Op Toonhoogte nummer 17 oktober 2010 JAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op Toonhoogte nummer 17 oktober 2010 JAAR"

Transcriptie

1 Op Toonhoogte nummer 17 oktober JAAR honderdveertig jaar MDCCCLXX - MMX

2 Allround vertaal- en tekstbureau Beëdigd vertaalwerk Copywriting Tekstcorrectie Tolkenservice Fluessen 73, 8446 NT HEERENVEEN abcvertalingen.eu

3 Van het bestuur Het is zondagochtend uur. Uw voorzitter heeft net een alarmbelletje gekregen van de redactie. Het stukje van het bestuur voor Op Toonhoogte is nog niet aangeleverd!! Met een schuldgevoel dus snel achter de computer, de redactie wil haar werk goed doen en dan past het niet om er ook weer achteraan te moeten bellen. Een uitspraak van mijn moeder komt ook naar boven, zondagwerk is niet sterk. Toch maar een poging wagen. Het bestuur wil als eerste het koor een compliment geven. Leden zijn actief in diverse commissies, gaan op de vrije zaterdag appels plukken om de kas te spekken en op de Uitmarkt van Heerenveen staan om leden te werven. Dat is een positieve instelling en daar kunnen we allemaal van profiteren, niet alleen het bestuur. Het koor functioneert voor en door de leden. In onze beleving zou dit ook voor onze jubileumavond moeten gelden. Een avond voor, maar zeker ook door het koor. Een aantal zaken zijn geregeld voor die avond, maar u wordt van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren in welke vorm dan ook. Dus leden, meldt u aan bij Truus, Anja, Klaasje of Baukje (activiteitencommissie) en laat ons lachen, ontroeren, be- of verwonderen die avond. Wat het jubileumconcert betreft, dat moet een concert worden dat staat als een huis. Een koor met zo n lange traditie is het aan haar stand verplicht om bij een jubileum een uitvoering te geven waar het plezier en de passie voor de muziek van afspat. Ter afsluiting van dit stukje dan ook nog weer een oproep. De komende periode zullen de bestuursleden koorleden actief gaan polsen of zij volgend jaar lid van het bestuur willen worden. In 2011 treedt de voorzitter af en in 2012 de penningmeester. Voor de duidelijkheid, na iedere ledenvergadering verdeelt het bestuur zelf onderling de functies, u wordt dus niet gevraagd voor een functie, maar als bestuurslid. Betekent natuurlijk wel dat de functies bezet moeten worden. En zoals eerder al gezegd, we hebben een actief koor, dus het bestuur hoeft niet alles zelf te doen. Ondersteuning door de koorleden werkt prima en dan is een bestuursfunctie niet alleen een leuke uitdaging maar zeker ook behapbaar. Hartelijke groet, Het bestuur 14 0 JAAR honderdveertig jaar MDCCCLXX - MMX Nog even alle informatie op een rijtje: Uitvoering: 09 januari 2011 Programma: J. S. Bach: Cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140 W. A. Mozart: Regina coeli KV 127 W.A. Mozart: Vesperae solennes de confessore KV 339 A. Vivaldi: Gloria in D Major RV 589 Solisten: sopraan Roelien van Wageningen, alt/mezzosopr. Nettie Otter, tenor Henk Gunneman, bas Ben Brunt, Orkest: Ensemble Conservatoire Gen. repetitie: 08 januari Koordag: zaterdag 11 december 2010, uur Op Toonhoogte - 3

4 In deze op toonhoogte... In deze Op Toonhoogte - Achtereenvolgens: van het bestuur, de redactie, activiteitencommissie, jubileumcommissie - Voor en door koorleden - Wie waren onze dirigenten? deel 4 en 5 - Wat zingen we eigenlijk? - Kas spekken, appels plukken die peren waren - Column Van de redactie Alstublieft, Op Toonhoogte nummer 17. Zolang het ledenblad niet als maandblad verschijnt, is het eerste vergaderpunt ter redactie altijd: wanneer moet het volgende nummer verschijnen. In ieder geval één zo tegen de jubileumdatum.. een heus jubileumnummer. Geheimpje: met de voorbereiding daarvan is de redactie al bezig. Maar doen we ook nog een nummer vóór het jubileum? Wat heb je dan nog te vertellen? Je wilt toch alles voor zo n jubileumnummer bewaren? Dan doen we nog even een eenvoudig nummer, alleen wat noodzakelijke mededelingen. Niet dus. Het bestuur en de commissies hebben u veel te vertellen, zo voor het jubileum. De oproep voor muzikale vakantieverhalen leverde drie interessante reacties op. De TKKHgeschiedenis krijgt twee vervolgdelen. Véél nieuws over appels die peren waren, over geld verdienen, en over de website. En onze columnist is op zoek naar z n marktwaarde. Alstublieft, Op Toonhoogte 17, een volwaardig nummer. Marga, Wouter, Johs 14 0 JAAR honderdveertig jaar MDCCCLXX - MMX H.G.J. Mul Psychotherapiepraktijk Klinisch psycholoog Roefke BV Joure tel Op Toonhoogte - 4

5 Ledenwerving Het is al weer een tijdje geleden dat de Vereniging Toonkunst Nederland haar jaarvergadering hield. Daarover heeft iets in Op Toonhoogte nr. 16 gestaan. Deze keer een ander onderdeel van de agenda: de ledenwerving. Hoe blijft een koor aantrekkelijk voor jonge aanwas? Er werden drie hoofdpunten genoemd, met suggesties hoe er mee aan de gang te gaan. 1. De programmering Maak eens een mix van traditionele, regelmatig herhalende stukken en vernieuwend werk. Deze mix niet alleen bewerkstelligen door verschillende concerten te programmeren maar juist ook per concert. Combineer eens met andere disciplines zoals video, theater, of beeldende kunst. Zorg voor goede informatie over het concert. 2. De kwaliteit Organiseer aanvullende koorscholing, doe aan stemvorming, solfège-lessen en stemtesten. Juist de goede zangers/zangeressen kiezen voor een koor waar deze elementen aanwezig zijn. 3. De uitstraling Hoe staat het koor erbij op het concert? Is het dynamisch, of juist statisch en voorspelbaar? Elementen als koorkleding, professioneel opkomen en podium verlaten. Heeft het koor goede PR: posters, billboards, website, een netwerk. Als bestuur gaan we zeker aan het werk met het aspect aantrekkelijkheid en deze drie aandachtspunten. Daar zijn we deels ook al mee bezig! Is er iemand met andere ideeën en suggesties, we horen ze graag! Sigrid Houtsma Oproep van de Jubileumcommissie Het is inmiddels wel bekend dat ons 140 jarig bestaan gevierd wordt op vrijdag 12 november in de Oranjerie van Hotel Tjaarda. Voor een gedeelte is de invulling van de middag/avond rond, het zou echter leuk zijn als de leden ook het een en ander voor het voetlicht brengen. Hierbij valt te denken aan sketches, muzikaal, een muziekquiz, kortom we laten het aan de creativiteit van de leden over om iets leuks te bedenken. Om een beetje duidelijkheid te krijgen hoeveel mensen iets gaan doen, zou het fijn zijn als u ons uiterlijk donderdag 7 oktober laat weten, wat u gaat doen en hoeveel tijd het ongeveer in beslag neemt, zodat wij een programma kunnen samenstellen. Wij wensen iedereen veel succes bij het bedenken van iets leuks. U kunt zich ook opgeven via de hotmail.com Binnenkort ontvangt u nadere mededelingen omtrent de jubileumviering JAAR honderdveertig jaar MDCCCLXX - MMX De Jubileumcommissie Op Toonhoogte - 5

6 Van de activiteitencommissie Het is al weer een tijdje geleden dat we de boekenmarkt hebben gehouden. Dit was een groot succes en we hopen het volgend jaar weer te kunnen doen. De opbrengst was ruim 300 euro, een mooi bedrag. Wij willen iedereen nog eens hartelijk danken voor de inbreng van boeken en de goede verkoop van de boeken. De activiteitencommissie heeft al weer nieuwe plannen, binnenkort hoort u er meer van. Kassa. De financiering van het jubileumconcert blijft de aandacht van het bestuur houden. Gelukkig zijn er een aantal goede ontwikkelingen te melden: Bijdrage Van Heloma-stichting 750,- Lammert Koopmans Stichting 500,- Opbrengst boekenmarkt 308,- Opbrengst peren plukken 550,- Met deze bijdragen en door de inspanningen van de koorleden vertoont de concertbegroting een heel wat geruststellender beeld. We hopen op nog een aantal sponsoren. Wie waren onze dirigenten? Deel 4 en 5 Eugène Buijsse, dirigent in 1920/1921 Beoogd opvolger van Willem Zonderland was Eugène Buijsse. Hij was een paar jaar eerder het strijdgewoel van WOI in Vlaanderen ontvlucht en had zich gevestigd in Drachten. Curieus is dat Zonderland juist opzegde omdat hij onder de wapenen moest. Buijsse solliciteerde op de vacature van Directeur van het Gemengd Koor te Heerenveen en werd aangenomen. Hij heeft het niet verder gebracht dan één concert, in april Welk concert is momenteel niet meer duidelijk. Ons archief rept op de ene plaats van Die Jahreszeiten van Joseph Haydn, op de andere van Die Schöpfung. Wie het weet mag het zeggen. Lag het aan de cultuurverschillen tussen de Vlaming en de Friezen? Was het een incompatibilité des caractères? Kon hij zijn kwaliteiten niet voldoende over het voetlicht brengen? Hoe dan ook, de samenwerking kwam niet tot bloei, dirigent en koor namen kort na het concert afscheid van elkaar. Jisk Heslinga ( ), dirigent van Na het korte avontuur met de Vlaming Eugène Buijsse heeft het koor met Jisk Heslinga weer een Fries onder de Friezen. Daarbij is hij goed thuis in de muziekwereld. Hij bekleedt een functie in de Bond van Friese Zangkoren, waar hij samenwerkt met zijn voorganger Willem Zonderland. Als jonge man was hij lid van het Jong Frysk Sjongkoor. Hij is pas 26 als een langjarige verbintenis met het Gemengd Koor begint. Behalve dit koor dirigeert hij ook It Ljouwerter Kritekoar en Het Frysk Orkest. Onder Heslinga s directie beleeft het Heerenveens Gemengd Koor in de jaren 20 een bloeitijd. Concerten 1923: Franchement de Marchkramer *) 1924: delen uit Joshua (Trauerhymne en Cecilien-ode) 1927: Das Lied von der Glocke van Max Bruch en tweemaal de Messiah van Handel Op Toonhoogte - 6

7 Soms moest hij zijn gehoor letterlijk bij de les houden: Willen de dames niet na de pauze al naar huis gaan? Vanaf 1928 wordt begonnen met de vorming van een Jubileum-concertfonds. In dat jaar besluit de ledenvergadering voor dit doel de maandelijkse contributie met fl. 0,10 te verhogen. Een hoogtepunt volgt in Het koor bestaat 60 jaar, en het aantal leden is tot over de 100 gestegen. Met een prachtige uitvoering van Die Jahreszeiten wordt het jubileum gevierd. Soliste: onder anderen Jo Vincent. Na het jubileum treedt, parallel aan de economie, een teruggang in. Het ledental daalt. Mede daardoor komt de Paulus in 1932 niet goed tot zijn recht. Voor de uitvoering van Samson in 1934 moet zelfs versterking van een koor uit Sneek gevraagd worden. In 1936 sluit het Gemengd Koor Heerenveen zich aan bij de Maatschappij ter bevordering van de Toonkunst. Vanaf dat moment mag het koor zich met trots noemen Toonkunstkoor Heerenveen. In datzelfde jaar wordt de Messiah van Handel uitgevoerd. De repetities worden verplaatst naar de Nieuwe Schouwburg want: voor consumpties wordt daar een lagere prijs berekend. Wat voor afwegingen een bestuur al niet maakt. In 1941 krijgt het bestuur de dwingende boodschap lid te worden van de Kulturkammer. Het bestuur voelt daar niets voor. Het laat de koorleden allemaal bedanken. Formeel is er geen koor meer. Er worden geen notulen gemaakt, desondanks blijft een grote kern (ex-)leden getrouw contributie betalen voor het honorarium van de dirigent. Maar als het koor in 1945 herrijst bedankt Heslinga. *) wie meer weet over deze Franchement de Marchkramer melde zich bij de redactie. Bron: TKKH archief Reina Wijbenga Johs Franchement de Marchkramer Op Toonhoogte - 7

8 Column Marktwaarde Ik heb in de krant gestaan. Niet voor mezelf, maar voor de goede zaak. Voor m n kluppie, dat kamermuziekconcerten organiseert in het Koloniekerkje van Wilhelminaoord. We hadden een concert waarvan we dachten dat we het niet vol zouden krijgen. En dus zochten we de publiciteit. Interview, mooi stuk in de streekpers. En uiteindelijk een uitverkochte kerk. Deze week zat ik in de trein toen de telefoon ging. Een mevrouw aan de lijn. Ja, u spreekt met mevrouw Mompelmompel. Neemt u me niet kwalijk dat ik u stoor, maar ik had het stukje over u in de krant gelezen en ik dacht laat ik maar brutaal zijn. En daarom bel ik u!. Mijn verbaasde zwijgen was reden voor haar om door te gaan. Kijk, ik dacht die meneer heeft interesse voor klassieke muziek, dus misschien heeft hij ook wel interesse in een klassiek koor. Dat hebt u heel goed gedacht mevrouw, zei ik met de nodige ironie, maar, helaas voor u, zing ik al in een klassiek koor. Ze was van het type never take no for an answer. Ja maar ons koor is heel leuk en we winnen ook concoursen. Daar kon ik niet tegen op. Mijn koor is ook heel leuk en wij hebben absoluut de leukste dirigente, gooide ik in de strijd. Voordat ze kon zeggen hoe leuk haar dirigente was, voegde ik er aan toe: en ik wissel niet van koor. De boodschap was duidelijk. t Gesprek werd beëindigd. Dom, dacht ik later. Wat zou ze er voor over hebben gehad? Voetbalclubs in financiële nood verhuren soms ook hun spelers. Waarom koren niet hun zangers? Volgende keer toch maar even vissen naar m n marktwaarde? Wicher Pattje (misschien wel heel dure bas) Wat zingen we? Vesperae solennes de confessore Wij hebben als koorleden wel gemerkt dat Pauli gelijk heeft. Wat moeten er veel nootjes geleerd worden bij de studie van Mozarts Vesperae solennes de confessore. Maar ook: wat moeten er veel vreemde woorden worden geleerd. Dat is natuurlijk logisch, want een vesper (een avondgebed) is iets anders dan ons gebruikelijke repertoire van requiem (een begrafenisliturgie) en mis (een gewone liturgie). Een vesper is de gebedsdienst die om 6 uur s avonds in de kloosters wordt gehouden. Naast de gesproken gebeden worden daar vijf psalmen gezongen en aan het eind het Magnificat, de lofzang van Maria. De gezongen psalmen worden naar een eeuwenlange traditie afgesloten met de kleine doxologie, de lofprijzing Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In de Vesperae solennes de confessore worden de psalmen 110, 111,112, 113 en 117 gezongen. Deze liederen hebben niet allemaal een vrome tekst zoals wij die zouden verwachten. Het zijn liederen die in bepaalde situaties ontstaan zijn. In sommige periodes in de geschiedenis of in een mensenleven worden ze meer herkend dan in andere en spreken ze meer aan, in andere periodes misschien minder of helemaal niet. Maar Op Toonhoogte - 8

9 in de kloosters werden ze altijd weer gezongen. Want ook deze gevoelens behoren bij het leven. Naar gewoonte had ik naast de Latijnse de Nederlandse vertaling willen zetten. Maar daar ben ik mee gestopt. Het is beeldende taal en als je steeds kleine stukjes vertaalt en daarbij ook woorden een beetje in volgorde wilt laten staan zodat je weet wat je zingt verlies je het grote geheel uit het oog en krijg je onzin. Daarom: aan wie wil weten wat die moeilijke Latijnse woorden betekenen kan ik maar één advies geven: lees in de Bijbel deze psalmen. Dixit is psalm 110, Confitebor is psalm 111, Beatus vir is psalm 112, Laudate pueri is psalm 113 en Laudate Dominum is psalm 117. Het Magificat spreekt waarschijnlijk wel voor zichzelf. Wouter. Over Cantate 140 van Johann Sebastian Bach Ons jubileumconcert begint met cantate 140 van Joh. Seb. Bach. Cantate 140 bij ons 140-jarig bestaan. Toeval? De cantate is geschreven bij de lezingen voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dat is de zondag vóór advent. Die zondag valt dit jaar op 21 november, een week na ons jubileumfeest. Toeval? Of speciaal met het oog daarop door onze muziekcommissie uitgekozen? Op deze zondag wordt volgens het Lutherse leesrooster uit het Mattheus-evangelie de gelijkenis gelezen van de wijze en de dwaze meisjes. De korte inhoud: de bruidegom komt naar de bruiloft, tien meisjes zijn uitgenodigd om mee naar het feest te gaan. Ze zijn er klaar voor, maar het duurt zo lang voor de bruidegom komt. Ze vallen in slaap. Als de bruidegom dan midden in de nacht komt, blijken vijf van de tien geen olie voor hun lampen te hebben. Ze waren niet klaar voor het feest. Voor hen geen feest! Op dit thema had de Hamburgse predikant Philipp Nicolai ( ) een lied gemaakt. Hij maakte er ook de melodie bij. Dit lied (nr. 262 uit het Nederlandse Liedboek voor de Kerken) is door Bach gebruikt voor zijn cantate. Dat is het gedeelte dat wij als koor zingen. Tekst en basismelodie zijn dus van Nicolai. De bewerking is uiteraard van Bach. Tussen de drie coupletten van het lied worden door de solisten recitatieven en aria s gezongen, waarin beelden uit het Hooglied zijn opgenomen. Het Hooglied is een bundel liefdesliederen uit het eerste deel van de Bijbel, het oude Testament. Daarin wordt de liefde van bruidegom en bruid voor elkaar bezongen. Die liefde is een beeld van de liefde van God voor zijn volk. In de duetten in deze cantate vertegenwoordigt de bas dan ook de stem van Jezus en de sopraan de stem van de gelovige mens. Over dit thema gaat dus deze cantate: het feestelijk samengaan van God en mens. Het gedeelte uit de gelijkenis over het gebrek bij sommigen aan olie, wat staat voor Geestkracht, geloof, heeft Bach buiten zijn cantate gehouden. Net zoals het lied van Philipp Nicolai is zijn cantate een lofzang op het genodigd zijn tot het feest. Wouter Kijk regelmatig op ww.toonkunstkoorheerenveen.nl Op Toonhoogte - 9

10 Voor en door leden NorthSeaJazz Al jaren bezoeken wij, als het kan, het NSJ festival. Vorig jaar zijn onze twee oudste dochters ( toen 13 en 11 jaar) voor het eerst mee geweest. Het leuke van dit festival is dat je langs heel veel muziek-optredens/ stijlen kunt gaan en wel of niet wilt blijven luisteren. We bekijken vooraf wat we zeker willen horen en maken een routeplanning. Bigbands vinden we erg leuk, zeker met dirigent Vince Mendoza. Wij zagen hem samen met Silje Nergaard & Metropole Orchestra. Silje s stem klinkt in ingetogen breekbaar. Maar staat als een dijk voor zo n orkest te zingen. Een heel andere zangeres is Rachelle Ferrell. Wonderbaarlijke wat zij met haar stem kan. Ik herinner me een close up op een scherm van twee meter van alleen haar mond. (En ze heeft al een grote mond). Ademloos heb ik gekeken en geluisterd. Zo soepel swingend van laag naar ontzettend hoog! Heel expressief. Dat stimuleert mij om nog meer met muziek en zingen bezig te zijn. Omdat Paul (mijn man) bassist is kunnen we niet om grote bassisten heen en stonden we vooraan bij het optreden van Marcus Miller, Victor Wooten en Stenley Clarke. Wat een basgeweld. Erg leuk om onze dochters voor ons te zien staan tussen twee grote negers en iedereen genietend van de muziek. Ik hoop volgend jaar weer. Marianne Vijver Muzikale vakantie Afgelopen zomer heb ik mijn vakantie door gebracht in Tsjechië, aan het wel bekende Lipnomeer (Zuid-Bohemen). Samen met een Christelijke reisorganisatie, de groep bestond uit 12 personen. Tijdens deze reis hebben we veel gezongen en muziek gemaakt. Het toeval wilde dat er 4 personen van klassieke muziek hielden, dus er werd ook veel over dit onderwerp gepraat. 2 van hen speelden ook een instrument. 1 van ons had zelfs zijn viool mee gebracht en 1 studeerde orgel. Eén van de hoogtepunten van deze reis was toch wel het samen zingen in een klooster (Vyšší Brod Cisterciënzer klooster). We hebben daar mooi opwekkingsliederen gezongen en onze instrumentalisten hebben een prachtig concert ten gehore gebracht, waaronder de wel Op Toonhoogte - 10

11 bekende Air van Bach. Voor mij was dit een van mijn mooiste vakantie die ik tot nu toe heb mee gemaakt. Erg leuk mensen tegen te komen die dezelfde interesses hebben. Sybren Pieter Westra Muzikale vakantiebelevenissen In juni, tijdens onze vacantie in het uiterste noordoosten van Friesland, hoorden wij in de Grote Kerk in Dokkum het Vocaal Ensemble Cantatrix o.l.v. G.J. van Beijeren-Bergen en Henegouwen. Het programma was Bach en de Noordelingen. Uiteraard dus muziek van Bach, maar daarnaast ook van eigentijdse componisten, die ook vanuit hun geloof koormuziek schrijven, zoals de Schot MacMillan, de Noren Knut Nystedt en Ola Gjeilo en de Zweed Sven-David Sandström. Dat deze moderne muziek mij zo zeer zou boeien had ik niet verwacht. Het was een geweldige ervaring. Tip voor onze muziekcommissie! In de pauze blijkt dan dat je niet eens het enige Toonkunstkoorlid bent dat naar Dokkum ging. Ook onze tenor Anton Bijlholt was daar aan het genieten. Van een geheel andere orde waren twee concerten van de plaatselijke blaaskapel in het dorp in Tirol waar wij in augustus logeerden. Daar hoor je hoofdzakelijk hoempa-muziek en polka s. Maar wat ik er zo leuk aan vond, was de verjonging van de kapel. Vier jaar geleden waren wij er ook en van toen herinner ik me een gezelschap van meest middelbare en oudere mannen. Nu bestond de kapel voor bijna de helft uit jonge meisjes. En hun muzikale enthousiasme loog er niet om. Wouter Zaterdag 18 september, de plukdag Hoewel er een droge dag voorspeld was, kwam deze zaterdagmorgen toch de regen bij vlagen naar beneden. De donkere luchten bleven maar dreigen. Gelukkig werd het in de loop van de dag droog en in de middag konden we met een lekker zonnetje plukken. Gelaarsd en geregenpakt waren we begonnen, maar in de middag konden we ons van de regenkleding ontdoen. Om ongeveer 8.15 uur vertrokken we vanuit Heerenveen met 11 koor- en gastplukkers in drie auto s. Het doel was het fruitbedrijf van de familie Vereecken, groot 22 ha en gelegen tussen Marknesse en Blokzijl. We spraken steeds over appelplukken, maar daar aangekomen bleek het om peren te gaan. Behalve onze groep waren er ook nog leden van een ander koor: 12 personen van een kerkkoor. In groepjes van 3 á 4 personen moesten we grote kratten vullen met peren. In elke kist, waarvan er 5 stuks op wagentjes achter een trekkertje stonden, ging ongeveer 300 kg. Na enig oefe- Op Toonhoogte - 11

12 nen kregen we de slag te pakken. Ondanks de regen werden de kisten in een behoorlijk tempo gevuld. Zowel in de loop van de morgen als ook in de middag werden we voorzien van koffie en bij de lunchpauze was er soep. Van 9.00 tot uur hebben we geplukt en als Toonkunstkoorplukkers ongeveer ton peren geoogst. In de loop van de dag bleek wel dat ons werk op prijs werd gesteld, want we kregen complimenten qua tempo, resultaat en verzorging. We mogen dus terugkomen en om onze kas te spekken (50 euro per persoon per dag) zou een grotere groep of een groep die meerdere keren gaat, welkom zijn. Met veel plezier kunnen we terugzien op een welbestede dag en enigszins moe maar voldaan kwamen we om ongeveer vijf uur weer in Heerenveen aan. En speciale dank aan de echtgenoten van Willy en Mariette, die ons geholpen hebben het totaalbedrag te verhogen. Namens het plukkerselftal, Pieter de Boer De perenpluk-opbrengst is nog eens met 50,- verhoogd door Tabe de Vries. Hierbij alvast een oproep aan iedereen die hebberig is geworden van de mooie opbrengst, om nu alvast de eerste drie zaterdagen van september 2011 te reserveren. (De agenda s voor komend jaar liggen volgens mij al in de schappen.) De oogst was dit jaar twee weken later dan normaal, dus reken maar na. Zou mooi zijn als we in 2011 met 20 mensen konden plukken ;-) dat lijkt me een realistisch aantal, zeker als je in aanmerking neemt dat de mensen van de afgelopen plukzaterdag allemaal al in de stemming zijn om komend jaar weer te gaan Op Toonhoogte - 12

13 Nieuws over toonkunstkoorheerenveen.nl/ De Website is geactualiseerd. Er zijn steeds meer pagina s met ouds en nieuws over het koor: - Meest populair: de pagina naar de midifiles. Prettige conclusie: er wordt goed gestudeerd. - Informatie over het Jubileum-concert. - Onze geschiedenis bestrijkt 140 jaar. Steeds meer daarvan wordt zichtbaar op de site. - Op Toonhoogte heeft een eigen pagina. Nr. 16 kan hier gedownload worden. - ledeninfo : de pagina waarop we het meest van de leden verwachten. - Contact-knop: te gebruiken voor reacties en bijdragen. - De knop met linkjes gaat naar een site met een muziek-startpagina. Websiteredactie Gerard, Janneke, Johs Kijk regelmatig op ww.toonkunstkoorheerenveen.nl Op Toonhoogte - 13

14 Het bestuur: voorzitter: Ria Nauta penningmeester: Tineke Westerhof rekeningnummer Toonkunstkoor Rabobank leden: Jens Abma Corra van der Werff Sigrid Houtsma Repetitie: Donderdagavond van uur Sionskerk aan de Marktweg 57 te Oudeschoot Stemgroepvertegenwoordigers: alten: Wil G. Wiersema bassen: Bé Ouderkerken Dirigent Pauli Yap sopranen: Anna Hallema tenoren: Chris Settels Repetitiebegeleiding Fedde Tuinstra Kopij s.v.p. naar redactie: Marga Driessens, Wouter Klouwen, Johs Vlaanderen Oldenzeel, Muziekcommissie: Commissies: Janneke Tjeerdsma, Mariette Bouma, Bé Ouderkerken en Henk Vonk Commissie Lief&Leed: Mariette Bouma Activiteitencommissie: Sponsorcommissie: Truus Visser, Anja Gerritsen Corra van der Werff Ineke de Graaf Johs Vlaanderen Oldenzeel Onze adverteerders Conjunct Beleidsadvisering Hans Evers Architecten Minke Strikwerda Handyman Heerenveen Muziekschool De vertaalbureau Jenny Verweij, Praktijk voor Haptonomie en Haptotherapie H.G.J. Mul, Praktijk voor Psychotherapie Herenkapsalon Jan de Vos Colofon Op Toonhoogte Officiëel orgaan van Toonkunstkoor Heerenveen redactie: druk en afwerking: De Copiëerderij, Heerenveen Op Toonhoogte - 14

15 Jenny Verweij Jenny Verweij Jenny Verweij Praktijk voor Haptonomie en Haptotherapie Praktijk voor Haptonomie Praktijk voor en Haptotherapie Haptonomie en Haptotherapie ptonomie en Haptotherapie Jenny Verweij Praktijk - Haptonomische voor Haptonomie Praktijk voor Haptonomie en Haptotherapie zwangerschapsbegeleiding en Haptotherapie mische - - zwangerschapsbegeleiding Haptonomische Haptotherapie zwangerschapsbegeleiding voor volwassenen nomische zwangerschapsbegeleiding erapie apsbegeleiding voor volwassenen therapie voor volwassenen senen kinder der Haptotherapie ursus haptonomie kemeer er Jenny Verweij Jenny Verweij Hou je van muziek? Haptonomische zwangerschapsbegeleiding Hou je van muziek? Leer nu dwarsfluit spelen, - Haptotherapie voor volwassenen - Haptotherapie Baby/kinder voor volwassenen Haptotherapie viool, piano, keyboard, orgel, (elekt.) Leer Hou gitaar, nu je dwarsfluit van muziek? klarinet of spelen, saxofoon. - Baby/kinder Haptotherapie Haptotherapie viool, piano, keyboard, orgel, - Basiscursus haptonomie Leer nu dwarsfluit spelen, (elekt.) Ook gitaar, zangles klarinet is mogelijk. of saxofoon. - Basiscursus haptonomie haptonomie viool, piano, keyboard, orgel, (elekt.) gitaar, klarinet of saxofoon. Ook zangles is mogelijk. Wijkweg 3 Fok 50-III, 8434 PG Waskemeer 8441 Ook zangles BN HEERENVEEN is mogelijk. Wijkweg 3 Tel Wijkweg PG Waskemeer Tel: / Tel Tel Fok 50-III, 8434 PG Waskemeer Tel BN Fok HEERENVEEN 50-III, Tel Tel: / BN HEERENVEEN Tel: / HAARMODE VOOR MANNEN Voor een sportief kapsel dat, vooral functioneel en eigentijds is. Bel voor een afspraak HAARMODE of VOOR MANNEN kom eens langs. Voor een sportief kapsel dat, vooral functioneel en eigentijds is. is. HAARMODE Tel.nr: VOOR MANNEN Voor een sportief kapsel dat, Wilt u spelenderwijs worden? Improvisatie Bel voor een afspraak op maat: of of HERENKAPSALON vooral functioneel eigentijds JAN DE kom is. VOS eens langs. HERENWAL 14 - HEERENVEEN Tel.nr: Trainingsacteren Bel voor een afspraak of kom eens langs. HERENKAPSALON JAN DE VOS Workshops Tel.nr: (bijv voor teamdagen of jubilea) HERENWAL HEERENVEEN Trainingen (teambuilding, feedback, agressie) Voorstellingen en animatieacts HERENKAPSALON JAN DE VOS HERENWAL 14 - HEERENVEEN Voor meer informatie kijk op:

16 Op Toonhoogte - 16

Op Toonhoogte nummer 18 november 2010. Jubileumnummer JAAR

Op Toonhoogte nummer 18 november 2010. Jubileumnummer JAAR Op Toonhoogte nummer 18 november 2010 Jubileumnummer 14 0 JAAR 1870-2010 honderdveertig jaar MDCCCLXX - MMX Allround vertaal- en tekstbureau Beëdigd vertaalwerk Copywriting Tekstcorrectie Tolkenservice

Nadere informatie

Requiem. Op Toonhoogte nummer 19 Februari 2011. Woensdag 4 Mei. vrije entree. Mau r i c e Du r u f l é. 20.45 uur r.k.

Requiem. Op Toonhoogte nummer 19 Februari 2011. Woensdag 4 Mei. vrije entree. Mau r i c e Du r u f l é. 20.45 uur r.k. Op Toonhoogte nummer 19 Februari 2011 Mau r i c e Du r u f l é Requiem Woensdag 4 Mei 20.45 uur r.k. kerk Heerenveen Na de Dodenherdenking vrije entree Allround vertaal- en tekstbureau Beëdigd vertaalwerk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Het lied dat je raakt

Het lied dat je raakt Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Het lied dat je raakt Concept 0.9 (12 maart 2015) Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

DIE SCHÖPFUNG van JOSEPH HAYDN

DIE SCHÖPFUNG van JOSEPH HAYDN DIE SCHÖPFUNG van JOSEPH HAYDN Solisten: Clara de Vries Aart Mateboer Bert van de Wetering Orkest: Ensemble Conservatoire Dirigent: Wolfried Kaper VRIJDAG, 11 NOVEMBER 2011-20.00 uur - KONINGSKERK, LANDSHEERLAAN,

Nadere informatie

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015

Heilooër Harmonie-orkest Caecilia. Beleidsplan 2012 2015 Heilooër Harmonie-orkest Caecilia Beleidsplan 2012 2015 Versie 2014 V Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling van de vereniging 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 Bestuur 4 2.2 Commissies 4 3. Beleid

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden

a. het ondersteunen van lokale initiatieven; ad a. Het ondersteunen van lokale initiatieven ad b. Het Zingen voor je Leven Koor Leiden BELEIDSPLAN 2015 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

Lignum nieuwsbrief 2012-2 1

Lignum nieuwsbrief 2012-2 1 Lignum nieuwsbrief 2012-2 1 Aan: Vrienden van Lignum U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u belangstelling heeft getoond in Lignum. Als u deze gratis digitale nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, kijk dan

Nadere informatie

Het Symfonie orkest. Lessuggestie bovenbouw: Lesdoelen: Lesopbouw:

Het Symfonie orkest. Lessuggestie bovenbouw: Lesdoelen: Lesopbouw: Lessuggestie bovenbouw: Het Symfonie orkest Lesdoelen: Kinderen maken kennis met klassieke muziek. Ze weten welke instrumenten er in een symfonieorkest te vinden zijn. De kinderen kunnen de verschillende

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt

Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt Liturgische suggesties bij Dichterbij dan je denkt Algemeen De voorgestelde liederen zijn gekozen uit het Liedboek van de Kerken (LvdK), uit de bundel Tussentijds (TT) en uit Liederen en Gebeden uit Iona

Nadere informatie

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel

JUBILEUM CONCERT. 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel JUBILEUM CONCERT 26 oktober 2013 Gereformeerde Kerk Andel 2. Dirigent: Monica de Geus Musici: Rob Dommisse Ruben van Hemert Martin Verbeek Mirjam de Geus Koen Dommisse Margot Kraaij Henk Teuling Alijda

Nadere informatie

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool)

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Paul Knöps Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Is Christus dan verdeeld?

Is Christus dan verdeeld? Is Christus dan verdeeld? Voorganger: Jan Willem Doff Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk Intochtslied: gezang 289 Welkom Gebed: v Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

amsterdam chamber orchestra concertserie concertgebouw 2012-2013

amsterdam chamber orchestra concertserie concertgebouw 2012-2013 concertserie concertgebouw 2012-2013 het bestaat in de basis uit een kleine groep internationale topstrijkers waaraan afhankelijk van het te spelen repertoire blazers wordt gevoegd. doel van het is om

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Cd-opname Vocaal Ensemble Kerkrade

Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Cd-opname Vocaal Ensemble Kerkrade Zaterdag 19 en zondag 20 juni 2010 Cd-opname Vocaal Ensemble Kerkrade Eind 2009 werd binnen het bestuur van het Vocaal Ensemble Kerkrade besloten om een langgekoesterde droom uit te laten komen: onze eerste

Nadere informatie

Decembermail. Pepernoten bakken

Decembermail. Pepernoten bakken Decembermail Pepernoten bakken Wat rook het heerlijk in de school! Kinderen van groep 1 en 2 hebben de eerste week van december pepernoten gebakken. In kleine groepjes onder leiding van een ouder hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 november 2015

Nieuwsbrief 17 november 2015 Nieuwsbrief 17 november 2015 Beste Bachkoristen, Het dendert maar doorrrrr bij het Bachkoor. De repetities voor de uitvoering van de Maria Vespers van Monteverdi op 18 december in de Grote Kerk te Breda

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

We hopen dat we u ook dit jaar mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting.

We hopen dat we u ook dit jaar mogen begroeten bij een of meerdere activiteiten van onze Stichting. Stichting de Kerk in Klooster Secretariaat: Postbus 1 4587 ZG Kloosterzande (Ned.) Bank: RABO-Bank rek.nr.: 1421.38.371 Anbi verklaring aanwezig Kloosterzande, september 2011 Geachte Lezer, Bij dezen ontvangt

Nadere informatie

GROEIENDE BELANGSTELLING VOOR RELIGIEUZE KLASSIEKE MUZIEK

GROEIENDE BELANGSTELLING VOOR RELIGIEUZE KLASSIEKE MUZIEK In gesprek met drie reformatorische oratoriumverenigingen GROEIENDE BELANGSTELLING VOOR RELIGIEUZE KLASSIEKE MUZIEK Bijna zeven jaar geleden werden in Nederland de eerste reformatorische oratoriumverenigingen

Nadere informatie

Zondag Cantate zondag Zingt

Zondag Cantate zondag Zingt Zondag Cantate zondag Zingt Op deze zondag is er een bijzondere plaats voor zingen en muziek. We hebben een geweldig koor in ons midden en we luisteren naar de klanken van ons nieuwe orgel. En in deze

Nadere informatie

Hartelijk welkom in deze dienst waarin ds. Coen Wessel voorgaat. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd.

Hartelijk welkom in deze dienst waarin ds. Coen Wessel voorgaat. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Protestantse Gemeente te Hoofddorp De Lichtkring Zondag 4 oktober 2015 Ouderling van dienst is Hans van der Helm Diaken is Bea ten Kate Het orgel wordt bespeeld door Marianne Voskamp De kostersdienst staat

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

les 1 The sunshine doel

les 1 The sunshine doel 44 Moet je doen muziek groep 7 les 1 zingen luisteren spelen vastleggen bewegen The sunshine De les begint met het zingen van een zomers lied over activiteiten in de zon. Daarna beelden de leerlingen met

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

Samenzang voor de dienst: Lied 487, Eer zij God in onze dagen...

Samenzang voor de dienst: Lied 487, Eer zij God in onze dagen... WELKOM Kerstnacht Voorganger : Pieter van Winden Koren : Koor Hemelsbreed Kerstnacht-Tienerkoor Begeleiding : Laurens de Vries, hobo en blokfluit Muzikale leiding : Willem Blonk Samenzang voor de dienst:

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent!

Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht. Fijn dat je er bent! Welkom bij deze jeugddienst met als thema: Echt of onecht Fijn dat je er bent! Welkom Zingen: Opw. 123 Groot is uw trouw, o Heer Votum en groet Zingen: Opw. 221 vers 1 en 5 Prijst de Heer met blijde galmen

Nadere informatie

PODIUMPRESENTATIE DE MUZIEKSCHOOL TWENTE MAART 2006

PODIUMPRESENTATIE DE MUZIEKSCHOOL TWENTE MAART 2006 PODIUMPRESENTATIE DE MUZIEKSCHOOL TWENTE MAART 2006 INHOUD 1. Wat is podiumpresentatie 2. De voorbereiding 3. Het podium op 4. Tijdens het spelen 5. Als het stuk uit is 6. Je optreden zit erop 7. Het interview

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse David en Nathan, Rembrandt. (1606/7-1669) Metropolitan Museum of Art, New York 4 e zondag van de advent 21 december 2014 kleur: paars voorganger: ds. N.J. Pronk

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen

Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen Hoedje van Papier in de Wijk - Kindermagazine HVT Nieuws - Editie 1 - Juni 2009 Even voorstellen... De redactie van HVT Nieuws Vakantieplannen Tekst en Beeld Fotoverhaal En heel veel foto s! Van de redactie

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

150125 19u Groningen voortz HA. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Het hart als akker van het woord

150125 19u Groningen voortz HA. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Het hart als akker van het woord 150125 19u Groningen voortz HA Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Het hart als akker van het woord De gelijkenis die Jezus vertelt geeft ons een prachtige ingang om na te denken over het belang van

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Bimlokaal Muziekacademie

Bimlokaal Muziekacademie Zaterdag 31 januari, 12.30 15.30 uur Samen spelen: Mozart s Eine kleine Nachtmusik Zaterdag 7 februari, 14.00 15.30 uur Het blokfluitconsort Dinsdag 24 februari, 13.00 15.30 uur / 19.30 22.00 uur Welk

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

redactie Jan van der Maarel

redactie Jan van der Maarel 1 no.3 april 2015 redactie Jan van der Maarel Mannenkoor Koninklijk Walram s Genootschap van Valkenburg, (ik dus) In memoriam: Guus Weusten Onwezenlijk, onbegrijpelijk, dat kan niet waar zijn, schokkend,

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Acta. Bijlage V - V. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland

Acta. Bijlage V - V. van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Acta van de Generale Synode Amersfoort-Centrum 2005 van de Gereformeerde Kerken in Nederland Bijlage V - V Commissierapport inzake LUAB (Liederen uit andere bronnen) Het auteursrecht van deze tekst berust

Nadere informatie

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda:

de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Inhoud Pagina 1 Agenda: de Menkotoren Nieuwsbrief 8 oktober 2014 nr. 4 Bosuilstraat 11, 7523 BJ ENSCHEDE, 053 4368164 e mail menkotoren@skoe.nl Nieuwe datum Vormsel en ouderavond Er is een nieuwe datum voor de Vormselviering.

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent

Protestantse Gemeente Heerhugowaard. orde van dienst. voor 29 november 2015. eerste zondag van de advent Protestantse Gemeente Heerhugowaard orde van dienst voor 29 november 2015 eerste zondag van de advent thema: 'Tijd om te verwachten' voorganger : ds. Jacqueline Geertse ouderling ; Jeannette Bender organist

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

DE BASISKRANT. 17 april 2015 Jaargang 16 Nummer 16. Agenda. Verjaardagen. Kidspraise

DE BASISKRANT. 17 april 2015 Jaargang 16 Nummer 16. Agenda. Verjaardagen. Kidspraise DE BASISKRANT 17 april 2015 Jaargang 16 Nummer 16 Agenda. 22 april Ouder- en Ledenvergadering, locatie: Fuldastraat 2 in Dokkum, begintijd: 20.00 uur 24 april Koningsspelen: schoolontbijt en workshops

Nadere informatie

Klassieke Muziekgeschiedenis De Middeleeuwen (500 1500)

Klassieke Muziekgeschiedenis De Middeleeuwen (500 1500) Klassieke Muziekgeschiedenis De Middeleeuwen (500 1500) Algemeen Als je aan de Middeleeuwen denkt, dan denk je waarschijnlijk aan grote kastelen, ridders en jonkvrouwen. Natuurlijk, dit is een gedeelte

Nadere informatie

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014

Nieuwsbrief 20. 11 februari 2014 Nieuwsbrief 20 11 februari 2014 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor de leerlingen van groep 8. De Citotoets wordt

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Nehemia 8:10b - Feest met de wet

Nehemia 8:10b - Feest met de wet Nehemia 8:10b - Feest met de wet Je moet al zo veel, en dan moet je je van God ook nog aan zijn wetten houden? Hoe kun je nu blij zijn met de wet? Toch wordt in Jeruzalem feest gevierd als de wet gelezen

Nadere informatie

REIMSREISJE. Lesmateriaal

REIMSREISJE. Lesmateriaal REIMSREISJE Lesmateriaal LES 1 OPDRACHT 1: WAT IS...? Bekijk het filmpje Opera, wat is dat? Hierin zie je wie en wat er allemaal nodig is om een opera te maken. Wat is een opera eigenlijk? A Een voorstelling

Nadere informatie

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom.

Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar Jeugdland , in Ellecom. Hier volgt een dagboekverslag van het schoolreisje met de zesde klas van de Chr. Lagere school naar "Jeugdland ", in Ellecom. Onze meester was daar meneer den Ouden. 22 mei 1956 Afscheid van school. We

Nadere informatie

KOORVENSTER digitaal nr. 4

KOORVENSTER digitaal nr. 4 KOORVENSTER digitaal nr. 4 Ons jaarlijks concert is achter de rug inclusief alle drukte die het organiseren daarvan met zich mee brengt. Daarom nu even de tijd om weer een koorvenster te maken en jullie

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl

september 2015 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl september 2015 Nieuwsbrief 36 Veldweg 1A 7973KH Darp 0521-342287 veldwikke@talentwesterveld.nl Agenda 1 september Informatieavonden groep 3/4/5 (19.00) en groep 6/7/8 (19.30) 2 september Informatieavond

Nadere informatie

Personalia Annelies Willemse

Personalia Annelies Willemse Concertcyclus Op zondag 8 juli om 16.00 uur musiceren in de St.Willibrorduskerk in Deurne Annelies Willemse op orgel, Carla Nies op dwarsfluit/panfluit en Rolf van Meurs op gitaar. In diverse combinaties

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oegstgeest Orde van dienst Regenboogkerk. 13 december 2015 derde zondag van advent doop van Jasper Spek en Naomi de Bock

Protestantse Gemeente Oegstgeest Orde van dienst Regenboogkerk. 13 december 2015 derde zondag van advent doop van Jasper Spek en Naomi de Bock Protestantse Gemeente Oegstgeest Orde van dienst Regenboogkerk 13 december 2015 derde zondag van advent doop van Jasper Spek en Naomi de Bock Intrede Muziek bij binnenkomst - Nunkomm, der Heiden HeilandBuxWV

Nadere informatie

Laten we ons eerst even bezinnen elk in de stilte van het eigen hart.

Laten we ons eerst even bezinnen elk in de stilte van het eigen hart. EMMAÜSVIERING 23 OKTOBER 2011 I. GEBEDEN EN TEKSTEN. INLEIDING De herfst heeft met z n kleuren en najaarslicht een mooie kant. De herfst heeft met verlies van blad en bloem ook een pijnlijke kant. Het

Nadere informatie

» Oefening. Een voorbeeld van een idee: Ik ben soms graag alleen

» Oefening. Een voorbeeld van een idee: Ik ben soms graag alleen Als eerste moet je goed weten waarover je song gaat. Dit lijkt overduidelijk, maar dat is het niet altijd. Probeer in één woord vast te leggen waarover je song gaat. Het is uiteraard bepalend voor de tekst

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena.

Informatie. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma. voor GROEP 5 van het basisonderwijs Gemeente. Woudrichem BROCHURE. www.cultuurpuntaltena. Maak kennis, maak muziek! Onderwijsprogramma www.cultuurpuntaltena.nl Informatie voor van het basisonderwijs Gemeente Woudrichem 019500_BIBLIOTHEEK_ALTENA_brochure_CPA_MuziekWijzer_Altena_A5.indd 16-17

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Ontmoetingskerk 12 e zondag na Pinksteren

Ontmoetingskerk 12 e zondag na Pinksteren Ontmoetingskerk 12 e zondag na Pinksteren bijeen in de Dorpskerk te Maarssen 7 augustus 2016 A.D. Voorganger: ds. Piet Vellekoop Organist: Cees van Wijk Lector: Kees van Rooden Orgelspel voor de dienst

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Lied van de maand kerk school 2015 2016

Lied van de maand kerk school 2015 2016 Lied van de maand kerk school 2015 2016 Dit liedboekje is van:... Groep:... SEPTEMBER Psalm 84 vers 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen wonen bij de

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Muzikale begeleiding: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 4 oktober 2015, schoolkerkdienst Beestenboel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

TOG KORT NIEUWS GEBOREN: EVA DE LAAT! zo. 17 november: Concert met Philharmonisch orkest Het Gelre in Perron-3 in Rosmalen. Aanvang 15.

TOG KORT NIEUWS GEBOREN: EVA DE LAAT! zo. 17 november: Concert met Philharmonisch orkest Het Gelre in Perron-3 in Rosmalen. Aanvang 15. IN DE MAAT INFOBULLETIN HARMONIE TOG november 2013 TOG INTERNATIONAAL AGENDA 2013-2014: TOG KORT NIEUWS zo. 17 november: Concert met Philharmonisch orkest Het Gelre in Perron-3 in Rosmalen. Aanvang 15.00u

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking.

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. Hoe je hier mee om wilt gaan? Zou het in de vorm van een aantal lessen doen Uit het verhaal kun je zelf vragen bedenken voor een bespreking met de catechisanten. Zie dit als een aanzetje Ben ik iets vergeten

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Van het bestuur. Allereerst een heel gelukkig en gezond 2012 allemaal!

Van het bestuur. Allereerst een heel gelukkig en gezond 2012 allemaal! Seizoen 6, nummer 4 Januari 2012 Van het bestuur Allereerst een heel gelukkig en gezond 2012 allemaal! Tja, nu is het alweer januari van het nieuwe jaar. 2012 is ook het jaar dat popkoor Bea-T haar jubileum

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het is altijd prettig als de Bijbel zelf aangeeft, hoe je iets moet lezen. Soms zijn er van die verhalen of gelijkenissen, waarvan ik bij een eerste

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Verslag leerorkest studieochtend. Zingen tijdens de instrumentale groepsles

Verslag leerorkest studieochtend. Zingen tijdens de instrumentale groepsles Verslag leerorkest studieochtend Zingen tijdens de instrumentale groepsles 6 maart 2012 Muziekcentrum Zuidoost 7 maart 2012 Muziekschool Amsterdam Noord 9 maart 2012 Muziekschool Amsterdam Docent: Otto

Nadere informatie