Digitale Video Camcorder. Gebruiksaanwijzing PAL CEL-SH9NA280

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digitale Video Camcorder. Gebruiksaanwijzing PAL CEL-SH9NA280"

Transcriptie

1 PAL Digitale Video Camcorder Gebruiksaanwijzing CEL-SH9NA280

2 Inleiding Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING! VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VERWIJDER DAAROM DE AFDEKKING (OF ACHTERZIJDE) NIET. IN HET APPARAAT BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER ZELF MAG OF KAN REPAREREN. LAAT DIT DOEN DOOR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL. WAARSCHUWING! VOORKOM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN. STEL DIT PRODUCT DAAROM NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. VOORZICHTIG: VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN STORENDE INTERFERENTIES. GEBRUIK DAAROM ALLEEN DE AANBEVOLEN ACCESSOIRES. VOORZICHTIG: HAAL DE STEKKER VAN HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT ALS U HET APPARAAT NIET GEBRUIKT. De stekker moet u gebruiken om het apparaat uit te schakelen. U moet de stekker direct kunnen bereiken als zich een ongeval voordoet. Als de compacte netadapter ingeschakeld is, mag u deze niet in een doek wikkelen of met een doek afdekken, of in een besloten, te krappe ruimte leggen. Doet u dat wel, dan kan de compacte netadapter te heet worden of de plastic behuizing vervormd raken, waardoor u mogelijk bloot komt te staan aan elektrische schokken of brand kan optreden. Het identificatieplaatje CA-590E bevindt zich aan de onderzijde. De camcorder kan beschadigd raken als een ander apparaat dan de compacte netadapter CA-590E wordt gebruikt. Alleen Europese Unie (en EER). Dit symbool geeft aan dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2002/96/EG) en de nationale wetgeving niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Dit product moet worden ingeleverd bij een aangewezen, geautoriseerd inzamelpunt, bijvoorbeeld wanneer u een nieuw gelijksoortig product aanschaft, of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Een onjuiste afvoer van dit type afval kan leiden tot negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid als gevolg van potentieel gevaarlijke stoffen die veel voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur (EEA). Bovendien werkt u door een juiste afvoer van dit product mee aan het effectieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentehuis in uw woonplaats, de reinigingsdienst, of het afvalverwerkingsbedrijf. U kunt ook het schema voor de afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) raadplegen. Raadpleeg voor meer informatie over het inleveren en recyclen van WEEE-producten. (EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) 2

3 Kennismaking met de camcorder Wat is er zo speciaal aan het opnemen op een flash-geheugen? Uw video-opnamen en foto's worden opgeslagen in het interne geheugen (alleen en ) of op een geheugenkaart (SD- of SDHC-kaart). Het maken van opnamen in het flash-geheugen betekent dat er in de opname-eenheid van uw camcorder geen bewegende onderdelen aanwezig zijn. Dit betekent voor u dat u de beschikking hebt over een camcorder die kleiner, lichter en sneller is. Andere kenmerken van deze camcorder Deze camcorder biedt een groot aantal gemakkelijk te gebruiken functies. Hieronder volgt slechts een kleine greep uit de vele functies die uw mogelijkheden verrijken. Opnameprogramma's voor Speciale Scènes ( 39): Voor een groot aantal verschillende omstandigheden kunt u gebruik maken van een speciaal opnameprogramma, een Speciale Scène. Dit is een opnameprogramma voor een specifieke situatie zoals een strand of sportevenement. De camcorder kiest dan voor die specifieke situatie automatisch de optimale instellingen. NL Snel starten ( 32): Met de snelstartfunctie (Quick Start) kunt u na opening van het LCD-paneel binnen circa 1 seconde beginnen met opnemen! Stand ( 21): In de stand is opnemen heel eenvoudig. U drukt op één knop en gebruikt de zoomregelaar. De camcorder doet de rest! 3

4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Kennismaking met de camcorder 8 Wat u moet weten over deze handleiding 9 Overzicht 9 Bijgeleverde accessoires 10 Overzicht van bedieningselementen 13 Schermgegevens Voorbereidingen 16 Beginnen 16 De accu opladen 18 De draadloze afstandsbediening en accessoires voorbereiden 20 De stand en helderheid van het LCD-scherm instellen 21 Basisbediening van de camcorder 21 Bedieningsstanden 21 De -toets: de stand of flexibele opnamestand 22 Joystick en joystickaanduiding 22 Gebruik van de menu s 24 Eerste instellingen 24 De datum en tijd instellen 25 De taal wijzigen 25 De tijdzone wijzigen 26 Gebruik van een geheugenkaart 26 Aanbevolen geheugenkaarten 26 Een geheugenkaart plaatsen en verwijderen 27 / Het geheugen voor de opnamen selecteren 27 Het interne geheugen (alleen / ) of de geheugenkaart initialiseren 4

5 Inhoudsopgave Video 29 Elementaire functies voor het maken van foto's 29 Video opnemen 30 De videokwaliteit (opnamemodus) selecteren 30 Zoomen: Optische, Geavanceerde en Digitale Zoom 32 Snelstartfunctie (Quick Start) 32 De laatst opgenomen scène bekijken en verwijderen 33 Elementaire weergavefuncties 33 De video afspelen 35 Speciale afspeelstanden 36 Scènes selecteren op basis van opnamedatum 37 In de tijdlijn van de film het punt selecteren waar met afspelen moet worden begonnen 38 Scènes verwijderen. 39 Geavanceerde functies 39 Opnameprogramma voor Speciale Scènes 40 Tijdens het maken van opnamen de sluitertijd en andere functies regelen 41 Minivideolamp 42 Zelfontspanner 42 Automatische tegenlichtcorrectie en handmatige instelling van de belichting 43 Handmatige scherpstelling 44 Witbalans 45 Beeldeffecten 45 Digitale effecten 46 Schermgegevens en datacodering 47 Gebruik van een externe microfoon 48 Scènes en het geheugen beheren 48 Een afspeellijst maken 49 Scènes verwijderen uit de afspeellijst 49 Scènes verplaatsen in de afspeellijst 50 / Scènes kopiëren NL 5

6 Foto's 51 Elementaire functies voor het maken van foto's 51 Foto's maken 51 De grootte en kwaliteit van foto's selecteren 53 Een foto wissen direct nadat deze is gemaakt 53 Elementaire weergavefuncties 53 Foto's bekijken 55 Foto's tijdens weergave vergroten 55 Foto's wissen 56 Aanvullende informatie 56 Transportstand: Continu-opnamen en reeksopnamen (AEB) 57 Histogramweergave 57 Foto's beveiligen 58 / Foto's kopiëren 59 Overige functies die u kunt gebruiken als u foto's maakt 59 Foto's afdrukken 59 Foto's afdrukken 60 De afdrukinstellingen selecteren 62 Afdrukopdrachten Externe aansluitingen 64 Aansluitpunten op de camcorder 64 Aansluitschema's 65 Afspelen op een TV-scherm 66 Uw opnamen opslaan en een backup van uw opnamen maken 66 Op uw computer een backup van uw opnamen maken 66 Authoring van DVD-schijven en foto-dvd's 69 Uw opnamen kopiëren naar een externe videorecorder 69 Foto's kopiëren naar uw computer (direct kopiëren) 71 Kopieeropdrachten 6

7 Inhoudsopgave Aanvullende informatie 73 Bijlage: Menu-opties - Overzicht 73 Menu 74 Instellingsmenu s 74 Camera-instellingen (digitale zoom, beeldstabilisator, etc.) 76 Geheugenfuncties (initialiseren, etc.) 77 Scherm setup (LCD-helderheid, taal, etc.) 78 Systeem setup (luidsprekervolume, pieptoon, etc.) 79 Datum/tijd setup 80 Problemen? 80 Problemen oplossen 84 Overzicht van berichten 91 Wat u wel en niet moet doen 91 Hoe u de camcorder moet behandelen 94 De batterij verwijderen 95 Voeding/overig 96 Gebruik van de camcorder in het buitenland 97 Algemene informatie 97 Systeemschema 98 Optionele accessoires 100 Specificaties 103 Index NL 7

8 Inleiding Wat u moet weten over deze handleiding Bedankt dat u hebt gekozen voor de Canon FS11/FS10/FS100. Neem deze handleiding zorgvuldig door voordat u de camcorder in gebruik neemt en bewaar de handleiding op een gemakkelijk bereikbare plaats, zodat u deze later altijd kunt raadplegen. Mocht uw camcorder niet goed werken, raadpleeg dan de tabel Problemen oplossen ( 80). Conventies die in deze handleiding worden toegepast BELANGRIJK: Onder BELANGRIJK in deze handleiding wordt een beschrijving gegeven van de voorzorgsmaatregelen die betrekking hebben op de bediening van de camcorder. OPMERKINGEN: Onder OPMERKINGEN in deze handleiding wordt een beschrijving gegeven van de overige functies die de basisbediening van de camcorder complementeren. WAAR U OP MOET LETTEN: Beperkingen of eisen met betrekking tot de beschreven functie. : Pagina in deze handleiding waarnaar wordt verwezen. Voor sommige bedieningshandelingen moet u ook andere handleidingen raadplegen. Dit wordt aangegeven met de hieronder getoonde pictogrammen en de naam van het betreffende hoofdstuk of gedeelte. Raadpleeg de handleiding Digital Video Software, die u op de bijgeleverde CD-ROM DIGITAL VIDEO Solution Disk vindt als PDF-bestand. Raadpleeg de handleiding van de optionele DVD-brander DW-100. : Informatie die alleen van toepassing is op het model dat wordt afgebeeld in het pictogram. In deze handleiding worden de volgende termen gebruikt: Indien de term geheugen niet verder is gespecificeerd als geheugenkaart of intern geheugen, dan heeft de term geheugen betrekking op beide (alleen / ). Scène heeft betrekking op één filmeenheid vanaf het punt dat u de toets Start/Stop indrukt om met opnemen te beginnen totdat u opnieuw op deze toets drukt om een pauze in te lassen. Photo en still image hebben dezelfde betekenis. De foto s in deze handleiding zijn gesimuleerde foto s die zijn gemaakt met een fotocamera. De afbeeldingen en menupictogrammen hebben betrekking op, tenzij anders aangegeven. 8 Namen van andere toetsen en schakelaars dan die van de joystick worden aangeduid binnen een toets -kader. Bijvoorbeeld. Vierkante haakjes [ ] en hoofdletters worden gebruikt voor menu-opties zoals die op het scherm worden weergegeven. In de tabellen in deze handleiding wordt in vette letters de standaardwaarde weergegeven. Bijvoorbeeld [ON/AAN], [OFF/UIT] ( 27) [ MENU] [ DISPLAY SETUP/ INSTELLING SCHERM] [LANGUAGE /TAAL] Gewenste taal Toetsen en schakelaars die moeten worden gebruikt

9 Overzicht Bijgeleverde accessoires Compacte netadapter CA-590E (incl. netsnoer) Accu BP-808 Draadloze afstandsbediening WL-D88 Lithiumknoopbatterij CR2025 voor draadloze afstandsbediening Stereovideokabel STV-250N Gele Rode Witte stekkers USB-kabel IFC-400PCU CD-ROM met software* en installatiehandleiding PIXELA ImageMixer 3 SE Voor het opslaan, beheren, bewerken en afspelen van films. Polsriem WS-30 NL CD-ROM met de software* DIGITAL VIDEO Solution Disk Voor het opslaan, beheren en afdrukken van foto's. * De CD-ROM omvat de handleiding van de software (elektronische versie als PDF-bestand). 9

10 Inleiding Overzicht van bedieningselementen Aanzicht linkerzijde Aanzicht rechterzijde RESET-toets ( 82) -toets ( 21)/ -afdruk/deeltoets ( 60, 69) DISP.-toets (schermgegevens) ( 46, 57)/ BATT. INFO-toets (accucapaciteit) ( 15) Aansluitpunt USB ( 64) Aansluitpunt AV OUT (geel) ( 64) Aansluitpunt MIC (rood) ( 47) Luidspreker ( 35) Bevestigingspunt riem ( 18) ACCESS-indicator (geheugentoegang) ( 29, 51)/ CHG-indicator (opladen/status) ( 16) Aansluitpunt DC IN ( 16) Minivideolamp ( 41) Stereomicrofoon Namen van andere toetsen en schakelaars dan die van de joystick worden aangeduid binnen een toets -kader (bijvoorbeeld ). Vooraanzicht 10

11 Achteraanzicht Bovenaanzicht Onderaanzicht Sensor voor afstandsbediening ( 18) LCD-scherm ( 20) Programmakeuzewiel ( 21) Start/stop-toets ( 29) -stoptoets ( 33)/ BLC-toets (tegenlichtcorrectie) ( 42) Vooruitspoeltoets ( 33) / Inzoomtoets T (telefoto) ( 30) Terugspoeltoets ( 33)/ Uitzoomtoets W (groothoek) ( 30) / Afspeel/pauzetoets ( 33)/ START/STOP-toets ( 29) -toets ( 23, 73) Joystick ( 22) Zoomregelaar ( 30) PHOTO-toets (foto maken) ( 51) ON/OFF-toets (aan/uit) -indicator Aansluitpunt statief ( 91) Serienummer Afdekking accucompartiment/ afdekking geheugenkaartsleuf Geheugenkaartsleuf ( 26) Accucompartiment ( 16) Ontgrendelingspal accu ( 17) Handgreepriem Namen van andere toetsen en schakelaars dan die van de joystick worden aangeduid binnen een toets -kader (bijvoorbeeld ). NL 11

12 Inleiding Draadloze afstandsbediening WL-D88 START/STOP-toets ( 29) -toets ( 23, 73) MENU-toets ( 23, 74) PLAYLIST-toets (afspeellijst) ( 48) Navigatietoetsen ( / / / ) -toets (beeldje voor beeldje achteruit afspelen) ( 35) -toets (versneld achteruit afspelen) ( 35) -toets (afspelen) ( 33) -toets (pauzeren) ( 33) -toets (stoppen) ( 33) PHOTO-toets (foto maken) ( 51) Zoomtoetsen ( 30) SET-toets -toets (beeldje voor beeldje vooruit afspelen) ( 35) -toets (versneld vooruit afspelen) ( 35) DISP.-toets (schermgegevens) ( 46, 57) 12

13 Schermgegevens Films opnemen Films afspelen (Tijdens afspelen) Bedieningsstand ( 21) Opnameprogramma ( 39, 40) Witbalans ( 44) Beeldeffect ( 45) Digitaal effect ( 45) Opnamemodus ( 30) Sensor voor afstandsbediening uitgeschakeld ( 78) Handmatige scherpstelling ( 43) Werking geheugen ( 15) Tijdcode/Afspeelduur (uren : minuten : seconden) Resterende opnameduur Op de geheugenkaart / In het interne geheugen Resterende accucapaciteit ( 15) Beeldstabilisator ( 74) Windscherm uitgeschakeld ( 75) Tegenlichtcorrectie ( 42) Minivideolamp ( 41) Horizontaalmarkering ( 77) Audioniveau-indicator ( 77) Scènenummer Datacodering ( 77) NL 13

14 Inleiding Foto s maken Foto's weergeven Zoom ( 30), Belichting ( 42) Opnameprogramma ( 39, 40) Witbalans ( 44) Beeldeffect ( 45) Digitaal effect ( 45) Transportstand ( 56) Fotokwaliteit/grootte ( 51) Handmatige scherpstelling ( 43) Resterende accucapaciteit ( 15) Aantal foto's dat nog kan worden gemaakt ( 15) Op de geheugenkaart / In het interne geheugen Zelfontspanner ( 42) AF-kader (automatische scherpstelling) ( 75) Minivideolamp ( 41) Scherpstellings- en belichtingsvergrendeling ( 51) Camcordertrillingswaarschuwing ( 75) Sensor voor afstandsbediening uitgeschakeld ( 78) Beeldnummer ( 15, 79) Huidig beeld/totaal aantal beelden Histogram ( 57) Datum en tijd van opname Beeldbeveiligingspictogram ( 57) Handmatige belichting ( 42) Beeldgrootte ( 51) Bestandsgrootte Diafragmawaarde ( 40) Sluitertijd ( 40) 14

15 Werking geheugen Opnemen, Opnamepauze, Afspelen, Afspeelpauze, Versneld vooruit afspelen, Versneld achteruit afspelen, In slow motion vooruit afspelen, In slow motion achteruit afspelen, Beeldje voor beeldje vooruit afspelen, Beeldje voor beeldje achteruit afspelen Resterende opnameduur Als er in het geheugen geen vrije ruimte meer aanwezig is, wordt [ END/EIND] (intern geheugen, alleen / ) of [ END/ EIND] (geheugenkaart) weergegeven en wordt het opnemen stopgezet., Resterende accucapaciteit 100% 75% 50% 25% 0% Het pictogram toont als een percentage van een volledig geladen accu bij benadering hoeveel capaciteit nog resteert. De resterende opname/ afspeelduur van de accu wordt naast het pictogram in minuten weergegeven. Vervang de accu door een volledig opgeladen accu als in rood wordt weergegeven. Als u een lege accu aansluit, wordt de camcorder mogelijk uitgeschakeld zonder dat wordt weergegeven. Mogelijk wordt de resterende accucapaciteit niet nauwkeurig aangegeven. Dit hangt af van de omstandigheden waaronder de camcorder en accu worden gebruikt. Als de camcorder uit staat, druk dan op BATT.INFO als u de accucapaciteit wilt zien. Het Intelligent System toont 5 seconden lang de accucapaciteit (als een percentage) en de resterende opnameduur in minuten. De accucapaciteit wordt mogelijk niet weergegeven als de accu leeg is. Aantal foto's dat nog kan worden gemaakt in rood: Geen kaart aanwezig in groen: 6 of meer beelden in geel: 1 t/m 5 beelden in rood: Er kunnen geen foto s meer worden gemaakt Tijdens het bekijken van foto s is het display altijd groen. Het kan voorkomen dat het getal dat aangeeft hoeveel foto s nog kunnen worden gemaakt, niet afneemt nadat een foto is gemaakt. Ook kan het voorkomen dat het aantal foto s dat nog kan worden gemaakt, op het display na een opname ineens met 2 afneemt. Of een van deze situaties zich voordoet, hangt af van de opnameomstandigheden. Beeldnummer Het beeldnummer geeft de naam en locatie aan van het bestand op de geheugenkaart. Voorbeeld: de bestandsnaam van beeld is IMG_0107.JPG, opgeslagen onder de map DCIM\101CANON. NL 15

16 Voorbereidingen In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van de elementaire bedieningshandelingen, zoals het navigeren door menu's, en de instellingen die u de eerste keer moet verrichten. Zo raakt u snel vertrouwd met uw camcorder. Beginnen De accu opladen 3 Sluit de afdekking en schuif deze naar de lens totdat u een klik hoort. Aansluitpunt DC IN CHG-indicator (oplaadindicator) De camcorder kan van stroom worden voorzien met een accu of rechtstreeks met de compacte netadapter. Laad de accu vóór gebruik op. Raadpleeg de tabellen op pagina voor informatie over de geschatte oplaad-, opname- en afspeelduur met een volledig geladen accu. 1 Schuif de afdekking van het accucompartiment weg van de lens en open de afdekking. 2 Plaats de accu in zijn geheel in het compartiment en druk zachtjes op de accu totdat deze vast klikt. 4 Sluit het netsnoer aan op de compacte netadapter. 5 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact. 6 Sluit de compacte netadapter aan op het aansluitpunt DC IN van de camcorder. De CHG-indicator begint te knipperen. De indicator blijft branden als de accu is opgeladen. Raadpleeg Problemen oplossen ( 80) als de indicator snel knippert. 16

17 ZODRA DE ACCU VOLLEDIG OPGELADEN IS 1 Haal de compacte netadapter uit de camcorder. 2 Haal het netsnoer uit het stopcontact en de compacte netadapter. DE ACCU VERWIJDEREN 30 C. Buiten het temperatuurbereik tussen 0 C en 40 C wordt het opladen niet gestart. Sluit op het aansluitpunt DC IN van de camcorder of op de compacte netadapter geen elektrische apparatuur aan die niet uitdrukkelijk is aanbevolen voor gebruik met deze camcorder. Sluit de bijgeleverde compacte netadapter niet aan op spanningsomzetters bij reizen naar andere continenten of op speciale stroombronnen zoals die in vliegtuigen en schepen, DC-AC-omzetters, etc. Anders kan het apparaat uitvallen of te heet worden. Ontgrendelingspal accu 1 Schuif de afdekking van het accucompartiment weg van de lens en open de afdekking. 2 Druk op de ontgrendelingspal en trek de accu naar buiten. 3 Sluit de afdekking en schuif deze naar de lens totdat u een klik hoort. BELANGRIJK Zet de camcorder uit voordat u de compacte netadapter aansluit of verwijdert. Nadat u de camcorder hebt uitgezet, worden belangrijke gegevens bijgewerkt in het geheugen. Wacht totdat de indicator indicator dooft. Het verdient aanbeveling de accu op te laden bij temperaturen tussen 10 C en OPMERKINGEN Als resterende accucapaciteit een probleem vormt, kunt u de camcorder van stroom voorzien met de compacte netadapter, zodat de accustroom niet wordt verbruikt. Opgeladen accu s ontladen zich op natuurlijke wijze. Zorg er daarom voor dat u de accu op de dag van gebruik, of de dag ervoor, oplaadt. U bent dan verzekerd van een volle accu. Wij raden u aan twee- tot driemaal zoveel opgeladen accu s bij de hand te houden dan u nodig denkt te hebben. NL 17

18 Voorbereidingen De draadloze afstandsbediening en accessoires voorbereiden Plaats eerst de bijgeleverde lithiumknoopbatterij CR2025 in de draadloze afstandsbediening. Richt de draadloze afstandsbediening op de sensor van de camcorder als u op de toetsen van de afstandsbediening drukt. U kunt het LCD-paneel 180 graden draaien om de draadloze afstandsbediening te gebruiken naar de voorzijde van de camcorder. OPMERKINGEN Lipje 1 Druk het lipje in de richting van de pijl en trek de batterijhouder naar buiten. 2 Plaats de lithiumknoopbatterij zodanig dat de pluszijde (+) naar boven is gericht. 3 Plaats de batterijhouder terug. De draadloze afstandsbediening werkt mogelijk niet goed als de sensor blootstaat aan fel licht of direct zonlicht. Als de draadloze afstandsbediening niet werkt, controleer dan of [WL.REMOTE/ AFSTANDSBEDIENING] niet ingesteld is op [ OFF /UIT] ( 78). Vervang anders de batterij. Accessoires GEBRUIK VAN DE DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING Maak de handgreepriem vast. Stel de handgreepriem zo af dat u met uw wijsvinger de zoomregelaar en met uw duim de Start/Stop -toets kunt bereiken. U kunt de handgreepriem verwijderen en vervangen door de bijgeleverde polsriem. 18

19 DE HANDGREEPRIEM VERWIJDEREN EEN SCHOUDERRIEM BEVESTIGEN 1 Trek de flap van de gevoerde handgreep omhoog en verwijder de riem van de klittenbandvoering. 2 Verwijder de riem eerst bij de voorste beugel op de camcorder, daarna uit de handgreep en tot slot bij de achterste beugel op de camcorder. EEN POLSRIEM BEVESTIGEN Voer de uiteinden van de schouderriem door het riembevestigingspunt op de handgreepriem en stel de lengte van de riem bij. U kunt de handgreepriem ook verwijderen en de schouderriem rechtstreeks bevestigen op de achterste beugel van de camcorder. DE HANDGREEPRIEM TERUGPLAATSEN NL Voer het bevestigingsuiteinde van de polsriem door de achterste beugel op de camcorder, haal de polsriem door de lus en maak de polsriem vast. U kunt de polsriem ook bevestigen aan het riembevestigingspunt op de handgreepriem, zodat u voor extra gemak en bescherming beide kunt gebruiken. 1 Voer het uiteinde van de riem door de achterste beugel op de camcorder. 2 Haal de riem door de gevoerde handgreep en vervolgens door de voorste beugel op de camcorder. 3 Maak de handgreepriem voor zover nodig vast, bevestig de riem aan de klittenbandvoering op de handgreep en sluit de flap. 19

20 Voorbereidingen De stand en helderheid van het LCDscherm instellen Het LCD-paneel draaien Open het LCD-paneel tot een hoek van 90 graden. U kunt het paneel 90 graden naar beneden draaien. U kunt het paneel 180 graden naar de lens draaien. Het 180 graden draaien van het LCD-paneel kan handig zijn in de volgende gevallen: - Als u uzelf in beeld wilt nemen als u opneemt met de zelfontspanner. - Als u de camcorder wilt bedienen met de draadloze afstandsbediening naar de voorzijde van de camcorder gericht een extreem hoge precisie; meer dan 99,99% van de pixels werkt volgens specificatie. Minder dan 0,01% van de pixels kan af en toe mislukken of wordt weergegeven als zwarte, rode, blauwe of groene punten. Dit heeft geen invloed op het opgenomen beeld en betekent niet dat er problemen zijn. LCD-achtergrondverlichting U kunt de helderheid van het scherm instellen op normaal of helder. Houd, terwijl de camcorder ingeschakeld is, DISP. langer dan 2 seconden ingedrukt. Doe dit nogmaals als u de andere instelling (normaal of helder) wilt kiezen. OPMERKINGEN Deze instelling heeft geen invloed op de helderheid van uw opname. Gebruik van de heldere instelling bekort de effectieve gebruiksduur van de accu. Als u de compacte netadapter aansluit terwijl de helderheid van het scherm normaal is, verandert de helderheid automatisch in helder. Het onderwerp kan het LCD-scherm bekijken OPMERKINGEN Informatie over het LCD-scherm: Het scherm is gemaakt met fabricagetechnieken van 20

21 Basisbediening van de camcorder opnamestand waarmee u de camcorderinstellingen aan uw wensen kunt aanpassen. Bedieningsstanden De bedieningsstand van de camcorder wordt bepaald door de stand van het programmakeuzewiel. In deze handleiding betekent het symbool dat een functie beschikbaar is in de afgebeelde bedieningsstand en betekent het symbool dat de functie niet beschikbaar is. Als geen bedieningsstandsymbolen worden getoond, dan is de functie in alle bedieningsstanden beschikbaar. Zie de tabel hieronder voor een overzicht van de bedieningsstanden. De -toets: de stand of flexibele opnamestand De camcorder biedt twee standen voor het opnemen van video of het maken van foto's: de stand voor beginners of als u zich niet bezig wilt houden met gedetailleerde camcorderinstellingen, en de flexibele Druk op de -toets om de stand te gebruiken (het blauwe lampje van de toets gaat branden). U hoeft zich geen zorgen te maken over de instellingen en kunt direct beginnen met het opnemen van video door eenvoudigweg de zoomregelaar ( 31) en Start/Stop ( 29) te gebruiken of foto's te maken door eenvoudigweg de zoomregelaar en PHOTO ( 51) te gebruiken. U kunt ook de snelstartfunctie (Quick Start) gebruiken ( 32). Druk nogmaals op de -toets als u terug NL Bedieningsstand Program makeuze wiel Weergegeven pictogram Functie * / (Groen) Films opnemen in het interne geheugen* / op de geheugenkaart 29 * / (Blauw) Foto's maken in het interne geheugen* / op de geheugenkaart 51 * / (Groen) Films afspelen vanuit het interne geheugen* / de geheugenkaart 33 * / (Blauw) Foto's weergeven vanuit het interne geheugen* / de geheugenkaart 53 *Alleen /. 21

22 Voorbereidingen wilt keren naar de flexibele opnamestand (het lampje van de toets brandt dan niet). U kunt dan de menu's openen en de instellingen afstemmen op uw voorkeur. Zelfs in de flexibele opnamestand kan de camcorder u helpen met de instellingen. U kunt bijvoorbeeld het opnameprogramma van de Speciale Scènes ( 39) gebruiken waarmee voor speciale opnameomstandigheden in één keer alle optimale instellingen worden gekozen. 22 OPMERKINGEN In de stand hebt u geen toegang tot de menu's, maar u kunt wel de instellingen hieronder vooraf wijzigen voordat u de stand kiest. - Opnamemodus van films - Grootte/kwaliteit van foto's - Breedbeeld - Automatische lange sluitertijd - Alle instellingen in het menu [ SYSTEM SETUP/INSTELLING SYSTEEM] Joystick en joystickaanduiding Gebruik de joystick om de menu's van de camcorder te gebruiken. Druk de joystick omhoog, omlaag, naar links of rechts (, ) om een item te selecteren of instellingen te wijzigen. Druk op de joystick zelf ( ) om de instellingen op te slaan of een actie te bevestigen. Op menuschermen wordt dit aangegeven met het pictogram ( ). De joystick kunt u ook gebruiken in combinatie met de joystickaanduiding om extra functies te selecteren. Druk op om de joystickaanduiding weer te geven of te verbergen. Het hangt van de bedieningsstand af welke functies op de joystickaanduiding worden weergegeven. In de afbeeldingen van de handleiding worden posities die niet relevant zijn voor de functie waarover informatie wordt gegeven, gemarkeerd met een gestreept patroon. Deze posities kunnen, afhankelijk van de bedieningsstand, leeg zijn of worden aangeduid met een ander pictogram dan in de afbeelding. NEXT Als de functie-aanduiding meerdere pagina s bevat, worden aan de onderzijde de optie [NEXT/VOLGENDE] en het vervolgpictogram ( ) weergegeven. Druk ( ) op de joystick naar [NEXT/VOLGENDE] om de volgende pagina van de aanduiding op te roepen. Gebruik van de menu s Veel camcorderfuncties kunnen worden ingesteld met de menu s die u kunt openen door de toets ( ) in te drukken. Stel de camcorder in op de flexibele opnamestand om toegang te krijgen tot de menu's. In de stand keren de meeste menuinstellingen, enkele uitgezonderd, terug naar de standaardwaarde ( 21). Raadpleeg de bijlage Menu-opties - Overzicht ( 73) voor bijzonderheden over de beschikbare menu-opties en instellingen.

23 In de opnamestand een menuoptie van het menu selecteren Een optie selecteren in de instellingsmenu's 1 Druk op. 2 Selecteer in de linkerkolom met ( ) het pictogram van de functie die u wilt wijzigen. Niet-beschikbare menu-onderdelen worden gedimd weergegeven. 3 Kies uit de beschikbare opties in de balk aan de onderzijde met de gewenste instelling. De geselecteerde optie wordt geaccentueerd in oranje. Bij sommige instellingen moet u verdere keuzes maken en/of op drukken. Volg de extra bedieningsaanduidingen die op het scherm verschijnen (zoals het pictogram, kleine pijlen, etc.). 4 Druk op om de instellingen op te slaan en het menu te sluiten. U kunt op elk moment op drukken om het menu te sluiten. 1 Druk op. 2 Selecteer met (, ) het pictogram en druk op om de instellingsmenu's te openen. U kunt ook langer dan 1 seconde ingedrukt houden of op de draadloze afstandsbediening op MENU drukken om het scherm van de instellingsmenu s direct te openen. 3 Selecteer met ( ) het gewenste menu in de linkerkolom en druk op. Dit titel van het geselecteerde menu verschijnt aan de bovenzijde van het scherm en daaronder ziet u de lijst met opties. 4 Selecteer met ( ) de optie die u wilt wijzigen en druk op. De oranje keuzebalk geeft de momenteel geselecteerde menuinstelling aan. Niet-beschikbare onderdelen worden weergegeven in zwart. Druk ( ) op de joystick in om terug te keren naar het menukeuzescherm (stap 3). 23 NL

24 Voorbereidingen 5 Selecteer met ( ) de gewenste instelling en druk op om de instelling op te slaan. 6 Druk op. U kunt op elk moment op drukken om het menu te sluiten. Inkorten van menuselecties in deze handleiding In deze handleiding wordt de pijl gebruikt om menuselecties in te korten. Hieronder ziet u ter illustratie hoe een instelling wordt gewijzigd met de instellingsmenu's. [ MENU] [ DISPLAY SETUP/INSTELLING SCHERM] [LANGUAGE /TAAL] Gewenste taal Voor selecties in het menu toont de ingekorte vorm altijd de aanvankelijke standaardwaarde. In de opnamestand wordt het pictogram van de standaardwaarde weergegeven in de linkerkolom als u voor het eerst het menu opent. Als u de instelling eerder had gewijzigd, verschijnt in plaats hiervan echter het betreffende pictogram. [ IMAGE EFFECT OFF/ BEELDEFFECT UIT] Gewenste beeldeffect Eerste instellingen De datum en tijd instellen U moet de datum en tijd van de camcorder instellen voordat u deze kunt gebruiken. Het scherm [DATE/ TIME-DATUM/TIJD] verschijnt automatisch als u de klok van de camcorder nog niet hebt ingesteld. Als het scherm [DATE/TIME-DATUM/ TIJD] verschijnt, wordt het jaar weergegeven in oranje en aangegeven met omhoog/omlaag-pijlen. 1 Wijzig met ( ) het jaar en ga met ( ) naar de maand. 2 Wijzig op dezelfde wijze de rest van de velden (maand, dag, uur en minuten). 3 Selecteer met ( ) de optie [OK] en druk op om de klok te starten en het instellingsscherm te sluiten. BELANGRIJK Als u de camcorder langer dan circa 3 maanden niet gebruikt, kan de interne oplaadbare lithiumbatterij geheel leeg raken en verliest u mogelijk de datum/ tijdinstelling. Laad in een dergelijk geval de interne lithiumbatterij ( 93) opnieuw op en stel opnieuw de tijdzone, datum en tijd in. 24

25 De datum wordt alleen in het eerste instellingsscherm weergegeven in de notatie jaar-maand-dag. In de volgende schermen worden de datum en tijd weergegeven als dag-maand-jaar (bijvoorbeeld, [1.JAN :00 AM]). U kunt de datumnotatie wijzigen ( 79). U kunt de datum en tijd ook op een later tijdstip (dus op een ander moment dan tijdens de eerste instellingen) wijzigen. Het scherm [DATE/TIME-DATUM/TIJD] openen: [ MENU] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ TIJD INSTELLEN] [DATE/TIME-DATUM/TIJD] De taal wijzigen Opties ( 23) Standaardwaarde [ ] [MAGYAR] [ ] [DEUTSCH] [MELAYU] [ ] [ ] [POLSKI] [ ] [ENGLISH] [ ] [ ] [ESPAÑOL] [TÜRKÇE] [ ] [FRANÇAIS] [ ] [ ] [ITALIANO] [ ] [ ] [ MENU] [ DISPLAY SETUP/INSTELLING SCHERM] [LANGUAGE /TAAL] Gewenste taal OPMERKINGEN Als u de taal per abuis hebt gewijzigd, volg dan de markering naast het menuonderdeel om de instelling te wijzigen. De symbolen en die in sommige menuschermen verschijnen, hebben betrekking op de namen van toetsen op de camcorder en veranderen niet, ongeacht de taal die is geselecteerd. De tijdzone wijzigen Stem de tijdzone af op uw locatie. De standaardinstelling is Paris (Parijs). ( 23) DE EIGEN TIJDZONE INSTELLEN [ MENU] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ TIJD INSTELLEN] [T.ZONE/DST-TIJDZONE/ ZOMERTIJD] Uw plaatselijke tijdzone* ALS U OP REIS BENT [ MENU] [ DATE/TIME SETUP-DATUM/ TIJD INSTELLEN] [T.ZONE/DST-TIJDZONE/ ZOMERTIJD] Plaatselijke tijd op uw bestemming* * Selecteer de gebiedsnaam die is gemarkeerd met een als u de instelling wilt aanpassen aan zomertijd. 25 NL

26 Voorbereidingen Gebruik van een geheugenkaart Aanbevolen geheugenkaarten U kunt met deze camcorder gebruik maken van in de winkel verkrijgbare SDHC (SD high capacity)- geheugenkaarten en SDgeheugenkaarten om films op te nemen en foto's te maken. Er zijn echter geheugenkaarten waarop u mogelijk geen films kunt opnemen. Raadpleeg de tabel hieronder. Vanaf januari 2008 is de filmopnamefunctie getest met gebruik van SD/SDHC-geheugenkaarten van Panasonic, SanDisk en Toshiba. OPMERKINGEN Wat u moet weten over SDHCgeheugenkaarten: SDHC is het nieuwe type SD-geheugenkaart met een mogelijke capaciteit tot meer dan 2 GB. Onthoud dat de specificaties van SDHCgeheugenkaarten verschillend zijn van die van gewone SD-geheugenkaarten en dat u geen geheugenkaarten van meer dan 2 GB kunt gebruiken met apparaten die geen ondersteuning bieden voor SDHC. SDHC-apparaten (waaronder deze camcorder) zijn echter wel terugwaarts compatibel en ondersteunen gewone SDgeheugenkaarten. Over de SD Speed Class: De SD Speed Class is een standaard die aangeeft wat de gegarandeerde minimale snelheid van de gegevensoverdracht is van SD/SDHCgeheugenkaarten. Als u een nieuwe geheugenkaart koopt, bekijk dan het Speed Class-logo op de verpakking. Een geheugenkaart plaatsen en verwijderen U moet een geheugenkaart altijd eerst initialiseren voordat u deze met de camcorder kunt gebruiken ( 27). 1 Zet de camcorder uit. Geheugenkaarten die bruikbaar zijn voor het opnemen van films Geheugenkaart Capaciteit SD Speed Class Films opnemen 64 MB of minder SD-geheugenkaarten 128 MB t/m 2 GB * 512 MB t/m 2 GB of hoger SDHC-geheugenkaarten 4 GB t/m 32 GB of hoger * Afhankelijk van de kaart kunt u mogelijk geen films opnemen. 26

27 2 Schuif de afdekking van de geheugenkaartsleuf weg van de lens en open de afdekking. 3 Steek de geheugenkaart in zijn geheel, met het label weg van de lens gericht, recht in de geheugenkaartsleuf totdat de kaart vast klikt. 4 Sluit de afdekking en schuif deze naar de lens totdat u een klik hoort. Forceer de afdekking niet om deze te sluiten als u de geheugenkaart niet op de juiste wijze hebt geplaatst. DE GEHEUGENKAART VERWIJDEREN 1 Schuif de afdekking van de geheugenkaartsleuf weg van de lens en open de afdekking. 2 Druk eenmaal de geheugenkaart in om deze te ontgrendelen. De geheugenkaart springt vervolgens naar buiten. Trek de kaart daarna in zijn geheel naar buiten. 3 Sluit de afdekking en schuif deze naar de lens totdat u een klik hoort. BELANGRIJK Geheugenkaarten hebben een voor- en achterzijde die van elkaar verschillen. De camcorder kan defect raken als u een geheugenkaart verkeerd om in de camcorder plaatst. / Het geheugen voor de opnamen selecteren U kunt uw film- en foto-opnamen opslaan in het interne geheugen of op de geheugenkaart. Het interne geheugen is de standaardlocatie voor zowel films als foto's. ( 23) ( 21) EEN ANDERE GEHEUGENLOCATIE KIEZEN VOOR UW FILMOPNAMEN [ MENU] [ MEMORY OPER./ GEHEUGENFUNCTIES] [MEDIA: MOVIES/ OPSLAGLOCATIE: FILMS]* Het geheugen dat u wilt gebruiken** Druk op * Selecteer [MEDIA: IMAGES/ OPSLAGLOCATIE: FOTO'S] om de opslaglocatie voor foto's te kiezen. ** Voor elke opslaglocatie kunt u de totale, gebruikte en beschikbare ruimte controleren. De beschikbare ruimte hangt af van de opnamemodus (voor films) of de grootte/kwaliteit (voor foto's). Het interne geheugen (alleen / ) of de geheugenkaart initialiseren Initialiseer een geheugenkaart voordat u deze voor de eerste keer met deze camcorder gebruikt. U kunt een geheugenkaart of het interne geheugen (alleen / ) ook initialiseren als u alle gegevens op de kaart of in het geheugen voorgoed wilt verwijderen. NL 27

28 Voorbereidingen Opties [INITIALIZE/INITIALISEREN] Wist de bestandstoewijzingstabel, maar wist niet fysiek de opgeslagen gegevens. [COMPL.INIT./VOLLEDIG INITIALISEREN] Wist alle gegevens volledig. Zorg er daarom voor dat u op een extern apparaat van belangrijke opnamen eerst een backup maakt ( 66). Verwijder de stroombron niet en zet de camcorder niet uit als het geheugen wordt geïnitialiseerd. ( 23) / [ MENU] [ MEMORY OPER./ GEHEUGENFUNCTIES] [INITIALIZE/INITIALISEREN] Het geheugen dat u wilt initialiseren Initialiseringsmethode [YES/JA]* [OK] [ MENU] [ MEMORY OPER./ GEHEUGENFUNCTIES] [INITIALIZE/INITIALISEREN] Initialisatiemethode [YES/JA]* [OK] * Druk tweemaal op als u de volledige initialisatie wilt onderbreken terwijl deze wordt uitgevoerd. Alle opnamen worden gewist, maar u kunt zonder problemen het geheugen gebruiken. BELANGRIJK Initialisatie van het geheugen verwijdert voorgoed alle gegevens. De originele opnamen bent u dan voor altijd kwijt. 28

29 Video Dit hoofdstuk behandelt functies die betrekking hebben op het maken van films, waaronder opnemen, afspelen, menu-opties en geheugenfuncties. Elementaire functies voor het maken van foto's Video opnemen ( 21) 1 Zet het programmakeuzewiel op. 2 Schakel de camcorder in. / U kunt het geheugen selecteren dat wordt gebruikt voor het opnemen van films ( 27). 3 Druk op Start/Stop om met opnemen te beginnen. De opname wordt gestart; druk nogmaals op Start/Stop als u een pauze wilt inlassen. U kunt ook op START/STOP van de draadloze afstandsbediening drukken. NADAT U KLAAR BENT MET OPNEMEN 1 Overtuig u ervan of de ACCESSindicator uit staat. 2 Zet de camcorder uit. 3 Sluit het LCD-paneel. BELANGRIJK Houd u aan de voorschriften hieronder als de ACCESS-indicator brandt of knippert. Anders kunt u uw gegevens voorgoed kwijtraken of kan het geheugen beschadigd raken. - Open de afdekking van de geheugenkaartsleuf niet. - Ontkoppel de stroombron niet en zet de camcorder niet uit. - Wijzig de stand van het programmakeuzewiel niet. OPMERKINGEN Over de stroombesparingsstand: Bij gebruik van de accu schakelt de camcorder zichzelf automatisch uit als er vijf minuten lang geen bedieningshandelingen zijn verricht. Dit wordt gedaan om stroom te besparen ( 79). Druk op ON/OFF om de camcorder aan te zetten. Als u opnamen maakt op heldere plaatsen, kan het moeilijk zijn gebruik te maken van het LCD-scherm. Wijzig in een dergelijk geval de helderheid van het LCD-scherm ( 20, 77). 29 NL

30 Video De videokwaliteit (opnamemodus) selecteren De camcorder heeft 3 opnamemodi. Als u de opnamemodus wijzigt, verandert u hoe lang u nog met het betreffende geheugen kunt opnemen. Selecteer de XP-modus voor een betere filmkwaliteit; selecteer LP voor een langere opnameduur. De tabel hieronder geeft bij benadering de opnameduur aan. ( 23) ( 21) [ STANDARD PLAY 6Mbps/ STANDAARD AFSPELEN 6 Mbps] Gewenste opnamestand OPMERKINGEN De camcorder maakt gebruik van een variabele bit rate (VBR) om video te coderen; de feitelijke opnameduur zal daarom afhangen van de inhoud van de scènes. De camcorder onthoudt de laatst gebruikte instelling, zelfs wanneer u de camcorder in de stand zet. Zoomen: Optische, Geavanceerde en Digitale Zoom De camcorder biedt drie zoomtypes: optische, geavanceerde en digitale zoom voor het opnemen van films. (In de stand is alleen de optische zoom beschikbaar.) Geschatte opnameduur Standaardwaarde Opnamemodus XP SP LP Geheugen Geheugenkaart van 1 GB 10 min. 20 min. 35 min. Geheugenkaart van 2 GB 25 min. 40 min. 1 uur 15 min. Geheugenkaart van 4 GB 55 min. 1 uur 20 min. 2 uur 35 min. Intern geheugen/ geheugenkaart van 8 GB 1 uur 50 min. 2 uur 45 min. 5 uur 10 min. Intern geheugen/ geheugenkaart van 16 GB 3 uur 40 min. 5 uur 30 min. 10 uur 25 min. Als een opname groter wordt dan 4 GB, dan wordt de opname verdeeld en opgeslagen als scènes die kleiner zijn dan 4 GB. 30

31 Het zoomtype selecteren Opties ( 21) Standaardwaarde [ OPTICAL/OPTISCH] (37x) Het zoombereik is beperkt tot de optische vergrotingsverhouding van de lens. [ ADVANCED/GEAVANCEERD] (Geavanceerde zoom) De camcorder beschikt niet alleen over een optisch zoombereik, maar verwerkt het beeld ook digitaal om een groter zoombereik te verkrijgen zonder verslechtering van de beeldkwaliteit. Bij het opnemen van films met een hoogte/breedteverhouding van 16:9 verandert het gezichtsveld (beeldhoek). Raadpleeg de tabel onder OPMERKINGEN. [ DIGITAL/DIGITAAL] (2000x) Als u deze optie selecteert, gaat de camcorder over op digitale zoom (lichtblauw gebied op de zoomindicator) als u verder inzoomt dan het optische zoombereik (witte gebied op de zoomindicator). Met de digitale zoom wordt het beeld digitaal verwerkt. De beeldkwaliteit zal daarom verslechteren naarmate u meer inzoomt. Het zoombereik van de geavanceerde zoom verandert afhankelijk van de hoogte/ breedteverhouding van de scène ( 74). [WIDESCREEN/BREEDBEELD] ingesteld op [ ON/AAN] (16:9) 45x* * De beeldhoek is breder bij zowel maximale telefoto als maximale groothoek. [WIDESCREEN/BREEDBEELD] ingesteld op [ OFF/UIT] (4:3) 46x Gebruik van de zoom ( 21) NL ( 23) W T W T [ MENU] [ CAMERA SETUP/INSTELLING CAMERA] [ZOOM TYPE/ZOOMTYPE] Gewenste optie OPMERKINGEN In de stand wordt het zoomtype automatisch ingesteld op [ ADVANCED/GEAVANCEERD]. W Uitzoomen T Inzoomen Verplaats de zoomregelaar naar W om uit te zoomen (groothoek). Verplaats de zoomregelaar naar T om in te zoomen (telefoto). Druk zachtjes voor een langzame zoom; druk harder voor een snellere zoom. U kunt de optie [ZOOM SPEED/ ZOOMSNELHEID] ( 74) ook instellen op één van de drie constante snelheden (3 is de snelste, 1 is de langzaamste). 31

32 Video OPMERKINGEN Houd tot het onderwerp een afstand van ten minste 1 meter aan. Bij volledige groothoek kunt u tot op niet minder dan 1 cm op een onderwerp scherpstellen. Als [ZOOM SPEED/ZOOMSNELHEID] is ingesteld op [ VARIABLE/ VARIABEL]: - Als u de toetsen T en W van de draadloze afstandsbediening of het LCD-paneel gebruikt, staat de zoomsnelheid constant op [ SPEED 3/SNELHEID 3]. - De zoomsnelheid is sneller in de opnamepauzestand dan tijdens de feitelijke opname. Snelstartfunctie (Quick Start) Als u het LCD-paneel sluit terwijl de camcorder ingeschakeld is, komt de camcorder in de standby-stand. In de standby-stand verbruikt de camcorder slechts de helft van de stroom die wordt gebruikt voor het maken van opnamen, waardoor u bij gebruik van een accu bespaart op stroom. Als u het LCD-paneel opent, is de camcorder bovendien binnen circa 1 seconde gereed voor het maken van opnamen, zodat u dus geen belangrijke opnamemogelijkheden hoeft te missen. ( 21) 1 Sluit het LCD-paneel terwijl de camcorder ingeschakeld is en in een opnamestand staat. U hoort een pieptoon en de - indicator verandert in oranje om aan te geven dat de camcorder in de standby-stand is gekomen. 2 Open het LCD-paneel als u het opnemen wilt hervatten. Binnen minder dan 1 seconde keert de -indicator terug naar groen en is de camcorder gereed om opnamen te maken. BELANGRIJK Verwijder de stroombron niet tijdens de standby-stand (terwijl de -indicator oranje brandt). OPMERKINGEN Als u het LCD-paneel onder bepaalde omstandigheden sluit (bijvoorbeeld tijdens het opnemen, als een menu wordt weergegeven, als de accucapaciteit te laag is of wanneer de afdekking van de geheugenkaartsleuf openstaat), komt de camcorder mogelijk niet in de standby-stand. Controleer of de -indicator in oranje verandert. De camcorder wordt uitgeschakeld als u deze 10 minuten lang in de standbystand laat staan, ongeacht de instelling van [POWER SAVE/SPAARSTAND] ( 79). Druk op ON/OFF om de camcorder aan te zetten. U kunt selecteren hoe lang het moet duren voordat de camcorder wordt uitgeschakeld of u kunt de snelstartfunctie uitschakelen met de optie [QUICK START/SNEL STARTEN] ( 79). De laatst opgenomen scène bekijken en verwijderen Zelfs in de stand kunt u de laatst opgenomen scène afspelen om deze te controleren. U kunt de scène ook verwijderen terwijl u deze bekijkt. ( 21) 32

33 Elementaire weergavefuncties 1 Druk op om de joystickaanduiding weer te geven. Indien niet op de joystickaanduiding wordt weergegeven, druk ( ) op de joystick dan herhaaldelijk naar [NEXT/VOLGENDE] om dit symbool op te roepen. 2 Druk ( ) op de joystick naar. De camcorder speelt de laatste scène af (maar zonder geluid) en keert daarna terug naar de opnamepauzestand. Een scène verwijderen direct nadat u deze hebt opgenomen De video afspelen ( 21) Na het opnemen van een scène: 1 Bekijk de scène zoals is beschreven in het vorige hoofdstuk. 2 Selecteer, terwijl u de scène bekijkt, met ( ) het pictogram en druk op. 3 Selecteer met ( ) de optie [YES/ JA] en druk op. OPMERKINGEN Verricht geen andere bedieningshandelingen op de camcorder terwijl de scène wordt verwijderd. U kunt de laatste scène niet verwijderen indien u na het opnemen van de scène de bedieningsstand hebt gewijzigd of de camcorder hebt uitgezet. 1 Zet het programmakeuzewiel op. 2 Schakel de camcorder in. Na enkele seconden verschijnt het indexscherm van de scènes. 3 Zet met (, ) het selectiekader naar de scène die u wilt afspelen. Druk herhaaldelijk op of om het selectiekader te vergroten en door gehele indexpagina's te bladeren. 4 Druk op / of om met afspelen te beginnen. Het afspelen wordt gestart vanaf de geselecteerde scène en wordt vervolgd tot het eind van de laatst opgenomen scène. Druk nogmaals op / als u tijdens het afspelen een pauze wilt inlassen. 33 NL

34 Video Druk op als u wilt stoppen met afspelen en wilt terugkeren naar het indexscherm voor films. SELECTEREN WELKE SCÈNES MOETEN WORDEN AFGESPEELD Nadat u een afspeellijst hebt gemaakt ( 48) kunt u wisselen tussen de originele films en de door u bewerkte afspeellijst. / U kunt ook wisselen tussen de opgenomen scènes of afspeellijst in het interne geheugen en de opgenomen scènes en afspeellijst op de geheugenkaart. 1 Verplaats met ( ) het oranje selectiekader naar de tabs aan de bovenzijde van het scherm. 2 Selecteer met ( ) de locatie van de scènes die u wilt afspelen. 3 Ga met ( ) terug naar het indexscherm om de scène te selecteren. BELANGRIJK Houd u aan de voorschriften hieronder terwijl de ACCESS-indicator brandt of knippert. U kunt uw gegevens anders voorgoed kwijtraken. - Open de afdekking van de geheugenkaartsleuf niet. - Ontkoppel de stroombron niet en zet de camcorder niet uit. - Wijzig de stand van het programmakeuzewiel niet. Mogelijk kunt u op een ander apparaat geen films afspelen die u met deze camcorder hebt opgenomen op de geheugenkaart. Speel in dat geval de films op de geheugenkaart af met deze camcorder. Mogelijk kunt op deze camcorder geen films afspelen die zijn opgenomen met een ander apparaat. OPMERKINGEN Afhankelijk van de opnameomstandigheden is tussen scènes mogelijk een korte pauze in de video- of geluidsweergave merkbaar. U kunt op PLAYLIST van de draadloze afstandsbediening drukken om in het betreffende geheugen te wisselen tussen het indexscherm van de originele films en de afspeellijst. Originele films in het interne geheugen* Originele films op de geheugenkaart Afspeellijst in het interne geheugen* Afspeellijst op de geheugenkaart *Alleen /. 34

35 HET VOLUME WIJZIGEN 1 Druk op om de joystickaanduiding weer te geven. 2 Stel met ( ) het volume bij. Als u het volume wilt uitschakelen, houd ( ) op de joystick dan ingedrukt naar totdat het volumepictogram in verandert. U kunt tijdens het afspelen nogmaals op drukken om de joystickaanduiding te verbergen. afspeelstanden Speciale afspeelstanden U kunt voor het gebruik van de speciale afspeelstanden de toetsen gebruiken op het LCDpaneel of de draadloze afstandsbediening ( 12). Tijdens de speciale afspeelstanden is er geen geluid mogelijk. Speciale afspeelstanden Aanvangsstand : Met gebruik van de camcorder : Met gebruik van de draadloze afstandsbediening Versneld vooruit afspelen Normaal afspelen, : Druk op of Druk nogmaals op deze toets om de afspeelsnelheid te verhogen met 5x 15x 60x de normale snelheid 1 In slow motion vooruit afspelen 2 Afspeelpauze, : Druk op of Beeldje voor beeldje afspelen Afspeelpauze : Druk op of om één beeldje achteruit/vooruit af te spelen of houd een van deze toetsen ingedrukt om continu beeldje voor beeldje af te spelen Scènes overslaan: Naar het begin van de volgende scène Normaal afspelen : Druk op ( ) op de joystick : Druk op Naar het begin van de huidige scène : Druk op ( ) op de joystick : Druk op Naar de vorige scène : Druk ( ) op de joystick tweemaal in : Druk tweemaal op Speciale afspeelstand beëindigen Elke willekeurige afspeelstand : Druk op : Druk op Tijdens sommige speciale afspeelstanden ziet u in het afspeelbeeld mogelijk videoproblemen (blokken, strepen, etc.). 1 De op het scherm weergegeven snelheid is bij benadering gegeven. 2 In slow motion vooruit afspelen vindt plaats met een snelheid van 1/8 van de normale snelheid; In slow motion achteruit afspelen vindt plaats met een snelheid van 1/12 van de normale snelheid. / NL 35

36 Video Scènes selecteren op basis van opnamedatum U kunt naar alle opnamen zoeken die u op een bepaalde datum hebt gemaakt, bijvoorbeeld alle films die zijn gemaakt tijdens een bepaalde gebeurtenis. ( 21) 4 Wijzig de andere velden op dezelfde wijze om de gewenste datum te selecteren en druk op. Het indexscherm verschijnt, met het selectiekader op de scène die op de geselecteerde datum het eerst is opgenomen. Een selectie maken in het kalenderscherm WAAR U OP MOET LETTEN Het selecteren van scènes op basis van opnamedatum is alleen mogelijk in het indexscherm van de originele films. Een selectie maken in de opnamenlijst 1 Selecteer het indexscherm van de originele films. / U kunt de originele films selecteren in het interne geheugen of op de geheugenkaart. 2 Open de opnamenlijst. [ SELECT DATE/ DATUM SELECTEREN] De opnamenlijst toont alle datums waarop opnamen zijn gemaakt. Op de dag wordt een oranje selectiekader weergegeven. Het miniatuurbeeld is een foto van de eerste scène die op die dag is opgenomen. Onder de foto wordt voor diezelfde dag het aantal opgenomen scènes en de totale opnameduur weergegeven. 3 Wijzig met ( ) de dag en ga met ( ) naar de maand of het jaar. 1 Selecteer het indexscherm van de originele films. / U kunt de originele films selecteren in het interne geheugen of op de geheugenkaart. 2 Verplaats de zoomregelaar naar W. Het kalenderscherm verschijnt. Datums die scènes bevatten (dat wil zeggen: films die op die datum zijn opgenomen) worden weergegeven in wit. Datums zonder opnamen worden weergegeven in zwart. 3 Verplaats met (, ) de cursor naar de gewenste datum. Als u de cursor verplaatst naar een datum die wordt weergegeven in wit, wordt naast de kalender een miniatuurbeeld weergegeven dat een foto toont van de eerste scène die op die datum is opgenomen. Onder de foto wordt voor diezelfde dag het aantal opgenomen scènes en de totale opnameduur weergegeven. U kunt met ( ) het jaar- of maandveld selecteren en met ( ) het jaar of de maand wijzigen om de kalendermaanden sneller te doorlopen. U kunt op of drukken om direct naar de vorige/volgende datum te springen die scènes bevat. 36

Gebruiksaanwijzing. HD Camcorder. Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Gebruiksaanwijzing. HD Camcorder. Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands Canon Nederland N.V. Neptunusstraat 1 2132 JA Hoofddorp Tel: 023-567 01 23 Fax: 023-567 01 24 www.canon.nl HD Camcorder Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

HG10. Gebruiksaanwijzing. HD Camcorder. Lees ook de Backup Utility en Digital Video Software gebruiksaanwijzing (als PDF bestand).

HG10. Gebruiksaanwijzing. HD Camcorder. Lees ook de Backup Utility en Digital Video Software gebruiksaanwijzing (als PDF bestand). HG10 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Lees ook de Backup Utility en Digital Video Software gebruiksaanwijzing (als PDF bestand). CEL-SH3WA280 Inleiding Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING! VOORKOM

Nadere informatie

CEL-SN3JA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing

CEL-SN3JA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing CEL-SN3JA280 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Inleiding Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING! VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VERWIJDER DAAROM DE AFDEKKING (OF ACHTERZIJDE) NIET. IN HET APPARAAT BEVINDEN

Nadere informatie

CEL-SP4TA281. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing

CEL-SP4TA281. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing CEL-SP4TA281 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Inleiding Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING! VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VERWIJDER DAAROM DE AFDEKKING (OF ACHTERZIJDE) NIET. IN HET APPARAAT BEVINDEN

Nadere informatie

CEL-SP5VA281. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing

CEL-SP5VA281. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing CEL-SP5VA281 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Y Inleiding Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING! VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VERWIJDER DAAROM DE AFDEKKING (OF ACHTERZIJDE) NIET. IN HET APPARAAT

Nadere informatie

CEL-SR3XA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing

CEL-SR3XA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing CEL-SR3XA280 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Y Inleiding Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING! VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VERWIJDER DAAROM DE AFDEKKING (OF ACHTERZIJDE) NIET. IN HET APPARAAT

Nadere informatie

CEL-SR5JA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing

CEL-SR5JA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing CEL-SR5JA280 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Y Inleiding Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING! VOORKOM ELEKTRISCHE SCHOKKEN. VERWIJDER DAAROM DE AFDEKKING (OF ACHTERZIJDE) NIET. IN HET APPARAAT

Nadere informatie

Nederlands PAL. Digitale Video camcorder Gebruiksaanwijzing. Lees ook de volgende instructiehandleiding. Digital Video Software.

Nederlands PAL. Digitale Video camcorder Gebruiksaanwijzing. Lees ook de volgende instructiehandleiding. Digital Video Software. r Digitale Video camcorder Gebruiksaanwijzing Nederlands Inleiding Basisfuncties Geavanceerde functies Videobeelden monteren Mini Digital Video Cassette Gebruik van een geheugenkaart Direct afdrukken Lees

Nadere informatie

CEL-SV7YA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing

CEL-SV7YA280. HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing CEL-SV7YA280 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing H Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT AUTEURSRECHTEN: Als u zonder toestemming opnamen maakt van materialen waarop auteursrechten

Nadere informatie

HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing CEL-SV2YA280

HD Camcorder. Gebruiksaanwijzing CEL-SV2YA280 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing CEL-SV2YA280 Belangrijke gebruiksinstructies WAARSCHUWING MET BETREKKING TOT AUTEURSRECHTEN: Als u zonder toestemming opnamen maakt van materialen waarop auteursrechten

Nadere informatie

HD Camcorder Gebruiksaanwijzing. Nederlands PAL CEL-SP6RA283

HD Camcorder Gebruiksaanwijzing. Nederlands PAL CEL-SP6RA283 HD Camcorder Gebruiksaanwijzing Nederlands PAL CEL-SP6RA283 Belangrijke aanwijzingen WAARSCHUWING: VERWIJDER DE AFDEKPLAAT (OF ACHTERZIJDE) NIET. ALS U DAT WEL DOET, LOOPT U HET RISICO ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Nadere informatie

VIDEOCÁMARA Y GRABADORA DIGITAL

VIDEOCÁMARA Y GRABADORA DIGITAL DIGITALE VIDEO CAMCORDER Gebruiksaanwijzing VIDEOCÁMARA Y GRABADORA DIGITAL Manual de instrucciones CÂMARA DE VIDEO DIGITAL Manual de instruções Nederlands Español Português Mini Digital Video Cassette

Nadere informatie

GZ-MG70E GZ-MG60E HARD DISK CAMERA GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AAN DE SLAG 7 VIDEOBEELDEN OPNEMEN & AFSPELEN 22

GZ-MG70E GZ-MG60E HARD DISK CAMERA GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS AAN DE SLAG 7 VIDEOBEELDEN OPNEMEN & AFSPELEN 22 NEDERLANDS AAN DE SLAG 7 HARD DISK CAMERA GZ-MG70E GZ-MG60E VIDEOBEELDEN OPNEMEN & AFSPELEN 22 STILSTAANDE BEELDEN (FOTO S) OPNEMEN & AFSPELEN 28 BEDIENINGSHANDELINGEN VOOR DE ERVAREN GEBRUIKER 31 MENU-INSTELLINGEN

Nadere informatie

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Opnemen/afspelen 21 4-170-095-52(1) 2010 Sony Corporation. Inhoud 9.

DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E. Opnemen/afspelen 21 4-170-095-52(1) 2010 Sony Corporation. Inhoud 9. 4-170-095-52(1) Inhoud 9 Aan de slag 12 Opnemen/afspelen 21 Uw camcorder optimaal benutten 37 DCR-SR58E/SR68E/SR78E/ SR88E/SX33E/SX34E/SX43E/ SX44E/SX53E/SX63E Digitale camcorder "Handycam"-handboek Beelden

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding 2-597-463-81 (1) Gebruiksmogelijkheden van de DVD Handycam 10 Voorbereidingen 16 Digital Video Camera Recorder Easy Handycam 25 Bedieningshandleiding Opnemen/ afspelen 30 Afspelen op DVD-apparatuur 40

Nadere informatie

FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35

FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35 Digitale 4K-videocamera FDR-AX30/AX33/AXP33/AXP35 Hoe te gebruiken Voor gebruik Modelinformatie Modelinformatie [1] Onderdelen en bedieningselementen Onderdelen en bedieningselementen (voorzijde/bovenkant)

Nadere informatie

"Handycam"-handboek HDR-CX560E/CX560VE/CX690E/ CX700E/CX700VE

Handycam-handboek HDR-CX560E/CX560VE/CX690E/ CX700E/CX700VE Klik "Handycam"-handboek HDR-CX560E/CX560VE/CX690E/ CX700E/CX700VE 2011 Sony Corporation 4-271-160-52(1) Gebruik van het "Handycam"-handboek Meer informatie over het optimale gebruik van uw camcorder vindt

Nadere informatie

"Handycam"-handboek HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E

Handycam-handboek HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E Klik "Handycam"-handboek HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/ PJ30E/PJ30VE/PJ50E/PJ50VE/XR160E 2011 Sony Corporation 4-271-165-52(1) Gebruik van het "Handycam"-handboek Meer informatie over het optimale gebruik van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD3E HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten GEBRUIKSAANWIJZING HD HARD DISK CAMCORDER GZ-HD3E DU NEDERLANDS Geachte klanten Dank u voor de aanschaf van deze harddisk-camera. Het is belangrijk dat u weet hoe u deze camera veilig kunt gebruiken, lees

Nadere informatie

Handycam-handboek HDR-CX100E/CX105E/CX106E

Handycam-handboek HDR-CX100E/CX105E/CX106E Klik Handycam-handboek HDR-CX100E/CX105E/CX106E 2009 Sony Corporation 4-129-505-51(1) NL Gebruik van het Handycam-handboek Meer informatie over het gebruik van uw camcorder vindt u in dit Handycam-handboek.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lees voordat u de camera gebruikt eerst deze handleiding door, met name het gedeelte "Veiligheidsmaatregelen". Zo leert u de camera juist te gebruiken. Bewaar de handleiding goed,

Nadere informatie

Handycam-handboek DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E. Digitale camcorder. Genieten van de camcorder

Handycam-handboek DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E. Digitale camcorder. Genieten van de camcorder 3-093-316-43(1) Digitale camcorder Handycam-handboek Genieten van de camcorder 8 Aan de slag 12 Opnemen/ afspelen 20 Bewerken 38 DCR-SR32E/SR33E/SR42E/ SR52E/SR62E/SR72E/ SR82E/SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD5 GZ-HD6 HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten E E

GEBRUIKSAANWIJZING GZ-HD5 GZ-HD6 HD HARD DISK CAMCORDER. Geachte klanten E E GEBRUIKSAANWIJZING DU NEDERLANDS HD HARD DISK CAMCORDER GZ-HD5 GZ-HD6 E E Geachte klanten Dank u voor de aanschaf van deze harddisk-camera. Het is belangrijk dat u weet hoe u deze camera veilig kunt gebruiken,

Nadere informatie

Handycam-handboek HDR-XR500E/XR500VE/XR520E/ XR520VE

Handycam-handboek HDR-XR500E/XR500VE/XR520E/ XR520VE Klik Handycam-handboek HDR-XR500E/XR500VE/XR520E/ XR520VE 2009 Sony Corporation 4-131-473-51(1) NL Gebruik van Handycam-handboek Uitgebreide informatie over het gebruik van uw camcorder vindt u in dit

Nadere informatie

Handycam-handboek HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE

Handycam-handboek HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE Klik Handycam-handboek HDR-XR100E/XR105E/XR106E/XR200E/ XR200VE 2009 Sony Corporation 4-121-424-51(1) NL Gebruik van Handycam-handboek Uitgebreide informatie over het gebruik van uw camcorder vindt u in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NEDERLANDS Gebruikershandleiding Aan de slag p. 7 Lees de voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door (pp. 144 149) De inhoud van de verpakking controleren In de verpakking vindt u de volgende items. Als er iets

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding NEDERLANDS Lees voordat u de camera gebruikt eerst deze handleiding door, met name het gedeelte Veiligheidsmaatregelen. Door deze handleiding te lezen, leert u de camera correct te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding NEDERLANDS Zorg dat u deze handleiding leest, inclusief het gedeelte Veiligheidsmaatregelen (= 8), voordat u de camera in gebruik neemt. Door deze handleiding te lezen, leert u de

Nadere informatie

NEDERLANDS. Gebruikershandleiding

NEDERLANDS. Gebruikershandleiding NEDERLANDS Gebruikershandleiding Begin bij Lees dit eerst (p. 6). Lees ook de Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Cd Startershandleiding voor Canon Digital Camera-software] en de Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera VQT3J76-1. Modelnr. HDC-SD90 HDC-SD99 HDC-TM99

Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera VQT3J76-1. Modelnr. HDC-SD90 HDC-SD99 HDC-TM99 Gebruiksaanwijzing High Definition videocamera Modelnr. HDC-SD90 HDC-SD99 HDC-TM99 Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te nemen. VQT3J76-1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie