De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief december 2014"

Transcriptie

1 De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief december 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen INLEIDING Deze nieuwsbrief verschijnt op de drempel van de decembermaand. Een maand waarin de winter begint, een aantal feesten op de agenda staan en de opmaat naar zal een bijzonder jaar worden. De eerste paal voor de nieuwbouw zal de grond in gaan, De Witte Vogel bestaat 50 jaar, allemaal mooie momenten. Maar 2015 zal ook een spannend jaar worden. Op 1 januari gaan diverse nieuwe wetten in. Wetgeving die veel ouders zullen merken. Daarnaast merken wij dat de nieuwe wetgeving ons KDC raakt. In het afgelopen jaar, en al daarvoor, is al ingezet op deze nieuwe wet. Verruimde openingstijden, aanpassingen in het vervoer, etc. Alle vertrouwen is er dat wij hiermee voldoende basis leggen voor de

2 nieuwe toekomst. Ook merken wij de bezuinigingen die Sophia Revalidatie raken door o.a. de nullijn in de zorg. En natuurlijk de wet Passend Onderwijs die van invloed is op ons SO en VSO. In ons centrum zijn drie moederorganisaties werkzaam. Middin als moederorganisatie voor de vorming op het KDC, Responz voor het onderwijs binnen het SO en VSO, en Sophia Revalidatie voor de behandeling op het KDC en SO/VSO. Intensief werken wij samen om ook in deze roerige tijden de kracht te behouden en een passend aanbod te kunnen bieden voor uw kinderen. Nog een maand en dan is het Eerst nog de gezellige maand. Wij gaan er samen van genieten en hopen u ook te ontmoeten! Erik Los, Directeur Tyltylcentrum De Witte Vogel Algemeen nieuws a. Ouderonderzoek 2015 Eens in de vier jaar houden wij, binnen De Witte Vogel, een oudertevredenheidsonderzoek. Hierin vragen wij naar diverse zaken: Of ouders zich voldoende geïnformeerd voelen; of ouders tevreden zijn over de samenwerking; de mogelijkheden om mee te praten en mee te beslissen en de informatievoorziening vanuit het centrum. In februari 2015 voeren wij op het KDC, SO en VSO een oudertevredenheidsonderzoek uit. Wij willen u de mogelijkheid bieden om dit digitaal in te vullen, maar hier hebben wij uw mailadres voor nodig. Om te zorgen voor een actueel bestand willen wij u dan ook vragen om het verzonden strookje te retourneren. Wij hopen dat veel ouders hun adres zullen verstrekken, zodat het onderzoek sneller uitgevoerd kan worden. Als extra service blijven wij ook de

3 mogelijkheid bieden om het onderzoek op papier in te vullen. Deze week hebben alle ouders een brief ontvangen. Het vriendelijke verzoek om het antwoordstrookje binnen twee weken te retourneren! b. Veiligheid Deze maand zijn veel BHV ers en ploegleiders op herhaling gegaan. Dit zijn belangrijke dagen om te oefenen. Beginnende brandjes zijn geblust, ontruimingen geoefend en levensreddende handelingen uitgevoerd. Op de planning staat dat er in februari intern geoefend gaat worden door de BHV ers en ploegleiders (net als verleden jaar een paar oefeningen op de woensdagmiddag). En vervolgens zal er dit jaar een grote ontruiming plaats vinden binnen het gehele gebouw. Ook komt er een oefening op de Moskousingel en is er een oefening geweest tijdens de zomervakantie met het KDC en BSO. Hiermee bereiden wij ons voor op een calamiteit, die wij niet daadwerkelijk hopen mee te maken! c. Parkeren Willem Dreespark In de omliggende wijken van de Willem Dreespark is betaald parkeren ingevoerd. Dit is direct merkbaar, een flinke toename van geparkeerde auto s. Om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken het volgende verzoek: Wilt u niet parkeren op de parkeerplaats bij de eerste flat (dus niet op de parkeerplaats bij het oprijden van de Willem Dreespark direct rechts. ) Tijdens ouderavonden zullen wij het voorplein gaan gebruiken voor parkeren. Het is niet de bedoeling dat dit ook overdag gebeurd, i.v.m. het parkeren van de busjes of buitenspelen! d. Vervoer bij slecht weer Hoe wordt het vervoer geregeld bij slechte weersomstandigheden? In geval van gladheid en/of sneeuw of ander gevaarlijk weer dat invloed heeft op het vervoer kan op advies van de vervoerder en/of Stichting Vervoer het vervoer aangepast worden. (Dit gebeurt tevens op advies van ANWB/KNMI etc.)

4 In de ochtend kan de vervoerder en /of Stichting Vervoer besluiten om niet te gaan rijden. U dient dan zelf voor vervoer te zorgen. U bepaalt dan natuurlijk altijd zelf of u het verantwoord vindt om te gaan rijden en uw zoon/dochter naar school of KDC wilt brengen. In geval dat tijdens een KDC/schooldag het weer verslechtert, kan de vervoerder en/of Stichting Vervoer beslissen om het vervoer eerder te laten starten dan uur. Dit gebeurt in samenspraak met het management van het KDC en/of de school. In deze gevallen zal u hierover geïnformeerd worden, aangezien uw zoon of dochter dan eerder thuis zal zijn. Hiervoor is het van belang dat u bereikbaar bent op het in ons bezit zijnde nummer(s). Is dit in de afgelopen periode gewijzigd, wilt u deze, in het geval dat het nog niet is gebeurd, doorgeven aan de administratie van het Centrum. Dit is nodig, zodat u ten alle tijden gebeld kunt worden. e. Website Deze digitale nieuwsbrief is ook te lezen op de website. Wekelijks staat er ook nieuws in. Mist u iets op de website, dan kunt u dit doorgeven aan Erik Los. De website is er namelijk mede voor u! NIEUWS NIEUWBOUW Het projectteam nieuwbouw, met vertegenwoordigers van RESPONZ, MIDDIN, SOPHIA en De Haagsche Scholen zijn volop bezig met de voorbereiding op de start van de nieuwbouw. Het definitief ontwerp wordt deze maand vastgesteld. Daarin wordt duidelijk hoe het nieuwe gebouw eruit komt te zien. De tekeningen zullen dan opgehangen worden in het hoofdgebouw, tegenover de kamer van Erik Los Hieronder een aantal berichten vanuit De Witte Vogel omtrent de nieuwbouw.

5 a. Definitief ontwerp Het definitief ontwerp van de nieuwbouw is beschikbaar. Komende week komende de tekeningen te hangen in de gang in het hoofdgebouw, tegenover de kamer van Erik Los. Zeker dus het kijken waard. In de komende maanden werken wij verder aan de materialisatie (welk materiaal gebruiken wij) en de verdere inrichting. Een hoop werk is er verzet maar er moet nog veel meer werk verzet worden. Een flink dossier, dat ook erg veel energie geeft. Want het wordt zeker weten een schitterend gebouw! b. Inrichtingsgesprekken De afgelopen maanden zijn veel werkgroepen bezig geweest met de inrichting van het gebouw. Per ruimte is bepaald wat er precies in moet. Dit zorgde een aantal keren voor een verandering van het ontwerp. Op dit moment is er een ontwerp voor handen dat wij definitief kunnen noemen en richtinggevend is voor de aanbesteding. Daarnaast wordt duidelijk welke inrichting wij nodig hebben voor de nieuwbouw. Hiermee is een enorme basis gelegd voor de komende periode. Als alles volgens planning blijft lopen, starten wij nog voor de zomervakantie met bouwen! b. Filmpje nieuwbouw Het projectteam nieuwbouw vergadert nu wekelijks op de 5 e etage bij Sophia Revalidatie. Een bijzondere plek, aangezien wij van daaruit zicht hebben op onze nieuwe locatie. Het wordt nu echt, kijk maar eens naar deze foto hieronder. Helemaal leuk om te melden: Er staat een webcam op de locatie. Wij kijken nu of wij vanuit het Willem Dreespark kunnen inloggen en zo mee kunnen kijken met de bouw! Hieronder een foto, maar nog leuker: een kort filmpje van de sloop, waardoor onze bouwterrein vrij komt.

6 c. Projecten OP WEG NAAR DE NIEUWBOUW Er wordt gewerkt aan een projectenlijst met alle projecten die voortkomen uit de nieuwbouw. Daarbij moet u denken aan projecten als flexwerken, meubelplan, inrichting, BHV, bewegwijzering, meubilair, verhuizing etc. Deze projecten gaan we verdelen over de resterende tijd tot aan de nieuwbouw, zodat we de projecten kunnen spreiden. Wanneer we bij de projecten de expertise vanuit de ouders kunnen benutten, dan zullen wij dit vragen via de nieuwsbrief/website. Er is veel expertise voor handen binnen ons centrum en alle hulp is welkom! d. Sponsoring Deze week is de werkgroep sponsoring bij elkaar gekomen. Voor de nieuwbouw zijn er kleine, iets grotere en hele grote sponsortrajecten. In de komende maand werken wij sponsorideeën uit. Heeft u ook goede ideeën voor sponsoring, dan kunt u dit melden via e. Kunst Een klein deel van het bouwbudget dat beschikbaar wordt gesteld door de gemeente Den Haag, is tot stand gekomen uit subsidie dat moet worden besteed aan kunst in de school. Er heeft een oriënterend gesprek plaatsgevonden met Stroom, kunst adviseur en begeleider, de gemeente Den Haag en de architect. Hierin is besproken wat de mogelijkheden zijn (functionaliteit, binnen, buiten, grafisch of 3d etc.) en hoe de werkwijze is. Verwachting is dat we in januari onze uitgangspunten kunnen gaan formuleren en in samenwerking met de overige partijen tot de selectie van een kunstenaar kunnen komen. Bij deze selectie zal Stroom ons ondersteunen.

7 Nieuws van het KDC Nieuwe kinderen Met ingang van 2 december zal Ahmet starten bij de kuikentjesgroep. Wij wensen Ahmet samen met ouders een fijne tijd toe op het KDC Personeel Thijs is op 14 november trotse vader geworden van een prachtige dochter Fien. Wij wensen hem samen met zijn vrouw en twee zoontjes heel veel geluk en gezondheid toe. Sint viering De Sintviering zal dit jaar in tweeën verdeeld zijn. Dit heeft te maken met het feit dat er op vrijdag geen kuikentjes zijn (op één na). Voor de kuikentjesgroep zal het Sint feest een dagje eerder zijn en wel op donderdag 4 december. U heeft hierover een brief gekregen. Voor de andere groepen zal de Sintviering op vrijdag 5 december zijn van 9 tot uur. U bent van harte welkom. Kerst Met de kerst is het KDC op de volgende dagen gesloten: donderdag 25 december 2014 vrijdag 26 december 2014 maandag 29 december 2014 dinsdag 30 december 2014 donderdag 1 januari 2015.

8 KWALITEITSWET Tijdens een van de informatieavonden van dit jaar, hebben wij u geïnformeerd over de kwaliteitswet Speciaal Onderwijs. Wij moeten wettelijk een ontwikkelingsperspectief opstellen voor leerlingen in het SO en VSO. In deze nieuwsbrief delen wij nogmaals de belangrijkste informatie met u mee. Het ontwikkelingsperspectief van uw kind, zo brengen we dit in beeld! Wat is een ontwikkelingsperspectief? Dit is een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van uw zoon/dochter voor een langere periode, tot aan het einde van de SO of VSO. De Commissie van Begeleiding van school stelt dit vast. De Commissie van Begeleiding bestaat uit de afdelingsmanager van SO of VSO, de orthopedagoog, de revalidatiearts en de maatschappelijk werker. Met het ontwikkelingsperspectief brengen we in beeld wat we van uw kind verwachten ten aanzien van zijn/haar ontwikkeling, zodat we hem/haar het juiste onderwijsaanbod kunnen aanbieden. Het draagt bij dat we gericht kunnen werken met uw zoon/dochter. Waarom stellen we een ontwikkelingsperspectief op? Vanaf 1 augustus 2013 geldt de nieuwe kwaliteitswet Speciaal Onderwijs. Nieuw binnen de wet is het werken vanuit een ontwikkelingsperspectief. Het vaststellen van een ontwikkelingsperspectief is een wettelijk vereiste, waar we graag aan voldoen. Hoe brengen we het ontwikkelingsperspectief in beeld? Op basis van de huidige mogelijkheden van uw zoon/dochter wordt een instroomprofiel ingevuld. Hierin worden de mogelijkheden en beperkingen van uw zoon/dochter beschreven. Voor leerlingen die al langer op school zijn, wordt hierbij gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem, testen en onderzoeken. Op basis van deze gegevens wordt een inschatting gemaakt van het toekomstig

9 niveau van functioneren van uw zoon/dochter op een aantal vak- of ontwikkelingsgebieden, dit noemen we het uitstroomprofiel. Deze verwachting kan per ontwikkelingsgebied verschillen. Ook geven we in het uitstroomprofiel een verwachte uitstroombestemming aan. Op het SO wordt hier vermeld welke vorm van vervolgonderwijs in de toekomst het meest geschikt lijkt (op het moment dat uw zoon/dochter 12 jaar is). Op het VSO geven we aan welke vorm van dagbesteding in de toekomst het meest geschikt lijkt (op het moment dat uw zoon/dochter 18 jaar of ouder is). In het formulier vindt u bij het in- en uitstroomprofiel achter de vak- of ontwikkelingsgebieden getallen 1, 2, 3 of 4. Deze getallen komen overeen met de leerroutes. Wat zijn leerroutes? Een leerroute geeft aan wat voor soort onderwijs gevolgd wordt. In een leerroute worden de te behalen doelen voor de diverse leerjaren beschreven. Deze doelen zijn op school in te zien. Ook kan de groepsleiding u hier meer over vertellen. Op de Witte Vogel bieden we onderwijs aan diverse leerlingen. Niet ieder leerling krijgt hetzelfde type onderwijs. We kennen hier vier verschillende leerroutes (leerroute 1, 2, 3 en 4). Elke leerroute kent zijn eigen opbouw in doelen waaraan gewerkt wordt en leidt tot een bepaalde vorm van vervolgonderwijs (op het SO) of tot een bepaalde vorm van dagbesteding (VSO). Het ontwikkelingsperspectief van uw zoon/dochter bepaalt in welke leerroute uw zoon/dochter geplaatst wordt. Een overzicht van de vier leerroutes vindt u in de schoolgids. Het formulier Ontwikkelingsprofiel In het formulier Ontwikkelingsprofiel leest u welk ontwikkelingsperspectief we voor uw zoon/dochter vastgesteld hebben en in welk leerroute uw zoon/dochter onderwijs volgt. Het ontwikkelingsperspectief wordt op de contactmiddag met u besproken. Het ontwikkelingsperspectief vindt u ook terug in het handelingsplan. Ieder jaar wordt dit opnieuw bekeken en met u besproken.

10 Nieuws SO & VSO a. Oudergespreksgroep SO Beste ouders van de leerlingen van het SO, We merkten bij verschillende ouders dat er behoefte is om met andere ouders in contact te komen, om ervaringen te delen en informatie uit te wisselen. Daarom organiseren wij een oudergespreksgroep op vrijdag 9 januari 2015, we willen starten om 9 uur en we eindigen rond 11 uur. Deze oudergespreksgroep heeft geen onderwerp en zal gaan over onderwerpen die jullie inbrengen. Mocht u interesse hebben, stuur dan een mailtje naar of geef het door bij Groeten van, Cobien Roggeveen en Judith van Winden b. Personele zaken Deze maand een nieuw gezicht binnen ons centrum. Ryanne Overmeire is gestart als intern begeleider. Gezien de mogelijkheid om snel te starten na de benoeming is er nu ook de kans voor een uitgebreide introductieperiode. Ryanne zal in de komende weken alle groepen in het SO en VSO bezoeken en diverse gesprekken voeren. In januari wordt gestart met het overdragen van werkzaamheden. De ouders van het SO en VSO zullen haar zeer zeker gaan ontmoeten. Ryanne, welkom in ons team! c. Nieuws MR/GMR De medezeggenschapsraad RESPONZ bestaat dit jaar uit: -Oudergeleding: Tineke Vellekoop, Christien Doomen, Mariska Kroezen -Personeelsgeleding: Hilma vd Berg, Aline Haarman (vz), Monique vd Engh Daarnaast is de Witte Vogel vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die vijfmaal per jaar overleg voert met de bestuurder van RESPONZ, Johan Taal

11 De GMR bestaat dit jaar uit: -Oudergeleding: Christine Sytsma(DWV), Esther Alblas (Keerkring), Patricia Meijer (MMS) -Personeelsgeleding: Monique vd Engh (DWV), Fleur Klaver(Keerking), Martijn Lasthuizen(MMS)( vz). Afgelopen week vergaderde de MR. De agendapunten waren o.a. de begroting 2015; het jaarplan 2015; de nieuwbouw; vervoer; ouderparticipatie. De MR vergadert van uur op het WdP 307. De vergaderingen zijn openbaar. Dus wilt u een keer aanwezig zijn? Wees welkom! Wel graag even aangeven bij de voorzitter Aline Haarman! d. Dag van de Verpleging Ze zullen zaterdag 8 november wel hebben gedacht op het Willem Dreespark. De Witte Vogel is toch dicht in het weekend? Maar niets is minder waar. Op deze zaterdag kwamen uit alle hoeken van Nederland schoolverpleegkundigen voor een studiedag naar De Witte Vogel. Van uur was er een flink programma. Na een opening door Erik Los was er een presentatie en in de middag intervisie. Aan het einde van de middag kon Maremka Koop, onze verpleegkundige, terugkijken op een vlekkeloos verlopen dag, die zij samen met haar collega Sonja Voets had georganiseerd. e. De grote Clubactie 2014 De grote clubactie is voorbij!! In totaal hebben we met z'n allen 329 loten verkocht. 329 loten x 2,40 = 789,60!!!! SUPER GOED GEDAAN! Iedereen bedankt voor de enorme inzet! Daarmee hebben we het aantal van vorig jaar (252) ruimschoots ingehaald. De klassen die een prijsje hebben gewonnen omdat ze de meeste loten hebben verkocht zijn: Van het SO: SO4 met 124 loten! Van het VSO: IN3 met 38 loten! Met jullie neem ik contact op.

12 Voor diegene die een lot hebben gekocht: Op donderdag 27 november 2014 is de trekking geweest. Het lotnummer staat op uw bankafschrift dus houd het goed in de gaten. Hopelijk heeft u één van de prijzen gewonnen. f. Wintermarkt 2014 Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van IN2, IN3 en UIT2. Op donderdag 18 december wordt er door de leerlingen van het VSO een wintermarkt met zelfgemaakte spullen gehouden en een toneelstuk opgevoerd. De leerlingen hebben hier al een paar maanden aan gewerkt en voor geoefend en kunnen bijna niet wachten de resultaten aan u te laten zien. We verwachten alle leerlingen van de betreffende groepen om 19.00u s avonds op school om met hun ouders, grootouders, kennissen, ooms en tantes, broertjes en zusjes en verzorgers de wintermarkt te bezoeken en om 20.00u van de voorstelling te komen genieten. U wordt verwelkomd met een warm drankje en wat lekkers. Tot ziens op 18 december, uur. Leerlingen en leiding VSO Witte Vogel. g. VSO verhalen van uitjes. Voorstelling bij Lucas Danstheater TE COOL SCHOOL! Maandag 3 november gingen in3 en uit2 en in2 naar het Lucent danstheater aan de Spui in de stad Den Haag. Gingen we met busjes. We werden tussen 9 en half 10 opgehaald, 2 bussen van der steen en 2 taxi bussen. We moesten binnen even wachten in de vayee en daar kregen we een workshop samen met andere kinderen, we gingen leren een dansje en liedje. Toen werden we gehaald door Jan en die bracht ons naar de zaal. Daar hadden ze de stoelen voor ons weg gehaald, zodat wij helemaal vooraan konden zitten. Het was een grote zaal. Toen begon de voorstelling. Het ging over pesten, ruzie, lief zijn, mooi zijn en slim zijn. We vonden het grappig dat ze met haarspray ging spuiten. Ze gingen ook met buizen slaan dat klonk als muziek een liedje en ze deden zo een gevecht ook in slow molton. Er zat ook een jongen in de prullenbak, er sloeg iemand een schilderij van een bel op zijn hoofd Imad kreeg een basketbal. De meisjes maakt ruzie, de slimme meisje ging zich opmaken en gaf een barbie pop aan het andere

13 meisje ze deed ook een bh aan. Ze had ook een spuitbus, het meisje ging ervan huilen. Er was ook een doosje waar heel veel belletjes uit kwam. Die werden afgepakt en daarmee gingen ze muziek maken. Een heel rustig muziekje er was een stoere jongen, die sprong in de armen van de nerd. De meisjes sprongen ook in elkaars armen. Er was ook nog een liedje met z n alle, heel veel kinderen mochten op het podium meedoen. Ze deden ook een dans en wij mochten in de zaal ook meedoen. Op het einde kregen we een buis en daarmee mochten we ook slaan. Op elkaar om muziek te maken. We vonden het heel erg leuk. Vooral het slaan en de prullenbak en het schilderij. Erik vond het ook spannend. Imad vond alles leuk. Omar vond het erg leuk dat er kinderen op het podium stonden. Een echte voorstelling in zo een grote zaal is heel leuk. Het lijkt net ook een beetje op een bioscoop zaal. Groetjes in3 en uit2 en in2 h. Bezoek aan de Mandir We zijn lopend naar de Mandir gegaan, niet met de bus. De Mandir is dichtbij school en bij de Moskee. De Mandir is een Hindoestaans gebedshuis. We willen graag over het Hindoestaans geloof meer weten. We hadden een lijst met vragen gemaakt en gesteld aan de meester van de Mandir. Toen we binnen kwamen moesten we onze schoenen uitdoen en kregen we koekjes en drinken. De meneer van de Mandir ging praten over hun geloof en ging antwoordt geven op onze vragen. Na het praten gingen we naar de grote zaal. Er waren banken om op te zitten en heel veel beelden om naar te kijken. Er was een soort bed waar de priester van de Mandir niet in mocht slapen maar door de microfoon moest praten. Er was ook een toetsenbord voor muziek, ze maken veel muziek bij de dienst. De meneer van de Mandir heeft heel veel verteld over de beelden.

14 Zelf hebben we ook nog vragen gesteld. De taal van de Mandir is heel moeilijk, die moet je leren bij de Mandir, daar kun je les volgen. We kregen ook nog een lunch aangeboden, dat was heerlijke roti met pompoen en hete saus. Het was heerlijk en het bezoekje was heel leerzaam. Groetjes, uitstroom 2 i. Ziekmelden Wilt u erop letten dat u, in geval van afwezigheid door ziekte of andere oorzaak van uw zoon of dochter tijdens een schooldag, dat u dit voor doorgeeft. Het is niet de bedoeling dat dit gebeurt via de taxichauffeur. Indien er geen melding is, dan nemen wij contact met u op. Is er geen reden voor afwezigheid, wordt dit door de leerplicht gezien als ongeoorloofd verzuim. Dit moeten wij dan melden bij de leerplichtambtenaar. j. Verlofaanvraag Zoals u onderaan deze nieuwsbrief kunt lezen: de leerplicht controleert nog scherper als in de voorgaande jaren. Wij willen u er dan ook op wijzen dat wij bij eventueel ongeoorloofd verlof hier direct melding van maken bij de leerplichtambtenaar. Dit betekent dat u altijd uw zoon of dochter moet ziekmelden. Daarnaast mogen wij maar beperkt verlof (extra vrij) toekennen. Elke aanvraag moet u indienen via het formulier dat via de website is te downloaden of op te vragen is bij ons secretariaat. Voor vragen kunt u terecht bij de afdelingsmanagers. k. Vrije dagen en studiedagen LEERLINGEN JONGER DAN 8 jaar vrij: Dinsdag l.studiedagen Donderdag Dinsdag Donderdag

15 m. Vakantierooster december 2014 t/m 2 januari 2015 Kerstvakantie 23 t/m 27 februari 2015 Voorjaarsvakantie 3 april 2015 Goede Vrijdag 6 april 2015 Pasen 27 april 2015 Koningsdag 4 t/m 15 mei 2015 Meivakantie 25 mei 2015 Tweede Pinksterdag 13 juli 2015 Zomervakantie n. Vakantierooster september 2015 Prinsjesdag 19 oktober t/m 23 oktober 2015 Herfstvakantie 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Kerstvakantie 22 februari t/m 26 februari 2016 Voorjaarsvakantie 25 maart t/m 28 maart 2016 Paasvakantie 27 april 2016 Koningsdag 2 mei t/m 13 mei 2016 Meivakantie 16 mei 2016 Pinksteren 11 juli t/m 21 augustus 2016 Zomervakantie PASSEND ONDERWIJS De afgelopen maand heeft Erik Los overleggen gehad met de samenwerkingsverbanden binnen Den Haag voor het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Iedereen begint zijn plek te vinden en er zijn meerdere kennismakingsgesprekken gevoerd met de medewerkers van de samenwerkingsverbanden. Wij verwachten dat binnen twee maanden de trajecten voor het aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaringen helder zijn voor de leerlingen die nu onderwijs volgen binnen ons SO en VSO. Wij verwachten tevens dat dit via een versnelde procedure kan plaats vinden. Voor nieuwe leerlingen is de procedure nu helder en wij gaan hier in de komende maanden de eerste ervaringen opdoen.

16 Het is allemaal even wennen, maar wij denken dat wij over een jaar kunnen zeggen dat ook dit weer vertrouwd voelt. Nieuws uit de Speel-O-Theek Deze schitterende blackbox met daarbij veel materialen om erin te hangen. Het ziet er mooi uit en je kunt de materialen voelen en variëren. Tip: Neem eens een kijkje op de website op album assortiment van de Speel-o-Theek!. Hier staan een aantal foto s op van materialen die de speel-o-theek uitleent. De speel-o-theek is woensdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur open. Graag tot ziens! Jytte.

17 LOGOTIP Dit keer een leuke app: De Kinder Gebaren Lite app. Een leuke app voor op de tablet of telefoon met 14 dierengebaren. Ieder item bevat een foto van een dier met daaronder een filmpje van het bijbehorende gebaar. Als je tikt op de grote play knop of het kleinere knopje naast de naam van het dier, dan speelt/stopt het filmpje of geluidsfragment. Door de interactie tussen het kind en de app en de combinatie van geluid, afbeelding en gevaar kunnen kinderen gemakkelijker nieuwe informatie onthouden. NIEUWS VAN DE KETENPARTNERS a. NIEUWS VAN MIDDIN 1. Nieuwe Directeur Rayon Haaglanden Dhr. Kees van Ooijen is benoemd als directeur Rayon Haaglanden. Hieronder valt ook ons KDC. Er staat reeds een overleg gepland voor kennismaking met ons centrum. 2. WLZ en WMO Er zijn diverse veranderingen van invloed op Middin. Het is goed om te melden dat de aanbesteding binnen Den Haag gegund is aan Middin. Dit betekent dat zij in de komende jaren zich ook in de komende jaren mogen inzetten voor o.a. onze doelgroep. Door de gang naar de WLZ en WMO veranderd nu wel diverse zaken. Wat precies wordt nu uitgewerkt. Er is al diverse informatie verzonden

18 naar ouders. Voor info kunt u tevens terecht op de website van Middin. 3. Antwoordformulieren 7 november zijn alle antwoordformulieren die ouders van het KDC ondertekend hebben voor de overgangsregel van AWBZ naar WLZ aangetekend opgestuurd. Het kan zijn dat u toch een brief van de WMO thuis gaat krijgen. Deze moet u links laten liggen. Dit komt omdat informatie WLZ en WMO langs elkaar heen lopen. Het CIZ heeft beloofd dat de ouders voor 15 december bericht krijgen over de WLZ indicatie. b. NIEUWS VAN RESPONZ 1. Kennis delen via expertisenetwerken De directeuren van de SO- en VSO-scholen in de regio vinden het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten en kennis en ervaringen te blijven delen. Vandaar dat na het opheffen van het Regionaal Expertisecentrum Zuid-Holland Midden en Noord twee expertisenetwerken zijn opgericht, op initiatief van onder meer RESPONZ. Het expertisenetwerk ZML en het expertisenetwerk LG/(E)MG/LZ. In totaal zijn ongeveer vijftien scholen betrokken bij de netwerken. Krachten bundelen Het is belangrijk om van elkaar te leren en aandacht te blijven besteden aan inhoudelijke en actuele onderwerpen in het speciaal onderwijs, zegt Gerieke van Til. Zij begeleidt als zelfstandig onderwijskundige vanuit Slijpsteen in Onderwijs de expertisenetwerken. Nu alle scholen voor speciaal onderwijs tot nieuwe, verschillende samenwerkingsverbanden behoren, is het goed via de netwerken de krachten te bundelen en samen de kwaliteit van speciaal onderwijs hoog te houden. 2.Samenwerking in ambulante begeleiding De Ambulante Educatieve Dienst (AED) zet zich in voor leerlingen in het regulier onderwijs met een specifieke onderwijsbehoefte. De ambulante begeleidingsdienst (AB) van RESPONZ gaat toetreden tot de AED. Op 16 september werd hiertoe de

19 overeenkomst getekend tussen de AED en de AB-dienst van RESPONZ. Een mijlpaal in het toetredingsproces. De voorzitter van het coöperatiebestuur AED en de bestuurder van RESPONZ zetten de handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst. Dankzij de extra ondersteuning van ambulante begeleiders krijgen ook leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte de kans op een passende plek in de maatschappij. De samenwerkingsovereenkomst betekent een uitbreiding van de werkzaamheden van de AED in de regio s Delft en Zoetermeer. De AED is al werkzaam in de regio s Leiden, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek. Meer informatie: c. NIEUWS VAN SOPHIA RVT LUNCH SOPHIA In het kader van in gesprek gaan met de medewerkers zal Mw. Marien vd Meer op 2 december komen lunchen met de Sophiamedewerkers binnen De Witte Vogel. Een mooie manier om te horen wat er leeft op de werkvloer. Overig nieuws a. NIEUWS VAN VOORALL Themabijeenkomst Heb ik (nog) wat te zeggen? Als uw kind achttien jaar oud wordt, dan is hij/zij volwassen en bent u niet meer de wettelijke vertegenwoordiger. In feite mag uw kind dan zijn eigen beslissingen nemen. Misschien bent u daar niet helemaal gerust op. Of u vraagt zich af wie de belangen van uw zoon of dochter gaat behartigen als u dat zelf niet meer kunt.

20 Het aanvragen van curatele, bewind voering of mentorschap kan een oplossing bieden. Maar hoe werkt dat allemaal precies en wat kunt u het beste aanvragen? Ouders Ontmoeten Ouders Migranten (OOOM) en Voorall informeren u daar graag over op: Dinsdag 2 december 2014 van 19:30 tot 21:30 uur Locatie: Royaalzorg, Televisiestraat 3, 2525 KD Den Haag Aan het eind van de bijeenkomst hebt u genoeg informatie om te kijken wat voor uw situatie de beste oplossing is. En natuurlijk is er ook alle tijd voor het stellen van vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 30 november via Voorall. Telefoonnummer: of b. Zin in vakantie? De drie vakantiehuizen van Ronald McDonald Kinderfonds zijn volledig aangepast voor een gezin met een kind met een beperking (drempelvrij, hoog-laagliften, bedboxen, douchestoelen en bedden en speciale speelvoorzieningen). De Hoeve bevindt zich in het bosrijke Friese Beetsterzwaag en heeft een manage voor aangepast paardrijden naast de deur. Er is ook een gloednieuwe snoezelruimte met gedimd licht, zachte muziek, projecties en aangepast meubilair, om heerlijk te ontspannen. In het Zuid-Limburgse Valkenburg a/d/ Geul staat de sprookjesachtige Kindervallei. In Huis Arnhem logeer je tussen de bomen. Bezoek Burgers Zoo of gewoon lekker spelen en luieren. De prijs per appartement per nacht is 35,- buiten de schoolvakanties en 50,- per nacht in het hoogseizoen. Meer informatie: c. Op pad in Den Haag tijdens de kerstvakantie?

21 Check eerst ongehinderd.nl/denhaag! Via deze gratis website en app kunt u met een simpele druk op de knop toegankelijkheidsinformatie vinden over de plek waar u naar toe wilt. Van restaurant tot overheidsgebouw: van alle Haagse locaties en voorzieningen is op ongehinderd.nl terug te vinden of er hindernissen zijn. Staat uw locatie er niet bij? Voeg hem zelf gemakkelijk toe. Ongehinderd.nl is twee jaar geleden gestart in Eindhoven en de Haagse pagina is sinds begin dit jaar online. Doel is om heel Nederland en zelfs vakantiebestemmingen op de kaart te zetten. Voorall, voor Hagenaars met een beperking, heeft ook speciale testteams die op pad gaan om locaties te onderzoeken. De resultaten worden ingevuld op ongehinderd.nl/denhaag. Zin om een keer mee te gaan? Laat het weten via of Van Diemenstraat VH Den Haag Bijzondere dagen & vakanties Belangrijke data komende periode 05 december 2014 Sinterklaas 18 december 2014 Kerstviering 22 december 2014 t/m 2 januari 2015 Kerstvakantie 23 januari 2015 Nieuwsbrief 4

Wat vliegt de tijd! De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief oktober/november 2014

Wat vliegt de tijd! De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief oktober/november 2014 De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief oktober/november 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen Wat vliegt de tijd! En zo ligt er alweer de tweede nieuwsbrief

Nadere informatie

WIJ ZIJN WEER BEGONNEN

WIJ ZIJN WEER BEGONNEN De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief september 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen WIJ ZIJN WEER BEGONNEN Het lijkt al weer lang geleden, de zomervakantie.

Nadere informatie

De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief mei 2015. Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen

De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief mei 2015. Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen De digitale nieuwsbrief van TylTylCentrum De Witte Vogel. De nieuwsbrief van De Witte Vogel verschijnt 10x per jaar en houdt u op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen. Wordt deze e-mail

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015

Nieuwsbrief Maart 2015 Nieuwsbrief Maart 2015 De volgende editie krijgt u op vrijdag 10 april U ontvangt de nieuwsbrief nu via de groepsleerkracht van uw kind. Als u iemand kent die de nieuwsbrief ook graag wil ontvangen, dan

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2016

Nieuwsbrief september 2016 Belangrijke data 5 oktober Studiedag: de kinderen zijn vrij! Beste ouders, Het schooljaar is weer begonnen! 6 oktober Start kinderboekenweek 24 oktober t/m 28 oktober Herfstvakantie Wat fijn dat iedereen

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Mooie shirtjes! Prachtig toch, de nieuwe sporttenues? Met veel dank aan de ouderrraad! Inleiding

Mooie shirtjes! Prachtig toch, de nieuwe sporttenues? Met veel dank aan de ouderrraad! Inleiding NIEUWSBRIEF 12/16 mei 2014 Inleiding Na een mooie, welverdiende vakantie is iedereen op De Dijck weer begonnen aan de laatste periode van tien weken. Een periode waarin de leerlingen van de groepen 7 zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Info 4 Datum: 9-10-2015 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben op de Waterkant een intensieve, soms ook wat emotionele week achter de rug. In deze Info kunnen jullie lezen over

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar.

Omdat dit de laatste Info van dit schooljaar is wil ik u hierbij een heel fijne kerstvakantie wensen en een mooie start van het nieuwe schooljaar. Info 5 2016/2017 Datum: 09-12-2016 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben een heerlijk Sinterklaasfeest achter de rug. Iedereen bedankt voor de hulp! In deze Info wat foto s,

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Info 7 Datum: 11-12-2015 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, In deze nieuwsbrief een update over de overgang van groep 8 kinderen naar het voortgezet onderwijs (VO), een terugblik op

Nadere informatie

Belangrijke data. Welkom!

Belangrijke data. Welkom! Subscribe Share Past Issues Tra View this email in your browser Nieuwsbrief Basisschool de Welp - februari 2016 Belangrijke data Welkom! Ook dit schooljaar verwelkomen we weer nieuwe welpjen bij ons op

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Belangrijke data schooljaar 2014-2015 Maandag 10 november Rapportbespreking Dinsdag 11 november Rapportbespreking Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016

De Regenboog. Algemeen. Boog nr. 5 04-01-2016 De Regenboog De Regenboog Tijmstraat 1 5571 HS Bergeijk Tel. 0497-574914 info@bsderegenboogbergeijk.nl www.bsderegenboogbergeijk.nl Boog nr. 5 04-01-2016 Algemeen Voorlezen A.s. woensdag wordt er weer

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Afscheid

In deze nieuwsbrief. Afscheid In deze nieuwsbrief Agenda: Afscheid Vakantierooster Vrije (mid)dagen Meester Peter Plusklas Nieuws vanuit de MR Nieuws vanuit de Ouderraad Lezen in de zomervakantie Vakantiebijbelclub Resto van Harte

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie

Algemeen...1 nummer: 2014/ datum: 11 september 2014 Familieavond vrijdag 12 september Informatieavond maandag 15 september

Algemeen...1 nummer: 2014/ datum: 11 september 2014 Familieavond vrijdag 12 september Informatieavond maandag 15 september www.deoase-twello.nl nummer: 2014/2015-01 Inhoud Algemeen...1 Familieavond vrijdag 12 september... 1 Informatieavond maandag 15 september... 1 Aanwezigheid directeur... 1 Schoolgids... 1 Vakanties en studiedagen

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief juli 2016 Kwadijk 92, 1471 CE Kwadijk Nieuwsbrief juli 2016 Belangrijke data juli: 6 juli Studiedag, kinderen vrij 7 juli Rapport mee 7/8 juli Kleuterspellen mee naar huis, schoonmaak 11 juli Bedankochtend 11 juli

Nadere informatie

Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten

Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten September 2015 1 2 MR 3 4 5 6 37 7 Informatieavond Zuid 8

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2016

NIEUWSBRIEF november 2016 NIEUWSBRIEF 7 25 november 2016 INHOUDSOPGAVE: Studiedag maandag 14 november Sint Maarten op de Odyssee Sinterklaasfeest op school Boeken voor de schoolbieb Inschrijven broertjes/zusjes & melden verhuisplannen

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit www.cnsdewingerd.nl 3 april 2014 nieuwsbrief negentiende jaargang t Pitje Samen Groeien dag Op vrijdag 25 april is onze Samen Groeien dag. Het thema van die dag is: Koningskunst. We starten de dag met

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Keerkring afdeling SO december 2016

Nieuwsbrief De Keerkring afdeling SO december 2016 Nieuwsbrief De Keerkring afdeling SO december 2016 Aan de ouders en verzorgers, Nieuwsbrief U ontvangt vóór de kerstvakantie, de voorjaars -, mei -, zomer - en herfstvakantie een nieuwsbrief met informatie

Nadere informatie

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Ten Harmsen v.d. Beekpad 6 1336 BK Almere 036-5451462 Website: www.de-klimop.nl E-mail: dir.klimopbuiten@prisma-almere.nl Agenda januari 2015: Maandag 5 januari

Nadere informatie

Nieuwsbrief VSO N. 4 Februari 2015

Nieuwsbrief VSO N. 4 Februari 2015 Nieuwsbrief VSO N. 4 Februari 2015 Belangrijke Data Voorjaarsvakantie Start school na voorjaarsvakantie Open Dag op De Regenboog Schoolfotograaf Paasviering op school paasweekend Schooldisco Koningsspelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 september 2016 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief nummer 1 september 2016 Pagina 1 van 5 Agenda 5 september 2016 Eerste schooldag 9 september 2016 Koffie/theemiddag 14.00 21 september 2016 19.30 uur ouderavond 07 oktober 2016 Studiedag, de leerlingen zijn vrij Nieuwsbrief nummer 1 september

Nadere informatie

Mei 2014 NIEUWSBRIEF

Mei 2014 NIEUWSBRIEF Mei 2014 NIEUWSBRIEF Engels in groep 1/2 a Ik (Jolanda) heb als module voor de Taalcursus die we volgen Engels op de basisschool gekozen. Het is erg leuk om met de kleuters Engelse lessen te doen. Ze vinden

Nadere informatie

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie!

Namens het gehele team van SBO Wending wensen wij u een fijne vakantie! Geachte ouders en verzorgers, Nieuwsbrief 7 schooljaar 2014-2015 Laatste nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 Volgende week is de laatste schoolweek van het schooljaar. Voor de schoolverlaters is het de afsluiting

Nadere informatie

Nieuwsbrief donderdag 7 juli Afscheidsmusical groep 8

Nieuwsbrief donderdag 7 juli Afscheidsmusical groep 8 Nieuwsbrief donderdag 7 juli 2016 Afscheidsmusical groep 8 De afscheidsmusical van groep 8 werd dit keer in de grote zaal van een theater opgevoerd. In de Purmarijn zat een uitzinnig publiek klaar om naar

Nadere informatie

Jaargang 21 Nummer 8 Nieuwsbrief 9 oktober 2013

Jaargang 21 Nummer 8 Nieuwsbrief 9 oktober 2013 Klimop 2 9301 PK Roden 050-5017172 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl Jaargang 21 Nummer 8 Nieuwsbrief 9 oktober 2013 Belangrijke data 8 oktober Mr vergadering 9 oktober Handbal meisjes 10

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 14 25-03-2014 TorenTheater In dit nummer: TorenTheater Maandopening

Nadere informatie

Nieuwsbrief voorjaar

Nieuwsbrief voorjaar Nieuwsbrief voorjaar 2013 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief van het zandkasteel-pgb. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van alle activiteiten van het zandkasteel-pgb

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print Sportlaan 85 Postbus 68 7833 CH Nieuw-Amsterdam 7833 ZH Nieuw-Amsterdam Tel: 0591-552042 www.obs-bascule.nl Jaargang 12 nummer 4 vrijdag 11 september 2015 Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief

Nadere informatie

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend.

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend. 10 december 2014 Agenda voor de komende 2 weken Do 11 De wensboom is geopend t/m 18 december. Voor schooltijd mogen de kinderen een wens kopen, versieren en in de boom hangen voor 0,50. Dit bedrag gaat

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl ALGEMEEN NIEUWS Vakantie- en vrije dagenrooster schooljaar 2015/2016 Herfstvakantie

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Oudernieuws De Klaver augustus en september 2017

Oudernieuws De Klaver augustus en september 2017 Oudernieuws De Klaver augustus en september 2017 P.C. basisschool De Klaver Klaverstraat 44, 3083 VH Rotterdam Postbus 55058, 3008 BE Rotterdam Tel: 010-4818340 Beste ouders, Voor u ligt het eerste oudernieuws

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda SCHOOLJAAR NR. 7, JULI Vrijdag AGENDA 8 juli t/m vrijdag 19 augustus Zomervakantie (onderwijs)

NIEUWSBRIEF. Agenda SCHOOLJAAR NR. 7, JULI Vrijdag AGENDA 8 juli t/m vrijdag 19 augustus Zomervakantie (onderwijs) KINDEROPVANG Topaas 18 2719 VD Zoetermeer 079 3620035 opvang@ikcdeedelsteen.nl DALTONONDERWIJS Sieraadlaan 100 2719 SN Zoetermeer 079 3617629 onderwijs@ikcdeedelsteen.nl NIEUWSBRIEF www.ikcdeedelsteen.nl

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 28 augustus 2017

In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 28 augustus 2017 Nr. 36 maandag 10 juli 2017 In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 28 augustus 2017 Belangrijke data Maandag, dinsdag donderdag: Verkort rooster, school om 14.00

Nadere informatie

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Zo wordt de begeleiding van de groep goed verzorgd en verandert er weinig voor de kinderen.

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Zo wordt de begeleiding van de groep goed verzorgd en verandert er weinig voor de kinderen. BESTE OUDERS EN VERZORGERS, De eerste twee schoolweken van 2016 zitten er weer op. Iedereen is weer goed begonnen en gelukkig zijn alle ogen en bijna alle vingers heel gebleven tijdens de viering van Oud

Nadere informatie

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013

Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Nieuwskraker nr. 19, 4 juli 2013 Wat gebeurd is Zomerfeest Afgelopen vrijdag hebben we ons traditionele zomerfeest gehad. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig gezind en bleef het de hele middag droog.

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Talismanbulletin 14 juli 2015

Talismanbulletin 14 juli 2015 Talismanbulletin 14 juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Belangrijke data: Donderdag 16 juli Kennismaken nieuwe leerkracht Donderdag 16 juli Uitglijden kleuters en afscheid groep 8 Vrijdag 17 juli Studiedag;

Nadere informatie

Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016

Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016 NIEUWSFLITS DON BOSCO Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016 JUZT Don Boscohuis Kloosterstraat 1 4701 KH Roosendaal tel. 0165 535326 donboscoroosendaal@juzt.nl ALLE BELANGRIJKE INFO

Nadere informatie

Terugblik palmpasenoptocht. Stichting Opkikker. 1 van 5. Hofbode - 13 mei 2014

Terugblik palmpasenoptocht. Stichting Opkikker. 1 van 5. Hofbode - 13 mei 2014 1 van 5 Hofbode - 13 mei 2014 Terugblik palmpasenoptocht Stichting Opkikker Wij, Ilse en Cas Hoge willen graag iedereen heel erg bedanken voor het inleveren van de mobieltjes voor de Stichting Opkikker.

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuws brief. December 2015. Beste ouder(s) / verzorger(s),

Nieuws brief. Nieuws brief. December 2015. Beste ouder(s) / verzorger(s), Nieuws brief Nieuws brief December 2015 Beste ouder(s) / verzorger(s), We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en erg gezellige kerstmarkt! Het was erg druk en alle mooi gemaakte knutselstukken zijn

Nadere informatie

De Schoolkrant. De Schoolkrant

De Schoolkrant. De Schoolkrant De Schoolkrant De Schoolkrant December 2014 SO Alphons Laudy Van de redactie Dit is de tweede schoolkrant van dit schooljaar Deze keer zijn de volgende thema s aan bod geweest: Herfst, Sint en Kerst. Deze

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 VSO Mikado Stiemensweg 44 Terugblik op ouderavond schooltijden Op donderdag 22 januari vond de ouderavond plaats waarin een model werd gepresenteerd voor mogelijke nieuwe

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2014

Nieuwsbrief Oktober 2014 Nieuwsbrief Oktober 2014 De volgende editie krijgt u op vrijdag 28 november U kunt de nieuwsbrief per mail ontvangen door u zelf aan te melden op onze website, ook kunt u hem bekijken op de website onder

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Wij wensen iedereen nog twee goede laatste schoolweken toe! Christianne Ahuis

Wij wensen iedereen nog twee goede laatste schoolweken toe! Christianne Ahuis 1 Wekelijkse nieuwsbrief van de openbare daltonbasisschool de Tandem voor ouders/verzorgers en leerlingen. REDACTIE Rob van de Geer 3 3 rvdgeer@detandem.nl Op maandag tot 12:00 uur bereikbaar op school

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015 Nummer 5 december 2015 Agenda Wo 2 dec Inloopochtend 8:15-8:30 uur Vrij 4 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12:00 uur vrij Do 17 dec Kinderen vrij om 12:00 uur i.v.m. kerstdiner 17:00-18:30 uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September 2016

Nieuwsbrief. September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Start schooljaar Na een mooie zomervakantie mogen we weer beginnen op school. De kinderen zijn weer vol frisse moed aan het werk gegaan in de klas. De juffen en meesters hebben

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 18 Dinsdag 16-06-2015. nieuwsbrief

Schooljaar 2014-2015 Nummer 18 Dinsdag 16-06-2015. nieuwsbrief Activiteitenkalender Di. 23-06: Schoolreisje middenbouw Vr. 26-06: Verslagen mee naar huis Ma. 29-06 t/m 03-07: Week van de oudergesprekken Woe 01-07: Wisselochtend Vr. 03-07: Bouwverlatersactiviteit Di.

Nadere informatie

Info 3 7 september 2016

Info 3 7 september 2016 Wat je aandacht geeft, groeit! Info 3 7 september 2016 Trefwoord Het komende thema van onze godsdienstmethode is In beweging. Kinderen bewegen graag en veel. Bewegen is gezond én leerzaam; onderzoek wijst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief juli 2015

De Witte Vogel. Digitale nieuwsbrief juli 2015 De digitale nieuwsbrief van TylTylCentrum De Witte Vogel. De nieuwsbrief van De Witte Vogel verschijnt 10x per jaar en houdt u op de hoogte van het laatste nieuws en de ontwikkelingen. Wordt deze e-mail

Nadere informatie

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 10

Nadere informatie

Vakantie 2013. Vakantie 2014. Zomervakantie. Omgaan met elkaar. Vrijdag 19 juli vrij Maandag 22 juli start zomervakantie

Vakantie 2013. Vakantie 2014. Zomervakantie. Omgaan met elkaar. Vrijdag 19 juli vrij Maandag 22 juli start zomervakantie Hofbode 21-2 Juli 2013 Vakantie 2013 Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari Vakantie 2014 Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 21 februari Pasen + meivakantie 18

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 19 d.d

Nieuwsbrief 19 d.d Belangrijke data Dinsdag 4 juli 2017 Nieuwsbrief 19 Vrijdag 7 juli 2017 Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017 Maandag 21 augustus 2017 Nieuwsbrief 19 d.d. 04-07-2017 Laatste schooldag, alle leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014

Nieuwsbrief juli 2014 In deze nieuwsbrief: Kalender Aanmelding nieuwe kinderen Sjouwhulp gevraagd Groep 3 nieuws Uitglijden en uitluiden Vakanties en vrije dagen schooljaar 2014/2015 Vossenjacht Ontruimingsoefening Kom op tijd!

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2015

Nieuwsbrief januari 2015 Nieuwsbrief januari 2015 januari 5 Nieuwsbrief Oud papier actie t/m 8 jan. 8 Leerlingenraad 14.00 14.45 Voorlichtingsavond HORDe 19.30 21.30 (zie bijlage) 14 Koffieochtend 08.30 09.15 19 OR vergadering

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Klik hier om deze in de browser te lezen. Nieuwsbrief maart

Klik hier om deze  in de browser te lezen. Nieuwsbrief maart Klik hier om deze email in de browser te lezen Nieuwsbrief 28-23 maart Met deze week: De plantjes gaan groeien - De Grote Rekendag - Paasviering - Weektaak plannen via de Klasseplan-app - Schoolvoetbal

Nadere informatie

Schoolinfo 9 Maart 2015

Schoolinfo 9 Maart 2015 Schoolinfo 9 Maart 2015 Simone Piron stelt zich voor Mijn naam is Simone Piron. Sinds 1 februari ben ik intern begeleider van Op Dreef. Hierbij zal ik de taken van Monique overnemen. In het verleden ben

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G

Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Schothorst NB 11, 06-07-2016 Nieuwsbrief 2015-2016 NB 11, 06-07-2016 In dit nummer: Even voorstellen 1 Lezen is leuk! 1 Uitnodiging 2 Formatie 2

Nadere informatie

S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20

S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20 S c h o o l j a a r 2 0 1 4-2 0 1 5, L i n d e b l a a d j e n r. 20 23-04-2014 Vanuit de directie Na 42 jaar in het onderwijs, heeft Lescha vandaag afscheid genomen van onze school. Alle groepen zijn

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

( kijk op voor o.a. de jaarkalender, vakanties, agenda en het laatste nieuws )

( kijk op  voor o.a. de jaarkalender, vakanties, agenda en het laatste nieuws ) Belangrijke data: 8 juli 13 juli 14 juli 15 juli 16 juli t/m 28 augustus Rapporten gaan mee Doorschuifochtend op bezoek bij de nieuwe juf/ meester/ klas Schoolfeest en afscheid Vera, Birgit en Nelleke

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie