De kaartferkeap is úteinset! Harkema energieneutraal in Wynroas voor Nepal pagina Kids sporten pagina 6. Winnaar tafereel tuin pagina 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kaartferkeap is úteinset! Harkema energieneutraal in 2040. Wynroas voor Nepal pagina 3. 700 Kids sporten pagina 6. Winnaar tafereel tuin pagina 3"

Transcriptie

1 Maandeditie: Woensdag 17 juni 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 10 Oplage: 3000 stuks Harkema energieneutraal in 2040 Je hoeft niet al bezig te zijn met zonneparken of energiemarkten om toch al een beweging op gang te kunnen brengen. In Harkema bijvoorbeeld is de gedachte om het dorp energieneutraal te maken nog maar heel pril. Toch wil Plaatselijk Belang aan de slag, om de doodeenvoudige reden dat energiebesparing en verduurzaming goed voor de eigen portemonnee is én de lokale economie. Wynroas voor Nepal pagina 3 Winnaar tafereel tuin pagina 3 Hoewel er in Harkema al enkele huizen voorzien zijn van zonnepanelen, is er nog geen sprake van een gezamenlijke aanpak en doel om tot een energieneutraal dorp te komen. Zo wist ik pas sinds onlangs dat mijn buren zonnepanelen hadden geïnstalleerd, vertelt Klaas Hager van Dorpsbelang Harkema. Dat kan ook interessant zijn voor de andere dorpelingen. Binnen Dorpsbelang kwam het besef ook bij een netwerkbijeenkomst in Dokkum van gemeenten in Noord-Oost Fryslân. Daar kwam energieneutrale dorpen ter sprake en dat sprak ons wel aan, vertelt André Weening, voorzitter van Dorpsbelang Harkema. Ook een ambtenaar van de gemeente Achtkarspelen, waar Harkema onder valt, gaf aan ons wel te willen ondersteunen als we als dorp daar serieus mee aan de slag gaan. Realistisch Wat is dan energieneutraal volgens Harkema? We zijn ambitieus, maar wel op een realistische wijze, zegt Weening. Ambitieus omdat wij inzetten op Harkema energieneutraal in de breedste zin van het woord. En dus kijken we daarbij ook naar duurzaam opgewekte brandstoffen voor auto s, vrachtwagens en busjes. En realistisch om het wel zo te doen dat het geld oplevert en niet alleen geld kost. Een tijdshorizon is er nog niet vastgesteld, vertelt Weening, die onlangs op excursie ging naar het Duitse Saerbeck. Hier willen ze in 25 jaar tijd energieneutraal zijn. Ons dorp is met 4500 inwoners iets kleiner dan Saerbeck, met 7000 inwoners. Maar het komt verder aardig overeen, dus gaan onze gedachten uit naar energieneutraal over 25 jaar, in De kansen zijn er volop in de ruim 2000 huizen in Harkema. De woningen variëren van heel jong tot oud, dus isolatiemaatregelen zullen deels heel nodig zijn. Ook is het de bedoeling veel huizen van zonnepanelen te voorzien. Andere smaken als windenergie zou direct veel zoden aan de dijk zetten, maar, beseft men bij Dorpsbelang Harkema, daar krijg je niet zo maar de handen voor op elkaar. Het zou wel mooi zijn, want als je drie windturbines plaatst dan zijn we een heel eind op weg naar energieneutraliteit, zegt Klaas Hager van Dorpsbelang Harkema. Draagvlak creëren De komende maanden gaan de initiatiefnemers van een energieneutraal Harkema benutten om bij de dorpsgenoten te inventariseren wat er kan in het dorp. Hager: Maar ook wat men zelf wil doen, want draagvlak is heel hard nodig. Door deze enquête krijgt ons energie-initiatief ook meer bekendheid bij het dorp. De maatregelen om tot een energieneutraal dorp te komen heeft ook nog een groot effect voor de lokale economie. Weening: Harkema is een dorp van doeners; vele zijn werkzaam in de bouw. Die hebben de afgelopen jaren beste tikken gehad. Zij kunnen profiteren van het nemen van isolatiemaatregelen in huizen, of van het nemen van duurzame energiemaatregelen. 700 Kids sporten pagina 6 Eetcafé Drok Dwaande pagina 7 AED locaties pagina 22 De kaartferkeap is úteinset! Binnenkort ook gearchiveerd in de Nationale Bibliotheek *ed *

2 colofon Eerstvolgende editie: woensdag 15 juli 2015 De Harkemaster Actueel: Website : Facebook : /DeHarkemaNL Twitter Redactieadres: Of deponeer de kopij in de kopijbrievenbus aan de Warmoltsstrjitte 7b in Harkema. Postadres: (Wijziging vanaf 1 mei) De Harkemaster Courant Warmoltsstrjitte 7-B 9281 PK Harkema Penningmeester: Anneke v.d. Veer, De Kriken 39, 9281 RK, Harkema Rekeningenbezorging: A. van Kammen-Loonstra, Koetsekralen 2, 9281 RV Harkema Telefoon: Bankrekeningnummer: NL30 RABO t.n.v. St. Doarpsblêd de Harkema Redactieleden: Anneke van der Veer Hanny Tromp Gerard van der Wijk Marten Kloetstra Tarieven familieberichten Overlijden, Jubileum, verjaardag. Vast tarief van 15,-- Advertentietarieven 0% BTW: 1/1-265x400 mm staand 200,-- 1/2-198x265 mm liggend 100,-- 1/2-130x400 mm staand 100,-- 1/4-97x265 mm liggend 50,-- 1/4-130x198 mm staand/liggend 50,-- 1/8-97x130 mm staand/liggend 25,-- 1/16-63x97 mm staand/liggend 15,-- Omdat de Harkemaster Courant geen winstoogmerk heeft hanteren wij betaalbare adverteerderstarieven. Op onze advertentietarieven is geen BTW van toepassing. Vaste adverteerders betalen lagere tarieven, dit geldt tevens voor non-profit instellingen, verenigingen, clubs, kerken en scholen. Informeer naar de mogelijkheden. Kopij aanleveren t/m vrijdag 10 juli. (Kopij sportnieuws en familieberichten aanleveren t/m zaterdag 11 juli) Kopij aangeleverd na bovengenoemde data wordt niet geplaatst in editie 10. Kijk voor de planning van de komende verschijnings- en inleverdata op Kopij bij voorkeur aanleveren per Of deponeer de kopij in de kopijbrievenbus aan de Warmoltsstrjitte 7b. De Harkemaster Courant is een maandelijkse uitgave van Stichting Doarpsblêd de Harkema. De stichting is volledig afhankelijk van donateurs, giften en advertentie-inkomsten. Het voortbestaan van deze krant blijft hier dan ook altijd afhankelijk van. Ingeschreven bij de KvK onder nr De Harkemaster DUURZAAM Groen gedrukt, FSC Papier en zonder gebruik van water

3 Woensdag 17 juni 2015 Maandkrant De Harkemaster Courant Pagina 3 Uitnodiging workshop Harkema energieneutraal 2040 Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om deel te nemen aan de workshop(s) Reis naar een energieneutraal Harkema komende dinsdagavond 23 juni om uur in De Boemerang te Harkema. In deze workshop is het aan u, om als inwoner van Harkema (e.o.) zelf vorm te geven aan een toekomstig energieneutraal Harkema. Hiervoor zullen we twee oefeningen doorlopen. In de eerste oefening wordt u gevraagd om aan te geven welke en hoeveel duurzame technieken (bijv. zonnepanelen, biovergisters of windturbines) u wilt gebruiken om energie neutraal te worden. De beschikbare technieken zullen worden weergegeven in een model, welke zo werkt dat door alleen het invullen van de gewenste aantallen bij de verschillende technieken u direct inzicht krijgt in het aandeel groene energie voor Harkema. Deze oefening legt de basis voor de tweede oefening, waarin u vervolgens gevraagd wordt om de gekozen technieken en hun aantallen te plaatsen in het dorp en de directe omgeving. Hiervoor zullen we op groot formaat kaarten van Harkema werken, waarbij de duurzame technieken in de vorm van verschillende kleuren stickers worden weergeven. De aantallen ingevuld in het model resulteren in het aantal stickers dat vervolgens op de kaart moeten worden aangebracht. Vervolgens zal een ontwerper op basis van de uitkomsten uit deze workshop visualisaties en schetsen gaan maken van hoe een energieneutraal Harkema er dan uit zou kunnen komen te zien. In een volgende ontmoeting (enkele dagen later) wordt u gevraagd reactie te geven op deze beelden. Ook is het dan mogelijk om eventuele aanpassingen te maken mocht het blijken dat u mening veranderd na het zien van de beelden. DOELGROEP De workshops staan open voor alle betrokken partijen bij een energie neutraal Harkema: bewoners, ondernemers, gemeente. DOEL Doel van dit project is om te verkennen wat de ruimtelijke gevolgen zijn van de productie van duurzame energie door dorpen, om daarmee energieneutraal te worden. Daarnaast zal er worden gekeken naar hoe de gekozen technieken in het landschap en het dorp kunnen worden ingepast, op zo n wijze dat een meervoudige waarde creatie ontstaat (duurzame energie, economische meerwaarde, kwaliteit en aantrekkelijkheid omgeving stijgt, landschap verbetert, aantrekkelijke beleving voor bezoekers en bewoners, gastvrije ontvangst, multifunctionaliteit waar mogelijk etc.) De uitkomsten van dit proces zullen door de Provincie Fryslân worden gebruikt om vorm te geven aan bouwstenen voor zonne-energie. Om met die bouwstenen in de toekomst zowel de ambities op het gebied van duurzame energie als de identiteit van het landschap versterken BETROKKEN PARTIJEN We gaan er voorlopig van uit dat de volgende partijen aanschuiven: Het dorp, de gemeente, Doarpswurk, Provincie Fryslân (duurzame innovatie, planologie en ruimtelijke kwaliteit), onafhankelijk landschapsarchitect. PROCESLEIDER EN CONTACT PERSOON Haryt Dijkman - Provinsje Fryslân Jaap Koen Bijma Doarpswurk Andre Weening Voorzitter Plaatselijk Belang Harkema Winnaar tafereel in je tuin Tijdens de Harkemaster feestweek was het mogelijk om mee te doen aan tafereel in je tuin. Hier werd gehoord aangeven en diverse mensen en/of buurtverenigingen kwamen in actie om de buurt of tuin te versieren. Dit jaar waren er acht deelnemers waarop een week lang gestemd kon worden via de centrale website Met meer dan 47% van de stemmen heeft het tafereel Ik bid niet veur brune bonen gewonnen. Wij verzoeken deze deelnemer contact op te nemen via om de prijs van aangeboden door de lokale Harkemaster Bedrijven (H&I) in ontvangst te kunnen nemen. Volgend jaar is er weer een tafereel in je tuin actie, we hopen dan op nog meer deelnemers. School De Wynroas voert actie voor Nepal De afgelopen weken hadden we weer de jaarlijkse terug kerende Pinksteractie. Dit jaar hadden we als doel Nepal, het land dat zo verschrikkelijk getroffen is door een aardbeving. De leerlingen wilden graag een steentje bijdragen om kinderen in dit land te helpen. Ze hebben geprobeerd om in huiselijke kring zoveel mogelijk lootjes te verkopen. Ze kostten slechts één euro. Ze kregen een formulier mee van tien lootjes, maar de volgende dag kwamen er al kinderen om een nieuw formulier. Sommige leerlingen hebben meer dan 30 lootjes verkocht!!! Ook waren er 2 meiden die voor 35,30 euro cup cakejes op de vrijmarkt tijdens de feestweek hebben verkocht. Goed gedaan meiden! Woensdag vond de trekking plaats van de mooie prijzen. Er waren per groep 4 prijzen te winnen. Nadat deze prijzen waren verloot, werden alle lootjes verzameld en hieruit werden nog een tiental hoofdprijzen getrokken. De prijzen waren beschikbaar gesteld door kapsalon Antoinnette, De Vlotte Knip, snackbar Het Heideroosje en It Lyts Begjin, kledingwinkel Dealz, Gea Textiel, slagerij Alie en Brenda, Poiesz supermarkt, Intertoys en Pool Hifi. Vanaf deze plaats onze hartelijke dank hiervoor. Het geld gaat naar de stichting Studenten- en Musaharproject Nepal. Dit is een kleinschalige stichting in Heerenveen. Ons geld wordt gebruikt voor wederopbouw van scholen. U hebt waarschijnlijk via de kranten wel eens over deze stichting gelezen. Ze werken al jaren aan projecten in Nepal en na de aardbeving hebben ze alweer erg veel werk verricht. Nu het belangrijkste: Wat heeft de actie opgebracht? Na aftrek van enkele onkosten blijft er een netto bedrag over van 2256,70 euro. We zijn hier uiteraard heel blij mee. We hebben er een mooi bedrag van gemaakt en storten 2500 euro op de rekening van de stichting. Alle leerlingen bedankt!! Zonder jullie was dit niet gelukt.

4 Pagina 4 Maandkrant De Harkemaster Courant Woensdag 17 juni 2015 Familieberichten Eerste paal een mijlpaal Op maandag 1 juni is de feestelijke eerste paal geslagen van het nieuwe bedrijfspand van Driestroomhuis de Bosk in Harkema. Wethouder Gerda Postma sloeg de eerste paal, waarvoor zij zelf in de cabine van de heimachine van Heibedrijf Gerbrandy uit Wommels klom. Familie, vrienden, personeel, buren en belangstellenden woonden deze feestelijke gebeurtenis bij. Driestroomhuis de Bosk gaat aan de Bosk 6A te Harkema een pand realiseren waarin jongeren met een lichte verstandelijke beperking komen te wonen in 4 appartementen. Op de begane grond van het pand komt Driezorg Daniël. Driezorg Daniël levert dagzorg en dagbesteding aan jongeren met een beperking. Foto: FokkeOphuis.nl Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten staat er in Galaten 6:7. Het is een vrij bekende bijbeltekst. Vaak klinkt er al een waarschuwing in door: pas maar op wat je doet, want je krijgt het op de één of andere manier terug. Het boemerangeffect, dus. Maar we hoeven deze tekst niet enkel op een negatieve manier te lezen. Het is ook als een positieve uitdrukking bedoeld. Het betekent zowel wie goed doet goed ontmoet als ook wie wind zaait zal storm oogsten. De bijbeltekst in de Galatenbrief gaat voornamelijk over de relatie tussen God en mens. Wij worden eraan herinnerd dat we niet te snel God aanklagen wanneer het ons tegenzit in het leven. De mens heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Veel situaties waarin wij ons nu bevinden, hebben hun wortels in ons eigen doen en laten. Vandaag leven we van de oogst van gisteren. Vandaag eten we de vruchten waarvan we de zaden in het verleden gezaaid hebben. Dat betekent dat wat ik vandaag in de grond stop, er hoe dan ook een keer uitkomt. Hetzij een goede daad of gedachte, hetzij een negatieve daad of gedachte. Zo is grotendeels de structuur van het leven dat door God gecreëerd is. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten ieder mens staat voor de uitdaging om op een eerlijke, gelovige en realistische manier zijn/haar eigen leven onder de loep te nemen: de keuzes die we vandaag maken, bepalen hoe wij morgen groeien. Ds. Deborah van den Bosch Protestantse Gemeente Harkema Rubriek levenswoorden verzorgd door de evangelisatiecommissie van de beide kerken

5 Woensdag 17 juni 2015 Iepenloftspul de Harkema Als men over de Betonweg het themapark voorbij rijdt ziet men daar het decor van het openluchtspel staan. Als je het elke dag passeert begint het al gewoon te worden. Maar beste mensen, het is niet gewoon, het is een prachtig staaltje van samenwerking met de ondernemingen van Harkema. Het stuk wordt geschreven en er wordt een maquette van het decor gemaakt. Zo moet het worden jongens. Dan hebben we nog niets, alleen de maquette en de plaats waar het decor moet staan. Het allereerste wat dan gebeurt is: bij de plaatselijke ondernemers langs om hulp van hun te vragen, en dat is een prachtige dag voor het iepenloftspul. Eén van het bestuur mag dat doen en dat gaat als volgt: Kootstra en v/d Veen: Kunnen we weer op jullie rekenen Marten? Natuurlijk doen we weer mee, zeg maar wat je moet gebruiken. Alles wat van hout is mogen we lenen en pakken en pakken met schroeven gaan er doorheen. Maklo: We doen het weer zoals voorgaande jaren, wij staan voor het gebruik van alle steigermateriaal. Maar ook een lichtmast, directie keet, containers, compressor enz. Douwes kraanverhuur: Jenny, we willen graag een hoogwerker gebruiken, kan dat? Natuurlijk kan dat. Wanneer moet je hem hebben dan brengen we hem even. Geef maar even een belletje wanneer je er klaar mee bent dan halen we hem weer op. Bijkon: De tonnen met verf staan al klaar. Land Transport: Helpt ons met het vervoer van de zware containers. Max Nicolai Feestverlichting: Max, heb je wat verlengsnoeren en een paar lichtsnoeren te leen? Tuurlijk. Vekam: Mogen we je palenstamper een tijdje gebruiken? Ja, neem maar mee. Pluimveevangbedrijf v/d Veen: Lammert, kun je ons even helpen met de shovel? Ik kom er aan. En dat alles geeft een geweldig blij gevoel. Dit prachtige staaltje van samenwerken kan gewoon in Harkema. Binnenkort doen we een beroep op de rest van de middenstand om het financiële plaatje helemaal rond te krijgen. En we hopen natuurlijk dat dit net zo vlot verloopt! Alvast onze hartelijke dank! (Ingezonden door Iepenloftspul de Harkema) Maandkrant De Harkemaster Courant Pagina 5 De kaartferkeap is úteinset! Bestel op Spinder Stalinrichting B.V. koopt bouwkavel op bedrijfsterrein Drachten Azeven Noord Spinder Stalinrichting B.V. uit het Friese Harkema, producent van stalinrichting voor de rundveehouderij, heeft onlangs overeenstemming bereikt over de aankoop van een bouwkavel op bedrijfsterrein Drachten Azeven Noord. Gefaseerd zullen alle bedrijfsactiviteiten die nu in het slechts 12 km verderop gelegen Harkema plaatsvinden, verhuizen naar de nieuwe locatie. Met een oppervlakte van ruim 6 ha biedt de nieuwe locatie voldoende ruimte voor huidige en toekomstige groei. Ruim 40 jaar geleden is het bedrijf Spinder Stalinrichting opgericht en begonnen met de productie en verkoop van ligboxafscheidingen en voerhekken aan de rand van het dorp Harkema. In de loop der jaren is het bedrijf gestaag gegroeid en zijn alle beschikbare vierkante meters grond op de oorspronkelijke locatie bebouwd en in gebruik genomen. In 2008 heeft Spinder Stalinrichting een tweede locatie aan de overkant van de straat in Harkema in gebruik kunnen nemen. Vanwege ruimtegebrek is destijds de afdeling montage plus de opslag van o.a. voerhekken, waterbedden en koematrassen verhuisd naar de overkant van de straat. Nu, 7 jaren later, zijn de grenzen van productie-en opslagfaciliteiten in Harkema op de beide loca- ties wederom bereikt en is het plan opgevat om alle activiteiten weer bij elkaar te brengen en efficiënt in te richten in een nieuw pand. Op Bedrijvenpark Drachten Azeven Noord is een geschikte, passende bouwkavel gevonden op een representatieve locatie pal aan de autosnelweg A7 van Groningen naar Heerenveen. Spinder Stalinrichting is voornemens om in de komende jaren in 2 fases alle bedrijfsactiviteiten te verhuizen naar deze nieuwe locatie. In de loop van 2016 zullen de afdelingen verkoop, montage en expeditie hun intrede nemen in nog te bouwen kantoren en bedrijfshallen. Ook zal het magazijn gereed producten op dat moment op de nieuwe locatie in Drachten ingericht worden. Spinder Stalinrichting streeft er sinds jaar en dag naar om projecten compleet en met korte levertijden te realiseren. Met het afronden van de eerste fase van de nieuwbouw in 2016 verwacht Spinder Stalinrichting vanuit een efficiënt ingericht groot centraal magazijn haar klanten, niet alleen in Nederland, maar in vele landen in West-Europa, Canada en Azië te kunnen bedienen. In de tweede fase van de nieuwbouw zal de complete productie van alle voerhekken, ligboxafscheidingen, klemmen, mestschuiven, enz. overgaan naar de nieuwe locatie. Bij Spinder Stalinrichting worden praktisch alle producten in eigen beheer geproduceerd. Hierdoor is het mogelijk om zeer snel in te spelen op veranderingen in de markt, het invullen van speciale klantwensen en realiseren van korte levertijden. Spinder Stalinrichting verwacht met het realiseren van de nieuwbouw in Drachten gereed te zijn voor de komende veertig jaar.

6 Pagina 6 Maandkrant De Harkemaster Courant Woensdag 17 juni 2015 Bijna 700 leerlingen sporten samen in Harkema De maand mei is traditioneel een maand met veel vrije dagen en activiteiten voor de kinderen van de basisschool. Op 19 mei werd op Sportpark de Bosk in Harkema de jaarlijkse gemeentelijke sportdag gehouden. Aangezien het dorp Harkema het grootste en uitgebreide sportpark van de gemeente heeft, word de gemeentelijke sportdag al sinds jaar en dag in Harkema georganiseerd. Bijna 700 kinderen van de groepen 7 en 8 van basisscholen uit de gehele gemeente Achtkarspelen deden hier vandaag aan mee. Ondanks het wisselvalige en toch wel koude weer, was het ook dit jaar weer een enorm succesvolle en geslaagde sportdag te noemen. Wethouder Max de Haan reikte namens de gemeente Achtkarspelen aan het einde van de dag, de prijzen uit aan de winnende basisscholen. Helaas zijn de winnende scholen niet bij de redactie bekend. Foto: FokkeOphuis.nl Ingezonden Prachtig openluchtspel groep 8 O.B.S t Holdersnêst Harkema: Zaterdagavond 13 juni werd op het plein van O.B.S t Holdersnêst het openluchtspel Oproer op e Swarte Draeck opgevoerd door de kinderen van groep 8. Het was dit jaar de vijfentwintigste keer dat de kinderen van groep 8 op het plein een openluchtspel opvoerden. Mede door de inzet van vele vrijwilligers en sponsors is het de school weer gelukt dit openluchtspel te realiseren. Het stuk is geschreven door de leerkrachten van de school en ook de liedjes zijn zelf gemaakt. Foto: Albert Schievink Het toneelstuk speelt zich af net voordat Cristoffel Columbus in 1492 Amerika heeft ontdekt. Reder Bontekoe en zijn vrouw zijn erin geluisd door de reders Doeksen, Smits en Boskalis. De familie Bontekoe wordt uit hun huis gezet door de dominee en hun zoon Jan belandt in de gevangenis. Hier ontmoet hij medegevangene Spinoza. Alle gevangenen mogen meevaren met het schip de Swarte Draeck en zullen dan na 3 jaar hun vrijheid terugkrijgen. Spinoza en Jan gaan mee op het schip. Spinoza beweert dat de aarde niet plat is maar rond en dat ze via de Westelijke route naar Indië kunnen varen. Onderweg komen ze een vissersbootje tegen waar Douwe in vaart. Ze denken dat Douwe een piraat is en schieten de mast kapot. Douwe raakt stuurloos en belandt in Amerika bij de Maya s. Na een lange tocht komt ook het schip de Swarte Draeck in Amerika bij de Maya s aan. De Maya s denken dat Spinoza een god is en eren hem. De gevangenen van het schip de Swarte Draeck stelen alle goud van de Maya s. Ze laten de kapitein en stuurman van het schip achter bij de Maya s en varen terug naar Holland met al het goud. De gevangen zijn nu vrij en heel rijk. Jan Bontekoe stuurt de reders Doeksen, Smits en Boskalis een brief waarin staat dat het schip met de kist met goud onbewaakt in de haven ligt. De reders stelen de kist maar hierin zit schout Arie verstopt. De reders worden opgepakt door twee schouten. De dominee, die een deel van het geld zou krijgen, wordt ook opgepakt door de schouten en de reders en de dominee belanden in de gevangenis. Reder Bontekoe en zijn vrouw zien dan hun zoon Jan weer terug. Jan is nu rijk en ze krijgen hun huis terug. Eind goed,al goed! De kinderen van groep 8 speelden allemaal fantastisch en het publiek heeft genoten van een prachtige voorstelling. Na afloop van het stuk volgde er een groot applaus voor de spelers en kon op het plein worden nagepraat en gedanst onder het genot van een hapje en een drankje met muziek van DJ Repke. De Koninklijke bruiloft Vrolijk zwaaiend met kleurige vlaggen kwamen de koningskinderen zingend de tent binnen. Voor in de tent zaten de kinderen in spanning af te wachten wat er allemaal zou gebeuren. Velen hadden hun mooiste kleren aan! Heel dapper zongen de koningskinderen uit Zwaagwesteinde hun liederen onder leiding van Lena van der Lei voor een volle tent. Daarna kwamen Dapper en Snapper de beide clown s en mocht iedereen laten horen hoe hard ze konden stampen. Het verhaal van de bruiloft van de koning werd op het podium met behulp van de kinderen uitgebeeld. De boodschap is in het kort dat we alleen door Jezus Christus behouden worden. Hij heeft al onze zonden gedragen aan het kruis waardoor wij bij God mogen horen. Hij houd van kleine en grote kinderen, vaders en moeders, pake s en beppe s, ja, van alle mensen. En wanneer wij ons naar Hem omkeren en ons hart aan Hem geven kan het feest echt beginnen. Dan mogen we ons kinderen van God weten, Koningskinderen! Dapper en Snapper zetten de tent nog een keer op de kop en na de slotliederen kregen de kinderen allemaal nog een aandenken mee. Evangelisatiecommissie Harkema (foto LN.)

7 Woensdag 17 juni 2015 Ingezonden Grote rommelmarkt B.V. Trije Yn Ien Maandkrant De Harkemaster Courant Plaatselijk Belang Harkema Excursie naar Klimakommune Saerbeck Pagina 7 Buurtvereniging Trije Yn Ien houdt zaterdag 29 augustus haar jaarlijkse rommelmarkt vanaf tot uur op de Kammingastrjitte en de Stûken. Het bestuur. Inlichtingen: Ale Feddema of Wieke de Haan Tuinenfietstocht Op zaterdag 11 juli wordt vanuit De Spitkeet in Harkema de bekende tuinenfietstocht georganiseerd. Deze fietstocht gaat langs de prachtige tuinen van de leden van de vereniging Tuindorp Harkema. Daarbij zijn uitgestrekte landschapstuinen met fraaie bloemperken en grote vijvers, maar ook kleine tuinen achter of rondom een woning een greep uit de bezienswaardigheden. De tocht, die ongeveer tien kilometer lang is, voert de deelnemers niet alleen door Harkema, maar ook de prachtige omgeving met zijn houtwallen en elzensingels. Men kan beginnen vanaf 9.00 uur. Vervolgens worden er zeven tuinen bezocht. Uiterlijk om uur keren de deelnemers weer terug in Harkema. Dan kan worden nagenoten op het mooie terras, en ontvangt men bovendien nog een attentie. De inschrijving en start vindt plaats in het openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema. Opgave van tevoren is niet nodig. Geïnteresseerden kunnen eventueel de tocht ook per auto rijden. Harmonicafestijn Op zaterdag 4 juli klinkt in en om openluchtmuseum De Spitkeet gezellige harmonicamuziek. Die dag wordt in samenwerking met harmonicagezelschap De Loekpoedels een open harmonicadag gehouden. Het instrument, in de omgeving beter bekend als de trekzak, werd vroeger veel in de armere streken gebruikt bij bruiloften en feesten, maar ook veel door de mensen thuis bespeeld. Op het terrein en in het museum kan men muziek maken zoveel men wil. Het museum is van tot uur open. Mensen met een harmonica hebben vrij entree en wie komt luisteren betaalt de normale entree. 25 april 2015 Op uitnodiging van Doarpswurk zijn André, Klaas, Sippie en wethouder Marten van der Veen mee geweest naar Saerbeck, samen met andere afgevaardigden van de deelnemende dorpen, gemeenten, provinsie enz. Dit omdat Harkema vanuit de dorpsvisie meedoet aan het project maak je dorp energieneutraal. Bij dit project zijn al meer dorpen aangesloten die al veel verder zijn met hun plannen, o.a. Trynwalden, die al een energiecoöperatie zonder winstoogmerk heeft, nl. Trynergie (zie Onderdeel van dit project is een excursie naar Klimakommune Saerbeck in Duitsland, met als doel om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen met andere dorpen. Saerbeck is een dorp met 7200 inwoners en wil tot 2030 de overgang naar duurzame energie bereiken. Momenteel produceren zij al meer energie dan er verbruikt wordt. Nadat we om 7:30 uur uit Heerenveen waren vertrokken, arriveerden we om ca 10:15 uur in Saerbeck. Hier werden we ontvangen in de warmtecentrale, welke tevens als bezoekersruimte dient, waar een medewerker van de Universiteit Münster ons in het Engels vertelde hoe hun project tot stand is gekomen en hoe het nu verder gaat. Om de klimaatveranderingen tegen te gaan, heeft de milieuminister van NWF in 2008 een oproep gedaan om initiatieven. Uit de 60 inzendingen waren Saerbeck en Bocholt de winnaars, waarbij Saerbeck 1,1 miljoen euro kreeg om hun klimaataanpassingen/bescherming in praktijk te brengen. Eerst werden 2 houtpalletverwarmingsketels gebouwd midden in het dorp en werd een buizensysteem aangelegd. Via het warmtenet worden nu de scholen, het sportcentrum, de kerk, de bank, omliggende woningen en een bedrijf van warmte voorzien. Tevens zijn er in het dorp meer dan 400 zonnepaneelinstallaties geplaatst, die voor een grotere opbrengst zorgen dan de zonnepanelen in het Bio-energiepark (BEP) Saerbeck. Burgers zijn van het begin af aan erbij betrokken. Er werd een onderzoek gedaan naar het energieverbruik onder de inwoners, de respons hierop was 25%. Ook kunnen burgers meedoen door particiele participatie. Na de presentatie werden we rondgeleid via het Erlebnispfad, waaraan de scholen en andere locaties liggen, die van warmte worden voorzien. Hierna was er gelegenheid om te lunchen in de bezoekersruimte, daarna werd het volgende grote project bezocht. Het 90 hectare grote oude munitieterein, Bioenergiepark Saerbeck (BEP) Hier werden totaal zonnepanelen geplaatst, met een totaal vermogen van 5,5 MW, 7 windmolens met elk een vermogen van 3 MW. De biogasinstallatie en bioafvalinstallatie zijn elk goed voor 1MW. Tevens wordt GTF afval hier verwerkt tot compost en kunnen boeren hun mestoverschot hier kwijt voor de biogasinstallatie. Eens per maand is er een informatiemarkt voor geïnteresseerden (de energiestamtafel) plaats. Het volgende project richt zich opnieuw op warmte, bouw van een buurtverwarming door middel van krachtkoppelingsmodules. Rond 15:00 uur vertrokken we weer uit Saerbeck, waarbij we om 17:30 uur terug waren in Heerenveen. Het was een zeer geslaagde en verzorgde dag, waarbij heel wat inspiratie is opgedaan en ervaringen zijn uitgewisseld. Eetcafé in Harkema! Wist u al dat u op vrijdag avond aan kunt schuiven bij Drok Dwaande?! Er wordt een 3 gangen diner voor u bereid en een kopje koffie of thee na. We vragen een onkosten vergoeding van 7,50 per persoon. Het is van belang dat u zich van te voren opgeeft, dit kan via de mail, telefoon of in de winkel. Als er bijzonderheden zijn dan kunnen wij hier rekening mee houden (zoals allergieën, dieet etc.) Aanschuiven om 17:30, vertrek uiterlijk om 19:30. Ook kunt u bij Drok Dwaande heerlijke verse cake bestellen. Drok Dwaande is een werkplek voor en door mensen met een bijzondere zorgvraag. Wij leren op deze manier zelfstandig koken en wij houden natuurlijk van gezelligheid! Komt u eens langs? Lekker smullen bij Drok Dwaande!

8

9 Peter Zaal Team 2015 Opbrengst Wegens het enorme succes van editie 2014 had het PZ Team besloten ook in 2015 een radio uitzending te verzorgen ten bate van het kinderfonds.dit heeft ondertussen plaatsgevonden van 1 t/m 4 april vanuit the River Ranch te Boelenslaan. Ditmaal met een feestavond met een optreden van The Classics uit het verre Stramproy (Limburg), deze band bleek een enorm succes gezien de opkomst van het publiek, de ruim 600 mensen vermaakten zich enorm met deze band die hun repertoire uit vervlogen tijden vertolkte. De opbrengst uit de kaartverkoop was bestemd voor het kinderfonds en ook de vele bedrijven die net als vorig jaar weer bereid waren hier aan mee te werken hebben er voor gezorgd dat alles mogelijk werd gemaakt en we een mooi bedrag bij elkaar hebben vergaard. Er is 5000,00 richting het Kinderfonds te Beesterzwaag Kinderhoeve gegaan, wij zijn er van overtuigd dat dit hier goed besteed word gezien de noodzaak van deze stichting die er voor zorg draagt dat ook een ouder tijdens ziekte bij zijn of haar kind kan zijn want een ziek kind kan beslist niet zonder zijn ouders. Gezien de opbrengst PZ Team 2015 vonden wij het daarom ook een goed idee een goed doel in de regio te steunen en hebben ook het Hans de Vries Fonds een donatie gedaan van 1000,00 Dit alles is natuurlijk onmogelijk zonder vrijwilligers, sponsors en de vele mensen die langs zijn gekomen, via deze weg willen wij daarom ook iedereen hier enorm voor bedanken!! Vr gr het PZ Team PZ Team. voor een thuis ver van huis

De Harkemaster Courant

De Harkemaster Courant Maandeditie: Woensdag 18 februari 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 6 Oplage: 3000 stuks De Harkemaster Courant Lezers bedankt! Voor de massale deelname aan de puzzels en

Nadere informatie

College B&W op werkbezoek

College B&W op werkbezoek Maandeditie: Woensdag 18 maart 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 7 Oplage: 3000 stuks Begin van de lente... 20 maart 2015 om 23:45 uur astronomische lente op het noordelijk

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15

Tekin geniet bij volksclub. > Meer op Pagina 15 Sander Krabbendam in Libanon Keeperstrainer succesvol in Midden-Oosten bij Salam Zgharta. > Meer op pagina 11 Tekin geniet bij volksclub SVDPW Middenvelder wil met Schiedammers de weg omhoog vervolgen.

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

Blz. 1 2 3 4 5 6 9 11 12 14 15 16 18 18 19 20 22 23 24

Blz. 1 2 3 4 5 6 9 11 12 14 15 16 18 18 19 20 22 23 24 CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2010-2011 2 e uitgave FC BERGHUIZEN Opgericht: 22 november 1947 Sportcomplex: t Venterinck Clubkleuren: groen shirt en witte broek Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Van de redactie Dorpsfeest Wijnjewoude

Van de redactie Dorpsfeest Wijnjewoude Redactie "de Bân" Haaije Bruinsma, Compagnonsfeart 73. tel: 48 17 12 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der Veen, Merkebuorren 127.

Nadere informatie

Duikploeg brandweer Jubbega is nu oppervlaktereddingsteam

Duikploeg brandweer Jubbega is nu oppervlaktereddingsteam Nieuws en advertentieblad van Duikploeg brandweer Jubbega is nu oppervlaktereddingsteam Jubbega Het duikteam van de brandweer van het korps Jubbega dat vorig jaar november na reorganisaties binnen de brandweer

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

PRAET FAN RAERD. Raerder doarpskrante. Honderd is één. honderd nummers in honderd woorden samenvatten

PRAET FAN RAERD. Raerder doarpskrante. Honderd is één. honderd nummers in honderd woorden samenvatten Jaargang 11, nr. 101 Mei 2014 Raerder doarpskrante Honderd is één honderd nummers in honderd woorden samenvatten is zelfs voor een gelauwerd dichter geen sinecure hoe zou men het redactioneel labeur op

Nadere informatie

27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014. Kern in de kijker. 9 40 jaar Ulfariet

27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014. Kern in de kijker. 9 40 jaar Ulfariet 27E JAARGANG NR. 4 14 april 2014 D É K R A N T V O O R U l f t e n o m s t r e k e n 3 Pasen is van oorsprong een christelijk feest. Er wordt gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood, op de derde dag

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Wethouder luidt Moatien officieel in

Wethouder luidt Moatien officieel in jaargang 6 - nummer 21 maart 2015 www.steenwijkwest.nl www.facebook.com/ WijkvisieSteenwijkWest2025 Wees er snel bij! Wethouder luidt Moatien officieel in 21 maart: Repair Café Boterweg (pagina 6) Kleine

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie "de Bân

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie de Bân Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009. Vrijwilligers aan het woord

Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009. Vrijwilligers aan het woord Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009 Vrijwilligers aan het woord Aan het begin van dit jaar, ben ik een half jaar naar Brazilië geweest om als vrijwilliger op

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

DE GROENE VENEN WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT WILNIS VINKEVEEN WAVERVEEN DE HOEF AMSTELHOEK

DE GROENE VENEN WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT WILNIS VINKEVEEN WAVERVEEN DE HOEF AMSTELHOEK DE GROENE VENEN DE GROENE VENEN 1 WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT WILNIS VINKEVEEN WAVERVEEN DE HOEF AMSTELHOEK De Groene Venen Rendementsweg 24, 3641 SL Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail:

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl Wel ondernemers spreken KRUIDENTUIN uitslag Enquete SEPTEMBER DECEMBER 2010 2013 www.wittewel-sintenbuurt.nl Inhoudsopgave Omslag: Een schilder bezig aan de onderkant van de dakgoot Pagina: 2 : Redactioneel

Nadere informatie