Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012"

Transcriptie

1 Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug inzake Faillissement M.J. Weerstra h.o.d.n. WOOD! Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 12/350 Datum vonnis faillietverklaring : 24 juli 2012 Rechter-Commissaris : mr. P.F.A. Bierbooms (Rechtbank Zutphen) Curator : mr. M.K. ter Horst te Zutphen Kenmerk dossier curator : Weerstra: faillissement (12.358) Onderneming gefailleerde Omzet Personeel Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren totaal : inkopen en verkopen van parketvloeren en hout : nog onbekend : geen : vanaf faillissementsdatum : 24 uur : 24 uur 1. Inventarisatie (tijd: 84 punten) 1.1 Directie en organisatie De heer M.J. Weerstra (hierna te noemen: gefailleerde ) is in 1999/2000 een eenmanszaak begonnen, onder de naam Original Affairs. Deze eenmanszaak kocht hout in bij groothandels en houtfabrieken en verkocht dit door met name aan consumenten. Later wijzigde deze naam in de naam Het Pakhuis. Gefailleerde maakte (om niet) gebruik van opslagruimte van een derde (Albert van Egmond), die ook een eenmanszaak had. Albert van Egmond handelde in historische bouwmaterialen. Albert van Egmond verkocht soms ook hout voor gefailleerde. Hij verkreeg alsdan een provisie. In 2002 ging gefailleerde (zelfstandig) van start onder de naam WOOD!. Gefailleerde kocht hout in bij groothandels en houtfabrieken in Nederland en verkocht dit weer door aan consumenten. Aanvankelijk deed hij dit vanuit huis, maar in de loop van 2002 betrok hij een pand (aan de Sluisstraat 10) te Deventer, van waaruit de activiteiten plaatsvonden. Dit pand deelde hij met een ander houtbedrijf (Houttrader B.V.). Volgens gefailleerde liepen de zaken tot 2006 goed. Wel had gefailleerde last van concurrentie, die goedkoper was als gefailleerde. In 2006 ging Houttrader B.V. failliet, waardoor gefailleerde Weerstra faillissementsverslag 1 1

2 geen gebruik meer kon maken van het pand aan de Sluisstraat 10. Vanaf dat moment deed gefailleerde weer zaken (met name) vanuit huis. In verband met de toenemende concurrentie, deed gefailleerde omstreeks 2006 onderzoek naar de mogelijkheden om goedkoper hout te kunnen inkopen. Tijdens gesprekken die gefailleerde voerde met parketgroothandels, wezen zij gefailleerde op de mogelijkheid van het goedkoop inkopen van hout in China. Indien gefailleerde goedkoop hout kon importeren uit China, waren zij graag bereid hiertoe bestellingen bij gefailleerde te plaatsen. Via internet kwam gefailleerde vervolgens in contact met New Home International (enig contactpersoon: Tom Yang). Gefailleerde was in de veronderstelling dat dit een houtfabriek was, aangezien dit bedrijf zich als zodanig presenteerde. Dit bedrijf bood gefailleerde aan om hout te leveren. Er werden samples opgestuurd die gefailleerde vervolgens liet zien aan de parketgroothandels. De directeur van één van die parketgroothandels, Ruud van de Broek, was eveneens geïnteresseerd in de inkoop van hout uit China en wilde met gefailleerde een samenwerkingsverband aangaan. Hij leverde (op persoonlijke titel) diverse met name buitenlandse klanten aan die geïnteresseerd waren in het plaatsen van een bestelling Chinees hout bij gefailleerde. Afgesproken werd dat gefailleerde en Ruud van de Broek een winstverdeling zouden maken voor de orders die werden geplaatst door klanten die werden aangeleverd door Ruud van de Broek. Ruud van de Broek zou de klanten aanleveren en gefailleerde zou de bestellingen in China plaatsen en vervolgens rechtstreeks leveren aan die klanten. Drie klanten van Ruud van de Broek, waaronder African Wood (Israël) en PMEX (Frankrijk), deden medio 2006 de eerste bestellingen bij gefailleerde. Zij deden allen een aanbetaling van enkele tienduizenden U.S. dollars of euro s. Deze aanbetaling maakte gefailleerde vervolgens volledig over aan zijn New Home International te China. Er zou na 12 weken geleverd worden. De houtlevering bleef echter uit. Na weken over en weer g d te hebben met New Home International, was de (enig) contactpersoon van New Home International ineens spoorloos verdwenen, zo deelde gefailleerde mede. Toen gefailleerde duidelijk werd dat hij waarschijnlijk was opgelicht, heeft hij de betreffende drie klanten openheid van zaken gegeven. Hij had echter geen mogelijkheid de aanbetaling te restitueren en bleef met een grote schuld achter. Gefailleerde heeft naar eigen zeggen geprobeerd de schulden in kleine beetjes terug te betalen en betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers. Desondanks was het niet mogelijk de schulden volledig af te lossen. African Wood diende vervolgens een verzoek tot faillietverklaring in. Gefailleerde deelde mede nog geprobeerd te hebben rechtsmaatregelen in China te treffen door contact te leggen met advocaten in Hong Kong, maar Weerstra faillissementsverslag 1 2

3 dit bleek een heilloze weg te zijn aangezien de betreffende tussenpersoon onvindbaar was. Vastgesteld is dat gefailleerde ten tijde van het faillissement geen onderneming meer dreef. Van belang is nog op te merken dat gefailleerde na voormeld voorval geprobeerd de oude houthandel op te pakken (inkoop bij Nederlandse groothandels/houtfabrieken). Met de opbrengsten hiervan werd een deel van de schuld bij PMEX afgelost. In 2009 richtte gefailleerde nog een tweetal limited s op, naar eigen zeggen met de bedoeling daarmee van zijn schulden verlost te kunnen zijn. Met deze limited s zijn naar zeggen van gefailleerde echter geen activiteiten ontplooid. Een derde heeft de limited s later overgenomen. Er hebben met gefailleerde op 30 juli en 1 augustus 2012 gesprekken plaatsgevonden. Gefailleerde kon geen administratie overleggen. Gefailleerde deelde mede dat hij nimmer een echte administratie heeft opgezet voor WOOD!; wel beschikte hij destijds over enkele stukken. Deze stukken had gefailleerde echter niet meer, aangezien deze stukken/administratie destijds in verband met een bespreking bij de Belastingdienst in zijn auto lagen, welke auto op dat moment werd gestolen. Gefailleerde kon tijdens de besprekingen slechts enkele crediteurenbrieven overleggen. Jaarstukken zijn nimmer opgemaakt, zo deelde gefailleerde mede. De curator verkreeg derhalve niet de beschikking over de administratie van gefailleerde. De curator heeft met gefailleerde afgesproken dat hij bankafschriften opnieuw aanvraagt bij de bank, alsmede belastingaangiftes bij de fiscus. 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal 1.4 Lopende procedures De curator is niet gebleken dat gefailleerde per faillissementsdatum was betrokken in een procedure. 1.5 Verzekeringen Per faillissementsdatum liep de volgende verzekering: - levensverzekering (Allianz), verpand aan de hypotheekhouder Quion; 1.6 Huur Weerstra faillissementsverslag 1 3

4 1.7 Oorzaak faillissement Voor de oorzaak zie Personeel (tijd: 0 punten) 2.1 Personeel per faillissementsdatum 2.2 Personeel in het jaar daarvoor 2.3 Ontslag 3. Activa (tijd: 10 punten) Onroerende zaken In het faillissement is de woning van gefailleerde aangetroffen, gelegen aan de Hofweg 7 te Warnsveld. De woning was reeds vóór faillissementsdatum voorlopig verkocht. De levering staat gepland begin september Bedrijfsmiddelen 3.5 Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. 3.6 Verkoopopbrengst Niet van toepassing 3.7 Boedelbijdrage Quion heeft een hypotheekrecht op de onroerende zaak. Quion heeft aangegeven in te stemmen met de verkoop als vermeld onder punt In het kader van de onderhandse verkoop is met Quion een boedelbijdrage van 1.000,00 afgesproken. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden / onderhanden werk Verkoop(opbrengst) 3.11 Boedelbijdrage Weerstra faillissementsverslag 1 4

5 Andere activa 3.12 Er is een levensverzekering (polisnr ) bij Allianz (zie 5.4). De poliswaarde per faillissementsdatum is , Verkoop(opbrengst) 4. Debiteuren (tijd: 0 punten) 4.1 Omvang 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 5. Bank / zekerheden (tijd: 18 punten) 5.1 Vorderingen van banken 5.2 Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden Zie 5.1 en Separatistenpositie Quion heeft medegedeeld een pandrecht op de levensverzekering van gefailleerde bij Allianz te hebben. De waarde van de levensverzekering is momenteel ,00. Voorts heeft Quion een recht van hypotheek op de woning aan de Hofstraat 7. De hypotheekakte is nog niet in het bezit van de curator, maar telefonisch liet Quion weten dat deze is verstrekt tot een bedrag van ,47 (is fl ,00). 5.5 Boedelbijdragen Quion heeft medegedeeld in te stemmen met onderhandse verkoop van de woning. De boedel ontvangt hiervoor een bijdrage van 1.000, Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten Weerstra faillissementsverslag 1 5

6 5.8 Retentierechten. 6. Doorstart / voortzetten onderneming (tijd: 0 punten) Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage en werkzaamheden 7. Rechtmatigheid (tijd: 0 punten) 7.1 Boekhoudplicht Gefailleerde heeft aangegeven geen jaarstukken te hebben opgemaakt of een administratie te hebben opgezet. Bovendien deelde hij mede geen beschikking meer te hebben over stukken hij destijds wel in bezit had, in verband met de gestolen auto en administratie (zie 1.1). Gefailleerde kon echter vooralsnog geen bewijs van aangifte van diefstal overleggen. De curator is derhalve van mening dat gefailleerde niet aan zijn boekhoudplicht heeft voldaan (ex art. 3:15i BW). Met betrekking tot de privé-boekhouding deelde gefailleerde mede dat zijn ex-vrouw de beschikking had over de bankrekeningen en hij thans geen eigen bankrekening heeft. De belastingaangiftes zouden op een computer staan die thans niet meer in bezit is van gefailleerde. Een en ander is voor de curator niet verifieerbaar. Gefailleerde is in de gelegenheid gesteld alsnog stukken/gegevens aan te leveren. 7.2 Depot jaarrekeningen Weerstra faillissementsverslag 1 6

7 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting op aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen Zodra de curator in het bezit is van bankafschriften, zullen de aanbetalingen aan New Home International te China worden onderzocht. Tevens zal de verkoop van de woning worden onderzocht. Voorshands zijn er geen aanwijzingen gevonden voor paulianeus handelen. 8. Crediteuren (tijd: 60 punten) 8.1 Boedelvorderingen Er zijn, naast de faillissementskosten, geen boedelvorderingen te verwachten. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus 8.3 Preferente vorderingen van het UWV 8.4 Andere preferente crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren Het aantal bekende crediteuren dat een concurrente vordering indiende bedraagt Bedrag concurrente crediteuren De concurrente crediteuren dienden vorderingen in tot een bedrag van , Verwachte wijze van afwikkeling Het is nog te vroeg om te voorspellen hoe dit faillissement zal worden afgewikkeld. 9. Overig (tijd: 67 punten) 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Gestreefd wordt naar een afwikkeling binnen 6 maanden na heden. 9.2 Plan van aanpak Weerstra faillissementsverslag 1 7

8 Zodra de curator de beschikking heeft over enige administratie zal deze worden onderzocht. De komende tijd zal in ieder geval de woning van gefailleerde worden geleverd. 9.3 Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal uiterlijk drie maanden na heden worden ingediend. Zutphen, 24 augustus 2012 mr. M.K. ter Horst curator Weerstra faillissementsverslag 1 8

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 8 EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal:

mr. T.A. Opbroek-Booij Verslagperiode: 19 februari 2013 t/m 15 april 2013 Bestede uren in verslagperiode: 24,4 uur Bestede uren totaal: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 april 2013 Gegevens failliet: Prinses Invest B.V. Faillissementsnummer: F.16/13/187 Datum uitspraak: 19 februari 2013 Rechter-commissaris: mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie