Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo"

Transcriptie

1 Haarlem, maandag 1 juni 2015 Aan onze Paulus leerlingen, en hun ouders / verzorgers, Nieuwsbrief Paulus Mavo & Vmbo Nummer 9 Schooljaar VOORWOORD: JUNI & JULI: AFWACHTEN: We wachten allemaal op de eindexamenuitslag Op donderdag 11 juni weten onze Paulus eindexamenkandidaten, hun ouders / verzorgers en natuurlijk ook alle Paulus medewerkers hoe de vlag ervoor staat. Ieder schooljaar opnieuw zijn alle medewerkers nieuwsgierig. Daarin is geen gewenning te bespeuren. Onze medewerkers kijken met net zoveel spanning uit naar de einduitslag als onze eindexamenkandidaten, hun ouders / verzorgers en andere familieleden en vrienden. Er moest dit schooljaar regelmatig en hard worden geleerd om een goed eindexamenresultaat te behalen. Of iedereen dat daadwerkelijk heeft gedaan, zal op 11 juni blijken. Tijdens de afgelopen meivakantie is 99% van alle examenkandidaten naar school gekomen om gebruik te maken van de extra service van bijlessen en proefexamens. Er is in die twee vakantieweken hard gewerkt en de sfeer was goed en ontspannen. De verklaring van het succes van die weken ligt in de combinatie van de extra motivatie van onze leerlingen en de unieke sfeer op school gedurende deze dagen. Alleen onze examenkandidaten waren aanwezig. Zij hadden de hele school en alle aandacht voor zichzelf. We blijven samen in spanning afwachten en wij gunnen natuurlijk iedereen alle goeds! DE LAATSTE SCHOOLWEKEN: Het aftellen is begonnen. Iedereen is zich ervan bewust dat over vijf weken (!!!!!) de zomervakantie aanbreekt. De grote vakantie is voor velen een heerlijke periode. Het is zes weken ontspannen en genieten, daarbij hoort mooi weer en natuurlijk een hoge vrijheid- en blijheidfactor. We kijken zelfs nu al met elkaar uit naar de zon en wensen ons daarbij aangename temperaturen. Maar wat het weer ons ook brengt, alle medewerkers hopen van harte, dat alle leerlingen hun schoolwerk serieus blijven nemen, m.n. tijdens die laatste vier / vijf weken van het jaar. Dat we op school in één kalenderjaar van 12 vakantieweken mogen genieten, heeft alles te maken met het feit, dat wij in die andere 40 weken van het jaar hard moeten werken en presteren. Niemand krijgt het eindrapport of diploma cadeau. Dat is en blijft steeds weer de grote uitdaging. Van de laatste vijf schoolweken hebben wij een aparte planning gemaakt, het overzicht daarvan is op de volgende bladzijden uitgewerkt. Hopelijk noteren onze leerlingen en de ouders / verzorgers dit overzicht in hun agenda s, zodat alles op school in de komende weken naar wens gaat verlopen.

2 Het zijn de laatste loodjes van dit schooljaar, die laatste loodjes wegen vaak het zwaarst. Een goede planning maakt al het leren en werken wat gemakkelijker. Probeer er een succes van te maken. IN- EN UITSTROOM: Ieder jaar zijn de nieuwe brugklassers onze grootste groep van instromers. We hebben in de brugklas van het nieuwe schooljaar geen enkel plekje meer beschikbaar. De geslaagde eindexamenkandidaten het is logisch - zijn ieder schooljaar onze grootste groep van uitstromers. Daarnaast hebben wij ieder jaar te maken met een beperkte in- en uitstroom in leerjaar 2 en 3. In het 2 de leerjaar heeft deze uitstroom te maken met het kiezen van een andere leerrichting en/of leerniveau, in het 3 de leerjaar komt zelden voor - met een uitgestelde leerrichting. De uitstroom vindt plaats op basis van advies en vrijwilligheid, denk daarbij aan het kiezen voor een andere beroepsrichting (verzorging, techniek, groen, etc.). De instroom moeten wij blijven beperken, omdat we niet groter willen en kunnen worden. De instroom zal zich daarom tot enkele leerlingen beperken. Natuurlijk willen wij voor alle instromers een goede school zijn, temeer omdat zij al op een andere school hebben gezeten. We hopen dat de leerlingen die onze school gaan verlaten, zich de laatste weken blijven inzetten, dat maakt hun start het volgende jaar op een andere school toch altijd makkelijker. Ook voor de zgn. uitstromers willen wij een goede school zijn en blijven. CONTACT: Bij vragen, onduidelijkheden, etc. neem altijd contact met ons op. Wellicht kunnen we zaken oplossen, verduidelijken, aanpassen, corrigeren of bespreekbaar maken. Wij zijn en blijven een lerende organisatie. Natuurlijk leren wij van uw commentaar, maar dat het liefst wel vooraf. WEBSITE: De website informatie is in de afgelopen weken aangepast aan de huidige situatie. In de eerste digitale nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar zullen we in voorkomende gevallen verwijzen maar onze site. Maar mochten er ouders / verzorgers zijn, die geen gebruik maken van internet dan sturen wij in die gevallen alle informatie(brieven) per post toe. TOT SLOT: Voor de laatste vijf schoolweken. We hebben het er al over gehad. We wensen alle leerlingen veel succes toe bij hun schoolwerk. We vertrouwen erop, dat alle leerlingen voor zichzelf waarmaken, wat zij in gedachten hebben. Dat zal voor iedereen anders zijn. En houd s.v.p. de planning goed in de gaten. 01. JAARPLANNING 1 JUNI 3 JULI: Week 23: Woensdag 03 juni: start 2 e tijdvak BB/KB Week 24: Maandag 08 juni: start proefwerkweek klas 3 Donderdag 11 juni: EXAMENUITSLAG 1 Vrijdag 12 juni: laatste proefwerkdag klas 3 Week 25 Maandag 15 juni: herexamens BB/KB Dinsdag 16 juni: start herexamens TL Woensdag 17 juni: herexamens TL / herkansingkeuze klas 3 Vrijdag 19 juni: herkansing proefwerkweek klas 3

3 Week 26 De leerjaren 1 en 2 hebben deze week een project- of maatschappelijke stageweek, het 3 de leerjaar heeft een stage-oriëntatieweek. Alle klassen krijgen voor en over deze week een aparte digitale informatiebrief thuis. Het hele programma is daarbij aangepast aan onze eindrapportvergaderingen van de verschillende leerjaren. Leerjaar is van 23 juni tot en met 29 juni op school bezig. We beginnen maandag 22 juni met onze PRETPARKDAG. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 22 juni: Pretpark dag 23 juni: Project- en stageweken klas 1&2&3 24 juni: Project- en stageweken klas 1&2&3 25 juni: Project- en stageweken klas 1&2&3 26 juni: Project- en stageweken klas 1&2&3 / 6 e beloning! WEEK 27 = 29 juni tot en met 3 juli. Maandag 29 juni: Afsluiting project- en stageweek klas 1&2. De 3 de klas leerlingen sluiten deze maandag hun stageproject en verslag af met de presentatie. Daarvoor wordt een aparte presentatie-indeling bekend gemaakt. Daarvoor en daarna zijn ze vrij. Voor de leerlingen uit klas 1 en 2 wordt de projectweek op deze maandag afgesloten en is er een klassenafsluiting. RAPPORTAVOND, vanaf uur Dinsdag 30 juni: Sportdag klas en EXAMENUITSLAG 2 RAPPORTAVOND, vanaf uur Woensdag 01 juli: Leerlingen zijn in principe vrij. Terugkomdag (indien van toepassing krijgen ouders/verzorgers voor 30 juni bericht) DIPLOMA-UITREIKING (uitnodiging is verstuurd) Donderdag 02 juli: vanaf 9.00, maar per leerjaar verschillende tijden. De exacte tijden m.b.t. het inleveren van de schoolboeken volgt over twee weken, met daarbij een overzicht van de boekenlijst Vrijdag 03 juli: Leerlingen zijn in principe vrij. Terugkomdag (indien van toepassing krijgen ouders/verzorgers voor 30 juni bericht) START van de ZOMERVAKANTIE tot en met vrijdag 14 augustus

4 WEEK 28 De school is open t.m. woensdag 8 juli tot uur voor leerlingen en ouders / verzorgers. WEEK 33 Op woensdag 12 augustus zijn wij weer voor leerlingen en ouders / verzorgers vanaf uur bereikbaar / geopend. (Zie de 1 ste nieuwsbrief van augustus 2015) 03. RAPPORTGESPREKKEN: Maandagavond 29 juni en dinsdagavond 30 juni, vanaf tot uiterlijk uur. De gesprekken duren maximaal 15 minuten, ouders / verzorgers en onze Paulus pupil worden op dit gesprek verwacht. Om een goede planning te maken ontvangt u voor half juni van school een digitale uitnodiging voor deze avond. 04. DIPLOMA-UITREIKING: Natuurlijk ontvangen de ouders / verzorgers een officiële uitnodiging voor de diplomauitreiking, waarmee de PAULUS schoolperiode van hun kind wordt afgesloten. Voor de agenda is het handig, dat: woensdagavond 1 juli wordt ingevuld. 05. ZATERDAGLESSEN: Dit schooljaar stonden er tussen de herfstvakantie en de start van de schriftelijke examens (= half mei) zaterdaglessen gepland op onze Paulus. Het volgende schooljaar gaan we proberen de schooldeuren op zaterdagochtend opnieuw te openen. In de 1 ste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar kunnen wij de invulling van deze zaterdagochtend doorgeven. Natuurlijk blijft het op zaterdagmorgen een kleine groep van bovenbouwleerlingen. Daarbij geldt vanzelfsprekend dat deze lessen op vrijwillige basis gevolgd kunnen worden. Het is heel dankbaar werken met (extra) gemotiveerde leerlingen. De sfeer is toch anders op zaterdagochtend en de directie is op school i.v.m. het spreekuur van de directeur. Er is om die reden altijd toezicht aanwezig. 06. MET DANK AAN DE OUDERRAAD: De ouderraad heeft dit schooljaar opnieuw de organisatie van de speciale informatieavond voor ouders / verzorgers verzorgd. Het was een groots succes. De ouderraad vergadert vijf tot zes keer per jaar met de schoolleiding. Zij zijn voor de schoolleiding tijdens deze vergaderingen een luisterend en kritisch oor. Vanzelfsprekend brengt de ouderraad haar eigen agendapunten in. Voor die grote betrokkenheid en aandacht willen wij allen hartelijk bedanken. 07. VAKKENPAKKETKEUZE: Alle leerlingen uit de klassen 2 en 3 hebben voor het volgende schooljaar een keuze gemaakt. Als ouders / verzorgers of de leerlingen zelf daarover nog informatie willen, neem dan contact op met onze schooldecanen dhr. H van Dijk en dhr. J. Tromp 08. FAALANGSTREDUCTIE- EN SOVATRAINING: Onze trainers (zie overzichtslijst personeel) gaven ook dit schooljaar weer samen faalangstreductie- en sovatrainingen aan leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen. In principe hanteren wij daarvoor de volgende werkwijze:

5 Tijdens het schooljaar en per rapportperiode vragen wij medewerkers vooral goed te observeren. Met behulp van LVS-, SVL- en dossiergegevens wordt tijdens de rapportvergadering bepaald, welke leerlingen in aanmerking komen voor de faalangstreductie- of de sociale vaardigheidstraining. Deze leerlingen worden ingebracht bij het zorgteam. In overleg met de teamleiders en mentoren bepaalt het zorgteam uiteindelijk welke leerlingen in aanmerking komen voor welke trainingen. Vervolgens start de desbetreffende trainer de intakeprocedure waarbij ook ouders betrokken worden. De trainingen worden in principe gegeven aan kleine groepjes leerlingen onder schooltijd. 09. ENGELANDREIS & ARDENNENWEEK: Voor de 5 e keer zijn wij met de leerlingen uit het 3 de leerjaar naar Londen, Engeland geweest. Een vierdaagse reis, met verblijf bij Engelse gastouders. Opnieuw was het voor iedereen een spannende gebeurtenis! Opnieuw was deze Londen-vierdaagse een doorslaand succes. Wij laten deze buitenlandse reis om die redenen op het schoolprogramma staan. Het volgende schooljaar staat deze reis opnieuw in september 2015 op de jaarplanning. Wij combineren de Londenreis van klas 3 met de Ardennenweek van klas 4 (zier hierna). Dat scheelt de nodige overlast in de lesroosters van de bovenbouw. Voor klas 4 staat de Ardennenweek voor de 10 e keer (we hebben deze week niet echt geteld, maar het is bijna een traditie geworden) op het schoolprogramma. Een week van samenzijn, waarin grenzen worden verlegd en we met elkaar praten en afspraken maken voor een goed examenjaar. 10. DE ICT-PILOT IN LEERJAAR 3: Het afgelopen schooljaar wilden wij op school extra ervaring en kennis opdoen m.b.t. het werken met de digitale leeromgeving. Dat deden we naast alle andere bekende ICTactiviteiten. In de praktijk betekende dit, dat wij in leerjaar 1 en 3 alle leerlingen naast leeren werkboeken ook met een IPad lieten werken. Leerlingen en leraren blijven enthousiast over het gebruik van de IPad. Om die reden gaan we m.i.v. het nieuwe schooljaar in alle leerjaren werken met de IPad, naast boeken en andere leermiddelen. De ouders / verzorgers met kinderen in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) krijgen daarover aparte informatie. Zij krijgen de mogelijkheid om tegen een gereduceerde prijs een school-ipad te kopen. 11. SOFTWARE VOOR SCHOOL- & THUISGEBRUIK: Eind augustus 2015 krijgen alle ouders/verzorgers een overzicht van de Paulus m.b.t. beschikbare software, die thuis wel gratis gebruikt kan worden. Daarover heeft de school dan licentie(rechten)afspraken met betrokken leveranciers gemaakt. 12. VERPLICHTE REKENTOETS: De afgelopen week stond de verplichte rekentoets (2F) weer in het nieuws. Als onze leerlingen, de rekentoets NIET halen, krijgen zij geen diploma. Dat geldt vanaf 2016, de huidige examengroep heeft daar geen last van. Daarom staan er weer rekenlessen op het lesrooster en kunnen onze leerlingen bijlessen volgen. Tijdens de eerste algemene ouderavond in het nieuwe schooljaar zullen wij alle ouders / verzorgers informeren over de rekentoets, de mogelijkheid tot herkansingen, etc.

6 13. EXAMENS 2015: De examens voor alle eindexamenkandidaten zitten er weer op. Het grote afwachten op de uitslag is begonnen. Deze uitslag wordt op 11 juni verwacht. Alle examens hebben plaatsgevonden op gehele zolderverdieping, waar gedurende de hele examenperiode een rustige sfeer aanwezig was. Het was goed om te zien, dat alle leerlingen op hun vertrouwde plek konden zitten. Ze maakten hier namelijk ook de toetsen tijdens de proefwerkweken en de examensimulatie, die voor de meivakantie plaatsvond. M.b.t. ICT-ondersteuning bij de examens is alles soepel en naar wens verlopen. PC of laptop - die door alle leerlingen tijdens examens werden gebruikt - functioneerden naar behoren. De inzet van de docenten en oud-docenten was erg groot. Velen zijn op vrije dagen aanwezig geweest om tot steun te kunnen zijn of om nog die ene laatste bijles te geven. Tot slot vermelden we de inzet van al onze examenkandidaten. 99% van onze leerlingen was er in hun meivakantie om op school bijlessen te volgen. Ze hebben heel hard gewerkt voorafgaand aan hun examens en tijdens hun examens. Nu maar duimen. 14. OVERZICHTEN / PLANNING: Overzichten van bijvoorbeeld de verschillende boekenlijsten en de planning voor het inleveren van de schoolboeken, de IPads, etc. worden tijdig digitaal toegestuurd. Dit geldt ook voor de verschillende leerjaaractiviteiten in de laatste schoolweken van dit schooljaar en m.b.t. de terugkomdagen voor leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen. 15. TOT SLOT: Dat de maanden juni juli - augustus voor iedereen een ontspannen tijd kan zijn Dat we er samen tot 3 juli - wat MOOIS van kunnen en willen maken Dat we er samen vanaf 4 juli - een FIJNE VAKANTIE van kunnen maken

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen

PASEN AGENDA. nieuwsbericht voor ouders en leerlingen nieuwsbericht voor ouders en leerlingen Ds. Kuypersstraat 3 3863 CA Nijkerk T 033 245 64 34 F 033 245 20 23 corlaer@corlaercollege.nl www.corlaercollege.nl Jaargang 13 nummer 13 27 maart 2015 PASEN Het

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Aeresteijn mededelingen

Aeresteijn mededelingen Aeresteijn mededelingen 2014-2015 nr. 14 2 april 2015 Ouders. Tijdens de pizzasessie op 19 maart jongstleden heb ik onze gasten kort wat mogen vertellen over onze mooie school. Zoals verwacht waren veel

Nadere informatie

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015

VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 VIA Almere College Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2014-2015 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

April 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 11

April 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 11 April 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 11 Vrijdag 29 mei 2015 is het Lustrumfeest. Wat fijn dat al zo veel ouders zich hebben aangemeld om op enigerlei wijze te komen helpen. Wilt u ook kunnen zeggen

Nadere informatie

informatieblad voor ouders

informatieblad voor ouders informatieblad voor ouders 1e jaargang, nummer 3: maart 2010 Colofon Eindredactie: Medewerkers: Realisatie: H. Zwart W. Bruinink A.R. Dekker A. Dijkman E. Grit-Van Bentum A.M. Hendrikse-Van den Hoogen

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Actieweek. Veiligheid op Mavo Roermond

Actieweek. Veiligheid op Mavo Roermond Activiteitenoverzicht Juni 2014 De directie van Mavo Roermond vindt het belangrijk om u goed te informeren. We willen u met onze nieuwsbrief op de hoogte stellen van nieuwtjes en activiteiten waarvan wij

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag Andere Tijden Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de nieuwe schooldag 2 Inhoud Initatiefgroep Andere Tijden Iedereen heeft baat bij rustiger schooldag...3 Drie modellen De karakteristieken

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie