B E L NIEUWSBRIEF. Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 8 nr. 1 jan. 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B E L NIEUWSBRIEF. Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 8 nr. 1 jan. 2005"

Transcriptie

1 B E L NIEUWSBRIEF Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 8 nr. 1 jan Redactioneel Het eerste nummer van 2005 jaar ligt voor u. Als redactie wensen we alle lezers een gelukkig en gezond nieuwjaar toe. We kunnen ook deze keer een gevuld nummer uitbrengen met veel uiteenlopende bijdragen. Yfke Kirchner zorgt voor versterking van de redactie vanuit het Kwarteel. De wijk leeft, er is veel actie, halen we de indertijd gestelde ecodoelen? We worden door Mario Huizinga en door de WEIgroep op de hoogte gebracht of we dat doen en hoe dat het beste gecontroleerd kan worden. Stichting Terra Bella start met het traject om samen met de bewoners het groen in de wijk in eigen beheer uit te voeren. In de boomgaard is hard gewerkt, fijn als je de bomen zo ziet opknappen. De verantwoordelijkheid ligt voor de speeltoestellen in de wijk is nader onderzocht. Niet duidelijk is of de biogas installatie ooit gerealiseerd gaat worden. Bijdragen over de natuur ontbreken ook deze keer niet. Namens de redactie wens ik u veel leesplezier! Gonda Baard Inhoudsopgave: Redactioneel Birds (column) Bestuursbericht Wijkmonitoring Speeltoestellen Cursus Hoogstamfruit & snoeizaterdagen Kijk op de wijk Fotowedstrijd Brandende vragen? Watertemperatuur warmtenet Kwart eel nodigt uit Water in de peiling Biogasinstallatie Terra Bella Nieuws Dieren in de wijk Natuur in Lanxmeer (2) ATC Timon onze huisdrukker Aardpeer Hedja s jaaroverzicht Vraag en Aanbod Colofon/agenda Koolmees van Martin Ouwerkerk, winnaar Lanxmeer fotowedstrijd in de categorie beesten 1

2 BIRDS Geleidelijk begon het ons op te vallen. Het aantal ralreigers, roodbonte spechten, rotganzen en roerdompen in onze hof leek gaandeweg Hitchcockiaanse vormen aan te nemen. Het gekrijs, gekras en gekerm van mantelmeeuwen, mussen, mezen en maraboes werd dagelijks oorverdovender. Zwermen stormvogels, strandlopers en steenarenden huisden op onze daken en onze zonnepanelen werden bezwadderd met de drek van condors, kerkuilen, koekoeken en kanaries. Hoog tijd om deskundigen in te schakelen om een rationele verklaring voor deze buitensporige toename van de vogelstand te vinden. Gelukkig wonen er in onze wijk de nodige flora - en faunalogen. Er werd een onderzoek gestart en al snel leidde dat tot een verrassende ontknoping. Wat bleek namelijk? Enkele kinderen hadden op zekere dag huis aan huis gecolporteerd met zakjes vogelvoer ten bate van een mij onbekend goed doel. Wellicht de Vogelwacht, of de Vereniging van postduivenhouders. Doet er ook niet toe. Betrokken op alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit als wij van Lanxmeer zijn, kochten velen een zakje zaadjes en pindaatjes. Ontzettend leuk toch als in de wintermaanden, wanneer alles kaal is en het insectenbestand grotendeels ondergronds gegaan, onze gevederde vrienden tegen het raam komen tikken om hun dagelijkse kostje? (Ik ken mensen die tijdens de lunch niet met elkaar praten omdat ze permanent geboeid worden door de kool - en pimpelmezen die zich op hun balkon tegoed doen aan vetbol en pindasnoer). Echter, uitgerekend in het Kwartel (nomen est omen!) kregen de kinderen van een bewoner te horen, dat men bij voorkeur geen vogels naar de huizen toe lokte. Niet dat men daar niet van vogels houdt. Integendeel zelfs, men is er dol op. Maar over de galerijen van dit aantrekkelijke seniorenperceel gaat het verhaal, dat de uitwerpselen van vogels desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de staat van het houtwerk. Over bouwgebreken gesproken. Maar hiermee was dus het raadsel van de enorme toename van parkieten, pestvogels, kolibries en kieviten in onze hof tot helderheid gebracht. Het waren asielzoekers, die in het Kwartel vergeefs speurden naar hun zaadjes en nootjes! Deskundigen hebben mij verzekerd dat we ons niet teveel zorgen moeten maken over de chemie tussen de spijsverteringsresten van de vogelstand en ons eco-keurmerkhout.de enige vogel waar we terdege voor moeten oppassen, en die een daadwerkelijke bedreiging vormt voor ons woongenot, en trouwens voor iedere kans op verrassende ervaringen in het leven, is de schijtlijster. Maar die is volgens de Vogelwacht in onze wijk nog niet gesignaleerd. Henk Fonteyn BESTUURSBERICHT Beste bewoners en leden, Allereerst wensen we jullie een goed jaar in of buiten onze wijk toe. En om maximaal van de komende lente te genieten willen we eind februari, begin maart de jaarlijkse ALV houden. Jaarlijks omdat daarin de financiën worden besproken. Dat moet van de statuten. Verder zijn er in ieder geval nog twee onderwerpen waarover we jullie mening willen horen: het nieuwe huishoudelijk reglement van de BEL en het jaarplan voor het groenbeheer zoals opgesteld door de gemeente en stichting Terra Bella. Voor actuele zaken, en die zijn er, is er De notulen van onze vergaderingen hebben bijna dezelfde leesbaarheid als de artikelen in deze fraaie Nieuwsbrief. En jullie zien het: we zijn met zijn zevenen. Mensen genoeg om het een en ander mee te bespreken. Groeten van Erica, Jaap, Kees, Martien, Mena, Rudi en Wil 2

3 WIJKMONITORING Mei is normaal de interessantste periode van de wijkmonitoring, als de gegevens van de winterperiode binnenkomen. In de winter wordt immers het echte verschil gemaakt door het hogere energieverbruik. Toch is er ook nu, na het verwerken van de meterstanden in november (hartelijk dank voor uw medewerking), wel het een en ander te melden. Sinterklaas Geheel onverwacht bracht Sinterklaas op 5 december een bezoek aan uw wijkmonitor. De houtpiet had een mooie kandelaar gemaakt die mij nu van licht voorziet. Dat scheelt weer een 12 Watt spaarlamp. Dank u wel Sinterklaas, wat leuk dat u de BEL Nieuwsbrief in Spanje ook leest. Kwarteel De bewoners van het Kwarteel doen ook mee met de wijkmonitoring, en hoe! Dankzij Frans Westendorp ontving ik in één keer van alle huishoudens de meterstanden van mei en november Het energieverbruik van de gemeenschappelijke voorzieningen is daarbij via diverse methoden toegerekend naar individuele huishoudens: elektra door gestaffeld wasserettegebruik; verwarming van het tapwater (warmtenet en gas) -- per woning; elektra, verwarming, (drink)water -- gezien vanuit gemeenschappelijk verbruik -- per persoon. Na de winter kan het energieverbruik in het Kwarteel vergeleken worden met de andere woningen in onze wijk. Een verschil is nu al zichtbaar: In het Kwarteel wordt per huishouden meer elektriciteit afgenomen dan in de rest van de wijk: Netto elektriciteitsverbruik mei 2004 t/m okt 2004 Verbruik per week Type woning (kwh) Kwarteel persoonshuishoudens (excl. 18 Kwarteel) Meerpersoonshuishoudens 41 Nee, we hoeven de kwartels niet met pek en veren door de wijk te dragen. Het Kwarteel heeft geen zonnepanelen en dat scheelt, zeker in de zomerperiode, een slok op een borrel. Want zonnepanelen leveren een flink deel van de dagelijkse stroomvoorziening voor hun rekening (zie volgende alinea). Het warmte- en gasverbruik op het Kwarteel zal ik na de winter analyseren. Opbrengst zonnepanelen In acht woningen is in de periode mei t/m oktober meer elektriciteit opgewekt dan verbruikt. Maar ook in de andere woningen met zonnepanelen wordt uiteraard veel stroom opgewekt. Die stroom wordt deels meteen verbruikt, waardoor het niet zichtbaar is in de meterstanden. In ongeveer tien woningen wordt de opbrengst van de zonnepanelen direct gemeten. Daardoor weten we beter wat de zonnepanelen echt opleveren. De capaciteit van de zonnepanelen wordt aangeduid met de eenheid WattPiek (Wp): het maximale vermogen dat de zonnepanelen kunnen leveren onder ideale omstandigheden. diagram instraling zonnepanelen Als de zonnepanelen op een dak bij elkaar een capaciteit hebben van 1000 Wp, levert het systeem onder ideale omstandigheden 1000 Watt. Oftewel in een uur precies 1 kwh. Een vuistregel voor Nederland geeft aan dat 1000 Wp aan zonnepanelen bij ideale plaatsing jaarlijks zo n 800 kwh stroom moet kunnen opwekken. Bij een ongunstige plaatsing (b.v. een hellingshoek van 60 graden, gericht op het westen) kan de werkelijke opbrengst 30% lager uitpakken. Uw eigen situatie kunt u zelf aflezen op bovenstaande afbeelding. Indien die door het drukken niet goed leesbaar is, kunt u op bij wijkmonitoring een beter leesbaar exemplaar downloaden. 3

4 De hoeveelheid zonnepanelen bij de woningen in onze wijk varieert sterk: van 500 tot 1800 Wp. Bij de ongeveer 10 woningen in onze wijk waar de opbrengst rechtstreeks wordt gemeten, was de werkelijke opbrengst het afgelopen jaar gemiddeld 80% procent van het theoretisch maximum. Met onderstaande Lanxmeerformule voor zonnepanelen kunt u zelf uitrekenen hoeveel stroom uw zonnepanelen jaarlijks ongeveer voor u opwekken: Werkelijke jaaropbrengst (kwh) = 0,64 x Wp Bij een erg gunstige plaatsing (36 graden helling, bijna pal zuid) kunt u de uitkomst maximaal 20% verhogen, bij een erg ongunstige plaatsing (60 graden pal oost of west) met 15% verlagen. Willem Kloospad en Rosalie Lovingpad Vrijwel alle bewoners in dit nieuwe deel van onze wijk doen mee met de wijkmonitoring, onder de inspirerende leiding van contactpersoon Han Sloots. Begin november heb ik de eerste meterstanden ontvangen. De volgende keer kan ik ook verbruiksgegevens berekenen en vergelijken. Meterkaart Op vindt u weer nieuwe meterkaarten om de meterstanden wekelijks of maandelijks bij te houden. De kaart is beschikbaar in twee varianten: een PDF versie die u zelf kunt afdrukken, en een Excel versie waarin u de gegevens elektronisch kunt vastleggen. Met dit kunststukje van Marten Holtrop worden verbruiksgegevens volautomatisch berekend en kunt u in grafieken aflezen wat het ontdooien van de koelkast heeft opgeleverd. Mario Huizinga SPEELTOESTELLEN De wijk Lanxmeer is een be etje vreemd op sommige punten. Waarschijnlijk zijn we de enige wijk in Nederland waar bewoners de straatverlichting van stroom voorzien. Dit is in de eerste fase het geval. En we hebben als een van de weinige wijken ook mandelige gebieden, gemeenschappelijke tuinen die in bezit zijn van een groep bewoners. En daar gaat dit artikeltje over. In de mandelige gebieden staan speeltoestellen die eigendom zijn van de bewoners, en dat betekent dat bewoners ook verantwoordelijk zijn voor die toestellen. Dat die gebieden openbaar toegankelijk zijn, doet daar niets aan af, zo stelt de Gemeente. Eigenlijk zouden die toestellen goed moeten worden onderhouden, om de kans op ongevallen zo klein mogelijk te houden. Dat is tot nu toe niet systematisch gebeurd. Om de veiligheid rond de speeltoestellen te verhogen laten we als BEL de speeltoestellen inspecteren door een gespecialiseerd bureau, Speel- TopVeilig uit Tiel. SpeelTopVeilig geeft aan op welke punten de toestellen mankementen vertonen of dreigen te vertonen, maar het keurt toestellen niet af. Zo is dat wettelijk geregeld. Dat betekent dat bewoners altijd zelf eventuele reparaties dienen te (laten) verrichten. De BEL betaalt alleen de inspectie, en dat kost voor de hele wijk op dit moment zo n 400,--. Er komen in de vierde fase waarschijnlijk nog toestellen bij. Bewoners blijven ook aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van ongelukken. En nu komen we in een mistig gebied. Want als er iemand lelijk ten val komt en blijvend invalide wordt, dan moeten bewoners misschien een beroep doen op hun aansprakelijkheidsverzekering. Tenminste, als ze aansprakelijk kunnen worden gesteld. Want als de speeltoestellen aantoonbaar goed onderhouden zijn, dan valt er waarschijnlijk niets op bewoners te verhalen. Een leuke klus voor de verzekeringsmaatschappijen, want iedere bewoner kan bij een andere maatschappij zitten. We kunnen die aansprakelijkheid als bewonersvereniging ook voor circa 50,-- per jaar laten verzekeren bij bijvoorbeeld Univé. Daar hebben we contact mee gehad, maar de vraag is of zij onze situatie begrijpen. De BEL wordt min of meer als beheerder van een speeltuin aangemerkt, en alleen leden van de BEL vallen onder de dekking. Er blijft veel onduidelijkheid, maar misschien sluiten we hem gewoon maar af. Samengevat: de speeltoestellen in de mandelige gebieden zijn van de bewoners. Dus de bewoners zijn verantwoordelijk voor het onderhoud, en de bewoners zijn aansprakelijk bij eventuele ongevallen. Rudi Oortwijn, namens het bestuur 4

5 BASISCURSUS HOOGSTAMFRUITBOMEN Op zaterdag 27 november en zaterdag 18 december jl. trokken ruim 10 wijkbewoners gewapend met ladders, stokzagen en snoeimessen de boomgaard in. Allen hadden daarvoor in twee avonden theorie veel geleerd over appelbomen en wat je wel en niet moet doen om een mooie boom te krijgen en te houden. Een mooie boom is het eerste streven van de werkgroep hoogstamfruitbomen. Natuurlijk moeten er ook appels en peren aan groeien, maar een maximale opbrengst en een snelle winst hoefde niet van de cursusbegeleiders Michael Witjes en Edwin Bouwmeester van Landschapsbeheer Gelderland. Wat heeft een mooie appelboom? Allereerst een goed gestel, de drie of vier dikke takken die het geraamte van de boom vormen. Daarnaast een evenwicht tussen het langlot, rechte takjes met bladeren en het kortlot, kromme takjes waaraan de vruchten komen. Dan moet er genoeg licht in de boom doordringen. Om dit toe te lichten lieten ze tientallen plaatjes van voor en na de snoei zien. Toch was hun aanwezigheid op de eerste praktijkdag onmisbaar. Niet alle ladders werden veilig neergezet en beginners zijn altijd te voorzichtig! Als wij een boom behoorlijk hadden gekortwiekt - er moest immers meer licht in -, snoeiden Michael en Edwin er nog eens zoveel uit. Onze boomgaard is er een met zonderstambomen. Dat was niet erg, maar als er nu een paar wegens ver gevorderde leeftijd gerooid moesten, was er het vriendelijke verzoek die te vervangen door hoogstam exemplaren. In totaal zijn nu zo n tien bomen gesnoeid, maar in een enigszins verwaarloosde boomgaard moet snoei minstens éénmaal per jaar herhaald worden. Het beste is dat elk team (2 à 3 mensen) steeds dezelfde boom behandelt; je ziet dan hoe de boom gereageerd heeft en op den duur krijg je een hechte band met een Schone van Boskoop of een Zigeunerin. Johan van Bennekom, persoonlijke indrukken, deelnemer namens het Kwarteel SNOEIZATERDAGEN Het resultaat van bovenstaande cursus 'snoeien hoogstamfruitbomen' is een vaste kern snoeiers, die zich heeft opgeworpen om de fruitbomen in de boomgaard en op andere plekken in onze wijk te onderhouden. De snoeiers zullen zich deze winter elke twee weken een zaterdagochtend met handschoenen aan, helmen op en handzagen, stokkenzagen, snoeischaren en takkenscharen in de aanslag op de bomen storten. Zaterdag 22 januari is de eerste snoeizaterdag. Vanaf 10:00 uur beginnen we bij het klaphek van de boomgaard met koffie en een korte bespreking van het werk. Niet alleen de 'gediplomeerde' snoeiers zijn welkom; iedereen die wil meehelpen kan aansluiten. We leren elkaar de kneepjes van het vak. Tijdens de cursus bleek al dat het 'lezen van een boom' een prachtige levende puzzel is. Ook de kinderen kunnen - onder begeleiding van hun ouders, want veiligheid staat voorop - meedoen. Reserveer in je agenda de volgende data: 22 jan / 5 feb / 19 feb / 5 maart / 19 maart We hopen jullie allemaal op een of meer zaterdagen in de boomgaard te zien of heb je vragen bel of mail Dick Boland ( / 5

6 KIJK OP DE WIJK Pionieren Van Amsterdam naar Culemborg, dat zal hemelsbreed zo n dikke vijftig kilometer zijn. Toch vroeg een vriend of onze paspoorten in orde waren toen we zeiden dat we naar buiten zouden gaan; Amsterdam verlaten staat kennelijk gelijk met emigreren. En daar zit iets in. Dat we terecht kwamen op Het Pioniersveld maakte de gedachte aan vernieuwing van onze paspoorten alleen maar voor de hand liggender. vlnr: Carla, Wieke, Tijs en Job Creyghton-Roorda We wonen hier intussen alweer ruim twee jaar en met veel plezier. We hebben een prachtig huis, de buurt is heerlijk en ons uitzicht wordt gelukkig nog steeds bepaald door gras en modder. Vooral dat laatste was voor de columnist van dit blaadje reden tot een hilarisch maar toch ook vermanend stukje: hij zou het prettig vinden als hij ook eens een keer zonder laarzen een wandeling zou kunnen maken. Voor ons zijn gras en modder tot nu toe de garantie geweest voor een riant uitzicht, en de kinderen hebben er heerlijk in kunnen spelen. De onnavolgbare verplaatsing van grond was trouwens sowieso een bron van vermaak omdat mannen in oranje jasjes een grote inventiviteit aan de dag legden als het erom ging het veld een nieuw aanzicht te geven. Bergen verschenen en bergen verdwenen, het was elke ochtend een verrassing waar we nu weer een gat konden vinden of waar weer iets opgeworpen zou zijn. Tot er achter ons huis een modderberg verscheen die bleef. Die ons uitzicht ietwat beperkte en waarop nu langzamerhand, ondanks het seizoen, gras en onkruid beginnen te groeien. De opgeworpen hoop grond markeerde een nieuwe fase in onze nog maar prille woongeschiedenis. Er verschenen meer bulldozers, meer grondhappers en nog meer vrachtwagens: de verplaatsing van grond leek enige richting te krijgen. En even later kwamen daar hijskranen, opleggers met betonplaten, heipalen, en nóg weer wat later raamkozijnen, zonnepanelen en deuren bij. Uit bouwvakkersransistoren kwamen vrolijke arbeidsvitaminen; we wisten dat het nu snel afgelopen was met pionieren. En met ons uitzicht. Het wordt dus drukker op het pioniersveld. Dat vinden we aan de ene kant jammer, maar we wisten het en we heten de nieuwe buurtgenoten dan ook van harte welkom. Maar de verdere plannen, tja, daar moeten we wel heel erg aan wennen. Het grote blok in de richting van Lek en Linge ziet er mooi uit, maar het is zo gróót. En de plannen waarmee de Gemeente het stationsgebied een nieuw aanzicht wil geven veroorzaken bij ons een gevoel van redelijk grote onrust: je emigreert per slot niet van hartje Amsterdam naar randje Culemborg om daar in een grootstedelijk (Culemborgse Courant) gebied terecht te komen. Maar goed, er heerst bij ons nog geen paniek want gezien de voortvarendheid waarmee op het pioniersveld dingen tot stand komen, denken we dat het nog wel eens erg mee zou kunnen vallen met de ontwikkeling van dat grootstedelijke gebied rond het station. Intussen wonen we met heel veel plezier in EVA-Lanxmeer. Echt waar! Fam. Creyghton-Roorda, A.R. Verschoorpad 5. We geven de pen met genoegen door aan de familie Sas, waarvan we weten dat ook zij enthousiaste bewoners zijn van Het Pioniersveld 6

7 EERSTE LANXMEER - FOTOWEDSTRIJD SMAAKT NAAR MEER! Zaterdag 21 november 2004 vond de prijsuitreiking plaats van de eerste Lanxmeer fotowedstrijd, naar een idee van Jan Tempelman. De foto s waren stijlvol ingelijst in passepartouts en gaven de hal een kleurrijk aanzien. Terwijl de hagel het dak striemde, vonden de ruim veertig bezoekers in de hal van het Kwarteel een warm onthaal. Tien deelnemers, onder wie twee kinderen, hadden samen ruim dertig foto s ingeleverd, die met elkaar een veelzijdige en soms zeer verrassende kijk op de wijk boden. Vier categorieën waren vastgesteld: beesten, planten, gebouwen & landschap en foto s door of met kinderen. Door de jury, bestaande uit Irma Mommers, Jutta van Hooft, Rudi Oortwijn en Jaap van der Ham, werd in de categorie beesten de koolmees van Martin Ouwerkerk als winnaar aangewezen (zie voorkant). Dezelfde fotograaf won ook in de categorie planten met zijn witte waterlelie. In gebouwen en landschap werd de watertoren in het donker van Jacqueline Holtrop bekroond. Tiko Huizinga sleepte de eerste prijs weg bij de kinderen met zijn prachtige observatie van gestreepte rupsen. Terechte winnaars, zie foto s hieronder! BEL-voorzitter Wil van Hooft reikte de prijzen uit en verklaarde dat deze fotowedstrijd op veler verzoek een jaarlijkse traditie zal gaan worden. Hij riep de aanwezigen op, nu al alert te zijn op mooie herfst- en wintertaferelen. Veel van de inzendingen zult u in deze of een van de komende edities van de BEL-nieuwsbrief kunnen bewonderen. Henk Fonteyn BRANDENDE VRAGEN OVER LEVEN IN LANXMEER? STUUR ZE NAAR ONS TOE! Er circuleren in onze wijk zo nu en dan allerlei vragen die met het bijzondere karakter van onze woonomgeving te maken hebben. Over de wandverwarming of de zonnepanelen, over helofytenfilters en witte slierten in de boomgaard. Als u een prangende vraag hebt, en u weet of denkt bovendien dat meerderen diezelfde vraag hebben, stuur hem in naar het redactieadres! Wij zoeken een deskundige die in het volgende nummer van de BEL- Nieuwsbrief uitvoerig op uw vraag ingaat. De redactie adres: 7

8 WATERTEMPERATUUR WARMTENET 2 E FASE EN KWARTEEL Tijdens de informatieavond Energie werd in de rondvraag de vraag gesteld of de WEIgroep onderzoek wilde doen naar de temperatuur van het water zoals dat door Vitens aan de bewoners afgeleverd wordt. De vragensteller had kennelijk de indruk dat de temperatuur te laag is of was. De aflevertemperatuur van het water zoals Vitens het levert, is afhankelijk van de buitentemperatuur en wordt dus iedere dag automatisch bijgesteld en verloopt volgens de afgebeelde grafiek. grafiek aflevertemperatuur water Dit betekent dat als het bijvoorbeeld buiten 20º vriest, de temperatuur tot het maximum van 50º wordt opgevoerd. Is het buiten 10º boven nul, dan wordt de watertemperatuur 40º en is de temperatuur zoals op dit moment van schrijven 5º boven nul, dan wordt de watertemperatuur 43º. Het verlies onderweg in de leidingen is gering. Situatie het Kwarteel Voor het Kwarteel is de situatie als volgt. De pomp in de verwarmingskast pompt het verwarmingswater rond door de wandverwarming. Staat de thermostaat zo hoog dat het vlammetje zichtbaar is, dan laat de thermostaatklep (regelklep) water uit het warmtenet in. Je voelt dan achter de klep de leiding warm worden en je ziet de thermometer op het zwarte aanvoerblok oplopen tot de nettemperatuur. Bij Kwarteel zit het aanvoerblok naar de (vloer)verwarming niet boven, maar juist onder het terugvoerblok. Verder gaat bij opening van de klep het aanwijspennetje naar rechts en zit er voor de regelklep een afsluiter. Staat deze geknepen, dan blijft de thermometerstand op de aanvoer onder tot ruim onder de nettemperatuur. Door te knijpen kun je voorkomen dat de aanvoertemperatuur te hoog wordt. Controle juist? Blijft natuurlijk de vraag: klopt de door Vitens opgegeven nettemperatuur van het warme water in de praktijk? Bij de test die ik uitvoerde klopte het inderdaad. Het bedrijf dat voor Vitens het onderhoud van het ketelhuis verzorgt, kan de temperaturen van het water zoals het het Vitensketelhuis verlaat, aflezen en de temperatuur die de medewerker van dit bedrijf noemde (43º) klopte met wat bij mij het metertje in de aanvoer aanwees. Het Kwarteel heeft thermometers op de aanvoer- en retourleidingen van het warmtenet (bel , Jan Hanhart). Vuile filters veroorzakers Bij een eerdere meting, een week eerder, klopte het niet en kwam deze temperatuur niet boven de 35º. De ervaring van de afgelopen jaren heeft mij geleerd dat dan wel weer de beide filters vervuild zullen zijn en dat bleek inderdaad het geval, althans een van de twee en wel het filter in de terugvoer. Na de schoonmaak steeg de watertemperatuur inderdaad naar de 45º die toen in het ketelhuis op de meters stond. Hoe lees je temperatuur af? Op de twee blokken met de 9 witte kranen zit zowel boven als onder een temperatuurmeter. De bovenste is voor de temperatuur van het aangevoerde water en de onderste voor de terugvoer. Het zijn kleine ronde metertjes en niet al te nauwkeurig maar goed genoeg om ruwweg te kunnen zien of het systeem, in dit opzicht, doet wat het behoort te doen. Wanneer meten? Het is wel belangrijk de meters af te lezen als er inlaat van warm water is, dus als de regelklep open staat (aanwijspennetje naar beneden) en op de thermostaat het vlammetje zichtbaar is. Is het vlammetje niet zichtbaar, dan is de regelklep gesloten en zakt de temperatuur op de bovenste meter naar zo n graad of 30 en als het langer duurt lager. Het verschil tussen de bovenste en onderste meter bij aanvoer van warm water is meestal een graad of 6. Dus 8

9 aanvoer 45º graden, terugvoer 39º graden, maar daar kan wel wat verschil in zitten. Het functioneren van de regelklep Het is ook wel nuttig af en toe eens te kijken of de regelklep functioneert. Bij het verhogen of verlagen van de thermostaattemperatuur gaat de klep open of dicht en beweegt het aanwijspennetje naar boven of beneden. Er zijn gevallen bekend dat bij een open stand van de regelklep een storing optrad (stekker van de klep uit stopcontact of draadbreuk). De klep bleef toen permanent open staan. Als je dat niet in de gaten hebt kan dat leiden tot een hoog verbruik en een dito rekening. Het resultaat is dat het dan behoorlijk warm in huis gaat worden, want het verwarmen gaat dag en nacht door. Regelklep Kwarteel Bij het Kwarteel komt het regelmatig voor, dat de regelklep niet goed sluit, waardoor de temperatuur in de woning ongecontroleerd blijft oplopen. Dit euvel wordt opgelost door na afnemen van de elektrische aandrijving de klepstang tegen de veerdruk in enkele malen in te drukken. Ed Zijlemaker, de tweede fase, Jan Hanhart, het Kwarteel WEI groep BELANGSTELLING OM IN HET KWARTEEL TE KOMEN WONEN? Kom naar de Kennismakingsbijeenkomst voor wijkbewoners Een aantal vijfenveertigplussers in EVA- Lanxmeer heeft aangegeven belangstelling te hebben om eventueel op termijn te komen wonen in het Kwarteel. Misschien is niet bij iedereen in de wijk bekend dat wij het Kwarteel bewonen als woongroep. Op dit moment zijn alle appartementen bewoond door leden van onze bewonersvereniging. Mocht er een woning vrijkomen dan zal iemand die belangstelling heeft voor deze woonvorm, eerst een kennismakingsprocedure moeten volgen. Dit klinkt zwaarder dan het feitelijk is. Ik zal de procedure beschrijven die wij allen doorgemaakt hebben. Woongroep Kwarteel Belangrijk is dat men de behoefte heeft om gezamenlijk te gaan wonen. Men koopt niet zomaar een appartement, men koopt ook een deel van de gemeenschappelijke ruimtes, namelijk: de ontmoetingsruimte het Rondeel, de wasserette, de logeerkamer, de grote fietsenberging annex werkplaats en de tuin. Wat niet te koop is, is het sociale aspect. Daarover kunnen wij beter persoonlijk vertellen tijdens een kennismakingsbijeenkomst. Op vrijdagavond 21 januari 2005 zal in het Kwarteel een lezing over Chagall worden gehouden door de heer E. Ephraim. Hiervoor willen wij uitsluitend wijkgenoten uitnodigen die mogelijke plannen hebben om zich op den duur bij het Kwarteel aan te sluiten. Men kan zich hiervoor opgeven of nadere informatie vragen bij Thea Mathlener, tel of via de bij Procedure voor nieuwe bewoners Voor de goede orde volgt hieronder de procedure om als buitenlid op onze wachtlijst te kunnen komen. Om lid te worden van de vereniging en een plaats te krijgen op de wachtlijst moeten drie Kwartel activiteiten bezocht worden. Hierna wordt gevraagd of men buitenlid wil worden. Na een positief antwoord wordt de gegadigde in stemming gebracht bij de leden van de bewonersvereniging. In EVA-Lanxmeer komt men voor een woning in aanmerking op volgorde van rangnummer. Men krijgt een rangnummer via het lidmaatschap van de BEL. Met de koop of huur van een woning vervalt het rangnummer. Is men van plan om binnen de wijk te verhuizen, dan moet men een nieuw rangnummer aanvragen. Om voor een appartement in het Kwarteel in aanmerking te komen moet men na het doorlopen van de kennismakingsprocedure als buitenlid (wachtlijster) op de interne wachtlijst ingeschreven staan. Men heeft dan zowel een BEL-rangnummer als een volgnummer op de Kwartelwachtlijst. Komt een appartement in de verkoop, dan wordt dit eerst aangeboden aan leden van de woongroep, die van woning willen wisselen en vervolgens aan de wachtlijsters. Wij adviseren wijkbewoners die overwegen te zijner tijd in het Kwarteel te komen wonen om naar de kennismakingsbijeenkomst te komen, vervolgens om zowel een nieuw BELrangnummer aan te vragen als de kennismakingsprocedure te doorlopen voor een plaats op de wachtlijst. Mariëtte Westendorp 9

10 WATER IN DE PEILING Vitens, Waterschap Rivierenland en de Gemeente Culemborg doen mee aan het landelijke project Water in de peiling. Het project maakt mensen bewust van de grote voorraden water onder onze voeten. Vooral in gebieden zoals Lanxmeer, waar dit water al na enkele jaren als drinkwater uit duizenden kranen komt, moeten we hiermee zuinig omspringen. Onderdeel van het project is een educatieve grondwatermeter. De watermeter - ontworpen door de Groningse kunstenaar Martin Borchert - is een roestvrijstalen buis met ruitjes, waarop is af te lezen hoe diep het grondwater onder onze voeten staat. Met kleuren is aangeven of dat peil te hoog, te laag of voldoende is. Daarnaast geven de informatieborden bij de grondwatermeter uitleg over de relatie tussen het grondwater en drinkwaterwinning en verdroging van natuur in Nederland. In zes provincies zijn inmiddels grondwatermeters geplaatst: Brabant (15) Utrecht (3), Drenthe (14) en Overijssel (9), Gelderland (2), Flevoland (1). In Lanxmeer komt de grondwatermeter waarschijnlijk te staan langs het fietspad tussen de middelbare school Lek en Linge en de boomgaard. Bij het project is ook een educatief programma ontwikkeld: een folder, excursies, een lesmodule, een cursus voor natuurgidsen, voorlichtingsbijeenkomsten voor speciale doelgroepen en een internetsite (http://www.waterindepeiling.nl). Een vervolgproject Water in de Peiling; oogsten en verankeren is in aanvraag. Dit project richt zich op voortzetting van de educatieve activiteiten. Er wordt nu een lespakket voor het basisonderwijs ontwikkeld. Namens Terra Bella, Dick Boland DE VOORS EN TEGENS VAN EEN BIOGASINSTALLATIE Wat is er afgesproken? Het bouwen van een biogasinstallatie was vanaf het begin een innige wens van het projectteam EVA-Lanxmeer. In de overeenkomst met de BEL die alle bewoners moesten tekenen, staat dat in de toekomst de vaste bestanddelen uit de toiletten, vermengd met het groente- en fruitafval, zal worden benut voor de productie van biogas. Dit wegens het zoveel mogelijk beperken, hergebruiken, recyclen en op de juiste wijze aanbieden van afvalstoffen, aldus artikel 4 van die overeenkomst. Hoe werkt het? Op papier past een biogasinstallatie prima in die doelstelling. Bij de afbraak van organisch afval zonder lucht, dus in een afgesloten tank, ontstaat biogas, voornamelijk methaan (ook het hoofdbestanddeel van aardgas) en dat is een energiebron. Berekend is dat de poep en het keukenafval van een gemiddeld huishouden ongeveer 10% van de energiebehoefte van dat huishouden dekt; bij 200 huishoudens in EVA-Lanxmeer hebben er dus 20 geen gas of elektra meer nodig. Bij de afbraak van het afval ontstaan ook ammoniak, H 2 S en fosfaat, die het water dat door de installatie stroomt verontreinigen. Dit water kan niet geloosd worden, maar in een living machine verwijderen in een aantal stappen bacteriën en algen die stoffen; zo n living machine maakt een biogasinstallatie pas waardevol; de hele wijk hoeft het afval uit de toiletten niet meer op het riool te lozen. Dus twee vliegen in een klap: we gebruiken minder aardgas en hoeven misschien minder rioolbelasting te betalen. Hoe is het verder gegaan met de plannen? Het omzetten van theorie in praktijk ontmoette enkele tegenslagen. Publieke gas- en rioolbedrijven wilden de installatie niet beheren; die was te klein om ooit in de buurt van kostendekkend te komen. Bovendien stond het gasbedrijf niet toe dat het biogas in het publieke aardgasnet zou komen (teveel verontreinigd). Daarmee was het plan niet van de baan; EVA- Lanxmeer heeft ook een demonstratiefunctie. 10

B E L NIEUWSBRIEF. Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jrg 7 nr 4 - juli 2004 VAN HET BESTUUR. Redactioneel

B E L NIEUWSBRIEF. Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jrg 7 nr 4 - juli 2004 VAN HET BESTUUR. Redactioneel B E L NIEUWSBRIEF Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jrg 7 nr 4 - juli 2004 Redactioneel Wonen in Lanxmeer. Voor 30 huishoudens werd dat afgelopen maanden een feit. De bouw van het nieuwe pompstation is

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

B E L NIEUWS. Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 12 nr 3 - juni 2009

B E L NIEUWS. Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 12 nr 3 - juni 2009 B E L NIEUWS Bewonersvereniging EVA Lanxmeer - jaargang 12 nr 3 - juni 2009 Van de redactie Tsja, de redactie is er even niet op vakantie of voor het werk naar een ver buitenland. Nu is het zo dat de artikelen

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Van Binnen uit. Komt u overigens ook weer op de nieuwjaarsbrunch op 15 januari.? Natuurlijk!

Van Binnen uit. Komt u overigens ook weer op de nieuwjaarsbrunch op 15 januari.? Natuurlijk! Inhoudsopgave Van Binnen uit 2 Welkom bij IVN Veenendaal - Rhenen e.o... 3 Nieuwjaarsbrunch met wandeling. 3 Ereleden geïnterviewd. 4 Duurzaamheid, klimaat en behoud diversiteit: een kwestie van beschaving

Nadere informatie

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom.

Het testpanel aan de slag. Vlnr: mevrouw Littel, de heer Borsje en mevrouw Blom. speciale editie milieu QuaWoonJournaal jaargang 5 maart 2010 milieu-editie QuaWoonJournaal verschijnt 4 maal per jaar Inhoudsopgave 2 - Directiecolumn - Nieuwe woningen worden steeds beter geïsoleerd Bespaar

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 1, juni 2001 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft

Nadere informatie

gangbaar is voor commerciële activiteiten. We willen dat de buuronderneming vanaf het begin een eerlijke

gangbaar is voor commerciële activiteiten. We willen dat de buuronderneming vanaf het begin een eerlijke 16e jaargang nr. 3 In deze krant september 2013 Uitstel overdracht Buurthuis onder de Schie Redactioneel foto:stan van Adrichem Pagina 3 Nieuwe hondenschool in de Wippolder. Pagina 5 Open dag rioolgemaal

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/ INHOUD Van Bestuur en commissies De voorzitter aan het woord Uitnodiging begrotingsvergadering Agenda begrotingsvergadering Toelichting op de Agenda Begroting Toelichting op de begroting Baggeren, de regels

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Schoffelen. Clubblad voor en door leden van vtv Streven naar Verbetering

Schoffelen. Clubblad voor en door leden van vtv Streven naar Verbetering Schoffelen Clubblad voor en door leden van vtv Streven naar Verbetering Na het dubbeldikke zomernummer voelt deze Schoffelen wel erg dun aan. De redactie had natuurlijk een dikker nummer willen maken maar

Nadere informatie

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht JAARGANG 5 n o JUN 12 2 3 4 9 12 IN DIT NUMMER Wie is jouw ster? Start interne opleidingen Amsta milieubewuster Interne audits belicht MRT08 STA 1 3 < Voorpagina: medewerkster Irene Tonie en bewoonster

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! April 2012. Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! April 2012. Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen April 2012 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen Aantrekkelijk kopen met kopen naar Wens Iedereen hoofdrol bij theatervereniging Klachtencommissie

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

van leem naar steen van leem naar steen 20 jaar ecologisch wonen in Utrecht 20 jaar ecologisch

van leem naar steen van leem naar steen 20 jaar ecologisch wonen in Utrecht 20 jaar ecologisch Het Groene Dak is de eerste op ecologische grondslag gebouwde woonwijk in Voordorp, Utrecht. In 1993 trokken de huurders en kopers in hun ecohuizen. Twintig jaar later heeft dit prachtige verhalen opgeleverd

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie