De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief december 2014"

Transcriptie

1 De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief december 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen INLEIDING Deze nieuwsbrief verschijnt op de drempel van de decembermaand. Een maand waarin de winter begint, een aantal feesten op de agenda staan en de opmaat naar zal een bijzonder jaar worden. De eerste paal voor de nieuwbouw zal de grond in gaan, De Witte Vogel bestaat 50 jaar, allemaal mooie momenten. Maar 2015 zal ook een spannend jaar worden. Op 1 januari gaan diverse nieuwe wetten in. Wetgeving die veel ouders zullen merken. Daarnaast merken wij dat de nieuwe wetgeving ons KDC raakt. In het afgelopen jaar, en al daarvoor, is al ingezet op deze nieuwe wet. Verruimde openingstijden, aanpassingen in het vervoer, etc. Alle vertrouwen is er dat wij hiermee voldoende basis leggen voor de

2 nieuwe toekomst. Ook merken wij de bezuinigingen die Sophia Revalidatie raken door o.a. de nullijn in de zorg. En natuurlijk de wet Passend Onderwijs die van invloed is op ons SO en VSO. In ons centrum zijn drie moederorganisaties werkzaam. Middin als moederorganisatie voor de vorming op het KDC, Responz voor het onderwijs binnen het SO en VSO, en Sophia Revalidatie voor de behandeling op het KDC en SO/VSO. Intensief werken wij samen om ook in deze roerige tijden de kracht te behouden en een passend aanbod te kunnen bieden voor uw kinderen. Nog een maand en dan is het Eerst nog de gezellige maand. Wij gaan er samen van genieten en hopen u ook te ontmoeten! Erik Los, Directeur Tyltylcentrum De Witte Vogel Algemeen nieuws a. Ouderonderzoek 2015 Eens in de vier jaar houden wij, binnen De Witte Vogel, een oudertevredenheidsonderzoek. Hierin vragen wij naar diverse zaken: Of ouders zich voldoende geïnformeerd voelen; of ouders tevreden zijn over de samenwerking; de mogelijkheden om mee te praten en mee te beslissen en de informatievoorziening vanuit het centrum. In februari 2015 voeren wij op het KDC, SO en VSO een oudertevredenheidsonderzoek uit. Wij willen u de mogelijkheid bieden om dit digitaal in te vullen, maar hier hebben wij uw mailadres voor nodig. Om te zorgen voor een actueel bestand willen wij u dan ook vragen om het verzonden strookje te retourneren. Wij hopen dat veel ouders hun adres zullen verstrekken, zodat het onderzoek sneller uitgevoerd kan worden. Als extra service blijven wij ook de

3 mogelijkheid bieden om het onderzoek op papier in te vullen. Deze week hebben alle ouders een brief ontvangen. Het vriendelijke verzoek om het antwoordstrookje binnen twee weken te retourneren! b. Veiligheid Deze maand zijn veel BHV ers en ploegleiders op herhaling gegaan. Dit zijn belangrijke dagen om te oefenen. Beginnende brandjes zijn geblust, ontruimingen geoefend en levensreddende handelingen uitgevoerd. Op de planning staat dat er in februari intern geoefend gaat worden door de BHV ers en ploegleiders (net als verleden jaar een paar oefeningen op de woensdagmiddag). En vervolgens zal er dit jaar een grote ontruiming plaats vinden binnen het gehele gebouw. Ook komt er een oefening op de Moskousingel en is er een oefening geweest tijdens de zomervakantie met het KDC en BSO. Hiermee bereiden wij ons voor op een calamiteit, die wij niet daadwerkelijk hopen mee te maken! c. Parkeren Willem Dreespark In de omliggende wijken van de Willem Dreespark is betaald parkeren ingevoerd. Dit is direct merkbaar, een flinke toename van geparkeerde auto s. Om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken het volgende verzoek: Wilt u niet parkeren op de parkeerplaats bij de eerste flat (dus niet op de parkeerplaats bij het oprijden van de Willem Dreespark direct rechts. ) Tijdens ouderavonden zullen wij het voorplein gaan gebruiken voor parkeren. Het is niet de bedoeling dat dit ook overdag gebeurd, i.v.m. het parkeren van de busjes of buitenspelen! d. Vervoer bij slecht weer Hoe wordt het vervoer geregeld bij slechte weersomstandigheden? In geval van gladheid en/of sneeuw of ander gevaarlijk weer dat invloed heeft op het vervoer kan op advies van de vervoerder en/of Stichting Vervoer het vervoer aangepast worden. (Dit gebeurt tevens op advies van ANWB/KNMI etc.)

4 In de ochtend kan de vervoerder en /of Stichting Vervoer besluiten om niet te gaan rijden. U dient dan zelf voor vervoer te zorgen. U bepaalt dan natuurlijk altijd zelf of u het verantwoord vindt om te gaan rijden en uw zoon/dochter naar school of KDC wilt brengen. In geval dat tijdens een KDC/schooldag het weer verslechtert, kan de vervoerder en/of Stichting Vervoer beslissen om het vervoer eerder te laten starten dan uur. Dit gebeurt in samenspraak met het management van het KDC en/of de school. In deze gevallen zal u hierover geïnformeerd worden, aangezien uw zoon of dochter dan eerder thuis zal zijn. Hiervoor is het van belang dat u bereikbaar bent op het in ons bezit zijnde nummer(s). Is dit in de afgelopen periode gewijzigd, wilt u deze, in het geval dat het nog niet is gebeurd, doorgeven aan de administratie van het Centrum. Dit is nodig, zodat u ten alle tijden gebeld kunt worden. e. Website Deze digitale nieuwsbrief is ook te lezen op de website. Wekelijks staat er ook nieuws in. Mist u iets op de website, dan kunt u dit doorgeven aan Erik Los. De website is er namelijk mede voor u! NIEUWS NIEUWBOUW Het projectteam nieuwbouw, met vertegenwoordigers van RESPONZ, MIDDIN, SOPHIA en De Haagsche Scholen zijn volop bezig met de voorbereiding op de start van de nieuwbouw. Het definitief ontwerp wordt deze maand vastgesteld. Daarin wordt duidelijk hoe het nieuwe gebouw eruit komt te zien. De tekeningen zullen dan opgehangen worden in het hoofdgebouw, tegenover de kamer van Erik Los Hieronder een aantal berichten vanuit De Witte Vogel omtrent de nieuwbouw.

5 a. Definitief ontwerp Het definitief ontwerp van de nieuwbouw is beschikbaar. Komende week komende de tekeningen te hangen in de gang in het hoofdgebouw, tegenover de kamer van Erik Los. Zeker dus het kijken waard. In de komende maanden werken wij verder aan de materialisatie (welk materiaal gebruiken wij) en de verdere inrichting. Een hoop werk is er verzet maar er moet nog veel meer werk verzet worden. Een flink dossier, dat ook erg veel energie geeft. Want het wordt zeker weten een schitterend gebouw! b. Inrichtingsgesprekken De afgelopen maanden zijn veel werkgroepen bezig geweest met de inrichting van het gebouw. Per ruimte is bepaald wat er precies in moet. Dit zorgde een aantal keren voor een verandering van het ontwerp. Op dit moment is er een ontwerp voor handen dat wij definitief kunnen noemen en richtinggevend is voor de aanbesteding. Daarnaast wordt duidelijk welke inrichting wij nodig hebben voor de nieuwbouw. Hiermee is een enorme basis gelegd voor de komende periode. Als alles volgens planning blijft lopen, starten wij nog voor de zomervakantie met bouwen! b. Filmpje nieuwbouw Het projectteam nieuwbouw vergadert nu wekelijks op de 5 e etage bij Sophia Revalidatie. Een bijzondere plek, aangezien wij van daaruit zicht hebben op onze nieuwe locatie. Het wordt nu echt, kijk maar eens naar deze foto hieronder. Helemaal leuk om te melden: Er staat een webcam op de locatie. Wij kijken nu of wij vanuit het Willem Dreespark kunnen inloggen en zo mee kunnen kijken met de bouw! Hieronder een foto, maar nog leuker: een kort filmpje van de sloop, waardoor onze bouwterrein vrij komt.

6 c. Projecten OP WEG NAAR DE NIEUWBOUW Er wordt gewerkt aan een projectenlijst met alle projecten die voortkomen uit de nieuwbouw. Daarbij moet u denken aan projecten als flexwerken, meubelplan, inrichting, BHV, bewegwijzering, meubilair, verhuizing etc. Deze projecten gaan we verdelen over de resterende tijd tot aan de nieuwbouw, zodat we de projecten kunnen spreiden. Wanneer we bij de projecten de expertise vanuit de ouders kunnen benutten, dan zullen wij dit vragen via de nieuwsbrief/website. Er is veel expertise voor handen binnen ons centrum en alle hulp is welkom! d. Sponsoring Deze week is de werkgroep sponsoring bij elkaar gekomen. Voor de nieuwbouw zijn er kleine, iets grotere en hele grote sponsortrajecten. In de komende maand werken wij sponsorideeën uit. Heeft u ook goede ideeën voor sponsoring, dan kunt u dit melden via e. Kunst Een klein deel van het bouwbudget dat beschikbaar wordt gesteld door de gemeente Den Haag, is tot stand gekomen uit subsidie dat moet worden besteed aan kunst in de school. Er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met Stroom, kunst adviseur en begeleider, de gemeente Den Haag en de architect. Hierin is besproken wat de mogelijkheden zijn (functionaliteit, binnen, buiten, grafisch of 3d etc.) en hoe de werkwijze is. Verwachting is dat we in januari onze uitgangspunten kunnen gaan formuleren en in samenwerking met de overige partijen tot de selectie van een kunstenaar kunnen komen. Bij deze selectie zal Stroom ons ondersteunen.

7 Nieuws van het KDC Nieuwe kinderen Met ingang van 2 december zal Ahmet starten bij de kuikentjesgroep. Wij wensen Ahmet samen met ouders een fijne tijd toe op het KDC Personeel Thijs is op 14 november trotse vader geworden van een prachtige dochter Fien. Wij wensen hem samen met zijn vrouw en twee zoontjes heel veel geluk en gezondheid toe. Sint viering De Sintviering zal dit jaar in tweeën verdeeld zijn. Dit heeft te maken met het feit dat er op vrijdag geen kuikentjes zijn (op één na). Voor de kuikentjesgroep zal het Sint feest een dagje eerder zijn en wel op donderdag 4 december. U heeft hierover een brief gekregen. Voor de andere groepen zal de Sintviering op vrijdag 5 december zijn van 9 tot uur. U bent van harte welkom. Kerst Met de kerst is het KDC op de volgende dagen gesloten: donderdag 25 december 2014 vrijdag 26 december 2014 maandag 29 december 2014 dinsdag 30 december 2014 donderdag 1 januari 2015.

8 KWALITEITSWET Tijdens een van de informatieavonden van dit jaar, hebben wij u geïnformeerd over de kwaliteitswet Speciaal Onderwijs. Wij moeten wettelijk een ontwikkelingsperspectief opstellen voor leerlingen in het SO en VSO. In deze nieuwsbrief delen wij nogmaals de belangrijkste informatie met u mee. Het ontwikkelingsperspectief van uw kind, zo brengen we dit in beeld! Wat is een ontwikkelingsperspectief? Dit is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van uw zoon/dochter voor een langere periode, tot aan het einde van de SO of VSO. De Commissie van Begeleiding van school stelt dit vast. De Commissie van Begeleiding bestaat uit de afdelingsmanager van SO of VSO, de orthopedagoog, de revalidatiearts en de maatschappelijk werker. Met het ontwikkelingsperspectief brengen we in beeld wat we van uw kind verwachten ten aanzien van zijn/haar ontwikkeling, zodat we hem/haar het juiste onderwijsaanbod kunnen aanbieden. Het draagt bij dat we gericht kunnen werken met uw zoon/dochter. Waarom stellen we een ontwikkelingsperspectief op? Vanaf 1 augustus 2013 geldt de nieuwe kwaliteitswet Speciaal Onderwijs. Nieuw binnen de wet is het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Het vaststellen van een ontwikkelingsperspectief is een wettelijk vereiste, waar we graag aan voldoen. Hoe brengen we het ontwikkelingsperspectief in beeld? Op basis van de huidige mogelijkheden van uw zoon/dochter wordt een instroomprofiel ingevuld. Hierin worden de mogelijkheden en beperkingen van uw zoon/dochter beschreven. Voor leerlingen die al langer op school zijn, wordt hierbij gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem, testen en onderzoeken. Op basis van deze gegevens wordt een inschatting gemaakt van het toekomstig

9 niveau van functioneren van uw zoon/dochter op een aantal vak- of ontwikkelingsgebieden, dit noemen we het uitstroomprofiel. Deze verwachting kan per ontwikkelingsgebied verschillen. Ook geven we in het uitstroomprofiel een verwachte uitstroombestemming aan. Op het SO wordt hier vermeld welke vorm van vervolgonderwijs in de toekomst het meest geschikt lijkt (op het moment dat uw zoon/dochter 12 jaar is). Op het VSO geven we aan welke vorm van dagbesteding in de toekomst het meest geschikt lijkt (op het moment dat uw zoon/dochter 18 jaar of ouder is). In het formulier vindt u bij het in- en uitstroomprofiel achter de vak- of ontwikkelingsgebieden getallen 1, 2, 3 of 4. Deze getallen komen overeen met de leerroutes. Wat zijn leerroutes? Een leerroute geeft aan wat voor soort onderwijs gevolgd wordt. In een leerroute worden de te behalen doelen voor de diverse leerjaren beschreven. Deze doelen zijn op school in te zien. Ook kan de groepsleiding u hier meer over vertellen. Op de Witte Vogel bieden we onderwijs aan diverse leerlingen. Niet ieder leerling krijgt hetzelfde type onderwijs. We kennen hier vier verschillende leerroutes (leerroute 1, 2, 3 en 4). Elke leerroute kent zijn eigen opbouw in doelen waaraan gewerkt wordt en leidt tot een bepaalde vorm van vervolgonderwijs (op het SO) of tot een bepaalde vorm van dagbesteding (VSO). Het ontwikkelingsperspectief van uw zoon/dochter bepaalt in welke leerroute uw zoon/dochter geplaatst wordt. Een overzicht van de vier leerroutes vindt u in de schoolgids. Het formulier Ontwikkelingsprofiel In het formulier Ontwikkelingsprofiel leest u welk ontwikkelingsperspectief we voor uw zoon/dochter vastgesteld hebben en in welk leerroute uw zoon/dochter onderwijs volgt. Het ontwikkelingsperspectief wordt op de contactmiddag met u besproken. Het ontwikkelingsperspectief vindt u ook terug in het handelingsplan. Ieder jaar wordt dit opnieuw bekeken en met u besproken.

10 Nieuws SO & VSO a. Oudergespreksgroep SO Beste ouders van de leerlingen van het SO, We merkten bij verschillende ouders dat er behoefte is om met andere ouders in contact te komen, om ervaringen te delen en informatie uit te wisselen. Daarom organiseren wij een oudergespreksgroep op vrijdag 9 januari 2015, we willen starten om 9 uur en we eindigen rond 11 uur. Deze oudergespreksgroep heeft geen onderwerp en zal gaan over onderwerpen die jullie inbrengen. Mocht u interesse hebben, stuur dan een mailtje naar of geef het door bij Groeten van, Cobien Roggeveen en Judith van Winden b. Personele zaken Deze maand een nieuw gezicht binnen ons centrum. Ryanne Overmeire is gestart als intern begeleider. Gezien de mogelijkheid om snel te starten na de benoeming is er nu ook de kans voor een uitgebreide introductieperiode. Ryanne zal in de komende weken alle groepen in het SO en VSO bezoeken en diverse gesprekken voeren. In januari wordt gestart met het overdragen van werkzaamheden. De ouders van het SO en VSO zullen haar zeer zeker gaan ontmoeten. Ryanne, welkom in ons team! c. Nieuws MR/GMR De medezeggenschapsraad RESPONZ bestaat dit jaar uit: -Oudergeleding: Tineke Vellekoop, Christien Doomen, Mariska Kroezen -Personeelsgeleding: Hilma vd Berg, Aline Haarman (vz), Monique vd Engh Daarnaast is de Witte Vogel vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die vijfmaal per jaar overleg voert met de bestuurder van RESPONZ, Johan Taal

11 De GMR bestaat dit jaar uit: -Oudergeleding: Christine Sytsma(DWV), Esther Alblas (Keerkring), Patricia Meijer (MMS) -Personeelsgeleding: Monique vd Engh (DWV), Fleur Klaver(Keerking), Martijn Lasthuizen(MMS)( vz). Afgelopen week vergaderde de MR. De agendapunten waren o.a. de begroting 2015; het jaarplan 2015; de nieuwbouw; vervoer; ouderparticipatie. De MR vergadert van uur op het WdP 307. De vergaderingen zijn openbaar. Dus wilt u een keer aanwezig zijn? Wees welkom! Wel graag even aangeven bij de voorzitter Aline Haarman! d. Dag van de Verpleging Ze zullen zaterdag 8 november wel hebben gedacht op het Willem Dreespark. De Witte Vogel is toch dicht in het weekend? Maar niets is minder waar. Op deze zaterdag kwamen uit alle hoeken van Nederland schoolverpleegkundigen voor een studiedag naar De Witte Vogel. Van uur was er een flink programma. Na een opening door Erik Los was er een presentatie en in de middag intervisie. Aan het einde van de middag kon Maremka Koop, onze verpleegkundige, terugkijken op een vlekkeloos verlopen dag, die zij samen met haar collega Sonja Voets had georganiseerd. e. De grote Clubactie 2014 De grote clubactie is voorbij!! In totaal hebben we met z'n allen 329 loten verkocht. 329 loten x 2,40 = 789,60!!!! SUPER GOED GEDAAN! Iedereen bedankt voor de enorme inzet! Daarmee hebben we het aantal van vorig jaar (252) ruimschoots ingehaald. De klassen die een prijsje hebben gewonnen omdat ze de meeste loten hebben verkocht zijn: Van het SO: SO4 met 124 loten! Van het VSO: IN3 met 38 loten! Met jullie neem ik contact op.

12 Voor diegene die een lot hebben gekocht: Op donderdag 27 november 2014 is de trekking geweest. Het lotnummer staat op uw bankafschrift dus houd het goed in de gaten. Hopelijk heeft u één van de prijzen gewonnen. f. Wintermarkt 2014 Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van IN2, IN3 en UIT2. Op donderdag 18 december wordt er door de leerlingen van het VSO een wintermarkt met zelfgemaakte spullen gehouden en een toneelstuk opgevoerd. De leerlingen hebben hier al een paar maanden aan gewerkt en voor geoefend en kunnen bijna niet wachten de resultaten aan u te laten zien. We verwachten alle leerlingen van de betreffende groepen om 19.00u s avonds op school om met hun ouders, grootouders, kennissen, ooms en tantes, broertjes en zusjes en verzorgers de wintermarkt te bezoeken en om 20.00u van de voorstelling te komen genieten. U wordt verwelkomd met een warm drankje en wat lekkers. Tot ziens op 18 december, uur. Leerlingen en leiding VSO Witte Vogel. g. VSO verhalen van uitjes. Voorstelling bij Lucas Danstheater TE COOL SCHOOL! Maandag 3 november gingen in3 en uit2 en in2 naar het Lucent danstheater aan de Spui in de stad Den Haag. Gingen we met busjes. We werden tussen 9 en half 10 opgehaald, 2 bussen van der steen en 2 taxi bussen. We moesten binnen even wachten in de vayee en daar kregen we een workshop samen met andere kinderen, we gingen leren een dansje en liedje. Toen werden we gehaald door Jan en die bracht ons naar de zaal. Daar hadden ze de stoelen voor ons weg gehaald, zodat wij helemaal vooraan konden zitten. Het was een grote zaal. Toen begon de voorstelling. Het ging over pesten, ruzie, lief zijn, mooi zijn en slim zijn. We vonden het grappig dat ze met haarspray ging spuiten. Ze gingen ook met buizen slaan dat klonk als muziek een liedje en ze deden zo een gevecht ook in slow molton. Er zat ook een jongen in de prullenbak, er sloeg iemand een schilderij van een bel op zijn hoofd Imad kreeg een basketbal. De meisjes maakt ruzie, de slimme meisje ging zich opmaken en gaf een barbie pop aan het andere

13 meisje ze deed ook een bh aan. Ze had ook een spuitbus, het meisje ging ervan huilen. Er was ook een doosje waar heel veel belletjes uit kwam. Die werden afgepakt en daarmee gingen ze muziek maken. Een heel rustig muziekje er was een stoere jongen, die sprong in de armen van de nerd. De meisjes sprongen ook in elkaars armen. Er was ook nog een liedje met z n alle, heel veel kinderen mochten op het podium meedoen. Ze deden ook een dans en wij mochten in de zaal ook meedoen. Op het einde kregen we een buis en daarmee mochten we ook slaan. Op elkaar om muziek te maken. We vonden het heel erg leuk. Vooral het slaan en de prullenbak en het schilderij. Erik vond het ook spannend. Imad vond alles leuk. Omar vond het erg leuk dat er kinderen op het podium stonden. Een echte voorstelling in zo een grote zaal is heel leuk. Het lijkt net ook een beetje op een bioscoop zaal. Groetjes in3 en uit2 en in2 h. Bezoek aan de Mandir We zijn lopend naar de Mandir gegaan, niet met de bus. De Mandir is dichtbij school en bij de Moskee. De Mandir is een Hindoestaans gebedshuis. We willen graag over het Hindoestaans geloof meer weten. We hadden een lijst met vragen gemaakt en gesteld aan de meester van de Mandir. Toen we binnen kwamen moesten we onze schoenen uitdoen en kregen we koekjes en drinken. De meneer van de Mandir ging praten over hun geloof en ging antwoordt geven op onze vragen. Na het praten gingen we naar de grote zaal. Er waren banken om op te zitten en heel veel beelden om naar te kijken. Er was een soort bed waar de priester van de Mandir niet in mocht slapen maar door de microfoon moest praten. Er was ook een toetsenbord voor muziek, ze maken veel muziek bij de dienst. De meneer van de Mandir heeft heel veel verteld over de beelden.

14 Zelf hebben we ook nog vragen gesteld. De taal van de Mandir is heel moeilijk, die moet je leren bij de Mandir, daar kun je les volgen. We kregen ook nog een lunch aangeboden, dat was heerlijke roti met pompoen en hete saus. Het was heerlijk en het bezoekje was heel leerzaam. Groetjes, uitstroom 2 i. Ziekmelden Wilt u erop letten dat u, in geval van afwezigheid door ziekte of andere oorzaak van uw zoon of dochter tijdens een schooldag, dat u dit voor doorgeeft. Het is niet de bedoeling dat dit gebeurt via de taxichauffeur. Indien er geen melding is, dan nemen wij contact met u op. Is er geen reden voor afwezigheid, wordt dit door de leerplicht gezien als ongeoorloofd verzuim. Dit moeten wij dan melden bij de leerplichtambtenaar. j. Verlofaanvraag Zoals u onderaan deze nieuwsbrief kunt lezen: de leerplicht controleert nog scherper als in de voorgaande jaren. Wij willen u er dan ook op wijzen dat wij bij eventueel ongeoorloofd verlof hier direct melding van maken bij de leerplichtambtenaar. Dit betekent dat u altijd uw zoon of dochter moet ziekmelden. Daarnaast mogen wij maar beperkt verlof (extra vrij) toekennen. Elke aanvraag moet u indienen via het formulier dat via de website is te downloaden of op te vragen is bij ons secretariaat. Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingsmanagers. k. Vrije dagen en studiedagen LEERLINGEN JONGER DAN 8 jaar vrij: Dinsdag l.studiedagen Donderdag Dinsdag Donderdag

15 m. Vakantierooster december 2014 t/m 2 januari 2015 Kerstvakantie 23 t/m 27 februari 2015 Voorjaarsvakantie 3 april 2015 Goede Vrijdag 6 april 2015 Pasen 27 april 2015 Koningsdag 4 t/m 15 mei 2015 Meivakantie 25 mei 2015 Tweede Pinksterdag 13 juli 2015 Zomervakantie n. Vakantierooster september 2015 Prinsjesdag 19 oktober t/m 23 oktober 2015 Herfstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Kerstvakantie 22 februari t/m 26 februari 2016 Voorjaarsvakantie 25 maart t/m 28 maart 2016 Paasvakantie 27 april 2016 Koningsdag 2 mei t/m 13 mei 2016 Meivakantie 16 mei 2016 Pinksteren 11 juli t/m 21 augustus 2016 Zomervakantie PASSEND ONDERWIJS De afgelopen maand heeft Erik Los overleggen gehad met de samenwerkingsverbanden binnen Den Haag voor het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Iedereen begint zijn plek te vinden en er zijn meerdere kennismakingsgesprekken gevoerd met de medewerkers van de samenwerkingsverbanden. Wij verwachten dat binnen twee maanden de trajecten voor het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaringen helder zijn voor de leerlingen die nu onderwijs volgen binnen ons SO en VSO. Wij verwachten tevens dat dit via een versnelde procedure kan plaats vinden. Voor nieuwe leerlingen is de procedure nu helder en wij gaan hier in de komende maanden de eerste ervaringen opdoen.

16 Het is allemaal even wennen, maar wij denken dat wij over een jaar kunnen zeggen dat ook dit weer vertrouwd voelt. Nieuws uit de Speel-O-Theek Deze schitterende blackbox met daarbij veel materialen om erin te hangen. Het ziet er mooi uit en je kunt de materialen voelen en variëren. Tip: Neem eens een kijkje op de website op album assortiment van de Speel-o-Theek!. Hier staan een aantal foto s op van materialen die de speel-o-theek uitleent. De speel-o-theek is woensdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur open. Graag tot ziens! Jytte.

17 LOGOTIP Dit keer een leuke app: De Kinder Gebaren Lite app. Een leuke app voor op de tablet of telefoon met 14 dierengebaren. Ieder item bevat een foto van een dier met daaronder een filmpje van het bijbehorende gebaar. Als je tikt op de grote play knop of het kleinere knopje naast de naam van het dier, dan speelt/stopt het filmpje of geluidsfragment. Door de interactie tussen het kind en de app en de combinatie van geluid, afbeelding en gevaar kunnen kinderen gemakkelijker nieuwe informatie onthouden. NIEUWS VAN DE KETENPARTNERS a. NIEUWS VAN MIDDIN 1. Nieuwe Directeur Rayon Haaglanden Dhr. Kees van Ooijen is benoemd als directeur Rayon Haaglanden. Hieronder valt ook ons KDC. Er staat reeds een overleg gepland voor kennismaking met ons centrum. 2. WLZ en WMO Er zijn diverse veranderingen van invloed op Middin. Het is goed om te melden dat de aanbesteding binnen Den Haag gegund is aan Middin. Dit betekent dat zij in de komende jaren zich ook in de komende jaren mogen inzetten voor o.a. onze doelgroep. Door de gang naar de WLZ en WMO veranderd nu wel diverse zaken. Wat precies wordt nu uitgewerkt. Er is al diverse informatie verzonden

18 naar ouders. Voor info kunt u tevens terecht op de website van Middin. 3. Antwoordformulieren 7 november zijn alle antwoordformulieren die ouders van het KDC ondertekend hebben voor de overgangsregel van AWBZ naar WLZ aangetekend opgestuurd. Het kan zijn dat u toch een brief van de WMO thuis gaat krijgen. Deze moet u links laten liggen. Dit komt omdat informatie WLZ en WMO langs elkaar heen lopen. Het CIZ heeft beloofd dat de ouders voor 15 december bericht krijgen over de WLZ indicatie. b. NIEUWS VAN RESPONZ 1. Kennis delen via expertisenetwerken De directeuren van de SO- en VSO-scholen in de regio vinden het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten en kennis en ervaringen te blijven delen. Vandaar dat na het opheffen van het Regionaal Expertisecentrum Zuid-Holland Midden en Noord twee expertisenetwerken zijn opgericht, op initiatief van onder meer RESPONZ. Het expertisenetwerk ZML en het expertisenetwerk LG/(E)MG/LZ. In totaal zijn ongeveer vijftien scholen betrokken bij de netwerken. Krachten bundelen Het is belangrijk om van elkaar te leren en aandacht te blijven besteden aan inhoudelijke en actuele onderwerpen in het speciaal onderwijs, zegt Gerieke van Til. Zij begeleidt als zelfstandig onderwijskundige vanuit Slijpsteen in Onderwijs de expertisenetwerken. Nu alle scholen voor speciaal onderwijs tot nieuwe, verschillende samenwerkingsverbanden behoren, is het goed via de netwerken de krachten te bundelen en samen de kwaliteit van speciaal onderwijs hoog te houden. 2.Samenwerking in ambulante begeleiding De Ambulante Educatieve Dienst (AED) zet zich in voor leerlingen in het regulier onderwijs met een specifieke onderwijsbehoefte. De ambulante begeleidingsdienst (AB) van RESPONZ gaat toetreden tot de AED. Op 16 september werd hiertoe de

19 overeenkomst getekend tussen de AED en de AB-dienst van RESPONZ. Een mijlpaal in het toetredingsproces. De voorzitter van het coöperatiebestuur AED en de bestuurder van RESPONZ zetten de handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst. Dankzij de extra ondersteuning van ambulante begeleiders krijgen ook leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte de kans op een passende plek in de maatschappij. De samenwerkingsovereenkomst betekent een uitbreiding van de werkzaamheden van de AED in de regio s Delft en Zoetermeer. De AED is al werkzaam in de regio s Leiden, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek. Meer informatie: c. NIEUWS VAN SOPHIA RVT LUNCH SOPHIA In het kader van in gesprek gaan met de medewerkers zal Mw. Marien vd Meer op 2 december komen lunchen met de Sophiamedewerkers binnen De Witte Vogel. Een mooie manier om te horen wat er leeft op de werkvloer. Overig nieuws a. NIEUWS VAN VOORALL Themabijeenkomst Heb ik (nog) wat te zeggen? Als uw kind achttien jaar oud wordt, dan is hij/zij volwassen en bent u niet meer de wettelijke vertegenwoordiger. In feite mag uw kind dan zijn eigen beslissingen nemen. Misschien bent u daar niet helemaal gerust op. Of u vraagt zich af wie de belangen van uw zoon of dochter gaat behartigen als u dat zelf niet meer kunt.

20 Het aanvragen van curatele, bewind voering of mentorschap kan een oplossing bieden. Maar hoe werkt dat allemaal precies en wat kunt u het beste aanvragen? Ouders Ontmoeten Ouders Migranten (OOOM) en Voorall informeren u daar graag over op: Dinsdag 2 december 2014 van 19:30 tot 21:30 uur Locatie: Royaalzorg, Televisiestraat 3, 2525 KD Den Haag Aan het eind van de bijeenkomst hebt u genoeg informatie om te kijken wat voor uw situatie de beste oplossing is. En natuurlijk is er ook alle tijd voor het stellen van vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 30 november via Voorall. Telefoonnummer: of b. Zin in vakantie? De drie vakantiehuizen van Ronald McDonald Kinderfonds zijn volledig aangepast voor een gezin met een kind met een beperking (drempelvrij, hoog-laagliften, bedboxen, douchestoelen en bedden en speciale speelvoorzieningen). De Hoeve bevindt zich in het bosrijke Friese Beetsterzwaag en heeft een manage voor aangepast paardrijden naast de deur. Er is ook een gloednieuwe snoezelruimte met gedimd licht, zachte muziek, projecties en aangepast meubilair, om heerlijk te ontspannen. In het Zuid-Limburgse Valkenburg a/d/ Geul staat de sprookjesachtige Kindervallei. In Huis Arnhem logeer je tussen de bomen. Bezoek Burgers Zoo of gewoon lekker spelen en luieren. De prijs per appartement per nacht is 35,- buiten de schoolvakanties en 50,- per nacht in het hoogseizoen. Meer informatie: c. Op pad in Den Haag tijdens de kerstvakantie?

21 Check eerst ongehinderd.nl/denhaag! Via deze gratis website en app kunt u met een simpele druk op de knop toegankelijkheidsinformatie vinden over de plek waar u naar toe wilt. Van restaurant tot overheidsgebouw: van alle Haagse locaties en voorzieningen is op ongehinderd.nl terug te vinden of er hindernissen zijn. Staat uw locatie er niet bij? Voeg hem zelf gemakkelijk toe. Ongehinderd.nl is twee jaar geleden gestart in Eindhoven en de Haagse pagina is sinds begin dit jaar online. Doel is om heel Nederland en zelfs vakantiebestemmingen op de kaart te zetten. Voorall, voor Hagenaars met een beperking, heeft ook speciale testteams die op pad gaan om locaties te onderzoeken. De resultaten worden ingevuld op ongehinderd.nl/denhaag. Zin om een keer mee te gaan? Laat het weten via of Van Diemenstraat VH Den Haag Bijzondere dagen & vakanties Belangrijke data komende periode 05 december 2014 Sinterklaas 18 december 2014 Kerstviering 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Kerstvakantie 23 januari 2015 Nieuwsbrief 4

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 5 Maart/april 2013 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 5 Maart/april 2013 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 5 Maart/april 2013 ouders / verzorgers INLEIDING Alweer de tweede nieuwsbrief van 2013. De afgelopen periode is nog niet echt lenteachtig te noemen. Sneeuw en kou domineren nog de nieuwsberichten,

Nadere informatie

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ De Witte Vogel Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Tyltylcentrum De Witte Vogel Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Willem Dreespark

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575

Schoolgids 2015-2016. Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Schoolgids 2015-2016 Sbo De Lings VAN Wevelickhovenstraat 9 5931 Ks Tegelen Tel. 077-3737575 Inhoudsopgave Nr. Onderwerp Blz. 1. Voorwoord... 1 2. Waar onze school voor staat... 2 Het gebouw... 2 Visie

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 katholieke Jenaplan basisschool de Zevensprong Snijdelwijklaan 4c, 2771 SX Boskoop Telefoon 0172-213 886 www.zevensprongboskoop.nl Inhoud

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar 2011-2012. Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 directie@kleffensschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep 8...

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie