Jaargang 15 nr 3 september 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 15 nr 3 september 2010"

Transcriptie

1 Jaargang 15 nr 3 september 2010 Magazine van de Vereniging van eigenaren Ketelhaven

2 Scheurreparaties asfalt. 2

3 Colofon Bestuur VvE (Secretariaat) Secretaris: J.Koorn, Beukenlaan 5. tel Parkbeheer Wolff Multidiensten Tel. : NB: met uitzondering van noodgevallen alleen bereikbaar ma t/m. vrijdag tijdens kantooruren! Groencommissie Mien Hogerwerf, Beukenlaan 13. Tel speedlinq.nl Tenniscommissie Toss tennis Corrie Strous, Eikenlaan 14, tel Loopgroep Anita Hoorenman, Lindenlaan 24, tel Jeu de Boules Baltus Zwart, Boslaan 85, tel Schipperskoor t Ouwe Tuigh Secretaris: Marry Ridderikhof, Lindenlaan 2, tel Fotopagina 2 Colofon 3 Van de Redactie 4 Bestuursberichten 5 Wat gebeurt er toch allemaal 7 Uw abonnement opzeggen 9 Asfaltreparaties e Solcon Ketelhavenloop 11 Van de Groencommissie 12 De zwarte tranen van de inktzwam 13 Nieuwe natuur in het Roggebotveld 16 Shantykoor 17 Geef de pen door 18 Geef de pan door 19 Culinair 20 Ingezonden 21 Interview 22 Foto s 24 Redactie en Website Olga Nijmeijer Ger Ettes Sophie Mulder Noortje Vredenburg Riet Kemper Frans Morsch Website: Wijkagent Herma Dijkhuis. Tel Alle kopij graag digitaal als bijlage in Word-document aanleveren. Uiterste datum: 5 december

4 Van de Redactie De zomer lijkt er de laatste weken niet veel zin meer in te hebben. Al z n kruit verschoten in de eerste helft. Het waren helemaal zware weken. Het hele park ging op de schop. Geulen, bergen grond en grote hoeveelheden vreemd volk. Van Reggefiber, maar ook andere mensen. Duitsers, Bulgaren, Polen, Ieren... De eerste groep hield verband met de glasvezelkabel. Voor een groot deel is deze onrust achter de rug. Het andere kwam van mensen die onze opritten en daken onder handen wilden nemen. Enkele van onze bewoners hebben hier vervelende ervaringen mee opgedaan. Hieronder laat ik een van hen aan het woord. Van deze gelegenheid wil ik graag gebruik maken om een ieder te waarschuwen voor de praktijken van de buitenlanders die onze daken en bestratingen willen renoveren. Het werk is slecht en ze komen hun afspraken niet na. Bij confrontaties over het geleverde product en de prijsafspraken zijn de bedreigingen niet van de lucht. Inmiddels is ook de politie geïnformeerd en die adviseert om onmiddellijk aangifte te doen bij misstanden. Wees gewaarschuwd!!!!!!. Deze duidelijke waarschuwing liegt er niet om. Maar gelukkig is er ook veel leuks en interesants voorgevallen en de redactie van de Ketelgraaf heeft geprobeerd dit op een prettig leesbare wijze voor u in ons kwartaalblad te zetten. Er staat ook veel informatie in. Aandachtig lezen helpt veel vragen voorkomen. Wij wensen u een goede herfst en veel leesplezier. Namens de redactie, Sophie Mulder. 4

5 Bestuursberichten Bestuur Op 23 november 2010 zal er een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in Restaurant LandsEnd. Deze begint om uur. Op de agenda staat in ieder geval de begroting. Op 2 november 2010 zal er in LandsEnd om uur een bijzondere algemene ledenvergadering plaatsvinden voor het vaststellen van de statuten. De statuten zijn inmiddels door notaris mr. T van Dijk te Dronten nagekeken. De notaris heeft een aantal wijzigingsvoorstellen gedaan. De commissie het groene boekje heeft deze voorstellen besproken en al dan niet overgenomen of aangepast. Binnenkort worden deze aanpassingen op de website gepubliceerd, zodat iedereen ruim van tevoren kennis kan nemen van de inhoud. Mocht de vergadering niet het gewenste quorum halen dan zal deze vergadering opnieuw worden uitgeschreven na de algemene ledenvergadering van 23 november Het bestuur heeft besloten de vergaderingen in LandsEnd te blijven houden. Er zijn gesprekken geweest met de directie van LandsEnd die hebben geresulteerd in goede betaalbare afspraken. De commissie erfgrens is met een afronding bezig. In één van de volgende bestuursvergaderingen zal de status van de (vaste) commissies worden besproken. Het sinterklaasfeest zal als vanouds op 28 november plaatsvinden in LandsEnd. Aanvang uur. U ontvangt hierover nog bericht. Glasvezel De glasvezel ligt er. Hij is inmiddels ook onder de Hoge Vaart doorgetrokken. Door het slechte weer is er enige vertraging geweest. Ook de aansluitingswerkzaamheden in de meterkasten zijn inmiddels zo goed als afgerond. Solcon zal naar men hoopt in oktober de aansluitingen realiseren. Elders leest u in de Ketelgraaf wat te doen na de overzetting (opzeggen provider etc.). Voor vragen kunt u terecht bij de glasvezelwerkgroep. Tel Ger Ettes. Tot 1 januari 2011 blijft de CAI-aansluiting in de huidige vorm gehandhaafd. Daarna moet iedereen voor zijn eigen TV signaal zorgen. De bovengrondse delen van de CAI worden in de loop van 2011 verwijderd. Onderhoud park In september zal de rioolput voorzien zijn van een nieuwe bodem en nieuwe pompen. Door het vele hemelwater van de afgelopen tijd en omdat nog steeds op een aantal plekken in ons park op het riool wordt geloosd, moest de put in augustus leeg gepompt worden. De scheuren in het wegdek zijn inmiddels gerepareerd. De tafeltennistafel zal naast/achter het AP-huisje worden geplaatst. 5

6 Vandalisme Er zijn in de afgelopen tijd veel meldingen geweest van vandalisme in het park. Zo zijn de tennisballen van de tennislerares uit het Ketelhuisje gehaald en overal heen gegooid. Ze konden niet meer gebruikt worden omdat ze te lang buiten hadden gelegen. Er is ook geprobeerd de lijnen van de tennisbaan te verwijderen. Rond het zwembad zijn vernielingen geconstateerd, zoals van de hekken. Ook is er sprake van vervuiling in de toiletten en de kleedhokjes. Mocht u getuige zijn van vandalisme en/of vervuiling spreek de persoon erop aan. Mocht er sprake zijn van ernstige vernielingen/ incidenten belt u dan onmiddellijk de politie. Ook kunt u de beheerder bellen/of mailen adres De Victors (gele mannetjes) die een jaar hebben gestaan en die tot doel hadden dat de automobilisten in het park de snelheid aanpassen zijn ook vernield. Er mag 30 km per uur in het park gereden worden. Er spelen kinderen op de straat en er wordt gefietst en gewandeld. Het bestuur heeft al eerder gevraagd uw snelheid te matigen. Begin juli was er veel storm en onweer. Er zijn twee bomen getroffen. Eén boom is op een auto gevallen, die nagenoeg geen schade had. Stankoverlast De Komeco is op 9 augustus gestart met droogactiviteiten. Door de zure wasser, een ander werkprocedé dan eerst, zou er geen stankoverlast zijn. Het schijnt dat deze zure wasser nog niet naar behoren werkt. Mocht u hinder ondervinden dan kunt u de milieuklachtenlijn bellen Telefoon klachtenlijn is 24 uur open. Ondervindt u hinder (geluidsoverlast) van de kippenfokkerij De Biesbosch (de eerste boerderij na de brug), dan kunt u hierover de klachtenlijn van de gemeente Dronten bellen Gescheiden vuilnis inzamelen In een evaluatiegesprek met de Firma Van der Heiden hebben onze voorzitter Jan Schellekens en onze beheerder Jan Wolff te horen gekregen dat het inmiddels verplicht is het huisvuil gescheiden op te halen. Er komt dus in ieder geval een kliko voor het groenafval. Om de belasting van de grijze kliko te verminderen zal er nog een derde kliko bijkomen voor papier- en kartonafval. De papierkliko zal één keer per maand worden geleegd. De grijze en de groenafvalkliko zullen afwisselend om de twee weken worden geleegd. Het bestuur overweegt voor het bedrag die het gescheiden huisvuil ophalen als besparing oplevert één of meerder keren per jaar grofvuil te laten ophalen. Deze maatregel zal per 1 januari 2011 ingaan. Namens het bestuur, Olga Nijmeijer 6

7 Wat gebeurt er toch allemaal?! Geulen, bergen modder, opgesloten omdat je je huis niet uit kunt... Op het overzicht in het raam van het Ketelhuisje kon je bekijken wat er waar ging gebeuren, maar dat was toch anders dan de overhoop gehaalde 2- meterstroken en de gleuven en bergen modder rond je huis. Reden om eens bij een deskundige om uitleg te vragen. De heer Erik Roelofs, opzichter van Reggefiber, was zo vriendelijk wat tijd voor uitleg vrij te maken. Wat is glasvezel. Glasvezel is wat de naam al zegt, een kabel van gesponnen glas. De kabel komt vooraan bij de Boslaan het park binnen. Hij gaat gekleed in een jasje van kunststof. De kabel wordt aangelegd door Reggefiber, dochter van Aannemingsbedrijf Van Gelder. De kabel is verdeeld in DP-punten, bestemd voor 45 woningen. Er zitten 45 kabeltjes in en bij elke woning gaat er een af totdat alle kabeltjes gebruikt zijn. Dan is er een GCO, een las en is er weer een stuk voor 45 woningen, net zolang tot alle woningen van een aansluiting zijn voorzien. Het verste punt van de kabel ligt aan het achterste deel van de Lindenlaan. De levensduur van de kabel is minimaal 25 jaar, maar men denkt dat het veel langer zal zijn. Graven of schieten. Het schieten gaat als volgt in zijn werk: Het is een soort raketje op lucht, dat zich door de grond heen trilt en zo de kabel naar het huis brengt. Deze werkwijze kan alleen toegepast worden 7

8 voor die ene persoonlijke kabel; de grote kabel waar de aftakking vandaan komt is te omvangrijk daarvoor. Vandaar dat er toch zoveel gegraven moet worden. Het huisje bij de tennisbaan is een AP punt. Daarin komen alle aansluitingen van de woningen bij elkaar. Het was hard werken voor de mensen die de glasvezelkabel aanlegden. De aanleg op ons park is geen standaardprocedure, alles is anders dan gebruikelijk, wat veel meer toezicht vergt. Het grondwaterpeil is hoog, de afwatering is slecht en de infrastructuur op z n zachts gezegd ongewoon. Leidingen liggen niet diep genoeg en op ongewone plaatsen. De weersomstandigheden waren ook niet altijd even gunstig. Eerst bloedheet, toen zoveel regen dat alles vol liep en er niet verder gewerkt kon worden. Ik was benieuwd of zo n kabel wel aangelegd kon worden in een geul vol water. Dat kan. Op het moment dat er gegraven wordt is de geul nog droog en kan men zien hoe de kabel moet komen. Pas daarna loopt het langzaam vol Gelukkig is het allemaal heel goed gegaan, op een gasincident na, dat verder geen problemen heeft veroorzaakt en naar tevredenheid is opgelost. Alle bewoners hebben zo goed mogelijk meegewerkt en de mensen van Reggefiber hebben hun best gedaan zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken. Bij het uitkomen van deze Ketelgraaf zijn de meeste werkzaamheden achter de rug. Hier en daar moeten de puntjes nog op de i gezet worden, maar dan hebben we een geweldige TV-ontvangst en een supersnel internet. Sophie Mulder. 8

9 Wanneer en hoe moet ik mijn vaste Telefoon, mijn Internet en mijn Canal Digital opzeggen? Vaste telefoon Het zal niet lang meer duren tot het glasvezelnetwerk op ons park gereed is. Wat betreft uw vaste telefoonaansluiting hoeft u niets te doen totdat u van Solcon bericht krijgt. Solcon laat u op tijd weten wanneer u kunt opzeggen en afhankelijk van uw huidige provider of dit automatisch wordt geregeld. Het kan wel zijn dat u tijdens de omzetting een halve dag zonder telefoon komt te zitten. Internet Op het moment dat de definitieve overgangsdatum bekend is, kunt u uw huidige Internet provider gaan opzeggen. Iedereen krijgt van Solcon een adres met de U dient uw huidige provider dan te vragen om gedurende een bepaalde periode alle door te sturen naar uw nieuwe adres, zodat u ruim de tijd hebt om al uw contacten op de hoogte te brengen van uw nieuwe adres. De meeste providers zijn bereid dat te doen gedurende een paar maanden. Informatie hierover is te vinden op de site van uw provider. Canal Digital Als u van plan bent om het abonnement bij Canal Digital voor uw schotel op te zeggen, kunt u dat eventueel nu al doen. Het centraal antennesysteem van het park blijft tot 1 januari functioneren en zonder contract bij Canal Digital ontvangt u nog wel Ned 1,2 en 3. Opzeghulp Op de Internetsite: kunt u alle denkbare abonnementen opzeggen. U kiest links uit het rijtje wat u wilt opzeggen, vult uw gegevens in en er rolt een brief uit uw printer waar alle benodigde gegevens al in staan. Zelf heb ik de proef op de som genomen en op deze manier Canal Digital opgezegd en kreeg keurig een brief terug dat het gelukt was en dat mijn abonnement na een maand zou stoppen. Ned.1, Ned.2 en Ned.3 blijven overigens zonder abonnement altijd beschikbaar. Ger Ettes 9

10 Asfaltreparaties Afgelopen zomer zijn door de firma Klaruw de scheuren in het asfalt gerepareerd. Daarbij is het aanzien van het wegdek een klein beetje veranderd en een aantal mensen vroeg zich af wat er nu precies gebeurd is. Wat betreft de overvulling van de scheuren is er een eenvoudige verklaring: in de zomer staan de scheuren vrijwel dicht en in de winter open vanwege het temperatuurverschil. Daarom voldoet een voeg die in de zomer overvuld lijkt, ook s winters nog. Op de website van Klaruw is hierover het volgende te vinden: SCHEUREN EN VOEGEN OVERSEAL-BANDING WERKWIJZE De scheuren, naden of voegen worden met de Klaruw SuperJet heteluchtlans goed droog- en schoongeblazen. Hierbij wordt tevens het aanhechtvlak voorverwarmd. Direct hierna wordt de scheur gevuld met een rubberhoudend bitumenproduct. Deze hoogwaardige voegvulmassa wordt via een verdeelbakje aangebracht. Afhankelijk van het scheurpatroon in een breedte van 50 tot 100 mm. Hierbij ontstaat op het wegdek een afdichtband van ca. 2 mm dik, welke wordt afgestrooid met al of niet gekleurd leislag, verwarmd steenslag of gecalcineerd bauxiet. TOEPASSINGSGEBIED Alle voorkomende scheuren, naden en voegen in asfaltverharding met een maximale breedte van 10 mm, met uitzondering van scheuren waar grotere bewegingen te verwachten zijn zoals: dwarsnaden, -voegen en scheuren welke veelal tot op de fundering zijn doorgescheurd. VOORDELEN Snel aangebracht, verhouding prijs/kwaliteit zeer gunstig, strak werk. De toegepaste rubberbitumen is van een zodanige kwaliteit dat deze in de winter de bewegingen van het wegdek kan volgen en in de zomer niet wordt uitgereden tot grote gladde vlekken, vormvast dus. BIJZONDERHEDEN Dit systeem wordt door ons reeds vanaf 1975 toegepast. Bij 80 % van de scheurvorming voldoet dit systeem prima. Reeds vele miljoenen meters zijn door ons op deze wijze met goed resultaat afgedicht. 10

11 De 15 e Solcon Ketelhavenloop Felbegeerde wisselketeltjes naar Mark de Wolff en Marrie Sparreboom Op zaterdag 28 augustus ging voor de vijftiende keer de Ketelhavenloop van start. Voor die gelegenheid had een aantal bewoners hun huizen langs het parcours feestelijk versierd met slingers. Om uur precies werd de jeugd tot en met 12 jaar, twintig in getal, door Burgemeester Aat de Jonge weggeschoten voor 2 rondjes van 600 meter. Rian Mulder uit Utrecht werd over all winnares, ze wist met 5 min. en 16 sec de snelste jongen, Niels Kok uit Swifterbant nipt met 4 sec. voor te blijven. De snelste jongen uit Ketelhaven was dit jaar de veelbelovende jonge atleet David Bartelds, die met een tijd van 6 min. 57 sec, zijn oudere zusje Lotte bijna een halve minuut versloeg. Beiden werden beloond met een mooie beker. De start van de 10 kilometer, 5 ronden van 2 kilometer, moest worden uitgesteld in verband met een verschrikkelijke hoosbui waardoor alle wegen in het park blank kwamen te staan. Een kwartier later dan de bedoeling was geweest, kon de burgemeester eindelijk een groep van 159 atleten, 139 wedstrijdlopers, en 20 recreatielopers wegschieten. De winnaar van vorig jaar, Erik Driessen uit Vollenhove, nam meteen de kop en stond die ook niet meer af. Aan de meet bleef hij Simon Visser uit Kampen met 35 min. 26 sec. nog net 8 seconden voor. Henk Uitslag uit Oldenbroek, uitkomend in de 40+ klasse, wist de rest van de jongere atleten achter zich te laten en werd over all derde in 36min en 35sec. Nog groter was de prestatie van Jacqeline Rustidge uit Kampen, uitkomend in de dames 40+ klasse. Zij kwam in de zeer snelle tijd van 37 min. 10 sec. over de eindstreep, werd over all vierde en duldde dus maar drie mannen voor zich. Ze veroverde daarmee niet alleen de eerste plaats bij de dames, maar verbeterde ook haar eigen oude parcoursrecord uit 2004 en streek een premie van 75 op. De premie voor verbetering van het parcoursrecord bij de heren, dat vrij scherp op 32 min.44 sec stond, kon de organisatie in de zak houden. Er waren mooie bekers beschikbaar voor de eerste drie meisjes en de eerste drie jongens. Voor de ouderen waren er in de categorieën M.senioren, M 40, M50, M60, V.senioren, V40 en V50, elk 3 prijzen in natura beschikbaar. Al dat moois werd uitgereikt door de geblesseerde trainer van de Loopgroep Ketelhaven, Adriaan Sparreboom. De felbegeerde zogenaamde Wisselketel, voor de snelste loper c.q. loopster wonende in Ketelhaven, ging voor een jaar naar Mark de Wolff, net terug uit Uruzgan. Bij de dames ging de trofee naar Marrie Sparreboom, die niet alleen werd uitgeroepen tot de snelste dame van Ketelhaven, maar ook als eerste eindigde in de klasse, dames 50+. Wim Salomons, net weer hersteld van een langdurige blessure, wist met een fraaie 46 min. 56 sec. de derde prijs bij de heren 60+ in de wacht te slepen. Opmerkelijk was ook de vooruitgang die Harry Schipper, al jaren een enthousiast lid van de Loopgroep Ketelhaven, wist te boeken. Hij was nog nooit zo snel geweest op de 10km en kon voor het eerst prominente leden van de loopgroep achter zich laten. Alle deelnemers kregen na afloop een fraai zogenaamd, functioneel T-shirt met het logo van de hoofdsponsor en dat van de Loopgroep Ketelhaven. Hieronder de prestaties van alle Ketelhavenlopers op de 10 km en de jeugdloop. Mark de Wolff 46:11 Kitty Schipper 59:44 Jack van Hettema 1:03:03 Bertine Bartelds 1:08:51 Bob Bennema 50:20 Marrie Sparreboom 49:00 Henk Hoogezand 52:17 Eveline Morsch-de Hooge 59:37 Harry Schipper 55:57 David Bartelds 6:57 Wim Salomons 46:56 Martijn Micklinghoff 6:58 Jan de Graaf 52:33 Jesse Oostendorp 8:17 Ger Ettes 56:15 Lotte Bartelds 7:24 Janneke Morsch 1:07:50 Yvonne Micklinghoff 9:20 U kunt de volledige uitslagenlijst nog eens nalezen op 11

12 Van de Groencommissie. S E P T E M B E R Voor menigeen de maand van de frisse start na van de zomervakantie genoten te hebben: denk aan scholen, verenigingen en zo gold dit ook voor uw groencommissie. Op 4 september kwamen we, Mien, Han, Margriet, Rita en ondergetekende, bijeen om met ons bestuurslid voor het groen, Leo, van gedachten te wisselen over de nog voor ons liggende maanden van Onze agenda was zo overvloedig, dat de hele zaterdagmorgen er aan gespendeerd werd. Allereerst hebben we het afgelopen zomerseizoen geëvalueerd, waarbij natuurlijk ter sprake kwam dat, door de aanleg van de glasvezelkabel, er op diverse plaatsen planten weer teruggeplaatst moesten worden en dat er bovendien hier en daar herplant zal moeten plaatsvinden. Onze beheerder is ook al voortvarend bezig geweest en heeft waar nodig opnieuw gras ingezaaid, dit kan dus al weer gaan groeien. Leo had een duidelijk overzicht van de uitgaven voor het groen op ons park tot heden en de nog te verwachten uitgaven tot aan het eind van dit jaar. Daarin diverse posten, zoals stormschade van de afgelopen zomer (op twee plaatsen een boom omgewaaid); de herplant na de glasvezelgraafwerkzaamheden; de versnipperaar die dit jaar pas op 20 maart werd bemand i.v.m. de strenge winter; de herplant rondom het zwembad, waar nu gelukkig die akelig stekelige struiken zijn vervangen door wat voetvriendelijker exemplaren; de herplant die is verricht op 17 april door een leuke groep vrijwilligers en uiteraard de bomenkap in ons Eikenbos bij de tennisbanen. Nu er meer licht en lucht in dit bos is gecreëerd, wordt daar in de komende maanden de opschot van jonge boompjes en diverse onderbegroeiing verwijderd, waarna het inplanten kan starten van zeer gevarieerde onderbegroeiing (Krent, Kardinaalshoed, rode en gele Kornoelje, groenblijvende Liguster, Trosvlier enz.), zodat dit bos een lust voor uw oog wordt en voor de vogels en andere dieren een smulparadijs. De ingang bij de Ketelweg wordt dit najaar verfraaid door het planten van een Krentenhaag en diverse bloembollen. Voor al deze werkzaamheden wordt er weer een vrijwilligersdag gehouden. Als u het gezellig vindt met een aantal bewoners deze klussen te klaren, geeft u zich dan op bij de groencommissie (zie Colofon van de Ketelgraaf). Voor koffie/thee en iets lekkers wordt uiteraard gezorgd. De datum is: >>>>>>>>>>>>> 6 NOVEMBER AANVANG 9.00 UUR <<<<<<<<<<<<< Hopelijk kunnen we ook dit najaar op vele helpende handen rekenen! Namens de groencommissie, Corrie Strous. 12

13 DE ZWARTE TRANEN VAN DE INKTZWAM Door Baltus Zwart De herfst begon dit jaar al halverwege de zomer, hevige buien met stormachtige wind, vroege bladval, lage temperaturen en vooral veel regen. In Ketelhaven viel in de maanden juli en augustus samen 367 liter per vierkante meter tegen een langjarig gemiddelde van 170 liter. Het gevolg van het zeer natte weer was dat er overal in ons land in september al veel paddenstoelen verschenen. Zelfs heel bijzonder werden waargenomen, zoals de inktviszwam en de oliebolzwam. Die zullen we in Ketelhaven niet aantreffen. Eerder zullen in het gazon inktzwammen zien. Afhankelijk van de soort verrijzen ze smetteloos wit, grijs of licht bruin boven de grond om spoedig daarna te eindigen in een onooglijke inktzwarte vloeistof. Honderd soorten In Nederland komen ongeveer honderd soorten inktzwammen voor. Twee ervan zijn bij vrijwel iedereen bekend, de geschubde en de grote kale inktzwam. Dat is niet zo verwonderlijk, want ze zijn vaak dicht bij huis te zien, in het gazon, in het park of in weilanden. De meest opvallende soort is de geschubde inktzwam. Die komt plotseling als een dikke witte kaars uit de grond omhoog, de eivormige hoed dicht tegen de steel gedrukt. Die hoed is met schubben bedekt. Al de volgende dag richt de hoed zich op en krijgt een klokvormige gedaante Spoedig verschijnt daaraan een zwarte rand, het teken dat de sporen rijp zijn en de sporenvormende plaatjes aan de onderzijde van de hoed gaan verinkten. Ten slotte gaat de gehele hoed over in een dikvloeibare inktzwarte brei, die als zwarte tranen van de randen druipt. Die zwarte massa zit stampvol sporen. Alleen de steel blijft over. Een andere dicht bij huis voorkomende soort is de grote kale inktzwam. Hij is bij het verschijnen niet zo mooi wit. De hoed is meer grijzig, helemaal glad en in het begin bolrond Hij ziet er meer uit als een gewone paddenstoel. Als de hoed zich opricht gaan de randen scheuren en kleuren zwart. Het proces van verinkten is begonnen Heeft de bolronde hoed een bruine kleur, dan hebben we te maken met derde veel voorkomende soort, de bruine kale inktzwam. Dichtbij huis Waarom hoeven we voor inktzwammen niet naar het bos en zien we ze vaak dicht bij huis. Inktzwammen zijn mestliefhebbers en gazons en weilanden worden vaak van mest voorzien. In het park zorgen honden daar wel voor. Het mycelium van de zwammen, de zwamvlok, het onder de grond of in hout levende organisme dat de paddenstoelen vormt, is saprofytisch, het is niet in staat zelf de stoffen te vormen waarmee het is opgebouwd. Zwammen teren op dood of levend organisch materiaal en mest is daar bijzonder rijk aan. De smetteloze champignons uit de supermarkt zijn super snel gegroeid op paardenmest. 13

14 Voor andere inktzwammen moeten we wel naar het bos. Daar vinden we de kleinere soorten als de glimmerinktzwam en de kastanje inktzwam. Beide soorten groeien in groepen dicht opeen, meestal op boomstronken. Die zijn soms al met mos overdekt en dan lijkt het of de paddenstoelen zo uit de grond komen. Deze paddenstoelen zijn kleiner dan de eerder genoemde soorten. De glimmerinktzwam heeft een lichtbruine hoed met fijne radiale ribben, de hoed van de kastanje inktzwam is grijs. Bij die bijna honderd soorten inktzwammen is er ook één die soms in huis voorkomt, de huisinktzwam. Met mycelium, de zwamvlok, groeit op pleisterwerk en de kleine latten van de betengeling. Ook pleisterwerk bevat vaak organische stoffen, waar de zwamvlok op teert. Alleen als er paddenstoelen komen zou je zien dat hier sprake is van een inktzwam, maar die verschijnen meestal niet. Daarom worden de draden van de zwamvlok vaak aangezien voor een gewone houtschimmel. De zwam is niet erg agressief, in tegenstelling tot de huiszwam, een echte houtzwam, die korte metten maakt met het aangetaste hout. De dikke strengen agressieve zwamvlok dringen overal doorheen, zelfs door muren.. Vliegreis met insecten Zwammen vormen evenals een aantal planten (varens, paardenstaarten) geen bloemen en zaden, maar sporen om zich te verspreiden. De eencellige sporen zijn zo licht dat ze blijven zweven en met de luchtstroom worden meegevoerd. Sporen zijn er overal, de lucht in het bos zit er vol mee, maar ook die in huis. Bij weersomstandigheden met sterke convectie komen ze tot grote hoogten en bereiken zelfs de stratosfeer, waarin ze zijn aangetroffen op hoogten tussen 10 en 20 kilometer. De sporen zijn bijzonder resistent en verdragen temperaturen tot meer dan honderd graden onder nul en eveneens grote hitte. Bij koken in water blijft de kiemkracht behouden. Toch zien we niet overal paddenstoelen, onze kunstmatige omgeving is geen gunstig substraat dat tot kiemen noodt. De sporen van iedere zwamsoort hebben een voorkeur, zoals de inktzwam voor een mestrijke ondergrond. Maar hoe komt hij daar, want inktzwammen laten hun sporen niet los in de lucht. Inktzwammen hebben hun toevlucht gezocht tot een ander vervoermiddel, insecten. Vliegen worden aangetrokken door de pikzwarte kleverige brei, landen er op en nemende sporen aan hun poten mee. Er zijn vliegensoorten met een bijzondere voorkeur voor poep, bijvoorbeeld de strontvlieg. De sporen van de vliegenzwam komen dan daar, waar ze willen zijn en kiemen er met graagte. De zwamvlok breidt zich van dat punt naar alle kanten uit en vormt aan de rand vruchtlichamen. De bij inktzwammen vaak voorkomende heksenkring verschijnt. Ooit gebruikt als schrijfinkt Is de inkt van de inktzwam ook bruikbaar als schrijfinkt en heeft hij ooit als zodanig gediend. Dat was inderdaad het geval voordat in de Middeleeuwen de receptuur voor de tegenwoordige schrijfinkt (die voor de kroontjespen en de vulpen) werd uitgevonden. Men nam de zwammen mee en liet ze thuis in een schaal verinkten. Het vocht werd afgegoten en aan de overgebleven zwarte substantie Arabisch gom en plantaardige olie toegevoegd. Dat was in de tijd van het schrijven met 14

15 de ganzenveer. De tegenwoordige schrijfinkt bestaat uit looizuur, gewonnen uit de galnoten van de galwesp en ijzerzouten, bolpointinkt uit kleurstofoplossingen en polyglycol. Uitkijken met eten van inktzwammen Inktzwammen behoren tot de eetbare soorten, uiteraard alleen als ze pas zijn verschenen en nog mooi wit of grijs zijn, inclusief de lamellen. Toch moet men oppassen. De kale inktzwammen bevatten de stof coprine. Heeft men die paddenstoelen gegeten en tevens alcohol gebruikt dan wordt de afbraak van de alcohol in het lichaam verstoord. Het bloed bevat dan te veel aceetaldehyde, wat hoofdpijn, duizeligheid en bloedstuwing naar de huid van hals en gezicht veroorzaakt. Ook braken en overvloedig zweten komt voor. Aangezien de coprine twee dagen na het eten van de paddenstoelen nog in het bloed aanwezig is en alcohol, gebruikt twee dagen er voor, dan nog niet geheel is afgebroken, is bij het eten van kale inktzwammen vier dagen onthouding van alcoholische dranken aanbevolen.. EXOTISCHE INKTVISZWAM De inktviszwam heet niet zo omdat hij als de inktvis een zwarte substantie zou produceren, maar omdat hij tentakels bezit zoals de inktvis. De vijf of zeven tentakels zijn vuurrood. Zij komen bij het openspringen van een bolrond, wit duivelsei te voorschijn. Op de tentakels zitten zwarte sporen, die evenals bij de inktzwam door aasvliegen worden verspreid. De inktviszwam is inheems in zuidoost Australië en de sporen ervan werden hoogstwaarschijnlijk door Australische troepen hier gebracht tijdens de Eerste Wereldoorlog. Want het is opvallend dat hij in 1921 in Europa voor het eerst in de Vogezen, één van de strijdgebieden, werd aangetroffen. In 1973 werd hij voor het eerst in Nederland gezien. Een recente vondst was op 8 september in het Speulderbos op de Veluwe. OLIEBOLLEN IN HET BOS Na een bosbrand verschijnen vaak een jaar later al op de kale grond massaal paddenstoelen, die lijken op bruine, knobbelige oliebollen. Het zijn de vruchtlichamen van zwammen waarvan de sporen in de grond alleen kiemen als die een temperatuur bereikt van tenminste 50 graden. Het mycelium teert op de verzwakte, maar vaak nog levende, boomwortels dieper in de grond. De paddenstoelen zijn vaak al te zien voordat nog enige andere vegetatie is verschenen. Dit eerste leven maakt het milieu weer geschikt voor de komst van latere vegetatie. Dit proces voltrekt zich nu in het uitgebreide verbrande bosgebied bij Schoorl. 15

16 Nieuwe natuur in Roggebotveld. Tijdens de zeer succesvolle excursie door het Roggebotveld in april j.l., kwam ons ter ore dat Staat Bos Beheer vrijwilligers zocht om te helpen bij het monitoren van de natuurontwikkeling in dit nieuwe natuurgebied. Na verdere informatie te hebben ingewonnen hebben wij ( Mia Salomons en Mien Hoogerwerf) ons enthousiast aangemeld. In juni konden we aan de slag en sindsdien zijn we beiden regelmatig in het veld te zien om te inventariseren wat er allemaal groeit, bloeit, springt, fladdert of kruipt. We mogen hierbij het hele terrein betreden, dus ook buiten de paden. Om voor het publiek herkenbaar te zijn als vrijwilligers hebben we een petje gekregen en een identiteitskaartje. Ook kregen we een kaart van het gebied, waarop goed te zien is dat bij de aanleg is gezorgd voor hoogteverschillen in de afgravingen. Hierdoor zijn veel verschillende biotopen ontstaan met verschil in waterstanden en grondsoorten. Zo zijn er naast afwateringskanalen, met vistrappen, ook poelen aangelegd van verschillende diepten. Er zijn stukken met veel kleigrond, maar ook zanderige stukken en ook een paar plekken met oeroude veengrond. Hier zijn nog stukken boomstronk te vinden van duizenden jaren oud! Het gebied is opgedeeld in 7 kavels en het is bijzonder interessant om te zien hoe verschillend de vegetatie tussen de kavels is: de eerste twee kavels zijn ruig en weelderig met veel soortendistels, veel riet, volop klaver, grassen en hoefblad. De eerste kavel heeft al wat grotere boompjes. Verder beginnen overal wilgen op te komen en op kavel 5 komt ook al volop braam voor. Wilgeroosje en kamille hebben de kavels afhankelijk van hun bloeitijd roze en wit gekleurd. De achterste 2 kavels zijn het natst en het armst, daar is de begroeiing nog niet zo gevarieerd, maar er zitten zeer veel vogels, die er rusten, maar er ook hebben gebroed. Deze kavels hebben we om deze reden zoveel mogelijk met rust gelaten en nog maar 1 keer bezocht. De andere kavels bezoeken we 1 á 2 maal per maand. Mia komt wat vaker in het gebied omdat ze er ook een paar bijenkasten mocht neerzetten, die ze regelmatig moet controleren. De bijen hebben het goed gedaan en zijn inmiddels al weer weggehaald. Volgend jaar zullen ze weer terugkeren. Het is wel heel bijzonder om zo te mogen ervaren wat de natuur in zo n korte tijd al tot ontwikkeling kan brengen! Tot nu toe hebben we al meer dan 70 soorten planten gevonden, en elke keer vinden we nog meer soorten. Sommige soorten zijn massaal aanwezig, zoals de akkerdistel, klaver en kamille en natuurlijk riet, lisdodde en jonge wilgen. Om te voorkomen dat deze wilgen en riet het veld gaan bebossen en overwoekeren, wordt het terrein begraasd door een kudde schapen. Door intensief te speuren hebben we ook wat zeldzamere planten als o.a. de blauwe waterereprijs, tandzaad en bezem kruiskruid kunnen vinden, evenals grote waterweegbree en watermunt. Ook koninginnekruid, ezelsoor en margriet hebben er zich al gevestigd. Bovendien krioelt het er van de kikkers en padden en ook zagen we al verschillende soorten libelles en vlinders, zoals o.a. het Icarusblauwtje. Mia zag een ree met jong en we vonden ook sporen van deze dieren. De twee zandwallen zitten vol met gaten van de oeverzwaluw en ook de ijsvogel heeft er een nest gehad. Het Zwanenpaar met 4 jongen is natuurlijk al door meer mensen waargenomen. En ook de grote zilverreigers (wij zagen er steeds 3) zijn goed te spotten vanaf het pad en de dijk. Momenteel zijn er veel ganzen en eenden te zien, maar ook watersnippen en hele zwermen putters foerageren op de distelzaden. Kortom, een eldorado voor de vogels, maar ook voor ons en allen die er oog voor hebben. Wat we wel 16

17 hebben ontdekt is dat we de vogels wel verstoren met onze bezoekjes. We proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen door ze niet te dicht te benaderen. Ook is ons opgevallen dat er door iemand een heuveltje is ingezaaid met een wilde bloemenmengsel van gele kamille, ganzenbloem, pekbloem en klaprozen. Natuurlijk was dit een lust voor het oog, maar toch is het jammer, want het verstoort het beeld van de natuurlijke ontwikkeling, die door veel wetenschappers nauwlettend wordt gevolgd, waarbij wij als vrijwilligers een klein handje helpen. Hierbij dan ook het verzoek om geen planten uit te zaaien in het gebied. Natuurlijk wel veel blijven kijken en genieten! Misschien helpt dit stukje u daarbij en kijkt u nu met iets andere blik! Mia Salomons en Mien Hoogerwerf SHANTY KOOR T OUWE TUIGH Op donderdag 16 september begint ons koor weer met frisse moed Ter versterking zoeken wij nog muzikale ondersteuning, zoals, Accordeonist(e), toetsenist (keyboard aanwezig) Of ben je anderszins muzikaal onderlegd, en vind je het leuk om mee te doen, meld je dan even. Ook zangers en zangeressen zijn welkom Je hoeft geen perfecte stem te hebben, want wij zingen voor de gezelligheid. We oefenen in school Het Kompas, Concourslaan te Dronten op donderdag avond van tot uur, en voor de kosten hoef je het ook niet te laten. Heb je interesse, neem dan even contact op met: Hessel Schutte, Beukenlaan 3, tel of, Marry Ridderikhof, Lindenlaan 2, tel

18 Geef de pen door Ketelhaven was jaren geleden voor ons een oord waar wij na onze vakantie in Zuid-Frankrijk op de camping van Staatsbosbeheer onze caravan neerzetten om met vrienden daar nog een weekje door te brengen. Ook met Pinksteren kwamen wij vaak met onze kinderen en een groep vrienden (met kinderen) naar de camping bij Ketelhaven. Dat weekend werd goed voorbereid..er was altijd een thema ( van zeerovers..schatgraven zingen bij het kampvuur..enz).... vele telefoontjes werden hiervoor onderling gepleegd. Henk rector van een scholengemeenschap in Den Haag was dat wel toevertrouwd. Van aankomst tot vertrek zorgde hij voor een programma waar wij met elkaar onze bijdrage aan leverden. Dat programma begon op de vrijdagavond als iedereen geïnstalleerd was. Uitslapen was er niet bij want vaak gingen we voor het ontbijt nog dauwtrappen ja en dan ging de route natuurlijk dwars door ketelhaven,we vonden Ketelhaven altijd weer heel mooi,de rust die er van uitging, het sprak ons aan. We zochten takken van bomen daar, waar wij dan weer ons brooddeeg aan konden doen en zo in de morgen ons eigen brood bakten boven het door ons en de kinderen gemaakte kampvuur. Nog altijd is Zuid-Frankrijk ons ideale vakantieland. We genieten in de maand juni altijd weer van de heerlijke tempratuur aan de Middellandse Zee en hebben altijd een hele lijst met wensen bij ons wat wij graag willen zien in het achterland van de Cote-Azur. Wij woonden aan de rand van de nieuwe nieuwbouw in Elburg, hadden het uitzicht over de weilanden en eigenlijk was dat best mooi, maar de rust van Ketelhaven bleef trekken. Nu wonen we hier alweer bijna 10 jaar met veel plezier en nog altijd genieten we van de rust in Ketelhaven. Dagelijks gaan we nog op en neer naar of langs Elburg waar Albert op het gemeentehuis werkt op de afdeling maatschappelijke ontwikkeling, breed maatschappelijk en veel overleggen/vergaderen en adviseren. Toen wij in Elburg woonden waren we aangesloten bij de gereformeerde Ichthuskerk en kwamen we in contact met een oproep (1987) partnergemeente te worden met een plaats in de voormalige DDR. Nog voor de muur viel in Berlijn was het contact er en dat blijft heel bijzonder. Nog steeds zijn we daar actief bij betrokken, Albert heeft een bestuursfunctie in deze werkgroep. Het ene jaar gaan we met ongeveer 50 personen het weekend van Hemelvaartsdag daarheen,het andere jaar zijn zij in Elburg te gast. Op alle onmogelijke tijden rijdt Zwanet in haar witte pak ketelhaven in en uit. Werkzaam bij Icare in de intensive thuiszorg in het 24-uurs team startend vanuit Zwolle. Daarnaast werkt zij als nachthoofd bij Woonzorg-Unie Veluwe. Vele vervolgcursussen moeten steeds verplicht weer worden gevolgd. Op de woensdagmiddag volgt zij les aan de Vrije Academie in Nunspeet en volgt daar voor het 6 e jaar ja hoe kan het anders, anatomisch tekenen en schilderen. Groot voorbeeld zijn de werken van Michelangelo, onze culturele reis vorig jaar naar Rome en Florence was het dan ook genieten in de Sixtijnse kapel. We hebben drie kinderen, twee jongens en een dochter, lieve schoondochters en schoonzoon en een kleinzoon van 5 jaar. Lucas, zo is zijn naam logeert regelmatig bij ons op Ketelhaven. Onze oudste zoon heeft econometrie gestudeerd in Groningen en heeft zijn proefschrift klaar liggen om te promoveren. De ander werkt als instructeur bij Defensie en onze dochter hoopt volgend jaar haar studie af te ronden. De kinderen zijn al jaren uitgevlogen en hebben hun eigen weg gevonden, maar komen graag op bezoek. Wij kregen de pen door van Gert en Tineke van Asselt en geven hem door aan onze nieuwe buurtjes op Boslaan 83. Hartelijke groet, Albert en Zwanet Kroese. 18

19 Geef de pan door. Wij hebben jarenlang aardappelen geteeld aan de Elandweg dus dit wordt een recept met aardappelen. GEKARAMELISEERDE AARDAPPELSPIESJES. 2 grote vastkokende aardappelen ( ca 450 gram ) scheutje druivenpitolie of i.d, snufje zout 1 eetl. boter satéprikkers 2 eetl. suiker 2 eetl. geraspte kokos Schil de aardappelen en snijd ze in evengrote stukjes van 1.5 bij 1.5. Verhit de olie in een koekenpan. Bak hierin de aard. stukjes op een matig vuur goudbruin, maar niet te gaar. Schep tussentijds goed om en voeg wat zout toe. Voeg de eetl. boter toe en laat goed omsmelten. Strooi er de suiker over en blijf goed omscheppen, totdat de suiker is gesmolten en begint te kleuren. Voeg de kokos toe, schep goed om en laat het in 1 minuut licht kleuren ( het ruikt dan echt naar geroosterde kokos ) Spreid de aardappelblokjes uit op een schaal en doe ze aan de satéprikkers en goed aflaten koelen. Tip Wrijf fijngehakte blaadjes munt met een zakje vanillesuiker fijn in de vijzel. Voeg een bekertje zure room toe en serveer de muntroom bij de spiesjes. Nu wil ik de pan doorgeven aan Lisa Verboon en veel succes wensen. Tjerkje Dijkstra 19

20 THUIS LUNCH & LIVING door Noor Vredenburg Altijd al op zoek geweest naar een locatie om te lunchen en gelijk een thuisgevoel te krijgen? Welnu, deze locatie hebben wij voor u gevonden aan De Rede in Dronten, vlakbij De Meerpaal. Thuis - Lunch & Living is een woonwinkel met een lunchroom, gevestigd in een prachtig hoog pand, waar u niet alleen interieur- en stylingadvies kunt krijgen, maar ook een nieuwe bank, stoelen, tafels, lampen, prachtige woonaccessoires en originele cadeaux kunt verkrijgen. De sfeer is heel huiselijk en wij (redactie) voelden ons dan ook gelijk thuis. De eigenaressen Marlijn en Liesbeth die dit concept in 2007 bedacht hebben, doen er alles aan om het de gasten naar de zin te maken. Het motto is VERS en alles wordt vers bereid in de goed geoutilleerde keuken. De kaart bestaat uit broodjes, salades en soep. Gezeten tussen de vazen, lampen en accessoires hebben wij genoten van de broodjes nicoise, eiersalade en kipsandwich, nadat wij eerst een overheerlijke cappuccino (volgens de dames de beste van Dronten e.o.) hadden gedronken. Vooral het brood is het 20

Hoek Beukenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER...

Hoek Beukenlaan. IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Jaargang 13 nr 3 oktober 2008 Oplage 220 DE GRAAF IN DEZE UITGAVE O.A.: BESTUURSBERICHTEN BERICHT VAN DE GROENCOMMISSIE SPORTNIEUWS EN NATUURLIJK NOG VEEL MEER... Hoek Beukenlaan. 1 Colofon Pagina Inhoud

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN - afdeling Peize Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid Juni 2015 braakballen uitpluizen wilgen en fruitbomen snoeien de onlanden even voorstellen nl doet opening brug de horst kledingbeurs

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012

REESTINFO. Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest. Jaargang 17, nummer 1. Maart 2012 Jaargang 17, nummer 1 REESTINFO Maart 2012 Informatiebulletin Natuurwerkgroep De Reest IN DIT NUMMER: Van het bestuur 2 Ledenvergadering 3 Tjiftjaf 5 Herbora 6 Natuurfotografie 7 Klaas en Henny 8 Zwarte

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011

DE CORRIDOR. Eerste officiële thuiskapsalon met gepaste trots geopend IN DIT NUMMER. Stichting wijkblad. Jaargang 27. maart 2011 Jaargang 27 maart 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Van graan tot brood, nieuwe activiteiten in het Brouwhuisse bakhuis.

Nadere informatie

Schoffelen. Clubblad voor en door leden van vtv Streven naar Verbetering

Schoffelen. Clubblad voor en door leden van vtv Streven naar Verbetering Schoffelen Clubblad voor en door leden van vtv Streven naar Verbetering Na het dubbeldikke zomernummer voelt deze Schoffelen wel erg dun aan. De redactie had natuurlijk een dikker nummer willen maken maar

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Stadsboer worden in Stadshagen?

Stadsboer worden in Stadshagen? Wijkkrant 13e jaargang mei 2015 04 De Krullevaar 14 Klusclub Meanderhof 19 Repaircafé 03 Opknapbeurt De Wade 05 Marietje Kesselsproject 10 Koningsdagfoto s 11 Photowalks Stadsboer worden in Stadshagen?

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 19 nr 107 december 2006 TILBURG - BREDA - OOSTERHOUT EINDHOVEN - s-hertogenbosch Le rendez-vous de la Mode MANNEN DE HEIHOEF JAARGANG 19 NR 107 DECEMBER

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam 2 e jaargang No 9 12 oktober 2010 Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam Redactie Afgemeerd: L. de Graaf-Zoet Tel. 0251-246843 e-mail: l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl Havenblad van de Jachthaven

Nadere informatie

aan de bewoner(s) van dit adres opbouwen zorgen bewonersorganisatie ommoord nieuws ommoord 8 lente 201 3

aan de bewoner(s) van dit adres opbouwen zorgen bewonersorganisatie ommoord nieuws ommoord 8 lente 201 3 aan de bewoner(s) van dit adres wonen opbouwen zorgen bewonersorganisatie ommoord nieuws ommoord 8 lente 201 3 3 voorwoord & colofon 4 actueel in de stad 6 Actueel in de wijk 18 wonen 24 opbouwen 26 zorgen

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje Tuinpark Ons Buiten Riekerweg 15 1066 BT Amsterdam (020) 6174707 fax: 6175493 www.ons-buiten.nl tuinpark@ons-buiten.nl bankrekening:

Nadere informatie

60 september 2014. Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45. Laten we dit gebeuren? Een blad voor en door bewoners

60 september 2014. Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45. Laten we dit gebeuren? Een blad voor en door bewoners Buurtkrant nummer 60 september 2014 onder andere: Een blad voor en door bewoners Blijft het racen en slalommen? Het wordt druk op Plein 40-45 Vanaf 1 september is het voor miljoenen verbouwde Tuinstadhuis

Nadere informatie

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/

Foto kaft by Allan Henderson http://www.flickr.com/photos/allanhenderson/3109712111/ INHOUD Van Bestuur en commissies De voorzitter aan het woord Uitnodiging begrotingsvergadering Agenda begrotingsvergadering Toelichting op de Agenda Begroting Toelichting op de begroting Baggeren, de regels

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout

Ber weer BEN. er ook nog. 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout Ber weer 8e jaargang - nummer 3 - mei 2009 - Onder redactie van de Commissie Communicatie van de Stichting Wijkraad Oosterhout W I J K K R A N T O O S T E R H O U T N I J M E G E N EN Boomgaard ELTEN NIJLAND

Nadere informatie

welkom! HERRIE IN DE TENT nieuwjaars receptie KONIJN IN DE ZAK jaargang 12 nr 3 DE DROOMTUIN VAN INE

welkom! HERRIE IN DE TENT nieuwjaars receptie KONIJN IN DE ZAK jaargang 12 nr 3 DE DROOMTUIN VAN INE HERRIE IN DE TENT KONIJN IN DE ZAK welkom! nieuwjaars receptie 15 01 2012 jaargang 12 nr 3 DE DROOMTUIN VAN INE *groenliefhebbers*van het eerste uur Redactioneel JG.12 NR.03 OPROEP tuinwinkel beheerder

Nadere informatie