Kerkperspectief Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkperspectief Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem"

Transcriptie

1 29 e jaargang nr. 5 Palmpasen - Pasen - Beloken Pasen zaterdag 12 april 2014 Kerkperspectief Verschijnt 16x per jaar Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem De rode liefde van Gods lippen 1. De rode liefde van Gods lippen zo hoog verheven bovenal zij roept en zoekt naar vredesmensen of jij wil gaan, niet zwijgen zal. 2. Gevlucht en diep gezonken schreeuw ik tot God of hij mijn redder is. De rode liefde van zijn lippen verschijnt voor mij als grote vis. 3. Voor Ninevé veel norse woorden een bitter hart, tong vol venijn, maar rode liefde van Gods lippen vraagt of geloven mild mag zijn. 4. Een vredeskus gloeit op die lippen, Gods mond die niet verstommen zal, zoekt naar geloof bij mensenkind ren en hoop en liefde bovenal. Beeld Jona en de walvis He Qi, MissieZendingsKalender t. Han Hoekstra m. De dag door uwe gunst ontvangen (Gz. 393 / Lied 246) 1

2 Colofon Kerkperspectief Officiële uitgave van de Protestantse Gemeente Arnhem verschijnt 16x per jaar Kopijdatum: maandag 21 april uur. Kopij voor Kerkperspectief nr. 6 (van 3 t/m 24 mei 2014) mailen naar: Wijknieuws Aanleveren via de wijkredacties. De namen en adressen staan vermeld in de koppen bij de wijkberichten. Redactie Menno Leistra (tel ), Rita Hop, Theo van Loenen, Henny Kalisvaart (eindredactie/lay-out). Abonnementen W.A. van Woerkens, telefoon: Kosten: Jaarabonnement: 21,50 Digitaal abonnement: 11,50 ING rekening: NL72INGB Adverteren in Kerkperspectief Info: W.A. van Woerkens, telefoon: , Website: Drukwerk: Digidruk Vandenhul BV Kerkelijk Bureau PGA Rosendaalseweg 507, 6824 KL Arnhem telefoon: Geopend: elke werkdag uur Bankrekeningen PGA voor vrijwillige bijdragen: NL96FVLB t.n.v. Protestantse Gemeente te Arnhem. voor overige: NL63FVLB t.n.v. Protestantse Gemeente te Arnhem. Diaconaal bureau Diaconaal consulenten/secretaris: Margriet Kok, Nancy Spiele en Alie Teunissen Zijpendaalseweg 57, 6814 CD Arnhem telefoon: website: Bankrekeningen diaconie voor vrijwillige bijdrage: NL78FVLB t.n.v. College van Diakenen Arnhem o.v.v. vrijwillige bijdrage Voor overige giften: NL33FVLB t.n.v. College van Diakenen Arnhem. Van de redactie Het is zo onwezenlijk dat Han Hoekstra er niet meer is, verzuchtten we op onze redactievergadering. Hij inspireerde, hij wilde een column schrijven en had er al een titel voor: ROND-uit en de eerste -en tevens laatste- stond in Kerkperpectief van 9 november Hij schreef vanuit zijn gevoel, gemakkelijk zo lijkt het, maar altijd kernachtig en invoelend. En hij voegde bij de tekst vaak een groot aantal foto s en plaatjes bij, zodat het altijd een levendig geheel werd. Wat zullen we zijn inspiratie en zijn talenten missen in het Arnhemse! zeiden we tegen elkaar. We wensen zijn vrouw Erma, zijn kinderen en kleinkinderen en iedereen die van hem hield heel veel sterkte toe. We willen in dit nummer van Kerkperspectief aandacht geven aan het werk en de gedichten van Han Hoekstra, zijn favoriete liederen. Op de voorkant staat het lied De rode liefde van Gods lippen. Dit lied hebben we in de Dienst van dank en gedenken op vrijdag 28 maart samen gezongen. In dit nummer vindt u ook veel informatie over Silent Work. Silent Work is in 2000 opgericht door mevrouw Wiljo Woodi Oosterom en het werkt voor de vergeten kinderen van Afrika. Het zorgt in ontoegankelijke gebieden voor schoon drinkwater, gezonde voeding (landbouw), gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Warm aanbevolen. Deze Kerkperspectief omvat het drieluik: Palmpasen - Pasen - Beloken Pasen. Er zullen veel vieringen zijn, u vindt ze allemaal op het binnenblad. Ook op de eerste drie dagen van de Stille Week zijn er op enkele plaatsen vespers. Wij wensen u een goede Stille Week en daarna de blijdschap van Pasen. Misschien wel met het mooie oude lied: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan! Hartelijke groeten van de redactie: Menno, Rita, Theo en Henny. Bij de foto op de achterkant: de eierbeurs in Velp (vorige week), een prachtige expositie van decoratief versierde en handbeschilderde eieren.. Data Kerkperspectief 2014 Nr Kopijdatum Verschijningsdatum 6 21 april mei mei mei 2014 Pinksteren 8 2 juni juni juni juli 2014 vakantie 10 4 augustus augustus augustus september 2014 start september september oktober oktober oktober november november november 2014 Advent 16 8 december december 2014 Kerst 2

3 Voor het voetlicht Wij geloven in meer! De zondag na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen (waarbij bepaalde beelden zó vaak op het scherm zijn geweest dat ik er écht geen woorden meer aan vuil zal maken), zondag 23 maart, vond er in de Haagse Kloosterkerk een bijzondere oecumenische viering plaats. Deze viering wilde een weerwoord tegen haatzaaierij en discriminatie zijn, maar vooral ook een viering vóór: voor verdraagzaamheid, openheid en ruimte. Naast Karin van den Broeke, synodepreses van de PKN, gingen Gerard de Korte, bisschop van het bisdom Groningen, ds. Samuel Lee, migrantenpredikant, en Tom Mikkers, algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap voor in deze dienst. Deze laatste verwoordde zijn visie op verdraagzaamheid (vanouds het fundament van de Remonstrantse Broederschap) zo persoonlijk en bijzonder, dat ik graag van de ruimte in Kerkperspectief gebruik maak om zijn preek weer te geven. Eenheid in het nodige, vrijheid in het niet-nodige en in alles de liefde. Dat is een geliefde tekst in mijn kerkgenootschap, de Remonstranten, dat verdraagzaamheid hoog aanschrijft. Toch is het niet zo dat ik als vertegenwoordiger van deze kerk het toonbeeld van verdraagzaamheid ben. Ergens is het wat gênant dat ik in deze dienst spreektijd heb gekregen. Ik kan behoorlijk onverdraagzaam zijn. Ik merk bijvoorbeeld dat ik er moeite mee heb wanneer in godsdiensten vrouwen buitenspel gezet worden. De religieuze ruimte is wat mij betreft ook van haar. Maar ik heb ook last van mensen die in naam van God of Allah zich uitspreken tegen homoseksualiteit en mijn huwelijk (met een man dus) van mindere zo niet van generlei waarde vinden. Dan voel ik mij persoonlijk afgewezen in iets dat het meest waardevol voor me is. En er zijn meer momenten dat ik onverdraagzaamheid bij mijzelf bespeur: een remonstrantse oudere dame vertelde me ooit dat net na de oorlog de onderwijzer van het dorp waar geen enkele kerk op eentje na nog overeind stond, had gezegd: Kinderen, kinderen, hoe is het toch mogelijk? Alleen het kerkje van de heidenen is blijven staan. Dat was dus mijn remonstrantse kerk. Of als ik naar de tv kijk en zie dat alle christenen over een kam worden geschoren en gerenommeerde journalisten niet zorgvuldig kerkelijk of religieus nieuws brengen. Dan gaat mijn onderbuik flink tekeer. Onverdraagzaamheid bij mij is een mengeling van boosheid, mij buitenspel gezet voelen, frustratie en bovenal de wens dat iedereen maar het beste zo kan zijn als ik. Want dan zou het gewoon nu al vrede zijn. Verdraagzaamheid gaat voor mij over opvattingen van anderen die mij tegenstaan. Ik tolereer een ander met mijn ratio omdat ik vind dat ik mij behoor te gedragen, terwijl het gevoel knaagt. Verdraagzaamheid schuurt. Juist daarom is het ook zo n moeilijk onderwerp. Vandaag beleef ik dus mijn coming out (maar dan anders): Ik ben onverdraagzaam. In deze rubriek laten predikanten en andere kerkleden iets zien van wat hen bezighoudt en wat ze graag met de kerkleden Arnhem-breed willen delen. Gelukkig gaat het niet over mij vandaag. Het gaat over meer. Heel concreet: Ik geloof dat wij niet als kant-en-klaar-pakket op de wereld zijn gezet. Mijn onverdraagzaamheid is niet bedoeld om als onkruid het landschap van mijn ziel te overwoekeren. Ik ben inmiddels oud genoeg om te weten dat mijn oplossing voor onverdraagzaamheid Iedereen moet maar worden zoals ik niet realistisch is. Ik heb het wel eens geprobeerd in een relatie - Ik weet wat ik ga veranderen aan jou - maar het werkt niet. We kunnen elkaar niet veranderen, laat staan gelijk maken aan onszelf. Het huiswerk dat je hebt meegekregen aan het begin van je leven, dat ben jezelf. En dat is maar goed ook. Om het bijbels te zeggen: ieder van ons is volmaakt geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en als je dat echt tot je laat doordringen, dan impliceert dat, dat we elkaar aardiger, hoffelijker en in ieder geval gastvrijer tegemoet moeten treden. En er is meer: Wanneer ik eraan werk mij te verhouden tot mensen die echt anders zijn dan ik, dan ben ik ook beter voorbereid op situaties in mijn leven die anders zijn dan ik had gewenst. En ik geloof in meer. Verdraagzaamheid is ook een spirituele notie. Wie zijn eigen beperkte blikveld opgeeft, komt dichter bij iets dat Jezus ons wil geven: liefde en verbondenheid met ieder die lijdt en sterft. Ook met degenen die buiten jouw kring staan. Jezus wijst mensen erop om eeuwige liefde niet te veronachtzamen maar om er royaal van te geven. Ook al zaait hij daarmee verwarring. Zoals in het gelezen verhaal over de Samaritaanse vrouw (Joh. 4: 5-26). Wat dat royaal geven betreft: Jezus gaat tot het uiterste, want aan het einde van het hele Evangelie, geeft hij zichzelf. Vandaag zegt dat geven van Jezus mij dit. Ik hoef niet onverdraagzaam te blijven. U hoeft niet onverdraagzaam te eindigen. Eenheid in het nodige, vrijheid in het niet-nodige en in alles de liefde. Geef wat jou is gegeven! Allen opstandige Paasdagen gewenst! ds. Marieke Fernhout 3

4 De eerste dag Palmzondag 13 april - Matteüs 26: Deze zondag is het weliswaar Palmzondag en dus de zondag om het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem te lezen, maar het alternatieve spoor van de Eerste Dag volgt een ander gedeelte in Matteüs. In hoofdstuk 26: is Jezus met zijn leerlingen in Getsemane. We lezen daar in vers 37: Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken. Het doet mij denken aan dat mooie Taizélied: Wachet und betet, wachet und betet. Een lied dat wat herhaaldelijk gezongen wordt in de dienst waarin het kruis in het midden van de kerk op de grond ligt en waar rondom dat kruis gewaakt kan worden. Voor een goed verstaan, moet je dan weten dat in Taizé elke zondag Pasen gevierd wordt en dat elke Vrijdag het kruislijden centraal staat. Je mag er maar één week blijven, en men vindt dat je die gang van Kruis naar Opstanding dan mee moet maken, of het nou de Goede Week is of niet Indrukwekkende momenten zijn dat daar in Taizé. Mensen die hun zorgen en verdriet naar Christus toedragen, in het geloof dat het helpt om die bij het Kruis te brengen. In de tuin van Getsemane, in het verhaal van Matteüs, komen we Jezus tegen en Hij is dodelijk bedroefd. Het past in de emo-cultuur van tegenwoordig, waarin emoties vaak van de televisie afspatten. Tegelijkertijd riep het zeker vroeger vragen op. Hoe kan het toch dat iemand die waarlijk God is, zulke emoties ondergaat? Is het goddelijke in Jezus juist niet een tegenwicht tegen die emotie? Gelukkig maar dat Jezus niet apatisch is, emotieloos, want wat komt Hij ook voor mij zo dichterbij! Voor mensen die niet meer weten wat hopen is Voor hen die, door het leven geslagen, alle hoop verloren hebben Voor mensen voor wie het leven zonder zin en betekenis is Voor mensen die niets meer te verwachten hebben, maar hun hoop levend houden Dat we het verschil leren zien tussen hoop en verwachting Voor mensen die ons voorleven wat hopen op God betekent Voor hen die lijden omwille van hun geloof in de Verrezene en daarin een teken van echte vreugde en vrijheid zijn Voor hen die zich bevinden in de nacht van twijfel en geloof, dat zij standhouden en zich niet veroordeeld weten Beloken Pasen - zondag 27 april - Johannes 20: Denk eens even aan een Jezus-beeld dat u hier en daar tegenkomt in een kerk. Hoe ziet Jezus er dan uit? Andere vraag: welk beeld hebt u zelf van Jezus in uw hoofd. Tien tegen een dat het een mooi, een gaaf beeld zal zijn? En toch, en dat vind ik het bijzondere van dit verhaal: Jezus is opgestaan met zijn wonden zichtbaar! Hij is de Opgestane, inclusief zijn wonden. Wat een troost, dat Hij daar weet van heeft, ook van jouw wonden, ook van mijn wonden. En dat die wonden niet het laatste woord zullen hebben. Misschien moet je het wel zo zeggen: eerst mag of moet je die wonden aanvaarden, moet je door het lijden en het verdriet heen, om bij nieuw leven uit te komen! Ook daarin is Jezus de Eersteling van een nieuwe schepping! ds. Menno Leistra Paaszondag 20 april - Johannes 20: 1-18 Heerlijk dat in Taizé iedere jongere - en er komen er elke week in de zomer een paar duizend - dat feest van Pasen mee kan maken. Feest van de Opstanding. Licht dat terugkomt en hoop die niet sterven wil. Van Pasen kun je alleen maar gaan juichen. Nieuw leven heeft de dood klein gekregen. En de Opgestane Heer is de Eersteling, de eerste die de dood heeft overwonnen en wij, wij mogen ook daarin zijn navolgers zijn. Ik geloof dat er na de dood, aan de andere kant, een God is die mij, die u thuishaalt. Die ons opwacht, die op ons wacht. En dan, na een tussentijd komt Hij met die nieuwe hemel naar deze aarde toe. Het zijn beelden, die al lange tijd mee gaan, maar wat mij betreft zijn ze nog springlevend en missen ze hun uitwerking nooit. De Heer is waarlijk opgestaan! Dat roepen gelovigen over de hele wereld elkaar toe op deze zondagochtend, die anders is dan alle andere zondagochtenden! Han Wilmink, de kookdominee, serveerde bij een avonddiner een ei en zei daarbij: een kuiken verlaat de engte van het ei om in de ruimte te leven, zoals ook Christus de engte van de het graf verlaat om in de ruimte van het leven opnieuw op te ademen. Die ruimte wens ik ons als volgelingen van de Opgestane Heer toe! Opgewekt Pasen! Naast al die uitbundigheid ruim ik ook graag plaats in voor een gebed: Alle Zeven Dagen April 2014 za 12 Matteüs 26:47-56 Beantwoord geweld niet met geweld zo 13 Matteüs 26:57-75 Wie is Jezus? ma 14 Matteüs 27:1-14 Getuigenissen di 15 Matteüs 27:15-26 Welke Jezus kies je? wo 16 Matteüs 27:27-44 Spot do 17 Matteüs 27:45-56 Schreeuw in het donker vr 18 Psalm 22 Verlatenheid za 19 Matteüs 27:57-66 Met het oog op de opstanding zo 20 Matteüs 28:1-15 Waar is Jezus? ma 21 Matteüs 28:16-20 Opdracht di 22 Psalm 139 Intiem gebed wo 23 Jesaja 50:4-11 Vertrouwen op de HEER do 24 Jesaja 51:1-8 Troost voor Sion vr 25 Jesaja 51:9-16 Laat je niet beheersen door angst za 26 Jesaja 51:17-23 De ellende voorbij zo 27 Jesaja 52:1-6 Kopen en verkopen ma 28 Jesaja 52:7-12 Verheugend nieuws di 29 Jesaja 52:13 53:5 De lijdende knecht wo 30 Jesaja 53:6-12 Lijdensverhaal Mei 2014 do 1 1 Petrus 1:1-12 Verrassende erfenis vr 2 1 Petrus 1:13-25 Wees heilig za 3 1 Petrus 2:1-10 Stenen zo 4 1 Petrus 2:11-17 Vrije vreemdelingen ma 5 1 Petrus 2:18-25 Verdraagzaamheid 4

5 In Memoriam Han Hoekstra Eind januari lichtte Han Hoekstra ons via een rondzendmail van De Regenboog in over zijn gezondheid. Hij was ongeneeslijk ziek. Hij verwoordde heel open en eerlijk hoe het met hem ging en hoe hij tegen zijn sterven aankeek. Zo nam hij diverse mensen bij de hand in zijn stervensproces. Op vrijdag 21 maart overleed Han, te midden van zijn gezin. Han, geboren en getogen in Winterswijk, studeerde theologie in Kampen en zijn eerste gemeente was in Rotterdam. In 1990 kwam hij als predikant in Arnhem. Eerst in de Bethaniëkerk, later de Bethlehemkerk en vervolgens de oecumenische geloofsgemeenschap De Regenboog en Schuytgraaf. Naast zijn werk als wijkpredikant werkte Han namens de PGA als missionair predikant in de stad. In die hoedanigheid was hij onder andere betrokken bij het Stadspastoraat, de Thomasvieringen, de Korenbeurslezingen en bij de opbouw van het kerkelijk werk in de wijk Schuytgraaf. Tot op het laatst was Han trouw en geïnteresseerd in de mensen om hem heen en in hun werkzaamheden. Zo verheugde hij zich erover dat de Korenbeurslezing in maart zo goed verliep. In het College van Diakenen hamerde hij er steeds op de mens te blijven zien. Bijvoorbeeld door trouw te zijn en te blijven aan een project. Of een project voor kwetsbare mensen te steunen dat, om het in zijn woorden te zeggen, "misschien niet zo glossy of sexy was". Als predikant stond Han open voor nieuwe ontwikkelingen: of het nu om een viering of om pastoraat ging. Zo was hij de aanjager van het project presentiepastoraat in Rijkerswoerd. Ook in vieringen was hij creatief. De kerstviering in De Regenboog had als thema 7 tinten kerst. Han Hoekstra was een warme, zachtmoedige, creatieve, betrouwbare en vriendelijke man. Hij zal zeer gemist worden door allen die van hem hielden. In de rondzendbrief waarin het bericht stond dat hij ongeneeslijk ziek was, schreef hij: "Bij het vieren van de geboorte van Christus, ook in ons, lazen we met Kerst een verrassende en in mijn ogen prachtige lezing uit het bijbelboek Wijsheid. Ik ervaar Wijsheid daarbij als een bijzondere (scheppings-en liefdes)kracht die van ontzettend dichtbij God komt, zoals we van Christus geloven. De wijsheid is menslievend... en beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid. Ze is de adem van Gods kracht, de zuivere straling van de luister van de Almachtige; niets dat onrein is, kan haar binnendringen. In haar schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Ze is één maar kan alles, ze is onveranderlijk maar vernieuwt alles. Ze maakt waarachtige mensen tot vrienden van God." Hierbij sprak hij de wens uit dat wij en hij met zijn familie dit zo mochten ervaren. Moge dit zo zijn. Margriet Kok Gedachtenismuur in de Spiegelhuistuin. Op de glasplaat staat één van Jezus zaligsprekingen. 5

6 Collectenopbrengsten PGA (bedragen in euro s) Uw Steun Waard! aankondiging collectebestemmingen 6 16 maart e collecte: 40-dagentijdcollecte-Werelddiaconaat 2 e collecte: Plaatselijk kerkenwerk 3 e collecte: Onderhoud gebouwen kerk 1e collecte 2e collecte 3e collecte Diaconessenkerk 263,47 156,75 121,54 Siongemeenschap 75,25 35,55 25,20 Bethlehemkerk 134,97 92,38 78,92 Salvatorkerk 158,50 80,22 60,39 De Kandelaar 109,03 82,90 45,50 De Rank 82,15 76,35 92,41 Totaal 823,37 524,15 423,96 Waalstaete 16/3 17,00 De Rank biddag 34,70 - Bestemming: Diaconie 23 maart e collecte: Kerk in Actie-Diaconaat 2 e collecte:.plaatselijk kerkenwerk 3 e collecte: Onderhoud gebouwen kerk 1e collecte 2e collecte 3e collecte Bethlehemkerk 146,15 88,39 75,52 Salvatorkerk 88,63 69,18 58,30 De Kandelaar 141,65 91,00 65,66 De Rank 58,90 44,20 56,80 Totaal 660,32 407,37 360,13 30 maart e collecte: 40-dagentijdcollecte 2 e collecte:.kerk in Actie - Zending 3 e collecte: Onderhoud gebouwen kerk: 1e collecte 2e collecte 3e collecte Opstandingskerk 134,83 97,35 64,26 Diaconessenkerk 99,45 60,30 56,25 Siongemeenschap 60,55 24,45 19,70 Bethlehemkerk 129,14 86,83 73,90 Salvatorkerk 67,77 47,40 38,52 De Kandelaar 125,80 69,45 50,10 De Rank 68,70 73,20 72,00 Totaal 686,24 458,98 374,73 Collectebonnen Gele bonnen à 0,50 (20 bonnen van 0,50 = 10, ) Witte bonnen à 1,00 (20 bonnen van 1,00 = 20, ) Groene bonnen à 2,00 (20 bonnen van 2,00 = 40, ) U kunt ze kopen op het kerkelijk bureau (ma-vr ) tegen contante betaling. Pinnen heeft daarbij onze voorkeur. U kunt ze ook bestellen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL63FVLB van de Protestantse Gemeente te Arnhem o.v.v. kleur en aantal van de bonnen. U krijgt de collectebonnen dan toegestuurd. Belastingaftrek Indien u meer dan 1 % van uw verzamelinkomen en tevens meer dan 60, per jaar aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar. Lege cartridges Er staat op het kerkelijk bureau een inzamelbox voor lege printercartridges t.b.v. Kika. 13 april - Palmzondag: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie Totale Werk Sta stil bij droogte in Burkina Faso Op 13 april is de landelijke collecte bestemd voor het totale werk van Kerk in Actie. Centraal staat de christelijke organisatie ODE, partner van Kerk in Actie, in Burkina Faso. Door extreme droogte mislukt de oogst in Burkina Faso al jaren. Hierdoor lijden veel mensen honger, want 80% van de bevolking leeft er van de landbouw. Onder de naam ODE werken tien kerken samen aan duurzame landbouw en organisatie van boeren. Zij ondersteunen de boeren zodat zij betere prijzen krijgen voor hun producten. Dankzij irrigatie, waterputten, zaaigoed, meststoffen en microkredieten, bijvoorbeeld voor het opzetten van kleinschalige bedrijven, hebben al veel boeren en boerinnen blijvend geholpen. Hierdoor is er voor de gezinnen voldoende geld voor voedsel, gezondheid en onderwijs. Op deze Palmzondag vragen wij uw bijdrage voor de gezinnen in Burkina Faso en andere projecten van Kerk in Actie. Kom in beweging en geef voor het werk van Kerk in Actie. Uw steun is nodig. 20 april 2014: Collecte JOP Pasen - laat van je horen! Met Pasen is de landelijke collecte bestemd voor JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in de Nederland. Het is het verlangen van JOP, en van de jeugdwerkers die JOP ontmoet, dat elk kind zich geliefd weet door God. Daarom zet JOP zich in voor aansprekend jeugdwerk met inspirerende activiteiten en materialen. De 40dagentijd was een periode van stilte en bezinning. Met Pasen breekt een nieuwe morgen aan en is het tijd om van je te laten horen: voor iedereen is er het goede nieuws van Jezus opstanding. In het jeugdwerk kunnen kinderen en jongeren ontdekken wat dit goede nieuws en wat geloven voor hen betekent. Dat vraagt om een bijdrage van iedereen. Daar hebben we elkaar, jong en oud voor nodig. Zonder uw steun kan JOP dit werk voor kinderen, jongeren en de jeugdwerkers niet uitvoeren. 27 april 2014: Collecte Eredienst en Kerkmuziek - Houd de lofzang gaande! De landelijke collecte van de Protestantse Kerk op zondag 27 april is bestemd voor Eredienst en Kerkmuziek. In de zondagse eredienst is muziek van groot belang. In muziek en zang uiten we onze gevoelens van zorg en verdriet, maar ook van blijdschap, hoop en vertrouwen. De Protestantse Kerk ondersteunt de gemeenten om de muziek te laten klinken door het maken van toerustingsmateriaal en het organiseren van bijeenkomsten voor predikanten, kerkmusici, cantorijen en gemeenteleden, bijvoorbeeld over het liedboek dat in 2013 verscheen. Want het in gebruik nemen van een nieuw liedboek is niet voor iedere gemeente even makkelijk. Met de opbrengst van deze collecte kan de Protestantse Kerk gemeenten blijven ondersteunen om de muziek een goede plek te geven in de eredienst. We bevelen de collectes van harte bij u aan!

7 Han Hoekstra en Christoforus Nog geen maand geleden, op 2 maart, was Han met zijn gezin in de Regenboogviering in het Spiegelhuis in Arnhem-Zuid. Dit was mede mogelijk dankzij de Stichting Ambulance Wens. Op de terugweg ontstond het idee om nog even naar zijn geliefde plekje aan de Nederrijn te gaan, het pontje tussen Huissen en Loo. Hoe vaak was hij daar niet geweest, onderweg naar of op de weg terug van de ochtendviering in het klooster in Huissen? Het was die dag prachtig weer. Dus ging Han met bed en al de veerpont op, nog een laatste keer naar de overkant De plek was hem o.a. dierbaar vanwege de naam van de pont: Christoffel. Han had iets met Christoffel, of Christoforus, zoals deze heilige eigenlijk heet. Regelmatig heeft hij de legende van Christoforus gebruikt in een viering of in een cursus. Ook dat past bij Han: een heilige kiezen die geen genade kon vinden bij het kerkelijk gezag omdat hij geliefd was bij gewone mensen. De naam Christoforus betekent Hij die Christus draagt, of: hij die Christus in zich draagt. Volgens de legende was de naam van de reus eerst Reprobus. Dat betekent zoiets als de verguisde, de verworpene. En juist die onaanzienlijke wordt Christoforus, wordt Christusdrager. Een missionair verhaal én een diaconaal verhaal ineen. Een verhaal dat Han aansprak. Ik heb het hem niet gevraagd, dus ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen dat Han zich herkende in die Grote Vriendelijke Reus Christoffel, die op reis ging, op zoek naar God, omdat hij de Allerhoogste wilde dienen, en hem uiteindelijk vond waar hij hem niet zocht, in zijn dienst aan de naaste. Zoals ik Christoforus herkende in Han. Voor wie het verhaal niet kent, op een bordje bij de veerpont in Huissen staat een korte versie. Op dat bord staat: Christoforus is een geliefde beschermheilige voor vervoerders en reizigers. De overlevering wil dat hij een reus was die alleen de machtigste wilde dienen. Hij ontdekte dat Jezus machtiger was dan de koning en de duivel. Een kluizenaar zei hem dat hij de Gekruisigde kan dienen door pelgrims over een rivier te dragen. Op een nacht vervoerde Christoffel een kind dat zo zwaar werd dat hij haast bezweek. Het kind openbaarde zich als Christus en doopte de reus in de rivier. We gaan straks weg van hier. We dragen ons verdriet met ons mee, zoals Christoforus het leed der wereld droeg, toen hij het Christuskind die nacht op zijn schouders nam. De legende van Christoforus vertelt ons, in de woorden van Han: misschien lijkt je last je te zwaar, ondraaglijk, maar in het dragen, juist daarin, mag je je altijd gedragen weten door de Eeuwige. Ad Boogaard 28 maart 2014 Han vertelde dan ook altijd het verhaal van de veerpont. Want met die pont Christoffel zijn in de Tweede Wereldoorlog tussen eind 1940 en mei 43 in het geheim meer dan 200 Franse krijgsgevangenen de rivier overgezet, verborgen in het ruim van de Christoffel, de vrijheid tegemoet. Officieel is Christoforus geen heilige. Beter gezegd: niet meer. Hij stond ooit op de heiligenkalender, maar hij is er afgehaald. Teveel onzekerheid over of het wel waar gebeurd was, teveel legende en wellicht ook: te populair bij het volk 7

8 Walburgis Arnhem - Goede Vrijdag en Paaswake Eusebiusparochie, Stadspastoraat en Regenbooggemeenschap brengen op Goede Vrijdag, 18 april, een bijzonder programma in de Walburgiskerk. Na het wekelijkse Coventrygebed van tot uur zal de kerk tot uur open zijn om voor stilte, inkeer en inspiratie. Om uur zullen we met teksten en de Gregoriaanse gezangen van de Goede Vrijdag het lijden en de dood van Jezus herdenken. Aansluitend zal er tot uur een wake zijn, verzorgd door werkgroepen van de Walburgis, de Regenbooggemeenschap en docenten van het Stadspastoraat, waarbij ieder zich kan aansluiten. Veel stilte, afgewisseld met teksten, muziek, meditatie. Tijden van de wake: uur Regenbooggemeenschap, Laudenwerkgroep en koor, uur Rijstmaaltijd en orgelspel, uur Koor Octo Voces, uur Olvékoor, uur viering m.m.v. Audivi voci olv Eize Leertouwer, uur uitwisseling n.a.v. persoonlijk vasten, uur mediteren olv Hans van Zanten. Tijdens alle uren van de wake is er ook mogelijkheid tot schrijven, tekenen en labyrint lopen. Zaterdag 19 april zal om uur de Paaswake zijn. Vuur, licht, verhalen, gebed en zang. Zie ook: Paaswake voor iedereen in de Grote-of Eusebiuskerk de duisternis doorbroken U bent van harte uitgenodigd om op Stille Zaterdag het licht van de Paaskaars met elkaar te delen. De viering begint om uur. Voorganger: ds.jeroen Jeroense. Muzikale omlijsting: orgel: Jack Blok, harp: Marianne Hofman, dwarsfluit: Henriette Hofman. We willen u graag welkom heten op 19 april vanaf uur in de Eusebiuskerk. Namens de Commissie Kerkdiensten Eusebiuskerk, mw. A. van de Griend Actualiteiten - Agenda Laatste Korenbeursbijeenkomst Thema: Een stadsklooster in Arnhem? Ingeleid door Ad Boogaard. Datum: zondag 13 april 2014 Tijd: uur Locatie: Hotel Haarhuis tegenover NS Centraal Station in Arnhem Toegang: vrij. Na 45 jaar Korenbeursbijeenkomsten in Arnhem is thans het moment aangebroken om met het organiseren van deze bijeenkomsten te stoppen. In de eerste bijeenkomst in 1969 sprak Prof.J. Verkuyl over Geloof en de moderne wereld. Wij hopen dat veel mensen op de laatste Korenbeursbijeenkomst aanwezig zullen zijn, want we willen ook terugkijken op een periode van 45 jaar Korenbeurs. U bent van harte welkom! Geertje van der Burg-Berendsen Protestants Christelijke Ouderenbond afd. Arnhem De PCOB en Bijbelse feesten Op woensdag 16 april vertellen ds. en mevrouw Maliepaard uit Barneveld ons aan de hand van door dominee Maliepaard zelf gemaakte schilderijen over Bijbelse feesten, zoals die onder meer in Leviticus 23 staan beschreven. Een passend program-ma in de laatste week voor Pasen! Er is ook een tafel met Joodse voorwerpen die bij de feesten in gebruik zijn. We komen zoals gewoonlijk bijeen in een zaal van de Bethlehemkerk aan de Honigkamp 25, aanvang uur. Leden en gasten zijn van harte welkom! De toegang en de koffie/thee zijn gratis. Met hartelijke groet, Trudy Rietveld 8 Orgelconcert op 2e Paasdag in de Eusebiuskerk maandag 21 april, aanvang uur Stadsorganist Johan Luijmes speelt werken van Bach, Franck en Widor. Programma Johann Sebastian Bach ( ) - - Toccata F-Dur BWV 540 Johann Sebastian Bach - Christ lag in Todesbanden BWV 718, BWV 695 en BWV 625 Anton van der Horst ( ) - Variaties over: Christ lag in Todesbanden Cesar Frank ( ) - Choral 3 en - Andantino Charles. Maria Widor ( ) - Toccata uit Symphonie V. U bent hartelijk welkom! De toegang is gratis. Collecte bij de uitgang. Johan Luijmes Zing mee met het Choral Evensongproject! De Evensong is een kerkdienst die afkomstig is uit de Anglicaanse traditie waarbij het grootste deel van de dienst uit zang bestaat. Capella Arnhem gaat een aantal mooie Engelse Evensongliederen uitvoeren als concert aangevuld met anderstalige nummers. Dit concert zal plaatsvinden op 14 juni in de mooie Dorpskerk te Rheden. Op het programma staan o.a. Cathedral Music van Henry Smart ( ), Judge eternal en Rejoice, the Lord is King van Malcolm Archer (1952). Uitnodiging woensdagavond - oefenavond Kom in april kijken en meezingen met dit Evensongproject onder leiding van dirigent Jan van Dijk (1967). De leden komen uit kerken/ gemeenten in Arnhem en verre omstreken. De oefenavonden zijn van uur. Oefenlocatie: Salvatorkerk, Salvatorplein 274, Arnhem. Voor meer informatie over het koor: bel Martha Pieper, of kijk op

9 Van het College van Kerkrentmeesters Vacature koster wijkgemeente Elden-De Kandelaar. M/V Door pensionering, in augustus 2014, van de huidige functionaris komt de functie van koster in deze wijkgemeente vacant. De functie omvat de volgende taken: - kosterswerkzaamheden tijdens vieringen - verhuur van ruimtes in de Kandelaar - optreden als gastheer/vrouw voor gebruikers van de Kandelaar - verzorging van catering. Voor deze functie is 15 uur per week beschikbaar. De functie wordt uitgeoefend met ondersteuning van vrijwilligers en onder leiding van de kerkmeester, in samenwerking met de wijkraad van kerkrentmeesters. De volgende eisen worden gesteld aan deze functionaris: - enthousiaste persoon met goede sociale vaardigheden - affiniteit met de PGA - flexibele instelling - bereid onregelmatig te werken ook in de avonduren en weekends - technisch inzicht - in staat om met ICT apparatuur om te gaan - vooropleiding op MBO niveau. Dorpshuis Elden overgedragen aan Dorpsvereniging Elden Na uitvoerige besprekingen heeft de Dorpsvereniging Elden besloten gebruik te maken van het aanbod van het College van Kerkrentmeesters om het Dorpshuis in Elden te kopen. De objectief vastgestelde waarde van het pand is ook de koopprijs geworden. De algemene kerkenraad is akkoord gegaan met het voorstel van het College van Kerkrentmeesters om tot verkoop over te gaan. De kosten van het gebouw stonden niet in verhouding tot de opbrengst. Daarnaast moesten we rekening houden met latente groot onderhoudskosten. Het rendement van de opbrengst kan het CvK aanwenden om de inkomsten van de PGA te verhogen, terwijl het vermogen in stand blijft. De Dorpsvereniging is tevreden met deze overdracht en kan haar activiteiten in het dorp Elden voortzetten en zelfs nog wel uitbreiden. Maandagmiddag 31 maart 2014 heeft het transport plaatsgevonden ten overstaan van de notaris. Zowel koper als verkoper zijn tevreden met deze transactie. Hartelijke groet, College van Kerkrentmeesters PGA Geert Beltman, voorzitter Het bezit van certificaten Sociale Hygiëne en BHV met brandpreventie is een vereiste. Kandidaten die deze certificeringen nog niet hebben dienen bereid te zijn deze certificeringen te halen, zo nodig op kosten van de PGA. Wij bieden: - salariëring en overige arbeidsvoorwaarden volgens de PKN regelgeving - een mooie functie in een enthousiaste maar veranderende kerkelijke omgeving - een functie voor onbepaalde tijd na een proefperiode - ruime inwerkmogelijkheden. Indien u nadere informatie wenst kunt u zich wenden tot de secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de PGA de heer Jaap van 't Riet, telefoon Sollicitaties kunt u voor 1 mei a.s. richten aan: College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Arnhem Rosendaalseweg KL Arnhem. Per kan ook: Wie o wie Van de archivaris Wie kan mij helpen aan foto's van hervormde predikanten uit de naoorlogse jaren? Het gaat om de volgende predikantsnamen: Hak, Van Grieken, Gerritsen, Stegenga, Bouman, Spruijt, De Lange, Burgersdijk, Van der Vlies, Vos, Foeken, Vinkenborg, Knijff, Hiensch, Langstraat, Nieuwenhuizen en De Noo. Misschien heeft u een foto van één van hen thuis. Dat kan een foto zijn van een doop- of huwelijksplechtigheid, waarop dan ook de predikant te zien is. Of misschien zijn bij het afscheid/ emeritaat van een predikant wel foto's rondgedeeld en bezit u er nog een! In dat geval verneem ik dat graag van u. U hoeft een foto niet per se te schenken (mag wel). Met de huidige scanners is een kopie zo gemaakt en kunt u het origineel weer terugkrijgen. Alvast hartelijk dank, Paul van Lunteren, Archivaris PGA, telefoon: , 9

10 10 Silent Work - enkele reisverslagen En daar doen we niet aan mee... Februari Wij struinen de stad af naar onderdelen voor de auto. Twee keer hebben we het begeerde onderdeel gevonden. Maar. de eerste keer bleek de prijs te verdubbelen zodra we dicht in de buurt kwamen om het onderdeel op te halen. De tweede keer ging het, zo vermoeden wij, om een gestolen onderdeel, en ook daar doen wij niet aan mee. We proberen de moed erin te houden maar het kost ons dagen en de irritatie neemt toe. Het afdingen bij de taxichauffeurs gaat ook moeizaam. Ook daar hebben we pech, bij aanhouding door de politie blijkt een chauffeur geen rijbewijs te hebben. Gelukkig mochten wij met de auto naar onze bestemming rijden. En de volgende, u raadt het al, vroeg de dubbele prijs en daar doen we niet aan mee. Het is fris en er zijn duidelijk weinig toeristen in de stad, de verkopers vallen me in grote groepen aan. Ieder wil wel wat verkopen of adviseren iets te kopen, ons ergens brengen waar we niet willen zijn, of iets te eten aanbieden wat we niet willen eten. We/ik ben chagrijnig van het lange lopen zonder resultaat. De dagen glijden onder onze voeten vandaan. Een jongen van een jaar of 16, broek halverwege zijn kont, sigaret in zijn mond en de telefoon op vol volume, loopt me pratend in dat ding bijna omver. Ik struikel en kan me nog net in evenwicht houden. Kijk toch waar je loopt! roep ik geïrriteerd in het Wolof. Dat hoort hij door de schelle muziek uit zijn telefoon natuurlijk niet. Vijf meter voor ons loopt een meisje met hangende schouders te sloffen, ze heeft een zware tas in iedere hand en een zware baby op haar rug. Het hoofdje van het kindje bengelt bij iedere stap, de beschermende doek is afgegleden en het mutsje dat het kindje moet beschermen tegen de kou en de hitte, is van het hoofdje gevallen. De jongen aan wie ik me even geleden nog ergerde, neemt een paar stappen extra, gebiedt het meisje even te stoppen. Hij heeft het mutsje opgeraapt en plant het stevig op het hoofdje. Hij hijst de beschermende doek zodanig dat het hoofdje weer steun heeft. Hij grijnst naar het meisje en loopt zingend verder. Hoe kan ik me zo vergissen?? We zijn in een uit elkaar gevallen taxi gestapt, de echte zijn te duur en onze auto is nog steeds overgeleverd aan de corruptie en daar doen we niet aan mee. Dus geduld, geduld, geduld. Eenmaal in de taxi staan we binnen 5 minuten in een stinkende file. Mijn hoofd bonkt, mijn voeten gloeien, ik doe mijn slippers uit en leun vermoeid (bekaf) in de halve stoel achterover, als er op mijn arm getikt wordt (er zit geen raam in de taxi). Direct zie ik dat de jongen doof is en tropische zweren rond zijn mond heeft. Hij duikt half over me heen om duidelijk te maken dat hij honger heeft. Ik maak met een spijtig gezicht een op - gebaar. In principe geven we niets aan bedelaars, omdat het niet helpt. Hij stroopt zijn mouw op en ik kijk in een gapende etterende open wond, een walm van stinkend rottend vlees vult mijn neus. Ik zie een vurig ontstoken arm en gebaar hem dat hij naar het ziekenhuis moet. Ik gebied hem achter in de taxi te stappen en samen naar het ziekenhuis te gaan voor behandeling. Hij schudt zijn hoofd. Ik denk dat hij het niet begrepen heeft en gebaar nogmaals rustig en duidelijk. Het verkeer kruipt vooruit en met zijn hoofd in de raamopening en zijn arm bijna op mijn schoot loopt hij mee Hij begrijpt mij wel, gebaart hij, maar hij wil niet. Waarom niet? Ik ga mee en betaal, gebaar ik. Nee. Als de wond geneest verdient hij niet genoeg om zijn vrouw (ook doof) en hun kindje te eten te geven. En weer heb ik mij vergist Ik besluit mijn chagrijn opzij te zetten en stap even later opgewekt de taxi uit om de rest van de file te gaan lopen. Een doof meisje probeert mij ontzettend lelijke onverkoopbare armbandjes aan te smeren. Ik koop er te veel en veel te duur, maar het geeft een goed gevoel Corruptie??? Nee daar doen we niet aan mee?? P.S. Morgen kunnen we eindelijk vertrekken na 15 dagen shoppen langs garages voor een belangrijk onderdeel voor onze vriend de auto. Garage 1 kon hem niet repareren, nummer 2 had het onderdeel niet. Nummer 3 had het onderdeel gestolen en nummer 4 verdubbelde de prijs tijdens het installeren van het blok. Nummer 5 wilde de auto inruilen voor een met 4 wiel-drive blok en ook dat wilden we niet. Nummer 6 zag het zitten en haalde de hele auto uit elkaar. Demba heeft twee volle dagen met zijn hoofd in en onder de auto gezeten, om op alle onderdelen te passen. Het resultaat? De auto rijdt weer maar... Het hele vierwiel-drive blok is eruit gehaald en ligt achter in de auto voor als we het nodig hebben!!! Conclusie 15 dagen pech... en dan verder rijden met een geamputeerde auto! Hoe gaat dat straks in de binnenlanden!!??? Corruptie? Daar doen we niet aan mee! We zullen zien. We vertrekken in ieder geval met frisse moed. Volg onze reisverslagen en u zult lezen of we wel of niet ons doel bereiken... Incha Allah Een beetje verhitte groet uit Afrika, Woodi Wiljo Oosterom Baaba Maal mijn familie? Februari Even een kort maar ontspannen muzikaal reisverslag. We hebben een onverwachte uitnodiging gekregen van Radio Peté. Dit radiostation voor de Peulh bevolking in Fouta (Senegal en Mauritanië) bestaat 10 jaar. Ik kan mij de oprichting nog goed herinneren. Voor de Peulh een belangrijk medium voor informatie, verslag uit het uitgestrekte Peulh-gebied en muziek. Voor deze viering is Baaba Maal gekomen, een Peulh geboren in Fouta, Senegal, en bekende zanger in binnen- en buitenland. Wij genieten enorm van zijn zang, dans maar ook van zijn teksten. Hij is een betrokken man, die geliefd is bij het volk en veel invloed heeft op de jeugd. Zijn festivals in Afrika hebben naast muziek ook altijd een boodschap. Hij strijdt voor onderwijs voor alle kinderen en is ambassadeur voor Sida in Afrika (Hiv Aids). Wij vertrekken voor het optreden en slapen in Peté bij vrienden van vrienden van vrienden zoals gebruikelijk. We eten met elkaar en storen ons niet aan de hitte, de zandstorm en de stof. Ook de elektriciteit is hierdoor uitgevallen. Op de tast vind ik het hokje met een gat in de vloer, waaraan je kan zien dat het de WC is. We krijgen een kamer met een matras van karton en slapen, vermoeid als we zijn, als een roos. Het optreden begint om twee uur in de nacht na de hitte en is fantastisch. Ik geniet met volle teugen (als enige witte tussen de duizenden in de zwarte nacht). Tot mijn verrassing komt Baaba Maal tijdens het optreden zingend naar mij toe om mijn beide handen te drukken en de toehoorders onze vriendschap te tonen. Het Radiostation Peté wil in deze tweedaagse viering ook een interview met Demba over ons werk in Senegal en Mauritanië. Baaba Maal houdt een speech over Sida, over schaamte en de schade daarvan. Hij spoort de zwangere vrouwen aan zich te laten testen, zodat indien nodig medicijnen worden verstrekt, zodat de kinderen gezond geboren kunnen worden. In een forum waar Demba en ik ook aanzitten stelt hij vragen aan de mensen en geeft antwoorden op hun vragen. Een enorme opening voor de zeer gesloten Peulh. De tweede avond zoeken wij weer een plekje tijdens het optreden van Baaba Maal. Weer zoekt hij tijdens een lied contact met mij, trekt zijn grote boubou uit en geeft die in mijn handen met de woorden: Zij is mijn familie, ik ben trots op haar. Ik voel me warm worden van verlegenheid maar ook van trots om een beetje bij dit volk te mogen horen. We weten dat we niet veel kans maken Baaba Maal te spreken, maar in de middag probeert Demba contact te zoeken met de crew. Baaba heeft zijn eigen bewaking en ook bescherming van de overheid (politie) in de dagen dat hij optreedt. Zo wordt ervoor gezorgd dat hij niet door iedereen belaagd wordt hoe goed ook bedoeld. Daarom denken we niet veel kans te maken. Lees verder >

11 Van de Diaconie - De info staat in de colofon op pag. 2 - In het afgelopen jaar is er binnen het college van diakenen gepraat over de verdeling van het bedrag wat toebedeeld wordt aan de zending. In het verleden ging het bedrag in zijn geheel naar Kerk in Actie, die er dan een bestemming voor had. Als college wisten wij niet waaraan het bedrag besteed werd. We waren ervan overtuigd dat het goed besteed werd en het voor de projecten een welkome aanvulling was. Toch hebben we eens bekeken of we er wat sturing aan konden geven, zodat het ook naar de gemeenteleden herkenbaar is wat ermee gebeurt. Op de laatst gehouden collegevergadering is een voorstel aangenomen dat er een gedeelte bestemd is voor Kerk in Actie en er een bedrag naar Silent Work gaat en dat de wijken een bedrag krijgen dat ze kunnen besteden aan de projecten die binnen de wijk een link hebben met het werk van de zending of maatschappelijke en humanitaire doelstellingen. Voor Silent Work is gekozen omdat dit project al zo n 5 jaar binnen de kerken draait. Begonnen met 2 jaar in Elden-De Kandelaar werd het overgenomen door de Parkstraatgemeente voor 2 jaar en is nu als project door de Remonstrantse gemeente in Oosterbeek overgenomen. Gezien het doorgaande traject vindt het college dat dit voor een periode van 5 jaar door het college van diakenen kan worden gesteund, zeker daar we weten dat mevrouw Oosterom die daar werkzaam is, zelf de gelden beheert. Het project krijgt daardoor wat meer zekerheid voor de komende 5 jaar voor wat betreft de inkomsten. Op deze manier vindt het college dat de bijdrage voor de zending wat meer gezicht heeft gekregen en voor velen wat herkenbaars heeft. Namens het college van diakenen, Gerrit de Graaf Als Baaba hoort dat ik hem graag wil spreken: zegt hij: Zij is mijn familie, ik wil graag met haar spreken. In het gesprek dat volgt nodigt hij ons uit voor een tournee in december door Senegal, Mauritanië, Guinee en Mali. Het tournee staat in het teken van onderwijs en voorlichting. Hij wil graag dat wij de mogelijkheid van onderwijs voor alle dove kinderen promoten. In oktober starten we samen met de voorbereiding. Een geweldige kans om de dove kinderen van Afrika bekendheid te geven!! Warme groet uit Afrika, Woodi Wiljo Oosterom. (Wilt u de verslagen van Wiljo Oosterom ook ontvangen, mail dan naar Gerrit Lammers: ) PKN-werkgroep Kerk en Israël Pesach, april Niesan Het verhaal van de Hebreeën begint in Genesis 12:1-3 met de roeping van Abraham om zijn land te verlaten en te gaan naar het land dat God hem wijzen zal. Uit Genesis 11: wordt duidelijk dat Abrahams gezin vertrokken was uit Ur in Zuid-Mesopothamië, Babylonië in de regio bij de Perzische Golf, en zich vestigde in Haran in Noord-Mesopothamië. Daarna volgt in Genesis12 de beschrijving van een lange reis van Haran naar Egypte, kort onderbroken in Sichem en Betel, maar vanwege hongersnood door droogte weer door. Uiteindelijk keert hij terug naar Betel (Gen.13:3) alwaar hij bleef, kennelijk het land door God aangewezen. Men dateert dit verhaal rondom 1750 v.chr. alhoewel niet alle bijbelkenners het hierover eens zijn. Alle verhalen over Abraham en Isaak plaats men in Betel, Sichem, Hebron en Berseba. Haran komt weer in beeld wanneer Abraham zijn knecht Eliëzer erop uit stuurt om een vrouw voor zijn zoon te zoeken. Eveneens wordt Haran genoemd wanneer Jacob moet vluchten voor Esau. Afkomstig dus uit het vruchtbare stroomgebied van de Eufraat hebben Abraham en zijn nazaten zich gevestigd in een eveneens vruchtbaar gebied, de -tegenwoordig gewraakte- Jordaanvallei. Die grenst echter aan het centrale berggebied waar de neerslag aan de oostzijde beperkt is, zodat de aanwezigheid van water een belangrijke rol speelt (Gen: 26). In dit verhaal komen de Filistijnen (Peleset) in beeld, een zeevolk waarschijnlijk afkomstig van de Griekse eilanden, die regelmatig verwoestend en rovend binnenvielen (zoals bij ons de Noormannen). De geschiedenis meldt verder dat Jacobs zonen wederom vanwege droogte en dus honger, naar Egypte reizen om graan te halen. Het gebied in de delta van de Nijl kent geen droogte dus geen honger. Daarbij blijkt dat de onderkoning van Egypte zijn zoon is, die indertijd was versjacherd door zijn broers. Jacob en zijn gehele familie gaat wonen in het land Gosen. In de geschiedenis van Egypte wordt, vreemd genoeg, Jozef echter nooit genoemd ondanks zijn hoge positie. Hij wordt in verband gebracht met de Hyksostijd aldaar (15-16d dyn; v.chr.), waarvan wordt verondersteld dat zij afkomstig waren uit Palestina. Toen Jozef was overleden en de Hyksos waren teruggejaagd naar Palestina, kwam er weer een Egyptische Farao aan het bewind en werden de nakomelingen van Jacob niet meer geduld en zeer slecht behandeld. Het verloop van de geschiedenis is te vinden in het boek Exodus. De nakomelingen van Jacob (Israël) trekken en bloc,wat wordt betwijfeld, onder leiding van Mozes (een Egyptische naam) weg uit Egypte op weg naar het beloofde land. Zij trekken door de woestijn via een, voor de hedendaagse tijd, nauwelijks acceptabele route. Logischer zou zijn geweest langs de gebruikelijke karavaanroute door de Gazastrook, maar het verhaal leert ons dat het volk langs de Sinaï trok, de -voor de Bijbel- traditionele route. Daar bij de Sinaï ontvingen de Israëlieten de Tora, hun Wet, en werden zij een Volk. De verlossing uit de Egyptische slavernij, de tocht door de woestijn naar het door God beloofde land, het worden van een volk met eigen leefregels, de Tora, gegeven door God, al deze feiten samen vormen met elkaar de basis voor het grote feest: Pesach. Ieder jaar wordt dit feest uitgebreid gevierd volgens een vast patroon, de Hagada, een soort draaiboek, te beginnen met de Sederavond/ maaltijd waarbij het volgende en eerste Kidoesj, gebed, wordt gezegd: Geprezen bent U, Eeuwige, onze God, koning van de wereld, die ons heeft uitgekozen uit en verheven heeft boven alle volkeren en ons uniek heeft gemaakt door zijn geboden. Bij alle handelingen worden berachot, zegeningen, gezegd en de gehele uittocht uit Egypte wordt met vraag en antwoord door het gehele gezin verteld. De psalmen 113 t/m 118 worden gezongen/gereciteerd zo ook psalm 136, die eveneens de Uittocht beschrijft. Men sluit af met psalm 121:4, met als definitief slot : Volgend jaar in Jeruzalem! Sophie Oudkerk namens de commissie Kerk en Israël afd. Arnhem Bron: de boeken Genesis en Exodus, Palestina door de eeuwen heen, E.Eynikel, Atlas van de Bijbel, de Hagada, Hakehilot, de loeach. 11

12 12 Nederlands Bijbelgenootschap NBG-jubileumproject Grow and Learn helpt kinderen weerbaarder te maken In het jubileumjaar 2014 vraagt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) extra aandacht voor het project Grow and Learn, een zondagsschoolproject dat kinderen in Latijns Amerika helpt in hun vaak moeilijke bestaan. In veel landen van Centraal en Latijns Amerika groeit de kerk en veel van deze groei vindt plaats in de minder ontwikkelde gebieden waar weinig middelen voor educatie beschikbaar zijn. Op de zondagsscholen bestaat een grote behoefte aan getrainde zondagsschoolleerkrachten en goed lesmateriaal voor de kinderen. Zonder deze middelen haken kinderen af. Grow and Learn zorgt ervoor dat leerkrachten in staat zijn iedere zondag een aantrekkelijk en afwisselend programma aan te bieden. Marco Vinicio Martinez van het Bijbelgenootschap van Guatemala is dankbaar voor deze nieuwe methode: Grow and Learn bereikt kinderen die leven in een stad waar geweld aan de orde van de dag is. En niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders! Voor veel kinderen is Grow and Learn de eerste kennismaking met de Bijbel. Trainingen voor zondagsschoolleiding Het programma is ook een stimulans voor de zondagsschoolleiders zelf. Door de training die zij volgen om met de methode te kunnen werken, wordt hun geloof verdiept en verrijkt. In 2013 hebben in Guatemala maar liefst 280 zondagsschoolleiders meegedaan aan de workshops van Grow and Learn. Zondagsschoollerares Ana Isabel Totis zegt: De kinderen in deze wijk groeien op in een wereld zonder morele waarden en respect voor het leven en het bezit van anderen. Vanuit Gods woord leren wij kinderen normen en waarden, zodat ze een andere levensstijl kiezen en vredelievende mensen worden. Meer dan een zondagsschoolmethode De investering per kind bedraagt ongeveer 10. Een klein bedrag met grote impact op het leven van een kind. De kinderen leren hoe je in vrede kunt leven. En dat heeft invloed op het hele gezin! Dit zondagsschoolprogramma geeft kinderen de kans op te groeien tot mannen en vrouwen die uit zijn op vrede en niet op geweld. Het is een verandering van binnenuit, die grote invloed heeft op het gezin en op de samenleving! Grow and Learn is daarom meer dan een zondagsschoolmethode. Het biedt kinderen een uitweg uit de spiraal van geweld waarin ze leven. Dankzij dit programma krijgen kinderen een ander leven, vol van geloof en hoop, aldus Ana Isabel Totis. Spelers van The Passion bekend Jan Dulles vertolkt de rol van Jezus en Simone Kleinsma is Maria in The Passion Samen met onder meer Stanley Burleson (Petrus) en Beau van Erven Dorens (verteller) nemen zij op donderdag 17 april in Groningen het publiek mee in het Paasverhaal. De muzikale begeleiding is dit jaar wederom in handen van Eric van Tijn en zijn orkest. Het is de vierde keer dat deze grote live tv-productie in Nederland wordt gemaakt. The Passion vertelt over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Dit gebeurt aan de hand van bekende Nederlandstalige popsongs. Zanger Jan Dulles van de 3J s hoefde niet lang na te denken toen hij voor deze bijzondere rol gevraagd werd: Ik vind het geweldig om in zo n enorm grote productie de hoofdrol te mogen spelen. Het lijkt me behoorlijk heftig om deze rol te spelen van de goedheid zelve in zijn laatste uren. Ook musicalzanger Stanley Burleson en musicalzangeres Simone Kleinsma waren gelijk enthousiast toen ze werden benaderd voor hun rol. Tv-presentator Beau van Erven Dorens verdiept zich als verteller in het paasverhaal: Ik vind het een enorme uitdaging om de mensen mee te slepen in zo n inhoudelijk verhaal. Helemaal omdat het ook nog live is. Samenwerking The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en RKK, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms Katholieke Kerk en wordt geproduceerd door Eye2Eye Media. Stefan van Dijk, wetenschappelijk medewerker bij het NBG, vertelt over de rol van het bijbelgenootschap: "We lezen mee met het script en zorgen ervoor dat het zoveel mogelijk aansluit bij het bijbelverhaal. In het script worden dit jaar ook passages gebruikt uit de Bijbel in Gewone Taal. De volgende woorden van Jezus komen bijvoorbeeld letterlijk uit deze nieuwe vertaling: Als ik gedood word zal mijn bloed vloeien, maar daardoor zullen jullie gered worden. " The Passion wordt uitgezonden op donderdag 17 april, uur, live op Nederland 1. Nieuwe ontdekkingen rond Qumran Israëlische archeologen hebben een nieuwe belangrijke ontdekking gedaan, meer dan 65 jaar na de vondst van oude Hebreeuwse handschriften in grotten bij de westkust van de Dode Zee. Op verschillende locaties in de omgeving van de oude Qumran-nederzetting vonden onderzoekers indertijd restanten van kleine doosjes van gebedsriemen. Onlangs is gebleken dat sommige van die doosjes die nu bewaard worden in het Israël Museum in Jeruzalem, oude manuscripten bevatten. Medewerkers van de Israel Antiquities Authority hebben dit vastgesteld dankzij speciale fotografische technologie. Het gaat om drie kleine leren doosjes, niet groter dan 1,5 cm. Hierin zijn in totaal negen, mogelijk tien oude teksten ontdekt. Deze doosjes konden, bevestigd aan leren riemen, door Joodse mannen op hun linkerarm of op het voorhoofd gedragen worden tijdens het opzeggen van gebeden. Wetenschappers zoeken nu uit welke teksten in de doosjes zitten. Het onderzoek moet uiterst voorzichtig gebeuren, want het perkament in de doosjes is heel fragiel. Het kan jaren duren voordat de teksten in zeer klein schrift ontcijferd zijn. Hierbij kan gebruikgemaakt worden van de inhoud van eerder gevonden doosjes uit de periode 100 vóór tot 70 na Chr. De kans is groot dat de rollen die onlangs zijn ontdekt, dezelfde bijbelfragmenten bevatten. Deze zijn dan wel zo n 1000 jaar ouder dan de Hebreeuwse teksten die doorgaans de basis vormen voor moderne bijbelvertalingen. Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem Contactpersoon: hr. H.J. Goeree, secretaris NBG afd. Arnhem

13 Rooster Erediensten Zondag 13 april 2014 Donderdag 17 april 2014 Palmzondag Witte Donderdag 1e coll.: Kerk in Actie - totaal 1 collecte: Diaconaal werk 2e coll.: Plaatselijk kerkenwerk 3e coll.: Onderhoud gebouwen Opstandingskerk u. ds. M. Dijkstra, u. ds. Y.M. Voorhaar, Rosendaalseweg 505 Ede viering H.A. Diaconessenkerk u. ds. M.A. Maan, u. ds. M.A. Maan, Iz. Evertslaan 11 m.m.v. cantorij viering H.A. Siongemeenschap in KKC Het Dorp u. drs. Th.D. van Loenen, u. ds. A.C. Poley, Dorpsbrink 7 Arnhem viering H.A. Bethlehemkerk u. ds. A.C. Poley u. ds. M.H. Leistra, Honigkamp 25 viering H.A. Salvatorkerk u. ds. J.P. Eijgenraam, u. ds. J.P. Eijgenraam en ds. Salvatorplein 274 dienst voor Jong en Oud H. Oostdijk-van Andel, viering H.A. De Regenboog Oec.Wijkgem u. in de Walburgiskerk geen dienst Spiegelhuis, Mooieweg 94 De Kandelaar u. ds. H. Oostdijk-van Andel zie Salvatorkerk Den Haagweg 1 De Rank (Bonifatiuskerk) u. ds. A. Groeneveld, Lunteren, geen dienst Huissensedijk 10 voorber. H.A. Remonstr. en Vrijz. Prot u. ds. M.G. Fernhout u. Seidermaaltijd Parkstraat 31a Eusebiuskerk geen dienst geen dienst Kerkplein 1 Waalse Kerk geen dienst geen dienst Gasthuisstraat 1 (naast pol.bureau) Evang. Luth. Gem. Arnhem u. ds. F. Wiersma, u. ds. K. Touwen, Spoorwegstraat 8-10 Hengelo viering H.A. Dorpskerk Schaarsbergen u. ds. W. Hartogsveld u. ds. W. Hartogsveld, Kemperbergerweg 806 viering H.A. Protestantse Kerk te Rozendaal u. ds. F.Z. Ort u. ds. K.C.L. Eldering, Velp, Kerklaan 17 viering H.A. Ziekenhuis Rijnstate u. pastor G. Gies geen viering Wagnerlaan 55 K.K.C. Het Dorp u. zie Siongemeenschap zie Siongemeenschap Dorpsbrink 7 Verz. huis Vreedenhoff u. ds. I.M.J. Eldering-Jonckers u. ds. F. van de Hoek, Esperantolaan 2 Nieboer, Velp oec. viering H.A. Verz. huis De Drie Gasthuizen u. ds. C. Alderwegen, geen dienst Rosendaalseweg 485 Doorwerth Verpl.huis Regina Pacis u. pastor A. Poppen u. ds. L. Oosthoek en pastor Velperweg 158 T.G. Rietman, viering H.A. Verpl.huis Eldenstaete u. hr. A. Bennik, u. pastor M. van der Veen Mr. D.U. Stikkerstraat 126 Arnhem Verpl.huis Altenova u. pastor B.J. Bergen geen dienst Elderhofseweg 51 Vespers in de Stille Week Diaconessenkerk maandag 14 april uur Iz. Evertslaan 11 dinsdag 15 april uur. woensdag 16 april uur. Salvatorkerk maandag 14 april uur. Salvatorplein 274 dinsdag 15 april uur. woensdag 16 april uur. Evang.-Lutherse Kerk maandag 14 april uur Spoorwegstraat 8-10 dinsdag 15 april uur woensdag 16 april uur Zicht op Jeruzalem. (Foto: Menno Leistra) 13

14 Rooster Erediensten Vrijdag 18 april 2014 Zaterdag 19 april 2014 Goede Vrijdag Stille Zaterdag - Paaswake 1 collecte: Diaconaal werk 1 collecte: Diaconaal werk Opstandingskerk u. ds. Y.M. Voorhaar u. ds. Y.M. Voorhaar Rosendaalseweg 505 Diaconessenkerk u. ds. M.A. Maan u. ds. M.A. Maan Iz. Evertslaan 11 Siongemeenschap in KKC Het Dorp u. ds. A.C. Poley geen dienst Dorpsbrink 7 Bethlehemkerk u. mw. T. Nielen Rosier zie Eusebiuskerk Honigkamp 25 Salvatorkerk u. ds. J.P. Eijgenraam en ds u. ds. J.P. Eijgenraam en ds. Salvatorplein 274 H. Oostdijk-van Andel H. Oostdijk-van Andel De Regenboog Oec.Wijkgem u. in de Walburgiskerk u. in de Walburgiskerk Spiegelhuis, Mooieweg 94 De Kandelaar zie Salvatorkerk zie Salvatorkerk Den Haagweg 1 De Rank (Bonifatiuskerk) u. ds. P. Vermaat, geen dienst Huissensedijk 10 viering H.A. Remonstr. en Vrijz. Prot u. door lectoren u meditatieve dienst Parkstraat 31a Eusebiuskerk u. dr. P.J.G. Jeroense, Kerkplein 1 Elst-Overbetuwe Waalse Kerk geen dienst geen dienst Gasthuisstraat 1 (naast pol.bureau) Evang. Luth. Gem. Arnhem u. ds. K. Touwen, u. dr. E. Postma Spoorwegstraat 8-10 Utrecht Dorpskerk Schaarsbergen u. ds. W. Hartogsveld u. ds. W. Hartogsveld Kemperbergerweg 806 Protestantse Kerk te Rozendaal u. ds. F.Z. Ort u. ds. F.Z. Ort, Kerklaan 17 viering H.A. Ziekenhuis Rijnstate u. pastor R.J.J. Roefs geen dienst Wagnerlaan 55 K.K.C. Het Dorp u. zie Siongemeenschap geen dienst Dorpsbrink 7 Verz. huis Vreedenhoff u. ds. F. van de Hoek, geen dienst Esperantolaan 2 Johannes Passion Verz. huis De Drie Gasthuizen u. ds. I.M.J. Eldering-Jonckers. geen dienst Rosendaalseweg 485 Nieboer, Velp, viering H.A Verpl.huis Regina Pacis u. pastores A. Poppen en geen dienst Velperweg 158 T.G. Rietman Verpl.huis Eldenstaete u. pastor B. Caminada geen dienst Mr. D.U. Stikkerstraat 126 Verpl.huis Altenova u. pastor H. Rolfes, geen dienst Elderhofseweg 51 dienst van Schrift en Tafel Oecumenische diensten Samen Kerk Zijn in Woon-/ Zorgcentrum Waalstaete, Waalstraat 36 Elke vrijdag uur 18 april ds. K.C.L. Eldering, Velp, Goede Vrijdag 19 april pastor B. Caminada, uur, Paasviering 25 april mw. N. Gudden, herdenkingsdienst overleden bewoners 2 mei hr. T.J. Strikwerda, Arnhem Verpleeghuis Heijendaal, St. Elisabethshof 201 Elke vrijdag uur. 18 april pastor M.H. Brussel, Goede Vrijdag 25 april hr. J. ter Avest, Arnhem 2 mei pastor J. Koopman, Arnhem Korenbeurslezing in Hotel Haarhuis Stationsplein 1 Datum: zondag 13 april Tijd: uur Spreker: pastor Ad Boogaard Thema: Een stadsklooster in Arnhem? Paaswake voor iedereen in de Groteof Eusebiuskerk Kerkplein 1 Datum: zaterdag 19 april Aanvang: uur Voorganger: dr. P.J.G. Jeroense, Elst-Overbetuwe Harp en dwarsfluit: Marianne en Henriette Hofman Orgel: Jack Blok 14

15 Rooster Erediensten Zondag 20 april 2014 Zondag 27 april 2014 Pasen Beloken Pasen 1e coll.: Diaconaal werk 1e coll.: Diaconaal werk 2e coll.: JOP 2e coll.: Eredienst en kerkmuziek 3e coll.: Onderhoud gebouwen 3e coll.: Onderhoud gebouwen Opstandingskerk u. ds. E.I. Pot u. pastor B. Elenbaas, Rosendaalseweg 505 Arnhem Diaconessenkerk u. ds. M.A. Maan u. ds. Joh. Brezet, Iz. Evertslaan 11 Duiven Siongemeenschap in KKC Het Dorp u. ds. A.C. Poley u. zie KKC Het Dorp Dorpsbrink 7 Bethlehemkerk u. ds. M.H. Leistra u. ds. C.J. Kraai Honigkamp 25 Salvatorkerk zie De Kandelaar u. ds. M.A. Noorloos, Salvatorplein 274 Apeldoorn De Regenboog Oec.Wijkgem u. in de Walburgiskerk u. geen gegevens bekend Spiegelhuis, Mooieweg 94 De Kandelaar u. ds. A. Vogelzang en u. ds.j. Broeyer-Bogers, Den Haagweg 1 ds. J.P. Eijgenraam Utrecht De Rank (Bonifatiuskerk) u. ds. P. Vermaat u. ds. A. Romein, Huissensedijk 10 Ede Remonstr. en Vrijz. Prot u. ds. C.M.G. Berkvens-Stevelinck, u. ds. G.E. Sieverdink, Parkstraat 31a Rotterdam Utrecht Eusebiuskerk geen dienst geen dienst Kerkplein 1 Waalse Kerk geen dienst u. ds. R. Bennahmias, Gasthuisstraat 1 (naast pol.bureau) Amsterdam Evang. Luth. Gem. Arnhem u. ds. K. Touwen, u. ds. K. Touwen Spoorwegstraat 8-10 belijdenis en viering H.A. Dorpskerk Schaarsbergen u. ds. W. Hartogsveld u. ds. G. Bomer, Kemperbergerweg 806 Rheden Protestantse Kerk te Rozendaal u. ds. F.Z. Ort u. ds. W.J. van Asselt, Kerklaan 17 Ede Ziekenhuis Rijnstate u. pastor R.J.J. Roefs u. pastor G. Gies Wagnerlaan 55 K.K.C. Het Dorp u. zie Siongemeenschap u. pastor J.G. te Lindert Dorpsbrink 7 Verz. huis Vreedenhoff u. ds. F. van de Hoek u. pastor J. Nijrolder Esperantolaan 2 Verz. huis De Drie Gasthuizen u. ds. L. Oosthoek, u. mw. S.Z. de Wit, Rosendaalseweg 485 Arnhem Arnhem Verpl.huis Regina Pacis u. pastores A. Poppen en T.G., u. pastor T.G. Rietman Velperweg 158 Rietman, oecumenische viering Verpl.huis Eldenstaete u. pastores B. Caminada en u. pastor P. Kuper, Mr. D.U. Stikkerstraat 126 M. van Veen Tiel Verpl.huis Altenova u. ds. P.J. Moet, u. pastor H. Rolfes Elderhofseweg 51 Velp Zijpviering 23 maart Data en plaatsen: Witte Donderdag 17 april uur Elisabeth Kapel, Zwarteweg 25 Goede Vrijdag 18 april uur Elisabeth Kapel, Zwarteweg 25 Paaswake 19 april uur Elisabeth Kapel, Zwarteweg 25 Zondag 27 april uur Diaconessenkerk, Iz. Evertslaan 11 Voorgangers: Medewerking: Dirigent: Rita Hoeve en Moniek Siermann Zijp-koor Elin Meijnen Zangdienst in de Kruiskerk, Lisdoddelaan 30 Datum: zondag 27 april Aanvang: uur Meditatie: ds. J. Buitenhuis, IJsselstein Medewerking: Chr. Zangver. Con Amore, Barneveld Dirigent: Jurriën Plender Orgel: Jack Blok Coventrygebed Walburgiskerk, Walburgisplein 1, elke vrijdag uur. Wekelijks gebed voor vrede en verzoening. Voor meer informatie: tel en via de website: 15

16 Rooster Erediensten Zondag 4 mei e coll.: 2e coll.: 3e coll.: Diaconaal werk Missionair werk en kerkgroei Onderhoud gebouwen Opstandingskerk u. ds. Y.M. Voorhaar Rosendaalseweg 505 Diaconessenkerk u. ds. M.A. Maan Iz. Evertslaan 11 Siongemeenschap in KKC Het Dorp u. nog niet bekend Dorpsbrink 7 Bethlehemkerk u. ds. M.H. Leistra Honigkamp 25 Salvatorkerk u. ds. D. van Meulen, Salvatorplein 274 Epe De Regenboog Oec.Wijkgem u. geen gegevens bekend Spiegelhuis, Mooieweg 94 De Kandelaar u. ds. A. Vogelzang Den Haagweg 1 De Rank (Bonifatiuskerk) u. ds. W.J.J. Koelewijn, Huissensedijk 10 Renkum Remonstr. en Vrijz. Prot u. ds. F. Dijk, Parkstraat 31a Dalfsen Eusebiuskerk geen dienst Kerkplein 1 Waalse Kerk geen dienst Gasthuisstraat 1 (naast pol.bureau) Evang. Luth. Gem. Arnhem u. Em.-Deken H. Jansen OFM, Spoorwegstraat 8-10 Arnhem Dorpskerk Schaarsbergen u. ds. P. Visschers Kemperbergerweg 806 Protestantse Kerk te Rozendaal u. ds. G. Bomer, Kerklaan 17 Rheden Ziekenhuis Rijnstate u. pastor G. Gies Wagnerlaan 55 K.K.C. Het Dorp u. zie Siongemeenschap Dorpsbrink 7 Verz. huis Vreedenhoff u. ds. K. Dijk, Esperantolaan 2 Duiven Verz. huis De Drie Gasthuizen u. mw. J.A. Abbing Rosendaalseweg 485 Velp Verpl.huis Regina Pacis u. pastor T.G. Rietman Velperweg 158 Verpl.huis Eldenstaete u. pastor D. Booyink, Mr. D.U. Stikkerstraat 126 Heelsum Verpl.huis Altenova u. pastor H. Rolfes Elderhofseweg 51 Joodse graven op de Olijfberg. (Foto: Menno Leistra, 2014) Jezus bij de leerlingen 19 Toen het avond werd op die eerste dag van de week, zaten de leerlingen in huis. Ze hadden de deuren dicht gedaan, want ze waren bang voor de Joodse leiders. Plotseling stond Jezus bij hen. Hij zei: "Ik wens jullie vrede toe!" 20 Daarna liet Hij hun zijn handen en zijn zij zien. De leerlingen waren blij toen ze de Heer Jezus zagen. 21 Jezus zei opnieuw tegen hen: "Ik wens jullie vrede toe! Net zoals de Vader Mij heeft gestuurd, stuur Ik ook jullie." 22 Toen blies Hij op hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. 23 Als jullie iemand vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook vergeven. Als jullie iemand niet vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook niet vergeven." 24 Tomas was er niet bij toen Jezus bij hen kwam. Hij was één van de twaalf leerlingen en werd ook wel Didymus (= 'tweeling') genoemd. 25 De andere leerlingen vertelden hem: "We hebben de Heer Jezus gezien!" Maar hij antwoordde: "Ik geloof het pas als ik in zijn handen de wonden van de spijkers zie. Ik wil ze met mijn eigen vingers aanraken en ik wil met mijn eigen hand in zijn zij voelen." 26 Acht dagen later zaten Jezus' leerlingen weer in het huis. Nu was Tomas erbij. Jezus kwam binnen, ook al waren de deuren dicht. Hij stond plotseling tussen hen in en zei: "Ik wens jullie vrede toe!" 27 Daarna zei Hij tegen Tomas: "Kijk naar mijn handen en voel ze met je vingers. Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof." 28 Tomas antwoordde Hem: "Mijn Heer en mijn God!" 29 Jezus zei tegen hem: "Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die Mij niet gezien hebben toch geloven!" 30 De leerlingen hebben Jezus nog veel meer wonderen zien doen dan in dit boek staan opgeschreven. 31 Maar déze zijn opgeschreven, zodat jullie zullen blijven geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie eeuwig leven hebben omdat jullie bij Hem horen. Overgenomen van de website: 16

17 Opstandingskerk Vieringen Zondag 13 april is het Palmpasen; er is de afgelopen weken hard gewerkt door de kinderen aan de Palmpasenstok. Telkens komt er iets aan/bij dat verwijst naar het evangeliegedeelte dat in deze weken centraal staat. Na afloop kunt u afscheid nemen van Magda Hazeleger (zij moest 30 maart onverwacht elders voorgaan). In de stille week zijn er weer tal van vieringen: dinsdag voor 55+, woensdag na het rijst eten, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Op 20 april vieren we dan Pasen. Aan deze viering wordt door de zanggroep en enkele musici meegewerkt. Overleden Op zondag 23 maart overleed na een ziekbed van enkele weken Joost van den Oever, hij werd 88 jaar en woonde aan de Paasberglaan 37. Dhr. Van den Oever was afgelopen zomer weduwnaar geworden. Het echtpaar Van den Oever behoorde bij de trouwe meelevende leden van de Opstandingskerk. De laatste jaren werd door verminderde vitaliteit de kerkgang minder. In het crematorium in Dieren werd er afscheid van zijn leven genomen. Daar hoorden we woorden van de profeet Jesaja: Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen kracht toe, nu zij in vrij korte tijd beide ouders en hun opa en oma moeten missen. Inzingen Op 20 april (en dus niet op 13 april) kan ieder die dat wil om 9.00 uur mee oefenen met de liederen die in de viering gezongen zullen worden. Rijst eten Op de woensdag 16 april is er om uur weer een rijstmaaltijd, we staan stil bij ons leven in overvloed, waarbij door de diaconie ook onze aandacht gevraagd wordt voor wie met minder genoegen moet nemen. Voor wie wil is er na afloop van de maaltijd een korte meditatieve bijeenkomst. In verband met de organisatie horen we graag wie er van plan is rijst te komen eten. We eten in de klaproos, beneden ingang. U kunt zich aanmelden bij Bidden voor vrede en verzoening Elke vrijdagmiddag is er om uur een Coventry gebed in de Walburgiskerk, een korte meditatieve samenkomst, waarin gebeden wordt voor vrede en verzoening. U bent van harte welkom, ook als voorganger. Voor info kunt u terecht bij Met vriendelijke groet, mede namens Yolanda Voorhaar, Elsje Pot Opstandingskerk kerkgebouw: Rosendaalseweg 505 tel wijkredactie: Henk Altena tel predikanten: ds. Elsje Pot tel ds. Yolanda Voorhaar tel scriba: mw. Marije Meijering, Sint Marten 58, 6821 BW Arnhem tel Kerkomroep: wijkkas Opstandingskerk: NL10INGB Agenda Maandag 14 april uur Moderamen Dinsdag 15 april uur Paasviering 55+ Woensdag 16 april uur Rijst eten Woensdag 16 april uur Zoek de stilte Donderdag 17 april 9.30 uur Creagroep Donderdag 17 april uur Witte donderdag dienst H.A. Vrijdag 18 april uur Goede vrijdag dienst Zaterdag 19 april uur Paaswake Zondag 20 april uur Paasdienst Donderdag 24 april 9.30 uur Creagroep Vrijdag 25 april v.a uur Samen eten Donderdag 1 mei 9.30 uur Creagroep Autodienst Zondag 13 april mw. Inge van Hemert tel Zondag 20 april mw. Bep Potjer tel Zondag 27 april hr. Ido v.d. Koppel tel Henk Altena Mensen onderweg t. 1 onbekend, 2 en 3 Han Hoekstra m. Glory, glory, Halleluja Mensen onderweg door stad en land en overzee dragen in hun leven vele vragen met zich mee, donker zijn de straten en verduisterd is het Licht wij bidden om uw licht: Refrein: Glorie, glorie, halleluja. Glorie, glorie, halleluja. Glorie, glorie, halleluja, wij bidden om uw licht. Mensen onderweg in vrede, vrijheid met een lach, vrienden en vriendinnen samen verder elke dag, liefde van een ander die je levensweg verlicht, wij danken voor uw licht. Refrein Mensen onderweg met hoop maar ook met ongeduld, zoveel mensen dankbaar of met wensen onvervuld, oude mensen, jonge mensen op de Heer gericht, wij zingen van uw licht. Refrein 17

18 18 Diaconessenkerk Wij gedenken: ds. Han Hoekstra Ook in onze wijkgemeente is het bericht van het overlijden van ds. Han Hoekstra met verdriet ontvangen. Wij wensen de familie en vrienden van Han van harte Gods troost en zegen toe. En we leven mee met de mensen van de oecumenische geloofsgemeenschap De Regenboog bij dit verlies van een geliefde pastor. Ook de mensen in de Bethlehemkerk, waar Han 17 jaar wijkpredikant was, wensen wij kracht en sterkte toe. Han was een mild mens, die in leven en werken vertrouwde op Gods liefdevolle nabijheid. Moge die nabijheid allen die van Han Hoekstra gehouden hebben, omringen en dragen. Diensten in de Goede Week en met Pasen Op zondag 13 april vieren we Palmzondag. De cantorij werkt aan deze dienst mee. De dienst heeft een wat ander karakter dan we gewend zijn, we hoorden immers het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem al op de eerste zondag van de veertigdagentijd. We beginnen de dienst wel met een optocht van de kinderen met hun palmpaasstokken, maar maken in de dienst zelf de overgang naar de Goede Week, met Matteűs 26: In de Goede Week (de week vóór Pasen) bent u op maandag, dinsdag en woensdag welkom in de Fliednerzaal (ingang Bakermat) voor een korte vesper. De vespers beginnen elke dag om uur. Op Witte Donderdag is er om uur gedenken en vieren we de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. We vieren in deze dienst ook het avondmaal, tot Zijn gedachtenis. De cantorij verleent medewerking aan deze dienst. Op Goede Vrijdag is er om uur een dienst waarin het lijdensverhaal van Jezus gelezen en gezongen wordt. Op de avond van Stille Zaterdag ronden we met groot en klein het Paasproject Zoek de stilte af. We starten om uur in de kerkzaal en maken dan een korte wandeling rondom de kerk. We wandelen in stilte en horen op een aantal plaatsen teksten die bij het thema passen. De wandeling, die ongeveer minuten zal duren, komt uit bij de kerk. Met een kort liturgisch moment, waarbij ook de nieuwe Paaskaars zal branden en we het licht samen delen, vieren we het begin van Pasen. Het is de bedoeling dat het totaal niet langer dan een uur zal duren. Op Paasmorgen starten we met het traditionele Paasontbijt om 8.30 uur in de barzaal. En om uur vieren we met veel zang en muziek dat de Heer is opgestaan en leven aan het licht heeft gebracht! Met dit scala aan vieringen, met elk hun eigen kleur en thematiek maken we de gang naar Pasen. Levend, zingend en overdenkend zoeken we waar deze grote gebeurtenissen ons leven raken. U bent van harte welkom bij deze vieringen! Op zondag 27 april is ds. J. Brezet uit Duiven de gastvoorganger, een goede bekende in onze wijkgemeente. Zondag 4 mei en daarna afscheid en bevestiging ambtsdragers In de maandbrief van april kondigde ik het al aan: er zit een grote wisseling van de wacht in de kerkenraad aan te komen. We zijn als kerkenraad erg blij dat er vanuit de gemeente zo goed meegedacht is na onze brandbrief enkele maanden geleden. Op zondag 4 mei nemen we afscheid van Tineke Albers (diaken) en Jan Siert Wiersema (ouderling-kerkrentmeester). In hun plaats zullen bevestigd worden: Jan Kuiper (diaken), Map Berkhof (ouderling-kerkrentmeester) en Dick Appels (ouderlingkerkrentmeester). Daarnaast wordt Theo Bussink kerkrentmeester. Op 8 juni neemt Marianne van Liemt afscheid als ouderling eredienst. Zij wordt in deze dienst echter tegelijk herbevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht, nl. het pastorale werk in het psychiatrisch ziekenhuis in Wolfheze. Marianne maakt Diaconessenkerk kerkgebouw: Izaak Evertslaan 11, tel wijkredactie: Inge Veldhuis predikant: ds. Monique Maan, tel spreekuur: ma uur, predikantenkamer. scriba: Hilda van Vliet verhuur De Bakermat: wijkkas: ING rekening NL58INGB t.n.v. Prot Gem Kerk Activiteitenfonds sinds enige tijd deel uit van het pastorale team daar en werkt regelmatig mee aan de vieringen. Op haar verzoek en dat van het pastorale team wordt ze daarom in ons midden in het ambt bevestigd, zodat ze dit werk op de instelling gedragen door de gemeente en Gods Geest mag doen. Ds. Taco Bos, hoofd geestelijke verzorging van Wolfheze, zal ook in de dienst aanwezig zijn. Op 29 juni, als we vieren dat er kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst en overvliegen naar de jeugdkerk en we wellicht ook afscheid nemen van jongeren die de jeugdkerk gaan verlaten, nemen we afscheid van jeugdouderling Katrin Hellmund én we vieren de komst van een nieuwe jeugdouderling: Janneke van Maasakkers. Voor de bevestiging van nieuwe ambtsdragers geldt dat daar wettige bezwaren tegen in gebracht kunnen worden. Dat kan tot 22 april a.s., schriftelijk bij Hilda van Vliet, scriba van de wijkkerkenraad Veel namen, mensen die komen en mensen die gaan in het werk van de gemeente van de Heer. Dat stemt tot dankbaarheid en is het vieren meer dan waard! Paasontbijt Op 20 april vieren we het Paasfeest en we willen dat traditiegetrouw starten met het Paasontbijt. U kunt zich hiervoor opgeven via de lijst die achterin de kerk ligt. Of bel met Lineke Brinkman: Wilt u s ochtends helpen om het ontbijt klaar te maken? Neem dan ook even contact op met Lineke. Bereikbaarheid (Bijna) elke maandagochtend ben ik aanwezig in de predikantenkamer, tussen 9.30 en uur. U bent daar van harte welkom voor een kop koffie en een praatje, of om een afspraak te maken voor een ander moment. Mailen kan ook altijd: en bellen kan naar , spreek eventueel het antwoordapparaat in, dan bel ik zo spoedig mogelijk terug. Hartelijke groet Monique Maan Autorijdienst Alteveer/Cranevelt Eize Drenth Henny Kromhout Henk Hulstein Burgemeesterswijk/Hoogkamp Jans Askes Wim van Vliet Jan Siert Wiersema Inge Veldhuis

19 Siongemeenschap De diensten van de Stille Week en Pasen Het thema voor de diensten rondom Pasen luidt dit jaar: Hij gaat voor naar Galilea (naar Matteüs 26: 32 en 28: 7). Jezus woonde in Galilea en verkondigde daar ook het Woord. Nadat Hij was opgestaan uit de dood, leidde Zijn weg wederom daar naar toe. Daar begon alles opnieuw en verzamelde Hij Zijn helpers weer; de dood overwonnen en vanuit Galilea het Woord de wijde wereld in! Op Witte Donderdag, 17 april, vieren we zoals gebruikelijk het Heilig Avondmaal. Goede Vrijdag, 18 april, is het een sobere dienst. Het is stil als we de kerk binnenkomen en verlaten. Tijdens de dienst, die in het teken staat van het lijdensevangelie van Matteüs, zal de Paaskaars worden gedoofd: Nu valt de nacht. Het is volbracht: de Heer heeft heel zijn leven voor het menselijk geslacht in Gods hand gegeven. De cyclus eindigt met het licht van Paasmorgen, 20 april. De nieuwe Paaskaars wordt dan binnengebracht. Evenals voorgaande jaren zal er voor deze drie vieringen tezamen één liturgieboekje aanwezig zijn. Dat boekje wordt na elke dienst weer ingenomen, zodat het gedurende alle diensten gebruikt kan worden. Op Paasmorgen mag u het boekje mee naar huis nemen. Ik wens u een mooie en inspirerende cyclus toe Activiteiten in de komende weken Ontmoetingsmorgen KKC Het Dorp: op 16 april vindt deze bijeenkomst plaats in het Kerkelijk Kultureel Centrum (KKC) van Het Dorp in Arnhem. Aanvangstijdstip is uur en de bijeenkomst duurt tot aan het middaguur. De bijeenkomst wordt begeleid door ds. Monique Maan, Hans Meijer en Alie Schregardus. Tijdens deze bijeenkomst staat het verhaal over Samson en Delila centraal. U bent van harte welkom! Nadere informatie kunt u krijgen bij Alie Schregardus. Siongemeenschap vieringen in het K.K.C. Het Dorp, Dorpsbrink 7 website: wijkredactie: Philip Greep predikant: ds. Monique Maan, tel , Spreekuur: ma uur in de predikantenkamer van de Diaconessenkerk scriba: secretariaat Siongemeenschap, p/a Sophiastraat 21, 6812 CA Arnhem wijkkas NL33INGB t.n.v. penningmeester Siongemeenschap. Inloopavond/Taizéviering KKC: het Kerkelijk Kultureel Centrum (KKC) van Het Dorp is op 16, 23 en 30 april en 7 mei 2014 van tot uur open voor stilte, gesprek en gezelligheid. Op 23 april vindt om uur een Taizéviering plaats. Rondom de Bijbel; : de contactavond op dinsdag 29 april is speciaal bedoeld voor de bewoners van de Philadelphiahuizen. De avond wordt gehouden in de Sionkerk (Callunastraat 6 in Arnhem). De avond is gevuld met muziek, een bijbelverhaal, wat creatiefs en natuurlijk veel gezelligheid. Inloop vanaf uur. Nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom. Nadere informatie bij Wim Schröder: tel of hetnet.nl Bijbelkring: deze vindt plaats op woensdag 30 april in de Sionkerk (Callunastraat 6 in Arnhem). Aanvangstijdstip is uur en de bijeenkomst duurt tot ongeveer uur. De leiding van deze kring is in handen van Theo van Loenen. Nadere informatie bij Theo van Loenen of Alie Schregardus. Met een hartelijke groet vanuit de Siongemeenschap, Philip Greep. Beloken Pasen Beloken Pasen is de Nederlandse naam voor de eerste zondag na Pasen. Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Vroeger, toen de kerk nog in het Latijn las, waren de eerste woorden van de mis op deze zondag Quasimodo. Daarom werd deze zondag toen Quasimodo-zondag genoemd. Sluitdag 'Beloken' is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 'sluiten'. Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint op Paaszondag. Met beloken Pasen wordt dus de vreugde van Pasen afgesloten; de kerk gaat over tot de orde van de dag. Dominica in albis Beloken Pasen heet in het Latijn: Dominica in albis (zondag van de witte kleren) en in het Duits: Weisser Sonntag. Deze benaming gaat terug op een oudchristelijke praktijk. In de Paasnacht werden de catechumenen gedoopt. Daarbij ontvingen ze een albe, een wit doopgewaad. Die bleven ze dragen tot de eerste zondag daarop. Gesloten deuren Vaak wordt het woord 'beloken' in verband gebracht met een motief uit de evangelielezing in de mis van deze dag: die is genomen uit het Johannesevangelie: hoofdstuk 20, vers 19 tot met 31. Deze perikoop begint zo: In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 'Vrede zij u!' De leerlingen zijn nog steeds bang en houden hun deuren 'beloken', gesloten. Ongelovige Thomas De verrezen Jezus laat zich niet buiten sluiten en verschijnt ondanks de 'beloken' deuren aan zijn leerlingen, waarop hun harten als het ware ontsloten worden. Zelfs de sceptische apostel Thomas wordt door de Verrezene overtuigd, zo blijkt uit het vervolg van de lezing: Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig maar gelovig. Ook in de kerken van de Byzantijnse ritus wordt op de eerste zondag na Pasen deze passage uit het Johannesevangelie voorgelezen. Beloken Pasen heet daar dan ook: Zondag van Sint Thomas. 19

20 Bethlehemkerk Vanuit de kapel Bij de diensten In de Paasdienst hebben we een koor uit Dieren in ons midden, Ichtus. Niet zomaar een naam in het grieks betekent dat: Jezus Christus, zoon van God, Redder!! Zij zingen voor ons, maar zelf krijgen we daar ook genoeg kansen voor. Zoals gewoonlijk begint de dienst al een minuut of tien voor tienen, met samenzang. Met het zingen van bekende Paasliederen, die ons op de hoge toon van Pasen zullen brengen! Wat een bijzonder, wat een mooi feest. Dat het maar een opgewekt gebeuren mag worden! Op zondag 4 mei hebben we een zangdienst gepland Dat betekent dat u tot zondag 27 april liederen door mag geven, die u graag gezongen wilt hebben. Ik hoor graag van u! ds. Menno Leistra Kerkpost met Pasen: een bemoedigende brief uit de kerk. (eigenlijk: een bemoedigende brief van de HEER, want dat betekent het woord kerk oorspronkelijk.) Pasen 2014: Zie, Hij gaat u voor naar Galilea, dáár zult gij hem zien. Met Pasen gedenken wij dat Jezus is opgewekt uit de dood. De evangeliën beschrijven dat het lichaam van Jezus niet in het graf was. Er bleek iets van een heel andere orde gaande: Zie, zegt de engel tegen de discipelen die ontzet zijn dat het graf van Jezus leeg is: Hij leeft. Het is niet voorbij. De revolutie die Hij ontketende is springlevend. Het koninkrijk der hemelen is nog steeds nabij; Gods door Jezus geleefde koningschap op aarde is niet in de kiem gesmoord. God laat niet varen het werk van zijn handen. En dan zegt de Engel (Matth.28:7) tegen de discipelen: Hij gaat u voor naar Galilea. Dat was een soort code voor de discipelen. Galilea, in het noorden van Palestina, van het huidige land Israel, een prachtig gebied. Galilea stamgebied voor Zebulon en Naftali, in de tijd van Jezus, was het - zegt Mattheus (4:15,16) - het Galilea der heidenen geworden: kort gezegd: de plaats waar Gods licht had moeten schijnen was in de loop der eeuwen donker geworden. En uitgerekend daar, in Galilea - ver buiten de aandacht van Hilversum en Den Haag zou je nu bij ons kunnen zeggen - was Jezus begonnen, had Jezus gepreekt, de bergrede en al die andere indrukwekkende lessen en daden, zo n 3 jaar lang af en aan opgetrokken en rondgetrokken met zijn leerlingen en een groep mensen daaromheen. Bethlehemkerk Honigkamp 25, tel wijkredactie: Piet Blok, tel predikanten: ds. Menno Leistra tel ds. Ad Poley, tel , wo + do.: tel ds. C.J. Kraai, tel / scriba: Nollie Kramer-Bunschoten, tel wijkkas: NL39INGB t.n.v. wijk- en bloemenfonds Bethlehemkerk, Arnhem beheer website: Edward Eekma, tel , jaren ambtsbediening van een ouderling. Hoe creatief hij was in kerkdiensten en in het opzetten van nieuw kerkenwerk. Hoe vernieuwend vaak. Het voelde dan ook zo bijzonder om samen met zovele gemeenteleden en collega s, en allerlei mensen uit Arnhem present te zijn bij de dienst in de Opstandingskerk. Dank ook vooral aan collega s Ad Boogaard en Monique Maan die zo n mooie troostvolle dienst hebben weten te verzorgen bij de laatste gang van Han met zijn geliefden. En dan weer terug naar betekenis geven aan de woorden van de engel met Pasen: Jezus leeft, misschien wel vooral als gids, reisgids, gids op je levensreis, voor ons als gemeente en voor ieder persoonlijk. Ieder mens heeft zijn Galilea. Erma, de echtgenote van ds. Han Hoekstra, hun kinderen, kleinkinderen en anderen die hem heel erg missen nu in het bijzonder. Juist voor ieder die nu duisternis, gemis of dorheid van levensgeluk ervaart, mag ik afsluiten met de Paasbemoediging, eigenlijk een zegenbede, die de komende tijd op meerdere plaatsen in Arnhem meerdere keren zal klinken: Zie: HIJ gaat u voor naar Galilea: dáár zult gij hem zien. ds. Ad Poley Kerktaxi: 13 april hr. D. v. d. Hof tel april hr. O. Posthumus tel april hr. J. v. 't Oever tel april hr. P. Rosseel tel april hr. P. Blok tel mei hr. E. Eekma tel Hou dat even vast, dat beeld van Galilea als plaats waar het licht bedoeld was te schijnen, wanneer we een moment stilstaan bij Paasfeest in Presikhaaf in Arnhem in Allereerst wil ik Arnhem en u allen in de PGA via deze weg condoleren met het verlies van ds. Han Hoekstra. Hoe wrang kan het zijn, 58 jaar worden en dan sterven. Nog zo jong. De dood van Han moet voor sommigen onder ons wel heel dichtbij komen. De afgelopen dagen heb ik gehoord en gemerkt hoeveel het nóg betekent dat hij zovele jaren met u deelde. Dat hij veel los maakte. Hoe persoonlijk hij was: een gedicht als tegenprestatie bij technische hulp privé; een rijmdicht bij een afscheid na In de rij in de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. Foto: Menno Leistra

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

zondag 27 maart 2016 Liturgie

zondag 27 maart 2016 Liturgie zondag 27 maart 2016 Liturgie Koor en samenzang Gezang 95,1.2.3.4 [koor zet in, koor en gemeente zingen Gz. 95, koor sluit af] Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem;

Nadere informatie

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn.

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn. VESPER op woensdag maart 016 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.15 uur Liturgen: Agneta Markusse en Ali Bos Pianist: Janny van der Meer Thema: 'De vreemdeling in ons midden' STILTE VOOR DE VESPER

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep LITURGIE Tweede Paasdag 2016 Voorganger: Organist: Pianist: Ds. J.A. Brussaard Thijs Snoeijer Marcel ten Brinke m.m.v. muziekgroep Zingen: Door Uw genade Vader (Opwekking 369) Door Uw genade, Vader, Nooit

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

het vuur van de liefde pinksteren 2008

het vuur van de liefde pinksteren 2008 het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende het vuur van de liefde pinksteren 2008 + J. van den Hende Pinksteren is het feest van de heilige Geest, het is de afronding van de Paastijd. We

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Ds. Maurits Oldenhuis Votum/groet Weerklank 172 Gebed Johannes 20, 1-10 Nieuw Liedboek 632 Johannes 20, 8-9 Preek Liedboek 215 Geloofsbelijdenis Gezang

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L.O. Giethoorn, Groningen Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Jan

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8

Hartelijk welkom. Vandaag is er kinderdienst voor groepen 1-8 Hartelijk welkom Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het

Nadere informatie

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk Voorbereid door gemeenteleden Aanvang 19.30 uur dinsdag 11 april 2017 Sterk en dapper Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren.

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Liturgie 19 maart 2017

Liturgie 19 maart 2017 Liturgie 19 maart 2017 Votum en Groet Zingen Psalm 42: 1, 3 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht,

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL

Witte Donderdag. Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Witte Donderdag Duinzichtkerk, 28 maart 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Na de verkondiging een moment van stilte, Daarna zingen we lied 91a Woensdag is de veertig dagen tijd begonnen.

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Want als Hij is opgestaan vannacht dan ook onze moed om te doen als Hij.

Want als Hij is opgestaan vannacht dan ook onze moed om te doen als Hij. Pasen 2017 Orgelspel Welkom Tekst gelezen: Aan de grenzen van ons weten een gedachte die niet gaan wil en die wij niet durven denken...toch houdt zij zacht kloppend aan. Want als Hij is opgestaan vannacht

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen Gemeente van onze Heer Jezus Christus - Drie wijzen uit het Oosten komen om Jezus te aanbidden. - Drie vreemdelingen, uit een andere cultuur,

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 8 e zondag van de zomer 10 augustus 2014 Dienst van Schrift en Tafel Kleitablet, Zimbabwe, juli 1990 Petrus wordt gered uit de golven Voorganger Ouderling Diaken Organist

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

TUINDORPKERK - UTRECHT. Paaswake en nacht vol hoop. voorganger: ds. Piet Jan Rebel met medewerking van: jongeren 15+ en 18+

TUINDORPKERK - UTRECHT. Paaswake en nacht vol hoop. voorganger: ds. Piet Jan Rebel met medewerking van: jongeren 15+ en 18+ TUINDORPKERK - UTRECHT Paaswake 2014 Ee en nacht vol hoop voorganger: ds. Piet Jan Rebel met medewerking van: jongeren 15+ en 18+ Jaargang 3, nummer 16; zaterdag 19-04-2014 Binnenkomst in stilte HET WONDER

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 19 vers 1 t/m 15 Lied 250 (Op Toonhoogte) Psalm 95 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 22 vers 1 en 12 (Nieuwe Berijming) Psalm 119 vers

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied.

Die overkant was een streek waar veel niet-joodse mensen woonden. Vreemd gebied. e Opstandingskerk - 15 maart 2015 4 zondag van de veertig dagen - Laetare Lezing: Johannes 6, 1-15 Gemeente van Christus, Het is kort voor het paasfeest. Jezus gaat naar de overkant van het Meer van Galilea.

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was mij schoon van alle schuld,reinig mij van mijn zonden.

Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was mij schoon van alle schuld,reinig mij van mijn zonden. LEESROOSTER VAN TAIZÉ voor de 40dagentijd wo. 5 maart ASWOENSDAG Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was mij schoon van alle schuld,reinig mij van mijn zonden.

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Het is nog in de Paastijd - maar met de schriftlezing uit Johannes zijn we weer terug in de geschiedenis van Jezus vóór zijn lijden en sterven.

Het is nog in de Paastijd - maar met de schriftlezing uit Johannes zijn we weer terug in de geschiedenis van Jezus vóór zijn lijden en sterven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Het is de vijfde zondag van Pasen. Zondag Cantate -oftewel: Zing! Dat hebben we gedaan, met Psalm 98 die ons daartoe oproept, met andere liederen. Dat doen we graag

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen Orgelspel. Welkom en mededelingen

ORDE VAN DIENST. In samenwerking met Kerk Zonder Grenzen  Orgelspel. Welkom en mededelingen No. B3 ORDE VAN DIENST voor de viering van zondag 22 februari 2015 in de Grote of Sint Joriskerk Torenstraat 1 in Westzaan. Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Bloemendaal op zondag 8 maart a.s. om

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven Jeugddienst Ichthuskerk Zondagmiddag om 17.00u 5 juni 2016 Eerst zien, dan geloven Liturgie voor de jeugddienst op 3 april 2016 om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Tholen Voorganger: Ds. Peter Broere Organiste:

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast

PASEN. 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam. Grote Kerk. Thema: Houd me (niet) vast PASEN 31 maart 2013 Protestantse Gemeente Edam Grote Kerk Thema: Houd me (niet) vast Voorganger ds. Juup van Werkhoven-Romeijn Organist Frans Koning m.m.v. Projectkoor o.l.v. Frans Koning Gerro de Boer,

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, 20.30 uur Grote Kerk Voorganger: Ds. Dick van Arkel Ouderling: Jan Kramer Diaken: Jaap Bubberman Geluid: Dries van Duinen Organist: Ton Veltkamp

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Mededelingen door de ouderling van dienst. Ingrid de Gier Jeugd ouderling

Mededelingen door de ouderling van dienst. Ingrid de Gier Jeugd ouderling Mededelingen door de ouderling van dienst Ingrid de Gier Jeugd ouderling Psalm 61 1, 3 en 5 Psalm 40 4 en 5 (Oude Berijming) Gezang 249 1, 2 en 3 Schriftlezing Johannes 11:1-57 (NBV) Gezang 329 1, 2 en

Nadere informatie

Preek. Gemeente van Christus, Intro

Preek. Gemeente van Christus, Intro Schuld? Gezang 75: 1/2 LvdK Stil gebed Votum en groet Psalm 65: 1 NB Geloofsbelijdenis Psalm 65: 2 NB Gebed Schriftlezing Psalm 130: 2/4 NB Preek Psalm 32: 1/4 OB Lezen van het formulier tot en met het

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie