Configuratie en installatie handleiding instrumenten Sismo Soluciones

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Configuratie en installatie handleiding instrumenten Sismo Soluciones"

Transcriptie

1 Configuratie en installatie handleiding instrumenten Sismo Soluciones vertaling: Alle rechten voorbehouden aan en Sismo Soluciones SL. is niet aansprakelijk voor zet, druk of andere fouten in deze handleiding. Eerste versie /

2 Inhoudsopgave 1. Introductie Doelstelling Disclaimer Opmerkingen van de vertaler Inleiding Voorwoord Verschillende typen instrumenten Verbinden van de instrumenten SimCard Servo Daughter Ethernet Card SimCard Servo USB Scripts voor de instrumenten Installatie Algemeen Installatie via SimCard Ethernet en Ethernet MMB Installatie met SimCard Servo USB Configuratie Pascal SC scripts voor gebruik met servo's

3 1. Introductie 1.1 Doelstelling Het doel van deze handleiding is het verklaren van de eerst te nemen stappen tijdens het installeren en configureren van de servo motoren/instrumenten voor de 737NG. 1.2 Disclaimer Het is belangrijk op te merken dat dit document indien dat noodzakelijk en gewenst is kan worden aangepast door de leverancier. Het is dan ook raadzaam voor aanvang van de configuratie en werkzaamheden van de instrumenten eerst na te gaan of u de meest recente versie van de handleiding heeft. U kunt dit altijd controleren door op het titelblad na te gaan welke versie u heeft. Staat er op de webshop/website van Aviosim Nederland een hoger versienummer met een meer recente datum? Dan dient u die handleiding te gebruiken. Deze handleiding is uiterst zorgvuldig vertaald vanuit het Spaans/Engels door Stichting Aviosim Nederland. Echter benadrukt niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor druk, zet, vertaal of andere fouten die ondanks uiterste zorgvuldigheid toch in de documenten kunnen staan. Deze handleiding geldt voorts als leidraad. Bij twijfel of onduidelijkheden raadpleeg dan altijd de originele documenten (Engels/Spaans) welke beschikbaar zijn via Aviosim is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolkomenheden in de Nederlandse gebruikershandleiding. Voor schade ontstaan door foute instructies in hetzij de Engelse hetzij de Spaanse handleiding(en) draagt Sismo Soluciones SL alle verantwoordelijkheden. Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u altijd contact opnemen met 1.3 Opmerkingen van de vertaler Wanneer in dit document verwezen wordt naar andere producten van de fabrikant Sismo Soluciones of de webshop dan kan men hiervoor ook terecht op de webshop van. Alle producten die worden aangeboden in de webwinkel van Sismo Soluciones zijn ook beschikbaar via Aviosim Nederland. Komt u een product niet tegen in de Aviosim webshop kunt u altijd contact opnemen met 3

4 2. Inleiding 2.1 Voorwoord De serie instrumenten en gauges van Sismo Soluciones zijn speciaal ontwikkeld om naadlaas samen te werken met overige cockpit onderdelen van Sismo welke allen speciaal ontwikkeld zijn voor de Boeing 737NG. Onafhankelijk van de cockpit zoals die van PMDG, FS9, FSX, IFly of welke andere dan ook kunnen de Sismo Soluciones gauges en instrumenten real-time functioneren. De mechanische basis van de Sismo Soluciones instrumenten bestaat uit een servo. Middels de verhouding van tandwielen zorgen deze servos ervoor dat de wijzerplaten van een instrument kunnen bewegen. Hierdoor heeft de wijzer van het instrument exact aan wat de status van de simulator op dat moment is. 2.2 Verschillende typen instrumenten 4

5 5

6 2.3 Verbinden van de instrumenten Het is belangrijk dat voor het verbinden van de instrumenten met de simulator bepaalde kaarten aangeschaft worden. Deze kaarten zorgen ervoor dat de instrumenten daadwerkelijk kunnen gaan "communiceren" met de verschillende onderdelen van de simulator. Zo "leest" deze kaart wat de situatie van de simulator op een bepaald ogenblik is en hierdoor zal de naald de corresponderende uitslag gaan tonen. Sismo Soluciones biedt deze kaarten beide ook aan. Het betreft hier de "SimCard Servo Daughter Ethernet" of de "SimCard Servo USB 2.0" welke beide hieronder zullen worden beschreven. 6

7 2.4 SimCard Servo Daughter Ethernet Card De hierboven getoonde kaart is de servo dochter kaart voor gebruik via Ethernet. Voor installatie met een USB kaart zie hoofdstuk 2.5. Voor deze methode dient er ook een SimCard Ethernet MMB te worden aangeschaft. De SimCard Ethernet MMB (zwarte kaart in bovenstaande afbeelding) is de belangrijkste kaart en functioneert als een moederkaart. Dat wil zeggen dat alle inputs, outputs, displays en analoge inputs door deze moederkaart kunnen worden gecontroleerd en worden aangestuurd. De moederkaart beschikt ook over aansluitmogelijkheden voor verschillende extensiekaarten (zogenaamde daughtercards of dochterkaarten) voor het geval u als gebruiker meerdere inputs/outputs e.d. zou willen aansluiten. Er kunnen zoveel dochterkaarten worden aangesloten als wenselijk is. Aansluiting van deze dochterkaarten dient dan te alle tijden gedaan te worden middels een flatcable. (10-dradig) De connectoren zijn standaard en dus ook te gebruiken voor andere componenten en/of kaarten. Voor het laten functioneren van de configuratie is het noodzakelijk de hierboven beschreven moeder en dochterkaart te verbinden. Zonder moederkaart heeft de dochterkaart geen enkele functionaliteit. Deze methode wordt aanbevolen door Sismo Soluciones als er een volledige simulator wordt gebouwd waarin alle componenten (of in ieder geval grotere aantallen componenten) zullen worden gaan aangestuurd. Verbindingen via Ethernet (gelijk als een reguliere internet kabel) staan grotere hoeveelheden verbindingen via een netwerk namelijk toe zonder verlies van snelheid in de data overdracht. Dit verlies zal bijvoorbeeld wel optreden wanneer gekozen wordt alles via USB kabels en HUBS te laten lopen. Het is eventueel ook mogelijk één en ander via een router of draadloos (WIFI) 7

8 te laten gaan, u kunt voor meer informatie dan het beste contact opnemen met Voorbeeldschakeling moederkaart met dochterkaarten 2.5 SimCard Servo USB 2.0 Voor deze methode is het slechts noodzakelijk te beschikken over de USB 2.0 Servokaart. Tot maximaal 12 servo instrumenten kunnen op deze kaart worden aangesloten. Deze methode wordt door Sismo Soluciones aanbevolen als slechts enkele instrumenten worden aangesloten die voorts los staan van de overige apparatuur van de cockpit/simulator. Wanneer andere instrumenten en/of componenten al worden aangestuurd door andere (moeder)kaarten volstaat een schakeling via deze USB kaart dus. Voor meer informatie over het verschil tussen Ethernet en USB kunt u contact opnemen met via USB 2.0 kaart voorbeeld schakeling servo instrument 8

9 2.6 Scripts voor de instrumenten Scripts zijn nodig voor de communicatie tussen servo instrumenten welke zijn verbonden met een (moeder/dochter)kaart en de simulator en kunnen worden beschouwd als een interface. Een script wordt bij aanschaf van het instrument kosteloos beschikbaar gesteld door Sismo Soluciones/Aviosim Nederland. Er is een grote variëteit aan scripts ontwikkeld om uw cockpit te laten functioneren met addons zoals Project Magenta, Prosim737, standaard MSFS enzovoorts. Deze scripts zijn daarom volledig te gebruiken samen met bijvoorbeeld IOCP, FSUIPC en XPUIPC communicatie protocollen. Het is aan te bevelen om ook de handleiding "Basis SC-Pascal Configuratie" te downloaden via onze website. Hierin staat kort maar duidelijk uitgelegd hoe diverse scripts uitgevoerd dienen te worden. Hoofdstuk 4 van voornoemde handleiding gaat specifiek in op het configureren van servo instrumenten met deze SC-Pascal scripts. 3. Installatie 3.1 Algemeen Om de instrumenten daadwerkelijk te kunnen gaan installeren is het noodzakelijk om (enigszins) op de hoogte te zijn van de elektronica die wordt gebruikt voor de servo instrumenten. Bovenstaand servo instrument nemen we als voorbeeld. We kunnen hier een drie verschillende kabels zien. Deze moeten verbonden gaan worden met de servo kaart. Een uitleg van de verschillende kabels volgt hierna: 1. Bruine kabel: GND (-) 2. Rode kabel: 5V (+) 3. Oranje kabel: signaal kabel 9

10 Het is belangrijk dat de servo instrumenten exact worden geconfigureerd zoals aangegeven in de "contact map" voor gebruik met Sismo Soluciones SC-Pascal scripts. Meer informatie hieromtrent kunt u terugvinden in Basic SC-Pascal Configuration User Manual. De Contact Maps kunnen worden opgevraagd via Belangrijk: verbind de servo niet met de kaart totdat de (+), (-) en signaal kabel bekend zijn in zowel de servo als de kaart. Een incorrecte verbinding van de kaart kan resulteren in een kapotte kaart en/of servo instrument. Voorbeeld terminal Ethernet kaart. Let op, uw ethernetcard of USB kaart kan anders gerangschikt zijn, lokaliseer eerst de verschillende polen op uw kaart voor u de instrumenten daadwerkelijk gaat verbinden. Heeft u geen of weinig ervaring met elektronica of twijfelt u? Neemt dan liever eerst contact op met Wanneer het servo instrument correct is verbonden met de kaart is het nodig om het benodigde voltage aan te sluiten op de controller alvorens de kaart/instrument verbonden kan worden met de simulator. 10

11 3.2 Installatie via SimCard Ethernet en Ethernet MMB Het is raadzaam ook hoofdstuk 4 van de gebruikershandleiding "SimCard MMB Ethernet" door te nemen om volledig op te hoogte te geraken van de SimCards. Ten eerste dient u zoals eerder beschreven de SimCard Ethernet moederkaart correct te verbinden met de SimCard Ethernet servo dochterkaart. De SimCard Ethernet dochterkaart kan op twee verschillende manieren worden geleverd namelijk: 1. SimCard met interne voeding; de SimCard servo dochterkaart is voorzien van een interne voeding middels de 10- way flatcable waarmee de kaart is aangesloten op de MMB moederkaart. Deze methode wordt niet aanbevolen wanneer gewerkt wordt met grotere hoeveelheden servo's omdat het de performance van de servo's dan kan beïnvloeden (negatief) De "jumper" dient geplaatst te worden in pin 1 en 2 zoals in de figuur hiernaast weergegeven om deze manier van voeden te laten functioneren 11

12 2. SimCard met externe voeding; De SimCard wordt gevoed door middel van een externe 5V DC voeding. Deze manier wordt aanbevolen en garandeert een volledige en goede functionering van de aangesloten servo's. De JP1 "jumper" in pin 3 en 2 zoals in de afbeelding weergegeven voor goede werking van de kaart. U dient zeker van te zijn de kabels (+) en (-) juist aan te sluiten omdat bij een verkeerde connectie de kaart beschadigd kan raken. Ook de aangesloten servo kan (onherstelbaar) beschadigd raken. Als u geen ervaring heeft met elektronica wordt u aangeraden informatie in te winnen of contact op te nemen met 12

13 3.3 Installatie met SimCard Servo USB 2.0 Het is raadzaam ook hoofdstuk 3 van de gebruikershandleiding "SimCard USB Servo +ADC" door te nemen om volledig op te hoogte te geraken van deze kaart en daarbij behorende technieken. De USB kaart dient correct te worden verbonden en moet voorzien worden van (externe)voeding. 13

14 4.0 Configuratie Pascal SC scripts voor gebruik met servo's Alvorens aan de slag te gaan met het programmeren van de scripts dient u eerst de gebruikershandleiding "Basis configuratie SC-Pascal scripts" goed en zorgvuldig door te nemen. Wanneer dit is gedaan kan worden doorgegaan met de configuratie. Voorts gaan we ervan uit dat er een succesvolle hardware test is gedaan en dat de map waarin het script zit (in.exe formaat) en het configuratiebestand (config.ini) geïnstalleerd zijn of op de PC aanwezig. Omdat iedere servo verschillende waardes nodig heeft voor iedere willekeurige gebruiker is het noodzakelijk deze waardes te verkrijgen, op te schrijven en in het config.ini bestand te zetten. Om een beter begrip geven we een voorbeeld: de "Flap Instrument" We bespreken hoe deze te configureren. Omdat het "Flap instrument" behoort tot de MIP of DST dient men gebruik te maken van het MIM/DST script. Open de map waarin zich de.exe en het.ini bestanden bevinden. Open het bestand config.ini (door dubbelklikken of door rechts te klikken en dan "openen") Scroll naar beneden naar het veld [FLAPS] Dit veld dient opnieuw te worden geschreven met de correcte en van toepassing zijnde waardes. 14

15 Hieronder zullen we beschrijven hoe te werk te gaan als we het voornoemde veld willen aanpassen. 1. Open de editor/compiler van SC-Pascal (te downloaden via 2. Wanneer de servo al op de juiste manier is aangesloten en verbonden met de PC dient het serienummer van het instrument te worden weergegeven in de linkerhelft van het SC-Pascal venster. (Ethernet: SC-MMBxxxx-Servo en USB: SC-SEVxxxx) 3. Klik op het serienummer van de betreffende SimCard Servo en het venster "Servo's test" zal worden geopend. 4. Vink het vakje voor "Activate Servo's" aan om de servo's te activeren. 5. Beweeg de schuifjes om erachter te komen welk schuifje er daadwerkelijk voor zorgt dat de naald van het instrument een bepaalde uitslag gaat geven. Uitgaande van het voorbeeld waar de servo is aangesloten volgens de Sismo Contact Map en gebruik wordt gemaakt van het MIM script zou de naald aangestuurd worden via Serv. 1. Dus zou door het schuiven van balkje 1 de naald van het instrument moeten gaan bewegen. 6. Bekijk nu nogmaals het venster SC Pascal en men zal zien dat de waardes in de rechterhelft van het venster veranderd zijn. 7. Merk op dat de waardes die in het test venster staan overeenkomen met de weergegeven waardes in de config.ini. 15

16 8. Doe nu hetzelfde voor de andere aangesloten servo's hierbij gebruik makende van de Sismo Contact Map 9. Als alle waardes bekend zijn is het belangrijk om wijzigingen in het config.ini bestand op te slaan. Einde Document 16

EM4592 Concurrent Dual Band WiFi Repeater

EM4592 Concurrent Dual Band WiFi Repeater EM4592 Concurrent Dual Band WiFi Repeater 2 NEDERLANDS EM4592 Concurrent Dual Band WiFi Repeater Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 1.2 Apparaat overzicht... 3 2.0 Waar

Nadere informatie

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA

EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398x-R1 UPS 600-1000-1600VA EM398X-R1 - UPS 600-1000-1600VA 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2 Inhoud van de verpakking... 3 1.3 Aansluiten van de UPS...

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise

Installatiehandleiding 3.0.0. Fidura Enterprise Fidura Enterprise Revisie datum: 28 maart 2012 cversie: 1.1 Inhoudsopgave INSTALLATIEHANDLEIDING 3.0.0...1 FIDURA ENTERPRISE...1 INHOUDSOPGAVE...2 INHOUDSOPGAVE...3 BIJLAGE(N):...5 1 INLEIDING...6 1.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur -

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur - Handboek Migratie Instellingen - - Pagina 2 van 46 Inhoudsopgave 1 INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 2 OVERZICHT

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Hymedis Client. - Handleiding -

Hymedis Client. - Handleiding - - Handleiding - 1 Inhoud 1 INHOUD...2 2 HISTORIEK...3 3 BIJKOMENDE DISCLAIMER...4 3.1 VOORAFGAANDE BEPALING...4 3.2 AANVAARDING VOORWAARDEN...4 3.3 GEBRUIK VAN DE APPLICATIES...4 3.4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN...4

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Koploper voor Beginners

Koploper voor Beginners Koploper voor Beginners Een stap voor stap introductie in Koploper voor de absolute beginner Versie 2.1 17 februari 2010 ModelSpoorGroep Valkenswaard Erik Teunissen 2009,2010 This document is created with

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE

HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE HANDLEIDING INFOBOARD SOFTWARE Versie 2.14 / oktober 2006 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... pag. 3 2. SYSTEEM VEREISTEN... pag. 3 3. INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE... pag. 4 4. OPSTARTEN VAN DE SOFTWARE... pag.

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

EM6225 e-camview Pan/Tilt HD IP camera

EM6225 e-camview Pan/Tilt HD IP camera EM6225 e-camview Pan/Tilt HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6225 e-camview Pan/Tilt HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 1.2 Wat heb je nodig om de camera te benaderen...

Nadere informatie

MasterView Easy MkII

MasterView Easy MkII USERS MANUAL / GEBRUIKERSHANDLEIDING BETRIEBSANLEITUNG / MANUEL D UTILISATION MANUAL DE UTILIZACION / INSTRUZIONI PER L USO MasterView Easy MkII Bewakings- en bedieningspaneel voor het MasterBus netwerk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Backup Zeker V1.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.0 Backup Zeker - Installatie... 4 1.1 Systeemeisen... 4 1.2 Setup / Installatie... 4 1.3 Eerste start - Registratie

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Systeem module Systeem configuratie handleiding Datum: 19 november 2002 Aantal pagina s: 20 Versie: 2.01 Doelgroep: Sysops Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Vooraf... 2

Nadere informatie

HANDLEIDING MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID. Rev. 912

HANDLEIDING MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5 / USB 2.0 / RFID. Rev. 912 HANDLEIDING MOBILE DRIVE SECURE EXTERNAL MOBILE DRIVE / 2.5" / USB 2.0 / RFID Rev. 912 Freecom Mobile Drive Secure Geachte klant, hartelijk bedankt voor de aankoop van de Freecom Mobile Drive Secure als

Nadere informatie

EM4510 Dual Band AC Router

EM4510 Dual Band AC Router EM4510 Dual Band AC Router 2 NEDERLANDS EM4510 - Dual Band AC Router Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de verpakking... 3 2.0 Handmatig instellen van de router... 3 2.1 Het aansluiten van

Nadere informatie

Cisco VPN Client. VPN Personeel - Hogeschool Gent

Cisco VPN Client. VPN Personeel - Hogeschool Gent Cisco VPN Client VPN Personeel - Inleiding Wat is VPN? VPN (Virtual Private Networking) is een techniek om een bedrijfsnetwerk te ontsluiten op een veilige manier. Hierdoor kunnen personeelsleden met een

Nadere informatie

Abonneren op de gratis Visual Steps Nieuwsbrief: www.visualsteps.nl/nieuwsbrief

Abonneren op de gratis Visual Steps Nieuwsbrief: www.visualsteps.nl/nieuwsbrief Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2006 Visual Steps B.V. Omslagontwerp: Studio Willemien Haagsma bno Opmaak/redactie: Marleen Vermeij Eindredactie: Ria Beentjes Eerste druk: april

Nadere informatie

Digitaal schoolbord. Tips & Tricks

Digitaal schoolbord. Tips & Tricks Digitaal schoolbord Tips & Tricks Digitaal schoolbord - Inhoudsopgave HD Bord software installeren binnen Deklas.Nu... 4 HD Bord software installeren op een stand-alone systeem... 5 - Installatie vanaf

Nadere informatie

Cisco VPN Client Thuisstuderen.hogent.be VPN voor studenten

Cisco VPN Client Thuisstuderen.hogent.be VPN voor studenten Cisco VPN Client Thuisstuderen.hogent.be VPN voor studenten Inleiding Wat is VPN? VPN betekent Virtual Private Network of in het Nederlands: Virtueel Privaat Netwerk. Het stelt ons in staat om de informaticadiensten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie