Onderhoud van uw woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhoud van uw woning"

Transcriptie

1 Onderhoud van uw woning et onderhoud van uw woning Goed onderhoud van uw woning is zowel voor u als voor Beter Wonen van belang. uurder en verhuurder zorgen samen voor het goed onderhouden van uw woning. In de Trefwoordenlijst: wie doet wat?, die u verderop in dit boekje aantreft, leest u wie verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden. Dit is officieel vastgelegd in de Algemene uurvoorwaarden van de uurovereenkomst. Daarnaast bevat dit boekje enkele onderhoudstips.

2 Onderhoud van uw woning Onderhoud van uw woning et onderhoud van uw woning...3 De verhuurder...3 De huurder...3 Onderhoudstips...3 Centrale verwarming... 3 Waterdruk... 3 Bijvullen en ontluchten... 3/4 Instellen ketelthermostaat... 4 Kamerthermostaat... 4 Storing CV... 4 Ventilatie... 5 Maatregelen om legionellabesmetting te voorkomen... 5 Wintermaatregelen... 5 Schoorsteenvegen... 5 Maatregelen bij schade aan de woning... 5 Maatregelen bij schade aan de inboedel... 5 Reparatieverzoeken...6 Reparaties melden buiten kantoortijd...6 Nalatigheid huurder...6 Beter Wonen Onderhoudsabonnement: handig en voordelig! Uitgebreid pakket...7 Top Tien Reparatieverzoeken...7 Voordelen onderhoudsabonnement op een rijtje...7 Efficiënte service...7 Lage kosten...7 Onderhoud van A tot Z...7 Trefwoordenlijst: wie doet wat?...8/12 Algemene voorwaarden onderhoudsabonnement Algemeen...13 Artikel 1 Omvang van de dekking Artikel 2 Uitsluitingen Artikel 3 Melding en uitvoering Artikel 4 Betaling, bijdrage en schorsing Artikel 5 Wijziging van de bijdrage of omvang van de dekking Artikel 6 Duur en beëindiging Artikel 7 Aansprakelijkheid Almelose Woningstichting Beter Wonen...14 Openingstijden kantoor...14 Reparatieverzoeken Aanmeldkaart Onderhoudsabonnement

3 Onderhoud van uw woning et onderhoud van uw woning Goed onderhoud van uw woning is zowel voor u als voor Beter Wonen van belang. uurder en verhuurder zorgen samen voor het goed onderhouden van uw woning. In de Trefwoordenlijst: wie doet wat?, die u verderop in dit boekje aantreft, leest u wie verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden. Dit is officieel vastgelegd in de Algemene uurvoorwaarden van de uurovereenkomst. Daarnaast bevat dit boekje enkele onderhoudstips. - zit er voldoende water in de installatie? - staat de ketelthermostaat goed ingesteld? - staan de radiatorkranen open? - draait de waterpomp van de ketel (lichte trilling)? - is de kamerthermostaat op de goede temperatuur ingesteld De verhuurder In grote lijnen komt het erop neer dat Beter Wonen het elementaire onderhoud verricht dat nodig is om het huis in stand te houden. Daaronder vallen werkzaamheden aan de buitenzijde van de woning, bijvoorbeeld het bouwtechnisch onderhoud van dak, goten, metselwerk, ramen, buitendeuren en riolering. De huurder Als huurder heeft u een verzorgingsplicht. U bent in hoofdzaak verantwoordelijk voor het onderhoud aan de binnenzijde van de woning. Daaronder valt het sausen en schilderen van de buitenkozijnen aan de binnenkant, het onderhouden van: hang- en sluitwerk, de elektrische schakelaars, contactdozen en de sanitaire voorzieningen. et verhelpen van lekkages, verstoppingen, het vervangen van kraanleertjes en ook het tuinonderhoud vallen onder de verzorgingsplicht. Waterdruk Controleer of er voldoende waterdruk is in de installatie. Dit kunt u aflezen op de manometer bij de ketel of elders in de installatie. Op de manometer is een zwarte variabele wijzer aanwezig. Deze zwarte wijzer geeft de waterdruk aan. Als de zwarte wijzer onder de rode wijzer zakt, dient u zelf water bij te vullen. Onderhoudstips U kunt de onderhoudskosten beperken door het nemen van voorzorgsmaatregelen. ieronder leest u de meest voorkomende maatregelen. Centrale verwarming Beter Wonen laat de verwarmingsketel regelmatig controleren en schoonmaken, in elk geval één keer per 18 maanden. Zelf dient u ervoor te zorgen dat er voldoende water in de installatie zit en dat deze regelmatig wordt ontlucht. Om dit goed te kunnen doen, krijgt u van Beter Wonen een ontluchtingssleutel, een vulslang en een instructie bij de installatie. Doet zich toch een storing voor, controleer dan, voordat u contact opneemt met Beter Wonen, onderstaande punten: - zit de stekker van de ketel in het stopcontact? - is er een stroomstoring opgetreden? - wordt er gas geleverd? - brandt de waakvlam? Bijvullen en ontluchten Schakel de circulatiepomp uit. Raadpleeg hiervoor de instructies die bij het type ketel horen. In het leidingnet in de keuken of douche bevindt zich de vul- en aftapkraan. ierop moet de vulslang met koppeling worden aangesloten. et andere einde van de slang aansluiten op de waterkraan. Waterkraan openen, koppeling van de vulslang 3

4 Onderhoud van uw woning iets losdraaien tot er water ontsnapt. De aanwezige lucht in de vulslang is dan voor een groot gedeelte verdwenen. Koppeling weer vastdraaien en daarna de vul-/aftapkraan een kwartslag openen met de bijbehorende sleutel. De waterdruk opvoeren tot 1,5 atmosfeer. Waterkraan en vul-/aftapkraan dichtdraaien. Met een sleuteltje de ontluchtingskraantjes op de radiator één voor één openen tot er water ontsnapt. Begin altijd beneden. Als de waterdruk voldoende is en de installatie ontlucht, vulslang afkoppelen en de circulatiepomp weer inschakelen. Nota bene: indien nodig, na enkele dagen het ontluchten herhalen. Wanneer u in de installatie een borrelend geluid hoort, betekent dit dat er in ieder geval moet worden ontlucht en zo nodig bijgevuld. Een radiator die borrelt, ontluchten, maar eerst de radiatorkraan dichtdraaien. Instellen ketelthermostaat iermee regelt u de temperatuur van het water dat door de radiatoren stroomt. Stel de temperatuur in op 80 C. Nieuwere typen ketels stellen automatisch de beste temperatuur in. Kamerthermostaat De kamerthermostaat heeft als doel om de gewenste temperatuur in de woonkamer te verkrijgen. Controleer bij een storing of de kamerthermostaat hoger staat ingesteld dan de werkelijke temperatuur in de woonkamer is. radiatoren niet veel gebruikt worden. U voorkomt ermee dat kranen gaan vastzitten. - Voorkom bevriezing van het verwarmingssysteem: Zet bij vorst alle radiatoren iets open. Wanneer u in de periode tussen oktober en maart verhuist, schakel dan de cv-ketel niet uit en laat de thermostaat op 10 C staan. Denk hier ook aan als u om andere redenen in deze periode voor langere tijd afwezig bent. De kosten ten gevolge van bevriezing kunnen behoorlijk oplopen en zijn voor uw rekening. Storing CV Controleer bij een storing altijd de display van de ketel. Probeer de resetknop 1 keer. Raadpleeg echter altijd de instructies die bij de cv-ketel horen. Blijft de storing bestaan, noteer dan de storingscode, deze staat in de display. Geef de code door bij het melden van uw reparatieverzoek. Als uw woning is aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie, hoeft u alleen af en toe de radiatoren te ontluchten Algemene tips - Controleer bij een storing altijd of er een zekering bij de elektriciteitsmeter is doorgeslagen. - Zorg voor voldoende ruimte om de ketel. U voorkomt hiermee brandgevaar en het niet goed functioneren van de cv-ketel. Als het branderbed niet voldoende luchttoevoer krijgt, ontstaat er roetvorming in de ketel, met als gevolg onvoldoende verbranding en veel onnodig gasverbruik. Voorkomen is beter dan blussen! - Draai de radiatorkranen van tijd tot tijd open en dicht als 4

5 Ventilatie Vochtproblemen zijn te voorkomen door dagelijks goed te ventileren. Maak bewust gebruik van uitzetraampjes, ventilatierooster of uw mechanische ventilatie. Ontluchtingsopeningen op zolder, in de badcel of in de keuken dient u beslist open te laten. Dan kan er steeds voldoende frisse lucht in uw huis komen en de lucht met waterdamp (leefvocht) en geuren worden afgevoerd. Als u niet goed ventileert, duurt het opwarmen van de woning veel langer. Dit omdat vochtige lucht moeilijker is op te warmen. Vergeet tijdens het ventileren vooral niet de kachel laag te zetten (of de thermostaat 5 C lager te zetten). Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht. Als u s nachts de verwarming lager zet dan kan door temperatuurdaling de in de lucht aanwezige waterdamp op een koude plek in de woning neerslaan. U kunt dit voorkomen door s avonds voor het naar bed gaan te ventileren. Zet eerst de kachel lager of draai de thermostaat een vijftal graden naar beneden en ventileer dan gedurende een kwartier door bijvoorbeeld een raam of deur flink op een kier te zetten. Zet s nachts in uw slaapkamer een raam op een kier. Als het ondanks voldoende ventileren toch vochtig blijft in uw woning, kan dat verschillende oorzaken hebben, zoals: u stookt op zo n lage temperatuur dat het vocht in huis niet volledig verdampt en het via ventilatie niet wegtrekt; de ventilatiekanalen in uw woning zijn verstopt; in uw woning wordt zoveel vocht geproduceerd, dat u dat ook met goed ventileren niet meer kwijt raakt. Dan zult u moeten proberen de vochtproductie in uw woning te beperken door bijvoorbeeld uw wasgoed buiten te drogen en te ventileren tijdens douchen en koken. van uw woning lopen tegen vorst beschermen. U kunt ze afdekken met warmte-isolerend materiaal of u kunt ze leeg laten lopen en afsluiten. Leidingen die in gemeenschappelijke ruimten lopen, moeten ook tegen vorst worden beschermd. Maak hierover afspraken met uw medebewoners. Lukt dit niet, neem dan contact op met BeterWonen. Maatregelen om legionellabesmetting te voorkomen Legionella is een ziekte die veel weg heeft van een ernstige longontsteking. Ouderen en mensen met een slechte weerstand kunnen er aan overlijden. De legionellabacterie vermenigvuldigt zich in stilstaand water bij een temperatuur tussen 20 C en 60 C. Boven de 60 C gaat de bacterie dood, in water dat kouder is dan 20 C blijft hij wel in leven maar hij vermenigvuldigt zich niet. De bacterie komt binnen via een nevel bijvoorbeeld bij het douchen. Als u langere tijd de waterleiding niet hebt gebruikt, kunt u besmetting voorkomen door de warmwaterkraan ongeveer 10 minuten te laten lopen. Vergeet vooral de doucheslang niet door te spoelen en adem vooral de nevel niet in. oud de douchekop bijvoorbeeld in een emmer. Als u dit gedaan hebt kunt u weer veilig douchen. Schoorsteenvegen Bewoners van eengezinswoningen en boven- en benedenwoningen met gas of houtkachel dienen éénmaal per jaar de schoorsteen te laten vegen. Dit ter voorkoming van een schoorsteenbrand. Maatregelen bij schade aan de woning Uw woning is door Beter Wonen tegen schade door storm en brand verzekerd. Meld dergelijke schade zo snel mogelijk bij Beter Wonen. U dient de kans op schade zo klein mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door bij storm ramen en deuren op tijd te sluiten, voorzichtig te zijn met open vuur en nooit te roken in bed! Wintermaatregelen Als huurder dient u bevriezing van waterleidingen en leidingen van de centrale verwarming te voorkomen. Zorg daarom bij vorst dat uw kamerthermostaat niet te laag staat, minimaal op 16 C. Verder kunt u waterleidingen die tegen de buitenmuur of in de kruipruimte Maatregelen bij schade aan de inboedel Water-, rook-, diefstal- en andere schade aan de inboedel wordt niet door de verzekering van Beter Wonen gedekt. Alleen de onroerende goederen zijn door Beter Wonen verzekerd. Sluit daarom zelf een uitgebreide brand- en inboedelverzekering af. 5

6 Onderhoud van uw woning Reparatieverzoeken U kunt uw reparatieverzoeken of storingen op de volgende manieren melden: telefonisch: (0546) (24 uur per dag). schriftelijk: per brief aan Beter Wonen, Postbus 327, 7600 A Almelo; per aan Beter Wonen, via de website van Beter Wonen: persoonlijk: aan de balie van ons kantoor, Klimopstraat 2a, van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur, op vrijdag van 8.00 tot uur. Bij een persoonlijke of telefonische melding spreken wij direct met u af op welke dag en welk tijdstip de vakman de reparatie komt uitvoeren. Reparaties melden buiten kantoortijd Voor het verhelpen van spoedreparaties buiten kantoortijd belt u: (0546) Een medewerker van een meldkamer staat u dan te woord. Zij hebben de volgende informatie nodig: uw naam, adres en postcode; uw telefoonnummer waar u het beste bereikbaar bent; de aard van het reparatieverzoek. De medewerker van de meldkamer zorgt er voor dat uw melding op de juiste manier wordt afgehandeld. Spoedreparaties zijn onder andere: - spuitende waterleidingen; - lekkage van een gasleiding; - verstopte hoofdriolering bij appartementen en flatgebouwen; - ernstige daklekkage; - in het stookseizoen: storing aan de centrale verwarming; - storing bij hoofdzekering; - liftstoring. Nalatigheid huurder Bij schade aan de woning door schuld of nalatigheid van de huurder zal reparatie of vervanging altijd worden verhaald op de huurder. Reparaties waarvan de kosten voor u zijn, zijn in het weekend duurder. Voor niet spoedeisende reparaties, die op úw verzoek worden uitgevoerd na kantoortijd of in het weekend, betaalt ú de voorrijkosten. 6

7 Beter Wonen Onderhoudsabonnement: andig en voordelig! Door deelname aan het onderhoudsabonnement van Beter Wonen kunt u een groot deel van het onderhoud aan uw woning door de woningstichting laten uitvoeren. Dat spaart u tijd, moeite en geld. Tegen een geringe vergoeding per maand verzekert u zich van vakkundige en voordelige uitvoering van de meest voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. Uitgebreid pakket De verzorgingsplicht betekent, zoals eerder gezegd, dat u verantwoordelijk bent voor het onderhoud en reparatie van een groot aantal onderdelen in uw woning. In het Beter Wonen Onderhoudsabonnement zijn de meest voorkomende reparaties opgenomen. Zo maakt de complete Top Tien, deel uit van het onderhoudsabonnement. Voordelen onderhoudsabonnement - u hoeft zelf niet alle reparaties uit te voeren; Beter Wonen zorgt dat de werkzaamheden vakkundig worden verricht; - het wooncomfort in uw woning blijft op gewenst niveau; alle kosten zijn gedekt, wat in de meeste gevallen een flinke besparing oplevert ten opzichte van reparatie of vervanging door uzelf. Een onderhoudsabonnement van Beter Wonen is handig, comfortabel en voordelig! Efficiënte service U meldt uw reparatieverzoeken bij Beter Wonen. U kunt ons 24 uur per dag bereiken via (0546) U vindt de adresgegevens, telefoonnummers en openingstijden achterin deze folder. Afhankelijk van de urgentie worden alle reparatie- en onderhoudsverzoeken zo snel mogelijk afgehandeld. Top Tien Reparatieverzoeken 1. Lekkende afvoeren van gootsteen, wastafel en fonteintjes. 2. Lekkage in wc van valpijp, stortbak en afvoer. 3. WC loopt door (vlotter van stortbak is niet goed). 4. Raamsluitingen werken slecht. 5. Kast- en binnendeursloten en scharnieren werken niet goed. 6. Defecte stopcontacten en (trek)schakelaars. 7. Aanrechtdeurtjes sluiten niet goed. 8. Rioolverstoppingen (eengezinswoningen). 9. Voordeurbel defect (eengezinswoningen). 10. Lekkende kranen van aanrecht, wastafel en douche. Verderop in deze brochure vindt u een compleet overzicht van alle reparaties die onder het abonnement vallen. Lage kosten Beter Wonen biedt u deze uitgebreide service aan tegen de prijs van d 2,27* per maand. Voor de gemiddelde huurder betekent het abonnement al gauw een besparing van tientallen euro s per jaar. Wanneer er sprake is van een grotere reparatie, bijvoorbeeld de vervanging van een cilinderslot, loopt het voordeel nog verder op. In de volgende hoofdstukken leest u precies welke onderhoudswerkzaamheden onder het abonnement vallen en wat de algemene voorwaarden zijn. Als huurder van Beter Wonen wilt u natuurlijk profiteren van deze handige en voordelige service. Doe daarom de antwoordkaart (zie binnenzijde van de omslag) vandaag nog op de bus! * Prijspeil januari De abonnementsprijs wordt voor zover het fonds daartoe noodzaakt, gelijktijdig met de aanpassing van de huur geïndexeerd. Onderhoud van A tot Z In de Trefwoordenlijst ziet u overzichtelijk gerangschikt wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud; huurder of verhuurder. De lijst bestaat uit alfabetisch gerangschikte trefwoorden. De trefwoorden hebben betrekking op een deel van de woning. Als er sprake is van bijvoorbeeld douche worden daarvan de afzonderlijke elementen opgesomd. 7

8 Trefwoordenlijst: wie doet wat? voor rekening van/uit te voeren door huurder voor rekening van/uit te voeren door BW O kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement A Aanrecht Onderhoud /herstel/vervanging aanrechtblok, aanrechtblad, keukenkastjes et ontstoppen van de afvoer O Vervangen roostertje in gootsteen, kettinkje en plug, scharnieren, ladegeleider O en handgrepen en afstellen van kastdeurtjes Aanrechtverlichting vernieuwen Afvoeren Repareren van afvoer van wastafels, douche, gootsteen e.d. Ontstoppen van de afvoer O Afzuigkap Behorend bij de woning onderhoud en vervanging Verlichting, schoonmaak en vervanging van de filter Achterpadverlichting (indien op BW terrein) onderhoud en vervanging Aardlekschakelaar Onderhoud B Balkon Onderhoud, balkonscherm, hekwerk Schoonmaken Behang Alle werkzaamheden Bel Onderhoud en reparaties van centrale installatie bij een gemeenschappelijke installatie (bijvoorbeeld flats) Voordeurbel O Bestrating (Bij ernstige grondverzakking levert kosteloos zand) Bestrating toegangspad naar voordeur, naar en in schuur, in inpandige garages en terras Bestrating gemeenschappelijke paden en dergelijke Brievenbus In eigen voordeur O In portieken en gemeenschappelijke ruimten C Centrale antenne doos erstellen Centrale verwarming Individueel onderhoud en storingen bijvullen en ontluchten Collectief onderhoud en storingen bijvullen en ontluchten Closet Onderhoud closetpot, -sok, -bril en stortbak (inclusief vlotter) O Vernieuwen na veroudering closetpot en/of stortbak (inclusief vlotter) Closetrolhouder en trekkoord O D Daken Onderhoud en vervanging van dakbedekking, dakdoorvoer, dakgoot, dakluik en dergelijke Schoonmaken dakgoten O Dakramen Onderhoud en herstel van het dakraam en de beglazing 8

9 D Dakramen ang- en sluitwerk herstellen O Dakkapel Onderhoud uitvoeren Deuren erstellen of vervangen bij houtrot of normale slijtage Vervangen en/of repareren na uitwaaien Glas in deuren vernieuwen bij breuk (glasverzekering) Scharnieren en sloten, buffers, deurkrukken enz. herstellen. O Deurdranger Repareren en vervangen van deurdrangers op toegangsdeuren in gemeenschappelijke ruimten (aangebracht door ) Deuropener Onderhoud en reparatie Drempel Loszittend vastzetten (houten) O Douche (Indien standaard in de woning) onderhoud en vervanging O van doucheslang, douchestang, handdouche, ophangpen, zeepbakje + houder, dekselput, spatscherm, kraan Doucheplug Verstopping verhelpen O E Elektra Onderhoud en vervanging van leidingen en zekeringkast Onderhoud en vervanging van zekeringen en lampen Onderhoud en vervanging van afdekplaatjes, schakelaars O Erfafscheiding Indien standaard bij de woning behorend G Gasinstallatie Onderhoud en vervanging van leidingen behorende bij de woning incl. gaskranen Onderhoud van de zelf aangebrachte gaskraan en leidingen ( gaat ervan uit dat de huurder deze werkzaamheden deskundig laat uitvoeren) Gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden van portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke gangen voor zover opgenomen in de servicekosten Schilderwerk en sauswerk Gevel Onderhoud aan de buitengevel, zoals schilderwerk en herstel van het voegwerk Glas Indien aangesloten bij de collectieve glasverzekering via worden de gebroken ruiten binnen en buiten vervangen Goten Reparatie Schoonmaken van de goten O ang- en sluitwerk Onderhoud en reparatie van deurkrukken, scharnieren en O sloten aan de binnenzijde van de woning Onderhoud buitenzijde, kozijn. In de toegangsdeuren van de gemeenschappelijke ruimten uistelefoon (intercom) Onderhoud van de huistelefoon en bijbehorende installatie voor flats K Kamerthermostaat Onderhoud en herstel 9

10 K Kozijnen Schilderwerk aan de buitenkant van kozijnen en vervanging of reparatie bij houtrot Schilderwerk van alle kozijnen en deuren in de woning Schilderwerk van kozijnen in gemeenschappelijke ruimten Kranen Onderhoud en reparatie van kranen, mengkranen, kraanuitlopen en O - knoppen, kraanleertje welke onderdeel zijn van de woning Vervanging na veroudering Voorkomen van bevriezing Kruipluik Tochtdicht en kraakvrij maken L Lekkage Reparatie van leidingen, daken en gevels of dak Indien dit door onzorgvuldig gebruik plaatsvindt bijvoorbeeld door bevriezing van leidingen of belopen van het dak Schade aan inboedel en dergelijke als gevolg van de lekkage (wordt door eigen inboedelverzekering gedekt) Leuningen Lift en liftinstallatie Onderhoud en reparatie Lavet Onderhoud en reparatie Afvoeren ontstoppen O Losse kasten M Mechanische ventilatie Storing en reparatie, vervanging van roosters en ventielen Schoonmaken van roosters en ventielen N Naamplaatjes Eengezinswoning Bij postkasten en bellenpanelen in woongebouwen/ voert uit O Ongediertebestrijding Ophogen van paden Er wordt maximaal m³ zand kosteloos door BW geleverd als het pad standaard bij de woning behoort P Pannen (dakpannen) Plafonds Repareren van beschadigingen, sausen en witten (schilderen van plafonds is niet toegestaan; sausen wel) Planchet Vervanging bij beschadiging Plinten Onderhoud - reparatie R Radiator Repareren en vervangen Schilderen Ramen Schilderen buitenzijde Reparatie of vervanging bij houtrot Schilderen binnenzijde (met uitzondering van kunststof kozijnen) Reparatie of vervanging na beschadiging (bijvoorbeeld uitwaaien) 10

11 R Regenpijp Vervanging of reparatie Verstopping individueel O Verstopping woongebouw Riolering Reparatie na verzakking of vervanging na slijtage Verstopping O Rookgasafvoer Onderhoud Rookmelders erstel Batterijvervanging Ruiten Vervanging van gebroken ruiten binnen en buiten (glasverzekering) S Sanitair Bad, lavet, wastafel, stortbak, wc-pot na veroudering vervangen (standaard aanw.) Ketting en kettinghouder, verwering van de spiegel, closetrolhouder, O planchet, wc-bril, wc-trekkoord en -stang, valpijp, sok Schakelaars (Elektra)/onderhoud en herstel O Schilderen Schilderwerk aan de buitenzijde van de woning Schilderen in de woning en berging Schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden Schoonhouden van trappenhuizen, hal en dergelijke (tenzij opgenomen in de servicekosten) Schoorstenen erstel kanaal, voegwerk en dergelijke, verwijderen van nesten et vegen van de schoorsteen tenminste 1x per jaar Schuren erstel vloeren, onderhoud dak en buitenschilderwerk Onderhoud binnenzijde en schilderwerk binnen Sifons Verstopping herstellen O Sleutels Sleutel verloren erstel van beschadigde of gebroken sleutel O Spiegels Spiegelklemmen O Verweerde spiegels vervangen O Stopcontacten erstel + onderhoud O Stortbak Onderhoud O Vernieuwen na veroudering Stucwerk Als het stucwerk loskomt van de ondergrond/flinke scheurvorming aarscheuren herstellen Reparatie na beschadiging door de huurder T Tegels Repareren en vervangen van tegels na beschadiging Schimmelbestrijding in voegen Vervanging kitvoegen 11

12 T Telefoonaansluiting Vervanging en herstel Tochtstrippen/profielen Onderhoud en vervanging Trappen Onderhoud en reparatie van trap, trapleuning en hekken Tuinen Aanleg en onderhoud Aanleg en onderhoud van gemeenschappelijke tuinen (wordt verrekend via voorziening onderhoud tuinen) Onderhoud erfafscheidingen behorend bij de woning V Vensterbank Onderhoud Vervanging of herstel na beschadiging Ventilatiekanalen Knop ventilatierooster vervangen O Natuurlijke ventilatiekanalen herstellen Verlichting Onderhoud en vervanging van verlichting in gemeenschappelijke ruimten (voorziening en onderhoud mogelijk opgenomen in servicekosten) Vloeren Onderhoud en reparatie aan, door aangebrachte, vloeren en vloertegels erstellen vloerbedekking na reparatie Vloerbedekking (Tapijt, laminaat, parket enz.) Vuilnis Ook huisvuil achtergebleven na verhuizing, afvoeren Grof huisvuil Vulset slang voor cv Onderdeel van cv. Indien deze niet goed functioneert of niet compleet is en O op grond daarvan moet worden vervangen W Wandafwerking Reparatie aan stucwerk Sausen, behangen en schilderen Warmwatertoestel Alleen indien gehuurd van Geiser, boiler, close-in boiler van huurder Wastafel Onderhoud en vervanging na beschadiging Vervanging na veroudering Waterleiding Onderhoud en vervanging Voorkomen van bevriezing, herstel na bevriezing Warmteterugwinning erstel en onderhoud Z Zonneboiler erstel en onderhoud Zonnecollector erstel en onderhoud Zonnescherm erstel, onderhoud voor zover behorende bij de woning Aantekeningen 12

13 Algemene voorwaarden onderhoudsabonnement Algemeen Deelnemers zijn huurders/huursters van een woning van de Almelose Woningstichting Beter Wonen, die door middel van een ondertekende en retour gezonden antwoordkaart deelnemen aan het onderhoudsabonnement van Beter Wonen. et onderhoudsabonnement is een dienstverlening van Beter Wonen. et onderhoud vanuit het onderhoudsabonnement wordt uitgevoerd door of in opdracht van Beter Wonen. Artikel 1 Omvang van de dekking Onder de dekking vallen alle zaken die omschreven zijn in artikel 10 van de algemene huurvoorwaarden en die zijn ontleend aan het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek en/of aan voorschriften van het Ministerie van Volkshuisvesting en die in eigendom toebehoren aan Beter Wonen en voor zover die zijn benoemd in deze algemene voorwaarden van het onderhoudsabonnement. Wanneer er wordt gesproken van vervangen of repareren wordt daarmee bedoeld alle materiaal- en loonkosten die daarmee zijn gemoeid. Artikel 2 Uitsluitingen Buiten het onderhoudsabonnement vallen: - alle overige, niet genoemde huurdersonderhoudswerkzaamheden; zaken, waarbij reparatie of vervanging noodzakelijk is als gevolg van opzet of grove schuld van deelnemer of huisgenoten; - zaken, waarbij reparatie of vervanging noodzakelijk is als gevolg van schade door vorst. - reparatie of vervanging van zaken die eigendom zijn van de huurders/huursters; - alle Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Artikel 3 Melding en uitvoering Melding van schades of gebreken van onder artikel 1 genoemde zaken dienen te geschieden op werkdagen. Op maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en uur en op vrijdag tussen 8.00 en uur. Telefoon (0546) Dit nummer gebruikt u ook voor spoedeisende reparatieverzoeken na werktijd en in het weekend. Vernieuwing van onderdelen zal slechts dan plaatsvinden indien dit technisch gezien noodzakelijk is. Beter Wonen bepaalt daarbij of vervanging noodzakelijk is. In alle andere gevallen wordt uitgegaan van reparatie van de oorspronkelijke toestand of het oorspronkelijke onderdeel. Artikel 4 Betaling, bijdrage en schorsing 1. Deelnemer is verplicht de bijdrage aan het onderhoudsfonds maandelijks te voldoen, bij vooruitbetaling, tegelijkertijd met de maandelijks verschuldigde huur. 2. et niet betalen van de bijdrage binnen dertig dagen na de ver valdag betekent schorsing van de deelname aan het onderhouds abonnement. Dit zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd de verplichting van deelnemer tot betaling van het verschuldigde en tot verdere betaling van de bijdrage. De schorsing wordt geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van het tijdvak, waarover de bijdrage is verschuldigd. 3. Deelnemer kan geen aanspraak maken op reparatie of vervanging, ontstaan in de tijd dat de deelneming was geschorst. 4. Zittende huurders/huursters die willen deelnemen, dienen een entreegeld te betalen van d 25, Zittende huurders/huursters die na eigen opzegging opnieuw deelnemer wensen te worden dienen opnieuw een entreegeld te betalen van d 25, Bij wijziging van de tenaamstelling van de huurovereenkomst ten gevolge van wijziging in de samenstelling van het huishouden kan kosteloos worden toegetreden. Artikel 5 Wijziging van de bijdrage of omvang van de dekking Beter Wonen zal jaarlijks in haar verslaglegging (jaarverslag) een overzicht opnemen van de baten en lasten van het onderhoudsabonnement. Als uit genoemd overzicht blijkt dat aanpassing van de te betalen bijdrage of omvang van de dekking noodzakelijk is, zal tot aanpassing worden overgegaan, nadat overeenstemming is bereikt met de Stichting uurdersbelangen Beter Wonen (SBW). Artikel 6 Duur en beëindiging 1. De deelname is aangegaan voor de periode van drie jaar en wordt telkens stilzwijgend voor drie jaar verlengd, tenzij deelnemer de deelname in het onderhoudsabonnement bij Beter Wonen schriftelijk opzegt. 2. Onverminderd hetgeen elders is bepaald, geschiedt de opzegging van het abonnement schriftelijk met inachtneming van een termijn van één maand. 3. Bij tariefverhoging, anders dan aanpassing met het landelijke inflatiecijfer, staat het de deelnemer vrij de deelname te beëindigen. Opzegging van de deelname dient in dat geval uiterlijk dertig dagen na ontvangst van het bericht met betrekking tot de tariefverhoging te geschieden. 4. Tevens vervalt deelname in het onderhoudsabonnement automatisch indien deelnemer de door hem/haar gehuurde woning van Beter Wonen verlaat, waarbij de opzegtermijn identiek is aan de termijn die geldt bij het opzeggen van de huur van de woning. 13

14 Onderhoud van uw woning Artikel 7 Aansprakelijkheid Beter Wonen is niet aansprakelijk voor schade die deelnemer lijdt ten gevolge van door of namens Beter Wonen uitgevoerde werkzaamheden, dan wel voor stagnaties in de tot de woning behorende installaties, tenzij Beter Wonen ter zake grove schuld of ernstige nalatigheid kan worden verweten. De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot een bedrag van maximaal d 500,-. Almelose Woningstichting Beter Wonen Klimopstraat 2a, 7601 S Almelo Postbus 327, 7600 A Almelo Telefoon (0546) Openingstijden kantoor Maandag tot en met donderdag van 8.00 tot uur, op vrijdag van 8.00 tot Reparatieverzoeken 24 uur per dag, 7 dagen per week mogelijk Telefoon (0546)

15 Aanmeldkaart Onderhoudsabonnement Ondergetekende, Naam:... Adres:... Postcode/Plaats:... meldt zich aan voor deelname aan het onderhoudsabonnement van de Almelose Woningstichting Beter Wonen. Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden voor het onderhoudsabonnement. Ik machtig hiermee Beter Wonen iedere maand het verschuldigde abonnementsgeld van d 2,27 (peildatum 1 januari 2007) samen met de verschuldigde woninghuur in rekening te brengen en/of af te schrijven van mijn rekening. Ik betaal de eenmalige inschrijving van d 25,00 persoonlijk bij Beter Wonen. Ik machtig hiermee Beter Wonen eenmalig de kosten voor inschrijving van d 25,00 van mijn rekeningnummer:...af te schrijven. Almelo,... (datum) andtekening huurder:... * In te vullen door Beter Wonen na ontvangst Relatienummer*:... VO nummer*:... Ingangsdatum*:... 15

16

Uw woning - onderhouden en (ver) bouwen

Uw woning - onderhouden en (ver) bouwen Uw woning - onderhouden en (ver) bouwen In dit document leest u algemene informatie over het onderhouden van uw woning en de voorwaarden die Beter Wonen stelt wanneer u uw woning aan wilt passen. De volgende

Nadere informatie

Onderhouds Service. Huurdersonderhoud uw zorg, onze service

Onderhouds Service. Huurdersonderhoud uw zorg, onze service Onderhouds Service Huurdersonderhoud uw zorg, onze service 2 Onderhouds-Service Inhoud > Voorwoord 4 > Algemene informatie 5 > Voorwaarden & kosten service huurdersonderhoud 6 > Overzichtstabellen eigen

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik Onderhouds-ABC Onderhoud is een zaak van u en Woningbouwvereniging Onderhouds-ABC Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak zowel voor u als voor Woningbouwvereniging. Uit de telefoontjes

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Bij de totstandkoming van deze brochure zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan. Toch kan het voorkomen dat u in deze brochure niet direct de informatie vindt

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat?

Onderhoud en reparaties aan mijn woning. Wie regelt wat? Huizen die niet goed worden onderhouden, gaan achteruit. Daarom besteedt veel aandacht aan het onderhoud van haar woningen. Niet alleen aan de buitenkant, ook van binnen valt er heel wat aan een huis te

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties: wie doet wat?

Onderhoud en reparaties: wie doet wat? nderhoud en reparaties: wie doet wat? In deze folder leest u over het onderhoud en reparaties aan uw woning. Wat doet WZ en wat doet u zelf? nderhoud en reparaties voor de verhuurder en huurder nderhoud

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en woningzoekenden

Informatie voor bewoners en woningzoekenden Zo zit dat bij WoonGenoot Informatie voor bewoners en woningzoekenden 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Welkom bij WoonGenoot 5 Openingstijden en telefoonnummers 6 Routebeschrijving en busverbinding 7 uurovereenkomst

Nadere informatie

Servicepakket. Standvast Wonen Postbus 389 6500 AJ Nijmegen www.standvastwonen.nl info@standvastwonen.nl t 024-382 01 00

Servicepakket. Standvast Wonen Postbus 389 6500 AJ Nijmegen www.standvastwonen.nl info@standvastwonen.nl t 024-382 01 00 Postbus 389 6500 AJ Nijmegen www.standvastwonen.nl info@standvastwonen.nl t 024-382 01 00 Telefonische bereikbaarheid maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur Deze folder is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

2.2 ONDERHOUD AAN DE WONING: EEN ZAAK VAN VERHUURDER EN HUURDER

2.2 ONDERHOUD AAN DE WONING: EEN ZAAK VAN VERHUURDER EN HUURDER 2.2 ONDEROUD AAN DE ONING: EEN ZAAK VAN VERUURDER EN UURDER Algemeen et huis waarin u woont moet onderhouden worden. In het onderhouds-abc is aangegeven welk onderhoud voor rekening van V is en welk onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud van uw huurwoning

Onderhoud van uw huurwoning Onderhoud van uw huurwoning Wie doet wat? Huurder en verhuurder zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud van de huurwoning. De verhuurder, Woningstichting Barneveld dus, moet zorgen dat de woning

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Als u een reparatieverzoek heeft

Als u een reparatieverzoek heeft Als u een reparatieverzoek heeft et huis waarin u woont, heeft regelmatig onderhoud nodig. et is de bedoeling, dat we leurrijkwonen én u daar samen voor zorgen. De vraag is alleen: wie doet wat en wie

Nadere informatie

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat 28/06-12 Weidestraat 2 Postbus 212 5240 AE Rosmalen T. 073 851 00 00 F. 073 851 00 10 E. info@kleinemeierij.nl I. www.kleinemeierij.nl voert

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers

Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Het onderhoud van uw woning Met alle gegevens over: Wie doet wat Trefwoordenlijst Fonds Klein Onderhoud Glasfonds Tips Onderhoudsbedrijven en telefoonnummers Wierden en Borgen - Het onderhoud van uw woning

Nadere informatie

HET ABC VAN HET ONDERHOUD

HET ABC VAN HET ONDERHOUD ET ABC VAN ET ONDEROUD Voor uw woonplezier en voor oedestede is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud is. uurders en verhuurder hebben allebei een aantal verplichtingen

Nadere informatie

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement INOUD Inleiding 5 Kleine reparaties 5 Serviceabonnement 6 Reparatieverzoek 7 Trefwoordenlijst 8 erdeling onderhoud huurder - verhuurder 8 Tips om ongemak te voorkomen

Nadere informatie

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Onderhoud van A tot Z Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Hebt u een lekkage? Is de WC verstopt? Het slot van de voordeur kapot? Woningcorporatie Wateringen zorgt ervoor dat uw woning goed onderhouden

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden Bewonersgids Kantooradres Woningbouwvereniging Arnemuiden Langstraat 16b 4341 EE Arnemuiden tel. 0118-601720 fax.0118-602906 e-mail : wbv@wbvarnemuiden.nl www.wbvarnemuiden.nl Bankrelaties Rabobank: IBAN:

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Onderhoud. Wie doet wat?

Onderhoud. Wie doet wat? Onderhoud INFORMATIEFOLDER AAN OVER ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN UW HUURWONING Wie doet wat? Woningstichting Nijkerk Van t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk Postbus 98, 3860 AB Nijkerk www.wsnijkerk.nl info@wsnijkerk.nl

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie