gedichten marathon wageningen 4 mei 0.00 uur - 5 mei 0.00 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gedichten marathon wageningen 4 mei 0.00 uur - 5 mei 0.00 uur"

Transcriptie

1 gedichten marathon wageningen 4 mei 0.00 uur - 5 mei 0.00 uur 2005

2 Voorwoord Van 3 tot 5 mei 2005 is in de openbare bibliotheek van Wageningen (de bblthk) een 24 uurs non-stop gedichtenmarathon gehouden. De marathon werd op 3 mei om in de bibliotheek geopend door Jules Deelder, en op 4 mei om uur op het 5 Mei Plein, voorafgaand aan het aansteken van het Bevrijdingsvuur met een voor deze gelegenheid geschreven gedicht afgesloten door Driek van Wissen, dichter des vaderlands. Tijdens Dodenherdenking om uur werd de marathon twee minuten stilgelegd. Het evenement is succesvol en volgens opzet verlopen. Initiatief en organisatie Sjaak Driessen, directeur van de bblthk, nam begin 2005 het initiatief, en nodigde de Wageningse dichters Laurens van der Zee en Erik Wedershoven uit, met hem het organisatiecomité te vormen. De bblthk heeft een traditie op het gebied van poëzie-evenementen. Jaarlijks vindt daar Dichter bij Wageningen plaats, een project van de bblthk met de plaatselijke boekhandel(s), waarbij dichters uit Wageningen en omgeving optreden. Dit is een van de activiteiten die de bblthk in Wageningen ontplooit als dynamisch kenniscentrum, waaronder ook andere bijeenkomsten op het gebied van cultuur en maatschappelijke vraagstukken vallen. In februari werd het team versterkt door Marieke Fenneman, studente Facility Management Hogeschool Diedenoort - HAN. Als stagiair werkzaam bij het 4 en 5 Mei Comité dat de grootscheepse activiteiten in Wageningen ( Stad der Bevrijding) organiseert, werd zij voor één à twee dagdelen per week voor deze marathon gedetacheerd in de bblthk. De marathon werd met instemming van dit comité georganiseerd en was een officieel onderdeel van het uitgebreide programma van 4 en 5 mei. Aan de vooravond van de marathon en bij de uitvoering ervan fungeerde Betsy Zaayer, teamleider bblthk, als praktisch coördinator. Tijdens de marathon assisteerden bij toerbeurt: - Rieke Meindertsma - Joep de Greef - Gerben Thiemen allen medewerkers van de bblthk. Doel In lijn met het officiële motto van de nationale viering van 60 jaar bevrijding, Vrijheid delen is de kunst, was het doel van de marathon, de vrijheid van spreken op een originele manier duidelijk te maken. De inhoud van de gedichten was dan ook met nadruk vrij, en het mocht zowel eigen werk als dat van anderen zijn. Ook de taal werd vrijgelaten Wageningen telt veel nationaliteiten op voorwaarde dat in het Nederlands of Engels een toelichting werd gegeven. In de weken voorafgaande aan de marathon en tijdens de marathon zelf lag een grote hoeveelheid dichtbundels ter raadpleging in de bblthk beschikbaar. Financiën De marathon werd financieel mogelijk gemaakt door eigen bijdragen in geld en uren van de bblthk, een bijdrage van het 4 en 5 Mei Comité, een subsidie van de Provincie Gelderland, en andere donaties. Het marathoncomité werkte belangeloos. Opzet De bblthk noch comitéleden hadden ervaring met een gedichtenmarathon. Uitvoerige verkenning maakte duidelijk dat langdurige poëzie-evenementen altijd muzikale en andere entr'actes hebben. Hier werd bewust niet voor gekozen: De opzet was, letterlijk 24 uur non-stop poëzie te doen klinken met zo min mogelijk tijdverlies door de wisselingen van de voordragers. Het streven was om binnen de 40 seconden te blijven. Hiervoor werd een systeem van voorintekening en volgnummers gebruikt, en werden bij het lezen

3 twee microfoons afwisselend gebruikt. In de weken voor de marathon tekenden zich de drukker bezette en lege plekken in het schema af, waarna actie kon worden ondernomen om de onbalans te corrigeren. Studentenverenigingen, bijvoorbeeld, werden gericht benaderd om als groep een aaneengesloten blok in de nacht te adopteren. Tijdens de marathon kregen de lezers het verzoek hun volgnummer duidelijk zichtbaar op hun kleding te plaatsen, zodat de daaropvolgende deelnemers zich gereed konden houden. De organisatoren begeleidden deze wissels actief. De keuze om zonder inleider te werken bleek heilzaam voor een vlotte gang van zaken. Flexibiliteit was essentieel om het onaangekondigd wegblijven van voordragers en spontane nieuwe aanmeldingen te kunnen inpassen. In een enkele geval was het bij onverwachte lacunes nodig dat de leden van het organisatiecomité als invaller een extra leesbeurt deden. Daarom werden volgnummers pas ongeveer 20 minuten voor de spreekbeurt definitief vastgesteld; een systeem dat een alerte en slagvaardige inschrijfbalie vergde, maar alle 24 uren uitstekend heeft gewerkt. De voordragers kregen het verzoek om hun inleiding of toelichting te beperken tot het allernoodzakelijkste. Om het non-stop karakter van de marathon te waarborgen werd tijdens de voettocht van Driek van Wissen - na zijn optreden in de bibliotheek - naar het 5 Mei plein de marathon tegelijkertijd voortgezet in de bibliotheek, en daar om uur afgesloten door Laurens van der Zee met gedichten en Anneke Rot met anagrammen op het motto van het bevrijdingsfeest van dit lustrumjaar Vrijheid delen is de kunst. De voordrachten vonden plaats tegen de achtergrond van een waardig decor, ontworpen door Thea Vos en Yvonne Evers. Blokjes Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van dit project en het vereiste aantal deelnemers is na enig experimenteren gekozen voor een indeling in blokjes van vier minuten. De mogelijkheid werd ook geboden als groep een langer blok te adopteren. Zo vulden bijvoorbeeld politiemensen, journalisten van de Gelderlander, verzorgers en bewoners van verpleeghuis Pieter Pauw, een groep gemeenteraadsleden, een collectief van bewoners van een historisch pand en de vereniging van inwoners van Surinaamse afkomst, Redi Doti, een langere periode. Ook mochten lezers vaker terugkomen, met nieuwe gedichten. Om de deelnemers een indruk te geven van de ongeveer benodigde tekst voor het vullen van vier minuten, is achterop het aanmeldingsformulier een viertal gedichten afgedrukt: De Rederijkersballade van drs. P, Gedicht in kleur van J.A. Deelder, Onder de appelboom van Rutger Kopland, en Stilleven overzee van J. Bernlef. Uitgaande van blokjes van vier minuten was berekend dat ongeveer 360 leesbeurten nodig waren om de 24 uur te vullen. Dit betekent niet dat evenzoveel sprekers nodig waren, want diverse deelnemers verzorgden meerdere leesbeurten. Het aantal geregistreerde afzonderlijke deelnemers was 242. Zij lazen tezamen ongeveer 1000 gedichten voor. Registratie Gestreefd is naar volledige registratie van de deelnemers en de gelezen gedichten. Op het inschrijfformulier werden naast naam, adres, leeftijd en beroep de titels, auteurs en bron van de te lezen gedichten gevraagd. Naar het beroep werd gevraagd om een beeld te krijgen van het maatschappelijk draagvlak van dit evenement. Tijdens de marathon kregen de deelnemers vlak voor of na hun leesbeurt nogmaals een registratieformulier ter invulling voorgelegd. Dit omdat de definitieve keuze vaak op het laatst werd gemaakt, zoals te begrijpen is. Toch is het mogelijk dat in de hectiek van het moment enkele gegevens niet zijn vastgelegd en dat enkele titels van gelezen gedichten nog nakomen. NB: Sommige gedichten werden door meerdere personen uitverkozen en voorgedragen.

4 Motto Zoveel mogelijk is van alle deelnemers een foto gemaakt. De bestemming daarvan was niet van te voren uitgewerkt. De foto s werden door de organisatie als aandenken voor deelnemers en organisatoren genomen met een eenvoudige digitale camera. Over de koppeling van foto s aan naam en adres van de lezers, en over de wijze van attendering van de lezers op het bestaan ervan, is nog overleg gaande ten tijde van deze rapportering. Om redenen van privacy wordt vooralsnog niet overwogen ze op het algemene deel van de website van de bblthk te plaatsen, ook al betreft het een evenement dat openbaar toegankelijk was. Guinness Book of Records De registratie werd mede zo goed mogelijk gedaan om aanspraak te kunnen maken op een plaats in het Guinness Book of World Records, met de claim van de langste onafgebroken gedichtenmarathon ter wereld. Ook de beslissing om geen entr actes tussen de poëzie in te lassen had deze achtergrond. De aanmelding en daaropvolgende toekenning van een inschrijvingsnummer is op 17 januari 2005 geschied waarna na de marathon een bevestiging van de uitvoering van de plannen is ingezonden. De communicatie met deze organisatie verliep helaas moeizaam. Op onze verzoeken om duidelijkheid over criteria en regels werd niet gereageerd. Pas in augustus kwam het bericht, dat Guinness Records een poëziemarathon geen geschikte categorie acht voor het World Records Book. Publiciteit en werving De werving is langs twee sporen verlopen: de persoonlijke benadering en de massale publiciteit. Een aantal voorbeelden van de hieronder te vermelden publiciteit is als bijlage in dit verslag opgenomen, evenals een aantal teksten m.b.t. werving en inschrijving. Grote publiciteit vooraf in de media was er vooral via De Gelderlander. Alle edities van deze grote regionale krant en de webeditie plaatsten op zaterdag 19 maart een oproep, tevens inschrijfformulier, ter grootte van een kwart pagina, en daarnaast in dezelfde editie een interview met foto van het organisatiecomité van hetzelfde formaat. De tekst bevatte twee gedichten van de twee leden - dichters - van het comité: Een oxymoron van gedenken door Erik Wedershoven en Verlos mij van teveel verleden door Laurens van der Zee. De Gelderlander kondigde tevens aan, in een op 30 april uit te brengen Bevrijdingsbijlage plaats in te ruimen voor gedichten die ter gelegenheid van deze marathon zelf zouden worden geschreven. Ook de huis aan huisbladen De Veluwepost en De Stad Wageningen plaatsten aankondigingen, evenals de plaatselijke kabelkrant Dalux. De bblthk heeft naar de media een persbericht laten uitgaan met als gevolg dat korte aankondigingen in de meeste landelijke dagbladen verschenen, en dat ook de marathon zelf media-aandacht kreeg, waarover hieronder meer. Speciale doelgroepen werden met toegespitste aankondigingen op de hoogte gebracht. Zo ontvingen alle openbare bibliotheken een oproep hun bezoekers in te lichten, en werden ook diverse internet nieuwsgroepen zoals die van docenten en studenten Nederlands, en portals op het gebied van literatuur ingelicht. Hiernaast heeft persoonlijke werving een doorslaggevende rol vervuld. Ieder der organisatoren heeft het eigen beroeps-, relatie- en familienetwerk bewerkt, met uitstekend resultaat. Op het conto van het netwerk van de directeur, lid van diverse commissies en adviesorganen, ook landelijk, is te schrijven dat belangrijke vertegenwoordigers uit kunst, wetenschap, bestuur en politiek, zoals de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, en de Rector Magnificus van Wageningen Universiteit, hun medewerking verleenden. Ook de inschakeling van Jules Deelder en Driek van Wissen verliep langs deze weg. Beiden ontvingen, overigens, een honorarium. De grootschalige medewerking van de Gelderlander is eveneens na bemiddeling door de directeur tot stand gekomen.

5 Het relatienetwerk van de overige organisatoren leverde eveneens de nodige deelnemers: De studente Marieke en de scholier (tevens VNjongerenvertegenwoordiger) Erik benaderden ieder hun studie- en leeftijdsgenoten en wijdere omgeving. Laurens, van een oudere generatie, benaderde met succes zijn netwerk onder dichters en andere kunstenaars in het hele land. Beide laatstgenoemden wierven ook onder de jaarlijkse deelnemers aan Dichter bij Wageningen. Deelnemers Deelname aan de marathon stond open voor mensen uit het hele land. Hoewel het merendeel uit Wageningen en wijde omgeving kwam, waren er ook deelnemers uit bijvoorbeeld Amsterdam, Oldeberkoop, Utrecht, Winterswijk, Boxmeer en Tilburg. De marathon heeft deelnemers van verschillende leeftijden en uit veel verschillende beroepsgroepen getrokken. De jongste geregistreerde lezer was 7 jaar, de oudste 91. Beroepen werden genoteerd als: boekhouder, receptionist, werkloos, kunstenaar, docent piano, grafisch medewerker, vluchteling, manager, student, fotograaf, maatschappelijk werker, levenskunstenaar, advocaat, huisvrouw, gepensioneerd, scholier, multi-media engineer, huisarts, wethouder, politieagent. Of daarmee werkelijk alle lagen van de bevolking zijn vertegenwoordigd is niet te verwachten. Maar de diversiteit van de beroepen en de mededeling van diverse deelnemers dat zij nooit eerder een gedicht in het openbaar hadden voorgedragen, stemmen tot tevredenheid. Ons inziens werkte het feit dat het niet alleen om eigen gedichten hoefde te gaan drempelverlagend. De diversiteit kwam ook in de talen tot uitdrukking. Zo zijn, met een toelichting, gedichten gelezen in het Indonesisch, Turks, Fries, Nieuwgrieks, Duits, Frans, Spaans, Zuidafrikaans en Kroatisch. En in Nederlandse dialecten als het Stellingwerfs. Inhoud Zoals gezegd stond de inhoud vrij. Het feit, de vrijheid, van het openlijk lezen stond voorop. Toch plaatsten nogal wat deelnemers hun keuze in het teken van herdenking van de oorlog en viering van de bevrijding, soms met een geëmotioneerde inleiding.zo werd van een onbekende schrijver een beklemmend gedicht over de strijd op de Grebbeberg gelezen. Overwegend werd uit bundels van bekende dichters gelezen zoals in de bijlage is te zien. Opvallend was de aandacht voor Pablo Neruda die zowel in het Nederlands als in het Spaans vaak werd gelezen en voor de klassiekere Nederlandse dichters als Vasalis en Bloem. Gelukkig werd daarnaast ook de lichte toets getroffen met gedichten van Wilmink, Kees Stip, Bomans en Toon Hermans. Ook eigen werk was vaak verrassend. Publiek Gedurende de hele 24 uur was publiek aanwezig. In totaal bezochten 2250 mensen de marathon. De aandacht en het enthousiasme van de luisteraars waren onverminderd groot. Dit hielp de organisatoren deze krachtproef vol te houden. Hoogtepunten waren de volledig gevulde zaal met ruim 120 belangstellenden bij de start en daaropvolgende twee uur en de plusminus laatste zes uren van de marathon. Het minimum was ongeveer 10 luisteraars naast de organisatoren - in de eerste nacht tussen ongeveer 3 en 6 uur. Deelnemers die hadden voorgelezen bleven vaak nog lange tijd na, en meldden zich soms spontaan aan voor een nieuwe beurt. De live media-aandacht van De Ochtenden (Vara Radio) s ochtends vroeg, en op andere tijdstippen het Radio 1 Journaal en interviews door Radio Omroep Gelderland en een telefonisch interview met Erik Wedershoven op Radio 3 FM, evenals de uitzending van de opening op het vroege NOS-journaal, brachten spontaan nieuwe deelnemers naar Wageningen, onder wie de stadsdichter van Almere, en een heer uit Huizen.

6 Anagrammen Als spel voor luisteraars die zich misschien wilden vertreden, organiseerde Anneke Rot het maken van anagrammen (dus variaties met dezelfde letters) op de nationale leus Vrijheid delen is de kunst. Bezoekers konden met vooraf gemaakte lettersets hun eigen anagrammen in elkaar puzzelen als aanvulling op de ruim 50 die Anneke Rot zelf reeds als voorbeeld had gemaakt. Een selectie: Vrijheid is sekten dulden / Vrijheid stelen is knudde / Heden vrij ik en lust de dis / Je dikste vriend is nu held / Dit heden is vreselijk dun / In Dresden vult hij de kies. Tot hilariteit van de zaal las zij als slot van de marathon in de bibliotheek alle anagrammen in een tempo à la Jules Deelder voor. Slot De bblthk en overige organisatoren zijn zeer tevreden en onder de indruk van de respons en de concentratie bij publiek en deelnemers. Deze activiteit leek aan een behoefte te voldoen. Gedichten zijn belangrijk voor heel verschillende mensen, maar er lijkt geen institutionele vorm te zijn om daar ruimte aan te geven. Wat wij kennen is enerzijds de poëzieavond waarop een of meer dichters voorlezen uit eigen werk, en anderzijds de besloten leesclubs maar daar gaat het meestal om proza en om het uitwisselen van meningen daarover. De organisatie was een goed geoliede machine en werkte in een uitstekende sfeer alle 24 uur!

7 Na zestig jaren Weer namen wij de stilte trouw in acht Meer dan 240 mensen die hun eigen of andermans gedicht hebben voorgedragen En zijn wij met de doden een geweest, Maar wie stilzwijgend de gedachten leest Van hen die zoveel jaar al zijn herdacht Beseft dat meer dan stilte wordt verwacht, Want vanzelfsprekend telt voor hen het meest Dat wat er omging in hun vrije geest Ook nu nog onder woorden wordt gebracht. Zij die ons in de nacht zijn voorgegaan En veel te kort het levenslicht hier zagen Zijn nog dichtbij genoeg om ons te vragen Dat aan hun dood opnieuw wordt recht gedaan. Het licht dat hen voor ogen heeft gestaan Dient in hun naam te worden uitgedragen. Driek van Wissen Wageningen, 4 mei 23:58 uur Suzana Abspoel Dodo, Elly Agtmaal, Maaike van Agtmaal, Gerard Akse, Jan Alkema, J. Baaijens, Amrish Baidjoe, Minor Barrantes Méndez, Erik van Beek, Gerard Beense, Petra Berendsen, Annet van Betuwe, Rita van Biesbergen, Rob Bisé, Jacob Bisschops, Asta Björnsson, Ida Blok, Bram Blom, Gerda den Boer, Bernadette Boeren-Peters, Marleen Boerjan, Truus Boersma - Hofenk,, Frank Booij, Susanne Boom, Karel Bosman, Monique Braakhuis, Joost van den Brink, Joop Brons, Peter Brouwer, H. Brouwer, Saralies van de Bunt, Rob Buré, Berend Casper, Mustafa Celik, Truus Cevat, Evelyn Crince, Jules Deelder, Gerhard Dekker, Bertha Diaz Gomez, Aman van Dietmen, Dopey Dijkstra, Breg Dijkstra - van de Lely, Hanna van Dinter Jung, Sjaak Driessen, Movrouw Drost, Jantien Dubbeldam, Monique van Dun, Olga van Eck, Jo Eeuwes, Fred Eggink, Elisabeth Eijgenraam, Tjarda Eskes, Anne Eversdijk, Rik Eweg, Monique Fisscher, Marina Fransen, Eva Gajnok, Annie van Gansewinkel, Cindy Gertsen, Ricky Geurds, Ryan Gevers, Yvonne Gijssens, Hanneke Goris, Marijke Greve, Arie de Groot, Evertjan Gunther, Anneke Haartman, Geoffrey Hagelaar, Heleen Hagelaar, Hennie van der Heijden, Aad de Hek, Irene Hensels, Mart van der Hiele, Peter Hilgen, René Hillenaar, Fred Hoekstra, Janneke Hoekstra, Tineke Hoogendoorn, Jan Hovy, F. J. Huybers, Ron Jeltema, Els de Jong, Els de Jong, Gerard Jongedijk, Esther Jongsma, Henk Kemperman, Ans van Kessel, Anneke Kok - Bransma, Wouter Kolthek, Wim Koster, Marijke Kranendonk, F. J. Kunst-Terlaak, Dorien van der Laak, Erna Lammers-Viskil, Tamara Lapis, De

8 heer Laschuit, Marie Jose Leenaerts, M.J. Leenderts, Marian van Leth, Michiel Lindenbergh, Rosanne Lindenbergh, Alexander Looijen, Harrie Lotringen, Herman van Lunen, Paul Maes, Gerrit de Man, Nelleke Manche, Pieternel Mastbroek, Gonny van de Maten, Arne Meijer, Els Meijer, Tonny Meijerman, Henny van der Meulen-van Doorneveld, Piet van Middelaar, Peter Migchelbrink, Robbert Mihay, Roelfina Mihay- IJken, Alie Minkema, Harry Mulder, Corrie Nagtegaal, Emmy Nannes, Daniel Nehere, M. Nekkers, Yvonne Nientker, Gerard Nijenhuis, Simon Oosting, Ludo Oosting, Eddy Oostvogel, Jesin Otman, Amin Otroshj, Pauline Otten, Wil Oudshoorn, Anneke Pannekoek, Peter van de Peppel, Lenny Phillepens, Ans Pieters-Hertroy, Jan Douwe van der Ploeg, Cees van der Pluijm, Bep van Pluuren-Kerseboom, René Poldervaart, Miep Harriette Qualm-de Groot, John van Raaij, Redi Doti : Celetine, Cleopatra, Yvonne, Swami, Mayra, Maria, Meritha, Monique, Jeanette, Jenna en Harrold, Michiel van Rooij, Anneke Rot, Pieter Roza, C.G.J. Rutten, Lowon Salet, Nini Salet, Anna Salhanie, Elizabeth Sargant, Hans Schellekes, Meineke Schellevis, Marcha van Schijndel, Jaap Schimmel, Merijn Schipper, Carina Schoenmaker, Patty Scholten, L.B.M. Schuijt-Overgoor, Tuvit Shlomi, Harold Sijlbing, Yvonne Sijsens, Henk Slegters, Niek Smaal, Hanneke Smit, Jeroen Snellens, Sjanne van Snik, Jo Soolsma, Bert Speelman, Pieter Spit, Karel Sprangers, H.C. Straatman-Koldhof, Tineke Strik, Marina Stuiver, Mensur Stupac, Hannah Suurmond, J.A. Terburg, Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck, Roberto Tombokan, Piet Tunnesen, Niels van der Tuuk, Jan Uitdehaag, Roel Veelders, Ellen van Velthoven, Berend Verdam, Dinie Verdouw-Seinhorst, Gerard Verheijden, Marjan Verloop, Truus Verschuren, Ruud Verwaal, Vesna de Vink Gulin, Bernd Ebbo Visser, Ditta van Vliet, Ellen Vos, Felicita Vos, Rainer Wahl, Jules Wedershoven, Elza Wedershoven, Erik Wedershoven, Myriam Wedershoven-Pastour, Coby Weening de Groot, E. van de Weerd, Frans Weisglas, A. Wellensiek-Mangen, J. Wentholt-B, Jan Pieter Wepster, Hennie Werner-Hendriks, Rozemarijn Westland, Nynke Westland, Mientje Wever, Eric Wijnacker, Jos Wijnen, Maaike van Wijngaard, Geert Willems, Wilko Willemsen, Arnold Winklel, Driek van Wissen, Lieselot de Witte, Dory Wouters, Lydia Wubbenhorst, Ron Yeltema, Zdenka, Laurens van der Zee, Jochem Zuiderveen Borgesius, Peter Theo Zuurbier, Jeroen Zwaal, Flor Zwanenburg, Bert Zwart, Nieske van Zwieten, Sedenca, Martina, Tamara.

9 Anagrammmen Vrijheid delen is de kunst De kunst delen is vrijheid (vrijheid is de kunst delen) Vrijheid is sekten dulden Ik vind de hele tijd Russen Vinder hield die kunstjes Sindsdien rukt hij Ed veel Dit kreunend visje is held Dijen verhulden iets diks De vrijheid is telkens dun Die vrijende held is kunst De vrijheidskunstlieden De vrind die hij snel kuste Sien hield kust drijvende Deel is thuis vrijdenkend Kindse heer vilt dus dijen De drijvende kut in is hels Je derde hulst vind ik niet Dijkluivend hert is deens En dus vrijde snikheet lid Veldjes hinder ik dus niet Heldjes vind ik er dus niet Die knul hindert de visjes Sinds hij die del verneukt De dikste vriendjes huilen Hij kende Els studievrind Je dikste vriend is nu held Diens vredeskindje huilt Hele dienst is vrij knudde Hun dikste den is vrij edel In velden is hij de drukste Kind vindt huisjes edeler Heldjes vinden de kris uit Huisdier vindt dekje snel Hun stedelijke diesvriend Sint redde vlekjes in huid Heden vrij ik en lust de dis Kindjes verhuisden de til

10 Je verhuisde dit kind snel Hij vindt de klusser in Ede De huisvriend lijkt Deens Denker duidt ijs in hevels Druïde vindt heksje in les De hinde likte dun vers ijs Kind vindt er heus liedjes Sindsdien drukte hij veel Ik redde het ven sinds juli Die verdient hij klussend Dit heden is vreselijk dun Hij duldt ieders snik even Hij redt duiven in deksels Je drinkt duivels heidens Derde huisvlijt is denken Dien duldt vrije seks Hein Sindsdien verhul ik de jet Vrijheid stelen is knudde In Dresden vult hij de kies Sidderend neukt hij vlies Sidderend slikt hij nu vee Heden vrijde ik dus in Elst Henks ijs luidt de vrede in Drijvend hek sluit de es in Hij slikte de den dus ver in Huilend kindje rest de vis Die stijve kluns hinderde Kinds verliest hij de deun Huid levert je kind dessin Nudiste vrijde heel kinds Hun stijve lid is de denker In Kesteren duldde hij vis Herten dulden dis vies ijs U vindt de heksjes in Driel Stijvere heldin is knudde Hun rijkste del deed in vis De hulk is in vredestijden De hulk vindt risjes in Ede Snuivend slikt hij de rede Die sul denkt vrij heidens

11 Alle gedichten Die unlösbare Liebe - A. Goes ; Basta - A. Krof ; Boot - A. Krof ; Het kunstwerk - A. Wellensiek ; Limericks - A. Wellensiek ; Uitvaartcentrum - A. Wellensiek ; Vrijheid - A. Wellensiek ; Herdenking - A.C.W. Staring ; Dingen liefde - Aad de Hek ; En troost blijft - Abel Herzberg ; Fragment uit "Brieven aan mijn kleinzoon" - Abel Herzberg ; Want alles is fragment - Abel Herzberg ; Blauw - Alexander Looijen ; De bevrijde stad - Alfred Kossman ; Bloedwarmte - Ali Al-Sharqami ; De eenzaamheid kent ons - Amrish Baidjoe ; Een filosofie achter een god - Amrish Baidjoe ; Hel - Amrish Baidjoe ; Soms - Anke Gelderblom ; De vrijheid kwam in het voorjaar - Ankie Peijpers ; Waardoor is deze eeuw slechter dan de vorige - Anna Achmakova ; Habanera - Anna Enquist ; Kinderzinnen - Anna Enquist ; De Oude Vrouw - Anne Camoron ; Een kind van 45 - Anne Enquist ; Bericht aan de treinreizigers - Anneke Blokhuis ; Bloem - Anneke Hemrika ; Een masker - Anneke Hemrika ; Jager - Anneke Hemrika ; Mei - Anneke Hemrika ; Na de bevrijding - Anneke Hemrika ; Beertje Pipeloentje - Annie M.G. Schmidt ; De dichter - Annie M.G. Schmidt ; De trek - Annie M.G. Schmidt ; Dromen onder moeders vleugels - Annie M.G. Schmidt ; Dromen onder moeders vleugels - Annie M.G. Schmidt ; Erwtjes - Annie M.G. Schmidt ; Erwtjes - Annie M.G. Schmidt ; Het Spinnetje - Annie M.G. Schmidt ; Sebastiaan - Annie M.G. Schmidt ; Sebastiaan (in het Grieks) - Annie M.G. Schmidt ; Vier uur 's morgens - Annie M.G. Schmidt ; Voor een klein meisje - Annie M.G. Schmidt ; Bewaker Griekse kloosterkerk - Annie van Gansewinkel ; Bewonder me niet - Annie van Gansewinkel ; Het kind in de man - Annie van Gansewinkel ; Onrust - Annie van Gansewinkel ; Poging tot een heldendicht - Annie van Gansewinkel ; Rose droom - Annie van Gansewinkel ; Teer, op het scherpst van de snede - Annie van Gansewinkel ; Verdriet - Annie van Gansewinkel ; Versteend strand - Annie van Gansewinkel ; Zo wil ik leven - Annie van Gansewinkel ; Zonder naam - Annie van Gansewinkel ; Eendracht maakt macht - Anoniem ; Op een dag - Anoniem ; Oude mensen - Anoniem ; Pijn - Anoniem ; Wereldburger - Anoniem ; Gelijk een klimmer - Ans van Kessel ; Leven - Ans van Kessel ; O moederland - Ans van Kessel ; Ver over de grens - Ans van Kessel ; Antithese - Anton de Kom ; Concentratiekamp - Anton van Duinkerken ; Het alfabet - Ariaan de Groot ; Het numerieke stelsel - Ariaan de Groot ; Brief - Arie Gelderblom ; Een zeer vreemde pegel - Arie Gelderblom ; Blijf staan en vecht - Ben Sikken ; De bevrijding - Berend Verdam ; Afrikaans geluk - Bernd Ebbo Visser ; Begin bij jezelf, maak jezelf held - Bernd Ebbo Visser ; Beschaving - Bernd Ebbo Visser ; Dada dromen - Bernd Ebbo Visser ; De ingoot - Bernd Ebbo Visser ; De solitaire, literaire, visionaire revolutionair - Bernd Ebbo Visser ; Drie is teveel - Bernd Ebbo Visser ; Elke - Bernd Ebbo Visser ; Ereronde - Bernd Ebbo Visser ; Gefragmenteerd - Bernd Ebbo Visser ; Gekleurde blikjes, net Fernandes - Bernd Ebbo Visser ; Habbekrats - Bernd Ebbo Visser ; Heilige grond - Bernd Ebbo Visser ; Het mentale tijdperk - Bernd Ebbo Visser ; Hoogbegaafd, laag gezonken - Bernd Ebbo Visser ; Ik maak wat mee, zo af en toe - Bernd Ebbo Visser ; Lotje getikt - Bernd Ebbo Visser ; Luddevudde - Bernd Ebbo Visser ; Make up Muzes mind - Bernd Ebbo Visser ; Mama - Bernd Ebbo Visser ; Maria - Bernd Ebbo Visser ; Mens S. is vrij - Bernd Ebbo Visser ; Niemand die hem ziet - Bernd Ebbo Visser ; Overvloed blaakt - Bernd Ebbo Visser ; Pilotenpep - Bernd Ebbo Visser ; Praatjesmaker - Bernd Ebbo Visser ; Rotter dan Rotterdam - Bernd Ebbo Visser ; Trefwoorden - Bernd Ebbo Visser ; Vannacht - Bernd Ebbo Visser ; Vergeefs - Bernd Ebbo Visser ; We gaan er even tussen uit - Bernd Ebbo Visser ; Zonder kist begraven - Bernd Ebbo Visser ; Geen van ons of allen - Bertold Brecht ; Het lied van de vrouw van de nazi-soldaat - Bertold Brecht ; Over de haat tegen de laagheid - Bertold Brecht ; Rückkehr - Bertold Brecht ; Wanneer het kwaad komt zoals de regen valt - Bertold Brecht ; Hier - Bertus Aafjes ; Drank der doden - Bhai ; The divine image - Blake ; The silk rose - Blake ; Stemmen in de nacht - Bonhoeffer ; De deserteur - Boris Vian ; Tijdens de zomervakantie in Wageningen - Bouke van der Jagt ; De blauwbilgorgel - C. Buddingh' ; Hoeft niet - C. Schoenmaker ; Als de Chinezen - C.B. Vaandrager ; Cyclus in de verleden tijd - C.B. Vaandrager ; Het seksuele leven - C.B. Vaandrager ; Diverse gedichten - C.O. Jellema ; Stemtest - C.O. Jellema ; De toebedeelde tijd - Carlos Drummont de Andrade ; Midden op de weg - Carlos Drummont de Andrade ; Troost op het strand - Carlos Drummont de Andrade ; Ballade van de Pantipel - Cees Buddingh' ; De schommerhannep - Cees Buddingh' ; De vogel Kraps - Cees Buddingh' ;

12 Goed luisteren maar - Cees Buddingh' ; Hongerwinter - Cees Buddingh' ; Kasparjan en Kasparjoe - Cees Buddingh' ; Kooitje - Cees Buddingh' ; Modus operandi - Cees Buddingh' ; Pluk de dag - Cees Buddingh' ; Razzia! - Cees Buddingh' ; Feest in Beek - Cees van der Pluijm ; Goddank zijn de veteranen er weer - Cees van der Pluijm ; Helden - Cees van der Pluijm ; 4 mei - Celestine Raalte ; Fri fowru - Celestine Raalte ; De kleine hoop - Charles Péguy ; En ik droomde dat ik een boom was - Claribel Alegria ; Ik ben een spiegel - Claribel Alegria ; De koloniale tijd - Corly Verlooghen ; Identificatie - Corly Verlooghen ; Bevrijding - D. Verdouw ; Bevrijding - D. Verdouw ; Vrijheid - D. Verdouw ; Klaproos - poppy - coquelicot - D.E. Molenaar ; De graaf - Daan Zonderland; De rouwmoedige geit - Daan Zonderland ; Een oude man in Gaarsterland - Daan Zonderland; Er ging een schouder door de laan - Daan Zonderland ; Er zwom een garnaal door het kattegat - Daan Zonderland ; In de grote stad van Londen - Daan Zonderland ; Leuke school - Daniel Billiet ; Broer - Den Dooven ; Een brug ergens op aarde - Diana Ozon ; Een lieve jongen - Diana Ozon ; Iemand die in de 2e wereld oorlog - Diana Ozon ; O louterend werk - Diana Ozon ; Christen en heiden - Didrich Barhoeffen ; Geluk en ongeluk - Didrich Barhoeffen ; Gospel - Dirk Dijkstra ; De man loopt - Dolf Jansen ; Alleen in het gras - Dopey Dijkstra ; Ambarawa - Dopey Dijkstra ; Ganzen - Dopey Dijkstra ; Roos in december - Dopey Dijkstra ; Winterkantklos - Dopey Dijkstra ; Woensdagavond - Dopey Dijkstra ; Chili in de zomer van Dorothee Sölle ; Gyantifolo - Dorus Vrede ; Haiku - Dory Wouters ; Vrede - Dory Wouters ; Kwaad of erger - Driek van Wissen ; Mijn tandarts - Driek van Wissen ; Na zestig jaren - Driek van Wissen ; Op de rails - Driek van Wissen ; Jericho - Drs. P ; Andijvie - Drs.P ; Defilé in Wageningen - E. Lammers-Viskil ; Op school stonden ze - Ed Hoornik ; Pogrom - Ed Hoornik ; Voor mij was doodgaan - Ed Hoornik ; Ed Leeflang ; 4 mei herdenken - Eddy Oostvogel ; Niet te geloven - Eddy Oostvogel ; Vrede - Eddy Oostvogel ; Westerbork - Eddy Oostvogel ; Eeejjj - Edgar Cairo ; Opa is nieuwsgierig - Eijkman ; Forens in een welvaartstaat - Ellen Warmond ; Ode aan de keukentafel - Elly van Agtmaal ; Alleen - Elza Wedershoven ; Verder - Elza Wedershoven ; Vriendschap - Elza Wedershoven ; No coward soul is mine - Emily Brönte ; Zaterdagochtend - Emmy Nannens ; n Neie Dei - Erik van Beek ; Pluk de dag - Erik van Beek ; Vlinder - Erik van Beek ; Weer geen weer - Erik van Beek ; Wereldverbeteraars - Erik van Beek ; Papegaai + Pinguin - Erik van Os ; Niet zo'n kwakoe - Eugene Rellum ; Psyche - Eugénie de Munck ; Rastanak - Eva Gainok ; Zrtva - Eva Gainok ; Kleur - Eveline van Rijsewijk ; De zinloze bewapening - Evelyn Crince ; De berg van ontmoeting - Felicita Vos ; De weg naar jouw ziel - Felicita Vos ; Hoorn des overvloeds - Felicita Vos ; Ongetemd - Felicita Vos ; Verbondenheid - Felicita Vos ; Vrij - Felicita Vos ; Wild - Felicita Vos ; Vriendschappen - Fetzy Pijlman ; Eigen werk - Flor Zwanenburg ; Feestbeest - Flor Zwanenburg ; 13 maart Foppema ; Uit de bundel "Oogopslag" - Frank Booij ; De Grebbeberg - Fred Eggink ; hemelvaartsdag Fred Eggink ; vooruitkijkspiegel - Fred Eggink ; Aan de monding van de nacht - Fred Hoekstra ; Altijd gedanst - Fred Hoekstra ; Anthologie: Als dit een bloemlezing is - Fred Hoekstra ; Bloemen van 't euvel - Fred Hoekstra ; De Fuut - Fred Hoekstra ; Deze mijn zee en het land van schier - Fred Hoekstra ; Dit avondlied voor nachtegaal - Fred Hoekstra ; Energie van 2 p.k. Zijn wij niet zo onhandig als 2 paarden? - Fred Hoekstra ; Ik ben gedicht Je suis poème - Fred Hoekstra ; Ik ben gedicht tussen zon en maandag - Fred Hoekstra ; Kluit om op te wonen - Fred Hoekstra ; Lent' me op, zomer me in - Fred Hoekstra ; Olijfpitten op het zilverenschaaltje, die pit van mij en die pit van jou - Fred Hoekstra ; Over het dingetje van engelen - Fred Hoekstra ; Tutti Frutti - Fred Hoekstra ; Verandert dit je wereldbeeld? - Fred Hoekstra ; Zij is een trek van twee weken - Fred Hoekstra ; - Fred Hoekstra ; De dichter is een koe - G. Achterberg ; Ballade van de inundatie - G.H. 'Gravesande ; Ballade van den vijfden Mei - G.H. 'Gravesande ; Life - George Herbert ; Grensgebieden - Gerard Akse ; Grote Ogen - Gerard Akse ; Gulskan - Gerard Akse ; Handreiking - Gerard Akse ; Straat van Gibraltar - Gerard Akse ; Vluchteling - Gerard Akse ; Abrahami Legacy - Gerard Beense ; Bijzonder geboortebericht - Gerard Beense ; Bladspiegel - Gerard Beense ; De weg naar weten - Gerard Beense ; Godsgedachte - Gerard Beense ; Intermezzo - Gerard Beense ; Lelystadgezicht - Gerard Beense ; Onbestaanbaar - Gerard Beense ; Open boek - Gerard Beense ; Van Dover naar Calais - Gerard Beense ; Van wereld tot wereld - Gerard Beense ; Verdragen van verscheidenheid - Gerard Beense ; Almachtig zal ik heersen - Gerard den Brabander ; Allerzielen - Gerard Reve ; Apologie - Gerard Reve ; Een goede katholieke opvoeding - Gerard Reve ; Literatuur - Gerard Reve ; Loos alarm - Gerard Reve ; Op mijn ouderdom - Gerard Reve ; Op mijn ouderdom - Gerard Reve ; Plicht is plicht - Gerard Reve ; Roeping - Gerard Reve ; Slapeloos - Gerard Reve ; Tuinbaas - Gerrit Achterberg ; Elena - Gerrit Barron ; Angst - Gerrit Komrij ; Leegte na de ramp - Gerrit Komrij ; Rotonde - Gerrit Komrij ; Klassefoto - Gerrit Krol ; Isawa - Gil van der Heyden ; Pepermuntje - Gil van der Heyden ; Mei - Gorter ; Mei - Guillaume van der Graft ; Ik sliep niet - Gustavo Adolfo Becquer ; Ik herinner mij hoe stil - Guus Luijten ; Herinnering aan Holland - H. Marsman ; De onbedachtzaamheid - H. van Alphen ; Divane Hafez (Perzisch gedicht) - Hafez ; Afspraak - Hagar Peeters ; Koffers zeelucht - Hagar Peeters ; De leden - Han G. Hoekstra ; Bij de Hubbeltjes thuis - Han Hoekstra ; Fluistering uit het verleden - Hanan el Bouhdati ; Vrijheid is - Hannah Suurmond ; Dansen - Hans en Monique Hagen ; Drie dagen - Hans en Monique Hagen ; Druppeltjesverdriet - Hans en Monique Hagen ; Fresia - Hans en Monique Hagen ; Genoeg - Hans en Monique Hagen ; Jij bent de liefste - Hans en Monique Hagen ; Liefste - Hans en Monique Hagen ; Nacht - Hans en Monique Hagen ; O Liefste - Hans en Monique Hagen ; Onzichtbaar - Hans en Monique Hagen ; Onzichtbaar - Hans en Monique Hagen ; Sterren - Hans en Monique Hagen ; Straks - Hans en Monique Hagen ; Wolken - Hans en Monique Hagen ; Zonnebloemenzee - Hans en Monique Hagen ; Dag - Hans Hagen ; Begin - Hans Schellenkens ; In memoriam - Hans Schellenkens ; In vrijheid gebonden - Hans Schellenkens ; Lent - Hans Schellenkens ; Bevrijding - Harry Mulder ; Oorlog - Heleen Hagelaar ; Paradise regained - Hendrik Marsman ; Joods kind - Henk Feddez ; Dichtend dichten - Henk Pelikaan ; Eens was het nu - Henk Pelikaan ; Gedachten - Henk Pelikaan ; In de nacht - Henk Pelikaan ; In de verte - Henk Pelikaan ; Murgel - Henk Pelikaan ; Staande - Henk Pelikaan ; Wij willen een land - Henk Pelikaan ; 60 Jaar bevrijding - Hennie Hendriks ; Vrijheid - Hennie Hendriks ; 10 mei Henny van der Meulen-van Doorneveld ; Capitulatie 15 mei Henny van der Meulen-van Doorneveld ; Dodenherdenking - Henny van der Meulen-van Doorneveld ; Herinnering (na 60 jaar) - Henny van der Meulen-van Doorneveld ; Hongerwinter - Henny van der Meulen-van Doorneveld ; In Memoriam Jan S., onderduiker in Wageningen - Henny van der Meulenvan Doorneveld ; Inundatiegebied - Henny van der Meulen-van Doorneveld ; Kerkafbraak - Henny van der Meulen-van Doorneveld ; Loyaliteitsverklaring - Henny van der Meulen-van Doorneveld ; Overdenking [ ] Chris Meijer - Henny van der Meulen-van Doorneveld ; Rouw - Henny van der Meulen-van Doorneveld ; Sperr-gebied - Henny van der Meulen-van Doorneveld ; De nieuwe gehoort - Henriëtte Roland Holst ; De Canadezen - Herman Finkers ; Mei - Herman Gorter ; Mei - Herman Gorter ; Zie ik hou van je - Herman Gorter ; Oorlogsheld, naastenliefde, zoals jij daarstraks - Herman van Lunen ; Wat ik wil, vrijheid - Herman van Lunen ; De verandering - Herman van Veen ; Even - Herman van Veen ; De onbekende soldaat - Herman Wehberg ; 20 versen uit boek 5 - Homerus ; Als ik vrij kom - Hugh Lewin ; Er stond een boom in Zweden - Hugo Mathijsen ; Vier mannenstemmen - Huub Oosterhuis ; Ach Nederland - Ibrahim Akhaven ; Zonder titel - Ibrahim Akhaven ; Stil - Ida ; Aan de lokroep gehoor gegeven - Ida Blok ; Afscheid in Oost-Berlijn - Ida Blok ; Aubrac - Ida Blok ; Een oranjerood gordijn - Ida Blok ; Het carillion - Ida Gerhardt ; Het carillon - Ida Gerhardt ; Het Carillon - Ida Gerhardt ; Het Carillon - Ida Gerhardt ; In tekenen - Ida Gerhardt ; Janskerkhof - Ida Gerhardt ; 60 Jaar - Ina Kruiter ; Heimwee - Ina Kruiter ; Huilen - Ina Kruiter ; Kom dan maar - Ina Kruiter ; Liefde - Ina Kruiter ; Verdriet - Ina Kruiter ; Die kind wat doodgeskiet is deur soldate bij Nyanga - Ingrid Jonker ; Dubbelspel - Ingrid Jonker ; Graf - Ingrid Jonker ; Het kind - Ingrid Jonker ; Het kind - Ingrid Jonker ; Het onverkrijgbare - Ingrid Jonker ; Intieme gesprekken - Ingrid Jonker ; Korreltje zand - Ingrid Jonker ; Lied van de lapjespop - Ingrid Jonker ; Ontvluchting - Ingrid Jonker ; Puberen - Ingrid Jonker ; Zwangere vrouw - Ingrid Jonker ; Oorlog en vrede oftewel zinloos geweld - Irene Hensels ; mensen zijn gestorven - Irene Veltstra ; Een jongetje dat alles goed zou maken - Ischa Meijer ; If I were - Israel Najara ; Verdwalen - Ivo de Wijs ; Een rode sjaal - Ivo van Strijtem ; Eigen gedicht - J. Baaijens ; Herfst - J. Bernlef ; Recht op vrije meningsuiting - J. Boerstoel ; Alles - J. Eeuwes ; Granaat - J. Eeuwes ; Koffer - J. Eeuwes ; Eenzijdig, ontluisterend - J. Eijkelboom ; Hongerwinter - J. Schimmel ; Ik wil ook een keer bevrijd - J. Schut ; Afscheid - J. Slauerhof ; Afscheid - - J. Slauerhoff ; De ontdekker - J. Slauerhoff ; Bevrijding - J.C. Bloem ; Na de bevrijding - J.C. Bloem ; Zalk - J.C. Bloem ; Werkelijkheid - J.C. van Schagen ; Wereldgeschiedenis - J.W. Oerlemans ; Zonnestelsel - J.W. Oerlemans

13 ; Eng - Jacob Bischops ; In alle vrijheid delen - Jacob Bischops ; In een oogwenk - Jacob Bischops ; Ontluiken - Jacob Bischops ; Van zo tussen Jacob Bischops ; Ver weg in eigen stoel - Jacob Bischops ; 4 mei - Jacqueline van Leeuwen ; sonnet - Jacques Perk ; Déjeuner du metir - Jacques Prevert ; Je suis comme je suis - Jacques Prevert ; Toch is het jammer - Jan Boerstoel ; Haiti - Jan Burk Tuinier ; Het lied der achttien doden - Jan Campert ; Het lied der achttien doden - Jan Campert ; Rebel - Jan Campert ; Veel en niets - Jan Greshoff ; 2 korte strofen - Jan H. de Groot ; De Poort - Jan H. de Groot ; Yad Yashem - Jan H. de Groot ; De aprilmorgen - Jan Hanlo ; The Morning - Jan Hanlo ; Hartenstraat 26-II - Jan Kal ; Heerlijk schoollokaal - Jan Kuijper ; Arnhem '44 - Jan Pieter Wepster ; Ereveld Loenen - Jan Pieter Wepster ; Verdun - Jan Pieter Wepster ; Woeste Hoeve - Jan Pieter Wepster ; De bruid - Jan Prins ; Geloven?? - Jan Uitdehaag ; Kind - Jan Uitdehaag ; Theater van een kind - Jan Uitdehaag ; Als niemand - Jana Beranova ; In vredesnaam - Jana Beranova ; In vredesnaam - Jana Beranovà ; Solo - Javier Heruad ; Nacht und Nebel - Jean Ferrat ; Ritueel - Jean Pierre Rawie ; Wij die elkaar tot bloedens toe - Jean Pierre Rawie ; Vrijheid dus - Jeroen Zwaal ; Vrij - Jochen ; Waarom ik niks doe - John Blad ; Bevrijding - John van Raaij ; Dochters - John van Raaij ; Echo - John van Raaij ; Een dochter spreekt - John van Raaij ; Herdenken - John van Raaij ; Ijs selsteijn - John van Raaij ; Joods Monument - John van Raaij ; Overloon - John van Raaij ; Wil je met me naar toe je weet wel? - Joke van Leeuwen ; Vrede en vrijheid - Joris (Groep 7/8) ; Bevrijdingsdag Jos Jansen ; Dona nobis Pacem - Jos Jansen ; Vrede in de steigers - Jos Jansen ; Dodenherdenking (4 mei) - Jos Wijnen ;.. - Joske Jansen ; Eenhoorn - Jotie 't Hooft ; Junkieverdriet (fragmenten) - Jotie 't Hooft ; Sisibusi - Jozef Slagveer ; Dat zal nooit mogelijk zijn - Juan Damien ; 4 mei - Judith Herzberg ; Afwasmachine van mijn bestek - Judith Herzberg ; Ballade van zachtwang en hardwang - Judith Herzberg ; De zee - Judith Herzberg ; O de jonge moeders - Judith Herzberg ; Voor Arie - Jules Deelder ; Honderdjarige - Jules Deelder ; Olivia de Havilland - Jules Deelder ; Denkmal - Jules Deelder ; Eigen baas - Jules Deelder ; Hongerlijer - Jules Deelder ; Mengele - Jules Deelder ; Nationaal gedicht - Jules Deelder ; Ballade van kleinigheden - K. Bosman ; Cirkels - K. Bosman ; De koe - K. Schippers ; Interpunctie van taal - K. Schippers ; Afgelopen - Kafavis ; Jemeel - Karel Sprangers ; Kop van Deelen - Karel Sprangers ; Tante Jet - Karel Sprangers ; Vrede en vrijheid - Karlijn ; kaarsjes - Kavavis ; Familiebericht - Kees Stip ; Vergissmeinnicht - Keith Douglas ; Mijn verfdoos - Kind van 10 jaar uit Latijns Amerika ; Zelf dichter worden - Koenraad Goudeseune ; De nieuwe mens - Kunst- Terlaak ; Delen - Kunst-Terlaak ; Paramaribo - Kwame Dandillo ; Bevrijdende woorden - L.B.M Schuijt-Overgoor ; Bos - Lars Noordewier ; de romanticus en andere deskundigen over de aarde - Laurens van der Zee ; De terugkeer van de vegetariers - Laurens van der Zee ; Ik ben van andere orde - Laurens van der Zee ; Juni '75 stierf mijn vader - Laurens van der Zee ; Kermis aan de lange vijverberg 30 april Laurens van der Zee ; Zoals dit kindje inslaapt - Laurens van der Zee ; Als je het heel warm hebt in Nederland - Leendert Witvliet ; Ik fanataseer maar wat.. - Leerlingen van klas C1a ; Ik fanataseer maar wat.. - Leerlingen van klas C1a ; Naakt - Leo Vroman ; Wie anderen beroofde - Leo Vroman ; Ik ben moe - Lieselot de Witte ; Anna - Liselore Gerritsen ; Gelukkig zijn - Liselore Gerritsen ; Laat de kindertjes - Liselore Gerritsen ; Sta even stil - Liselore Gerritsen ; Een mens maken - Lizzy Sara May ; Gesprek - Lizzy Sara May ; Vaderhand - Lizzy Sara May ; De 2e Wereldoorlog - Lou Salet ; Strofen ter herinnering - Louis Aragon ; Een oud lied - Lucebert ; Er is alles in de wereld - Lucebert ; meerdere versen - Lucebert ; D-Day - Lydia Wubbenhorst ; Denkend aan Amsterdam - Lydia Wubbenhorst ; La passionaria - Lydia Wubbenhorst ; Veteranen - Lydia Wubbenhorst ; Allen die hier tezamen zijn - M van Randewijk ; Saïdyah - M. Multatuli ; De onbedachtzaamheid - M. van der Plas ; Drank, de onberekenbare - M. Vasalis ; Onweer in het moeras - M. Vasalis ; De zin - M. Wever ; Erfenis - M. Wever ; Ontmoeting - M. Wever ; Waanzin - M. Wever ; Mijn Afghaanse vrienden - M.H. Qualmde Grooth ; Beiden Zingen - Maaike v Agtmaal ; De zee schrijven - Maaike v Agtmaal ; Levend Schaak - Maaike v Agtmaal ; Liegen - Maaike v Agtmaal ; Thuis - Maaike v Agtmaal ; Tranen Branden - Maaike v Agtmaal ; Zoveel kunnen zeggen - Maaike v Agtmaal ; Astrologen - Maarten Mourik ; De vijf seizoenen - Maarten Mourik ; Dorp aan de rivier - Maarten Mourik ; Genesis - Maarten Mourik ; Grootvaders klok - Maarten Mourik ; Het vijfde seizoen - Maarten Mourik ; Ik ben een ordentelijk man - Maarten Mourik ; Nieuwe liefde in een ouwe zak - Maarten Mourik ; Streefkerk revisited - Maarten Mourik ; Vlieger - Maarten Mourik ; Voortbestaan - Maarten Mourik ; Wedergeboorte - Maarten Mourik ; Putovi - Mak Dizder ; Zapis o zeuibji - Mak Dizder ; Luister naar mijn stem - Marcel de Bruin ; Bevrijdingsdag Marijke Kranendonk ; De zachtste krachten - Marijke Kranendonk ; Eindelijk vrij - Marijke Kranendonk ; Naar Numeri 11 - Marijke Kranendonk ; Niet te geloven - Marijke Kranendonk ; Onbestemd - Marijke Kranendonk ; Schuifelende slakken - Marijke Kranendonk ; Vergeten de oerkreet - Marijke Kranendonk ; Wacht even, mijn lief - Marin Kaufman ; Mag ik zo vrij zijn..lieve buren? - Marion Bloem ; Vrijheid - Marjan Verloop ; De bruid - Marsman ; Requiem voor Elfride - Mart van der Hiele ; Vrijheidsstuk - Martha Tjoe Nij ; Het uur U - Martinus Nijhoff ; Gedicht voor jou - Mechtelly ; Benim dienyam - Mehme Kurtoglu ; Bombos - Mehme Kurtoglu ; Okem - Mehme Kurtoglu ; De bevrijding - Meineke Schellevis ; De oorlog - Meineke Schellevis ; De vrijheid nu - Meineke Schellevis ; Kom neem mijn hand - Meineke Schellevis ; Levenslessen - Meineke Schellevis ; Op reis - Meineke Schellevis ; Transformeren - Meineke Schellevis ; Vrijheid in relatie - Meineke Schellevis ; Antiquariteit - Merijn Schipper ; De dood komt van links - Merijn Schipper ; Dit wel - Merijn Schipper ; Een reizen - Merijn Schipper ; Geen schande - Merijn Schipper ; Gi Gyewal Persad - Michael Slory ; Afscheid - Michaël Zeeman ; Twee emmertjes water halen - Michel van der Plas ; Zeg Jules - Michel van der Plas ; Wanneer alles van binnen pijn doet - Michele Najlis ; Afwassen als oorlog - Michiel van Rooij ; Beeldscherm - Michiel van Rooij ; Bij een gruwelijk goedbelichte foto - Michiel van Rooij ; Cattalus en Tantalus - Michiel van Rooij ; De rekening opmaken - Michiel van Rooij ; Geen titel - Michiel van Rooij ; Ik dacht - Michiel van Rooij ; Mission statement - Michiel van Rooij ; Nachtmerrie - Michiel van Rooij ; Ode aan Holland - Michiel van Rooij ; Poëzie - Michiel van Rooij ; Schrijven stinkt - Michiel van Rooij ; Verantwoording - Michiel van Rooij ; Vergeten randjes tandpasta - Michiel van Rooij ; Voor Jacques Brel - Michiel van Rooij ; Waters wegen - Michiel van Rooij ; Poezengedicht - Mieke Tillema ; Ik weet nog - Mies Bouhuijs ; Ik weet nog - Mies Bouhuijs ; Vijf mei - Mies Bouhuijs ; De boom - Mies Bouhuys ; Gewalt Marsch - Miklos Radnoti ; Mawran Geweld - Miklos Radnoti ; Het erfgoed van de wereld - Minor Barrantes ; Tante - Moique Fisscher ; Saïdjah's zang - Multatuli ; Vrijheid - Mustafa Çelik ; Vrijheid - Nehere en Otman ; Het dal der plichten - Nescio ; Gruwelijk beleefd - Niels van der Tuuk ; In de hoogstamkersenboom - Nini Salet ; Er komt een dag - Nora Bakkali ; Eén voor één - Obe Postma ; Buiten balt de wind - Olga van Eck ; Frêle vleugels - Olga van Eck ; Liedje van woorden - Olga van Eck ; Met diep gebogen hoofd - Olga van Eck ; Fruit - Opal Palmer Adisa ; De Polar Bears - P. Otten ; Indiaanse Code Talkers - P. Otten ; meerdere versen - P.A. de Genestet ; De lucht - Pablo Neruda ; Mijn dierbare - Pablo Neruda ; Ode aan het brood - Pablo Neruda ; United Fruit Company - Pablo Neruda ; Veinte poemas de amor y una canción desperada - Pablo Neruda ; Voor mijn hart - Pablo Neruda ; Pardon - Pardon ; Cet amant - Paroles ; Prevert - Paroles ; Veteranen - Pattie Scholten ; Arnhem Patty Scholten ; Arnhem Patty Scholten ; Auschwitz - Patty Scholten ; Liberté - Paul Eluard ; Dood - Paul Maes ; Hemeltergend - Paul Maes ; Het Plein - Paul Maes ; Knagen - Paul Maes ; Vrijheid is - Paul Maes ; Code - Paul Marlee ; Februarizon - Paul Rodenko ; Melopee - Paul- van Ostaijen ; meerdere versen - Paul van Ostayen ; Il pleut dans mon coeur - Paul Verlaine ; L'Étranger de Baudelaire - Paul Verlaine ; Petits poèmes en prose - Paul Verlaine ; De Bezoekers - Peter Brouwer ; De bloesems van gisteren - Peter Brouwer ; Landdieren - Peter Brouwer ; Op een kalenderblad - Peter Brouwer ; Op straat - Peter Brouwer ; Executie - Peter Dijkerman ; Aanschouwing - Peter Hilgen ; Herkansing - Peter Hilgen ; Uitsterven - Peter Hilgen ; Von Dainiken - Peter Hilgen ; 60 jaar - Peter Migchelbrink ; Land der onverschilligheid - Peter Migchelbrink ; Strijdvaardig - Peter Migchelbrink ; Weloverwogen - Peter Migchelbrink ; Gerrit - Petra Berendsen ; Met geweld gaat alles kapot - Phil Bosmans ; Ontwapenen - Phil Bosmans ; Vrede - Phil Bosmans ; We zullen pas broederlijk delen - Phil Bosmans ; Wie honger heeft, heeft ons brood nodig - Phil Bosmans ; Willen we overleven - Phil Bosmans ; Carnaval der dieren - Philip de Vos ; Dodenherdenking - Piet Tunnesen ; Oorlogskerkhof - Piet Tunnesen ; April Piet van Middelaar ; April Piet van Middelaar ; Doorbraak - Piet van Middelaar ; Keermoment (21 juni) - Piet van Middelaar ; Lentelicht - Piet van Middelaar ; Litanie van Angst - Piet van Middelaar ; Nacht in Weerselo - Piet van Middelaar ; Noorderlicht (21 dec) - Piet van Middelaar ; Overpeinzing - Piet van Middelaar ; Stem uit as - Piet van Middelaar ; Stervend landschap - Piet van Middelaar ; Verveling - Piet van

14 Middelaar ; Een lente idylle - Pieter Spit ; Gebed - Pieter Spit ; Oorlog - Pieter Spit ; Tijd - Pieter Spit ; Troost - Pieter Spit ; Vrijheid - Pieter Theo Zuurbier ; 1 apil - Poldervaart ; Snellens ; Behoefte - Poldervaart & Snellens ; Campingvlees - Poldervaart & Snellens ; Dan liever de lucht in - Poldervaart & Snellens ; De bekende soldaat - Poldervaart & Snellens ; De docent - Poldervaart & Snellens ; De gorilla in mijn tuin - Poldervaart & Snellens ; De jagers in het vled - Poldervaart & Snellens ; De peper en zout stelling - Poldervaart & Snellens ; De zodenzetter - Poldervaart& Snellens ; Den Briel - Poldervaart & Snellens ; Dromen ABC - Poldervaart & Snellens ; Een knipoog in Sarausa - Poldervaart & Snellens ; Gebroken lijn - Poldervaart &Snellens ; Geschiedenis - Poldervaart & Snellens ; Hartje in Parijs - Poldervaart & Snellens ; Kalenderblad - Poldervaart & Snellens ; Lijmen van gedachten - Poldervaart & Snellens ; Morgen - Poldervaart & Snellens ; Naakstrand - Poldervaart & Snellens ; Nieuwe vader - Poldervaart & Snellens ; Opa & Oma - Poldervaart & Snellens ; Oude rook - Poldervaart & Snellens ; Scheve klinkers - Poldervaart & Snellens ; Spijsenvreugd - Poldervaart & Snellens ; Sterfbed - Poldervaart & Snellens ; Stofdoek - Poldervaart & Snellens ; Tom - Poldervaart & Snellens ; Vakantieleut - Poldervaart & Snellens ; Various Artist - Poldervaart & Snellens ; Verstand - Poldervaart & Snellens ; Wulps - Poldervaart & Snellens ; Lennard stelt de vraag - R. Campert ; Als ik wist - R. Dobru ; Geen plaats - R. Dobru ; Erotisch raffinement - R.M. Rilke ; Als je niet oplet - Remco Campert ; Denklaag - Remco Campert ; Iemand stelt de vraag - Remco Campert ; Iemand stelt de vraag - Remco Campert ; Januari Remco Campert ; Koud is alles - Remco Campert ; Niet te geloven - Remco Campert ; Poëzie is een daad - Remco Campert ; Poëzie is een daad - Remco Campert ; Stel je voor - Remco Campert ; Vallen - Remco Campert ; Verzet - Remco Campert ; Verzet - Remco Campert ; When we were young - Remco Campert ; De vrijheid en ik - René Hillenaar ; Tussen jou en mij - René Hillenaar ; Aars poetica - Riekus Waskowsky ; Grondoefening - Rien van den Heuvel ; Lourdes - Rikus Waskowsky ; Tan pis pour le clown - Rikus Waskowsky ; Moeders - Robert Long ; Herinnering - Roberto Tombokan ; Oproep - Roberto Tombokan ; Recht op oppositie - Roberto Tombokan ; Bommen - Rodenko ; Vrij als - Roelfina en Robbert Mihalj ; Vrij als.. - Roelfina en Robbert Mihalj ; Revolution - Ruben van Gogh ; Baai - Rutger Kopland ; De god in mijn hersenen - Rutger Kopland ; Eva, zandsteen, 12e eeuw - Rutger Kopland ; Jonge sla - Rutger Kopland ; Onder de appelboom - Rutger Kopland ; Over het verlangen naar een sigaret - Rutger Kopland ; Twee voorjaarsgedichten - Rutger Kopland ; Verlangen naar een sigaret - Rutger Kopland ; Wat water achter liet - Rutger Kopland ; Weggaan - Rutger Kopland ; De hel - Ruud Verwaal ; Duplex - Ruud Verwaal ; Naast - Ruud Verwaal ; Wijngedicht - Ruud Verwaal ; Te mi yere dron - S. Sombra ; Een druppel in de zee - Safah al Saieg ; War - Samuel Haragid ; Ik heb een vriend - Sander Hagelaar ; Ik zou jullie willen binden - Shrinivasi ; Bevrijding - Siem Wijnhorst ; De vrijheid, och - Simon Carmiggelt ; Bij het voorbijgaan - Simon Oosting ; Vrede en vrijheid - Simone (groep 7/ 8) ; Op weg - Sjanne van Snik ; Voor een veren prinses - Slauerhoff ; Autobiografie in vijf hoofdstukken - Sogyal Rinpoche ; Genieten - Straatman-Koldenhof ; Iki wantyiné - Surianto ; Liefde - Susanne Boom ; Vlinders - Susanne Boom ; Vriendschap - Susanne Boom ; Zonneschijn - Susanne Boom ; Innerlijk onverzettelijk - T. Hoogendoorn ; Na-oorlogse herinnering - T. Hoogendoorn ; Onze handen maken grote gebaren - T. Hoogendoorn ; Open - gesloten - T. Hoogendoorn ; Over moed gesproken - T. Hoogendoorn ; Sander en de witte roos - T. Hoogendoorn ; Vroeg wijs - T. van Deel ; Daar - T. Verschuren ; Vrede - T. Verschuren ; Westerbork - T. Verschuren ; Zo koud - T. Verschuren ; Na dunavu - Tamara Lapis ; Buigen - Ted van Lieshout ; Geluk - Ted van Lieshout ; Geoorloofd - Ted van Lieshout ; Geoorloofd - Ted van Lieshout ; geoorloofd - Ted van Lieshout ; Invalide kip - Ted van Lieshout ; Jurk - Ted van Lieshout ; Moeders wastafel - Ted van Lieshout ; Nederland - Ted van Lieshout ; Onweer - Ted van Lieshout ; Schreierstoren - Ted van Lieshout ; Verwijt - Ted van Lieshout ; Viskoning - Ted van Lieshout ; Klein nieuws - Telcine Turner ; Wrede vrede - The Lau ; De keizer - Tjarda Eskes ; De vierde mei - Tjarda Eskes ; Gagel en pijpestrootje - Tjarda Eskes ; 'n Beetje - Toon Hermans ; Geef elkander hoop - Toon Hermans ; Liggend in het gras - Toon Hermans ; Vriend - Toon Hermans ; - Toon Tellegen ; De vrede - Toon Tellegen ; Een man dacht dat hij vrij was - Toon Tellegen ; Een meisje - Toon Tellegen ; Kopenhagen - Trefossa ; Oosterbeek - Truus Boersma ; Soldaat - Truus Boersma ; Stad - Truus Boersma ; Twee kanten - Truus Boersma ; Deze handen - Tuvit Shlomi ; Ontweten - Tuvit Shlomi ; Opa en oma - Tuvit Shlomi ; Vrijheid delen is een gunst - v. Amerongen ; Heitelân - v.d: Jan Douwe van der Ploeg ; Meisjes vraag - Valerie Bloom ; Overstroming - Valerie Bloom ; De Vrijheid smaakt naar pijn - Van der Graft ; Koerierster - van Keulen ; De gulden kustlijn - Vasalis ; De idioot in het bad - Vasalis ; De idioot in het bad - Vasalis ; De idioot in het bad - Vasalis ; Zonder titel - Vasalis ; Kaap de Goede Hoop - Vasko Bopu ; Als in een waterput, waarin de diepte - vd: Corrie Nagtegaal ; That special place - vd: E. van de Weerd ; Discriminatie - vd: Ellen Vos ; De marktkoopman - vd: Emmy Nannes ; Doemaar dichtmaar vd: Flor Zwanenburg ; Dierentuin - vd: Heleen Hagelaar ; Heppie - vd: Heleen Hagelaar ; Kamer - vd: Heleen Hagelaar ; Lui - vd: Heleen Hagelaar ; Nagels - vd: Heleen Hagelaar ; Niks gemist - vd: Heleen Hagelaar ; Tekening - vd: Heleen Hagelaar ; Tjoep - vd: Heleen Hagelaar ; Wasmachine - vd: Heleen Hagelaar ; Zonnezoentjes - vd: Heleen Hagelaar ; Komkommer - vd: Joop Brons ; Regels geschreven tijdens plaatselijke vrede - vd: Yvonne Nientker ; Morgen zodra het gloort - Victor Hugo ; Te recuerdo Amanda - Victor Jara ; Afstappen - W. Koster ; Denker - W. Koster ; Dieren - W. Koster ; Julia - W. Koster ; Ramp - W. Koster ; Relatie - W. Koster ; Vooruitgang - W. Koster ; Parable of the old man and the youth - W. Owen ; O zon hoog - W. Willemsen ; Signalen - W. Wilmink ; Visioen - Wil Goddijn ; De sloper - Wilfred Smit ; Accordeon - Willem Wilmink ; Als de lichtjes doven - Willem Wilmink ; Echtpaar in de trein - Willem Wilmink ; Een afscheid - Willem Wilmink ; Een foto - Willem Wilmink ; Een foto - Willem Wilmink ; Een probleem - Willem Wilmink ; Frekie - Willem Wilmink ; Grote Jules - Willem Wilmink ; Oorlog - Willem Wilmink ; Oorlog - Willem Wilmink ; Vrede - Willem Wilmink ; Waar komt dat kind vandaan - Willem Wilmink ; Denkend aan de doden - Wim Pendrecht ; De eeuw loopt ten einde - Wislawa Szymborska ; Enkele mensen - Wislawa Szymborska ; Kinderen van onze tijd - Wislawa Szymborska ; Tast - Wouter Kolthek ; Vrij - Youri Soons ; Vrij - Youri Soons ; Maskerade - Zapata Jaw ; Bulahat Shrinivasi

15 Beelden Nos Journaal 5 mei 2005 Samenstelling en redactie: Anneke Rot, Laurens van der Zee (Muzemakers) en Sjaak Driessen Lay out en opmaak: Yvette van Hasselt Copyright: de bblthk april 2006 Ondanks dat we gestreefd hebben naar volledigheid: aanvullingen en correcties zijn van harte welkom! Deze kunnen gestuurd worden naar: of de bblthk Stationsstraat AM Wageningen.

16

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs

Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs jaargang 13 - nummer 1 - september 1997 Tijdschrift voor en over Jenaplanonderwijs IN DIT NUMMER: KINDEREN EN POËZIE Jaargang 13, nummer 1, september 1997. Uitgegeven door de Nederlandse Jenaplanvereniging.

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 KerkVenster VOORWOORD HISTORISCH MOMENT tekst WYTZE ANDELA ELIE WIESEL ALS GETUIGE Tekst HANS

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd!

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd! Herfstspreuk Geslaagd! 24 december 2013 jaargang 17 Samen werken aan Is in de herfst het weer lang klaar, vroeg is een strenge winter daar. De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Nr. 9 - Oktober 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in

Nadere informatie

contactblad sg gelders mozaïek locatie montessori nummer 1

contactblad sg gelders mozaïek locatie montessori nummer 1 contactblad sg gelders mozaïek locatie montessori nummer 1 contact 1 : thuis afgeven! Een nieuw contactblad ligt voor je. Het eerste van jaargang 2005-2006. Zoals je ziet, is het weer dik geworden. Het

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

BRON VAN INSPIRATIE. 11 januari 7 februari 2014 www.sintjandedoper.nl P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R

BRON VAN INSPIRATIE. 11 januari 7 februari 2014 www.sintjandedoper.nl P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R BRON VAN INSPIRATIE 11 januari 7 februari 2014 www.sintjandedoper.nl P A R O C H I E S T. J A N D E D O P E R GEDICHT Een nieuw jaar, een nieuw begin, een nieuwe start, een schone lei Nieuwe kansen en

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie