ons kenmerk bijlage(n) datum JG 2 30 juni 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ons kenmerk bijlage(n) datum 10.2153 JG 2 30 juni 2010"

Transcriptie

1 WAARDERINGSKAMER Aan de minister van Financiën de heer mr. drs. J.C. de Jager Postbus EE DEN HAAG ons kenmerk bijlage(n) datum JG 2 30 juni 2010 betreft: Voortgangsrapportage uitvoering Wet WOZ Zeer geachte heer De Jager, In aansluiting op het bepaalde in het Toezichtarrangement Waarderingskamer dat u in juni 2010 heeft gepubliceerd, informeren wij u hierbij over de afronding van de herwaardering naar de waardepeildatum 1 januari 2009 in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Het gaat om de beschikkingen die gemeenten naar belanghebbenden hebben verzonden. Wij hebben de voortgang gemeten naar de toestand per 15 april Verder informeren wij u in deze brief over de globale marktontwikkeling van ten behoeve van het eigenwoningforfait in Tijdig nemen van beschikkingen In 2010 is door de gemeenten 97% van de WOZ-beschikkingen tijdig, dat wil zeggen in januari of februari 2010 verzonden. Zoals ook uit de eerste bijlage bij deze rapportage blijkt, voldoen gemeenten steeds beter aan de door ons gestelde eisen met betrekking tot de tijdige verzending van de beschikkingen. Onze inspanningen blijven erop gericht om alle gemeenten de beschikkingen tijdig te laten verzenden, omdat dit bijdraagt aan de duidelijkheid voor de belanghebbenden. Nog 15 van de 430 gemeenten hebben, om uiteenlopende redenen, alle WOZ-beschikkingen later verzonden. Voor vier gemeenten was het later verzenden van de WOZ-beschikkingen overigens "geoorloofd" in verband met een gemeentelijke herindeling per 1 januari Binnen de overige gemeenten is het soms nodig om voor enkele objecten de WOZ-beschikking later te verzenden. Onze kwaliteitseisen voorzien erin dat dit voor een klein percentage van de objecten is toegestaan. De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ Postbus Telefoon (070) Muzenstraat AE DEN HAAG Telefax (070) WB DEN HAAG Bank BNG

2 WAARDERINGSKAMER Bezwaarschriften 2010 Hoewel nog niet voor alle gemeenten de termijn voor het indienen van is geëindigd, kunnen wij constateren dat de WOZ-beschikkingen hebben geleid tot circa (2,7 %). Het aantal is ten opzichte van vorig jaar significant gedaald. In de eerste bijlage bij deze brief hebben wij de feitelijke gegevens over dit jaar en voorgaande jaren op een rij gezet. In de tweede bijlage hebben wij het percentage per gemeente weergegeven ook in vergelijking met het voorgaande jaar. Zeker gezien de onzekere situatie op de vastgoedmarkt achten wij het lagere bezwaarpercentage een mooi resultaat. De proactieve voorlichting door alle betrokkenen over de relatie tussen de actuele ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en de verandering van de WOZ-waarde hebben naar verwachting hieraan bijgedragen. Het is mogelijk dat de inspanningen om ook de individuele WOZ-taxaties beter toe te lichten door middel van het taxatieverslag ook effect hebben gehad. Een pilot door circa honderd gemeenten met een uitgebreider taxatieverslag voor geeft namelijk het signaal dat belanghebbenden een dergelijke toelichting waarderen. Afhandeling 2009 Van de (waardepeildatum 1 januari 2008) ontvangen valt op dat nog 3,5% moest worden afgehandeld. Hiermee is het percentage waarvan de afhandeling over de jaargrens gaat, verder gedaald. Het versnellen van de afhandeling van met behoud van de nodige zorgvuldigheid is een speerpunt voor de komende jaren. In totaal is voor ongeveer 1,5% van alle en niet- door een bezwaarprocedure de waarde verminderd. De totale waardevermindering als gevolg van (gedeeltelijk) toegekende bezwaar- en beroepschriften blijft ruim onder 1% van de in eerste instantie vastgestelde waarde. Bij de afgehandelde is in 42% van de gevallen een gehele of gedeeltelijke vermindering toegepast. Dat is minder dan in Ingediende beroepschriften 2009 Er zijn vorig jaar volgens onze telling op basis van de gemeentelijke gegevens ongeveer 7700 beroepsprocedures aangespannen, waarvan 6800 over. Het aantal beroepsprocedures is daarmee op hetzelfde niveau gebleven als in Wel valt op dat er sprake is van een verschuiving van procedures over de WOZ-waarde van naar procedures over de WOZ-waarde van andere soorten onroerende zaken. Evaluatie toezicht herwaardering Wij brengen ook graag onder uw aandacht dat wij een evaluatieonderzoek hebben afgerond, waarbij onze werkzaamheden in het kader van de herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2007 centraal stonden. Uit dit onderzoek komt als conclusie naar - 2 -

3 WAARDERINGSKAMER voren dat de WOZ-beschikkingen die gemeenten bij deze herwaardering hebben verzonden gemiddeld van betere kwaliteit waren dan de WOZ-beschikkingen die gemeenten bij de daaraan voorafgaande herwaardering verzonden. Bovendien is uit dit onderzoek gebleken dat wij in 2007 onze toezichtcapaciteit efficiënter en effectiever hebben kunnen inzetten. Gezien ons streven naar maximale transparantie hebben wij de volledige resultaten van dit onderzoek gepubliceerd op onze internetsite. Voorlopige gegevens over waardeontwikkeling herwaardering waardepeildatum 2010 Wij maken tevens van de gelegenheid gebruik om u te melden dat de gemeenten op dit moment ook goede voortgang maken bij de herwaardering naar de waardepeildatum 1 januari 2010 ten behoeve van het belastingjaar Het zal u niet verbazen dat door de actuele situatie op de onroerend-goedmarkt gemiddeld sprake zal zijn van een daling van de WOZ-waarden. Ten behoeve van onder meer de jaarlijkse aanpassing van het bijtellingspercentage voor het eigenwoningforfait in 2011 rapporteren wij over de verwachte ontwikkeling van de WOZwaarde. De door ons gerapporteerde waardeontwikkeling is gebaseerd op de eerste resultaten van de komende herwaarderingsronde die de gemeenten aan ons opgeven. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat tussen de waardepeildata 1 januari 2009 en 1 januari 2010 de WOZwaarde van gemiddeld 2 à 4% zal dalen. Wij hanteren hierbij een ruimere onzekerheidsmarge dan in eerdere jaren. Dit is een gevolg van het sterk teruggelopen aantal transacties in combinatie met grotere onderlinge (markt)verschillen tussen gemeenten en tussen de diverse te onderscheiden marktsegmenten. Zodra wij in oktober 2010 meer betrouwbare cijfers van gemeenten hebben ontvangen, informeren wij u nader over het landelijk gemiddelde. Wij zullen daarbij dan ook de lokale verschillen met behulp van een kaartje in beeld brengen. Ook besteden wij dan aandacht aan de eventuele verschillen met de cijfers van kadaster en van makelaars. Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij graag bereid. WAARDERINGSKAMER mr. J.G.E. Gieskes secretaris mr. G.J. Jansen voorzitter - 3 -

4 WAARDERINGSKAMER BIJLAGE 1 Betreft: Kengetallen uitvoering WOZ 2008, 2009 en 2010 Bij: Voortgangsrapportage uitvoering Wet WOZ van 30 juni 2010 Onderwerp Waardepeildatum 1 januari januari januari 2007 Aantal onroerende zaken (WOZ-objecten) waarvoor waarde is bepaald Aantal verzonden geschriften met één of meer WOZ-beschikkingen 8,4 miljoen 8,3 miljoen 8,1 miljoen 6,1 miljoen 5,9 miljoen 5,7 miljoen Aantal ingediende WOZ ,7 % 3,4 % 3,5 % tijdig verzonden WOZbeschikkingen Aantal gemeenten dat de WOZbeschikkingen tijdig heeft verzonden 97 % 91 % 89 % 415 (van 430) 407 (van 441) 373 (van 441) 1

5 WAARDERINGSKAMER BIJLAGE 2 Betreft: Overzicht bezwaarpercentage per gemeente Bij: Voortgangsrapportage uitvoering Wet WOZ van 30 juni 2010 niet- Aa en Hunze 3,0 1,6 1,6 3,9 Aalburg 2,9 1,8 1,6 2,2 Aalsmeer 2,1 1,4 1,1 4,4 Aalten 1,7 1,4 0,9 1,4 Abcoude 5,1 6,3 4,9 5,2 Achtkarspelen 2,1 1,1 0,8 1,9 Alkmaar 2,9 2,3 1,4 10,6 Almelo 3,2 1,5 1,6 6,8 Almere 2,8 2,2 1,4 4,4 Alphen aan den Rijn 3,3 3,3 1,6 7,9 Alphen-Chaam 2,5 2,6 2,2 3,9 Ameland 1,9 2,0 1,9 2,3 Amersfoort 3,3 2,0 2,7 9,4 Amstelveen 5,4 3,2 1,7 8,0 Amsterdam 3,8 4,4 2,3 7,4 Andijk 2,3 1,7 1,2 3,3 Anna Paulowna 1,7 1,9 2,8 3,3 Apeldoorn 2,1 1,4 1,6 1,4 Appingedam 2,3 2,2 2,2 1,3 Arnhem 4,3 3,5 2,7 12,1 Assen 2,1 1,2 1,1 4,5 Asten 2,5 5,4 3,2 7,0 Baarle-Nassau 3,9 2,6 2,2 4,3 Baarn 6,0 3,6 4,2 7,1 Barneveld 4,1 2,5 2,1 6,3 Bedum 1,5 0,8 0,7 2,2 Beek 4,1 1,5 1,1 15,5 Beemster 2,3 1,7 2,9 1,1 Beesel 1,1 1,0 0,6 3,4 Belastingkantoor Twente 1,9 1,9 1,7 8,2 Bellingwedde 1,5 1,2 1,1 6,2 Bergeijk 2,7 1,6 1,3 1,1 Bergen (L) 1,2 1,7 1,4 2,7 Bergen (NH) 6,2 4,9 3,5 9,3 Bergen op Zoom 3,4 1,8 1,4 6,1 Berkelland 2,6 1,9 1

6 niet- Bernheze 2,2 5,4 3,1 8,7 Best 3,8 2,4 1,4 9,1 Beuningen 3,1 2,9 2,4 7,6 Beverwijk 1,7 3,9 1,8 8,6 Bildt (Het) 1,0 0,8 1,0 0,9 Bilt (De) 5,5 8,6 Bladel 2,8 2,5 2,2 2,4 Blaricum 8,2 4,4 3,4 4,0 Bloemendaal 3,4 3,0 3,3 3,2 Boarnsterhim 2,1 1,8 1,8 0,6 Bodegraven 2,3 3,1 2,9 5,5 Boekel 3,7 3,1 2,9 5,4 Boer (Ten) 4,1 2,1 1,6 8,6 Bolsward 1,4 0,6 0,3 5,7 Borger-Odoorn* 0,9 0,8 0,5 1,3 Boxmeer 4,0 3,5 5,3 3,9 Boxtel 2,6 2,3 2,2 4,0 Breda 5,0 5,2 4,2 10,4 Breukelen 2,6 3,0 2,7 3,3 Bronckhorst 2,1 2,3 2,7 1,3 Brummen 2,5 2,5 1,3 4,0 Bunnik 5,6 5,8 4,7 2,7 Bunschoten 2,3 1,3 1,1 2,5 Buren 6,4 7,3 6,5 1,8 Bussum 6,0 7,1 8,1 8,0 Capelle a/d Ijssel 2,3 1,4 1,7 11,4 Castricum 6,6 3,4 3,1 2,6 Coevorden 4,3 2,1 1,3 5,2 Cranendonck 3,8 2,3 2,0 3,4 Cuijk 2,9 1,6 1,0 5,7 Culemborg 3,4 2,8 2,6 5,3 Dalfsen 3,2 3,0 4,5 5,6 Dantemadiel 2,3 1,3 1,3 2,4 Delft 4,4 2,9 1,2 6,8 Delfzijl 3,5 2,4 2,6 6,1 Deurne 4,4 2,6 1,9 2,0 Deventer 3,8 2,9 1,4 3,8 Diemen 1,5 1,5 4,0 10,0 Dinkelland 2,6 1,4 1,2 2,3 Doesburg 2,4 4,1 2,7 7,5 Doetinchem 1,7 1,2 0,9 4,3 Dongen 1,8 2,1 1,0 8,2 Dongeradeel 2,3 0,9 0,6 2,3 Drechterland 1,5 1,3 1,1 2,8 Drechtsteden (SV) 4,8 2,0 1,9 3,0 Drimmelen 3,6 2,6 1,5 5,0 Dronten 4,6 3,8 2,8 5,2 Druten 3,1 2,7 9,4 3,9 2

7 niet- Duiven 3,1 2,2 2,2 17,9 Echt-Susteren 2,6 2,4 2,4 2,1 Edam-Volendam 2,0 3,3 3,1 3,6 Ede 3,7 2,2 2,0 2,4 Eemnes 2,7 3,0 1,9 5,5 Eemsmond 6,0 3,2 1,8 5,5 Eersel 3,1 2,8 1,9 2,7 Eijsden 1,8 1,8 1,5 1,2 Eindhoven 7,7 3,6 2,1 6,9 Elburg 1,6 2,2 1,8 6,1 Emmen 2,7 1,5 2,6 5,3 Enkhuizen 1,6 0,9 2,1 3,3 Epe 2,6 1,7 1,3 1,3 Ermelo 3,0 1,9 3,5 6,8 Etten-Leur 5,0 2,5 1,1 10,0 Ferwerderadiel 0,7 0,9 1,0 0,9 Franekeradeel 1,6 1,5 1,4 1,6 Gaasterlân-Sleat 1,2 2,0 2,1 1,2 GBRD Parkstad Limburg 2,6 5,1 3,4 9,5 Geertruidenberg 3,0 4,2 2,8 10,7 Geldermalsen 5,0 3,7 3,4 10,5 Geldrop-Mierlo 2,7 2,9 2,9 6,6 Gemert-Bakel 2,3 7,1 0,0 0,0 Gennep 4,0 2,0 2,5 3,1 Giessenlanden 2,9 2,6 1,9 1,7 Gilze en Rijen 3,8 2,4 1,6 4,2 Goirle 2,3 2,1 1,2 6,5 Gorinchem 3,2 2,6 2,0 8,2 Gouda 2,0 6,4 5,8 8,2 Graafstroom 2,5 1,0 1,1 0,2 Graft-De Rijp 2,5 2,1 2,7 1,2 Grave 3,3 2,2 1,2 4,6 Groesbeek 2,4 1,6 1,5 3,5 Groningen 5,6 4,0 1,8 11,2 Grootegast 3,4 2,4 2,8 0,0 Gulpen-Wittem 1,8 1,2 3,5 2,9 Haaksbergen 3,0 2,0 1,3 2,9 Haaren 9,1 5,3 3,9 11,3 Haarlem 4,7 5,1 3,1 11,5 Haarlemmerliede c.a. 3,4 2,5 2,5 2,9 Haarlemmermeer 5,6 5,1 3,5 11,4 Halderberge 2,5 3,1 1,8 10,6 Hardenberg 1,2 1,3 1,3 0,8 Harderwijk 1,6 2,5 2,5 2,6 Haren 2,6 2,8 2,3 4,8 Harenkarspel 2,1 2,1 4,2 5,8 Harlingen 2,9 1,6 1,1 2,6 Hattem 2,6 0,8 2,3 2,0 3

8 niet- Heemskerk 2,9 2,2 1,7 2,9 Heemstede 3,4 3,9 3,9 3,9 Heerde 2,1 2,1 1,9 2,5 Heerenveen 2,5 2,0 1,6 3,8 Heerhugowaard 4,1 2,3 2,3 1,9 Heeze-Leende 3,3 2,2 1,8 3,5 Heiloo 3,8 3,4 3,8 1,5 Helder (Den) 2,8 1,6 1,3 3,8 Hellendoorn 4,9 3,7 2,5 2,5 Hellevoetsluis 2,7 2,2 1,6 5,3 Helmond 2,8 1,3 0,8 4,2 Heumen 4,0 4,7 3,9 9,0 Heusden 3,6 6,0 4,3 3,2 Hillegom 3,1 5,0 3,8 7,5 Hilvarenbeek 2,8 2,4 1,8 5,7 Hilversum 3,8 2,9 3,6 5,7 Hof van Twente 2,9 1,7 1,7 1,6 Hoogeveen 2,6 1,5 1,2 5,5 Hoogezand-Sappemeer 2,9 2,4 2,2 6,7 Hoorn 1,7 2,4 1,7 9,2 Horst aan de maas herindeling 3,0 3,3 4,8 Houten 3,9 5,9 5,8 4,0 Huizen 4,2 3,3 2,7 7,4 Hulst 1,4 0,8 1,0 2,6 IJsselstein 1,6 2,1 2,0 5,3 Kaag en Braassem 3,8 4,8 2,6 5,4 Kampen 2,4 1,4 1,0 3,1 Katwijk 2,5 1,8 1,8 2,3 Kerkrade 2,9 2,3 1,3 5,8 Koggenland 1,9 1,6 1,4 3,4 Kollumerland c.a. 2,2 1,5 1,1 2,9 Krimpen a/d Ijssel 2,0 2,0 1,3 4,1 Laarbeek 4,5 2,2 1,6 4,6 Landerd 3,8 2,7 2,0 2,0 Landsmeer 2,2 2,3 2,0 7,7 Langedijk 2,6 1,9 2,3 5,8 Lansingerland 5,2 4,3 3,5 8,9 Laren 10,5 4,9 3,8 4,8 Leek 1,6 1,0 1,1 1,4 Leerdam 2,7 1,7 1,0 2,1 Leeuwarden 1,3 2,8 6,8 5,3 Leeuwarderadeel 1,2 1,3 0,8 4,0 Leiden 3,9 3,0 1,7 3,7 Leiderdorp 3,5 2,2 2,8 12,4 Leidschendam-Voorburg 4,3 2,4 1,8 10,5 Lelystad 4,8 3,2 2,3 12,0 Lemsterland 2,5 1,9 1,5 2,5 Leudal 1,6 1,2 1,1 3,8 4

9 niet- Leusden 5,0 3,1 2,8 4,5 Liesveld 3,0 1,3 1,1 0,9 Lingewaal 2,2 2,2 1,9 5,2 Lingewaard 2,6 2,0 1,9 2,5 Lisse 4,9 4,0 3,8 4,9 Lith 7,3 8,3 8,2 13,8 Littenseradiel 1,6 1,9 1,4 2,7 Lochem 3,2 2,5 Loenen 2,5 2,5 3,7 0,0 Loon op Zand 1,4 2,6 3,5 5,5 Lopik 1,7 1,3 1,7 0,7 Loppersum 3,1 1,3 1,2 2,5 Losser 1,9 1,7 2,1 4,2 Maarssen 3,8 2,6 2,1 2,9 Maasdonk 5,5 4,1 3,1 4,0 Maasdriel 4,5 4,0 3,3 8,6 Maasgouw 1,6 3,0 4,1 Maassluis 1,6 1,6 1,4 4,2 Maastricht 3,9 1,8 1,9 5,5 Margraten 3,3 1,4 1,5 4,0 Marne (De) 2,3 3,1 1,7 4,6 Marum 1,3 0,7 0,5 1,9 Medemblik 4,7 5,5 5,7 9,0 Meerssen* 5,6 2,5 2,6 7,8 Menaldumadeel 0,7 0,8 0,5 2,1 Menterwolde 2,1 1,8 1,6 2,7 Meppel 2,4 1,3 1,2 4,0 Middelburg 3,2 2,3 1,4 7,1 Middelharnis 6,6 3,3 2,0 4,5 Midden-Delfland 2,9 2,7 3,2 4,1 Midden-Drenthe 2,3 2,0 2,0 1,0 Mill en St. Hubert 3,5 2,2 1,2 3,7 Millingen a/d Rijn 1,8 2,1 1,3 1,8 Moerdijk 3,8 3,4 2,3 5,7 Montferland 3,3 2,4 1,6 5,0 Montfoort 4,4 2,9 2,7 5,3 Mook en Middelaar 4,1 3,1 1,9 4,8 Muiden 3,9 5,4 5,0 22,1 Naarden 3,6 5,4 5,0 4,8 Neder-Betuwe 2,1 2,0 1,4 8,3 Nederweert 2,9 2,0 1,5 2,2 Neerijnen 4,3 4,3 2,8 8,1 Niedorp 2,5 2,7 3,3 3,1 Nieuwegein 4,2 2,0 2,1 7,7 Nieuwkoop 7,4 4,6 2,8 5,5 Nijefurd 1,4 1,6 1,3 1,5 Nijkerk 1,8 2,8 2,7 5,8 Nijmegen 6,2 3,9 1,7 10,6 5

10 niet- Noord-Beveland 3,5 2,6 2,5 1,7 Noordenveld* 2,1 0,6 0,7 1,6 Noordoostpolder 1,7 1,4 0,9 2,6 Noordwijk 3,8 2,2 4,5 12,8 Noordwijkerhout 3,3 2,3 2,0 2,4 Nuenen 7,1 5,4 4,4 6,0 Nunspeet 2,2 2,4 5,1 4,4 Nuth 2,4 1,4 1,2 3,1 Oegstgeest 10,6 6,9 4,9 6,7 Oirschot 3,9 2,8 2,2 3,7 Oisterwijk 2,8 4,3 3,0 6,2 Oldambt* herindeling * * * Oldebroek 2,3 1,8 1,6 5,1 Oldenzaal 1,3 3,2 2,0 6,2 Olst-Wijhe 1,3 1,1 1,0 0,7 Ommen 1,7 2,9 4,0 3,0 Oost Gelre 1,6 2,1 2,6 0,0 Oosterhout 5,8 3,5 1,9 7,3 Oostflakkee 1,5 1,5 0,9 5,9 Ooststellingwerf 1,3 5,3 2,9 2,4 Oostzaan 2,6 1,3 1,1 4,3 Opmeer 2,4 1,7 1,6 1,6 Opsterland 1,7 1,3 0,8 3,2 Oss 2,9 1,4 1,3 11,8 Oude IJsselstreek 2,2 2,2 2,4 1,0 Ouder-Amstel 5,2 4,0 3,8 10,7 Oudewater 3,3 3,5 3,5 1,2 Overbetuwe 3,9 4,8 9,7 6,3 Peel en Maas* herindeling 1,0 0,7 1,3 Pekela 2,3 2,1 1,4 8,9 Pijnacker-Nootdorp 2,7 3,0 2,0 6,1 Purmerend 3,0 2,5 1,4 2,7 Putten 0,8 0,8 1,8 3,0 Raalte 1,8 1,1 6,1 2,4 Reeuwijk 7,8 4,7 4,1 8,5 Reimerswaal 2,4 2,3 1,5 6,2 Renkum 6,4 4,3 3,7 15,2 Renswoude 3,3 4,1 4,0 4,5 Reusel-De Mierden 2,3 2,9 2,4 1,4 Rheden 4,0 6,0 4,0 7,7 Rhenen 3,7 4,3 4,6 3,4 Ridderkerk 3,9 2,1 1,6 0,6 Rijnwaarden 1,5 1,1 Rijnwoude 4,4 4,0 2,2 5,9 Rijssen-Holten 1,9 1,9 2,0 3,0 Rijswijk 2,8 0,9 0,9 5,3 Roerdalen 1,8 2,5 2,1 3,5 Roermond 3,6 1,5 24,8 9,2 6

11 niet- Ronde Venen (De) 3,6 3,0 1,8 4,1 Roosendaal 3,9 2,4 1,3 7,7 Rotterdam 2,3 3,7 1,7 4,9 Rozendaal 4,2 4,6 4,6 4,3 Rucphen 1,2 1,0 1,0 1,2 SaBeWa 2,7 2,0 2,0 3,9 Samenwerkingsverband HW 4,4 2,9 1,7 5,9 Schagen 1,1 1,4 0,9 1,6 Schermer 1,5 1,4 1,2 3,6 Scherpenzeel 1,3 1,5 1,0 5,5 Schiedam 1,5 1,2 0,6 4,6 Schiermonnikoog 4,1 2,6 2,6 2,6 Schijndel 5,2 2,8 2,0 6,1 Schinnen 3,2 1,8 1,6 3,2 Schouwen-Duiveland 2,3 2,0 2,0 3,1 s-gravenhage 6,7 2,5 5,0 12,9 s-hertogenbosch 8,3 5,0 3,4 13,7 Sint Anthonis 4,3 1,6 1,6 3,3 Sint-Michielsgestel 2,0 2,0 1,6 4,4 Sint-Oedenrode 3,2 3,6 3,1 6,3 Sittard-Geleen 6,3 4,1 2,7 14,0 Skarsterlân 2,3 2,0 2,0 1,8 Slochteren 4,0 0,9 1,0 0,8 Sluis 1,8 1,1 1,0 2,3 Smallingerland 2,0 1,6 2,3 12,1 Sneek 2,3 1,7 0,9 2,9 Soest 3,5 4,6 6,4 6,2 Someren 3,0 2,0 1,6 3,7 Son en Breugel 3,4 2,9 3,0 6,2 Spijkenisse 3,7 2,4 1,2 9,5 Stadskanaal 1,4 0,8 0,5 1,6 Staphorst 3,0 1,4 1,5 2,0 Stede Broec 2,9 2,3 1,7 11,1 Steenbergen 2,3 2,6 1,9 3,2 Steenwijkerland 3,7 4,5 2,8 2,4 Stein 2,8 2,0 2,7 3,4 Terneuzen 2,0 1,4 1,3 5,9 Terschelling 2,9 2,5 2,0 2,0 Texel 4,7 1,9 1,5 3,2 Teylingen 3,4 2,1 2,0 2,6 Tiel 2,9 5,3 3,6 7,9 Tilburg 2,8 2,3 1,5 6,0 Tubbergen 1,7 1,8 0,9 1,3 Twenterand 2,1 1,8 1,9 0,7 Tynaarlo 1,1 2,6 3,1 2,9 Tytsjerksteradiel 3,7 2,2 2,1 3,3 Ubbergen 3,1 2,7 1,9 4,4 7

12 niet- Uden 6,4 3,8 2,4 7,8 Uitgeest 4,3 3,0 2,6 9,6 Uithoorn 2,5 1,1 0,7 1,1 Urk 2,2 2,6 2,2 3,7 Utrecht 3,8 4,6 4,1 0,0 Utrechtse Heuvelrug 4,9 6,1 4,5 16,6 Vaals 1,8 1,6 0,8 3,4 Valkenburg a/d Geul 2,9 1,2 1,6 3,6 Valkenswaard 3,0 1,7 1,2 3,0 Veendam 2,2 1,6 1,0 5,4 Veenendaal 2,6 1,8 1,0 5,5 Veere 7,2 2,9 2,9 2,6 Veghel 4,2 3,2 1,8 7,2 Veldhoven 2,5 3,5 3,1 4,8 Velsen 3,9 4,4 3,2 5,7 Venlo 2,3 1,3 1,1 2,7 Venray 4,3 1,6 1,9 4,3 Vianen 2,7 1,8 1,5 4,7 Vlaardingen 4,1 2,9 1,1 5,8 Vlagtwedde 2,5 1,7 2,9 5,9 Vlieland 3,8 3,6 2,7 1,4 Vlissingen 3,1 1,4 2,1 4,6 Voorschoten 8,9 7,2 5,6 7,9 Voorst 3,5 2,2 1,3 3,5 Vught 6,6 4,7 4,0 12,9 Waalre 5,4 2,7 3,8 0,3 Waalwijk 4,8 5,6 3,6 3,8 Waddinxveen 1,4 1,2 1,1 7,3 Wageningen 4,1 4,0 2,4 5,3 Wassenaar 3,8 4,4 2,9 4,1 Waterland 3,2 2,0 1,5 0,7 Weert 1,4 1,7 1,7 4,3 Weesp 3,7 2,9 2,1 11,4 Werkendam 1,8 3,2 2,9 3,4 Wervershoof 1,4 1,4 1,1 2,6 West Maas en Waal 5,6 5,1 4,6 8,1 Westerveld 3,5 8,6 9,2 6,1 Westervoort 1,4 1,4 1,8 5,1 Westland 2,0 1,8 1,6 5,0 Weststellingwerf 3,0 5,6 2,8 6,9 Westvoorne 1,8 1,1 0,9 2,1 Wierden 2,5 1,7 2,2 1,1 Wieringen 1,5 1,2 1,1 1,9 Wieringermeer 1,6 1,3 5,4 1,7 Wijchen 2,9 6,7 4,9 20,2 Wijdemeren (N.H.) 5,6 1,5 1,5 1,8 Wijk bij Duurstede* 1,7 1,8 1,8 3,2 Winsum 1,5 1,0 1,1 1,9 8

13 niet- Winterswijk* 2,5 * * * Woensdrecht* 3,0 1,4 1,0 2,8 Woerden 2,8 1,8 1,5 3,7 Wolden (De) 2,2 1,9 1,7 2,8 Wormerland 2,2 1,2 1,7 1,2 Woudenberg 4,3 5,2 3,5 4,5 Woudrichem 2,2 2,0 3,0 3,4 Wûnseradiel 3,3 1,5 1,1 2,8 Wymbritseradiel 1,8 2,1 1,8 3,4 Zaanstad 1,9 1,4 0,8 6,4 Zaltbommel 1,9 2,0 1,4 5,8 Zandvoort 3,4 1,8 1,8 2,1 Zederik 2,3 1,5 Zeevang 2,0 2,4 1,3 8,7 Zeewolde 3,5 2,9 3,1 20,6 Zeist 7,6 5,3 6,5 0,0 Zevenaar 2,6 2,7 2,7 6,5 Zijpe 1,6 1,1 1,1 3,8 Zoetermeer 3,0 2,1 1,1 3,6 Zoeterwoude 3,7 3,2 2,0 4,1 Zuidhorn 1,8 1,2 0,8 2,8 Zuidplas* 3,4 * * * Zundert 2,0 2,2 1,8 4,0 Zutphen* 2,7 0,9 1,4 2,1 Zwartewaterland 2,3 1,3 1,5 3,6 Zwolle 2,5 1,8 1,2 2,3 *: Nog geen definitief bezwaarpercentage 9

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Werkpleinen en werkgebieden UWV

Werkpleinen en werkgebieden UWV Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.27 Werkpleinen en werkgebieden UWV bronnen werk.nl, juni 2015 Staatscourant 2015 nr 919, d.d. 15.1.2015 Besluit werkgebieden UWV 2015 Werkplein bezoeken Veel dingen

Nadere informatie

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55

Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 Overzicht standaard rubrieken en items online basispool Toolbox55 1 Beschikbaarheid in uren per week items 0 tot 8 uur per week 8 tot 16 uur per week 16 tot 24 uur per week 24 tot 32 uur per week 32 tot

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015 Definitieve versie juni 2014 Bestuursverklaring zorginkoop langdurige zorg 2015 1 BESTUURSVERKLARING Ten behoeve van de zorginkoop

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder :..... KVK-nummer :.. NZa-code (indien bekend)

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder... KVK-nummer... NZa-code (indien bekend). Stichtings

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ=

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= _K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= *ZE92EF71405* = = Gegevens Zaaknummer: ZA.13-21173/DB.13-1296 Onderwerp : Decembercirculaire gemeentefonds 2012 Steller : Ingrid Miedema-Berens Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ontslag om persoonlijke redenen. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om persoonlijke redenen. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om persoonlijke redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is

Nadere informatie

'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll

'iľii ll llih'i l ľl'i'hľ''illlll Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll Postbus 90801

Nadere informatie

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Onderzoek naar de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites van alle Nederlandse gemeenten en van de website van de Rijksoverheid. Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om bedrijfseconomische redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden.

Nadere informatie

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER Menzis Overeenkomst Wijkverpleging 2015 1 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I: Instellingsgebonden deel

OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I: Instellingsgebonden deel OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Zorgverzekeraars Nederland Juni 2014 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A: ALGEMENE GEGEVENS De ondergetekenden,

Nadere informatie