS #04 25 NOVEMBER 2013 PERIODICAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink,

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening

Intelligent agents for behavioural change. Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Jaargang 11, juni 2015 Magazine van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Intelligent agents for behavioural change Blik op de toekomst van onze elektriciteitsvoorziening Rekenen aan de

Nadere informatie

faces emerging markets will the growth be sustainable?

faces emerging markets will the growth be sustainable? faces Y. 1 5 #. 0 4 j u n e 2 0 1 4 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested emerging

Nadere informatie

Almanak. Tilburg University

Almanak. Tilburg University 14 Almanak Tilburg University Tilburg University Almanak 2014 Op initiatief van Fractie Front en Fractie SAM Voorwoord Nadine 5 Beste student, Tilburg University Almanak commissie Van links naar rechts:

Nadere informatie

small and medium enterprises

small and medium enterprises Double Dutch nr 13 double dutch 2011 february the magazine of the Dutch Business Association Vietnam small and medium enterprises koninklijk bezoek trade mission 27-31 March DBAV Hanoi Featured member:

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch focus on migration Voluntary Return and Reintegration _ NUMBER 3 18th EDITION DECEMBER 2012 In English and Dutch IOM International Organization for Migration the Netherlands Focus on Migration is the periodical

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie