ons kenmerk bijlage(n) datum JG 2 30 juni 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ons kenmerk bijlage(n) datum 10.2153 JG 2 30 juni 2010"

Transcriptie

1 WAARDERINGSKAMER Aan de minister van Financiën de heer mr. drs. J.C. de Jager Postbus EE DEN HAAG ons kenmerk bijlage(n) datum JG 2 30 juni 2010 betreft: Voortgangsrapportage uitvoering Wet WOZ Zeer geachte heer De Jager, In aansluiting op het bepaalde in het Toezichtarrangement Waarderingskamer dat u in juni 2010 heeft gepubliceerd, informeren wij u hierbij over de afronding van de herwaardering naar de waardepeildatum 1 januari 2009 in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Het gaat om de beschikkingen die gemeenten naar belanghebbenden hebben verzonden. Wij hebben de voortgang gemeten naar de toestand per 15 april Verder informeren wij u in deze brief over de globale marktontwikkeling van ten behoeve van het eigenwoningforfait in Tijdig nemen van beschikkingen In 2010 is door de gemeenten 97% van de WOZ-beschikkingen tijdig, dat wil zeggen in januari of februari 2010 verzonden. Zoals ook uit de eerste bijlage bij deze rapportage blijkt, voldoen gemeenten steeds beter aan de door ons gestelde eisen met betrekking tot de tijdige verzending van de beschikkingen. Onze inspanningen blijven erop gericht om alle gemeenten de beschikkingen tijdig te laten verzenden, omdat dit bijdraagt aan de duidelijkheid voor de belanghebbenden. Nog 15 van de 430 gemeenten hebben, om uiteenlopende redenen, alle WOZ-beschikkingen later verzonden. Voor vier gemeenten was het later verzenden van de WOZ-beschikkingen overigens "geoorloofd" in verband met een gemeentelijke herindeling per 1 januari Binnen de overige gemeenten is het soms nodig om voor enkele objecten de WOZ-beschikking later te verzenden. Onze kwaliteitseisen voorzien erin dat dit voor een klein percentage van de objecten is toegestaan. De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ Postbus Telefoon (070) Muzenstraat AE DEN HAAG Telefax (070) WB DEN HAAG Bank BNG

2 WAARDERINGSKAMER Bezwaarschriften 2010 Hoewel nog niet voor alle gemeenten de termijn voor het indienen van is geëindigd, kunnen wij constateren dat de WOZ-beschikkingen hebben geleid tot circa (2,7 %). Het aantal is ten opzichte van vorig jaar significant gedaald. In de eerste bijlage bij deze brief hebben wij de feitelijke gegevens over dit jaar en voorgaande jaren op een rij gezet. In de tweede bijlage hebben wij het percentage per gemeente weergegeven ook in vergelijking met het voorgaande jaar. Zeker gezien de onzekere situatie op de vastgoedmarkt achten wij het lagere bezwaarpercentage een mooi resultaat. De proactieve voorlichting door alle betrokkenen over de relatie tussen de actuele ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en de verandering van de WOZ-waarde hebben naar verwachting hieraan bijgedragen. Het is mogelijk dat de inspanningen om ook de individuele WOZ-taxaties beter toe te lichten door middel van het taxatieverslag ook effect hebben gehad. Een pilot door circa honderd gemeenten met een uitgebreider taxatieverslag voor geeft namelijk het signaal dat belanghebbenden een dergelijke toelichting waarderen. Afhandeling 2009 Van de (waardepeildatum 1 januari 2008) ontvangen valt op dat nog 3,5% moest worden afgehandeld. Hiermee is het percentage waarvan de afhandeling over de jaargrens gaat, verder gedaald. Het versnellen van de afhandeling van met behoud van de nodige zorgvuldigheid is een speerpunt voor de komende jaren. In totaal is voor ongeveer 1,5% van alle en niet- door een bezwaarprocedure de waarde verminderd. De totale waardevermindering als gevolg van (gedeeltelijk) toegekende bezwaar- en beroepschriften blijft ruim onder 1% van de in eerste instantie vastgestelde waarde. Bij de afgehandelde is in 42% van de gevallen een gehele of gedeeltelijke vermindering toegepast. Dat is minder dan in Ingediende beroepschriften 2009 Er zijn vorig jaar volgens onze telling op basis van de gemeentelijke gegevens ongeveer 7700 beroepsprocedures aangespannen, waarvan 6800 over. Het aantal beroepsprocedures is daarmee op hetzelfde niveau gebleven als in Wel valt op dat er sprake is van een verschuiving van procedures over de WOZ-waarde van naar procedures over de WOZ-waarde van andere soorten onroerende zaken. Evaluatie toezicht herwaardering Wij brengen ook graag onder uw aandacht dat wij een evaluatieonderzoek hebben afgerond, waarbij onze werkzaamheden in het kader van de herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2007 centraal stonden. Uit dit onderzoek komt als conclusie naar - 2 -

3 WAARDERINGSKAMER voren dat de WOZ-beschikkingen die gemeenten bij deze herwaardering hebben verzonden gemiddeld van betere kwaliteit waren dan de WOZ-beschikkingen die gemeenten bij de daaraan voorafgaande herwaardering verzonden. Bovendien is uit dit onderzoek gebleken dat wij in 2007 onze toezichtcapaciteit efficiënter en effectiever hebben kunnen inzetten. Gezien ons streven naar maximale transparantie hebben wij de volledige resultaten van dit onderzoek gepubliceerd op onze internetsite. Voorlopige gegevens over waardeontwikkeling herwaardering waardepeildatum 2010 Wij maken tevens van de gelegenheid gebruik om u te melden dat de gemeenten op dit moment ook goede voortgang maken bij de herwaardering naar de waardepeildatum 1 januari 2010 ten behoeve van het belastingjaar Het zal u niet verbazen dat door de actuele situatie op de onroerend-goedmarkt gemiddeld sprake zal zijn van een daling van de WOZ-waarden. Ten behoeve van onder meer de jaarlijkse aanpassing van het bijtellingspercentage voor het eigenwoningforfait in 2011 rapporteren wij over de verwachte ontwikkeling van de WOZwaarde. De door ons gerapporteerde waardeontwikkeling is gebaseerd op de eerste resultaten van de komende herwaarderingsronde die de gemeenten aan ons opgeven. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat tussen de waardepeildata 1 januari 2009 en 1 januari 2010 de WOZwaarde van gemiddeld 2 à 4% zal dalen. Wij hanteren hierbij een ruimere onzekerheidsmarge dan in eerdere jaren. Dit is een gevolg van het sterk teruggelopen aantal transacties in combinatie met grotere onderlinge (markt)verschillen tussen gemeenten en tussen de diverse te onderscheiden marktsegmenten. Zodra wij in oktober 2010 meer betrouwbare cijfers van gemeenten hebben ontvangen, informeren wij u nader over het landelijk gemiddelde. Wij zullen daarbij dan ook de lokale verschillen met behulp van een kaartje in beeld brengen. Ook besteden wij dan aandacht aan de eventuele verschillen met de cijfers van kadaster en van makelaars. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid. WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E. Gieskes secretaris mr. G.J. Jansen voorzitter - 3 -

4 WAARDERINGSKAMER BIJLAGE 1 Betreft: Kengetallen uitvoering WOZ 2008, 2009 en 2010 Bij: Voortgangsrapportage uitvoering Wet WOZ van 30 juni 2010 Onderwerp Waardepeildatum 1 januari januari januari 2007 Aantal onroerende zaken (WOZ-objecten) waarvoor waarde is bepaald Aantal verzonden geschriften met één of meer WOZ-beschikkingen 8,4 miljoen 8,3 miljoen 8,1 miljoen 6,1 miljoen 5,9 miljoen 5,7 miljoen Aantal ingediende WOZ ,7 % 3,4 % 3,5 % tijdig verzonden WOZbeschikkingen Aantal gemeenten dat de WOZbeschikkingen tijdig heeft verzonden 97 % 91 % 89 % 415 (van 430) 407 (van 441) 373 (van 441) 1

5 WAARDERINGSKAMER BIJLAGE 2 Betreft: Overzicht bezwaarpercentage per gemeente Bij: Voortgangsrapportage uitvoering Wet WOZ van 30 juni 2010 niet- Aa en Hunze 3,0 1,6 1,6 3,9 Aalburg 2,9 1,8 1,6 2,2 Aalsmeer 2,1 1,4 1,1 4,4 Aalten 1,7 1,4 0,9 1,4 Abcoude 5,1 6,3 4,9 5,2 Achtkarspelen 2,1 1,1 0,8 1,9 Alkmaar 2,9 2,3 1,4 10,6 Almelo 3,2 1,5 1,6 6,8 Almere 2,8 2,2 1,4 4,4 Alphen aan den Rijn 3,3 3,3 1,6 7,9 Alphen-Chaam 2,5 2,6 2,2 3,9 Ameland 1,9 2,0 1,9 2,3 Amersfoort 3,3 2,0 2,7 9,4 Amstelveen 5,4 3,2 1,7 8,0 Amsterdam 3,8 4,4 2,3 7,4 Andijk 2,3 1,7 1,2 3,3 Anna Paulowna 1,7 1,9 2,8 3,3 Apeldoorn 2,1 1,4 1,6 1,4 Appingedam 2,3 2,2 2,2 1,3 Arnhem 4,3 3,5 2,7 12,1 Assen 2,1 1,2 1,1 4,5 Asten 2,5 5,4 3,2 7,0 Baarle-Nassau 3,9 2,6 2,2 4,3 Baarn 6,0 3,6 4,2 7,1 Barneveld 4,1 2,5 2,1 6,3 Bedum 1,5 0,8 0,7 2,2 Beek 4,1 1,5 1,1 15,5 Beemster 2,3 1,7 2,9 1,1 Beesel 1,1 1,0 0,6 3,4 Belastingkantoor Twente 1,9 1,9 1,7 8,2 Bellingwedde 1,5 1,2 1,1 6,2 Bergeijk 2,7 1,6 1,3 1,1 Bergen (L) 1,2 1,7 1,4 2,7 Bergen (NH) 6,2 4,9 3,5 9,3 Bergen op Zoom 3,4 1,8 1,4 6,1 Berkelland 2,6 1,9 1

6 niet- Bernheze 2,2 5,4 3,1 8,7 Best 3,8 2,4 1,4 9,1 Beuningen 3,1 2,9 2,4 7,6 Beverwijk 1,7 3,9 1,8 8,6 Bildt (Het) 1,0 0,8 1,0 0,9 Bilt (De) 5,5 8,6 Bladel 2,8 2,5 2,2 2,4 Blaricum 8,2 4,4 3,4 4,0 Bloemendaal 3,4 3,0 3,3 3,2 Boarnsterhim 2,1 1,8 1,8 0,6 Bodegraven 2,3 3,1 2,9 5,5 Boekel 3,7 3,1 2,9 5,4 Boer (Ten) 4,1 2,1 1,6 8,6 Bolsward 1,4 0,6 0,3 5,7 Borger-Odoorn* 0,9 0,8 0,5 1,3 Boxmeer 4,0 3,5 5,3 3,9 Boxtel 2,6 2,3 2,2 4,0 Breda 5,0 5,2 4,2 10,4 Breukelen 2,6 3,0 2,7 3,3 Bronckhorst 2,1 2,3 2,7 1,3 Brummen 2,5 2,5 1,3 4,0 Bunnik 5,6 5,8 4,7 2,7 Bunschoten 2,3 1,3 1,1 2,5 Buren 6,4 7,3 6,5 1,8 Bussum 6,0 7,1 8,1 8,0 Capelle a/d Ijssel 2,3 1,4 1,7 11,4 Castricum 6,6 3,4 3,1 2,6 Coevorden 4,3 2,1 1,3 5,2 Cranendonck 3,8 2,3 2,0 3,4 Cuijk 2,9 1,6 1,0 5,7 Culemborg 3,4 2,8 2,6 5,3 Dalfsen 3,2 3,0 4,5 5,6 Dantemadiel 2,3 1,3 1,3 2,4 Delft 4,4 2,9 1,2 6,8 Delfzijl 3,5 2,4 2,6 6,1 Deurne 4,4 2,6 1,9 2,0 Deventer 3,8 2,9 1,4 3,8 Diemen 1,5 1,5 4,0 10,0 Dinkelland 2,6 1,4 1,2 2,3 Doesburg 2,4 4,1 2,7 7,5 Doetinchem 1,7 1,2 0,9 4,3 Dongen 1,8 2,1 1,0 8,2 Dongeradeel 2,3 0,9 0,6 2,3 Drechterland 1,5 1,3 1,1 2,8 Drechtsteden (SV) 4,8 2,0 1,9 3,0 Drimmelen 3,6 2,6 1,5 5,0 Dronten 4,6 3,8 2,8 5,2 Druten 3,1 2,7 9,4 3,9 2

7 niet- Duiven 3,1 2,2 2,2 17,9 Echt-Susteren 2,6 2,4 2,4 2,1 Edam-Volendam 2,0 3,3 3,1 3,6 Ede 3,7 2,2 2,0 2,4 Eemnes 2,7 3,0 1,9 5,5 Eemsmond 6,0 3,2 1,8 5,5 Eersel 3,1 2,8 1,9 2,7 Eijsden 1,8 1,8 1,5 1,2 Eindhoven 7,7 3,6 2,1 6,9 Elburg 1,6 2,2 1,8 6,1 Emmen 2,7 1,5 2,6 5,3 Enkhuizen 1,6 0,9 2,1 3,3 Epe 2,6 1,7 1,3 1,3 Ermelo 3,0 1,9 3,5 6,8 Etten-Leur 5,0 2,5 1,1 10,0 Ferwerderadiel 0,7 0,9 1,0 0,9 Franekeradeel 1,6 1,5 1,4 1,6 Gaasterlân-Sleat 1,2 2,0 2,1 1,2 GBRD Parkstad Limburg 2,6 5,1 3,4 9,5 Geertruidenberg 3,0 4,2 2,8 10,7 Geldermalsen 5,0 3,7 3,4 10,5 Geldrop-Mierlo 2,7 2,9 2,9 6,6 Gemert-Bakel 2,3 7,1 0,0 0,0 Gennep 4,0 2,0 2,5 3,1 Giessenlanden 2,9 2,6 1,9 1,7 Gilze en Rijen 3,8 2,4 1,6 4,2 Goirle 2,3 2,1 1,2 6,5 Gorinchem 3,2 2,6 2,0 8,2 Gouda 2,0 6,4 5,8 8,2 Graafstroom 2,5 1,0 1,1 0,2 Graft-De Rijp 2,5 2,1 2,7 1,2 Grave 3,3 2,2 1,2 4,6 Groesbeek 2,4 1,6 1,5 3,5 Groningen 5,6 4,0 1,8 11,2 Grootegast 3,4 2,4 2,8 0,0 Gulpen-Wittem 1,8 1,2 3,5 2,9 Haaksbergen 3,0 2,0 1,3 2,9 Haaren 9,1 5,3 3,9 11,3 Haarlem 4,7 5,1 3,1 11,5 Haarlemmerliede c.a. 3,4 2,5 2,5 2,9 Haarlemmermeer 5,6 5,1 3,5 11,4 Halderberge 2,5 3,1 1,8 10,6 Hardenberg 1,2 1,3 1,3 0,8 Harderwijk 1,6 2,5 2,5 2,6 Haren 2,6 2,8 2,3 4,8 Harenkarspel 2,1 2,1 4,2 5,8 Harlingen 2,9 1,6 1,1 2,6 Hattem 2,6 0,8 2,3 2,0 3

8 niet- Heemskerk 2,9 2,2 1,7 2,9 Heemstede 3,4 3,9 3,9 3,9 Heerde 2,1 2,1 1,9 2,5 Heerenveen 2,5 2,0 1,6 3,8 Heerhugowaard 4,1 2,3 2,3 1,9 Heeze-Leende 3,3 2,2 1,8 3,5 Heiloo 3,8 3,4 3,8 1,5 Helder (Den) 2,8 1,6 1,3 3,8 Hellendoorn 4,9 3,7 2,5 2,5 Hellevoetsluis 2,7 2,2 1,6 5,3 Helmond 2,8 1,3 0,8 4,2 Heumen 4,0 4,7 3,9 9,0 Heusden 3,6 6,0 4,3 3,2 Hillegom 3,1 5,0 3,8 7,5 Hilvarenbeek 2,8 2,4 1,8 5,7 Hilversum 3,8 2,9 3,6 5,7 Hof van Twente 2,9 1,7 1,7 1,6 Hoogeveen 2,6 1,5 1,2 5,5 Hoogezand-Sappemeer 2,9 2,4 2,2 6,7 Hoorn 1,7 2,4 1,7 9,2 Horst aan de maas herindeling 3,0 3,3 4,8 Houten 3,9 5,9 5,8 4,0 Huizen 4,2 3,3 2,7 7,4 Hulst 1,4 0,8 1,0 2,6 IJsselstein 1,6 2,1 2,0 5,3 Kaag en Braassem 3,8 4,8 2,6 5,4 Kampen 2,4 1,4 1,0 3,1 Katwijk 2,5 1,8 1,8 2,3 Kerkrade 2,9 2,3 1,3 5,8 Koggenland 1,9 1,6 1,4 3,4 Kollumerland c.a. 2,2 1,5 1,1 2,9 Krimpen a/d Ijssel 2,0 2,0 1,3 4,1 Laarbeek 4,5 2,2 1,6 4,6 Landerd 3,8 2,7 2,0 2,0 Landsmeer 2,2 2,3 2,0 7,7 Langedijk 2,6 1,9 2,3 5,8 Lansingerland 5,2 4,3 3,5 8,9 Laren 10,5 4,9 3,8 4,8 Leek 1,6 1,0 1,1 1,4 Leerdam 2,7 1,7 1,0 2,1 Leeuwarden 1,3 2,8 6,8 5,3 Leeuwarderadeel 1,2 1,3 0,8 4,0 Leiden 3,9 3,0 1,7 3,7 Leiderdorp 3,5 2,2 2,8 12,4 Leidschendam-Voorburg 4,3 2,4 1,8 10,5 Lelystad 4,8 3,2 2,3 12,0 Lemsterland 2,5 1,9 1,5 2,5 Leudal 1,6 1,2 1,1 3,8 4

9 niet- Leusden 5,0 3,1 2,8 4,5 Liesveld 3,0 1,3 1,1 0,9 Lingewaal 2,2 2,2 1,9 5,2 Lingewaard 2,6 2,0 1,9 2,5 Lisse 4,9 4,0 3,8 4,9 Lith 7,3 8,3 8,2 13,8 Littenseradiel 1,6 1,9 1,4 2,7 Lochem 3,2 2,5 Loenen 2,5 2,5 3,7 0,0 Loon op Zand 1,4 2,6 3,5 5,5 Lopik 1,7 1,3 1,7 0,7 Loppersum 3,1 1,3 1,2 2,5 Losser 1,9 1,7 2,1 4,2 Maarssen 3,8 2,6 2,1 2,9 Maasdonk 5,5 4,1 3,1 4,0 Maasdriel 4,5 4,0 3,3 8,6 Maasgouw 1,6 3,0 4,1 Maassluis 1,6 1,6 1,4 4,2 Maastricht 3,9 1,8 1,9 5,5 Margraten 3,3 1,4 1,5 4,0 Marne (De) 2,3 3,1 1,7 4,6 Marum 1,3 0,7 0,5 1,9 Medemblik 4,7 5,5 5,7 9,0 Meerssen* 5,6 2,5 2,6 7,8 Menaldumadeel 0,7 0,8 0,5 2,1 Menterwolde 2,1 1,8 1,6 2,7 Meppel 2,4 1,3 1,2 4,0 Middelburg 3,2 2,3 1,4 7,1 Middelharnis 6,6 3,3 2,0 4,5 Midden-Delfland 2,9 2,7 3,2 4,1 Midden-Drenthe 2,3 2,0 2,0 1,0 Mill en St. Hubert 3,5 2,2 1,2 3,7 Millingen a/d Rijn 1,8 2,1 1,3 1,8 Moerdijk 3,8 3,4 2,3 5,7 Montferland 3,3 2,4 1,6 5,0 Montfoort 4,4 2,9 2,7 5,3 Mook en Middelaar 4,1 3,1 1,9 4,8 Muiden 3,9 5,4 5,0 22,1 Naarden 3,6 5,4 5,0 4,8 Neder-Betuwe 2,1 2,0 1,4 8,3 Nederweert 2,9 2,0 1,5 2,2 Neerijnen 4,3 4,3 2,8 8,1 Niedorp 2,5 2,7 3,3 3,1 Nieuwegein 4,2 2,0 2,1 7,7 Nieuwkoop 7,4 4,6 2,8 5,5 Nijefurd 1,4 1,6 1,3 1,5 Nijkerk 1,8 2,8 2,7 5,8 Nijmegen 6,2 3,9 1,7 10,6 5

10 niet- Noord-Beveland 3,5 2,6 2,5 1,7 Noordenveld* 2,1 0,6 0,7 1,6 Noordoostpolder 1,7 1,4 0,9 2,6 Noordwijk 3,8 2,2 4,5 12,8 Noordwijkerhout 3,3 2,3 2,0 2,4 Nuenen 7,1 5,4 4,4 6,0 Nunspeet 2,2 2,4 5,1 4,4 Nuth 2,4 1,4 1,2 3,1 Oegstgeest 10,6 6,9 4,9 6,7 Oirschot 3,9 2,8 2,2 3,7 Oisterwijk 2,8 4,3 3,0 6,2 Oldambt* herindeling * * * Oldebroek 2,3 1,8 1,6 5,1 Oldenzaal 1,3 3,2 2,0 6,2 Olst-Wijhe 1,3 1,1 1,0 0,7 Ommen 1,7 2,9 4,0 3,0 Oost Gelre 1,6 2,1 2,6 0,0 Oosterhout 5,8 3,5 1,9 7,3 Oostflakkee 1,5 1,5 0,9 5,9 Ooststellingwerf 1,3 5,3 2,9 2,4 Oostzaan 2,6 1,3 1,1 4,3 Opmeer 2,4 1,7 1,6 1,6 Opsterland 1,7 1,3 0,8 3,2 Oss 2,9 1,4 1,3 11,8 Oude IJsselstreek 2,2 2,2 2,4 1,0 Ouder-Amstel 5,2 4,0 3,8 10,7 Oudewater 3,3 3,5 3,5 1,2 Overbetuwe 3,9 4,8 9,7 6,3 Peel en Maas* herindeling 1,0 0,7 1,3 Pekela 2,3 2,1 1,4 8,9 Pijnacker-Nootdorp 2,7 3,0 2,0 6,1 Purmerend 3,0 2,5 1,4 2,7 Putten 0,8 0,8 1,8 3,0 Raalte 1,8 1,1 6,1 2,4 Reeuwijk 7,8 4,7 4,1 8,5 Reimerswaal 2,4 2,3 1,5 6,2 Renkum 6,4 4,3 3,7 15,2 Renswoude 3,3 4,1 4,0 4,5 Reusel-De Mierden 2,3 2,9 2,4 1,4 Rheden 4,0 6,0 4,0 7,7 Rhenen 3,7 4,3 4,6 3,4 Ridderkerk 3,9 2,1 1,6 0,6 Rijnwaarden 1,5 1,1 Rijnwoude 4,4 4,0 2,2 5,9 Rijssen-Holten 1,9 1,9 2,0 3,0 Rijswijk 2,8 0,9 0,9 5,3 Roerdalen 1,8 2,5 2,1 3,5 Roermond 3,6 1,5 24,8 9,2 6

11 niet- Ronde Venen (De) 3,6 3,0 1,8 4,1 Roosendaal 3,9 2,4 1,3 7,7 Rotterdam 2,3 3,7 1,7 4,9 Rozendaal 4,2 4,6 4,6 4,3 Rucphen 1,2 1,0 1,0 1,2 SaBeWa 2,7 2,0 2,0 3,9 Samenwerkingsverband HW 4,4 2,9 1,7 5,9 Schagen 1,1 1,4 0,9 1,6 Schermer 1,5 1,4 1,2 3,6 Scherpenzeel 1,3 1,5 1,0 5,5 Schiedam 1,5 1,2 0,6 4,6 Schiermonnikoog 4,1 2,6 2,6 2,6 Schijndel 5,2 2,8 2,0 6,1 Schinnen 3,2 1,8 1,6 3,2 Schouwen-Duiveland 2,3 2,0 2,0 3,1 s-gravenhage 6,7 2,5 5,0 12,9 s-hertogenbosch 8,3 5,0 3,4 13,7 Sint Anthonis 4,3 1,6 1,6 3,3 Sint-Michielsgestel 2,0 2,0 1,6 4,4 Sint-Oedenrode 3,2 3,6 3,1 6,3 Sittard-Geleen 6,3 4,1 2,7 14,0 Skarsterlân 2,3 2,0 2,0 1,8 Slochteren 4,0 0,9 1,0 0,8 Sluis 1,8 1,1 1,0 2,3 Smallingerland 2,0 1,6 2,3 12,1 Sneek 2,3 1,7 0,9 2,9 Soest 3,5 4,6 6,4 6,2 Someren 3,0 2,0 1,6 3,7 Son en Breugel 3,4 2,9 3,0 6,2 Spijkenisse 3,7 2,4 1,2 9,5 Stadskanaal 1,4 0,8 0,5 1,6 Staphorst 3,0 1,4 1,5 2,0 Stede Broec 2,9 2,3 1,7 11,1 Steenbergen 2,3 2,6 1,9 3,2 Steenwijkerland 3,7 4,5 2,8 2,4 Stein 2,8 2,0 2,7 3,4 Terneuzen 2,0 1,4 1,3 5,9 Terschelling 2,9 2,5 2,0 2,0 Texel 4,7 1,9 1,5 3,2 Teylingen 3,4 2,1 2,0 2,6 Tiel 2,9 5,3 3,6 7,9 Tilburg 2,8 2,3 1,5 6,0 Tubbergen 1,7 1,8 0,9 1,3 Twenterand 2,1 1,8 1,9 0,7 Tynaarlo 1,1 2,6 3,1 2,9 Tytsjerksteradiel 3,7 2,2 2,1 3,3 Ubbergen 3,1 2,7 1,9 4,4 7

12 niet- Uden 6,4 3,8 2,4 7,8 Uitgeest 4,3 3,0 2,6 9,6 Uithoorn 2,5 1,1 0,7 1,1 Urk 2,2 2,6 2,2 3,7 Utrecht 3,8 4,6 4,1 0,0 Utrechtse Heuvelrug 4,9 6,1 4,5 16,6 Vaals 1,8 1,6 0,8 3,4 Valkenburg a/d Geul 2,9 1,2 1,6 3,6 Valkenswaard 3,0 1,7 1,2 3,0 Veendam 2,2 1,6 1,0 5,4 Veenendaal 2,6 1,8 1,0 5,5 Veere 7,2 2,9 2,9 2,6 Veghel 4,2 3,2 1,8 7,2 Veldhoven 2,5 3,5 3,1 4,8 Velsen 3,9 4,4 3,2 5,7 Venlo 2,3 1,3 1,1 2,7 Venray 4,3 1,6 1,9 4,3 Vianen 2,7 1,8 1,5 4,7 Vlaardingen 4,1 2,9 1,1 5,8 Vlagtwedde 2,5 1,7 2,9 5,9 Vlieland 3,8 3,6 2,7 1,4 Vlissingen 3,1 1,4 2,1 4,6 Voorschoten 8,9 7,2 5,6 7,9 Voorst 3,5 2,2 1,3 3,5 Vught 6,6 4,7 4,0 12,9 Waalre 5,4 2,7 3,8 0,3 Waalwijk 4,8 5,6 3,6 3,8 Waddinxveen 1,4 1,2 1,1 7,3 Wageningen 4,1 4,0 2,4 5,3 Wassenaar 3,8 4,4 2,9 4,1 Waterland 3,2 2,0 1,5 0,7 Weert 1,4 1,7 1,7 4,3 Weesp 3,7 2,9 2,1 11,4 Werkendam 1,8 3,2 2,9 3,4 Wervershoof 1,4 1,4 1,1 2,6 West Maas en Waal 5,6 5,1 4,6 8,1 Westerveld 3,5 8,6 9,2 6,1 Westervoort 1,4 1,4 1,8 5,1 Westland 2,0 1,8 1,6 5,0 Weststellingwerf 3,0 5,6 2,8 6,9 Westvoorne 1,8 1,1 0,9 2,1 Wierden 2,5 1,7 2,2 1,1 Wieringen 1,5 1,2 1,1 1,9 Wieringermeer 1,6 1,3 5,4 1,7 Wijchen 2,9 6,7 4,9 20,2 Wijdemeren (N.H.) 5,6 1,5 1,5 1,8 Wijk bij Duurstede* 1,7 1,8 1,8 3,2 Winsum 1,5 1,0 1,1 1,9 8

13 niet- Winterswijk* 2,5 * * * Woensdrecht* 3,0 1,4 1,0 2,8 Woerden 2,8 1,8 1,5 3,7 Wolden (De) 2,2 1,9 1,7 2,8 Wormerland 2,2 1,2 1,7 1,2 Woudenberg 4,3 5,2 3,5 4,5 Woudrichem 2,2 2,0 3,0 3,4 Wûnseradiel 3,3 1,5 1,1 2,8 Wymbritseradiel 1,8 2,1 1,8 3,4 Zaanstad 1,9 1,4 0,8 6,4 Zaltbommel 1,9 2,0 1,4 5,8 Zandvoort 3,4 1,8 1,8 2,1 Zederik 2,3 1,5 Zeevang 2,0 2,4 1,3 8,7 Zeewolde 3,5 2,9 3,1 20,6 Zeist 7,6 5,3 6,5 0,0 Zevenaar 2,6 2,7 2,7 6,5 Zijpe 1,6 1,1 1,1 3,8 Zoetermeer 3,0 2,1 1,1 3,6 Zoeterwoude 3,7 3,2 2,0 4,1 Zuidhorn 1,8 1,2 0,8 2,8 Zuidplas* 3,4 * * * Zundert 2,0 2,2 1,8 4,0 Zutphen* 2,7 0,9 1,4 2,1 Zwartewaterland 2,3 1,3 1,5 3,6 Zwolle 2,5 1,8 1,2 2,3 *: Nog geen definitief bezwaarpercentage 9

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215. Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.772 1157 186,49 (ligt aan lage inwonertal) Gemeente Amsterdam (NH)

Nadere informatie

Tarieven voor huishoudelijke hulp

Tarieven voor huishoudelijke hulp Tarieven voor huishoudelijke hulp Gegevens uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg, een FNV-onderzoek onder bijna 200 gemeenten Februari 2010 Het onderzoek Elke twee jaar verricht de FNV een vergelijkend

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd?

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd? Gerekend per 10.000 inwoners vinden in Tiel de meeste inbraken in/diefstal uit en plaats; nl 87,2. 2012 1. Tiel 87,2 Zundert 30,6 Muiden 162,4 Amsterdam 109,2 Pekela 56,7 Terschelling 67,4 Muiden 6,2 Ouder-Amstel

Nadere informatie

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13.

0141 Almelo 133.286 0147 Borne 13.030 0148 Dalfsen 8.458 0150 Deventer 126.100 1774 Dinkelland 7.309 0153 Enschede 323.000 0158 Haaksbergen 13. Voorschot 2010 in 2010 2010 2.010 Gemcode Gemcodel 0003 Appingedam 19.210 0005 Bedum 7.023 0007 Bellingwedde 11.533 1663 De Marne 14.325 0010 Delfzijl 46.490 1651 Eemsmond 22.962 0014 Groningen 528.377

Nadere informatie

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011:

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: Gem.code Gemeentenaam Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: 1680 Aa en Hunze 1 3.181,06 738 Aalburg 19 60.440,17 358 Aalsmeer 41 130.423,52 197 Aalten 45 143.147,76 59 Achtkarspelen 41 130.423,52

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Gemeente Aantal brochures Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Albrandswaard 20 Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Gemeente Gemeentecode Aa en Hunze 1680 Aalburg 0738 Aalsmeer 0358 Aalten 0197 Achtkarspelen 0059 Alblasserdam 0482 Albrandswaard 0613 Alkmaar 0361 Almelo 0141 Almere

Nadere informatie

Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening

Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening Toekenning 2010 spuk schuldhulpverlening CBS_code Naam_gemeente Toekenning 2010 3 Appingedam 35.800 5 Bedum 13.756 7 Bellingwedde 21.748 9 Ten Boer 7.497 10 Delfzijl 89.481 14 Groningen 1.048.376 15 Grootegast

Nadere informatie

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014 GEMEENTE OZB OZB Aa en Hunze 250,43 240,30 4,2% 223,15 232,70 190,00 192,00 217.575 225.000 663,58 665,00-0,2% Aalburg 293,46 287,10 2,2% 244,50 236,50 174,35 173,00 241.530 249.000 712,31 696,60 2,3%

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 Albrandswaard 14 072 Alkmaar 14 0546 Almelo 14 036 Almere 14 0172

Nadere informatie

2010 2010 naam label O label O variabele 2010 variabele 2010 code code

2010 2010 naam label O label O variabele 2010 variabele 2010 code code Wogem variabele naam OViN 2010 variabele label OViN 2010 Woongemeente code OViN 2010 code label OViN 2010 3 Appingedam 5 Bedum 7 Bellingwedde 9 Ten Boer 10 Delfzijl 14 Groningen 15 Grootegast 17 Haren

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten GESCAND OP 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier

Nadere informatie

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3. Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.653 3.724 Sudwest-Fryslan 559 1.192 1.885 2.248 3.714 Amsterdam

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De Marne GM0053 Winsum 1 GM0024 Loppersum 1 GM1722 Ferwerderadiel

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015 Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 8 12 23 35 10 0 0 0 0 0 10 25 25 Assen 22 56 51 27 59 86 0 8 0 0 0 0 8 78 78 Borger-Odoorn 0 21 11 10 23 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 Coevorden 5 30

Nadere informatie

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS Aa en Hunze 52.728 30.054,96 Aalburg 17.550 10.003,50 Aalsmeer 25.857 14.738,49 Aalten 19.305 11.003,85 Achtkarspelen 87.711 49.995,27 Alblasserdam 9.477 5.401,89 Albrandswaard 3.510 2.000,70 Alkmaar 189.930

Nadere informatie

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente)

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente) Vereniging Eigen Huis onderzoek en. Volledig onderzoek (datum 21 maart ) ( ) (opgave h effing en Aa en Hunze 233,01 241,37 8,36 3,59% 248.142 226.000 232,70-4,77% 192,00 0,00% 666,07-0,5% Aalburg 279,49

Nadere informatie

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr.

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr. Nieuw gem nr. (CBS_code) Voorschot 2011; 25 mln Nieuwe gemeentenaam 3 Appingedam 21.963 5 Bedum 8.439 7 Bellingwedde 13.343 1663 De Marne 17.611 10 Delfzijl 54.896 1651 Eemsmond 27.174 14 Groningen 643.175

Nadere informatie

Totaal Nederland 3,4 3,1

Totaal Nederland 3,4 3,1 Friesland Groningen Drenthe De Friese Meren 11,3-12,1- Appingedam 7,3-3,4 Emmen 2,7-2,3 Ooststellingwerf 10,5-1,2- Winsum 2,1-3,6 Hoogeveen 1,7 2,3 Vlieland 1,5-4,8 Loppersum 0,9-0,6 Midden-Drenthe 2,7

Nadere informatie

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD NR. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'GEMEENTE LANGECIJK 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) ING.

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19. A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.305 19.691,10 Achtkarspelen 87.711 89.465,22 Alblasserdam 9.477 9.666,54 Albrandswaard 3.510 3.580,20 Alkmaar

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010. Datum: 1 maart 2011 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010. Datum: 1 maart 2011 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2010 Datum: 1 maart 2011 Bijlage(n): Tussen de waardepeildatum 1 januari 2009 en de waardepeildatum 1 januari

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 GRONINGEN LEEUWARDEN EMMEN ASSEN ZWOLLE Appingedam Achtkarspelen Borger-Odoorn Aa en Hunze Hardenberg Bedum Ameland Coevorden Assen Kampen Bellingwedde

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht Gemeente Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente 1. Budget nieuwe 2. Budget centrum- 3. Budget centrumtaken voor alle gemeenten taak gemeenten AWBZgemeenten beschermd wonen budget

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel wijzigingen t.o.v. het historische verdeelmodel, per inwoner budget bij toegekend verschil in gemeente objectieve budget euro's verdeling verschil in

Nadere informatie

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Aandeelhouder Aantal aandelen Bedrag in euro's Aa en Hunze 52.728 66.964,56 Aalburg 17.550 22.288,50 Aalsmeer 25.857 32.838,39 Aalten 19.305 24.517,35 Achtkarspelen

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster De gemiddelde is gebaseerd op alle door het Kadaster geregistreerde verkochte koopwoningen. De uitspraak 'de duurste 1 Bloemendaal 597.694 8,6% 347 20,9% Noord Holland 2 Laren 559.259 3,7% 165 12,2% Noord

Nadere informatie

Bijlage I bij artikel 3 en 4 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009

Bijlage I bij artikel 3 en 4 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 Bijlage I bij artikel 3 en 4 van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009 Bevolking; burgerlijke staat, geslacht, leeftijd en regio, 1 januari 2008 code Regio's id_gem 0-20

Nadere informatie

Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging

Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging Budget nieuwe Budget nieuwe Budget taken voor alle taken voor bestaande gemnr

Nadere informatie

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Locatie: VNG ten

Nadere informatie

Budget mantelzorgwaardering per gemeente

Budget mantelzorgwaardering per gemeente Budget mantelzorgwaardering per gemeente Uit een brief van staatssecretaris van Rijn blijkt dat met ingang van 2016 structureel 100 miljoen wordt toegevoegd aan het gemeentefonds voor mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's (100 (100 Aa en Hunze 4.451.432 3.835.733-13,8 3.746.857-15,8 Aalburg 1.761.744 2.227.533 26,4 2.175.920 23,5 Aalsmeer 3.799.765 3.206.696-15,6 3.132.395-17,6 Aalten 3.295.353 4.720.452 43,2 4.611.077

Nadere informatie

'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll

'iľii ll llih'i l ľl'i'hľ''illlll Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll Postbus 90801

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) I GESCAND OP Postbus 90801 2509

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24914 4 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 november 2012, nr.

Nadere informatie

Budgeten waardering 2015

Budgeten waardering 2015 Budgeten waardering 2015 Gemeente Budget 2015 Gemeente Budget 2015 Aa en Hunze 115.135 Boekel 33.260 Aalburg 45.662 Borger-Odoorn 122.797 Aalsmeer 96.975 Borne 90.960 Aalten 135.685 Borsele 83.656 Achtkarspelen

Nadere informatie

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie.

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. Educatie 2015: Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. De gemeentelijke herindeling per 1 januari

Nadere informatie

2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448

2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448 2007 2009 verschil Hendrik-Ido-Ambacht 2,716,195 1,438,025 1,278,170-47.1 Moerdijk 3998501 2,775,867 1,222,634-30.6 Goedereede 1,035,918 741,448 294,470-28.4 Oost Gelre 3377668 2,425,000 952,668-28.2 Schinnen

Nadere informatie

Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente.

Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente. Kosten per gemeente Kijk bij uw provincie om te zien wat een bouwvergunning kost in jouw gemeente. Deze kosten zijn onder o.v.b. Groningen 130.000 Appingedam 204,50 885,85 2.118,50 Bedum 227,50 990,50

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Prognose aantal mensen met dementie per gemeente 2010-2030

Prognose aantal mensen met dementie per gemeente 2010-2030 Prognose aantal mensen met dementie per gemeente 2010-2030 datum: 01-02-2010 www.alzheimer-nederland.nl Gemeente 2010 2020 2030 Stijging 2010-2030 Aa en Hunze 488 625 794 63% Aalburg 145 191 276 90% Aalsmeer

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden

Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden Bijlage 3: Overzicht nog aan te sluiten overheden Gemeente A B C G H k L 's-gravenhage Capelle aan den IJssel Haaksbergen Laarbeek Aa en Hunze Castricum Haaren Landerd Aalburg Cranendonck Haarlem Landgraaf

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

herverdeeleffect aantal inwoners gemeente

herverdeeleffect aantal inwoners gemeente Tabel 1:Overzicht WMO (module Hulp bij Huishouden (HbH), inclusief uitvoeringslasten) met een positief van 10 of meer s Goedereede 11507 24 Woensdrecht 21717 20 Rucphen 22568 19 Halderberge 29277 19 Leeuwarderadeel

Nadere informatie

Kengetallen schulden Nederlandse gemeenten op 31 december 2012 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 26 januari 2014

Kengetallen schulden Nederlandse gemeenten op 31 december 2012 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 26 januari 2014 Kengetallen schulden Nederlandse gemeenten op 31 december 2012 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 26 januari 2014 Rang Gemeente 77 Aa en Hunze 16% 324 10% 7% 23% 24% 415-73 192 Aalburg 45% 792 1% 45%

Nadere informatie

Kinderen in Tel Databoek 2014

Kinderen in Tel Databoek 2014 Kinderen in Tel Databoek 2014 Deel 3: De resultaten per provincie en gemeente Verwey-Jonker Instituut Redactie: Majone Steketee Bas Tierolf Jodi Mak Februari 2014 1 Verwey-Jonker Instituut Dit deel bevat

Nadere informatie

32 Bijlage V: Verdeling subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers (per gemeente, over 2009)

32 Bijlage V: Verdeling subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers (per gemeente, over 2009) 32 Bijlage V: Verdeling subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers (per gemeente, over 2009) Subsidie die eerst werd toegekend aan VTA-instituten (Vorming, Training, Advies) is nu verdeeld over alle

Nadere informatie

Kerncijfers huisvesting vergunninghouders per 1 juni 2016

Kerncijfers huisvesting vergunninghouders per 1 juni 2016 Kerncijfers huisvesting vergunninghouders per 1 juni Overzicht realisaties per provincie Inleiding Hieronder is op totaalniveau voor alle provincies en per provincie aangegeven in hoeverre ze op schema

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46057 17 december 2015 Besluit werkgebieden UWV 2016 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Gelet op artikel

Nadere informatie

OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN

OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN Aan: Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer 10 november 2015 Geachte leden van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015. Datum: 25 februari 2016 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015. Datum: 25 februari 2016 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 Datum: 25 februari 2016 Bijlage(n): 1 Aa en Hunze 0,0% Aalburg 0,3% Aalsmeer 2,4% Aalten 1,0% Achtkarspelen

Nadere informatie

Tabel 1: Aantal toegewezen woningen van corporaties in 2013

Tabel 1: Aantal toegewezen woningen van corporaties in 2013 Aa en Hunze 2076 163 Aalburg 977 56 Aalsmeer 3059 163 Aalten 2344 132 Achtkarspelen 3637 273 Alblasserdam 2796 231 Albrandswaard 2625 126 Alkmaar 14445 1120 Almelo 11829 1018 Almere 21809 2088 Alphen aan

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

ROC Gilde Opleidingen

ROC Gilde Opleidingen Schiermonnikoog 1 ( 1,8% ) Ameland 2 ( 0,8% ) Eemsmond 46 ( 3,1% ) Terschelling 8 ( 2,8% ) Dongeradeel 63 ( 2,9% ) 4 Menaldumadeel 26 ( 2,0% ) Harlingen 41 ( 2,9% ) Tynaarlo 52 ( 1,8% ) Boarnsterhim 50

Nadere informatie

Kinderopvang per gemeente in Nederland, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per gemeente in Nederland, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per gemeente in Nederland, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Inhoud Toelichting bij de tabellen Aantal

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum 15.1842 JG 4 26 juni 2015

ons kenmerk bijlage(n) datum 15.1842 JG 4 26 juni 2015 WAARDERINGSKAMER Aan de Staatssecretaris van Financiën de heer ir. E.D. Wiebes MBA Postbus 20201 2500 EE 's-gravenhage ons kenmerk bijlage(n) datum 15.1842 JG 4 26 juni 2015 betreft: Voortgang uitvoering

Nadere informatie

Gemeente Nr regio Regio Gemeente Nr regio Regio Aa en Hunze Rg05 Noord- en Midden-Drenthe Blaricum Rg18 Het Gooi Aalburg Rg35 Breda e.o.

Gemeente Nr regio Regio Gemeente Nr regio Regio Aa en Hunze Rg05 Noord- en Midden-Drenthe Blaricum Rg18 Het Gooi Aalburg Rg35 Breda e.o. Aa en Hunze Rg05 Noord- en Midden-Drenthe Blaricum Rg18 Het Gooi Aalburg Rg35 Breda e.o. Bloemendaal Rg21 Zuid-Kennemerland Aalsmeer Rg23 Amstelland/Meerlanden Boarnsterhim Rg03 Noord-Friesland/Waddeneilanden

Nadere informatie

Maximumbedragen schuldhulpverlening per gemeente in 2006 Let op: gemeenten kunnen aan de hieronder vermelde bedragen geen rechten ontlenen Gemcod_06

Maximumbedragen schuldhulpverlening per gemeente in 2006 Let op: gemeenten kunnen aan de hieronder vermelde bedragen geen rechten ontlenen Gemcod_06 Maximumbedragen schuldhulpverlening per gemeente in 2006 Let op: gemeenten kunnen aan de hieronder vermelde bedragen geen rechten ontlenen Gemcod_06 Gem-Naam_06 Bedrag (in euro's) 3 Appingedam 19.582 5

Nadere informatie

Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85

Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85 Gemeenten Online Balie Aa en Hunze 0,00 7,50 Aalburg 5,00 5,00 Aalsmeer niet mogelijk 9,25 Aalten 6,20 6,20 Achtkarspelen 2,60 7,80 Alblasserdam 7,85 7,85 Albrandswaard 14,00 14,00 Alkmaar 8,35 8,35 Almelo

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011. Datum: 15 februari 2012 Bijlage(n):

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011. Datum: 15 februari 2012 Bijlage(n): WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktontwikkeling woningen tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2011 Datum: 15 februari 2012 Bijlage(n): Tussen de waardepeildatum 1 januari 2010 en de waardepeildatum 1

Nadere informatie

Grafisch Lyceum R dam

Grafisch Lyceum R dam Schiermonnikoog 1 ( 1,8% ) Ameland 2 ( 0,8% ) Eemsmond 46 ( 3,1% ) Terschelling 8 ( 2,8% ) Dongeradeel 63 ( 2,9% ) 4 Menaldumadeel 26 ( 2,0% ) Harlingen 41 ( 2,9% ) Tynaarlo 52 ( 1,8% ) Boarnsterhim 50

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Managementassistente Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel

Aanpassingen woningwaarderingsstelsel > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag de Aan: colleges van burgemeester & wethouders, de besturen colleges van burgemeester de toegelaten & instellingen wethouders, Aedes. besturen de Vereniging

Nadere informatie

De Marne 25 ( 2,9% ) Loppersum 21 ( 2,1% ) Winsum 23 ( 1,7% ) Appingedam 35 ( 3,8% ) Bedum 12 ( 1,2% ) Zuidhorn 26 ( 1,4% )

De Marne 25 ( 2,9% ) Loppersum 21 ( 2,1% ) Winsum 23 ( 1,7% ) Appingedam 35 ( 3,8% ) Bedum 12 ( 1,2% ) Zuidhorn 26 ( 1,4% ) Schiermonnikoog 1 ( 1,8% ) Ameland 2 ( 0,8% ) Eemsmond 46 ( 3,1% ) Terschelling 8 ( 2,8% ) Dongeradeel 63 ( 2,9% ) 4 Menaldumadeel 26 ( 2,0% ) Harlingen 41 ( 2,9% ) Tynaarlo 52 ( 1,8% ) Boarnsterhim 50

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

De Marne 25 ( 2,9% ) Loppersum 21 ( 2,1% ) Winsum 23 ( 1,7% ) Appingedam 35 ( 3,8% ) Bedum 12 ( 1,2% ) Zuidhorn 26 ( 1,4% )

De Marne 25 ( 2,9% ) Loppersum 21 ( 2,1% ) Winsum 23 ( 1,7% ) Appingedam 35 ( 3,8% ) Bedum 12 ( 1,2% ) Zuidhorn 26 ( 1,4% ) Schiermonnikoog 1 ( 1,8% ) Ameland 2 ( 0,8% ) Eemsmond 46 ( 3,1% ) Terschelling 8 ( 2,8% ) Dongeradeel 63 ( 2,9% ) 4 Menaldumadeel 26 ( 2,0% ) Harlingen 41 ( 2,9% ) Tynaarlo 52 ( 1,8% ) Boarnsterhim 50

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. Rijksdienst voor Identiteitsgegevens DGBK/RvIG Datum Met het verzoek van 2015-0000125706 en 2015-0000127800 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente en het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

De Marne 25 ( 2,9% ) Loppersum 21 ( 2,1% ) Winsum 23 ( 1,7% ) Appingedam 35 ( 3,8% ) Bedum 12 ( 1,2% ) Zuidhorn 26 ( 1,4% )

De Marne 25 ( 2,9% ) Loppersum 21 ( 2,1% ) Winsum 23 ( 1,7% ) Appingedam 35 ( 3,8% ) Bedum 12 ( 1,2% ) Zuidhorn 26 ( 1,4% ) Schiermonnikoog 1 ( 1,8% ) Ameland 2 ( 0,8% ) Eemsmond 46 ( 3,1% ) Terschelling 8 ( 2,8% ) Dongeradeel 63 ( 2,9% ) 4 Menaldumadeel 26 ( 2,0% ) Harlingen 41 ( 2,9% ) Tynaarlo 52 ( 1,8% ) Boarnsterhim 50

Nadere informatie

Referentielijst ontwikkeltrajecten

Referentielijst ontwikkeltrajecten Referentielijst ontwikkeltrajecten Up-to-date scan Bestuursdienst Amsterdam DCMR Rotterdam Gemeente Aa en Hunze Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Gemeente

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1404 22 januari 2014 Besluit werkgebieden UWV 2014 19 november 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

DE UWV-VESTIGINGEN EN WERKGEBIEDEN 2014

DE UWV-VESTIGINGEN EN WERKGEBIEDEN 2014 DE UWV-VESTIGINGEN EN WERKGEBIEDEN 2014 Gemeente van vestiging Naam van de UWVvestiging Werkgebieden van de UWV-vestigingen (gemeenten, eventueel postcodegebieden) Alkmaar Alkmaar Alkmaar, Bergen, Castricum,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 919 15 januari 2015 Besluit werkgebieden UWV 2015 18 november 2014 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Gelet

Nadere informatie

Overzicht aantal koopwoningen per gemeente en indicatieve indeling gemeenten in regio s Bedoeld voor berekenen van budget per regionale aanvraag.

Overzicht aantal koopwoningen per gemeente en indicatieve indeling gemeenten in regio s Bedoeld voor berekenen van budget per regionale aanvraag. BIJLAGE bij aanvraagformulier en voorwaarden regionale aanvraag Overzicht aantal koopwoningen per gemeente en indicatieve indeling gemeenten in regio s Bedoeld voor berekenen van budget per regionale aanvraag.

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

De Marne 25 ( 2,9% ) Loppersum 21 ( 2,1% ) Winsum 23 ( 1,7% ) Appingedam 35 ( 3,8% ) Bedum 12 ( 1,2% ) Zuidhorn 26 ( 1,4% )

De Marne 25 ( 2,9% ) Loppersum 21 ( 2,1% ) Winsum 23 ( 1,7% ) Appingedam 35 ( 3,8% ) Bedum 12 ( 1,2% ) Zuidhorn 26 ( 1,4% ) Schiermonnikoog 1 ( 1,8% ) Ameland 2 ( 0,8% ) Eemsmond 46 ( 3,1% ) Terschelling 8 ( 2,8% ) Dongeradeel 63 ( 2,9% ) 4 Menaldumadeel 26 ( 2,0% ) Harlingen 41 ( 2,9% ) Tynaarlo 52 ( 1,8% ) Boarnsterhim 50

Nadere informatie

Rijbewijs Gemeente Leges Vermissing Spoed Gemeente Beverwijk 32,50 17,65 40,00 Gemeente Binnenmaas 38,50 18,00 40,00 Gemeente Bladel 29,30 29,30

Rijbewijs Gemeente Leges Vermissing Spoed Gemeente Beverwijk 32,50 17,65 40,00 Gemeente Binnenmaas 38,50 18,00 40,00 Gemeente Bladel 29,30 29,30 Gemeente Leges Vermissing Spoed Gemeente Aa en Hunze 32,00 13,85 40,00 Gemeente Aalburg 34,30 15,10 40,00 Gemeente Aalsmeer 28,00 15,00 40,00 Gemeente Aalten 39,20 22,60 40,00 Gemeente Abcoude 36,80 0,00

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie