Ruimte maken is ruimte laten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimte maken is ruimte laten"

Transcriptie

1 Nr. 5 - Juni Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Ruimte maken is ruimte laten Iedereen die de Regenboogkerk aan de Mauritslaan in zijn oude vorm gekend heeft, is verrast door de lichte, open ruimte waarin je nu binnenkomt. Wij vroegen Dolf Floors, de architect van de verbouwde kerkruimte, naar zijn overwegingen bij dit ontwerp. Redactie Kerken zijn bijzondere gebouwen. Wie op reis een kerk uit vroegere tijden binnenloopt, wordt vaak getroffen door de rust en de imponerende schoonheid ervan. Het is alsof je in een andere wereld bent en even onttrokken aan de haast van het bestaan. Je kunt er stil van worden en het gevoel krijgen op heilige grond te staan. In feite is het wezen van de architectuur dat het gevoelens oproept. Al is in onze tijd de plaats en de rol van de Kerk een andere, het principe blijft onveranderd: een huis van God en een huis van mensen. Juist dat maakt het bijzonder dat aan dit huis, naast de waarneembare ruimtelijke, een vierde dimensie is toegevoegd. onderdelen. Alles stond in het teken van het woord en kerken werden ook zo ingericht, banken in rijen gericht op de kansel. Zo n opstelling, zoals oorspronkelijk ook in de Regenboogkerk, is eigenlijk het principe van een gehoorzaal. Bij de wensen voor de nieuwe inrichting past de opvatting dat gemeenteleden geen toehoorders zijn maar deelnemers, zichtbaar voor en betrokken op elkaar. Minder afstandelijk en meer verbonden met anderen. Andere opstellingen, waarbij het midden open blijft. Een open midden voorkomt dat we denken vanuit één middelpunt met daaromheen de toeschouwers. verlichting essentieel. Daarbij is ook de toegang veranderd en zijn de blokkades voor een optimale toegankelijkheid verwijderd, waardoor het gebouw uitnodigend is en het je als het ware welkom heet. Eenmaal binnen biedt de voorruimte gelegenheid om anderen te ontmoeten en in gesprek te raken. De vierruimte is vrij in te delen en aan te passen aan een meervoudig gebruik. Want behalve de plaats van samenkomst in de vieringen wil de kerk ook ruimte en mogelijkheden bieden voor lezingen, concerten, musicals, voorstellingen, exposities en uitvoeringen. Geen toehoorders, maar deelnemers Wat wel kan veranderen is de wijze van vieren. Als de tendens die waarneembaar is in de kerken zich doorzet, zal de wijze van vieren gaandeweg veranderen. Van oudsher was in de protestantse traditie de preekstoel een van de belangrijkste IN dit nr. Uitnodigend Kerkennacht 21 juni zie pagina 2 en 3 Om de vrijheid te hebben in het gebruik te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en om ook meer dynamische vieringen mogelijk te maken, was het maken van een vlakke vloer, het weghalen van de banken en een aan te passen Ruimte laten aan het gemeente-zijn De inrichting is gebaseerd op de visie van deze gemeente en de manier waarop zij vorm wil geven aan het gemeente-zijn binnen en buiten de muren. Hoe het gebouw eruit ziet en gebruikt kan worden is een ruimtelijke vertaling van die opvatting. Altijd heeft voorop gestaan om ruimte te bieden voor ontwikkelingen in de tijd. Een vorm van duurzaamheid, wat in dit geval staat voor iets dat lang meegaat en eindeloos bij de tijd blijft doordat het flexibel is. Ruimte maken is ruimte laten. Dolf Floors, architect iva

2 2 Nr. 5 - Juni 2013 Nr. 5 - Juni Wandel altijd naar de zon, dan blijft de schaduw achter je. En mocht eenmaal de schaduw je inhalen, wees er dan van overtuigd dat Gods licht zal overwinnen. Bij de voorbereiding van deze bereikte ons het droevige bericht dat Johan Kwestro op dinsdag 14 mei is overleden. Johan, die lange tijd leiding gaf aan het distributienetwerk van, leeft in onze gedachte voort als een bijzonder innemende persoonlijkheid met een groot geloof. Wij wensen zijn vrouw Willy en familie Gods nabijheid en sterkte toe om dit verlies te dragen. De redactie is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest: Secr.: F.W.M. van der Ven, Dorpsstraat 2, 2343 BA, Oegstgeest tel Redactie: A.V. de Kok (voorzitter), ds. R. E. da Costa, J. de Gier, P.P. Hanssen, mw. A. Knoop, mw. M. de Vroomen-den Boer, mw. S.E. van der Ploeg-Hoek Kerkennacht 21 juni De Kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch evenement. In Nederland, maar ook in diverse andere Europese landen, openen tal van kerken en gebedshuizen s nachts hun deuren. Nu, in 2013, is dat in het weekend van 21 juni, rond de kortste nacht van het jaar. mw. H. Dijkhuis-Potgieser Secr.: (tijdelijk) A.V. de Kok, Juffermansstraat 50, 2241 JL, tel , Bezorgdienst: H. Rozeboom, Anna Bijnsplantsoen 5, 2343 JT, tel , Wilt u geen ontvangen? Geef dit door aan de bezorgdienst. Postabonnementen: mw. W. Kwestro, Begonialaan 14, Deze wordt met interactieve opmaak ook geplaatst op de website van de Raad van Kerken. De kerkennacht vertelt een verhaal bij iets wat anders alleen maar een gebouw met deuren en ramen blijft. Op deze manier worden kerken en gebedshuizen zichtbaar als plekken waar iets te beleven valt. Plekken die iets toevoegen aan de waarde van het leven. Bezoekers aan de kerkennacht mogen meegenieten van waar kerken goed in zijn. In 2007 werd de eerste kerkennacht georganiseerd. Aan de vierde kerkennacht in 2013 doen nu zo n 50 plaatsen mee, zo ook Oegstgeest i.s.m. Voorschoten. In een gezamenlijke folder van Oegstgeest en Voorschoten is het programma van Oegstgeest opgenomen. Tijdens de vorige Kerkennacht werden bezoekers geïnterviewd. Gevraagd werd wat ze vonden van dit spektakel. En of ze een ander idee kregen van wat een kerk voor hen kon betekenen. Henk Roest maakte er een boekje van: Ik vond de kerk cool. Misschien nog gastvrijer? Ook dit keer komt er een onderzoek door de 2343 XN, tel , Financiële administratie: J.M.A. Lanslots, Vincent van Goghlaan 2, 2343 RN, tel , Bankrelaties: Gironr Bankrek Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden Druk: Station Drukwerk Oplage: 9800 exemplaren Huis-aan-huisverspreiding. Uw vrijwillige bijdrage is welkom: richtbedrag e 20 per jaar. stichting Kerkennacht Nederland: wat betekent de kerkennacht voor de omgeving van kerken of voor het dorp? Nadere informatie: Henk Timmerman, tel of Adressen van de kerken H. Willibrordkerk Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest Groene- of Willibrordkerk Haarlemmerstraatweg LB Oegstgeest Het Kruispunt Schoolstraat BH Voorschoten Dorpskerk Kerkplein BS Voorschoten H. Laurentiuskerk Leidseweg LG Voorschoten Het volgende nummer van verschijnt op 6 juli Kopij daarvoor inleveren uiterlijk do. 20 juni 2013 vóór uur. Per of usb-stick, met vermel ding van uw naam, telefoonnummer en voorkeur rubriek. Inleveradres kopij en gegevens rooster diensten en vieringen: mw. M. de Vroomen-den Boer, Rhijngeesterstraatweg 99, 2341 BS Oegstgeest, tel Het daaropvolgende nummer verschijnt op 24 augustus Programma Oegstgeest H. Willibrordkerk Half uur muziek o.l.v. Martin Gordijn Sing-in door het jongerenkoor Spirit Paneldiscussie met jongeren over Jongeren, dragers van een tolerante multiculturele samenleving, o.l.v. dr. Huub Flohr, pastor te Zoetermeer en Aziëkenner Rondleiding door de kerk o.l.v. pastor Peter van Beurden Half uur muziek o.l.v. Martin Goddijn e.a Kerk sluit Groene of Willibrordkerk Rondleiding kerk en kerkhof o.l.v. mevr. Stierman, bewoonster kostershuis. Oorspronkelijke kerk is rond 700 gesticht door bisschop Willibrordus Orgelmuziek door Hans de Jong, organist Groene of Willibrordkerk Causerie Willibrordus, vrome missionaris of bikkelharde real-politiker? door Jacques Thorn, historicus. Het echte verhaal van de man die opereerde in een ordeloze, ruige tijd en toch één van de pijlers van onze Nederlandse identiteit neerzette Orgelmuziek door Hans de Jong Fototentoonstelling Beelden van de Groene Kerk, Aaldert Rus, fotograaf Tweede rondleiding o.l.v. mevr. Stierman Gemeenschappelijk avondgebed o.l.v. pastor Peter van Beurden Programma Voorschoten Kruispunt, Dorpskerk of H. Laurentiuskerk Praise-meeting op het plein voor het Kruispunt of - als het regent - in de kerk zelf. Dan zullen jongeren van de anglicaanse kerk o.l.v. Tim Caroll praise-songs zingen. Natuurlijk mag iedereen die dat wil mee komen zingen. Ondertussen mogen kinderen met stoepkrijt op het plein of anders in de Voorhof van de kerk tekeningen maken van Bijbelverhalen Iedereen wordt uitgenodigd om o.l.v. Caroline Heijer en Maria Rosenmöller te komen zingen en mediteren in de Dorpskerk. Ook leden van de Centrumcantorij e.a. zijn aanwezig om samen stil te zijn, na te denken en meditatieve liederen te zingen Verhalen vertellen door José Klaasesz en Bert Boter in de H. Laurentiuskerk. Iedereen mag gewoon voorin de kerk gaan zitten en hoeft alleen maar te luisteren. Want zowel José als Bert vertellen zo dat je vanzelf blijft zitten Nachtconcert, door Richard Bot in de H. Laurentiuskerk. Iedereen mag gewoon voorin de kerk gaan zitten en hoeft alleen maar te luisteren. Want Richard Bot is een van de beste organisten van Voorschoten, kent het orgel van deze kerk goed en kan heel mooi spelen. Een geestelijk thuis Op de langste dag van het jaar stellen we onze kerken graag voor belangstellenden open. Want die zijn er altijd weer. Zeker als het gaat om een kerk met een lange historie, zoals de Groene of Willibrordkerk. Ontelbare malen mocht ik in het verleden mensen in en om deze kerk rondleiden. Er is veel te vertellen over de grotere en kleinere dingen die herinneren aan de gelovigen voor wie dit gebouw eenmaal hun geestelijk thuis is geweest. Velen van ons hebben ergens, in Oegstgeest of elders, zo n plek die hun dierbaar is. Waar herinneringen hangen aan goede momenten. En aan de mensen die ze daar mochten ontmoeten. Mensen van wie je weet dat die plek ook voor hen bijzonder is. Soms mogen we zo n plek zelfs ons geestelijk thuis noemen. Omdat wat ons daaraan bindt, dieper gaat dan die mooie herinneringen en goede momenten. We zijn er geestelijk mee vergroeid. Er zijn daar dingen gebeurd en gezegd, die ons gevormd hebben tot wie we nu zijn. Bovendien voelen we ons er op een bijzondere manier verbonden met anderen van wie we weten of vermoeden dat die plaats ook voor hen een geestelijk thuis mag heten. Bij het rondleiden in de Groene Kerk kwamen we allerlei tegen dat ons verbond met gelovigen voor wie die kerk ooit, in een soms ver verleden, zo n geestelijk thuis is geweest. Ooit vertoefden zij hier en beleefden ze hier goede momenten. Wat zij hier kwamen zoeken, was een ontmoeting met God. Of iets wat een zin kon geven aan hun leven. Een koers voor hun bestaan. Hun geloof zal vast anders geweest zijn dan het onze. Hun tijd was een andere dan de onze. Maar ondanks alle verschillen, weten we ons met hen verbonden. Wat eenmaal hun geestelijk thuis was, is ook het onze geworden. Zou het mogelijk zijn, tijdens onze Kerkennacht ook van dat gevoel iets over te dragen. Gerard Schwencke

3 4 Nr. 5 - Juni 2013 Nr. 5 - Juni Geloof Hoop & Liefde In gesprek met een drietal kosters over hun kijk op hun plaats van samenkomst: Marjolein van der Mespel van de H. Willibrordkerk; Hans Abrahamse van de Groene of Willibrordkerk en Gerson Kuiper van de aula van Duinzigt, de plaats van samenkomst van de NGK. Johan de Gier Hoe belangrijk is het kerkgebouw voor jullie? Gerson Voor mij is het kerkgebouw vooral een plaats waar we met elkaar een dienst houden. De ruimte is niet het belangrijkste, maar wel het samenzijn met anderen rondom Gods woord. En daarbij mogen we weten dat God ook in ons midden aanwezig is. De ruimte heeft wel een bepaalde sfeer. Bij ons is de ruimte een aula van een school. Door de aankleding van het podium gaat het een beetje op een kerk lijken: een kruis dat op de muur gevormd wordt d.m.v. panelen, een tafel met een kleed, een liturgisch bloemstuk en een kanselkleed. Marjolein Het kerkgebouw H. Willibrord is belangrijk voor me. Nadat ik een tijdje door ziekte aan huis gekluisterd was, ervoer ik de eerste keer weer naar de kerk als een soort thuiskomen. Ik voel er de aanwezigheid van Christus. Hans De Groene Kerk, waar ik mijn belijdenis gedaan heb en nu mijn werk mag doen, doet mij goed. Ook is de monumentale kerk naar mijn mening het Het volk van God was op reis in de woestijn. Hij reisde mee in zijn huis - de tabernakel -, een soort draagwoning. Een reistempel. Ook de tempel speelt een cruciale rol in het leven van het oude Israël. Ten aanzien van zijn sterven en opstanding wijst Jezus op afbraak en opbouw van een geestelijke tempel: het oude leven afleggen en het nieuwe leven aandoen. Een leven met Hem. mooiste gebouw in de directe omgeving. Op een terp met de begraafplaats en kosterswoning. Als ik zondagmorgen vroeg mijn werk begin denk ik vaak: wat ben ik rijk dat ik dit voor de kerk mag doen. voor het Huis van God Gerson Kuiper Hans Abrahamse Marjolein van der Mespel Uit de zorg voor het gebouw spreekt liefde? Marjolein Ja, ook voor wat er in het gebouw gebeurt. Al te luidruchtige mensen aanspreken, wijzen op stilte voor hen die willen bidden. De liefde die ik daarin kan leggen voor God en zijn gemeenschap ervaar ik als heel waardevol. Ik denk dan aan waar liefde woont daar is God. Liefde is ook een werkwoord. Liefde wordt zichtbaar in het doen, de kracht ontvangen om ondanks meningsverschillen elkaar te aanvaarden en aandacht voor elkaar te hebben. Je doet het voor en met allen. Hans Als gastheer van de kerk ben ik dienstbaar aan de geloofsgemeenschap, dus aandacht voor de kerkbezoekers. Maar dienstbaarheid komt ook terug in het onderhoud van de gebouwen en terreinen van de kerk, de organisatie, de planning. Als kleine werkeenheid van twee man (mijn collega, Peter de Mol, heeft de zorg voor het buitengebeuren ) is er nagenoeg nooit een probleem. In bijzondere gevallen staat het kerkelijk bureau voor ons altijd paraat. Gerson Om de aula van Duinzigt om te vormen tot een geschikte ruimte vergt elke zondag heel wat werk. Met de inzet van een flink aantal mensen lukt dit. Het is een vorm van dienstbetoon aan God en de gemeente. De liefde wordt in praktijk gebracht: ervoor zorgen dat de dienst goed kan verlopen, en dat mensen niet afgeleid worden door allerlei zaken, maar zich op God kunnen richten. Een kerkgebouw als heilige ruimte? Hans Een kerk is een centraal gebouw om hoogte- en dieptepunten van mensen te beleven en te delen. In de wekelijkse diensten en in de vele uitvaart- en trouwdiensten (in 2012 resp. 105 en 12). Gerson Wat mij betreft is niet de ruimte heilig, maar God is heilig. Omdat we in Zijn naam bijeen zijn en samen ons geloof vorm geven, wil God in ons midden zijn. Mensen kunnen geraakt worden door allerlei verschillende elementen van de dienst. Marjolein De kerk heeft ook invloed op de gemoedstoestand van mensen, een plaats om je gedachten even stil te zetten en te bidden. Kerkgebouwen komen en gaan? Marjolein Helaas hebben wij ook last van krimpend kerkbezoek. Dan komt de vraag boven of zeven kerkgebouwen in onze parochie nog wel reëel is. Maar als een kerkgebouw er niet meer is, doet het wel pijn. De hoop is dan gericht op een actieve, zij het kleinere, parochie. Bij een eeuwig Huis van God denk ik aan de hemel. Maar het begin is er al: een levende heilige geloofsgemeenschap. Waar twee in mijn naam vergaderd zijn, daar ben Ik aanwezig, zegt de Heer. Hans Ja, het gebouw is niet voor eeuwig, al staat dit gebouw er al zo n 800 jaar. Maar tot nu toe geeft elk onderhoud weer hoop op continuïteit. Er is een bouwcommissie ingesteld die een zesjarenplan gemaakt heeft voor onderhoud en renovatie. Gerson Oude kerken gaan langer mee dan een menselijk leven. Het mooie van oude kerken is om te bedenken dat er eeuwen geleden mensen waren die daar God zochten en vonden. Wat is jullie droom voor het Huis van God? Marjolein Meer oecumene. Het is bijzonder dat er zoveel vormen van geloven zijn in eenzelfde God. Dat er veel herders mogen zijn met een hart voor elk schaap. Mensen willen gezien worden en daarin de liefde en aandacht van hun herders ervaren. Hans Soms zie je kerken te koop staan. Ik hoop dat dit voor dit gebouw nooit zal gebeuren. Daarom is mijn ideaal: de kerk vol met enthousiaste mensen. Gerson Mijn droom is dat de plaats waar we bij elkaar komen voor een dienst, een plaats is waar mensen God ontmoeten. Daar zit je dan, in je nette pak, omdat er in het gemeentehuis een tentoonstelling zal worden geopend. Over Oud Oegstgeest. Maar die expositie was een voorwendsel, door je zoon bedacht, om je naar de raadszaal te krijgen. Voor de koninklijke onderscheiding van Aad van der Luit. Wie is die man? Aad s leven begon in 1931 op de (Oude) Rijnzichtweg. Zijn vader Jacob was privé-chauffeur bij notabelen van destijds en werkte later bijna 40 jaar als gemeentebode in Oegstgeest. Aad s jonge jaren speelden zich af in de dienstwoning in het Wilhelminapark met een paradijselijke tuin. Eigenlijk wel passend als je Adam heet, zoals hij. Het gezin ging zondags naar de Nederlands Hervormde kerk, de orthodoxe richting. Op zijn zestiende jaar ging Aad werken. In zijn diensttijd werd hij marinier. Hij kreeg verkering met Ankie Bisschops uit Sassenheim. Zij was niet alleen heel mooi en lief maar vooral Rooms-Katholiek. Dat gaf problemen, niet tussen hen beiden maar des te meer daarbuiten in hun families. Ze trouwden toch, kregen vier kinderen en leefden lang en gelukkig in Oegstgeest. Aad werkte 30 jaar als vertegenwoordiger bij het latere Unilever. In 1988 ging hij met pensioen. MENSen uit het dorp In gesprek met Aad van der Luit Daar zit je dan, nog boordevol energie. In de huizen van zijn kinderen ging hij aan het klusdoor Sarie van der Ploeg sen, maar hij zocht en vond ook ander werk. Zo gaat hij tot op heden bij 30 gepensioneerden van Unilever ieder jaar op bezoek. Met een mooi geschenk voor hun verjaardag, maar vooral met een luisterend oor. In Oegstgeest zullen vele ouderen Aad van der Luit kennen als chauffeur van de Dorpsbus van Radius. Elke week op een vaste dag bracht hij met heel veel plezier senioren naar hun gewenste bestemming in en buiten Oegstgeest. Het contact met en de verhalen van hen, daar genoot hij van. Dat werk doet hij al 22 jaar, maar nu al enkele maanden niet door een ongeval met zijn fiets. Hij brak zijn heup en is nu aan het herstellen. Popelend om weer te kunnen beginnen, maar ja, eerst moet die stok weg. Na bijna 70 jaar zijn Aad en zijn Ankie verhuisd naar Poelgeest, naar een mooi appartement dat veel ruimte, rust en comfort biedt. Maar helaas, helaas, geen enkele winkel in de wijk. Vanaf het begin van hun komst daar in 2000 werd hij een trouwe bezorger van ons in een deel van zijn wijk. En verder, omdat dit er ook nog wel bij kon, rammelt hij al een aantal jaren bij 100 adressen in zijn buurt met de Simavi-collectebus. Tja, zoveel werk als vrijwilliger blijft niet onopgemerkt. En daar zit je dan, met je onderscheiding. Van harte gefeliciteerd!

4 6 Nr. 5 - Juni 2013 Nr. 5 - Juni ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE H. AUGUSTINUS, PAROC HIEKERN H. WILLIBRORD Overleden In de afgelopen periode zijn overleden en vanuit de Willibrord uitgevaren: Coby Koelman-Griffioen, 72 jaar Miep van Dijk-den Dubbelden, 86 jaar Hans van der Maat, 73 jaar oud Theodoor Offenberg, 84 jaar Ans Dunselman-Captein, 73 jaar Bella Hageman-Tromp, 88 jaar Jan Nauta, 90 jaar oud Mogen al onze overledenen de vrede, vreugde en toekomst vinden in de wereld van God! Gedoopt Jasmijn Vudalie, dochter van Uluc Vudalie en Anna van Beuningen. Dat zij mag opgroeien tot een vrijmoedig christen. Activiteiten Terugblik 28 april Die zondag was er de feestelijke gezinsviering De kroon op het werk. Na de dienst vierden we mijn 60 e verjaardag met koffie en taart. Hartelijk dank voor alle bemoedigende kaarten, wensen en geschenken. Bovendien meldde zich één koster aan. Els Goddijn is zich op haar taak aan het voorbereiden. Wie volgt! Brieven voor Amnesty Pastor Peter van Beurden Maandag 3 juni van uur in de pastorie van de Willibrord. Vieringen En de kleur is weer groen Na het feest van Pinksteren schieten we weer in die schier oneindige serie van zondagen door het jaar. Na kerst hebben we er al enkele versnoept, zodat we na Sacramentszondag al de tiende zondag door het jaar beleven. Een op het oog wat kabbelende tijd met her en der een opwekkend heiligenfeest of Mariagebeuren. De kleur van deze liturgische periode is groen. En misschien kunnen we daar een wezenlijke betekenis voor deze Vormsel 9 juni Zondag 9 juni ontvangt een groep van 20 jongeren uit Katwijk en Oegstgeest het sacrament van het vormsel. Daarmee be-amen zij de gelovige weg die hun ouders met hen zijn ingeslagen. periode aan aflezen. Groen is de kleur van groei en leven. Het wijst op onze eigen groei als gelovige en als gemeenschap. Denken we aan klimop, dan is het ook de kleur van hechten. Hoe het geloof hecht aan het leven van alledag, ons steeds maar weer inspireert en de weg wijst. Groen is ook de kleur van de duurzaamheid. De zondagen door het jaar werken aan de duurzaamheid van ons geloven. Implantatie en worteling van Gods liefde in heel ons doen en laten. Eigenlijk ben je daar een heel leven mee in de weer. Zijn die 33 zondagen door het jaar vaak voorbij voor je het weet. En zitten er dan vijgen aan de boom? Sacramentszondag 2 juni In het kader van het Jaar van het Geloof is landelijk het initiatief genomen om op Sacramentsdag in zoveel mogelijk kerken aanbidding te houden. Daarmee wordt een oude traditie aanbevolen die her en der nog actueel is: samenkomst, bezinning en meditatie rondom de uitstelling van het Sacrament, een geconsacreerde hostie in de monstrans, als tastbaar beeld van Christus aanwezigheid in ons midden. Stilte is een kenmerk, maar ook gezang, gebed en zegening. De Schola zal de bijeenkomst muzikaal opluisteren en pastor Michel Hagen zal voorgaan. Aanvang uur in de Willibrord. Een intense periode van voorbereiding is eraan vooraf gegaan. Ook sluit een viertal volwassenen zich aan om zich te laten vormen. Vormheer is pastor Bosman en de viering begint om uur in de Willibrordkerk. Het Vormsel Christus beloofde zijn leerlingen de komst van de Heilige Geest waardoor hij hen altijd zou kunnen bijstaan. Datzelfde doet de kerk rondom Pinksteren. De bisschop, als opvolger van de apostelen, dient het vormsel toe door zijn hand over jou als vormeling uit te strekken en met chrisma een kruis op het voorhoofd te maken. Daardoor wordt de kracht van de Heilige Geest doorgegeven. De Heilige Geest komt in je, bezielt je, helpt je om een goed mens te worden en je talenten voor de wereld in te zetten. Aan jouw manier van leven kunnen mensen merken dat je door de Heilige Geest bezield bent. Drive Jean-Paul Bonnet vertelt dat het heel belangrijk is om jonge mensen te laten merken dat je vreugde aan het geloof kunt beleven en dat je er hoop uit kunt halen. Het loflied op de liefde (1 Korinthiërs 13) zou de leidraad van je leven moeten zijn. Het is zijn ervaring dat nieuwe groepen het de eerste keer doodeng vinden als ze bij elkaar Eerste communicantjes komen. Ze zijn bang dat ze richtlijnen krijgen, in de trant van Geloven doe je zus en zo. Zodra ze merken dat de vormselgroep Oegstgeest geen dogmatische aanpak heeft, valt hun angst weg. Ze mogen, nee, de kinderen moeten een eigen mening ontwikkelen. Ook over andere tradities. Wij lopen een stukje mee op het pad van hun geloofsontwikkeling. Maar de vormelingen maken hun eigen keuzes. Werkwijze Er is gewerkt met het missionaire vormselproject In Vuur en Vlam. Dat is een werkboek waarin uitleg en opdrachten elkaar goed in evenwicht houden. Met een begeleiderboek - didactische suggesties en achtergrondinformatie. De vormelingen hebben voor zichzelf een Vormselbrief gemaakt. Door informatie en samen-doen-opdrachten worden hun ouders bij de voorbereidingsperiode betrokken. Begeleidingsgroep De begeleidingsgroep: Jean-Paul Bonnet, Annelie Bonnet, Leo Hogervorst, Balth Schröder, Piet Hagenaars Aaltje Knoop Zondag 7 april deden 17 kinderen uit groep 4 hun eerste Heilige Communie. Voor iedereen een feestelijke gebeurtenis. Broedtijd De natuur loopt dit jaar drie weken achter. En daar hebben we van kunnen genieten. Een koud vertraagd voorjaar zorgde ervoor dat we voor het eerst weer sinds jaren zoveel bloemen en bomen tegelijk in bloei konden zien en ook zo lang. Maar goed, intussen zijn de bloesems uitgevallen, de vruchtvorming zet in. Tijd van geduld en afwachten, van zon, water en warmte, tot er weer appels en peren aan de bomen hangen. Het voorjaar kentert naar zomer. Ik merk het weer goed. Als Pasen en Pinksteren voorbij zijn, valt er meer stilte. Soms al een avond vrij. Heb ik iets verkeerd gepland? Deze weken overvalt me steeds iets traags. Het wil maar niet opschieten. Alsof er iets in mezelf hersteld moet worden. Voorjaarsmoeheid van de pastor? Weer afgepeigerd na een druk werkjaar. In het verleden werd ik dan vaak moe van mezelf. Tot ik ontdekte dat niet alleen vogels een broedtijd kennen, maar wij mensen ook. De maanden mei en juni zijn de broedmaanden in het kerkenwerk. Allerlei eieren en ideeën worden uitgewerkt voor het volgende werkjaar. Het is de kunst om die eieren warm te houden, enthousiast te blijven. Want reacties kunnen het broedsel aardig bekoelen en afblussen, ja soms het leven eruit halen. Dan komt het ei niet uit. R.K. Parochie H. Augustinus - Parochiekern H. Willibrord Rhijngeesterstraatweg 35, 2341 BR Oegstgeest tel.: , Pastoraal team: pastoor: M.P.J. Hagen, tel , kapelaan: S.A. Kuik, tel , diaken: A.M. van Aarle, tel , pastoraal werkers: P.W.G. van Beurden, com, tel Gastvrouwen op de pastorie: ma t/m vr uur. Bankrekeningen: misintenties: , kerkbijdrage: en , diaconie: Gun jezelf een broedtijd, aanvaard dat er soms weinig uit je handen komt, maar weet dat de eieren en ideeën vol leven zijn! Laat ze worden en gedijen, houd ze warm! Dat zal prachtige kuikens opleveren. Zalige broedtijd! Pastor Peter van Beurden

5 8 Nr. 5 - Juni 2013 Nr. 5 - Juni PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST Maand van de kerkmuziek Met een orgeldienst op 2 juni, de presentatie van het nieuwe liedboek op 9 juni, een cantatedienst op 23 juni en een Choral Evensong op 30 juni wordt juni een kerkmuzikale maand! Zie ook pagina 16. Twee jaar geleden heeft Arjan de Vos, organist van de Regenboogkerk, het initiatief tot de zgn. orgeldiensten genomen. Bij een orgeldienst gaat het om de inspirerende en ook verkondigende rol die muziek kan spelen. Ook kunnen op deze manier composities aan bod komen die een eigen aandachtsveld met zich meebrengen. Het orgel in de Regenboogkerk maakt dat de orgeldiensten in de zomerse periode gehouden moeten worden; dan is het instrument het meest stabiel. Op 2 juni zal het koraal Allein Gott in der Höh sei Ehr in de fraaie bewerking van J.S. Bach (BWV 676) deel van de verkondiging zijn. We kennen tekst en melodie als gezang 254 in het Liedboek voor de kerken. Onze kerkmusici zullen ons op zondagmiddag 9 juni wegwijs maken in het nieuwe liedboek. Het boek is dan in de kerk aanwezig. We zullen ruimschoots in het boek bladeren, zodat we PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST Kerkenraad: Voorzitter: C. de Visser, Wilgenlaan XA Rijnsburg, tel Scriba: mw. M. van Doorninck-Kruzinga, tel , corr. adres: Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest Bank Diaconie en Zending: ING Kerkradio: C. van Rossem, tel Bank PGO: ING , t.n.v. Protestantse Gemeente Oegstgeest ons een goed beeld kunnen vormen van het veelzijdig aanbod en de opbouw van het boek. We sluiten af met een korte gezongen vesper en er wordt momenteel gewerkt om aansluitend een eenvoudige maaltijd te houden. Informatie bij de kerkmusici. Bladeren in het nieuwe liedboek begint om uur, in de Regenboogkerk. Op zondag 23 juni houden we in de Groene Kerk een cantatedienst. Centraal staat de cantate Wer nur den lieben Gott lässt walten van Felix Mendelssohn Bartholdy. Het is een gezamenlijk project van de Regenboog- en Willibrordcantorij o.l.v. Hans de Jong. Het lied is ons vertrouwd geworden als gezang 429 in het Liedboek voor de kerken, en zal in het nieuwe liedboek in een nieuwe bewerking worden opgenomen (zie onze website: nl, tab het nieuwe liedboek. Zie ook pag.16). Met een Choral Evensong op zondag 30 juni, gezongen door Cappella pro Cantibus, zetten we de traditie van deze bijzondere vorm van vieren in de Groene Kerk voort. We kijken er naar uit! GEMEENTECENTRUM Ds. Kees G. Zwart Kerkelijk Bureau: Reserveringen van zalen in de Groene Kerk, Willibrords Erf, Regen boogkerk en Gemeentecentrum, administratie Begraafplaats. Maan-, dins-, donder- en vrijdag van u. Woensdag van u. Op dinsdagavond van u. op afspraak. Tel.: Fax : Reserveringen Gemeentecentrum na 14 uur, beheerder tel Het kleine deel en het grote geheel Een kleine grondhommel zoekt in mijn tuin naar een plek voor een nest. Hij vindt het niet, zijn koningin is dood. Een oude imker in Zwitserland ziet hoe zijn bijenkolonie is aangetast door bacteriën, hij moet ze doden. De eigenaar van een amandelboomgaard in Californië met miljoenenomzet glimlacht wanneer hij bijengezoem hoort: That s the sound of money. Geld stinkt niet, zei een Romeins keizer. De microkosmos is een godsgeschenk waardoor wij het leven kregen, de macroproductie een gevaar voor de toekomst van al wat leeft. Laten wij behoeden wat klein en kwetsbaar is en eerbied hebben voor de samenhang tussen het kleine leven dat het grote mogelijk maakt. Ronald da Costa De tekst is geïnspireerd door de ontnuchterende docufilm More than Honey. PESTEN: DKWA-dienst 2 juni Groene Kerk Was jij erbij, vorig jaar toen de musical Joseph and the amazing technicolor dreamcoat werd uitgevoerd in Oegstgeest? Dan wil je er vast bij zijn als één of twee liederen uit die musical gezongen worden (ja, Margreet Osinga en haar Marcel!) in de eerste DKWA-dienst (Dan Komen We Allemaal) in de Groene Kerk. Een korte dienst met vooral in het eerste deel participatie van de kinderen. Als Ledenadministratie PGO op dinsdag en woensdag van uur in zaal V-4 van het Gemeentecentrum, tel.: , e- mail: KERKGEBOUWEN: Groene- of Willibrordkerk: Haarlemmerstraatweg 6, tel , Regenboogkerk: Mauritslaan 12, tel , Gemeentecentrum: Lijtweg 9 de kinderen naar de kindernevendienst vertrekken, gaan de predikant en een deskundige dieper op het thema pesten in. Er is ruimte voor interactie en daarna, onder de koffie, kunnen we nog dieper op dingen ingaan. We zien u graag ALLEMAAL op 2 juni om uur. Voorganger: ds. Aart Verburg. Doop van Bibi Diepenhorst en Lisa Offenberg Op zondag 9 juni hopen we in de Regenboogkerk een doopdienst te houden waarin beide meisjes het teken van de doop zullen ontvangen. Met de ouders hebben we al diepgaand over de betekenis van de doop gesproken. Dankbaar voor het wonder (!) van het leven en in het besef dat leven ook vooral samen-leven is en dat je daarvoor moet leren wat echt belangrijk en waardevol is, zullen we de invulling van de dienst nog verder uitwerken. De meisjes en hun ouders komen naar de gemeente toe op 9 juni. Komt u om hen heen staan? PASTORALE SECTIES SECTIE OOST Predikant: ds. R.E. da Costa Oranjelaan 18, 2341 CD Oegstgeest, tel.: Vrije dag: vrijdag Contactpersoon: Elly Varkevisser, tel.: Ds. Aart Verburg Nieuwe voorzitter Kerkenraad PGO Vanaf 1 juni neemt Cees de Visser het voorzitterschap van de kerkenraad van mij over. Ik ben steeds interim-voorzitter gebleven, omdat in principe predikanten geen voorzitter van de kerkenraad zijn. In september ik was een jaar in dienst als predikant in Oegstgeest - was ik assessor (vicevoorzitter) van de kerkenraad geworden. Omdat er niemand beschikbaar was om het voorzitterschap van Jan Kra- SECTIE NOORD Predikant: ds. K.G. Zwart Wijttenbachweg 51, 2341 VX Oegstgeest, tel.: Vrije dag: maandag Contactpersoon: Marleen van Waveren, tel.: ijenbrink over te nemen, viel mij de eer te beurt. Bijna twee jaar mocht ik leiding geven aan de vergaderingen van het moderamen en de kerkenraad. Intensief samenwerken, een goede sfeer bewaren, de zaken serieus aanpakken, wisseling van de wacht in het College van Kerkrentmeesters, mensen bij functies zoeken er is veel tijd in gaan zitten, maar ik heb er ook veel mensen veel beter door leren kennen. Dat beschouw ik als winst voor mijn werk als predikant en ik heb het gevoel dat er veel energie loskomt in en voor ons gemeente-zijn. Ik wens Cees evenveel (of meer) plezier in zijn periode als voorzitter en ben blij dat ik niet meer de hele vergadering op het puntje van mijn stoel hoef te zitten. Collega Zwart wordt per 1 juni assessor. Ds. Aart Verburg Een nieuw liedboek is in gebruik! Op 25 mei wordt het nieuwe liedboek gepresenteerd. De titel spreekt voor zich: Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. In besteden we er ruim aandacht aan. Meer informatie is op onze website te vinden. Verheugend nieuws: de kerkenraad van de PGO heeft in zijn vergadering van 2 mei besloten het nieuwe liedboek voor onze erediensten in gebruik te nemen. Zondagmiddag 9 juni houden we een SECTIE WEST Predikant: ds. A. Verburg, Boerhaavelaan 18, 2334 EP Leiden, tel.: Vrije dag: vrijdag Contactpersoon: vacature Bladeren in het nieuwe liedboek -middag, waarmee we het liedboek officieel in onze gemeente in gebruik nemen. Vanaf zondag 16 juni zal tijdens de erediensten het Liedboek voor de kerken (1973) in de kast blijven en Liedboek (2013) worden gebruikt. Onze kerk kent niet het principe van een officieel verplicht te gebruiken liedboek. De synode biedt de plaatselijke gemeenten daarom ook dit nieuwe liedboek van harte ter beproeving aan. De kerkenraad voegt zich graag naar advies. Verder heeft de Taakgroep Eredienst & Kerkmuziek de kerkenraad geadviseerd om de voorgangers en kerkmusici te vragen gemeenteleden met het nieuwe liedboek vertrouwd te maken, bijvoorbeeld door voor de gewone erediensten bekende liederen te kiezen of door het houden van speciale lieddiensten. Ook dit advies heeft de kerkenraad omarmd. In beide kerkgebouwen zal vanaf zondag 16 juni het nieuwe liedboek in voldoende aantallen beschikbaar zijn. Een eigen exemplaar kan ieder zelf aanschaffen via de plaatselijke boekhandel. Op is een overzicht te vinden. Het magazine Ik zing (in beide kerken te verkrijgen) geeft een overzicht. Zie ook pag. 8 en 14. Ds. Kees G. Zwart De koster gaat trouwen Hans Abrahamse, koster van de Groene Kerk, en Mieke Houthuijsen hopen op 20 juni in het huwelijk te treden. Om uur zullen ze om een zegen vragen over hun belofte van trouw aan elkaar in een dienst in de Groene Kerk, waarin ik mag voorgaan. We wensen hen namens de gemeente alvast een prachtige dag en alle goeds op hun verdere weg, samen en met wie hen lief en dierbaar zijn. Ds. Aart Verburg

6 10 Nr. 5 - Juni 2013 Nr. 5 - Juni PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST Mevrouw Aaffien (Fiep) Burger-Poelstra. De foto die op haar kist stond, was genomen toen ze 89 jaar werd (augustus 2012). Ze stond aan het stuurwiel van een jacht op de Kagerplas. Na het overlijden van haar man (vliegenier) in 2001 is Fiep Burger verhuisd van De Kaag naar de Queridolaan in Oegstgeest. Toen zij zwakker werd, verhuisde ze in januari dit jaar nog naar Schouwenhoven in Leiden. Daar heeft ze zich bewust voorbereid op haar overlijden en is ze op 14 maart, moe van een verzadigd leven, ingeslapen. Op vrijdag 22 maart hebben we haar begraven in Bilthoven. In de Groene Kerk hadden we afscheid genomen met een meditatie over o.a. een kindergebedje en met een lied van haar dochter (zangeres). Marie Kemperman-Kroonenburg die op 16 april overleden is in de leeftijd van 81 jaar. Afkomstig uit Hoorn kwam ze in 1953 in Oegstgeest wonen. In 1964 deed ze met haar man belijdenis en werden de drie kinderen gedoopt in de Pauluskerk. De problemen die ze ervaren had voor en na de Tweede Wereldoorlog eisten in haar latere leven een hoge tol, vooral in het contact met gezinsleden. Na de echtscheiding woonde ze bij haar dochter Elleke aan de Narcissenlaan. Vanwege Alzheimer leefde ze de laatste jaren erg teruggetrokken. Op dinsdag 23 april is mevrouw Kemperman na een afscheidsdienst in de Groene Kerk o.l.v. ds. Verburg in besloten kring begraven. We wensen Elleke het vertrouwen en de mogelijkheden toe die ze nodig heeft om haar leven in de nieuwe omstandigheden vorm te geven. COLLECTEN teksten van Wilco van der Plas en Bert Osinga 2 juni: Werelddiaconaat, Nicaragua Mijn lijf, mijn leven Meer dan de helft van de bevolking in Nicaragua is straatarm. Veel mannen laten hun gezin in de steek door werkloosheid en alcoholproblemen. Veel vrouwen zien prostitutie als enige uitweg om nog wat geld te verdienen voor hun gezin. Ook zijn steeds meer kinderen het slachtoffer van seksueel misbruik. Dat veroorzaakt een uitzichtloze situatie. De organisatie Tesis helpt de vrouwen in de prostitutie om het leven op straat achter zich te Wij gedenken laten en een opleiding te kunnen volgen. Ook beschermt Tesis kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld. 9 juni: Stichting Vrolijkheid Een netwerk van kunstenaars, theatermakers en musici brengen vrolijkheid bij kinderen in asielzoekerscentra en laten hen plezier maken bij de vele activiteiten waarin het kind centraal staat. 16 juni: Nes Ammim Antisemitisme en moslimhaat maken contacten tussen mensen met verschillende religies moeilijker. Het Centrum voor Ontmoeting en Gesprek in Nes Femmie Janse van Mantgem-Remmelts Boven de sterren, daar zal het eens lichten; daar wordt een hopend verlangen voldaan. Dat was één van de liederen die ze had uitgezocht voor de afscheidsdienst. Ze overleed op zondag 28 april in Hofwijck, 94 jaar oud. Er spreekt vertrouwen uit de liedkeuze, maar overgave bleef een grote stap. Ze was een sterke vrouw. Haar moeder overleed toen zij 14 jaar was. Zij kreeg een belangrijke rol in het leven van haar twee jongere zusjes en broertje. Ze werd overtuigd diacones. Van haar huis aan de Prins Bernardlaan verhuisde ze eind 2010 naar Hofwijck. Op 6 mei is ze begraven na een dienst in de Groene Kerk o.l.v. ds. Verburg. Haar familie en haar bezoekers missen haar, maar bewaren veel goede herinneringen. Willem Jarig Kooy. In de dankdienst voor zijn leven zongen we veel liederen uit het repertoire dat hem en zijn vrouw An zo dierbaar was. Op Hemelvaartsdag overleed Wim in de leeftijd van 85 jaar in Van Wijckerslooth. Jarenlang was hij daar organist, evenals in Hofwijck en in het Zendingshuis. Hij was jarenlang penningmeester van de Gereformeerde Kerk in Oegstgeest en kende veel predikanten. Zijn beroep was boekhouder bij het Zendingsbureau. Dat zijn binnenkant niet makkelijk toegankelijk was, wisten vooral zijn kinderen. Zijn leven was niet makkelijk omdat hij al jong zorgtaken kreeg thuis. Later waren er zorgen om de gezondheid van zijn vrouw. Donderdag 16 mei hebben we Wim Kooy begraven bij de Groene Kerk. Ons gebed en meeleven blijven voor An en voor wie hem missen. Ds. Aart Verburg Ammim, Israel, wil een ontmoetingsplaats zijn voor joden, moslims en christenen. 23 juni: Kleuterschool Vesces, Hongarije Al vaker hebben we voor dit project gecollecteerd. Deze kleuterschool is gebouwd en wordt onderhouden mede door onze bijdrage. 30 juni: Diaconale vakantieweken Mensen die niet meer alleen op vakantie kunnen, vooral ouderen en mensen die enige zorg of begeleiding nodig hebben, kunnen even op vakantie. Al bijna vijftig jaar genieten velen van deze vakanties met aandacht. ACTIVITEITEN PGO 2 juni Regenboogkerk: orgeldienst met Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 676), orgel: Arjan de Vos 3 juni doopouders, bij Willem-Jan Bouwman en Kitty van Kapel 4 juni Werkgroep Gastvoorgangers 6 juni Willibrords Erf: Koffiekamer, gesprek o.l.v. ds. Kees G. Zwart 6 juni kerkenraadsvergadering, RBK 9 juni Regenboogkerk: Bladeren in het nieuwe liedboek o.l.v. Arjan de Vos, Pauline Verkerk en Hans de Jong - het nieuwe liedboek in gebruik! 11 juni bijbelkring Regenboog, RBK, Michal 11 juni Werkgroep Veertigdagentijd 11 juni Gem. centrum: film Submarine 13 juni Taakgroep Pastoraat 14 juni koffieochtend RBK, Kerk en Staat, o.a. het Wilhelmus 18 juni Taakgroep Eredienst & Kerkmuziek 20 juni Pastoraal Beraad Noord 23 juni Groene Kerk: cantatedienst met Wer nur den lieben Gott lässt walten (Felix Mendelssohn Bartholdy) m.m.v. beide cantorijen o.l.v. Hans de Jong 30 juni Regenboogkerk: afscheid 12-jarigen van de kindernevendienst 30 juni Groene Kerk: Choral Evensong m.m.v. Cappella pro Cantibus 4 juli Willibrords Erf: Koffiekamer, gesprek o.l.v. ds. Kees G. Zwart Afwezig Van 3 t/m 5 juni is ds. Kees G. Zwart afwezig vanwege een cursus op het seminarium. Van 17 juni t/m 7 juli heeft ds. Ronald da Costa vakantie. Van 21 juni t/m 19 juli heeft ds. Aart Verburg vakantie. De predikanten nemen voor elkaar waar. Uit de Vereniging Gezamenlijke diensten in de zomerperiode We naderen weer het zomerseizoen en dat is de tijd waarin wij onze diensten organiseren samen met de DoRe- Gemeente Leiden. Kijkt u goed op de pagina Diensten en vieringen waar de diensten van de Vereniging worden gehouden. De diensten in de Lokhorstkerk beginnen steeds om uur. Die in het Gemeentecentrum zoals gebruikelijk om uur. Nu al wil ik u wijzen op de dienst van 25 augustus. Dat lijkt nog een heel eind weg, maar deze dienst wordt een bijzondere. Het is de laatste dienst in de reeks gezamenlijke diensten in de Lokhorstkerk en zal in het teken staan van de Provinciale Dag van de Provinciale VVP Zuid-Holland. Leden vanuit heel Zuid-Holland zijn dan uitgenodigd om bijeen te komen in Leiden. De dienst zal worden geleid door ds. Marjan Driessen. Met elkaar zullen we koffie drinken en de lunch gebruiken in deze kerk. Maar daarnaast zullen we een bezoek brengen aan de Leidse Sterrenwacht. Prof. dr. Habing is gevraagd een korte lezing te houden. Het ziet er naar uit, dat hij daarin toezegt. Terug in de Lokhorstkerk wordt er waarschijnlijk nog iets verteld over de geschiedenis van deze kerk. Op dinsdag 23 april heeft mw. Mies Snieder-ter Beek op 93-jarige leeftijd het gespreksleiderschap van de vrouwengespreksgroep neergelegd. Vierendertig jaar geleden, toen zij nog voorzitter van de Vereniging was, nam VRIJZINNIGE PROTESTANTEN zij deze taak voorlopig op zich. Dat voorlopig heeft dus een mensenleven geduurd en dat tot meer dan volle tevredenheid van alle deelnemers aan de vrouwengespreksgroep. De aanwezigen op 23 april hebben herinneringen opgehaald aan deze lange periode. Naast herinneringen aan discussies werd er ook stil gestaan bij al die mensen, die aan de vrouwengespreksgroep hebben deelgenomen en die ons inmiddels zijn ontvallen. Ook werden herinneringen opgehaald aan de diverse locaties, waar de vrouwengespreksgroep in al die tijd haar activiteiten heeft georganiseerd. Al met al werd het een bijzonder gezellige bijeenkomst, waarbij Mies Snieder ook nog in de bloemetjes werd gezet. Dat de Vereniging nog altijd vitaal is mocht blijken uit het feit, dat de gespreksgroep (en dan niet meer als vrouwengespreksgroep) door zal gaan, maar nu onder leiding van mw. Tineke de Boer. En dat brengt mij op het laatste onderwerp van deze column. De winterwerkcommissie is al weer volop bezig een winterprogramma samen te stellen voor het komende seizoen. Dus ook de komende winter kunt u bij de VVP terecht voor diverse lezingen en kringen. De column in de volgende zal gevuld worden door dhr. Harm Bosscher. Ik wens u dus vanaf deze plaats nu al een goede zomerperiode toe. Laten we hopen, dat we mooi weer zullen hebben, met veel zon en weinig, maar toch voldoende regen. Gé Eegdeman Gemeentecentrum zondags uur, Lijtweg 9, tel Predikant: ds. M. Driessen, Lammenschansweg 51, 2313 DJ Leiden, tel Secretaris: vacature Voorzitter: G. Eegdeman, Laan van Arenstein 23 Oegstgeest, tel:

7 12 Nr. 5 - Juni 2013 Nr. 5 - Juni NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK Nederlands G ereformeerde TiC-naar-Roemenië-journaal Bruikleen KerkGEREFORMEERDE KERK VRIJGEMAAKT Nederlands G ereformeerde Kerk FILMavond Submarine Het Oranjediner met 51 gasten was een succes! Het was hard werken, maar bracht een flink bedrag op voor onze diaconale jongerenreis in juli. Op de koek-en-zopiestand op de vijf mei markt werd de kas ook met een mooi bedrag aangevuld. Maar er is nog ongeveer sponsorgeld nodig! Gelukkig volgen er nog een paar acties: Zaterdag 1 juni Open tuinen (fiets-) route. We zullen in Rijpwetering met o.a. koffie en koek staan in de prachtige tuin van de fam. Beekhuis aan de Koppoellaan 1. We hopen op mooi weer en een flink aantal bezoekers. Voor info zie: ww.zesgroenehartdorpen.nl 8 juni: Veiling, Voice en Restaurant Iedereen is van in Duinzigt Uit de gemeente Op maandag 22 april werd bij Mark en Tikva van Ommen een gezonde zoon geboren, Levi Pieter. Ze schrijven op hun geboortekaartje dat ze de handjes van hun zoon in Gods handen willen neerleggen, zodat hij ze later zelf leert vouwen. We feliciteren hen, en zusje Rebecca, van harte en wensen hen Gods zegen toe. Nel Mandema-Wynia ontving op 26 april tot haar verrassing een koninklijke onderscheiding. Zeer vele jaren (33) van vrijwilligerswerk bij Rivierduinen, en daarnaast jaren van bestuurswerk in welkom om te bieden op kunstwerken, voorwerpen, diensten en activiteiten. Terwijl u geniet van mooie en leuke optredens van gemeenteleden kunt u ondertussen wat lekkers eten. Of misschien hebt u een voorwerp of dienst in de aanbieding voor de veiling? Een workshop schilderen, een muziekles of bijvoorbeeld een etentje? Voor informatie en vragen kunt u terecht bij Herm Edelman, tel , Namens TiC-Roemenië, Aly Boogaard diverse maatschappelijke, politieke en kerkelijke organisaties werden hiermee beloond. Karin Visser en Johan Slobbe hopen op 27 juni te trouwen. Een zegen wordt gevraagd in een dienst (19.00 uur) in het gebouw van de protestantse gemeente Warmond, Herenweg 82, waarin ds. C. Wesdorp zal voorgaan. Eduard en Marian Klapwijk hopen op 5 juli te trouwen. In de dienst in de Lokhorstkerk te Leiden (19.45 uur) gaat ds. P. Strating voor. Namens de sectie- en jeugdouderlingen, Alice Siepelinga Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest e.o. Samenkomsten: Voorzitter kerkenraad: Hester Tjalma - Duinzigtcollege, Wijtenbachweg 23 den Oudsten, tel Predikant: vacant Scriba: Jan Wesseling, tel Leven uit de hand van God is prachtig. Het herinnert me er aan dat het leven van Hem is. In al zijn facetten van Hem. Het geeft mij rust om zo te mogen leven. Maar om nu te zeggen dat we daarom alles in deze wereld in bruikleen hebben? Het klinkt vreemd: is mijn huis dan niet mijn huis, mijn auto dan niet mijn auto? Dat druist in tegen onze ervaring: we werken er hard voor en we bepalen zelf wat we met ons geld doen! Dat mijn kind niet op dezelfde manier mijn kind is als mijn huis, dat snap ik nog wel. Een kind moet komen tot zelfstandigheid, je zou kunnen zeggen dat het allereerst van zichzelf is en dat je je als opvoeder erop moet richten dat je kind zichzelf leert bezitten. Maar een huis kan zichzelf niet bezitten net zo min als een ander ding zonder ziel. Daarom zijn ze dan ook van mij. Punt. Toch is het vanuit bijbels perspectief waar dat ook de dingen niet van mij zijn. Paulus zegt het in zijn eerste brief aan de Korintiërs: wat heb je dat je niet gekregen hebt? Dan gaat het over mensen die pochen op wat ze hebben (bereikt), maar vergeten zijn dat ze een Gever hebben. Ook al zijn de dingen van jou, je wordt aangesproken op het feit dat je ze gekregen hebt van je Gever God. Daarbij, God is Iemand die op een goed moment aan ons vragen zal hoe we hebben geleefd, wat we hebben gedaan op en met de schepping die Hij Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Oegstgeest Erediensten: Rehobothkerk, Lijtweg 1 Predikant: ds. R.R. Roth, H. Haasseplantsoen 12, 2343 KR Oegstgeest, tel.: , ons in handen gegeven heeft. Krijgen en ontvangen heeft in de bijbel steeds de betekenis van krijgen van God en dat gaat nooit over in een volstrekt eigendom. Je zult een keer rekenschap moeten afleggen van wat je met je bezit hebt gedaan. Ik vind dat niet zo n probleem, zoals ik hier boven al schreef. Het heeft ook de waarde van garanties: als er wat is met alles wat je krijgt, is er een soort blijvende service van Gods kant. Zijn er moeilijkheden op wat voor manier dan ook, dan zal God niet degene zijn die zegt: ik heb het jou gegeven, nu moet je het ook zelf maar uitzoeken. Het is eigenlijk altijd zoals van het slot van het evangelie van Matteüs. Jezus geeft zijn leerlingen daar een grote verantwoordelijkheid (maakt alle volken tot mijn leerlingen), maar laat hen niet los (ik ben met jullie alle dagen van de wereld). Niemand is van nature een goede opvoeder, niemand gaat vanzelf goed om met het milieu, er zijn genoeg mensen die veel kapitaal krijgen en er toch niet alleen maar goede dingen mee doen. Om maar wat te noemen. Gelukkig is er een God die ziet dat wij met alles wat we krijgen hulp nodig hebben om er de goede dingen mee te gaan doen. Hij is er voor om die hulp te bieden. Scriba: Margaret Jansen Ds. Robert Roth Oliver Tate (15) is een hoogbegaafde puber vol fantasie. Hij is een buitenbeentje: leest voor zijn plezier een woordenboek en spreekt over Kant en Nietsche. Bovendien lijdt hij aan het wankele huwelijk van zijn ouders. Met zijn klasgenote, de wonderlijke Jordana, ontdekt hij de liefde en de harde werkelijkheid. Een verrassend debuut van scenarioschrijver en regisseur Richard Ayoade, in Engeland bekend als maker van videoclips. Fraai camerawerk met veel ontroerende en hilarische scenes. Nagesprek o.l.v. Ronald da Costa. Datum/tijd: dinsdag 11 juni uur Locatie: Gemeentecentrum, Kosten: 5,00 (incl. koffie/ thee) Kaarten en postzegels voor de zending Ik wil iedereen weer eens herinneren aan de kaarten en postzegels voor de zending. Zij leveren landelijk een behoorlijk bedrag op. En het is een kleine moeite om mee te helpen dit bedrag jaarlijks bij elkaar te brengen. Wat er gevraagd wordt: postzegels van alle landen; alle ansicht- en prentbriefkaarten met en zonder zegel (zegels er niet afknippen); vooral hele oude kaarten zijn welkom, met of zonder album; dubbele kaarten, o.a. van Anton Pieck, Jo Spier, Rie Kramer, Rien Poortvliet, UNICEF (a.u.b. het dubbele deel er niet afknippen, want dan verliezen zij hun waarde), kaarten met hartje, Voor het Kind, kerken, molens, dorpsgezichten en geboortekaartjes. In de recreatiezaal van het bejaardencentrum Hofwijck en de serviceflat Haeswijck (alleen voor bewoners) staan dozen van de zending, die regelmatig door mij geleegd worden. Hier kunt u uw kaarten en postzegels in kwijt. Ook bij de onderstaande adressen kunt u nog steeds uw spullen afleveren: Mw. v.d. Schee, Queridolaan 59, Mw. van der Laan, Lavendelhof 3, Mw. Smeenk, Roodborststraat 16, Leiden Mw. v.d. Bosch, Zonnebloemlaan 17 Mw. Boogaard, Linnaeushof 49 Annie Boogaard, tel Inzameladressen voor de Voedselbank Inzameladressen Voedselbank Leiden / Katwijk met tijdstippen en plaatsen - Prot. Gemeente Oegstgeest, Maurits laan 12, 3 e zondag v.d. maand, uur, de hal kerkgebouw - Groene of Willibrordkerk, Haarlemmerstraatweg. 4-6, 3 e zondag v.d. maand, uur, de hal kerkgebouw of in Willibrord s Erf - Gemeentecentrum, Lijtweg 9, 3 e zondag v.d. maand, uur, de hal kerkgebouw - R.k.-parochie H. Augustinus, kernparochie H. Willibrord, Rhijngeesterstraatweg 35, 1 e zondag v.d. maand uur, de hal kerkgebouw - Ned. Geref. Kerk, Teylingencollege, locatie Duinzigt, Wijttenbachweg 23, 1 e zondag v.d. maand, uur, de hal van Duinzigt - Geref. Kerk (vrijgemaakt), Lijtweg 1, 1 e dinsdagavond v.d. maand, uur, de hal kerkgebouw

8 14 Nr. 5 - Juni 2013 Nr. 5 - Juni Zingt voor de Heer een nieuw lied Op 25 mei is het lang verwachte nieuwe Liedboek zingen en bidden in huis en kerk verschenen. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik het nog niet in handen, maar uit alle publicaties en studiedagen over het nieuwe Liedboek weet ik dat de opzet ervan anders zal zijn dan die van het Liedboek De beoogde gebruikers van dit nieuwe Liedboek zijn de gezamenlijke Protestantse kerken van Nederland en België en dat betekent dat er liederen uit veel verschillende bundels in zijn opgenomen: liederen uit het Liedboek-1973 en zijn vervolgbundels (Zingend Geloven, Tussentijds), maar ook uit Gezangen voor Liturgie en de Evangelische Liedbundel. Daarnaast hebben liederen uit de communiteiten Taizé en Iona en andere (vertaalde) liederen uit het buitenland een plaats gekregen. In de Protestantse Gemeente van Oegstgeest waren we al gewend om uit allerlei bundels te zingen, dus veel materiaal in het nieuwe Liedboek zal wel bekend voorkomen. Dat is ook de reden waarom ik in het begin van het proces dacht: Waarom een nieuw Liedboek? Er is al zoveel liedmateriaal voorhanden. Toch biedt deze bundel meer. De eerste rubriek bevat alle 150 psalmen, maar anders dan in het Liedboek-1973 zijn bij veel psalmen verwante liederen opgenomen, zoals een onberijmde psalm uit de kloostertraditie, een gezang met een verwante tekst, een gezongen meditatief gebed uit Taizé of een psalm uit de bundel Psalmen voor nu waarin meer een popidioom gebruikt wordt. Op deze manier is het heel eenvoudig om eens een kijkje te nemen in het liedmateriaal van de buren. Juist van deze ordening verwacht ik veel inspiratie. Naast de psalmen zijn er nog zeven rubrieken: Cantica, Bijbelse vertelliederen, Getijden van de dag, De eerste dag, Getijden van het jaar, Levensweg en Samen leven een ordening in de tijd die steeds ruimer wordt. Verder zijn er ook doelbewust gebeds- en andere meditatieve teksten opgenomen die niet bedoeld zijn om te zingen. Er is geen aparte rubriek kinderliederen, maar binnen alle genoemde rubrieken zijn wel kinderliederen opgenomen, zelfs liederen die vooral geschikt zijn voor gebruik thuis, zoals liedjes bij het slapen gaan. Dit Liedboek heeft terecht de ondertitel zingen en bidden in huis en kerk gekregen. In het nieuwe Liedboek hebben allerlei soorten teksten en melodieën een plaats gekregen, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedere gemeente het Liedboek van voor naar achter zal gaan gebruiken. Bewustwording van het eigen muzikaal profiel is belangrijk, en buiten dat zijn er ook beperkende factoren bij de keuze. Als een lied alleen tot zijn recht kan komen in wisselzang met een voorzanger of cantorij, moet die wel beschikbaar zijn. Als een lied vraagt om begeleiding door een band moet je dat wel willen en kunnen organiseren. Het uitgeven van een nieuw Liedboek was ook een prachtige gelegenheid tot het geven van opdrachten voor nieuwe liederen en begeleidingen. Er is o.a. opdracht gegeven tot het maken van nieuwe psalmbewerkingen. Verschillende dichters kregen de opdracht om een psalm in een zingbaar lied te gieten. Zo werkte Anton Ent het beeld schuilen onder de vleugels van God uit psalm 57 uit tot een leidend motief voor een heel lied (zie afbeelding). Ik hoop dat dit nieuwe Liedboek ons zal inspireren tot veel zingen. Zing wat je niet zeggen kunt, of om met Willem Barnard te spreken: Je zingt je geloof te binnen! Pauline Verkerk REGENBOOGKERK Protestantse Gemeente te Oegstgeest kinderoppas zo 2 jun ds. K.G. Zwart, orgeldienst zo 9 jun ds. A. Verburg bladeren in het nieuwe Liedboek zo 16 jun ds. K.G. Zwart zo 23 jun pastor H. van Breukelen zo 30 jun ds. K.G. Zwart, dkwa-dienst GROENE OF WILLIBRORDKERK Protestantse Gemeente te Oegstgeest kinderoppas in Willibrords Erf zo 2 jun ds. A. Verburg, dkwa-dienst zo 9 jun ds. R.E. da Costa, viering van de Maaltijd van de Heer zo 16 jun ds. G.J. de Bruin zo 23 jun ds. K.G. Zwart, cantatedienst m.m.v. Willibrordcantorij en Regenboogcantorij zo 30 jun mw. ds. F.A. van Benthem Choral Evensong door Cappella pro Cantibus, liturg ds. K.G. Zwart Autodienst Regenboogkerk zo 2 jun dhr. D.J. de Ruijter zo 9 jun dhr. J.L. Delver zo 16 jun dhr. E. Noordijk zo 23 jun dhr. D. de Blaeij zo 30 jun dhr. B. van Rijswijk Groene of Willibrordkerk zo 2 jun mw. H. Huisman zo 9 jun dhr. P. Bouwman zo 16 jun mw. M. v. Doorninck zo 23 jun mw. C. Mulder zo 30 jun dhr. J. Bleichrodt GEMEENTECENTRUM Ver. Vrijzinnige protestanten (PGO) zo 2 jun ds. M. Roos zo 9 jun ds. K. Bezemer zo 16 jun dr. E.P. Meijering zo 23 jun ds. A.C. Kooijman zo 30 jun ds. A.J. Noord Autodienst geen opgave ontvangen DUINZIGTCOLLEGE Ned. Gereformeerde Kerk iedere zondag kinderclubs van 0-12 jaar zo 2 jun dhr. B. Bakker, H. Avondmaal zo 9 jun ds. H. Vel Tromp zo 16 jun Ruud van Delft, jeugddienst zo 23 jun dhr. J. Baart zo 30 jun dhr. J. Peereboom REHOBOTHKERK Gereformeerde Kerk vrijgemaakt zo 2 jun ds. R.R. Roth ds. J. van Houwelingen zo 9 jun dienst ds. W. Griffioen zo 16 jun ds. R.R. Roth ds. R.R. Roth zo 23 jun ds. R.R. Roth ds. S. Greving zo 30 jun ds. R.R. Roth ds. K. v.d. Geest R.K. PAROCHIE H. AUGUSTINUS PAROCHIEKERN H. WILLIBRORD autodienst: iedere zondag crèche en kinderwoorddienst Sacramentsdag za 1 jun Communieviering, mw. H. Günther, samenzang zo 2 jun Eucharistieviering, B. Versteegen m.m.v. Dameskoor uitstelling van het Sacrament, M. Hagen m.m.v. Schola Cantorum Tiende zondag door het jaar za 8 jun Eucharistieviering M. Hagen stille viering zo 9 jun Eucharistieviering J. Bosman en P. van Beurden, viering H. Vormsel m.m.v. Spirit Elfde zondag door het jaar za 15 jun Eucharistieviering, M. Hagen samenzang zo 16 jun Eucharistieviering, D. Koster m.m.v. Gemengd Koor Twaalfde zondag door het jaar za 22 jun Communieviering, P. van Beurden stille viering zo 23 jun Eucharistieviering, J. de Graaf en P. van Beurden m.m.v. Convocamus Dertiende zondag door het jaar za 29 jun Eucharistieviering, S. Kuik stille viering zo 30 jun Eucharistieviering, gezinsmis, M. Hagen, m.m.v. Spirit voor de periode van 1 juni tot en met 30 juni 2013 Doordeweekse vieringen: dinsdag 9.30 uur morgenmis donderdag 9.30 uur communieviering VAN WIJCKERSLOOTH EN RUSTENBORCH Protestant zo 2 jun ds. M. de Leeuw zo 9 jun mw. ds. I.E. v.d. Heul, H. Avondmaal zo 16 jun ds. K.G. Zwart zo 23 jun dhr. R. Rus zo 30 jun ds. C.K. Koekkoek Rooms Katholiek zo 2 jun Woord en Communiedienst, pastoraal werkster M. Speckens zo 9 jun Eucharistieviering, pastor C.J. van der Voort zo 16 jun Woord- en Communiedienst, pastoraal werkster M. van Roon zo 23 jun Woord- en Communiedienst, dhr. G. van de Pavert zo 30 jun Woord- en Communiedienst, pastoraal werkster M. van Roon HOFWIJCK Protestant vr 7 jun pastor M. van Roon vr 21 jun ds. C.J. de Jong Bezinningscentrum KRUISPUNT Rivierduinen, locatie Oegstgeest zo 2 jun ds. H.R. Plomp zo 9 jun pastor J. Biemans zo 16 jun pastor P. Smit zo 23 jun pastor J. Biemans zo 30 jun pastor J. Biemans DIACONESSENHUIS zo 2 jun ds. M. de Leeuw zo 9 jun pastor H. v. Breukelen zo 16 jun ds. A.C. Kooijman zo 23 jun drs. H. Boter zo 30 jun ds. A.C. Kooijman LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM zo 2 jun ds. M.A. de Vries zo 9 jun ds. A.J. Hammer zo 16 jun pastor H. van Breukelen zo 23 jun pastor J.H.S. Evers zo 30 jun ds. H.C. Pasterkamp RADIOGEMEENTE dienst in de Regenboogkerk zo 2 jun Bas van den Bosch (uitzending op zo. 9 jun 9.00 uur, lokale omroep Ter Aar, FM) PAULUSKERK, VOLLE EV. GEM., uur. zo 2, 9, 16, 23 en 30 jun

9 16 Nr. 5 - Juni 2013 Cantatedienst zondag 23 juni Op deze zondagochtend wordt in de dienst van uur in de Groene Kerk de cantate Wer nur den lieben Gott lässt walten van F. Mendelssohn Bartholdy uitgevoerd door de Willibrordcantorij en de Regenboogcantorij gezamenlijk, een instrumentaal ensemble en sopraan Saskia de Man. Het geheel staat onder leiding van Hans de Jong. Voorganger is ds. K.G. Zwart. De cantate is gebaseerd op de koraalmelodie die wij in ons Liedboek 1973 kennen als gezang 429. Dit lied is in 1641 gedicht en gecomponeerd door Georg Neumark en bezingt een groot godsvertrouwen. Het lied heeft in de loop der eeuwen veel componisten geïnspireerd tot cantates en orgelwerken. In het Duitse Liedboek is dit lied 281. J. S. Bach gebruikte de melodie meermalen. Ook recent nog, in 1988, gebruikte Ralf Grössler deze melodie in zijn Gospelmis Missa parvulorum Dei. In de cantate van Mendelssohn wordt de melodie in het eerste deel gepresenteerd als een koraalzetting en in het tweede deel als een fuga, waarbij de bas gevormd wordt door de melodie in lange noten en het geheel omspeeld wordt door het orkest. In het derde deel heeft de sopraansoliste haar eigen melodie en de koraalmelodie keert weer terug in het laatste deel. U bent van harte welkom bij deze feestelijke dienst. Zie ook pagina 8. Pauline Verkerk Expositie een PLEK om te zijn Aquarellen van Hans van den Berg in de Regenboogkerk, van 26 mei t/m 7 juli. Een mens heeft ruimte nodig om te kunnen leven. Nu kunnen er bijzondere plekken zijn die door hun sfeer je het gevoel geven hier ben ik thuis, hier hoor ik bij. Zulke plekken worden voor Hans van den Berg een PLEK. Dat kan een landschap zijn, maar ook een kerk en voor hem vooral Romaanse kerken in Frankrijk. De sfeer van de verschillende PLEK- KEN heeft hij geprobeerd op te roepen in zijn aquarellen. Een aantal daarvan is de komende weken in de kerk te zien. Zondag 2 juni wordt de expositie, in bijzijn van de kunstenaar, na de kerkdienst (ca uur) geopend door ds. Henk Plomp. De expositie is alle zondagen te bezichtigen van uur en op afspraak met ds. Henk Plomp, tel Kunstcommissie Regenboogkerk, Marianne Noordijk Choral Evensong Groene Kerk 30 juni De Choral Evensong in de Groene Kerk wordt verzorgd door Cappella pro Cantibus onder leiding van Rens Tienstra. Liturg is ds. Kees Zwart en organist is Hans de Jong. Ook de toehoorders hebben een actieve rol: zij zingen samen met het koor de hymns. De Evensong volgt de gebruikelijke Anglicaanse vorm. De Evensong begint om uur en duurt een klein uur. De toegang is vrij; wel is er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten. Hans de Jong, cantor-organist Activiteiten Raad van Kerken Bladeren in het nieuwe liedboek 9-6 Zangmiddag om met de nieuwe bundel vertrouwd te raken o.l.v. Pauline Verkerk, Hans de Jong en Arjen de Vos Plaats: Regenboogkerk Tijd: uur Info: , Film: Submarine 11-6 Plaats: Gemeentecentrum Tijd: uur Kosten: 5,- p.p. incl. koffie/thee Info: ds. Ronald da Costa, Zie ook pag. 13 Herinnering! Tot uiterlijk 3 juni a.s. kunt u nog kopij inleveren voor het activiteitenprogramma van de Raad van Kerken. Het gaat om activiteiten voor volwassenen op het snijvlak van geloof, cultuur en samenleving in seizoen Het overkoepelend thema is Op adem komen. Namens de werkgroep Vorming, mw. W. Timmerman, planet.nl (tel ). Voor meer info zie ook het jaarprogramma (het Groene Boekje )

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden

Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Liturgie zondag 18 juni 2017 Doopdienst Thema verbonden Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Marinus den Harder Jennifer Jonker en Lianne Loekie Jochemsen worden gedoopt. Welkom en mededelingen-

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

OOSTERLICHTKERK - HUIZEN

OOSTERLICHTKERK - HUIZEN OOSTERLICHTKERK - HUIZEN 12 februari 2017 Orde van dienst doop van Lilly Jacoba Klein Vreugde vinden Welkom door ouderling van dienst Lied 212: 1, 3, 4 en 5 1. Laten wij zingend deze dag beginnen! Geven

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Jeruzalemkerk Liturgie 3 juli 2016 ochtend RdH Ontmoetingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Muzikale begeleiding: Peter Tiggelaar (orgel) Kindernevendienst:

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Pinksteren Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen

Pinksteren Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen Pinksteren 2017 Hemelvaart en Pinksteren * Beate Heinen Goede Herderkerk * 4 juni 2017 m.m.v. de Protestantse Cantorij o.l.v. Theo Strik Nico Fierloos, orgel * ds. Huub Smeets, voorganger Voor de dienst:

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oegstgeest Orde van dienst Regenboogkerk. 13 december 2015 derde zondag van advent doop van Jasper Spek en Naomi de Bock

Protestantse Gemeente Oegstgeest Orde van dienst Regenboogkerk. 13 december 2015 derde zondag van advent doop van Jasper Spek en Naomi de Bock Protestantse Gemeente Oegstgeest Orde van dienst Regenboogkerk 13 december 2015 derde zondag van advent doop van Jasper Spek en Naomi de Bock Intrede Muziek bij binnenkomst - Nunkomm, der Heiden HeilandBuxWV

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog!

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog! Zondag 12 juni 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wil Kaljouw Ouderling van dienst: Henk Morsink Organist: Jan Ebeltjes Lector: Dieneke van Hoegee Koster: Lied voor de dienst: Lied 683 In deze

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen Orgelspel. Welkom en mededelingen

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen  Orgelspel. Welkom en mededelingen No. B3 ORDE VAN DIENST voor de viering van zondag 22 februari 2015 in de Grote of Sint Joriskerk Torenstraat 1 in Westzaan. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Bloemendaal op zondag 8 maart a.s. om

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Liturgie zondag uur ds J.J. Meijer - belijdenisdienst. Liturgie zondag uur Focus dienst. Thema: let s Focus together

Liturgie zondag uur ds J.J. Meijer - belijdenisdienst. Liturgie zondag uur Focus dienst. Thema: let s Focus together Liturgie zondag 14-05-2017 09.30 uur ds J.J. Meijer - belijdenisdienst Thema: een leven dat van liefde overloopt Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Zingen: Opwekking 599 Gebed Getuigenis

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Doopdienst 18 oktober 2015

Doopdienst 18 oktober 2015 Doopdienst 18 oktober 2015 De Heilige Doop zal worden bediend aan Maartje van Diest, Menno Klaassen en Sam Knoester Voorganger: Ds. Huib Stolk uit Lelystad Organist: Dhr. Cor van Kooten Welkom door de

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid

1 Petrus 4,6 Gastvrijheid 1 Petrus 4,6 Gastvrijheid Avondmaal Liturgie Voorzang: Gez 156,1.2.4 Welkom Stil gebed. Votum Zegengroet Zingen: Ps 84,1.2 Wet Zingen: Ps 135,3.12 Gebed Schriftlezing: - Genesis 18,1-10a - 1 Petrus 4,7-11

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst

Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Zesde zondag na Epifanie 12 februari 2017 Wijkgemeente De Drieklank Doopdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Frank van der Meulen : Jan Moesker In deze dienst wordt Tessa, dochter

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld

Liturgie openluchtdienst. Zondag 12 juli 2015. Thema: Een reis rond de wereld Liturgie openluchtdienst Zondag 12 juli 2015 Thema: Een reis rond de wereld Voorganger: ds. J.W. Leurgans m.m.v. Muziekvereniging De Eendracht Ouderling van dienst: Carla van Welzenis Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse 8 e zondag van de herfst Oogstdankdienst 9 november 2014 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane-Fioreze ouderling: J.A. van der Horst koster: M. Slomp

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 29 april 2012 vierde zondag van Pasen Wijkgemeente Ambacht-Oost In de Bethelkerk Jezus als de goede herder. Fresco begin derde eeuw, catacombe van Callixtus.

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse De zalving door een vrouw. herkomst onbekend. 3 e zondag na Trinitatis (zondag van de Drie-eenheid) 16 juni 2013 voorganger: ds. N.J. Pronk organiste: Līga Vilmane

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Voorganger: Leonard van Wijk Orgel: Els Dijkerman Ouderling: Pieter Bas ter Maat Lector:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello

Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello Orde van dienst voor de ochtenddienst op zondag 28 maart 2016 in de Dorpskerk te Twello waarin Reinier Cornelis en Maryse Elisabeth Breg, Emily Nina Hanna Caranfil, Sarah Dina en Thirza Simone Jansen van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Zondag 27 november 2016

Zondag 27 november 2016 Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam Veenoord Zondag 27 november 2016 Gezinsdienst Musical 'Het dromenmuseum' (Tekst: Erik Idema, muziek: Gerard van Amstel) Thema: Vrede Voorganger: ds. Elly Wisselink Organist/pianist:

Nadere informatie

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN Zondag 10 november 2013, thema: Liefde Ds. Nelleke Beimers, voorganger Harm, organist Merijn, pianist Medewerking verlenen: Bert, Cobie, Dorien, Harm,

Nadere informatie

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk

Er zit muziek in de kerk! STARTZONDAG. 15 september 2013 Kerkgemeente Edam. Grote Kerk STARTZONDAG 15 september 2013 Kerkgemeente Edam Grote Kerk Illustratie: Marijke ten Cate Er zit muziek in de kerk! Voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn Organist/pianist Frans Koning m.m.v. Marika

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 1 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem de tijd om stil te worden door een moment van stilte te nemen voor je het gebed als opening van de

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 24 april 2016, 9.30 uur ds. K. Jonkman, Steenwijk Maranathakerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 24 april 2016, 9.30 uur ds. K. Jonkman, Steenwijk Maranathakerk Maranathakerk 24 april 2016 ochtend KJ Liturgie Ontmoetingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 24 april 2016, 9.30 uur ds. K. Jonkman, Steenwijk Maranathakerk Muzikale begeleiding: Arjen Hilbers (orgel),

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie