KERST 2013 Nieuwsbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERST 2013 Nieuwsbrief"

Transcriptie

1 LTV Vianen december 2013 Editie 8 KERST 2013 Nieuwsbrief VAN DE VOORZITTER: Sinds een aantal jaren loopt het aantal leden van onze vereniging drastisch terug. Het is weliswaar een troost te weten dat dit een landelijke trend is, maar het b aart mij als voorzitter grote zorgen. Onze vereniging kampt met een aantal specifieke problemen van structurele aard, waaronder het werven van nieu we leden en ook heel belangrijk het vinden van vrijwilligers. Ik vind het heel jammer o m hier te moeten melden dat onze competitieleidster, Marijke de Graaf, heeft aan gegeven te stoppen wegens persoonlijke omstandigheden en wij zijn dan ook naarstig op zoek naar ie mand die deze belangrijke taak op zich wil nemen. De voorjaarscompetitie zal nog volledig door M arijke georganiseerd wo rden, maar d an stopt zij definitief. Met 4 bestuursleden onze vereniging besturen mag niet volgens onze statuten, maar is ook een te zware belasting met het risico dat er weer mensen afhaken. En dan is er is ook weer positief nieuws, Jitse Hoogenboom heeft aangegeven in het bestuur te willen om accommodatiezaken te gaan doen. D aar zijn wij heel erg blij mee zeker nu er een grote renovatie in het clubhuis aanko mt. De toiletgroepen van zowel de heren als de dames gaan volledig gerenoveerd worden. Het is onmiskenbaar dat leden van verenigin gen van welke sport dan ook moeilijker bereid zijn vrijwilligerswerk voor een club te doen. Dit leidt ertoe dat de klassieke tennisvereniging met veel ac tieve vrijwilligers lan gzaam maar zeker dreigt te veranderen in een soort van bedrijf met beroepskrachten. Komt de vraag bij mij op willen we dat en kunnen we dat? Wellicht zijn er mensen die dat wel willen maar we kunnen dat niet doen zonder financiële gevolgen voor onze leden. Als we competitie willen spelen of evenementen organiseren zijn er mensen nodig die dat administratief en organis atorisch regelen. Kortom een stevig fundament van vrijwilligers is cruciaal voo r het goed functioneren en voortbestaan van onze vereniging. IN DIT NUMMER Van de voorzitter Jaaroverzicht 2013 Club van 50 Afscheid van Bestuur Battle of the Bridge Nieuw sponsorbeleid Aankondiging AL V Toernooien in de regio Jitse Hoogenboom stel zich voor Ontwikkeling naar accommodatiezaken Kerst jeugdtoernooi Verjaardagen december Verjaardagen januari Wist u dat?! We sluiten ons verenigingsjaar toch positief af met een nieuw bestuurslid en als bestuur hebben wij er vertrou wen in dat ook de functie van co mpetitieleider weer ingevuld gaat worden. Namens het bestuur wens ik iedereen fijne Kerstdagen en een gezond en sportief Riet Sagius, voorzitter.

2 JAAROVERZICHT Januari: sinds 12 december is de LTVV met 620 leden bestuurloos; Theo Balvers en Riet Sagius proberen een geheel nieuw bestuur te formeren; op de ALV van de 21 e waar 91 leden aanwezig zijn, treedt er na een spannende schorsing een romp-bestuur van 5 personen aan. Februari: Contractbesprekingen met pachter Piet van Ooij en groundsman Paul de Haan leiden tot 3 -jarige contracten; met de tennisschool OTB zijn het hele jaar besprekingen om de diensten te verbeteren. De 1 e Nieuwsbrief van het jaar verschijnt; er zullen er nog acht volgen. Maart: Een extra AL V bekrach tigd de statutenwijzigin g en het nieuwe huishoudelijk reglement; voortaan gaat de financiële ad ministratie per kalenderjaar; de Club van 50 wordt op gericht; een ouderavond voor de jeugd levert geen ouder - vertegenwoordigers en/of bestuurslid op; die pogingen lopen het hele jaar door. April: Door het aanhouden van de win ter zijn de banen later klaar en gaat de competitie vertraagd en aanvankelijk met beperkt aantal banen van start; Jeugdlid Mike Diks wordt 2 e op het N ationaal Kampioenschap; later wint hij het distric tkampioenschap. Multi-functionaris voor de LTVV Frans Wessels wordt koninklijk onderscheiden. Mei: Het 17 e Dunlop Jeugdtoernooi kent goede omstandigheden met maar één regendag en is succesvol; het Hemelwatertoernooi met 40 deelnemers verloopt buiten op de banen droog en van binnen aan de bar vochtig. Door regen verschuift de tennisclinic met John van Lottum, waarvan de opbrengst gaat naar Alpe d HuZes van de 16 e naar de 30e. De voorjaarscompetitie levert vele kampioenen op, die ook gehuldigd worden ; het eerste herenteam gaat met een wildcard door naar de landskampioenschap; het zondagse dames -1 team is ook de beste. Ook bereikt ons het droevige bericht van het overlijden van Antonie van der M ast. Juni: De belijning van de easyclaybanen word t verbeterd; de oefenmuur evenwel vertoont slechte plekken; het prieel is heel functioneel, maar verzakt; er zijn pitti ge regendagen en hoogwater door lekkage op het tegelpad ; het Kuikentoernooi wordt af gelast; het ledenaantal loopt op n aar 650, waarvan 125 jeugdleden. Opnieuw trieste berichten zijn het overlijden op nog jonge leeftijd van de leden Patrick Diks en Hans Willemse; oo k oudjeugdvoorzitter Hennie de Bruyn en voormalige barp achtster Jeanne v.d. Heuvel overlijden dit jaar. Juli: In samenwerking met de OTB worden dit jaar enige evenementen voor de jeugd georgan iseerd, ook als ledenwervin g t/m 12 jaar; de KNLTB o rganiseert 2x op De Bult de Worldtour. De gemeente gaat de rimboe om het park flink te lijf ; er is weer zicht op de naaste omgeving. Tijdens het Open Toernooi De Barbier wordt genoten van omstandigheden en prachtige partijen. Augustus: Het bijna jaarlijkse 50+ toernooi onder leiding van Frans en Fia Wessels telt 28 deelnemers en is gezellig, ondanks wat regenbuien. September: Het clubkampioenschap onder de naam US Bult heeft een leuke Kidsday en teleurstellende feestavond, wel een geslaagde zondagse wijn - en kaasproeverij; de senioren 55plus spelen hun partijen overdag. Monique Sporrel neemt op een perfecte wijze afscheid als clubtrainster. De Tennis Challenge een soort laddercompetitie via internet - ontworpen door lid Folkert van Hasselt en zoon gaat van start Voor de jeugd is er Maak kennis met Tennis en een een vriendjes- en vriendinnetjes tennisdag. Oktober: Door Piet van Ooij wordt het P aardenmarkttoernooi, annex Bokbierfestival georganiseerd; andere evenementen vervallen vanwege gebrek aan belangstelling of o rgan isatoren. Er doen 18 teams, inclusief 1 jeugdteam mee aan de n ajaarscompetitie, waarvan er 7 kampioen worden. November: In samenwerking met de TV Vreeswijk wordt zes vrijd agavonden gepland voor de Battle of the Bridge (van LTVV -zijde ca 40 deelnemers). Er is een dringende oproep om het bestuur met functionarissen aan te vullen (voor de jeugd, voor accommodatiezaken); het bestuurslid voor wedstrijdzaken kondigt haar vertrek aan. December: The Battle gaat gewoon door; via de OTB wordt een zaterdags kersttoernooitje gepland; Bestuur en financiële commissie maken de balans op en kijken naar de toekomst (op 21 mei 2015 bestaat de club 50 jaar).

3 CLUB VAN 50 OP de ledenvergadering van 29 maart werd het initiatief genomen om een Club van 50 op te richten in verb and met het naderende 50-jarig bestaan van de LTVV op 21 mei Op zich een prima koppeling aan een evenement. Het bestuur ging voortvarend aan de slag om te werven. N atuurlijk via directe contac ten, doch er kwamen ook fl yers, enige publicaties in de Nieuwsbrief, een permanent logo op de website en niet onbelangrijk: een groot windscherm van 12 meter, dat tijdelijk op baan-4 hangt en het komende jaar zal verhuizen naar baan -1, zodat het optimaal in het zicht is. Aan een bord om in het clubhuis op te hangen wo rdt ge werkt, maar d an moeten er toch minstens 25 leden zijn, anders is het wel erg schamel. Ik kan als behartiger van deze club en als penningmeester niet verhelen dat ik erg teleurgesteld ben over de inschrijvingen van 50 euro. Totnogtoe slechts 23 leden, d.i. 3,5% van het aan tal leden. Ik zie bij andere verenigin gen wel pro minent zo n bord hangen. Natuurlijk is het een vrijwillige actie, maar toch. Voor mij is het ook bepalend voor het clubgevoel dat er kennelijk onvoldoende is. De Bultcommissie doneerde een prachtig bedrag uit haar positieve saldo. Dat zou toch een aanmoedigin g moeten zijn. Voor volgende jaar wil ik (voorzichtig) 1000,- aan inko msten op de begroting zetten. Minimaal 20 leden erbij.d at moet toch h aalb aar zijn. Verras me doord at het er meer worden. Theo Balvers, penningmeester. AFSCHEID VAN HET BESTUUR In januari 2014 zal ik tijdens de Algemene Ledenvergadering af treden als bestuurslid en VCL. Afgelopen jaar ben ik in het bestuur gegaan en heb geholpen om de club door te starten en te laten voortbestaan, en dit is ons( het huidige bestuur) zeker goed gelukt. Echter vanwege privé omstandigheden heb ik besloten om mijn functie vroegtijdig neer te leggen. De inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2014 zal ik nog verzorgen en ben daar inmiddels druk mee bezig. Ik hoop dat er leden op zullen staan die deze taak van mij willen overnemen. Mocht je willen weten wat het allemaal inhoudt en interesse hebben?? Ik hoor het graag!!! Wens jullie allemaal fijne feestdagen en tot ziens in 2014 op de tennisbaan. Marijke

4 TUSSENSTAND BATTLE OF THE BRIDGE Inmiddels zijn er 4 speelrondes achter de ru g tijdens de strijd in the B attle of the Bridge, de onderlinge competitie tussen LTV Vianen en TV Vreeswijk op de vrijdagavond. De avonden zijn zeer gezellig en er wordt fanatiek en enthousiast gespeeld. Natuurlijk ook na de wedstrijden is de sfeer prima. Niet onbelangrijk is dat we alle avonden nog hebben kunnen spelen, de weergoden waren ons goedgezind. Helaas doen er dit jaar weinig LTV ers mee, wij hopen natuurlijk dat dit komend jaar anders zal zijn en dat er ook vanuit Vianen wat meer animo is. Momenteel doen er 3 mix koppels en 5 dames koppels mee..ik zeg dus heren kom op volgend jaar!!! Kom helpen de eer van Vianen te verdedigen, want we gaan zeker verder met deze strijd!!!! AANK ONDIGING A LV Op maandag 27 januari 2014 zal er weer een Algeme ne Le den Vergaderi ng plaatsvinden. Het best uur zal de resul - taten van het afgelopen jaar presente - ren en de pla nnen voor het komende jaar toelichten. U krijgt hierover nog een aparte e -mail met e en uitnodigi ng, hierin staat ook de aanva ngstij d. De laatste strijd zal worden gestreden op vrijdag 10 januari 2014 (als het weer in ieder geval meewerkt) op het tennispark van TV Vreeswijk, tevens zal deze avond feestelijk worden afgesloten en zal er bepaald gaan worden wie de wisselbeker mee mag nemen. Zoals het er nu n aar uitziet zal Vianen dit jaar met de eer gaan strijken, de stand op dit moment is: Vianen 395 Vreeswijk 334. Een ieder is natuurlijk welkom o m ons aan te moedigen. TOERNOOIEN IN REGIO t Groentje 2013 IJTC Groenvliet uit IJsselstein 18 dec t/m 29 dec Langs deze weg willen we in ieder geval Piet van Ooij bedanken voor de lekkere hapjes tijdens de avonden en Paul Haan voor het in orde maken van de banen. Heren bedankt!!! NIEUW SPONSORBELEID LTV VIANEN Het huidige bestuur heeft het sponsorbeleid onder de loep genomen en een geheel nieuw sponsorbeleid opgesteld voor zowel bestaande als nieuwe sponsoren. Reden voor dit nieuwe beleid is dat er voor bijn a iedere sponsor een andere regeling was af gesproken, Als bestuur willen we graag gelijke afspraken maken met alle sponsoren en deze opnieuw vastleggen. Mocht u of uw bedrijf interesse hebben om LTV Vianen te sponsoren, op welke manier dan ook, mail d an voor meer informatie naar Theo Balvers of Ilja Knemeijer.

5 JITSE HOOGENBOOM STELT ZICH VOOR Beste leden, Een paar weken geleden heeft het bestuur mij benaderd om invulling te geven aan één van de vacatures in het bestuur. Ik heb hier mee ingestemd omdat ik het belan grijk vind dat de LTV kan blijven doorgaan met een bestuur bestaande uit eigen leden. Daarnaast vond ik de bestuurdersrol over accommodatie zaken er één die goed bij mij zou kunnen passen. Zou kunnen omdat ik verder geen eerdere ervaringen met dergelijke functies heb gehad. Het verrichten van de hand en spandiensten die hierbij horen en onder andere het organiseren van een aantal momenten in het jaar o m gezamenlijk het park op te knappen, zijn z aken die ik de komende paar jaar op me wil gaan nemen. Wie ben ik? 33 jaar geleden geboren in Emmen, opge groeid in het noorden van het land, Tessel en Friesland en in 2000 in het Utrechtse beland. HTS technische bedrijfskunde afgemaakt en daarna een jaartje rondgetrokken door Australië, Nieuw Zeeland en Zuid -Afrika. In 2006 ben ik als consultant voor Microsign (Bedrijfssoftware) gaan werken. Dit bedrijf eind 2010 overgenomen samen met een paar collega s en inmiddels werkzaam als senior consultant en afdelingsmanager voor consultants en ontwikkelaars. Als hobby mag ik graag dingen ontwerpen en maken van zowel hout als staal. Dit geeft mij een leuke creatieve afwisseling van mijn dagelijkse IT/computerwerk en vormt ook een van de redenen voor mijn interesse in accommodatie zaken. In 2009 ben ik lid geworden van de LTV samen met mijn vriendin Sabina van den Hoek. We komen beide uit het volleybal maar zochten een nieuwe sport die we samen konden beoefenen. Na een jaar trainen en spelen op de labelavond zijn we ook co mpetitie gaan spelen in zowel het voorjaar als het najaar. Afgelopen jaar heb ik me aangesloten bij de Bultcommissie voor het organiseren van ons jaarlijkse clubtoernooi en in de jaren ervoor samen met Wijn and wat bou wwerkjes voor de bult opgericht zo als de toren van Pizza en de wind molen. Deze functie ga ik n atuurlijk niet in mijn eentje kunnen doen. Daarom hoop ik van harte d at ik de ko mende jaren een beroep mag doen op jullie medewerkin g en enthousiasme om ons park in een goede conditie te kunnen blijven houden, zodat we daar met zijn allen met veel plezier een balletje kunnen slaan. Wanneer er leden zijn die vanuit hun vakgebied of persoonlijke int eresse hier een bijdrage aan kunnen leveren kom ik d aar n atuurlijk graag mee in contact, spreek me aan of stuur een mailtje met je naam en telefoonnummer naar -vianen.nl Mochten er zaken op het park spelen die aandacht behoeven, hoor ik het natuurlijk ook graag of mail me op bovenstaand adres. Zie jullie op de baan, Jitse Hoogenboom

6 ONTWIKKELING VAN BEHEER NAAR ACCOMMODATIEZAKEN Jitse Hoogenboom is in bijna 50 jaar het 12e bestuurslid die deze functie gaat bekleden. Tot enige jaren geleden heette dat: voorzitter van de beheercommissie, tevens bestuurslid. Tegenwoordig dekt de titel beter de inhoud: bestuurslid voor accommod atiezaken. Vrijwel van af het begin van de vereniging in 1965 werd de noodzaak gevoeld om die functie in te vullen. De eerste bestuursleden waren als het waren pioniers. De heer K.Bierman was de eerste, de vermaarde Eef de Korte in samenwerking met Henk Klever nog altijd lid - de tweede en een zeer belangrijke. De drie tennisbanen werden door de firma Wernink aan gelegd op de lokatie van de boomgaard van Van Diggelen bij de huidige Sportlaan, dicht bij de A2. Er is in de bestuursvergadering van 22 april 1966 nog serieus overwogen om op de auto weg een bord te plaatsen: Opletten voor laagovervliegende ballen. De banen werden gehuurd van een stichting en op 28 mei 1966 officieel geopend. Er werd in 1967 een clubhuis getimmerd door de heren Geerling Sr, Klever en Poot. De club groeide en bloeide, ook door de nationale tennissuccessen van To m Okker en Betty Stöve. In 1971 begonnen de besprekingen met de gemeente om het tennispark te verplaatsen naar de huidige lokatie bij de pannenfabriek van Wener, entree aan de Lange weg. In 1972 kwamen er zes banen, het clubhuis zou zelf gerealiseerd moeten worden. Vanaf d at jaar tot 1994 is Ton Poot de drijvende en organisatorische kracht omtrent de acco mmod atie geweest. Hij zal recordhouder bestuurslid zijn met 259 maanden, te bedenken dat de koninklijk onderscheiden Frans Wessels in diverse functies als tweede op de lijst staat met 165 maanden! Het clubhuis De Bult kwam er. Op 1 april 1973 werd het huidige tennispark door burge meester Van Wijk geopend. De stichting hield op te bestaan. De gemeente was eigen aar van het park en zorgde voor het (groot) onderhoud. Wil en Robert Boon pachtten het clubhuis. Er zouden daarn a nog 10 pachters volgen en 3 jaar eigen beheer. Tennissen moet ook in de wintermaanden kunnen gebeuren. Het is al lang niet louter een zomersport meer. En d aarom werden er 4 all weatherbanen aangelegd. De ondergrond was niet altijd een succes. In 2005 kwamen er easyclay -banen. Bestuurslid voor accommod atiezaken zijn is een flinke klus. Er komt veel bij kijken. Zeker als de LTVV het park door privatisering in 1993 in eigen handen krijgt. Tjerk Geerling (95-97) had nog wel de medewerking door zelfwerkzaamheid en de steun van een beheercommissie, maar in latere jaren werden het solo-functies; er waren vac atures (1998, 2009, 2013) die maar niet vervuld konden worden. Aad Op meer (1999) en Roger v.d. Walle (2000) waren maar één jaar in functie. Jeroen Bresser ( ), Wim Pons ( ) en Wijnand Otter ( ) verrichtten zelf ook vaak bergen met werk. De eisen van de leden worden hoger, de medewerking geringer, de financiële problemen bij onderhoud nemen toe. Frustraties waren er ook: voortijdig aftreden van Jeroen en Wim. Penningmeesters moesten de accommodatiezaken er in hun taakvervulling bijnemen. De groundsmen waren er niet altijd. L ange tijd werd d at uitgevoerd door medewerkers van de gemeente of de fa. Poot. Of moest het ingehuurd worden. Johan Brouwer ( ) en Paul de Haan (van af 2005) zijn in de afgelopen 15 jaar de bekendsten die door het bestuur zijn benoemd en worden vergoed voor hun werkz aamheden. Er zijn al verenigingen die leden voor zelfwerkzaamheid aanslaan. Trou wens ook voor het verrichten van bardiensten. Jitse Hoogenboom staat voor een pittige opdracht. De banen liggen er goed bij, de groenvoorzieningen wo rden geroemd, maar er is ook nogal wat te onderhouden. Denk aan de oefenmuur, het kleedkamergebouw, de toiletgroep in het clubhuis. Zelfwerkzaamheid is er bijn a niet meer en lijkt moeilijk te organiseren. Richtin g jubileumjaar 2015 zou het een geschenk zijn als veel van het oude animo zou terugkeren, en Jitse nog jaren de functie met plezier zal kunnen uitoefenen. Theo Balvers De tennissport werd ook in Vianen erg populair. De vereniging groeide in korte tijd tot bijna 1100 leden; er waren wachtlijsten. Het park werd uitgebreid tot 12 gravelbanen. In 1980 werd het kleedkamergebouw gebouwd. Vanaf de 80 -er jaren werd er oo k gesproken en gewerkt aan de bou w van een tennishal. Een stichting SET zal dat in de 90 -er jaren behartigen. M aar uiteindelijk kwam de hal er niet.

7 Wisten jullie dat:...de Australiër Samuel Groth de h ardste service ooit sloeg bij de mannen, n amelijk 263 km/u? Venus Williams is de recordhoud er bij de vrouwen, de Amerikaanse serveerde met de langst durende tenniswedstrijd 11 uur en 5 minuten duurde en deze wedstrijd gespeeld werd op Wimbledon 2010 tussen Nicolas Mahut en John Isner en John Isner de wedstrijd won met !...er slechts 5 spelers een grand slam behaalden binnen een kalenderjaar en dat Steffi Graf de laatste was die dit lukte? Er zijn wel meer spelers die de vier toernooien achter elkaar wonnen, maar die deden dat verdeeld over twee seizoenen....er ook een zogenaamde small slam bestaat? Een small slam wo rdt behaald als een tennisser in een kalenderjaar 3 van de 4 gr and slams wint. De Zwitser Roger Federer lukte dit kunstje in 2007 opnieuw, nadat het hem in 2004 en 2006 ook al was gelukt....m ark Edmondson in 1976 de Australian Open won, terwijl hij op dat mo ment slechts 212e stond op de wereldranglijst? De Australiër is hiermee 'recordhouder'. Hij is niet de enige tennisser die ondanks een lage klassering een grand slam wist te winn en. Toen de Kroaat Goran Ivaniševic in 2001 Wimbledon won, stond hij 128e....de Kroaat Ivo Karlovic op 19 september 2009 in de Davis Cup-partij tegen Radek Štepánek 77 aces in een (1) wedstrijd sloeg. Desondanks verloor hij de partij. Tot d at moment had hij echter zelf ook al met 55 aces het wereldrecord in h anden. Pascal Holeman, OTB

8 VERJAARDAGEN IN DECEMBER 01. Ria van Ooij-Bruynes Anneke Willemse-van Dijk 02. Monique Schouten 03. Remko den Hartog 07. Willem Dubbers Carola Heerkens 08. Jeroen van Hoeflaken Hanna Hoegee 10. Noë Markenhof Quinty de Nijs Noël Schiks John Schuilenburg 11. Arnold Hertsenberg Monique van de Hoef Rob Woering 12. Harmke Hofstede-Kok 14. Marjolein de Jager 15. Sabine Dewulf 17. Peter Migchielsen 19. Tessa de Jong Willem Pons Albert Steehouder Annick Zijlstra 20. Mark Sigterman Fia Verweij 22. Amber Boom Fabiënne Sporrel Jolanda Tennekes 25. Jan Knopper Erik van Mourik Mike Rietveld 26. Peter Kraaijkamp Ivar van Verseveld 27. Jeroen Ammerlaan Monique Jacobs Willem Verburg 28. Tirza van der Linden 29. Nicole Broekhuizen Marijke de Graaf Jan van Vliet 30. Folkert van Hasselt Rud Lemmens Diana van Straalen 31. Roan Buis Kirsten Kuijs Paula Rip

9 VERJAARDAGEN IN JANUARI 01. Mika Nagtegaal 02. Martijn van Beusekom Gert Leeuwis 06. Sylvia Bronzwaer 07. Rick Buurmans 10. F.H.M. Krabben-Wieggers 11. Max Rietveld Claudy Schonis-Vermij 12. Sander Spruijt 13. Julia Bibbe Storm Gruter 14. Anne Geurts 15. Dominic Leijten Loes Temmink 16. August Roes Anita den Uijl 17. Fenne van Doorn Mike Hoeflaken Michael Jansen 18. Karin de Korte Patricia Ouwendijk 19. Nathalie Broekhuizen Willem-Jelle van den Pol 20. Isabella Meensk 21. Frank den Dulk Jitse Hoogenboom 22. Jan Bos Jos de Groot Janine Otter 23. Marijke de Korte Ruud Smits 24. Renate Baegen Sabine Baegen 25. Leroy Tarmidi 26. Jan de Groot Harco Gruter Tom Spithoven 27. Kirsten Fuite Debbie Kraaijkamp 28. Alexander Dubbers Jeanette ter Horst Dennis Smeman 29. Ruud Grijpma 30. Nicolette de Pauw 31. Rob de Groot Lucienne van Helsdingen Marcel Kouwen

10 WIST U DAT?! Er een windvanger is voor de Club van 50 U nog steeds lid kunt worden van de Club van 50 U zelf ook een bijdrage kunt leveren aan de nieu wsbrief Als u de aan kondiging voor nieu wsbrief niet via de mail ontvangt, wij niet op de hoogte zijn van uw e -mail adres -vianen.nl Binnenkort de renovatie van de toiletgroep in het clubhuis gaat starten De begintijd van het dinsdag heren seniorentennis met ingang van de winterperiode vanaf 11:00 uur is, volgt hier no g over

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2015. LTV Vianen IN DIT NUMMER. januari 2015 Editie 1 Jaargang 3

NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2015. LTV Vianen IN DIT NUMMER. januari 2015 Editie 1 Jaargang 3 LTV Vianen januari 2015 Editie 1 Jaargang 3 NIEUWSBRIEF JANUARI 2015 ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2015 Hieronder treft u de convocatie en agenda aan voor de Algemene Ledenvergadering die plaatsvindt op maandag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015 VAN DE VOORZITTER. LTV Vianen IN DIT NUMMER. oktober 2015 Editie 9 Jaargang 3

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015 VAN DE VOORZITTER. LTV Vianen IN DIT NUMMER. oktober 2015 Editie 9 Jaargang 3 LTV Vianen oktober 2015 Editie 9 Jaargang 3 IN DIT NUMMER NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015 VAN DE VOORZITTER Van de voorzitter Formido Spaaractie Tussenstand najaarscompetitie Evenementen Toernooien in de regio

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors:

OPROEP. Uitnodiging. Even bijpraten. Januari Nieuwjaarsborrel. Geslaagde klus. Onze sponsors: Uitnodiging Januari 2012 Even bijpraten Met de allerbeste wensen voor 2012 openen we de tweede officiële nieuwsbrief van SDO Tafeltennis. Deze bevat al veel meer informatie dan de eerste. Alle begin is

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2013

Nieuwsbrief januari 2013 Nieuwsbrief januari 2013 Inleiding Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, Onlangs heeft Dennis zijn vertrek aangekondigd naar India (voor verdere info zie; nieuws van de spelers/trainers). Hoe jammer

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016

JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016 JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016 Beste tennisliefhebbers, Hierbij ontvangen jullie de eerste digitale versie van ons clubblad SMASH. Het zal even wennen zijn,maar de tijden veranderen en zo ook de SMASH.

Nadere informatie

FEBRUARI 2014. Activiteiten De komende maanden is er weer van alles te doen bij Unitas 63: Beste Unitassers,

FEBRUARI 2014. Activiteiten De komende maanden is er weer van alles te doen bij Unitas 63: Beste Unitassers, Beste Unitassers, FEBRUARI 2014 Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van wat er speelt binnen Unitas 63. Wil je reageren of heb je zelf iets voor de nieuwsbrief, mail dan naar publicrelations@unitas63.nl.

Nadere informatie

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden

Nieuws. KNLTB Eendagstoernooien. Nieuws voor nieuwe leden 1 van 7 06/04/2011 18:46 LTC HARTEN Sportpark Wilhelmina Ginkelseweg Heelsum Introductie Nieuws Kalender Archief AC TC Harten Toernooi Nieuws Bijgewerkt op: 6-04-2011 18:38 Link naar de printversies van

Nadere informatie

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014.

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. BESTE SCHAPEKOLKERS, Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. Wat kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen Nieuws van de Technische commissie Sponsorcommissie Jeugdcommissie mbt een jeugdtoernooi

Nadere informatie

HTC SON Samen op weg naar de top

HTC SON Samen op weg naar de top HTC SON 2000 Samen op weg naar de top Sponsorbrochure 2017 Over ons Tennisvereniging HTC Son is gelegen aan de rand van Son en Breugel. Op ons park liggen 10 kunstgras all-weather banen en 2 minibanen,

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 VAN DE VOORZITTER. LTV Vianen IN DIT NUMMER. December 2014 Editie 9 Jaargang 2

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 VAN DE VOORZITTER. LTV Vianen IN DIT NUMMER. December 2014 Editie 9 Jaargang 2 LTV Vianen December 2014 Editie 9 Jaargang 2 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2014 VAN DE VOORZITTER Nog even en dan sluiten we het jaar 2014 af. We kijken terug op een jaar waarin er veel gebeurde bij ons cluppie.

Nadere informatie

NIEUWBRIEF Competitietennis.

NIEUWBRIEF Competitietennis. NIEUWBRIEF 4-2013 Er is weer veel gebeurt in het Aarlanderveense op tennisgebied. Voor het eerst in de historie is er competitie gespeeld, we hebben nieuwe clubkampioenen en ook de jaarlijkse BBQ is weer

Nadere informatie

Tennisvereniging A.L.T.C. DDV. Sponsorpresentatie 2012

Tennisvereniging A.L.T.C. DDV. Sponsorpresentatie 2012 Tennisvereniging A.L.T.C. DDV Sponsorpresentatie 2012 24 feb 2012 De Grootste vereniging van Nederland Op de Zuidas in Amsterdam Oud-Zuid, vlak naast het Olympische Stadion, vindt u een van de modernste

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

digitil - oktober 2014

digitil - oktober 2014 digitil - oktober 2014 In deze digitil: Algemene Leden Vergadering Tennis clinic door de nieuwe Trainer LTVB Fotoalbum Oude tennisrackets verzamelen Reacties Algemene Leden Vergadering De Algemene Leden

Nadere informatie

Nieuwsbulletin mei 2011. Kampioenen

Nieuwsbulletin mei 2011. Kampioenen 1 van 5 09/06/2011 13:45 LTC HARTEN Sportpark Wilhelmina Ginkelseweg Heelsum Introductie Nieuws Kalender Archief AC TC Harten Toernooi Nieuwsbulletin mei 2011 Kampioenen 21 mei was de laatste wedstrijd

Nadere informatie

22 SEPTEMBER Beste leden,

22 SEPTEMBER Beste leden, 22 SEPTEMBER 2017 Beste leden, Graag willen wij jullie door middel van deze brief op de hoogte brengen van de belangrijkste zaken die momenteel spelen op onze hockeyclub. Nieuw bestuur Het nieuwe bestuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief juni 2015 Voorjaarscompetitie afgesloten met een barbecue Hier een foto-impressie van de barbecue en klik hier voor de definitieve eindstand van de Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

Overzicht van de festiviteiten in het Jubileumweekend

Overzicht van de festiviteiten in het Jubileumweekend digitil 14 - juni 2014 In deze digitil: Overzicht van de festiviteiten in het Jubileumweekend Loterij Reünie Ladies Night & Men s Night Feestweekend Overzicht van de festiviteiten in het Jubileumweekend

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 Zicht op bestuurszaken juni 2014 Nederland is in de ban van het WK voetbal. Het hele land kleurt oranje en dat geeft een gevoel van saamhorigheid. Ook het WK hockey had

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven

TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS. Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN SPONSOR PROSPECTUS Sponsormogelijkheden voor bedrijven TOPSPIN BOXMEER TOPSPIN is een zeer actieve tennisvereniging met meer dan 800 seniorleden en ruim 200 jeugdleden. TOPSPIN heeft 13 verlichte

Nadere informatie

Seizoen met voorspoedig weer:

Seizoen met voorspoedig weer: Seizoen met voorspoedig weer: Dit voorjaar is er een geweest met bovengemiddeld lekker en zomers weer. Dit resulteerde in tot nu toe weinig afgelaste wedstrijden. Vorige maand startte we met Slow Pitch

Nadere informatie

Onderwerp: Extra Nieuwsbrief LTV Irminloo December 2014 (jaargang 1 - nr. 3) Donker en guur was het afgelopen zaterdag. Een stormachtige wind joeg

Onderwerp: Extra Nieuwsbrief LTV Irminloo December 2014 (jaargang 1 - nr. 3) Donker en guur was het afgelopen zaterdag. Een stormachtige wind joeg Onderwerp: Extra Nieuwsbrief LTV Irminloo December 2014 (jaargang 1 - nr. 3) LTV Irminloo,de tennisclub waar sport en plezier samenkomen! View this email in your browser Nieuwjaarswensen Donker en guur

Nadere informatie

Selectietrainingen. Personal Tennis Training - PTT. mhtml:file://c:\users\jan\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Fil...

Selectietrainingen. Personal Tennis Training - PTT. mhtml:file://c:\users\jan\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Fil... pagina 1 van 5 In dit nummer: â Trainingen â Activiteiten Tennisschool V&P â V&P Jeugdfonds â Sponsoren â Schooltennis â Tennisvakantie Tennisschool V&P Telefoon: 0183-851490 Nellie van Kolstraat 20 E-mail:

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld.

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld. Inleiding TV de Gouw is een vereniging waar zowel men op prestatief als op recreatief niveau kan tennissen, zomer en winter, overdag en s avonds, alle dagen in de week. Daarnaast bieden we een veilige

Nadere informatie

1 september 2014 jaargang 57, no. 2

1 september 2014 jaargang 57, no. 2 Nieuwsbrief 1 september 2014 jaargang 57, no. 2 September 2014 Dit is de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014 2015. De meeste junior- en seniorleden hebben hun eerste trainingen er alweer op zitten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Bondswedstrijd schaken (door Pascal Schuman) HSDV Leudal 2 2 4. Jaargang 10 nr. 361 week 51 2014

NIEUWSBRIEF. Bondswedstrijd schaken (door Pascal Schuman) HSDV Leudal 2 2 4. Jaargang 10 nr. 361 week 51 2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 10 nr. 361 week 51 2014 Bondswedstrijd schaken (door Pascal Schuman) Op 14 december moesten de schakers het opnemen tegen Leudal 2. Aanvankelijk werd er goed gespeeld en na 2 remises

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

De zomervakane is bijna voorbij, dus de badminton gaat weer beginnen!

De zomervakane is bijna voorbij, dus de badminton gaat weer beginnen! Algemeen De zomervakane is bijna voorbij, dus de badminton gaat weer beginnen! De eerste speelavond voor de jeugd is woensdag 26 augustus van 18.30 tot 20.00. De laatste speelavond voor de jeugd is op

Nadere informatie

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015

Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Even voorstellen het nieuwe De Kuil bestuur 2015 Steven van den Eynde Leeftijd: 48 jaar Lid sinds: 2003 In het dagelijks leven ben ik: Consultant Private Banking & Vermogensbeheer; mede-eigenaar BètaHuijs/

Nadere informatie

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur

Zondagmiddag 4 januari vanaf uur December 2014 Belangrijke data Zondagmiddag 4 januari vanaf 15.00 uur Alle leden zijn met partner en kinderen van harte welkom in ons clubhuis om samen het glas te heffen op een spetterend 2015! Maar eerst

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste schaatsliefhebber, De eerste nieuwsbrief is goed ontvangen dus de hoop is er, dat ik regelmatig wat stof binnenkrijg voor een mooi stukje in de nieuwsbrief. Een aantal van

Nadere informatie

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Nieuwsbrief 11 - December 2014 In dit nummer: Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Verslag Herhalingsavond Reanimatie/AED Aanpassing beveiliging Pieten bij TOZ Roken bij TOZ? Roken bij de ingang? Belangrijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. januari 2015. Uit de bestuurskamer

Inhoudsopgave. januari 2015. Uit de bestuurskamer 't Steeghje - Clubblad van tennisvereniging Ter Steeghe januari 2015 Inhoudsopgave Beste lezer, hierbij uw uitgave van het digitale clubblad. Meer informatie op www. tersteeghe.nl Uit de bestuurskamer

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 4 E KWARTAAL 2016 December Editie

NIEUWSBRIEF. 4 E KWARTAAL 2016 December Editie NIEUWSBRIEF 4 E KWARTAAL 2016 December Editie HO HO HO, De decembermaand zit er bijna op en daarmee ook 2016. Dit jaar heeft voor onze leden successen geboekt, er waren hoogteen dieptepunten, jullie hebben

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2016 VAN DE VOORZITTER. LTV Vianen IN DIT NUMMER. Juni 2016 Editie 6 Jaargang 4

NIEUWSBRIEF JUNI 2016 VAN DE VOORZITTER. LTV Vianen IN DIT NUMMER. Juni 2016 Editie 6 Jaargang 4 LTV Vianen Juni 2016 Editie 6 Jaargang 4 IN DIT NUMMER NIEUWSBRIEF JUNI 2016 VAN DE VOORZITTER De competitie is voorbij en de toernooien zijn al begonnen. Niet vergeten in te schrijven voor ons eigen Barbier

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 VAN DE VOORZITTER. LTV Vianen IN DIT NUMMER. november 2015 Editie 10 Jaargang 3

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 VAN DE VOORZITTER. LTV Vianen IN DIT NUMMER. november 2015 Editie 10 Jaargang 3 LTV Vianen november 2015 Editie 10 Jaargang 3 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 VAN DE VOORZITTER Nog even en dan sluiten we ons jubileumjaar 2015 af. We kunnen terugkijken op een aantal mooie jubileum evenementen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!!

WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! ENQUETE TENNISVERENIGING DE HELLEKENS HAPERT februari 2010 WIE MEE DOET MET DE ENQUETE EN ZIJN GEGEVENS HIERONDER INVULT MAAKT KANS OP EEN BALLONVAART VOOR TWEE PERSONEN!!!!!!!!!!!!! Naam: M / V Datum:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED

Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED Het bestuur van De Hoge Wick dat de laatste jaren druk bezig is de club groener en meer energieneutraal te maken, onderzoekt serieus de mogelijkheid

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Door Nel Bakker, Lioessens(links vooraan witte T-Shirt)

Door Nel Bakker, Lioessens(links vooraan witte T-Shirt) Door Nel Bakker, Lioessens(links vooraan witte T-Shirt) Tennis is familie van een heleboel andere sporten: squash, tafeltennis, badminton en nog meer. Al die sporten zijn ontstaan uit het Franse spel "Jeu

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015

Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 Algemene Leden Vergadering 19 januari 2015 1) Opening 2) Ingekomen stukken 3) Goedkeuring vorige notulen 4) Jaarverslag 2014 5) Financieel overzicht 2014 en begroting 2015 6) Verslag kascommissie 7) Decharge

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017

Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017 In deze nieuwsbrief 1. Woord van de voorzitter 2. Belangrijke data 3. Nieuwe leden 4. Vacatures 5. Grote Club Actie 6. TC 7. Notulen ALV 8. Sponsorcommissie 9. Overige zaken Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Update werkgroepen ALV

Update werkgroepen ALV Nieuwsbrief 4 April 2017 In dit nummer: Update werkgroepen ALV Verslag Van Mun Advies Open toernooi 2017 Clubkampioenschappen TOZ van 10 juni t/m 17 jui 2017 Inschrijven voor de Najaarscompetitie 2017

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016

LTC Naaldwijk. Algemene ledenvergadering 2016 LTC Naaldwijk Algemene ledenvergadering 2016 1 Agenda 1. Opening en welkom 2. Voor de vergadering ingekomen stukken 3. Bestuursmededelingen 4. Goedkeuring notulen ALV 2015 5. Jaarverslag 2015 6. Financiële

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Juli 2013, Jaargang 2 nr. 2 Van de redactie: Het ene moment zijn we uiterst druk met het maken van nieuwe plannen voor de overgang

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Merry Christmass. Happy New Year

Merry Christmass. Happy New Year T.K.H.C. Helios Nummer 5, december 2013 Bericht van de voorzitter In dit nummer: Goededag mede Helios ers. et tennisseizoen 2013 is voorbij. Er zijn nog een paar diehards die buiten nog aan het spelen

Nadere informatie

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016)

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Website ZV De Zaan Nieuwe website online! Sommige hebben het misschien van de week al gezien, maar sinds een paar dagen is onze nieuwe

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2011

Nieuwsbrief oktober 2011 Nieuwsbrief oktober 2011 Inleiding Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, Zo heb je te maken met 6 spelers en zo zijn het er 15! Dit betekent niet alleen dat ons systeem (met name kosten acceptabel

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC april 2016

Nieuwsbrief MTC april 2016 Nieuws van de bestuurstafel Nieuwsbrief MTC april 2016 Prachtig geslaagd Wijkentennistoernooi Het 3 e wijkentennistoernooi zit er weer op en we kunnen terugkijken op een fantastisch geslaagd evenement.

Nadere informatie

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum Agenda Dinsdag 12 mei: Sponsoravond Vrijdag 22 mei: Vrijwilligersavond Zaterdag 30 mei: Open dag / speler van het jaar Zaterdag 6 juni: 2de Meulebѐѐk Toernooi Uitslagen voetbal Datum Thuis Uit Uitslag

Nadere informatie

Met de nodige trots schrijf ik het voorwoord.

Met de nodige trots schrijf ik het voorwoord. Geachte Merletters, Met de nodige trots schrijf ik het voorwoord. Ik ben trots voorzitter te mogen zijn van deze mooie vereniging zijn met meer dan 700 leden die hun sport kunnen beoefenen in een prachtige

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

Op de ALV konden we het werk in uitvoering zien omdat we tussen de steigers vergaderde. Werk in uitvoering zeg maar.

Op de ALV konden we het werk in uitvoering zien omdat we tussen de steigers vergaderde. Werk in uitvoering zeg maar. Beste Stortenaren. De Winter 2017 blijkt een echte Hollandse winder. De laatste weken volop sneeuw en vorst die lang blijf hangen. Ondanks het vele herstelwerk van Thijs en Co. De andere keer zoals vorige

Nadere informatie

WIE DOET WAT? Laatste update: 1 april 2015

WIE DOET WAT? Laatste update: 1 april 2015 WIE DOET WAT? Laatste update: 1 april 2015 Vrijwillgers Het werven van Belonen Betty van Veen Stef van Rijn vacature vacature Stef van Rijn Stef van Rijn Leden Het werven van Betrekken bij de club Administratie

Nadere informatie

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi.

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VOORZITTER PENNINGMEESTER Piet Gijzen Carola Meek - Vriezen 0316-529377 0316-333973 pietgijzen@online.nl c.meek@liemerscollege.nl SECRETARIS ALGEMENE ZAKEN Brenda Stolk-Lourens

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Pieter van de Hoogenband Zwemstadion. Kunstijsbaan. Indoor Sportcentrum Eindhoven. Golf & Country Club de Tongelreep. F.C. Eindhoven PSV HONKBAL

Pieter van de Hoogenband Zwemstadion. Kunstijsbaan. Indoor Sportcentrum Eindhoven. Golf & Country Club de Tongelreep. F.C. Eindhoven PSV HONKBAL Sponsoring bij THES Kunstijsbaan Pieter van de Hoogenband Zwemstadion Indoor Sportcentrum Eindhoven Golf & Country Club de Tongelreep F.C. Eindhoven Hockey EMHC en Oranje Zwart PSV HONKBAL THES Tennis

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3

De Noordooster. Van de voorzitter. Ledenaantallen. Het WSV-bestuur. De Noordooster Maart 2016 Editie 3 De Noordooster Van de voorzitter Het seizoen 2015-2016 is al weer over de helft en de tijd vliegt voorbij. Van de plannen die wij in de ALV van 2014 op tafel hebben gelegd wordt steeds meer gerealiseerd.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Minigolfclub Appelscha 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Leden... 2 Artikel 2 Bestuur... 3 Artikel 3 Commissies... 4 Artikel 4 Contributie... 4 Artikel 5 Geldmiddelen/declaraties...

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

ZATERDAG 21 MAART OPEN DAG BIJ TV ZAANSPORT MET EEN FANTASTISCHE SPECIALE AANBIEDING. TVZ Nieuwsbrief maart 2015.

ZATERDAG 21 MAART OPEN DAG BIJ TV ZAANSPORT MET EEN FANTASTISCHE SPECIALE AANBIEDING. TVZ Nieuwsbrief maart 2015. TVZ Nieuwsbrief maart 2015 Jaargang 4 nummer 11 Maart 2015 Zo vlak voor de start van het tennisjaar 2015 weer een nieuwsbrief van TV Zaansport met aankondigingen, verslagen, oproepen en natuurlijk nieuwtjes

Nadere informatie

Zomernummer Stortnieuws juli 2014

Zomernummer Stortnieuws juli 2014 Zomernummer Stortnieuws juli 2014 In dit zomernummer van het Stortnieuws berichten over activiteiten op t Stort op een rijtje. Voor meer informatie: neem een kijkje op de website www.tvstort.nl of op de

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7 Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang 7 Inschrijving competitie Anouk Engelen Evie Vaessen Stan vd Homberg Czeslaw Kobylko Frans van Geesink Sanne van Geffen Max Zonnevijlle Casper van Rens Marco Hezel Stef

Nadere informatie

Activiteiten OGTB (Oost Groninger Tennis Bond)

Activiteiten OGTB (Oost Groninger Tennis Bond) Activiteiten OGTB (Oost Groninger Tennis Bond) De OGTB organiseert een breed scala aan activiteiten voor jong en oud. Uit deze brochure blijkt dat de aandacht van de OGTB zowel naar de jeugd als naar de

Nadere informatie

MNC-toernooi voor A-, B- en C-jeugd

MNC-toernooi voor A-, B- en C-jeugd Beste MNC'ers, Er staat ons weer een mooi poloseizoen te wachten. Komend weekend hebben we een vol programma. We vragen speciale aandacht voor een vernieuwd heren 1 waar veel jeugdspelers hun opwachting

Nadere informatie