VACO viert 75-jarig jubileum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VACO viert 75-jarig jubileum"

Transcriptie

1 Nog een wereld te winnen voor het bandenlabel VACO viert 75-jarig jubileum De 75e verjaardag van VACO is gevierd met een bijzondere bijeenkomst in het Kenniscentrum Leiden. Voor het jubileum was ook de minister van Infrastructuur en Milieu uitgenodigd. Er waren dus ook officiële momenten en één daarvan was de bekendmaking dat VACO het bandenbewustzijn wil vergroten. Daarbij is wel de hulp van het ministerie nodig. Het grote feest voor VACO-leden zal in september aanstaande plaatsvinden, maar op 2 juli 2013 werd de 75e verjaardag gevierd. Dat was op dezelfde dag als VACO op een zaterdag in 1938 werd opgericht. De verjaardag werd gevierd in het Kenniscentrum Leiden met en in aanwezigheid van gewaardeerde relaties, waaronder bestuurders, oud-bestuurders en ere-leden van VACO, relaties bij de overheid, sociale partners, collega s van BOVAG en FOCWA en journalisten. Met ruim tweehonderd gasten was het gezellig druk en de sfeer was bijzonder goed. Ondanks de zorgen over de economische situatie is het duidelijk dat veel bedrijven dankzij goed ondernemerschap kunnen overleven. En de jubilerende VACO zelf, zo zei Sybrand van Hulst, voorzitter van Vereniging VACO, is in z n 75e jaar een gezonde en sterke vereniging. Innovatie door samenwerking De traditie wil dat feestelijke recepties ook een officieel gedeelte kennen. VACO heeft op dit punt een reputatie hoog te houden en heeft altijd inspirerende sprekers weten te vinden. Zo ook nu. De eerste spreker die door Van Hulst werd geïntroduceerd, was professor dr. mr. Leo Witvliet van Nyenrode Business Universiteit. VACO heeft hem gevraagd om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de huidige stand van zaken in de banden- en wielenbranche. Het doel is om toekom- stige problemen en oplossingen van de branche te identificeren. Wat zijn de trends, hoe zal de branche zich ontwikkelen en welke nieuwe technologieën spelen daarin een belangrijke rol? Echte ondernemers Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond het loopt nog tot september 2013 kon Witvliet er wel iets over vertellen. De meeste organisaties en bedrijven zijn volgens hem normaal, waarbij elke organisatie wel iets heeft waar het trots op is, maar ook iets heeft wat disfunctioneel is. VACO heeft veel om trots op te zijn, want de leden zijn volgens Witvliet bijzonder tevreden over de opleidingen, de informatiestructuur, de cao, de juridische ondersteuning en 4 VACO Jubileumspecial juli jaar verenigd beter

2 Vereniging Sybrand van Hulst, voorzitter van Vereniging VACO: In z n 75e jaar is VACO een gezonde en sterke vereniging. Professor dr. mr. Leo Witvliet van Nyenrode: VACO heeft veel om trots op te zijn! veiligheid toeneemt en het geluidsoverlast en het energieverbruik afnemen. andere vormen van dienstverlening. En daar mag de jubilaris heel blij mee zijn. Het disfunctionele in de bandenen wielenbranche is de eigenaardigheid om mensen, die onvoldoende naar rubber ruiken, minder serieus te nemen. Dat komt volgens Witvliet mede omdat de VACO-leden heel trots zijn op hun vak. Ze worden door Nyenrode Business Universiteit dan ook als echte ondernemers geclassificeerd. Innovatie Volgens Witvliet spelen er momenteel vijf grote ontwikkelingen en krachten, die belangrijk voor de toekomst zijn. Globalisering is daar één van. Dat mensen langer leven is een andere. De consequentie van dat laatste is bijvoorbeeld dat werknemers niet meer hun hele leven in dienst van één bedrijf blijven. Innovatie zal ook veranderen. We zijn gewend dat innovatie ontstaat door wat Witvliet geïsoleerde concurrentie noemt. In de toekomst zal innovatie echter vooral ontstaan, omdat bedrijven zich in de diepte gaan specialiseren en samenwerkingen aangaan met andere partijen. Zodra professor Witvliet zijn onderzoek heeft afgerond, zal VACO Nieuws op zijn conclusies terugkomen. We kennen deze verkeerspsycholoog, in het dagelijks leven senior adviseur van Achmea, nog van zijn publicatie uit de winter van 2010/2011. Hij publiceerde toen een onderzoek onder schadegevallen en bewees met zijn analyse dat de inzet van winterbanden tot minder schades leiden. Achmea bood de jarige VACO nu een onderzoek aan naar het bandenbewustzijn van de Goed dat VACO er is! Nederlandse automobilist, waarvan het Europese bandenlabel een onderdeel is. Het doel van het bandenlabel (dat vorig jaar november verplicht is gesteld binnen de EU) is, om automobilisten bandenbewuster te maken zodat de verkeers- Het bandenlabel zegt u? Uit de door Heino gepresenteerde conclusies blijkt echter dat het bandenlabel vrijwel letterlijk aan de automobilist is voorbij gegaan. Negentig procent van de meer dan tweeduizend ondervraagde automobilisten zegt het bandenlabel niet te kennen. Van die tien procent die het wel zegt te kennen, weet de helft dat het bandenlabel staat voor Grip op nat wegdek en Brandstofefficiëntie. Slechts een paar procent weet dat extern afrolgeluid ook een onderdeel van het label is, maar daarvan denkt de helft dat het om het geluid in de auto gaat. Ook met betrekking tot de kennis over de minimale profieldiepte van banden is nog veel te winnen: slechts één op de tien automobilisten kent de wettelijke minimale profieldiepte. Een wereld te winnen Volgens Heino kan het bandenlabel een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de verkeersveiligheid. Heino: Als grootste autoverzekeraar staan wij achter het bandenlabel en vinden dat politiek, branche en verzekeraars gezamenlijk moeten optrekken om het bandenbewustzijn onder automobilisten te vergroten. Van Hulst twijfelt er niet aan dat ook de VACO-leden zich zullen blijven inspannen om de consument > Dr. Adriaan Heino: Het bandenlabel is vrijwel letterlijk aan de automobilist voorbij gegaan. Onderzoek naar bandenbewustzijn Natuurlijk moet er op zo n bijeenkomst, waarvoor notabene de minister van Infrastructuur en Milieu is uitgenodigd, een beetje politiek vuurwerk zijn. Ook dat is namelijk een goede VACO traditie. Dr. Adriaan Heino zorgde daar voor. 75 jaar verenigd beter VACO Jubileumspecial juli

3 Drs Michèle Blom, directeur Wegen- en Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, sprak namens de minister: Wij hebben brancheverenigingen zoals Vereniging VACO nodig. bewust te maken van het belang van een juiste band en ook van het juiste gebruik ervan. De presentatie van Heino liet echter zien dat daar nog een wereld te winnen valt en daar voegt Van Hulst nog een observatie aan toe. Van Hulst: Onze keus om de winterband op de markt te brengen is een keuze voor veiligheid. Wij zijn niet voor een verplichting de winterband te gebruiken, laat de consument dat besluit zelf maar nemen. Maar wel vind ik dat de overheid een zekere verantwoordelijkheid heeft ons te helpen om het veiligheidsbewustzijn onder de aandacht te brengen bij winterbanden. Zeker als het gaat om kwetsbaar vervoer, zoals bij ambulances, schoolbussen en gehandicaptenvervoer. Van Hulst benadrukte de belangrijke maatschappelijke toegevoegde waarde van de branche. De bijdrage aan consumentenveiligheid en meer specifiek de verkeersveiligheid wordt ernstig onderschat. VACO speelt hierin een cruciale rol. Bandenlabel Volgens Van Hulst kan het bandenlabel het bandenbewustzijn van de consument verhogen. VACO heeft veel geïnvesteerd in de invoering van het label en eerlijk gezegd hebben we daarbij de hulp van de overheid een beetje gemist. De betrouwbaarheid van het bandenlabelsysteem vraagt ook toezicht en inspectie van de kant van de overheid. Wij hopen dat de minister zal blijven investeren in de daartoe benodigde inspecties. VACO bood de minister aan om te helpen bij de opleiding van inspecteurs. Waar is de minister? Alle gasten verheugden zich op de komst van drs. M.H.W. Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu. Elke minister op dit mobiliteits - departement is natuurlijk goed bekend met VACO, maar voor Melanie Schultz van Haegen (voormalig gemeenteraadslid en wethouder te Leiden) geldt dat in versterkte mate. Helaas werd haar aanwezigheid op het laatste moment door de Tweede Kamer opgeëist en dan heeft een minister te gaan: VACO of geen VACO. De minister liet zich vervangen door drs. Michèle Blom, directeur Wegen- en Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zij maakte duidelijk namens de minister te spreken en bracht ook de complimenten van de minister over. Branche is professioneler geworden Blom: Het is een zeer verstandig besluit geweest om VACO op te richten en het is om diverse redenen goed dat VACO er is. Het is goed voor de Eén op de tien automobilisten kent de wettelijke minimale profieldiepte branche, omdat daarmee de branche professioneler is geworden. Het is goed voor het publiek, omdat goede mobiliteit niet zonder goede en veilige banden kan. En het is goed voor de overheid, omdat wij via uw vereniging contact hebben met 750 bedrijven. Wij hebben brancheverenigingen nodig om ons beleid te ontwikkelen, uit te voeren en te inspecteren. Wij hebben uw kennis en innovatiekracht hard nodig. Zonder uw inzet was het bijvoorbeeld niet gelukt om in november vorig jaar het bandenlabel op een goede manier op de markt te brengen. Ik denk dat wij elkaar daarbij in de toekomst nog hard nodig hebben, want als het gaat om bandenbewustzijn en duurzaamheid liggen er nog flinke opgaven. We hebben u gemist Met betrekking tot het standpunt over winterbanden, vindt de minister net (V.l.n.r.) Per de Vries, Jan Driessen, Theo Jägers, Leo Witvliet, Sybrand van Hulst, Michèle Blom, Ruud Spuijbroek, Leen van t Hof. 6 VACO Jubileumspecial juli jaar verenigd beter

4 Vereniging als VACO dat de koop van winterbanden moet worden overgelaten aan de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker. Als het om het bandenlabelsysteem gaat, vindt mevrouw Blom het nog te vroeg om conclusies te trekken, want de evaluatie moet nog plaatsvinden. Wel maakte ze een handreiking. Blom: Ik vind het jammer om te horen dat u ons een tijdje gemist heeft bij het bandenlabel, maar wellicht kunnen we daar wat aan doen. Wij willen graag met VACO kijken of er manieren zijn om het bandenbewustzijn bij consumenten te verhogen. We gaan graag met u dat gesprek aan en zullen daarbij de inzet van VACO zeer op prijs stellen. Het is goed dat VACO er is en wat de minister betreft worden er ook in de toekomst stappen gezet om te kijken welke vooruitgang we kunnen boeken op het vlak van het bandenbewustzijn. Een aantal leden werd in het zonnetje gezet. Ruud en Roni Berg van Matterhorn Bandenservice zijn sinds 1 januari 1947 in het VACO-register ingeschreven en zijn daardoor het oudste VACO-lid. Zij ontvingen een prachtig boeket bloemen. Eerste exemplaar VACO-jubileumboek Uit handen van Van Hulst ontving mevrouw Blom namens de minister het eerste exemplaar van het jubileumboek VACO 75 jaar verenigd beter. Mevrouw Blom bracht nogmaals de felicitaties van de minister over en hoopte verder op een goede samenwerking. Uiteraard reageerde VACO op al deze ministeriële woorden en dat deed Edwin Brinksma, branchemanager van Vereniging VACO, in een persbericht. VACO riep de overheid op om mee te helpen het bandenbewustzijn bij automobilisten te stimuleren. Een brede bewustwordingscampagne zou een prima eerste stap zijn, zegt Sybrand van Hulst overhandigt het eerste exemplaar van het jubileumboek VACO 75 jaar verenigd beter aan Drs Michèle Blom, directeur Wegenen Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Brinksma. Het label is er niet voor niets. De leden van VACO hebben het bandenlabel een prominente rol gegeven in hun communicatie. Bijvoorbeeld op verkooppunten en op websites. Bovendien heeft VACO de bandenspecialisten getraind en voorgelicht. Een beetje hulp zou van harte welkom zijn, want er blijkt nog een wereld te winnen. We zijn tegelijkertijd verheugd te kunnen constateren dat in de professionele transportsector het bandenlabel een toenemende belangstelling geniet. De transportsector is zich er terdege van bewust dat brandstofefficiëntie een belangrijke factor is om te besparen op transportkosten. Het bandenlabel kan hierbij ondersteunen., aldus Brinksma. Kees en Ria Hogendoorn en hun zoon Daan van Profile Tyrecenter Hogendoorn zijn al sinds 18 november 1948 lid. Dankbaar Na gedane arbeid was het tijd voor een gezellige receptie met live muziek en een lekkere zomerse barbecue in de VACO-tuin. Nog één keer onderbrak de > 75 jaar verenigd beter VACO Jubileumspecial juli

5 Arjen Govers en Ad Govers waren namens Waarts Bandenservice aanwezig, hun bedrijf is sinds 29 april 1949 lid. voorzitter de geanimeerde gesprekken voor een officieel momentje om een aantal leden in het zonnetje te zetten. Volgens Van Hulst zijn de leden veeleisend voor hun vereniging, maar tegelijkertijd betrokken. Omgekeerd stelt de vereniging ook eisen aan de leden, zoals opleidingseisen en een streng certificatieproces. In de geschiedenis van VACO is er veel om dankbaar te zijn en natuurlijk gaan de gedachten dan in eerste instantie naar de leden uit. Van de oprichters uit 1938 zijn er nog steeds (klein-)kinderen in de bandenen wielenbranche actief, al zijn hun bedrijven niet meer onder de originele rechtspersoon bij VACO ingeschreven. De oudste en jongste leden Van Hulst haalde vier leden naar voren, die het langste lid van VACO zijn. Matterhorn Bandenservice is al sinds 1 januari 1947 in het VACO-register ingeschreven. Ruud en Roni Berg van Matterhorn ontvingen uit handen van bestuurs- en directiesecretaresse Henriëtte Hogenberg een prachtig boeket bloemen. Kees en Ria Hogendoorn en hun zoon Daan kregen ook bloemen: Profile Tyrecenter Hogendoorn is al sinds 18 november 1948 lid. Arjen Govers en Ad Govers waren namens Waarts Bandenservice aanwezig; hun bedrijf is sinds 29 april 1949 lid en tenslotte kreeg ook Gerda Bergsma-Veenstra bloemen, want haar bedrijf, Veenstra Banden & Autoservice, staat al sinds 3 juli 1954 in het VACOregister. Als contrast met deze alleroudste lidmaatschappen, maakte Van Hulst ook het allernieuwste lid bekend. Tot verrassing van velen is dat Michelin. Al jaren is Michelin een trouwe begunstiger van VACO en al evenlang betrokken bij de SVOB-opleidingen. Interne regels op het hoofdkantoor in Clermont Gerda Bergsma-Veenstra ontving ook een mooi boeket bloemen uit handen van Henriëtte Hogenberg. Veenstra Banden & Autoservice is lid van de vereniging sinds 3 juli Per de Vries nam namens Michelin de bloemen en felicitaties in ontvangst. Michelin is nu officieel VACO-lid. Alle oudste leden van Vereniging VACO bij elkaar, vergezeld door Ruud Spuijbroek (links) en Sybrand van Hulst (rechts). 8 VACO Jubileumspecial juli jaar verenigd beter

6 Vereniging Ferrand verhinderden echter tot nu toe dat Michelin zich ook officieel aan kon sluiten bij een branchevereniging. VACO en Michelin hebben in de afgelopen maanden besloten de al jaren bestaande goede relatie nu ook officieel te formaliseren en zullen dat de komende tijd uitwerken in een officieel lidmaatschap. De bekendmaking op het verjaardagsfeestje is een mooi cadeau voor de jubilaris. Namens Michelin nam Per de Vries de bloemen in ontvangst. Complimenten Ook na een succesvol bestaan van al 75 jaar, is een vereniging niet beter, dan de drijvende krachten achter die vereniging. Voorzitter Sybrand van Hulst toonde zich vol lof over het ondersteunende bureau van Vereniging VACO: het Kenniscentrum Leiden. Van Hulst: Ik vind het nodig om als voorzitter een compliment aan dit kenniscentrum en aan Ruud Spuijbroek te maken. Met een klein en betrokken team worden hier alle activiteiten georganiseerd en ondersteund, van opleidingen tot pensioenfonds, van milieuvraagstukken tot automatisering. Hier staan ze klaar voor de leden van onze vereniging. Ruud Spuijbroek is al meer dan achttien jaar secretaris. Hij geeft leiding aan de ontwikkelingen in deze branche en is een erkend en gekend expert, spil in de vernieuwing en een gedreven verenigingsman. Waarvan akte! John Mulder, de schrijver van het boek VACO 75 jaar verenigd beter, werd tot zijn verrassing ook in het zonnetje gezet. Cadeaus Er waren ook bloemen voor John Mulder, schrijver van het boek VACO 75 jaar verenigd beter. Maar behalve dat VACO al deze cadeautjes uitdeelde, ontving VACO ze ook. Zo gaf de familie Berg van Matterhorn een uiterst zeldzaam len gevelbord van VACO. Ruud Berg heeft het bord zijn leven lang gekoesterd, net als zijn vader vóór hem, en lange tijd wilde hij het voor geen goud missen. Nu vond hij het echter tijd geworden om VACO met dit prachtige cadeau te verblijden. Hans-Jürgen Drechsler, directeur van de Duitse zusterorganisatie BRV, overhandigde een exemplaar van The Times van zaterdag 2 juli 1938, de oprichtingsdag van VACO. Anderen mooie cadeaus die VACO heeft mogen ontvangen, hebben vooral de vorm van een financiële bijdrage aan Kika (Stichting Kinderen Kankervrij). In 1951 riep De Autoband (voorloper van VACO Nieuws) op om mee te doen aan een Haak-in-actie ten bate van de kankerbestrijding en nu doet VACO dat opnieuw. Laten we hopen dat deze VACO-traditie in de nabije toekomst niet meer nodig is. Op de speciale bankrekening , ten name van VACO 75 voor Kika, hebben al veel mensen geld gestort. Eind dit jaar zal op de Algemene ledenvergadering het totaalbedrag bekend worden gemaakt. > (Rechts) Hans-Jürgen Drechsler, directeur van de Duitse zusterorganisatie BRV, overhandigt een exemplaar van The Times van zaterdag 2 juli 1938, de oprichtingsdag van VACO aan Ruud Spuijbroek en Sybrand van Hulst. Ruud en Roni Berg van Matterhorn Bandenservice brachten een zeer zeldzaam cadeau mee voor VACO: een prachtig len gevelbord van VACO. Ruud Spuijbroek en Sybrand van Hulst namen het gevelbord namens Vereniging VACO dankbaar in ontvangst! (Rechts) De heer Jenda Horák van de Focwa feliciteert Ruud Spuijbroek en Sybrand van Hulst bij binnenkomst. 75 jaar verenigd beter VACO Jubileumspecial juli

7 (V.l.n.r. de heren Ben Kasbergen (ABA Bandenservice), John Piek (VACO Verzekeringsdienst), Leen van t Hof (Hollandse Bandenmarkt Internationaal, lid van verdienste VACO), Klaas Smid (oud-bestuurslid VACO), Henk Oost (oudbestuurslid VACO). (V.l.n.r. Gina den Daas, Wim den Daas (oud-bestuurslid VACO), Joop de Jonge (lid van verdienste VACO), Cees Kreikamp (oud-bestuurslid VACO). 10 VACO Jubileumspecial juli jaar verenigd beter

8 Vereniging (V.l.n.r.) Ina Heuver (Heuver Banden Groothandel), Koos Nooteboom (Profile Tyrecenter Nooteboom, oud-bestuurslid VACO), Jan Heuver (Heuver Banden Groothandel, lid cao-commissie), de heer Bert de Jonge (Kwik- Fit, lid cao-commissie), Yoeri Nooteboom (Profile Tyrecenter Nooteboom). Voormalige voorzitters van VACO: Barend ten Bruggencate (links) en Clement Henze (in het midden) hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het VACO-jubileumboek. (V.l.n.r.) Theo Jägers (Vicevoorzitter Vereniging VACO, Jägers Banden en Wielen) en zijn vrouw Ria, Ellen en Frits Ronden (oud-bestuurslid VACO, Ronden Banden). 75 jaar verenigd beter VACO Jubileumspecial juli

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr.

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr. Nr.7 MAGAZINE 14 Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014 Emirates, beleving op grote hoogte Philips Health Tech Root Cause Analysis FUTUREMAGAZINE NR7 2 Voorwoord Wij nemen inspirerende en toonaangevende

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014 Afscheid Bert van der Haar als voorzitter VNO-NCW Noord Het Noorden zit in z n DNA > Interview Aart van der Gaag over Participatiewet

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Flexibel werkt. NBBU-magazine Form is vernieuwd en heet vanaf nu. NBBU-jubileumcongres in beeld p. 14. Op zoek naar nieuwe hybriden P.

Flexibel werkt. NBBU-magazine Form is vernieuwd en heet vanaf nu. NBBU-jubileumcongres in beeld p. 14. Op zoek naar nieuwe hybriden P. Brancheblad voor de professionele intermediair op de arbeidsmarkt winter 2014 2015 #1 NBBU gaat voor brede flex p. 6 NBBU-magazine Form is vernieuwd en heet vanaf nu Pionier en ondernemer Daan Roosegaarde

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Langdurige stages effectief en zinvol. In dit nummer: Arbeidsmarktbeleid in praktijk. Veel animo vakopleidingen. Hibin Borg op TV

Langdurige stages effectief en zinvol. In dit nummer: Arbeidsmarktbeleid in praktijk. Veel animo vakopleidingen. Hibin Borg op TV Jaargang 7, September 2007 nr. 4 In dit nummer: Arbeidsmarktbeleid in praktijk Veel animo vakopleidingen Hibin Borg op TV Rob Floris Langdurige stages effectief en zinvol Jubilarissen Arbeidsmarkt centraal

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten

Rapport in het kort OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING. Conclusie: Wsw ers raken uit beeld. Waar hebben we het over? Aanbevelingen aan gemeenten OOG VOOR MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING Rapport in het kort Waar hebben we het over? In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening vanwege een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

De dag van... Ruben Lindenmulder (34)

De dag van... Ruben Lindenmulder (34) De dag van... Ruben Lindenmulder (34) Ruben Lindenmulder werkte eerst bij Twinkel in Leek. Tegenwoordig gaat hij vierenhalve dag per week aan de slag bij Albert Heijn in zijn woonplaats Marum. Het bevalt

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

De aantrekkingskracht van vrijwilligerswerk

De aantrekkingskracht van vrijwilligerswerk jaargang 20 / nr 69 / juni 2011 De aantrekkingskracht van vrijwilligerswerk In dit nummer o.a: Integratievisie van minister Donner pag. 3 Groepsleidsters gezocht voor Lize-project pag. 4 Gezondheid en

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie

duurzame relaties, da s het betere werk

duurzame relaties, da s het betere werk endenburg nummer 6 zomer 2009 duurzame relaties, da s het betere werk (ook hier...) ...om trots op te zijn... Job Knoester Met een fantastisch gevoel Binnen Endenburg zijn wij bezig met de invoering van

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 8 december 2012 Thema bijeenkomsten Steun aan Hongarije Passende arbeid vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Tropisch feest Het Hofgebouw!

Tropisch feest Het Hofgebouw! Tropisch feest Het Hofgebouw! NR.31 NR.44 september 2013 2010 hoe bevalt het in Lochtenburg, Humanitas helpt met financiën, bedrijfsdiensten in beeld, energiebewust, en nog veel meer Samenthuis SamenACTUEEL

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER:

CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: algemeen overleg/alcoholbeleid d.d. 9 oktober 2014/VWS blz. 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG OVER: Alcoholbeleid Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie