Dat doet de deur... open! Schakel-kontakt. orgaan van de nederlandse kerk in duitsland. 40e jaargang nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dat doet de deur... open! Schakel-kontakt. orgaan van de nederlandse kerk in duitsland. www.nederlandse-kerk.de. 40e jaargang nr."

Transcriptie

1 Schakel-kontakt orgaan van de nederlandse kerk in duitsland 40e jaargang nr Geachte lezer 2 _UIT DE KERK wereldwijde verbondenheid 2 _MEDITATIE Dat doet de deur... open! 3 _REIS Uit volle borst 4 _COLUMN De liefde voor het ding 5 _FINANCIËN Bericht van uw penningmeester 5 _WAAR & WANNEER? 6-7 Colofon 7 _TENSLOTTE Een kwestie van kijken foto: sailko CC-BY-SA 2.5 Dat doet de deur... open!

2 2 van de redactie uit de kerk Geachte lezeres en lezer, het voorlaatste nummer van het jaar 2014 alweer. Terwijl het bij het schrijven dezes in het westen des lands gelukkig nog lekker nazomert de septemberzon heeft de augustusregen gelukig weten te verdrijven is het wanneer u deze regels leest vermoedelijk reeds oktober. Het nieuwe seizoen nee, ik denk niet aan voetbal maar ik heb het over de kerk is allang begonnen en uw gedachten gaan wellicht reeds naar Kerst uit. Zo lang duurt het immers niet meer. Niet te geloven hoe snel de tijd voorbij gaat. Bij de verschijning van het vorige nummer lag de zomer en de vakantie nog in het verschiet en nu doemt in de verte de feestmaand al op. Laten we echter niet op de zaken vooruit lopen. Eerst komen de herfstmaanden nog. En zo reiken wij u hierbij voor oktober en november het nodige leesvoer aan, in de hoop dat u daarmee niet alleen wordt geinformeerd, maar ook gesticht en vermaakt. Naast het nieuws uit de kernen is er in ieder geval volop voedsel voor de geest. De column, de overweging en tenslotte hebben deze keer alle drie, hoewel verschillend qua thema en toon, een overwegend meditatief karakter. Waarbij elke auteur zijn eigen onmiskenbare stijl heeft. Tegenover de ernstige toon die voornoemde stukjes aanslaan zet uit de Ebertallee een hilarische contrapunt. De overweging aan de hand van een fresco gebaseerd op een verhaal uit Handelingen waar zo n vakantie in Rome al niet goed voor is, gaat het om bevrijding uit gevangenschap, niet alleen in letterlijke maar ook in geestelijke zin. In de column wordt ons vervolgens bijgebracht wat onder grazing dient te worden verstaan en waarom dat niet alleen niet goed voor anderen maar evenmin goed voor onszelf is. Op de laatste pagina worden wij tenslotte geattendeerd op de sleutelrol van het werkwoord zien, in de Abrahamsverhalen maar ook in ons eigen leven. Uit Bellin is er dit keer overigens geen nieuws, behalve dat er eind september een kerkdienst opstapel staat. Maar die valt zodanig dat een aankondiging in Schakel geen zin meer had en er bij het ter perse gaan van dit blad nog geen verslag van kon worden gedaan. Het gebrek aan nieuws heeft alles te maken met het vacant zijn van de predikantsplaats in de wijk Oost. Er wordt echter hard aan gewerkt om in die leemte te voorzien. We hebben alle hoop dat dat gaat lukken. In dat verband zal er begin november eveneens een kerkdienst plaats vinden. Tenslotte wijs ik u nog op de zogenaamde bedelbrief die op de achterkant van het adresblad staat afgedrukt en beveel ik u de NKiD van harte aan als een goed doel voor uw gift. En last but not least wens ik u namens de redactie veel plezier bij het lezen van dit nummer van Schakel-Kontakt. ds.pieter Roggeband wereldwijde verbondenheid Waar zijn we als kerk, nu de wereld in brand lijkt te staan? Die vraag wordt met regelmaat aan ons als Protestantse Kerk in Nederland gesteld, zo begint synodepreses Karin van den Broeke haar Commentaar bij de tijd. Mij treft het altijd weer hoe juist in een tijd als deze blijkt wat de waarde is van de wereldwijde verbondenheid waarin we leven en van de bronnen waaruit we putten. Wie heeft woorden voor dit onheil? We zien beelden uit Irak, te gruwelijk om te bevatten. We zien met eigen ogen hoe de Islamitische Staat Islam misbruikt als voorwendsel om mensen op te jagen, af te persen, te misbruiken en te vermoorden: christenen, yezidi s, moslims, wie dan ook. Ze doen alsof Jihadstrijders het mandaat hebben om vrij te beslissen over lijden en dood van anderen. Het zijn onze broeders en zusters, ònze vrienden en verwanten, waar de Islamitische Staat het op heeft gemunt. Bondgenoten van de Protestantse Kerk, met wie we via Kerk in Actie samenwerken, worden direct getroffen. Syrische medechristenen in Nederland kijken ons met pijn in de ogen vragend aan. Onze eigen leden vragen: Waarom gaat de Protestantse Kerk niet de barricade op? Voor velen is het helder: de kerk moet oproepen tot bescherming van christenen tegen Islamitisch geweld. Een vraag die we ons daarbij als kerk altijd moeten stellen, is hoe ons handelen en spreken recht doet en dienstbaar is aan diegenen met wie we onze verbondenheid willen laten zien. Daarom luisteren we naar slachtoffers, naar de kerken uit de regio. Van de lokale kerken horen we hoe oorlogsretoriek voor christenen tegen Islam juist ondermijnend werkt. De lokale kerken willen zich niet isoleren van de rest van hun samenleving. Zij willen samenwerken ook met moslims - voor welzijn, recht en vrede voor allen. Zij willen buren zijn en blijven van moslims en yezidi s en met hen blijven investeren in een gedeelde toekomst met gelijke rechten voor allen. Zij doen dat met gevaar voor eigen leven. Zij vragen aan ons in het Westen om de tegenstellingen niet aan te wakkeren. Daarom zien we in de meest letterlijke zin geen heil in een oproep om christenen als een aparte groep te beschermen tegen Islamitische terreur. Maar net als de kerken in het Midden-Oosten wil de Protestantse Kerk uiteraard wel dat er effectieve oplossingen worden gezocht om een eind te maken aan de terreur. Daarbij houden we in het oog welke verantwoordelijkheden er bij overheden en politieke partijen liggen, en welke rol bij kerken past. Kerken zijn goed in humanitaire hulp, altijd geweest. Laten wij ons dan ook nu inzetten voor noodhulp voor slachtoffers, zodat die weer vat krijgen op hun bestaan. Laten we dat vooral doen via kerken en christelijke organisaties in Syrië en Irak: vóór iedereen maar dóór hen. Zij zijn daar goed in, bekwaam, toegerust en ervaren. Door hun werk laten zij ook zien wat voor samenleving christenen voor ogen staat. Door hun werk bouwen ze samen, zelfs onder de huidige omstandigheden, nog altijd met anderen aan een open toekomst voor allen. Zij zetten hun leven hiervoor op het spel. Dat vraagt van ons dat wij niet aan de kant blijven staan: we willen laten zien dat we hun inzet zien en hen steunen. Met de viering van tien jaar Protestantse Kerk in Nederland op 14 september willen we laten zien waar we als kerk voor staan. In de komende week zullen we alle diaconieën oproepen om de kerken in Syrië en Irak te ondersteunen bij het verlenen van noodhulp. Laten we een levensteken sturen van ons aan onze lijdende broeders en zusters in Syrië en Irak, en via hen aan allen die er lijden onder terreur. De hand aan de ploeg! Karin van den Broeke, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland foto: zvg.; PKN

3 meditatie 3 Dat doet de deur... open! Handelingen 12, 1-17 foto: zvg. Twee vriendelijke mensen hielden de deur voor ons open, toen wij de kerk binnen wilden gaan. De Santa Maria del Carmine oogt onopvallend. In tegenstelling tot de prachtige kathedralen in het centrum van Florence, is zij geen pronkstuk. Zij is niet mooi van buiten. Maar hoeveel schoonheid woont er binnen haar deuren. In het rechter zijschip, de Cappella Brancacci, bevinden zich twaalf fresco s uit de 15e eeuw, die het leven en werken van de apostel Petrus verbeelden. De prachtige, zachte kleuren zijn een lust voor het oog, de sterke emotionele kracht in de oude muurschilderingen spreekt een diepe taal. En vooral ook het feit, dat hier al zes eeuwen lang mensen zoveel boodschap aan de verhalen van Petrus hebben, maakte diepe indruk op ons. Vooral het fresco van Petrus bevrijding uit de gevangenis sprak tot onze verbeelding. Ligt het aan de diepe, uitdagende blik van de engel? Is het zijn hand, die Petrus hand omvat? Is het de slapende wachtpost, die de bevrijding gewoonweg laat gebeuren? Of is het Petrus verwonderde blik in de verte? Ik kan het niet precies uitleggen. Wel weet ik, dat de muurschildering van Filippino Lippi ons op bijzondere wijze de deur naar de apostel Petrus opende. Thuisgekomen sloegen wij Handelingen 12, 1-17 op en lazen wij het verhaal van Petrus gevangenname en bevrijding. Het verhaal van Petrus gevangenname en bevrijding. Tegelijk ook het verhaal van de dood van Jakobus. Op deze grote tegenstrijdigheid wijst theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann in zijn commentaar op Handelingen.Waarom moet de één in de gevangenis sterven en gaat voor een ander de deur open? Allicht moeten wij volgens Drewermann het verhaal van Petrus bevrijding zo lezen, dat God het leven van aardse mensen niet altijd redt, maar dat hij mensen van binnen wil bevrijden. Uit de gevangenschap van angst en vertwijfeling. Petrus zit achter gesloten deuren. Hij is uitzichtsloos uitgeleverd aan de almacht van de heersers van zijn tijd. Zoals ook wij ons soms uitgeleverd kunnen voelen aan de almacht van de heersende omstandigheden in ons leven. Gesloten deuren. Gevangen zijn in de zorgen om onze gezondheid. Opgesloten zijn in een diep verdriet. Voor de gesloten deur van een medemens staan. Vastgeketend zijn in een gevoel van uitzichstloosheid. Die dichtgeslagen deur op de arbeitsmarkt. Angst voor dat, wat achter een gesloten deur op ons wacht. Petrus zit achter gesloten deuren. Omwille van zijn geloof. Zoals ook vandaag de dag mensen omwille van hun geloof vervolgd en gevangen genomen worden. En ook ons geloof kent soms moeilijke tijden. Wanner het in twijfel of vertwijfeling lijkt vast te lopen. Wat kunnen mensen achter gesloten deuren doen? Of wat kunnen andere mensen voor iemand in de gevangenis doen? In het verhaal van Petrus lezen wij, dat Petrus slaapt. Is het de slaap van de berusting? Geeft Petrus zichzelf op? Terwijl Petrus slaapt, zo lezen wij, blijft de gemeente vol vuur bidden voor Petrus. Maak van je zorgen een gebed. Een gebed kan deuren openen, want onze problemen zijn Gods mogelijkheden., schrijft theaterpedagoge Hanna Homberger. En ook Eugen Drewermann spreekt van de kracht van het gebed. Waarbij hij wel waarschuwt voor een te sterke veruiterlijking van de gebedsverwachting. Een gebed leeft uiteindelijk niet van de buitenkant. Het is geen toverformule. Veelmeer wil een gebed ten diepste de bede zijn om innerlijke kracht. Om vertrouwen. Een vertrouwen, dat van binnen draagt. Wat er van buiten ook mag gebeuren. En dan is daar plotseling een licht. Een engel. Hij stoot Petrus aan en maakt hem wakker. Het is het begin van bevrijding. De deur op een kier. Dat een licht in de duisternis geboren wordt en een mens wakker geschud wordt uit zijn resignatie. Een engel verschijnt Petrus. Midden in de gevangenis kan het gebeuren, dat er plotseling een nieuw vertrouwen kiemt. Dat er nieuwe hoop geboren wordt. Aanvankelijk waant zich Petrus nog in een droom, maar dan worden de beelden steeds reeler. Het licht steeds sterker. Veel sterker dan het duister. En de aanraking van de engel krachtiger. Veel krachtiger dan de ketenen in de cel. Petrus staat op. En het is met dat nieuw gewekte vertrouwen, met die opnieuw in het leven geroepen hoop, dat de ketenen als vanzelf van hem afvallen. Dat de wachtposten op hun beurt in een diepe slaap verzinken. Passeerbaar worden. Dat de ijzeren poort zomaar open gaat. Dat doet de deur dicht zo zeggen wij in Nederland, als helemaal niets meer gaat. Voor Petrus evenwel geldt: Dat doet de deur open! Een engel, die achter gesloten deuren opnieuw vertrouwen en hoop in hem wekt. Dat doet de deur open! Is het een gebed, dat engelen naar gevangenissen stuurt? Soms sluipt het geluk door een deur naar binnen, waarvan je niet wist, dat je die had opgengelaten, schrijft John Barrymore. Of zoals een ander citaat luidt: Als God ergens een deur sluit, dan opent hij elders een venster. Beelden van bevrijding in een mensenleven. Bevrijding, die boven alle uiterlijkheden uitgaat. Ontroerend mooi vind ik de gedachte van Eugen Drewermann. Dat dit verhaal ook waar geweest zou zijn, als Petrus de volgende dag door het zwaard had moeten sterven. Dat de bevrijding ook waar geweest is voor Jakobus, die niet gered werd. Dat de bevrijdende waarheid voor alle mensen geldt, ook als zij hun achter gesloten deuren hun geloof verliezen. Achter de gesloten deuren in ons leven staat ons allen een engel ter zijde. En ook al slokt het duister alle licht op, ook al is onze berusting sterker dan de aanraking van de engel, dan nog wijkt de engel niet van onze zijde. Want God geeft geen enkel mens verloren. Petrus gaat door een open deur naar buiten. Hij wordt in de ruimte gezet. En klopt vervolgens aan de deur van zijn biddende vrienden. Zij geloven hun oren niet, wanneer ze horen, dat Petrus voor de deur staat. Vol ongelovige verbazing vergeten zij de deur te openen en laten Petrus voor een gesloten deur staan. We kunnen ons best wel eens afvragen, hoeveel vertrouwen wij eigenlijk in onze gebeden hebben. En we mogen vooral niet vergeten, ook zelf steeds weer de deur voor anderen te openen. Rens Dijkman-Kuhn

4 4 reis Uit volle borst Wijk West te gast in Transsylvanie Eén augustus jl. was het eindelijk zover en viel het startschot voor de tweede reis die vanuit Wijk West naar Zevenburgen werd ondernomen. Achttien personen hadden zich aangemeld; vanwege ziekte werden het er helaas twee minder. De groep bestond voor de helft uit veteranen die twee jaar eerder reeds hadden deel genomen. De andere helft ging dus voor het eerst mee. Het doel van onze reis was opnieuw Vlaha, een Hongaars dorp met 900 inwoners, zo n 20 kilometer ten zuidwesten van Klausenburg gelegen. Daar waren wij te gast bij de protestantse (gereformeerde) gemeente van 800 zielen. Hoe die Hongaren in Roemnie verzeild zijn geraakt? Welnu 100 jaar geleden hoorde Transsylvanie nog bij de dubbelmonarchie Oosterenrijk-Hongarije. Na de eerste wereldoorlog werd het gebied echter van Hongarije afgesplitst en Roemenie toebedeeld; een trauma dat nog altijd als zodanig wordt beleefd. De Hongaarse minderheid in dit gebied voelt zich nog steeds Hongaars en door de Roemenen gediscrimineerd. Na de kerkdienst wordt dan ook regelmatig het Hongaarse volkslied, dat overigens net als het Nederlandse een christelijke inhoud heeft, aangeheven en uit volle borst gezongen. Met bovengenoemde gemeente vierden wij een Hongaars-Nederlands-Duitse kerkdienst. De preek hield ondergetekende samen met zijn vrouw en in het Duits. Alineagewijs werd ons verhaal in het Hongaars vertaald. Preektekst was het tweede deel van Genesis 12 waarin Abram om zijn leven te redden zijn vouw Sarai verraadt en de Egyptenaren als zijn zuster verkoopt. Ons thema was de positie van de vrouw in verleden en heden. De liederen waren zodanig gekozen dat wij met zekere regelmaat een Nederlandse strofe mee konden zingen. De geloofsbelijdenis werd eerst in het Hongaars gesproken en vervolgens door ons in het Nederlands gezongen. Na afloop was er koffie en kregen wij de gelegenheid ons als Nederlandse kerk in Duitsland uitvoerig te presenteren. Vanwege het gebrek aan talenkennis bij de partnergemeente, Duits en Engels wordt slechts mondjesmaat gesproken, moest er echter vrijwel altijd vertaald worden. Dat maakte de uitwisseling wat stroef. De ontvangst was er evenwel niet minder hartelijk om. Integendeel we werden buitengewoon gastvrij ontvangen en hebben het glas Palinka -een zelfgebrandde borrel- derhalve meermaals op de Hongaars-Nederlandse vriendschap geheven. De theorie dat als je maar genoeg Palinka tot je neemt het Hongaars vanzelf gaat, bleek overigens niet op te gaan. Maar goed daar deden we het ook niet voor. Na een langere middagpauze die een groot deel van de groep voor een wandelingtje door het dorp nutte werd ons een door gemeenteleden in de tuin van de dominee toebereidde Gulasch voorgeschoteld die zelfs de vegetariers onder ons niet konden versmaden. Vervolgens gingen we op tijd naar bed. De volgende ochtend moesten we immers vroeg uit de veren. Op het programma stond een reis naar de beroemde, zowel van binnen en buiten met fresco s beschilderde orthodoxe kloosters in de Bukowina, een streek niet ver van de grens met de Ukraine vandaan. In kilometers stelde het weliswaar niet zo vreselijk veel voor maar in uren gemeten was het een verre reis. De wegen zijn over het algemeen niet in een bijzonder goede toestand. Vandaar. Bovendien wilden we onderweg nog het een en ander bekijken. Uiteraard valt er over onsze reis naar en verblijf in Zevenburgen nog heel wat meer te berichten. Wellicht komt er nog een vervolg mocht iemand uit het reisgezelschap zin en tijd hebben over de reis naar de kloosters verslag te doen. In het andere geval wil ik het hierbij laten. De deelnemers aan deze reis komen in oktober in ieder geval nog een keer bij elkaar om aan de hand van foto en film en bij een bord Gulasch te eten en een glas Palinka goede herinneringen op te halen. Pieter Roggeband foto: zvg.

5 COLUMN Financiën 5 De liefde voor het ding In Frankfurt heb ik mij nog voor de zomervakantie een bezoek bij Primark getroost. Primark dat zijn heel veel kleren, veelal op hopen, voor heel weinig geld. Het hoofdkantoor van Primark zit in Ierland, de kleren komen echter vrijwel zonder uitzondering uit het Verre Oosten. Primark was een van de eerste bedrijven die het heftig te verduren kreeg, toen in Bangladesh een kledingfabriek instortte. Het was echter ook een van de eerste bedrijven om het convenant te tekenen dat daarna gesloten werd. Goed, het kalf was al verdronken en het convenant kwam er onder zware publieke druk, maar toch: andere kledingboeren aarzelden langer of tekenden ondanks een offer van ruim 1000 doden zelfs helemaal niet. Niet zelden is de kleding van deze producenten aanmerkelijk hoger aan de prijs. Moreel verwerpelijk is het beleid van Primark dus zeker niet zomaar. Toch, dacht ik, wil ik een gedachte meegeven bij het verschijnsel Primark. Het zal wel vooral zijn, omdat ik mezelf ken als iemand van het type grazing. Grazing, grazen dus, noemen de Engelsen dat type eten dat met een zekere onbeheersheid de hele dag doorgaat. Je eet wat je krijgt voorgeschoteld of wat op stations en in restauraties voor een zacht prijsje wordt aangeboden. Naar je meest directe behoefte vult zich je maag, zonder dat je tijden voor de maaltijd aanhoudt of eens behoorlijk kookt. Grazing maakt Primark nu voor velen ook met kleding mogelijk, zoals IKEA probeert grazing bij het inrichten van je huis te promoten. De dingen die je er kunt krijgen, zijn voor velen zo voordelig, dat ze elke week een halve garderobe kunnen kopen of elk jaar de woonkamer opnieuw kunnen doen. Achteloos liggen de kledingstukken bij Primark dan ook op de grond. Even achteloos worden de markante grauwe tasjes volgepropt. Het kapitalisme leeft sinds Henry Ford aan de lopende band zijn T-Fordje ging maken: dingen worden zo efficiënt gemaakt, meestal met een serie van routinematige handelingen, dat ze voor veel meer mensen dan voorheen bereikbaar worden. Daar is op zich niets of weinig mis mee. Maar wat als velen het zich kunnen permitteren om wel twintig truien en Aankondiging Algemene Kerkenraadsvergadering tien broeken per maand te kopen? Wat als het levensmodel van Paris Hilton voor de halve stadsbevolking tot norm of tot mogelijkheid wordt? Het betekent dat onze relatie met de dingen leeg wordt. Niets is meer echt van mij, alles is permanent vervangbaar. Alles is uitwisselbaar. Bij Paris Hilton zijn dat zelfs haar hondjes. Misschien is het goedkoop om daar kritiek op te hebben, maar ik wil het dan ook niet bij kritiek alleen laten. Ik wil er een positieve, andere mogelijkheid tegenover zetten. Voor een interculturele kinderdienst in München moest ik het verhaal van Jakob in Bethel weer eens lezen. Om allerlei redenen hoort het voor mij tot de parels van de bijbel. Een van die redenen is, dat een willekeurig gekozen steen tot levensobject wordt tot een ding, dat Jakob zijn hele leven zal begeleiden en dat zelfs tot ontmoetingsplaats met God wordt. Eén ding, niets waard op zich, wordt echt van hem, een leven lang. Dit ene ding verandert van iets willekeurigs en volkomen inwisselbaars in iets, dat niet uitwisselbaar is. Dit is dé steen. Er wordt in de kerk veel te weinig gepleit voor de liefde voor de dingen, denk ik wel eens. Ik bedoel dan: de ware liefde voor de dingen. Of beter nog: de ware liefde voor het ding, voor dat ene ding. En één verhaal is natuurlijk een wat matig bijbels of theologisch bewijs. Maar mijn gedachten staan niet stil. Hier moet meer bijbelse bodem voor te vinden zijn. Begint de liefde voor het geschapene in het algemeen niet bij wat mijzelf ook aan materieels is toevertrouwd? Drukt zich in poetsen, bijhouden, opknappen en eindeloos dragen niet een van de diepste vormen van zorg uit voor mijn eigen bestaan, dat ik net als alle dingen ten laatste ook slechts gekregen heb? Ik ben de Primark uitgelopen zonder kartonnen tasje. Ik heb slecht voor de shopper, voor de grazer in mezelf gezorgd, die regelmatig naar aandacht hunkert. Des te beter heb ik voor mezelf gezorgd. Tim van de Griend Op vrijdagavond 7 en zaterdag 8 november 2014 vindt de algemene kerkenraadsvergadering plaats in Wuppertal. Er is een bijzonder grote agenda. De vrijdagavond zal besteed worden aan het bespreken van en vervolgens het stemmen over de nieuwe bestuursstructuur. De zaterdag is gereserveerd voor de Delegiertenversammlung en de overige agendapunten. Tijd: 7 november 17:30 uur - 8 november 16 uur Vergadering op vrijdagavond 19 - ca. 22 uur en op zaterdag 9-16 uur Plaats: Bildungsstätte Begegnung im Burgholz (BiB) Zur Kaisereiche 25, Wuppertal, Tel.: 0202 / , Beste mensen, de zomer is helaas weer achter de rug. Bij mij begon die slecht want na een sportavond kwam ik met een gescheurde patellapees in het ziekenhuis en moest ik na de operatie zes dagen in het ziekenhuis blijven. Daarna mocht ik drie weken lang mijn linker been niet belasten. Nu gaat het langzaam beter, maar het duurt beslist nog wel even voordat alles weer in orde is. Hopelijk was uw zomer beter dan die van mij en bent u de zomervakantie zonder kleerscheuren doorgekomen. Nu kijken we alweer vooruit wat de herfst zal brengen en ook al een beetje hoe het met de kerstdagen zal gaan worden. Dat vooruitzien geldt tevens voor de financiën van de NKiD. Nadat we in de laatste schakeluitgave (de 3e van het jaar) al een acceptgirobiljet voor een vrijwillige gift ingesloten hadden, is nu de jaarlijkse vraag voor steun aan onze Nederlandse Kerk in Duitsland in vorm van een bedelbrief bijgevoegd. Zoals u uit het onderstaande kunt opmaken, hebben we de afgelopen maanden door uw giften al heel veel steun mogen ontvangen. Daar zijn we heel blij mee. Natuurlijk willen we ook degenen die aan de collecten hebben bijgedragen en de actieve krachten in de kernen niet vergeten. Hartelijk dank aan allen. Vergeleken met een jaar geleden zien we bij de giften een goede stand, maar helaas stijgen de pastorale en andere kosten jaarlijks. Daarom hebben we uw financiele bijdrage blijvend hard nodig om ons kerkewerk op het huidige pijl te kunnen houden. We hopen dat u ondanks de uitgaven voor uw vakantie ook nog een klein steentje aan onze Nederlandse Kerk in Duitsland kunt bijdragen. Vermoedelijk weet nog niet iedereen precies hoe hij of zij er financieel voor staat en wachten een aantal mensen met hun giften tot de laatste maanden van dit jaar als ze dat beter kunnen overzien. Daar hebben we uiteraard alle begrip voor. Namens de commissie voor kerkrentmeesters (CVK) wil ik u echter voor alle hulp in welke vorm en orde van grootte dan ook hartelijk danken. Eveneens wens ik u toe dat u op de voor u liggende wegen de hulp mag ontvangen die u nodig hebt. Moge God ons allen de nodige steun schenken. Barend Bosschieter, 1. penningmeester boekhouder Info stand Kollekten juni t/m augustus: 2.241,64 Giften per : ,19

6 6 waar en wanneer? Wijk Noord x Balje St.-Marien-Kirche, Balje gemeentecentrum die Scheune, uur e zondag van Advent ds. Rens Dijkman-Kuhn x Hamburg Kapel, Winterhuder Weg 98, Hamburg-Barmbek, 11 uur ds. Rens Dijkman-Kuhn x Schwei St.-Sekundus-Kirche, Schwei, 11 uur ds. Rens Dijkman-Kuhn _ Predikant ds. Rens Dijkman-Kuhn Ebert-Allee 5, Hamburg Tel./Fax: (040) , Handy: (0176) _ Wijkkerkenraad Voorzitter: Horst Borkmann Tel.: (040) , Scriba: Jacomijn Coumou Tel.: (040) Penningmeester: Djoke de Jong, Tel.: (044 06) _ Kern Hamburg Edward A. Remeyn, Tel.: (040) _ Kern Balje D. Schilder-van der Heide, Tel.: (047 58) _ Kern Ems-Weser / Schwei familie J. Jansen, Tel.: (049 44) Balje Schwei Hamburg Wijk oost x Bellin Belliner Agrarzentrum, uur ds. Wim in t Hout ds. Irene Builtjes x Berlijn 3e zondag van de maand, uur, Hugenottenkirche Joachim-Friedrich-Str. 4, Berlin-Halensee (Charlottenburg) ds. Irene Builtjes ds. Wim in t Hout _ Pastorale Werker vacant _ Wijkkerkenraad Voorzitter: vacant Scriba: J. Fernhout, Berlijn Penningmeester: A. Bening _ Kern Mecklenburg-Vorpommern / Bellin Menno Kirghof, _ Kern Berlijn Jan Fernhout, Tel.: (030) Bellin Berlijn Münster Duisburg _ Algemene Kerkenraad Voorzitter: Marja Kretschmann-Weelink Tel.: (0251) , Assessor: René Blokker, Tel.: (081 42) , Scriba: Kitty Kobe. Offenbachstraße 22, München Tel.: (089) , Voorzitter Verein: Suzanne Oonk-Reilink Zeisigstraße 70, Rhauderfehn Tel.: (049 52) , Penningmeester/Boekhouder: Barend Bosschieter Steingrubenstraße 14, Blaubeuren Tel.: (073 44) , _ Bankrekening Bank für Kirche und Diakonie Duisburg Ktnr BLZ BIC: GENODED 1 DKD, IBAN: DE t.n.v. Nederlandse Kerk in Duitsland _ Kerkelijk Bureau Annie Wagenaar, Lienen 1, Elsfleth Tel. (044 04) , _ Kerkelijk Centrum Rheinallee 14, Duisburg Düsseldorf Keulen/Bonn Frankfurt Mannheim Karlsruhe Stuttgart München

7 waar en wanneer? 7 Wijk west x Münster-Hamm 2e zondag van de maand, uur Johannes-Kapelle, Bergstraße 36, Münster ds. Pieter Roggeband ds. Pieter Roggeband Duisburg-Ruhrort (NKadR) x iedere zondag, uur, Rheinallee ds. J.H. Kip ds. Dirk Meijvogel HA ds. Wim v. Buuren ds. P. t Hoen ds. P. Roggeband Ds Kees van Dam ds. Dirk Meijvogel ds. P.F. Boomsma ds. Dirk Meijvogel HA ds. P. Roggeband x Düsseldorf 3e zondag van de maand, uur Paul-Gerhardt-Haus, Heerdter Landstraße ds Pieter Roggeband ds Pieter Roggeband Keulen / Bonn x 3e zondag v. d. maand, uur Auferstehungskirche (Gemeindehaus) Auferstehungskirchweg 7, Köln-Sürth ds Pieter Roggeband ds Pieter Roggeband _ Predikant ds. Pieter Roggeband Bandstraße 21, Essen Tel.: (0201) , _ Wijkkerkenraad Voorzitter: Henk Stomphorst Tel.: (021 31) Scriba: Margarethe Fuchs Tel.: (022 03) Penningmeester: Dietmar Scholten Tel.: (021 04) _ Kern Münster-Hamm Marja Kretschmann-Weelink, Tel.: (0251) _ Kern Duisburg-Ruhrort Erik van Buren, Tel.: (028 02) _ Kern Düsseldorf Betty Stomphorst, Tel.: (021 31) _ Kern Keulen-Bonn Jaap Jonkheer, Tel.: (0228) x Wijk Zuid Frankfurt am Main 1e zondag van de maand, uur, Ev.-reform. Kirche Freiherr-vom-Stein-Straße 8 (bovenzaal) ds. Tim van de Griend ds. Tim van de Griend e.a., gezamenlijke dienst in de Cantate-Domino-Kirche, Heilig Avondmaal x Karlsruhe in principe 3e zondag van de maand, uur Simeonkapelle, Insterburger Str. 13, Karlsruhe-Waldstadt ds. Tim van de Griend, Heilig Avondmaal x Stuttgart 1e zondag van de maand, uur, Alte Dorfkirche, Amstetter Straße 7, Stuttgart-Hedelfingen 3e zondag van de maand, uur, Kreuzkirche, Amstetter Straße 25, Stuttgart-Hedelfingen ds. Tim van de Griend ds. Tim van de Griend ds. Tim van de Griend, Heilig Avondmaal ds. Tim van de Griend x München 2e zondag van de maand, uur Ev.-ref. Kirche Reisinger Straße ds. Tim van de Griend ds. Tim van de Griend _ Predikant ds. Tim van de Griend, Düsseldorfer Str. 11, Frankfurt am Main Mobiel: (0176) , Vast: (069) _ Wijkkerkenraad 1e voorzitter: ds. Tim van de Griend Scriba: N. N., Penningmeester: Pieter Schoon Tel.: (089) , _ Kern Frankfurt Nicole Driesen, Ginsheimer Str. 24, Trebur-Astheim, Tel.: (06147) _ Kern Karlsruhe Janie de Boer, Tel.: (0721) _ Kern Stuttgart Maria Herre, Tel.: (0711) _ Kern München Inge Klok-Glufke, Tel.: (080 91) , x Mannheim iedere zondag, uur, Hafenkirche, Kirchenstr ds. H. Perfors ds ds. P.F. Boomsma ds. J. de Rooij ds. H.C. MNijnders ds. T Koelewijn ds. J. de Bruijn ds. L. Krüger ds. H. v.d. Ham ds. L.J. Rasser Mannheim is geen kern, maar een plaats met kerkdiensten. In de eerste plaats bedoeld voor schippers en georganiseerd door het schipperspastoraat. Het spreekt echter vanzelf dat alle anderen eveneens van harte welkom zijn. Kopij voor Schakel-Kontakt totenmet 3. november 2014 inleveren bij Pieter Roggeband: COLOFON Schakel-Kontakt 40 e jaargang nr Uitgever: Kerkenraad van de Nederlandse Kerk in Duitsland Redactie: Marjolein Kranse, Dr. Albert de Lange, Edward Remeyn, Pieter Roggeband (v.i.s.d.p.) Uitgeverij: DIGNUS.DE Medien GmbH Bezugspreis im Mitgliedsbeitrag enthalten

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Schakel-kontakt. www.nederlandse-kerk.de. 41e jaargang nr. 2 2015. --------------------------------------------- Geachte lezer 2

Schakel-kontakt. www.nederlandse-kerk.de. 41e jaargang nr. 2 2015. --------------------------------------------- Geachte lezer 2 Schakel-kontakt UITGAVE van de nederlandse kerk in duitsland www.nederlandse-kerk.de 41e jaargang nr. 2 2015 --------------------------------------------- Geachte lezer 2 _NIEUWS Kerkenraadsvergadering

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem

Zending wereldwijd. Driebergen, januari 2015. GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem GZB-dag 2015: op 13 juni in Gorinchem De GZB-dag wordt dit jaar op D.V. 13 juni in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Voor deze nieuwe datum en plaats is gekozen omdat er op het terrein van Hydepark

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Geloof tegenover gevoelens

Geloof tegenover gevoelens Kenneth Hagins Geloofsles nr. 7 Geloof tegenover gevoelens Centrale waarheid: Een formule voor geloof is: 1) Zoek in Gods Woord naar een belofte die betrekking heeft op wat u nodig heeft, 2) Geloof Gods

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn,

aanroeping van de Geest-, Door de Geest is Hij aanwezig, is Hij bezig in het brood en in de wijn, Dienstnummer: 1259 zondag: 8 e zondag van de herfst datum: 12-11-2017 plaats: De Bron, Assen Schriftlezingen (onderstreept = hoofdlezing): 1 Korintiërs 10:16-17; Johannes 6:51-57 liederen: ps 25:2,4; Weerklank

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 27 maart Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen. Muziek. De gemeente gaat staan.

Liturgie voor de kerkdienst op 27 maart Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen. Muziek. De gemeente gaat staan. Liturgie voor de kerkdienst op 27 maart 2016 Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen De gemeente gaat staan Votum en groet Gez. 630 Sta op een morgen ongedacht De gemeente gaat zitten Inleiding/

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Schakel-kontakt. de wet in ons hart. Pinksteren: orgaan van de nederlandse kerk in duitsland. www.nederlandse-kerk.de. 40e jaargang nr.

Schakel-kontakt. de wet in ons hart. Pinksteren: orgaan van de nederlandse kerk in duitsland. www.nederlandse-kerk.de. 40e jaargang nr. Schakel-kontakt orgaan van de nederlandse kerk in duitsland www.nederlandse-kerk.de 40e jaargang nr. 2 2014 --------------------------------------------- Geachte lezer 2 _UIT DE KERK 2 _KERKENRAAD Algemene

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

[1] Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd.

[1] Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd. Rinze IJbema - 2 Timoteüs 1, 14 [1] Bewaar door de heilige Geest, die in ons woont, het goede dat je is toevertrouwd. Kracht en genade. Ik had twee week terug een gesprekje met Nynke hier over deze belijdenisdienst.

Nadere informatie

Sabbath. Schakel-kontakt. www.nederlandse-kerk.de. 41e jaargang nr. 3 2015. --------------------------------------------- Geachte lezer 2

Sabbath. Schakel-kontakt. www.nederlandse-kerk.de. 41e jaargang nr. 3 2015. --------------------------------------------- Geachte lezer 2 Schakel-kontakt UITGAVE van de nederlandse kerk in duitsland www.nederlandse-kerk.de 41e jaargang nr. 3 2015 --------------------------------------------- Geachte lezer 2 _COLUMN Iets van sabbath 2 _MEDITATIE

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF

WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF WIJKNIEUWS NOORD-OOST WIJKKERK ALLER ERF Wijkpredikanten: ds. John Boogaard ds. Leendert Terlouw Inleiding Uitgave Wijkkerk Aller Erf Verschijning Streven 1 x per maand Web publicatie Dik Kleyne Vormgeving

Nadere informatie

San Damiano, weg naar het heiligdom

San Damiano, weg naar het heiligdom God, onze Leidsman, de eeuwen spreken van Uw stem, die gehoord werd door mensen die vanuit de diepte van hun hart uitzagen naar Uw licht. Uw roepstem hebben wij verstaan en onbevreesd zijn wij op weg gegeaan.

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42

Inhoud. Woord vooraf 9. 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 Inhoud Woord vooraf 9 1. Ik haat de dood 11 Overdenking bij 1 Korintiërs 15: 1-7 42 2. Papa, ik ben bang dat jij ook dood gaat 44 Overdenking over 1 Korintiërs 15: 35-49 78 3. Ik ben mijzelf niet meer

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord De vrucht van de Geest Liefde Vreugde Vrede Geduld Vriendelijkheid

Inhoud. Voorwoord De vrucht van de Geest Liefde Vreugde Vrede Geduld Vriendelijkheid Inhoud Voorwoord 6 1. De vrucht van de Geest 9 2. Liefde 23 3. Vreugde 35 4. Vrede 47 5. Geduld 59 6. Vriendelijkheid 71 7. Goedheid 85 8. Geloof 97 9. Zachtmoedigheid 108 10. Zelfbeheersing 121 Nawoord

Nadere informatie

Leren vliegen. Graag zou ik een vogel zijn OVERDENKING. viering van 28 maart 2010

Leren vliegen. Graag zou ik een vogel zijn OVERDENKING. viering van 28 maart 2010 Leren vliegen Graag zou ik een vogel zijn Uit aarde ben ik gemaakt uit slijk en drek uit bloed en water graag zou ik een vogel zijn uit veren papier en dunne beenderen niet nat en bloederig Uit aarde zijn

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen van God, We zijn vandaag bij elkaar om onze doden te herdenken. Vier namen zullen worden genoemd, vier mensen uit onze gemeente, die in het afgelopen

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Oost, west, thuis best. Als er 1 schaap over

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

De Bijbel open (07-12)

De Bijbel open (07-12) 1 De Bijbel open 2013 48 (07-12) Stel je voor, bovenop een kerktoren zie je een zwaard, geen haan of een kruis, maar een zwaard. Dat zouden we wel vreemd vinden. Want wat heeft de kerk en het christelijk

Nadere informatie

Ter overweging. WANDELEN MET GOD

Ter overweging. WANDELEN MET GOD Ter overweging. WANDELEN MET GOD Meer en meer kom ik erachter, zei een collega kerkelijk werker, dat ik mijn overvolle bureau met nog harder werken niet leeg krijg. Dan moet anders kunnen: `s Ochtends

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Het verhaal van William Booth

Het verhaal van William Booth Lesmateriaal bij Het verhaal van William Booth Inhoudsopgave Geroepen om te dienen woordzoeker 3 Graaf in het verhaal! 4 Graaf dieper 5 Gods weg doolhof 6 Nieuw leven interview 7 Het Leger des Heils verspreid

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Paasgezinsdienst 6 april 2015

Paasgezinsdienst 6 april 2015 Welkom in de Paasgezinsdienst 6 april 2015 God wint, dat geloven wij 1. Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) 2. Welkom en gebed 3. Samenzang Opwekking voor kids 85 4. Uitleg paasproject 5. Samenzang

Nadere informatie

1 e zondag van de herfst Geroepen als Abraham? Bij Genesis 11 : 27 12, 9

1 e zondag van de herfst Geroepen als Abraham? Bij Genesis 11 : 27 12, 9 1 e zondag van de herfst Geroepen als Abraham? Bij Genesis 11 : 27 12, 9 Geslachtsregisters zijn niet echt populair. Behalve misschien voor degenen die er hun hobby van maken om de familiesporen zo ver

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Oosterkerk, Zondag 6 september 2015, Afscheidsdienst Overweging over Lucas 24:13-36 ds.wim Hortensius

Oosterkerk, Zondag 6 september 2015, Afscheidsdienst Overweging over Lucas 24:13-36 ds.wim Hortensius Oosterkerk, Zondag 6 september 2015, Afscheidsdienst Overweging over Lucas 24:13-36 ds.wim Hortensius Het is al meer dan vijfentwintig jaar dat ik een kansel beklim. Wat heet: al meer dan veertig jaar.

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Thema: Vrede tot God

Thema: Vrede tot God LITURGIE Voor de evangelisatiedienst, op zondag 15 oktober 2017, in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang 19.00 uur. Thema: Vrede tot God Voorganger: Ouderling: Organist: Koor: Ds. K.A. Hazeleger (Ommen)

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Welkom bij Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Breng ons samen Sela U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig

Nadere informatie

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10

Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Preek over de opdracht: Laat de Geest u vervullen (Efeziërs 5:18b) Van drs Ton de Ruiter. Lees vooraf eerst: Efeziërs 5:1,2 en 5:15-33 en 6:1-10 Bedrinkt u niet (5:18a) is duidelijk een opdracht waar we

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen'

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen' Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 46,1-3 -GKv Loppersum-Westeremden, 08-12-2013, viering HA -2e advent Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Stil

Nadere informatie

Kapelgroep Gemert zondag 30 oktober 016. Thema: Midden in de dood zijn wij in het leven

Kapelgroep Gemert zondag 30 oktober 016. Thema: Midden in de dood zijn wij in het leven Kapelgroep Gemert zondag 30 oktober 016 voorganger: Huub Schumacher Thema: Midden in de dood zijn wij in het leven Schriftlezingen: Apocalyps 7,2-4+9-14 Evangelie van Matteüs 5, 1-12a Wij zijn allemaal

Nadere informatie

Orde van dienst Kinderbiddag

Orde van dienst Kinderbiddag Orde van dienst Kinderbiddag op woensdag 11 maart 2015, aanvang 14.30 uur Thema: Altijd dichtbij Handelingen 16: 22-34 Ds. Ria Scheltens- Ritzema zal de dienst leiden Muzikale begeleiding : Sipke de Boer

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12)

De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) 1 De Bijbel open 2012 49 ( 15-12) Vandaag valt het licht op Abraham. Hij is de derde persoon bij wie we in deze adventstijd stilstaan. We zagen al hoe Henoch en Noach mensen van advent waren. Mensen van

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier!

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Preek op de Witte Donderdag jaar C - 2016 Welkom beste mensen bij deze heilige mis op Witte donderdag. Beste mensen Vanavond op de witte donderdag

Nadere informatie

Sint Jansbasiliek - Laren NH, 18 januari 2015 Johannes 4

Sint Jansbasiliek - Laren NH, 18 januari 2015 Johannes 4 Sint Jansbasiliek - Laren NH, 18 januari 2015 Johannes 4 De vrouw bij de bron heeft de ware nog niet gevonden. Vijf mannen, vijf relaties heeft ze achter de rug. En nu is ze begonnen aan een zesde. Maar

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen,

Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, Presentatie Cor Rook d.d. 7 juni 2016 in de Josefkerk te Zwolle, zelf voor 12 tot 15 uur per week werkzaam als fondsenwerver voor goede doelen, over fondsenwerving (Bron The Spirituality Of Fundraising

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

ieuwsbrief WOONWAGEN-Zending Nederland Bouwen aan het nieuwe kinderhuis

ieuwsbrief WOONWAGEN-Zending Nederland Bouwen aan het nieuwe kinderhuis WOONWAGEN-Zending Nederland voorganger Jan F. Schmidt Ma Braunpad 23, 1067 WZ Amsterdam Tel: (020) 610 34 13 woonwagenzending.nl@planet.nl http://www.woonwagenzending.nl Bouwen aan het nieuwe kinderhuis

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag

Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag Liturgie voor de afscheids- en bevestigingsdienst van ambtsdragers op zondag 9-10-2016 Voorganger: Organist: m.m.v. Locatie: Afscheid van: Bevestiging van: ds. Nita van der Horst-Kattenberg Sander vd Houten

Nadere informatie