Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010"

Transcriptie

1 Ouderenonderzoek GGD Regio 2010 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond kenmerken respondenten jaar jaar jaar Burgerlijke staat gehuwd / geregistreerd partnerschap samenwonend ongehuwd, nooit gehuwd geweest gescheiden, gescheiden levend weduwe, weduwnaar Alleenstaand Type huishouden Woont alleen Woont met partner/echtgeno(o)t(e) Woont met zijn/haar kind(eren) Woont met ander(e) familielid/-leden Woont met ander(e) perso(o)n(en) Eénpersoons huishouden (=alleenwonend) Opleidingsniveau lager onderwijs of geen opleiding MAVO, LBO HAVO, VWO, MBO HBO, WO

2 (Gezamenlijk) inkomen bestaat alleen uit AOW ja, aleen AOW nee Heeft moeite met rondkomen inkomen Moeite met rondkomen inkomen nee, geen moeite nee, geen moeite, moet wel opletten op uitgaven ja, enige moeite ja, grote moeite Geboorteland Nederland Suriname Nederlandse Antillen Aruba Turkije Marokko overig Nederlands Indie Etniciteit (CBS) Nederlands Surinaams Antilliaans/Arubaans Turks Marokkaans anders Nederlands Indie Niet-Nederlands Lichamelijke gezondheid Ervaren gezondheid in 5 categorieen uitstekend zeer goed goed matig slecht Ervaren gezondheid in 3 categorieen uitstekend en zeer goed goed matig tot slecht Lichamelijke beperkingen Heeft 1 of meer lichamelijke beperkingen Beperkingen in het horen Heeft 1 of meer gehoorbeperkingen Kan met grote moeite of onmogelijk een gesprek volgen met 3 of meer personen Kan met grote moeite of onmogelijk een gesprek voeren met 1 persoon Beperkingen in het zien

3 Heeft 1 of meer gezichtsbeperkingen Kan met grote moeite of onmogelijk kleine letters in krant lezen Kan met grote moeite of onmogelijk iemand herkennen op 4 meter afstand Beperkingen in mobiliteit Heeft 1 of meer mobiliteitsbeperkingen Kan met grote moeite of onmogelijk een voorwerp van 5 kilo 10 meter dragen Kan met grote moeite of onmogelijk staan, buigen en iets van de grond oppakken Kan met grote moeite of onmogelijk 400 meter lopen zonder stil te staan Beperkingen in huishoudelijke activiteiten en mobiliteit Kan 1 of meer huishoudelijke activiteiten niet geheel zelfstandig uitvoeren Kan niet geheel zelfstandig: Ontbijt of lunch klaarmaken Warm eten klaarmaken Lichte huishoudelijke werkzaamheden verrichten Zware huishoudelijke werkzaamheden verrichten Kleren wassen en strijken Bedden verschonen en/of opmaken Boodschappen doen Gebruik maken van eigen of openbaar vervoer

4 Ziekten en aandoeningen Chronische ziekten in afgelopen 12 maanden, vastgesteld door een arts Suikerziekte, diabetes Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct, TIA Hartinfarct Andere ernstige hartaandoening Een vorm van kanker Migraine, ernstige hoofdpijn Hoge bloeddruk Vernauwing bloedvaten in buik of benen Astma, chronische bronchitis, longemfyseem of CARA/COPD Ernstige darmstoornissen langer dan 3 maanden Psoriasis Chronisch eczeem Onvrijwillig urine verlies Ernstige aandoening van de rug Gewrichtsslijtage van heupen of knieen Chronische gewrichtsontsteking Andere ernstige aandoening van nek of schouder Andere ernstige aandoening van elleboog, pols of hand Botontkalking (osteoporose) Ziekten van het zenuwstelsel (Parkinson, MS, epilepsie) Duizeligheid met vallen Prostaatklachten (niet prostaatkanker of prostaatontsteking) Chronische aandoenigen Geen aandoeningen aandoening of meer aandoeningen Belemmerd zijn agv chronische aandoening(en) Mate van belemmering agv chronische aandoening(en) sterk belemmerd licht belemmerd niet belemmerd niet van toepassing

5 Vallen Is gevallen in de afgelopen 3 mnd ja, 1 keer ja, 2 keer ja, meer dan 2 keer nee Is gevallen in de afgelopen 3 mnd Waar gevallen bij laatste val? in huis om het huis elders niet gevallen in afgelopen 3 mnd Lichamelijk letsel agv laatste val? ja nee niet gevallen in afgelopen 3 mnd Cursus valpreventie gedaan Belangstelling voor cursus valpreventie Psychische gezondheid Psychische gezondheid (MHI-5) gezond licht ongezond matig ongezond ernstig ongezond Ervaren problemen Heeft een probleem dat hem/haar dag en nacht bezighoudt Probleem heeft te maken met: Lichamelijke gezondheid Geestelijke gezondheid Zichzelf niet meer kunnen redden Zorg om partner Zorg om (klein)kind(eren) Overlijden van naaste Eenzaamheid Financiele zorgen Angst voor de toekomst Onveilig voelen Anders

6 Angst en Depressie Risico op angststoornis of depressie laag of geen matig hoog Regie over eigen leven Heeft geen regie over eigen leven Sociale omgeving Tevredenheid contacten zeer tevreden tevreden niet ontevreden/tevreden ontevreden zeer ontevreden Sociale steun Krijgt sociale steun (totaal score) zeer weinig weinig wel veel Krijgt steun bij dagelijkse activiteiten zeer weinig weinig wel veel Krijgt steun bij problemen zeer weinig weinig wel veel Krijgt steun die leidt tot waardering zeer weinig weinig wel veel Krijgt (zeer) weinig sociale steun (totaal score) Krijgt (zeer) weinig steun bij dagelijkse activiteiten Krijgt (zeer) weinig steun bij problemen Krijgt (zeer) weinig steun die leidt tot waardering

7 Eenzaamheid 4 categorieën van eenzaamheid niet matig ernstig zeer ernstig Tijdsbesteding Doet dagelijks of wekelijks de volgende activiteiten: Op bezoek gaan Bezoek ontvangen Wandelen Fietsen Meedoen met ouderensport Overige sporten Verenigingsactiviteiten doen Vrijwilligers- /kerkwerk doen Betaald werk doen Hobby uitvoeren/cursus doen Op kleinkinderen passen Klusjes doen bij anderen Bibliotheek bezoeken Internetten/ en Uitgaan Ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld ja nee Vorm huiselijk geweld Psychisch en/of emotioneel geweld Lichamelijk geweld Ongewenste seksuele toenadering Seksueel misbruik Dader(s) Partner Ex-partner (Stief)kind (Stief)ouder(s) (Stief)broer(s)/ zus(sen) Ander familielid Huisvriend Andere dader Hoe lang geleden slachtoffer van huiselijk geweld 1 jaar geleden of korter tussen 1 en 5 jaar geleden langer dan 5 jaar geleden niet van toepassing

8 Leefstijl Voeding Ontbijt dagelijks Ontbijt minimaal 6 dagen per week Ontbijt minimaal 5 dagen per week Gebruikt dagelijks een warme maaltijd Gebruikt minimaal 6 dagen per week een warme maaltijd Gebruikt minimaal 5 dagen per week een warme maaltijd Eet dagelijks groente Eet minimaal 6 dagen per week groente Eet minimaal 5 dagen per week groente Eet dagelijks fruit Eet minimaal 6 dagen per week fruit Eet minimaal 5 dagen per week fruit Eet minimaal 2x per week vis Eet minimaal 1x per week vis Vitamine D Gebruik vitamine D niet alleen in de winter het hele jaar door Frequentie gebruik vitamine D dagelijks af en toe ik gebruik geen vitamine D Dagelijks gebruik vitamine D alleen in de winter, dagelijks het hele jaar door, dagelijks Vochtgebruik Hoeveel glazen/kopjes vocht drinkt u per dag? < 5 glazen/kopjes glazen/kopjes > 8 glazen/kopjes Voldoet aan norm vochtgebruik

9 Bewegen Voldoet aan beweegnorm Het lukt me niet om meer te bewegen, omdat: Beweeg al voldoende Lichamelijke beperking Te druk Bewegen niet zo belangrijk/niet leuk Geen geld voor sportvereniging Kan er niet komen Niemand om samen mee te gaan Andere reden Gewicht ondergewicht normaal gewicht matig overgewicht ernstig overgewicht Heeft ondergewicht Heeft ernstig overgewicht Roken Rookt u (wel eens) ja nee, vroeger wel nee, nooit gerookt Rookwaar rookt niet rookt, rookwaar onbekend alleen sigaretten alleen sigaren en/of pijp sigaretten en sigaren en/of pijp Aantal sigaretten per dag rookt niet rookt, rookwaar onbekend rookt, geen sigaretten t/m 10 sigaretten t/m 20 sigaretten > 21 sigaretten

10 Alcoholgebruik Alcoholgebruik drinkt alcohol drinkt niet meer nooit gedronken Criterium: overmatige drinkers, NEMESIS (>21 glazen/week (mannen) of >14 glazen/week (vrouwen)) Criterium: voldoet niet aan norm glazen, LNM (max 5 glazen/drinkdag (mannen) of max 3 glazen/drinkdag (vrouwen)) Criterium: voldoet niet aan norm drinkdagen, LNM (max 5 drinkdagen/week) Norm verantwoord alcoholgebruik, LNM voldoet aan geen enkel criterium (slecht) voldoet aan 1 of 2 criteria (matig) voldoet aan alle 3 criteria (goed) n.v.t. drinkt niet Onaanvaardbaar alcoholgebruik, Trimbos (>14 glazen/week (mannen) of > 7 glazen/week (vrouwen)) Voldoet aan norm zwaar alcoholgebruik, CBS (1dag per week 6 of meer glazen) Seksualiteit Meer aandacht voor seksualiteit ouderen ja nee geen mening Vragen over seksualiteit

11 Zorg en welzijnsvoorzieningen Slaap- of kalmeringsmiddelen Gebruikte slaap- of kalmeringsmiddelen in afgelopen 2 weken Gebruik slaap- of kalmeringsmiddelen in afgelopen 2 weken 5-7 keer per week keer per week keer per week keer in de afgelopen 2 weken keer gebruikte geen slaap- of kalmeringsmiddelen Duur gebruik slaap- of kalmeringsmiddelen 0-3 maanden maanden tot 1 jaar jaar jaar of langer Duur gebruik in totale populatie 0-3 maanden maanden tot 1 jaar jaar jaar of langer niet van toepassing Heeft afgelopen jaar mantelzorg gegeven afgelopen jaar mantelzorg gegeven afgelopen jaar geen mantelzorg gegeven Geeft nu mantelzorg Gemiddeld aantal uren mantelzorg geven per week incidenteel uur per week uur per week uur per week uur per week uur per week uur of meer per week ik geef nu geen mantelzorg

12 Belasting door mantelzorg geven niet of nauwelijks belast enigzins belast tamelijk zwaar belast zeer zwaar belast overbelast (kan de zorg eigenlijk niet meer vol houden ik geef nu geen mantelzorg Voelt zich momenteel tamelijk zwaar tot zwaar belast Aan wie wordt momenteel mantelzorg gegeven: Echtgeno(o)t(te) of partner Kinderen (Schoon)ouders Andere familieleden Buren/vrienden/kennissen Huidige mantelzorgactiviteiten Hulp in de huishouding Klaarmaken van de warme maaltijden Hulp bij persoonlijke verzorging Hulp bij medische verzorging Gezelschap, troost, afleiding Begeleiding en/of vervoer Regeling geldzaken en / of andere administratie Andere zaken Geeft momenteel mantelzorg bij huishoudelijk werk Geeft momenteel mantelzorg bij dagelijkse verzorging Mantelzorgers met behoefte aan hulp Nee Ja, aan informatie en advies Ja, aan een vervanger ivm vrije dagen of vakantie Ja, aan emotionele ondersteuning Ja, aan ontspannende actviteiten Ja, aan belangenbehartiging Heeft praktische of emotionele ondersteuning nodig

13 Afgelopen jaar mantelzorg ontvangen Afgelopen jaar mantelzorg ontvangen afgelopen jaar geen mantelzorg ontvangen Ontvangt nu mantelzorg Ontvangt dagelijks mantelzorg Waaruit bestaat de huidige mantelzorg Hulp in de huishouding Warme maaltijden bereiden Persoonlijke verzorging Medische verzorging Gezelschap, troost, afleiding Begeleiding, vervoer Geldzaken, administratie Andere mantelzorg Ontvangt momenteel mantelzorg bij dagelijkse verzorging Ontvangt momenteel mantelzorg bij huishoudelijk werk Van wie ontvangt men momenteel mantelzorg Echtgenoot, echtgenote of partner Kinderen, schoondochter of schoonzoon (Schoon)ouders Andere familieleden Buren, vrienden, kennissen Ontvangt momenteel mantelzorg van huisgenoot Hoe vaak ontvangt men momenteel mantelzorg meer dan één keer per dag één keer per dag meer dan één keer per week één keer per week minder dan 1 keer per week

14 Gebruik, behoefte en bekendheid van voorzieningen en diensten Maaltijdverstrekking/maaltijdendienst ja, gebruik ik weleens nee, maar zou ik wel willen nee, geen behoefte aan nooit van gehoord Eettafel ja, gebruik ik weleens nee, maar zou ik wel willen nee, geen behoefte aan nooit van gehoord Advies of voorlichting door ouderenadviseur ja, gebruik ik weleens nee, maar zou ik wel willen nee, geen behoefte aan nooit van gehoord Hulp bij administratieve of financiële activiteiten ja, gebruik ik weleens nee, maar zou ik wel willen nee, geen behoefte aan nooit van gehoord Sport- of bewegingsactiviteiten voor ouderen vanuit activiteiten- of dienstencentrum ja, gebruik ik weleens nee, maar zou ik wel willen nee, geen behoefte aan nooit van gehoord Recreatieve/culturele activiteiten voor ouderen vanuit activiteiten- of dienstencentrum ja, gebruik ik weleens nee, maar zou ik wel willen nee, geen behoefte aan nooit van gehoord Hulp in en om huis van vrijwilliger via vrijwiligersorganisatie ja, gebruik ik weleens nee, maar zou ik wel willen nee, geen behoefte aan nooit van gehoord Ondersteuning bij het geven van mantelzorg ja, gebruik ik weleens nee, maar zou ik wel willen nee, geen behoefte aan nooit van gehoord Hulp bij (het uitbreiden van) sociale contacten ja, gebruik ik weleens nee, maar zou ik wel willen nee, geen behoefte aan nooit van gehoord Vervoer naar voorzieningen ja, gebruik ik weleens nee, maar zou ik wel willen nee, geen behoefte aan nooit van gehoord Personenalarmering ja, gebruik ik weleens nee, maar zou ik wel willen nee, geen behoefte aan nooit van gehoord Andere voorzieningen en diensten ja, gebruik ik weleens nee, maar zou ik wel willen nee, geen behoefte aan nooit van gehoord

15 Weet waar voorzieningen kunnen worden aangevraagd Thuiszorg PGB Schuldhulpverlening Gehandicaptenparkeerkaart Woningaanpassing Rolstoelvoorziening Vervoersvoorziening Maaltijdverstrekking/maaltijdendienst Ouderenadviseur of -voorlichter Ouderengym/-zwemmen Activiteiten voor ouderen Personenalarmering Financiële/administratieve ondersteuning Fysieke omgeving Soort woning koopwoning huurwoning Type woning eengezinswoning flat, etagewoning, appartement of maisonnette boerderij zelfstandige ouderenwoning, bejaardenwoning, seniorenwoning woongemeenschap voor ouderen aanleunwoning bij een verzorgingshuis serviceflat woning bij een zorgpunt, woonzorgcomplex, clusterwoning anders Naar welke type woning zou u willen verhuizen? Geen, ik wil niet verhuizen Eengezinswoning Flat, etagewoning, appartement of maisonnette Boerderij Zelfstandige ouderenwoning, bejaardenwoning, seniorenwoning Woongemeenschap voor ouderen Aanleunwoning bij een verzorgingshuis Serviceflat Woning bij een zorgpunt, woonzorgcomplex, clusterwoning Overig

16 Ventilatie Soort ventilatiesysteem in de woning uitsluitend natuurlijke ventilatie natuurlijke ventilatie en ventilator in raam/muur mechanische ventilatie en roosters/klapraampjes continue mechanische ventilatie met roosters/klapraampjes mechanische ventilatie met recirculatie en/of balansventilatie anders Ventileert woonkamer voldoende Ventileert slaapkamer voldoende Ventileert badkamer voldoende Ventileert keuken voldoende Ernstige geluidshinder door: Verkeer > 50 km/u Verkeer < 50 km/u Treinen Vliegtuigen Bedrijven/industrie Buren Bromfietsen/scooters Overig Veilig voelen Voelt zich wel eens onveilig overdag Voelt zich wel eens onveilig in avond/nacht Voelt zich wel eens onveilig overdag ja vaak ja, soms zelden nee Voelt zich wel eens onveilig in avond/nacht ja vaak ja, soms zelden nee Wel eens problemen met vervoer ja, soms ja, (bijna) altijd nee Reden(en): Anderen hebben geen tijd om mij te brengen Ik durf niet meer zo goed auto te rijden Ik durf niet meer te fietsen De bus rijdt te weinig De bushalte ligt te ver van mijn huis De bus stopt te ver van het reisdoel De bushalte biedt te weinig bescherming als ik moet wachten Ik vind het openbaar vervoer onveilig Ik vind het te ingewikkeld om met het openbaar vervoer (bus/trein) te reizen Ik ben lichamelijk niet in staat om met het openbaar vervoer te reizen Het gebruik van mijn rolstoel of rollator levert problemen op bij het vervoer Ik moet te lang wachten op de belbus of regiotaxi Ik vind de gewone taxi te duur Anders

17 Bekendheid met en bereikbaarheid van voorzieningen Huisarts op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Tandarts op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Polikliniek op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Apotheek op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Fysiotherapeut op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Verpleeghuis/verzorgingshuis op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Eettafel op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Activiteiten-/dienstencentrum/buurthuis voor ouderen op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Winkels voor dagelijkse boodschappen op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Postkantoor op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Gemeenteloket op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Zorgloket/Wmo-loket op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Bank op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Geldautomaat op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet Bibliotheek op acceptabele afstand? op goede afstand te ver weg ken de voorziening niet

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010 Ouderenonderzoek GGD Regio 2010 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 199 207 177 384 5378 Achtergrond kenmerken respondenten 65-74 jaar 63 55 100 0 59 55 75-84 jaar 31 33

Nadere informatie

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010 Ouderenonderzoek GGD Regio 2010 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 185 221 219 187 406 5378 Achtergrond kenmerken respondenten 65-74 jaar 62 52 100 0 56 55 75-84 jaar 31 35

Nadere informatie

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010 Ouderenonderzoek GGD Regio 2010 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 181 199 215 165 380 5378 Achtergrond kenmerken respondenten 65-74 jaar 64 53 100 0 58 55 75-84 jaar 31 37

Nadere informatie

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010

Ouderenonderzoek GGD Regio Twente 2010 Ouderenonderzoek GGD Regio 2010 Hof van Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 202 200 215 187 402 5378 Achtergrond kenmerken respondenten Hof van 65-74 jaar 63 51 100 0 56 55 75-84

Nadere informatie

Epe jaar. opl. midden / hoog Totaal Totaal Totaal Totaal plussers opl. laag.

Epe jaar. opl. midden / hoog Totaal Totaal Totaal Totaal plussers opl. laag. Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Epe GGD, mei 2011 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de gemeente weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Nadere informatie

Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Lochem 2010 GGD Gelre-IJssel, mei 2011

Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Lochem 2010 GGD Gelre-IJssel, mei 2011 Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Lochem GGD, mei 2011 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de gemeente weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en

Nadere informatie

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gelre-IJssel Achterhoek 2010

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gelre-IJssel Achterhoek 2010 Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers regio GGD, mei 2011 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Nadere informatie

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gelre-IJssel Bronckhorst jaar. 75- plussers opl.

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gelre-IJssel Bronckhorst jaar. 75- plussers opl. Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Bronckhorst GGD, mei 2011 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de gemeente weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd

Nadere informatie

Noord-Veluwe jaar. 75- plussers opl. laag

Noord-Veluwe jaar. 75- plussers opl. laag Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers regio Noord-Veluwe GGD, mei 2011 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de regio Noord-Veluwe weergegeven uitgesplitst naar geslacht,

Nadere informatie

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gelre-IJssel Gelre IJssel jaar. man vrouw

Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Gelre-IJssel Gelre IJssel jaar. man vrouw Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers regio GGD, mei 2011 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Nadere informatie

Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Voorst 2010 GGD Gelre-IJssel, mei 2011

Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Voorst 2010 GGD Gelre-IJssel, mei 2011 Tabellenboek onderzoek onder 65-plussers gemeente Voorst GGD, mei 2011 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de gemeente weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en

Nadere informatie

Monitor Volwassenen 2012

Monitor Volwassenen 2012 Monitor Volwassenen 2012 Enschede Man Vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar Aantal 149 217 114 113 139 131 116 115 366 6439 Geslacht Man 100 0 48 49 50 34 55 58 49 50 Vrouw 0 100 52 51 50 66 45 42 51

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland

Tabellenboek Volwassenenmonitor Steenwijkerland Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 190 215 85 142 198 425 5459 N=190 N=214 N=79 N=135 N=190 N=404

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor Hardenberg. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 173 223 95 153 182 430 5459 N=173 N=222 N=84 N=144 N=167 N=395 N=5162 Gehuwd, samenwonend

Nadere informatie

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer

Tabellenboek Ouderenmonitor Deventer Tabellenboek Ouderenmonitor 2013 Aantal correct ingevulde 230 244 441 51 492 Burgerlijke staat N=228 N=241 N=424 N=48 N=472 Gehuwd, samenwonend 75 49 65 26 61 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 3 6 5 3 5 Gescheiden

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; gemeente ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de gemeente

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Ommen. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor Ommen. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat Algemene gegevens 174 245 85 136 206 427 5459 N=174 N=243 N=82 N=133 N=202 N=417

Nadere informatie

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag

man vrouw jaar jaar jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; gemeente ; 19-65 jarigen GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste acht kolommen worden de bevindingen van de gemeente

Nadere informatie

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO,

Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Oldenzaal Twente hoog (HBO, Monitor Volwassenen 2012 Etniciteit volgens CBS-classificatie (uit GBA) Nederlands 84 88 79 88 89 83 84 91 86 83 Marokkaans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Turks 9 2 12 6 2 6 9 1 6 4 Surinaams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag

man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 65-plussers GGD Noord- en Oost-Gelderland, update januari 2015 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de bevindingen van de regio weergegeven

Nadere informatie

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl.

opl. midden opl. hoog Totaal man vrouw jaar 75+ jaar opl. laag man vrouw jaar 75+ jaar opl. Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2012; regio ; 65-plussers GGD, update januari 2015 Toelichting: De bevindingen worden weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe

Tabellenboek Volwassenenmonitor Olst-Wijhe Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 206 248 91 151 225 467 5459 N=205 N=248 N=88 N=146 N=220 N=454

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Dalfsen

Tabellenboek Volwassenenmonitor Dalfsen Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 217 268 110 175 212 497 5459 N=216 N=267 N=105 N=169 N=209 N=483

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Raalte

Tabellenboek Volwassenenmonitor Raalte Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 212 288 122 177 220 519 5459 N=212 N=287 N=117 N=166 N=216 N=499

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Deventer. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor Deventer. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat Algemene gegevens 158 225 103 166 167 436 5459 N=156 N=224 N=87 N=144 N=149 N=380

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle

Tabellenboek Volwassenenmonitor Zwolle Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 191 243 162 159 182 503 5459 N=191 N=241 N=140 N=135 N=157 N=432

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens

Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Hattem. Algemene gegevens Tabellenboek Volwassenenmonitor 2013 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 221 82 144 198 424 5459 N=196 N=221 N=80 N=141 N=196 N=417

Nadere informatie

Ouderen (65+) Neder-Betuwe Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Neder-Betuwe Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland man vrouw Oost NL Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 217 255 252 220 343 58 59 472 4334 17015 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen (65+) Beuningen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Beuningen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 332 337 361 308 430 108 110 669 6233 17015 528 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen (65+) Geldermalsen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Geldermalsen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 250 252 277 225 332 84 79 502 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst

Tabellenboek Volwassenenmonitor Staphorst Tabellenboek Volwassenenmonitor 2012 - Algemene gegevens Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Burgerlijke staat 196 254 143 159 159 461 5459 N=195 N=254 N=140 N=155 N=154 N=449

Nadere informatie

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Zaltbommel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 227 264 270 221 336 68 77 491 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Buren Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Buren Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland man vrouw Oost NL Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 224 265 267 222 331 66 81 489 4334 17015 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen (65+) Maasdriel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Maasdriel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 204 266 251 219 343 52 58 470 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Neerrijnen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Neerrijnen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 222 242 252 212 334 51 62 464 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Regio Nijmegen

Ouderen (65+) Regio Nijmegen 65-74 jaar 75-84 jaar Opleidingsniveau 85+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Oost NL 2012 man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 2977 3256 3517 2264 452 4027 942 1113 6233

Nadere informatie

Ouderen (65+) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 485 587 564 508 654 171 218 1072 6233 17015 547 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Tiel Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Tiel Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 260 271 274 257 347 90 78 531 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Lingewaal Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Rivierenland Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 217 212 241 188 291 62 58 429 4334 17015 Achtergrond en algemene

Nadere informatie

Ouderen (65+) Heumen Opleidingsniveau

Ouderen (65+) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 320 312 336 296 310 122 189 632 6233 17015 619 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen (65+) Ubbergen

Ouderen (65+) Ubbergen 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Oost NL 2012 man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 514 527 623 418 647 160 217 1041 6233 17015 527 Achtergrond

Nadere informatie

Ouderen (65+) Wijchen

Ouderen (65+) Wijchen Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Oost NL 2012 man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 267 338 330 275 382 92 112 605 6233 17015

Nadere informatie

Ouderen (65+) Druten

Ouderen (65+) Druten man vrouw 65-74 jaar Opleidingsniveau 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 266 282 308 240 383 89 59 548 6233 17015 Oost NL

Nadere informatie

Ouderen (65+) West Maas en Waal

Ouderen (65+) West Maas en Waal Opleidingsniveau 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal 65+ Regio Nijmegen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 258 262 299 221 392 68 47 520 6233 17015 502 Achtergrond

Nadere informatie

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel

Algemeen. Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Maasdriel Tabellenboek volwassenenmonitor 2008-2009 Toelichting: In de eerste kolommen staan de cijfers van de gemeente, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. In de kolom "R'land" staat het totaalcijfer

Nadere informatie

Volwassenen (19+) Regio Nijmegen

Volwassenen (19+) Regio Nijmegen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar 65-74 jaar 75-84 jaar Opleidingsniveau 85+ jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse

Nadere informatie

Volwassenen (19+) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19+) Millingen aan de Rijn man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar 65-74 jaar Opleidingsniveau 75+ jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 418 501

Nadere informatie

Volwassenen (19+) Druten

Volwassenen (19+) Druten man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar 65-74 jaar Opleidingsniveau 75+ jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 468 543 75

Nadere informatie

Volwassenen (19+) Nijmegen

Volwassenen (19+) Nijmegen Volwassenen (19+) Nijmegen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar 65-74 jaar Opleidingsniveau 75+ jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2009-2010

Ouderenmonitor 2009-2010 A. Algemene kenmerken % Geslacht Man 44 43 Vrouw 56 57 Leeftijd 65 t/m 74 jaar 56 52 75 jaar en ouder 44 48 Burgerlijke staat Gehuwd/ samenwonend 62 62 Ongehuwd/ nooit gehuwd geweest 5 5 Gescheiden/ gescheiden

Nadere informatie

Volwassenen (19+) Heumen

Volwassenen (19+) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar 65-74 jaar 75+ jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 568 598

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Lingewaal

Volwassenen (19-65 jaar) Lingewaal man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland Oost NL 183 236 82 149 188 159 141

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar

Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau jaar Volwassenen (19-65 jaar) Regio Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal 2012 Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek

Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek Volwassenen (19-65 jaar) Groesbeek man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg

Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg Volwassenen (19-65 jaar) Culemborg man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen

Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Volwassenen (19-65 jaar) Geldermalsen 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel

Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel Volwassenen (19-65 jaar) Maasdriel man vrouw Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Rivierenland

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen

Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen man vrouw 19-35 jaar Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar voor analyse Achtergrond en algemene kenmerken Volwassenen (19-65 jaar) Wijchen 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen

Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen Volwassenen (19-65 jaar) Beuningen man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar Opleidingsniveau 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen

Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Volwassenen (19-65 jaar) Heumen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Druten

Volwassenen (19-65 jaar) Druten Volwassenen (19-65 jaar) Druten Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen

Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Volwassenen (19-65 jaar) Gemeente Nijmegen Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal

Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Volwassenen (19-65 jaar) West Maas en Waal Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten, bruikbaar

Nadere informatie

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn

Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Volwassenen (19-65 jaar) Millingen aan de Rijn Opleidingsniveau man vrouw 19-35 jaar 35-50 jaar 50-65 jaar laag midden hoog Totaal Regio Nijmegen Oost NL 2012 Totaal 2008 Aantal correct ingevulde vragenlijsten,

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland

Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en Nederland Gezondheidsmonitor Ouderen (65 jaar en ouder) 2012 Tabel 1: Resultaten per indicator voor de gemeente, wijken Tilburg en gemeente Tilburg en wijken Gezondheid en Ziekte Ervaren gezondheid Ervaart eigen

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; regio Noord- en Oost-Gelderland GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; regio GGD, mei 2017 Toelichting: De resultaten voor de regio zijn weergegeven uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status(). De

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Oost Gelre GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Oost Gelre GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de gemeente zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Voorst GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Voorst GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de gemeente zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Ermelo GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Ermelo GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de gemeente zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Oldebroek GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Oldebroek GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de gemeente zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Oude IJsselstreek GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Oude IJsselstreek GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de gemeente zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Winterswijk GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Winterswijk GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de gemeente zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Apeldoorn GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Apeldoorn GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de gemeente zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Montferland GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Montferland GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de gemeente zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Brummen GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Brummen GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de gemeente zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Hattem GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Hattem GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de gemeente zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Bronckhorst GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Bronckhorst GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de gemeente zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Berkelland GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente Berkelland GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de gemeente zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; dorpen gemeente Nunspeet GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Toelichting: De cijfers voor de dorpen zijn uitgesplitst naar en 65 jarigen en ouder.

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; subregio Noord-Veluwe GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; subregio Noord-Veluwe GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; subregio Noord-Veluwe GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 De cijfers voor de subregio zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; subregio Achterhoek GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; subregio Achterhoek GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; subregio Achterhoek GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 De cijfers voor de subregio zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016 selectie 55+ voor gemeente Apeldoorn GGD Noord- en Oost-Gelderland, januari 2018

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016 selectie 55+ voor gemeente Apeldoorn GGD Noord- en Oost-Gelderland, januari 2018 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016 selectie 55+ voor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, januari 2018 Toelichting: Alle cijfers in dit tabellenboek (zowel lokaal als (sub)regionaal) hebben

Nadere informatie

Bronckhorst. SES midden SES hoog Totaal man vrouw SES laag.

Bronckhorst. SES midden SES hoog Totaal man vrouw SES laag. Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016 uitsplitsing naar leeftijdsgroepen 19-65 jaar voor gemeente GGD Noord- en Oost-Gelderland, juli 2018 Toelichting: Alle cijfers in dit tabellenboek (zowel

Nadere informatie

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; subregio Midden-IJssel / Oost-Veluwe GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017

Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; subregio Midden-IJssel / Oost-Veluwe GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 Tabellenboek monitor volwassenen en ouderen 2016; subregio Midden-IJssel / Oost-Veluwe GGD Noord- en Oost-Gelderland, mei 2017 De cijfers voor de subregio zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en sociaal-economische-status().

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe

Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe Inhoudsopgave Tabellenboek Olst-Wijhe RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg

Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg Inhoudsopgave Tabellenboek Hardenberg RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen

Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen Inhoudsopgave Tabellenboek Dalfsen RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte

Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Ommen

Inhoudsopgave Tabellenboek Ommen Inhoudsopgave Tabellenboek Ommen RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 3 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer

Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer Inhoudsopgave Tabellenboek Deventer RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland

Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland Inhoudsopgave Tabellenboek Steenwijkerland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle

Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle Inhoudsopgave Tabellenboek Zwolle RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen Inkomen

Nadere informatie

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Ouderenmonitor Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Ouderenmonitor 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Colofon Ouderenmonitor 2010 Ons kenmerk: 1715 KW/ML (tweede herziene versie) december 2011 GGD, afdeling Algemene Gezondheidszorg, cluster Epidemiologie

Nadere informatie

Graag zouden wij van het college het volgende willen weten :

Graag zouden wij van het college het volgende willen weten : Gemeente, 24 augustus 2017 Geacht College, Graag willen wij aanvullende informatie naar aanleiding van een krantenartikel in de Gelderlander van zaterdag 19 augustus j.l. Het stuk gaat over dat 1 op de

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Raalte Inhoudsopgave Tabellenboek Raalte RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden

Nadere informatie

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Tabellenboek Gezondheidsmonitor volwassenen en en gemeente Zwartewaterland Inhoudsopgave Tabellenboek Zwartewaterland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling

Nadere informatie

Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland

Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland Inhoudsopgave Tabellenboek Regio IJsselland RESULTATEN MONITOR 2016 Algemene vragen pagina 4 Respondenten Burgerlijke staat Samenstelling huishouden Herkomst Opleiding Arbeidssituatie Moeite met rondkomen

Nadere informatie

50-64 jaar jaar jaar

50-64 jaar jaar jaar Gezondheidsmonitor 2016 in cijfers: tabellenboek 19+ voor gemeente. Onderzoek 2016/2017, GGD Gelderland Zuid Toelichting: de n (aantal respondenten per vraag) kan verschillen. Een! betekent minder dan

Nadere informatie