HD Camcorder Gebruiksaanwijzing. Nederlands PAL CEL-SP6RA283

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HD Camcorder Gebruiksaanwijzing. Nederlands PAL CEL-SP6RA283"

Transcriptie

1 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Nederlands PAL CEL-SP6RA283

2 Belangrijke aanwijzingen WAARSCHUWING: VERWIJDER DE AFDEKPLAAT (OF ACHTERZIJDE) NIET. ALS U DAT WEL DOET, LOOPT U HET RISICO ELEKTRISCHE SCHOKKEN OP TE LOPEN. IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN GEREPAREERD. LAAT REPARATIES OVER AAN DESKUNDIG ONDERHOUDSPERSONEEL. WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN DOOR HET APPARAAT NIET BLOOT TE STELLEN AAN REGEN OF VOCHT. WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT AUTEURSRECHTEN: Ongeoorloofd opnemen van materiaal waarop auteursrechten rusten, kan inbreuk maken op de rechten van de eigenaren van het auteursrecht en kan strijdig zijn met de auteursrechtwetten. LET OP: VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN STORENDE INTERFERENTIES. GEBRUIK DAAROM ALLEEN DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES. LET OP: HAAL DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT ALS HET APPARAAT NIET WORDT GEBRUIKT. Voorkom elektrische schokken. Stel dit apparaat daarom niet bloot aan druppelende of spattende vloeistoffen. Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk Als de zekering moet worden vervangen, gebruik dan alleen een goedgekeurd type met de juiste nominale capaciteit en zorg ervoor dat de zekeringafdekking wordt teruggeplaatst. De netstekker gebruikt u als onderdeel om de camcorder uit te schakelen. De netstekker moet dusdanig bereikbaar zijn dat u bij een ongeval de stekker snel uit het stopcontact kunt halen. LET OP: Er bestaat explosiegevaar als accu s van het verkeerde type worden aangesloten. Gebruik alleen accu s van hetzelfde type. Stel accu s of dit apparaat niet bloot aan excessieve hitte, zoals in een auto onder direct zonlicht, brand, etc. Bij gebruik van de compacte netadapter mag u deze niet in een doek wikkelen, met een doek afdekken of in een krappe omsloten ruimte leggen. Anders kan zich warmte opbouwen, waardoor de plastic behuizing vervormd kan raken. Dit verhoogt het risico dat u wordt blootgesteld aan elektrische schokken of dat brand ontstaat. Het identificatieplaatje CA-930 bevindt zich aan de onderzijde. 2

3 Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEArichtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt. Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op of Handelsmerken Het SD- en SDHC-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. CompactFlash is een handelsmerk van SanDisk Corporation. Het CF-logo is een handelsmerk van CompactFlash Association. Microsoft en Windows zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. Apple, Mac OS en Final Cut Pro zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Avid, Media Composer en NewsCutter zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Avid Technology, Inc. of van zijn dochterbedrijven in de VS en/of andere landen. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de VS en andere landen. Andere namen en producten die hierboven niet zijn genoemd, kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de betreffende ondernemingen zijn. Dit apparaat omvat exfat-technologie onder licentie van Microsoft. ELK ANDER GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DAN HET PERSOONLIJK GEBRUIK DOOR CONSUMENTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE MPEG-2-STANDAARD VOOR HET CODEREN VAN VIDEOINFORMATIE VOOR VOORBESPEELDE MEDIA IS UITDRUKKELIJK VERBODEN, TENZIJ DE GEBRUIKER BESCHIKT OVER EEN LICENTIE ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE PATENTEN IN DE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO. DEZE LICENTIE IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA, L.L.C, 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO

4 Sterke punten van de XF305/XF300 De Canon XF305/XF300 HD Camcorder is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van professionals in de video-industrie. Hieronder worden een aantal van de vele functies beschreven waarmee u uw creatieve visie tot realiteit maakt. HD-opnamen maken 3CMOS-systeem en DIGIC DV III-beeldprocessor De camcorder is uitgerust met drie CMOS-sensors van het 1/3-type die elk videobeelden registreren met een effectief aantal pixels van circa 2,07 megapixels (1920x1080). In combinatie met de DIGIC DV IIIbeeldprocessor en het nieuw ontwikkelde 18x zoomobjectief (29,3 mm, F1.6) biedt de camcorder een centrale resolutie van TV-lijnen. De camcorder produceert verder spectaculaire videobeelden met een levensechte kleurenreproductie terwijl ruis en rollende sluiter -artefacten worden gereduceerd dankzij een tweeledige verbetering in de scansnelheid (bij een beeldsnelheid van 50i) in vergelijking met vorige modellen. Prachtige HD-video De camcorder maakt gebruik van de MPEG-2 Long GOP -codec. Als u opnamen maakt met een bitsnelheid van 50 Mbps (met een kleursampling van 4:2:2), zal de kwaliteit van uw opnamen op dezelfde hoogte staan als video die wordt uitgezonden door omroepen. Uw opnamen worden opgeslagen als Material exchange Format (MXF)-bestanden, die compatibel zijn met de belangrijkste non-lineaire editing (NLE)-software. U kunt het video-opnamesignaal configureren zoals u dat wenst. Door de bitsnelheid/resolutie-instelling te combineren met de instelling van de beeldsnelheid, kunt u videobeelden produceren van 1440x1080/ 25P met 25 Mbps tot 1280x720/50P met 35 Mbps tot 1920x1080/50i met 50 Mbps. U kunt kiezen uit 10 verschillende combinaties in totaal! Bedieningsgemak Scherpstelling en zoom Er zijn verbeteringen aangebracht in het scherpstellings- en zoomsysteem. De nieuw toegevoegde volledig handmatige scherpstelstand (0 52) stelt op de scherpstelring fysieke stops in en toont op de ring zelf ook een afstandsindicator. Met de fysieke stops op de zoomring (0 75) kunt u heel gemakkelijk van maximale groothoek naar maximale telefoto gaan door de zoomring circa 90 te draaien. Algehele ontwerp De knoppen, schakelaars en andere bedieningselementen zijn na uitgebreid onderzoek en interviews met professionals uit de video-industrie opnieuw ontworpen. Knoppen en schakelaars zijn op andere plaatsen aangebracht om het bedieningsgemak en de toegankelijkheid te verbeteren. Voor een betere balans is ook het ergonomische ontwerp van de handgreep verfijnd. Daarnaast kunt u uw opnamen nu beter inkaderen met de verbeterde zoeker en het grotere LCDscherm, die nu beide een dekking van 100% geven. Opnamemedia De camcorder maakt video- en audio-opnamen op CompactFlash (CF)-kaarten. U kunt nu zelfs zonder zorgen langdurig opnamen maken omdat de camcorder is uitgerust met twee CF-kaartsleuven. Als u relay-opname gebruikt (0 41) en de ene CF-kaart vol raakt, dan wordt zonder onderbreking automatisch verder opgenomen op de andere kaart. Door op te nemen met twee sleuven (0 41) kunt u bovendien hetzelfde fragment tegelijkertijd op beide CF-kaarten opnemen. Bijgeleverde software Canon XF Utility Uw opnamen beheert u heel eenvoudig met de bijgeleverde software Canon XF Utility. U kunt uw opnamen kopiëren naar uw computer, waar u de opnamen kunt bekijken en beheren. Met de bijgeleverde plugins kunt u de opnamen vervolgens bewerken met de NLE-software*. * Raadpleeg Clips opslaan op een computer (0 156) voor bijzonderheden over compatibele software. Veelzijdige artistieke expressie Speciale opnamestanden De speciale opnamestanden (0 103) geven u meer creatieve controle over de opnamen die u wilt maken. U kunt in uw opnamen een slow motion of snel bewegend effect creëren, met een ingesteld interval een bepaald aantal beeldjes opnemen (ideaal voor onderwerpen met weinig beweging) of telkens wanneer u een knop indrukt een bepaald aantal beeldjes opnemen (ideaal voor stop-motion animatie). 4

5 Voorkeuze-instellingen Met de voorkeuze-instellingen (0 117) krijgt u een ongeëvenaard stuk gereedschap in handen om aan uw beelden een bepaalde look te geven door parameters, zoals gamma en scherpte, in te stellen. De voorkeuze-instellingen kunt u opnemen op een SD-kaart, zodat meerdere XF305/XF300-camcorders dezelfde instellingen kunnen gebruiken, en u kunt de voorkeuze-instellingen ook insluiten in de opname zelf. Geavanceerde professionele functies Connectiviteit van een professioneel niveau (alleen b) Een industrieel gestandaardiseerd HD/SD SDIaansluitpunt (0 152) voor ongecomprimeerde HDsignaaluitvoer, ingesloten audio en SMPTE-tijdcode (LTC) geven de camcorder de functionaliteit van professionele omroepcamera s. Het aansluitpunt voor Genlock-synchronisatie (0 88) en het TIME CODEaansluitpunt (0 88) stellen de camcorder in staat deel uit te maken van een opname-setup met meerdere camera s. Overige functies Audio Geluid wordt opgenomen als 2-kanaals lineaire PCMaudio (16-bit/48 khz). U kunt tijdens het maken van opnamen de ingebouwde microfoon of de twee XLRaudio-ingangen (met fantoomvoeding) gebruiken. Video Scopes Controleer de helderheid van het beeld met gebruik van de golfvormmonitor (0 98), de kleur van het beeld met gebruik van de vectorscoop (0 99), of de scherpstelling met gebruik van de edge monitor (0 99). Toegevoegde en verbeterde functies Andere functies zijn een verbeterde beeldstabilisatie (0 60); de optie om metagegevens (0 96), en, met gebruik van de optionele GPS-ontvanger GP-E2, ook GPS-gegevens (0 111) aan opnamen toe te voegen; en de accu die compatibel is met Intelligent System (0 208). Ook zijn verschuiving van de optische as (0 109) en de aanduiding van de brandpuntsafstand (0 110) toegevoegd om te helpen bij het maken van opnamen in 3D. De camcorder aanpassen aan uw persoonlijke wensen De camcorder kan op meerdere manieren aan uw persoonlijke wensen worden aangepast. U kunt aan bepaalde knoppen functies toewijzen die u vaak gebruikt (0 115), zodat u later met één druk op de knop deze functies kunt oproepen. Voorkeuzefuncties (0 129) en voorkeuzeschermen (0 130) geven u bovendien een grote mate van vrijheid om de vele aspecten van de camcorderbediening naar uw hand te zetten. Sla voorkeuze-instellingen en menu-instellingen op een SD-kaart op, zodat u uw voorkeursinstellingen kunt kopiëren naar andere XF305/XF300-camcorders om deze op dezelfde wijze te kunnen gebruiken. 5

6 Inhoudsopgave 1. Inleiding 9 Over deze handleiding 9 Conventies die in deze handleiding worden gebruikt 9 Bijgeleverde accessoires 11 Namen van onderdelen Voorbereidingen 21 De stroombron voorbereiden 21 Gebruik van een accu 21 Gebruik van een stopcontact 24 De camcorder aan- en uitzetten 25 Datum-, tijd- en taalinstellingen 26 Datum en tijd instellen 26 De tijdzone wijzigen 26 De datum en tijd weergeven tijdens het opnemen 27 Een andere taal selecteren 27 Gebruik van de menu s 28 Een optie selecteren in het menu 28 De camcorder voorbereiden 30 De zonnekap bevestigen 30 De oogschelp aansluiten en verwijderen 30 Oogcorrectie 31 De zoekerdop bevestigen 31 Gebruik van het LCD-paneel 32 De zoeker en het LCD-scherm tegelijkertijd gebruiken 32 Het Viewfinder/LCD-scherm instellen 33 Het scherm instellen op zwart-wit 33 De handgreepriem afstellen 34 Een schouderriem bevestigen 34 De afdekplaatjes van de aansluitpunten verwijderen en aansluiten 35 Gebruik van de afstandsbediening 35 Gebruik van een statief 36 Opnamemedia voorbereiden 37 Een CF-kaart plaatsen 37 De status van de CF-kaartsleuven controleren 38 Een CF-kaart verwijderen 38 Een SD-kaart plaatsen en verwijderen 39 De opnamemedia initialiseren 39 De CF-kaartsleuven afwisselend gebruiken 40 6 De opnamemethode voor de CF-kaart selecteren 41 De resterende opnameduur controleren 42 Gegevens op de CF-kaart herstellen Opnemen 43 Video-opnamen maken 43 Voorbereidingen 43 Opnemen 44 Schermgegevens 46 Schermgegevens op het zijpaneel 48 Spaarstand 50 Videoconfiguratie: Bitsnelheid, Resolutie en Beeldsnelheid 51 Scherpstelling 52 Volledig handmatige scherpstellingsstand 52 Handmatige scherpstellingsstand 53 De hulpfuncties van de scherpstelling gebruiken 55 Autofocusstand 56 AF forceren 57 Gezichten detecteren en hierop scherp stellen 58 Scherpstellingslimiet en macro-opnamen 59 Beeldstabilisator 60 Versterking 61 Automatische versterkingsregeling (AGC) 61 Handmatige versterkingsregeling 62 Sluitertijd 64 Een andere sluitertijdstand selecteren 65 Flikker verminderen 66 Het diafragma instellen 67 Automatische diafragmaregeling 67 Handmatige diafragmaregeling 67 Tijdelijk handmatige diafragmaregeling forceren (PUSH AUTO IRIS) 68 Het AE-niveau (niveau automatische belichting) instellen 69 De lichtmetingsstand instellen 69 Het ND-filter gebruiken 70 Witbalans 71 Automatische witbalans: 71 Voorkeuzewitbalans 72 De kleurtemperatuur instellen 73 Aangepaste witbalans: 73

7 Zoomen 75 De Zoom-regelaars selecteren 75 Gebruik van de zoomring 75 Gebruik van de zoomtuimelschakelaars, wireless afstandsbediening of een optionele afstandsbediening 76 Schermmarkeringen en zebrapatronen 80 Schermmarkeringen weergeven 80 Zebrapatronen weergeven 81 De tijdcode instellen 83 De tijdcodewerking selecteren 83 Het tijdcodedisplay bevriezen 85 De User Bit (extra informatie in het tijdcodesignaal) instellen 86 b Synchronisatie met een extern apparaat 87 Een extern apparaat aansluiten 87 Gebruik van een videoreferentiesignaal (Genlock-synchronisatie) 88 Gebruik van een tijdcodesignaal 88 Uitvoer tijdcodesignaal 89 Audio opnemen 90 Gebruik van de ingebouwde microfoon 90 Gebruik van een externe microfoon of lijninvoer 91 Het audioniveau instellen 94 Audio controleren met een hoofdtelefoon 95 Gebruik van metagegevens 96 Een clipinformatieprofiel instellen 96 Kleurenbalken/audioreferentiesignaal 97 Kleurenbalken opnemen 97 Een audioreferentiesignaal opnemen 97 Video Scope 98 Een video scope weergeven 98 De golfvormmonitor configureren 98 De vectorscoop configureren 99 De edge monitor configureren 99 Opnamemarkeringen toevoegen tijdens het maken van opnamen 101 Een clip bekijken 102 Speciale opnamestanden 103 Intervalopname 103 Beeldjes opnemen 105 Opnemen in slow motion & versneld opnemen 106 Vooropname 108 Verschuiving van de optische as 109 Gebruik van de aanduiding van de brandpuntsafstand 110 Gebruik van optionele accessoires 111 Gebruik van de GPS-ontvanger GP-E2 111 Gebruik van de afstandsbediening RC-V Voorkeuze instellen 115 Toewijzingsknoppen 115 Aan een knop een andere functie toewijzen 115 Gebruik van een toewijzingsknop 116 Voorkeuze-instellingen 117 Bestanden met voorkeuze-instellingen selecteren 117 De instellingen van een bestand met voorkeuzeinstellingen bewerken 118 Bestanden met voorkeuze-instellingen hernoemen 119 Bestanden met voorkeuze-instellingen beveiligen 119 Bestanden met voorkeuze-instellingen kopiëren 119 In een opname voorkeuze-instellingen insluiten 121 Beschikbare voorkeuze-instellingen 121 Functies en schermgegevens afstemmen op uw persoonlijke wensen 129 Functies afstemmen op uw persoonlijke wensen 129 Instellen welke schermgegevens u wilt weergeven 130 Camera-instellingen opslaan en laden 131 Camera-instellingen opslaan op de SD-kaart 131 Camera-instellingen laden vanaf een SDkaart 131 7

8 5. Afspelen 133 Afspelen 133 Clipindexscherm 133 Clips afspelen 135 Schermgegevens 135 Afspeelknoppen 137 Het volume instellen 138 Opnamemarkeringen toevoegen tijdens het afspelen 138 Werken met clips 139 Gebruik van het clipmenu 140 Clipinformatie weergeven 140 Een e-markering of Z-markering toevoegen 141 e-markeringen of Z-markeringen verwijderen 142 Clips kopiëren 142 Clips verwijderen 144 Het clipinformatieprofiel en de GPS-gegevens van een clip verwijderen 144 Kopiëren van een bestand met voorkeuzeinstellingen dat ingesloten is in een clip 145 Een indexscherm met opnamemarkeringen weergeven 145 Van één enkele clip een indexscherm weergeven dat beeldjes bevat 146 Opnamemarkeringen toevoegen aan een indexscherm of hieruit verwijderen 147 Een miniatuur van een clip vervangen door een andere miniatuur Externe aansluitingen 149 Video-uitvoerconfiguratie 149 Video-uitvoerconfiguratie per aansluitpunt 149 SD-uitvoer 150 De camcorder aansluiten op een externe monitor 151 Aansluitschema 151 b Gebruik van het HD/SD SDIaansluitpunt 152 Gebruik van het HDMI OUT-aansluitpunt 152 Gebruik van het HD/SD COMPONENT OUTaansluitpunt 152 Gebruik van het AV- of VIDEO 2-aansluitpunt 153 Schermgegevens superimpositioneren voor weergave op een externe monitor 153 Audio-uitgang 154 b Ingesloten audio 154 Video synchroniseren met de audio die u controleert 154 Het audiokanaal selecteren 155 Het uitgangsniveau selecteren van het AVaansluitpunt 155 Clips opslaan op een computer 156 Canon XF Utility (Windows) installeren en verwijderen 156 Canon XF Utility (Mac OS) installeren en verwijderen 160 De gebruiksaanwijzingen van de software openen Foto s 165 Foto s maken 165 Foto s maken in de stand CAMERA 165 Foto s maken in de stand MEDIA 166 Foto s weergeven 167 Het indexscherm [Photos] weergeven 167 Foto s bekijken 167 Werken met foto s 168 Gebruik van het fotomenu 168 Foto s verwijderen 168 Foto s beveiligen 169 Bestanden met voorkeuze-instellingen kopiëren 170 Fotonummering Overige informatie 173 Menu-opties 173 De statusschermen weergeven 185 Problemen oplossen 192 Overzicht van berichten 195 Voorzorgsmaatregelen 199 Onderhoud/overig 202 De interne batterij verwijderen 203 Optionele accessoires 207 Specificaties 211 Index 206 8

9 1 Inleiding Over deze handleiding Inleiding 1 Inleiding Over deze handleiding Bedankt dat u hebt gekozen voor de Canon XF305/XF300. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de camcorder gebruikt en bewaar deze zodat u de handleiding later na kunt slaan. Als de camcorder problemen vertoont, raadpleeg dan het hoofdstuk Problemen oplossen (0 192). Conventies die in deze handleiding worden gebruikt BELANGRIJK: Voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op de bediening van de camcorder. OPMERKINGEN: Aanvullende onderwerpen die de elementaire bedieningsprocedures completeren. 0: Paginanummer waarnaar wordt verwezen. b: Tekst die alleen van toepassing is op het model dat wordt getoond in het pictogram. In deze handleiding worden de volgende termen gebruikt. Scherm heeft betrekking op het LCD-scherm en het zoekerscherm. CF-kaart heeft betrekking op een CompactFlash (CF)-kaart. SD-kaart heeft betrekking op een SD- of SDHC-geheugenkaart. Opnamemedia heeft betrekking op CF-kaarten en SD-kaarten. De foto s in de handleiding zijn gesimuleerde foto s die zijn gemaakt met een fotocamera. Sommige schermafbeeldingen zijn gewijzigd om deze leesbaarder te maken. De illustraties in deze handleiding tonen de b. 9

10 Beeldstabilisator 1 Inleiding Over deze handleiding Bedieningsstanden geeft aan dat een functie beschikbaar is in de aangegeven bedieningsstand en geeft aan dat de functie niet beschikbaar is. Raadpleeg De camcorder aan- en uitzetten (0 25) voor een gedetailleerde beschrijving. Als een functie vereist dat gebruik van het menu moet worden gemaakt, dan worden in het verkorte overzicht de submenu s en, indien van toepassing, de standaardinstelling van het menu-onderdeel weergegeven. In de voorbeeldillustratie ziet u dat u de functie kunt vinden door het menu [l Camera Setup] en vervolgens het menu-onderdeel [Image Stabilizer] te selecteren. Beeldstabilisator Opnemen 3 Gebruik de beeldstabilisator om camcordertrillingen te compenseren, zodat uw opnamen stabieler worden. Er zijn 3 methoden om het beeld te stabiliseren; selecteer de methode die het best tegemoetkomt aan uw wensen. Bedieningsstanden: 1 Open het submenu [Image Stabilizer]. [l Camera Setup] [Image Stabilizer] 2 Selecteer de gewenste optie en druk vervolgens op SET. Het pictogram van de geselecteerde stand verschijnt aan de onderzijde van het scherm. Opties [Powered] Q: Powered IS is uiterst effectief als u stilstaat en inzoomt op verafgelegen onderwerpen met gebruik van hoge zoomverhoudingen (hoe meer u het telefoto-uiteinde nadert). Deze stand is niet geschikt voor verticaal draaien (tilten) en horizontaal draaien (pannen) van de camcorder. [Dynamic] P: Dynamic IS biedt compensatie voor een hogere mate van camcordertrilling, bijvoorbeeld als u opneemt terwijl u loopt, en is effectiever als de zoom de maximale groothoek nadert. [Standard] O: Standard IS biedt compensatie voor een lagere mate van camcordertrilling, bijvoorbeeld als u opneemt terwijl u stilstaat, en is geschikt voor het opnemen van natuurlijk ogende scènes. [Off]: Gebruik deze instelling als de camcorder op een statief is bevestigd. [l Camera Setup] [Image Stabilizer] [Standard] OPMERKINGEN Standaard wordt toewijzingsknop 1 aan [Standard] toegewezen, maar u kunt deze functie ook toewijzen aan een andere toewijzingsknop. U kunt op de betreffende knop drukken om Standard IS te activeren. Als u een toewijzingsknop aan [Dynamic IS] of [Powered IS] toewijst (0 107), kunt u op de betreffende knop drukken om de toegewezen stand in of uit te schakelen. De pijl wordt gebruikt om menu-selecties in te korten. Raadpleeg Gebruik van de menu s (0 28) voor gedetailleerde informatie over hoe u de menu s gebruikt. Raadpleeg de bijlage Menu-opties (0 173) voor een beknopt overzicht van alle beschikbare menu-opties en instellingen. Als een procedure vereist dat een optie moet worden geselecteerd, dan wordt binnen of na de procedure een overzicht van de beschikbare opties getoond. Vierkantje haakjes [ ] worden gebruikt om te verwijzen naar menu-opties zoals deze worden getoond op het scherm. 10

11 Bijgeleverde accessoires Inleiding 1 Bijgeleverde accessoires De camcorder wordt geleverd met de volgende accessoires. Compacte netadapter CA-930 (inclusief netsnoer) Accu BP-955 (inclusief afdekplaat) DC-kabel DC-930 Component Video-kabel DTC-1500 Zonnekap Oogschelp Zoekerdop Objectiefdop Draadloze afstandsbediening WL-D6000 (inclusief lithiumbatterij CR2025) Schouderriem SS-1200 Canon XF Utilities Disc * * De Canon XF Utilities Disc bevat software voor het opslaan en beheer van clips op een computer. Raadpleeg Clips opslaan op een computer (0 156) voor bijzonderheden over de installatie van de software. Raadpleeg de Canon XF Utility Gebruiksaanwijzing voor meer informatie over de functies nadat u de software hebt geïnstalleerd. 11

12 1 Inleiding Namen van onderdelen Namen van onderdelen Bedieningspaneel (0 18) Bedieningspaneel (0 18) ZOOM SPEED-schakelaar (zoomsnelheid) voor de zoomtuimelschakelaar op de camcorderhendel (0 77) 2 Zijpaneel (0 48) 3 e-schakelaars (audioniveau) (0 94) 4 SLOT SELECT-knop (keuze voor CF-kaartsleuf) (0 40) 5 CFj-indicator (status CF-kaartsleuf A) en CFlindicator (status CF-kaartsleuf B) (0 38) 6 e-regelaars (audioniveauregelaars) voor CH1 en CH2 (0 94) 7 MENU-knop (menu openen/sluiten) (0 28) 8 STATUS-knop (status van camcorderinstellingen) (0 185) 9 SELECT-wiel (selectiekader verplaatsen) (0 28) 10 FULL AUTO-schakelaar (volledig automatische stand) (0 45) 11 SET-knop (instellen) (0 28) 12 CANCEL-knop (annuleren) (0 28) 13 CUSTOM PICT.-knop (voorkeuze-instelling) (0 117) 14 PUSH AUTO IRIS-knop (automatische diafragma-instelling forceren tijdens handmatige diafragmastand) (0 68) 15 SHUTTER-schakelaar (schakelaar voor keuze van sluitertijdstand) (0 65) 16 Irisring (0 67) 17 Zoomring (0 75) 18 Afstandsindicator (0 52) 19 Scherpstelring (0 52) 20 Zonnekap (0 30) 12

13 Namen van onderdelen Inleiding 1 Aansluitpunten (0 19) Luidspreker (0 138) 2 Afdekplaatje SD-kaartsleuf 3 Statusindicator SD-kaart (0 39) 4 SD-kaartsleuf (0 39) 5 PUSH-knop (scherpstelstandring ontgrendelen) (0 52) 6 Scherpstelstandring (0 52) 7 Borgschroef zonnekap (0 30) 8 XLR-aansluitpunten (CH1 en CH2) (0 91) 9 AUDIO IN-schakelaars (audio input) audio-invoer voor CH1 en CH2 (0 90, 92) 10 Handgreepriem (0 34) 13

14 1 Inleiding Namen van onderdelen Sensor voor afstandsbediening (0 36) 2 MIRROR-knop (beeld op scherm verticaal omkeren) (0 32) 3 START/STOP-knop (starten/stoppen met opnemen) (0 44) 4 RESET-knop (standaardwaarden herstellen) (0 193) 5 Schakelaars van XLR-aansluitpunten voor CH1 en CH2 (0 92) 6 Instant AF-sensor (0 56) 7 Statuslampje voorzijde (0 44) 8 Kabelklem microfoon (0 91) 9 Microfoonhouder (0 91) 10 Borgschroef microfoon (0 91) 14

15 Namen van onderdelen Inleiding Aansluitpunten (0 19) 1 LCD-scherm (0 33) 2 De zoekereenheid 3 Zoeker (0 31, 33) 4 Oogcorrectieregelaar (0 31) 5 RELEASE-schakelaar (ontgrendeling zoeker) (0 202) 6 Schakelaars afdekplaatjes CF-kaartsleuven voor CF-kaartsleuf A (boven) en B (onder) (0 37) 7 Afdekplaat accucompartiment (0 22) 8 BATT. RELEASE-schakelaar (ontgrendeling accu) (0 22) 9 Accucompartiment 10 CF-kaartsleuf A (boven) en B (onder) (0 37) 11 Ontgrendelingsknoppen CF-kaarten (0 38) 12 BATT. OPEN-schakelaar (accucompartiment openen) (0 22) 13 Afdekplaatjes CF-kaartsleuven voor CF-kaartsleuf A (boven) en B (onder) 15

16 1 Inleiding Namen van onderdelen Bedieningspaneel (0 18) Accessoireschoen Voor bevestiging van accessoires zoals de optionele accuvideolamp VL-10Li II. 2 Zoomtuimelschakelaar op handgreep (0 76) 3 MAGN.-knop (vergroting) (0 56)/Toewijzingsknop 6 (0 115) 4 START/STOP-knop (starten/stoppen met opnemen) (0 44) 5 U-knop (clip bekijken) (0 102)/Toewijzingsknop 5 (0 115) 6 Bevestigingspunt op camcorderhendel voor schroeven van 0,64 cm 7 Riembevestigingspunt (0 34) 8 d-schakelaar (keuzeschakelaar opnemen/afspelen) (0 25) 9 HEADPHONE +/- knoppen (hoofdtelefoon) (0 95) 10 DISPLAY-knop (schermgegevens) (0 46)/BATT. INFO-knop (accustatus) (0 22) 11 Statuslampje achterzijde (0 44) 12 Ingebouwde microfoon (0 90) 16

17 Namen van onderdelen Inleiding Bevestigingspunten voor de optionele statiefadapter TA-100 (0 36) 2 Bevestigingsschroeven voor de statiefbasis (0 36) 3 Bevestigingspunt statief (0 36) 4 Statiefbasis voor statieven met schroeven van 0,64 cm (1/4") (0 36) 17

18 1 Inleiding Namen van onderdelen Bedieningspaneel Bedieningspaneel Bedieningspaneel PUSH AF-knop (automatische scherpstelling forceren) (0 57) 2 FOCUS-schakelaar (scherpstelling) (0 53, 56) 3 IS-knop (beeldstabilisatie) (0 60)/ Toewijzingsknop 1 (0 115) 4 PEAKING-knop (contouren verscherpen) (0 55)/ Toewijzingsknop 2 (0 115) 5 ZEBRA-knop (zebrapatroon) (0 80)/ Toewijzingsknop 3 (0 115) 6 WFM-knop (golfvormmonitor) (0 98)/ Toewijzingsknop 4 (0 115) 7 IRIS-schakelaar (diafragma) (0 67) 8 ZOOM-schakelaar (zoomen) (0 75) 9 ND FILTER-schakelaar (filter voor neutrale densiteit) (0 70) 10 AWB-schakelaar (automatische witbalans) (0 71) 11 S-knop (instelling witbalans) (0 72) 12 WHITE BAL.-schakelaar (witbalans) (0 72) 13 GAIN-schakelaar (versterking) (0 62) 14 AGC-schakelaar (automatische versterkingsregeling) (0 61) 15 D-knop (afspelen/pauzeren) (0 135)/ Toewijzingsknop 9 (0 115) 16 I-knop (versneld vooruit afspelen) (0 137)/ Toewijzingsknop 10 (0 115) 17 B-knop (stoppen) (0 135)/ Toewijzingsknop 12 (0 115) 18 K-knop (naar begin van volgende clip springen) (0 137)/Toewijzingsknop 13 (0 115) 19 CANCEL-knop (annuleren) (0 28) 20 Joystick (0 28)/SET-knop (instellen) (0 28) 21 START/STOP-knop (starten/stoppen met opnemen) (0 44) 22 START/STOP-grendel (0 44) 23 MAGN.-knop (vergroting) (0 56)/ Toewijzingsknop 7 (0 115) 24 Zoom-tuimelschakelaar op camcorderhendel (0 77) 25 INDEX-knop (indexschermen) (0 134)/ POWER SAVE-knop (spaarstand) (0 50) 26 L-knop (naar begin van huidige clip springen) (0 137)/Toewijzingsknop 11 (0 115) 27 J-knop (versneld achteruit afspelen) (0 137)/ Toewijzingsknop 8 (0 115) 18

19 Namen van onderdelen Inleiding 1 Aansluitpunten DC IN-aansluitpunt (0 24) 2 b HD/SD SDI-aansluitpunt (uitvoer digitaal video-, audio- en tijdcodesignaal) (0 152) 3 b GENLOCK-aansluitpunt (videosignaal synchroniseren met extern signaal) (0 88) 4 b TIME CODE-aansluitpunt (tijdcode) (0 89) 5 VIDEO 2-aansluitpunt (0 153) 6 W-aansluitpunt (hoofdtelefoon) (0 95) 7 REMOTE-aansluitpunt (afstandsbediening) 8 HD/SD COMPONENT OUT-aansluitpunt (Component Output - uitvoer analoog HD/SDvideosignaal) (0 152) 9 HDMI OUT-aansluitpunt (0 152) 10 USB-aansluitpunt (0 156) 11 AV-aansluitpunt (0 153) Aansluitpunten

20 1 Inleiding Namen van onderdelen Draadloze afstandsbediening WL-D START/STOP-knop (starten/stoppen met opnemen) (0 44) 2 ZOOM-knoppen (zoomen) (0 78) 3 F/O/E/A-knoppen 4 MENU-knop (menu openen/sluiten) (0 28) 5 J/I-knoppen (versneld vooruit/achteruit afspelen) (0 137) 6 Z/Y-knoppen (beeldje voor beeldje vooruit/achteruit afspelen) (0 137) 7 B-knop (stoppen) (0 135) 8 D-knop (afspelen/pauzeren) (0 135) 9 INDEX-knop (indexschermen) (0 134) 10 SET-knop (menu-onderdeel selecteren) (0 28) 11 CANCEL-knop (annuleren) (0 28) 12 SHOT1-knop (opnamemarkering 1) (0 101) 13 PHOTO-knop (foto maken) (0 165) 14 Opname-inschakelingsknop: Als u de START/STOP-knop of ZOOM-knoppen gebruikt, moet u deze knop tegelijkertijd met de betreffende knop indrukken. 20

CEL-SR5JA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing

CEL-SR5JA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing CEL-SR5JA280 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Y Inleiding Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING! VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VERWIJDER DAAROM DE AFDEKKING (OF ACHTERZIJDE) NIET. IN HET APPARAAT

Nadere informatie

FINEPIX X100. Gebruiksaanwijzing DIGITAL CAMERA. Voordat u begint. Eerste stappen. Foto s maken

FINEPIX X100. Gebruiksaanwijzing DIGITAL CAMERA. Voordat u begint. Eerste stappen. Foto s maken BL01285-B03 NL DIGITAL CAMERA FINEPIX X100 Gebruiksaanwijzing Dank u voor het vertrouwen dat u in dit product heeft gesteld. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft hoe u uw digitale camera FinePix X100 van

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding e_kb523_84percent_cover.fm Page i Monday, February 20, 2012 4:37 PM PENTAX RICOH IMAGING CO., LTD. 2-35-7, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) PENTAX RICOH IMAGING FRANCE

Nadere informatie

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr.

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr. Gebruiksaanwijzing High Definition videocamera Modelnr. HC-V160 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. SQW0089

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Handleiding. Digitale camera. Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt.

Handleiding. Digitale camera. Lees voor optimale cameraprestaties eerst de handleiding door voordat u deze camera in gebruik neemt. e_kb521_cover_7_dut.fm Page 1 Friday, March 11, 2011 9:38 AM HOYA CORPORATION PENTAX Imaging Systems Division 2-36-9, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN (http://www.pentax.jp) Digitale camera

Nadere informatie

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. Beknopte gebruiksaanwijzing Digitale Camera/ Lenskit/Hoofdgedeelte Model Nr. DMC-GX7C/DMC-GX7K DMC-GX7 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat

Nadere informatie

Klik op een onderwerp

Klik op een onderwerp In deze gebruiksaanwijzing vindt u uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van uw camera. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Klik op een onderwerp Algemene problemen oplossen Beknopt overzicht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Copyright 2006 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden. NPD2339-00 Inhoudsopgave Auteursrechten en handelsmerken Hoofdstuk 1 Inleiding Kenmerken...............................................................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Digitale camera

Gebruiksaanwijzing. Digitale camera Digitale camera D Gebruiksaanwijzing Dank u wel voor het aankopen van dit CASIO product. Voordat u deze gebruiksaanwijzing gebruikt, dient u eerst de voorzorgsmaatregelen te lezen. Houd de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

LEICA DIGILUX 2. Gebruiksaanwijzing. Afbeeldingen op de binnenkant van de voor- en achterflappen

LEICA DIGILUX 2. Gebruiksaanwijzing. Afbeeldingen op de binnenkant van de voor- en achterflappen LEICA DIGILUX 2 Gebruiksaanwijzing Afbeeldingen op de binnenkant van de voor- en achterflappen Voorwoord Wij wensen u veel plezier en succes bij het fotograferen met uw nieuwe LEICA DIGILUX 2. Het groothoekzoomobjectief

Nadere informatie

Acer Aspire Serie 1800. Gebruikershandleiding

Acer Aspire Serie 1800. Gebruikershandleiding Acer Aspire Serie 1800 Gebruikershandleiding Copyright 2004 Alle Rechten Voorbehouden Acer Aspire 1800 Serie Notebook Computer Gebruikershandleiding 1ste Uitgave: Maart 2004 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR

PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR PJ X3241N PJ WX3231N GEGEVENSPROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING Voor het Gebruik Voorbereidingen Bediening Andere Onderhoud Netwerk en USB-geheugen Voor een veilig en correct gebruik dient u de Voor het Gebruik

Nadere informatie

HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding

HP ENVY 27 27 IPS-monitor Gebruikershandleiding HP ENVY 27 27" IPS-monitor Gebruikershandleiding 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft en Windows zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation, ENERGY STAR en het merk

Nadere informatie

VIRB serie Gebruikershandleiding

VIRB serie Gebruikershandleiding VIRB serie Gebruikershandleiding Mei 2014 190-01627-35_0B Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd

Nadere informatie

DIGITALE CAMERA. Naslaggids

DIGITALE CAMERA. Naslaggids DIGITALE CAMERA Naslaggids Nl Informatie over handelsmerken Microsoft, Windows en Windows Vista zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of

Nadere informatie

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding

Acer Aspire 1700 series. Gebruikershandleiding Acer Aspire 1700 series Gebruikershandleiding Copyright 2003 Alle rechten voorbehouden Acer Aspire 1700 Series Computer Gebruikershandleiding Oorspronkelijke Uitgave: Mei 2003 Er kunnen periodiek wijzigingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VPCM1-serie Gebruikershandleiding Personal computer VPCM1-serie n 2 Inhoud Voor gebruik... 4 Meer informatie over uw VAIO-computer... 5 Ergonomische overwegingen... 7 Aan de slag... 9 De besturingselementen en poorten...

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

Startgids. Digitale camera. Fijn dat u hebt gekozen voor de digitale PENTAXcamera

Startgids. Digitale camera. Fijn dat u hebt gekozen voor de digitale PENTAXcamera Digitale camera Startgids Fijn dat u hebt gekozen voor de digitale PENTAXcamera Q-S1. Deze startgids beschrijft hoe u uw PENTAX Q-S1 gereedmaakt voor gebruik en geeft een overzicht van de basisfuncties.

Nadere informatie

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing

DVD Recorder RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080. Gebruiksaanwijzing 3-293-881-41(1) DVD Recorder Gebruiksaanwijzing Meer nuttige hints, tips en informatie over Sony produkten en services zijn te vinden op: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX680/HX780/HX785/HX980/HX1080

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-UX-serie

Gebruikershandleiding. Personal computer VGN-UX-serie Gebruikershandleiding Personal computer VG-UX-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...7 Documentatie...8 Aan de slag...12 De besturingselementen en poorten...13 De lampjes...22 De computer vasthouden...23

Nadere informatie

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P nl Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP nl 3 Inhoud 1 Inleiding 13 1.1 Overzicht modelnummers 14 1.2 Uitpakken 14 1.3 Systeemvereisten

Nadere informatie

GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding

GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding GP10 Ultra Lite LED Projector Gebruikershandleiding Inhoud Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 6 Kenmerken van de projector...6 Inhoud van de verpakking...7 Buitenkant van de projector...8

Nadere informatie

HANDLEIDING. 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL

HANDLEIDING. 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL HANDLEIDING 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

Nadere informatie

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie