Kwaliteit van verkeersinformatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit van verkeersinformatie"

Transcriptie

1 Rapport Kwaliteit van verkeersinformatie Klanttevredenheid 22 april 2005 Projectnummer: In opdracht van: Rijkswaterstaat- Adviesdienst Verkeer & Vervoer Undine Mazureck Auteur: Inez Schmitz Research Manager INTERVIEW NSS Het auteursrecht op door of namens INTERVIEW NSS geproduceerde voorstellen van onderzoek, analyses van resultaten en opgestelde rapporten berust bij INTERVIEW NSS, waarbij wordt overeengekomen dat aan de opdrachtgever de bevoegdheid wordt overgedragen tot gebruik, vermenigvuldiging en/of opslag in (geautomatiseerde) gegevensbestanden binnen de organisatie van opdrachtgever. Ter voorkoming van misbruik mag niets uit de genoemde documenten in enige vorm of op enige wijze openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van INTERVIEW NSS. Met openbaar maken wordt gelijkgesteld het verspreiden binnen met opdrachtgever verbonden bedrijven en/of instellingen.

2 Voorwoord Hierbij ontvangen jullie onze rapportage inzake het onderzoek Klanttevredenheid verkeersinformatie. We danken u zeer voor de prettige samenwerking en hopen dat dit rapport voldoende aanknopingspunten biedt om de verkeersinformatie te optimaliseren. Amsterdam, 22 april 2005 INTERVIEW NSS BV Inez Schmitz Marinda Hall Anne-May Veenstra Research Manager Research Executive Research Executive

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Doelstelling Onderzoeksopzet Over dit rapport 17 2 Resultaten kwalitatief Huidige percepties Essentieel: consequenties van verkeersinformatie Bekende trajecten: ik ben de expert Minder bekende trajecten: minder gedetailleerd Verkeersinformatie buiten het hoofdwegennet: vertragingen zijn niet lang Aard van de files Kwaliteitsindicatoren Huidige kwaliteit per medium Internet Televisie: teletekst en nieuwsuitzendingen Radio: nieuwsuitzendingen en RDS RDS/ TMC Telefonisch DRIP s Verbeterpunten 26 3 Resultaten kwantitatief Verkeersinformatie algemeen Kennis van media die verkeersinformatie leveren Gebruik van verkeersinformatie Impact van media op de algemene tevredenheid Impact van aspecten op de algemene tevredenheid Oordeel over verkeersinformatie Informatie via radio Gebruik van de radio Relatieve belang van aspecten voor radio Oordeel over radio Informatie via teletekst Gebruik van teletekst Relatieve belang van aspecten voor teletekst Oordeel over teletekst Informatie via internet Gebruik internet Relatieve belang van aspecten voor internet Oordeel over internet Informatie via telefonisch informatienummer Gebruik van het telefonisch informatienummer Relatieve belang van aspecten voor telefonisch informatienummer 43

4 3.5.3 Oordeel over telefonisch informatienummer Informatie via DRIP s Relatieve belang van aspecten voor DRIP s Oordeel over DRIP s Extra vragen over DRIP s Informatie via RDS/TMC Gebruik van RDS/TMC Relatieve belang van aspecten voor RDS/TMC Oordeel over RDS/TMC Extra vraag mbt RDS/TMC: snelheid Een vergelijking tussen de media Algemene vragen over verkeersinformatie over alle media Dekkingsgraad Weergave lengte van files Weergave locatie van files Volledigheid informatie 58 4 Conclusies en aanbevelingen 59 Bijlagen kwalitatief onderzoek: 1. checklist 2. deelnemerslijst Bijlagen kwantitatief onderzoek 1. onderzoeksverantwoording 2. achtergronden respondenten 3. uitleg key-drivers

5 Samenvatting AANLEIDING Verkeersinformatie moet ingewonnen, bewerkt en gedistribueerd worden. In dit proces spelen diverse partijen een rol. Directe aanleiding voor dit onderzoek was dat er weinig inzicht bestond in de tevredenheid van weggebruikers over de kwaliteit van verkeersinformatie en dat er ook een instrument ontbrak om de ketenpartners terugkoppeling te geven over de informatie die zij leveren. DOELSTELLING De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is door AVV als volgt geformuleerd: Hoe beoordelen weggebruikers de kwaliteit van de huidige verkeersinformatie over het hoofdwegennet, via radio, teletekst, internet, telefonisch informatienummer, DRIP s RDS/TMC? Het onderzoek geeft antwoord op de volgende onderliggende algemene onderzoeksvragen: o Welke indicatoren hanteren weggebruikers om kwaliteit van reisinformatie (verspreid via radio, teletekst, internet, telefonisch informatienummer, DRIP s RDS/TMC) te meten? o Wat is kwaliteit van reisinformatie (onderverdeeld naar medium) volgens de weggebruiker? o Hoe beoordelen weggebruikers de kwaliteit van de inhoud van de boodschap? o Hoe beoordelen weggebruikers de kwaliteit van de verschillende distributiekanalen? o Hoe kunnen de verschillende ketenpartners de kwaliteit van reisinformatie verbeteren? De eerste twee onderzoeksvragen zijn beantwoord door middel van kwalitatief onderzoek. De overige vragen door middel van kwantitatief onderzoek. ONDERZOEKSOPZET Voor het kwalitatieve deel van het onderzoek hebben 15 individuele interviews plaatsgevonden met weggebruikers die veel kilometers rijden. Voor het kwantitatieve gedeelte zijn 521 online vragenlijsten ingevuld door leden van het e-panel van INTERVIEW NSS die twee of meer media gebruiken om over verkeersinformatie te beschikken. RESULTATEN KWALITATIEF Weggebruikers die vaak hetzelfde traject rijden, zijn goed op de hoogte van mogelijke vertragingen en gebruiken verkeersinformatie om te bepalen of er uitzonderlijke vertragingen zijn. Op onbekende trajecten missen weggebruikers informatie over de standaard files, zodat zij hun reis beter kunnen plannen en kunnen bepalen hoe laat zij moeten vertrekken.

6 Essentieel voor de informatie zijn de consequenties van de files en omleidingen die genoemd worden. Kennis van de aard van de file leidt tot berusting en is daarom van groot belang. Naast deze inzichten heeft het kwalitatieve onderzoek de volgende indicatoren opgeleverd, waarop de verkeersinformatie beoordeeld wordt: Tabel: Definities aspecten Aspect Volledigheid Actualiteit Tijdigheid Begrijpelijkheid Uniformiteit Juistheid van lengte of tijdsduur Correctheid van de locatie van de file Beknoptheid Regiogerichtheid Opvallendheid Toegankelijkheid Bruikbaarheid Definitie dat alle files genoemd worden die er zijn. dat de informatie up-to-date is. dat files op tijd worden doorgegeven. dat verkeersinformatie makkelijk te begrijpen is. dat informatie van de verschillende informatiebronnen met elkaar overeenstemmen. geen toelichting geen toelichting dat de informatie niet te uitgebreid is. dat de informatie gericht is op een specifieke regio. dat de informatie goed en snel te lezen of te horen is, zonder dat u zelf actief hoeft te zoeken naar de informatie. in hoeverre u moeite moet doen om de informatie te verkrijgen. hoe goed u in het algemeen met de verkeersinformatie uit de voeten kunt. RESULTATEN KWANTITATIEF Algemeen Het meest bekende kanaal waarmee men zich op de hoogte kan stellen van verkeersinformatie zijn radioprogramma s, gevolgd door internet, teletekst en elektronische borden boven de weg (DRIP s). Tijdens de reis gebruikt men de verkeersinformatie vaker dan voordat men de weg opgaat; voor de reis doet 39% dat altijd of regelmatig, terwijl dat tijdens de reis 66% is. Voor de reis is internet (naast teletekst en radio) het meest gebruikte medium om informatie over de verkeerssituatie op te zoeken. Tijdens de reis is de radio het meest populair en komen de elektronische borden op plek twee. Radio en teletekst zijn de media die de meeste invloed hebben op het algemene oordeel over verkeersinformatie De aspecten bruikbaarheid, tijdigheid, een juiste vermelding van de lengte of tijdsduur en de beknoptheid van de informatie hebben de meeste impact op het algemene oordeel over verkeersinformatie. Men is redelijk tevreden over de verkeersinformatie voor en tijdens de reis.

7 Radio Tijdens de reis is het gebruik van de radio duidelijk groter dan voor de reis. Acht op de tien gebruiken dit medium altijd of regelmatig tijdens de reis, versus de helft voordat men de weg opgaat. Radio 538 en Sky radio worden het meest beluisterd om informatie te achterhalen. Men is in het algemeen redelijk tevreden over de verkeersinformatie die men krijgt via de radio. Het aspect bruikbaarheid heeft duidelijk de meeste impact op het totaaloordeel over de radio. Ook tijdigheid en actualiteit zijn belangrijk, evenals de juistheid van de lengte en tijdsduur, de beknoptheid van de informatie en de regiogerichtheid. Op al deze key-drivers 1 is sprake van verbeterruimte. De meeste verbeterruimte is te vinden op de juistheid van de lengte, de tijdigheid en de regiogerichtheid. Dit zijn primaire verbeterpunten van dit medium. Teletekst Van de gebruikers van teletekst geeft 43% aan het altijd of regelmatig te raadplegen voor vertrek en iets meer dan de helft raadpleegt dit medium soms voor vertrek. Het overgrote merendeel van de teletekstgebruikers kiest voor pagina 730 van de publieke omroep. RTL -tekst is op zeer grote afstand tweede en bijna niemand kijkt naar de teletekstpagina s van de andere omroepen. Ook bij dit medium is de bruikbaarheid het belangrijkst. Ook de volledigheid van de informatie heeft een duidelijke impact op het algemene oordeel. Tot slot wordt teletekst ook afgerekend op de juistheid van de lengte of tijdsduur en de uniformiteit van de informatie. Men is redelijk tevreden over de verkeersinformatie die wordt aangeboden via teletekst. Als we kijken naar de uitkomsten van de key-driver analyse en deze koppelen aan de scores op verschillende aspecten, blijkt dat de meeste winst te behalen is op de aspecten juistheid van lengte en tijdsduur van de file en volledigheid van de informatie. Internet Internet wordt door 42% van haar gebruikers altijd of regelmatig geraadpleegd voordat men de weg opgaat en de helft kijkt er soms naar om de verkeersinformatie te achterhalen. De website van de ANWB is de populairste site als het gaat om het verkrijgen van verkeersinformatie. De website van teletekst is op grote afstand tweede. Men is tevreden over de informatie die men krijgt via internet. Bij internet zijn er 5 aspecten van belang, te weten tijdigheid, juistheid van de lengte of tijdsduur van de file, de bruikbaarheid, beknoptheid en regiogerichtheid. Het algemene oordeel over internet is het meest geholpen met een verbetering van de tijdigheid van de informatie, de juistheid van lengte/tijdsduur en de regiogerichtheid, 1 Onder key drivers verstaan we aspecten die meer dan evenredig bijdragen in het oordeel van respondenten (zie bijlage 3)

8 omdat deze aspecten op dit moment een negatieve invloed hebben op het algemene oordeel. De bruikbaarheid en beknoptheid dragen juist positief bij aan het oordeel over internet. Telefonisch informatienummer Er is niemand die aangeeft altijd een telefonisch informatienummer te gebruiken, als zij de weg opgaan of op de weg zitten. Blijkbaar is dit een medium dat vaak als aanvulling wordt gebruikt op de meer gangbare media. Een kwart gebruikt het regelmatig voorafgaand aan de reis en eenderde gebruikt het regelmatig tijdens de reis. Bij het oordeel over de verkeersinformatie via een telefonisch informatienummer spelen drie aspecten een aantoonbaar grote rol: de bruikbaarheid, de actualiteit en de begrijpelijkheid van de informatie. In het algemeen is men tevreden over het telefonisch informatienummer: drie op de tien gebruikers van het telefonisch informatienummer is hier (echt) positief over en een op de tien gebruikers is negatief. Op bruikbaarheid en begrijpelijkheid scoort dit medium redelijk goed, dus deze aspecten dragen positief bij aan het oordeel daarover. De actualiteit laat volgens de gebruikers echter nog te wensen over. Door dit aspect te verbeteren, zou het algemene oordeel op dit medium omhoog kunnen gaan. DRIP s Er is relatief veel enthousiasme over de verkeersinformatie die geleverd wordt via de DRIP s. Bijna vier op de tien gebruikers is hier positief tot zeer positief over. Daarmee worden de elektronische borden het meest positief beoordeeld van alle onderzochte media. We zien slechts drie aspecten die aantoonbaar van belang zijn voor het oordeel over DRIP s: de actualiteit, de begrijpelijkheid en de correctheid van de locatie van de file. Op begrijpelijkheid wordt al goed gescoord. Winst is nog te behalen op de correctheid van de locatie en in mindere mate op de actualiteit. Op de vraag of de locaties van de elektronische borden boven de weg goed gekozen zijn, reageert men overwegend positief: een kwart is echt positief over de locaties en een op de tien gebruikers heeft hier een negatief oordeel over. Het aantal locaties zou zeker omhoog kunnen, als het aan de huidige gebruikers ligt. Wat betreft de plaatsing van de DRIP s, met betrekking tot het gebruik van mogelijke alternatieve routes, ziet een kwart van de gebruikers nog ruimte voor verbetering. Een even zo groot deel is wel positief over de huidige plaatsing. RDS/TMC Het RDS/TMC-systeem kent veel vaste gebruikers. Meer dan vier op de tien gebruikers, zegt dit systeem altijd te gebruiken tijdens de reis. Zes op de tien gebruiken het altijd of regelmatig. De gebruikers zijn tevreden over dit medium om verkeersinformatie te achterhalen.

9 De verkeersinformatie via RDS/TMC wordt afgerekend op twee aspecten, namelijk op de beknoptheid en de tijdigheid van de informatie. Op het begrip tijdigheid is nog enige winst te behalen. Op beknoptheid wordt al vrij goed gescoord. Gebruikers zijn tevreden over de snelheid waarmee het systeem de berichten binnenhaalt. Verschillen tussen media Als we kijken naar het oordeel over de verschillende media, zien wij duidelijke verschillen in het oordeel. Het meest tevreden is men over de informatie die men krijgt via de DRIP s. Ook over de informatie die men krijgt via Internet, telefonisch informatienummer en via RDS/TMC is men tevreden. Het minst goed scoren teletekst en de radio. Op acht aspecten scoren radio en teletekst consequent minder goed dan de andere media. Dit zijn de volledigheid van de informatie, de actualiteit, de tijdigheid, de uniformiteit, de juistheid van de lengte of tijdsduur, de correctheid, de beknoptheid, de regiogerichtheid en de bruikbaarheid. Overige verschillen tussen de media zijn dat de informatie die verstrekt wordt via radio en de DRIP het meest begrijpelijk wordt gevonden. Op het aspect toegankelijkheid scoren de DRIP en RDS/TMC beter dan de andere 4 media. Wat betreft de opvallendheid scoort de DRIP beter dan alle andere media. Algemene vragen over verkeersinformatie over alle media Niet alle files worden genoemd in de file-informatie. Bijna 1 op de tien gebruikers kan nog wel trajecten noemen die ontbreken tijdens de file-informatie. Het blijkt dat deze mensen vooral het gevoel hebben dat verkeersinformatie zich met name richt op de Randstad en dat de trajecten daarbuiten een beetje vergeten worden. De lengte van files ziet men het liefst weergegeven in aantal kilometers. Daarna ziet men het liefst een combinatie van het aantal kilometer en de vertragingstijd (zoals nu ook al regelmatig te zien is op de DRIP s). Voor andere opties is duidelijk minder animo. Op sommige trajecten wordt al gebruik gemaakt van een vermelding van de verwachte reistijd of vertragingstijd. Weggebruikers hebben (nog) weinig vertrouwen in dergelijke verwachtingen. Gevraagd is hoe men in het algemeen de wijze beoordeelt waarop de locatie weergegeven wordt. De meningen zijn hierover verdeeld en men is niet erg uitgesproken. Vaak spreekt men van knooppunten om aan te geven op welk traject een file precies staat. Gevraagd is of men met de verwijzing van knooppunten uit de voeten kan. Een meerderheid kan hiermee prima uit de voeten op trajecten waar men regelmatig of vaak komt. Als het gaat om trajecten waar men minder vaak komt, heeft men daar duidelijk meer moeite mee. Als men moeite heeft met knooppunten ziet men liefst een verwijzing naar steden of plaatsen. Welke aspecten met betrekking tot verkeersinformatie vindt men het belangrijkst? Concrete basisinformatie wordt het belangrijkste gevonden (files staan er als ze genoemd worden, staan er niet als ze niet genoemd worden en het aantal kilometers is

10 correct. De aard van de file (staat het verkeer stil, wordt de file langer of korter?) worden daarna het meest belangrijk gevonden. De oorzaak van en een verwachting omtrent de file vindt men uit deze rij aspecten het minst belangrijk. Niet alle files worden gemeld. Tot slot van de vragenlijst is aan iedereen gevraagd of men weet welke files wel en welke files niet worden genoemd. Zeven van de tien mensen geven aan dat zij niet weten welke criteria er zijn om files wel of niet te noemen. Drie op de tien weggebruikers zeggen dit wel te weten. Meest genoemde criteria zijn dat dit afhankelijk is van het aantal files, de lengte van de file, de frequentie waarmee file voorkomt, de oorzaak en de regio. Conclusies en aanbevelingen Weggebruikers zijn in het algemeen redelijk tevreden over de verkeersinformatie die zij ontvangen. Het meest tevreden is men over de informatie die men krijgt via de DRIP s. Ook over de informatie die men krijgt via Internet, telefonisch informatienummer en via RDS/TMC is men tevreden. Het minst goed scoren teletekst en de radio. Prioriteiten moeten gelegd worden bij die aspecten die de meeste invloed hebben op het algemene oordeel en die slecht scoren. In de onderstaande prioriteitenmatrix zijn de verbeterpunten op totaal niveau en op medium niveau weergegeven. Tabel: Prioriteitenmatrix Primaire verbeterpunten Algemeen Juistheid lengte, tijdigheid, regiogerichtheid Radio Teletekst Internet Tijdigheid, actualiteit juistheid lengte/tijdsduur, regiogerichtheid Volledigheid, juistheid lengte/tijdsduur Secundaire verbeterpunten Uniformiteit, beknoptheid, correctheid locatie, bruikbaarheid Bruikbaarheid, beknoptheid Bruikbaarheid, uniformiteit Tijdigheid, juistheid lengte/tijdsduur, regiogerichtheid, Weinig kritiek (sterke punten) Beknoptheid, bruikbaarheid Tel. Infonr. Bruikbaarheid, actualiteit, Begrijpelijkheid DRIP s Actualiteit, correctheid Begrijpelijkheid locatie RDS/TMC Tijdigheid Beknoptheid De ketenpartners zouden zich moeten richten op het verbeteren van de juistheid van de lengte en tijdsduur, de tijdigheid en de regiogerichtheid van de informatie die ingewonnen, bewerkt en gedistribueerd wordt.

11 Summary RATIONALE Traffic information needs to be collected, processed and distributed. The immediate reasons for this survey were a lack of insight into road user satisfaction with the quality of traffic information, and the lack of an instrument to give the chain partners feedback on the information they provide. AIMS AVV formulated the central research question for this survey as follows: How do road users rate the quality of the present traffic information about the main roads network, that is distributed via radio, teletext, Internet, a telephone information number, DRIPs and RDS/TMC? The survey answers the following underlying general research questions: o Which indicators do road users use to measure quality of traffic information (disseminated via radio, teletext, Internet, a telephone information number, DRIPs RDS/TMC)? o What is that quality of traffic information (split according to medium usage) in the opinion of the road user? o How do road users rate the quality of the content of the messages? o How do road users rate the quality of the various dissemination channels? o How could the various chain partners improve the quality of the traffic information? The first two research questions have been addressed by means of a qualitative survey, the remaining questions by means of a quantitative approach. SURVEY DESIGN For the qualitative part of the survey 15 individual interviews took place with road users who are high mileage drivers. For the quantitative part 521 online questionnaires were completed by members of the INTERVIEW NSS e-panel, all of them using two, or more, different media to obtain traffic information. QUALITATIVE SURVEY RESULTS Road users who frequently travel the same route are well aware of possible delays, and use traffic information to find out whether there are any exceptional delays. On lesser-known routes, road users miss information about standard traffic jams, which they need to better plan their journey, and to establish a realistic departure time. The essential parts of the information are the consequences of the traffic jams, and the diversions that are mentioned. Knowledge about a traffic jam s nature generates acceptance, and for this reason it is of great importance. Apart from these insights, the qualitative survey provided the following indicators for

12 judging traffic information: Table: Aspect Definitions Aspect Completeness Being up-to-date Timeliness Comprehensiveness Uniformity Correctness of length or time Correctness of the traffic jam location Being concise Being regionally oriented Being conspicuous Accessibility Usefulness Definition that all current traffic jams are mentioned. that the information provided is up-to-date. that traffic jams are announced in time. that traffic information is easy to understand. that the information provided by the various information sources matches. no further explanation no further explanation that the information is not too extensive. that the information is aimed at a specific region. that the information can be read or heard easily and quickly, without the need to search actively for the information oneself. to what extent an effort is required to obtain the information. how well the traffic information can be used in general. QUANTITATIVE SURVEY RESULTS General The best-known channel for obtaining traffic information is via radio programs, followed by Internet, teletext and electronic information notice boards over motorways (DRIPs). Traffic information is more often used during the journey than before going on the road; 39% always or regularly check before the journey, and 66%r do so during the journey. Before the journey, Internet is the most popular medium for seeking information about the traffic situation. During the journey radio is the most popular, and electronic notice boards come second. Radio and teletext are the media which most influence the overall judgement about traffic information The aspects of usefulness, timeliness, a correct indication of length or time and conciseness of information have most impact on the overall opinion about traffic information. People are fairly satisfied with the traffic information before and during the journey. Radio Radio usage is clearly greater during the journey than prior to starting out. Eight out of ten always or regularly use this medium during the journey, against halve prior to going out on the road. Radio 538 and Sky radio are the most listened to in order to obtain information. Generally, individuals are fairly satisfied with the traffic information provided via the radio. The aspect of usefulness has clearly most impact on the overall opinion about radio. Timeliness and being up-to-date are also important, as are preciseness about the length or time of delays, conciseness of the information, and being region-oriented. For all these key drivers there is room for improvement. Most room for improvement is

13 to be found in preciseness about the length given, timeliness and being regionoriented. These are the medium s primary points for improvement. Teletext 43% of all teletext users said that they always or regularly consult the medium before starting out, and over half of the users consult the medium occasionally before leaving. A vast majority of the teletext users choose page 730 on the national channel. RTL-text is second, but a long way behind, and hardly anybody looks at the teletext pages on other channels. For this medium, usability is also the most important aspect. Information completeness too, has a clear impact on the overall opinion. Finally, teletext is also judged on preciseness about length or time, and information uniformity. People are fairly satisfied with the traffic information provided vi a teletext. When looking at the results of the key driver analysis, and combining these with the scores on the various aspects, it appears that most gain may be made on the aspects correctness of traffic jam length, or time and completeness of information. Internet Internet is consulted always or regularly by 42% of its users before going on the road, and half of the respondents consult Internet occasionally for traffic information. The ANWB website is the most popular site when it comes to checking traffic information. The teletext website comes second a long way behind. Respondents are satisfied with the information provided via Internet. 5 aspects are important in relation to Internet: timeliness, preciseness of traffic jam length or time, usability, conciseness, and being region-oriented. The overall opinion is that Internet would gain most by improving on timeliness of the information, preciseness about traffic jam length or time, and being region-oriented, since these aspects have presently a negative impact on the overall opinion. Usability and conciseness, on the other hand, have a positive impact on the opinion on Internet. Telephone information number Nobody said that they always use a telephone information number when going out or being on the road. Apparently, the medium is frequently used to complement the more popular media. One quarter uses this medium regularly before going on the road and one out of three uses it regularly while they are one the road. Three aspects play a significant role in the opinion on the traffic information via a telephone information number: usability, being up-to-date, and information comprehensibility. In general, there is satisfaction with the telephone information number: three in ten telephone information number users are (really) positive about it, and one in ten users are negative. The medium scores fairly well on usability and comprehensibility, aspects that therefore contribute to the positive opinion on the medium. In the aspect of being up-to-

14 date, however, the medium lacks perfection according to the users. Improvement on this aspect might further improve the overall opinion on this medium. DRIPs The respondents were relatively very enthusiastic about the traffic information provided via DRIPs. Almost four in ten users are positive or very positive on this type of information, which makes the electronic notice boards the most positively judged of all media in the survey. Only three aspects contribute significantly to the opinion on DRIPs: being up-to-date, comprehensibility, and preciseness about traffic jam location. The score on comprehensibility is good already. Gain might be made on correctness of location and, to a lesser extent, on being up-to-date. When asked if the locations of electronic notice boards over the motorways are wellchosen, the overall reaction is positive: a quarter are really positive about the locations, and one in ten users has a negative opinion on this point. If it was up to the users, the number of locations might certainly be increased. When it comes to the DRIPs locations in relation to using possible alternative routes, a quarter of the users see room for improvement. An equally large number are positive on the present locations, however. RDS/TMC The RDS/TMC system has many regular users. Over six out of ten users say they always or regularly use the system while on the road. The users are satisfied with this medium for gathering traffic information. The traffic information via RDS/TMC is judged on two aspects, namely information conciseness and timeliness. On the aspect of timeliness some gain may be made, while the score for conciseness is quite good already. Users are satisfied with the system s speed of gathering messages. Differences between the media When looking at the opinions on the various media, we see clear differences between the opinions. The greatest satisfaction is with the information provided by the DRIPs. There is also satisfaction with the information obtained via Internet, the telephone information number, and via RDS/TMC. Teletext and radio score least well. In eight aspects, radio and teletext score consequently less well than the other media. These are: information completeness, being up-to-date, timeliness, uniformity, preciseness about time or length, correctness, conciseness, being region-oriented, and usability. Other differences between the media are that the information provided via the radio and the DRIPs is found the most comprehensive. On the aspect of accessibility the DRIPs and RDS/TMC score better than the other 4 media. In the aspect of being well marked the DRIPs score better than any other medium.

15 General questions about traffic information irrespective of the medium Not all traffic jams are mentioned in the traffic jam information. Almost 1 in ten users was able to mention routes that are lacking in traffic jam information. It became apparent that these people mainly that the traffic information is mainly oriented on the Randstad in particular, and the routes outside the Randstad are forgotten to some extent. People would most prefer to see the length of traffic jams indicated in kilometres. Next, there is a preference for a combination of the number of kilometres and the delay time (presently often indicated on the DRIPs already). The other options clearly evoked less enthusiasm. On some routes, the expected travel or delay time is indicated already. Road users don t have much confidence in such expectations. Respondents were asked their general opinion on the way the location is indicated. Opinions on this subject varied, and there was no single preference. Often intersections are used to indicate the stretch where a traffic jam exactly occurs. We asked if people are able to handle this way of indicating at intersections. A majority could manage very well on frequently or regularly driven routes. When it came to less frequently driven routes, there are clearly greater difficulties. Those who have difficulties with intersections would prefer an indication by town or village names. Which aspects are considered most important in relation to traffic information? Concrete basic information is considered most important (when mentioned, traffic jams are actually there, they don t exist when they are not mentioned, and the number of kilometres given is correct). The nature of the traffic jam (is the traffic at a standstill, is the traffic jam increasing or decreasing in length?) is considered most important next. The cause of a traffic jam, and a forecast about the traffic jam are considered the least important in this list of aspects. Not all traffic jams are mentioned. To conclude the questionnaire, everybody was asked if they knew which traffic jams are mentioned, and which traffic jams are not. Seven in ten people indicated that they do not know the basis of the criteria on which traffic jams are mentioned or not. Three in ten road users say that they know. The criteria that were most frequently mentioned: it depends on the number of traffic jams, the length of a traffic jam, the frequency with which a certain traffic jam occurs, the cause, and the region. Conclusions and recommendations In general, road users are fairly satisfied with the traffic information they are provided with. They are most satisfied with the information given via DRIPs. There is also satisfaction with the information obtainable via Internet, a telephone information number and via RDS/TMC. Teletext and radio have the weakest score. Priority should be given to those aspects that most influence the overall opinion and that score badly. In the priorities matrix below we have indicated the points of improvement on an overall level and for each medium separately.

16 Table: Priorities Matrix Primary points of improvement General Preciseness of length, timeliness, being regionoriented Radio Timeliness, being up-todate, preciseness of time/length, being regionoriented Teletext Completeness, correctness of time/length Internet Secondary points of improvement Uniformity, conciseness, correctness of location, usability Usability, conciseness Usability, uniformity Timeliness, preciseness of time/length, being region-oriented, Hardly any criticism (strong points) Conciseness, usability Tel Info Nr Usability, being up-to-date Comprehensiveness DRIPs Being up-to-date, Comprehensiveness correctness of location RDS/TMC Timeliness Conciseness The chain partners should aim at improving the information they collect, process and disseminate in the respects of preciseness about time and length, timeliness, and being region-oriented.

17 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Reisinformatie moet ingewonnen, bewerkt en gedistribueerd worden. Voor elke fase is een andere ketenpartner verantwoordelijk. Voor het inwinnen zijn dat de regionale verkeersmanagers van Rijkswaterstaat, voor het bewerken is dat het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) en vervolgens vindt de distributie plaats of via de verschillende Value added Service Providers (VASP s) of via de regionale verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. De VASP s distribueren hun verk eersinformatie via verschillende media, zoals radio, RDS -TMC, internet, telefonisch informatienummer of teletekst. In het algemeen distribueren de regionale verkeerscentrales van Rijkswaterstaat hun verkeersinformatie alleen via weggebonden systemen, zoals DRIP s. Directe aanleiding voor dit onderzoek was dat er weinig inzicht bestond in de tevredenheid van weggebruikers over de kwaliteit van verkeersinformatie en dat er ook een instrument ontbrak om de ketenpartners terugkoppeling te geven over de informatie die zij leveren. Aan beide zaken bestond behoefte. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, is dit Klanttevredenheidsonderzoek verkeersinformatie ontwikkeld. Door middel van kwalitatief onderzoek is achterhaald wat mensen precies verstaan onder kwaliteit van reisinformatie en welke indicatoren daarbij een rol spelen. De uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek zijn input geweest voor de vragenlijst van het kwantitatieve gedeelte. AVV heeft de intentie om dit onderzoek jaarlijks te herhalen. 1.2 Doelstelling De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is door AVV als volgt geformuleerd: Hoe beoordelen weggebruikers de kwaliteit van de huidige reisinformatie over het hoofdwegennet, via internet, teletekst, radio, RDS/TMC, telefonisch informatienummer en DRIP s. Het onderzoek moet antwoord geven op de volgende onderliggende algemene onderzoeksvragen: Welke indicatoren hanteren weggebruikers om kwaliteit van reisinformatie (verspreid via internet, teletekst, radio, RDS/TMC, voice respons en DRIP s) te meten? Wat is kwaliteit van reisinformatie (onderverdeeld naar medium) volgens de weggebruiker? Hoe beoordelen weggebruikers de kwaliteit van de inhoud van de boodschap? Hoe beoordelen weggebruikers de kwaliteit van de verschillende distributiekanalen? Hoe kunnen de verschillende ketenpartners de kwaliteit van reisinformatie verbeteren?

18 Achterliggend doel is de optimalisering van de keten reisinformatie en het verbeteren van de reisinformatie voor weggebruikers. De resultaten van het onderzoek dienen inzicht te geven in hoe en waar de kwaliteit van reisinformatie over het hoofdwegennet verbeterd moet worden. Tevens kunnen met de resultaten nieuwe acties en prioriteiten voor de verschillende ketenpartners vastgesteld worden. 1.3 Onderzoeksopzet Voor het kwalitatieve deel van het onderzoek hebben 15 individuele diepte-interviews van 45 minuten plaatsgevonden. Hiervan hebben 8 in de onderzoeksruimten van INTERVIEW NSS in Amsterdam plaatsgevonden, de overige hebben op locatie in Amersfoort plaatsgevonden. AVV heeft gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om op beide veldwerkdagen mee te kijken met de interviews. De deelnemers aan de kwalitatieve sessies rijden allen meer dan kilometer per jaar en zijn verdeeld over geslacht en leeftijd. Zij zijn geworven door een professioneel selectiebureau en hebben vergoeding gekregen voor hun deelname. Voor een overzicht van de deelnemers verwijzen wij u naar de bijlage. Het kwanitatieve gedeelte van het onderzoek heeft plaatsgevonden onder respondenten van het e-panel van INTERVIEW NSS. Door middel van een zogenaamde prescreening zijn voor dit onderzoek gebruikers geselecteerd van de zes geselecteerde media. In totaal zijn er 521 ingevulde vragenlijsten behaald, als volgt verdeeld over de media: Radio: 431 Teletekst: 241 Internet: 228 Tel. Infonr.: 76 DRIP s: 137 RDS/TMC: 75 Het veldwerk heeft plaatsgevonden van 10 tot en met 18 maart Er is gequoteerd op medium dat men aangaf te gebruiken. Indien men meerdere media gebruikte, kreeg men minimaal over 2, hooguit over 3 media vragen te beantwoorden. De resultaten van de vragen die aan alle respondenten gesteld zijn, zijn zo gewogen dat zij een goede afspiegeling zijn van alle weggebruikers. Resultaten van vragen over specifieke media zijn gewogen zodat zij een afspiegeling vormen van de gebruikers van dat specifieke medium.in de bijlage vindt u een uitgebreidere beschrijving van de weging die hiervoor gebruikt is. 1.4 Over dit rapport In dit rapport worden eerst, in hoofdstuk 2 de resultaten besproken van het kwalitatieve deel van het Klanttevredenheidsonderzoek Verkeersinformatie. In hoofdstuk 3 bespreken wij vervolgens per onderwerp de algemene resultaten van het kwantitatieve onderzoek. Wij kijken daarbij naar verschillen tussen belangrijkste

19 verplaatsingsmotieven en naar verschillen tussen mensen die veel en mensen die weinig rijden. In hoofdstuk 4 formuleren we enkele conclusies op basis van de uitkomsten. Bij de bespreking van de resultaten worden verder alleen de relevante significante verschillen (met 95% betrouwbaarheid) gemeld. Definities aspecten In de vragenlijst zijn de aspecten waarop de verkeersinformatie beoordeeld wordt, toegelicht. Er is gekozen voor een duidelijke toelichting bij elk aspect om verwarring omtrent de betekenis van de aspecten te voorkomen. De volgende definities zijn gehanteerd: Tabel: Definities aspecten Aspect Definitie Volledigheid dat alle files genoemd worden die er zijn. Actualiteit dat de informatie up-to-date is. Tijdigheid dat files op tijd worden doorgegeven. Begrijpelijkheid dat verkeersinformatie makkelijk te begrijpen is. Uniformiteit dat informatie van de verschillende informatiebronnen met elkaar overeenstemmen. Juistheid van lengte of geen toelichting tijdsduur Correctheid van de geen toelichting locatie van de file Beknoptheid dat de informatie niet te uitgebreid is. Regiogerichtheid dat de informatie gericht is op een specifieke regio. Opvallendheid dat de informatie goed en snel te lezen of te horen is, zonder dat u zelf actief hoeft te zoeken naar de informatie. Toegankelijkheid in hoeverre u moeite moet doen om de informatie te verkrijgen. Bruikbaarheid hoe goed u in het algemeen met de verkeersinformatie uit de voeten kunt. Definities groepen weggebruikers Het belangrijkste verplaatsingsmotief wordt gedefinieerd als het doel waar men procentueel de meeste kilometers voor aflegt: woon-werk; privé; of zakelijk. De frequentie van het gebruik van de auto(snel)weg is onderverdeeld in de volgende categorieën: meer dan 3 keer per week; 1-3 keer per week; 1-3 keer per maand; minder dan 1 keer per maand. Op basis van de vraag over de frequentie waarmee men rijdt, is men een frequente rijder of een minder frequente rijder.

20 Het aantal als bestuurder gereden kilometers per jaar op Nederlandse auto(snel)wegen is verdeeld in de volgende categorieën: kilometers per jaar; kilometers per jaar; kilometers per jaar; meer dan kilometers per jaar. Op basis van het aantal kilometers dat men per jaar aflegt, valt men in de categorie veel- of een weinig-rijder. Leeswijzer In de vragenlijst van dit onderzoek wordt bij veel vragen gebruik gemaakt van een vijfpuntschaal, te weten: Uitstekend Zeer goed Goed Matig Slecht Dit is een schaal die bij veel tevredenheidsonderzoeken wordt gebruikt, zowel in Nederland als ook internationaal (met vergelijkbare termen). In de rapportage wordt met name gekeken naar de extreme scores, dat wil zeggen de top 2 (% uitstekend en zeer goed) en de bottom 2 (% matig en slecht). De middencategorie wordt minder interessant geacht, omdat veel mensen iets al snel als goed beoordelen, terwijl ze eigenlijk niet echt enthousiast zijn. Organisaties zouden geen genoegen moeten nemen met het oordeel goed omdat dit voor de respondent geen positieve uitschieter is. Bij de beoordeling van de scores, hanteren wij in deze rapportage de volgende normering: Top 2 > 50%: men is erg tevreden Top 2 > 30%: men is tevreden Top 2 < 30%: men is redelijk tevreden Bottom 2 > 10%: er is enige verbeterruimte Bottom 2 > 20%: er is veel verbeterruimte Bij de bespreking van de resultaten in dit rapport worden de meest opvallende scores in de grafieken uitgelicht.

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

De bijsluiter in beeld

De bijsluiter in beeld De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een visuele bijsluiter voor zelfzorggeneesmiddelen Oktober 2011 Mariëtte van der Velde De bijsluiter in beeld Een onderzoek naar de inhoud van een

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Survey on lending and current accounts for SMEs

Survey on lending and current accounts for SMEs Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 GfK 014 Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 1 Table of contents 1. Management Summary. Research design 3. Research findings

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te.

De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten. een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te. De Invloed van Innovatiekenmerken op de Intentie van Leerkrachten een Lespakket te Gebruiken om Cyberpesten te Voorkomen of te Stoppen The Influence of the Innovation Characteristics on the Intention of

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work.

De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk. The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work. De Relatie Tussen de Gehanteerde Copingstijl en Pesten op het Werk The Relation Between the Used Coping Style and Bullying at Work Merijn Daerden Studentnummer: 850225144 Werkstuk: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en

Effecten van een op MBSR gebaseerde training van. hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en Effecten van een op MBSR gebaseerde training van hospicemedewerkers op burnout, compassionele vermoeidheid en compassionele tevredenheid. Een pilot Effects of a MBSR based training program of hospice caregivers

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

Consumer survey on personal current accounts

Consumer survey on personal current accounts Consumer survey on personal current accounts April 24 GfK 24 Consumer survey on personal current accounts April 24 Table of contents. Management Summary 2. Research design. Research findings GfK 24 Consumer

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners?

Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners? Vormen Premorbide Persoonlijkheidskenmerken die Samenhangen met Neuroticisme een Kwetsbaarheid voor Depressie en Apathie bij Verpleeghuisbewoners? Are Premorbid Neuroticism-related Personality Traits a

Nadere informatie

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement

Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties. Grace Ghafoer. Memory strategies, learning styles and memory achievement Geheugenstrategieën, Leerstrategieën en Geheugenprestaties Grace Ghafoer Memory strategies, learning styles and memory achievement Eerste begeleider: dr. W. Waterink Tweede begeleider: dr. S. van Hooren

Nadere informatie

Consumer survey on personal savings accounts

Consumer survey on personal savings accounts Consumer survey on personal savings accounts April 04 GfK 04 Consumer survey on personal savings accounts April 04 Table of contents. Management Summary. Research design. Research findings GfK 04 Consumer

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Profiel van de spitsrijder. Wie rijdt er in de spits?

Profiel van de spitsrijder. Wie rijdt er in de spits? Profiel van de spitsrijder Wie rijdt er in de spits? 2006 Profiel van de spitsrijder Wie rijdt er in de spits? 2006 Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer & Vervoer Inhoudsopgave........................................................................................

Nadere informatie

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model)

Quick scan method to evaluate your applied (educational) game. Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation Model) WHAT IS LITTLE GEM? Quick scan method to evaluate your applied (educational) game (light validation) 1. Standardized questionnaires Validated scales from comprehensive GEM (Game based learning Evaluation

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen

BISEKSUALITEIT: DE ONZICHTBARE SOCIALE IDENTITEIT. Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Biseksualiteit: de Onzichtbare Sociale Identiteit met Zichtbare Gezondheidsgevolgen Bisexuality: the Invisible Social Identity with Visible Health Consequences Maria Verbeek Eerste begeleidster: dr. N.

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1

Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Running Head: INVLOED VAN ASE-DETERMINANTEN OP INTENTIE CONTACT 1 Relatie tussen Attitude, Sociale Invloed en Self-efficacy en Intentie tot Contact tussen Ouders en Leerkrachten bij Signalen van Pesten

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten The Moderating Influence of Social Support on the Relationship between Mobbing at Work

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

LinkedIn Profiles and personality

LinkedIn Profiles and personality LinkedInprofielen en Persoonlijkheid LinkedIn Profiles and personality Lonneke Akkerman Open Universiteit Naam student: Lonneke Akkerman Studentnummer: 850455126 Cursusnaam en code: S57337 Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Onderzoek met het Virtuele Lab Social Cognition in Psychologically Healthy Adults Research with the Virtual Laboratory Anja I. Rebber Studentnummer: 838902147

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Verwevenheid van Temperament en Hechtingsstijl: verbanden tussen de temperamentkenmerken negatief affect, extraversie/energie en

Verwevenheid van Temperament en Hechtingsstijl: verbanden tussen de temperamentkenmerken negatief affect, extraversie/energie en Verwevenheid van Temperament en Hechtingsstijl: verbanden tussen de temperamentkenmerken negatief affect, extraversie/energie en verbondenheid en de hechtingsstijl in een volwassenen populatie. Interrelationships

Nadere informatie

Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 7

Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 7 Huiswerkopgave Inleiding Modelleren Hoofdstuk 7 In videolessen 35 en 36, worden 8 criteria behandeld waarmee kan worden vastgesteld hoe goed een model is in vergelijking tot een ander model voor de zelfde

Nadere informatie

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1

(SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 (SOCIALE) ANGST, GEPEST WORDEN EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 Psychologische Inflexibiliteit bij Kinderen: Invloed op de Relatie tussen en de Samenhang met Gepest worden en (Sociale) Angst Psychological

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie