Jaargang 15 nr 3 september 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 15 nr 3 september 2010"

Transcriptie

1 Jaargang 15 nr 3 september 2010 Magazine van de Vereniging van eigenaren Ketelhaven

2 Scheurreparaties asfalt. 2

3 Colofon Bestuur VvE (Secretariaat) Secretaris: J.Koorn, Beukenlaan 5. tel Parkbeheer Wolff Multidiensten Tel. : NB: met uitzondering van noodgevallen alleen bereikbaar ma t/m. vrijdag tijdens kantooruren! Groencommissie Mien Hogerwerf, Beukenlaan 13. Tel speedlinq.nl Tenniscommissie Toss tennis Corrie Strous, Eikenlaan 14, tel Loopgroep Anita Hoorenman, Lindenlaan 24, tel Jeu de Boules Baltus Zwart, Boslaan 85, tel Schipperskoor t Ouwe Tuigh Secretaris: Marry Ridderikhof, Lindenlaan 2, tel Fotopagina 2 Colofon 3 Van de Redactie 4 Bestuursberichten 5 Wat gebeurt er toch allemaal 7 Uw abonnement opzeggen 9 Asfaltreparaties e Solcon Ketelhavenloop 11 Van de Groencommissie 12 De zwarte tranen van de inktzwam 13 Nieuwe natuur in het Roggebotveld 16 Shantykoor 17 Geef de pen door 18 Geef de pan door 19 Culinair 20 Ingezonden 21 Interview 22 Foto s 24 Redactie en Website Olga Nijmeijer Ger Ettes Sophie Mulder Noortje Vredenburg Riet Kemper Frans Morsch Website: Wijkagent Herma Dijkhuis. Tel Alle kopij graag digitaal als bijlage in Word-document aanleveren. Uiterste datum: 5 december

4 Van de Redactie De zomer lijkt er de laatste weken niet veel zin meer in te hebben. Al z n kruit verschoten in de eerste helft. Het waren helemaal zware weken. Het hele park ging op de schop. Geulen, bergen grond en grote hoeveelheden vreemd volk. Van Reggefiber, maar ook andere mensen. Duitsers, Bulgaren, Polen, Ieren... De eerste groep hield verband met de glasvezelkabel. Voor een groot deel is deze onrust achter de rug. Het andere kwam van mensen die onze opritten en daken onder handen wilden nemen. Enkele van onze bewoners hebben hier vervelende ervaringen mee opgedaan. Hieronder laat ik een van hen aan het woord. Van deze gelegenheid wil ik graag gebruik maken om een ieder te waarschuwen voor de praktijken van de buitenlanders die onze daken en bestratingen willen renoveren. Het werk is slecht en ze komen hun afspraken niet na. Bij confrontaties over het geleverde product en de prijsafspraken zijn de bedreigingen niet van de lucht. Inmiddels is ook de politie geïnformeerd en die adviseert om onmiddellijk aangifte te doen bij misstanden. Wees gewaarschuwd!!!!!!. Deze duidelijke waarschuwing liegt er niet om. Maar gelukkig is er ook veel leuks en interesants voorgevallen en de redactie van de Ketelgraaf heeft geprobeerd dit op een prettig leesbare wijze voor u in ons kwartaalblad te zetten. Er staat ook veel informatie in. Aandachtig lezen helpt veel vragen voorkomen. Wij wensen u een goede herfst en veel leesplezier. Namens de redactie, Sophie Mulder. 4

5 Bestuursberichten Bestuur Op 23 november 2010 zal er een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in Restaurant LandsEnd. Deze begint om uur. Op de agenda staat in ieder geval de begroting. Op 2 november 2010 zal er in LandsEnd om uur een bijzondere algemene ledenvergadering plaatsvinden voor het vaststellen van de statuten. De statuten zijn inmiddels door notaris mr. T van Dijk te Dronten nagekeken. De notaris heeft een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan. De commissie het groene boekje heeft deze voorstellen besproken en al dan niet overgenomen of aangepast. Binnenkort worden deze aanpassingen op de website gepubliceerd, zodat iedereen ruim van tevoren kennis kan nemen van de inhoud. Mocht de vergadering niet het gewenste quorum halen dan zal deze vergadering opnieuw worden uitgeschreven na de algemene ledenvergadering van 23 november Het bestuur heeft besloten de vergaderingen in LandsEnd te blijven houden. Er zijn gesprekken geweest met de directie van LandsEnd die hebben geresulteerd in goede betaalbare afspraken. De commissie erfgrens is met een afronding bezig. In één van de volgende bestuursvergaderingen zal de status van de (vaste) commissies worden besproken. Het sinterklaasfeest zal als vanouds op 28 november plaatsvinden in LandsEnd. Aanvang uur. U ontvangt hierover nog bericht. Glasvezel De glasvezel ligt er. Hij is inmiddels ook onder de Hoge Vaart doorgetrokken. Door het slechte weer is er enige vertraging geweest. Ook de aansluitingswerkzaamheden in de meterkasten zijn inmiddels zo goed als afgerond. Solcon zal naar men hoopt in oktober de aansluitingen realiseren. Elders leest u in de Ketelgraaf wat te doen na de overzetting (opzeggen provider etc.). Voor vragen kunt u terecht bij de glasvezelwerkgroep. Tel Ger Ettes. Tot 1 januari 2011 blijft de CAI-aansluiting in de huidige vorm gehandhaafd. Daarna moet iedereen voor zijn eigen TV signaal zorgen. De bovengrondse delen van de CAI worden in de loop van 2011 verwijderd. Onderhoud park In september zal de rioolput voorzien zijn van een nieuwe bodem en nieuwe pompen. Door het vele hemelwater van de afgelopen tijd en omdat nog steeds op een aantal plekken in ons park op het riool wordt geloosd, moest de put in augustus leeg gepompt worden. De scheuren in het wegdek zijn inmiddels gerepareerd. De tafeltennistafel zal naast/achter het AP-huisje worden geplaatst. 5

6 Vandalisme Er zijn in de afgelopen tijd veel meldingen geweest van vandalisme in het park. Zo zijn de tennisballen van de tennislerares uit het Ketelhuisje gehaald en overal heen gegooid. Ze konden niet meer gebruikt worden omdat ze te lang buiten hadden gelegen. Er is ook geprobeerd de lijnen van de tennisbaan te verwijderen. Rond het zwembad zijn vernielingen geconstateerd, zoals van de hekken. Ook is er sprake van vervuiling in de toiletten en de kleedhokjes. Mocht u getuige zijn van vandalisme en/of vervuiling spreek de persoon erop aan. Mocht er sprake zijn van ernstige vernielingen/ incidenten belt u dan onmiddellijk de politie. Ook kunt u de beheerder bellen/of mailen adres De Victors (gele mannetjes) die een jaar hebben gestaan en die tot doel hadden dat de automobilisten in het park de snelheid aanpassen zijn ook vernield. Er mag 30 km per uur in het park gereden worden. Er spelen kinderen op de straat en er wordt gefietst en gewandeld. Het bestuur heeft al eerder gevraagd uw snelheid te matigen. Begin juli was er veel storm en onweer. Er zijn twee bomen getroffen. Eén boom is op een auto gevallen, die nagenoeg geen schade had. Stankoverlast De Komeco is op 9 augustus gestart met droogactiviteiten. Door de zure wasser, een ander werkprocedé dan eerst, zou er geen stankoverlast zijn. Het schijnt dat deze zure wasser nog niet naar behoren werkt. Mocht u hinder ondervinden dan kunt u de milieuklachtenlijn bellen Telefoon klachtenlijn is 24 uur open. Ondervindt u hinder (geluidsoverlast) van de kippenfokkerij De Biesbosch (de eerste boerderij na de brug), dan kunt u hierover de klachtenlijn van de gemeente Dronten bellen Gescheiden vuilnis inzamelen In een evaluatiegesprek met de Firma Van der Heiden hebben onze voorzitter Jan Schellekens en onze beheerder Jan Wolff te horen gekregen dat het inmiddels verplicht is het huisvuil gescheiden op te halen. Er komt dus in ieder geval een kliko voor het groenafval. Om de belasting van de grijze kliko te verminderen zal er nog een derde kliko bijkomen voor papier- en kartonafval. De papierkliko zal één keer per maand worden geleegd. De grijze en de groenafvalkliko zullen afwisselend om de twee weken worden geleegd. Het bestuur overweegt voor het bedrag die het gescheiden huisvuil ophalen als besparing oplevert één of meerder keren per jaar grofvuil te laten ophalen. Deze maatregel zal per 1 januari 2011 ingaan. Namens het bestuur, Olga Nijmeijer 6

7 Wat gebeurt er toch allemaal?! Geulen, bergen modder, opgesloten omdat je je huis niet uit kunt... Op het overzicht in het raam van het Ketelhuisje kon je bekijken wat er waar ging gebeuren, maar dat was toch anders dan de overhoop gehaalde 2- meterstroken en de gleuven en bergen modder rond je huis. Reden om eens bij een deskundige om uitleg te vragen. De heer Erik Roelofs, opzichter van Reggefiber, was zo vriendelijk wat tijd voor uitleg vrij te maken. Wat is glasvezel. Glasvezel is wat de naam al zegt, een kabel van gesponnen glas. De kabel komt vooraan bij de Boslaan het park binnen. Hij gaat gekleed in een jasje van kunststof. De kabel wordt aangelegd door Reggefiber, dochter van Aannemingsbedrijf Van Gelder. De kabel is verdeeld in DP-punten, bestemd voor 45 woningen. Er zitten 45 kabeltjes in en bij elke woning gaat er een af totdat alle kabeltjes gebruikt zijn. Dan is er een GCO, een las en is er weer een stuk voor 45 woningen, net zolang tot alle woningen van een aansluiting zijn voorzien. Het verste punt van de kabel ligt aan het achterste deel van de Lindenlaan. De levensduur van de kabel is minimaal 25 jaar, maar men denkt dat het veel langer zal zijn. Graven of schieten. Het schieten gaat als volgt in zijn werk: Het is een soort raketje op lucht, dat zich door de grond heen trilt en zo de kabel naar het huis brengt. Deze werkwijze kan alleen toegepast worden 7

8 voor die ene persoonlijke kabel; de grote kabel waar de aftakking vandaan komt is te omvangrijk daarvoor. Vandaar dat er toch zoveel gegraven moet worden. Het huisje bij de tennisbaan is een AP punt. Daarin komen alle aansluitingen van de woningen bij elkaar. Het was hard werken voor de mensen die de glasvezelkabel aanlegden. De aanleg op ons park is geen standaardprocedure, alles is anders dan gebruikelijk, wat veel meer toezicht vergt. Het grondwaterpeil is hoog, de afwatering is slecht en de infrastructuur op z n zachts gezegd ongewoon. Leidingen liggen niet diep genoeg en op ongewone plaatsen. De weersomstandigheden waren ook niet altijd even gunstig. Eerst bloedheet, toen zoveel regen dat alles vol liep en er niet verder gewerkt kon worden. Ik was benieuwd of zo n kabel wel aangelegd kon worden in een geul vol water. Dat kan. Op het moment dat er gegraven wordt is de geul nog droog en kan men zien hoe de kabel moet komen. Pas daarna loopt het langzaam vol Gelukkig is het allemaal heel goed gegaan, op een gasincident na, dat verder geen problemen heeft veroorzaakt en naar tevredenheid is opgelost. Alle bewoners hebben zo goed mogelijk meegewerkt en de mensen van Reggefiber hebben hun best gedaan zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. Bij het uitkomen van deze Ketelgraaf zijn de meeste werkzaamheden achter de rug. Hier en daar moeten de puntjes nog op de i gezet worden, maar dan hebben we een geweldige TV-ontvangst en een supersnel internet. Sophie Mulder. 8

9 Wanneer en hoe moet ik mijn vaste Telefoon, mijn Internet en mijn Canal Digital opzeggen? Vaste telefoon Het zal niet lang meer duren tot het glasvezelnetwerk op ons park gereed is. Wat betreft uw vaste telefoonaansluiting hoeft u niets te doen totdat u van Solcon bericht krijgt. Solcon laat u op tijd weten wanneer u kunt opzeggen en afhankelijk van uw huidige provider of dit automatisch wordt geregeld. Het kan wel zijn dat u tijdens de omzetting een halve dag zonder telefoon komt te zitten. Internet Op het moment dat de definitieve overgangsdatum bekend is, kunt u uw huidige Internet provider gaan opzeggen. Iedereen krijgt van Solcon een adres met de U dient uw huidige provider dan te vragen om gedurende een bepaalde periode alle door te sturen naar uw nieuwe adres, zodat u ruim de tijd hebt om al uw contacten op de hoogte te brengen van uw nieuwe adres. De meeste providers zijn bereid dat te doen gedurende een paar maanden. Informatie hierover is te vinden op de site van uw provider. Canal Digital Als u van plan bent om het abonnement bij Canal Digital voor uw schotel op te zeggen, kunt u dat eventueel nu al doen. Het centraal antennesysteem van het park blijft tot 1 januari functioneren en zonder contract bij Canal Digital ontvangt u nog wel Ned 1,2 en 3. Opzeghulp Op de Internetsite: kunt u alle denkbare abonnementen opzeggen. U kiest links uit het rijtje wat u wilt opzeggen, vult uw gegevens in en er rolt een brief uit uw printer waar alle benodigde gegevens al in staan. Zelf heb ik de proef op de som genomen en op deze manier Canal Digital opgezegd en kreeg keurig een brief terug dat het gelukt was en dat mijn abonnement na een maand zou stoppen. Ned.1, Ned.2 en Ned.3 blijven overigens zonder abonnement altijd beschikbaar. Ger Ettes 9

10 Asfaltreparaties Afgelopen zomer zijn door de firma Klaruw de scheuren in het asfalt gerepareerd. Daarbij is het aanzien van het wegdek een klein beetje veranderd en een aantal mensen vroeg zich af wat er nu precies gebeurd is. Wat betreft de overvulling van de scheuren is er een eenvoudige verklaring: in de zomer staan de scheuren vrijwel dicht en in de winter open vanwege het temperatuurverschil. Daarom voldoet een voeg die in de zomer overvuld lijkt, ook s winters nog. Op de website van Klaruw is hierover het volgende te vinden: SCHEUREN EN VOEGEN OVERSEAL-BANDING WERKWIJZE De scheuren, naden of voegen worden met de Klaruw SuperJet heteluchtlans goed droog- en schoongeblazen. Hierbij wordt tevens het aanhechtvlak voorverwarmd. Direct hierna wordt de scheur gevuld met een rubberhoudend bitumenproduct. Deze hoogwaardige voegvulmassa wordt via een verdeelbakje aangebracht. Afhankelijk van het scheurpatroon in een breedte van 50 tot 100 mm. Hierbij ontstaat op het wegdek een afdichtband van ca. 2 mm dik, welke wordt afgestrooid met al of niet gekleurd leislag, verwarmd steenslag of gecalcineerd bauxiet. TOEPASSINGSGEBIED Alle voorkomende scheuren, naden en voegen in asfaltverharding met een maximale breedte van 10 mm, met uitzondering van scheuren waar grotere bewegingen te verwachten zijn zoals: dwarsnaden, -voegen en scheuren welke veelal tot op de fundering zijn doorgescheurd. VOORDELEN Snel aangebracht, verhouding prijs/kwaliteit zeer gunstig, strak werk. De toegepaste rubberbitumen is van een zodanige kwaliteit dat deze in de winter de bewegingen van het wegdek kan volgen en in de zomer niet wordt uitgereden tot grote gladde vlekken, vormvast dus. BIJZONDERHEDEN Dit systeem wordt door ons reeds vanaf 1975 toegepast. Bij 80 % van de scheurvorming voldoet dit systeem prima. Reeds vele miljoenen meters zijn door ons op deze wijze met goed resultaat afgedicht. 10

11 De 15 e Solcon Ketelhavenloop Felbegeerde wisselketeltjes naar Mark de Wolff en Marrie Sparreboom Op zaterdag 28 augustus ging voor de vijftiende keer de Ketelhavenloop van start. Voor die gelegenheid had een aantal bewoners hun huizen langs het parcours feestelijk versierd met slingers. Om uur precies werd de jeugd tot en met 12 jaar, twintig in getal, door Burgemeester Aat de Jonge weggeschoten voor 2 rondjes van 600 meter. Rian Mulder uit Utrecht werd over all winnares, ze wist met 5 min. en 16 sec de snelste jongen, Niels Kok uit Swifterbant nipt met 4 sec. voor te blijven. De snelste jongen uit Ketelhaven was dit jaar de veelbelovende jonge atleet David Bartelds, die met een tijd van 6 min. 57 sec, zijn oudere zusje Lotte bijna een halve minuut versloeg. Beiden werden beloond met een mooie beker. De start van de 10 kilometer, 5 ronden van 2 kilometer, moest worden uitgesteld in verband met een verschrikkelijke hoosbui waardoor alle wegen in het park blank kwamen te staan. Een kwartier later dan de bedoeling was geweest, kon de burgemeester eindelijk een groep van 159 atleten, 139 wedstrijdlopers, en 20 recreatielopers wegschieten. De winnaar van vorig jaar, Erik Driessen uit Vollenhove, nam meteen de kop en stond die ook niet meer af. Aan de meet bleef hij Simon Visser uit Kampen met 35 min. 26 sec. nog net 8 seconden voor. Henk Uitslag uit Oldenbroek, uitkomend in de 40+ klasse, wist de rest van de jongere atleten achter zich te laten en werd over all derde in 36min en 35sec. Nog groter was de prestatie van Jacqeline Rustidge uit Kampen, uitkomend in de dames 40+ klasse. Zij kwam in de zeer snelle tijd van 37 min. 10 sec. over de eindstreep, werd over all vierde en duldde dus maar drie mannen voor zich. Ze veroverde daarmee niet alleen de eerste plaats bij de dames, maar verbeterde ook haar eigen oude parcoursrecord uit 2004 en streek een premie van 75 op. De premie voor verbetering van het parcoursrecord bij de heren, dat vrij scherp op 32 min.44 sec stond, kon de organisatie in de zak houden. Er waren mooie bekers beschikbaar voor de eerste drie meisjes en de eerste drie jongens. Voor de ouderen waren er in de categorieën M.senioren, M 40, M50, M60, V.senioren, V40 en V50, elk 3 prijzen in natura beschikbaar. Al dat moois werd uitgereikt door de geblesseerde trainer van de Loopgroep Ketelhaven, Adriaan Sparreboom. De felbegeerde zogenaamde Wisselketel, voor de snelste loper c.q. loopster wonende in Ketelhaven, ging voor een jaar naar Mark de Wolff, net terug uit Uruzgan. Bij de dames ging de trofee naar Marrie Sparreboom, die niet alleen werd uitgeroepen tot de snelste dame van Ketelhaven, maar ook als eerste eindigde in de klasse, dames 50+. Wim Salomons, net weer hersteld van een langdurige blessure, wist met een fraaie 46 min. 56 sec. de derde prijs bij de heren 60+ in de wacht te slepen. Opmerkelijk was ook de vooruitgang die Harry Schipper, al jaren een enthousiast lid van de Loopgroep Ketelhaven, wist te boeken. Hij was nog nooit zo snel geweest op de 10km en kon voor het eerst prominente leden van de loopgroep achter zich laten. Alle deelnemers kregen na afloop een fraai zogenaamd, functioneel T-shirt met het logo van de hoofdsponsor en dat van de Loopgroep Ketelhaven. Hieronder de prestaties van alle Ketelhavenlopers op de 10 km en de jeugdloop. Mark de Wolff 46:11 Kitty Schipper 59:44 Jack van Hettema 1:03:03 Bertine Bartelds 1:08:51 Bob Bennema 50:20 Marrie Sparreboom 49:00 Henk Hoogezand 52:17 Eveline Morsch-de Hooge 59:37 Harry Schipper 55:57 David Bartelds 6:57 Wim Salomons 46:56 Martijn Micklinghoff 6:58 Jan de Graaf 52:33 Jesse Oostendorp 8:17 Ger Ettes 56:15 Lotte Bartelds 7:24 Janneke Morsch 1:07:50 Yvonne Micklinghoff 9:20 U kunt de volledige uitslagenlijst nog eens nalezen op 11

12 Van de Groencommissie. S E P T E M B E R Voor menigeen de maand van de frisse start na van de zomervakantie genoten te hebben: denk aan scholen, verenigingen en zo gold dit ook voor uw groencommissie. Op 4 september kwamen we, Mien, Han, Margriet, Rita en ondergetekende, bijeen om met ons bestuurslid voor het groen, Leo, van gedachten te wisselen over de nog voor ons liggende maanden van Onze agenda was zo overvloedig, dat de hele zaterdagmorgen er aan gespendeerd werd. Allereerst hebben we het afgelopen zomerseizoen geëvalueerd, waarbij natuurlijk ter sprake kwam dat, door de aanleg van de glasvezelkabel, er op diverse plaatsen planten weer teruggeplaatst moesten worden en dat er bovendien hier en daar herplant zal moeten plaatsvinden. Onze beheerder is ook al voortvarend bezig geweest en heeft waar nodig opnieuw gras ingezaaid, dit kan dus al weer gaan groeien. Leo had een duidelijk overzicht van de uitgaven voor het groen op ons park tot heden en de nog te verwachten uitgaven tot aan het eind van dit jaar. Daarin diverse posten, zoals stormschade van de afgelopen zomer (op twee plaatsen een boom omgewaaid); de herplant na de glasvezelgraafwerkzaamheden; de versnipperaar die dit jaar pas op 20 maart werd bemand i.v.m. de strenge winter; de herplant rondom het zwembad, waar nu gelukkig die akelig stekelige struiken zijn vervangen door wat voetvriendelijker exemplaren; de herplant die is verricht op 17 april door een leuke groep vrijwilligers en uiteraard de bomenkap in ons Eikenbos bij de tennisbanen. Nu er meer licht en lucht in dit bos is gecreëerd, wordt daar in de komende maanden de opschot van jonge boompjes en diverse onderbegroeiing verwijderd, waarna het inplanten kan starten van zeer gevarieerde onderbegroeiing (Krent, Kardinaalshoed, rode en gele Kornoelje, groenblijvende Liguster, Trosvlier enz.), zodat dit bos een lust voor uw oog wordt en voor de vogels en andere dieren een smulparadijs. De ingang bij de Ketelweg wordt dit najaar verfraaid door het planten van een Krentenhaag en diverse bloembollen. Voor al deze werkzaamheden wordt er weer een vrijwilligersdag gehouden. Als u het gezellig vindt met een aantal bewoners deze klussen te klaren, geeft u zich dan op bij de groencommissie (zie Colofon van de Ketelgraaf). Voor koffie/thee en iets lekkers wordt uiteraard gezorgd. De datum is: >>>>>>>>>>>>> 6 NOVEMBER AANVANG 9.00 UUR <<<<<<<<<<<<< Hopelijk kunnen we ook dit najaar op vele helpende handen rekenen! Namens de groencommissie, Corrie Strous. 12

13 DE ZWARTE TRANEN VAN DE INKTZWAM Door Baltus Zwart De herfst begon dit jaar al halverwege de zomer, hevige buien met stormachtige wind, vroege bladval, lage temperaturen en vooral veel regen. In Ketelhaven viel in de maanden juli en augustus samen 367 liter per vierkante meter tegen een langjarig gemiddelde van 170 liter. Het gevolg van het zeer natte weer was dat er overal in ons land in september al veel paddenstoelen verschenen. Zelfs heel bijzonder werden waargenomen, zoals de inktviszwam en de oliebolzwam. Die zullen we in Ketelhaven niet aantreffen. Eerder zullen in het gazon inktzwammen zien. Afhankelijk van de soort verrijzen ze smetteloos wit, grijs of licht bruin boven de grond om spoedig daarna te eindigen in een onooglijke inktzwarte vloeistof. Honderd soorten In Nederland komen ongeveer honderd soorten inktzwammen voor. Twee ervan zijn bij vrijwel iedereen bekend, de geschubde en de grote kale inktzwam. Dat is niet zo verwonderlijk, want ze zijn vaak dicht bij huis te zien, in het gazon, in het park of in weilanden. De meest opvallende soort is de geschubde inktzwam. Die komt plotseling als een dikke witte kaars uit de grond omhoog, de eivormige hoed dicht tegen de steel gedrukt. Die hoed is met schubben bedekt. Al de volgende dag richt de hoed zich op en krijgt een klokvormige gedaante Spoedig verschijnt daaraan een zwarte rand, het teken dat de sporen rijp zijn en de sporenvormende plaatjes aan de onderzijde van de hoed gaan verinkten. Ten slotte gaat de gehele hoed over in een dikvloeibare inktzwarte brei, die als zwarte tranen van de randen druipt. Die zwarte massa zit stampvol sporen. Alleen de steel blijft over. Een andere dicht bij huis voorkomende soort is de grote kale inktzwam. Hij is bij het verschijnen niet zo mooi wit. De hoed is meer grijzig, helemaal glad en in het begin bolrond Hij ziet er meer uit als een gewone paddenstoel. Als de hoed zich opricht gaan de randen scheuren en kleuren zwart. Het proces van verinkten is begonnen Heeft de bolronde hoed een bruine kleur, dan hebben we te maken met derde veel voorkomende soort, de bruine kale inktzwam. Dichtbij huis Waarom hoeven we voor inktzwammen niet naar het bos en zien we ze vaak dicht bij huis. Inktzwammen zijn mestliefhebbers en gazons en weilanden worden vaak van mest voorzien. In het park zorgen honden daar wel voor. Het mycelium van de zwammen, de zwamvlok, het onder de grond of in hout levende organisme dat de paddenstoelen vormt, is saprofytisch, het is niet in staat zelf de stoffen te vormen waarmee het is opgebouwd. Zwammen teren op dood of levend organisch materiaal en mest is daar bijzonder rijk aan. De smetteloze champignons uit de supermarkt zijn super snel gegroeid op paardenmest. 13

14 Voor andere inktzwammen moeten we wel naar het bos. Daar vinden we de kleinere soorten als de glimmerinktzwam en de kastanje inktzwam. Beide soorten groeien in groepen dicht opeen, meestal op boomstronken. Die zijn soms al met mos overdekt en dan lijkt het of de paddenstoelen zo uit de grond komen. Deze paddenstoelen zijn kleiner dan de eerder genoemde soorten. De glimmerinktzwam heeft een lichtbruine hoed met fijne radiale ribben, de hoed van de kastanje inktzwam is grijs. Bij die bijna honderd soorten inktzwammen is er ook één die soms in huis voorkomt, de huisinktzwam. Met mycelium, de zwamvlok, groeit op pleisterwerk en de kleine latten van de betengeling. Ook pleisterwerk bevat vaak organische stoffen, waar de zwamvlok op teert. Alleen als er paddenstoelen komen zou je zien dat hier sprake is van een inktzwam, maar die verschijnen meestal niet. Daarom worden de draden van de zwamvlok vaak aangezien voor een gewone houtschimmel. De zwam is niet erg agressief, in tegenstelling tot de huiszwam, een echte houtzwam, die korte metten maakt met het aangetaste hout. De dikke strengen agressieve zwamvlok dringen overal doorheen, zelfs door muren.. Vliegreis met insecten Zwammen vormen evenals een aantal planten (varens, paardenstaarten) geen bloemen en zaden, maar sporen om zich te verspreiden. De eencellige sporen zijn zo licht dat ze blijven zweven en met de luchtstroom worden meegevoerd. Sporen zijn er overal, de lucht in het bos zit er vol mee, maar ook die in huis. Bij weersomstandigheden met sterke convectie komen ze tot grote hoogten en bereiken zelfs de stratosfeer, waarin ze zijn aangetroffen op hoogten tussen 10 en 20 kilometer. De sporen zijn bijzonder resistent en verdragen temperaturen tot meer dan honderd graden onder nul en eveneens grote hitte. Bij koken in water blijft de kiemkracht behouden. Toch zien we niet overal paddenstoelen, onze kunstmatige omgeving is geen gunstig substraat dat tot kiemen noodt. De sporen van iedere zwamsoort hebben een voorkeur, zoals de inktzwam voor een mestrijke ondergrond. Maar hoe komt hij daar, want inktzwammen laten hun sporen niet los in de lucht. Inktzwammen hebben hun toevlucht gezocht tot een ander vervoermiddel, insecten. Vliegen worden aangetrokken door de pikzwarte kleverige brei, landen er op en nemende sporen aan hun poten mee. Er zijn vliegensoorten met een bijzondere voorkeur voor poep, bijvoorbeeld de strontvlieg. De sporen van de vliegenzwam komen dan daar, waar ze willen zijn en kiemen er met graagte. De zwamvlok breidt zich van dat punt naar alle kanten uit en vormt aan de rand vruchtlichamen. De bij inktzwammen vaak voorkomende heksenkring verschijnt. Ooit gebruikt als schrijfinkt Is de inkt van de inktzwam ook bruikbaar als schrijfinkt en heeft hij ooit als zodanig gediend. Dat was inderdaad het geval voordat in de Middeleeuwen de receptuur voor de tegenwoordige schrijfinkt (die voor de kroontjespen en de vulpen) werd uitgevonden. Men nam de zwammen mee en liet ze thuis in een schaal verinkten. Het vocht werd afgegoten en aan de overgebleven zwarte substantie Arabisch gom en plantaardige olie toegevoegd. Dat was in de tijd van het schrijven met 14

15 de ganzenveer. De tegenwoordige schrijfinkt bestaat uit looizuur, gewonnen uit de galnoten van de galwesp en ijzerzouten, bolpointinkt uit kleurstofoplossingen en polyglycol. Uitkijken met eten van inktzwammen Inktzwammen behoren tot de eetbare soorten, uiteraard alleen als ze pas zijn verschenen en nog mooi wit of grijs zijn, inclusief de lamellen. Toch moet men oppassen. De kale inktzwammen bevatten de stof coprine. Heeft men die paddenstoelen gegeten en tevens alcohol gebruikt dan wordt de afbraak van de alcohol in het lichaam verstoord. Het bloed bevat dan te veel aceetaldehyde, wat hoofdpijn, duizeligheid en bloedstuwing naar de huid van hals en gezicht veroorzaakt. Ook braken en overvloedig zweten komt voor. Aangezien de coprine twee dagen na het eten van de paddenstoelen nog in het bloed aanwezig is en alcohol, gebruikt twee dagen er voor, dan nog niet geheel is afgebroken, is bij het eten van kale inktzwammen vier dagen onthouding van alcoholische dranken aanbevolen.. EXOTISCHE INKTVISZWAM De inktviszwam heet niet zo omdat hij als de inktvis een zwarte substantie zou produceren, maar omdat hij tentakels bezit zoals de inktvis. De vijf of zeven tentakels zijn vuurrood. Zij komen bij het openspringen van een bolrond, wit duivelsei te voorschijn. Op de tentakels zitten zwarte sporen, die evenals bij de inktzwam door aasvliegen worden verspreid. De inktviszwam is inheems in zuidoost Australië en de sporen ervan werden hoogstwaarschijnlijk door Australische troepen hier gebracht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Want het is opvallend dat hij in 1921 in Europa voor het eerst in de Vogezen, één van de strijdgebieden, werd aangetroffen. In 1973 werd hij voor het eerst in Nederland gezien. Een recente vondst was op 8 september in het Speulderbos op de Veluwe. OLIEBOLLEN IN HET BOS Na een bosbrand verschijnen vaak een jaar later al op de kale grond massaal paddenstoelen, die lijken op bruine, knobbelige oliebollen. Het zijn de vruchtlichamen van zwammen waarvan de sporen in de grond alleen kiemen als die een temperatuur bereikt van tenminste 50 graden. Het mycelium teert op de verzwakte, maar vaak nog levende, boomwortels dieper in de grond. De paddenstoelen zijn vaak al te zien voordat nog enige andere vegetatie is verschenen. Dit eerste leven maakt het milieu weer geschikt voor de komst van latere vegetatie. Dit proces voltrekt zich nu in het uitgebreide verbrande bosgebied bij Schoorl. 15

16 Nieuwe natuur in Roggebotveld. Tijdens de zeer succesvolle excursie door het Roggebotveld in april j.l., kwam ons ter ore dat Staat Bos Beheer vrijwilligers zocht om te helpen bij het monitoren van de natuurontwikkeling in dit nieuwe natuurgebied. Na verdere informatie te hebben ingewonnen hebben wij ( Mia Salomons en Mien Hoogerwerf) ons enthousiast aangemeld. In juni konden we aan de slag en sindsdien zijn we beiden regelmatig in het veld te zien om te inventariseren wat er allemaal groeit, bloeit, springt, fladdert of kruipt. We mogen hierbij het hele terrein betreden, dus ook buiten de paden. Om voor het publiek herkenbaar te zijn als vrijwilligers hebben we een petje gekregen en een identiteitskaartje. Ook kregen we een kaart van het gebied, waarop goed te zien is dat bij de aanleg is gezorgd voor hoogteverschillen in de afgravingen. Hierdoor zijn veel verschillende biotopen ontstaan met verschil in waterstanden en grondsoorten. Zo zijn er naast afwateringskanalen, met vistrappen, ook poelen aangelegd van verschillende diepten. Er zijn stukken met veel kleigrond, maar ook zanderige stukken en ook een paar plekken met oeroude veengrond. Hier zijn nog stukken boomstronk te vinden van duizenden jaren oud! Het gebied is opgedeeld in 7 kavels en het is bijzonder interessant om te zien hoe verschillend de vegetatie tussen de kavels is: de eerste twee kavels zijn ruig en weelderig met veel soortendistels, veel riet, volop klaver, grassen en hoefblad. De eerste kavel heeft al wat grotere boompjes. Verder beginnen overal wilgen op te komen en op kavel 5 komt ook al volop braam voor. Wilgeroosje en kamille hebben de kavels afhankelijk van hun bloeitijd roze en wit gekleurd. De achterste 2 kavels zijn het natst en het armst, daar is de begroeiing nog niet zo gevarieerd, maar er zitten zeer veel vogels, die er rusten, maar er ook hebben gebroed. Deze kavels hebben we om deze reden zoveel mogelijk met rust gelaten en nog maar 1 keer bezocht. De andere kavels bezoeken we 1 á 2 maal per maand. Mia komt wat vaker in het gebied omdat ze er ook een paar bijenkasten mocht neerzetten, die ze regelmatig moet controleren. De bijen hebben het goed gedaan en zijn inmiddels al weer weggehaald. Volgend jaar zullen ze weer terugkeren. Het is wel heel bijzonder om zo te mogen ervaren wat de natuur in zo n korte tijd al tot ontwikkeling kan brengen! Tot nu toe hebben we al meer dan 70 soorten planten gevonden, en elke keer vinden we nog meer soorten. Sommige soorten zijn massaal aanwezig, zoals de akkerdistel, klaver en kamille en natuurlijk riet, lisdodde en jonge wilgen. Om te voorkomen dat deze wilgen en riet het veld gaan bebossen en overwoekeren, wordt het terrein begraasd door een kudde schapen. Door intensief te speuren hebben we ook wat zeldzamere planten als o.a. de blauwe waterereprijs, tandzaad en bezem kruiskruid kunnen vinden, evenals grote waterweegbree en watermunt. Ook koninginnekruid, ezelsoor en margriet hebben er zich al gevestigd. Bovendien krioelt het er van de kikkers en padden en ook zagen we al verschillende soorten libelles en vlinders, zoals o.a. het Icarusblauwtje. Mia zag een ree met jong en we vonden ook sporen van deze dieren. De twee zandwallen zitten vol met gaten van de oeverzwaluw en ook de ijsvogel heeft er een nest gehad. Het Zwanenpaar met 4 jongen is natuurlijk al door meer mensen waargenomen. En ook de grote zilverreigers (wij zagen er steeds 3) zijn goed te spotten vanaf het pad en de dijk. Momenteel zijn er veel ganzen en eenden te zien, maar ook watersnippen en hele zwermen putters foerageren op de distelzaden. Kortom, een eldorado voor de vogels, maar ook voor ons en allen die er oog voor hebben. Wat we wel 16

17 hebben ontdekt is dat we de vogels wel verstoren met onze bezoekjes. We proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen door ze niet te dicht te benaderen. Ook is ons opgevallen dat er door iemand een heuveltje is ingezaaid met een wilde bloemenmengsel van gele kamille, ganzenbloem, pekbloem en klaprozen. Natuurlijk was dit een lust voor het oog, maar toch is het jammer, want het verstoort het beeld van de natuurlijke ontwikkeling, die door veel wetenschappers nauwlettend wordt gevolgd, waarbij wij als vrijwilligers een klein handje helpen. Hierbij dan ook het verzoek om geen planten uit te zaaien in het gebied. Natuurlijk wel veel blijven kijken en genieten! Misschien helpt dit stukje u daarbij en kijkt u nu met iets andere blik! Mia Salomons en Mien Hoogerwerf SHANTY KOOR T OUWE TUIGH Op donderdag 16 september begint ons koor weer met frisse moed Ter versterking zoeken wij nog muzikale ondersteuning, zoals, Accordeonist(e), toetsenist (keyboard aanwezig) Of ben je anderszins muzikaal onderlegd, en vind je het leuk om mee te doen, meld je dan even. Ook zangers en zangeressen zijn welkom Je hoeft geen perfecte stem te hebben, want wij zingen voor de gezelligheid. We oefenen in school Het Kompas, Concourslaan te Dronten op donderdag avond van tot uur, en voor de kosten hoef je het ook niet te laten. Heb je interesse, neem dan even contact op met: Hessel Schutte, Beukenlaan 3, tel of, Marry Ridderikhof, Lindenlaan 2, tel

18 Geef de pen door Ketelhaven was jaren geleden voor ons een oord waar wij na onze vakantie in Zuid-Frankrijk op de camping van Staatsbosbeheer onze caravan neerzetten om met vrienden daar nog een weekje door te brengen. Ook met Pinksteren kwamen wij vaak met onze kinderen en een groep vrienden (met kinderen) naar de camping bij Ketelhaven. Dat weekend werd goed voorbereid..er was altijd een thema ( van zeerovers..schatgraven zingen bij het kampvuur..enz).... vele telefoontjes werden hiervoor onderling gepleegd. Henk rector van een scholengemeenschap in Den Haag was dat wel toevertrouwd. Van aankomst tot vertrek zorgde hij voor een programma waar wij met elkaar onze bijdrage aan leverden. Dat programma begon op de vrijdagavond als iedereen geïnstalleerd was. Uitslapen was er niet bij want vaak gingen we voor het ontbijt nog dauwtrappen ja en dan ging de route natuurlijk dwars door ketelhaven,we vonden Ketelhaven altijd weer heel mooi,de rust die er van uitging, het sprak ons aan. We zochten takken van bomen daar, waar wij dan weer ons brooddeeg aan konden doen en zo in de morgen ons eigen brood bakten boven het door ons en de kinderen gemaakte kampvuur. Nog altijd is Zuid-Frankrijk ons ideale vakantieland. We genieten in de maand juni altijd weer van de heerlijke tempratuur aan de Middellandse Zee en hebben altijd een hele lijst met wensen bij ons wat wij graag willen zien in het achterland van de Cote-Azur. Wij woonden aan de rand van de nieuwe nieuwbouw in Elburg, hadden het uitzicht over de weilanden en eigenlijk was dat best mooi, maar de rust van Ketelhaven bleef trekken. Nu wonen we hier alweer bijna 10 jaar met veel plezier en nog altijd genieten we van de rust in Ketelhaven. Dagelijks gaan we nog op en neer naar of langs Elburg waar Albert op het gemeentehuis werkt op de afdeling maatschappelijke ontwikkeling, breed maatschappelijk en veel overleggen/vergaderen en adviseren. Toen wij in Elburg woonden waren we aangesloten bij de gereformeerde Ichthuskerk en kwamen we in contact met een oproep (1987) partnergemeente te worden met een plaats in de voormalige DDR. Nog voor de muur viel in Berlijn was het contact er en dat blijft heel bijzonder. Nog steeds zijn we daar actief bij betrokken, Albert heeft een bestuursfunctie in deze werkgroep. Het ene jaar gaan we met ongeveer 50 personen het weekend van Hemelvaartsdag daarheen,het andere jaar zijn zij in Elburg te gast. Op alle onmogelijke tijden rijdt Zwanet in haar witte pak ketelhaven in en uit. Werkzaam bij Icare in de intensive thuiszorg in het 24-uurs team startend vanuit Zwolle. Daarnaast werkt zij als nachthoofd bij Woonzorg-Unie Veluwe. Vele vervolgcursussen moeten steeds verplicht weer worden gevolgd. Op de woensdagmiddag volgt zij les aan de Vrije Academie in Nunspeet en volgt daar voor het 6 e jaar ja hoe kan het anders, anatomisch tekenen en schilderen. Groot voorbeeld zijn de werken van Michelangelo, onze culturele reis vorig jaar naar Rome en Florence was het dan ook genieten in de Sixtijnse kapel. We hebben drie kinderen, twee jongens en een dochter, lieve schoondochters en schoonzoon en een kleinzoon van 5 jaar. Lucas, zo is zijn naam logeert regelmatig bij ons op Ketelhaven. Onze oudste zoon heeft econometrie gestudeerd in Groningen en heeft zijn proefschrift klaar liggen om te promoveren. De ander werkt als instructeur bij Defensie en onze dochter hoopt volgend jaar haar studie af te ronden. De kinderen zijn al jaren uitgevlogen en hebben hun eigen weg gevonden, maar komen graag op bezoek. Wij kregen de pen door van Gert en Tineke van Asselt en geven hem door aan onze nieuwe buurtjes op Boslaan 83. Hartelijke groet, Albert en Zwanet Kroese. 18

19 Geef de pan door. Wij hebben jarenlang aardappelen geteeld aan de Elandweg dus dit wordt een recept met aardappelen. GEKARAMELISEERDE AARDAPPELSPIESJES. 2 grote vastkokende aardappelen ( ca 450 gram ) scheutje druivenpitolie of i.d, snufje zout 1 eetl. boter satéprikkers 2 eetl. suiker 2 eetl. geraspte kokos Schil de aardappelen en snijd ze in evengrote stukjes van 1.5 bij 1.5. Verhit de olie in een koekenpan. Bak hierin de aard. stukjes op een matig vuur goudbruin, maar niet te gaar. Schep tussentijds goed om en voeg wat zout toe. Voeg de eetl. boter toe en laat goed omsmelten. Strooi er de suiker over en blijf goed omscheppen, totdat de suiker is gesmolten en begint te kleuren. Voeg de kokos toe, schep goed om en laat het in 1 minuut licht kleuren ( het ruikt dan echt naar geroosterde kokos ) Spreid de aardappelblokjes uit op een schaal en doe ze aan de satéprikkers en goed aflaten koelen. Tip Wrijf fijngehakte blaadjes munt met een zakje vanillesuiker fijn in de vijzel. Voeg een bekertje zure room toe en serveer de muntroom bij de spiesjes. Nu wil ik de pan doorgeven aan Lisa Verboon en veel succes wensen. Tjerkje Dijkstra 19

20 THUIS LUNCH & LIVING door Noor Vredenburg Altijd al op zoek geweest naar een locatie om te lunchen en gelijk een thuisgevoel te krijgen? Welnu, deze locatie hebben wij voor u gevonden aan De Rede in Dronten, vlakbij De Meerpaal. Thuis - Lunch & Living is een woonwinkel met een lunchroom, gevestigd in een prachtig hoog pand, waar u niet alleen interieur- en stylingadvies kunt krijgen, maar ook een nieuwe bank, stoelen, tafels, lampen, prachtige woonaccessoires en originele cadeaux kunt verkrijgen. De sfeer is heel huiselijk en wij (redactie) voelden ons dan ook gelijk thuis. De eigenaressen Marlijn en Liesbeth die dit concept in 2007 bedacht hebben, doen er alles aan om het de gasten naar de zin te maken. Het motto is VERS en alles wordt vers bereid in de goed geoutilleerde keuken. De kaart bestaat uit broodjes, salades en soep. Gezeten tussen de vazen, lampen en accessoires hebben wij genoten van de broodjes nicoise, eiersalade en kipsandwich, nadat wij eerst een overheerlijke cappuccino (volgens de dames de beste van Dronten e.o.) hadden gedronken. Vooral het brood is het 20

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Limburgs Landschap. natuurboekje van

Limburgs Landschap. natuurboekje van Limburgs Landschap natuurboekje van herfst 2011 Hoi! Vroeger schreven de mensen brieven en boeken met een grote ganzenveer. Daar sneden ze met een mesje een scherpe punt aan. Die doopten ze dan in een

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde.

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. 1 In het begin GENESIS 1:1-25 In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. De aarde is nat en donker. God wil van de aarde iets heel moois maken.

Nadere informatie

Paddenstoelen kweken in de klas

Paddenstoelen kweken in de klas Paddenstoelen kweken in de klas Werkbladen 1. Woordweb 2. Hoe groeien onze paddenstoelen? Werkbladen groep 5 t/m 8 3. Hoe ziet mijn paddenstoel eruit? Versie: groep 5/6 en versie: groep 7/8 4. Recept:

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel.

Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Dit is het Receptenboek van Luc van Kessel. Er staan recepten in die ik lekker vind, kijk maar eens! Deze recepten kunnen jullie zelf bakken/maken. Als je deze recepten wil maken duurt het minimaal 10

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

klimaatstad herfst Paddenstoelen klimaatstad

klimaatstad herfst Paddenstoelen klimaatstad herfst Paddenstoelen Schrijf hier je naam... Stad Gent Milieudienst Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen 2014 Driepikkelstraat 32 9030 Mariakerke ( 09 226 15 01 7 bourgoyen.educatie@gent.be geen gezwam...

Nadere informatie

Lesbrief Uitvinders. Inleiding

Lesbrief Uitvinders. Inleiding Lesbrief Uitvinders Inleiding Ruben laat Sara zien dat hij een satéprikker door een ballon kan prikken zonder dat de ballon knapt! Ook kan hij een regenboog maken met een glas water. Sara vindt het erg

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2 Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011 Aardappelgerecht(februari)... 1 Natte preipot(april)... 2 Courgettesoep(mei)... 3 Rabarber met een variatie(juli-augustus)... 4 Meloensalade(september)...

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Opdrachten thema. Veluwe

Opdrachten thema. Veluwe en thema Totaal materialen heide Materialen per groepje 1A Sporen van grazers 3 Witte bakken 3 Pincetten Zoekkaart bos- en heideplanten 1B Dennen trekken Handschoenen voor elk kind Zoekkaart bos- en heideplanten

Nadere informatie

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B De deur op slot Wonen: Veilig wonen Colofon Melkweg: De deur op slot, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de

In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de In deze schoolkrant: Een lekker recept van Lisa, smullen! Verslag van het kamp in Oosterhout en De vastenactie van groep 7. Rosalie vertelt voor de Kinder GemeenteRaad! Hallo, ik ben Lisa en ik zit in

Nadere informatie

1. Geheimen. 2. Zwammen

1. Geheimen. 2. Zwammen 1. Geheimen 'Geen plant en geen dier' Een paddestoel is zeker geen dier, maar een plant is het ook niet. Ze hebben geen groene bladeren om zonlicht op te vangen. Bovendien groeien paddestoelen in het donker.

Nadere informatie

In de aanbieding: Pot omelet bieslook, pot soep kipcurry en beschuit donker

In de aanbieding: Pot omelet bieslook, pot soep kipcurry en beschuit donker In deze nieuwsbrief: De gehele maand mei 20% korting op de pot omelet bieslook, pot soep kipcurry en beschuit donker Natuurlijk met lekker recept Een kleine wijziging in het supplement kalium Nieuw! Column

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

TARTE TATIN HET KLASSIEKE FRANSE DESSERT, GEVARIEERD MET PEER. Jurrijan.com, recepten download

TARTE TATIN HET KLASSIEKE FRANSE DESSERT, GEVARIEERD MET PEER. Jurrijan.com, recepten download 1 Dit dessert kan mislukken, want je bakt de taart ondersteboven, maar het is zo heerlijk en geeft veel voldoening wanneer het lukt. De vulling is origineel met appel, maar peren, pruimen of zelfs ananas

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Het heeft even geduurd maar na eerst een bezoek van de koninginnepage hebben we nu ook bezoek van de koningspage, ook geabdiceert?

Het heeft even geduurd maar na eerst een bezoek van de koninginnepage hebben we nu ook bezoek van de koningspage, ook geabdiceert? La Tirelire We hebben uitbreiding van ons bedrijfje. We hebben er nl een huisje bij gekocht. Dat vanaf dit moment La Tirelire gaat heten ofwel de spaarpot. We knappen het op en gaan het in eerste instantie

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

HERINNERINGEN. tante Nel. van de kinderen van Brand en Greet. aan

HERINNERINGEN. tante Nel. van de kinderen van Brand en Greet. aan HERINNERINGEN van de kinderen van Brand en Greet 1 aan tante Nel Anneke van Brand en Greet: Utrecht, Gr. v. Prinstererstaat 26. Vijf december, 1933? Sinterklaasavond. In gespannen afwachting van de komst

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg De Elfstedentocht Nou daar gaan we dan, onze eerste automeeting met de A112. We hadden er veel zin in en natuurlijk veel te vroeg wakker. Dus door de polder scheuren in de vroegte met de net gepoetste

Nadere informatie

Het zal nog even duren maar ooit zullen de Albizia s zo gaan bloeien:

Het zal nog even duren maar ooit zullen de Albizia s zo gaan bloeien: De tijd vliegt De dagen zijn alweer een stuk korter. De nachten worden alweer koud. Begin september is het maar net 3 graden s nachts. Toch begint september met een aantal prachtige dagen. En de dag dat

Nadere informatie

Tussen koppensnellers en krokodillen

Tussen koppensnellers en krokodillen Tussen koppensnellers en krokodillen Eerste druk, mei 2012 2012 Karien van Ditzhuijzen Illustraties en coverontwerp: Anneke van de Langkruis isbn: 978-90-484-2392-7 nur: 282 Uitgever: Free Musketeers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 november 2014

Nieuwsbrief 3 november 2014 Nieuwsbrief 3 november 2014 JNC-web JNC-facebook JNC seizoen 2014/2015 In deze editie verslagen van de Open middag 27 augustus Activiteit 1: Help de ringslangen van De Wieden 10 en17 september Activiteit

Nadere informatie

Introductie: Brom en Bram

Introductie: Brom en Bram ! Activiteit 43 Brom, Bram en Brim Ontwikkelingsaspecten De kleuters doen ervaringen op met het onderscheiden van klanken (auditieve discriminatie). Materiaal kopies van de tekeningen van Brom en Bram

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

Onesse, zaterdag 6 juni 2009

Onesse, zaterdag 6 juni 2009 Onesse, zaterdag 6 juni 2009 24 kilometer, totaal 116 kilometer Om 7u30 stond het ontbijt klaar. Daar had Jacques voor gezorgd. Koffie, thee boter, jam en speciaal, biologisch brood dat eigenlijk meer

Nadere informatie

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken.

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken. Spekkoek Oma heeft de post gehaald. Er is een brief van de Sociale Werkplaats. Snel scheurt ze hem open. Haar ogen gaan over de regels. Ze kan het niet geloven, maar het staat er echt. Igor mag naar de

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

GENIETEN VAN EEN GROENE BOERDERIJTUIN. tuin in beeld

GENIETEN VAN EEN GROENE BOERDERIJTUIN. tuin in beeld 56 57 tuin in beeld GENIETEN VAN EEN GROENE BOERDERIJTUIN TOEN JESSICA EN HAAR MAN HUN BOERDERIJ KOCHTEN, HAD DE TUIN DE SFEER VAN EEN PARK. DE RONDE PERKJES EN KEURIG GESNOEIDE BOMEN VONDEN ZIJ NIET PASSEND

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

2. Maak met de 4 buizen een vierkant op de grond. Dit is het zoekraam.

2. Maak met de 4 buizen een vierkant op de grond. Dit is het zoekraam. Opdracht 1. Gebruik je ogen goed. In het bos kun je van alles ontdekken! Komen er onder de bomen verschillende soorten insecten en of bodemdiertjes voor? Het beste bos 1. Materiaal tas 1: zoekraam, 1 schepje,

Nadere informatie

Het onderzoek van de burgemeester 5/6

Het onderzoek van de burgemeester 5/6 Het onderzoek van de burgemeester De burgemeester hoorde dat kinderen ongerust zijn. Nee, ze zijn niet bang voor onweer of harde geluiden. Ze maken zich zorgen over de natuur. Dieren krijgen steeds minder

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Door Nel Bakker, Lioessens(links vooraan witte T-Shirt)

Door Nel Bakker, Lioessens(links vooraan witte T-Shirt) Door Nel Bakker, Lioessens(links vooraan witte T-Shirt) Tennis is familie van een heleboel andere sporten: squash, tafeltennis, badminton en nog meer. Al die sporten zijn ontstaan uit het Franse spel "Jeu

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

NierNieuws Kerstmenu 2012

NierNieuws Kerstmenu 2012 NierNieuws Kerstmenu 2012 Winterprei in wittewijnsaus met een knapperig kaaslaagje ====== Tomatenrisotto met buffelmozzarella op een bedje van rucola ====== Exotische sinaasappeljelly met kardemom Alle

Nadere informatie

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over...

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over... Januari 2016 Colofon Redactie: Jeffrey Faas Volgende deadline: 5 MAART Kopij aanleveren: florisbode@graafflorisv.nl GRAAF FLORIS V WENST U EEN GELUKKIG Lees meer over... Florisbode Deadlines Bevers - Kom

Nadere informatie

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet.

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet. oktober 2010 tekst: Joke de Klerck muziek: Ton Kerkhof De eekhoorn Refrein Intro Ó Œ œ œ J œ œ œ œ eek stapelen: œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Al - hoorn, de eek - hoorn eet zich vol en rond. œ œ œ œ

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Bad Marienberg. 21 t/m 25 april 2011

Bad Marienberg. 21 t/m 25 april 2011 Bad Marienberg 21 t/m 25 april 2011 Donderdag 21 april Heel - Bad Marienberg 195 km Aankomend weekend is het Pasen en dat betekent dat Wim 4 dagen vrij is. We hebben besloten om richting het Westerwald

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben.

Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Jaargang 19, nr. 31 Donderdag, 6 juni 2013 zullen de kinderen in Kenia weer blij zijn met het geld wat we met z n allen bij elkaar gerend hebben. Week 23: vrijdag 7 juni groep 1 t/m 4 vrij Week 24: geen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Aardoliealarm in het bos

Aardoliealarm in het bos de graad > Landbouw > lesmateriaal > spelkaarten Aardoliealarm in het bos BIOBOER Om goed te kunnen zaaien, moet de aarde los. Daarvoor gebruik je een tractor. Dat gaat vlot. Neem reuzenpassen en ga 5

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Dit boekje is van: Paddenstoelenpracticum

Dit boekje is van: Paddenstoelenpracticum Dit boekje is van: Paddenstoelenpracticum Doorsnede van een paddenstoel 2 3 Tafel 1. Champignons bekijken en tekenen 1. De steel van de champignon is ---------------------- cm lang 2. De steel is ------------------

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

Proeven doe je met je tong. Op je tong zitten allemaal smaakpapillen. Je herkent daardoor dat banaan zoet smaakt en citroen zuur.

Proeven doe je met je tong. Op je tong zitten allemaal smaakpapillen. Je herkent daardoor dat banaan zoet smaakt en citroen zuur. Over de Tong Op heel veel scholen ga ik smaakproeven doen. Ook op jullie school! En jullie kunnen me daarbij helpen door aan mijn experimenten mee te doen. Als goede proefpersonen willen jullie je natuurlijk

Nadere informatie

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek 1. Algemene informatie Eliza was here - Mr Dim - /turkije/_zuid-egeische_kust/gocek_/mr_dim.htm 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Mr Dim - (Turkije Zuid-Egeïsche

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Wijngaard het Groenewoud

Wijngaard het Groenewoud 2 E JAARGANG 4 E EDITIE 2017 Wijngaard het Groenewoud 1 november 2017 En het werd herfst! In dit nummer 1 En het werd herfst 2 Ons You-tube kanaal 3 Onze eerste oogst 4. Molentjes 5. Website bezoek geweldig

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

Hondenschool Sammie Tel:06-24183321 Mail:hondenschool sammie@gmail.co Website: www.hondenschool -utrecht.nl

Hondenschool Sammie Tel:06-24183321 Mail:hondenschool sammie@gmail.co Website: www.hondenschool -utrecht.nl Nieuwsbrief Juni Mail:hondenschool sammie@gmail.co m ol -utrecht.nl sammie nog niet dan snel.. Eindelijk is dan de zomer aangebroken. gaat ook in de zomer gewoon door.. Juni Chipmaand: Ook in 2013 staat

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 18 februari 2014. Beste natuurliefhebber/- ster,

De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 18 februari 2014. Beste natuurliefhebber/- ster, De Wiershoeck- Kinderwerktuin, dinsdag 18 februari 2014 Beste natuurliefhebber/- ster, Het was afgelopen dinsdag beslist niet koud, de wind was ook niet echt hinderlijk, maar de zon liet helaas verstek

Nadere informatie

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen Zuidwillemsvaart S ochtends moesten wij om 8 uur op school zijn om in de bus te stappen richting Den Bosch. Toen wij daar aankwamen kregen wij een lekker bakske koffie, en mochten wij het museum van het

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Jaargang 19. Nummer februari

Jaargang 19. Nummer februari Jaargang 19 Nummer 7 19 februari Prachtige vogeltaarten: Taart groot 7,50 Taart beer 6,00 Taart luxe 12,50 Deze taarten zijn verkrijgbaar op bestelling en zijn bij uw groentepakket leverbaar, de foto s

Nadere informatie

Nieuwsbrief vrijdag 24 april 2015

Nieuwsbrief vrijdag 24 april 2015 Nieuwsbrief vrijdag 24 april 2015 Agenda: 27 april Kinderen vrij i.v.m. Koningsdag 28 april Kinderen vrij i.v.m. studiedag van de leerkrachten 2 mei Start Meivakantie 17 mei Einde Meivakantie 18 mei Weer

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Week 28. Week 28. week 27

Week 28. Week 28. week 27 Het natuurnetwerk is geïnspireerd door een citaat van Marcel Proust: De ware ontdekkingsreis ligt niet in het verkennen van nieuwe streken maar in het kijken met nieuwe ogen. Het is tevens verbonden met

Nadere informatie

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop.

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop. Inhoud. Blz. 1. Blz. 2. Blz. 3. Blz. 4. Blz. 5. Blz. 6. Blz. 7. Blz. 8. Blz. 9. Blz. 10. Blz. 11. Kaft Inhoud Het leven van Escher. Moeilijke jaren. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld

Nadere informatie

Afval Anne en de Sorteerbrigade

Afval Anne en de Sorteerbrigade Afval Anne en de Sorteerbrigade Verhaal ontwikkeld voor educatieproject Afval groep 3 School en Cultuur Veenendaal 2014 Geschreven door: Sanne Heymann Tekeningen door: Sjoerd Kreijns Dit is Afval Anne.

Nadere informatie

Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb

Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb 15-12-2010-24-02-2011 Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb ik de tijd van mijn leven gehad! Ik heb de kans gekregen om in Finland

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Natuurburen. In samenwerking met Stichting Welzijn Zorgcentra Basisscholen NME Centrum. Doel Saamhorigheid in de wijk versterken Elkaar leren kennen

Natuurburen. In samenwerking met Stichting Welzijn Zorgcentra Basisscholen NME Centrum. Doel Saamhorigheid in de wijk versterken Elkaar leren kennen Natuurburen In samenwerking met Stichting Welzijn Zorgcentra Basisscholen NME Centrum Doel Saamhorigheid in de wijk versterken Elkaar leren kennen Projectbeschrijving Ouderen en jongeren voeren samen activiteiten

Nadere informatie

VILLA EVORA! MEI 2015

VILLA EVORA! MEI 2015 VILLA EVORA! MEI 2015 VILLA EVORA In de meivakantie van 2015 hadden wij het geluk om 12 dagen door te brengen in Villa Evora te Gazipasa van Maria en Sjef de Vries! Het bleek een geweldige plek voor een

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie

OP BEZOEK BIJ OMA TOBBEN

OP BEZOEK BIJ OMA TOBBEN OP BEZOEK BIJ OMA TOBBEN Groep 6a De spreekbeurt: De spreekbeurt op school vond ik al erg leuk. Toen wist ik al dat dit de leukste spreekbeurt van het jaar werd. Yanoux Ik vond de spreekbeurt van Ellis

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie