Gebruiksaanwijzing. HDD Network Audio Component NAC-HD1E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. HDD Network Audio Component NAC-HD1E"

Transcriptie

1 Handelsmerken Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group. ATRAC,, OpenMG en zijn handelsmerken van Sony Corporation. "WALKMAN", en zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. Octrooien in de Verenigde Staten en in andere landen vallen onder de licentie van Dolby Laboratories. MPEG Layer-3 audio coding-technologie en octrooien in licentie van Fraunhofer IIS en Thomson. Microsoft en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Deze receiver os voorzien van het lettertype (Shin Go R) van MORISAWA & COMPANY LTD. Deze namen zijn handelsmerken van MORISAWA & COMPANY LTD., en het auteursrecht van het lettertype is eigendom van MORISAWA & COMPANY LTD. Samengesteld met Linter Database. Copyright , Brycen Corp., Ltd. Copyright , Relex, Inc. Alle rechten voorbehouden. Muziekherkenningstechnologie en daarmee verwante gegevens worden verstrekt door Gracenote. Gracenote is de industriestandaard op het gebied van muziekherkenningstechnologie en het leveren van aanverwante inhoud. Voor meer informatie gaat u naar: Cd- en muziekverwante gegevens van Gracenote, Inc., copyright 2006 Gracenote. Gracenotesoftware, copyright 2006 Gracenote. Dit product en deze service maken mogelijk gebruik van een van de volgende Amerikaanse octrooien: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, en andere verstrekte of aangevraagde patenten. Bepaalde diensten geleverd onder licentie van Open Globe, Inc., voor Amerikaans octrooi: #6,304,523. Gracenote en CDDB zijn gedeponeerde handelsmerken van Gracenote. Het logo van Gracenote met bijbehorend lettertype en het logo "powered by Gracenote" zijn handelsmerken van Gracenote. Voor informatie over het gebruik van de Gracenoteservice, gaat u naar: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Gracenote Dit toepassing of het apparaat bevat software van Gracenote, Inc., Emeryville, California ( Gracenote ). Met de software van Gracenote ( Gracenote-software ) kan deze toepassing schijf- en of bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante gegevens ophalen, waaronder informatie over de naam, artiest, track en titel ( Gracenote-gegevens ) vanuit online-servers of ingesloten databases (samen Gracenote-servers ). De toepassing kan tevens andere functies verrichten. U mag Gracenote-gegevens uitsluitend gebruiken door middel van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze toepassing of dit apparaat. U stemt ermee in de Gracenote-gegevens, de Gracenotesoftware en Gracenote-servers uitsluitend voor uw eigen, niet-commercieel privégebruik te gebruiken. U stemt ermee in de Gracenote-software of welke Gracenotegegevens dan ook niet aan derden toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of door te zenden. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE- SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN. U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers te gebruiken, zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze beperkingen. Als uw licentie wordt beëindigd, stemt u ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens, de Gracenotesoftware en de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Gracenotegegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. In geen geval is Gracenote aansprakelijk voor betaling aan u voor informatie die u verschaft. U stemt ermee in dat Gracenote, Inc. volgens deze overeenkomst in haar eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van haar rechten jegens u. De Gracenote-service gebruikt een unieke identificatiecode om query s na te sporen voor statistische doeleinden. Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-service query s te laten tellen zonder te weten wie u bent. Ga voor meer informatie naar de webpagina over het Privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-service. De licentie voor de Gracenote-software en alle onderdelen van de Gracenote-gegevens wordt verstrekt op AS IS -basis. Gracenote doet geen toezeggingen of geeft geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over de accuraatheid van alle Gracenote-gegevens in de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-software of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn. Gracenote is niet verplicht u te voorzien van nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft; Gracenote mag haar services op elk moment beëindigen. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN VOOR UW GEBRUIK VAN GRACENOTE-SOFTWARE OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN OOK. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN. De systeemnamen en productnamen die in deze handleiding worden vermeld, zijn over het algemeen de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende fabrikant. De tekens en worden niet vermeld in deze handleiding. HDD Network Audio Component NAC-HD1E Gebruiksaanwijzing HDD Network Audio Component NAC-HD1E (1) Aan de slag... 8 Muziek beluisteren...20 De vaste schijf (HDD) gebruiken...26 Tracks bewerken in de HDD Jukebox...54 De timer gebruiken...67 Muziek beluisteren die op een computer is opgeslagen Network Media...73 Aansluitingen en instellingen...79 Aanvullende informatie...97 Printed in Malaysia 2007 Sony Corporation

2 WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risiko van brand of een electrische schok te verlagen. Om de kans op brand te verkleinen mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet blokkeren met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat. Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen, mag u geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat zetten. Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Als u een abnormaliteit in het apparaat waarneemt, trekt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast. Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur, enzovoort. Extreme geluidsdruk van de oortelefoon of hoofdtelefoon kan gehoorbeschadiging tot gevolg hebben. LET OP De optische instrumenten in dit product vergroten het risico op oogletsel. Dit apparaat is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASER product. Deze aanduiding bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. kennisgeving voor klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparatuur die wordt verkocht in landen waar EUrichtlijnen van toepassing zijn De fabrikant van dit product is Sony Corporation, Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Duitsland. Voor kwesties met betrekking tot onderhoud of garantie kunt u de adressen in de afzonderlijke onderhoudsof garantiedocumenten raadplegen. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Ook van toepassing op het accessoire: Afstandsbediening NL

3 Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Bericht over DualDiscs Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd. Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CDnorm (Compact Disc). Onlangs hebben platenmaastschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld. NL 3 NL

4 Inhoudsopgave Voordat u het apparaat gebruikt Lees de volgende informatie aandachtig door...7 Aan de slag Onderdelen en bedieningselementen... 8 Afstandsbediening...8 Hoofdeenheid Basishandelingen...12 Het apparaat inschakelen De weergavetaal selecteren Een functie selecteren Menu's gebruiken De weergavemodus wijzigen Tekst invoeren De Sony-versterker instellen...17 De klok instellen...18 De klok handmatig instellen De klok instellen via een internetverbinding NTP Muziek beluisteren Een CD afspelen...20 Titelinformatie ophalen Informatie over een CD weergeven De radio beluisteren...23 Een radiozender selecteren Radiozenders vooraf instellen Gedetailleerde informatie over een radiozender weergeven Herhaaldelijk afspelen Willekeurig afspelen...25 De vaste schijf (HDD) gebruiken Opnemen op/importeren naar de HDD...26 Materiaal dat kan worden opgenomen/geïmporteerd Het apparaat instellen voor opnemen/ importeren Een CD opnemen op de HDD Een radio-uitzending opnemen Opnemen vanaf een aangesloten externe component Bestanden importeren vanaf een USBopslagapparaat Bestanden importeren uit een gedeelde map op de computer De HDD Jukebox afspelen...34 Album- of trackinformatie controleren De lijstmodus wijzigen Herhaaldelijk afspelen Willekeurig afspelen Zoeken naar albums of tracks Tracks afspelen met x-dj...41 Hoe functioneert x-dj? x-dj gebruiken Music Surfin' gebruiken x-dj instellen x-dj-kanalen overzetten Over 12 Tone Analysis Audiogegevens overzetten...46 Overdraagbare indelingen De TRANSFER-toets instellen Tracks overzetten naar een "WALKMAN" (ATRAC AD) Tracks overzetten naar een USBopslagapparaat Tracks overzetten naar een mobiele telefoon Tracks overzetten naar een PSP Overige handelingen Albums, tracks of afspeellijsten op het bestemmingsapparaat verwijderen NL

5 Tracks bewerken in de HDD Jukebox Over de functies die kunnen worden uitgevoerd...54 Titelinformatie zoeken en ophalen...55 Albuminformatie zoeken en ophalen Trackinformatie zoeken en ophalen Informatie over meerdere tracks batchgewijs zoeken en ophalen Een map, groep of afspeellijst maken...56 Een map maken Een groep maken Een afspeellijst maken Titels wijzigen...58 Opnamen verwijderen...59 Opnamen verplaatsen...60 Opgenomen tracks splitsen...61 Opgenomen tracks samenvoegen...62 De audio-indeling van tracks converteren Indeling converteren...63 Beeldbestanden opslaan...64 Voordat u beelden opslaat Een beeldbestand opslaan De gewenste tracks registeren in een afspeellijst...65 De track registreren die wordt afgespeeld Meerdere tracks in één keer registreren De timer gebruiken De slaaptimer gebruiken...67 De wektimer gebruiken...68 De opnametimer gebruiken...69 Een radioprogramma opnemen met de opnametimer Opnemen vanaf een externe component met de opnametimer Overige handelingen Muziek beluisteren die op een computer is opgeslagen Network Media Wat is Network Media?...73 Over servers Muziek beluisteren...74 Verschillende afspeelmodi Informatie over afspeellijsten of tracks weergeven Handige instellingen...77 Automatische verbinding met een server instellen Het apparaat registreren op een VAIO-computer Instelling voor beperkte toegang NL

6 Aansluitingen en instellingen De antennes en de versterker aansluiten...79 Netwerkverbinding en configuratie...82 Verbinding maken met internet Het netwerk instellen De gedeelde map instellen Overige instellingen...91 Weergave-instellingen De stand-bymodus instellen Het systeem beheren...92 Een back-up van audiogegevens maken en audiogegevens terugzetten Systeeminformatie controleren De systeemtoepassing bijwerken Het systeem formatteren Aanvullende informatie Problemen oplossen...97 Voorzorgsmaatregelen Over CD's Over MP Technische gegevens Woordenlijst Index NL

7 Voordat u het apparaat gebruikt De bijgeleverde handleidingen en de bijbehorende inhoud Handleiding voor snelle aansluiting en bediening Deze handleiding bevat de basisinformatie die u nodig hebt om het apparaat aan te sluiten en te bedienen. Raadpleeg deze handleiding eerst om het apparaat in te stellen. Gebruiksaanwijzing In deze handleiding vindt u een volledige beschrijving van de verschillende instellingen en bewerkingen en de procedure voor netwerkverbinding. Deze handleiding bevat ook de voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van het apparaat. Website voor klantenondersteuning van Sony Europe Raadpleeg deze website voor de laatste ondersteuningsinformatie en veelgestelde vragen. Voor klanten in Europa: Deze handleiding gebruiken In deze handleiding wordt voornamelijk beschreven hoe u het apparaat met de afstandsbediening kunt bedienen. Toetsen en bedieningselementen op de hoofdeenheid met dezelfde of vergelijkbare namen als op de afstandsbediening kunnen worden gebruikt om dezelfde bewerkingen uit te voeren. : Met dit symbool worden HDD Jukeboxfuncties aangeduid. : Met dit symbool worden CD-functies aangeduid. : Met dit symbool worden "WALKMAN"- functies (ATRAC AD) aangeduid. : Met dit symbool worden functies op het USB-opslagapparaat aangeduid. Lees de volgende informatie aandachtig door Over de vaste schijf De vaste schijf kan gemakkelijk worden beschadigd door schokken en trillingen, dus houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen. Zie pagina 105 voor meer informatie. Stel het apparaat niet bloot aan sterke schokken. Verplaats het apparaat niet terwijl het netsnoer op het stopcontact is aangesloten. Gebruik het apparaat niet op een plaats waar het wordt blootgesteld aan trillingen of op een instabiele ondergrond. Verplaats het apparaat niet en koppel het netsnoer niet los terwijl het apparaat opneemt of afspeelt. Probeer de vaste schijf niet zelf te vervangen of bij te werken. Dit kan een storing tot gevolg hebben. Gegevens die verloren gaan door een storing van de vaste schijf, kunnen niet worden hersteld. Gegevens die op de vaste schijf zijn opgenomen, kunnen tijdens gewone bewerkingen worden beschadigd. Zorg ervoor dat u de functie voor backups op het apparaat gebruikt om regelmatig een back-up van de gegevens te maken op een optionele USB-schijf of in een gedeelde map op de computer. Gegevens die verloren gaan door een beschadigde vaste schijf, worden niet vergoed door Sony. Over opnemen Maak een proefopname voordat u de daadwerkelijke opname maakt, vooral als u belangrijke opnamen wilt maken. Mislukte opnamen door een storing van het apparaat worden niet vergoed door Sony. Storingen die optreden tijdens normaal gebruik van het apparaat, worden gerepareerd door Sony in overeenstemming met de voorwaarden die zijn opgenomen in de beperkte garantie voor dit apparaat. Sony is echter niet aansprakelijk voor problemen met opnemen of afspelen als gevolg van een beschadigd of niet goed functionerend apparaat. Over services die kunnen worden gebruikt met een internetverbinding Houd er rekening mee dat beschikbare internetservices kunnen worden gewijzigd of beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving. Over de weergave De weergave-inhoud die in deze handleiding wordt weergegeven, kan afwijken van de werkelijke weergave-inhoud op het apparaat. NL

8 Aan de slag Onderdelen en bedieningselementen Afstandsbediening NL SLEEP- en TIMER-toetsen SLEEP-toets Gebruik deze toets om de instelling voor de slaaptimer op te geven of te bevestigen (pagina 67). TIMER-toets Gebruik deze toets om de timer in te stellen (pagina 68 tot en met 72). FAVORITE-toets Gebruik deze toets om een track toe te voegen aan "Favorites" in de afspeellijst (pagina 65). DISPLAY-toets Gebruik deze toets om de tijdsinformatie te wijzigen (schakelen tussen verstreken tijd en resterende tijd). PRESET, PRESET+, ALBUM+ en ALBUM -toetsen / -toetsen Naar het begin van een track gaan. PRESET+- en PRESET -toetsen Gebruik deze toetsen om een vooraf ingestelde radiozender te selecteren. ALBUM+/ALBUM -toetsen Gebruik deze toets om een album of een groep te selecteren. Bedieningstoetsen Gebruik deze toetsen in alle functies om basishandelingen uit te voeren. -toets (afspelen)* (snel terugspoelen) TUNING en (snel vooruitspoelen) TUNING+toetsen -toets (onderbreken) -toets (stoppen) / -toets (aan/uit) Het apparaat inschakelen (pagina 12). Functiekeuzetoetsen Gebruik deze toetsen om de functie rechtstreeks te selecteren. In de standbymodus kunt u met deze toetsen het apparaat inschakelen en tegelijkertijd het afspelen starten. HDD -toets (pagina 13, 34) CD -toets (pagina 13, 20) DIGITAL IN-toets (pagina 13, 32) ANALOG IN-toets (pagina 13, 32) FM/AM-toets (pagina 13, 23, 31) NETWORK MEDIA-toets (pagina 13, 74) x-dj-toets (pagina 13, 42) AMPLIFIER / -, AMPLIFIER VOLUME+*- en AMPLIFIER VOLUME - toetsen Deze toetsen zijn alleen beschikbaar voor Sonyversterkers (pagina 17). AMPLIFIER -toets Gebruik deze toets om een aangesloten versterker in te schakelen. AMPLIFIER VOLUME +- en AMPLIFIER VOLUME -toetsen Gebruik deze toetsen om de uitvoer van een aangesloten versterker aan te passen wanneer deze is ingeschakeld.

9 DIMMER-toets Gebruik deze toets om te schakelen tussen twee helderheidsniveaus voor het scherm. HDD REC-toetsen Gebruik deze toetsen om op te nemen naar de HDD Jukebox. HDD REC -toets (opname starten) (pagina 30) HDD REC -toets (opname onderbreken) (pagina 31) HDD REC -toets (opname stoppen) (pagina 30) Cijfer-*/teksttoetsen Gebruik deze toetsen om een track te selecteren tijdens het afspelen of om tekst in te voeren. A Y M-toetsen Gebruik deze toetsen om extra kanalen van Music Surfin' te selecteren tijdens x-dj (pagina 43). SETUP-toets Het instelmenu weergeven (pagina 13). Gebruik deze toets om klokof netwerkinstellingen of andere systeeminstellingen op te geven. BACK-toets Gebruik deze toets om terug te gaan naar de vorige weergave (pagina 14). DELETE-toets Gebruik deze toets in elke functie om een item te verwijderen (pagina 59). LIST-toets Gebruik deze toets om te schakelen tussen de hoofdweergave en de lijstweergave (pagina 14). FUNCTION-toets Het functiemenu weergeven (pagina 13). Gebruik deze toets om de geluidsbron te selecteren. OPTIONS-toets Het optiemenu weergeven (pagina 13). De menu-items verschillen afhankelijk van de geselecteerde functie. TRANSFER-toets Gebruik deze toets om tracks over te zetten naar een "WALKMAN" (ATRAC AD) of ander draagbaar audioapparaat (pagina 47). Menubedieningstoetsen Gebruik deze toetsen om menu-items te selecteren en menu-instellingen op te geven (pagina 13).,, en -toetsen Gebruik deze toetsen om een menu-item te selecteren of een instelling te wijzigen. ENTER-toets Gebruik deze toets om een instelling op te geven. Met een sterretje (*) worden toetsen aangegeven die zijn voorzien van een voelstip (de cijfertoets "5", de AMPLIFIER VOLUME +-toets en de -toets (afspelen) van de bedieningstoetsen). NL

10 Hoofdeenheid / -toets (aan/uit) Het apparaat in- of uitschakelen (pagina 12). -toets De disclade openen en sluiten (pagina 20). Menubedieningstoetsen Gebruik deze toetsen om menu-items te selecteren en menu-instellingen op te geven (pagina 13).,, en -toetsen Gebruik deze toetsen om een menu-item te selecteren of een instelling te wijzigen. ENTER-toets Gebruik deze toets om een instelling op te geven. TRANSFER-toets Gebruik deze toets om tracks over te zetten naar een "WALKMAN" (ATRAC AD) of ander draagbaar audioapparaat (pagina 47). Disclade Hier kunt u een CD plaatsen (pagina 20). ON/STANDBY-aanduiding Met de kleur wordt de status van het apparaat aangegeven. Groen: het apparaat is ingeschakeld of analyseert de opgenomen muziekgegevens. (Zie "Over 12 Tone Analysis" op pagina 45.) Rood of oranje: het apparaat bevindt zich in de stand-bymodus. PHONES-aansluiting Gebruik deze aansluiting om de hoofdtelefoon aan te sluiten. Bedieningstoetsen Gebruik deze toetsen in alle functies om basishandelingen uit te voeren. -toets (onderbreken) -toets (stoppen) Afstandsbedieningssensor Paneel met verlichting Gaat branden als het apparaat is ingeschakeld. Knippert langzaam als het apparaat muziekgegevens analyseert die zijn opgenomen naar de HDD Jukebox. 10 NL

11 Functiekeuzetoetsen Gebruik deze toetsen om de functie rechtstreeks te selecteren. In de standbymodus kunt u met deze toetsen het apparaat inschakelen en tegelijkertijd het afspelen starten. HDD -toets (pagina 13, 34) CD -toets (pagina 13, 20) FM/AM-toets (pagina 13, 23, 31) x-dj-toets (pagina 13, 42) TIMER-aanduiding Met deze aanduiding wordt de status van de timer aangegeven (pagina 68, 69). FUNCTION-toets Het functiemenu weergeven (pagina 13). Gebruik deze toets om de geluidsbron te selecteren. SETUP-toets Het instelmenu weergeven (pagina 13). Gebruik deze toets om klok- en netwerkinstellingen en andere systeeminstellingen op te geven. HDD - en HDD -toetsen Gebruik deze toetsen om op te nemen naar de HDD Jukebox. HDD -toets (opname starten) (pagina 30) HDD -toets (opname onderbreken) (pagina 31) USB-aansluiting Gebruik deze aansluiting om een USB-opslagapparaat, "WALKMAN" (ATRAC AD) of ander draagbaar apparaat aan te sluiten (pagina 47 tot en met 51). BACK-toets Gebruik deze toets om terug te gaan naar de vorige weergave (pagina 14). PHONE LEVEL (MIN/MAX)-regelaar Gebruik deze regelaar om de uitvoer van een aangesloten hoofdtelefoon aan te passen. OPTIONS-toets Het optiemenu weergeven (pagina 13). Menu-items verschillen afhankelijk van de geselecteerde functie. 11 NL

12 Basishandelingen Het apparaat inschakelen De weergavetaal selecteren U kunt Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans selecteren als weergavetaal. / SETUP / / / / ENTER 1 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld, de standaardinstellingen worden geregistreerd en het apparaat wordt uitgeschakeld. 2 Druk op / (aan/uit). Het apparaat wordt ingeschakeld. WAARSCHUWING Koppel het netsnoer niet los wanneer de standaardinstellingen worden geregistreerd. Als u dit wel doet, kan er een storing optreden. Het apparaat uitschakelen Druk op de / -toets op de afstandsbediening of de hoofdeenheid. Het apparaat wordt mogelijk niet onmiddellijk uitgeschakeld. Als dit het geval is, betekent dit dat het apparaat de muziekgegevens op de HDD (vaste schijf) analyseert (zie "Over 12 Tone Analysis" op pagina 45). Wanneer het apparaat de muziekgegevens analyseert, knippert het paneel met verlichting langzaam. Als u de analyse wilt annuleren en het apparaat onmiddellijk wilt uitschakelen, drukt u op de -toets. Als u het apparaat opnieuw wilt inschakelen, drukt u op de / -toets. Tip Dit apparaat beschikt over twee opstartmodi: de snelle opstartmodus en de standaardopstartmodus. Zie "De stand-bymodus instellen" op pagina 92 voor meer informatie. 1 Druk op SETUP. Het instelmenu wordt weergegeven. 2 Druk op / om [Screen setting] te selecteren en druk op ENTER. Het venster voor het selecteren van de taal wordt weergegeven. 3 Druk op / om de gewenste taal te selecteren bij [Language] en druk op ENTER. Weergave English Français Deutsch Italiano Español Te selecteren taal Engels Frans Duits Italiaans Spaans 4 Druk op / / / om [Execute] te selecteren en druk op ENTER. De weergave wordt in de geselecteerde taal weergegeven. Opmerking Wanneer u de weergavetaal wijzigt, wordt de invoertaal (pagina 15) ook gewijzigd in de geselecteerde taal. Tip Raadpleeg de "Lijst met invoertekens" (pagina 112) voor een overzicht van de tekens die u kunt gebruiken. 12 NL

13 Een functie selecteren De functie rechtstreeks selecteren CD DIGITAL IN HDD ANALOG IN De functie selecteren in het functiemenu / / / / ENTER FUNCTION FM/AM Selecteren (functie) CD HDD JUKEBOX FM/AM DIGITAL IN ANALOG IN NETWORK MEDIA x-dj NETWORK MEDIA x-dj Druk op (functiekeuzetoets) CD HDD FM/AM DIGITAL IN ANALOG IN NETWORK MEDIA x-dj Het apparaat wordt ingeschakeld en het afspelen wordt gestart met de betreffende functie. 1 Druk op FUNCTION. Het functiemenu wordt weergegeven. 2 Selecteer een functie met / / / en druk op ENTER. De geselecteerde functie wordt actief. Het functiemenu annuleren Druk op FUNCTION of BACK voordat u op ENTER drukt. Het functiemenu verdwijnt. Menu's gebruiken Dit apparaat beschikt over drie menu's: het functiemenu, het optiemenu en het instelmenu. Gebruik deze menu's om opnamen te maken, de afspeelmodus te selecteren en andere instellingen op te geven. SETUP / / / / ENTER BACK FUNCTION OPTIONS 1 Druk op de gewenste menutoets (FUNCTION, OPTIONS of SETUP). Het betreffende menu wordt geopend op het apparaat. 2 Druk op / / / om het gewenste item te selecteren. 3 Druk op ENTER. 4 Herhaal stap 2 en 3 als u nog een item wilt instellen. 13 NL

14 De procedure annuleren Druk op BACK. Functiemenu Wordt weergegeven wanneer u op de FUNCTION-toets drukt. Gebruik dit menu om een functie te selecteren. De weergavemodus wijzigen Er zijn twee weergavemodi: hoofdweergave en lijstweergave. / LIST Druk herhaaldelijk op LIST om de hoofdweergave of de lijstweergave te selecteren. Optiemenu Wordt weergegeven wanneer u op de OPTIONS-toets drukt. De items in dit menu verschillen afhankelijk van de geselecteerde functie of weergave. Hoofdweergave Dit is de normale weergave. Hierin wordt informatie over de huidige track weergegeven. Tracknaam Artiestennaam Albumnaam Instelmenu Wordt weergegeven wanneer u op de SETUP-toets drukt. Gebruik dit menu om het systeem in te stellen. U kunt dit menu op elk gewenst moment selecteren. Lijstweergave In deze modus wordt de inhoud van de geselecteerde directory weergegeven. In het onderstaande voorbeeld wordt de inhoud van de trackdirectory weergegeven. Directorypictogrammen Trackpictogram Er wordt een lijst met de inhoud in de geselecteerde directory weergegeven. Pictogram voor trackdirectory 14 NL

15 Over trackpictogrammen Er zijn verschillende trackpictogrammen voor de verschillende trackindelingen. Afstandsbediening Pictogram Trackindeling ATRAC MP3 Linear PCM Er is geen lijstweergave voor de functies FM/AM, ANALOG IN, DIGITAL IN en x-dj. Over directorypictogrammen Wanneer u met of schakelt tussen de verschillende directory's, wordt het betreffende directorypictogram boven aan het scherm gemarkeerd zodat u weet welke directory op dat moment is geselecteerd (album, groep, track, enzovoort). Pictogram (voorbeeld) Tekst invoeren Directory Tracks Groepen U kunt tekst invoeren wanneer u een label toevoegt aan tracks of radiozenders of wanneer u netwerkinstellingen opgeeft. De invoertaal selecteren Selecteer de invoertaal om tekens in die taal in te voeren. Terwijl het tekstinvoervenster wordt weergegeven (deze pagina), opent u het optiemenu en selecteert u [Language] [(de gewenste taal)]. Tips Als u de invoertaal wijzigt, wordt de weergavetaal (pagina 12) niet gewijzigd. Raadpleeg de "Lijst met invoertekens" (pagina 112) voor een overzicht van de tekens die u kunt gebruiken. Cijfer-/teksttoetsen Druk op de toets met de gewenste letter (ABC, DEF, enzovoort). Druk herhaaldelijk op de toets tot de gewenste letter wordt weergegeven. CLEAR-toets Druk op deze toets om een letter te wissen die u zojuist hebt ingevoerd. a/a-toets Druk op deze toets om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters. -toets Druk op deze toets voordat u op ENTER drukt om naar het vorige teken te gaan. CHARACTER-toets Met deze toets kunt u het tekentype selecteren. Elke keer dat u op de toets drukt, wordt het type als volgt gewijzigd: Wanneer de invoertaal is ingesteld op Engels: [Engelse alfanumerieke tekens] [Engelse alfanumerieke tekens (inclusief tekens met een trema)] [Cijfers] Wanneer de invoertaal is ingesteld op een andere taal dan Engels: [Alfanumerieke tekens in de geselecteerde taal] [Cijfers] Vervolg 15 NL

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E 3-213-272-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio Component NAC-HD1E In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening

Handleiding voor snelle aansluiting en bediening 2-890-158-41(1) Handleiding voor snelle aansluiting en bediening HDD Network Audio System NAS-50HDE In deze handleiding worden de algemene aansluitingen en handelingen beschreven waarmee u muziek kunt

Nadere informatie

Beknopte verbindingsen installatiehandleiding

Beknopte verbindingsen installatiehandleiding 3-300-262-43(1) Lees dit eerst Beknopte verbindingsen installatiehandleiding Snelstartgids voor algemene functies NL HDD Network Audio System NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Printed in Malaysia Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY NAS-SC55PKE

Uw gebruiksaanwijzing. SONY NAS-SC55PKE U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Gebruiksaanwijzing NW- E55/75 2004 Sony Corporation "WALKMAN" is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation om producten aan te duiden waarvoor een stereohoofdtelefoon

Nadere informatie

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Gebruiksaanwijzing. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Basishandelingen. "GIGA JUKE"- muziekserver

NAS-SC500PK. HDD Network Audio System Gebruiksaanwijzing. HDD Network Audio System NAS-SC500PK. Basishandelingen. GIGA JUKE- muziekserver 4-114-863-43(1) Basishandelingen HDD Network Audio System NAS-SC500PK "GIGA JUKE"- muziekserver Draadloze "GIGA JUKE"-speler Problemen oplossen Voorzorgsmaatregelen/ Technische gegevens HDD Network Audio

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP6011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP6011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

BeoSound Handleiding

BeoSound Handleiding BeoSound 3000 Handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen-product.

Nadere informatie

Inhoud van de handleiding

Inhoud van de handleiding BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Inhoud van de handleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen zich vertrouwd te maken met uw Bang & Olufsen-product. De Het bedie- referentiehandboeningshandleiding

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie

KENWOOD is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Kenwood Corporation in Japan en/of in andere landen.

KENWOOD is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Kenwood Corporation in Japan en/of in andere landen. Informatie over handelsmerken, auteursrechten en patenten KENWOOD is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Kenwood Corporation in Japan en/of in andere landen. Copyright 2004, PhatNoise, Inc.

Nadere informatie

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Gebruiksaanwijzing. HDD Network Audio System NAS-S55HDE Audiogegevens importeren en overzetten.

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Gebruiksaanwijzing. HDD Network Audio System NAS-S55HDE Audiogegevens importeren en overzetten. 3-277-228-42(1) Aan de slag HDD Network Audio System NAS-S55HDE Audiogegevens importeren en overzetten Audiogegevens afspelen Tracks bewerken in de HDD Jukebox Netwerkverbinding en -configuratie Het apparaat

Nadere informatie

Bedieningen Dutch - 1

Bedieningen Dutch - 1 Bedieningen 1. Functieschakelaar Cassette/ Radio/ CD 2. Golfband schakelaar 3. FM antenne 4. CD deur 5. Schakelaar om zender af te stemmen 6. Bass Boost toets 7. CD skip/ voorwaarts toets 8. CD skip/ achterwaarts

Nadere informatie

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Gebruiksaanwijzing 3-280-821-42 (1) Aan de slag. Verbinding en voorbereiding. Gebruik. Problemen oplossen

NAS-C5E. Wireless Network Audio System Gebruiksaanwijzing 3-280-821-42 (1) Aan de slag. Verbinding en voorbereiding. Gebruik. Problemen oplossen 3-280-821-42 (1) Aan de slag Verbinding en voorbereiding Gebruik Problemen oplossen Voorzorgsmaatregelen/ Technische gegevens Wireless Network Audio System Gebruiksaanwijzing NAS-C5E 2008 Sony Corporation

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing. Altijd tot uw dienst SRP3011. Vragen? Vraag het Philips Altijd tot uw dienst Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Vragen? Vraag het Philips SRP3011 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Uw universele afstandsbediening

Nadere informatie

1. AM/FM-radio gebruiken

1. AM/FM-radio gebruiken De tuner gebruiken 1. AM/FM-radio gebruiken Toets SOURCE MENU RECALL (BRONMENU OPHALEN) Stationsvoorkeuzetoetsen FUNCTION-toets BAND AUTO.P POWER-toets VOL-knop TUNE TRACKtoetsen Luisteren naar de AM/FM-radio

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding

Hi-Fi Muzieksysteem. Gebruikershandleiding Hi-Fi Muzieksysteem Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig alvorens het apparaat te gebruiken en bewaar hem voor toekomstig gebruik. op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Branden van ACDrive (mcd) disks Met Media Manager kunt u uw favoriete muziek zelf op mcd zetten.

Branden van ACDrive (mcd) disks Met Media Manager kunt u uw favoriete muziek zelf op mcd zetten. 1 FUNCTIES VAN MEDIA MANAGER 1 FUNCTIES VAN MEDIA MANAGER Met PhatNoise Media Manager (Media Manager) kunt u uw volledige muziekverzameling beheren en ACDrive disks branden. Muziek-cd ACDrive disk Muziekbestand

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Media Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.

Een USB-apparaat aansluiten MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7. DVD-22675 Een USB-apparaat aansluiten 10. 1.MACHT-KNOP 2.USB 3.DVD-LADER 4.AFSTANDSBEDIENINGSSENSOR 5.OPEN/SLUITEN-KNOP 6.AFSPELEN/PAUZE-KNOP 7.STOP-KNOP 1. OPEN/CLOSE: openen en sluiten van de disklade.

Nadere informatie

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b.

Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale. MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Afstandsbediening (alleen bepaalde modellen)

Afstandsbediening (alleen bepaalde modellen) Afstandsbediening (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

Xemio-767 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning:

Xemio-767 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning: Xemio-767 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning: www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) (AAN / UIT, Afspelen/ Pauzeren, Select / Enter) (3)

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Live weergave op afstand

Live weergave op afstand Live weergave op afstand RM-LVR1 Dit handboek is een aanvulling op de gebruiksaanwijzing van het toestel. Het introduceert enige toegevoegde of aangepaste functies en beschrijft hun werking. Raadpleeg

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Xperia SmartTags NT1/NT2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aan de slag...4 De NFC-functie inschakelen...4 NFC-detectiegebied...4 Smart Connect gebruiken om labels te beheren...4 Xperia

Nadere informatie

Zorg ervoor dat u dit eerst leest voordat u de CD Title Catcher gebruikt. Albumgegevens schrijven van het HDD Navigatie Systeem naar een SD-kaart

Zorg ervoor dat u dit eerst leest voordat u de CD Title Catcher gebruikt. Albumgegevens schrijven van het HDD Navigatie Systeem naar een SD-kaart CD Title Catcher Gebruikershandleiding Versie: 1.1.0.0 Zorg ervoor dat u dit eerst leest voordat u de CD Title Catcher gebruikt. Inhoud: Overzicht van de CD Title Catcher P2 Albumgegevens schrijven van

Nadere informatie

Gids voor een snelle start

Gids voor een snelle start CD TUNER REPEAT PROGRAM TAPE REC INC. SURR TAPE AUX SHUFFLE USB REC USB DEL SNOOZE DIM SLEEP/TIMER TIMER ON/OFF USB MUTE MCM 760 Gids voor een snelle start Stap A Installeer Stap B Bereid voor Wat zit

Nadere informatie

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING SCD-21 MP3 PORTABLE RADIO CD/MP3 PLAYER LENCO WAARSCHUWING STEL DIT APPARAAT NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM HET ONTSTAAN VAN BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. BELANGRIJK

Nadere informatie

BeoSound 4. Aanvulling

BeoSound 4. Aanvulling BeoSound 4 Aanvulling Menusysteem Deze aanvulling bevat correcties voor uw BeoSound 4-handleiding. Dankzij nieuwe software is uw muzieksysteem nu uitgerust met nieuwe functies. Het menusysteem is gewijzigd

Nadere informatie

Online delen 2.0 Nokia N76-1

Online delen 2.0 Nokia N76-1 Online delen 2.0 Nokia N76-1 GEEN GARANTIE Toepassingen van derden die bij uw apparaat geleverd worden, kunnen gemaakt zijn door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband

Nadere informatie

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen

Online delen. Bestanden uploaden. Aan de slag. Online delen Online delen 2.0 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People en Nseries zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven

Nadere informatie

XEMIO-243/253 HANDLEIDING

XEMIO-243/253 HANDLEIDING Speciale eigenschappen Elegant ontwerp en eenvoudig in gebruik. Speler ondersteunt meerdere formaten Ondersteunt het MP3- en WMA-formaat. USB-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw (muziek)bestanden rechtstreeks

Nadere informatie

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player

Nederlandse versie. Inleiding. Software installatie. MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player MP502FM / MP504FM Sweex Black Onyx MP4 Player Inleiding Stel de Sweex Black Onyx MP4 Player niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de dichte nabijheid van

Nadere informatie

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort

LED. Aan/uitschakelaar. Volume Omhoog. Start/Stop. Volgende Track. Volume Omlaag. Vorige Track. USB Poort Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies

PLL Alarm radioklok. Bedieningsinstructies PLL Alarm radioklok Bedieningsinstructies VOEDING AC- POWERBEDIENING Controleer svp goed dat het aangegeven voltage op uw apparaat overeenkomt met het voltage van uw woongebied. Steek de AC-stekker in

Nadere informatie

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding

BeoSound 9000. Bedieningshandleiding BeoSound 9000 Bedieningshandleiding BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Inhoud van de bedieningshandleiding 3 U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snel op weg-gids Welkom bij InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater is een complete oplossing voor digitaal entertainment om tv te kijken en op te nemen, foto's te bekijken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS

GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS RC UNIVERS34 8-in-1 LCD afstandsbediening GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS www.hqproducts.com 2 De RC UNIVERS34 universele afstandsbediening bedient vrijwel alle merken TV s (TV), DVD spelers en DVR spelers

Nadere informatie

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING

2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING 2.1-KANAALS TORENLUIDSPREKER MET CD/MP3/USB/ BLUETOOTH/AUX IN/FM-RADIO T600CD HANDLEIDING Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies... 27 Beschrijving van onderdelen... 28 Afstandsbediening & installatie...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO SCD-37 USB http://nl.yourpdfguides.com/dref/2822930 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO SCD-37 USB. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO SCD-37 USB in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften

Veiligheid ! WAARSCHUWING. ! VOORZICHTIG i. Beoogd gebruik. Pictogrammen in deze handleiding. Algemene veiligheidsvoorschriften 35 1. 1.1 Veiligheid Beoogd gebruik 1.2 Pictogrammen in deze handleiding! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG! WAARSCHUWING! VOORZICHTIG i L 14

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

TTS is er trots op deel uit te maken van

TTS is er trots op deel uit te maken van Garantie & ondersteuning Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Easi-Listener of het openen van de eenheid zullen de

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies

Nadere informatie

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10

7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 205 7. Muziek-cd s branden met Windows Media Player 10 De laatste jaren wordt de computer steeds vaker gebruikt voor het verzamelen van geluidsbestanden. Ook het downloaden van muziekbestanden vanaf internet

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SONY NAS-Z200DIR http://nl.yourpdfguides.com/dref/2804232

Uw gebruiksaanwijzing. SONY NAS-Z200DIR http://nl.yourpdfguides.com/dref/2804232 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

DF Digitale fotolijst

DF Digitale fotolijst DF-1031 10 Digitale fotolijst Hoofdstuk 1: Productiestandaard 1.1 Functielijst...2 1.2 Parameterlijst...3 1.3 Problemen oplossen...3 1.4 Aansluitingen...4 1.5 Accessoires...4 1.6 Temperatuur en vochtigheid.4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP650

Gebruikershandleiding Polycom IP650 Gebruikershandleiding Polycom IP650 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP650 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Hoorn Krulsnoer hoorn Grondplaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor Nokia Display-hoofdtelefoon HS-6 9232426 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-6 conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

NEDERLANDSE INSTRUCTIES

NEDERLANDSE INSTRUCTIES MEDIA ER BEHUIZING CMP-MOB10 CMP-MOB30 NEDERLANDSE INSTRUCTIES Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren. 1. Inhoud verpakking Voor CMP-MOB10: 1x Media player behuizing Draagtas

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (Android) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (Android) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen Air TM 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender

Gebruikershandleiding. 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender Gebruikershandleiding 2GB Auto MP3 Speler Met FM zender De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 4 2. OPMERKINGEN... 4 3. FUNCTIES... 4 4. KNOPPEN EN SCHERM... 4 4.1 Functies

Nadere informatie

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad)

Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM. Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) Nl_Rhomba CLE.fm Page 29 Wednesday, January 7, 2004 2:02 PM Aan de slag Nederlands Overzicht (zie afbeelding op buitenblad) 1. Microfoon 7. Knop (R) Sectie herhalen 2. LCD-schermen 8. De knop Aan/Uit en

Nadere informatie

B. Random en op volgorde afspelen

B. Random en op volgorde afspelen Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A.WAARSCHUWING Lees

Nadere informatie

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands

Van start gaan. Inhoudsopgave. Quick User Guide - Nederlands Van start gaan Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Anywhere Wifi. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software in gebruik

Nadere informatie

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps.

SONOS DOCK Productgids AVL DESCHAMPS - Benedictijnenstraat 34-8970 Poperinge - T. 0475/97 90 20 - E. stephan@avldeschamps.be - W. www.avldeschamps. SONOS DOCK Productgids DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN WORDEN GEWIJZIGD. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of overgedragen in enige vorm of via enige

Nadere informatie

BRAUN DigiFrame 1590 Gebruikshandleiding

BRAUN DigiFrame 1590 Gebruikshandleiding BRAUN DigiFrame 1590 Gebruikshandleiding BRAUN PHOTO TECHNIK GMBH, Merkurstr. 8, 72184 Eutingen, Germany Eigenschappen: 1. Ondersteunde fotoformaten: JPEG, BMP, PNG 2. Ondersteund audioformaat: MP3 3.

Nadere informatie

2006 Sony Corporation Printed in Malaysia 2-678-175-62 (1) Snelstartgids NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005

2006 Sony Corporation Printed in Malaysia 2-678-175-62 (1) Snelstartgids NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation Printed in Malaysia 2-678-175-62 (1) Snelstartgids NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 Inhoudsopgave Het gebruik van de speler is beschreven in deze "Snelstartgids", de

Nadere informatie

Bediening van de MP3-speler

Bediening van de MP3-speler Bediening Bediening van de MP3-speler Over MP3 MP3 bestanden die zijn opgenomen van bronnen zoals uitzendingen, platen, bandopnames, video's en live optredens zonder toestemming van de copyrighthouder,

Nadere informatie

Een ACDrive medium maken Met Media Manager kunt u een ACDrive medium met al uw favoriete muziek maken.

Een ACDrive medium maken Met Media Manager kunt u een ACDrive medium met al uw favoriete muziek maken. 1 FUNCTIES VAN MEDIA MANAGER 1 FUNCTIES VAN MEDIA MANAGER Met PhatNoise Media Manager (Media Manager) kunt u uw volledige muziekverzameling beheren en ACDrive media maken. Audio-cd Muziekbestand Muziekbronnen

Nadere informatie

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu ipod tower 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu VOORWOORD DANK Beste klant, Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de aankoop van deze speler.

Nadere informatie

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok

Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Hallo, laten we beginnen. Sound Rise Draadloze Speaker & Wekkerklok Welkom bij uw nieuwe Sound Rise! Wij hebben Sound Rise ontwikkeld voor muziekliefhebbers zoals u. Begin de dag met uw favoriete muziek,

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Gebruiksaanwijzing

Wireless Network Audio System. NAS-Z200DiR/Z200iR Gebruiksaanwijzing Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR Gebruiksaanwijzing 2 NL WAARSCHUWING Dek de ventilatieopeningen van het apparaat niet af met kranten, tafelkleden, gordijnen, enzovoort. Zo kunt u het risico

Nadere informatie

Gids voor een snelle start

Gids voor een snelle start Wireless Music Station WAS7000 Lees mij eerst! Gids voor een snelle start A B C Aansluiten/Installatie Genieten Meest gestelde vragen Nld Wireless Music Station Connect/Setup Enjoy WAS7000 Read Me First!

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudsopgave 02 INHOUDSOPGAVE 03 INFORMATIE 04 OVERZICHT FRONTPANEEL 06 OVERZICHT ACHTERPANEEL 08 BEDIENING VAN DE R5 08 WEKKERINSTELLINGEN 09 SLEEP TIMER INSTELLINGEN 09 DIM 09

Nadere informatie

Download de WAE Music app

Download de WAE Music app NEDERLANDS 3 5 12 2 6 1 8 7 9 10 11 13 4 1. Laad de speaker volledig op voor eerste gebruik Laad de WAE Outdoor 04Plus FM speaker volledig op voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de micro-usb connector

Nadere informatie

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids

TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids TomTom Hands-Free Car Kit Documentatiegids Inhoud Overzicht 3 Wat zit er in de doos? 4 Wat zit er in de doos?... 4 Aan de slag 6 De TomTom Hands-Free Car Kit in de auto bevestigen... 6 De TomTom Hands-Free

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (afstandsbediening, alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (afstandsbediening, alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP ScrollSmart Mobile Remote Control (afstandsbediening, alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn in de Verenigde

Nadere informatie

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag

Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Novell Messenger 3.0.1 Mobiel Snel aan de slag Mei 2015 Novell Messenger 3.0.1 en later is beschikbaar voor uw ondersteunde mobiele ios-, Android- BlackBerry-apparaat. Omdat u op meerdere locaties tegelijkertijd

Nadere informatie

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht

Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Handleiding Actieve stereo speaker met uniek LED sfeerlicht Belangrijk Wanneer het product is ingeschakeld, ziet u de functie On Mode geactiveerd. Echter, wanneer het product is aangesloten op een extern

Nadere informatie

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios)

IRISPen Air 7. Verkorte handleiding. (ios) IRISPen Air 7 Verkorte handleiding (ios) Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen TM Air 7. Lees deze handleiding aandachtig door voor u deze scanner en de bijbehorende software

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding Digitale Fotolijst WAARSCHUWING De kabel van de voedingsadapter en de uitschakelinrichting moeten altijd gemakkelijk te bedienen zijn. 1 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

N80_Philips_bundle_GS_SGML.book Page 1 Wednesday, October 4, :39 PM. Verkorte handleiding bij de Nokia N80 en Philips Streamium SLA5520

N80_Philips_bundle_GS_SGML.book Page 1 Wednesday, October 4, :39 PM. Verkorte handleiding bij de Nokia N80 en Philips Streamium SLA5520 N80_Philips_bundle_GS_SGML.book Page 1 Wednesday, October 4, 2006 3:39 PM Verkorte handleiding bij de Nokia N80 en Philips Streamium SLA5520 N80_Philips_bundle_GS_SGML.book Page 2 Wednesday, October 4,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO RT-2 CD U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO RT-2 CD. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO RT-2 CD in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Pocket Radio R16 DT-160

Pocket Radio R16 DT-160 Pocket Radio R16 DT-160 Version 1 31 Bedieningselementen 1 Oortelefoonuitgang 2 Voorkeurzender 1/Tijd instellen 3 Voorkeurzender 2/STEP 4 Voorkeurzender 3 5 Voorkeurzender 4/Mono/Stereo 6 Voorkeurzender

Nadere informatie

INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter

INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter INTERFACE-ADAPTER voor ipod KS-PD100 Alvorens gebruik van deze adapter Laatste update: 1 maart 2006 1 Geschikte JVC auto-receivers Deze adapter is geschikt voor de volgende JVC auto-receivers* 1 : Auto-receivers

Nadere informatie

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht

Nadere informatie

Audio Library System MEX-1HD. Gebruiksaanwijzing 3-244-264-52 (1) 2002 Sony Corporation

Audio Library System MEX-1HD. Gebruiksaanwijzing 3-244-264-52 (1) 2002 Sony Corporation 3-244-264-52 (1) Audio Library System Gebruiksaanwijzing NL Zie de bijgeleverde handleiding Installatie en aansluitingen voor informatie over installatie en aansluitingen. MEX-1HD 2002 Sony Corporation

Nadere informatie

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL

Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Toebehoren SUNNY MATRIX ADMIN TOOL Gebruiksaanwijzing MatrixAdmin-BNL100510 Versie 1.0 NL Inhoudsopgave SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding..................... 3 1.1

Nadere informatie

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE

DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE 422673 DIGITALE PLL-WEKKERRADIO MET WEKLAMP, NATUURGELUIDEN EN DUBBELE ALARMFUNCTIE GEBRUIKSHANDLEIDING Bedankt dat u hebt gekozen voor dit product van BALANCE. Lees deze handleiding zorgvuldig door om

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Quickstart. Nero SoundTrax. Ahead Software AG

Quickstart. Nero SoundTrax. Ahead Software AG Quickstart Nero SoundTrax Ahead Software AG Informatie over copyright en handelsmerken De gebruikershandleiding bij Nero SoundTrax en de inhoud hiervan zijn beschermd door midddel van copyright en zijn

Nadere informatie