jaargang 9 nummer 2 april www.wijkraadzuidoostenschede.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl"

Transcriptie

1 jaargang 9 nummer 2 april

2 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze 800 thuiszorgspecialisten staan wij altijd voor u klaar, dag en nacht. Waarbij we rekening houden met uw persoonlijke wensen. Dát noemen wij thuis met Livio. Vraag thuiszorg aan

3 Beste wijkbewoners, De wijkraad is op dit moment erg betrokken bij het onderwerp verkeer. Er is sprake van parkeerproblematiek in onder meer het binnensingelgebied en aan de Zuiderval. De gemeenteraad heeft in maart ingestemd met een vernieuwde procedure voor het aanvragen en verkrijgen van betaald parkeren bij u in de straat. Daarnaast zijn de verkeersstromen een heikel punt. Het verkeer op de zuidelijke invalswegen zoals de Zuiderval en de Kuipersdijk is de laatste jaren flink toegenomen. Op enkele plekken zelfs meer dan verwacht, met bijbehorende effecten. Daar maken wij ons zorgen om, bijvoorbeeld over de hoeveelheid fijnstof. Ook ander structureel overlast is onze zorg. We vragen u dit te melden bij de gemeente en bij de wijkraad. Zaken waar we nu mee bezig zijn, zijn bijvoorbeeld het verhelpen van de overlast bij het speelveldje aan de Spartastraat (in samenwerking met gemeente, politie en Alifa) en ook de route van de vuilniswagen door de Heutinkstraat tijdens schooluren. Ook aan het negeren van inrij- of parkeerverboden of snelheidsoverlast besteden we onze aandacht. Meld deze problemen, we doen er wat aan. Al het bovenstaande komt in deze editie van de wijkkrant aan bod, maar niet alle andere onderwerpen passen er in. Wilt u meer weten? Ik nodig u van harte uit voor de Openbare Wijkraadvergaderingen. Vaste prik: elke tweede woensdag van de maand in het gebouw van Speeltuin t Hoogeland. Maar, let op: vanwege de zomervakantie worden twee data gewijzigd. Meer hierover verderop in deze uitgave. 3 Een fijn voorjaar en veel leesplezier gewenst! BAS WONNINK VOORZITTER

4 Volg ons ook op Twitter en Facebook twitter.com/wijkzuidoost facebook.com/wijkzuidoost twitter facebook (schriftelijk) aan de raad (stadsdeelcommissie Centrum en Oost) worden aangeboden. Schrijf het in uw agenda, jaarvergade-ring woensdag 13 mei, Speeltuin t Hoogeland, Molukkenstraat. Jaarvergadering Wijkraad DOOR: BEN MEIJER HOF Zuidelijke invalswegen DOOR: JEROEN DE GROOT 4 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Ieder jaar in de maand april moet de wijkraad een jaarvergadering uitschrijven. Zo ook dit jaar. Echter, in verband met de wisseling van het bestuur, wijken wij nu af van de regels en heeft het nieuwe bestuur besloten om de jaarvergadering een maand op te schorten en houden we deze op woensdag 13 mei De jaarvergadering is, net als de AOV, openbaar en voor alle wijkbewoners vrij toegankelijk. Doel van deze jaarvergadering is verantwoording afleggen van het gevoerd beleid in het voorgaande jaar. Alle commissies, actief binnen de wijkraad, zullen verantwoording afleggen van de activiteiten die zij gedaan hebben. Te denken valt aan het financieel beleid, wijkbudgetten, activiteitencommissie, verkeer/milieu, wijkschouwen, wijkkrant e.d. De verantwoording, het Jaarverslag 2014, zal Eind 2014 is er door de gemeente een Klankbordgroep Zuidelijke Invalswegen in het leven geroepen. Aanleiding daarvoor zijn de diverse ruimtelijke ontwikkelingen die leiden tot extra verkeer en veranderende verkeersstromen in onze stad. Denk daarbij aan het Van der Valk hotel dat op dit moment wordt gebouwd of de McDonald s en de KFC. Ook de opening van de westelijke ingang van de Van Heekgarage en, niet te vergeten, de geplande verbetering van de N18 tussen Varsseveld en Enschede. Deelnemers aan de klankbordgroep waren de wijkraden van alle wijken rond de Kuipersdijk, Zuiderval, Haaksbergerstraat en Westerval en MKB-Twente. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben alle aanwezigen aangegeven wat zij op basis van eigen waarnemingen/er-

5 varingen als (toekomstige) knelpunten zien en wat oplossingen zouden kunnen zijn. Parallel aan de klankbordgroep heeft de gemeente ook aan Goudappel- Coffeng (een bureau dat zich bezighoudt met mobiliteitsvraagstukken) gevraagd een verkeersstudie te doen naar de zuidelijke invalswegen. Tijdens de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep zijn de resultaten van het onderzoek van Goudappel-Coffeng besproken en hebben de deelnemers een advies aan het college van burgemeester en wethouders geformuleerd. De resultaten van het onderzoek kunt u terugvinden op de website van de wijkraad. Een aantal belangrijke conclusies zijn: als er niets gebeurt, neemt de verkeersdruk op alle wegen/kruispunten fors toe. 5 Voor woonruimte in Twente en de Achterhoek (lokaal tarief) telefoon internet

6 6 Bijvoorbeeld op de Kuipersdijk, van naar meer dan voertuigbewegingen per etmaal. Ook heeft de groei van het verkeer op de Kuipersdijk binnen de singel nadelige consequenties voor leefbaarheidsaspecten, zoals geluidshinder, verkeersveiligheid en oversteekbaarheid. De luchtkwaliteit blijft volgens het rapport ruimschoots binnen de daarvoor geldende normen. Aan dat laatste wordt echter door wijkbewoners getwijfeld. Over fijnstof leest u een artikel elders in deze krant. Invoering betaald parkeren DOOR: BAS WONNINK zijn dat dan minimaal de helft moet reageren en dat daarvan een meerderheid voor het invoeren moet zijn. De wijkraad heeft ingestemd met deze nieuwe procedure en één van de eerste straten die nu gebruik zal gaan maken van deze nieuwe procedure is de Hogelandsingel, de even nummers, vanaf (waarschijnlijk) de ijssalon tot het tankstation. De bewoners die op de wijkraadvergaderingen zijn geweest hebben meerdere malen uitgesproken dat ze overlast hebben van parkerende forensen die in de binnenstad werken. Ze hopen dat met de invoering van het betaald parkeren deze overlast verdwenen zal zijn. jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De gemeente heeft het parkeervergunningenbeleid aangepast. Indien bewoners in een straat parkeeroverlast ervaren kunnen ze bij de gemeente vragen om betaald parkeren bij hen in te voeren. Tot voorheen moest daarvoor de helft van de betrokken bewoners voor zijn. In de praktijk bleek dat vaak moeilijk haalbaar of duurde het erg lang voordat de vereiste stemmen binnen waren. Het heeft even geduurd, onder meer door de verkiezingen van vorig jaar, maar sinds januari is een nieuwe procedure van kracht. Nog steeds worden alle betrokken bewoners aangeschreven, maar de nieuwe vereisten Iedereen weet t, niemand vergeet t Vishandel Lammers Brinkstraat AV Enschede Telefoon:

7 Wijkschouw Diekman 1 DOOR: HENNIE MOLENDIJK Op dinsdag 17 februari werd de eerste wijkschouw van dit jaar gehouden. Dit keer was het de beurt aan het gebied Diekman 1, dat omsloten wordt door de Madioenstraat, Brinkstraat, J.J. van Deinselaan en Hendrik Smeltweg. De schouw startte bij Speeltuin t Varvik. De wandeling voerde langs het nieuwe De Blaken en vervolgens trok het gezelschap de rode bouw van Varvik-Diekman in. Op het gebied van verkeer kwamen vooral een aantal situaties ter sprake die zich voordoen aan de Brinkstraat. Zo doen zich vaak snelheidsovertredingen voor. Verder wordt er bij de uitrit van de Lidl het voorrang verlenen aan het verkeer op de Brinkstraat nogal eens over het hoofd gezien, hetgeen gevaarlijke situaties kan opleveren. Een ander probleem dat zich op dit punt van de Brinkstraat voordoet zijn de fietsers die bij diezelfde uitrit de stoep oprijden en vervolgens het trottoir als fietspad gebruiken. Een ingewikkeld probleem omdat handhaven lastig is en het plaatsen van obstakels zoals een nietje niet altijd het gewenste resultaat bereiken. Op het gebied van openbare ruimte waren er meldingen over stankoverlast door hondenpoep en trottoirs die aan onderhoud toe waren. Dat laatstgenoemde punt, losliggende of verzakte stoeptegels is een onderwerp dat nogal eens tijdens wijkschouwen ter sprake komt. Wat eigenlijk te doen wanneer u verzakkingen of losliggende tegels constateert in uw straat? U kunt dit op verschillende manieren doorgeven aan de gemeente. Telefonisch kunt u contact opnemen via Ook kunt u uw melding digitaal doorgeven via de link: Ik wil een melding of klacht over de openbare ruimte doorgeven op de website van de gemeente. 7

8 PANTONE SOLID COATED PMS 266C PANTONE SOLID COATED BLACK PANTONE SOLID COATED BLACK 30% Wilt u actief geïnformeerd worden over de afhandeling van uw melding geeft u dit dan tijdens de melding door. Helaas gebeurt het ook wel eens dat een doorgegeven klacht ergens blijft hangen. Om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen is het belangrijk om, wanneer u constateert dat uw melding niet is aangekomen, dit aan de gemeente door te geven. Mocht u vaker het probleem tegenkomen mag u ook contact opnemen met de wijkraad. Wij kunnen dan hierover met de gemeente in gesprek gaan. Het volledige verslag van de wijkschouw is te vinden op onze website: / home/wijkschouwen Op deze pagina kunt u ook lezen wanneer er dit jaar een wijkschouw in uw buurt staat gepland. Ongeveer een week voor de wijkschouw wordt u hiervoor ook nog per flyer uitgenodigd. Wij hopen u graag een keer te mogen begroeten! 8 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Geef elk afscheid de ruimte. Uitvaartcentrum Enschede heeft voor ieder afscheid een passende aula en beschikt over vijf 24-uurs familiekamers welke dag en nacht toegankelijk zijn. Sfeervol, intiem en toch ruim van opzet. Aan vrijwel iedere wens kunnen we voldoen, voorafgaand aan en tijdens het afscheid. Kijk voor meer informatie op Weth. Beversstraat 104 Enschede Telefoon: UITVAARTCENTRUM ENSCHEDE IS EEN INITIATIEF VAN:

9 Fijnstof DOOR: JEROEN DE GROOT Elders in de wijkkrant kon u lezen over de Klankbordgroep Zuidelijke invalswegen. Dat artikel eindigde met een opmerking over fijnstof. In dit artikel vertel ik u wat meer over dat onderwerp. In het rapport Onderzoek invalswegen Enschede-Zuid van Goudapple Coffeng wordt gesteld dat de hoeveelheid fijnstof bij de zuidelijke invalswegen, waaronder de Zuiderval en de Kuipersdijk, ruimschoots binnen de normen valt. Nederland moet voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijnstof volgens de norm PM10. Die norm stelt, simpel gezegd: een jaargemiddelde van maximaal 40 microgram per kubieke meter lucht en een maximaal aantal dagen van 35 waarop die norm mag worden overschreden 1. Het daggemiddelde heeft een grenswaarde van 50 microgram/m 3 (vanaf 2015 geldt overigens een strengere norm: de PM2,5!) Echter, op geen enkele manier is aangegeven hoeveel de concentratie daadwerkelijk bedraagt. Dat is de reden waarom omwonenden en de wijkraad hun vraagtekens zetten bij de uitkomsten van het rapport. 1 BRON: RIVM-DOSSIER FIJN STOF Als wijkraad wilden we graag weten wie er wanneer waar wat heeft gemeten. Met andere woorden, we wilden graag concrete cijfers zien. Gebleken is dat er helemaal nooit daadwerkelijk iets is gemeten en de cijfers niets anders zijn dan een berekening op basis van modellen. En wat het verkeer betreft hebben we inmiddels al veel slechte ervaringen met modellen. We hebben daarom de wethouder gevraagd om metingen te laten verrichten maar daar wilde wethouder Van Agteren niet aan meewerken. De vorige stadsdeelwethouder had de wijkraad echter een onderzoek naar fijnstof toegezegd. In het randprogramma van de stadsdeelcommissievergadering van 2 maart, waar belanghebbenden in groten getale aanwezig waren, heeft de heer Van Agteren toegezegd de cijfers van Goudappel Coffeng boven water te halen. Mocht blijken dat we écht ruim onder de norm zitten, dan is er geen aanleiding een nader onderzoek in te stellen. Als de norm juist dicht wordt benaderd, en we er maar een klein beetje onder zitten, dan rechtvaardigt dat een nader onderzoek en echte metingen. Tot slot iets over het onderzoeken van de luchtkwaliteit. Via de website van het RIVM kun je vaststellen dat er toevallig in Enschede een vaste opstelling 9

10 van het meetpuntennet van het RIVM ligt (daarvan zijn er 60) in Nederland. Dat meetpunt wordt representatief geacht voor een straal van 20 km. Punt is echter dat er vier verschillende soorten meetpunten zijn. Het meetstation in Enschede (aan de Winkelshorst) is een zogenaamd stedelijk achtergrondstation. Dit type station staat op ruime afstand van drukke wegen bij bijvoorbeeld een sportterrein of rustig plein. station ligt echter aan de Graafseweg in Nijmegen! Wilt u meer weten over dit onderwerp? Tabellen, kaartjes en cijfers over fijnstof kunt u vinden op 10 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Op de foto (Google maps) ziet u het meetstation in Enschede. De grafiek laat u zien hoe het gesteld is met de hoeveelheid fijnstof gemeten eind maart 2015 door het station Winkelshorst. Voor ons van belang zou zijn de gegevens van een verkeersbelast station. Dat zijn stations die minimaal vier meter van weg-as staan, representatief voor de condities nabij de bebouwing. Het dichtstbijzijnde verkeersbelaste Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd Speciale aandacht voor kinderen Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht

11 Wethouder te gast DOOR: BEN MEIJER HOF Doe mee en win! DOOR: BUURTVERENIGING HET GETFERT Wethouder Eelco Eerenberg was woensdag 11 maart, op eigen verzoek, te gast bij onze Algemene Openbare Vergadering. De wethouder was er niet zozeer op gericht om aan de gesprekken deel te nemen, maar vooral om te luisteren naar wat er zich afspeelde gedurende de vergadering. Aan het eind van de vergadering had hij een dankwoord over de AOV: Dank dat ik hier aanwezig mocht zijn. In mijn nieuwjaarsspeech heb ik aangegeven dat ik graag alle commissies en wijkraden wil bezoeken. En wil horen wat er speelt en leeft. Ik heb groot respect voor de sfeer waarin jullie met elkaar vergaderen, dat valt echt op. Iedereen luistert naar elkaar en dit gaat in een goede sfeer. Buurtvereniging het Getfert zet zich in voor behoud en renovatie van de wijk Het Getfert. Het gaat hierbij om beeldbepalende woningen gelegen aan de Wooldriksweg, Delistraat, Atjehstraat en Getfertweg van woningbouwvereniging De Woonplaats. De buurtvereniging organiseert daarvoor een prijsvraag. Om kans te maken op één van de onderstaande schilderijen moet u antwoord geven op de onderstaande vraag: Wie heeft het beste idee om te zorgen dat de woningbouwvereniging Het Getfert niet sloopt maar gaat renoveren? 11 Uw ideeën kunt u achterlaten op de Facebookpagina Behoud Het Getfert of stuur een naar

12 12 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Commissie Wijkbudgetten DOOR: MARTIJN WIJMA De afgelopen maand heb ik als nieuwe voorzitter van de commissie mijn eerste vergadering geleid. Dit is mij zeer goed bevallen. Werken met een groepje gedreven mensen met hart voor de buurt is natuurlijk erg leuk om te doen. We zijn nog wel op zoek naar één of twee commissieleden. Komt u uit het buitensingelgebied en lijkt het u leuk om bij de commissie wijkbudgetten mee te beslissen over hoe de gelden besteed worden, meldt u dan aan via de wijkraad. De nieuwe budgetbedragen zijn door de gemeente Enschede weer aan ons meegedeeld net als de nieuwe spelregels waaraan een aanvraag dient te voldoen. Het is voor een ieder wel handig om te weten waar zo n aanvraag nu aan dient te voldoen. Allereerst dient deze middels het juiste formulier (in deze wijkkrant bijgevoegd) of via de website van de Wijkraad ingediend te worden. Volledig gemotiveerd en voorzien van een sluitende begroting met eventuele onderbouwing. Daarnaast heeft de gemeente een aantal regels vastgesteld waaraan voldaan dient te worden, deze zijn: Het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving; Het initiatief past binnen de hieronder benoemde kaders; Het dient geen privébelang; Bewoners (particulieren) zijn opdrachtgever; Er is aantoonbaar draagvlak in de wijk; Het initiatief is op afzienbare termijn haalbaar; De wijkraad heeft het recht om te prioriteren in aanvragen. Daarnaast dient er nog aan één of meer van de volgende thema s voldaan te worden: Het bevorderen van de arbeidsparticipatie; Een schone en hele leefomgeving; Het vergroten van het veiligheidsgevoel; Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken; Het stimuleren van duurzaam gedrag; Het bevorderen van de leefbaarheid; Het bevorderen van de sociale samenhang. Dus mocht u een aanvraag in willen dienen bij de commissie wijkbudgetten, dan dient u aan de bovenstaande regels te voldoen voordat we de aanvraag in behandeling kunnen nemen. Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op met de wijkraad en we zullen graag de vragen beantwoorden.

13 Feestavond vrijwilligers DOOR: MARLEEN WONNINK Als blijk van waardering voor alle vrijwilligers heeft de Wijkraad op vrijdag 13 februari haar jaarfeest gehouden. Bezorgers gezocht Voor verschillende delen van onze wijk zijn wij dringend op zoek naar een bezorger: De Wijkraad Zuid-Oost Enschede kan alleen bestaan door de inzet van vrijwilligers. Het bestuur, de wijkcontactpersonen, leden van de activiteitencommissie, de redactie van de wijkkrant en de bezorgers: allemaal dragen ze hun steentje bij om onze wijk een stukje mooier te maken. Om deze inzet te waarderen wordt er jaarlijks een feestavond georganiseerd, dit jaar op vrijdag 13 februari. Vrijdag de 13 e, maar dat heeft geen invloed gehad. Een gezellige avond met een heerlijk stamppot-buffet in speeltuin t Hoogeland. Vrijwilligers nogmaals: bedankt voor jullie inzet in 2014! Heeft u ook interesse in een vrijwillige functie bij de wijkraad? Kijk dan verderop in onze wijkkrant of stuur een naar t Getfert: het gedeelte dat wordt omsloten door de Haaksbergerstraat, Boulevard 1945, Beltstraat, Borneostraat, Atjehstraat, Sumatrastraat, Zuiderval; Hogeland Noord: het gedeelte dat wordt omsloten door de Molukkenstraat, Heutinkstraat en Hogelandsingel; Ook als u niet in (de buurt van) deze gebieden woont, maar het u wel wat lijkt om wijkkrantbezorger te worden, bent u van harte uitgenodigd zich aan te melden. Soms kan zich onverwacht een tekort aan bezorgers voordoen en het is dan heel fijn om reservebezorgers achter de hand te hebben. 13 Wilt u ons één keer per twee maanden helpen? Meldt u dan aan op

14 14 Jaarlijkse rommelmarkt DOOR: ACTIVITEITENCOMMISSIE ACZO De Activiteitencommissie Zuid Oost (ACZO) organiseert op zaterdag 13 juni 2015 weer haar jaarlijkse rommelmarkt, op het buitenterrein rondom de Willem Wilminkschool aan de Hendrik Smeltweg. De rommelmarkt start om uur en eindigt om uur. De rommelmarkt is voor buurtbewoners en andere particuliere belangstellenden een mooie gelegenheid om leuke hebbedingetjes van bijvoorbeeld een zolderopruiming of andere huisraad te verkopen. kraam over op bankrekening NL58 INGB t.n.v. S. de Jong o.v.v. markt ACZO 13 Juni Uw betaling is tevens de bevestiging voor de reservering van één of meerdere kramen op onze rommelmarkt. Vanaf 8.00 uur kunt u de kraam inrichten. Na uur krijgt u, indien de kraam en de plek weer schoon zijn achtergelaten, uw borg van 10,- terug. Graag de winkelwagentjes direct weer op de plaats zetten na gebruik. Heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie, bel dan met onze regelneef Simon of mail: jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Wilt u een marktkraam huren? De kosten zijn, bij vooruitbetaling per bank, slechts 25,-: 15,- voor de kraam en 10,- borg. Het reserveren is eenvoudig: u kunt bellen met Simon: of Patricia: U maakt voor 1 juni 25,00 per

15 Deadline COLUMN JEROEN HATENBOER Wethouders worden goed ondersteund bij al die zaken die dagelijks op hun pad komen. Zo ook ik. Maar hoe goed je ook ondersteund wordt, er zijn dingen die je zelf moet doen! Mooi voorbeeld is deze column. Ik vind het echt leuk om die te schrijven. Maar degene die ervoor zorgt dat deze woorden ordentelijk in jullie wijkkrant komen, wordt helemaal gek van mij. Drie, vier keer word ik gewaarschuwd voor de deadline en toch slaag ik erin - voor zover dat een verdienste is - tot het laatste moment te wachten met het inleveren van deze woorden. Ook nu weer zit ik ruim na middernacht na te denken over de inhoud van deze column. Ik kijk over mijn beeldscherm de donkere nacht in en denk na over het wel en wee in Zuid-Oost. Eigenlijk is er vooral veel wel in Zuid-Oost. Natuurlijk zijn er ook daar deadlines die soms wel en soms niet gehaald worden. Maar iedere stadsdeelwethouder wenst zich wel een wijk als Zuid-Oost toe in zijn stadsdeel: met veel actieve bewoners, die bereid zijn gevraagd en ongevraagd mee te denken over hun wijk of buurt. Om terug te komen op de deadline. Ik zou het leuk vinden als één van u, als lezers van deze column, mij voor het volgende nummer van deze wijkkrant aangeeft waar de column over Zuid- Oost over moet gaan. Dan beloof ik dat ik deze vragensteller het stukje ruim voor de deadline zal laten lezen. Eerste veranderingen in de openbare ruimte zichtbaar DOOR: HARRIE HEIJDENS, TEAMLEIDER STADSDEELBEHEER OOST In november 2014 heeft de gemeenteraad een plan vastgesteld om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte anders vorm te geven. Dit om noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. De eerste maatregelen ziet u binnenkort in de openbare ruimte. In dit bericht vertellen wij u daarom meer over wat er de komende tijd verandert. Het gras wordt langer in uw buurt, door minder grasmaaien Ongeveer de helft van de gazons krijgt lang gras, doordat we het gras minder vaak gaan maaien binnen en buiten de bebouwde kom. De plekken waar we minder maaien hebben we bepaald aan de hand van technische eisen (zo- 15

16 16 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 als de omvang van machines), behoud van de functie van een plek (speelplek, hondenuitlaatplaats etc.) en behoud van de belangrijke structuren (zoals de singels). Voor de veiligheid blijven we extra bijmaaien langs bijvoorbeeld wegen en kruisingen om deze overzichtelijk te houden. Welke plekken in uw buurt veranderen ziet u op de kaart. Deze vindt u op: nl/veranderingenopenbareruimte. Aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit De gemeente vindt duurzaamheid en biodiversiteit belangrijk. Zo biedt het langere gras ook meer mogelijkheden aan verschillende soorten planten en dieren. Daarnaast gebruiken we vanaf 2015 ook geen chemische middelen meer bij de bestrijding van onkruid op de verharding. We streven er daarbij naar om te voorkomen dat het onkruid op de verharding toeneemt ten opzichte van afgelopen jaren. Dit doen we door verschillende alternatieve bestrijdingsmethoden te testen. Zo bepalen we welke methode het beste werkt. Ook zetten we bij de onkruidbestrijding vanaf 2015 extra mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in. blijft liggen. Wij gaan namelijk minder vaak blad ruimen en mogelijk op sommige plekken helemaal niet meer. Daarbij communiceren we wel duidelijker over de momenten dat we blad gaan ruimen in uw buurt, zodat u daar beter rekening mee kunt houden. Vanaf uiterlijk 2016 verandert ook de afhandeling van een melding die u doet over de openbare ruimte. Alleen veiligheidsmeldingen handelen we direct af. Denk hierbij aan een boom die op de weg dreigt te vallen. Of te ver doorgegroeide struiken en gras die een kruispunt van een weg onoverzichtelijk en onveilig maken. Andere situaties neemt de gemeente mee in het reguliere de beste zorg bij o.a. Hart-, Vaat- en Longklachten Lage rugklachten Hoofdpijnklachten Stressklachten Complexe schouderproblematiek Bedrijfsfysiotherapie Echografie Wat er nog meer verandert de komende tijd In het najaar merkt u mogelijk dat het blad van bomen en struiken langer J.J. van Deinselaan 34-A Locatie de Klomp De Klomp

17 onderhoud. We werken daarbij de komende tijd wel aan een voor u eenvoudiger meldsysteem, zodat u de melding makkelijker kunt doen en beter weet wat er vervolgens met uw melding gebeurt. Tot slot gaan in 2016 mogelijk fonteinen op enkele plekken uit als we geen adoptant of sponsor vinden die bij wil dragen aan de kosten van het aanlaten van de fonteinen. Heeft u hier zelf ideeën voor? Wilt u bijvoorbeeld het groen in uw buurt onderhouden of adopteren met uw buurtbewoners? Of wilt u bijvoorbeeld een opschoonactie houden of een fontein sponsoren met uw bedrijf? Ga dan naar: of neem contact op met de wijkbeheerder van de afdeling stadsdeelbeheer Oost. Wat kunt u zelf doen? Alleen door gezamenlijke inzet kunnen we de kwaliteit van onze stad en uw buurt op niveau houden en de veranderingen door de noodzakelijke bezuinigingen beperken. Alle achtergrondinformatie vindt u op: 17

18 Schilderijenmarkt DOOR: ACTIVITEITENCOMMISSIE ACZO De Activiteitencommissie Zuid-Oost (ACZO) organiseert weer iets nieuws: een schilderijenmarkt. Op zaterdag 16 mei vanaf uur is er een markt waarbij schilderijen en lijsten te koop aangeboden worden. De opbrengst is bestemd voor de overige activiteiten van de ACZO, zoals de jaarlijkse Sinterklaas- en Palmpasenoptochten. De schilderijenmarkt wordt georganiseerd samen met VV Zuid Eschmarke, die deze dag een rommelmarkt heeft voor de jeugd van de club. Beide markten vinden plaats op het terrein van VV Zuid Eschmarke. Voor verdere informatie over deze markten kijkt u op de website van de wijkraad of VV Zuid Eschmarke, of bel Simon jaargang 9 uitgave 2 april 2015

19 WIJKBUDGETTEN? Wat is dat? Wat is dat? De wijkbudgetten zijn een onderdeel van Jij maakt de buurt, een programma van de gemeente Enschede om de betrokkenheid van de burgers bij hun omgeving te vergroten. 19 Heb jij ook een idee? Kijk dan op jijmaaktdebuurt.nl, neem contact met ons op via of vul het formulier op de volgende pagina s in.

20 Aanvraag voor bijdrage uit het wijkbudget Aanvraag voor bijdrage uit het wijkbudget Naam aanvrager Adres Postcode en woonplaats Telefoon Bankrekening Aanvraagdatum Waarvoor vraag je een bijdrage? Beschrijf kort het project. 20 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Waarom wil je dit? Hoe kun je laten zien dat er draagvlak is in de buurt, dat jouw idee door meedere mensen wordt ondersteund? Op de achterkant van dit formulier lees je de spelregels

21 Geef een schatting van de te verwachten kosten. Maak een begroting of een kostenraming en stuur die mee! Heb je offertes opgevraagd? Stuur die dan ook mee. Wat is jouw eigen inzet voor het project? Vertel wat je zelf doet om jouw idee uit te voeren. Zijn er andere manieren om jouw idee te realiseren? 21 Zijn er anderen die ook bijdragen aan jouw project? Is er bijvoorbeeld een eigen bijdrage of een bijdrage uit het Oranjefonds of van Jantje Beton? Stuur dit aanvraagformulier, samen met de begroting en eventuele offertes naar: Wijkraad Zuid-Oost Enschede Joh. Verhulststraat XG ENSCHEDE voor het aanvragen van een bijdrage uit de wijkbudgetten.

22 22 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 Gemeentelijke kaders voor de wijkbudgetten Gemeentelijke kaders voor de wijkbudgetten Aanvragen komen in aanmerking als ze in ieder geval binnen ten minste één van volgende kaders vallen. De aanvraag van een bijdrage mag in ieder geval niet in strijd zijn met een of meerdere van deze kaders. het bevorderen van arbeidsparticipatie; het stimuleren van duurzaam gedrag; een schone en (technisch) hele leefomgeving; het vergroten van het veiligheidsgevoel; het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken; het bevorderen van de leefbaarheid; het bevorderen van de sociale samenhang. Gemeentelijke spelregels voor de wijkbudgetten Gemeentelijke spelregels voor de wijkbudgetten Van de onderstaande spelregels mag in geen geval worden afgeweken. Bij de behandeling van elke aanvraag wordt aandacht besteed aan elk van deze spelregels. het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving; het initiatief dient geen privé belang; bewoners fungeren als opdrachtgever; aantoonbaar draagvlak in de buurt of wijk; het idee moet haalbaar zijn; het idee moet buiten de reguliere activiteiten van gemeente en coöperaties vallen; het idee mag niet leiden tot structurele bijdragen door de gemeente. Per aanvraag bepaalt de commissie hoe je het draagvlak voor jouw idee moet aantonen. Als je een hoger bedrag vraagt moet je een groter draagvlak hebben dan een aanvraag voor een lager bedrag. Wordt een bijdrage toegekend, dan moet je in ieder geval één artikel (bestaande uit een tekst en een aantal foto s) voor de wijkkrant en de website aanleveren. Verder kunnen aanvullende voorwaarden voor de verantwoording van de besteding van het budget worden gesteld.

23 Drakensteyn JP Coen op bezoek bij Al-Ummah We hebben het in de klas natuurlijk wel eens over de Islam gehad. Maar we hadden wel een paar vragen en waren benieuwd hoe de kinderen hun geloof ervaren. Ook wilden we er graag achter komen of er ook veel overeenkomsten waren met de kinderen van Drakensteyn. DOOR: LINDA BRUINS SLOT Donderdag 12 februari was het zover: groep 8 van cbs Drakensteyn JP Coen ging op bezoek bij groep 8 van de Al-Ummah school. En ze hadden er zin in. De kinderen gingen op de fiets naar de Al-Ummah school. Daar werden ze enthousiast en gastvrij ontvangen. De leerlingen van groep 8 hadden een hele mooie presentatie gemaakt en presenteerden dit zelf. We waren erg onder de indruk dat ze dit durfden nu wij er ook bij zaten. Ze hebben helemaal uitgelegd wat ze geloven en waarom ze bepaalde dingen doen. Hier waren ze heel open over. Tussendoor mocht iedereen gewoon vragen stellen en dat gebeurde ook. 23

24 24 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De sfeer tussen de kinderen was erg goed en vertrouwd. Er was zelfs een meisje dat een stukje van het gebed durfde voor te zingen. Alle kinderen hebben geboeid naar elkaar geluisterd en toonden veel interesse. Ze kwamen erachter dat er toch heel veel overeenkomsten zijn tussen de kinderen, ook al hebben ze een ander geloof. Vervolgens zijn de leerlingen in kleine groepjes een speurtocht gaan lopen door de school. Er is bewust gekozen om kleine groepjes te maken, zodat ze makkelijk met elkaar in gesprek konden gaan en dit gebeurde ook! Ze hadden buiten serieuze onderwerpen en gesprekken ook lol samen en dat was mooi om te zien. Na de speurtocht kregen we wat lekkers en wat te drinken. De leerlingen van de Al-Ummah hadden zelfs koekjes voor ons gebakken. We voelden ons erg gastvrij ontvangen! deren van Al-Ummah zouden kiezen. Het was erg leuk om te horen dat er veel kinderen naar dezelfde middelbare school toe gaan als de kinderen van Drakensteyn. Er was een fantastische open en respectvolle sfeer naar elkaar toe. Alles kon gezegd en gevraagd worden. Als vrienden gingen ze weer uit elkaar en de leerlingen van Drakensteyn kwamen enthousiast en vol verhalen terug. We praten er nog vaak over na. Wijkraadvergadering juni verplaatst Vanwege de zomervakantie hebben er enkele wijzigingen voor de AOV- vergaderingen plaatsgevonden: AOV juni: woensdag 17 juni ipv woensdag 10 juni AOV juli: vanwege de vakantie geannuleerd FOTO: FRANKLIN VELDHUIS / HUIS AAN HUIS ENSCHEDE Op het laatst was er nog ruimte om vragen te stellen. Ze waren erg benieuwd welk vervolgonderwijs de kin- AOV augustus: woensdag 12 augustus Vanaf september wordt er weer iedere tweede woensdag van de maand vergaderd.

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015 Wijkschouw Varvik Op 21 april 2015 werd er een wijkschouw gehouden in het gebied Varvik (gebied 13a). Start- en eindpunt van de wandeling was Speeltuin t Varvik. Naast een aantal bewoners waren aanwezig

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Wijkschouw: t Wooldrik Datum: 24 juni 2014

Wijkschouw: t Wooldrik Datum: 24 juni 2014 Wijkschouw t Wooldrik Op 24 juni 2014 werd een wijkschouw gehouden in het gebied t Wooldrik (gebied 11). Start- en eindpunt van de wandeling was VV Vogido aan de Tegelerweg. Naast een aantal bewoners onder

Nadere informatie

Wijkschouw: Sportcomplexen Datum: 23 juni 2015

Wijkschouw: Sportcomplexen Datum: 23 juni 2015 Wijkschouw Sportcomplexen Op 23 juni 2015 werd een wijkschouw gehouden in het gebied Sportcomplexen (gebied 13). Start- en eindpunt van de wandeling was VV Zuid Eschmarke. Naast een aantal bewoners waren

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Wijkgids Velve-Lindenhof (aangepaste versie september 2014)

Wijkgids Velve-Lindenhof (aangepaste versie september 2014) Wijkgids Velve-Lindenhof (aangepaste versie september 2014) Hoofdgebruikers van het toekomstige hart van de wijk, LUMEN : 1 OBS De Lipper WereldWijs Onderwijs Openbare basisschool De Lipper Bothofstraat

Nadere informatie

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN.

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN. Inleiding Met wie heb je de meeste lol? En wie bel je als je een probleem hebt? Vaak zijn dat je. Sommige mensen hebben veel, andere mensen hebben er maar een paar. Vriendschap is belangrijk in ons leven.

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 3 juni 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 3 juni 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 3 juni 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 3 juni 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Wijkraad Stadsveld Veranderingen openbare ruimte. Spreker Peter Dijkstra Datum Mei 2015

Wijkraad Stadsveld Veranderingen openbare ruimte. Spreker Peter Dijkstra Datum Mei 2015 Wijkraad Stadsveld Veranderingen openbare ruimte Spreker Peter Dijkstra Datum Mei 2015 Plaats Enschede Doel presentatie Doel: Samen bespreken van de concrete veranderingen in de openbare ruimte; Terugblik

Nadere informatie

Wijkschouw: Hogeland-Zuid 1 Datum: 30 september 2014

Wijkschouw: Hogeland-Zuid 1 Datum: 30 september 2014 Wijkschouw Hogeland-Zuid 1 Op 30 september 2014 werd een wijkschouw gehouden in het gebied Hogeland Zuid 1 (gebied 12a). Start- en eindpunt van de wandeling was wijkcentrum De Roef aan de Pastoor Geertmanstraat.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer. Extra zomeropening huiskamer Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 24 juni 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Extra zomeropening huiskamer We willen

Nadere informatie

Jaarplan Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: Website: (binnenkort op het web)

Jaarplan Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: Website:  (binnenkort op het web) Jaarplan 2016. Wijkplatform Stadsdennen. Mailadres: info@wijkplatformstadsdennen.nl Website: www.wijkplatformstadsdennen.nl (binnenkort op het web) Theoretische budget wijk Stadsdennen: Peildatum is 15

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

1 Opening. 2 Vaststellen agenda. 3 Mededelingen

1 Opening. 2 Vaststellen agenda. 3 Mededelingen Verslag vergadering Binnensingelcommissie Zuid-Oost, 7 mei 2015 Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving: Anne van Adrichem, Henk Frich, Genk van de Graven, Jeroen de Groot, Koos

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Wijkschouw Hogeland-Noord

Wijkschouw Hogeland-Noord Wijkschouw Hogeland-Noord Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 19 februari 2016, nummer 9

Nieuwsbrief twintigste jaargang, 19 februari 2016, nummer 9 Agenda Nieuwsbrief 2015-2016 twintigste jaargang, 19 februari 2016, nummer 9 Di. 23 febr. Ma. 29 febr. / zon. 6 mrt. 1e Rapport mee Voorjaarsvakantie Di. 8 mrt. 10 Minutengesprekken, groepen 1 t/m 7 Kijkochtend

Nadere informatie

Notulen vergadering donderdag 2 oktober 2014

Notulen vergadering donderdag 2 oktober 2014 Notulen vergadering donderdag 2 oktober 2014 Aanwezig: Henk Frich (voorzitter), Ben Meijer-Hof, (notulen), Gerard Krichjunger (Alifa) Koos Hartgring (penningmeester), Bennie Visschedijk (wijkagent) Willem

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Gemert, 10 oktober 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de tweede Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de

Nadere informatie

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

Mariënhof. Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling Mariënhof Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in Mariënhof Mariënhof ligt aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. Naast Mariënhof staan woningen en in de buurt zijn bedrijven gevestigd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 8 Oktober/november 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier Aanmeldformulier www.uitinhaarlemmermeer.nl Mail dit formulier als bijlage naar info@uitinhaarlemmermeer.nl. Vergeet niet om per activiteit een jpeg afbeelding in de bijlage mee te sturen. Activiteit 1

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december 2013

Nieuwsbrief 23 december 2013 Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 23 december 2013 Nieuwsbrief Onze nieuwsbrief kunt u op verschillende manieren lezen: U krijgt hem toegstuurd

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De officiële opening werd om 13.00 uur verricht worden door Monique Muijselaar voorzitter wijkteam Bloemendaal.

Nieuwsbrief. De officiële opening werd om 13.00 uur verricht worden door Monique Muijselaar voorzitter wijkteam Bloemendaal. Nieuwsbrief Van het bestuur Met de zomervakantie voor de deur, hebben wij toch nog een aantal zaken die wij met u willen delen. Veel zonnige berichten over de kinderboerderij. De nieuwe schommels, een

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december

NIEUWSBRIEF. 5 e jaargang - dec nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - dec. 2017 - nr. 11 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Kerstmarkt 16 december Heb je plannen om dit jaar een of meerdere Kerstmarkten te bezoeken? Meer dan genoeg

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Van 15 t/m 18 mei is de jaarlijkse avondvierdaagse. Wij wensen iedereen die meedoet veel succes! Hopelijk werkt het weer ook een beetje mee.

Van 15 t/m 18 mei is de jaarlijkse avondvierdaagse. Wij wensen iedereen die meedoet veel succes! Hopelijk werkt het weer ook een beetje mee. Avondvierdaagse 40e Avond4daagse Roosendaal... 1 Het schoolverlaterskamp 16 t/m 19 mei... 1 Schoolatletiek finale 20 mei... 2 Let op: 24 mei studiedag... 2 Feestweek sprookjes 6 t/m 9 juni... 2 Nieuws

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Verbouwing. Het pennetje. Nummer 3, september 2017

Nieuwsbrief. Verbouwing. Het pennetje. Nummer 3, september 2017 Nieuwsbrief Nummer 3, september 2017 Verbouwing 11 maart is GVO de Klup, tijdens NL doet, gestart met de verbouwing. Nu een aantal maanden later zijn we echt bijna klaar! Er is veel gebeurd. Verschillende

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, Februari 2017 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016

Nieuwsbrief. school de Ontmoeting. Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 school de Ontmoeting Nieuwsbrief Hierbij leest U nieuwsbrief 1 van het schooljaar 2015-2016 In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan: 1. We zijn weer gestart! 2. Woenselse Heide bestaat

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8

15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 15 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 8 Van de directie Voor u ligt de laatste Lijstereens van 2014. Een hele dikke, want naast

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 4 April 2015 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Uitnodiging voor de openbare Wijkraadvergadering op 14 dec.2011 Aanvang: 20.00 uur in het Wijkcentrum aan de Esmarkelaan.

Uitnodiging voor de openbare Wijkraadvergadering op 14 dec.2011 Aanvang: 20.00 uur in het Wijkcentrum aan de Esmarkelaan. Wijkraad : Eschmarke-Zuid E-mail : wijkraadeschmarkezuid@kpnplanet.nl Website : www.eschmarke-zuid.nl Redactie Eekmaatje : janhuskes@kpnmail.nl Spreekuur Wijkagent en een lid v.d.wijkraad: Iedere woensdag

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

30 ste jaargang nr. 4, december 2015

30 ste jaargang nr. 4, december 2015 30 ste jaargang nr. 4, december 2015 Fietsenkeuring Op 6 november zijn de fietsen van onze leerlingen gekeurd. Van de 89 fietsen zijn 56 fietsen goedgekeurd. Een goede verlichting op de fiets is heel belangrijk!

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1

Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen in Mariahof en Scholtenhof 1 Wonen met zorg goede zorg die vertrouwd voelt Welkom bij Zorgfederatie Oldenzaal. Wij zijn een kleinschalige, plaatselijke organisatie voor mensen uit Oldenzaal en omgeving.

Nadere informatie

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding 26 augustus Luizencontrole 26 Startdienst, 19.00 uur in De Hoeksteen 31 Gebedsgroep 31 Rots en Water informatieavond voor ouders

Nadere informatie

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost

Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Buurtenquête Wooldrik, Leuriks-Oost Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in

Nadere informatie

Wonen, werken, meedoen

Wonen, werken, meedoen Wonen, werken, meedoen zoals jíj dat wilt Bij Prezzent is er van alles te doen Wij zíjn er voor jou Bij Prezzent kun je wonen, werken en meedoen zoals jij dat wilt. Wij hebben woonlocaties met zelfstandige

Nadere informatie

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat?

Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Een bewonerscommissie starten, hoe doe ik dat? Nieuwezijds Voorburgwal 21- I 1012 RC Amsterdam tel. 020-625 80 46 e-mail: info@huurdersymere.amsterdam website: www.huurdersymere.amsterdam Huurders Ymere

Nadere informatie

Wonen bij Sprengenhof

Wonen bij Sprengenhof Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Dorps karakter en winkels op loopafstand Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum.

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 28 juni 2016

Nieuwsbrief 28 juni 2016 Nieuwsbrief 28 juni 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), De afgelopen twee weken hebben we op school het verlies van Wim van der Struik met elkaar gedeeld. Op een ingetogen en fijne manier hebben we in

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet

Het Penseel. Beste ouders en kinderen, Nieuws van de ouderraad: aankondiging eindfeest op t Palet Het Penseel Deze nieuwsbrief is een uitgave van openbare basisschool t Palet, onderdeel van de Brede School Noorderbreedte 33 Beste ouders en kinderen, Vanmiddag vond de 5 e techniekmiddag van dit schooljaar

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

TUNNISKE. Telekids Green Kids op bezoek

TUNNISKE. Telekids Green Kids op bezoek TUNNISKE Telekids Green Kids op bezoek Beste ouders en verzorgers, Jaargang 12 nummer 41 18-02-2014 We hebben inmiddels al van veel ouders complimenten ontvangen over de nieuwe website www.antschot.nl.

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Verslag wijkraadvergadering Zuid Oost Enschede d.d. 2 februari 2012.

Verslag wijkraadvergadering Zuid Oost Enschede d.d. 2 februari 2012. Verslag wijkraadvergadering Zuid Oost Enschede d.d. 2 februari 2012. Aanwezig waren de dames en heren: Bilman, Bruggeman, Epema, Van Es (bezoeker), Freij, Habing, De Jong (bezoeker), Kuipers, Leus, Meijer,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 2. Door de weinig inschrijvingen gaat de geplande rommelmarkt van morgen helaas niet door.

Nieuwsbrief nr. 2. Door de weinig inschrijvingen gaat de geplande rommelmarkt van morgen helaas niet door. Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 2 13 e jaargang Vrijdag 18 september 2015 Lekkage In

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 30 maart 2016

Nieuwsbrief 15 30 maart 2016 Nieuwsbrief 15 30 maart 2016 Inhoud Open dag 23 maart Paaseieren zoeken Info avond MR Schoolvoetbal Verkeersexamen Agenda Bijlagen: o Brief over het verkeersexamen groep 7 en 8 o Flyer Sportinstuif Sjollema

Nadere informatie

Ichthusnieuws jaargang 02 nummer 12 24-04-2015

Ichthusnieuws jaargang 02 nummer 12 24-04-2015 Ichthusnieuws jaargang 02 nummer 12 24-04-2015 Agenda van de maand april/mei: - 27 april t/m 10 mei Meivakantie - 13 mei schoolreisje groepen 4 en 5-14 en 15 mei vrij i.v.m. Hemelvaart Wij zijn/waren/worden

Nadere informatie

Van het bestuur. Nederlands Kampioenschappen. 7e jaargang, nummer 30 13 januari 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. Nederlands Kampioenschappen. 7e jaargang, nummer 30 13 januari 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Geesteren Wilt u 5 minuten nadenken over ons Geesteren? Pagina 1 van 7 Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Vragenlijst Dorpsplan Plus Geesteren Geesteren start dit najaar

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans Tweewekelijkse NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans 27-9-2016 Vierde nieuwsbrief Honden op het plein. Bij het halen en brengen van de kinderen naar school komen regelmatig honden mee. Terwijl de kinderen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. regel van de week. belangrijke data. Voorstellen: nieuwe conciërge. DigiDuif-app wordt volledig vernieuwd

In deze nieuwsbrief. regel van de week. belangrijke data. Voorstellen: nieuwe conciërge. DigiDuif-app wordt volledig vernieuwd regel van de week Ik houd de deur open voor anderen. belangrijke data 15 september informatieavond voorgezet onderwijs voor de ouders uit groep 7 en 8 24 september informatieavond social media LET OP NIEUWE

Nadere informatie

Wonen en zorg. Leystromen biedt mogelijkheden

Wonen en zorg. Leystromen biedt mogelijkheden Wonen en zorg Leystromen biedt mogelijkheden U wilt zelfstandig blijven wonen, maar u heeft ook behoefte aan wat extra zorg? Dan zijn onze zorgwoningen misschien een uitkomst. Maar u kunt er natuurlijk

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink 29 november 2013, jaargang 22. nr. 6 Voor jullie ligt de digitale BargerBabbel zoals we die op school verspreiden (ook apart onder de ouders van aangemelde leerlingen die nog niet op school zitten, en

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen

In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering. Koningsspelen schooljaar 2014-2015 aflevering 15 In deze Nieuwsflits: Terugblik Paasviering Koningsspelen Meivakantie Luizencontrole Vrije dagen mei Bieb gesloten Oudergesprekken mei Bericht van de OR Femke stelt zich

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM voor mensen met een beperking Overzicht activiteiten maandag ochtend bakken, computer dinsdag ochtend tekenen & schilderen, creatief met papier, winkel, computer

Nadere informatie

Heet jullie van harte welkom, Op het 12e timmerdorp van Hoevelaken. Dit jaar gehouden op: Maandag 10 en dinsdag 11 juli 2017

Heet jullie van harte welkom, Op het 12e timmerdorp van Hoevelaken. Dit jaar gehouden op: Maandag 10 en dinsdag 11 juli 2017 Timmerdorp Hoevelaken is een initiatief van: Kinderopvang: Lionsclub Hoevelaken De Stichting Timmerdorp Hoevelaken: Petra Koudstaal (voorzitter) (dagelijkse leiding) Saskia Turk (dagelijkse leiding) Dennis

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Agenda: oktober/november UITDAGEND ONDERWIJS MET EEN STERKE BASIS maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag oktober 19 Start herfstvakantie 12

Nadere informatie

BSO KLOOSTERVEEN. Terugblik op 2015

BSO KLOOSTERVEEN. Terugblik op 2015 BSO KLOOSTERVEEN NR 1 FEBRUARI 2016 Beste ouders, verzorgers, Voor uw ligt de eerste editie van de oudernieuwsbrief van het nieuwe jaar. In deze uitgave blikken we terug op de laatste maanden van 2015

Nadere informatie

Koningsdag. Lezum. Jaargang april Beste ouders en verzorgers,

Koningsdag. Lezum. Jaargang april Beste ouders en verzorgers, Lezum Jaargang 2014-2015 23 april 2015 Beste ouders en verzorgers, Terwijl groep 8 midden in de Cito eindtoets zit, worden in groep 3 de kuikentjes geboren. De lente is begonnen! Veel leesplezier met de

Nadere informatie

nr. 11, schooljaar 2011-2012

nr. 11, schooljaar 2011-2012 nr. 11, schooljaar 2011-2012 Presentatieavond nieuwe ouders Helaas is er iets misgegaan in de communicatie over de presentatieavond voor nieuwe ouders. Om verwarring te voorkomen, willen we deze avond

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print Sportlaan 85 Postbus 68 7833 CH Nieuw-Amsterdam 7833 ZH Nieuw-Amsterdam Tel: 0591-552042 www.obs-bascule.nl Jaargang 12 nummer 4 vrijdag 11 september 2015 Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Tijdens de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende telefoonnummers:

Tijdens de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende telefoonnummers: CONTACTGEGEVENS Tijdens de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende telefoonnummers: Zeola Smeets Voorzitter 06-23559361 Bas Hakkenberg Vicevoorzitter 06-43419507 Annelijn Hakkenberg

Nadere informatie