KERST 2013 Nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERST 2013 Nieuwsbrief"

Transcriptie

1 LTV Vianen december 2013 Editie 8 KERST 2013 Nieuwsbrief VAN DE VOORZITTER: Sinds een aantal jaren loopt het aantal leden van onze vereniging drastisch terug. Het is weliswaar een troost te weten dat dit een landelijke trend is, maar het b aart mij als voorzitter grote zorgen. Onze vereniging kampt met een aantal specifieke problemen van structurele aard, waaronder het werven van nieu we leden en ook heel belangrijk het vinden van vrijwilligers. Ik vind het heel jammer o m hier te moeten melden dat onze competitieleidster, Marijke de Graaf, heeft aan gegeven te stoppen wegens persoonlijke omstandigheden en wij zijn dan ook naarstig op zoek naar ie mand die deze belangrijke taak op zich wil nemen. De voorjaarscompetitie zal nog volledig door M arijke georganiseerd wo rden, maar d an stopt zij definitief. Met 4 bestuursleden onze vereniging besturen mag niet volgens onze statuten, maar is ook een te zware belasting met het risico dat er weer mensen afhaken. En dan is er is ook weer positief nieuws, Jitse Hoogenboom heeft aangegeven in het bestuur te willen om accommodatiezaken te gaan doen. D aar zijn wij heel erg blij mee zeker nu er een grote renovatie in het clubhuis aanko mt. De toiletgroepen van zowel de heren als de dames gaan volledig gerenoveerd worden. Het is onmiskenbaar dat leden van verenigin gen van welke sport dan ook moeilijker bereid zijn vrijwilligerswerk voor een club te doen. Dit leidt ertoe dat de klassieke tennisvereniging met veel ac tieve vrijwilligers lan gzaam maar zeker dreigt te veranderen in een soort van bedrijf met beroepskrachten. Komt de vraag bij mij op willen we dat en kunnen we dat? Wellicht zijn er mensen die dat wel willen maar we kunnen dat niet doen zonder financiële gevolgen voor onze leden. Als we competitie willen spelen of evenementen organiseren zijn er mensen nodig die dat administratief en organis atorisch regelen. Kortom een stevig fundament van vrijwilligers is cruciaal voo r het goed functioneren en voortbestaan van onze vereniging. IN DIT NUMMER Van de voorzitter Jaaroverzicht 2013 Club van 50 Afscheid van Bestuur Battle of the Bridge Nieuw sponsorbeleid Aankondiging AL V Toernooien in de regio Jitse Hoogenboom stel zich voor Ontwikkeling naar accommodatiezaken Kerst jeugdtoernooi Verjaardagen december Verjaardagen januari Wist u dat?! We sluiten ons verenigingsjaar toch positief af met een nieuw bestuurslid en als bestuur hebben wij er vertrou wen in dat ook de functie van co mpetitieleider weer ingevuld gaat worden. Namens het bestuur wens ik iedereen fijne Kerstdagen en een gezond en sportief Riet Sagius, voorzitter.

2 JAAROVERZICHT Januari: sinds 12 december is de LTVV met 620 leden bestuurloos; Theo Balvers en Riet Sagius proberen een geheel nieuw bestuur te formeren; op de ALV van de 21 e waar 91 leden aanwezig zijn, treedt er na een spannende schorsing een romp-bestuur van 5 personen aan. Februari: Contractbesprekingen met pachter Piet van Ooij en groundsman Paul de Haan leiden tot 3 -jarige contracten; met de tennisschool OTB zijn het hele jaar besprekingen om de diensten te verbeteren. De 1 e Nieuwsbrief van het jaar verschijnt; er zullen er nog acht volgen. Maart: Een extra AL V bekrach tigd de statutenwijzigin g en het nieuwe huishoudelijk reglement; voortaan gaat de financiële ad ministratie per kalenderjaar; de Club van 50 wordt op gericht; een ouderavond voor de jeugd levert geen ouder - vertegenwoordigers en/of bestuurslid op; die pogingen lopen het hele jaar door. April: Door het aanhouden van de win ter zijn de banen later klaar en gaat de competitie vertraagd en aanvankelijk met beperkt aantal banen van start; Jeugdlid Mike Diks wordt 2 e op het N ationaal Kampioenschap; later wint hij het distric tkampioenschap. Multi-functionaris voor de LTVV Frans Wessels wordt koninklijk onderscheiden. Mei: Het 17 e Dunlop Jeugdtoernooi kent goede omstandigheden met maar één regendag en is succesvol; het Hemelwatertoernooi met 40 deelnemers verloopt buiten op de banen droog en van binnen aan de bar vochtig. Door regen verschuift de tennisclinic met John van Lottum, waarvan de opbrengst gaat naar Alpe d HuZes van de 16 e naar de 30e. De voorjaarscompetitie levert vele kampioenen op, die ook gehuldigd worden ; het eerste herenteam gaat met een wildcard door naar de landskampioenschap; het zondagse dames -1 team is ook de beste. Ook bereikt ons het droevige bericht van het overlijden van Antonie van der M ast. Juni: De belijning van de easyclaybanen word t verbeterd; de oefenmuur evenwel vertoont slechte plekken; het prieel is heel functioneel, maar verzakt; er zijn pitti ge regendagen en hoogwater door lekkage op het tegelpad ; het Kuikentoernooi wordt af gelast; het ledenaantal loopt op n aar 650, waarvan 125 jeugdleden. Opnieuw trieste berichten zijn het overlijden op nog jonge leeftijd van de leden Patrick Diks en Hans Willemse; oo k oudjeugdvoorzitter Hennie de Bruyn en voormalige barp achtster Jeanne v.d. Heuvel overlijden dit jaar. Juli: In samenwerking met de OTB worden dit jaar enige evenementen voor de jeugd georgan iseerd, ook als ledenwervin g t/m 12 jaar; de KNLTB o rganiseert 2x op De Bult de Worldtour. De gemeente gaat de rimboe om het park flink te lijf ; er is weer zicht op de naaste omgeving. Tijdens het Open Toernooi De Barbier wordt genoten van omstandigheden en prachtige partijen. Augustus: Het bijna jaarlijkse 50+ toernooi onder leiding van Frans en Fia Wessels telt 28 deelnemers en is gezellig, ondanks wat regenbuien. September: Het clubkampioenschap onder de naam US Bult heeft een leuke Kidsday en teleurstellende feestavond, wel een geslaagde zondagse wijn - en kaasproeverij; de senioren 55plus spelen hun partijen overdag. Monique Sporrel neemt op een perfecte wijze afscheid als clubtrainster. De Tennis Challenge een soort laddercompetitie via internet - ontworpen door lid Folkert van Hasselt en zoon gaat van start Voor de jeugd is er Maak kennis met Tennis en een een vriendjes- en vriendinnetjes tennisdag. Oktober: Door Piet van Ooij wordt het P aardenmarkttoernooi, annex Bokbierfestival georganiseerd; andere evenementen vervallen vanwege gebrek aan belangstelling of o rgan isatoren. Er doen 18 teams, inclusief 1 jeugdteam mee aan de n ajaarscompetitie, waarvan er 7 kampioen worden. November: In samenwerking met de TV Vreeswijk wordt zes vrijd agavonden gepland voor de Battle of the Bridge (van LTVV -zijde ca 40 deelnemers). Er is een dringende oproep om het bestuur met functionarissen aan te vullen (voor de jeugd, voor accommodatiezaken); het bestuurslid voor wedstrijdzaken kondigt haar vertrek aan. December: The Battle gaat gewoon door; via de OTB wordt een zaterdags kersttoernooitje gepland; Bestuur en financiële commissie maken de balans op en kijken naar de toekomst (op 21 mei 2015 bestaat de club 50 jaar).

3 CLUB VAN 50 OP de ledenvergadering van 29 maart werd het initiatief genomen om een Club van 50 op te richten in verb and met het naderende 50-jarig bestaan van de LTVV op 21 mei Op zich een prima koppeling aan een evenement. Het bestuur ging voortvarend aan de slag om te werven. N atuurlijk via directe contac ten, doch er kwamen ook fl yers, enige publicaties in de Nieuwsbrief, een permanent logo op de website en niet onbelangrijk: een groot windscherm van 12 meter, dat tijdelijk op baan-4 hangt en het komende jaar zal verhuizen naar baan -1, zodat het optimaal in het zicht is. Aan een bord om in het clubhuis op te hangen wo rdt ge werkt, maar d an moeten er toch minstens 25 leden zijn, anders is het wel erg schamel. Ik kan als behartiger van deze club en als penningmeester niet verhelen dat ik erg teleurgesteld ben over de inschrijvingen van 50 euro. Totnogtoe slechts 23 leden, d.i. 3,5% van het aan tal leden. Ik zie bij andere verenigin gen wel pro minent zo n bord hangen. Natuurlijk is het een vrijwillige actie, maar toch. Voor mij is het ook bepalend voor het clubgevoel dat er kennelijk onvoldoende is. De Bultcommissie doneerde een prachtig bedrag uit haar positieve saldo. Dat zou toch een aanmoedigin g moeten zijn. Voor volgende jaar wil ik (voorzichtig) 1000,- aan inko msten op de begroting zetten. Minimaal 20 leden erbij.d at moet toch h aalb aar zijn. Verras me doord at het er meer worden. Theo Balvers, penningmeester. AFSCHEID VAN HET BESTUUR In januari 2014 zal ik tijdens de Algemene Ledenvergadering af treden als bestuurslid en VCL. Afgelopen jaar ben ik in het bestuur gegaan en heb geholpen om de club door te starten en te laten voortbestaan, en dit is ons( het huidige bestuur) zeker goed gelukt. Echter vanwege privé omstandigheden heb ik besloten om mijn functie vroegtijdig neer te leggen. De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2014 zal ik nog verzorgen en ben daar inmiddels druk mee bezig. Ik hoop dat er leden op zullen staan die deze taak van mij willen overnemen. Mocht je willen weten wat het allemaal inhoudt en interesse hebben?? Ik hoor het graag!!! Wens jullie allemaal fijne feestdagen en tot ziens in 2014 op de tennisbaan. Marijke

4 TUSSENSTAND BATTLE OF THE BRIDGE Inmiddels zijn er 4 speelrondes achter de ru g tijdens de strijd in the B attle of the Bridge, de onderlinge competitie tussen LTV Vianen en TV Vreeswijk op de vrijdagavond. De avonden zijn zeer gezellig en er wordt fanatiek en enthousiast gespeeld. Natuurlijk ook na de wedstrijden is de sfeer prima. Niet onbelangrijk is dat we alle avonden nog hebben kunnen spelen, de weergoden waren ons goedgezind. Helaas doen er dit jaar weinig LTV ers mee, wij hopen natuurlijk dat dit komend jaar anders zal zijn en dat er ook vanuit Vianen wat meer animo is. Momenteel doen er 3 mix koppels en 5 dames koppels mee..ik zeg dus heren kom op volgend jaar!!! Kom helpen de eer van Vianen te verdedigen, want we gaan zeker verder met deze strijd!!!! AANK ONDIGING A LV Op maandag 27 januari 2014 zal er weer een Algeme ne Le den Vergaderi ng plaatsvinden. Het best uur zal de resul - taten van het afgelopen jaar presente - ren en de pla nnen voor het komende jaar toelichten. U krijgt hierover nog een aparte e -mail met e en uitnodigi ng, hierin staat ook de aanva ngstij d. De laatste strijd zal worden gestreden op vrijdag 10 januari 2014 (als het weer in ieder geval meewerkt) op het tennispark van TV Vreeswijk, tevens zal deze avond feestelijk worden afgesloten en zal er bepaald gaan worden wie de wisselbeker mee mag nemen. Zoals het er nu n aar uitziet zal Vianen dit jaar met de eer gaan strijken, de stand op dit moment is: Vianen 395 Vreeswijk 334. Een ieder is natuurlijk welkom o m ons aan te moedigen. TOERNOOIEN IN REGIO t Groentje 2013 IJTC Groenvliet uit IJsselstein 18 dec t/m 29 dec Langs deze weg willen we in ieder geval Piet van Ooij bedanken voor de lekkere hapjes tijdens de avonden en Paul Haan voor het in orde maken van de banen. Heren bedankt!!! NIEUW SPONSORBELEID LTV VIANEN Het huidige bestuur heeft het sponsorbeleid onder de loep genomen en een geheel nieuw sponsorbeleid opgesteld voor zowel bestaande als nieuwe sponsoren. Reden voor dit nieuwe beleid is dat er voor bijn a iedere sponsor een andere regeling was af gesproken, Als bestuur willen we graag gelijke afspraken maken met alle sponsoren en deze opnieuw vastleggen. Mocht u of uw bedrijf interesse hebben om LTV Vianen te sponsoren, op welke manier dan ook, mail d an voor meer informatie naar Theo Balvers of Ilja Knemeijer.

5 JITSE HOOGENBOOM STELT ZICH VOOR Beste leden, Een paar weken geleden heeft het bestuur mij benaderd om invulling te geven aan één van de vacatures in het bestuur. Ik heb hier mee ingestemd omdat ik het belan grijk vind dat de LTV kan blijven doorgaan met een bestuur bestaande uit eigen leden. Daarnaast vond ik de bestuurdersrol over accommodatie zaken er één die goed bij mij zou kunnen passen. Zou kunnen omdat ik verder geen eerdere ervaringen met dergelijke functies heb gehad. Het verrichten van de hand en spandiensten die hierbij horen en onder andere het organiseren van een aantal momenten in het jaar o m gezamenlijk het park op te knappen, zijn z aken die ik de komende paar jaar op me wil gaan nemen. Wie ben ik? 33 jaar geleden geboren in Emmen, opge groeid in het noorden van het land, Tessel en Friesland en in 2000 in het Utrechtse beland. HTS technische bedrijfskunde afgemaakt en daarna een jaartje rondgetrokken door Australië, Nieuw Zeeland en Zuid -Afrika. In 2006 ben ik als consultant voor Microsign (Bedrijfssoftware) gaan werken. Dit bedrijf eind 2010 overgenomen samen met een paar collega s en inmiddels werkzaam als senior consultant en afdelingsmanager voor consultants en ontwikkelaars. Als hobby mag ik graag dingen ontwerpen en maken van zowel hout als staal. Dit geeft mij een leuke creatieve afwisseling van mijn dagelijkse IT/computerwerk en vormt ook een van de redenen voor mijn interesse in accommodatie zaken. In 2009 ben ik lid geworden van de LTV samen met mijn vriendin Sabina van den Hoek. We komen beide uit het volleybal maar zochten een nieuwe sport die we samen konden beoefenen. Na een jaar trainen en spelen op de labelavond zijn we ook co mpetitie gaan spelen in zowel het voorjaar als het najaar. Afgelopen jaar heb ik me aangesloten bij de Bultcommissie voor het organiseren van ons jaarlijkse clubtoernooi en in de jaren ervoor samen met Wijn and wat bou wwerkjes voor de bult opgericht zo als de toren van Pizza en de wind molen. Deze functie ga ik n atuurlijk niet in mijn eentje kunnen doen. Daarom hoop ik van harte d at ik de ko mende jaren een beroep mag doen op jullie medewerkin g en enthousiasme om ons park in een goede conditie te kunnen blijven houden, zodat we daar met zijn allen met veel plezier een balletje kunnen slaan. Wanneer er leden zijn die vanuit hun vakgebied of persoonlijke int eresse hier een bijdrage aan kunnen leveren kom ik d aar n atuurlijk graag mee in contact, spreek me aan of stuur een mailtje met je naam en telefoonnummer naar -vianen.nl Mochten er zaken op het park spelen die aandacht behoeven, hoor ik het natuurlijk ook graag of mail me op bovenstaand adres. Zie jullie op de baan, Jitse Hoogenboom

6 ONTWIKKELING VAN BEHEER NAAR ACCOMMODATIEZAKEN Jitse Hoogenboom is in bijna 50 jaar het 12e bestuurslid die deze functie gaat bekleden. Tot enige jaren geleden heette dat: voorzitter van de beheercommissie, tevens bestuurslid. Tegenwoordig dekt de titel beter de inhoud: bestuurslid voor accommod atiezaken. Vrijwel van af het begin van de vereniging in 1965 werd de noodzaak gevoeld om die functie in te vullen. De eerste bestuursleden waren als het waren pioniers. De heer K.Bierman was de eerste, de vermaarde Eef de Korte in samenwerking met Henk Klever nog altijd lid - de tweede en een zeer belangrijke. De drie tennisbanen werden door de firma Wernink aan gelegd op de lokatie van de boomgaard van Van Diggelen bij de huidige Sportlaan, dicht bij de A2. Er is in de bestuursvergadering van 22 april 1966 nog serieus overwogen om op de auto weg een bord te plaatsen: Opletten voor laagovervliegende ballen. De banen werden gehuurd van een stichting en op 28 mei 1966 officieel geopend. Er werd in 1967 een clubhuis getimmerd door de heren Geerling Sr, Klever en Poot. De club groeide en bloeide, ook door de nationale tennissuccessen van To m Okker en Betty Stöve. In 1971 begonnen de besprekingen met de gemeente om het tennispark te verplaatsen naar de huidige lokatie bij de pannenfabriek van Wener, entree aan de Lange weg. In 1972 kwamen er zes banen, het clubhuis zou zelf gerealiseerd moeten worden. Vanaf d at jaar tot 1994 is Ton Poot de drijvende en organisatorische kracht omtrent de acco mmod atie geweest. Hij zal recordhouder bestuurslid zijn met 259 maanden, te bedenken dat de koninklijk onderscheiden Frans Wessels in diverse functies als tweede op de lijst staat met 165 maanden! Het clubhuis De Bult kwam er. Op 1 april 1973 werd het huidige tennispark door burge meester Van Wijk geopend. De stichting hield op te bestaan. De gemeente was eigen aar van het park en zorgde voor het (groot) onderhoud. Wil en Robert Boon pachtten het clubhuis. Er zouden daarn a nog 10 pachters volgen en 3 jaar eigen beheer. Tennissen moet ook in de wintermaanden kunnen gebeuren. Het is al lang niet louter een zomersport meer. En d aarom werden er 4 all weatherbanen aangelegd. De ondergrond was niet altijd een succes. In 2005 kwamen er easyclay -banen. Bestuurslid voor accommod atiezaken zijn is een flinke klus. Er komt veel bij kijken. Zeker als de LTVV het park door privatisering in 1993 in eigen handen krijgt. Tjerk Geerling (95-97) had nog wel de medewerking door zelfwerkzaamheid en de steun van een beheercommissie, maar in latere jaren werden het solo-functies; er waren vac atures (1998, 2009, 2013) die maar niet vervuld konden worden. Aad Op meer (1999) en Roger v.d. Walle (2000) waren maar één jaar in functie. Jeroen Bresser ( ), Wim Pons ( ) en Wijnand Otter ( ) verrichtten zelf ook vaak bergen met werk. De eisen van de leden worden hoger, de medewerking geringer, de financiële problemen bij onderhoud nemen toe. Frustraties waren er ook: voortijdig aftreden van Jeroen en Wim. Penningmeesters moesten de accommodatiezaken er in hun taakvervulling bijnemen. De groundsmen waren er niet altijd. L ange tijd werd d at uitgevoerd door medewerkers van de gemeente of de fa. Poot. Of moest het ingehuurd worden. Johan Brouwer ( ) en Paul de Haan (van af 2005) zijn in de afgelopen 15 jaar de bekendsten die door het bestuur zijn benoemd en worden vergoed voor hun werkz aamheden. Er zijn al verenigingen die leden voor zelfwerkzaamheid aanslaan. Trou wens ook voor het verrichten van bardiensten. Jitse Hoogenboom staat voor een pittige opdracht. De banen liggen er goed bij, de groenvoorzieningen wo rden geroemd, maar er is ook nogal wat te onderhouden. Denk aan de oefenmuur, het kleedkamergebouw, de toiletgroep in het clubhuis. Zelfwerkzaamheid is er bijn a niet meer en lijkt moeilijk te organiseren. Richtin g jubileumjaar 2015 zou het een geschenk zijn als veel van het oude animo zou terugkeren, en Jitse nog jaren de functie met plezier zal kunnen uitoefenen. Theo Balvers De tennissport werd ook in Vianen erg populair. De vereniging groeide in korte tijd tot bijna 1100 leden; er waren wachtlijsten. Het park werd uitgebreid tot 12 gravelbanen. In 1980 werd het kleedkamergebouw gebouwd. Vanaf de 80 -er jaren werd er oo k gesproken en gewerkt aan de bou w van een tennishal. Een stichting SET zal dat in de 90 -er jaren behartigen. M aar uiteindelijk kwam de hal er niet.

7 Wisten jullie dat:...de Australiër Samuel Groth de h ardste service ooit sloeg bij de mannen, n amelijk 263 km/u? Venus Williams is de recordhoud er bij de vrouwen, de Amerikaanse serveerde met de langst durende tenniswedstrijd 11 uur en 5 minuten duurde en deze wedstrijd gespeeld werd op Wimbledon 2010 tussen Nicolas Mahut en John Isner en John Isner de wedstrijd won met !...er slechts 5 spelers een grand slam behaalden binnen een kalenderjaar en dat Steffi Graf de laatste was die dit lukte? Er zijn wel meer spelers die de vier toernooien achter elkaar wonnen, maar die deden dat verdeeld over twee seizoenen....er ook een zogenaamde small slam bestaat? Een small slam wo rdt behaald als een tennisser in een kalenderjaar 3 van de 4 gr and slams wint. De Zwitser Roger Federer lukte dit kunstje in 2007 opnieuw, nadat het hem in 2004 en 2006 ook al was gelukt....m ark Edmondson in 1976 de Australian Open won, terwijl hij op dat mo ment slechts 212e stond op de wereldranglijst? De Australiër is hiermee 'recordhouder'. Hij is niet de enige tennisser die ondanks een lage klassering een grand slam wist te winn en. Toen de Kroaat Goran Ivaniševic in 2001 Wimbledon won, stond hij 128e....de Kroaat Ivo Karlovic op 19 september 2009 in de Davis Cup-partij tegen Radek Štepánek 77 aces in een (1) wedstrijd sloeg. Desondanks verloor hij de partij. Tot d at moment had hij echter zelf ook al met 55 aces het wereldrecord in h anden. Pascal Holeman, OTB

8 VERJAARDAGEN IN DECEMBER 01. Ria van Ooij-Bruynes Anneke Willemse-van Dijk 02. Monique Schouten 03. Remko den Hartog 07. Willem Dubbers Carola Heerkens 08. Jeroen van Hoeflaken Hanna Hoegee 10. Noë Markenhof Quinty de Nijs Noël Schiks John Schuilenburg 11. Arnold Hertsenberg Monique van de Hoef Rob Woering 12. Harmke Hofstede-Kok 14. Marjolein de Jager 15. Sabine Dewulf 17. Peter Migchielsen 19. Tessa de Jong Willem Pons Albert Steehouder Annick Zijlstra 20. Mark Sigterman Fia Verweij 22. Amber Boom Fabiënne Sporrel Jolanda Tennekes 25. Jan Knopper Erik van Mourik Mike Rietveld 26. Peter Kraaijkamp Ivar van Verseveld 27. Jeroen Ammerlaan Monique Jacobs Willem Verburg 28. Tirza van der Linden 29. Nicole Broekhuizen Marijke de Graaf Jan van Vliet 30. Folkert van Hasselt Rud Lemmens Diana van Straalen 31. Roan Buis Kirsten Kuijs Paula Rip

9 VERJAARDAGEN IN JANUARI 01. Mika Nagtegaal 02. Martijn van Beusekom Gert Leeuwis 06. Sylvia Bronzwaer 07. Rick Buurmans 10. F.H.M. Krabben-Wieggers 11. Max Rietveld Claudy Schonis-Vermij 12. Sander Spruijt 13. Julia Bibbe Storm Gruter 14. Anne Geurts 15. Dominic Leijten Loes Temmink 16. August Roes Anita den Uijl 17. Fenne van Doorn Mike Hoeflaken Michael Jansen 18. Karin de Korte Patricia Ouwendijk 19. Nathalie Broekhuizen Willem-Jelle van den Pol 20. Isabella Meensk 21. Frank den Dulk Jitse Hoogenboom 22. Jan Bos Jos de Groot Janine Otter 23. Marijke de Korte Ruud Smits 24. Renate Baegen Sabine Baegen 25. Leroy Tarmidi 26. Jan de Groot Harco Gruter Tom Spithoven 27. Kirsten Fuite Debbie Kraaijkamp 28. Alexander Dubbers Jeanette ter Horst Dennis Smeman 29. Ruud Grijpma 30. Nicolette de Pauw 31. Rob de Groot Lucienne van Helsdingen Marcel Kouwen

10 WIST U DAT?! Er een windvanger is voor de Club van 50 U nog steeds lid kunt worden van de Club van 50 U zelf ook een bijdrage kunt leveren aan de nieu wsbrief Als u de aan kondiging voor nieu wsbrief niet via de mail ontvangt, wij niet op de hoogte zijn van uw e -mail adres -vianen.nl Binnenkort de renovatie van de toiletgroep in het clubhuis gaat starten De begintijd van het dinsdag heren seniorentennis met ingang van de winterperiode vanaf 11:00 uur is, volgt hier no g over

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 Van de redactie: De redactionele beschouwing op de afgelopen maanden en een vaak ietwat kritische

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Bezoek nú onze webshop!

Bezoek nú onze webshop! winkelwagen OFFICIAL PRINCE & WILSON RACKET TEST CENTER LAAGSTE PRIJS GARANTIE* * voorwaarden in de winkel Bezoek nú onze webshop! Met veel aanbiedingen, kortingen voor o.a.: huisstijl drukwerk brochures

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

"In gesprek: G.S. van den IJssel..."

In gesprek: G.S. van den IJssel... Nummer 2-2009 "In gesprek: G.S. van den IJssel..." - 1 - Colofon A.T.V. Berkenrode Bestuur Voorzitter Secretaris Jacques Thoen, Brahmsstraat 8, Berkel en Rodenrijs, 5113900 Daan vd Ameele, Veldspaat 62,

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

38 e jaargang, juni/juli 2011

38 e jaargang, juni/juli 2011 Patrick en Maurice winnen NK 38 e jaargang, juni/juli 2011 2 38e jaargang, nummer 3 juni/juli 2011 38 e jaargang, nummer 3 Service: Een uitgave van de Hoofddorpse Tafeltennis Club Verschijnt vijf á zes

Nadere informatie

Wij wensen u veel leesplezier!

Wij wensen u veel leesplezier! Maart 2012 Oprichtingsvergadering: het vaststellen van de statuten 23 november 1972 Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van T.C. De Sanjes is dit speciale jubileumnummer van Matchpoint tot stand gekomen.

Nadere informatie