De kaartferkeap is úteinset! Harkema energieneutraal in Wynroas voor Nepal pagina Kids sporten pagina 6. Winnaar tafereel tuin pagina 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kaartferkeap is úteinset! Harkema energieneutraal in 2040. Wynroas voor Nepal pagina 3. 700 Kids sporten pagina 6. Winnaar tafereel tuin pagina 3"

Transcriptie

1 Maandeditie: Woensdag 17 juni 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 10 Oplage: 3000 stuks Harkema energieneutraal in 2040 Je hoeft niet al bezig te zijn met zonneparken of energiemarkten om toch al een beweging op gang te kunnen brengen. In Harkema bijvoorbeeld is de gedachte om het dorp energieneutraal te maken nog maar heel pril. Toch wil Plaatselijk Belang aan de slag, om de doodeenvoudige reden dat energiebesparing en verduurzaming goed voor de eigen portemonnee is én de lokale economie. Wynroas voor Nepal pagina 3 Winnaar tafereel tuin pagina 3 Hoewel er in Harkema al enkele huizen voorzien zijn van zonnepanelen, is er nog geen sprake van een gezamenlijke aanpak en doel om tot een energieneutraal dorp te komen. Zo wist ik pas sinds onlangs dat mijn buren zonnepanelen hadden geïnstalleerd, vertelt Klaas Hager van Dorpsbelang Harkema. Dat kan ook interessant zijn voor de andere dorpelingen. Binnen Dorpsbelang kwam het besef ook bij een netwerkbijeenkomst in Dokkum van gemeenten in Noord-Oost Fryslân. Daar kwam energieneutrale dorpen ter sprake en dat sprak ons wel aan, vertelt André Weening, voorzitter van Dorpsbelang Harkema. Ook een ambtenaar van de gemeente Achtkarspelen, waar Harkema onder valt, gaf aan ons wel te willen ondersteunen als we als dorp daar serieus mee aan de slag gaan. Realistisch Wat is dan energieneutraal volgens Harkema? We zijn ambitieus, maar wel op een realistische wijze, zegt Weening. Ambitieus omdat wij inzetten op Harkema energieneutraal in de breedste zin van het woord. En dus kijken we daarbij ook naar duurzaam opgewekte brandstoffen voor auto s, vrachtwagens en busjes. En realistisch om het wel zo te doen dat het geld oplevert en niet alleen geld kost. Een tijdshorizon is er nog niet vastgesteld, vertelt Weening, die onlangs op excursie ging naar het Duitse Saerbeck. Hier willen ze in 25 jaar tijd energieneutraal zijn. Ons dorp is met 4500 inwoners iets kleiner dan Saerbeck, met 7000 inwoners. Maar het komt verder aardig overeen, dus gaan onze gedachten uit naar energieneutraal over 25 jaar, in De kansen zijn er volop in de ruim 2000 huizen in Harkema. De woningen variëren van heel jong tot oud, dus isolatiemaatregelen zullen deels heel nodig zijn. Ook is het de bedoeling veel huizen van zonnepanelen te voorzien. Andere smaken als windenergie zou direct veel zoden aan de dijk zetten, maar, beseft men bij Dorpsbelang Harkema, daar krijg je niet zo maar de handen voor op elkaar. Het zou wel mooi zijn, want als je drie windturbines plaatst dan zijn we een heel eind op weg naar energieneutraliteit, zegt Klaas Hager van Dorpsbelang Harkema. Draagvlak creëren De komende maanden gaan de initiatiefnemers van een energieneutraal Harkema benutten om bij de dorpsgenoten te inventariseren wat er kan in het dorp. Hager: Maar ook wat men zelf wil doen, want draagvlak is heel hard nodig. Door deze enquête krijgt ons energie-initiatief ook meer bekendheid bij het dorp. De maatregelen om tot een energieneutraal dorp te komen heeft ook nog een groot effect voor de lokale economie. Weening: Harkema is een dorp van doeners; vele zijn werkzaam in de bouw. Die hebben de afgelopen jaren beste tikken gehad. Zij kunnen profiteren van het nemen van isolatiemaatregelen in huizen, of van het nemen van duurzame energiemaatregelen. 700 Kids sporten pagina 6 Eetcafé Drok Dwaande pagina 7 AED locaties pagina 22 De kaartferkeap is úteinset! Binnenkort ook gearchiveerd in de Nationale Bibliotheek *ed *

2 colofon Eerstvolgende editie: woensdag 15 juli 2015 De Harkemaster Actueel: Website : Facebook : /DeHarkemaNL Twitter Redactieadres: Of deponeer de kopij in de kopijbrievenbus aan de Warmoltsstrjitte 7b in Harkema. Postadres: (Wijziging vanaf 1 mei) De Harkemaster Courant Warmoltsstrjitte 7-B 9281 PK Harkema Penningmeester: Anneke v.d. Veer, De Kriken 39, 9281 RK, Harkema Rekeningenbezorging: A. van Kammen-Loonstra, Koetsekralen 2, 9281 RV Harkema Telefoon: Bankrekeningnummer: NL30 RABO t.n.v. St. Doarpsblêd de Harkema Redactieleden: Anneke van der Veer Hanny Tromp Gerard van der Wijk Marten Kloetstra Tarieven familieberichten Overlijden, Jubileum, verjaardag. Vast tarief van 15,-- Advertentietarieven 0% BTW: 1/1-265x400 mm staand 200,-- 1/2-198x265 mm liggend 100,-- 1/2-130x400 mm staand 100,-- 1/4-97x265 mm liggend 50,-- 1/4-130x198 mm staand/liggend 50,-- 1/8-97x130 mm staand/liggend 25,-- 1/16-63x97 mm staand/liggend 15,-- Omdat de Harkemaster Courant geen winstoogmerk heeft hanteren wij betaalbare adverteerderstarieven. Op onze advertentietarieven is geen BTW van toepassing. Vaste adverteerders betalen lagere tarieven, dit geldt tevens voor non-profit instellingen, verenigingen, clubs, kerken en scholen. Informeer naar de mogelijkheden. Kopij aanleveren t/m vrijdag 10 juli. (Kopij sportnieuws en familieberichten aanleveren t/m zaterdag 11 juli) Kopij aangeleverd na bovengenoemde data wordt niet geplaatst in editie 10. Kijk voor de planning van de komende verschijnings- en inleverdata op Kopij bij voorkeur aanleveren per Of deponeer de kopij in de kopijbrievenbus aan de Warmoltsstrjitte 7b. De Harkemaster Courant is een maandelijkse uitgave van Stichting Doarpsblêd de Harkema. De stichting is volledig afhankelijk van donateurs, giften en advertentie-inkomsten. Het voortbestaan van deze krant blijft hier dan ook altijd afhankelijk van. Ingeschreven bij de KvK onder nr De Harkemaster DUURZAAM Groen gedrukt, FSC Papier en zonder gebruik van water

3 Woensdag 17 juni 2015 Maandkrant De Harkemaster Courant Pagina 3 Uitnodiging workshop Harkema energieneutraal 2040 Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om deel te nemen aan de workshop(s) Reis naar een energieneutraal Harkema komende dinsdagavond 23 juni om uur in De Boemerang te Harkema. In deze workshop is het aan u, om als inwoner van Harkema (e.o.) zelf vorm te geven aan een toekomstig energieneutraal Harkema. Hiervoor zullen we twee oefeningen doorlopen. In de eerste oefening wordt u gevraagd om aan te geven welke en hoeveel duurzame technieken (bijv. zonnepanelen, biovergisters of windturbines) u wilt gebruiken om energie neutraal te worden. De beschikbare technieken zullen worden weergegeven in een model, welke zo werkt dat door alleen het invullen van de gewenste aantallen bij de verschillende technieken u direct inzicht krijgt in het aandeel groene energie voor Harkema. Deze oefening legt de basis voor de tweede oefening, waarin u vervolgens gevraagd wordt om de gekozen technieken en hun aantallen te plaatsen in het dorp en de directe omgeving. Hiervoor zullen we op groot formaat kaarten van Harkema werken, waarbij de duurzame technieken in de vorm van verschillende kleuren stickers worden weergeven. De aantallen ingevuld in het model resulteren in het aantal stickers dat vervolgens op de kaart moeten worden aangebracht. Vervolgens zal een ontwerper op basis van de uitkomsten uit deze workshop visualisaties en schetsen gaan maken van hoe een energieneutraal Harkema er dan uit zou kunnen komen te zien. In een volgende ontmoeting (enkele dagen later) wordt u gevraagd reactie te geven op deze beelden. Ook is het dan mogelijk om eventuele aanpassingen te maken mocht het blijken dat u mening veranderd na het zien van de beelden. DOELGROEP De workshops staan open voor alle betrokken partijen bij een energie neutraal Harkema: bewoners, ondernemers, gemeente. DOEL Doel van dit project is om te verkennen wat de ruimtelijke gevolgen zijn van de productie van duurzame energie door dorpen, om daarmee energieneutraal te worden. Daarnaast zal er worden gekeken naar hoe de gekozen technieken in het landschap en het dorp kunnen worden ingepast, op zo n wijze dat een meervoudige waarde creatie ontstaat (duurzame energie, economische meerwaarde, kwaliteit en aantrekkelijkheid omgeving stijgt, landschap verbetert, aantrekkelijke beleving voor bezoekers en bewoners, gastvrije ontvangst, multifunctionaliteit waar mogelijk etc.) De uitkomsten van dit proces zullen door de Provincie Fryslân worden gebruikt om vorm te geven aan bouwstenen voor zonne-energie. Om met die bouwstenen in de toekomst zowel de ambities op het gebied van duurzame energie als de identiteit van het landschap versterken BETROKKEN PARTIJEN We gaan er voorlopig van uit dat de volgende partijen aanschuiven: Het dorp, de gemeente, Doarpswurk, Provincie Fryslân (duurzame innovatie, planologie en ruimtelijke kwaliteit), onafhankelijk landschapsarchitect. PROCESLEIDER EN CONTACT PERSOON Haryt Dijkman - Provinsje Fryslân Jaap Koen Bijma Doarpswurk Andre Weening Voorzitter Plaatselijk Belang Harkema Winnaar tafereel in je tuin Tijdens de Harkemaster feestweek was het mogelijk om mee te doen aan tafereel in je tuin. Hier werd gehoord aangeven en diverse mensen en/of buurtverenigingen kwamen in actie om de buurt of tuin te versieren. Dit jaar waren er acht deelnemers waarop een week lang gestemd kon worden via de centrale website Met meer dan 47% van de stemmen heeft het tafereel Ik bid niet veur brune bonen gewonnen. Wij verzoeken deze deelnemer contact op te nemen via om de prijs van aangeboden door de lokale Harkemaster Bedrijven (H&I) in ontvangst te kunnen nemen. Volgend jaar is er weer een tafereel in je tuin actie, we hopen dan op nog meer deelnemers. School De Wynroas voert actie voor Nepal De afgelopen weken hadden we weer de jaarlijkse terug kerende Pinksteractie. Dit jaar hadden we als doel Nepal, het land dat zo verschrikkelijk getroffen is door een aardbeving. De leerlingen wilden graag een steentje bijdragen om kinderen in dit land te helpen. Ze hebben geprobeerd om in huiselijke kring zoveel mogelijk lootjes te verkopen. Ze kostten slechts één euro. Ze kregen een formulier mee van tien lootjes, maar de volgende dag kwamen er al kinderen om een nieuw formulier. Sommige leerlingen hebben meer dan 30 lootjes verkocht!!! Ook waren er 2 meiden die voor 35,30 euro cup cakejes op de vrijmarkt tijdens de feestweek hebben verkocht. Goed gedaan meiden! Woensdag vond de trekking plaats van de mooie prijzen. Er waren per groep 4 prijzen te winnen. Nadat deze prijzen waren verloot, werden alle lootjes verzameld en hieruit werden nog een tiental hoofdprijzen getrokken. De prijzen waren beschikbaar gesteld door kapsalon Antoinnette, De Vlotte Knip, snackbar Het Heideroosje en It Lyts Begjin, kledingwinkel Dealz, Gea Textiel, slagerij Alie en Brenda, Poiesz supermarkt, Intertoys en Pool Hifi. Vanaf deze plaats onze hartelijke dank hiervoor. Het geld gaat naar de stichting Studenten- en Musaharproject Nepal. Dit is een kleinschalige stichting in Heerenveen. Ons geld wordt gebruikt voor wederopbouw van scholen. U hebt waarschijnlijk via de kranten wel eens over deze stichting gelezen. Ze werken al jaren aan projecten in Nepal en na de aardbeving hebben ze alweer erg veel werk verricht. Nu het belangrijkste: Wat heeft de actie opgebracht? Na aftrek van enkele onkosten blijft er een netto bedrag over van 2256,70 euro. We zijn hier uiteraard heel blij mee. We hebben er een mooi bedrag van gemaakt en storten 2500 euro op de rekening van de stichting. Alle leerlingen bedankt!! Zonder jullie was dit niet gelukt.

4 Pagina 4 Maandkrant De Harkemaster Courant Woensdag 17 juni 2015 Familieberichten Eerste paal een mijlpaal Op maandag 1 juni is de feestelijke eerste paal geslagen van het nieuwe bedrijfspand van Driestroomhuis de Bosk in Harkema. Wethouder Gerda Postma sloeg de eerste paal, waarvoor zij zelf in de cabine van de heimachine van Heibedrijf Gerbrandy uit Wommels klom. Familie, vrienden, personeel, buren en belangstellenden woonden deze feestelijke gebeurtenis bij. Driestroomhuis de Bosk gaat aan de Bosk 6A te Harkema een pand realiseren waarin jongeren met een lichte verstandelijke beperking komen te wonen in 4 appartementen. Op de begane grond van het pand komt Driezorg Daniël. Driezorg Daniël levert dagzorg en dagbesteding aan jongeren met een beperking. Foto: FokkeOphuis.nl Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten staat er in Galaten 6:7. Het is een vrij bekende bijbeltekst. Vaak klinkt er al een waarschuwing in door: pas maar op wat je doet, want je krijgt het op de één of andere manier terug. Het boemerangeffect, dus. Maar we hoeven deze tekst niet enkel op een negatieve manier te lezen. Het is ook als een positieve uitdrukking bedoeld. Het betekent zowel wie goed doet goed ontmoet als ook wie wind zaait zal storm oogsten. De bijbeltekst in de Galatenbrief gaat voornamelijk over de relatie tussen God en mens. Wij worden eraan herinnerd dat we niet te snel God aanklagen wanneer het ons tegenzit in het leven. De mens heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Veel situaties waarin wij ons nu bevinden, hebben hun wortels in ons eigen doen en laten. Vandaag leven we van de oogst van gisteren. Vandaag eten we de vruchten waarvan we de zaden in het verleden gezaaid hebben. Dat betekent dat wat ik vandaag in de grond stop, er hoe dan ook een keer uitkomt. Hetzij een goede daad of gedachte, hetzij een negatieve daad of gedachte. Zo is grotendeels de structuur van het leven dat door God gecreëerd is. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten ieder mens staat voor de uitdaging om op een eerlijke, gelovige en realistische manier zijn/haar eigen leven onder de loep te nemen: de keuzes die we vandaag maken, bepalen hoe wij morgen groeien. Ds. Deborah van den Bosch Protestantse Gemeente Harkema Rubriek levenswoorden verzorgd door de evangelisatiecommissie van de beide kerken

5 Woensdag 17 juni 2015 Iepenloftspul de Harkema Als men over de Betonweg het themapark voorbij rijdt ziet men daar het decor van het openluchtspel staan. Als je het elke dag passeert begint het al gewoon te worden. Maar beste mensen, het is niet gewoon, het is een prachtig staaltje van samenwerking met de ondernemingen van Harkema. Het stuk wordt geschreven en er wordt een maquette van het decor gemaakt. Zo moet het worden jongens. Dan hebben we nog niets, alleen de maquette en de plaats waar het decor moet staan. Het allereerste wat dan gebeurt is: bij de plaatselijke ondernemers langs om hulp van hun te vragen, en dat is een prachtige dag voor het iepenloftspul. Eén van het bestuur mag dat doen en dat gaat als volgt: Kootstra en v/d Veen: Kunnen we weer op jullie rekenen Marten? Natuurlijk doen we weer mee, zeg maar wat je moet gebruiken. Alles wat van hout is mogen we lenen en pakken en pakken met schroeven gaan er doorheen. Maklo: We doen het weer zoals voorgaande jaren, wij staan voor het gebruik van alle steigermateriaal. Maar ook een lichtmast, directie keet, containers, compressor enz. Douwes kraanverhuur: Jenny, we willen graag een hoogwerker gebruiken, kan dat? Natuurlijk kan dat. Wanneer moet je hem hebben dan brengen we hem even. Geef maar even een belletje wanneer je er klaar mee bent dan halen we hem weer op. Bijkon: De tonnen met verf staan al klaar. Land Transport: Helpt ons met het vervoer van de zware containers. Max Nicolai Feestverlichting: Max, heb je wat verlengsnoeren en een paar lichtsnoeren te leen? Tuurlijk. Vekam: Mogen we je palenstamper een tijdje gebruiken? Ja, neem maar mee. Pluimveevangbedrijf v/d Veen: Lammert, kun je ons even helpen met de shovel? Ik kom er aan. En dat alles geeft een geweldig blij gevoel. Dit prachtige staaltje van samenwerken kan gewoon in Harkema. Binnenkort doen we een beroep op de rest van de middenstand om het financiële plaatje helemaal rond te krijgen. En we hopen natuurlijk dat dit net zo vlot verloopt! Alvast onze hartelijke dank! (Ingezonden door Iepenloftspul de Harkema) Maandkrant De Harkemaster Courant Pagina 5 De kaartferkeap is úteinset! Bestel op Spinder Stalinrichting B.V. koopt bouwkavel op bedrijfsterrein Drachten Azeven Noord Spinder Stalinrichting B.V. uit het Friese Harkema, producent van stalinrichting voor de rundveehouderij, heeft onlangs overeenstemming bereikt over de aankoop van een bouwkavel op bedrijfsterrein Drachten Azeven Noord. Gefaseerd zullen alle bedrijfsactiviteiten die nu in het slechts 12 km verderop gelegen Harkema plaatsvinden, verhuizen naar de nieuwe locatie. Met een oppervlakte van ruim 6 ha biedt de nieuwe locatie voldoende ruimte voor huidige en toekomstige groei. Ruim 40 jaar geleden is het bedrijf Spinder Stalinrichting opgericht en begonnen met de productie en verkoop van ligboxafscheidingen en voerhekken aan de rand van het dorp Harkema. In de loop der jaren is het bedrijf gestaag gegroeid en zijn alle beschikbare vierkante meters grond op de oorspronkelijke locatie bebouwd en in gebruik genomen. In 2008 heeft Spinder Stalinrichting een tweede locatie aan de overkant van de straat in Harkema in gebruik kunnen nemen. Vanwege ruimtegebrek is destijds de afdeling montage plus de opslag van o.a. voerhekken, waterbedden en koematrassen verhuisd naar de overkant van de straat. Nu, 7 jaren later, zijn de grenzen van productie-en opslagfaciliteiten in Harkema op de beide loca- ties wederom bereikt en is het plan opgevat om alle activiteiten weer bij elkaar te brengen en efficiënt in te richten in een nieuw pand. Op Bedrijvenpark Drachten Azeven Noord is een geschikte, passende bouwkavel gevonden op een representatieve locatie pal aan de autosnelweg A7 van Groningen naar Heerenveen. Spinder Stalinrichting is voornemens om in de komende jaren in 2 fases alle bedrijfsactiviteiten te verhuizen naar deze nieuwe locatie. In de loop van 2016 zullen de afdelingen verkoop, montage en expeditie hun intrede nemen in nog te bouwen kantoren en bedrijfshallen. Ook zal het magazijn gereed producten op dat moment op de nieuwe locatie in Drachten ingericht worden. Spinder Stalinrichting streeft er sinds jaar en dag naar om projecten compleet en met korte levertijden te realiseren. Met het afronden van de eerste fase van de nieuwbouw in 2016 verwacht Spinder Stalinrichting vanuit een efficiënt ingericht groot centraal magazijn haar klanten, niet alleen in Nederland, maar in vele landen in West-Europa, Canada en Azië te kunnen bedienen. In de tweede fase van de nieuwbouw zal de complete productie van alle voerhekken, ligboxafscheidingen, klemmen, mestschuiven, enz. overgaan naar de nieuwe locatie. Bij Spinder Stalinrichting worden praktisch alle producten in eigen beheer geproduceerd. Hierdoor is het mogelijk om zeer snel in te spelen op veranderingen in de markt, het invullen van speciale klantwensen en realiseren van korte levertijden. Spinder Stalinrichting verwacht met het realiseren van de nieuwbouw in Drachten gereed te zijn voor de komende veertig jaar.

6 Pagina 6 Maandkrant De Harkemaster Courant Woensdag 17 juni 2015 Bijna 700 leerlingen sporten samen in Harkema De maand mei is traditioneel een maand met veel vrije dagen en activiteiten voor de kinderen van de basisschool. Op 19 mei werd op Sportpark de Bosk in Harkema de jaarlijkse gemeentelijke sportdag gehouden. Aangezien het dorp Harkema het grootste en uitgebreide sportpark van de gemeente heeft, word de gemeentelijke sportdag al sinds jaar en dag in Harkema georganiseerd. Bijna 700 kinderen van de groepen 7 en 8 van basisscholen uit de gehele gemeente Achtkarspelen deden hier vandaag aan mee. Ondanks het wisselvalige en toch wel koude weer, was het ook dit jaar weer een enorm succesvolle en geslaagde sportdag te noemen. Wethouder Max de Haan reikte namens de gemeente Achtkarspelen aan het einde van de dag, de prijzen uit aan de winnende basisscholen. Helaas zijn de winnende scholen niet bij de redactie bekend. Foto: FokkeOphuis.nl Ingezonden Prachtig openluchtspel groep 8 O.B.S t Holdersnêst Harkema: Zaterdagavond 13 juni werd op het plein van O.B.S t Holdersnêst het openluchtspel Oproer op e Swarte Draeck opgevoerd door de kinderen van groep 8. Het was dit jaar de vijfentwintigste keer dat de kinderen van groep 8 op het plein een openluchtspel opvoerden. Mede door de inzet van vele vrijwilligers en sponsors is het de school weer gelukt dit openluchtspel te realiseren. Het stuk is geschreven door de leerkrachten van de school en ook de liedjes zijn zelf gemaakt. Foto: Albert Schievink Het toneelstuk speelt zich af net voordat Cristoffel Columbus in 1492 Amerika heeft ontdekt. Reder Bontekoe en zijn vrouw zijn erin geluisd door de reders Doeksen, Smits en Boskalis. De familie Bontekoe wordt uit hun huis gezet door de dominee en hun zoon Jan belandt in de gevangenis. Hier ontmoet hij medegevangene Spinoza. Alle gevangenen mogen meevaren met het schip de Swarte Draeck en zullen dan na 3 jaar hun vrijheid terugkrijgen. Spinoza en Jan gaan mee op het schip. Spinoza beweert dat de aarde niet plat is maar rond en dat ze via de Westelijke route naar Indië kunnen varen. Onderweg komen ze een vissersbootje tegen waar Douwe in vaart. Ze denken dat Douwe een piraat is en schieten de mast kapot. Douwe raakt stuurloos en belandt in Amerika bij de Maya s. Na een lange tocht komt ook het schip de Swarte Draeck in Amerika bij de Maya s aan. De Maya s denken dat Spinoza een god is en eren hem. De gevangenen van het schip de Swarte Draeck stelen alle goud van de Maya s. Ze laten de kapitein en stuurman van het schip achter bij de Maya s en varen terug naar Holland met al het goud. De gevangen zijn nu vrij en heel rijk. Jan Bontekoe stuurt de reders Doeksen, Smits en Boskalis een brief waarin staat dat het schip met de kist met goud onbewaakt in de haven ligt. De reders stelen de kist maar hierin zit schout Arie verstopt. De reders worden opgepakt door twee schouten. De dominee, die een deel van het geld zou krijgen, wordt ook opgepakt door de schouten en de reders en de dominee belanden in de gevangenis. Reder Bontekoe en zijn vrouw zien dan hun zoon Jan weer terug. Jan is nu rijk en ze krijgen hun huis terug. Eind goed,al goed! De kinderen van groep 8 speelden allemaal fantastisch en het publiek heeft genoten van een prachtige voorstelling. Na afloop van het stuk volgde er een groot applaus voor de spelers en kon op het plein worden nagepraat en gedanst onder het genot van een hapje en een drankje met muziek van DJ Repke. De Koninklijke bruiloft Vrolijk zwaaiend met kleurige vlaggen kwamen de koningskinderen zingend de tent binnen. Voor in de tent zaten de kinderen in spanning af te wachten wat er allemaal zou gebeuren. Velen hadden hun mooiste kleren aan! Heel dapper zongen de koningskinderen uit Zwaagwesteinde hun liederen onder leiding van Lena van der Lei voor een volle tent. Daarna kwamen Dapper en Snapper de beide clown s en mocht iedereen laten horen hoe hard ze konden stampen. Het verhaal van de bruiloft van de koning werd op het podium met behulp van de kinderen uitgebeeld. De boodschap is in het kort dat we alleen door Jezus Christus behouden worden. Hij heeft al onze zonden gedragen aan het kruis waardoor wij bij God mogen horen. Hij houd van kleine en grote kinderen, vaders en moeders, pake s en beppe s, ja, van alle mensen. En wanneer wij ons naar Hem omkeren en ons hart aan Hem geven kan het feest echt beginnen. Dan mogen we ons kinderen van God weten, Koningskinderen! Dapper en Snapper zetten de tent nog een keer op de kop en na de slotliederen kregen de kinderen allemaal nog een aandenken mee. Evangelisatiecommissie Harkema (foto LN.)

7 Woensdag 17 juni 2015 Ingezonden Grote rommelmarkt B.V. Trije Yn Ien Maandkrant De Harkemaster Courant Plaatselijk Belang Harkema Excursie naar Klimakommune Saerbeck Pagina 7 Buurtvereniging Trije Yn Ien houdt zaterdag 29 augustus haar jaarlijkse rommelmarkt vanaf tot uur op de Kammingastrjitte en de Stûken. Het bestuur. Inlichtingen: Ale Feddema of Wieke de Haan Tuinenfietstocht Op zaterdag 11 juli wordt vanuit De Spitkeet in Harkema de bekende tuinenfietstocht georganiseerd. Deze fietstocht gaat langs de prachtige tuinen van de leden van de vereniging Tuindorp Harkema. Daarbij zijn uitgestrekte landschapstuinen met fraaie bloemperken en grote vijvers, maar ook kleine tuinen achter of rondom een woning een greep uit de bezienswaardigheden. De tocht, die ongeveer tien kilometer lang is, voert de deelnemers niet alleen door Harkema, maar ook de prachtige omgeving met zijn houtwallen en elzensingels. Men kan beginnen vanaf 9.00 uur. Vervolgens worden er zeven tuinen bezocht. Uiterlijk om uur keren de deelnemers weer terug in Harkema. Dan kan worden nagenoten op het mooie terras, en ontvangt men bovendien nog een attentie. De inschrijving en start vindt plaats in het openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema. Opgave van tevoren is niet nodig. Geïnteresseerden kunnen eventueel de tocht ook per auto rijden. Harmonicafestijn Op zaterdag 4 juli klinkt in en om openluchtmuseum De Spitkeet gezellige harmonicamuziek. Die dag wordt in samenwerking met harmonicagezelschap De Loekpoedels een open harmonicadag gehouden. Het instrument, in de omgeving beter bekend als de trekzak, werd vroeger veel in de armere streken gebruikt bij bruiloften en feesten, maar ook veel door de mensen thuis bespeeld. Op het terrein en in het museum kan men muziek maken zoveel men wil. Het museum is van tot uur open. Mensen met een harmonica hebben vrij entree en wie komt luisteren betaalt de normale entree. 25 april 2015 Op uitnodiging van Doarpswurk zijn André, Klaas, Sippie en wethouder Marten van der Veen mee geweest naar Saerbeck, samen met andere afgevaardigden van de deelnemende dorpen, gemeenten, provinsie enz. Dit omdat Harkema vanuit de dorpsvisie meedoet aan het project maak je dorp energieneutraal. Bij dit project zijn al meer dorpen aangesloten die al veel verder zijn met hun plannen, o.a. Trynwalden, die al een energiecoöperatie zonder winstoogmerk heeft, nl. Trynergie (zie Onderdeel van dit project is een excursie naar Klimakommune Saerbeck in Duitsland, met als doel om inspiratie op te doen en ervaringen uit te wisselen met andere dorpen. Saerbeck is een dorp met 7200 inwoners en wil tot 2030 de overgang naar duurzame energie bereiken. Momenteel produceren zij al meer energie dan er verbruikt wordt. Nadat we om 7:30 uur uit Heerenveen waren vertrokken, arriveerden we om ca 10:15 uur in Saerbeck. Hier werden we ontvangen in de warmtecentrale, welke tevens als bezoekersruimte dient, waar een medewerker van de Universiteit Münster ons in het Engels vertelde hoe hun project tot stand is gekomen en hoe het nu verder gaat. Om de klimaatveranderingen tegen te gaan, heeft de milieuminister van NWF in 2008 een oproep gedaan om initiatieven. Uit de 60 inzendingen waren Saerbeck en Bocholt de winnaars, waarbij Saerbeck 1,1 miljoen euro kreeg om hun klimaataanpassingen/bescherming in praktijk te brengen. Eerst werden 2 houtpalletverwarmingsketels gebouwd midden in het dorp en werd een buizensysteem aangelegd. Via het warmtenet worden nu de scholen, het sportcentrum, de kerk, de bank, omliggende woningen en een bedrijf van warmte voorzien. Tevens zijn er in het dorp meer dan 400 zonnepaneelinstallaties geplaatst, die voor een grotere opbrengst zorgen dan de zonnepanelen in het Bio-energiepark (BEP) Saerbeck. Burgers zijn van het begin af aan erbij betrokken. Er werd een onderzoek gedaan naar het energieverbruik onder de inwoners, de respons hierop was 25%. Ook kunnen burgers meedoen door particiele participatie. Na de presentatie werden we rondgeleid via het Erlebnispfad, waaraan de scholen en andere locaties liggen, die van warmte worden voorzien. Hierna was er gelegenheid om te lunchen in de bezoekersruimte, daarna werd het volgende grote project bezocht. Het 90 hectare grote oude munitieterein, Bioenergiepark Saerbeck (BEP) Hier werden totaal zonnepanelen geplaatst, met een totaal vermogen van 5,5 MW, 7 windmolens met elk een vermogen van 3 MW. De biogasinstallatie en bioafvalinstallatie zijn elk goed voor 1MW. Tevens wordt GTF afval hier verwerkt tot compost en kunnen boeren hun mestoverschot hier kwijt voor de biogasinstallatie. Eens per maand is er een informatiemarkt voor geïnteresseerden (de energiestamtafel) plaats. Het volgende project richt zich opnieuw op warmte, bouw van een buurtverwarming door middel van krachtkoppelingsmodules. Rond 15:00 uur vertrokken we weer uit Saerbeck, waarbij we om 17:30 uur terug waren in Heerenveen. Het was een zeer geslaagde en verzorgde dag, waarbij heel wat inspiratie is opgedaan en ervaringen zijn uitgewisseld. Eetcafé in Harkema! Wist u al dat u op vrijdag avond aan kunt schuiven bij Drok Dwaande?! Er wordt een 3 gangen diner voor u bereid en een kopje koffie of thee na. We vragen een onkosten vergoeding van 7,50 per persoon. Het is van belang dat u zich van te voren opgeeft, dit kan via de mail, telefoon of in de winkel. Als er bijzonderheden zijn dan kunnen wij hier rekening mee houden (zoals allergieën, dieet etc.) Aanschuiven om 17:30, vertrek uiterlijk om 19:30. Ook kunt u bij Drok Dwaande heerlijke verse cake bestellen. Drok Dwaande is een werkplek voor en door mensen met een bijzondere zorgvraag. Wij leren op deze manier zelfstandig koken en wij houden natuurlijk van gezelligheid! Komt u eens langs? Lekker smullen bij Drok Dwaande!

8

9 Peter Zaal Team 2015 Opbrengst Wegens het enorme succes van editie 2014 had het PZ Team besloten ook in 2015 een radio uitzending te verzorgen ten bate van het kinderfonds.dit heeft ondertussen plaatsgevonden van 1 t/m 4 april vanuit the River Ranch te Boelenslaan. Ditmaal met een feestavond met een optreden van The Classics uit het verre Stramproy (Limburg), deze band bleek een enorm succes gezien de opkomst van het publiek, de ruim 600 mensen vermaakten zich enorm met deze band die hun repertoire uit vervlogen tijden vertolkte. De opbrengst uit de kaartverkoop was bestemd voor het kinderfonds en ook de vele bedrijven die net als vorig jaar weer bereid waren hier aan mee te werken hebben er voor gezorgd dat alles mogelijk werd gemaakt en we een mooi bedrag bij elkaar hebben vergaard. Er is 5000,00 richting het Kinderfonds te Beesterzwaag Kinderhoeve gegaan, wij zijn er van overtuigd dat dit hier goed besteed word gezien de noodzaak van deze stichting die er voor zorg draagt dat ook een ouder tijdens ziekte bij zijn of haar kind kan zijn want een ziek kind kan beslist niet zonder zijn ouders. Gezien de opbrengst PZ Team 2015 vonden wij het daarom ook een goed idee een goed doel in de regio te steunen en hebben ook het Hans de Vries Fonds een donatie gedaan van 1000,00 Dit alles is natuurlijk onmogelijk zonder vrijwilligers, sponsors en de vele mensen die langs zijn gekomen, via deze weg willen wij daarom ook iedereen hier enorm voor bedanken!! Vr gr het PZ Team PZ Team. voor een thuis ver van huis

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Dit jaar wordt het Zilveren Trawler toernooi in Katwijk gehouden en niet in IJmuiden. vv Katwijk en IJ.V.V.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

06-182 088 02. 06-247 590 72

06-182 088 02. 06-247 590 72 September 2014 Beste ouders, Zit u ook alweer helemaal in het normale ritme? Op de diverse locaties zijn we nog aan het genieten van een heerlijke zomervakantie, maar de gang van zaken van alle dag dringt

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2013

Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 2 Juf Monique studieverlof 3 4 5 Sint Groep 1 t/m 4 12 uur vrij Groep 5 t/m 8 13 uur vrij 6 Groep 1/2 vrij Juf Lucille ADV 9 Juf Lucille

Nadere informatie

Nieuws van de directie

Nieuws van de directie Meernieuws Mei 2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de volgende onderwerpen: Nieuws van de directie Voetbal Sponsor voetbal Verkeersexamen CITO toetsen Welkom

Nadere informatie

Nieuwsbrief Twa yn Ien

Nieuwsbrief Twa yn Ien Uit de jaarkalender 27 april Koningsdag vrij 4 t/m 8 mei mei vakantie 11 mei luizencontrole 11 mei schoolreisje groep 1,2 en 3 12 mei schoolreisje groep 4, 5 en 6 13 mei marge dag kinderen vrij 14 en 15

Nadere informatie

AVOND-FIETS-VIERDAAGSE FYTRISLOOP

AVOND-FIETS-VIERDAAGSE FYTRISLOOP Opgericht 31 oktober 1978 Gevestigd te Burgum Aangesloten bij de NTFU. PRINCENHOF-TOERTOCHT AVOND-FIETS-VIERDAAGSE FYTRISLOOP Op de adressticker staat het aantal keren vermeld dat u heeft meegedaan aan

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter

Vanuit het team. Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! Verjaardagen: In dit nummer: Kind centrum De Vlechter De Vlecht 18 december 2015 Wij heten Viktor en Luna van harte welkom op onze school! In dit nummer: Vanuit het team 1 Groep 3/4 2 Groep 5/6 3 Sport en Bewegen 4 Afscheid juf José 5 MIKZ / Kerstcollage

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Weer van start. Agenda. Jaargang augustus 2017 nummer 1. Maandag 21 augustus a.s. is het weer zo ver!

Nieuwsbrief. Weer van start. Agenda. Jaargang augustus 2017 nummer 1. Maandag 21 augustus a.s. is het weer zo ver! Jaargang 2017-2018 18 augustus 2017 nummer 1 Nieuwsbrief Weer van start Agenda Maandag 21 augustus 8.20 opening op schoolplein Dinsdag 29 augustus Informatieavond in groepen 19.00-19.45 gr 5-6/6-7/7-8

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Nummer Vaste rubrieken:

Nummer Vaste rubrieken: September 2016 Rond de 15e van de maand komt de VVZ nieuwsbrief uit. Nummer 12 2016 Volg VVZ ook op social media! DE SITE IS ONLINE! In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u nog over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cursus juni 2017 nr Pinksteren. Buitenschoolse activiteiten

Nieuwsbrief Cursus juni 2017 nr Pinksteren. Buitenschoolse activiteiten Nieuwsbrief Cursus 2016-2017. 7 juni 2017 nr. 117 Agenda 9 juni Viering Vruchten van de Geest Thema: Geduld 15 juni: voorlichting stichting Sajith 20 juni LOT 21 juni Zomerfair tbv Sajith 22 juni Lesvrije

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 juli 2015

Nieuwsbrief 3 juli 2015 Beste kinderen, ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 3 juli 2015 Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met belangrijke informatie over de Blokpoelschool. De nieuwsbrief wordt ook op de website www.blokpoelschool.nl

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Voor iedereen die onze Goejanverwelle een warm hart toedraagt,

Voor iedereen die onze Goejanverwelle een warm hart toedraagt, 191007 Hekendorp Nieuwsbrief 3 Voor iedereen die onze Goejanverwelle een warm hart toedraagt, Door wat gestoei met virussen, is deze nieuwsbrief wat later, des te meer kunnen we vertellen... Het lijkt

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik Stichting WoonMere Nieuwsbrief 12 Het weekendje met de Korps Commando s Wat ik in de vorige nieuwsbrief al vertelde, zijn alle toekomstige bewoners van WoonMere in het weekend van 15, 16 en 17 mei met

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Vrijdag 04 november 2011

Vrijdag 04 november 2011 Vrijdag 04 november 2011 Het nationale schoolontbijt. Op donderdag 3 november begon onze schooldag heel gezellig en vooral gezond. Toen de kinderen de klassen binnen kwamen, stonden de tafels gedekt. Supermarkt

Nadere informatie

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus

Clubblad. Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Clubblad Verantw. Uitgever T.C. Bocholt VZW Eikenlaan 2 3950 Bocholt Jaargang 2013 editie : augustus Voorwoord Beste tennisvrienden, Het tweede clubblad 2013 is er. Nu voor de meeste onder ons de zomervakantie

Nadere informatie

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion;

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion; jaargang 17 nummer 13 donderdag 04-06-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie

Nadere informatie

Neder-Betuwe Cup 2014

Neder-Betuwe Cup 2014 Neder-Betuwe Cup 2014 16 augustus Aanvang 10.30 uur Sportpark de Hoeken Ochten VOETBALVERENIGING KESTEREN Voorwoord Neder-Betuwe Cup 2014 Beste voetballiefhebbers, Het schrijven van een voorwoord voor

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,-./0,12,3+45$6')',78$9:2;,

!#$%&'()*+,-./0,12,3+45$6')',78$9:2;, !"#$%&'()*+,-./0,12,3+45$6')',78$9:2;,, ((24(5,-?,(@#19,, A:#B#:C,2((#,3:#91D2,:2,((2C$E6B,D:"54*:#F:#5,!, "#!$%%&'%(!)*!%#+,-!)./0!12%$! '3!(+43#!567%13+5!3&!78&! 93(3-3,'3+5!+4&'!.:;..!88+!9,

Nadere informatie

Sponsorloop 2014. Beste ouders en verzorgers Huizen, februari 2014

Sponsorloop 2014. Beste ouders en verzorgers Huizen, februari 2014 Onderwerp: Vastenactie en sponsorloop Sponsorloop 2014 Vastenactie Yojana en Simavi, 19 maart 2014 16.00-18.00 uur Hoofdgebouw Beste jongens en meisjes Beste ouders en verzorgers Huizen, februari 2014

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Voetbal Festival. Nieuws vanuit het Jeugdbestuur: Datum: 15 juli Vanaf heden zal het Jeugdbestuur. Lees gauw verder voor meer nieuws.. Pag.

Voetbal Festival. Nieuws vanuit het Jeugdbestuur: Datum: 15 juli Vanaf heden zal het Jeugdbestuur. Lees gauw verder voor meer nieuws.. Pag. Datum: 15 juli 2016 Nieuws vanuit het Jeugdbestuur: Vanaf heden zal het Jeugdbestuur 4x per jaar een nieuwsbrief versturen aan alle ouders/verzorgers van onze jeugdleden. Graag houden wij u met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015

Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Meridiaantje nr. 18 22-05-2015 Kalender ma. 25 mei Pinksteren (alle kinderen vrij) 26, 27, 28, 29 mei 25-jarig Lustrum di. 26 mei 14.45 uur: presentatie op het plein met Fort van de Verbeelding vrij 29

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Kalender: 4 okt Regenboogdienst in NH-kerk, 10.00-11.00 uur 5 okt Dag van de Leerkracht 6 okt Verjaardag juf Karin 7 okt Verjaardag juf Samira 7 okt Start Kinderboekenweek,

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding 26 augustus Luizencontrole 26 Startdienst, 19.00 uur in De Hoeksteen 31 Gebedsgroep 31 Rots en Water informatieavond voor ouders

Nadere informatie

Koninginfo. Woensdag 30 september leerlingen vrij. Schoolverpleegkundige groep 7 IN DIT NUMMER. Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen

Koninginfo. Woensdag 30 september leerlingen vrij. Schoolverpleegkundige groep 7 IN DIT NUMMER. Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen Koninginfo Bezoek- en postadres Tsjerk Hiddesstraat 4 9291 AX KOLLUM 0511-451948 0511-451946 (kleuterafdeling) directie@kjschool.eu www.kjschool.eu 25 september 2015 Jaargang 22 nr. 4 IN DIT NUMMER 1.

Nadere informatie

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap Stormvogels 28 Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels De klassenindeling van de vijfde klasse G werd in zeker drie dorpen met gejuich ontvangen. Siebengewald,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s!

Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! Jeugdvakantiewerk 2014 Reis mee naar het land van de Inca s! maandag 18 augustus t/m zaterdag 23 augustus 2014, Stichting Jeugdvakantiewerk Goirle pagina 2 Hallo jongens en meisjes en hallo ouders, Het

Nadere informatie

Startweekend Huis van God en mensen. Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september. startweekend sept

Startweekend Huis van God en mensen. Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september. startweekend sept Startweekend 2017 Vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 september Huis van God en mensen startweekend sept. 2017 1 Op de startzondag zeggen we tegen elkaar: Kijk de kerk met haar eeuwenoude traditie. Haar

Nadere informatie

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP Mooiste vakantiefoto!! Super, we zijn weer begonnen! En dat doen we door de vakantie op een leuke manier af te sluiten aan de hand van leuke vakantiefoto s Als je het leuk vindt om je eigen foto terug

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 Nieuwsbrief 37 22 juni 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Op dinsdagavond is er een bedankavond voor alle vrijwilligers. We staan er altijd weer van

Nadere informatie

1 e schoolweek: 18 augustus t/m 22 augustus 2014

1 e schoolweek: 18 augustus t/m 22 augustus 2014 1 e schoolweek: 18 augustus t/m 22 augustus 2014 Beste ouders en kinderen, Obs Dijkerhoek, een dijk van een nieuwe school! Het is zover! Na ruim twee jaar is de nieuwbouw van Obs Dijkerhoek gerealiseerd.

Nadere informatie

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond!

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond! 10 september 2015 Van de directie, Zoals u allemaal weet heeft juf Mirjam Doorn een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Afgelopen vrijdag mocht zij gelukkig weer naar huis. Ze moet het nog een poosje rustig

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

BASISSCHOOL 'DE REUZELAAR. Bovendonksestraat 24, 4741 EJ Hoeven Tel. 0165-505092. 12 mei 2016

BASISSCHOOL 'DE REUZELAAR. Bovendonksestraat 24, 4741 EJ Hoeven Tel. 0165-505092. 12 mei 2016 12 mei 2016 Geranium actie Het is bijna zover. Nog een weekje en dan worden de geraniums verwacht. Vele kinderen hebben goed hun best gedaan om zoveel mogelijk geraniums te verkopen. En wij kunnen al wel

Nadere informatie

CBS Joris de Witte. Nieuwsbrief november 2015. Geplande evenementen. Is dit nieuw(s)? Kopij inleveren: Alleen ga je snel(ler). Samen kom je verder!

CBS Joris de Witte. Nieuwsbrief november 2015. Geplande evenementen. Is dit nieuw(s)? Kopij inleveren: Alleen ga je snel(ler). Samen kom je verder! Nieuwsbrief november 2015 CBS Joris de Witte Alleen ga je snel(ler). Samen kom je verder! Jan Wolkerslaan 16 2343 BK Oegstgeest www.cbsjorisdewitte.nl T: 0715175410 Is dit nieuw(s)? Inderdaad! We hebben

Nadere informatie

Jevak augustus t/m 1 september. Buurtvereniging t Kraaiennest. Yeehhhh, HUTTEN BOUWEN!!! Thema.. Het wilde Westen! Cowboys & Indianen

Jevak augustus t/m 1 september. Buurtvereniging t Kraaiennest. Yeehhhh, HUTTEN BOUWEN!!! Thema.. Het wilde Westen! Cowboys & Indianen Buurtvereniging t Kraaiennest AY. Kuiperstraat 15 1782 XA Den Helder Telefoon: 0223-623693 Yeehhhh, HUTTEN BOUWEN!!! Jevak 2017 28 augustus t/m 1 september Thema.. Het wilde Westen! Cowboys & Indianen

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7

De kinderpagina is dit keer van groep 3, en de pagina over Plan Nederland komt van groep 6/7 OEC. BASISSCHOOL t Prisma locatie Overwhere GASINJETSTRAAT 1-3 1442 WN PURMEREND TEL 0299 421982 Email:locatieoverwhere@prismapurmerend.nl Website : www. prismapurmerend.nl Wat vindt u onder andere in

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België)

Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België) Internationaal Jeugdtoernooi Namen (België) Op woensdag 31 Oktober en donderdag 1 November vond in Namen voor de 16 e keer het Internationale jeugdtoernooi van Namen plaats. Evenals vorig jaar nam de afdeling

Nadere informatie

Sauwerd, februari 2015

Sauwerd, februari 2015 Sauwerd, februari 2015 Van de directeur Op je kop in de prullenbak! Drie weken lang heeft de container van de actie recycleplan op ons schoolplein gestaan. En wat werd er flink gesjouwd met oude elektrische

Nadere informatie

Informatieblad voor de ouders. Agenda school

Informatieblad voor de ouders. Agenda school Dinsdag 7 maart krijgt uw kind het rapport mee naar huis. het Boomblad Informatieblad voor de ouders Agenda school 7 maart Gr. 3 t/7, 2e rapport mee naar huis 9 en14 maart Gespreksrondes n.a.v. rapport

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, HET WAREN TWEE GEWELDIGE WEKEN!

DEZE WEEK: Beste ouders en kinderen, HET WAREN TWEE GEWELDIGE WEKEN! Roerdompstraat 76 6601DL Wijchen Jaargang 24 No. 35 5 juni 2015 Inforedactie: Thea Wilbrink Tel: (024) 6452881 Fax: (024) 6452879 www.paulus-school.nl E-mail: directie@paulus-school.nl inforedactie@paulus-school.nl

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tusken Waad en Klif juni 2015

Nieuwsbrief Tusken Waad en Klif juni 2015 Nieuwsbrief Tusken Waad en Klif juni 2015 Hallo leden van kring Tusken Waad en Klif, Hierbij de allereerste nieuwsbrief van kring Tusken Waad en Klif, oftewel TWK! We hopen jullie hiermee beter te informeren

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 18 september 2015 Terugkijken op de informatie-inloopavond Op dinsdagavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AANVANG SEIZOEN start trainingen seizoen (Page en Emslandermeer) Trainers bijscholing aanvang 10.

NIEUWSBRIEF AANVANG SEIZOEN start trainingen seizoen (Page en Emslandermeer) Trainers bijscholing aanvang 10. NIEUWSBRIEF AANVANG SEIZOEN 2015-2016 Hallo allemaal, De vakantie zit er a.s. maandag voor de meeste zwemmers weer op. Hopelijk is het een goede vakantie geweest voor iedereen en gaan we weer uitgerust

Nadere informatie

23 t/m 27 feb. Voorjaarsvakantie. 04 maart Opendag

23 t/m 27 feb. Voorjaarsvakantie. 04 maart Opendag DE BASISKRANT 6 februari 2015 Jaargang 16 Nummer 12 Agenda. 23 t/m 27 feb. Voorjaarsvakantie. 04 maart Opendag Verjaardagen. Binnenkort zijn jarig: Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6a Groep 6b-7 Groep 8 Noa

Nadere informatie

Groepen 7 verkeersexamen praktijk. Kijkochtend nieuwe ouders. Muzezomerfeest

Groepen 7 verkeersexamen praktijk. Kijkochtend nieuwe ouders. Muzezomerfeest MUZEJOURNAAL WEEK 22 en 23; VRIJDAG 22 MEI 2015 AGENDA Maandag 25 mei Dinsdag 26 mei Woensdag 27 mei Donderdag 28 mei Vrijdag 29 mei Pinksteren: VRIJ Groepen 7 verkeersexamen praktijk Kijkochtend nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Sommige ouders gaven aan de nieuwsbrief snel te lezen. Daarom nog even een tip: Kijk altijd

Nadere informatie

11 mei 2016 Jaargang 21, nummer 12. Ontdekdag

11 mei 2016 Jaargang 21, nummer 12. Ontdekdag Nieuwsbrief van CNS-basisschool de Wingerd 11 mei 2016 Jaargang 21, nummer 12 Wingerd nieuws Ontdekdag De wereld die is groter dan ons dorpje Bennekom. Pakken daarom onze koffer gaan op pad. Zoek spullen

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie