Voor- en achternaam cliënt. Woonadres. Postcode/plaats. Telefoonnummer. Geboortedatum. adres. Zorgverzekeraar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor- en achternaam cliënt. Woonadres. Postcode/plaats. Telefoonnummer. Geboortedatum. adres. Zorgverzekeraar"

Transcriptie

1 Afsprakenformulier volwassenen (2016v11) Voor- en achternaam cliënt Geslacht : Man Vrouw Woonadres Postcode/plaats nummer Geboortedatum adres BSN Zorgverzekeraar UZOVI-nummer (4 cijfers, zie zorgpas) Naam huisarts en vestigingsplaats Ik geef toestemming om gegevens uit te wisselen met mijn huisarts. Ja / Nee Ik geef toestemming om gegevens uit te wisselen met eventuele andere hulpverleners die mij behandelen of hebben behandeld. Ja / Nee Door invullen en ondertekening van dit formulier geeft u aan op de hoogte te zijn van de voorwaarden en kosten van Direct-psycholoog en hiermee akkoord te zijn. Datum : - - Handtekening cliënt:

2 Vergoeding behandeling van volwassenen Onze behandelingen zitten in het basispakket en worden (deels) vergoed wanneer u een verwijzing heeft ontvangen van uw huisarts. Behandelingen worden alleen vergoed wanneer er sprake is van een stoornis (aanpassingsstoornissen niet inbegrepen). Wanneer u een privacyverklaring invult (deze kunt u van ons ontvangen) hoeven wij geen diagnose op uw eindrekening te noteren. Er komt dan geen diagnose van u bij de zorgverzekeraar terecht. Uw privacy is dan gewaarborgd en uw zorgverzekeraar behoort deze eindrekening ook zonder diagnose conform uw polisvoorwaarden te vergoeden. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering krijgt u de kosten van uw behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. Hebt u een restitutiepolis dan krijgt u vrijwel altijd 100% van de kosten vergoed. Hebt u een naturapolis dan hebt u ook recht op vergoeding, maar dat is meestal iets minder dan bij een restitutiepolis. Kijk daarom goed naar uw polis en de polisvoorwaarden. Er is wel altijd sprake van een eigen risico. In 2016 is het algemeen eigen risico 385,- per jaar. Voor vergoeding hebt u een verwijzing van de huisarts nodig, voor het maken van een afspraak bij ons niet. Indien u voor vergoeding in aanmerking wenst te komen, raden wij u echter aan om vóór de datum van uw eerste gesprek een verwijsbrief bij uw huisarts aan te vragen. De datum van afgifte van de verwijzing is voor uw zorgverzekeraar van groot belang. In de verwijsbrief moet geschreven staan dat er een vermoeden is van een DSM stoornis. Werkwijze: Intake; Behandelplan; Therapie/gesprekken; Afronding behandeling. Intake Tijdens de intake maakt u kennis met de psycholoog die uw behandelaar gaat worden. Wanneer u geen klik voelt met deze psycholoog dan kunt u dit aangeven bij deze psycholoog, bellen met ons afsprakenbureau (telefoonnummer ) of een sturen naar De vervolgafspraken kunnen dan bij een andere psycholoog van direct-psycholoog worden ingepland. Behandelplan In de meeste gevallen bekijken twee psychologen uw casus en bepalen welke therapie/behandelvorm en traject behoren bij uw problematiek. Meestal is het 2 e of 3 e gesprek met de 2 e psycholoog. Deze psycholoog spreekt u eenmalig en gaat in overleg met uw behandelaar en geeft adviezen. Soms wordt er voor gekozen dat de 2 e psycholoog alleen uw dossier leest en in overleg gaat met uw behandelaar om op deze manier adviezen te geven. De aanpak van uw problematiek wordt beschreven in een behandelplan, dat met u wordt besproken, zodat u op de hoogte bent van de aanpak. Op deze manier proberen wij de kwaliteit van onze behandelingen zo hoog mogelijk te houden. Uw psycholoog zal met u bespreken welk traject van toepassing is op uw problematiek. Therapie/gesprekken Mocht u tijdens de therapie ervaren dat de gesprekken/therapie niet het gewenste resultaat opleveren, geef dit a.u.b. aan bij uw behandelaar, bel ons afsprakenbureau of stuur een naar dan kunnen wij tijdig ingrijpen. Afronding behandeling Tijdens de afronding zal uw psycholoog aan u vragen of u tevreden bent over de gesprekken en of uw doel is bereikt. U krijgt handvatten om terugval te voorkomen.

3 Verzekerde zorg Door de regelgeving van de NZa kunnen wij bij verzekerde zorg alleen behandeltrajecten (met bijbehorende bedragen bepaald door de NZa) op uw eindrekening plaatsen (kort, middel, chronisch, intensief of onvolledig behandeltraject). Deze eindrekening ontvangt u aan het einde van uw traject en moet u betalen. Deze eindrekening kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Onze organisatie werkt met FaMed en van deze organisatie ontvangt u de eindrekening. Langdurig in behandeling U kunt meerdere trajecten naast elkaar of na elkaar doorlopen en bijpassende eindrekeningen ontvangen wanneer u langdurig in behandeling bent. Wij zitten onbeperkt in de basisverzekering en behoren als zodanig vergoed te worden wanneer er sprake is van verzekerde zorg. Voor iedere eindrekening (traject) heeft u een aparte verwijsbrief van de huisarts nodig, wanneer u de eindrekening wilt indienen bij uw zorgverzekeraar. Let ook bij een nieuw traject a.u.b. op de datum van de verwijsbrief. Dit moet een datum zijn die voor het eerste gesprek van het nieuwe traject ligt. Vergoeding zorgverzekeraar Tijdens de behandeling wordt u op de hoogte gesteld of er sprake is van verzekerde zorg, en indien er sprake is van verzekerde zorg welk traject bij u van toepassing is. Tijdens de behandeling wordt u verteld of er sprake is van verzekerde zorg en indien dit het geval is welk traject bij u van toepassing is. Wanneer het gaat om verzekerde zorg, dan kunt u de eindrekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Onze praktijk kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de beslissing van de zorgverzekeraar en de hoogte van desbetreffende vergoeding. Onverzekerde zorg De kosten zijn 99 per uur (gemiddeld 45 min. directe tijd en gemiddeld 15 min. indirecte tijd). Deze facturen dient u zelf te betalen en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor vragen over deze facturen dient u contact op te nemen met FaMed. Trajecten Tarief Behandeling in minuten (directe en indirecte tijd) Kort 457, Middel 779, Chronisch 1.127, Intensief 1.222, Onvolledig behandeltraject 186, Individuele consulten kunnen in overleg met u 30, 45, 60, 75, 90 of 120 minuten duren. De individuele intake duurt normaliter 75 minuten. Het eerste gezamenlijke gesprek bij relatietherapie (intake) duurt normaliter 60 minuten per persoon. Gezamenlijk is dat 120 minuten. De vervolgconsulten voor gezamenlijke consulten duren normaliter 45 minuten of 60 minuten per persoon naar keuze. Wat is bij het tarief inbegrepen Alle tijd die aan uw behandeling besteed wordt is in dit tarief opgenomen. Wij zijn door de NZa verplicht om onderscheid te maken tussen directe tijd en indirecte tijd. Indirecte tijd bestaat o.a. uit dossiervorming, diagnostiek, administratie, werkzaamheden afsprakenbureau, overleg tussen psychologen, consultatie, schrijven van behandelplan, rapportage, vragenlijsten en ROM, kort overleg met huisarts, kort overleg met verwijzers, voorbereiding, verslaglegging, uitwerken en verwerken vragenlijsten, en telefonisch contact met cliënt of andere zorgverleners en reistijd behandelaren. Deze indirecte tijd is opgenomen in het tarief van uw behandeling. Het op deze manier in rekening brengen is standaard voor onze beroepsgroep. Indirecte tijd is gemiddeld 25% van de totale tijd. Daardoor zal er altijd meer tijd in rekening worden gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar. Langdurig e- mailcontact, telefonisch contact met de cliënt en/of andere zorgverleners, extra diagnostiek, rapportage en onderzoek worden verrekend met de directe tijd.

4 Bij verzekerde zorg gaat onze facturering als volgt: U ontvangt de eindrekening(en) (zie bovenstaande tabel) van Famed na het doorlopen van bijbehorend behandeltraject. Deze eindrekening moet u betalen. Wanneer er sprake is van verzekerde zorg, dan kunt u de eindrekening indienen bij uw zorgverzekeraar (samen met de privacyverklaring en verwijsbrief van de huisarts). Let op: de verwijsbrief dient gedateerd te zijn vóór de datum van het eerste gesprek. Uw zorgverzekeraar vergoedt vervolgens de kosten op basis van uw dekking (polis) en met inachtneming (verrekening) van het eigen risico. Onze praktijk kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de beslissing van de zorgverzekeraar en de hoogte van de vergoeding. Wanneer u er voor kiest om langdurig in behandeling te zijn zonder dat u het traject nog heeft doorlopen, dan kunnen wij er voor kiezen om u een tussennota (voorschotnota) te sturen waarin wij de al gemaakte kosten bij u in rekening brengen. Dit bedrag wordt dan uiteindelijk verrekend met de bijbehorende eindrekening. Bij onverzekerde zorg gaat onze facturering als volgt: De kosten zijn 99 per uur (circa 45 min directe tijd en circa 15 min indirecte tijd). De facturen ontvangt u van FaMed en dient u zelf te betalen. Vragen over de eindrekening of facturen Wanneer er vragen zijn over de eindrekening of de facturen dan kunt u en naar of contact opnemen met Famed via (0,15 p/min). Onderzoeken/assessments Indien er vragen zijn over de totale kosten en vergoedingen rondom onderzoeken/assessments dan kunt u uw vraag e- mailen naar Via dit adres (en niet dat van uw behandelaar) ontvangt u de toelichting voor de totale kosten en eventuele vergoedingen van uw onderzoek/assessment. Verhuizing Wanneer uw adresgegevens veranderen dient u dit zo spoedig mogelijk te melden aan Famed en aan Dit alleen melden aan uw behandelaar is niet voldoende. Onze organisatie is niet verantwoordelijk voor te laat of niet juist doorgegeven adreswijzigingen; de verantwoordelijkheid hiervoor berust te allen tijde bij u zelf. Annulering Bel tijdig af! Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders wordt 100% van de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht. Mocht u willen annuleren dan kan dat via ons afsprakenbureau (telefoonnummer: ) op maandagen t/m vrijdagen van 8.30 uur t/m uur, via onze online agenda of via een naar Van deze annulering zult u te allen tijde een schriftelijke bevestiging ontvangen, waaruit blijkt dat u tijdig heeft geannuleerd. Zonder deze bevestiging wordt de annulering als niet gedaan beschouwd. Geschillen Direct-psycholoog werkt geheel volgens de beroepsethische regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De basis waarop wij werken is eerlijkheid, openheid en integriteit. Als u een klacht heeft over één van onze psychologen of over de behandeling die wij geven kunt u dat altijd het beste eerst met deze psycholoog bespreken. Mocht dit niet voldoende voor u zijn dan kunt u een klacht indienen bij het NIP ( Databestanden van Direct-psycholoog zijn niet toegankelijk voor de buitenwereld, uw gegevens worden beschermd. Alleen uw behandelaar en daartoe bevoegde medewerkers van Direct-psycholoog hebben toegang tot uw dossier voor administratieve werkzaamheden.

5 Algemene voorwaarden Opdrachtgever/cliënt geeft door voortzetting van het contact na eerste kennismaking aan deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en te aanvaarden. De cliënt is te allen tijde, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Direct-psycholoog is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van de opdrachtgever/cliënt of derden door het contact zou zijn veroorzaakt. De cliënt heeft recht op inzage en/of een kopie van zijn/haar dossier, dit met uitzondering van de persoonlijke (werk)aantekeningen van de psycholoog. In geval van relatietherapie geldt dat de ene partner geen toestemming hoeft te geven voor inzage door de andere partner. Direct-psycholoog is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid in de gegevens die door of namens de opdrachtgever/cliënt zijn verstrekt. Direct-psycholoog zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, verrichten. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, aangezien Directpsycholoog niet kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Overmacht Direct-psycholoog is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever of Partijen of een van hen, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Direct-psycholoog geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Direct-psycholoog niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Direct-psycholoog heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Direct-psycholoog haar verbintenis had moeten nakomen. Honorarium en betaling Opdrachtgever en/of Partijen is/zijn aan Direct-psycholoog een honorarium, alsmede vergoeding van gemaakte kosten, verschuldigd overeenkomstig de bij Direct-psycholoog gebruikelijke en afzonderlijk overeen te komen tarieven. Opdrachtgever en/of Partijen heeft/hebben, indien gewenst, recht op een specificatie van de door Direct-psycholoog bestede tijd. Het betalingstraject van Famed is als volgt: Voor het betalen van de nota hanteert Famed een betalingstermijn van 30 dagen. Opdrachtgever blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn. Opdrachtgever kan het bedrag van de nota overmaken op bankrekeningnummer NL97 ABNA ) ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk. Indien Famed niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van Opdrachtgever heeft ontvangen, stuurt Famed een betalingsherinnering die tevens geldt als ingebrekestelling. Door middel van de betalingsherinnering stelt Famed Opdrachtgever alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 14 dagen aan Famed te voldoen. Indien Famed vervolgens niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering de betaling heeft ontvangen, is Opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment brengt Famed kosten in rekening. De kosten bedragen een maximaal percentage van 15% van het notabedrag met een minimum van 40,00 plus de wettelijke consumentenrente of andere toepasselijke wettelijke rente.

6 Betaling van Opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van Opdrachtgever. Aansprakelijkheid Direct-psycholoog is niet langer dan zes maanden aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor Opdrachtgever of Partijen uit de uitvoering van de werkzaamheden mocht voortvloeien. Indien Direct-psycholoog gehouden is tot vergoeding van schade, zal deze schade geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de opdrachtsom van de werkzaamheden tot aan de datum van de aansprakelijkheidsstelling. Opdrachtgever en Partijen verbinden zich tot vrijwaring van Direct-psycholoog ingeval van aanspraken door derden. Derden Direct-psycholoog kan desgewenst, in overleg met Opdrachtgever en Partijen, derden inschakelen voor het namens Direct-psycholoog uitvoeren van werkzaamheden. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van deze derden. Direct-psycholoog is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Einde van de overeenkomst De gesprekken vinden plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der Partijen en de behandelaar vrij om de behandeling op elk gewenst moment te beëindigen. Bij verhindering dienen afspraken minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd anders wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de behandeling, zal Direct-psycholoog er indien mogelijk voor zorgen dat een andere psycholoog, in overleg met Opdrachtgever en Partijen, de uitvoering van de behandeling zal overnemen. Ingeval van tussentijdse beëindiging worden de tot dan toe verrichte werkzaamheden vergoed conform de gemaakte afspraken. Opdrachtgever en Direct-psycholoog zien af van hun recht om vergoedingen te vorderen wegens het voortijdig beëindigen van de behandeling. Indien Opdrachtgever of Partijen of een van hen of Direct-psycholoog in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of indien op hen of een van hen de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard, eindigt de behandeling van rechtswege. Geschillen en toepasselijk recht In geval van geschillen, voortvloeiend uit met Direct-psycholoog gesloten overeenkomsten, zullen betrokkenen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation zoals voorzien in het thans geldende Reglement van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door een bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Voor- en achternaam cliënt. Woonadres. Postcode/plaats. Telefoonnummer. Geboortedatum. Emailadres. Zorgverzekeraar

Voor- en achternaam cliënt. Woonadres. Postcode/plaats. Telefoonnummer. Geboortedatum. Emailadres. Zorgverzekeraar Afsprakenformulier volwassenen (2016v4a) Voor- en achternaam cliënt Geslacht : Man Vrouw Woonadres Postcode/plaats nummer Geboortedatum Emailadres BSN Zorgverzekeraar UZOVI-nummer (4 cijfers, zie zorgpas)

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1-3-2015

Algemene voorwaarden 1-3-2015 Algemene voorwaarden 1-3-2015 Copyright 2015 The Count Webdesign Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of op andere wijze openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Core Visions (hierna te noemen opdrachtnemer) Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden. Core Visions (hierna te noemen opdrachtnemer) Algemene voorwaarden: Core Visions (hierna te noemen opdrachtnemer) Algemene voorwaarden: Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

Informeer uw patiënten

Informeer uw patiënten Informeer uw patiënten Hieronder vindt u informatie over een nota van Famed. Deze informatie kunt u gebruiken (bijvoorbeeld op uw website) om uw patiënten te informeren over de samenwerking met Famed en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Diatia 2014

Algemene voorwaarden Diatia 2014 Algemene voorwaarden Diatia 2014 Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen de diëtist en cliënt inzake behandeling en/of levering van diensten. a. Diëtist:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie aanbieder een verbintenis is aangegaan.

Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon met wie aanbieder een verbintenis is aangegaan. Algemene Voorwaarden Dienstverlening La Plume Media In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: La Plume Media. La Plume Media is een communicatie- en contentbureau dat tot doel heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles

Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van De Oranje Fiets, praktijk voor coaching, begeleiding en bijles Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst Artikel 3 Betaling Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Informatiebrochure voor cliënten

Informatiebrochure voor cliënten Informatiebrochure voor cliënten Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de behandeling bij Faas Psychologie. Er staat in vermeld wat u kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Artikel 1: 1. J&J Law is een samenwerkingsverband/kantoorcombinatie van zelfstandig werkzame advocaten die ieder voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uitoefenen.

Nadere informatie

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation.

Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Bloem Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Bloem Mediation, hierna te noemen: Bloem Mediation. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam:

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam: AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015 Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Voorletters: Roepnaam: Adres: Woonplaats: Telefoon (privé): Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel artikel ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meander Media en een opdrachtgever waarop Meander Media deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Mier Administratie en Advies, gevestigd te Zutphen Artikel 1: definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014)

Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Algemene Voorwaarden Autisme Spiegel (2014) Autisme Spiegel 20-9-2014 Kamer van Koophandel nr. 58294635, BTW nr.nl.113159316b01, ING Bankrekening NL34INGB0006107692, BIC INGBNL2A Algemene voorwaarden,

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Artikel 3: Aanbiedingen en offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtnemer: Barticipatiedotcom, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding.

Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Algemene Voorwaarden HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding. Toepasselijkheid. -Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen HandAut Kindercoaching & Autisme begeleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Scheiden is Leiden - Mediation Penny Bloem Mediation gevestigd te Oterleek, werkende onder de handelsnaam Scheiden is Leiden - Mediation, hierna te noemen: Scheiden

Nadere informatie

DE ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS-, EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN DE OPDRACHTGEVER EN DE 3 DUITEN

DE ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS-, EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN DE OPDRACHTGEVER EN DE 3 DUITEN Algemene voorwaarden DE ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS-, EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN DE OPDRACHTGEVER EN DE 3 DUITEN De 3 Duiten (KvK Utrecht 30225443) Overzicht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2013

Informatie voor cliënten 2013 Informatie voor cliënten 2013 Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de behandeling bij Faas Psychologie. Er staat in vermeld wat je kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding is

Nadere informatie

Informatiebrochure voor cliënten

Informatiebrochure voor cliënten Informatiebrochure voor cliënten Waarom deze brochure? Deze brochure geeft informatie over de behandeling bij Faas Psychologie. Er staat in vermeld wat je kunt verwachten. Hoe bijvoorbeeld de vergoeding

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Steenwijkerdiep 48A 8331 LT Steenwijk KVK 01183330 hierna te noemen: Brouwer Trading Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van H&vZ Administratieve Dienstverlening gevestigd te Nieuwegein.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van H&vZ Administratieve Dienstverlening gevestigd te Nieuwegein. Algemene voorwaarden voor dienstverlening van H&vZ Administratieve Dienstverlening gevestigd te Nieuwegein. Artikel 1: Definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: gevestigd te Didam. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09188386.

Algemene voorwaarden van: gevestigd te Didam. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09188386. Algemene voorwaarden van: gevestigd te Didam Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09188386. Artikel 1: Definities 1.1 Onder opdracht wordt in deze

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Algemeen

Algemene Voorwaarden. 1. Algemeen Algemene Voorwaarden 1. Algemeen Planciusdreef 31 2661 RJ Bergschenhoek 010 521 97 22 06 29 05 27 32 info@vbbm.eu www.vbbm.eu De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden,

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van Tandartspraktijk de Wals te Glanerbrug. A. Algemeen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden van Tandartspraktijk de Wals te Glanerbrug. A. Algemeen. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Tandartspraktijk de Wals te Glanerbrug A. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Patiënt: de persoon die aan Tandartspraktijk de Wals,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de wederpartij van de stylist(e) b. Stylist(e): de stylist(e) van de algemene voorwaarden Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN

CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CLAFIDES Artikel 1. Identiteit CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN E-mailadres: info@clafides.nl Artikel 2. Definities Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van het maken van een afspraak voor een intakegesprek gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Godetiaweg 84 2555 RZ Den Haag info@balans4you.nl www.balans4you.nl KvK Haaglanden 27287119 Algemene voorwaarden dienstverlening Van: Balans4You, Godetiaweg 84, 2555 RZ te Den Haag, hierna te noemen: Gebruiker

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MCM2100 B.V. h.o.d.n. mipr aandacht & advies

Algemene voorwaarden MCM2100 B.V. h.o.d.n. mipr aandacht & advies Algemene voorwaarden MCM2100 B.V. h.o.d.n. mipr aandacht & advies mipr aandacht & advies is een handelsnaam van MCM2100 BV Adres: Cypres 59, 1628 MP Hoorn KvK-nummer 60434759 Artikel 1 - Definities In

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGL Juridisch Advies

Algemene Voorwaarden DGL Juridisch Advies 1 Algemene Voorwaarden DGL Juridisch Advies Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DGL Juridisch Advies, hierna te noemen: Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tussen Ferket & Becholtz Psychologen en de Cliënt worden aangegaan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tussen Ferket & Becholtz Psychologen en de Cliënt worden aangegaan. ALGEMENE VOORWAARDEN FERKET & BECHOLTZ PSYCHOLOGEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tussen Ferket & Becholtz Psychologen en de Cliënt worden aangegaan.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Unity Event Crew

Algemene voorwaarden Unity Event Crew Algemene voorwaarden Unity Event Crew Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN TECHNIEK

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN TECHNIEK AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN TECHNIEK Gewenste opleiding Achternaam* Voorletters man vrouw Voornamen (voluit) Adres Woonplaats Telefoon Geboortedatum Geboorteplaats E-mailadres Handtekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016

Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016 Algemene Voorwaarden Medex International B.V., mede handelend onder de naam VZA International Versie juli 2016 ARTIKEL 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PVM EINDHOVEN B.V. en PVM ROTTERDAM B.V. Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan PVM Eindhoven B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Academie voor bijzondere wetten

Academie voor bijzondere wetten Academie voor bijzondere wetten Algemene voorwaarden Als twee partijen een verbintenis aangaan, in dit geval met betrekking tot het verzorgen van een training, is het goed dat er een aantal afspraken wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de activiteiten van Thaleia. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de activiteiten van Thaleia. Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Voorwaarden voor de activiteiten van Thaleia Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Thaleia die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes. gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: Langerhans School of Diabetes gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Tiel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Praktijkinformatie en Algemene Voorwaarden

Praktijkinformatie en Algemene Voorwaarden St.Hubertusstraat 64 5614 CK Eindhoven Nederland T +31 6 456 363 58 W www.praktijkvoorregeneratie.nl E info@praktijkvoorregeneratie.nl Praktijkinformatie en Algemene Voorwaarden PRAKTIJKINFORMATIE Eerste

Nadere informatie