Op Toonhoogte nummer 17 oktober 2010 JAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op Toonhoogte nummer 17 oktober 2010 JAAR"

Transcriptie

1 Op Toonhoogte nummer 17 oktober JAAR honderdveertig jaar MDCCCLXX - MMX

2 Allround vertaal- en tekstbureau Beëdigd vertaalwerk Copywriting Tekstcorrectie Tolkenservice Fluessen 73, 8446 NT HEERENVEEN abcvertalingen.eu

3 Van het bestuur Het is zondagochtend uur. Uw voorzitter heeft net een alarmbelletje gekregen van de redactie. Het stukje van het bestuur voor Op Toonhoogte is nog niet aangeleverd!! Met een schuldgevoel dus snel achter de computer, de redactie wil haar werk goed doen en dan past het niet om er ook weer achteraan te moeten bellen. Een uitspraak van mijn moeder komt ook naar boven, zondagwerk is niet sterk. Toch maar een poging wagen. Het bestuur wil als eerste het koor een compliment geven. Leden zijn actief in diverse commissies, gaan op de vrije zaterdag appels plukken om de kas te spekken en op de Uitmarkt van Heerenveen staan om leden te werven. Dat is een positieve instelling en daar kunnen we allemaal van profiteren, niet alleen het bestuur. Het koor functioneert voor en door de leden. In onze beleving zou dit ook voor onze jubileumavond moeten gelden. Een avond voor, maar zeker ook door het koor. Een aantal zaken zijn geregeld voor die avond, maar u wordt van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren in welke vorm dan ook. Dus leden, meldt u aan bij Truus, Anja, Klaasje of Baukje (activiteitencommissie) en laat ons lachen, ontroeren, be- of verwonderen die avond. Wat het jubileumconcert betreft, dat moet een concert worden dat staat als een huis. Een koor met zo n lange traditie is het aan haar stand verplicht om bij een jubileum een uitvoering te geven waar het plezier en de passie voor de muziek van afspat. Ter afsluiting van dit stukje dan ook nog weer een oproep. De komende periode zullen de bestuursleden koorleden actief gaan polsen of zij volgend jaar lid van het bestuur willen worden. In 2011 treedt de voorzitter af en in 2012 de penningmeester. Voor de duidelijkheid, na iedere ledenvergadering verdeelt het bestuur zelf onderling de functies, u wordt dus niet gevraagd voor een functie, maar als bestuurslid. Betekent natuurlijk wel dat de functies bezet moeten worden. En zoals eerder al gezegd, we hebben een actief koor, dus het bestuur hoeft niet alles zelf te doen. Ondersteuning door de koorleden werkt prima en dan is een bestuursfunctie niet alleen een leuke uitdaging maar zeker ook behapbaar. Hartelijke groet, Het bestuur 14 0 JAAR honderdveertig jaar MDCCCLXX - MMX Nog even alle informatie op een rijtje: Uitvoering: 09 januari 2011 Programma: J. S. Bach: Cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140 W. A. Mozart: Regina coeli KV 127 W.A. Mozart: Vesperae solennes de confessore KV 339 A. Vivaldi: Gloria in D Major RV 589 Solisten: sopraan Roelien van Wageningen, alt/mezzosopr. Nettie Otter, tenor Henk Gunneman, bas Ben Brunt, Orkest: Ensemble Conservatoire Gen. repetitie: 08 januari Koordag: zaterdag 11 december 2010, uur Op Toonhoogte - 3

4 In deze op toonhoogte... In deze Op Toonhoogte - Achtereenvolgens: van het bestuur, de redactie, activiteitencommissie, jubileumcommissie - Voor en door koorleden - Wie waren onze dirigenten? deel 4 en 5 - Wat zingen we eigenlijk? - Kas spekken, appels plukken die peren waren - Column Van de redactie Alstublieft, Op Toonhoogte nummer 17. Zolang het ledenblad niet als maandblad verschijnt, is het eerste vergaderpunt ter redactie altijd: wanneer moet het volgende nummer verschijnen. In ieder geval één zo tegen de jubileumdatum.. een heus jubileumnummer. Geheimpje: met de voorbereiding daarvan is de redactie al bezig. Maar doen we ook nog een nummer vóór het jubileum? Wat heb je dan nog te vertellen? Je wilt toch alles voor zo n jubileumnummer bewaren? Dan doen we nog even een eenvoudig nummer, alleen wat noodzakelijke mededelingen. Niet dus. Het bestuur en de commissies hebben u veel te vertellen, zo voor het jubileum. De oproep voor muzikale vakantieverhalen leverde drie interessante reacties op. De TKKHgeschiedenis krijgt twee vervolgdelen. Véél nieuws over appels die peren waren, over geld verdienen, en over de website. En onze columnist is op zoek naar z n marktwaarde. Alstublieft, Op Toonhoogte 17, een volwaardig nummer. Marga, Wouter, Johs 14 0 JAAR honderdveertig jaar MDCCCLXX - MMX H.G.J. Mul Psychotherapiepraktijk Klinisch psycholoog Roefke BV Joure tel Op Toonhoogte - 4

5 Ledenwerving Het is al weer een tijdje geleden dat de Vereniging Toonkunst Nederland haar jaarvergadering hield. Daarover heeft iets in Op Toonhoogte nr. 16 gestaan. Deze keer een ander onderdeel van de agenda: de ledenwerving. Hoe blijft een koor aantrekkelijk voor jonge aanwas? Er werden drie hoofdpunten genoemd, met suggesties hoe er mee aan de gang te gaan. 1. De programmering Maak eens een mix van traditionele, regelmatig herhalende stukken en vernieuwend werk. Deze mix niet alleen bewerkstelligen door verschillende concerten te programmeren maar juist ook per concert. Combineer eens met andere disciplines zoals video, theater, of beeldende kunst. Zorg voor goede informatie over het concert. 2. De kwaliteit Organiseer aanvullende koorscholing, doe aan stemvorming, solfège-lessen en stemtesten. Juist de goede zangers/zangeressen kiezen voor een koor waar deze elementen aanwezig zijn. 3. De uitstraling Hoe staat het koor erbij op het concert? Is het dynamisch, of juist statisch en voorspelbaar? Elementen als koorkleding, professioneel opkomen en podium verlaten. Heeft het koor goede PR: posters, billboards, website, een netwerk. Als bestuur gaan we zeker aan het werk met het aspect aantrekkelijkheid en deze drie aandachtspunten. Daar zijn we deels ook al mee bezig! Is er iemand met andere ideeën en suggesties, we horen ze graag! Sigrid Houtsma Oproep van de Jubileumcommissie Het is inmiddels wel bekend dat ons 140 jarig bestaan gevierd wordt op vrijdag 12 november in de Oranjerie van Hotel Tjaarda. Voor een gedeelte is de invulling van de middag/avond rond, het zou echter leuk zijn als de leden ook het een en ander voor het voetlicht brengen. Hierbij valt te denken aan sketches, muzikaal, een muziekquiz, kortom we laten het aan de creativiteit van de leden over om iets leuks te bedenken. Om een beetje duidelijkheid te krijgen hoeveel mensen iets gaan doen, zou het fijn zijn als u ons uiterlijk donderdag 7 oktober laat weten, wat u gaat doen en hoeveel tijd het ongeveer in beslag neemt, zodat wij een programma kunnen samenstellen. Wij wensen iedereen veel succes bij het bedenken van iets leuks. U kunt zich ook opgeven via de hotmail.com Binnenkort ontvangt u nadere mededelingen omtrent de jubileumviering JAAR honderdveertig jaar MDCCCLXX - MMX De Jubileumcommissie Op Toonhoogte - 5

6 Van de activiteitencommissie Het is al weer een tijdje geleden dat we de boekenmarkt hebben gehouden. Dit was een groot succes en we hopen het volgend jaar weer te kunnen doen. De opbrengst was ruim 300 euro, een mooi bedrag. Wij willen iedereen nog eens hartelijk danken voor de inbreng van boeken en de goede verkoop van de boeken. De activiteitencommissie heeft al weer nieuwe plannen, binnenkort hoort u er meer van. Kassa. De financiering van het jubileumconcert blijft de aandacht van het bestuur houden. Gelukkig zijn er een aantal goede ontwikkelingen te melden: Bijdrage Van Heloma-stichting 750,- Lammert Koopmans Stichting 500,- Opbrengst boekenmarkt 308,- Opbrengst peren plukken 550,- Met deze bijdragen en door de inspanningen van de koorleden vertoont de concertbegroting een heel wat geruststellender beeld. We hopen op nog een aantal sponsoren. Wie waren onze dirigenten? Deel 4 en 5 Eugène Buijsse, dirigent in 1920/1921 Beoogd opvolger van Willem Zonderland was Eugène Buijsse. Hij was een paar jaar eerder het strijdgewoel van WOI in Vlaanderen ontvlucht en had zich gevestigd in Drachten. Curieus is dat Zonderland juist opzegde omdat hij onder de wapenen moest. Buijsse solliciteerde op de vacature van Directeur van het Gemengd Koor te Heerenveen en werd aangenomen. Hij heeft het niet verder gebracht dan één concert, in april Welk concert is momenteel niet meer duidelijk. Ons archief rept op de ene plaats van Die Jahreszeiten van Joseph Haydn, op de andere van Die Schöpfung. Wie het weet mag het zeggen. Lag het aan de cultuurverschillen tussen de Vlaming en de Friezen? Was het een incompatibilité des caractères? Kon hij zijn kwaliteiten niet voldoende over het voetlicht brengen? Hoe dan ook, de samenwerking kwam niet tot bloei, dirigent en koor namen kort na het concert afscheid van elkaar. Jisk Heslinga ( ), dirigent van Na het korte avontuur met de Vlaming Eugène Buijsse heeft het koor met Jisk Heslinga weer een Fries onder de Friezen. Daarbij is hij goed thuis in de muziekwereld. Hij bekleedt een functie in de Bond van Friese Zangkoren, waar hij samenwerkt met zijn voorganger Willem Zonderland. Als jonge man was hij lid van het Jong Frysk Sjongkoor. Hij is pas 26 als een langjarige verbintenis met het Gemengd Koor begint. Behalve dit koor dirigeert hij ook It Ljouwerter Kritekoar en Het Frysk Orkest. Onder Heslinga s directie beleeft het Heerenveens Gemengd Koor in de jaren 20 een bloeitijd. Concerten 1923: Franchement de Marchkramer *) 1924: delen uit Joshua (Trauerhymne en Cecilien-ode) 1927: Das Lied von der Glocke van Max Bruch en tweemaal de Messiah van Handel Op Toonhoogte - 6

7 Soms moest hij zijn gehoor letterlijk bij de les houden: Willen de dames niet na de pauze al naar huis gaan? Vanaf 1928 wordt begonnen met de vorming van een Jubileum-concertfonds. In dat jaar besluit de ledenvergadering voor dit doel de maandelijkse contributie met fl. 0,10 te verhogen. Een hoogtepunt volgt in Het koor bestaat 60 jaar, en het aantal leden is tot over de 100 gestegen. Met een prachtige uitvoering van Die Jahreszeiten wordt het jubileum gevierd. Soliste: onder anderen Jo Vincent. Na het jubileum treedt, parallel aan de economie, een teruggang in. Het ledental daalt. Mede daardoor komt de Paulus in 1932 niet goed tot zijn recht. Voor de uitvoering van Samson in 1934 moet zelfs versterking van een koor uit Sneek gevraagd worden. In 1936 sluit het Gemengd Koor Heerenveen zich aan bij de Maatschappij ter bevordering van de Toonkunst. Vanaf dat moment mag het koor zich met trots noemen Toonkunstkoor Heerenveen. In datzelfde jaar wordt de Messiah van Handel uitgevoerd. De repetities worden verplaatst naar de Nieuwe Schouwburg want: voor consumpties wordt daar een lagere prijs berekend. Wat voor afwegingen een bestuur al niet maakt. In 1941 krijgt het bestuur de dwingende boodschap lid te worden van de Kulturkammer. Het bestuur voelt daar niets voor. Het laat de koorleden allemaal bedanken. Formeel is er geen koor meer. Er worden geen notulen gemaakt, desondanks blijft een grote kern (ex-)leden getrouw contributie betalen voor het honorarium van de dirigent. Maar als het koor in 1945 herrijst bedankt Heslinga. *) wie meer weet over deze Franchement de Marchkramer melde zich bij de redactie. Bron: TKKH archief Reina Wijbenga Johs Franchement de Marchkramer Op Toonhoogte - 7

8 Column Marktwaarde Ik heb in de krant gestaan. Niet voor mezelf, maar voor de goede zaak. Voor m n kluppie, dat kamermuziekconcerten organiseert in het Koloniekerkje van Wilhelminaoord. We hadden een concert waarvan we dachten dat we het niet vol zouden krijgen. En dus zochten we de publiciteit. Interview, mooi stuk in de streekpers. En uiteindelijk een uitverkochte kerk. Deze week zat ik in de trein toen de telefoon ging. Een mevrouw aan de lijn. Ja, u spreekt met mevrouw Mompelmompel. Neemt u me niet kwalijk dat ik u stoor, maar ik had het stukje over u in de krant gelezen en ik dacht laat ik maar brutaal zijn. En daarom bel ik u!. Mijn verbaasde zwijgen was reden voor haar om door te gaan. Kijk, ik dacht die meneer heeft interesse voor klassieke muziek, dus misschien heeft hij ook wel interesse in een klassiek koor. Dat hebt u heel goed gedacht mevrouw, zei ik met de nodige ironie, maar, helaas voor u, zing ik al in een klassiek koor. Ze was van het type never take no for an answer. Ja maar ons koor is heel leuk en we winnen ook concoursen. Daar kon ik niet tegen op. Mijn koor is ook heel leuk en wij hebben absoluut de leukste dirigente, gooide ik in de strijd. Voordat ze kon zeggen hoe leuk haar dirigente was, voegde ik er aan toe: en ik wissel niet van koor. De boodschap was duidelijk. t Gesprek werd beëindigd. Dom, dacht ik later. Wat zou ze er voor over hebben gehad? Voetbalclubs in financiële nood verhuren soms ook hun spelers. Waarom koren niet hun zangers? Volgende keer toch maar even vissen naar m n marktwaarde? Wicher Pattje (misschien wel heel dure bas) Wat zingen we? Vesperae solennes de confessore Wij hebben als koorleden wel gemerkt dat Pauli gelijk heeft. Wat moeten er veel nootjes geleerd worden bij de studie van Mozarts Vesperae solennes de confessore. Maar ook: wat moeten er veel vreemde woorden worden geleerd. Dat is natuurlijk logisch, want een vesper (een avondgebed) is iets anders dan ons gebruikelijke repertoire van requiem (een begrafenisliturgie) en mis (een gewone liturgie). Een vesper is de gebedsdienst die om 6 uur s avonds in de kloosters wordt gehouden. Naast de gesproken gebeden worden daar vijf psalmen gezongen en aan het eind het Magnificat, de lofzang van Maria. De gezongen psalmen worden naar een eeuwenlange traditie afgesloten met de kleine doxologie, de lofprijzing Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In de Vesperae solennes de confessore worden de psalmen 110, 111,112, 113 en 117 gezongen. Deze liederen hebben niet allemaal een vrome tekst zoals wij die zouden verwachten. Het zijn liederen die in bepaalde situaties ontstaan zijn. In sommige periodes in de geschiedenis of in een mensenleven worden ze meer herkend dan in andere en spreken ze meer aan, in andere periodes misschien minder of helemaal niet. Maar Op Toonhoogte - 8

9 in de kloosters werden ze altijd weer gezongen. Want ook deze gevoelens behoren bij het leven. Naar gewoonte had ik naast de Latijnse de Nederlandse vertaling willen zetten. Maar daar ben ik mee gestopt. Het is beeldende taal en als je steeds kleine stukjes vertaalt en daarbij ook woorden een beetje in volgorde wilt laten staan zodat je weet wat je zingt verlies je het grote geheel uit het oog en krijg je onzin. Daarom: aan wie wil weten wat die moeilijke Latijnse woorden betekenen kan ik maar één advies geven: lees in de Bijbel deze psalmen. Dixit is psalm 110, Confitebor is psalm 111, Beatus vir is psalm 112, Laudate pueri is psalm 113 en Laudate Dominum is psalm 117. Het Magificat spreekt waarschijnlijk wel voor zichzelf. Wouter. Over Cantate 140 van Johann Sebastian Bach Ons jubileumconcert begint met cantate 140 van Joh. Seb. Bach. Cantate 140 bij ons 140-jarig bestaan. Toeval? De cantate is geschreven bij de lezingen voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dat is de zondag vóór advent. Die zondag valt dit jaar op 21 november, een week na ons jubileumfeest. Toeval? Of speciaal met het oog daarop door onze muziekcommissie uitgekozen? Op deze zondag wordt volgens het Lutherse leesrooster uit het Mattheus-evangelie de gelijkenis gelezen van de wijze en de dwaze meisjes. De korte inhoud: de bruidegom komt naar de bruiloft, tien meisjes zijn uitgenodigd om mee naar het feest te gaan. Ze zijn er klaar voor, maar het duurt zo lang voor de bruidegom komt. Ze vallen in slaap. Als de bruidegom dan midden in de nacht komt, blijken vijf van de tien geen olie voor hun lampen te hebben. Ze waren niet klaar voor het feest. Voor hen geen feest! Op dit thema had de Hamburgse predikant Philipp Nicolai ( ) een lied gemaakt. Hij maakte er ook de melodie bij. Dit lied (nr. 262 uit het Nederlandse Liedboek voor de Kerken) is door Bach gebruikt voor zijn cantate. Dat is het gedeelte dat wij als koor zingen. Tekst en basismelodie zijn dus van Nicolai. De bewerking is uiteraard van Bach. Tussen de drie coupletten van het lied worden door de solisten recitatieven en aria s gezongen, waarin beelden uit het Hooglied zijn opgenomen. Het Hooglied is een bundel liefdesliederen uit het eerste deel van de Bijbel, het oude Testament. Daarin wordt de liefde van bruidegom en bruid voor elkaar bezongen. Die liefde is een beeld van de liefde van God voor zijn volk. In de duetten in deze cantate vertegenwoordigt de bas dan ook de stem van Jezus en de sopraan de stem van de gelovige mens. Over dit thema gaat dus deze cantate: het feestelijk samengaan van God en mens. Het gedeelte uit de gelijkenis over het gebrek bij sommigen aan olie, wat staat voor Geestkracht, geloof, heeft Bach buiten zijn cantate gehouden. Net zoals het lied van Philipp Nicolai is zijn cantate een lofzang op het genodigd zijn tot het feest. Wouter Kijk regelmatig op ww.toonkunstkoorheerenveen.nl Op Toonhoogte - 9

10 Voor en door leden NorthSeaJazz Al jaren bezoeken wij, als het kan, het NSJ festival. Vorig jaar zijn onze twee oudste dochters ( toen 13 en 11 jaar) voor het eerst mee geweest. Het leuke van dit festival is dat je langs heel veel muziek-optredens/ stijlen kunt gaan en wel of niet wilt blijven luisteren. We bekijken vooraf wat we zeker willen horen en maken een routeplanning. Bigbands vinden we erg leuk, zeker met dirigent Vince Mendoza. Wij zagen hem samen met Silje Nergaard & Metropole Orchestra. Silje s stem klinkt in ingetogen breekbaar. Maar staat als een dijk voor zo n orkest te zingen. Een heel andere zangeres is Rachelle Ferrell. Wonderbaarlijke wat zij met haar stem kan. Ik herinner me een close up op een scherm van twee meter van alleen haar mond. (En ze heeft al een grote mond). Ademloos heb ik gekeken en geluisterd. Zo soepel swingend van laag naar ontzettend hoog! Heel expressief. Dat stimuleert mij om nog meer met muziek en zingen bezig te zijn. Omdat Paul (mijn man) bassist is kunnen we niet om grote bassisten heen en stonden we vooraan bij het optreden van Marcus Miller, Victor Wooten en Stenley Clarke. Wat een basgeweld. Erg leuk om onze dochters voor ons te zien staan tussen twee grote negers en iedereen genietend van de muziek. Ik hoop volgend jaar weer. Marianne Vijver Muzikale vakantie Afgelopen zomer heb ik mijn vakantie door gebracht in Tsjechië, aan het wel bekende Lipnomeer (Zuid-Bohemen). Samen met een Christelijke reisorganisatie, de groep bestond uit 12 personen. Tijdens deze reis hebben we veel gezongen en muziek gemaakt. Het toeval wilde dat er 4 personen van klassieke muziek hielden, dus er werd ook veel over dit onderwerp gepraat. 2 van hen speelden ook een instrument. 1 van ons had zelfs zijn viool mee gebracht en 1 studeerde orgel. Eén van de hoogtepunten van deze reis was toch wel het samen zingen in een klooster (Vyšší Brod Cisterciënzer klooster). We hebben daar mooi opwekkingsliederen gezongen en onze instrumentalisten hebben een prachtig concert ten gehore gebracht, waaronder de wel Op Toonhoogte - 10

11 bekende Air van Bach. Voor mij was dit een van mijn mooiste vakantie die ik tot nu toe heb mee gemaakt. Erg leuk mensen tegen te komen die dezelfde interesses hebben. Sybren Pieter Westra Muzikale vakantiebelevenissen In juni, tijdens onze vacantie in het uiterste noordoosten van Friesland, hoorden wij in de Grote Kerk in Dokkum het Vocaal Ensemble Cantatrix o.l.v. G.J. van Beijeren-Bergen en Henegouwen. Het programma was Bach en de Noordelingen. Uiteraard dus muziek van Bach, maar daarnaast ook van eigentijdse componisten, die ook vanuit hun geloof koormuziek schrijven, zoals de Schot MacMillan, de Noren Knut Nystedt en Ola Gjeilo en de Zweed Sven-David Sandström. Dat deze moderne muziek mij zo zeer zou boeien had ik niet verwacht. Het was een geweldige ervaring. Tip voor onze muziekcommissie! In de pauze blijkt dan dat je niet eens het enige Toonkunstkoorlid bent dat naar Dokkum ging. Ook onze tenor Anton Bijlholt was daar aan het genieten. Van een geheel andere orde waren twee concerten van de plaatselijke blaaskapel in het dorp in Tirol waar wij in augustus logeerden. Daar hoor je hoofdzakelijk hoempa-muziek en polka s. Maar wat ik er zo leuk aan vond, was de verjonging van de kapel. Vier jaar geleden waren wij er ook en van toen herinner ik me een gezelschap van meest middelbare en oudere mannen. Nu bestond de kapel voor bijna de helft uit jonge meisjes. En hun muzikale enthousiasme loog er niet om. Wouter Zaterdag 18 september, de plukdag Hoewel er een droge dag voorspeld was, kwam deze zaterdagmorgen toch de regen bij vlagen naar beneden. De donkere luchten bleven maar dreigen. Gelukkig werd het in de loop van de dag droog en in de middag konden we met een lekker zonnetje plukken. Gelaarsd en geregenpakt waren we begonnen, maar in de middag konden we ons van de regenkleding ontdoen. Om ongeveer 8.15 uur vertrokken we vanuit Heerenveen met 11 koor- en gastplukkers in drie auto s. Het doel was het fruitbedrijf van de familie Vereecken, groot 22 ha en gelegen tussen Marknesse en Blokzijl. We spraken steeds over appelplukken, maar daar aangekomen bleek het om peren te gaan. Behalve onze groep waren er ook nog leden van een ander koor: 12 personen van een kerkkoor. In groepjes van 3 á 4 personen moesten we grote kratten vullen met peren. In elke kist, waarvan er 5 stuks op wagentjes achter een trekkertje stonden, ging ongeveer 300 kg. Na enig oefe- Op Toonhoogte - 11

12 nen kregen we de slag te pakken. Ondanks de regen werden de kisten in een behoorlijk tempo gevuld. Zowel in de loop van de morgen als ook in de middag werden we voorzien van koffie en bij de lunchpauze was er soep. Van 9.00 tot uur hebben we geplukt en als Toonkunstkoorplukkers ongeveer ton peren geoogst. In de loop van de dag bleek wel dat ons werk op prijs werd gesteld, want we kregen complimenten qua tempo, resultaat en verzorging. We mogen dus terugkomen en om onze kas te spekken (50 euro per persoon per dag) zou een grotere groep of een groep die meerdere keren gaat, welkom zijn. Met veel plezier kunnen we terugzien op een welbestede dag en enigszins moe maar voldaan kwamen we om ongeveer vijf uur weer in Heerenveen aan. En speciale dank aan de echtgenoten van Willy en Mariette, die ons geholpen hebben het totaalbedrag te verhogen. Namens het plukkerselftal, Pieter de Boer De perenpluk-opbrengst is nog eens met 50,- verhoogd door Tabe de Vries. Hierbij alvast een oproep aan iedereen die hebberig is geworden van de mooie opbrengst, om nu alvast de eerste drie zaterdagen van september 2011 te reserveren. (De agenda s voor komend jaar liggen volgens mij al in de schappen.) De oogst was dit jaar twee weken later dan normaal, dus reken maar na. Zou mooi zijn als we in 2011 met 20 mensen konden plukken ;-) dat lijkt me een realistisch aantal, zeker als je in aanmerking neemt dat de mensen van de afgelopen plukzaterdag allemaal al in de stemming zijn om komend jaar weer te gaan Op Toonhoogte - 12

13 Nieuws over toonkunstkoorheerenveen.nl/ De Website is geactualiseerd. Er zijn steeds meer pagina s met ouds en nieuws over het koor: - Meest populair: de pagina naar de midifiles. Prettige conclusie: er wordt goed gestudeerd. - Informatie over het Jubileum-concert. - Onze geschiedenis bestrijkt 140 jaar. Steeds meer daarvan wordt zichtbaar op de site. - Op Toonhoogte heeft een eigen pagina. Nr. 16 kan hier gedownload worden. - ledeninfo : de pagina waarop we het meest van de leden verwachten. - Contact-knop: te gebruiken voor reacties en bijdragen. - De knop met linkjes gaat naar een site met een muziek-startpagina. Websiteredactie Gerard, Janneke, Johs Kijk regelmatig op ww.toonkunstkoorheerenveen.nl Op Toonhoogte - 13

14 Het bestuur: voorzitter: Ria Nauta penningmeester: Tineke Westerhof rekeningnummer Toonkunstkoor Rabobank leden: Jens Abma Corra van der Werff Sigrid Houtsma Repetitie: Donderdagavond van uur Sionskerk aan de Marktweg 57 te Oudeschoot Stemgroepvertegenwoordigers: alten: Wil G. Wiersema bassen: Bé Ouderkerken Dirigent Pauli Yap sopranen: Anna Hallema tenoren: Chris Settels Repetitiebegeleiding Fedde Tuinstra Kopij s.v.p. naar redactie: Marga Driessens, Wouter Klouwen, Johs Vlaanderen Oldenzeel, Muziekcommissie: Commissies: Janneke Tjeerdsma, Mariette Bouma, Bé Ouderkerken en Henk Vonk Commissie Lief&Leed: Mariette Bouma Activiteitencommissie: Sponsorcommissie: Truus Visser, Anja Gerritsen Corra van der Werff Ineke de Graaf Johs Vlaanderen Oldenzeel Onze adverteerders Conjunct Beleidsadvisering Hans Evers Architecten Minke Strikwerda Handyman Heerenveen Muziekschool De vertaalbureau Jenny Verweij, Praktijk voor Haptonomie en Haptotherapie H.G.J. Mul, Praktijk voor Psychotherapie Herenkapsalon Jan de Vos Colofon Op Toonhoogte Officiëel orgaan van Toonkunstkoor Heerenveen redactie: druk en afwerking: De Copiëerderij, Heerenveen Op Toonhoogte - 14

15 Jenny Verweij Jenny Verweij Jenny Verweij Praktijk voor Haptonomie en Haptotherapie Praktijk voor Haptonomie Praktijk voor en Haptotherapie Haptonomie en Haptotherapie ptonomie en Haptotherapie Jenny Verweij Praktijk - Haptonomische voor Haptonomie Praktijk voor Haptonomie en Haptotherapie zwangerschapsbegeleiding en Haptotherapie mische - - zwangerschapsbegeleiding Haptonomische Haptotherapie zwangerschapsbegeleiding voor volwassenen nomische zwangerschapsbegeleiding erapie apsbegeleiding voor volwassenen therapie voor volwassenen senen kinder der Haptotherapie ursus haptonomie kemeer er Jenny Verweij Jenny Verweij Hou je van muziek? Haptonomische zwangerschapsbegeleiding Hou je van muziek? Leer nu dwarsfluit spelen, - Haptotherapie voor volwassenen - Haptotherapie Baby/kinder voor volwassenen Haptotherapie viool, piano, keyboard, orgel, (elekt.) Leer Hou gitaar, nu je dwarsfluit van muziek? klarinet of spelen, saxofoon. - Baby/kinder Haptotherapie Haptotherapie viool, piano, keyboard, orgel, - Basiscursus haptonomie Leer nu dwarsfluit spelen, (elekt.) Ook gitaar, zangles klarinet is mogelijk. of saxofoon. - Basiscursus haptonomie haptonomie viool, piano, keyboard, orgel, (elekt.) gitaar, klarinet of saxofoon. Ook zangles is mogelijk. Wijkweg 3 Fok 50-III, 8434 PG Waskemeer 8441 Ook zangles BN HEERENVEEN is mogelijk. Wijkweg 3 Tel Wijkweg PG Waskemeer Tel: / Tel Tel Fok 50-III, 8434 PG Waskemeer Tel BN Fok HEERENVEEN 50-III, Tel Tel: / BN HEERENVEEN Tel: / HAARMODE VOOR MANNEN Voor een sportief kapsel dat, vooral functioneel en eigentijds is. Bel voor een afspraak HAARMODE of VOOR MANNEN kom eens langs. Voor een sportief kapsel dat, vooral functioneel en eigentijds is. is. HAARMODE Tel.nr: VOOR MANNEN Voor een sportief kapsel dat, Wilt u spelenderwijs worden? Improvisatie Bel voor een afspraak op maat: of of HERENKAPSALON vooral functioneel eigentijds JAN DE kom is. VOS eens langs. HERENWAL 14 - HEERENVEEN Tel.nr: Trainingsacteren Bel voor een afspraak of kom eens langs. HERENKAPSALON JAN DE VOS Workshops Tel.nr: (bijv voor teamdagen of jubilea) HERENWAL HEERENVEEN Trainingen (teambuilding, feedback, agressie) Voorstellingen en animatieacts HERENKAPSALON JAN DE VOS HERENWAL 14 - HEERENVEEN Voor meer informatie kijk op:

16 Op Toonhoogte - 16

Op Toonhoogte nummer 18 november 2010. Jubileumnummer JAAR

Op Toonhoogte nummer 18 november 2010. Jubileumnummer JAAR Op Toonhoogte nummer 18 november 2010 Jubileumnummer 14 0 JAAR 1870-2010 honderdveertig jaar MDCCCLXX - MMX Allround vertaal- en tekstbureau Beëdigd vertaalwerk Copywriting Tekstcorrectie Tolkenservice

Nadere informatie

Requiem. Op Toonhoogte nummer 19 Februari 2011. Woensdag 4 Mei. vrije entree. Mau r i c e Du r u f l é. 20.45 uur r.k.

Requiem. Op Toonhoogte nummer 19 Februari 2011. Woensdag 4 Mei. vrije entree. Mau r i c e Du r u f l é. 20.45 uur r.k. Op Toonhoogte nummer 19 Februari 2011 Mau r i c e Du r u f l é Requiem Woensdag 4 Mei 20.45 uur r.k. kerk Heerenveen Na de Dodenherdenking vrije entree Allround vertaal- en tekstbureau Beëdigd vertaalwerk

Nadere informatie

187 MX 0-2 - M C 1 0 n j

187 MX 0-2 - M C 1 0 n  j Op Toonhoogte 140 JAAR 1870-2010 honderdveertig jaar MDCCCLXX - MMX Van het bestuur Voor u ligt de laatste Op Toonhoogte voor de vakantie. Twee maanden geen repetitie op de donderdagavond. De tijd vliegt

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

DIGITALE NIEUWSBRIEF. Beste koorleden,

DIGITALE NIEUWSBRIEF. Beste koorleden, DIGITALE NIEUWSBRIEF 28 maart 2014 Beste koorleden, Dit is de eerste digitale Nieuwsbrief van Becadans. En vast niet de laatste. Want een aantal van jullie heeft vlot zijn medewerking toegezegd aan het

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL

19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 19 e jaargang 4 e editie 2006 DE TRIANGEL 2 Colofon: Redactie: Distributie: Marjan Coopmans 0492 342428 Lia Kapteijn 0492 342509 Helmy van Dijk 0492 340948 Elly Joosten 0492 342555 Hilde van Dijk 0492

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015 Pasen 2015 nummer 266 29 maart 2015 Adressenlijst Locatie H. Willibrordus Kerkgebouw: Willibrorduskerk, Westerweg 265, Heiloo Locatiesecretariaat: Willibrordushuis Westerweg 267, 1852 AG Heiloo openingstijden:

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Redactioneel. Visie

Inhoudsopgave. Redactioneel. Visie Inhoudsopgave Visie 1 Redactioneel 1 Visie op oecumene 2012-2016 2 Medeleven 3 Wekelijkse bloemengroet 3 Studieverlof ds. Inge Smidt 3 Een werkplan voor ds. Inge Smidt 3 Bij de vieringen 4 Huwelijk Monique

Nadere informatie

INHOUD. Kerkdiensten Bij de diensten Toelichting bij de collecten Gedicht Opstaan Signalen

INHOUD. Kerkdiensten Bij de diensten Toelichting bij de collecten Gedicht Opstaan Signalen Gemeenteblad ANTENNE 38e jaargang nr. 12 23 april 2015 Redactie J. Bunde-v.d. Pavert, Korte Kuipersweg 2, 8161 VZ Epe, tel. 629560 H.J. Huizinga-Boelens, Beekweide 39, 8162 XP Epe, tel. 614745 e-mail:

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

Bonne Louise. De Rijwieltrust U weet wel waarom! De Specialist in onderdelen. D e Ve r f k o n i n g Fa. W. Mensink & Zoon

Bonne Louise. De Rijwieltrust U weet wel waarom! De Specialist in onderdelen. D e Ve r f k o n i n g Fa. W. Mensink & Zoon De Rijwieltrust U weet wel waarom! Zijlstraat 64 2011 TP Haarlem Tel.: 023-5310327 De Specialist in onderdelen Bonne Louise GROENTE & FRUIT Zijlweg 45 2013 DC Haarlem Telefoon (023)5313825 Maak kennis

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde.

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde. NIEUWSBRIEF 1 Nummer 01 2009 - juni Mijn tweede openingstukje. De vorige keer heb ik me uitgebreid voorgesteld en nu wil ik kort ingaan op een paar belevenissen van de afgelopen maanden. De meest recente

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS 29 e jaargang, 2 e editie Verschijnt 10 maal per jaar februari 2014 REDACTIE DORPSKRANT Martin Bakker Tineke de Jonker Eelkje Oostra Martje Schuring Tineke

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie