Gebruiksaanwijzing. HDD Network Audio Component NAC-HD1E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. HDD Network Audio Component NAC-HD1E"

Transcriptie

1 Handelsmerken Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group. ATRAC,, OpenMG en zijn handelsmerken van Sony Corporation. "WALKMAN", en zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation. Octrooien in de Verenigde Staten en in andere landen vallen onder de licentie van Dolby Laboratories. MPEG Layer-3 audio coding-technologie en octrooien in licentie van Fraunhofer IIS en Thomson. Microsoft en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Deze receiver os voorzien van het lettertype (Shin Go R) van MORISAWA & COMPANY LTD. Deze namen zijn handelsmerken van MORISAWA & COMPANY LTD., en het auteursrecht van het lettertype is eigendom van MORISAWA & COMPANY LTD. Samengesteld met Linter Database. Copyright , Brycen Corp., Ltd. Copyright , Relex, Inc. Alle rechten voorbehouden. Muziekherkenningstechnologie en daarmee verwante gegevens worden verstrekt door Gracenote. Gracenote is de industriestandaard op het gebied van muziekherkenningstechnologie en het leveren van aanverwante inhoud. Voor meer informatie gaat u naar: Cd- en muziekverwante gegevens van Gracenote, Inc., copyright 2006 Gracenote. Gracenotesoftware, copyright 2006 Gracenote. Dit product en deze service maken mogelijk gebruik van een van de volgende Amerikaanse octrooien: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, en andere verstrekte of aangevraagde patenten. Bepaalde diensten geleverd onder licentie van Open Globe, Inc., voor Amerikaans octrooi: #6,304,523. Gracenote en CDDB zijn gedeponeerde handelsmerken van Gracenote. Het logo van Gracenote met bijbehorend lettertype en het logo "powered by Gracenote" zijn handelsmerken van Gracenote. Voor informatie over het gebruik van de Gracenoteservice, gaat u naar: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Gracenote Dit toepassing of het apparaat bevat software van Gracenote, Inc., Emeryville, California ( Gracenote ). Met de software van Gracenote ( Gracenote-software ) kan deze toepassing schijf- en of bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante gegevens ophalen, waaronder informatie over de naam, artiest, track en titel ( Gracenote-gegevens ) vanuit online-servers of ingesloten databases (samen Gracenote-servers ). De toepassing kan tevens andere functies verrichten. U mag Gracenote-gegevens uitsluitend gebruiken door middel van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze toepassing of dit apparaat. U stemt ermee in de Gracenote-gegevens, de Gracenotesoftware en Gracenote-servers uitsluitend voor uw eigen, niet-commercieel privégebruik te gebruiken. U stemt ermee in de Gracenote-software of welke Gracenotegegevens dan ook niet aan derden toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of door te zenden. U STEMT ERMEE IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE- SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN. U stemt ermee in dat uw niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers te gebruiken, zal worden beëindigd als u inbreuk maakt op deze beperkingen. Als uw licentie wordt beëindigd, stemt u ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens, de Gracenotesoftware en de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Gracenotegegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. In geen geval is Gracenote aansprakelijk voor betaling aan u voor informatie die u verschaft. U stemt ermee in dat Gracenote, Inc. volgens deze overeenkomst in haar eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van haar rechten jegens u. De Gracenote-service gebruikt een unieke identificatiecode om query s na te sporen voor statistische doeleinden. Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-service query s te laten tellen zonder te weten wie u bent. Ga voor meer informatie naar de webpagina over het Privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-service. De licentie voor de Gracenote-software en alle onderdelen van de Gracenote-gegevens wordt verstrekt op AS IS -basis. Gracenote doet geen toezeggingen of geeft geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over de accuraatheid van alle Gracenote-gegevens in de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-software of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn. Gracenote is niet verplicht u te voorzien van nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft; Gracenote mag haar services op elk moment beëindigen. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN VOOR UW GEBRUIK VAN GRACENOTE-SOFTWARE OF WELKE GRACENOTE-SERVER DAN OOK. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN. De systeemnamen en productnamen die in deze handleiding worden vermeld, zijn over het algemeen de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende fabrikant. De tekens en worden niet vermeld in deze handleiding. HDD Network Audio Component NAC-HD1E Gebruiksaanwijzing HDD Network Audio Component NAC-HD1E (1) Aan de slag... 8 Muziek beluisteren...20 De vaste schijf (HDD) gebruiken...26 Tracks bewerken in de HDD Jukebox...54 De timer gebruiken...67 Muziek beluisteren die op een computer is opgeslagen Network Media...73 Aansluitingen en instellingen...79 Aanvullende informatie...97 Printed in Malaysia 2007 Sony Corporation

2 WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risiko van brand of een electrische schok te verlagen. Om de kans op brand te verkleinen mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet blokkeren met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat. Om de kans op brand of een elektrische schok te verkleinen, mag u geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een bloemenvaas, op het apparaat zetten. Sluit het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Als u een abnormaliteit in het apparaat waarneemt, trekt u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast. Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals direct zonlicht, vuur, enzovoort. Extreme geluidsdruk van de oortelefoon of hoofdtelefoon kan gehoorbeschadiging tot gevolg hebben. LET OP De optische instrumenten in dit product vergroten het risico op oogletsel. Dit apparaat is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASER product. Deze aanduiding bevindt zich aan de achterkant van het apparaat. kennisgeving voor klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparatuur die wordt verkocht in landen waar EUrichtlijnen van toepassing zijn De fabrikant van dit product is Sony Corporation, Konan, Minato-ku, Tokio, Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Duitsland. Voor kwesties met betrekking tot onderhoud of garantie kunt u de adressen in de afzonderlijke onderhoudsof garantiedocumenten raadplegen. Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden ophaalsystemen) Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Ook van toepassing op het accessoire: Afstandsbediening NL

3 Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen) Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de meegeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterij vereisen, dient deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Bericht over DualDiscs Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd. Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CDnorm (Compact Disc). Onlangs hebben platenmaastschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld. NL 3 NL

4 Inhoudsopgave Voordat u het apparaat gebruikt Lees de volgende informatie aandachtig door...7 Aan de slag Onderdelen en bedieningselementen... 8 Afstandsbediening...8 Hoofdeenheid Basishandelingen...12 Het apparaat inschakelen De weergavetaal selecteren Een functie selecteren Menu's gebruiken De weergavemodus wijzigen Tekst invoeren De Sony-versterker instellen...17 De klok instellen...18 De klok handmatig instellen De klok instellen via een internetverbinding NTP Muziek beluisteren Een CD afspelen...20 Titelinformatie ophalen Informatie over een CD weergeven De radio beluisteren...23 Een radiozender selecteren Radiozenders vooraf instellen Gedetailleerde informatie over een radiozender weergeven Herhaaldelijk afspelen Willekeurig afspelen...25 De vaste schijf (HDD) gebruiken Opnemen op/importeren naar de HDD...26 Materiaal dat kan worden opgenomen/geïmporteerd Het apparaat instellen voor opnemen/ importeren Een CD opnemen op de HDD Een radio-uitzending opnemen Opnemen vanaf een aangesloten externe component Bestanden importeren vanaf een USBopslagapparaat Bestanden importeren uit een gedeelde map op de computer De HDD Jukebox afspelen...34 Album- of trackinformatie controleren De lijstmodus wijzigen Herhaaldelijk afspelen Willekeurig afspelen Zoeken naar albums of tracks Tracks afspelen met x-dj...41 Hoe functioneert x-dj? x-dj gebruiken Music Surfin' gebruiken x-dj instellen x-dj-kanalen overzetten Over 12 Tone Analysis Audiogegevens overzetten...46 Overdraagbare indelingen De TRANSFER-toets instellen Tracks overzetten naar een "WALKMAN" (ATRAC AD) Tracks overzetten naar een USBopslagapparaat Tracks overzetten naar een mobiele telefoon Tracks overzetten naar een PSP Overige handelingen Albums, tracks of afspeellijsten op het bestemmingsapparaat verwijderen NL

5 Tracks bewerken in de HDD Jukebox Over de functies die kunnen worden uitgevoerd...54 Titelinformatie zoeken en ophalen...55 Albuminformatie zoeken en ophalen Trackinformatie zoeken en ophalen Informatie over meerdere tracks batchgewijs zoeken en ophalen Een map, groep of afspeellijst maken...56 Een map maken Een groep maken Een afspeellijst maken Titels wijzigen...58 Opnamen verwijderen...59 Opnamen verplaatsen...60 Opgenomen tracks splitsen...61 Opgenomen tracks samenvoegen...62 De audio-indeling van tracks converteren Indeling converteren...63 Beeldbestanden opslaan...64 Voordat u beelden opslaat Een beeldbestand opslaan De gewenste tracks registeren in een afspeellijst...65 De track registreren die wordt afgespeeld Meerdere tracks in één keer registreren De timer gebruiken De slaaptimer gebruiken...67 De wektimer gebruiken...68 De opnametimer gebruiken...69 Een radioprogramma opnemen met de opnametimer Opnemen vanaf een externe component met de opnametimer Overige handelingen Muziek beluisteren die op een computer is opgeslagen Network Media Wat is Network Media?...73 Over servers Muziek beluisteren...74 Verschillende afspeelmodi Informatie over afspeellijsten of tracks weergeven Handige instellingen...77 Automatische verbinding met een server instellen Het apparaat registreren op een VAIO-computer Instelling voor beperkte toegang NL

6 Aansluitingen en instellingen De antennes en de versterker aansluiten...79 Netwerkverbinding en configuratie...82 Verbinding maken met internet Het netwerk instellen De gedeelde map instellen Overige instellingen...91 Weergave-instellingen De stand-bymodus instellen Het systeem beheren...92 Een back-up van audiogegevens maken en audiogegevens terugzetten Systeeminformatie controleren De systeemtoepassing bijwerken Het systeem formatteren Aanvullende informatie Problemen oplossen...97 Voorzorgsmaatregelen Over CD's Over MP Technische gegevens Woordenlijst Index NL

7 Voordat u het apparaat gebruikt De bijgeleverde handleidingen en de bijbehorende inhoud Handleiding voor snelle aansluiting en bediening Deze handleiding bevat de basisinformatie die u nodig hebt om het apparaat aan te sluiten en te bedienen. Raadpleeg deze handleiding eerst om het apparaat in te stellen. Gebruiksaanwijzing In deze handleiding vindt u een volledige beschrijving van de verschillende instellingen en bewerkingen en de procedure voor netwerkverbinding. Deze handleiding bevat ook de voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik van het apparaat. Website voor klantenondersteuning van Sony Europe Raadpleeg deze website voor de laatste ondersteuningsinformatie en veelgestelde vragen. Voor klanten in Europa: Deze handleiding gebruiken In deze handleiding wordt voornamelijk beschreven hoe u het apparaat met de afstandsbediening kunt bedienen. Toetsen en bedieningselementen op de hoofdeenheid met dezelfde of vergelijkbare namen als op de afstandsbediening kunnen worden gebruikt om dezelfde bewerkingen uit te voeren. : Met dit symbool worden HDD Jukeboxfuncties aangeduid. : Met dit symbool worden CD-functies aangeduid. : Met dit symbool worden "WALKMAN"- functies (ATRAC AD) aangeduid. : Met dit symbool worden functies op het USB-opslagapparaat aangeduid. Lees de volgende informatie aandachtig door Over de vaste schijf De vaste schijf kan gemakkelijk worden beschadigd door schokken en trillingen, dus houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen. Zie pagina 105 voor meer informatie. Stel het apparaat niet bloot aan sterke schokken. Verplaats het apparaat niet terwijl het netsnoer op het stopcontact is aangesloten. Gebruik het apparaat niet op een plaats waar het wordt blootgesteld aan trillingen of op een instabiele ondergrond. Verplaats het apparaat niet en koppel het netsnoer niet los terwijl het apparaat opneemt of afspeelt. Probeer de vaste schijf niet zelf te vervangen of bij te werken. Dit kan een storing tot gevolg hebben. Gegevens die verloren gaan door een storing van de vaste schijf, kunnen niet worden hersteld. Gegevens die op de vaste schijf zijn opgenomen, kunnen tijdens gewone bewerkingen worden beschadigd. Zorg ervoor dat u de functie voor backups op het apparaat gebruikt om regelmatig een back-up van de gegevens te maken op een optionele USB-schijf of in een gedeelde map op de computer. Gegevens die verloren gaan door een beschadigde vaste schijf, worden niet vergoed door Sony. Over opnemen Maak een proefopname voordat u de daadwerkelijke opname maakt, vooral als u belangrijke opnamen wilt maken. Mislukte opnamen door een storing van het apparaat worden niet vergoed door Sony. Storingen die optreden tijdens normaal gebruik van het apparaat, worden gerepareerd door Sony in overeenstemming met de voorwaarden die zijn opgenomen in de beperkte garantie voor dit apparaat. Sony is echter niet aansprakelijk voor problemen met opnemen of afspelen als gevolg van een beschadigd of niet goed functionerend apparaat. Over services die kunnen worden gebruikt met een internetverbinding Houd er rekening mee dat beschikbare internetservices kunnen worden gewijzigd of beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving. Over de weergave De weergave-inhoud die in deze handleiding wordt weergegeven, kan afwijken van de werkelijke weergave-inhoud op het apparaat. NL

8 Aan de slag Onderdelen en bedieningselementen Afstandsbediening NL SLEEP- en TIMER-toetsen SLEEP-toets Gebruik deze toets om de instelling voor de slaaptimer op te geven of te bevestigen (pagina 67). TIMER-toets Gebruik deze toets om de timer in te stellen (pagina 68 tot en met 72). FAVORITE-toets Gebruik deze toets om een track toe te voegen aan "Favorites" in de afspeellijst (pagina 65). DISPLAY-toets Gebruik deze toets om de tijdsinformatie te wijzigen (schakelen tussen verstreken tijd en resterende tijd). PRESET, PRESET+, ALBUM+ en ALBUM -toetsen / -toetsen Naar het begin van een track gaan. PRESET+- en PRESET -toetsen Gebruik deze toetsen om een vooraf ingestelde radiozender te selecteren. ALBUM+/ALBUM -toetsen Gebruik deze toets om een album of een groep te selecteren. Bedieningstoetsen Gebruik deze toetsen in alle functies om basishandelingen uit te voeren. -toets (afspelen)* (snel terugspoelen) TUNING en (snel vooruitspoelen) TUNING+toetsen -toets (onderbreken) -toets (stoppen) / -toets (aan/uit) Het apparaat inschakelen (pagina 12). Functiekeuzetoetsen Gebruik deze toetsen om de functie rechtstreeks te selecteren. In de standbymodus kunt u met deze toetsen het apparaat inschakelen en tegelijkertijd het afspelen starten. HDD -toets (pagina 13, 34) CD -toets (pagina 13, 20) DIGITAL IN-toets (pagina 13, 32) ANALOG IN-toets (pagina 13, 32) FM/AM-toets (pagina 13, 23, 31) NETWORK MEDIA-toets (pagina 13, 74) x-dj-toets (pagina 13, 42) AMPLIFIER / -, AMPLIFIER VOLUME+*- en AMPLIFIER VOLUME - toetsen Deze toetsen zijn alleen beschikbaar voor Sonyversterkers (pagina 17). AMPLIFIER -toets Gebruik deze toets om een aangesloten versterker in te schakelen. AMPLIFIER VOLUME +- en AMPLIFIER VOLUME -toetsen Gebruik deze toetsen om de uitvoer van een aangesloten versterker aan te passen wanneer deze is ingeschakeld.

9 DIMMER-toets Gebruik deze toets om te schakelen tussen twee helderheidsniveaus voor het scherm. HDD REC-toetsen Gebruik deze toetsen om op te nemen naar de HDD Jukebox. HDD REC -toets (opname starten) (pagina 30) HDD REC -toets (opname onderbreken) (pagina 31) HDD REC -toets (opname stoppen) (pagina 30) Cijfer-*/teksttoetsen Gebruik deze toetsen om een track te selecteren tijdens het afspelen of om tekst in te voeren. A Y M-toetsen Gebruik deze toetsen om extra kanalen van Music Surfin' te selecteren tijdens x-dj (pagina 43). SETUP-toets Het instelmenu weergeven (pagina 13). Gebruik deze toets om klokof netwerkinstellingen of andere systeeminstellingen op te geven. BACK-toets Gebruik deze toets om terug te gaan naar de vorige weergave (pagina 14). DELETE-toets Gebruik deze toets in elke functie om een item te verwijderen (pagina 59). LIST-toets Gebruik deze toets om te schakelen tussen de hoofdweergave en de lijstweergave (pagina 14). FUNCTION-toets Het functiemenu weergeven (pagina 13). Gebruik deze toets om de geluidsbron te selecteren. OPTIONS-toets Het optiemenu weergeven (pagina 13). De menu-items verschillen afhankelijk van de geselecteerde functie. TRANSFER-toets Gebruik deze toets om tracks over te zetten naar een "WALKMAN" (ATRAC AD) of ander draagbaar audioapparaat (pagina 47). Menubedieningstoetsen Gebruik deze toetsen om menu-items te selecteren en menu-instellingen op te geven (pagina 13).,, en -toetsen Gebruik deze toetsen om een menu-item te selecteren of een instelling te wijzigen. ENTER-toets Gebruik deze toets om een instelling op te geven. Met een sterretje (*) worden toetsen aangegeven die zijn voorzien van een voelstip (de cijfertoets "5", de AMPLIFIER VOLUME +-toets en de -toets (afspelen) van de bedieningstoetsen). NL

10 Hoofdeenheid / -toets (aan/uit) Het apparaat in- of uitschakelen (pagina 12). -toets De disclade openen en sluiten (pagina 20). Menubedieningstoetsen Gebruik deze toetsen om menu-items te selecteren en menu-instellingen op te geven (pagina 13).,, en -toetsen Gebruik deze toetsen om een menu-item te selecteren of een instelling te wijzigen. ENTER-toets Gebruik deze toets om een instelling op te geven. TRANSFER-toets Gebruik deze toets om tracks over te zetten naar een "WALKMAN" (ATRAC AD) of ander draagbaar audioapparaat (pagina 47). Disclade Hier kunt u een CD plaatsen (pagina 20). ON/STANDBY-aanduiding Met de kleur wordt de status van het apparaat aangegeven. Groen: het apparaat is ingeschakeld of analyseert de opgenomen muziekgegevens. (Zie "Over 12 Tone Analysis" op pagina 45.) Rood of oranje: het apparaat bevindt zich in de stand-bymodus. PHONES-aansluiting Gebruik deze aansluiting om de hoofdtelefoon aan te sluiten. Bedieningstoetsen Gebruik deze toetsen in alle functies om basishandelingen uit te voeren. -toets (onderbreken) -toets (stoppen) Afstandsbedieningssensor Paneel met verlichting Gaat branden als het apparaat is ingeschakeld. Knippert langzaam als het apparaat muziekgegevens analyseert die zijn opgenomen naar de HDD Jukebox. 10 NL

11 Functiekeuzetoetsen Gebruik deze toetsen om de functie rechtstreeks te selecteren. In de standbymodus kunt u met deze toetsen het apparaat inschakelen en tegelijkertijd het afspelen starten. HDD -toets (pagina 13, 34) CD -toets (pagina 13, 20) FM/AM-toets (pagina 13, 23, 31) x-dj-toets (pagina 13, 42) TIMER-aanduiding Met deze aanduiding wordt de status van de timer aangegeven (pagina 68, 69). FUNCTION-toets Het functiemenu weergeven (pagina 13). Gebruik deze toets om de geluidsbron te selecteren. SETUP-toets Het instelmenu weergeven (pagina 13). Gebruik deze toets om klok- en netwerkinstellingen en andere systeeminstellingen op te geven. HDD - en HDD -toetsen Gebruik deze toetsen om op te nemen naar de HDD Jukebox. HDD -toets (opname starten) (pagina 30) HDD -toets (opname onderbreken) (pagina 31) USB-aansluiting Gebruik deze aansluiting om een USB-opslagapparaat, "WALKMAN" (ATRAC AD) of ander draagbaar apparaat aan te sluiten (pagina 47 tot en met 51). BACK-toets Gebruik deze toets om terug te gaan naar de vorige weergave (pagina 14). PHONE LEVEL (MIN/MAX)-regelaar Gebruik deze regelaar om de uitvoer van een aangesloten hoofdtelefoon aan te passen. OPTIONS-toets Het optiemenu weergeven (pagina 13). Menu-items verschillen afhankelijk van de geselecteerde functie. 11 NL

12 Basishandelingen Het apparaat inschakelen De weergavetaal selecteren U kunt Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans selecteren als weergavetaal. / SETUP / / / / ENTER 1 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld, de standaardinstellingen worden geregistreerd en het apparaat wordt uitgeschakeld. 2 Druk op / (aan/uit). Het apparaat wordt ingeschakeld. WAARSCHUWING Koppel het netsnoer niet los wanneer de standaardinstellingen worden geregistreerd. Als u dit wel doet, kan er een storing optreden. Het apparaat uitschakelen Druk op de / -toets op de afstandsbediening of de hoofdeenheid. Het apparaat wordt mogelijk niet onmiddellijk uitgeschakeld. Als dit het geval is, betekent dit dat het apparaat de muziekgegevens op de HDD (vaste schijf) analyseert (zie "Over 12 Tone Analysis" op pagina 45). Wanneer het apparaat de muziekgegevens analyseert, knippert het paneel met verlichting langzaam. Als u de analyse wilt annuleren en het apparaat onmiddellijk wilt uitschakelen, drukt u op de -toets. Als u het apparaat opnieuw wilt inschakelen, drukt u op de / -toets. Tip Dit apparaat beschikt over twee opstartmodi: de snelle opstartmodus en de standaardopstartmodus. Zie "De stand-bymodus instellen" op pagina 92 voor meer informatie. 1 Druk op SETUP. Het instelmenu wordt weergegeven. 2 Druk op / om [Screen setting] te selecteren en druk op ENTER. Het venster voor het selecteren van de taal wordt weergegeven. 3 Druk op / om de gewenste taal te selecteren bij [Language] en druk op ENTER. Weergave English Français Deutsch Italiano Español Te selecteren taal Engels Frans Duits Italiaans Spaans 4 Druk op / / / om [Execute] te selecteren en druk op ENTER. De weergave wordt in de geselecteerde taal weergegeven. Opmerking Wanneer u de weergavetaal wijzigt, wordt de invoertaal (pagina 15) ook gewijzigd in de geselecteerde taal. Tip Raadpleeg de "Lijst met invoertekens" (pagina 112) voor een overzicht van de tekens die u kunt gebruiken. 12 NL

13 Een functie selecteren De functie rechtstreeks selecteren CD DIGITAL IN HDD ANALOG IN De functie selecteren in het functiemenu / / / / ENTER FUNCTION FM/AM Selecteren (functie) CD HDD JUKEBOX FM/AM DIGITAL IN ANALOG IN NETWORK MEDIA x-dj NETWORK MEDIA x-dj Druk op (functiekeuzetoets) CD HDD FM/AM DIGITAL IN ANALOG IN NETWORK MEDIA x-dj Het apparaat wordt ingeschakeld en het afspelen wordt gestart met de betreffende functie. 1 Druk op FUNCTION. Het functiemenu wordt weergegeven. 2 Selecteer een functie met / / / en druk op ENTER. De geselecteerde functie wordt actief. Het functiemenu annuleren Druk op FUNCTION of BACK voordat u op ENTER drukt. Het functiemenu verdwijnt. Menu's gebruiken Dit apparaat beschikt over drie menu's: het functiemenu, het optiemenu en het instelmenu. Gebruik deze menu's om opnamen te maken, de afspeelmodus te selecteren en andere instellingen op te geven. SETUP / / / / ENTER BACK FUNCTION OPTIONS 1 Druk op de gewenste menutoets (FUNCTION, OPTIONS of SETUP). Het betreffende menu wordt geopend op het apparaat. 2 Druk op / / / om het gewenste item te selecteren. 3 Druk op ENTER. 4 Herhaal stap 2 en 3 als u nog een item wilt instellen. 13 NL

14 De procedure annuleren Druk op BACK. Functiemenu Wordt weergegeven wanneer u op de FUNCTION-toets drukt. Gebruik dit menu om een functie te selecteren. De weergavemodus wijzigen Er zijn twee weergavemodi: hoofdweergave en lijstweergave. / LIST Druk herhaaldelijk op LIST om de hoofdweergave of de lijstweergave te selecteren. Optiemenu Wordt weergegeven wanneer u op de OPTIONS-toets drukt. De items in dit menu verschillen afhankelijk van de geselecteerde functie of weergave. Hoofdweergave Dit is de normale weergave. Hierin wordt informatie over de huidige track weergegeven. Tracknaam Artiestennaam Albumnaam Instelmenu Wordt weergegeven wanneer u op de SETUP-toets drukt. Gebruik dit menu om het systeem in te stellen. U kunt dit menu op elk gewenst moment selecteren. Lijstweergave In deze modus wordt de inhoud van de geselecteerde directory weergegeven. In het onderstaande voorbeeld wordt de inhoud van de trackdirectory weergegeven. Directorypictogrammen Trackpictogram Er wordt een lijst met de inhoud in de geselecteerde directory weergegeven. Pictogram voor trackdirectory 14 NL

15 Over trackpictogrammen Er zijn verschillende trackpictogrammen voor de verschillende trackindelingen. Afstandsbediening Pictogram Trackindeling ATRAC MP3 Linear PCM Er is geen lijstweergave voor de functies FM/AM, ANALOG IN, DIGITAL IN en x-dj. Over directorypictogrammen Wanneer u met of schakelt tussen de verschillende directory's, wordt het betreffende directorypictogram boven aan het scherm gemarkeerd zodat u weet welke directory op dat moment is geselecteerd (album, groep, track, enzovoort). Pictogram (voorbeeld) Tekst invoeren Directory Tracks Groepen U kunt tekst invoeren wanneer u een label toevoegt aan tracks of radiozenders of wanneer u netwerkinstellingen opgeeft. De invoertaal selecteren Selecteer de invoertaal om tekens in die taal in te voeren. Terwijl het tekstinvoervenster wordt weergegeven (deze pagina), opent u het optiemenu en selecteert u [Language] [(de gewenste taal)]. Tips Als u de invoertaal wijzigt, wordt de weergavetaal (pagina 12) niet gewijzigd. Raadpleeg de "Lijst met invoertekens" (pagina 112) voor een overzicht van de tekens die u kunt gebruiken. Cijfer-/teksttoetsen Druk op de toets met de gewenste letter (ABC, DEF, enzovoort). Druk herhaaldelijk op de toets tot de gewenste letter wordt weergegeven. CLEAR-toets Druk op deze toets om een letter te wissen die u zojuist hebt ingevoerd. a/a-toets Druk op deze toets om te schakelen tussen kleine letters en hoofdletters. -toets Druk op deze toets voordat u op ENTER drukt om naar het vorige teken te gaan. CHARACTER-toets Met deze toets kunt u het tekentype selecteren. Elke keer dat u op de toets drukt, wordt het type als volgt gewijzigd: Wanneer de invoertaal is ingesteld op Engels: [Engelse alfanumerieke tekens] [Engelse alfanumerieke tekens (inclusief tekens met een trema)] [Cijfers] Wanneer de invoertaal is ingesteld op een andere taal dan Engels: [Alfanumerieke tekens in de geselecteerde taal] [Cijfers] Vervolg 15 NL

Systeem voor personal audio

Systeem voor personal audio Systeem voor personal audio Gebruiksaanwijzing Aan de slag Een cd beluisteren Luisteren naar de radio Een bestand op een USBapparaat beluisteren Muziek beluisteren met optionele audiocomponenten Muziek

Nadere informatie

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing 3-293-881-41(1) DVD Recorder Gebruiksaanwijzing Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080

Nadere informatie

Network Speaker. Gebruiksaanwijzing. Aan de slag. Netwerkverbindingen

Network Speaker. Gebruiksaanwijzing. Aan de slag. Netwerkverbindingen Network Speaker Gebruiksaanwijzing Aan de slag Netwerkverbindingen Luisteren naar audiocontent via uw thuisnetwerk Genieten van Sony multiple-room producten Overige Problemen oplossen SA-NS300 WAARSCHUWING

Nadere informatie

Video Cassette Recorder/ DVD Recorder RDR-VX450. Gebruiksaanwijzing

Video Cassette Recorder/ DVD Recorder RDR-VX450. Gebruiksaanwijzing 3-213-481-42(1)NL Video Cassette Recorder/ DVD Recorder Gebruiksaanwijzing Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct RDR-VX450

Nadere informatie

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-955-42(2) DVD Home Theatre System Gebruiksaanwijzing DAV-DZ20 2007 Sony Corporation WAARSCHUWING Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrocutie te verminderen.

Nadere informatie

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25

NEDERLANDS. Geavanceerde bediening 25 Inhoud Aan de slag Accessoires Voornaamste kenmerken Waarschuwingen bij gebruik Over deze handleiding Discs Discs die op dit apparaat kunnen worden afgespeeld Het hanteren van discs Plaatsen van discs

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2

CBX-500. CD Tuner Audio System. Downloaded from www.vandenborre.be. Aan de slag...nl-2 Att komma igång... Sv-2 CD Tuner Audio System CBX-500 Nederland Svenska Aan de slag...nl- Att komma igång... Sv- Aansluitingen... Nl-4 Anslutningar...Sv-4 Basisbediening... Nl-8 Grundläggande manövrering...sv-8 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

CDA-9885R. RDS MP3/WMA/AAC CD-ontvanger. GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.

CDA-9885R. RDS MP3/WMA/AAC CD-ontvanger. GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken. R RDS MP/WMA/AAC CD-ontvanger CDA-9885R GEBRUIKERSHANDLEIDING Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken. ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH Leuvensesteenweg 50-B6 90 Zaventem,

Nadere informatie

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem

X-SMC22-S X-SMC11-S. Slim Microsysteem X-SMC22-S X-SMC11-S Slim Microsysteem Ontdek nu de voordelen van online registratie! Registreer uw Pioneer product via http://www.pioneer.nl - http://www.pioneer.be (of http://www.pioneer.eu) Handleiding

Nadere informatie

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP430/BP430N

Nadere informatie

M-CR610. Cd-ontvanger. Gebruiksaanwijzing. Appendix. Inhoud. U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier.

M-CR610. Cd-ontvanger. Gebruiksaanwijzing. Appendix. Inhoud. U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier. Cd-ontvanger M-CR610 U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier. Gebruiksaanwijzing Voorpaneel Achterpaneel Afstandsbediening Inhoud Accessoires 5 De batterijen plaatsen 6 Werkingsbereik

Nadere informatie

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn

Nadere informatie

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP325

Nadere informatie

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player

Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player GEBRUIKERSHANDLEIDING Network 3D Blu-ray Disc / DVD Player Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar de handleiding om indien nodig later te kunnen raadplegen. BP630

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN

Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN Gebruikershandleiding HARDWAREGIDS INSTALLATIE REGISTRATIE CONFIGURATIE OPNEMEN PROBLEMEN OPLOSSEN 201a 204 206e 206j 233 Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt de gedeelten HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

Nadere informatie

italiano español nederlands dansk deutsch français english

italiano español nederlands dansk deutsch français english italiano español nederlands dansk deutsch français english KiSS DP-558 Digital Video Recorder Online Electronic Program Guide, Remote EPG, TimeShift, Network, Online Services, Hard Disk, DVD/DivX/Nero

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Digitale HD-recorder Gebruikershandleiding ihdr-5200c Het standaard wachtwoord is 0000. Opmerking Nederlands Dank u voor de aanschaf van een HUMAX-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Digitale HD-recorder Gebruikershandleiding ihdr-5400c Het standaard wachtwoord is 0000. Opmerking Nederlands Dank u voor de aanschaf van een HUMAX-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door,

Nadere informatie

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12

TX-NR609. AV Receiver. Inleiding...Nl-2 Inledning... Sv-2. Aansluitingen...Nl-12 Anslutningar... Sv-12 Nederland enska AV Receiver Inleiding...Nl- Inledning... - TX-NR609 Aansluitingen...Nl- Anslutningar... - Inschakelen & basisbediening...nl- Påslagning & grundläggande funktioner... - Geavanceerde bediening...nl-43

Nadere informatie

Memory Stick USB Reader/Writer

Memory Stick USB Reader/Writer 3-268-115-42(1) Memory Stick USB Reader/Writer Gebruiksaanwijzing MSAC-US40 Nederlands Lees alvorens het apparaat in gebruik te nemen deze handleiding aandachtig door en bewaar ze als naslagwerk. Kennisgeving

Nadere informatie

Inleiding. Copyright (Copyright 2010 HUMAX Corporation) Garantie. Handelsmerken. NL1 Gebruikershandleiding

Inleiding. Copyright (Copyright 2010 HUMAX Corporation) Garantie. Handelsmerken. NL1 Gebruikershandleiding Inleiding Hartelijk dank voor de aankoop van een HUMAX-product. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt installeren en optimaal kunt gebruiken en onderhouden.

Nadere informatie

3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner

3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner GEBRUIKERSHANDLEIDING 3D Blu-ray Disc -speler met ingebouwde harde schijf en HD-tuner NEDERLANDS Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Digitale HD-recorder Gebruikershandleiding ihdr-5200c Het standaard wachtwoord is 0000. Opmerking Nederlands Dank u voor de aanschaf van een HUMAX-product. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door,

Nadere informatie

M-CR510. Netwerk Audio Receiver. Gebruiksaanwijzing. Appendix. Inhoud. U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier.

M-CR510. Netwerk Audio Receiver. Gebruiksaanwijzing. Appendix. Inhoud. U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier. Netwerk Audio Receiver M-CR510 U kunt meer dan één pagina van een PDF afdrukken op één vel papier. Voorpaneel Achterpaneel Afstandsbediening Index Gebruiksaanwijzing Inhoud Accessoires 5 De batterijen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG MM-D330D http://nl.yourpdfguides.com/dref/3869306 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing

Netwerk audio speler. Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing Netwerk audio speler Model NA-11S1 Gebruiksaanwijzing n VEILIGHEIDSMAATREGELEN WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN MAG U DE KLEP (OF DE RUGZIJDE) NIET VERWIJDEREN). DIT APPARAAT

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie