St. Elisabeth verpleeghuis Delden Uitgangspuntenrapport DO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "St. Elisabeth verpleeghuis Delden Uitgangspuntenrapport DO"

Transcriptie

1 Project Onderwerp Projectnummer Documentnummer Status St. Elisabeth verpleeghuis Delden Uitgangspuntenrapport DO EE08086 DO-C-R01.01 Definitief Datum Auteur ir. S.W.H. Droste Versie 1.0 Vrijgave ing. A.H. Heerink

2 Projectrelaties Opdrachtgever Twinta Projectontwikkeling B.V. Contactpersoon De heer G.J. Nijenhuis Adres Boortorenweg 20 Plaats 7554 RS Hengelo Telefoon Contactpersoon De heer B. Vedders (intern projectmanager) Adres Boortorenweg 20 Plaats 7554 RS Hengelo Telefoon of Architect IAA Architecten Contactpersoon De heer H. Kokkeler Adres M.H. Tromplaan 55 Plaats 7513 AB Enschede Telefoon Adviseur W- en E- installaties Schreuder Groep Ingenieurs/Adviseurs Contactpersoon De heer G. Romijn Adres Abe Lenstra Boulevard 50-5 Plaats 8448 JB Heerenveen Telefoon of Interieurarchitect PARK ontwerpburo Contactpersoon De heer D. den Breejen Adres Voortsweg 559 Plaats 7524 DA Enschede Telefoon

3 Project- en documentgegevens Opsteller rapport Bartels Ingenieursbureau B.V. Vestiging Enschede Projectnummer EE08086 Adviestaak Ontwerpend constructeur Contactpersoon Ir. S.W.H. Droste Adres Hengelosestraat 563 Plaats 7521 AG Enschede Telefoon Projectteam Projectleider Tekenaar Ir. S.W.H. Droste V. Nijmeijer Rapporthistorie Versie Datum Omschrijving v Uitgangspuntenrapport DO - definitief Verantwoording Datum Naam paraaf auteur paraaf controle paraaf vijgave Auteur ir. S.W.H. Droste Controle ing. G.B.M. Grote Beverborg Vrijgave ing. A.H. Heerink

4 INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen Inleiding Definitie Documenten Algemene projectgegevens 4 2 Ontwerpuitgangspunten Algemeen Functie bouwwerk Gevolgklasse, ontwerplevensduur en belastingfactoren Belastingsschikking Belastingcombinaties voor het gebouw Belastingen Overzicht belastingen op vloeren en daken Massa van bouwmaterialen Overzicht Ψ-factoren Specifieke belastingopgave overig Windbelastingen Imperfecties Bijzondere belastingen Eplosiebelastingen Aanrijdbelastingen Brandwerendheid Constructieve samenhang Bouwfysische eisen Geluid Trillingen Vervormingen Eisen uit omgeving 12 3 Constructief ontwerp Ontwerpkeuzes Geotechniek Grondonderzoek en geotechnische gegevens Bouwput Fundering Gebouwdilataties Gebouwstabiliteit Hoofdopzet constructie Uitbreidingsmogelijkheden en fleibiliteit Materialen en kwaliteiten Isokorven Gevelmetselwerk 16 4 Risico-analyse en V&G Plan 17 5 Gegevensverstrekking 18 6 Aandachtspunten voor vervolgfasen 21

5 1 Algemeen 1.1 Inleiding Voor het project nieuwbouw St. Elisabeth verpleeghuis te Delden is door Twinta Projectontwikkeling B.V. aan Bartels Ingenieursbureau B.V. te Enschede opdracht verstrekt voor het constructie advies. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van het engineeringproces van de fase Definitief Ontwerp (DO). Het rapport vormt samen met de volgende documenten het fasedossier: Definitief Ontwerp tekeningen van Bartels Ingenieursbureau B.V. d.d , status definitief Bladnr. D001 D100 D101 D102 D103 D104 D200 Onderdeel Funderingsoverzicht Constructieoverzicht begane grond Constructieoverzicht 1e verdieping Constructieoverzicht 2e verdieping Constructieoverzicht 3e verdieping Constructieoverzicht Dak Doorsneden Dit uitgangspuntenrapport en de bijlagen (constructietekeningen) kunnen worden gebruikt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. 1.2 Definitie De adviestaak van Bartels Ingenieursbureau B.V. heeft betrekking op de constructieve draagstructuur van het project. Omdat een aantal elementen die hieronder vallen, niet vallen onder de definities uit het Bouwbesluit 2012 van hoofddraagconstructie en hoofddraagconstructie bij brand, wordt in dit document de term constructieve draagstructuur gehanteerd. Hiervoor wordt de volgende definitie gegeven: Constructieve draagstructuur: Tot de constructieve draagstructuur worden de volgende elementen gerekend: Elementen die vallen onder hoofddraagconstructie zoals gedefinieerd in Bouwbesluit Elementen die vallen onder hoofddraagconstructie bij brand zoals gedefinieerd in Bouwbesluit Elementen ten behoeve van verticale draagkracht, waarbij lokaal bezwijken mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn dakconstructies, balkon- en galerijconstructies. 1.3 Documenten Het constructie ontwerp is gebaseerd op de volgende documenten: De DO-tekeningen van IAA Architecten d.d Algemene projectgegevens Het project betreft de vervangende nieuwbouw voor het woon- zorgcomple van St. Elisabeth te Delden. Het project is binnenstedelijk en sluit gedeeltelijk aan op de bestaande bebouwing. Ten behoeve van de nieuwbouw dient de bestaande bebouwing inclusief kelders gesloopt te worden. De bestaande gebouwen zijn naar alle waarschijnlijkheid op palen gefundeerd. Het ontwerpproces vindt in samenwerking met de opdrachtgever en architect plaats.

6 1.5 Kengetallen Dit project bestaat uit een woonzorggebouw met een binnentuin. Het gebouw heeft een rechthoekige plattegrond. De beukbreedte is circa 19 m. De bovenste verdieping is voorzien van een kap. Situatie Gebouwafmeting bouwdeel Lengte (m) 67 Breedte (m) 80 Hoogte (m) 12 Aantal verdiepingen 3/4 Brutovloeroppervlak BVO (m 2 ) 8150

7 2 Ontwerpuitgangspunten 2.1 Algemeen In dit hoofdstuk worden de ontwerpuitgangspunten vermeld die de basis vormen voor het constructief ontwerp van het project. De informatie is gebaseerd op het programma van eisen en het Bouwbesluit Tevens zijn de ontwerpgegevens opgenomen die volgen uit de interactie met de overige ontwerpdisciplines zoals deze in het ontwerptraject tussen betrokken partijen zijn bepaald. Van toepassing zijnde normen en voorschriften: - NEN-EN 1990+NB Eurocode Grondslagen van het constructief ontwerp - NEN-EN 1991+NB Eurocode 1 Belastingen op constructies - NEN-EN 1992+NB Eurocode 2 Ontwerp en berekening van betonconstructies - NEN-EN 1993+NB Eurocode 3 Ontwerp en berekening van staalconstructies - NEN-EN 1994+NB Eurocode 4 Ontwerp en berekening van staalbetonconstructies - NEN-EN 1995+NB Eurocode 5 Ontwerp en berekening van houtconstructies - NEN-EN 1996+NB Eurocode 6 Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk - NEN-EN 1997+NB Eurocode 7 Geotechnisch ontwerp - NEN-EN 1998+NB Eurocode 8 Ontwerp en berekening van aardbevingbestendige constructies - NEN-EN 1999+NB Eurocode 9 Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies - Bouwbesluit 2012 Met betrekking tot de belastingen geldt dat naast de in het document vermelde belastingen, het gestelde in NEN- EN 1990 (Eurocode 0 met Nationale Bijlage) en NEN-EN 1991 (Eurocode 1 met Nationale Bijlage) als minimumeis onverkort van kracht blijft. 2.2 Functie bouwwerk De gebouwcategorieën zijn conform tabel NB.2-A1.1 uit NEN-EN 1990 als volgt bepaald: Bouwlaag Categorie Functie Begane grondvloer A,C,D en E *** 1 e bouwlaag A en B ** 2 e bouwlaag A * 3 e bouwlaag A * Dak H **** *) Gezondheidszorgfunctie/ overige gebruiksfunctie **) Gezondheidszorgfunctie/ overige gebruiksfunctie/ kantoorfuncties ***) Gezondheidszorgfunctie/ overige gebruiksfunctie/ bijeenkomstfunctie/ industriefunctie/ winkelfunctie ****) Daken 2.3 Gevolgklasse, ontwerplevensduur en belastingfactoren De constructie van deze gebouwen moet worden berekend volgens de NEN-EN NB (2011) Grondslagen van het constructief ontwerp. Uit deze norm volgen de volgende gegevens: Gevolgklasse Betrouwbaarheidsklasse CC2a RC2 K FI-factor voor belastingen 1,0 Ontwerplevensduur 50 jaar (klasse 3) Uiterste grenstoestand (UGT) Permanente belasting γ ;f;g;ongunstig 1,2 1,35* Permanente belasting γ ;f;g;gunstig 0,9

8 Bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) * afhankelijk van de beschouwde combinatie 2.4 Belastingsschikking Conform NEN-EN art en Belastingcombinaties voor het gebouw Veranderlijke belasting γ ;f;q 1,5 Permanente belasting γ ;f;g;ongunstig 1,0 Permanente belasting γ ;f;g;gunstig 1,0 Veranderlijke belasting γ ;f;q 1,0 Belastingcombinaties in de uiterste grenstoestanden (UGT) worden aangenomen volgens art van de NEN- EN Belastingcombinaties in de bruikbaarheidsgrenstoestanden (BGT) worden aangenomen volgens art van de NEN-EN Belastingen Overzicht belastingen op vloeren en daken Onderstaande tabel geeft voor het gebouw een samenvatting van de karakteristieke waarden van de blijvende (permanente), opgelegde (veranderlijke) belastingen en Ψ-waarden. Het gestelde in NEN-EN blijft onverkort van kracht. Met betrekking tot de belastingen geldt dat naast de in dit hoofdstuk vermelde belastingen, het gestelde in NEN-EN 1990 (Eurocode 0 met Nationale Bijlage) en NEN- EN 1991 (Eurocode 1 met Nationale bijlage) als minimumeis onverkort van kracht blijft. Onderdeel Blijvend Opgelegd Ψ-waarden G; k q; k Q; k Ψ 0 Ψ 1 Ψ 2 kn/m² kn/m² kn Plat dak (kap) dakbedekking 0,10 dakisolatie 0,25 houten balklaag 0,20 plafond 0,15 0,70 1,00 a 1,50 c 0,00 0,00 0,00 Plat dak (beton) dakbedekking 0,10 dakisolatie 0, mm breedplaat 6,75 7,10 1,00 a 1,50 c 0,00 0,00 0,00 3e verdiepingsvloer afwerkvloer (ma. 70 mm) 1, mm breedplaat 6,75 1,75 verlaagd plafond nvt. 0,05 1,20 b 8,20 2,95 3,00 d 0,40 0,50 0,30 2e verdiepingsvloer afwerkvloer (ma. 70 mm) 1,40

9 280 mm breedplaatvloer 6,75 1,75 verlaagd plafond. 0,55 1,20 b 8,20 2,95 3,00 d 0,40 0,50 0,30 1e verdiepingsvloer afwerkvloer (ma. 70 mm) 1, mm breedplaat 6,75 1,75 verlaagd plafond 0,55 1,20 b 8,20 2,95 3,00 d 0,40 0,50 0,30 Begane grondvloer afwerkvloer (ma. 70 mm) 2,10 geisoleerde kanaalplaat 260 3,80 5,90 5,00 7,00 d 0,60 f 0,70 0,60 Begane grondvloer afwerkvloer (ma. 70 mm) 1,40 1,75 geisoleerde kanaalplaat 200 3,10 1,20 b 4,50 2,95 3,00 d 0,40 0,50 0,30 Ontsluitingswegen afwerkvloer (ma. 70 mm) 1, mm breedplaat 6,75 verlaagd plafond nvt. 0,05 8,20 2,95 (g) 3,00 e 0,60 f 0,50 0,30 Balkons 250 mm prefab beton 6,00 2,50 3,00 d 0,40 0,50 0,30 Trappen en bordessen 250 mm prefab beton 6,00 2,00 3,00 d 0,60 f 0,70 0,60 Stalen trappen stalen trappen en bordessen 1,00 2,00 3,00 d 0,60 f 0,70 0,60 a b c d e f g ecl. installaties op dak en incl. wateraccumulatie verplaatsbare scheidingwanden werkend op een oppervlakte van mm werkend op een oppervlakte van 5050 mm werkend op een oppervlakte van mm De waarde 0,6 geldt voor delen van het gebouw die in geval van een calamiteit zwaar kunnen worden belast door een mensenmenigte (vluchtroutes, trappen enz.); de waarde 0,4 geldt in overige gevallen (1,75 + 1,20) i.p.v. 2,00 kn/m² aangehouden Massa van bouwmaterialen Materiaalomschrijving In het werk te storten beton Prefab-beton Kalkzandsteen Metselwerk Staalconstructies Hout Glas massa 24,00 kn/m³ 25,00 kn/m³ 20,00 kn/m³ 20,00 kn/m³ 78,50 kn/m³ 5,00 kn/m³ 25,00 kn/m³

10 2.6.3 Overzicht Ψ-factoren In onderstaande tabel zijn de waarden van de Ψ-factoren voor gebouwen gegeven. Belastingcategorie Ψ 0 Ψ 1 Ψ 2 Categorie A : woon- en verblijfsruimten Categorie B: kantoorruimten zie hoofdstuk Categorie C: bijeenkomstruimten Categorie H: daken (normale daken) 0,00 0,00 0,00 Sneeuwbelasting 0,00 0,20 0,00 Belasting door regenwater 0,00 0,00 0,00 Windbelasting 0,00 0,20 0,00 Temperatuur (geen brand) 0,00 0,50 0, Specifieke belastingopgave overig In de vervolgfasen nog nader te bepalen in overleg met de opdrachtgever: belastingen uit tilliften verkeer op binnenterrein in verband met mogelijke aanrijdbelastingen. Tevens zullen de belastingen uit installaties en liften nog nader moeten worden opgegeven Windbelastingen Voor rechthoekige gebouwen met een gelijkmatige vorm kan de windbelasting bepaald worden volgens NEN-EN Voor de bebouwing leidt dit tot de volgende gegevens: windgebied volgens figuur NB.1: terreincategorie volgens tabel NB.3-4.1: hoogte boven maaiveld: etreme stuwdruk q p(z) volgens tabel NB.5: III II (onbebouwd gebied) 12,50 m 0,76 kn/m² Druk- en krachtcoëfficiënten en de bouwwerkfactor zijn bepaald volgens hoofdstuk 5 t/m 7 van NEN-EN

11 2.7 Imperfecties In het ontwerp wordt rekening gehouden met de volgende imperfecties: Palen Betonconstructies Staalconstructies geen, plaatsingafwijking kleiner dan 50 mm vallen binnen de marge van de controleberekeningen en behoeven niet separaat in rekening te worden gebracht. geen, imperfecties zijn opgenomen in de wijze van controleberekening mits deze binnen de maattoleranties van de geldende normen vallen (NEN2886 / NEN 2889) imperfecties worden in rekening gebracht volgens artikel 5.3. van NEN-EN Bijzondere belastingen Eplosiebelastingen De adviseur installaties heeft aangegeven dat in de technische ruimten gasgestookte toestellen worden geplaatst. Voor deze technische ruimten moet dan wellicht rekening worden gehouden met eplosiebelastingen. Het dak en de gevels zullen zodanig moeten worden ontworpen dat bij een calamiteit er geen belastingen optreden die schade toebrengen aan de eronder gelegen hoofddraagconstructie Aanrijdbelastingen Uitgangspunt is dat in de definitieve gebruiksituatie in de directe omgeving van de constructieve draagstructuur geen verkeer aanwezig is. Onderstaande tabel geeft de waardes die als bijzondere belasting bij het ontwerp van de constructie moeten worden aangehouden indien dit wel het geval is en die volgen uit de NEN-EN Verkeerscategorie F d a kn F dy a kn d b m F a,β kn Wegen in stedelijke gebieden Binnenplaatsen en parkeergarages met toegang voor: Auto s Vrachtwagens (> 3,5 ton) Opmerking: Er moet rekening gehouden worden met stootbelastingen op de onderbouw ( F d, F dy en d b) en stootbelastingen op de bovenbouw (F d en F a,β). a = normale rijrichting, y = loodrecht op de normale rijrichting In een volgende fase zal nader moeten worden onderzocht of belastingen op de hoofddraagconstructie kunnen optreden of door voorzieningen kunnen worden vermeden c.q gereduceerd Brandwerendheid Voor de constructie dient de brandwerendheid beoordeeld te worden bij brand. De karakteristieke waarden van belasting bij brand volgens NEN-EN Voor de brandwerendheidseis van de constructieve draagstructuur zijn de volgende aspecten bepalend: Gebruiksfunctie woongebouw met zorg, verblijfsvloer op hoogte ca. h =9,00 m: basiseis 90 minuten. Reductie brandwerendheidseis is niet mogelijk. Bovenstaande resulteert in brandwerendheidseis van 90 minuten voor de constructieve draagstructuur.

12 Daken zonder vluchtfunctie en open trappen en loopbruggen zijn geen constructieve draagstructuur bij brand, voor deze onderdelen geldt geen brandwerendheidseis voor de hoofddraagconstructie. Voor de betonconstructies zijn eisen gesteld aan de minimale dikte en afmetingen van kolommen, balken, wanden en vloeren om aan de brandwerendheidseis te kunnen voldoen. Aan de brandwerendheidseis kan worden voldaan indien de vereiste minimum dekking op de hoofdwapening in acht wordt genomen. Globaal kan gesteld worden dat bij brandwerendheidseisen van 90 minuten deze eisen overeen komen met de eisen ten aanzien van sterkte en stijfheid. Nadere verantwoording zal worden opgenomen in de controleberekeningen van de betreffende onderdelen, gebaseerd op NEN-EN Brandwerendheid van staalprofielen, die onderdeel zijn van de constructieve draagstructuur, zal op de volgende manieren worden bewerkstelligd: Toepassing van brandwerende verf. Een onderhoudsprotocol met garantieverklaring dient te waarborgen dat de bescherming adequaat aanwezig is. Toepassing van brandwerende bekleding. Dit wordt toegepast bij de overige staalconstructies. 2.9 Constructieve samenhang Het gebouw kent een verticale hoofddraagstructuur van kalkzandsteen wanden in combinatie met betonvloeren en bezit daarmee een sterke mate van samenhang. Voor de constructieve samenhang worden in NEN-EN bijlage A aanbevolen strategieën vermeld. Het gebouw wordt geclassificeerd als gevolgklasse 2a. Dit houdt in dat de volgende eisen worden gesteld: Gevolgklasse 1 geen eisen Gevolgklasse 2a horizontale trekbanden in de gevel en loodrecht op de gevel Gevolgklasse 2b als 2a met aanvullend verticale trekbanden Gevolgklasse 3 opstellen van een risicoanalyse met eventueel aantonen van 2e draagweg Voor een gedetailleerde omschrijving wordt verwezen naar het Stufib rapport 8 Constructieve samenhang van bouwconstructies d.d. september 2006 waarmee dit aangetoond kan worden Bouwfysische eisen Geluid De opdrachtgever heeft verzocht er rekening mee te houden dat in de toekomst de zorgwoningen mogelijk als appartementen gebruikt kunnen gaan worden. De geluidseisen zullen door de bouwfysische adviseur vertaald moeten worden naar massa eisen voor vloeren en wanden. Ook zal er nader onderzoek gedaan moeten worden naar de invloed van geluid en trillingen van de trappenhuizen en liften naar de wooneenheden en overige ruimten Trillingen Met betrekking tot beperking van trillingshinder van de vloeren gelden de volgende eisen: gebruikfunctie frequentie-eis gelijkwaardige eis lopen 3 Hz q; rep;pb+;mom > 5,0 kn/m² of Q ;rep;pb+mom > 150 kn (totale belasting per ligger) of f ;dbg < 34 mm springen en dansen 5 Hz f ;dbg < 13 mm 2.11 Vervormingen Aanvullend op het bouwbesluit worden in deze paragraaf de vervormingeisen aangegeven die bij het ontwerp en uitvoering gehanteerd dienen te worden.

13 Verticale vervorming van vloeren en daken bijkomende doorbuiging van vloerconstructies: bijkomende doorbuiging voor vloeren die weinig vervormbare (bijvoorbeeld steenachtige) scheidingswanden dragen bijkomende doorbuiging van dak einddoorbuiging van vloeren u; bij 0,003 L ;rep u; bii 0,002 L ;rep u; bii 15 mm liggers op meerdere steunpunten u; bii 10 mm uitkragingen u; bii 0,004 L ;rep u; eind 0,004 L ;rep einddoorbuiging van daken u; eind 0,004 L ;rep, afschot groter dan 1,6% Horizontale vervorming van gevels en stabiliteitselementen horizontale doorbuiging gebouw met meerdere bouwlagen u h ;totaal/500 (meer dan 1 bouwlaag) en u h ;verdieping/300 (per bouwlaag) (L ;rep is de lengte van de overspanning of twee maal de uitkraging) Indien nodig worden de einddoorbuigingen beperkt door het toepassen van een zeeg / toog. Aan constructieonderdelen die bijvoorbeeld glas dragen of waarvan doorbuigingen sterk zichtbaar zijn, kunnen afhankelijk van de situatie strengere eisen worden gesteld. In de vervolgfase zullen onderdelen, die hiervoor in aanmerking komen nader worden gespecificeerd. Voor glasgevels zijn in de VMRG (voorschriften metalen ramen en gevels) en de CE-markering van dit soort constructies vervormingseisen in en uit het vlak van de gevel aangegeven. De eisen zijn oorspronkelijk bepaald voor verdiepingshoge elementen. Voor vliesgevels en hellende daken kan veelal niet aan deze eisen worden voldaan. In overleg met de leverancier worden de maimaal toelaatbare vervormingen bepaald Eisen uit omgeving Voor het ontwerp en de uitvoering dient rekening te worden gehouden met de volgende omgevingsfactoren: Bestaande belendingen grenzend aan de nieuwbouw. Sloopwerkzaamheden van de bestaande bebouwing inclusief kelders en fundaties op palen. In fasen slopen en bouwen. 3 Constructief ontwerp 3.1 Ontwerpkeuzes Om tot een optimaal constructief ontwerp te komen is er interactie geweest met de verschillende disciplines die bij het project betrokken zijn. Voor de in dit rapport opgenomen fase betekende dit dat opdrachtgever, projectmanagement, architect, installatie adviseur, landschapsarchitect, interieurarchitect en constructeur in het ontwerpproces diverse technische oplossingen op elkaar hebben afgestemd. Omdat integraal ontwerpen het uitgangspunt is hebben de volgende aspecten een rol gespeeld bij de gemaakte keuzen: esthetische aspecten: gezocht is naar een technische oplossing met balans tussen de helderheid van de constructie en het esthetisch beoogde resultaat.

14 integratie met de installatie: door toepassing van vlakke plaatvloeren is de onderzijde van de vloerconstructie vlak en is de fleibiliteit met betrekking tot installaties optimaal. fleibiliteit: de belastingaanname en structuur geeft de gebruiker optimale vrijheden in het herindelen van de gebouwen en het ombouwen van zorgfunctie naar woonfunctie. bouwkosten: gestreefd is naar optimalisatie in materiaalgebruik en afstemming op hetgeen voor de gebruiker noodzakelijk en in de toekomst wenselijk is. brandwerendheid; het brandveiligheidsconcept is zodanig opgezet dat de eisen en daarmee de benodigde voorzieningen voor de constructieve draagstructuur zoveel mogelijk beperkt zijn. Het constructieontwerp wordt in dit hoofdstuk nader toegelicht. 3.2 Geotechniek Grondonderzoek en geotechnische gegevens Uit de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens blijkt dat de bestaande gebouwen een bouwpeil van 21,35 m + NAP hebben en de funderingspalen een paalpunt niveau van circa 15 m + NAP. Gezien de geringe beschikbare gegevens zullen na de sloop van de bestaande bebouwing de nodige grondonderzoeken moeten worden uitgevoerd op basis waarvan een definitief funderingsadvies kan worden opgesteld. Mogelijke consequenties moeten daarna in het palenplan en de fundering worden verwerkt. Gezien de fasering in de sloopwerkzaamheden zullen ook deze onderzoeken en engineeringswerkzaamheden gefaseerd moeten worden uitgevoerd Bouwput Voor de uitvoering van de liftputten en de aanleg van de fundering moet wellicht rekening worden gehouden met een bemaling. Dit is wel afhankelijk van de tijdens de uitvoering aanwezige grondwaterstand. 3.3 Fundering Op grond van het bestaande geotechisch advies wordt gekozen voor een fundering op palen. Het paalsysteem dat in het ontwerp opgenomen wordt is trillingsarm in de vorm van mortelschroefpalen. Voor de afvoer van de vrijkomende grond bij het boren van de palen dienen de milieutechnische wettelijke bepalingen in acht te worden genomen. Met betrekking tot geluid gelden de wettelijke bepalingen. Voor een nadere omschrijving met betrekking tot het funderingsontwerp wordt verwezen naar het nog op te stellen geotechnisch advies. 3.4 Gebouwdilataties In verband met de lengte en constructieve opbouw van het gebouw zijn 3 dilataties aangebracht die het gebouw in 4 delen opdelen. 3.5 Gebouwstabiliteit De horizontale stabiliteit wordt verzorgd door de schijfwerking van de verdiepingsvloeren en dakvloer. De kalkzandsteenwanden verzorgen de verticale stabiliteit van de gedilateerde gebouwdelen. 3.6 Hoofdopzet constructie De dak- en verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in breedplaatvloeren (BPV) met een constructief benodigde dikte van 280 mm. Deze vloeren worden gekozen vanwege de overspanning en om voor de geluidseisen voldoende massa te leveren. Diverse installaties kunnen in deze constructievloeren worden weggewerkt. De mogelijkheid om in deze vloeren versterkte stroken toe te passen reduceert het toepassen van staalconstructies (balken, ravelingen en lateien). Doordat in deze vloeren iso-korven kunnen worden ingestort zijn uitkragende

15 balkons te realiseren. De staalconstructie voor de kapvorm kan worden afgesteund en bevestigd op de breedplaatvloeren. De begane grondvloeren zijn kanaalplaatvloeren (KPV) met een constructieve dikte van 200 en 260 mm. Deze vloeren dienen in de ruwbouw voldoende belasting uit het stortgewicht van de verdiepingsvloeren te kunnen opnemen. De dragende wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen, waarbij de dikte wordt bepaald door de vereiste massa uit de geluidseisen. De woningscheidende wanden hebben een dikte van 300 mm (massa voor geluid 1750 kg/m³). De overige dragende (eind)wanden hebben een dikte van 214 mm (massa voor geluid 1750 kg/m³). De trappen en bordessen worden uitgevoerd in prefab-beton. De balkons worden eveneens uitgevoerd in prefab-beton. De uitkragende balkons worden door middel van isokorven en handjes aan de breedplaatvloeren bevestigd. De daken moeten worden voorzien van noodoverstorten om wateraccumulatie te voorkomen. In de opgelegde belasting van het dak is rekening gehouden met 100 mm water (1,00 kn/m²).

16 3.7 Uitbreidingsmogelijkheden en fleibiliteit Bij het ontwerp is geen rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden van het gebouw. Fleibiliteit is een belangrijk ontwerpaspect. De opdrachtgever heeft verzocht er rekening mee te houden dat In de toekomst de zorgwoningen mogelijk als woonappartementen gebruikt kunnen gaan worden. In het ontwerp van de constructie is hiermee rekening gehouden. 3.8 Materialen en kwaliteiten Beton fundaties C20/25 druklagen vloeren C28/35 schil breedplaatvloeren C35/45 Mortelvoegen prefab-beton constructies: injecteren / aangieten staalconstructies: : injecteren / aangieten Constructiestaal K70 vullingsgraad 90% K70 vullingsgraad 90% walsprofiel, algemeen S235JRH walsprofiel, hoogwaardig staal, aangegeven op tekening S355J2 rond buisprofiel, algemeen, warm vervaardigd S235JRH vierkant buisprofiel, algemeen, warm vervaardigd S275JOH buisprofiel, waar aangegeven, warm vervaardigd S355J2H bouten, algemeen thermisch verzinkt sterkteklasse 8.8 moeren, algemeen thermisch verzinikt sterkteklasse 8 fundatie-einden, algemeen thermisch verzinkt S235JR fundatie-einden, waar aangegeven (niet buigen of lassen) thermisch verzinkt sterkteklasse 8.8 Roestvaststaal profielstaal 316 TI / 304 bouten / moeren A4-80 / A4-70 Hout Constructiehout Gelamineerde liggers Metselwerk C24 GL24h Kalkzandsteen, metselwerksterkte 8,5 N/mm 2 steensterkte / bloksterkte CS20 mortel / lijm M12 / gelijmd 3.9 Isokorven Bij het bepalen van de afmetingen van de isokorf-elementen moeten de volgende uitgangspunten aangehouden worden:

17 Belastingsgraad isokorven voor de balkons maimaal 75%. Detaillering isokorf volgens fabrikant/leverancier (dwarskrachtstaven op dezelfde hoogte als de bovenstaven). Ruimte tussen de achterzijde van de prefab balkonplaat en de breedplaatvloer maimaal 80. Verticale overlap tussen prefab-beton en breedplaatvloer moet minimaal 220 mm zijn Gevelmetselwerk Metselwerkdilataties dienen door de aannemer in overleg met de fabrikant/leverancier te worden bepaald.

18 4 Risico-analyse en V&G Plan Het beheersen van risico s is een belangrijk onderdeel van het ontwerp- en bouwproces. Om risico s te kunnen beheersen moeten ze benoemd worden. De risicoanalyse kan gebruikt worden voor het V&G plan, maar ook andere risico s dan V&G aspecten kunnen in het project een rol spelen. In onderstaande tabel zijn een aantal risico s aangegeven en de wijze hoe hier in het ontwerp mee om wordt gegaan. Onderstaande tabel is een voorbeeld van een risicoanalyse Aspect Gevolg / Risico Maatregel Ontwerpfase Afstemming bouwdelen met derden Robuustheid constructie (veiligheid tegen bezwijken) Kniklengtes profielen Uitvoeringsfase Montage grote onderdelen - oneconomische constructies in één of meer bouwdelen - inefficiënt werken t.a.v. raakvlakken, bijvoorbeeld assenplannen, detaillering - faalkosten door foutieve aansluitingen - schade, letsel - kosten - onjuiste inschatting: bezwijken - kosten herstel - constructie in montagefase uit zichzelf niet stabiel - mogelijk conflict gebruik bouwplaats derden - obstakels op en naast bouwterrein - regulier overleg inplannen vanaf eerste fase - voldoende uitwisselen gegevens; bijvoorbeeld documenten in elke fase onderling regelmatig uitwisselen - voor afstemming verantwoordelijke personen benoemen - duidelijke demarcaties in werkzaamheden en verantwoordelijkheden benoemen - voor belangrijke constructieonderdelen tweede draagweg of etra veiligheid inbouwen - kwaliteitscontrole in de uitvoering - aanbrengen trekbanden en koppelingen conform rapport constructieve samenhang (Stufib rapport 8) - zorgvuldig bepalen kniklengtes en knikkromme - opnemen krachten in kniksteunen controleren - uitgangspunten montagewijze opnemen in werkplannen bouwkundig aannemer. - principe tijdelijke kniksteunen / torsiesteunen bepalen en aangeven in werkplannen. - uitgangspunten eenduidig vastleggen in hoofdberekeningen Montage vloeren - stempelingen kunnen niet geplaatst worden - tijdig coördinatieoverleg tussen uitvoerende partijen en verslaglegging in werkplannen

19 5 Gegevensverstrekking De opdrachtgever heeft Bartels Ingenieursbureau B.V. de taak van ontwerpend constructeur opgedragen. In dit rapport zijn de uitgangspunten voor het ontwerp van de constructieve draagstructuur weergegeven. Voor de vervolgfase technisch ontwerp (bestekfase) wordt het rapport als uitgangspunt gebruikt voor de opstelling van de hoofdberekeningen en dimensioneringsberekeningen van de draagstructuur. Tevens zullen in deze fase de gewichts- en stabiliteitsberekeningen worden samengesteld voor de bepaling van de funderingsconstructies en het palenplan. In het ontwerpteam dient nadere afstemming plaats te vinden over de planning, de gegevensverstrekking door architect, adviseurs en uitvoerende partijen en de opstelling van de besteksdocumenten. De door Bartels Ingenieursbureau B.V geleverde tekeningen in de fases tot en met het technisch ontwerp (bestekfase) dienen beschouwd te worden als principetekeningen van de constructieve draagstructuur. De definitieve productie- en uitvoeringstekeningen worden in de detailleringfase vastgesteld. Afhankelijk van het betreffende onderdeel worden de documenten geleverd door de bouwkundige aannemer of door Bartels Ingenieursbureau B.V. (zie onderstaande tabel). In hoofdlijnen geldt dat voor de volledig ter plaatse gestorte betonconstructies door Bartels Ingenieursbureau B.V. de vorm- en wapeningstekeningen worden geleverd en dat de overige onderdelen met hun aansluitingen op de hoofddraagconstructie (o.a. dragend metselwerk, geprefabriceerde onderdelen in beton, staal- en houtconstructies) door de bouwkundige aannemer worden geleverd. Bartels ingenieursbureau B.V vervult dan in de uitvoeringsfase de rol van coördinerend constructeur. Overzicht werkzaamheden uitvoeringsfase (te verwerken in het bestek) 00 ALGEMEEN, BEREKENINGEN, TEKENINGEN EN CONTROLES Opstellen kwaliteitsplan, keuringsplannen en -rapporten t.b.v. detailengineering, werkvoorbereiding en uitvoering Coördinatie van detailengineering door deelconstructeur(s) van onderaannemers en leveranciers Wijzigingenbeheer in detailengineering en uitvoering inclusief beoordeling door hoofdconstructeur en bouwtoezicht Tekeningen en berekeningen tijdelijke hulpconstructies, stempelplannen Overzichtstekeningen constructies (bestektekening) Gewichts- en stabiliteitsberekening en dimensioneringsberekeningen Verstrekken documenten constructeur aan aannemer en deelconstructeur(s) Uitvoerende partij Aannemer Constructeur Maken van constructieve werktekeningen (zoals per paragraaf is aangegeven) Controle van de door de constructeur vervaardigde tekeningen op maatvoering, vorm, hoeveelheden en uitvoeringsaspecten Controle van vervaardigde berekeningen door deelconstructeur(s) Controle van vervaardigde tekeningen door deelconstructeur(s) op ontwerpuitgangspunten, constructieve principes en samenhang Indienen van documenten inclusief van derden bij bouwtoezicht Revisietekeningen constructies 05 Bouwplaatsvoorzieningen Berekeningen en tekeningen voor bouwputvoorzieningen 20 Funderingspalen en damwanden Uitvoeringstekening palenplan Aannemer Constructeur

20 Berekeningen en wapeningstekeningen palen Inmeten en akoestisch doormeten palen na het aanbrengen Berekeningen en tekeningen voor paalmisstanden 21 Betonwerk, ter plaatse gestort Technische coördinatie en controle sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties Uitwerken en detailleren voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en bevestigen van bouwkundige onderdelen Aangeven eisen brandwerendheid draagconstructie Berekeningen met vorm- en wapeningstekeningen voor funderingsconstructies Berekeningen met vorm- en wapeningstekeningen voor liftputten Detailberekeningen en tekeningen voor stekken ter plaatse van aansluitingen van in het werk te storten betonconstructies en prefab-betonconstructies Voor breedplaatvloeren en prefab-beton constructies zie hoofdstuk Metselwerk Technische coördinatie en controle sparingen en voorzieningen t.b.v. installaties Uitwerken en detailleren voorzieningen t.b.v. aanbrengen, aansluiten en bevestigen van bouwkundige onderdelen Overzichtsplattegrond dragend metselwerk wanden Detailberekeningen en detailtekeningen Aangeven van dilataties Berekening zwaarte en type metselwerkopvang Overzichtsplattegronden metselwerkopvang merken en types inclusief details Berekenen en tekenen spouwankers en bevestigingen 23 Vooraf vervaardigde steenachtige elementen Uitwerking Indeling Categorieën volgens KIWA: categorie 5 Opgave uitgangspunten Opgave belastingen Hoofdberekeningen Detailberekeningen eterne samenhang (uitwerking naar categorie 5) Detailberekeningen interne samenhang Detailberekeningen individuele elementen Overzichtstekeningen elementen Vorm- en wapeningstekeningen elementen Vorm- en wapeningstekeningen van in het werk gestorte delen van samengestelde constructies Controle en goedgekeurde documenten indienen bij bouwtoezicht Berekeningen met vorm- en wapeningstekeningen breedplaatvloeren Berekeningen met vorm- en wapeningstekeningen kanaalplaatvloeren Berekeningen met vorm- en wapeningstekeningen voor trappen en bordessen Berekeningen met vorm- en wapeningstekeningen voor balkons Berekeningen met vorm- en wapeningstekeningen voor prefab balken Berekeningen met vorm- en wapeningstekeningen voor prefab kolommen Berekeningen met vorm- en wapeningstekeningen voor prefab lateien Aannemer Constructeur

Nieuwbouw appartementen aan de Peperkampweg te Delden Onderwerp Constructieve uitgangspunten Projectnummer EE07718 Documentnummer TO-H01.

Nieuwbouw appartementen aan de Peperkampweg te Delden Onderwerp Constructieve uitgangspunten Projectnummer EE07718 Documentnummer TO-H01. Project Nieuwbouw appartementen aan de Peperkampweg te Delden Onderwerp Constructieve uitgangspunten Projectnummer EE07718 Documentnummer TO-H01.01 Status Definiteif Datum 19-04-2013 Auteur V. Klein Gunnewiek

Nadere informatie

Studentenunits Studio Park Breda Onderwerp Uitgangspuntenrapport DO Projectnummer EE08843 Documentnummer DO-C-R01.01

Studentenunits Studio Park Breda Onderwerp Uitgangspuntenrapport DO Projectnummer EE08843 Documentnummer DO-C-R01.01 Onderwerp Uitgangspuntenrapport DO nummer EE08843 Documentnummer DO-C-R01.01 Status Definitief Datum 15-10-2013 Auteur ir. S.W.H. Droste Versie 1.0 Vrijgave ir. S.W.H. Droste relaties Opdrachtgever Plegt

Nadere informatie

Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten Bouwaanvraag

Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten Bouwaanvraag Pieters Bouwtechniek Vlietsorgstraat 15 2012 JB Haarlem 023-5431999 Postbus 4906 2003 EX Haarlem pbt.haarlem@pieters.net www.pietersbouwtechniek.nl Nieuwbouw 46 startersappartementen Constructieve Uitgangspunten

Nadere informatie

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L code: 11714K Nieuwbouw Amphia ziekenhuis Breda Staalberekening Dakopbouw bouwdeel C, E en L Berekening deel S-CEL - Concept

Nadere informatie

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag

Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Principe constructie t.b.v. wabo aanvraag Project: Amsterdamsestraatweg 20 Halfweg Opdrachtgever: Architect: Onderdeel: Badhoeve Projectontwikkeling BV Postbus 40 1170 AA Badhoevedorp Tel 020 6595657 Kentie

Nadere informatie

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen STERK adviesbureau voor bouwconstructies b.v. BEM1600618 gemeente Steenbergen 11210 Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 30-03-2016

Nadere informatie

Statische berekening. Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden. Projectnummer

Statische berekening. Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden. Projectnummer Statische berekening Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden Projectnummer 2015-003 Opdrachtgever Naam : Dhr. M. Boersma Adres : Almenseweg 16 Postcode : 7251 HR Vorden Status Definitief

Nadere informatie

Ontwerp Berekening. Nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal. Varsseveld, Constructieve hoofdlijnen tbv WABO-aanvraag

Ontwerp Berekening. Nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal. Varsseveld, Constructieve hoofdlijnen tbv WABO-aanvraag Varsseveld, 20-07-2016 Werknr. : 21040-IG Nieuwbouw Dorpsschool Rozendaal Ontwerp Berekening Onderdeel A : Constructieve hoofdlijnen tbv WABO-aanvraag Constructeur : ir. C. Onstenk paraaf HC: E-mail: c.onstenk@fwiggers.nl

Nadere informatie

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen STERK adviesbureau voor bouwconstructies b.v. BEM1600634 gemeente Steenbergen 11210 Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 01-04-2016

Nadere informatie

adviesbureau Ab Nanninga

adviesbureau Ab Nanninga Situatie Lemferdingerlaan 3 te Paterswolde Wijz. BOUWAANVRAAG (constructiebrief op hoofdlijnen d.d. 27-03-2015) Project Nieuwbouw woning Lemferdingerlaan 3 te Paterswolde Opdrachtgever Fam. Doddema Ontwerp

Nadere informatie

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015 Project: Hotel Ibis Styles Hoofddorp Onderdeel: Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: NBM Koningslaan 68 1075 AG AMSTERDAM Architect: Constructeur: Mulderblauw Architecten Keer-weer

Nadere informatie

Annahoeve Science Park 205

Annahoeve Science Park 205 Annahoeve Science Park 205 Amsterdam 215231 Wabo rapportage Uitgangspunten verbouwing 04 juni 2015 Van Slingelandtstraat 28 1051 CH AMSTERDAM Postbus 57153 1040 BB AMSTERDAM www.duyts.nl 020-6847475 info@duyts.nl

Nadere informatie

Air Products. Bedrijfsgebouw. Definitief ontwerp Toelichting op de constructie

Air Products. Bedrijfsgebouw. Definitief ontwerp Toelichting op de constructie Air Products Bedrijfsgebouw Definitief ontwerp Toelichting op de constructie INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN 3 2.1. Algemeen 3 2.1.1. Locatie 3 2.1.2. Uitbreidingen 3 2.1.3. Bestaande

Nadere informatie

Statische berekening BEM ZK Projectnummer : 11901

Statische berekening BEM ZK Projectnummer : 11901 BEM1606273 gemeente Steenbergen Kerkhofweg 5 4835 GA Breda 076 560 2070 info@sterk-adviesbureau.nl www.sterk-adviesbureau.nl Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 14-12-2016 ZK16004950 Statische berekening

Nadere informatie

BEM Statische berekening ZK

BEM Statische berekening ZK Bredaseweg 108-A 4902 NS Oosterhout BEM1602635 gemeente Steenbergen Project: Verbouwing woning aan de Blozekriekse 12 te Nieuw - Vossemeer Rapportnummer: Betreft: Statische berekening Datum: 12 mei 2016

Nadere informatie

Tweede Openluchtschool - uitbreiding Omgevingsvergunning

Tweede Openluchtschool - uitbreiding Omgevingsvergunning Pieters Bouwtechniek Cruquiusweg 98-S 1019 AJ Amsterdam 020-3050940 Postbus 2823 1000 CV Amsterdam pbt.amsterdam@pieters.net www.pietersbouwtechniek.nl Tweede Openluchtschool - Omgevingsvergunning Opdrachtgever:

Nadere informatie

Definitief Ontwerp constructies blok C

Definitief Ontwerp constructies blok C Definitief Ontwerp constructies blok C 110734 IOB Documentnummer 110734_DO C_R002 24 mei 2013 Gezien door de constructeurs van de gemeente Leiden gezien N.Breuer d.d. 27/05/2013 VOF De Leidse Schans Vorm

Nadere informatie

Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E - Concept

Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E - Concept Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E - Concept code: 11714K Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Gewichts- en stabiliteitsberekening bouwdeel E Concept Berekening

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11 inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Bestaande situatie. 3 1.2 Nieuwe situatie. 5 1.2.1 Winkeluitbreiding zuidzijde. 5 1.2.2 Winkeluitbreiding hoofdentree. 7 1.2.3 Betonnen stabiliteitswand. 9 2 Brandwerendheid. 10

Nadere informatie

HEEMSKERKERWEG BEVERWIJK

HEEMSKERKERWEG BEVERWIJK 20160201- HEEMSKERKERWEG BEVERWIJK project: Bouw Woonhuis werknummer: 20160201 locatie: Heemskerkerweg Beverwijk onderdeel: Bijlagen: CONSTRUCTIEVE HOOFDOPZET Rapport BIJLAGE 1: Constructieve Hoofdopzet

Nadere informatie

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere Tel.: 036 530 52 99 Fax: 036 540 35 49 E-mail: pbt.almere@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl REC Harlingen LUCO paraaf : project

Nadere informatie

Constructieve veiligheid en samenhang

Constructieve veiligheid en samenhang PROJECTKWALITEITSPLAN Constructieve veiligheid en samenhang Project Werknummer Datum : Nieuwbouw Centrumplan : 23800 : 01 januari 2013 1 van 25 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen... 3 Hoofdstuk 2: Controle

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Gebouw Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 1047 2600 BA Delft Tel.: 015 219 03 00 Fax: 015 219 02 55 E-mail: pbt.delft@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014 Hulsberg Pagina 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Betondekking 4 1.5 Belastingen 5 1.6 Stabiliteit 6 1.7 Vervormingseisen 6

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport constructie

Uitgangspuntenrapport constructie Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 1527782061451 Uitgangspuntenrapport constructie Renovatie PJ Vethgebouw aan de Nonnesteeg te Leiden Opdrachtgever : Vastgoedbedrijf

Nadere informatie

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Algemene gegevens en ontwerpuitgangspunten Projectnummer AN11476 Documentnummer VO-H01.

Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Algemene gegevens en ontwerpuitgangspunten Projectnummer AN11476 Documentnummer VO-H01. Uitbreiding Farm Dairy te Lelystad Onderwerp Algemene gegevens en ontwerpuitgangspunten nummer AN11476 Documentnummer VO-H01.01 Status Voorlopig Datum 24-09-2015 Auteur ir. M. Welink Versie 1.0 Vrijgave

Nadere informatie

: bestaande constructie + dakopbouw

: bestaande constructie + dakopbouw Werk : De Fabriek Bebouwing achterterrein Hoge Rijndijk 272 Leiden Opdrachtgever : RoSteRo Investments Golfbaan 44 2202 TD Noordwijk Architect : Architectenburo Frank M.E. Hendriks Cobetstraat 79 2313

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING

STATISCHE BEREKENING werkno : 9650 blad : 1 datum : 19-12-2014 rev. : STATISCHE BEREKENING nieuwbouw plan Kloosterpark 77 appartementen (fase 1) aan de Luikerweg te VALKENSWAARD bouwaanvraag: constructie-opzet, stabiliteit

Nadere informatie

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Rapportage code: 13831 Datum: 29 april 2016 Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Datum: 29 april 2016 Referentie: htj/kos Code: 13831 Blad:

Nadere informatie

O-002200 (A) Cortenoeverseweg 105. Firma Beker. Gegevens gemeente: Gegevens bouwwerk: Gegevens aanvrager: Conclusie toetsing: Gegevens plantoetser:

O-002200 (A) Cortenoeverseweg 105. Firma Beker. Gegevens gemeente: Gegevens bouwwerk: Gegevens aanvrager: Conclusie toetsing: Gegevens plantoetser: Gegevens gemeente: Adres: Contactpersoon: Telefoonnuer contactpersoon: Emailadres contactpersoon: Dossiernuer: Gemeente Bruen Postbus 5, 6970 AA Bruen De heer W. Booiman 0575 56 82 14 w.booiman@bruen.nl

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Hotel Joan Muyskenweg te Amsterdam Ordernummer : 8826 Onderdeel : Constructieve omschrijving tbv de bouwaanvraag Opdrachtgever : Burginvest Architect : Oeverzaaijer Van toepassing zijnde voorschriften

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

adviesbureau Ab Nanninga

adviesbureau Ab Nanninga Wijz. BOUWAANVRAAG (constructiebrief op hoofdlijnen gew d.d. 18-09-2015) Project Nieuwbouw woning fam. Niezen Kaatsweg 3 te Roderesch Opdrachtgever Dhr. Niezen en mevr. Bos Ontwerp Kwint architecten Groningen

Nadere informatie

Station Waterlooplein

Station Waterlooplein Definitief Versie 1 12 september 2014 Projectnr 30619 Documentnr 188629 Constructies Stad Station Waterlooplein Stationsrenovaties Oostlijn VO+ Beschouwing constructieve aanpassingen Auteur(s) D. in t

Nadere informatie

funderingsysteem afhankelijk van sondering en geotechnisch advies

funderingsysteem afhankelijk van sondering en geotechnisch advies funderingsysteem afhankelijk van sondering en geotechnisch advies MATEN I.H.W. CONTROLEREN! - kruipluiken volgens opgave architect ter uitwerking vloerleverancier. - bijlegwapening conform funderingstekening

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen

Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen Over de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het opstellen van de tekeningen en berekeningen die ten grondslag

Nadere informatie

Verdeling taken en verantwoordelijkheden t.a.v. engineering prefab betonelementen aangepast

Verdeling taken en verantwoordelijkheden t.a.v. engineering prefab betonelementen aangepast Datum 10 december 2012 Verdeling taken en verantwoordelijkheden t.a.v. engineering prefab betonelementen aangepast Wijziging bijlage 8 van de Criteria 73 Kiwa Nederland B.V. Sir Winston Churchilllaan 273

Nadere informatie

BEM ZK Verbouwing woonhuis de heer Vink te Dinteloord. Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s)

BEM ZK Verbouwing woonhuis de heer Vink te Dinteloord. Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s) BEM1401864 ge m e e n t e S t e e n b er g e n Behoort bij beschikking d.d. 06-05-2014 nr.(s) ZK14000495 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen Project Onderwerp Projectnummer Documentnummer

Nadere informatie

Warnier Posta te Amsterdam Constructieve Uitgangspunten

Warnier Posta te Amsterdam Constructieve Uitgangspunten Project: Onderdeel: 850013 Warnier Posta te Amsterdam Constructieve Uitgangspunten Projectnummer: Opgesteld door: Vrijgegeven door: NL-850013 T. Valk T. Valk Datum: 16 december 2015 26 januari 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

L B. 3D overzicht Deel A opdrachtgever RoosRos Architecten architect. UT08539-B-R01 dd 02-04-2015. RoosRos Architecten. E. Dijkstra projectleider

L B. 3D overzicht Deel A opdrachtgever RoosRos Architecten architect. UT08539-B-R01 dd 02-04-2015. RoosRos Architecten. E. Dijkstra projectleider C N L B A M K Model is gebaseerd op digitale onderlegger derden; Voor constructieve uitgangspunten Bartels Ingenieursbureau zie rapport nr; 2720-DO UT08539-B-R01 dd 02-04-2015 omschrijving van de wijzigingen

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Rijnsburgerblok Leiden Ordernummer : 8217 Onderdeel : Constructie omschrijving Opdrachtgever : van Wijnen Projectontwikkeling West BV Architect : Neutelings Riedijk Architects Van toepassing

Nadere informatie

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0 Hulsberg Revisie: 0 Pagina 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Belastingen 4 1.5 Stabiliteit 5 1.6 Vervormingseisen 5 1.7 Referentiedocumenten

Nadere informatie

Stabiliteit uit staal en beton

Stabiliteit uit staal en beton 1 Direct naast het Centraal Station van Almere is in 2006 begonnen met de ontwikkeling van L Hermitage. Dit complex drie torens met circa 90 000 m 2 kantoorruimte en een parkeergarage met 1500 parkeerplaatsen

Nadere informatie

Wabo-rapportage t.b.v. indiening bouwaanvraag

Wabo-rapportage t.b.v. indiening bouwaanvraag Wabo-rapportage t.b.v. indiening bouwaanvraag Project: Plantage Kerklaan 38-40 A dam Artis, olifantenverblijf, pergola Opdrachtgever: Natura Artis Magistra Postbus20164 1000 HD Amsterdam Architect olifantenverblijf:

Nadere informatie

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode )

Van toepassing zijnde voorschriften ( Eurocode ) Project : Daktuin Vilvaldistraat 50-66 Ordernummer : 8299 Onderdeel : Constructieve omschrijving t.b.v. Omgevingsvergunning Berekeningnummer : 001 Opdrachtgever : Breevast Van toepassing zijnde voorschriften

Nadere informatie

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438 Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438 info@bolwerkweekers.nl www.bolwerkweekers.nl project plaatsen dakkapel Donge 30 te Deurne projectnummer 16084 onderdeel

Nadere informatie

O (E) Firma Beker. Gegevens gemeente: Gegevens bouwwerk: Gegevens aanvrager: Conclusie toetsing: Gegevens plantoetser:

O (E) Firma Beker. Gegevens gemeente: Gegevens bouwwerk: Gegevens aanvrager: Conclusie toetsing: Gegevens plantoetser: Adres: Gegevens gemeente: Gemeente Bruen Postbus 5, 6970 AA Bruen Contactpersoon: de heer W. Booijman Telefoonnuer contactpersoon: 0575 56 82 14 Emailadres contactpersoon: Dossiernuer: w.booiman@bruen.nl

Nadere informatie

Uitbreiding Conservatorium Oosterdokseiland te Amsterdam 10132

Uitbreiding Conservatorium Oosterdokseiland te Amsterdam 10132 Kruisplein 488, 12 Rotterdam Postbus 21, 00 K Rotterdam telefoon 010 2808080 email rotterdam@aronsohn.nl Ukkelstraat 2, 5628 T indhoven Postbus 75, 5600 indhoven telefoon 0 2909900 email eindhoven@aronsohn.nl

Nadere informatie

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN

CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN 6903 Vergelijk vloersystemen t.o.v. Slimline 18 januari 2011 CONCLUSIE KOSTENVERGELIJK 8 VLOERSYSTEMEN Omschrijving eh Vloersystemen overspanning 8,1 m¹ overspanning 16,2 m¹ Code SLB-S/8100-F SLB-B/8100-F

Nadere informatie

Bouwkundig advies- en ingenieursbureau. Nijmegen, 18 juni 2011 Werknummer: 2011-033

Bouwkundig advies- en ingenieursbureau. Nijmegen, 18 juni 2011 Werknummer: 2011-033 PastoorsBouw Bouwkundig advies- en ingenieursbureau Heeskesacker 11-27 6546 JB Nijmegen +31 (0)6 21807483 info@pastoorsbouw.nl www.pastoorsbouw.nl Nijmegen, 18 juni 2011 Werknummer: 2011-033 STATISCHE

Nadere informatie

adviesbureau KASKON b.v.

adviesbureau KASKON b.v. adviesbureau KASKON b.v. adviesbureau voor gewapend beton-, staal- en houtconstructies Stephensonstraat 8k Postbus 619 2700 AP Zoetermeer - tel: 079-3414261 fax:079-3424041 HOUTHAVENS BLOK 1A TE AMSTERDAM

Nadere informatie

Onderwerp Constructieve uitgangspuntenrapport DO Projectnummer UT08550 Documentnummer R01

Onderwerp Constructieve uitgangspuntenrapport DO Projectnummer UT08550 Documentnummer R01 Onderwerp Constructieve uitgangspuntenrapport DO nummer UT08550 Documentnummer R01 Status Definitief Datum 17-12-2014 Auteur E. Dijkstra Versie 0 Vrijgave P.J. Nobel - en documentgegevens relaties Opdrachtgever

Nadere informatie

CONSTRUCTIEF UITGANGSPUNTENRAPPORT DO GEBOUW I. Stroomvoorziening Sanquin. 4226\CUR 4226 DO-02.doc

CONSTRUCTIEF UITGANGSPUNTENRAPPORT DO GEBOUW I. Stroomvoorziening Sanquin. 4226\CUR 4226 DO-02.doc Postbus 50521 3007 JA Rotterdam Piekstraat 77 3071 EL Rotterdam T 010 201 23 60 E imd@imdbv.nl www.imdbv.nl CONSTRUCTIEF UITGANGSPUNTENRAPPORT DO GEBOUW I PROJECT: Stroomvoorziening Sanquin KENMERK: 4226\CUR

Nadere informatie

Kantoor Danzigerkade 16 te Amsterdam Constructieve Uitgangspunten

Kantoor Danzigerkade 16 te Amsterdam Constructieve Uitgangspunten Project: Onderdeel: Kantoor Danzigerkade 16 te Amsterdam Constructieve Uitgangspunten Projectnummer: Opgesteld door: Vrijgegeven door: NL-201620-004 T. Valk T. Valk Datum: 15 november 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Constructief ontwerp 24749

Constructief ontwerp 24749 projectnaam onderdeel Constructief ontwerp 24749 Nieuwbouw koel- / vrieshal fase 2 Deli L Hoofddorp Beschrijving constructief ontwerp datum 20 mei 2016 kenmerk status opgesteld 24749 constructief ontwerp

Nadere informatie

WABO-document Constructieve Haalbaarheid

WABO-document Constructieve Haalbaarheid WABO-document Constructieve Haalbaarheid d a t u m 8 september 2016 k e n m e r k 16087-BR-01 p r o j e c t a d r e s Noordzuidhollands Koffiehuisje Stationsplein 10 1012 AB Amsterdam b e t r e f t Aanlegsteiger

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

Standaardtaakbeschrijving - complete inhoud fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp Opdrachtgeving N T764: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project 08.01.010 764-1: Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project D990 (R) - Projectbeleid Inhoud*: eventueel bijgestelde

Nadere informatie

Rapportage Code: mei Verbouwing Anne Frank Huis Deel A: Algemene constructiegegevens en belastingen

Rapportage Code: mei Verbouwing Anne Frank Huis Deel A: Algemene constructiegegevens en belastingen Rapportage Code: 14463 27 mei 2016 Verbouwing Anne Frank Huis Deel A: Algemene constructiegegevens en belastingen Datum: 27 mei 2016 Referentie: ysk Code: 14463 Blad: 2/18 Projectgegevens Project Onderdeel

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen

Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen Bijlage 8 Algemeen Over de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het opstellen van de tekeningen en berekeningen

Nadere informatie

HOOFDBEREKENING. : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 : Funderingsconstructie

HOOFDBEREKENING. : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 : Funderingsconstructie HOOFDBEREKENING Project : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 Onderdeel : Funderingsconstructie Opdrachtgever: Aannemersbedrijf vd Heijkant Biddinghuizen Projectleider:

Nadere informatie

V&G Plan Ontwerpfase

V&G Plan Ontwerpfase V&G Plan Ontwerpfase 25 september 2015 1 1. INLEIDING. Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

Nadere informatie

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren

Richtlijnen leidingen in breedplaatvloeren Installaties in woningen en gebouwen worden steeds belangrijker. Breedplaatvloeren en Installaties gaan uitstekend samen. In de druklaag worden onder andere leidingen van elektra, water, ventilatie en

Nadere informatie

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw.

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De vloer is snel en makkelijk te leggen Uitvoering ongeïsoleerd en geïsoleerd. De vloer is geschikt voor projecten - Grote overspanningen

Nadere informatie

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging

7.3 Grenstoestand met betrekking tot de dragende functie 7.3.1 Kanaalplaatvloeren Buiging Tabel 4 Brandwerendheidseisen met betrekking tot bezwijken (zie Bouwbesluit tabellen V) bouwconstructie brandwerendheidseis (min.) bouwconstructie waarvan bet bezwijken l~idt tot bet onbruikbaar worden

Nadere informatie

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Eurocodes Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties C.R. Braam 2 March 29 Afdeling Bouw - Betonconstructies Eurocode Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Inleiding Betrouwbaarheid

Nadere informatie

BK1043 - Rekenvoorbeeld

BK1043 - Rekenvoorbeeld BK1043 - Rekenvoorbeeld Inhoud 1. Algemeen berekeningschema... 2 2. Belasting omrekenen van kn/m 2 naar kn/m 1 ligger... 3 2.1. Gegeven... 3 2.2. Gevraagd... 3 2.3. Uitwerking... 3 3. Ligger op 2 steunpunten

Nadere informatie

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode)

Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Constructeursuitgave (berekening volgens Eurocode) Vebo borstweringssteun: altijd op zijn taak berekend Toepassing De borstweringssteun wordt toegepast in gemetselde borstweringen om deze voldoende sterkte

Nadere informatie

SHERATON AMSTERDAM SCHIPHOL Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016

SHERATON AMSTERDAM SCHIPHOL Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016 Herberekening dakvloer i.v.m. deursparingen dragende wanden 12 MEI 2016 Contactpersonen IR. M. (MEINT) SMITH Senior Ontwerper / Projectleider T +31646158726 M +31646158726 E meint.smith@arcadis.com Arcadis

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING

CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING Werk: Kloosterkampweg 7 Renkum Opdrachtgever: Fam. Temmink-Berkhout Ontwerper: H.E. Hoekzema Constructeur: H.H.M. Diesvelt

Nadere informatie

Volker Staal en Funderingen

Volker Staal en Funderingen Pagina: 1 van 8 INHOUDSOPGAVE PAG. 1 ALGEMEEN 2 1.1 Projectomschrijving 2 1.2 Wijziging beheer 2 1.3 Distributie 2 1.4 Bijbehorende documenten 2 2 UITGANGSPUNTEN DOCUMENTEN 3 2.1 Normen 3 2.1.1 Richtlijnen

Nadere informatie

Renovatie balkons. Molukkenstraat , Nijmegen

Renovatie balkons. Molukkenstraat , Nijmegen Renovatie balkons Molukkenstraat 60-146, Nijmegen 02-04-2012 0Molukkenstraat Nijmegen april 2012 Molukkenstraat Nijmegen april 2012 Partijen Opdrachtgever: VvE Molukkenstraat 60-146, Nijmegen Aannemer:

Nadere informatie

Constructieve Uitgangspunten DO

Constructieve Uitgangspunten DO Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Veemarkthal - Voordorphal Haalbaarheidsadvies

Veemarkthal - Voordorphal Haalbaarheidsadvies BIJLAGE 3 Veemarkthal - Voordorphal Haalbaarheidsadvies IBU Stadsingenieurs Postadres: Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht Bezoekadres: Ravellaan 96, Utrecht Telefoon: 030-286 43 23 Fax: 030-286 43 48 Projectnummer:

Nadere informatie

Richtlijnen constructie gemeente Leeuwarden Informatieblad voor ondernemers en particulieren

Richtlijnen constructie gemeente Leeuwarden Informatieblad voor ondernemers en particulieren Inleiding Deze folder is samengesteld door de constructeur van Team Bouwen, Milieu en Monumenten van de gemeente Leeuwarden voor de particulieren en bedrijven die in Leeuwarden willen bouwen. Leeswijzer:

Nadere informatie

Document nr. : BER-BA-1 Onderdeel : Statische berekening Werk : Opbouw op garage aan Waarleskamp 18 te Hengelo Werknr.

Document nr. : BER-BA-1 Onderdeel : Statische berekening Werk : Opbouw op garage aan Waarleskamp 18 te Hengelo Werknr. Kamilleveld 47 7006 VC Doetinchem T. 06-27502274 E. info@ib-horst.nl W. www.ib-horst.nl Document nr. : 150110-BER-BA-1 Onderdeel : Statische berekening Werk : Opbouw op garage aan Waarleskamp 18 te Hengelo

Nadere informatie

Permanente vuurlastberekening

Permanente vuurlastberekening Saturn te Duiven Betreft: Saturn te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Projectnummer: Saturn

Nadere informatie

Berekening. Opdrachtgever : Wagenbouw Bouwsystemen bv Project : Tuinhuis gebouw C NKI Amsterdam Onderdeel : Gewichts-en grondspanningsberekening

Berekening. Opdrachtgever : Wagenbouw Bouwsystemen bv Project : Tuinhuis gebouw C NKI Amsterdam Onderdeel : Gewichts-en grondspanningsberekening Opdrachtgever : Wagenbouw Bouwsystemen bv Project : Tuinhuis gebouw C NKI Amsterdam Onderdeel : Gewichts-en grondspanningsberekening Berekening IOB document nr. : 150917C01 Klant document nr. : 2015-696

Nadere informatie

fundamentele verbetering voor woningbouw

fundamentele verbetering voor woningbouw fundamentele verbetering voor woningbouw KanaalBreedPlaat gecertificeerd KOMO Het beste van twee werelden De KanaalBreedPlaat combineert het beste van de kanaalplaatvloer en de breedplaatvloer. De KanaalBreedPlaat

Nadere informatie

Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding

Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding Sterkte-eisen aan een vloerafscheiding Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen aan welke sterkte-eisen een vloerafscheiding moet voldoen en op welke wijze deze sterkte wordt bepaald. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Constructie. Nieuwbouw Hogeschool Utrecht in Amersfoort. thema

Constructie. Nieuwbouw Hogeschool Utrecht in Amersfoort. thema La Sagrada Familia en de Turning Torso zijn behalve architectonische hoogstandjes vooral voorbeelden van de nauwe verwevenheid tussen architectuur en constructie. De invloed van constructief ontwerpen

Nadere informatie

Statische berekening: Groepsaccomodatie a.d. Kasteelweg 5 Swolgen. Projekt nr: M Jan Ligeriusstraat AR Swolgen

Statische berekening: Groepsaccomodatie a.d. Kasteelweg 5 Swolgen. Projekt nr: M Jan Ligeriusstraat AR Swolgen Statische berekening: Projekt: Groepsaccomodatie a.d. Kasteelweg 5 Swolgen Projekt nr: M12-333 Principaal: De Gun Beheer BV Jan Ligeriusstraat 5 5866 AR Swolgen Architect: Arvalis Postbus 5043 5800 GA

Nadere informatie

H.E. Lüning hc C.H.R.

H.E. Lüning hc C.H.R. Ellegoorsestraat 7 NL-7004 HC DOETINCHEM tel. : + 31 314 325 601 fax. : + 31 314 360 216 e-mail : mail@luning.nl website : www.luning.nl PROJECT : Vrijstaande berging met EPS-fundering ARCHITECT : OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Schöck Isokorf type D

Schöck Isokorf type D Inhoud Schöck Isokorf type K7417 Pagina Toepassingsvoorbeelden 90 Productbeschrijving 91 Bovenaanzichten 92 Capaciteitstabellen 93-101 Rekenvoorbeeld 102 Bijlegwapening 103 Inbouwhandleiding 104-105 Checklist

Nadere informatie

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen dec. 2000 Voor de gehanteerde begrippen en voor verdere informatie wordt verwezen naar het boek Jellema, deel 9, dictaat 'Draagconstructies-Basis,

Nadere informatie

Dycore massieve plaatvloer

Dycore massieve plaatvloer 09/2013 Dycore massieve plaatvloer De Dycore massieve plaatvloer bestaat uit vrijdragende vloerelementen van vooraf vervaardigd voorgespannen beton. Er ontstaat een gesloten vloeroppervlak door de elementen

Nadere informatie

Lunchlezing. Constructie Sanquin. Bloed, staal en wapening, BIM en 2e draagweg

Lunchlezing. Constructie Sanquin. Bloed, staal en wapening, BIM en 2e draagweg Lunchlezing Constructie Sanquin Bloed, staal en wapening, BIM en 2e draagweg Ir. P.C. van Hennik 31 mei 2011 Inhoudsopgave CAE voorstellen; Design & Build Bouwkundig programma Hoofddraagconstructie Stabiliteit

Nadere informatie

Kostenvergelijk vloersystemen Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R.

Kostenvergelijk vloersystemen Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R. Notitie Kostenvergelijk vloersystemen Project 6903 - Kostenvergelijk vloersysteem Slimline Plaats/datum Houten, 27 oktober 2010 Behandeld door mevrouw ing. M.R. Akse E-mail mr.akse@bbn.nl Doorkiesnummer

Nadere informatie

LEIDINGVERLOOP. leidingverloop (algemeen).doc Pagina 1 van 5

LEIDINGVERLOOP. leidingverloop (algemeen).doc Pagina 1 van 5 LEIDINGVERLOOP Volgens de geldende Criteria 73 dient de vloerenleverancier in categorie 4a rekening te houden met alle leidingen die in de vloer aanwezig zijn (taak 7). De opdrachtgever heeft de verplichting

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING Project: Opdrachtgever: Bouwen van garageboxen en opslagruimte aan de Kolfbaanstraat 30bis, 4814 CL te Breda Dhr. P. Bicskei Willem de Bruynstraat 49 4827 ET Breda CONSTRUCTIEBEREKENING Fundering - Blok

Nadere informatie

2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden

2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden 2/10 intro 3/10 toepassingen 4/10 prefab elementen 5/10 stapeling 6/10 openingen en hoeken 7/10 oplegging vloeren 8/10 stabiliteit 10/10 voorbeelden Ruwbouw dragende gevelelementen 1/10 Met dragend bedoelt

Nadere informatie

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

plan voor het bouwen van een garage aan de

plan voor het bouwen van een garage aan de d.d. 12-05-2016 aanvulling garage fam Wijnholds kavel 19 plan voor het bouwen van een garage aan de Wieber 29 te Aalten Opdrachtgever: fam Wijnholds (kavel 19) architect architectenplus Enschedesestraat

Nadere informatie

Uw alles-in-één-hand prefab-partner

Uw alles-in-één-hand prefab-partner Uw alles-in-één-hand prefab-partner Begane grond Verdieping Voorraad Holle wand Massieve wanden Dat bouwt sneller, efficiënter en dus winstgevender! VEEL PRAKTISCHE VOORDELEN geïntegreerd reken- en tekenwerk

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

ADVIESBUREAU VOOR BOUWCONSTRUCTIES. Beschouwing Constructie T.B.V. Bouwaanvraag. WERK : Nieuwbouw stal Langereis 6 Winkel iov.

ADVIESBUREAU VOOR BOUWCONSTRUCTIES. Beschouwing Constructie T.B.V. Bouwaanvraag. WERK : Nieuwbouw stal Langereis 6 Winkel iov. OUD BOUWCONSTRUCTIES ADVIESBUREAU VOOR BOUWCONSTRUCTIES Umbriëllaan 8 1702 AJ Heerhugowaard tel. 072 5719006 fax 072 5719007 e-mail info@oudbouwconstructies.nl Beschouwing Constructie T.B.V. Bouwaanvraag

Nadere informatie

thema Prefab-betonconstructie met grote overspanningen en wandsparingen bij Brede School Duurstedelaan Utrecht Typisch staalontwerp omgezet in beton

thema Prefab-betonconstructie met grote overspanningen en wandsparingen bij Brede School Duurstedelaan Utrecht Typisch staalontwerp omgezet in beton 1 Prefab-betonconstructie met grote overspanningen en wandsparingen bij Brede School Duurstedelaan Utrecht Typisch staalontwerp omgezet in beton 66 ir. Rob Treels RC IMd Raadgevende Ingenieurs 1 De Brede

Nadere informatie

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV 1 1 Introductie Aardbevingen 2 Kaders en normen 3 Aanpak Bouwkundig Versterken 4 Noodzaak van een efficiënt ontwerp 5 Belangrijke

Nadere informatie