Dit Jaarverslag is ook beschikbaar via het internet. This Annual Report in the English language is available on request and on the internet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit Jaarverslag is ook beschikbaar via het internet. This Annual Report in the English language is available on request and on the internet."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2

3 Jaarverslag 2011 Koninklijke Wegener NV Laan van Westenenk AZ Apeldoorn Postbus 26, 7300 HB Apeldoorn Telefoon (055) Fax (055) KvK Apeldoorn Dit Jaarverslag is ook beschikbaar via het internet. This Annual Report in the English language is available on request and on the internet.

4

5 5 INHOUD Pagina 4 Profiel Koninklijke Wegener NV 5 Visie, missie, doelstellingen en strategie 7 Profiel Mecom Group plc 8 Tien jaar Wegener in cijfers 10 Samenstelling Raad van Bestuur 11 Samenstelling Raad van Commissarissen 12 Verslag van de Raad van Commissarissen 14 Verslag van de Raad van Bestuur 16 > Financiële gang van zaken 21 > Risicomanagement 24 > Vooruitzichten > Gang van zaken activiteiten 32 > Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 34 > Bestuursverklaring 35 Jaarrekening > Geconsolideerde jaarrekening 2011 van Koninklijke Wegener NV 36 Geconsolideerde balans 38 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 39 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 40 Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen 41 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 42 Grondslagen van consolidatie, waardering en resultaatbepaling 56 Afstoting en overname van ondernemingen 57 Toelichting op de geconsolideerde balans 83 Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening 93 Overzicht deelnemingen 94 > Vennootschappelijke jaarrekening 2011 van Koninklijke Wegener NV 94 Vennootschappelijke balans 95 Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 96 Toelichting op de vennootschappelijke balans 98 Toelichting op de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 99 > Ondertekening door Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur 101 Overige gegevens 102 > Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 104 > Gebeurtenissen na balansdatum 105 > Corporate Governance 110 > Remuneratiebeleid 113 > Winstverdeling 115 > Informatie over het aandeel Koninklijke Wegener NV 116 > Rapport van de Stichting Administratiekantoor Koninklijke Wegener 116 > Rapport van de Stichting Financieringspreferente Aandelen Koninklijke Wegener 117 > Groepsmaatschappijen, activiteiten en belangrijke geassocieerde deelnemingen

6 6 PROFIEL KONINKLIJKE WEGENER NV In november 1903 begon Johan Frederik Wegener in Apeldoorn met een nieuws- en advertentieblad: De Nieuwe Courant, de latere Apeldoornse Courant en heden ten dage de Stentor. Koninklijke Wegener NV (Wegener) is honderdenacht jaar later de in Apeldoorn gevestigde, beursgenoteerde (Euronext) onderneming in kranten en digitale media. Wegener is de grootste uitgever van regionale dagbladen en huis-aan-huiskranten in Nederland. Dagelijks bezorgt Wegener 7 regionale dagbladen met een oplage van ruim exemplaren in een groot deel van Nederland, die iedere dag door gemiddeld 2,4 miljoen personen worden gelezen. Wekelijks produceert Wegener meer dan 200 huis-aan-huiskranten die iedere week door gemiddeld 5,5 miljoen personen worden gelezen. Daarnaast ontwikkelt en exploiteert Wegener internet, mobiel internet en overige digitale producten met een miljoenenbezoek en levert Wegener grafische producten en diensten. Koninklijke Wegener maakt sinds eind oktober 2007 onderdeel uit van Mecom Group plc te Londen. Raad van Commissarissen Corporate affairs & Communication Wegener Directieteam incl. Raad van Bestuur Juridische Zaken Fiscale Zaken Uitgeverijen Drukkerijen Wegener Media Oost Zuid West/Noord Centrale frontoffices Backoffices Wegener MediaVentions Wegener NieuwsDruk TC Tubantia Brabants Dagblad HAH-kranten West Centrale redactie dagbladen Operations AutoTrack Wegener NieuwsDruk Brabant (Best) De Stentor Eindhovens Dagblad HAH-kranten Noord Centrale redactie HAH-kranten Distributie dagbladen JobTrack Wegener NieuwsDruk Gelderland (Apeldoorn) De Gelderlander BN DeStem Regio online Nationale verkoop Distributie HAH-kranten Wegener NieuwsDruk Twente (Enschede) HAH-kranten Oost PZC Centrale marketing F&C Marketing/sales Regio online HAH-kranten Zuid Enterprises P&O Centrale staf Regio online Call centers IM&ICT Sweetdeal Inkoop&FZ SpeciaalMedia Organigram Wegener per februari 2012

7 7 VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN EN STRATEGIE Wegener maakt sedert oktober 2007 deel uit van de internationale uitgeverij Mecom Group plc (Mecom). Als zodanig zijn de visie, strategie en uitgeefprincipes van Mecom (pagina 7) ook van toepassing op Wegener. VISIE Wegener is een onderneming die aan consumenten nieuws en informatie uit hun eigen leef- en werkomgeving aanbiedt en het bereik dat daardoor ontstaat, vermarkt aan adverteerders en de consumenten database exploiteert door overige producten en diensten te verkopen. Deze strategische keuze is gebaseerd op het feit dat regionale, lokale en dichtbij content een hoge uniciteit heeft en derhalve meerwaarde vertegenwoordigt met een grote toekomstbestendigheid. Om dé speler te blijven op het gebied van informatie uit de directe leef- en werkomgeving van mensen, is het noodzakelijk dat de waarde van de aangeboden informatie hoog blijft, in een steeds sterker wordend veld van (gratis) informatie. Productontwikkeling en innovaties zijn hierbij van groot belang. Al onze producten ontwikkelen zich continu om best of class te blijven. Wij spelen in op het veranderende informatie-consumptiegedrag van consumenten, de wensen van adverteerders en de dynamiek van het medialandschap, via verschillende kanalen én met een breed en fijnmazig portfolio van producten, online/digitaal en printkanalen die elkaar onderling versterken en die zich zowel richten op de massa als op niches in de markt. Betaalde producten zijn daarbij onze core-business. Wij werken continu en zeer gericht aan nieuwe multi- en crossmediale initiatieven. Het ondernemende karakter van Wegener, met name het innovatieve vermogen om nieuwe activiteiten te identificeren, te ontwikkelen en te integreren, alsmede een efficiënte en effectieve inzet van middelen, stelt ons in staat de toonaangevende positie in te blijven nemen in een dynamische marktomgeving. MISSIE Wegener levert vanuit een diepe regionale betrokkenheid en kennis over mensen en hun directe leef- en werkomgeving betekenisvolle en relevante informatie aan consumenten en stelt doelgroepen voor marketingdoeleinden beschikbaar. Wegener voert haar activiteiten uit op een maatschappelijk verantwoorde, integere en innovatieve wijze. De producten en diensten leveren een bijdrage aan de winstgevendheid van Wegener. Wij waarderen de inzet van onze medewerkers om deze doelen te bereiken. Mede daarom wil Wegener een verantwoordelijke en uitdagende werkgever zijn.

8 8 Visie, missie, doelstellingen en strategie DOELSTELLINGEN > Wegener wil de grootste en beste (regionale) content uitgeverij van Nederland blijven. > Wegener wil van betekenis zijn voor het dagelijks leven van de consument door het bieden van: > Regionale en lokale content; > (Service) informatie over het dagelijks leven van de consument; > Producten en service. Deze activiteiten worden betaald door de afnemer en/of zorgen voor voldoende bereik en worden daardoor (mede) door de adverteerder gefinancierd. > Wegener staat voor en beschermt journalistieke kwaliteit en redactionele onafhankelijkheid door middel van uitgeefprincipes die verzekeren dat overheden noch aandeelhouders noch adverteerders noch enig andere belangenorganisatie zich kunnen mengen in redactionele beslissingen van haar dagbladen. > Per regio zal 50-70% van de bevolking dagelijks gebruik maken van één of meer Wegener producten. > Door middel van een effectieve, efficiënte en innovatieve organisatie zal Wegener een rendement (Ebitda in % van de omzet) realiseren dat hoog genoeg is om te kunnen blijven investeren in nieuwe producten, activiteiten en processen om daarmee de continuïteit van de onderneming op lange termijn te garanderen. > Deze activiteiten worden zodanig uitgevoerd dat een resultaat gerealiseerd zal worden waarmee aandeelhouderswaarde wordt gecreëerd. > Een stimulerende en uitdagende werkgever zijn. > Door maatschappelijk verantwoord ondernemen een bijdrage leveren aan de werk- en leefomgeving in het algemeen en van alle bij Wegener betrokkenen in het bijzonder. STRATEGIE Het strategisch beleid van Wegener is begin 2012 opnieuw geformuleerd. Daarin is niet zozeer de strategische richting aangepast, maar wel de snelheid waarmee de strategie zal worden uitgevoerd. De strategie blijft gericht op de regio. Per regio zal een geïntegreerd portfolio met vele producten, kanalen en platforms worden ontwikkeld, waarmee de consument nieuws, achtergrond, duiding, serviceinformatie en diensten wordt aangeboden. De producten per regio zullen aanvullend op elkaar zijn en ieder zijn eigen functie in de dagelijkse informatieconsumptie hebben, op basis van de specifieke kenmerken van die producten. Businessmodellen met betaalde informatie behoren daarbij tot de kernactiviteit van Wegener. Medio december 2012 dienen in alle regio s deze geïntegreerde portfolio s te zijn geïmplementeerd. Teneinde deze strategie te kunnen uitvoeren is een Digital First aanpak opgezet. Dit houdt in dat in alle geledingen van het bedrijf digitale producten en diensten op de eerste plaats staan. Mensen, middelen en processen zullen daarop afgestemd worden. Investeringen en opleidingen dienen dit te ondersteunen. Om investeringen in de digitale strategie mogelijk te houden, zal het kostenniveau van de gedrukte activiteiten omlaag moeten en daarna in de pas dienen te blijven met marktontwikkelingen. Websites Huis-aan-huiskranten Magazines Mobiele websites Regionale dagbladen Apps regionale media consument E-commerce Evenementen Second screen Hyperlokaal Tablet

9 9 PROFIEL MECOM GROUP PLC PROFIEL Mecom Group plc ("Mecom") is een Europese content en consumenten business. Tot de groep behoren meer dan 300 print titels en meer dan 200 websites in vier landendivisies, met activiteiten in Nederland, Denemarken, Noorwegen (tot en met 2011) en Polen. Deze genereren een lezersbereik van 23 miljoen per week en trekken 32 miljoen unieke website bezoekers per maand. Mecom is een beursgenoteerde onderneming (London Stock Exchange) en gevestigd in Londen. Het beleid van Mecom is erop gericht waarde te creëren voor haar aandeelhouders, de lokale gemeenschappen en haar medewerkers. Mecom genereert commerciële mogelijkheden zonder de journalistieke vrijheden aan te tasten. Door het maximaliseren van de waarde van de content, beschermt Mecom haar dagbladen, omdat het bestaan hiervan de belangrijkste beschermer van kwaliteitsjournalistiek en journalistieke vrijheid is. Mecom staat voor en beschermt journalistieke kwaliteit en redactionele onafhankelijkheid door middel van uitgeefprincipes die verzekeren dat overheden noch aandeelhouders noch adverteerders noch enig andere belangenorganisatie zich kunnen mengen in redactionele beslissingen. Mecom staat dicht bij de lokale gemeenschappen met hun historie en cultureel erfgoed en richt zich met vertrouwde merken op de behoeften en interesses van de doelgroepen. Mecom onderschrijft dat de medewerkers de belangrijkste waarde van de onderneming vormen en werkt samen met hen aan groei van de onderneming. MECOM S STRATEGIE IS: > Het vergroten van oplage, doelgroepen en abonnementen van internationale contentkanalen en platforms en het delen van processen en modellen binnen de gehele groep; > Het exploiteren van de competitieve voorsprong van lokale merken, lokale content en lokale verbondenheid, gecombineerd met de sterkte van nationale aanwezigheid; > Het aanbieden van gerichte en relevante merken, advertentieproducten en e-commerce mogelijkheden aan adverteerders en consumenten en het opzetten van transactiegerichte activiteiten; > Het verbeteren van de leidende marktposities en financiële slagkracht om de reikwijdte en schaal in ieder van de landen waar we actief zijn te verbeteren; > Het verbeteren van de kaspositie teneinde investeringen in met name digitale activiteiten te kunnen waarborgen en om groei van dividend voor de aandeelhouders te genereren. Met deze strategie transformeert Mecom van een traditionele print business naar een moderne multi-mediale groep, resulterend in een model waarin Mecom in elk van haar markten een leidende digitale mediaspeler wil worden gelijk aan de leidende posities in de bestaande printmarkt, door content via een breed scala van digitale kanalen aan te bieden. Meer informatie over Mecom is verkrijgbaar via website:

10 10 TIEN JAAR WEGENER IN CIJFERS Bedragen in duizenden euro s, tenzij anders vermeld 2009 Exploitatiegegevens Opbrengsten mutatie t.o.v. vorig jaar in % -3,4% -9,4% -15,4% Overige baten 910 Bedrijfsresultaat voor bijzondere posten in % van de opbrengsten 11,7% 11,7% 9,8% - mutatie t.o.v. vorig jaar in % -3,9% 8,8% -24,7% Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Resultaat op beëindigde bedrijfsactiviteiten na belastingen Netto resultaat Toe te rekenen aan: - aandeelhouders Koninklijke Wegener NV minderheidsbelangen Netto resultaat na preferent dividend en voor bijzondere posten na belastingen toe te rekenen aan aandeelhouders Koninklijke Wegener NV in % van de opbrengsten 7,2% 7,2% 5,3% Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Balansgegevens Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Koninklijke Wegener NV Minderheidsbelangen Achtergestelde schulden Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Verplichtingen met betrekking tot activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop Totaal vermogen Vaste activa Vlottende activa Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop Verhouding eigen vermogen/totaal vermogen 0,48 0,42 0,45 Saldo rentedragende leningen minus geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief cumulatief financieringspreferente aandelen) Personeel Gemiddeld aantal werknemers op fulltime basis Personeelskosten (voor bijzondere posten) Gemiddelde personeelskosten per werknemer 65,0 66,0 64,3 Gemiddelde opbrengst per werknemer 179,1 184,5 175,2 Aantal uitstaande gewone aandelen - gemiddeld (in duizenden) ultimo (in duizenden) Gegevens per gewoon aandeel (in euro s) Eigen vermogen (exclusief cumulatief financieringspreferente aandelen) 6,15 5,50 6,24 Netto winst 0,64-0,76 0,14 Netto winst na preferent dividend en voor bijzondere posten (na belastingen) 0,82 0,84 0,69 Kasstroom uit operationele activiteiten 0,69 0,79 0,72 Voorgesteld dividend per (certificaat van) gewoon aandeel Koers per 31 december 2,38 5,62 3,99 De jaren vanaf 2004 in Tien jaar Wegener in cijfers zijn opgesteld op basis van International Financial Reporting Standards. Voorheen werden de cijfers (2002 t/m 2003) opgesteld in overeenstemming met Nederlandse verslaggevingsvereisten, zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

11 ,2% 1,6% 1,9% -17,8% -3,8% -11,5% -3,8% ,0% 10,6% 8,0% 7,8% 6,9% 5,0% 5,9% 5,9% 34,6% 3,9% -6,8% 32,6% -24,8% -22,9% ,5% 5,7% 3,6% 2,7% 1,5% 1,3% 1,9% ,39 0,39 0,35 0,30 0,23 0,31 0, ,7 60,4 59,6 58,5 57,4 55,8 52,9 180,3 168,2 154,0 138,9 130,8 124,8 125, ,11 5,96 5,46 4,98 4,58 5,20 6,65 0,22 0,69 0,31 0,69 0,42-1,30-0,15 1,00 0,86 0,54 0,39 0,28 0,25 0,40 1,18 0,89 0,92 0,69 1,60 1,48 1,60 0,19 0,14 0,13 4,60 15,28 10,99 10,00 9,45 6,90 4,80 De gehanteerde terminologie is gebaseerd op IFRS. De gepresenteerde cijfers hebben betrekking op voortgezette bedrijfsactiviteiten tenzij anders aangegeven.

12 12 SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR Truls Velgaard (1960) Truls Velgaard is door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 22 december 2010 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Aansluitend aan deze vergadering is hij tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur (CEO). Truls Velgaard is bij Wegener werkzaam sedert 4 oktober Daarvoor was hij werkzaam als CEO van Mecom Polen en Edda Media in Noorwegen, eveneens onderdeel van Mecom. Truls Velgaard heeft de Noorse nationaliteit. Fieneke van den Brink (1958) Fieneke van den Brink is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2011 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur (CAO). Fieneke van den Brink is bij Wegener in dienst sedert 1 januari Daarvoor was Fieneke van den Brink gedurende de periode 1981 tot 2007 ook reeds werkzaam bij het concern. Fieneke van den Brink heeft de Nederlandse nationaliteit. Geen van de bestuursleden houdt een commissariaat bij een beursgenoteerde vennootschap. Afgetreden bestuursleden: Wil Cornelisse (1953) Wil Cornelisse is afgetreden per 26 juli 2011.

13 13 SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN Steven van der Heijden (1960) Beroep: > CEO & Voorzitter Raad van Bestuur TUI Nederland NV Nevenfuncties: > Voorzitter ANVR > Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW > Bestuurslid Raad van Toezicht Stichting Garantiefonds Reizen (SGR) > Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Calamiteiten Fonds Reizen (CFR) > Non-executive board member Mecom Group plc Jaar 1e benoeming: 2009 Keith Allen (1960) Beroep: > COO Mecom Group plc Nevenfuncties: > Lid Raad van Commissarissen LMG Netherlands I BV > Bestuurder van diverse Mecom-ondernemingen Jaar 1e benoeming: 2011 mr. Erik van Amerongen (1953) Nevenfuncties: > Voorzitter Raad van Commissarissen BT Nederland NV > Voorzitter Raad van Commissarissen Thales Nederland BV > Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Hitt NV > Lid Raad van Commissarissen Shanks Plc (senior independent non-executive director) > Lid Raad van Commissarissen Imtech NV > Lid Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht ANWB > Lid Raad van Commissarissen Essent NV Jaar 1e benoeming: 2009 In verband met het terugtreden van de heer David Montgomery is de heer Steven van der Heijden per 26 januari 2011 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. De commissarissen zijn allen van het mannelijke geslacht. Keith Allen heeft de Britse nationaliteit. De overige commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit. De Audit Commissie en de Gecombineerde Bezoldigings-/Selectie- en Benoemingscommissie worden gevormd door de voltallige Raad van Commissarissen.

14 14 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Hierbij legt de Raad van Commissarissen aan de aandeelhouders de door de Raad van Bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2011 ter vaststelling voor. De jaarrekening is gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring door Ernst & Young Accountants LLP. De controleverklaring is in het Jaarverslag opgenomen onder de overige gegevens. De jaarrekening is door ons besproken in de jaarlijkse bijeenkomst met de accountant en vervolgens ondertekend conform de vereisten in artikel 2:101 lid 2 BW. De Raad van Commissarissen adviseert de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over te gaan tot vaststelling van de jaarrekening. Afzonderlijk daarvan wordt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verzocht de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen décharge te verlenen. Voorts wordt aanbevolen akkoord te gaan met het voorstel van de Raad van Bestuur inzake de winstverdeling, zoals opgenomen in het Jaarverslag. Na overleg met de Raad van Bestuur wordt voorgesteld over het boekjaar 2011, met betrekking tot de certificaten van gewone aandelen alsmede de gewone aandelen, geen dividend uit te keren. Met betrekking tot de uitstaande certificaten van cumulatief financieringspreferente aandelen heeft de Raad van Commissarissen het voorstel van de Raad van Bestuur goedgekeurd om, gelet op de financiële situatie van de vennootschap en in lijn met hetgeen gedurende de afgelopen jaren gebruikelijk was, op deze uitstaande certificaten van cumulatief financieringspreferente aandelen een primair dividend uit te keren van 5,53%. De Raad van Commissarissen heeft in 2011 zeven maal regulier vergaderd in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Op informele wijze heeft de Raad van Commissarissen regelmatig onderling overleg gevoerd zowel in alsook buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In het onderlinge overleg van de Raad van Commissarissen is het functioneren van de Raad zelf en van de Raad van Bestuur, alsmede dat van de individuele leden van de beide Raden onderwerp van bespreking geweest. Geconcludeerd is dat beide Raden en de onderscheiden leden daarvan naar behoren functioneren. In de vergaderingen met de Raad van Bestuur waren reguliere onderwerpen aan de orde zoals de jaarrekening, het halfjaarbericht, de begroting, evaluatie van de risicobeheersings- en controlesystemen en aspecten van de concernstrategie. In de vergaderingen van de Raad zijn voorts onder meer besproken de benoeming van een nieuw directieteam, de outsourcing van de ICT, ontwikkelingen betreffende de NMa-zaak, de ontwikkelingen betreffende Dagblad De Pers, de benoeming van de heer Steven van der Heijden in de board van Mecom Group plc, wijziging van de statuten betreffende de vertegenwoordigingsbevoegdheid, de benoeming van een CFO, alsmede een actie van banken om aandelen Wegener te verwerven. Bij twee vergaderingen van de Raad van Commissarissen was de accountant van de vennootschap aanwezig. Bij de vergaderingen van de Raad waren alle commissarissen aanwezig. Van frequente afwezigheid als bedoeld in Best Practice-bepaling III.1.5 van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) was derhalve geen sprake. Twee overlegvergaderingen van de Centrale Ondernemingsraad (COR) werden door de leden van de Raad van Commissarissen bijgewoond. In die vergaderingen kwamen onder meer het Jaarverslag, de halfjaarcijfers alsmede de benoeming van een nieuwe statutaire bestuurder en de bonussystematiek voor bestuurders aan de orde. Daarnaast heeft tweemaal overleg plaatsgevonden tussen de COR en individuele leden van de Raad van Commissarissen. In dit overleg was de benoeming van de heer Steven van der Heijden als lid van de board van Mecom onderwerp van overleg. Het overleg met de COR is door de Raad van Commissarissen als uiterst constructief ervaren. In verband met het bepaalde in Best Practice-bepaling III.5 zijn geen afzonderlijke Audit Commissie, Bezoldigingscommissie en Selectie- en Benoemingscommissie ingesteld. Onderwerpen als onder meer salarissen, bonusregeling en het Mecom-optieplan zijn in de vergaderingen van de Raad aan de orde geweest. Het remuneratiebeleid is niet gewijzigd. In het hoofdstuk van dit Jaarverslag houdende het remuneratierapport (pagina 110) wordt dit nader toegelicht.

15 Verslag van de Raad van Commissarissen 15 De heer David Montgomery is op 13 januari 2011 als voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen teruggetreden. In de als gevolg hiervan ontstane vacature is in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 mei 2011 voorzien door de benoeming van de heer Keith Allen als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Steven van der Heijden is conform het reglement van de Raad van Commissarissen benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Keith Allen is niet onafhankelijk in de zin van de Code. Beide andere commissarissen zijn wel onafhankelijk in de zin van de Code. De honorering van de commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van Wegener. Aan geen van de leden van de Raad van Commissarissen zijn optierechten op aandelen Wegener verstrekt. Wat de onderscheiden commissarissen betreft heeft zich in 2011 geen geval voorgedaan van een tegenstrijdig belang. Aan geen van de commissarissen zijn persoonlijke leningen, garanties en dergelijke verstrekt. Geen der commissarissen bezat in het verslagjaar (certificaten van) aandelen Koninklijke Wegener NV. Naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is voldaan aan Best Practice-bepalingen III.6.1-III.6.3 en III.7.1 -III.7.3 van de Code. Per 26 juli 2011 is de heer Wil Cornelisse teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur. Per 18 mei 2011 is door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders mevrouw Fieneke van den Brink benoemd als lid van de Raad van Bestuur met als functie Chief Administration Officer (CAO). Voorts is de Raad voornemens om op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 mei 2012 de heer Bart Enhus voor te dragen om te worden benoemd als lid van de Raad van Bestuur in de functie van Chief Financial Officer (CFO). De Centrale Ondernemingsraad heeft ter zake van de benoemingen van mevrouw Fieneke van den Brink en de heer Bart Enhus tot lid van de Raad van Bestuur positief geadviseerd. De Raad is zich ervan bewust dat als gevolg van de economische crisis het jaar 2011 voor management en medewerkers een uitdagend jaar is geweest. De Raad is dan ook erkentelijk voor hetgeen in 2011 tot stand is gebracht door de Raad van Bestuur alsmede het management en de medewerkers van Wegener. Apeldoorn, 12 maart 2012 Raad van Commissarissen

16 16 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR De marktomstandigheden in 2011 waren ongunstig ondanks berichten over een lichte opleving van de economie in de eerste helft van het jaar. Dit voorzichtige herstel van de economie betrof met name de export. Binnenlandse consumptie bleef op een laag niveau, mede veroorzaakt door koopkrachtdaling voor de consumenten. Forse besparingen op de overheidsuitgaven, nieuwe instabiliteit in de financiële markten, een stagnerende huizenmarkt en de eurocrisis maakten de consument huiverig voor het doen van uitgaven. Vrijwel alle sectoren hadden hiermee te kampen, met name in de tweede helft van het jaar. Veel adverteerders, met name uit het midden- en kleinbedrijf, waren hierdoor terughoudend met het plaatsen van advertenties. Vooral in het laatste kwartaal van 2011 daalde de advertentieomzet scherp. Gedurende het jaar 2011 daalde de betaalde oplage van de Wegener dagbladen conform de trend van voorgaande jaren. In het laatste kwartaal van 2011 evenwel daalde de betaalde oplage aanzienlijk meer. Naast conjuncturele aspecten staan de gedrukte media ook onder druk door het veranderende informatieconsumptiegedrag van de consument. Internet, mobiel internet en tablets leveren de consument 24 uur per dag, 7 dagen per week nieuws en informatie, waar deze zich ook bevindt. Deze ontwikkeling is in 2011 versneld door een sterk vergrote verkoop van zogenoemde smartphones en tablets. Dit gaat ten koste van de gedrukte media, met als gevolg een dalende bereidheid tot abonneren op gedrukte media. Traditionele uitgeverijen moeten hun bedrijfsvoering omvormen naar deze nieuwe informatiekanalen. Het probleem dat zich hierbij voordoet is dat er nog geen passend businessmodel gevonden is om de verloren gegane omzet voldoende te compenseren. Ook Wegener is hiermee in 2011 geconfronteerd. Nadat in het eerste kwartaal van 2010 door het reorganisatieprogramma Delta de ondersteunende afdelingen werden gecentraliseerd, heeft Wegener in 2011 als vervolg daarop belangrijke stappen gezet in de omvorming van de organisatie van een productgerichte naar een op een geïntegreerd portfoliobeleid ingestelde organisatie. Het programma daartoe, dat vooral de frontoffice betreft, werd in drie fasen onderverdeeld. De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft positieve adviezen uitgebracht op fase 1 en 2 van het totale plan. Fase 1 hield in de inrichting van het bedrijf in de hoofdregio s Oost, Zuid en West/Noord en de vorming van een nieuwe topmanagementstructuur. De tweede fase, te weten de uitgangspunten van geïntegreerd portfoliobeleid en de consequenties daarvan op de organisatie werd in het tweede kwartaal van 2011 uitgewerkt. Eind september 2011 ging fase 3 van start. In deze fase werd de organisatie per discipline en regio verder uitgewerkt. De plannen per discipline en regionaal mediahuis zijn op 13 januari 2012 gereed gekomen. Omdat in de laatste maanden van 2011 de marktomstandigheden drastisch wijzigden en de effecten daarvan onvoldoende in de plannen van de uitgevers waren opgenomen, besloot het Wegener Directieteam een nieuw plan op te zetten. Dit plan, onder de naam Digital First, behelst een versnelling en verdieping van de digitale strategie en een drastische omvorming van de organisatie en processen en herallocatie van mensen en middelen. Het plan voorziet in een organisatie met een structureel lager kostenniveau. Medio februari 2012 werd het totale plan gepresenteerd. Het jaar 2012 zal gebruikt worden om de plannen te implementeren. Eind 2012 zal Wegener een crossmediaal contentbedrijf gericht op de regio s zijn. Op 22 december 2010 is de heer Truls Velgaard benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur en in februari 2011 is het Wegener Directieteam geïnstalleerd, nadat de Centrale Ondernemingsraad (COR) over beide zaken een positief advies had uitgebracht. Daarmee is een einde gekomen aan het bestuursvacuüm dat begin oktober 2010 ontstond. Op 18 mei 2011 werd mevrouw Fieneke van den Brink door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Op 26 juli 2011 werd bekend gemaakt dat de heer Wil Cornelisse in onderling overleg had besloten de Raad van Bestuur te verlaten. Aangezien er niet direct een opvolger voor de heer Cornelisse werd benoemd bestond de Raad van Bestuur de rest van het boekjaar uit twee leden, die tevens zitting hebben in het Wegener Directieteam, dat in totaal uit acht leden bestaat. Het Wegener Directieteam stuurt het gehele bedrijf aan. De leden van de Raad van Bestuur hebben de statutaire verantwoordelijkheid. In november 2011 werd het Wegener Directieteam tijdelijk versterkt, mede ook vanwege de langdurige afwezigheid wegens ziekte van één van de Directieteamleden. In december 2011 werd de heer Bart Enhus voorgedragen als beoogd lid van de Raad van Bestuur en tevens CFO. De heer Enhus is per 1 januari 2012 in dienst getreden en zal op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 mei 2012 worden voorgedragen voor benoeming tot lid van de Raad van Bestuur.

17 Verslag van de Raad van Bestuur 17 In het gehele bedrijf is veel aandacht gegeven aan productontwikkeling. In het jaar 2011 zijn vele initiatieven geïntroduceerd of voorbereid voor introductie in Veel van deze nieuwe activiteiten betreffen lokale digitale producten. Als nationale activiteit, met overigens regionale invulling, valt tevens de introductie van Sweetdeal op. Dit product is een website waar aanbieders van producten en diensten speciale aanbiedingen kunnen promoten, mede ondersteund door advertenties in de gedrukte Wegener media, en waarin een commissie over de verkochte producten voor Wegener het verdienmodel is. Sweetdeal, dat op internationale schaal ook door de overige Mecom-divisies is geïntroduceerd, heeft zich naar verwachting ontwikkeld. Daarmee wordt de transformatie van Wegener naar de nieuwe digitale wereld steeds meer zichtbaar. Op het gebied van de verkoop van producten en diensten aan consumenten (Enterprises) heeft Wegener in 2011 goede vorderingen gemaakt, hoewel de concurrentie in dit marktsegment sterk is toegenomen. De omzet Enterprises is in 2011 gestegen. Teneinde de transformatie naar een crossmediaal contentbedrijf beter te kunnen ondersteunen, is in 2011 hard gewerkt aan het verbeteren van de ICT architectuur. Met name de verouderde werkplekautomatisering en de geringe capaciteit van het data-netwerk belemmerden deze ontwikkeling. Er is nieuwe werkplekautomatisering ontwikkeld en getest. Deze zal gedurende de eerste helft van 2012 worden geïmplementeerd. Er zijn keuzes gemaakt voor een nieuw webcontent management systeem en een nieuw advertentiesysteem. Ook deze zullen naar verwachting in 2012 worden geïmplementeerd. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam is een pilotproject opgezet om een semantische content-database te ontwikkelen. Ook is in 2011 een nieuw personeelsadministratiesysteem geïmplementeerd. Begin 2011 is Wegener Media overgestapt op een digitaal bewijsnummersysteem. De adverteerder ontvangt hiermee op zijn adres op de dag van plaatsing een link naar de pagina waarop zijn advertentie te zien is. Het aantal te versturen fysieke bewijsnummers is hierdoor fors verminderd, waardoor Wegener Media een aanzienlijke besparing realiseert. In de eerste helft van 2011 zijn de plannen voor uitbesteding van delen van de ICT-activiteiten verder uitgewerkt. In juli 2011 heeft de COR hierover een positief advies uitgebracht. In de tweede helft zijn de voorbereidingen gestart om bepaalde ICT-systemen, netwerken en services via offshoring uit te besteden. Dit Mecom-brede plan, onder de naam Waves, zal in de eerste helft van 2012 worden geïmplementeerd en zal Wegener, naast een verbetering van de ICT-activiteiten, tevens een aanzienlijke besparing op de kosten voor ICT opleveren. Op 7 juli 2011 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) uitspraak gedaan inzake het verzoek van Wegener tot ontheffing van de voorwaarden die de NMa had opgelegd bij de verlening van de vergunning voor de koop van VNU Dagbladen door Wegener in De NMa heeft besloten dit verzoek niet te honoreren. Dit betekent dat Wegener is gehouden de organisatie van de edities van de betreffende dagbladen in Zeeuws- Vlaanderen zodanig in te richten dat wordt voldaan aan de interpretatie van de NMa van het betreffende voorschrift. Deze verandering van de organisatie zal een verhoging van de kosten voor deze edities betekenen, zodanig dat een verlieslatende situatie voor deze activiteiten ontstaat. Op 24 augustus 2011 bestendigde de NMa de aan Wegener opgelegde boete van circa EUR 20 miljoen (exclusief bijkomende kosten) wegens vermeende overtredingen van de voorschriften die de NMa heeft verbonden aan de vergunning voor de overname van VNU Dagbladen door Wegener in De NMa deed deze uitspraak ter afsluiting van de bezwaarprocedure die Wegener had ingesteld tegen deze boete. Ondanks een voor Wegener positief advies van de onafhankelijke Bezwaaradvies Commissie in deze zaak, bleef de NMa bij zijn standpunt. Wegener is het niet eens met deze uitspraak en die inzake de gevraagde opheffing van de voorschriften en heeft beroep aangetekend in beide zaken. Hangende de behandeling van de beroepszaak heeft Wegener met de NMa overeenstemming bereikt over het installeren van tijdelijke maatregelen in Zeeuws-Vlaanderen om tegemoet te komen aan de bezwaren van de NMa. Deze tijdelijke maatregelen veroorzaken een aanzienlijke kostenverhoging voor de edities van de betreffende dagbladen in Zeeuws-Vlaanderen. Door deze maatregelen te installeren oefent de NMa de opgelegde last onder dwangsom van EUR 1 miljoen per kwartaal niet uit.

18 18 Verslag van de Raad van Bestuur FINANCIËLE GANG VAN ZAKEN De belangrijkste ontwikkelingen in het jaar 2011 kunnen in vergelijking met het voorgaande jaar als volgt worden samengevat (in EUR miljoen, tenzij anders aangegeven): Jaarrekening 2011 Excl. bijzondere posten Jaarrekening 2010 Opbrengsten 513,3 513,3 531,4 531,4 Bedrijfsresultaat 45,4 59,9 62,3-27,8 Marge 8,8% 11,7% 11,7% -5,2% Netto resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Koninklijke Wegener NV 30,5 38,7 39,6-32,6 Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (EBITDA) 61,2 75,7 81,0 5,6 Marge 11,9% 14,7% 15,2% 1,1% Gemiddeld aantal werknemers op fulltime basis Netto schuldpositie (rentedragende schulden minus geldmiddelen en kasequivalenten) 64,9 64,9 88,3 88,3 Ratio netto schuldpositie/bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waarde-verminderingen (net debt/ebitda) 1,1 0,9 1,1 15,8 Eigen vermogen 307,9 278,3 Balanstotaal 639,3 658,4 Solvabiliteit 48,2% 42,3% Kasstroom uit: - operationele activiteiten 31,0 35,6 - investeringsactiviteiten -6,0-5,3 - financieringsactiviteiten -26,6-31,6 Netto kasstroom -1,6-1,3 VERSLAGGEVING De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards, zoals die goedgekeurd zijn door de Europese Unie. Omtrent de toegepaste grondslagen van waardering en resultaatbepaling en toelichting op de posten in de jaarrekening wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening 2011, zoals opgenomen in dit Jaarverslag. Bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving van Wegener heeft het management oordelen gevormd die belangrijke gevolgen hebben voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. Voorts zijn op onderdelen schattingen gemaakt van toekomstige ontwikkelingen die een aanmerkelijk risico in zich dragen van een belangrijke aanpassing van de boekwaarde van activa en verplichtingen in een volgend boekjaar. Aan deze belangrijke oordelen en schattingen is in de jaarrekening in het hoofdstuk Grondslagen van consolidatie, waardering en resultaatbepaling (pagina 42 e.v.) een afzonderlijke paragraaf gewijd, waarnaar verwezen wordt. De vennootschappelijke jaarrekening van Koninklijke Wegener NV is opgesteld in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving, waarbij gebruik gemaakt is van de wettelijke mogelijkheid om dezelfde grondslagen toe te passen als in de geconsolideerde jaarrekening. Het eigen vermogen eind 2011 en 2010 en het resultaat over 2011 en 2010 volgens de vennootschappelijke jaarrekening zijn gelijk aan het eigen vermogen respectievelijk resultaat volgens de geconsolideerde jaarrekening voor zover die toe te rekenen zijn aan aandeelhouders van Koninklijke Wegener NV.

19 Verslag van de Raad van Bestuur (Financiële gang van zaken) 19 RESULTATEN Er hebben zich zowel het afgelopen jaar als in het hieraan voorafgaande boekjaar geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de groepsstructuur. Voorstaande betekent dat de resultaten van de groep over beide jaren goed te vergelijken zijn. De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van de bedrijfsactiviteiten voor bijzondere posten van Wegener kan als volgt samengevat weergegeven worden (in EUR miljoen): Mutatie Advertenties dagbladen 100,1 116,4-14,0% Advertenties huis-aan-huiskranten 136,0 145,5-6,5% Abonnementen dagbladen 207,8 207,1 0,3% Grafische producten 18,5 20,2-8,4% Internetproducten 24,4 22,5 8,4% Overige omzet krantenactiviteiten 26,5 19,7 34,5% Totaal opbrengsten 513,3 531,4-3,4% Kosten van grond- en hulpstoffen 47,7 36,9 29,3% Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 120,6 135,9-11,3% Personeelskosten 186,3 190,2-2,1% Overige bedrijfskosten 83,0 87,4-5,0% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen (EBITDA) voor bijzondere posten 75,7 81,0-6,5% Afschrijvingen 15,8 18,7-15,5% Bedrijfsresultaat voor bijzondere posten 59,9 62,3-3,9% De gevolgen van de economische crisis hebben in 2011 een duidelijk effect gehad op de ontwikkeling van de advertentieomzet. Vooral de advertentieomzet in de dagbladen bleef in belangrijke mate achter ten opzichte van voorgaand jaar. Adverteerders hebben hun advertentiebudget duidelijk naar beneden bijgesteld en kiezen voor goedkopere alternatieven of zijn overgeschakeld van traditionele printadvertenties naar online. De omzet abonnementen ligt op nagenoeg hetzelfde niveau als voorgaand jaar, waarbij de gerealiseerde prijsstijging de daling in de oplage kon compenseren. De gemiddeld betaalde oplage in 2011 nam met 3,6% af ten opzichte van De omzet uit grafische producten stond onder druk als gevolg van lagere volumes, het staken van titels en prijsdruk vanwege overcapaciteit in de markt. De omzet uit internetproducten is ten opzichte van voorgaand jaar duidelijk gestegen. Gedurende 2011 zijn diverse nieuwe online initiatieven geïntroduceerd, welke hebben bijgedragen aan de omzetgroei. De opbrengsten uit "Overige omzet krantenactiviteiten" is aanzienlijk gestegen als gevolg van het project, waarin de bezorging van De Telegraaf in het verspreidingsgebied van Wegener aan Wegener is uitbesteed. De kosten van grond- en hulpstoffen zijn aanmerkelijk hoger als gevolg van hogere papierprijzen en insourcing van uitbesteed werk. De kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten zijn met name lager als gevolg van het feit dat de jaarlijkse vergoeding inzake Dagblad De Pers wordt gecompenseerd door de in het voorgaand boekjaar reeds gevormde voorziening voor dit verlieslatende contract, alsmede als gevolg van insourcing van uitbesteed werk. De personeelskosten zijn gering gedaald door onder andere een lagere gemiddelde

20 20 Verslag van de Raad van Bestuur (Financiële gang van zaken) personeelsbezetting. In 2011 is de gemiddelde personeelsbezetting gedaald van fte naar gemiddeld fte (-0,6%). Deze geringe daling in het aantal fte s laat zich enerzijds verklaren door de gedane investeringen in nieuwe of verder geïntegreerde activiteiten en compenseert hiermee deels de daling van het aantal fte s als gevolg van de doorgevoerde reorganisaties. De verdere daling van de personeelskosten is het resultaat geweest van een lichte daling van de gemiddelde kosten per fte. De overige bedrijfskosten zijn licht gedaald. Deze daling is het gevolg van een stringent inkoopbeleid. De besparingen zijn gerealiseerd op alle kostencategorieën, zoals kantoorkosten, huisvestingskosten, promotiekosten en diensten van derden. De afschrijvingen zijn vooral lager door het wegvallen van de jaarlijkse afschrijvingslast op de uitgavenrechten inzake Dagblad De Pers, als gevolg van de vorig jaar reeds doorgevoerde bijzondere waardevermindering op deze post. Het bedrijfsresultaat voor bijzondere posten is gedaald van EUR 62,3 miljoen in 2010 naar EUR 59,9 miljoen in 2011 (-3,9%). BIJZONDERE POSTEN De aansluiting van het bedrijfsresultaat voor bijzondere posten naar het bedrijfsresultaat na bijzondere posten ziet er samengevat als volgt uit (in EUR miljoen): Mutatie Bedrijfsresultaat voor bijzondere posten 59,9 62,3-2,4 Bijzondere posten: Reorganisaties -8,4-6,5-1,9 Verlieslatend contract Dagblad De Pers -13,5-48,0 34,5 Verlieslatend contract inzake leegstand 3,0-0,4 3,4 Afwaardering uitgavenrechten Dagblad De Pers - -14,7 14,7 NMa boete 11,5-22,8 34,3 ICT uitbesteding (Waves) -6,1 - -6,1 Pensioenen - 2,3-2,3 Overige -1,0 - -1,0 Bedrijfsresultaat na bijzondere posten 45,4-27,8 73,2 De bijzondere posten in 2011 betreffen kosten in verband met reeds aangekondigde reorganisaties, de additionele dotatie aan de voorziening verlieslatende contracten met betrekking tot Dagblad De Pers, de gedeeltelijke vrijval van de leegstandsvoorziening als gevolg van een verbeterde huursituatie, de gedeeltelijke vrijval van de verplichting inzake de NMa claim als gevolg van een voor Wegener positieve uitspraak van de onafhankelijke Bezwaar Adviescommissie van de NMa in augustus 2011 en tot slot de eenmalige kosten in verband met de overgang naar een nieuwe ICT omgeving (project Waves). De bijzondere posten in 2010 betreffen reorganisatiekosten, de vorming van de oorspronkelijke voorziening in verband met het verlieslatende contract inzake Dagblad De Pers, een dotatie aan de voorziening leegstand als gevolg van een verslechterde huursituatie, de bijzondere waardevermindering van de uitgavenrechten met betrekking tot Dagblad De Pers, de verantwoording van de totale verplichting inclusief bijkomende kosten als gevolg van de opgelegde boete door de NMa en tot slot de vrijval van de pensioenvoorziening als gevolg van een herziening van de gehanteerde uitgangspunten.

Bedrijfsresultaat Wegener in 2011 met 4% gedaald

Bedrijfsresultaat Wegener in 2011 met 4% gedaald Bedrijfsresultaat Wegener in 2011 met 4% gedaald Het bedrijfsresultaat (voor bijzondere posten) daalde met 4% van EUR 62,3 miljoen naar EUR 59,9 miljoen De opbrengsten daalden met 3% naar EUR 513,3 miljoen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. KvK Apeldoorn 08006602

Jaarverslag 2010. KvK Apeldoorn 08006602 Jaarverslag 2010 Koninklijke Wegener NV Laan van Westenenk 6 7336 AZ Apeldoorn Postbus 26, 7300 HB Apeldoorn Telefoon (055) 538 88 88 Fax (055) 538 85 00 E-mail info@wegener.nl www.wegener.nl KvK Apeldoorn

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

PERSBERICHT. Bewogen jaar 2008 voor Wegener

PERSBERICHT. Bewogen jaar 2008 voor Wegener Concern Communicatie Postbus 26 7300 HB Apeldoorn PERSBERICHT Bewogen jaar 2008 voor Wegener Laan van Westenenk 4 7336 AZ Apeldoorn T: (055) 538 86 52 F: (055) 538 86 66 www.wegener.nl Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

PERSBERICHT. Bedrijfsresultaat Wegener in 2010 met 9% gestegen

PERSBERICHT. Bedrijfsresultaat Wegener in 2010 met 9% gestegen Concern Communicatie Postbus 26 7300 HB Apeldoorn PERSBERICHT Bedrijfsresultaat Wegener in 2010 met 9% gestegen Laan van Westenenk 6 7336 AZ Apeldoorn T: (055) 538 87 43 F: (055) 538 86 66 www.wegener.nl

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Jaa erslag 2008 Colofon Redactie Grafisch ontwerp en realisatie Papier Druk

Jaarverslag 2008 Jaa erslag 2008 Colofon Redactie Grafisch ontwerp en realisatie Papier Druk Jaarverslag 2008 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

TMG legt focus op kernbedrijf

TMG legt focus op kernbedrijf PERSBERICHT TMG legt focus op kernbedrijf In het transitiejaar 2012 bleef de omzet met 577,2 miljoen gelijk aan 2011 door acquisities en groei van digitale activiteiten. Genormaliseerd EBITDA-resultaat

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

PERSBERICHT. Wegener: Tevreden over prestaties in crisisjaar Stevige kostenbesparingen vangen 82% van totale omzetdaling op

PERSBERICHT. Wegener: Tevreden over prestaties in crisisjaar Stevige kostenbesparingen vangen 82% van totale omzetdaling op Concern Communicatie Postbus 26 7300 HB Apeldoorn PERSBERICHT Wegener: Tevreden over prestaties in crisisjaar Stevige kostenbesparingen vangen 82% van totale omzetdaling op Laan van Westenenk 4 7336 AZ

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen!

!! Persbericht! +! Resultaat!over!2011!fors!beter!dan!2010!!! +! EBITDA!met!!7,5!mln!verbeterd! +! Schuldpositie!met!ruim!10%!afgenomen! Persbericht + Resultaatover2011forsbeterdan2010 + EBITDAmet 7,5mlnverbeterd + Schuldpositiemetruim10%afgenomen Governance NahetvertrekvandevorigeRaadvanBestuurwerdtijdensdezoektochtnaareengeschikte opvolger,hetbedrijfhetvolledigejaar2011aangestuurddooreeninterim@ceoindepersoon

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011

BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS 2011 Uden, 26 augustus 2011 Inhoudsopgave 1. Halfjaarbericht 3 2. Geconsolideerde balans. 7 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 8 4. Geconsolideerd

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014

P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 P E R S B E R I C H T : JAARRESULTAAT 2013 LAVIDE HOLDING Bussum, 13 maart 2014 Hoofdpunten Sinds 20 december 2012 (overdracht van werkmaatschappijen aan Prodware S.A.) is Lavide Holding N.V. (voorheen

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2015 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2015 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010

ROTO SMEETS GROUP JAARCIJFERS 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 2010 2009 index Opbrengsten 345.860 415.387 83 Kosten van grond- en hulpstoffen -146.180-189.618 77 Kosten uitbesteed werk en andere externe

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr

IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr IEX GROUP N.V. Halfjaarbericht 2017 Statutair gevestigd te amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam onder nr. 12016134. 1 INHOUDSOPGAVE Verslag over het eerste halfjaar van 2017 IEX

Nadere informatie

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Rapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaten 3 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

RSG DERDE KWARTAAL 2010

RSG DERDE KWARTAAL 2010 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m 2010 9m 2009 index Opbrengsten 258.226 304.177 85 Kosten van grond- en hulpstoffen -110.192-140.378 78 Kosten uitbesteed

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Persbericht jaarcijfers 2014

Persbericht jaarcijfers 2014 Persbericht jaarcijfers 2014 Grootaandeelhouders brengen bod uit op Roto Smeets Group B.V. Bedrijfsresultaat 2014 vóór bijzondere posten licht negatief Tweede halfjaar volgens verwachting, maar achterstand

Nadere informatie