VACO viert 75-jarig jubileum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VACO viert 75-jarig jubileum"

Transcriptie

1 Nog een wereld te winnen voor het bandenlabel VACO viert 75-jarig jubileum De 75e verjaardag van VACO is gevierd met een bijzondere bijeenkomst in het Kenniscentrum Leiden. Voor het jubileum was ook de minister van Infrastructuur en Milieu uitgenodigd. Er waren dus ook officiële momenten en één daarvan was de bekendmaking dat VACO het bandenbewustzijn wil vergroten. Daarbij is wel de hulp van het ministerie nodig. Het grote feest voor VACO-leden zal in september aanstaande plaatsvinden, maar op 2 juli 2013 werd de 75e verjaardag gevierd. Dat was op dezelfde dag als VACO op een zaterdag in 1938 werd opgericht. De verjaardag werd gevierd in het Kenniscentrum Leiden met en in aanwezigheid van gewaardeerde relaties, waaronder bestuurders, oud-bestuurders en ere-leden van VACO, relaties bij de overheid, sociale partners, collega s van BOVAG en FOCWA en journalisten. Met ruim tweehonderd gasten was het gezellig druk en de sfeer was bijzonder goed. Ondanks de zorgen over de economische situatie is het duidelijk dat veel bedrijven dankzij goed ondernemerschap kunnen overleven. En de jubilerende VACO zelf, zo zei Sybrand van Hulst, voorzitter van Vereniging VACO, is in z n 75e jaar een gezonde en sterke vereniging. Innovatie door samenwerking De traditie wil dat feestelijke recepties ook een officieel gedeelte kennen. VACO heeft op dit punt een reputatie hoog te houden en heeft altijd inspirerende sprekers weten te vinden. Zo ook nu. De eerste spreker die door Van Hulst werd geïntroduceerd, was professor dr. mr. Leo Witvliet van Nyenrode Business Universiteit. VACO heeft hem gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de huidige stand van zaken in de banden- en wielenbranche. Het doel is om toekom- stige problemen en oplossingen van de branche te identificeren. Wat zijn de trends, hoe zal de branche zich ontwikkelen en welke nieuwe technologieën spelen daarin een belangrijke rol? Echte ondernemers Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond het loopt nog tot september 2013 kon Witvliet er wel iets over vertellen. De meeste organisaties en bedrijven zijn volgens hem normaal, waarbij elke organisatie wel iets heeft waar het trots op is, maar ook iets heeft wat disfunctioneel is. VACO heeft veel om trots op te zijn, want de leden zijn volgens Witvliet bijzonder tevreden over de opleidingen, de informatiestructuur, de cao, de juridische ondersteuning en 4 VACO Jubileumspecial juli jaar verenigd beter

2 Vereniging Sybrand van Hulst, voorzitter van Vereniging VACO: In z n 75e jaar is VACO een gezonde en sterke vereniging. Professor dr. mr. Leo Witvliet van Nyenrode: VACO heeft veel om trots op te zijn! veiligheid toeneemt en het geluidsoverlast en het energieverbruik afnemen. andere vormen van dienstverlening. En daar mag de jubilaris heel blij mee zijn. Het disfunctionele in de bandenen wielenbranche is de eigenaardigheid om mensen, die onvoldoende naar rubber ruiken, minder serieus te nemen. Dat komt volgens Witvliet mede omdat de VACO-leden heel trots zijn op hun vak. Ze worden door Nyenrode Business Universiteit dan ook als echte ondernemers geclassificeerd. Innovatie Volgens Witvliet spelen er momenteel vijf grote ontwikkelingen en krachten, die belangrijk voor de toekomst zijn. Globalisering is daar één van. Dat mensen langer leven is een andere. De consequentie van dat laatste is bijvoorbeeld dat werknemers niet meer hun hele leven in dienst van één bedrijf blijven. Innovatie zal ook veranderen. We zijn gewend dat innovatie ontstaat door wat Witvliet geïsoleerde concurrentie noemt. In de toekomst zal innovatie echter vooral ontstaan, omdat bedrijven zich in de diepte gaan specialiseren en samenwerkingen aangaan met andere partijen. Zodra professor Witvliet zijn onderzoek heeft afgerond, zal VACO Nieuws op zijn conclusies terugkomen. We kennen deze verkeerspsycholoog, in het dagelijks leven senior adviseur van Achmea, nog van zijn publicatie uit de winter van 2010/2011. Hij publiceerde toen een onderzoek onder schadegevallen en bewees met zijn analyse dat de inzet van winterbanden tot minder schades leiden. Achmea bood de jarige VACO nu een onderzoek aan naar het bandenbewustzijn van de Goed dat VACO er is! Nederlandse automobilist, waarvan het Europese bandenlabel een onderdeel is. Het doel van het bandenlabel (dat vorig jaar november verplicht is gesteld binnen de EU) is, om automobilisten bandenbewuster te maken zodat de verkeers- Het bandenlabel zegt u? Uit de door Heino gepresenteerde conclusies blijkt echter dat het bandenlabel vrijwel letterlijk aan de automobilist is voorbij gegaan. Negentig procent van de meer dan tweeduizend ondervraagde automobilisten zegt het bandenlabel niet te kennen. Van die tien procent die het wel zegt te kennen, weet de helft dat het bandenlabel staat voor Grip op nat wegdek en Brandstofefficiëntie. Slechts een paar procent weet dat extern afrolgeluid ook een onderdeel van het label is, maar daarvan denkt de helft dat het om het geluid in de auto gaat. Ook met betrekking tot de kennis over de minimale profieldiepte van banden is nog veel te winnen: slechts één op de tien automobilisten kent de wettelijke minimale profieldiepte. Een wereld te winnen Volgens Heino kan het bandenlabel een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Heino: Als grootste autoverzekeraar staan wij achter het bandenlabel en vinden dat politiek, branche en verzekeraars gezamenlijk moeten optrekken om het bandenbewustzijn onder automobilisten te vergroten. Van Hulst twijfelt er niet aan dat ook de VACO-leden zich zullen blijven inspannen om de consument > Dr. Adriaan Heino: Het bandenlabel is vrijwel letterlijk aan de automobilist voorbij gegaan. Onderzoek naar bandenbewustzijn Natuurlijk moet er op zo n bijeenkomst, waarvoor notabene de minister van Infrastructuur en Milieu is uitgenodigd, een beetje politiek vuurwerk zijn. Ook dat is namelijk een goede VACO traditie. Dr. Adriaan Heino zorgde daar voor. 75 jaar verenigd beter VACO Jubileumspecial juli

3 Drs Michèle Blom, directeur Wegen- en Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, sprak namens de minister: Wij hebben brancheverenigingen zoals Vereniging VACO nodig. bewust te maken van het belang van een juiste band en ook van het juiste gebruik ervan. De presentatie van Heino liet echter zien dat daar nog een wereld te winnen valt en daar voegt Van Hulst nog een observatie aan toe. Van Hulst: Onze keus om de winterband op de markt te brengen is een keuze voor veiligheid. Wij zijn niet voor een verplichting de winterband te gebruiken, laat de consument dat besluit zelf maar nemen. Maar wel vind ik dat de overheid een zekere verantwoordelijkheid heeft ons te helpen om het veiligheidsbewustzijn onder de aandacht te brengen bij winterbanden. Zeker als het gaat om kwetsbaar vervoer, zoals bij ambulances, schoolbussen en gehandicaptenvervoer. Van Hulst benadrukte de belangrijke maatschappelijke toegevoegde waarde van de branche. De bijdrage aan consumentenveiligheid en meer specifiek de verkeersveiligheid wordt ernstig onderschat. VACO speelt hierin een cruciale rol. Bandenlabel Volgens Van Hulst kan het bandenlabel het bandenbewustzijn van de consument verhogen. VACO heeft veel geïnvesteerd in de invoering van het label en eerlijk gezegd hebben we daarbij de hulp van de overheid een beetje gemist. De betrouwbaarheid van het bandenlabelsysteem vraagt ook toezicht en inspectie van de kant van de overheid. Wij hopen dat de minister zal blijven investeren in de daartoe benodigde inspecties. VACO bood de minister aan om te helpen bij de opleiding van inspecteurs. Waar is de minister? Alle gasten verheugden zich op de komst van drs. M.H.W. Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu. Elke minister op dit mobiliteits - departement is natuurlijk goed bekend met VACO, maar voor Melanie Schultz van Haegen (voormalig gemeenteraadslid en wethouder te Leiden) geldt dat in versterkte mate. Helaas werd haar aanwezigheid op het laatste moment door de Tweede Kamer opgeëist en dan heeft een minister te gaan: VACO of geen VACO. De minister liet zich vervangen door drs. Michèle Blom, directeur Wegen- en Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij maakte duidelijk namens de minister te spreken en bracht ook de complimenten van de minister over. Branche is professioneler geworden Blom: Het is een zeer verstandig besluit geweest om VACO op te richten en het is om diverse redenen goed dat VACO er is. Het is goed voor de Eén op de tien automobilisten kent de wettelijke minimale profieldiepte branche, omdat daarmee de branche professioneler is geworden. Het is goed voor het publiek, omdat goede mobiliteit niet zonder goede en veilige banden kan. En het is goed voor de overheid, omdat wij via uw vereniging contact hebben met 750 bedrijven. Wij hebben brancheverenigingen nodig om ons beleid te ontwikkelen, uit te voeren en te inspecteren. Wij hebben uw kennis en innovatiekracht hard nodig. Zonder uw inzet was het bijvoorbeeld niet gelukt om in november vorig jaar het bandenlabel op een goede manier op de markt te brengen. Ik denk dat wij elkaar daarbij in de toekomst nog hard nodig hebben, want als het gaat om bandenbewustzijn en duurzaamheid liggen er nog flinke opgaven. We hebben u gemist Met betrekking tot het standpunt over winterbanden, vindt de minister net (V.l.n.r.) Per de Vries, Jan Driessen, Theo Jägers, Leo Witvliet, Sybrand van Hulst, Michèle Blom, Ruud Spuijbroek, Leen van t Hof. 6 VACO Jubileumspecial juli jaar verenigd beter

4 Vereniging als VACO dat de koop van winterbanden moet worden overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker. Als het om het bandenlabelsysteem gaat, vindt mevrouw Blom het nog te vroeg om conclusies te trekken, want de evaluatie moet nog plaatsvinden. Wel maakte ze een handreiking. Blom: Ik vind het jammer om te horen dat u ons een tijdje gemist heeft bij het bandenlabel, maar wellicht kunnen we daar wat aan doen. Wij willen graag met VACO kijken of er manieren zijn om het bandenbewustzijn bij consumenten te verhogen. We gaan graag met u dat gesprek aan en zullen daarbij de inzet van VACO zeer op prijs stellen. Het is goed dat VACO er is en wat de minister betreft worden er ook in de toekomst stappen gezet om te kijken welke vooruitgang we kunnen boeken op het vlak van het bandenbewustzijn. Een aantal leden werd in het zonnetje gezet. Ruud en Roni Berg van Matterhorn Bandenservice zijn sinds 1 januari 1947 in het VACO-register ingeschreven en zijn daardoor het oudste VACO-lid. Zij ontvingen een prachtig boeket bloemen. Eerste exemplaar VACO-jubileumboek Uit handen van Van Hulst ontving mevrouw Blom namens de minister het eerste exemplaar van het jubileumboek VACO 75 jaar verenigd beter. Mevrouw Blom bracht nogmaals de felicitaties van de minister over en hoopte verder op een goede samenwerking. Uiteraard reageerde VACO op al deze ministeriële woorden en dat deed Edwin Brinksma, branchemanager van Vereniging VACO, in een persbericht. VACO riep de overheid op om mee te helpen het bandenbewustzijn bij automobilisten te stimuleren. Een brede bewustwordingscampagne zou een prima eerste stap zijn, zegt Sybrand van Hulst overhandigt het eerste exemplaar van het jubileumboek VACO 75 jaar verenigd beter aan Drs Michèle Blom, directeur Wegenen Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Brinksma. Het label is er niet voor niets. De leden van VACO hebben het bandenlabel een prominente rol gegeven in hun communicatie. Bijvoorbeeld op verkooppunten en op websites. Bovendien heeft VACO de bandenspecialisten getraind en voorgelicht. Een beetje hulp zou van harte welkom zijn, want er blijkt nog een wereld te winnen. We zijn tegelijkertijd verheugd te kunnen constateren dat in de professionele transportsector het bandenlabel een toenemende belangstelling geniet. De transportsector is zich er terdege van bewust dat brandstofefficiëntie een belangrijke factor is om te besparen op transportkosten. Het bandenlabel kan hierbij ondersteunen., aldus Brinksma. Kees en Ria Hogendoorn en hun zoon Daan van Profile Tyrecenter Hogendoorn zijn al sinds 18 november 1948 lid. Dankbaar Na gedane arbeid was het tijd voor een gezellige receptie met live muziek en een lekkere zomerse barbecue in de VACO-tuin. Nog één keer onderbrak de > 75 jaar verenigd beter VACO Jubileumspecial juli

5 Arjen Govers en Ad Govers waren namens Waarts Bandenservice aanwezig, hun bedrijf is sinds 29 april 1949 lid. voorzitter de geanimeerde gesprekken voor een officieel momentje om een aantal leden in het zonnetje te zetten. Volgens Van Hulst zijn de leden veeleisend voor hun vereniging, maar tegelijkertijd betrokken. Omgekeerd stelt de vereniging ook eisen aan de leden, zoals opleidingseisen en een streng certificatieproces. In de geschiedenis van VACO is er veel om dankbaar te zijn en natuurlijk gaan de gedachten dan in eerste instantie naar de leden uit. Van de oprichters uit 1938 zijn er nog steeds (klein-)kinderen in de bandenen wielenbranche actief, al zijn hun bedrijven niet meer onder de originele rechtspersoon bij VACO ingeschreven. De oudste en jongste leden Van Hulst haalde vier leden naar voren, die het langste lid van VACO zijn. Matterhorn Bandenservice is al sinds 1 januari 1947 in het VACO-register ingeschreven. Ruud en Roni Berg van Matterhorn ontvingen uit handen van bestuurs- en directiesecretaresse Henriëtte Hogenberg een prachtig boeket bloemen. Kees en Ria Hogendoorn en hun zoon Daan kregen ook bloemen: Profile Tyrecenter Hogendoorn is al sinds 18 november 1948 lid. Arjen Govers en Ad Govers waren namens Waarts Bandenservice aanwezig; hun bedrijf is sinds 29 april 1949 lid en tenslotte kreeg ook Gerda Bergsma-Veenstra bloemen, want haar bedrijf, Veenstra Banden & Autoservice, staat al sinds 3 juli 1954 in het VACOregister. Als contrast met deze alleroudste lidmaatschappen, maakte Van Hulst ook het allernieuwste lid bekend. Tot verrassing van velen is dat Michelin. Al jaren is Michelin een trouwe begunstiger van VACO en al evenlang betrokken bij de SVOB-opleidingen. Interne regels op het hoofdkantoor in Clermont Gerda Bergsma-Veenstra ontving ook een mooi boeket bloemen uit handen van Henriëtte Hogenberg. Veenstra Banden & Autoservice is lid van de vereniging sinds 3 juli Per de Vries nam namens Michelin de bloemen en felicitaties in ontvangst. Michelin is nu officieel VACO-lid. Alle oudste leden van Vereniging VACO bij elkaar, vergezeld door Ruud Spuijbroek (links) en Sybrand van Hulst (rechts). 8 VACO Jubileumspecial juli jaar verenigd beter

6 Vereniging Ferrand verhinderden echter tot nu toe dat Michelin zich ook officieel aan kon sluiten bij een branchevereniging. VACO en Michelin hebben in de afgelopen maanden besloten de al jaren bestaande goede relatie nu ook officieel te formaliseren en zullen dat de komende tijd uitwerken in een officieel lidmaatschap. De bekendmaking op het verjaardagsfeestje is een mooi cadeau voor de jubilaris. Namens Michelin nam Per de Vries de bloemen in ontvangst. Complimenten Ook na een succesvol bestaan van al 75 jaar, is een vereniging niet beter, dan de drijvende krachten achter die vereniging. Voorzitter Sybrand van Hulst toonde zich vol lof over het ondersteunende bureau van Vereniging VACO: het Kenniscentrum Leiden. Van Hulst: Ik vind het nodig om als voorzitter een compliment aan dit kenniscentrum en aan Ruud Spuijbroek te maken. Met een klein en betrokken team worden hier alle activiteiten georganiseerd en ondersteund, van opleidingen tot pensioenfonds, van milieuvraagstukken tot automatisering. Hier staan ze klaar voor de leden van onze vereniging. Ruud Spuijbroek is al meer dan achttien jaar secretaris. Hij geeft leiding aan de ontwikkelingen in deze branche en is een erkend en gekend expert, spil in de vernieuwing en een gedreven verenigingsman. Waarvan akte! John Mulder, de schrijver van het boek VACO 75 jaar verenigd beter, werd tot zijn verrassing ook in het zonnetje gezet. Cadeaus Er waren ook bloemen voor John Mulder, schrijver van het boek VACO 75 jaar verenigd beter. Maar behalve dat VACO al deze cadeautjes uitdeelde, ontving VACO ze ook. Zo gaf de familie Berg van Matterhorn een uiterst zeldzaam len gevelbord van VACO. Ruud Berg heeft het bord zijn leven lang gekoesterd, net als zijn vader vóór hem, en lange tijd wilde hij het voor geen goud missen. Nu vond hij het echter tijd geworden om VACO met dit prachtige cadeau te verblijden. Hans-Jürgen Drechsler, directeur van de Duitse zusterorganisatie BRV, overhandigde een exemplaar van The Times van zaterdag 2 juli 1938, de oprichtingsdag van VACO. Anderen mooie cadeaus die VACO heeft mogen ontvangen, hebben vooral de vorm van een financiële bijdrage aan Kika (Stichting Kinderen Kankervrij). In 1951 riep De Autoband (voorloper van VACO Nieuws) op om mee te doen aan een Haak-in-actie ten bate van de kankerbestrijding en nu doet VACO dat opnieuw. Laten we hopen dat deze VACO-traditie in de nabije toekomst niet meer nodig is. Op de speciale bankrekening , ten name van VACO 75 voor Kika, hebben al veel mensen geld gestort. Eind dit jaar zal op de Algemene ledenvergadering het totaalbedrag bekend worden gemaakt. > (Rechts) Hans-Jürgen Drechsler, directeur van de Duitse zusterorganisatie BRV, overhandigt een exemplaar van The Times van zaterdag 2 juli 1938, de oprichtingsdag van VACO aan Ruud Spuijbroek en Sybrand van Hulst. Ruud en Roni Berg van Matterhorn Bandenservice brachten een zeer zeldzaam cadeau mee voor VACO: een prachtig len gevelbord van VACO. Ruud Spuijbroek en Sybrand van Hulst namen het gevelbord namens Vereniging VACO dankbaar in ontvangst! (Rechts) De heer Jenda Horák van de Focwa feliciteert Ruud Spuijbroek en Sybrand van Hulst bij binnenkomst. 75 jaar verenigd beter VACO Jubileumspecial juli

7 (V.l.n.r. de heren Ben Kasbergen (ABA Bandenservice), John Piek (VACO Verzekeringsdienst), Leen van t Hof (Hollandse Bandenmarkt Internationaal, lid van verdienste VACO), Klaas Smid (oud-bestuurslid VACO), Henk Oost (oudbestuurslid VACO). (V.l.n.r. Gina den Daas, Wim den Daas (oud-bestuurslid VACO), Joop de Jonge (lid van verdienste VACO), Cees Kreikamp (oud-bestuurslid VACO). 10 VACO Jubileumspecial juli jaar verenigd beter

8 Vereniging (V.l.n.r.) Ina Heuver (Heuver Banden Groothandel), Koos Nooteboom (Profile Tyrecenter Nooteboom, oud-bestuurslid VACO), Jan Heuver (Heuver Banden Groothandel, lid cao-commissie), de heer Bert de Jonge (Kwik- Fit, lid cao-commissie), Yoeri Nooteboom (Profile Tyrecenter Nooteboom). Voormalige voorzitters van VACO: Barend ten Bruggencate (links) en Clement Henze (in het midden) hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het VACO-jubileumboek. (V.l.n.r.) Theo Jägers (Vicevoorzitter Vereniging VACO, Jägers Banden en Wielen) en zijn vrouw Ria, Ellen en Frits Ronden (oud-bestuurslid VACO, Ronden Banden). 75 jaar verenigd beter VACO Jubileumspecial juli

Verslag van de Bijeenkomst Kies de Beste Band 28 september 2016

Verslag van de Bijeenkomst Kies de Beste Band 28 september 2016 Verslag van de Bijeenkomst Kies de Beste Band 28 september 2016 Voor: Ledendomein Autobanden van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Auteur: Roy van der Laan, Roy-all Producties (bewerking Erik

Nadere informatie

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE. Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter

BANDEN, VELGEN EN AUTOSERVICE. Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter Winterbandenanalyse Profile Tyrecenter De belangrijkste oorzaak van auto-ongelukken in de winter, is een slechte voorbereiding op de weersomstandigheden. Hierbij

Nadere informatie

Geachte gasten, beste collega s

Geachte gasten, beste collega s Geachte gasten, beste collega s Ik heet u allen van harte welkom bij de officiële ingebruikname van de volledig nieuwe voorzuivering voor ons Productiebedrijf Andijk. In het bijzonder wil ik verwelkomen,

Nadere informatie

Hyundai Bandenservice. Een betrouwbare bandgenoot

Hyundai Bandenservice. Een betrouwbare bandgenoot Hyundai Bandenservice Een betrouwbare bandgenoot Banden zijn een belangrijk onderdeel van uw Hyundai. Ze vormen het enige contact met de weg en leveren een grote bijdrage aan grip en comfort. Het is dus

Nadere informatie

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje

Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Uitnodiging Voorjaarscongres 2013 Pers versus politiek, waakhond of schoothondje Donderdag 23 mei 2013 Ontvangst 9.00 uur Aanvang 9.30 uur Gemeentehuis De Bilt Hartelijk welkom in de gemeente De Bilt!

Nadere informatie

BID 2014: John Fentener van Vlissingen pleit voor aanpassing politiek stelsel

BID 2014: John Fentener van Vlissingen pleit voor aanpassing politiek stelsel Als dit bericht geen beeld bevat klik dan hier om het bericht te openen via de browser. - Persbericht - BID 2014: John Fentener van Vlissingen pleit voor aanpassing politiek stelsel Verbintenis tussen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

De kinderen spelen een prominente rol omdat zij de komende 80 jaar!! van deze renovatie gaan genieten.

De kinderen spelen een prominente rol omdat zij de komende 80 jaar!! van deze renovatie gaan genieten. Heropening gemeenschapshuis en Café Plein'27 Na een flinke inspanning van vele partijen is op vrijdag 15 april het Gemeenschapshuis en Café Plein 27 heropend. Om 15.00 uur heeft wethouder Hendriks het

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van TNT Post Onderwerp: Verjaardagen Datum: 26 juli 2010 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet

Nadere informatie

Mijnheer de minister, dames en heren.

Mijnheer de minister, dames en heren. Toespraak van Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, bij de presentatie van het boek 'Behoedzaam Bestuur', over de 200-jarige bestuursgeschiedenis van Zuid- Holland, Den Haag, 19 september

Nadere informatie

2. Wie heeft het initiatief genomen voor de versiering? Wie heeft allemaal mee versierd

2. Wie heeft het initiatief genomen voor de versiering? Wie heeft allemaal mee versierd 13 maart 2011 Interview door: Freija Rubens (studente XIOS) met Willy Gijbels (60) Genkersteenweg 45, 3500 Hasselt gepensioneerd spoorarbeider 1. Korte beschrijving van de versiering/aankleding De voortuin

Nadere informatie

Oud-Hollandse Meeuwclub - OHMC

Oud-Hollandse Meeuwclub - OHMC Rechts: Fraaiste doffer oud met 97 punten. Onder: Fraaiste duivin oud met 97 punten. Jubileumshow vanwege het 75-jarig bestaan van de Oud-Hollandse Meeuwclub - OHMC In 2013 was het 75 jaar geleden dat

Nadere informatie

Bandenmaat EAN Categorie

Bandenmaat EAN Categorie Bandenmaat EAN Categorie 135/80R13 70T DP3000 4710944862645 G E 70 db 2 145/70R13 71T DP3000 4710944866919 G E 70 db 2 145/80R13 75T DP3000 4710944866926 G E 70 db 2 155/65R13 73T DP3000 4710944866940

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

Regeling inzake het van gemeentewege vieren van bepaalde jubilea gebeurtenissen betrekking hebben op het personeel in dienst van de gemeente Grave

Regeling inzake het van gemeentewege vieren van bepaalde jubilea gebeurtenissen betrekking hebben op het personeel in dienst van de gemeente Grave Regeling inzake het van gemeentewege vieren van bepaalde jubilea gebeurtenissen betrekking hebben op het personeel in dienst van de gemeente Grave I. Protocol bij viering van jubilea, pensioneringen e.d.;

Nadere informatie

THCC. Uit de Hoenderik DE KROMHOUTERS 14E LUSTRUM. Colofon. Uit de Hoenderik

THCC. Uit de Hoenderik DE KROMHOUTERS 14E LUSTRUM. Colofon. Uit de Hoenderik Colofon Uit de Hoenderik Digitale nieuwsbrief seizoen 15-16 nr 4 Redactie-adres/kopij hoenderik@kromhouters.nl Site www.kromhouters.nl Uit de Hoenderik 70 Jaar THCC DE KROMHOUTERS 14E LUSTRUM 1946 2016

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ BANDENSERVICE

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ BANDENSERVICE www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ BANDENSERVICE MOBIEL+ BANDENSERVICE Niet alle meerwaarde van het rijden in een Mitsubishi is direct zichtbaar. Daarom biedt Mitsubishi u Mobiel+. Het Mitsubishi-label

Nadere informatie

1red18054 27-04-2007, NOS, Gesprek met de Minister-president, N.2, 22.50 uur

1red18054 27-04-2007, NOS, Gesprek met de Minister-president, N.2, 22.50 uur 1red18054 27-04-2007, NOS, Gesprek met de Minister-president, N.2, 22.50 uur GESPREK MET DE MINISTER-PRESIDENT, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER DE VOORJAARSNOTA EN DE KONINKLIJKE FAMILIE Nederland

Nadere informatie

voor elke smaak, voor elk budget! DE BUN PARTYCENTRUM

voor elke smaak, voor elk budget! DE BUN PARTYCENTRUM voor elke smaak, voor elk budget! bedrijfsthemafeesten, vergaderingen, personeelsfeesten, lunches en symposia bruiloften, feesten en partijen en catering gezellig restaurant/bar zaterdag en zondag open

Nadere informatie

100 jaar De Grote Karper

100 jaar De Grote Karper Programmaboekje 100 jaar De Grote Karper Jubileumjaar 2014 - 2 - Beste lezer(es). Zoals in het logo staat aangegeven, is onze vereniging in 1914 opgericht en bestaat dit jaar dus 100 jaar. Om dit te vieren,

Nadere informatie

PERSONENWAGENBANDEN. 72 db

PERSONENWAGENBANDEN. 72 db PERSONENWAGENBANDEN NIEUW EUROPEES BANDENLABEL 72 db EVENWICHT IN PRESTATIES DOOR MICHELIN > Consumenten willen niet kiezen TUSSEN VEILIGHEID, LEVENSDUUR EN brandstofbesparing, dus telt Michelin de prestaties

Nadere informatie

Vragenlijst Monitor Naturalisatieceremonie voor gemeenten januari Welkom bij de vragenlijst Monitor Naturalisatieceremonie.

Vragenlijst Monitor Naturalisatieceremonie voor gemeenten januari Welkom bij de vragenlijst Monitor Naturalisatieceremonie. Vragenlijst Monitor Naturalisatieceremonie voor gemeenten januari 2009 Welkom bij de vragenlijst Monitor Naturalisatieceremonie. Sinds de monitor naturalisatieceremonie in 2006 is opgezet, hebben er 3

Nadere informatie

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL

CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL 13/14/15/16 JAN 2016 GRONINGEN NL CULTUUR EN ONDERNEMERSCHAP ONTMOETEN ELKAAR BIJ DIT PRACHTIGE FESTIVAL PETER DEN OUDSTEN, BURGEMEESTER GRONINGEN ONDERNEMERSCLUB EUROSONIC NOORDERSLAG 2016 WWW.EUROSONIC-NOORDERSLAG.NL

Nadere informatie

Zaterdag 7 september Pim Mulier sportpark. Loten 2 2,- 3 voor 2 5,- DSS. Ex-internationals

Zaterdag 7 september Pim Mulier sportpark. Loten 2 2,- 3 voor 2 5,- DSS. Ex-internationals PROGRAMMABOEKJE Zaterdag 7 september 2013 Loten 2 2,- 3 voor 2 5,- Pim Mulier sportpark DSS - Ex-internationals Welkom Trainer DSS DSS van 7 oktober 1919 is bijna 94 jaar oud en, met ruim 1200 leden, één

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy

Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Vrijwilligers aan het stuur Toelichting op het nieuwe vrijwilligersbeleid van Raffy Welkomstwoord De vrijwilligers van Raffy en Lâle zijn de olie in de machine. Zonder olie loopt de machine heel snel

Nadere informatie

Waar in deze regeling wordt gesproken over de Vereniging wordt de huidige vereniging VPCPO De Akker inclusief haar rechtsvoorgangers bedoeld.

Waar in deze regeling wordt gesproken over de Vereniging wordt de huidige vereniging VPCPO De Akker inclusief haar rechtsvoorgangers bedoeld. Attentieregeling Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Dus, ik en de rest van de groep hebben een tijdje zitten brainstormen en dit kwam eruit.

Dus, ik en de rest van de groep hebben een tijdje zitten brainstormen en dit kwam eruit. Geachte aanwezigen, Ik ben hier namens t ouwe 5 e. er is uitdrukkelijk verzocht door Peter om geen stukjes te doen, dus gaan we dat dus wel doen, want zoals iedereen waarschijnlijk al weet, van t ouwe

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

Bandenbewustzijn van de Nederlandse Automobilist

Bandenbewustzijn van de Nederlandse Automobilist Bandenbewustzijn van de Nederlandse Automobilist 2013 2016 Adriaan Heino Augustus 2016 In opdracht van: Inhoudsopgave Inleiding P. 3 Management Summary P. 5 Resultaten P. 10 H1. Veiligheid op de weg P.

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand Juni

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand Juni Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand Juni Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email: 2625

Nadere informatie

Zes generaties warme toewijding

Zes generaties warme toewijding Zes generaties warme toewijding De geschiedenis van familiebedrijf Bakker van de Ven Bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Venhorst Venhorst, juni 2010 PAG 1 INHOUD Voorwoord Inleiding 1 Martinus

Nadere informatie

BGNU is dan ook dé spreekbuis en vertegenwoordiger van de uitvaartbranche en staat ook veelvuldig de pers te woord.

BGNU is dan ook dé spreekbuis en vertegenwoordiger van de uitvaartbranche en staat ook veelvuldig de pers te woord. Postbus 484, 3500 AL Utrecht Datum Onderwerp Utrecht, 9 december 2015 BGNU BGNU staat voor Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, een vereniging dus die de belangen van de

Nadere informatie

ALDUS.08. Uitzendwaardig

ALDUS.08. Uitzendwaardig NOVEMBER 2004 ALDUS.08 Uitzendwaardig PERSONAGES P: de presentator van het actualiteitenprogramma NuNieuws D: een willekeurige deskundige SITUATIE P en D zitten half tegenover elkaar in een bordkartonnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

Excellenties, Dames en heren,

Excellenties, Dames en heren, Alleen de uitgesproken tekst geldt. Welkomstwoord van drs. Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel, bij de opening van de relatiebijeenkomst Lente in Overijssel,

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

NOTITIE REPRESENTATIEKOSTEN

NOTITIE REPRESENTATIEKOSTEN NOTITIE REPRESENTATIEKOSTEN De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, mei 2013 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau Versie: juni 2014 1 1 Status Beleidsnotitie Representatiekosten Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau

Nadere informatie

IK BEHANDEL ZELFS DAMES VAN AMPER. uit het gooi geklapt_kr_bs.indd 66

IK BEHANDEL ZELFS DAMES VAN AMPER. uit het gooi geklapt_kr_bs.indd 66 IK BEHANDEL ZELFS DAMES VAN AMPER 66 uit het gooi geklapt_kr_bs.indd 66 18-04-14 11:27 twintig Bart Biermans (35), naar eigen zeggen behoorlijk ijdel, werkt al bijna tien jaar als cosmetisch arts. Met

Nadere informatie

Review. robotstofzuiger thuiszorg door gemeenteraadsleden

Review. robotstofzuiger thuiszorg door gemeenteraadsleden Review robotstofzuiger thuiszorg door gemeenteraadsleden CDA Rotterdam en Aafje/PIT010 zomer 2014 Robotstofzuiger redelijk gebruiksvriendelijk Een meerderheid van de testpersonen vindt de robotstofzuiger

Nadere informatie

Lieve Buurtgenoten, Periodiek van Buurtvereniging Bosscheweg Boxtel Nr. 3-2009

Lieve Buurtgenoten, Periodiek van Buurtvereniging Bosscheweg Boxtel Nr. 3-2009 Periodiek van Buurtvereniging Bosscheweg Boxtel Nr. 3-2009 Lieve Buurtgenoten, Ons Gouden jaar loopt ten einde! Een jaar met vele hoogtepunten, maar helaas ook dieptepunten. 1959 2009 Tijdens het jubileumfeest

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Jaaroverzicht 2015 van Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke (SVHH) Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie t Huys te Hoecke,

Nadere informatie

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank!

Vrijwel allen hier aanwezig hebben daar een bijdrage groot of klein aan geleverd. Daarom aan iedereen: Veel dank! - LET OP: ALLEEN HET GESPROKEN WOORD GELDT - Openingswoord Locoburgemeester Gehrels bij de ondertekening verzelfstandiging Haven Amsterdam op donderdag 21 maart 2013 Dames en heren, Excellentie, Het is

Nadere informatie

40-jarig jubileum. Johan van den Hoek

40-jarig jubileum. Johan van den Hoek Editie: Mei 2012 40-jarig jubileum Johan van den Hoek Op 1 april jl. was het 40 jaar geleden dat Johan in dienst trad bij Goedbloed Auto s. Dit is natuurlijk een gebeurtenis die we niet zomaar voorbij

Nadere informatie

Sinterklaas onderzoek 2008: Hoe is Sinterklaas 2008 verlopen? Fedor Goossens Elvira Hamann. 10 December 2008

Sinterklaas onderzoek 2008: Hoe is Sinterklaas 2008 verlopen? Fedor Goossens Elvira Hamann. 10 December 2008 Sinterklaas onderzoek 2008: Hoe is Sinterklaas 2008 verlopen? Fedor Goossens Elvira Hamann 10 December 2008 Agenda Inleiding Hoe is het feest gevierd? Sinterklaas en bestedingen Cadeaus en tevredenheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Invoering Europees Bandenlabel

Invoering Europees Bandenlabel Invoering Europees Bandenlabel EUROPESE VERORDENING ETIKETTERING BANDEN Verordening (EG) Nr. 1222/2009 van het Europees Parlement en de Raad vereist dat alle banden* (zowel eerste montage als vervangingsmarkt)

Nadere informatie

17 december Jaarafsluiting

17 december Jaarafsluiting 17 december Jaarafsluiting 40 deelnemers ging met elkaar de strijd aan tijdens de jaarafsluiting. We speelden de wedstrijd in de vorm van texas scramble. Alles was goed voorbereid en niets heeft ons in

Nadere informatie

Nr.8 2015 2016. In dit nummer: 14 januari 2016

Nr.8 2015 2016. In dit nummer: 14 januari 2016 Nr.8 2015 2016 14 januari 2016 In dit nummer: - inspectiebezoek - terugblik kerstwinterviering - tevredenheidspeilingen - studiedag - reminder - nieuwbouw - centrale voorlichting VO - personeelszaken -

Nadere informatie

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen

Online Zelfevaluatie. Instituut voor Governance & Leiderschap. Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen 2015 2015 Online Zelfevaluatie Voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen Gebruiksvriendelijk, veilig, effectief en kostenbesparend Instituut voor Governance & Leiderschap Vele positieve reacties

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Een aantal padres de familias heeft in 1995 een stichting opgericht, met als doel middelbaar onderwijs voor de Maya bevolking in Solola te realiseren.

Een aantal padres de familias heeft in 1995 een stichting opgericht, met als doel middelbaar onderwijs voor de Maya bevolking in Solola te realiseren. Stichting Maya School Guatemala nieuwsbrief december 2007 2003 Op de voorgrond de Padres de Familias, trots en blij met de school. De twee staande mannen hebben hun opleiding aan het Centro Educativo Comuniario

Nadere informatie

Bandenservicebedrijf ABC pioniert in flexibel personeel Het treintje van de wisselweken

Bandenservicebedrijf ABC pioniert in flexibel personeel Het treintje van de wisselweken Bandenservicebedrijf ABC pioniert in flexibel personeel Het treintje van de wisselweken Bandenservicebedrijven leveren banden, wielen en de bijbehorende service aan garagebedrijven in de regio, maar ook

Nadere informatie

WAT KUNT U ZELF DOEN?

WAT KUNT U ZELF DOEN? FACTSHEET Uw banden zijn het enige contact van uw auto met de weg. Zij bepalen voor een belangrijk deel het brandstofgebruik, het remgedrag en de geluidsproductie. Kiezen voor betere banden die u goed

Nadere informatie

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014.

Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Inleiding. Hartelijk welkom op sportpark de Krom in Katwijk bij het ZILVEREN TRAWLER-toernooi 2014. Dit jaar wordt het Zilveren Trawler toernooi in Katwijk gehouden en niet in IJmuiden. vv Katwijk en IJ.V.V.

Nadere informatie

Betrokken ouders maken het verschil!

Betrokken ouders maken het verschil! Betrokken ouders maken het verschil! Verslag bijeenkomst 2 juni 2016 Ouders op zoek naar nuttige tips Veel ouders die dit evenement bezochten, kwamen vooral voor praktische tips naar het Nieuwe Luxor.

Nadere informatie

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen UITNODIGING Innovatie van het mbo- MASTER CLASS onderwijs door digitaal leiderschap Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen 28 november ACHTERGROND Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Een smakelijk loopbaanverhaal. Een uniek cadeau voor een jubilaris of een medewerker die afscheid neemt

Een smakelijk loopbaanverhaal. Een uniek cadeau voor een jubilaris of een medewerker die afscheid neemt Een smakelijk loopbaanverhaal Een uniek cadeau voor een jubilaris of een medewerker die afscheid neemt 1 30 jaar Jan bij Jansen & Co Het was even de kat uit de boom kijken, maar toen Jan in 1984 bij Jansen

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

NOVEMBER 2013 SINTERKLAAS KOMT! NIEUWE LEERLINGEN Dilan Tezel is er bij gekomen in groep 1. Wij wensen hem een fijne tijd op De Kreeke!

NOVEMBER 2013 SINTERKLAAS KOMT! NIEUWE LEERLINGEN Dilan Tezel is er bij gekomen in groep 1. Wij wensen hem een fijne tijd op De Kreeke! NOVEMBER 2013 NATIONAAL SCHOOLONTBIJT Op 5 november is het alweer zover: het Nationaal Schoolontbijt! We ontbijten die ochtend op school, dat hoeven de kinderen dus niet thuis te doen. Net als vorige jaren

Nadere informatie

Winterbulletin Autobedrijf M. Lijzenga

Winterbulletin Autobedrijf M. Lijzenga Winterbulletin Autobedrijf M. Lijzenga 2013 / 2014 Hoofdpunten: Informatie over winterbanden Regelgeving m.b.t. winterbanden Prijslijsten o Winterbanden o Sneeuwkettingen o Wisserbladen o Accu s o Vloeistoffen

Nadere informatie

Infopunt 9 4 maart 2016

Infopunt 9 4 maart 2016 Infopunt 9 4 maart 2016 Afgelopen maand februari is er geen Infopunt verschenen omdat wij druk bezig waren met: analyseren van de gegevens uit de CITO toetsen, maken van nieuwe groepsplannen, maken van

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Leergeld houdt 'Open huis', agenda en zomerreces

Leergeld houdt 'Open huis', agenda en zomerreces Leergeld houdt 'Open huis', agenda en zomerreces Wilt u de verhalen van stichting Leergeld uit de eerste hand horen? Wilt u kennismaken met de intermediairs en bestuursleden? Dan bent u van harte welkom

Nadere informatie

Lokaal verantwoord ondernemen

Lokaal verantwoord ondernemen Lokaal verantwoord ondernemen Super Supermarkt Keurmerk Een verantwoorde keuze Duurzaam en onderscheidend: het Super Supermarkt Keurmerk People, Planet en Profit. Dat zijn de drie pijlers van maatschappelijk

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

SPGUPDATE > Kies voor een vak. 25 jaar samenwerking om trots op te zijn

SPGUPDATE > Kies voor een vak. 25 jaar samenwerking om trots op te zijn Nieuwsbrief SPG Zuid-Holland Jaargang #9, No. 3 SPGUPDATE >» ONDERWERPEN Welkom Jubileumboek 25 jaar penningmeester Muziek Waarom een fles? 25 jaar samenwerking om trots op te zijn Zaterdag 12 juni 2010.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 174 December 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 174 December 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), De laatste nieuwsbrief van 2015 is gereed en wordt u hierbij aangeboden. December is een drukke, maar gezellige maand. Een tijd waarin we elkaar op verschillende wijzen ontmoeten. Voel

Nadere informatie

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is.

overigens niet ongewoon; uit recent onderzoek van Nyenrode blijkt dat 69 % van de bedrijven in Nederland een familiebedrijf is. Beste heer De Haan, Bij deze ga ik graag alsnog in op uw verzoek om nadere informatie. Ik kan en wil niet alles delen omdat een deel nog voorligt bij de rechtbank. Toch hecht ik er aan om met u mijn kant

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER

VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Start: 15 maart 2005 Jaargang 11 - nummer 1, september 2015 VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER VERENIGING BEWONERSCOMMISSIES PRINS ALEXANDER Jubileum Prins Alexander zie pagina 7 Bloemetje voor

Nadere informatie

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen. NOVEMBER 2012 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Op maandag 5 november j.l. vond onze

Nadere informatie

Schooljaar , nieuwsbrief 7 december Beste ouders,

Schooljaar , nieuwsbrief 7 december Beste ouders, Schooljaar 2016-2017, nieuwsbrief 7 december 2016 Beste ouders, Sinterklaas en zijn Pieten zijn maandagochtend hartelijk ontvangen door de kinderen en hun ouders. Vele handen zijn geschud, tekeningen en

Nadere informatie

Januari 2013. Jaarverslag 2012

Januari 2013. Jaarverslag 2012 Januari 2013 Jaarverslag 2012 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de voor huurders van Woonstichting SSW. Hierin doet de verslag van haar activiteiten in 2012. Het reglement van de noemt een

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we een heel jaar aan het werk op de tuin. In dit jaar zijn we met het Bestuur en de vaste vrijwilligers in een andere fase terecht

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners,

Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, Beste leden, ereleden, vertegenwoordigers van onze zeer gewaardeerde partners, vertegenwoordigers van VWS, van De Lotto, vertegenwoordigers van de media en andere gasten, Het is op 2 dagen na exact 4 jaar

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.2274 (047.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 17, nummer 13 vrijdag 20 maart 2015

Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis. jaargang 17, nummer 13 vrijdag 20 maart 2015 Nieuwsbrief voor de ouders van RK basisschool De Walvis jaargang 17, nummer 13 vrijdag 20 maart 2015 Beste ouders, Afgelopen woensdag was het druk op het Eendenplein. Vanwege het stembureau kwamen veel

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen

Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Jaarverslag 2015 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Juni 2016 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Burgemeester geeft startsein project Zeister Buitens Burgemeester Koos Janssen gaf op 1 december het startsein voor Zeister Buitens, een gezamenlijk project van vier Zeister erfgoedpartners

Nadere informatie

De balans van geven en ontvangen

De balans van geven en ontvangen 15 2 De balans van geven en ontvangen Als je graag aandacht wilt ontvangen, moet je het leuk vinden om aandacht te geven. 16 Mensen zijn het hele jaar druk bezig met geven en ontvangen en dan niet alleen

Nadere informatie

Organiseer je vooraf klaar om te bobben!

Organiseer je vooraf klaar om te bobben! PERSBERICHT Organiseer je vooraf klaar om te bobben! 11 juni 2013 Het Bob-concept krijgt een nieuwe dimensie De staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, en het BIVV presenteerden vandaag de

Nadere informatie

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn.

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn. Beste lezer, Dit is de eerste editie van een heus informatiebulletin van de Stichting Porta da Vida in Limbricht. Waarom? Omdat de afgelopen tijd heel wat zaken binnen Porta da Vida zijn veranderd. Omdat

Nadere informatie

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal

Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal 01-04-2014, p.21 Limburg Jaarlijks 40 miljoen ton goederen via Albertkanaal Bij de brug over het Albertkanaal in Vroenhoven werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen nv De Scheepvaart en de

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie