6-7 Fotograaf Fernand Hellinckx maakte Expo 58 mee van op de eerste rij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6-7 Fotograaf Fernand Hellinckx maakte Expo 58 mee van op de eerste rij"

Transcriptie

1 DE ZANDLOPER jaargang 9, nr 4 April 2008 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) afgiftekantoor Wemmel 1 Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand 6-7 Fotograaf Fernand Hellinckx maakte Expo 58 mee van op de eerste rij 2-3 Gemeenteraad stelt begroting 2008 voor 4 Politie bepaalt prioriteiten met enquête Drummer Gerrit De Cock van de Beenhouwerij is levensgenieter Journaliste Mia Doornaert over Brussel en de rand

2 02 uit de gemeente Investeringen in riolering en vernieuwing van het kerkhof Over de gemeentelijke begroting 2008 Heel veel investeringsruimte heeft Wemmel niet. Schepen van Financiën Bernard Carpriau (LB-MR) benadrukte op de laatste gemeenteraad verschillende keren dat de bevolking van Wemmel verarmt en de gemeente bijgevolg minder belastingen kan innen. Toch is er dit jaar nog een beetje ruimte voor investeringen. Die komen vooral ten goede aan de vernieuwing van de begraafplaats en de Aquafinwerken. Schepen van Financiën en voorzitter van de gemeenteraad Bernard Carpriau voerde op de laatste gemeenteraad het hoge woord. Dat deed hij met een zeer uitgebreide presentatie, waar in vooral de vorderingen van de waterbeheersingwerken na de twee overstromingen van 2005 in de gemeente uit de doeken werden gedaan. Er is het een en ander gerealiseerd. De Boschstraat en de Van Gysellaan werden vernieuwd en kregen nieuwe riolering. Inmiddels is ook de Zijp gerealiseerd en zal tegen deze zomer het bufferbekken tussen de Vertongenstraat en Beverbos uitgevoerd zijn. Het leeuwendeel van de kosten wordt gefinancierd door Aquafin. Nu is het tijd voor Wemmel fase II, legt Bernard Carpriau uit. Dat zal Wemmel euro kosten. Het gaat om de vernieuwing van de riolering naast de Amelvonnisbeek en de vernieuwing van de riolering in de Kaarlijkstraat (ook een gedeelte van Meise) en de Leeuwerikenlaan. Daarna moet geld vrijgemaakt worden voor fase 4B van Aquafin: de waterzuivering (scheiding van het afvalwater en het hemelwater) van de Maalbeek stroomopwaarts vanaf de wijken Rodenbachstraat en Guido Gezellestraat tot aan het café Fame X. Ook de riolering in de Bruyndonckstraat en de Craene-laan tot aan de Kaasmarkt wordt ontdubbeld. Die fase wordt vanaf volgend jaar gerealiseerd, aldus Carpriau. > Naast de waterbeheersingwerken en de rioleringswerken maakt de gemeente in 2008 geld vrij voor de renovatie van de begraafplaats. De gebouwen van de gemeentelijke begraafplaats zullen afgebroken en opnieuw opgebouwd worden. Ze voldoen niet meer aan de huidige normen. Er zullen een nieuw mortuarium, nieuw sanitair, een nieuwe werkplaats voor de grafmaker met een bergplaats voor materiaal, een kantoorruimte, keuken en douche worden gebouwd. Er worden ook twee nieuwe afscheidsruimtes gebouwd: één nabij de nieuwe strooiweide en één nabij de grafkelders. De kostprijs wordt geraamd op euro exclusief btw. > Wat mobiliteit betreft, gaan we op de ingeslagen weg verder, zegt Carpriau. Elk jaar wordt er euro uitgetrokken voor de verbetering van stoepen en herstellingen van voetpaden en rioleringsaansluitingen. Op het vlak van woonbeleid zullen er vier appartementen worden gebouwd. Over de locatie moet het schepencollege nog een beslissing nemen. Er zijn twee voorstellen: het perceel op de hoek van de Lambrechtslaan met de Bogemansstraat of het huidige Rode Kruisgebouw dat momenteel in slechte staat is en heropgebouwd moet worden. Er wordt euro uitgetrokken om een architect aan te stellen. De bedoeling van die noodappartementen is om huurders die hun woning niet meer kunnen huren, omdat die onbewoonbaar of ongeschikt is verklaard, op te vangen. Daarna wordt de huurprijs gerecupereerd van de eigenaar. Het niet-geschikt of onbewoonbaar verklaren van woningen of appartementen wordt in Wemmel toegepast sinds de invoering van de Vlaamse Wooncode. Het dient om de verpaupering van de gemeente tegen te gaan. Inmiddels zijn er door de inspectiedienst van de Vlaamse Gemeenschap, op vraag van de huurders zelf, al zes woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. > Andere kleinere investeringen voor dit jaar zijn de studie voor de renovatie van de kerkmuur van Sint-Servaas ( euro), de installatie van zonneboilers op het dak van de sporthal ( euro), de vernieuwing van de computerservers in de gemeentescholen ( euro) en de administratie ( euro per jaar), het vervangen van twee kleinere vuilniswagens ( euro) en investeringen in de muziekacademie (Clavecimbel: euro), de Nederlandstalige school (podium: euro) en de Franstalige school (nieuwe stoelen en tafels voor de eetzaal: euro). Grote personeelskost Onze grootste kost blijft evenwel het personeel, zegt Bernard Carpriau. De gemeente heeft 167 personeelsleden in dienst, goed voor 140,49 voltijdse equivalenten. Dit jaar is er een aanwervingsstop. De kost van het personeel bedraagt 9,5 miljoen euro en omvat ruim de helft van onze uitgaven. We krijgen wel 3 miljoen euro subsidies voor het onderwijspersoneel. We moeten rekening houden met de stijging van de kostprijs van de politie, brandweer en het OCMW. De gemeentelijke toelage voor het OCMW stijgt met gemiddeld 10 procent tot euro. Dat heeft vooral te maken met de verarming van de gemeente. Toch wil de gemeente haar schuld afbouwen en is er is een marge om vanaf 2009 tot miljoen euro te investeren, aldus Carpriau. Gemeenteraadslid Robert De Lille (IC) kantte zich tegen het feit dat de gemeente haar reservefonds aan het opgebruiken is, maar Carpriau antwoordde daarop dat dat kadert in een

3 uit de gemeente 03 Telex goed financieel beleid. We hebben tegen lage interestvoeten geleend en zo heel wat geld opgepot. Dat gaan we nu afbouwen, aldus Carpriau. De raadsleden van de fractie WEM- MEL waren vooral benieuwd naar het strategisch beleidsplan. Er zit hier wel een beleidsnota bij de begroting, maar daarover is niet gediscussieerd, zei Walter Vansteenkiste (WEMMEL). Daarop ontstond heel wat verwarring, waarop schepen Roger Mertens (IC) de schorsing van de gemeenteraad vroeg. Uiteindelijk blijkt het niet om het strategisch meerjarenplan te gaan, maar wel om een denkoefening. Vanaf volgend jaar moet het meerjarenplan verplicht mee worden gestemd; dit jaar mag het mee worden gestemd. Dit was een slinkse manier om toch maar een meerjarenplan tussen de begroting te foefelen en zo mee te stemmen. Achteraf kan het bestuur dan zeggen dat de gemeenteraad het daarmee eens is, maar er is geen woord over gezegd, aldus Vansteenkiste. Uiteindelijk werd de begroting goedgekeurd met 11 stemmen voor en 9 onthoudingen van IC en WEMMEL. Een groot draagvlak heeft deze begroting dus niet. Joris Herpol De brug aan de Maalbeek ter hoogte van café Fame X is verbreed. In de Winkel nummer 16 en de Vijverslaan nummer 125 wordt een parkeerplaats voor mindervaliden aangelegd. De gemeenteraad keurde een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Vilvoorde en Wemmel goed voor de aanpak van jeugdcriminaliteit door een bemiddelingsprocedure. De opschortende voorwaarde is wel dat de taalwetgeving van de faciliteiten wordt toegepast. In het schooldomein van de gemeentelijke basisscholen zal ter hoogte van de Molenbeek een bergbezinkingsbekken worden gebouwd. Dat moet de vervuiling en slibvorming in de Molenbeek tegengaan. Uit die beek werd onlangs 180 kubieke meter slib gehaald. Voor de heraanleg van de Van Elewijckstraat is de gemeente op zoek naar een alternatieve oplossing. De initiële kosten voor de heraanleg van de riolering en de straat werden geraamd op 3,5 miljoen euro, wat voor Wemmel niet haalbaar is. In de Zavelberg wordt het hemelwater van het rioleringswater afgekoppeld. De stoelen en tafels van de Franstalige basisschool worden vervangen door smallere tafels en meer stoelen. Kostprijs: euro. De gemeente wil dat er meer kinderen in één keer in de eetzaal kunnen, zodat niet langer drie shiften nodig zijn. De gemeenteraad keurde de aankoop van twee dienstwagens goed voor euro. Louis Belgrado (LB) hamerde erop dat ook een prijsaanvraag bij Wemmelse firma s wordt gedaan. De statuten van de vzw Pro Humanitate worden herzien. Zo is de vzw verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de verhuur, de foyer, het restaurant en de maaltijden van de Residentie in de Prins Boudewijnlaan. Het nieuwe speelbos zal in de Motte komen, besliste de gemeenteraad. Omdat daar vroeger het oude stort van Wemmel was, zullen er stalen van de ondergrond worden genomen. Gemeenteraadslid Didier Noltincx (LB-MR) vroeg op de laatste gemeenteraad om iets te doen aan de slechte staat van de speeltuigen. Heel wat speeltuigen zijn vernield, banken zijn bespoten met graffiti en vuilnisbakken worden regelmatig in brand gestoken, aldus Noltincx. Schepen Herman Vander Voorde (WEMMEL-CD&V) beloofde dat de speeltuigen op speelpleinen zullen worden hersteld. Robert De Lille (IC) vroeg om een gemeenteraadscommissie voor begroting op te richten. Raadslid Jan Verhasselt (WEMMEL) vroeg om eindelijk iets te doen aan de slechte staat van de voetpaden op de de Limburg Stirumlaan. De nutsleidingen onder de Faymonvillesquare moeten heraangelegd worden. Het is daar één grote foefelage, verklaarde gemeenteraadsvoorzitter Bernard Carpriau (LB-MR). De gemeente zal dit jaar 2,5 miljoen euro schulden aflossen. Dat is een stijging van 4 procent. Het bestuur wil versneld aan schuldafbouw doen. Gemeenteraadslid Didier Noltincx (LB-MR) vraagt om de ophaalrondes van het pmd later op de dag te doen, omdat de vuilniswagens voor problemen zorgen in de ochtendspits. Schepen Herman Vander Voorde (WEMMEL- CD&V) antwoordde dat het aanpassen van de rondes euro extra kost. De gemeente zal een brief schrijven naar Haviland om de rondes te herbekijken. De wekelijkse ophaling van het restafval kost in Wemmel euro per jaar. En af en toe kan er ook wel eens iets mislopen bij die ophaling. Zo stond op de kga-kalender dat het op 13 maart kga-inzameling was aan het gemeentehuis, maar er daagde niemand op. Het gevolg was een enorme berg kga op de stoep in de Folletlaan. Raadslid Didier Noltincx (LB-MR) vond dat de gemeenteraad een brief moet schrijven aan de minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) met de vraag om de routes van militaire vluchten boven Wemmel om te leggen. Zijn punt werd verworpen. Volgens de Jetse burgemeester Hervé Doyen kunnen quads alleen verboden worden door de federale overheid. Op de grens met Jette zijn quads een ware plaag. Omdat er werken gepland zijn in de Poverstraat, zien de Relegemse Wielervrienden dit jaar af van hun jaarlijkse wielerwedstrijd, eind juni. Een alternatief parcours blijkt niet mogelijk. Op 1, 3 en 4 mei houdt KVK Wemmel zijn jaarlijkse jeugdtoernooi. Dat is met 500 jeugdspelers en 65 ploegen een van de grootste in de streek. Joris Herpol

4 04 uit de gemeente Enquête voor nieuw zonaal veiligheidsplan Jij bepaalt mee de prioriteiten van de politie De politie van de zone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) houdt een grootschalige enquête onder de inwoners. Met de resultaten in de hand maakt de politiezone haar nieuwe zonale veiligheidsplan op. Met andere woorden: jij bepaalt mee het politiebeleid. Eind dit jaar loopt het huidige zonale veiligheidsplan af. Dan moet er een nieuw plan met nieuwe prioriteiten klaarliggen. Aan de hand van de voorbije politiecafés, klachten, criminaliteits- en andere cijfers verzamelt de politie nu alle mogelijke informatie. De belangrijkste informatie komt natuurlijk van de bevolking zelf, weet hoofdcommissaris en korpschef Kurt Tirez. Daarom verdeelden we een enquête op exemplaren onder de meerderjarige inwoners die minstens één jaar in de zone wonen. Tot nu heeft liefst zestig procent geantwoord, zonder dat we hen eraan hebben moeten herinneren. Dat is significant. Mensen vinden hun veiligheid belangrijk genoeg om er even tijd voor vrij te maken. De enquête wordt wetenschappelijk begeleid door de Katholieke Universiteit van Leuven. Ook andere politiezones bevragen hun inwoners op dezelfde manier. Uit een bescheiden bevraging op de website van de politiezone (www.amow.be) blijkt alvast dat de meeste respondenten meer blauw op straat willen zien, maar ook antidiefstalcontrole en snelheidscontrole scoren hoog. Ons huidig veiligheidsplan focust vooral op diefstal en inbraak in woningen. Toen we het plan opstelden, waren er net veel carjackings. Ook snelheid in het verkeer, de aanspreekbaarheid van de politie en overlast zijn in het plan belangrijk. En milieu was een aandachtspunt, stelt de korpschef. Misschien willen de inwoners het de volgende jaren iets anders. De politie is volop bezig de resultaten te bundelen. In september moet het nieuwe plan klaar zijn. Dan buigt de gemeenteraad er zich over. Als ook de minister zijn goedkeuring geeft, kan het nieuwe zonale veiligheidsplan op 1 januari 2009 van start gaan. Vroeger en nu Met zicht op café Fame X.

5 VERENIGINGSNIEUWS 05 Cursus Natuur op de Rand II Natuurpunt Binnenactiviteiten: vrijdag 11 en 25 april en 9 en 23 mei 20 tot 23 uur Praktijklessen: zaterdag 7 en 14 juni en 13 en 20 september - 14 uur Villa Beverbos Met de cursussen Natuur op de Rand willen de Natuurpuntafdelingen Asse, Dilbeek, Grimbergen en Wemmel de natuurlief hebbers wijzer maken in Natuur- en soortenbeheer. Wat is maaibeheer, waarom al dat zweet laten bij het opruimen van knothout, maaisel, riet? Is het niet beter alles te laten groeien en bloeien? Verjagen we daarmee onze vlinders, libellen, krekels, sprinkhanen en kleine zoogdieren niet? Of trekken we ze juist aan? Vragen waarop je een antwoord krijgt in de theorie- (4 avondlessen) én praktijklessen (4 doe-namiddagen). De lessen worden gegeven door gespecialiseerde lesgevers: Pieter Abts (natte biotopen), Luc Vervoort (bosbeheer), Joeri Cortens (kleine landschapselementen) en Herman Dierickx (graslandbeheer). De locaties zijn pareltjes van mooie en rijke natuur op de rand van de grootstad Brussel: de boomgaard van Natuurpunt Asse in Zellik, de Thaborberg in Dilbeek, het Beverbos in Wemmel en de Charleroyhoeve in Grimbergen. Er is geen voorkennis vereist en samen lezen we de natuur als een open boek. Vraagstaarten en leergierigen met een hart voor de natuur zijn welkom! Inschrijven bij: Louis De Leeuw, , Prijs: leden: gratis, niet-leden: 20 euro (lidmaatschap inbegrepen). Boulogne-sur-Mer: tweede etappe (+/- 24 km) Bruisend Wemmel Zondag 13 april 8.30 uur - parking naast Oud Drogenbos (Grote Baan 277, Drogenbos) Bruisend Wemmel, de jongere(n)-afdeling van Vakantiegenoegens Wemmel, vertrok in januari voor een tocht naar Boulogne-sur-Mer aan de Côte d Opale in Frankrijk. Bruisend Wemmel legt de tocht af in verschillende etappes, een aantal keren per jaar. Ieder eindpunt is daarna een startplaats. Zo bereikt de groep langzaam zijn einddoel. De tocht leidt de deelnemers langs unieke en prachtige plaatsen in Vlaanderen en Noord-Frankrijk. De eerste tocht bracht de groep al tot in Drogenbos. De tweede etappe gaat in noordwestelijke richting en doorkruist het Pajottenland. Vandaag is het kastelendag. De groep komt langs Beersel en eindigt in Gaasbeek. Meer info of het verslag van de tocht: Inschrijvingen: Marc, of Erik, of Deelname: kinderen -12 jaar: 1 euro, leden: 2 euro, niet-leden: 3 euro Zomermaquillage met verwenmogelijkheid SCVVLV Dinsdag 22 april - 18 uur GC de Zandloper De docenten en leerlingen van de afdeling Schoonheidszorg van het KTA Jette, geven tips en adviezen om een mooie, gepaste maquillage te kunnen aanbrengen. Ze staan je met raad en daad bij om eigen maquillageproducten, al dan niet in combinatie met onze eigen producten, op een gepaste manier te leren gebruiken. Daarmee willen ze je tegelijk ondersteunen om eventuele miskopen in de toekomst te voorkomen! De avond verloopt als volgt: om 18 uur leidt mevrouw Greta Van den Eijnde de demonstratieavond in. Aansluitend is er de mogelijkheid om je door de leerlingen te laten verwennen met een zomermaquillage. Gelieve daarvoor wel een badhanddoek en een spiegel mee te brengen. Schrijf je vooraf in, want het aantal verwenplaatsen is beperkt. Nadien is er een nabespreking met een drankje. Meer info: , Demonstratie: leden: 2 euro, niet-leden: 4 euro Demonstratie + verwenmogelijkheid: leden: 6 euro, niet leden: 10 euro Bezoek aan de Moortgat-brouwerij en Duvel-fietstocht Bruisend Wemmel Dinsdag 22 april uur (bezoek) Zondag 27 april - 10 uur (fietstocht) Verzamelplaats: parking Moortgat (Breendonkdorp 66, Breendonk) Op 22 en 27 april bezoekt Bruisend Wemmel, de jongere(n)-afdeling van Vakantiegenoegens Wemmel, Duvel. Op dinsdagavond brengen we een bezoek aan de brouwerij van Moortgat waar ze het Duvels brouwsel maken. Op zondag gaan we de duvel met onze fiets te lijf. We volgen het mooie traject van de Duvel-route, die ons langs mooie plaatsjes in Klein Brabant brengt. Meer info: of Inschrijven vóór 17 april bij Ludwig, of Lode, Deelname: bezoek: 5 euro, fietstocht: leden: 2 euro, nietleden: 3 euro Lentewandeling in Jette en Ganshoren Natuurpunt Zondag 6 april Begin april zijn er de eerste lentebloeiers in onze bossen. Een goede gelegenheid voor een lentewandeling. Niet ver van Wemmel liggen het Poelbos, het Laarbeekbos en het Moeras van Ganshoren. We gaan die drie pareltjes verkennen en hopen dat er al heel wat groen te zien is. Samenkomst om uur aan de parking voor het gemeentehuis van Wemmel of om 14 uur aan de Chalet van het Laarbeekbos in Jette. Einde rond 17 uur. Meebrengen: stevig schoeisel, verrekijker, vogel- of plantengids en kleding aangepast aan het weer. Gids: Rik Devriese.

6 06 M/V VAN DE MAAND Wemmelse fotograaf Fernand Hellinckx: Tijdens Expo 58 gebeurde er altijd wel iets Je moet een beetje geluk hebben in het leven, vindt fotograaf Fernand Hellinckx. Dat heeft hij bij het begin van zijn carrière in elk geval gehad. Hij was in 1958 nauwelijks afgezwaaid van het leger toen zijn fotografieloopbaan een vliegende start nam. Ik ging aan de slag als freelancer voor het persagentschap UPI en kreeg Expo 58 als eerste opdracht. De overzichtstentoonstelling met zijn foto s van de wereldtentoonstelling in het Woluwe Shopping Center is net achter de rug. Fernand Hellinckx blikt tevreden terug. Er is heel wat volk op afgekomen. Voor mij was het prettig om die foto s nog eens aan het publiek te kunnen tonen. Ik ben altijd een verzamelaar geweest. Hoewel veel van de negatieven van mijn Expo-foto s verspreid zijn geraakt, heb ik toch altijd afdrukken bewaard, gewoon voor mezelf. Die zijn voor de tentoonstelling erg van pas gekomen. Hij haalt een mapje vol foto s boven. Kijk, zegt hij, dit is de eerste bezoeker van de Expo. Het was een Amerikaanse man die al drie dagen bij de poort zat te wachten om toch maar eerst te zijn. De foto is de wereld rondgegaan, net zoals vele andere plaatjes die de fotograaf in die periode heeft geschoten. En dit zijn de laatste bezoekers die de laatste dag de Expo verlaten. Goed geïnformeerd Bijna elke dag liep Fernand Hellinckx op de Expo rond. De ene dag kreeg hij een specifieke opdracht, de volgende moest hij zelf op zoek naar treffende beelden. Hij wijst op een foto van dansende koppels, met het gloednieuwe Atomium op de achtergrond. Mijn beste Expo-foto, legt hij uit. Ik maak het liefst van dat soort foto s: vol fantasie, ze spreken de verbeelding aan. Deze foto heb ik genomen op een zondagnamiddag. Er speelde muziek en de mensen begonnen spontaan te dansen. Hij werkte voor een Amerikaans agentschap, dus zijn uitvalsbasis was het Amerikaanse paviljoen. Ik had er kennisgemaakt met de hostesses, die me elke ochtend tipten over wat er die dag aan interessants te beleven viel. Met een van hen heb ik nog altijd contact. Zo vertelde een hostess hem op een dag dat Harry Belafonte gearriveerd was met zijn vrouw. Ik liep op hem toe om foto s te maken en hij vroeg me om mijn perskaart. Ik was amper 21 veruit de jongste fotograaf op de hele Expo en hij twijfelde of ik oud genoeg was om daadwerkelijk bij de pers te horen. Toen ik het hem bewees, heeft hij bereidwillig geposeerd. Optocht van beroemdheden Belafonte was lang niet de enige beroemdheid die voor Fernands lens passeerde. Brigitte Bardot, Paul Anka, prinses Margaret van Engeland, Salvador Dali, Romy Schneider en Alain Delon... noem maar op. En met Claudia Cardinale heb ik zelfs nog gedanst. Ze was heel vriendelijk, herinnert Fernand Hellinckx zich. Hij haalde een scoop toen hij vernam dat Peter Townsend de Expo zou bezoeken, de Britse oorlogsheld die een affaire had gehad met prinses Margaret. We stonden hem met twee fotografen op te wachten, maar de flash van mijn collega begaf het, zodat ik de enige was met resultaten. Die foto s zijn in de hele Engelstalige wereld gepubliceerd. Dat was een bijzonder goede dag voor mij. Hij snuistert door zijn archief en haalt er een foto uit van een knappe blonde vrouw met sterallures. Ik herken haar niet, maar vermoed dat het een of andere beroemdheid is. Dit is een zuster, vertelt Fernand Hellinckx. Daar ben ik pas jaren later achter gekomen, toen ik haar naam ergens tegenkwam en hem herkende van toen. Ik heb de foto opgestuurd en men heeft me bevestigd dat zij het was. Een zuster wie zou dat denken, hè? Bedachtzaam fotograferen Expo 58 eiste hard werk en lange dagen. In totaal nam Hellinckx er zo n foto s. Er konden 12 foto s op een filmpje. Van film wisselen, naar de doka rennen en alles ontwikkelen nam Fotograaf Fernand Hellinckx. De kuisploeg aan het werk op een bol.

7 VERENIGINGSNIEUWS 07 Boekenpauw voor Tom Schamp De Wemmelse illustrator ontving eind februari de Boekenpauw, de prijs voor het mooist geïllustreerde kinderboek van 2007, met De zesde dag. De jury vond De zesde dag een opvallend fris en kleurrijk prentenboek, met een gedurfde vormgeving en slim bedachte details. Verder stond nog in het nominatieverslag te lezen: Tom schamp schept een nieuwe, uitnodigende wereld. Tom werd in 1970 in Brussel geboren. Hij studeerde toegepaste grafiek in Brussel en in Polen. Hij werkt als zelfstandige illustrator en illustreert boeken, tijdschriften, affiches, platenhoezen. Hij is heel populair in Frankrijk; zijn prentenboek Le livre des peut-être werd in 2005 bekroond door de Franse kinderjury. Vorig jaar is De buidelbaby met een Boekenpluim bekroond (Vlaanderen). Dansende koppels, met het gloednieuwe Atomium op de achtergrond. Mijn beste Expo-foto, vindt Fernand Hellinckx. veel tijd in beslag. En ik deed alles zelf. Je kunt je dus indenken dat je twee keer nadacht voor je een foto nam. Er zomaar op los klikken, was er in die tijd niet bij. Ik werkte vaak van 9 tot 9, soms langer. Toch was het allemaal de moeite waard. Het was een plezante opdracht. Er gebeurde altijd wel iets en iedereen kwam er naartoe: gewone mensen en beroemdheden. De Expo was Disneyworld! Echt waar, ik ben nadien naar Disneyworld gegaan: krek hetzelfde concept! 20 jaar geen vliegtuig De Expo bleek een schitterend begin van zijn carrière, maar lang niet het enige hoogtepunt. Na twee jaar bij UPI ging Fernand Hellinckx aan de slag bij de krant La Lanterne. Hij maakte ook een aantal opdrachten voor bladen zoals Elle en Het Laatste Nieuws. Ik was erbij op de Heizel en ook toen er een vliegtuig neerstortte in 1961, in Berg bij Kampenhout. Toen was ik ter plaatse voordat de hulpdiensten toekwamen. Het was opletten om niet over de doden te struikelen. Ik heb daarna 20 jaar geen vliegtuig meer genomen. Zoiets kruipt in je kleren. Fernand Hellinckx heeft overal waar hij gaat zijn fototoestel bij. Ik geef het nooit af en ik slaap ernaast. Er zijn al genoeg fotografen hun materiaal kwijtgeraakt door het in hun bagage te stoppen of uit handen te geven. De mooiste vakantiefoto s nam hij op de Caraïben. Prachtig is het daar! Erg spannend werd een reis naar Rusland in Ze wisten dat ik van de pers was en mensen van de pers kregen ze daar toen nog niet zo vaak over de vloer. Ze wisten en zagen er alles. Toch slaagde Hellinckx erin een authentiek icoon in zijn bagage mee te smokkelen. Dat was strikt verboden. Er stonden behoorlijke straffen op. Ik heb het toch geriskeerd en gelukkig heeft de douane alleen de valies gecontroleerd waar niets inzat. Ik had het icoon gekocht in een kelder in Sint-Petersburg. Het was erg waardevol en uiteraard heb ik het nog altijd. Brussel: vroeger en nu (themawandeling) Davidsfonds Wemmel - Relegem - Hamme Zaterdag 12 april uur bushalte van De Lijn (achter de kerk) Rondleiding door Hugo Goossens Zoals vorig jaar organiseren we weer een verkennende wandeling door de Brusselse. Hugo Goossens is onze gids. Deze keer vertrekken we aan het Sint-Goriksplein, waar Brussel jaar geleden ontstond. Via de Beurs, de Grote Markt, de Kunstberg en het Warandepark wandelen we tot bij het Vlaams Parlement. Op onze tocht vernemen we heel wat interessante informatie over het ontstaan van Brussel. Wat gebeurde er met de Zenne? En waaraan is het te danken (?) dat de Grote Markt zo n schitterende aanblik toont? En nog veel meer wetenswaardigheden uiteraard! Deelname: 3 euro Koken met kruiden Jong-KAV Wemmel Donderdag 10 april uur GC de Zandloper Elk kruid dat we in de keuken gebruiken, verbinden we meestal automatisch met een bepaald voedingsmiddel. Zoals verse basilicum met tomaten, munt met lamsvlees en salie met varkensvlees. Tijdens deze kookworkshop laten we ons verrassen door combinaties die net iets gewaagder zijn dan wat we normaal op tafel zetten. Prijs: leden: 5 euro, niet-leden: 6 euro. Inschrijven voor 30 maart bij Carine lot, , Ines Minten

8 08 VERENIGINGSNIEUWS Cursusreeks Europa in jouw leven Arch educ i.s.m. GC de Zandloper Wil je meer weten over het Europa van vandaag? Dan is deze cursusreeks zeker iets voor jou! Sessie 1: Actualiteit in Europa In deze sessie bespreken we kort de ontstaansgeschiedenis van de Europese Unie. We bekijken de invloed van Europa op ons dagelijkse leven. Dat gebeurt op een leuke en creatieve manier! Datum: donderdag 17 april van 19 tot 22 uur Locatie: GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Sessie 4: Voormalige Oostbloklanden onder de loep: Stefan Blommaert deelt zijn impressies VRT-journalist Stefan Blommaert vertelt ons meer over zijn jarenlange ervaringen in het voormalige Oostblok. De verschillen tussen Oost en West komen aan bod. Op het einde van de avond is er een klein optreden van een groep Oost-Europese muzikanten. Datum: donderdag 15 mei van 19 tot 22 uur Locatie: GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Ivo Toremans Als het licht heeft gekeken Wo tot ma Techniek tot leven brengen, ideeën doen dragen, schoonheid geven, het is niet absurd bij Toremans. Het gaat niet om mastodonten, onmetelijke ruimtes, maar over stille, geheimzinnige plaatsen, waar licht heerst (of duisternis), waar de mens brandt van de scheppende taal van het licht, waar vormen en gestalten alleen te zien zijn als het licht heeft gekeken. Het Sessie 2: Bezoek aan het Europese parlement We bezoeken het Europese parlement en de omgeving ervan. Eerst nemen we kort de werking van de Europese instellingen onder de loep en we vernemen meer over de interne keuken van het Europese parlement. Nadat we een Europese maaltijd achter de kiezen hebben, gaan we op stap in de Europese wijk. De wandeling is doorspekt met leuke Europese verhalen en anekdotes. Datum: vrijdag 25 april van 9.45 tot uur Locatie: Europees Parlement, Wiertzstraat 60, 1047 Brussel Praktisch: we spreken af aan de ingang van het europese parlement. Neem wat geld mee voor het middagmaal. Sessie 3: Voormalige Oostbloklanden onder de loep: Roemenië - verleden, heden en toekomst We bekijken een Roemeense film en gaan dieper in op het Roemenië van gisteren en vandaag. Een Roemeense gastspreker licht verschillende onbekende facetten van Roemenië toe tijdens en na de periode Ceaucescu. Bij een Roemeens hapje en drankje word je helemaal ondergedompeld in de Roemeense cultuur. Datum: donderdag 8 mei van 19 tot 22 uur Locatie: GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Praktisch > Prijs: 8 euro per sessie, 24 euro voor de hele cursusreeks. Je kan inschrijven voor de hele reeks of voor een van de verschillende sessies. De data zijn niet overlappend. > De cursusreeks is een samenwerking tussen Arch educ, GC de Zandloper, Stichting Ryckevelde, het Europees Parlement en vzw Miorita. > Informatie en inschrijven: GC de Zandloper of bij Arch educ, Stationsstraat 70, 1730 Asse, Via mail: Meer info: Je inschrijving is definitief na overschrijving van het cursusgeld op rekeningnummer , met vermelding van de cursus en de naam van de cursist. Via de website kan je ook online inschrijven. > Betaal slechts de helft van het cursusbedrag en gebruik opleidingscheques. Voor informatie en bestelling: of resultaat is licht op film, op papier of op canvas. Ivo Toremans voelt het proces van het leven. In zijn kunst bemeestert hij schroomvol, experimenterend, bedwingend, bewonderend. Repro-art is zijn terrein. Hij schept en is dus anders, meer zelfstaand dan soortgenoten. Hij deduceert tot een dimensie in vermenigvuldiging. Geen pen, geen stift, geen penseel; enkel wat lichten en wat chemie. Toremans is hier met origineel werk. De fase van ontstaan is onherroepelijk voorbij. Zijn beelden zijn hard, traag en weerbarstig. Het leven en de natuur, geloof en filosofie liggen hier voor het rapen. Ik heb licht gezien, ik heb licht gezien, schaduw en duisternis (vrij naar een tekst van E.H. Louis van Overloop). De tentoonstelling is open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Op zaterdag van 9 tot 12 uur. Op zondag is de expo gesloten. De tentoonstelling is niet te bezichtigen zijn van 01/05 tot en met 04/05 Fotografiecircuit Vlaanderen GC de Zandloper

9 nieuws uit de ZANDLOPER 09 De tomeloze fantasie spreekt kinderen aan Studio Orka is niet zomaar jeugdtheater Tijdens de aanleg van een ondergrondse parking botsen drie bodemonderzoekers op rare geluiden. Ze zoeken verder met minicamera s, want blijkbaar leeft er iets onder de aardkorst. Met Lava, een bodemonderzoek zetten bedenkers Martine Decroos en Philippe Van de Velde van jeugdtheatergroep Studio Orka een visueel en inhoudelijk spektakel neer voor jonge kinderen. Met hun multimediale projecten komt de fantasiewereld van kinderen tot leven. Het is heerlijk om je fantasie de vrije loop te laten. voorstelling Mijnheer Porselein mee en dat was ronduit indrukwekkend. De verhalen spelen blijkbaar perfect in op de kinderwereld. Ik vind het niet zo moeilijk om me in de kinderwereld in te leven. Ik geef les en de input van kinderen is groot. Ook Philippe kan zich de kinderfantasie goed eigen maken en we willen absoluut niet te geremd werken. Er is die schemerzone tussen fictie en realiteit en daar spelen we op in. Ook de constructies en opbouw van onze projecten hebben nogal wat voeten in de aarde. We werken vaak op locatie én buiten, en dus kan je niet terugvallen op een bestaande theaterzaal. Het maakt het niet gemakkelijker en je kan slechts een kleiner publiek bereiken. Maar dat is een bewuste keuze. De speciale locaties geven je ook de mogelijkheid om andere dingen uit te proberen. Orka kende zijn start in 2004 met het stuk Watertanden en zeewolven, dat Martine en Philippe in opdracht uitvoerden. Het was de eerste keer dat beide kunstenaars de stap zetten om met acteurs te werken. En dat beviel wonderwel. Het is spontaan gegroeid. Sterke acteerprestaties, multimediaal overweldigend en een sterke inleving in kinderfantasie: Orka staat voor kwaliteit. Ook Lava is een visuele voorstelling. De bodemonderzoekers vinden onder elke woning een valies. Eigenlijk is het concept heel simpel, we laten de ontdekking gebeuren op het moment zelf. Vertrekken vanuit de improvisatie en een sterke techniek. Vorig jaar waren we op het Theaterfestival geselecteerd bij de drie beste jeugdtheatervoorstellingen van het jaar. We trachten ook stukken te maken die het hele gezin aanspreken. Met genoeg dubbele bodems, zodat de ouders er ook iets aan hebben. En we zijn niet bang om over gedurfde onderwerpen te spreken. Het verhaal zelf blijft wel eenvoudig. We proberen de kinderen via een eenvoudige verhaallijn te boeien en te verrassen. Tussen fictie en realiteit Kinderen zijn geboeid door het spektakel. Ik maakte zelf de Theater als troost Voor Martine kan jeugdtheater ook een bredere en emotionele rol spelen voor kinderen. Ik ben al mijn volledige leven aan de slag met jongeren en kinderen. Vroeger vanuit de jeugdbeweging en sindsdien steeds verder. Die eerlijkheid en die ongeremde fantasie laten me niet los. Het biedt ook troost. Ik herinner het me ook van mezelf toen ik jong was. Ik haalde er erg veel uit. Je wordt even in iets ondergedompeld, wat je geest verruimt. Je moet gewoon de klik maken en je erin laten gaan. Je hoeft je niet in te houden en je niet te excuseren. We krijgen ook erg leuke reacties van kinderen. Soms blijven personages in de stukken erg lang in hun geest hangen. Zolang ze erin kunnen geloven, moet je dat toelaten. Soms worden dingen te erg bedekt. Kinderen zitten zo niet in elkaar. Als je voor kinderen werkt, is het makkelijker te switchen. Hun denkwereld laat dat toe. Multimedia We werken vaak met multimedia, vaak zelfgemaakt of ontworpen. Onze producties gaan ook langere tijd mee. We steken er veel tijd, energie en geld in en dus kan je ze beter een tijdje laten meedraaien. Als je Orka binnenhaalt, weet je wat je kan verwachten. Wij maken dingen die anders zijn dan klassieke vormen van theater. Eigenlijk is het een soort mix van straattheater en het theater op de vloer. We willen ook steeds de link houden met de actuele kunstwereld. Het is leuk om vakgebieden te vermengen. We zijn genomineerd voor de Vlaamse Cultuurprijs. De jury looft ons omdat we een niche invullen in het Vlaamse theaterlandschap. En dat is een eer. Gunther Ritsmans Studio Orka treedt met Lava, een bodemonderzoek op 20 april op in GC de Zandloper.

10 10 nieuws uit de ZANDLOPER Gerrit De Cock: Ik bruis van het leven Alles wat hij aanraakt, wordt goud, vertellen zijn vrienden. Ik snap meteen wat ze bedoelen. Gerrit De Cock is een manusje-van-alles. Sinds jaar en dag timmert hij als drummer Animal G aan de weg met de covergroep Les Truttes. Een decennium geleden stampte hij het slagwerkproject De Beenhouwerij uit de grond. Hij presenteert bij Jim-tv en tussendoor draait hij hier en daar nog eens een dj-set. Zijn gedrevenheid, zijn passie boeien mateloos. Die unieke mix van creatief talent en een structurele visie om zijn doel te bereiken. Ook 2008 wordt weer een jaar om in te lijsten met Year of the red, de nieuwe tournee van Les Truttes, en Toktok van De Beenhouwerij. Ik wil alles uit het leven halen dat erin zit. Met een gezonde dosis humor. Met Year of the red spelen we in op het Chinese kalenderjaar is er het jaar van de rat. We hebben er een woordspeling van gemaakt. We bestaan nu twaalf jaar en het is moeilijk te zeggen wie we zijn. Les Truttes is een omschrijving op zich. Een groep die nummers covert met een eigen muzikale saus eroverheen. We maken plezier, maar we zijn er ook heel serieus mee bezig. Het is intens en we investeren veel in de groep. Het publiek blijft groeien, omdat we veel spelen. Met De Beenhouwerij is dit de vijfde show en we zijn een stuk volwassener geworden. Les Truttes bestaat twaalf jaar, De Beenhouwerij tien. Treedt er geen verzadigingsgevoel op? De goede reacties geven me steeds een boost. Het draait ook niet alleen om de optredens: er is de locatie, de kleedkamer, het eten, de mensen die je ontmoet. En het applaus werkt verslavend. Met Les Truttes in grote zalen of De Beenhouwerij in de theaterzalen, dat maakt niet uit. Als de shows vlot verkopen, is dat een erkenning, want dan is de vorige show meegevallen. Beide successen hebben zichzelf gemaakt. Het groeit vanzelf door erin te investeren. We groeien mee met ons product. Het loopt goed nu. Ik ben blij dat het zo gegaan is, die natuurlijke evolutie. Wist je al snel dat je iets in het theater wilde doen? Als twaalfjarige ging ik in Westrand in Dilbeek kijken en ik droomde daar ooit zelf te staan. Een schouwburg, mensen die naar je kijken, het was er zo groot en indrukwekkend. Je begint aan iets en met een portie geluk en investeringen bloeit dat open. Je moet er gewoon voor durven gaan. Ik wou als kind drummer worden, als deeltijdse job, en ook kapitein van een boot. Ik zat aan het Sint-Jan-Berghmanscollege in Brussel en heb me daar goed geamuseerd. Als er opgetreden moest worden, was ik er snel bij. Mijn leraars zeiden tegen mijn ouders dat ik een artiest was. Ik speelde al vroeg drum. Drum, maar ook piano. Mijn vader stimuleerde mij daarin, omdat je dan ook muziek kan lezen en schrijven. Dat vind ik nu wel leuk. Piano spelen, is heel rustgevend. Maar ik hou ervan om een drumstel op te bouwen, dat wauwgevoel, het gevoel van een tienjarige om daar dan een aantal uur op te spelen. Als student wou ik geen tijd verliezen en ik deed gewoon wat ik moest doen om erdoor te geraken. Mijn vader stimuleerde me om een diploma te halen, want van de muziek zou ik niet kunnen leven, dacht hij. Ik volgde de opleiding Communicatie aan de Erasmus Hogeschool. Dat lag me wel en ik kon er achteraf nog allerlei richtingen mee uit. Soms kon ik niet naar de lessen, omdat ik optredens had. De meeste leraars begrepen dat. Ook mijn vader en moeder hebben me altijd gestimuleerd. Waar blijf je die tomeloze energie vandaan halen? Ik heb veel adrenaline. Dat heeft mijn dokter toch gezegd, lacht hij. Ik voel dat ook fysiek en dan kan ik compleet los gaan. Ik voel de chemie in mijn bloed en dat werkt verslavend. Ik ben impulsief en een levensgenieter. Ik bruis van het leven en zou het heel erg vinden als ik bepaalde kansen niet zou grijpen. Daarom dat ik ook met verschillende dingen bezig ben. Als tv-presentator krijg je sneller voeling met je publiek als je ook aan de slag bent als muzikant.

11 nieuws uit de ZANDLOPER 11 Je bent een enorme perfectionist, met resultaat. Vreet het soms aan je? Heb je moeite met loslaten? Vrienden zeggen soms dat alles wat ik aanraak goud wordt. Op de een of andere manier klikt het gewoon allemaal goed in elkaar. Ik ben op zoek naar dingen die ik graag doe. Ik weet vooral heel goed waarmee ik bezig ben. Zoals de decors, die heb ik zelf volledig opgebouwd zodat ik weet hoe ze in elkaar zitten. Ik ken de tourlijst uit mijn hoofd. Het moet ook allemaal vooruitgaan. Ja, ik ben een perfectionist in de goede zin van het woord. Ik kan loslaten als ik weet aan wie. Maar meestal bel ik dan nog wel eens om te horen of alles in orde is. Vaak ben ik met drie dingen tegelijkertijd bezig. Ik kan optreden, ondertussen denken aan de auto die morgen binnen moet en een groepsnaam bedenken. Dat is zwaar en vermoeiend en ik moet me soms verplichten om te gaan slapen. Soms is het wat veel, maar meestal valt alles wel op zijn pootjes. Ik ben er dag en nacht mee bezig, maar ik ben geen moeilijke mens. Ik bedank mensen steeds als ze iets voor me doen. Hoe groter het succes, hoe meer je geviseerd wordt? Ik heb niet meer de ambitie om iedereen te vriend te houden. Je leert met de roddels om te gaan. Soms hoor je verhalen over jezelf waarvan je je afvraagt hoe ze er komen. We zijn echt een vriendelijke groep en ruimen vaak nog alles zelf op. In vergelijking met andere artiesten zijn we watjes! Het zijn vaak de ego s van de mensen rondom de artiest die groter zijn dan die van de artiest zelf. Niemand kan beweren dat Gerrit De Cock veranderd is sinds het succes. Ik zou ook niet weten waarom ik me anders moet gedragen. Je moet er gewoon durven staan. Er is niks mis met jezelf goed te vinden. In eigen streek is dat nog lastiger omdat ze dan het gevoel hebben dat ik te zelfzeker ben. Is het op het podium dat je jezelf vindt, je emoties kwijt kan? Ik moet kunnen creëren, mijn ideeën op een podium brengen en ik zoek daarmee erkenning. Als ik me niet goed voel, dan benadruk ik dat door depressieve muziek op te zetten. Dan voel ik me weer beter. Emotie is heel belangrijk. Als ik mindere dagen heb, dan helpen de optredens er mij weer door. Maar er zijn weinig dagen dat het echt blijft hangen. Ik voel het al snel als het mijn dag niet is. Soms ben ik heel kwaad en dan mag je blij zijn dat je mijn drumstel niet bent. Ik heb altijd veel fantasie gehad, ook op een podium. Nog steeds zit die 12-jarige jongen in mij. Om dingen kinderlijk naïef te kunnen bekijken. Je hebt dat kind nodig om te kunnen groeien en je daarin te verliezen tijdens optredens. Ik wil alles uit het leven halen dat erin zit, met een gezonde dosis humor. En respect. Ik ben perfect gelukkig met hoe het nu allemaal loopt. Zolang de groei erin zit, is het goed. Ik kan mijn ei kwijt in mijn projecten en heb een enorme nood aan vrijheid. Ik ben heel graag samen met andere mensen, maar af en toe moet ik echt alleen kunnen zijn. En niks hoeven te zeggen. Gewoon thuis zijn en een plaat opzetten. Gunther Ritsmans De Beenhouwerij treedt op donderdag 17 april op in GC de Zandloper. Les Truttes hebben hun première op 9 mei in GC de Lijsterbes. SOUNDBAKPROFIEL Lunatic society Leden: Erik (drum), Ludwig (bas), Herman (gitaar) en Hans (zang) Genre: punkrock Sounddag (onder voorbehoud van wijzigingen): dinsdag Soundbak, de nieuwe repetitieruimte van GC de Zandloper is ingespeeld. We laten een aantal muzikanten en muziekgroepen aan het woord die de heilige grond van het repetitiekot hebben ontwijd. bijvoorbeeld Lunatic Society, die, voor ze repeteren, nog een hapje eten in het café van GC de Zandloper. Lunatic Society, wie zijn ze, vanwaar komen ze en wat spelen ze? Lunatic Society speelt punkrock en bestaat uit Erik (drum), Ludwig (bas), Herman (gitaar) en Hans (zang). Ze komen uit Merchtem en omstreken. De groep bestaat intussen zestien jaar en heeft reeds drie cd s op het palmares. De eerste full-cd Brewed in Belgium verscheen in 2000 met 17 old school punkrock tracks. In 2003 verscheen 10 Years of Beer Boots and Punkrock, met hier en daar een snuifje metalinvloed. En in 2005 verscheen wat de Lunatics op hun eigen website hun beste werk tot dan toe noemen: Punx go all the way is old school punk, met trompetten, piano, speed, ambiance, 45 minuten authentieke en eerlijke Merchtemse punkrock, die je meeneemt naar de dagen van de echte punk. Lunatic Society staat regelmatig op affiches van punkrockfestivals in heel Vlaanderen. Via onze bassist Hedwig wisten we dat er in de Zandloper een repetitieruimte kwam. Omdat we er vroeg bij waren, konden we zelf onze repetitiedag kiezen. We kozen voor de Soundbak omwille van de goede voorwaarden, de goede accommodatie, de ligging (ongeveer het middelpunt van waar we allemaal wonen), de goede uitrusting. We moeten niet alles zelf meebrengen. In andere repetitieruimten moet je vaak meer zelf meebrengen en er zijn soms lange wachtlijsten. Waar repeteerden jullie vroeger? We hebben altijd bij Erik (de drummer) thuis gerepeteerd, maar dat is niet meer mogelijk, omdat hij daar niet meer woont. Ah ja Vermits we al 16 jaar bezig zijn, is het wel aanpassen aan een nieuwe repetitieruimte. We werken nu aan een vierde cd, maar leren de sound van de Soundbak eerst kennen met onze oudere, gekende nummers. Wat zijn de plus- en minpunten van de Soundbak? Plussen zijn de goede voorwaarden, de goede uitrusting, de goede ligging, de cafetaria Minnen zijn er niet veel eigenlijk. Ja, een snotvalling door de airco. Het scherm rond de drum is niet mobiel (nvdr: intussen aangepast). Dat scherm is voor janetten, dixit een bekende drummer die de Soundbak opende. Meer weten over Lunatic Society: of contacteer

12 12 nieuws uit de ZANDLOPER Boombal met Ashels en Duo Göze Vr dans Je neemt een professionele folkband die straffe livemuziek speelt. Je verzamelt dansleraars die een hele waaier aan volksdansen kennen. Je voegt een gevarieerd publiek toe. Resultaat: een wervelend dansfeest en een onvergetelijke avond. Boombal start met een dansinitiatie. Binnen het uur heb je een plezante kringdans of sliertdans onder De Beenhouwerij Toktok Do muziek - theater Wat begon als een persiflage op het Nederlandse percussiegezelschap Slagerij van Kampen, groeide uit tot een vaste waarde binnen het theatercircuit. Sinds De Beenhouwerij in 1997 geselecteerd werd voor Trappelend talent, staat er geen maat meer op. Figuurlijk dan weliswaar. Hun nieuwe voorstelling staat voor de deur: t is Studio Orka Lava Een bodemonderzoek Zo familievoorstelling Drie bodemonderzoekers hoorden, tijdens de aanleg van een ondergrondse parking, op vijftien meter diepte ineens onverklaarbare geluiden. Gekraak, gemompel, flarden pianomuziek Met minicamera s zetten ze het onderzoek verder en ze vinden tastbare bewijzen de knie. Daarna vlieg je erin voor het eigenlijke Boombal: zowel koppel-, kring-, rij- en sliertdansen als walsjes en polka s. Ashels en Duo Göze zorgen voor de muziek en zetten de Boombaltrein in beweging. Onmogelijk om nog stil te staan! Een gemoedelijke sfeer op de dansvloer en aan de toog doen de rest. Trommel vrienden en familie op, mobiliseer je vereniging en collega s. t is Boombal in de Zandloper! Meer info: Vanaf uur - GC de Zandloper tickets: 6 euro (kassa), 6 euro (vvk), 5 euro (abo) energiek, verrassend, compleet getikt, toktok. Is het een kip? Zacht getokt, hard getokt! Het maakt geluid en het is geen stok! Toktok! De Beenhouwerij combineert de strakste ritmes en grooves met humoristische acts, verbazingwekkende projecties en hilarische 3D-animaties uur - GC de Zandloper tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo) dat er onder onze aardkorst IETS (of iemand?) LEEFT! Een select publiek wordt uitgenodigd op een ontbijt in de Zandloper en is getuige van dit ondergrondse mysterie. Kunnen jullie het geheim bewaren? Een verrukkelijk staaltje locatietheater voor jong en oud! Pretentieloos, eerlijk, humoristisch! (Tuur Devens, De Bond). Vanaf 6 jaar. Martine Decroos, Philippe Van de Velde (concept en uitwerking) - Katrien Pierlet, Brenda Bertin, Dominique Van Malder, Jo Jochems (spel) - Mieke Versyp (dramaturgie) - Dank aan CC Hasselt, Theater aan het Vrijthof Maastricht, Stad Gent en I.S.T.F. i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant 9.30 uur - GC de Zandloper 8 euro (kinderen) 11 euro (volwassenen) Prijs voor ontbijt, vervoer en toegang tot de onderzoekssite. Ontbijt om 9.30 uur in GC de Zandloper, terugkomst rond uur. Meer info over Lava bij CC De Ploter ( ).

13 nieuws uit de ZANDLOPER 13 Ardei & Bert Candries Paprika Do muziek Lieve, Leen en Claire uit Aalst, vormen samen het trio Ardei. Hun stemmen klinken origineel, warm en vooral wondermooi. De eerste cd Ardei bewijst dat ze hun vrouwtje staan. In het Roemeens betekent ardei paprika : smaakvol en kleurrijk. De frontmadammen en hun bezieler Bert Candries (bekend als bassist-gitarist van o.a. The Assassination of Jesse James by the coward Robert Ford Vr Jesse (vertolkt door niemand minder dan Brad Pitt!) is 34. Terwijl de beroemde outlaw plannen maakt voor zijn volgende grote overval, blijft hij strijden tegen zijn vijanden die de premie en de eer proberen op te strijken die weggelegd is voor wie hem weet te vangen. Maar misschien zijn het Ensor Strijkkwartet Schubert en Sjostakovitsj Kerkconcerten in Ossel Zo klassiek Schubert en Sjostakovitsj zijn het thema van de succesvolle concerten van het Ensor-strijkkwartet in het stemmige kerkje van Ossel (Brussegem). Het gerenommeerde ensemble verwent je met meesterwerken uit Johan Verminnen) brengen een fijne dosis folk-loungemuziek op aanstekelijke ritmes. Muziek vol emoties en vol invloeden uit de Belgische, Ierse en Afrikaanse folk, vermengd met subtiele elektronica en beats met hoge dansbaarheidsfactor. En er wordt ook al eens in het Oilsjters gezongen. Leen Van der Elst, Claire Van den Bonne en Lieve De Schepper (zang) - Bert Candries (bas, talkboxbass, gitaar, elektronica) - Martijn De Wagter (drums) - Rony Verbiest/Paul Flush (accordeon) - Raph Schillebeeckx (gitaren) en Liesbeth De Lombaert (viool) meer info: - www. bertcandries.com uur - GC de Zandloper tickets: 12 euro (kassa), 10 euro (vvk), 8 euro (abo) wel degenen die hij het meest vertrouwt die hij het meest moet vrezen. De vertelstijl is rustig en beredeneerd, de fotografie van grootmeester Roger Deakins is oogstrelend en het geheel ademt een bijna melancholische sfeer in de portrettering van de complexe, al dan niet zelfdestructieve personages. Niemand minder dan Nick Cave voorziet dit alles van een adembenemende soundtrack! Verenigde Staten, OV (NL & F ondertitels). Regie: Andrew Dominik. Met: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard, Marie-Louise Parker, Jeremy Renner, Sam Rockwell, e.a. 160 min uur - GC de Zandloper tickets: 3 euro (kassa), 2,50 euro (vvk) filmstrip met 5 tickets: 10 euro Schuberts oeuvre: het Rosamunde strijkkwartet en zijn allerlaatste kwartet. De strijkkwartetten nr. 6 en nr. 9 van Sjostakovitsj vormen door hun compositiestijl en dynamisme een boeiende afwisseling met de lyrische stijl van Schubert. Op twee zondagen ontdek je met de hele familie de wonderlijke wereld van het strijkkwartet. Programma 13 januari: D. Sjostakovitsj - strijkkwartet nr. 9 op. 117 en F. Schubert - strijkkwartet D 804 op april: D. Sjostakovitsj - strijkkwartet nr. 6 op. 101 en F. Schubert - strijkkwartet D 887 op.post uur - GC de Zandloper op locatie: Sint-Jan-Baptistkerk, Kasteelstraat in Ossel tickets: 9 euro (kassa), 9 euro (vvk), 7,5 euro (abo)

14 14 RAND-NIEUWS Journaliste Mia Doornaert over Brussel en de rand Brussel kan internationale rol veel beter spelen Op 29 april geeft Mia Doornaert, journaliste bij de krant De Standaard, een lezing over De roeping van Brussel in Europa. De buitenlandspecialiste woont al meer dan dertig jaar in Brussel. Ze houdt van het rijke culturele aanbod en de internationale aanwezigheid. Maar ze raakt ook geïrriteerd door de houding van sommige Franstaligen in de rand. Brussel is de enige stad in België die niet provinciaal is. Ik vind dat fijn. Het zijn buitenlanders die ons geholpen hebben om trots te zijn op onze stad. Ik herinner me nog mijn tijd als jonge stagiaire in Brussel. De Grote Markt was nog een parking. Het was een Britse correspondent die als eerste schreef dat het een schande was dat je op zo n prachtig plein kon parkeren. Ook de opwaardering van bepaalde wijken is er gekomen door buitenlandse immobiliënkantoren. Ik vind die internationale rol van Brussel een goede zaak. En Brussel is toch altijd Brussel gebleven. In de rand wordt die internationale rol soms als een probleem ervaren. Brussel is officieel tweetalig, maar de rand is Nederlandstalig en ook die wordt alsmaar internationaler. Hoe bekijk jij dat? Dat moet je creatief aanpakken. Ik ken heel wat buitenlanders die Nederlands leren, omdat zij goed beseffen dat ze in Vlaanderen wonen. Maar vrienden in Nederland en Denemarken, waar ook internationale instellingen gevestigd zijn, zeggen dat daar soms loketten zijn die buitenlanders in het Engels verder helpen. Faciliteiten voor internationalen? Ik heb vijf jaar in Frankrijk gewoond en aan die kant van Parijs woonden nog heel wat expats. In sommige grootwarenhuizen stonden bepaalde zaken in twee talen aangekondigd. Dus ook de Fransen, die hun taal zo verdedigen, gaan daar pragmatisch mee om. Ze beseffen dat Engels de internationale taal is en doen een geste om de vele buitenlanders in Parijs te helpen. Maar begrijp je de angst van de Vlamingen om faciliteiten toe te kennen aan wie dan ook? Het hangt ervan af wat je bedoelt met faciliteiten. Bij ons ligt dat natuurlijk veel moeilijker dan in Denemarken of Frankrijk. Niet door buitenlanders, maar door onze landgenoten. Franstaligen vragen als ze een winkel in Dilbeek binnenstappen niet eens Parlez-vous le français? Die beginnen meteen in het Frans, net alsof dat maar moet kunnen. Dat irriteert mij. Als buitenlanders hier maar voor een korte tijd wonen, kan je niet altijd vragen dat ze én het Frans én het Nederlands leren. Je moet een verschil maken tussen mensen die zich hier permanent vestigen en eisen dat de gemeente zich aanpast en buitenlanders die het appreciëren dat men een hoffelijk gebaar stelt om hen te helpen, al moet je hen natuurlijk wel duidelijk maken dat ze in Nederlandstalig gebied wonen. Onze zaak beter verkopen dus. Hoe kijken ze daar in het buitenland tegenaan? In het buitenland worden Nederlandstaligen vaak voorgesteld als intolerant, als diegenen die de Franstaligen het recht ontzeggen om hun taal te spreken. Wij verkopen onze zaak niet goed. Dat zou veel beter kunnen door bijvoorbeeld buitenlandse correspondenten, die in Brussel werken, in kleine groepjes op een

15 RAND-NIEUWS 15 werkontbijt uit te nodigen en naar de situatie in Québec te verwijzen. Québec is Franstalig. Wie er gaat wonen, moet Frans spreken. De Québécois zijn veel intoleranter dan de Vlamingen. Daar mag niets in het Engels. Ik vraag dan altijd, ook aan Franstaligen: waarom vindt u het normaal wat de Québécois doen en niet wat de Nederlandstaligen doen? Het is net hetzelfde, met dien verstande dat wij de meerderheid zijn in België en de Québécois de minderheid in Canada. U zegt toch niet dat zij intolerant zijn omdat ze vragen dat de Engelstaligen Frans spreken? In België is dat net hetzelfde. Voor de rest: doe als Vlaamse regering een charmeoffensief. Toon een vriendelijk gezicht. Zaag niet over het onrecht dat ons eeuwen geleden is aangedaan, maar leg uit hoe het nu zit. Wij hebben een taalgrens. Dat heeft niets met afkomst of ras te maken, dat is puur administratief. Er is totale vrijheid van vestiging, maar naargelang men in het noorden of het zuiden woont, is de taal Nederlands of Frans. Wij spreken Frans als we ten zuiden van de taalgrens gaan. Waarom kunnen de Franstaligen dat niet als ze in Vlaanderen komen? België had tweetalig kunnen zijn, maar de Walen hebben dat in 1932 geweigerd. De taalgrens was een logisch gevolg. Sommigen zeggen dat de taalgrens en de federale structuur van België Brussel beknotten en zijn internationale rol onmogelijk maken. Brussel kan die internationale rol altijd vervullen. Het Brussels Gewest en de 19 gemeenten zouden veel meer kunnen doen om die rol goed te vervullen. Om te beginnen zou men een burgemeester voor heel Brussel moeten hebben. In Parijs heb je twintig arrondissementen met een stadhuis, maar je hebt er een burgemeester voor heel Parijs, die een totaalvisie kan ontwikkelen. In Brussel heb je nog altijd die negentien autonome gemeenten met hun eigenheid. Dat is misschien leuk, maar het wordt hoog tijd dat daar een serieuze burgemeester boven komt, een stadsbestuur dat de zaken veel beter kan coördineren. Het Brussels Gewest en de stad klagen vaak: we hebben de middelen niet. Maar de middelen die ze hebben, zouden ze veel beter kunnen gebruiken. Je hoeft niet te wachten op een hypothetische uitbreiding van het gewest om behoorlijke wegwijzers te zetten. Na mijn terugkeer uit Frankrijk geloofde ik mijn ogen niet. In Frankrijk moet je je best doen om fout te rijden. Hier staat geen enkele behoorlijke bewegwijzering naar Brussel, de ring of om het even wat. Dus hoe weet een buitenlander in godsnaam waar hij naartoe moet? Je stoepen schoonhouden, maken dat de straten er behoorlijk bij liggen, dat soort kleine dingen zijn het eerste visitekaartje van een stad. Karla Goetvinck Mia Doornaert De roeping van Brussel in Europa Dinsdag 29 april, uur, Huis van de Toekomst (Living Tomorrow), Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde Gratis toegang (aantal deelnemers is beperkt tot 200) Info & inschrijvingen: vzw de Rand, , Deze lezing past in de reeks Speakers Corner, waarmee vzw de Rand een internationaal publiek kennis wil laten maken met interessante onderwerpen en sprekers van hier. De lezing is in het Nederlands en wordt simultaan vertaald naar het Frans, Duits en Engels. INHOUD UIT DE GEMEENTE 2-3 Uit de gemeenteraad / 3 Telex met kortnieuws / 4 Politie maakt nieuw veiligheidsplan / 6-7 Fotograaf Fernand Hellinckx stond tijdens Expo 58 op de eerste rij VERENIGINGSNIEUWS 5 Natuurpunt - Bruisend Wemmel - SCVVLV / 7 Davidsfonds - Jong-KAV - Cursusreeks over Europa / 16 Activiteitenkalender DE ZANDLOPER 9 Studio Orka is niet zomaar jeugdtheater / Gerrit De Cock van De Beenhouwerij bruist van het leven / 11 Soundbakprofiel / Programma RAND-NIEUWS Journaliste Mia Doornaert over Brussel en de rand CARTOON 14 De avonturen van Meneerke Vlaminck en Baron Jean-Jacques-François-de-Bourgeoisie-detralala de zandloper is een uitgave van het gemeenschapscentrum de Zandloper en vzw de Rand. De zandloper komt tot stand met de steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant. Redactie: Pieter Ceuleers, Filip De Mulder, Guido Deschuymere, Frieda Hermans, Joris Herpol, Diana Joppe-van Bergeijk, Jan Lauwerijs, Joris Roesems, Willy Spittaels, Tony Stevaert Eindredactie Ingrid Dekeyser, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel, Hoofdredactie Geert Selleslach, , Redactieadres GC de Zandloper, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel , Verantwoordelijke uitgever Jan Lauwerijs, Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel Voor info, tickets en reservering Voor het eigen programma van de Zandloper kan je bij Nadine Poty en Inge Demeestere van het onthaal terecht van maandag tot en met vrijdag: uur en uur, zaterdag: uur (tijdens de schoolvakanties tot uur en op zaterdag gesloten) tel fax website: rek.nr Gelieve bij een overschrijving steeds te vermelden over welke voorstelling het gaat.

16 Activiteitenkalender Wanneer Wie/wat Waar Info April De Schaar Naaien KAV Breinamiddag Natuurpunt Wemmel Natuurwandeling KAV Wandelen + etentje Domein 3 Fonteinen in Vilvoorde 08 Van tot Gezinsbond Tweedehandsbeurs lente- en zomerkledij Bruisend Wemmel Tocht Boulogne-sur-Mer Jong KAV Koken met kruiden 13 Van tot uur Kartel Wemmel Pannenkoekenfeest De Schaar Naaien KAV Nordic walking KAV Diabetes 1ste les theorie KAV Scrabble 19 Avond Chiro Wemmel Fuif Bruisend Wemmel Bezoek Moortgat-brouwerij SCVVLV Zomermaquillage met verwenmogelijkheid KAV Diabetes 2de les praktijk Gezinsbond Bloemschikken: tafeldecoratie KAV Haken Bruisend Wemmel Brouwerij en Duvelfietstocht De Schaar Naaien GC de Zandloper Auxilium Parking gemeentehuis Bushalte Ivan s sportwinkel GC de Zandloper Parking naast Oud Drogenbos, Grote Baan 277 in Drogenbos GC de Zandloper GC de Zandloper GC de Zandloper Carpool/Meise Auxilium Auxilium GC de Zandloper Parking Moortgat Breendonkdorp 66 in Breendonk Inschrijven voor 17 april GC de Zandloper GC de Zandloper GC de Zandloper Auxilium Parking Moortgat Breendonkdorp 66 in Breendonk Inschrijven voor 17 april GC de Zandloper GC de Zandloper is gesloten van 1 mei tot en met 4 mei. Wemmelse verenigingen, groepen en organisaties die hun activiteiten voor mei 2008 bekend willen maken, kunnen dit doen door een omschrijving (wanneer-wie-wat-waar-tel.info) van die activiteiten aan het onthaal van GC de Zandloper te bezorgen voor 4 april 2008.

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim

De brug van Adri. Rollen: Verteller Martje Adri Wim De brug van Adri Rollen: Verteller Martje Adri Wim Daar loopt een meisje. Ze heet Martje. Ze kijkt boos en loopt langzaam. Ze weet niet waarheen. Martje kent Wim. Hij woont in dezelfde straat, maar Wim

Nadere informatie

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is.

De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008. Het wonder komt ongemerkt je geest binnen wanneer die even pas op de plaats maakt en stil is. De Robijn Nieuwsbrief Januari 2008 Lieve mensen, Allereerst wens ik iedereen een vreugdevol nieuw jaar toe. Misschien begin je dit jaar met de beste voornemens, zoals altijd en heb je bewust gekeken naar

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

Kies voor meer! kies voor meer

Kies voor meer! kies voor meer kies voor meer Kies voor meer! Je staat op het punt om een heel belangrijke beslissing te nemen: je kiest de school waar je de komende jaren naartoe gaat. Spannend! Want je wilt natuurlijk naar een plek

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

(Naar Antoine de Saint- Exupéry)

(Naar Antoine de Saint- Exupéry) (Naar Antoine de Saint- Exupéry) Tekst: Yvon Haan Toegevoegde teksten verteller: Pieter Kromhout Personages 1. Kleine prins 2. Piloot (de volgende personages kunnen dubbelrollen spelen) 3 Bloem 4. Koning

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Universiteit

Erasmusbestemming: Universiteit Erasmusbestemming: Rijsel Academiejaar:2006-2007 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De univ ligt vrij dicht bij het centrum, maar als

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Circus Tico. Brochure 2010

Circus Tico. Brochure 2010 Circus Tico Brochure 2010 Overzicht Aanbod Vormingen Jeugdwerk en werkveld Kampen Initiaties Circusstage Combi Kampen Straattheater Initiatie Technieken Circus Overal Circusspel Specifieke Initiaties Kleuterinitiatie

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pinksteren 2014

Nieuwsbrief Pinksteren 2014 Nieuwsbrief Pinksteren 2014 PASSIE EN PLEZIER OP DE RUÏNE VAN BATENBURG Het is een kunst om in de hectiek van het dagelijkse leven in contact te blijven met plezier en bezieling. Dit vraagt om een goede

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Alles is in volle opbouw.

Alles is in volle opbouw. Alles is in volle opbouw. Duits paviljoen ook te zien op de vlgd dia Vlgd dia Hall van machines Oud Vlaanderen met het Belfort van Bethune(fr) Hoofdingang aan de Kortrijksesteenweg 2 dia s verder Het Duits

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Onder en boven. J1505_Onder_en_Boven_1E.indd :47

Onder en boven. J1505_Onder_en_Boven_1E.indd :47 Onder en boven J1505_Onder_en_Boven_1E.indd 1 27-03-15 14:47 Colofon 1 e druk - april 2015 ISBN 9-789081-042604 NUR 306 poëzie Onder en boven is uitgegeven door Lipari B.V., Vleuten Meer informatie: info@lipari.nl

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren!

Gelukskoffercoaching. Ik kan in drie woorden vertellen wat ik geleerd heb: I love me. Wael, 11 jaar. Gelukkig zijn kun je leren! Gelukkig zijn kun je leren! Gelukskoffercoaching Missie GELUKKIG ZIJN KUN JE LEREN Gelukskoffercoaching wil kinderen op jonge leeftijd positief ondersteunen in hun individuele emotionele ontwikkeling.

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

13 Jij en pesten. Ervaring

13 Jij en pesten. Ervaring 82 13 Jij en pesten Wat doe ik hier vandaag? P Ik word me ervan bewust hoe erg het is om iemand te pesten en gepest te worden. P Ik leer dat ik met anderen steeds weer respectvol moet omgaan. P Ik ken

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Ontmoeting. gezondnu.nl

Ontmoeting. gezondnu.nl Ger van der Gaast (64) weet sinds 2010 dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Inmiddels woont hij in een verpleeghuis in Utrecht. Als voormalig docent verpleegkunde volgt Ger zijn eigen zorg kritisch.

Nadere informatie

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf.

Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Les 1 Werk en inkomen (1) Monica is jarig. Iemand vertelt over haar sollicitatiegesprek. Monica en Arend praten over opleiding, werken en een eigen bedrijf. Evert en Monica -2 Rijbewijs Monica is jarig.

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

SHOW: The Feel Good Show of The Year. Artiesten: Blues Brothers. Naam: Sjuul Kroon. Klas 3GTA. Vak: CKV Opdracht: ckv verslag.

SHOW: The Feel Good Show of The Year. Artiesten: Blues Brothers. Naam: Sjuul Kroon. Klas 3GTA. Vak: CKV Opdracht: ckv verslag. SHOW: The Feel Good Show of The Year Artiesten: Blues Brothers Klas 3GTA 1. Welk concert heb je gekozen? The Feel Good Show van de Blues Brothers. 2. Waarom heb je juist dit concert gekozen? We kregen

Nadere informatie

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection

Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection Lesbrief bij de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection 1 Beste docent, Binnenkort gaat u samen met uw klas naar de voorstelling Mijn vriend en ik van Soulshine Connection. Deze lesbrief

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Levende Verhalen Het verhaal van Anke

Levende Verhalen Het verhaal van Anke 1 Levende Verhalen Het verhaal van Anke Anke is een krachtige, levenslustige vrouw die midden in haar leven staat. Ze heeft een intensieve baan als leidinggevende in de zorg en naast haar drukke baan is

Nadere informatie

geluk EEN JAAR VOL The World Calendar of Happiness

geluk EEN JAAR VOL The World Calendar of Happiness geluk EEN JAAR VOL The World Calendar of Happiness 2016 www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Les 5. Feest in de buurt! Wat leert u in deze les? Nieuwe woorden Grammatica: werkwoorden in de verleden tijd Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt.

een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. een goed jaar voor jou, voor mij en voor de hele buurt. Dames en Heren Beste vrienden Een gelukkig Nieuwjaar. Van harte Voor u, voor wie u dierbaar is, en voor ons allemaal. Een gelukkig Nieuwjaar. Een

Nadere informatie

Landelijke stijl DE HELDERE RUST VAN EEN INTERIEUR

Landelijke stijl DE HELDERE RUST VAN EEN INTERIEUR INTERIEUR DE HELDERE RUST VAN EEN Landelijke stijl Een nieuw huis neerzetten nadat je oude huis werd afgebroken en resoluut kiezen voor een unieke, lichtjes Franse, landelijke stijl. Dat is wat Ann deed

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin.

Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. Oefening 1: Bouw correcte enkelvoudige zinnen door de woorden in de juiste volgorde te plaatsen. Soms heb je een vraagzin. 1. Ga opnemen de telefoon je? 2. Ik te laat altijd kwam in de les. 3. Wat zijn

Nadere informatie

Voorjaar 2016 Plug In Music

Voorjaar 2016 Plug In Music Voorjaar 2016 Plug In Music Plug In Plug In Music : Dit is het aanbod van alle muziekcursussen van JC De Klinker. Plug In richt zich tot jongeren van 12 tot 30 jaar. De cursussen gaan door in Jc De Klinker.

Nadere informatie

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006

LYRICS. 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 LYRICS 1. Dat is de toon van de waarheid Door: A.L. Snijders, 26 oktober 2006 omdat ik ontdekt heb dat er niets boven de waarheid gaat die hele toon die is zo bijzonder dat is de toon van de waarheid begrijp

Nadere informatie

Vlinder, een meisje zonder naam Lesbrief

Vlinder, een meisje zonder naam Lesbrief Vlinder, een meisje zonder naam Lesbrief Theatercollectief T.H. de Wei INHOUDSOPGAVE INLEIDING Blz. 1 De voorstelling T.H. de Wei MATERIAAL Blz. 2 Opdracht 1: thuis Opdracht 2: Nederland Opdracht 3: een

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen

Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Spreekopdrachten thema 8 Opleidingen Opdracht 1 bij 8.2 Lees de vragen. Geef antwoord. 1. Kun je bij jou in de buurt cursussen volgen? Waar dan? 2. Volg jij een cursus of heb je een cursus gevolgd? Welke

Nadere informatie

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN.

STELLING HET SOCIALE LEVEN VAN JONGEREN ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE JEZELF OP MSN TE ZETTEN. HET IS NIET GEVAARLIJK OM JE EMAILADRES DOOR TE GEVEN. ER IS NIKS MIS MEE OM VEEL OVER JEZELF OP MSN TE ZETTEN. IK ZOU, NAAST MIJN NAAM OOK DE STRAAT WAAR IK WOON DOORGEVEN. DAT IS GEEN GEHEIM! IK VIND

Nadere informatie

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling Lesbrief Over dertien hectare dertien hectare organiseert elke twee jaar een tentoonstelling in Heeswijk-Dinther. De eerste was in 2003. De tentoonstelling van de kunstwerken was altijd buiten op een grasveld

Nadere informatie

Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012 www.dekloostertuin.nl De Kloostertuinier Informatiebulletin van: CBS De Kloostertuin te Assen 8 e Jrg. nr. 2 27 september 2012 Kinderboekenweek 2012 Hallo wereld in tachtig dagen Mooi project, mooi project

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Erik Satie. BV De Pianomannen. Ken je Erik Satie? Erik Satie is een componist. Weet je wat dat is? Dit is een foto van Satie.

Erik Satie. BV De Pianomannen. Ken je Erik Satie? Erik Satie is een componist. Weet je wat dat is? Dit is een foto van Satie. BV De Pianomannen Erik Satie Ken je Erik Satie? Erik Satie is een componist. Weet je wat dat is? Dit is een foto van Satie. Herken je hem ook op de andere plaatjes? Zet steeds een pijltje bij Satie. (Op

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman

Zeesteen. Janneke Holwarda. roman Zeesteen Janneke Holwarda roman De wereld verzaakt; in het dorp van mijn ouders zijn de bladeren rood. Buson 1980 Ze is de jongste. En de vreemdste. Moeder had het zelf gezegd toen de tantes op bezoek

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie

SAMEN DELEN. een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie SAMEN DELEN een lesbrief in het kader van de schoenendoosactie INHOUD LESBRIEF 1. Introductie 2. De SAMEN DELEN Lesinhoud 3. De SAMEN DELEN Quizzz 4. Het SAMEN DELEN Diploma 5. De SAMEN DELEN Activiteiten

Nadere informatie

Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO

Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO Hieronder vind je een lesvoorbereiding voor twee lesuren rond lichaamsbeeld bij kinderen van 10 tot 12 jaar. Het bevat verschillende

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door

Ik ben Sim-kaart. Mobiel bellen groep 5-6. De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag. Aangeboden door De Simkaart is een meisje, tikkeltje ondeugend en een echte kletsgraag Hoi! Blijf even aan de lijn. Ik zit namelijk op de andere. Wacht even. Hoi, ik kom zo even terug, want ik moet even iets zeggen over

Nadere informatie

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS

De geest is goed, maar het lichaam is versleten tekst PATRICK MEERSHOEK foto s AD NUIS IK HEB EEN SCHANDELIJK HOOG IQ. Ik lees kranten in zeven talen. Ik heb vroeger veel in het buitenland gezeten. De actualiteit houd ik met hartstocht bij, maar naar de televisie kijk ik niet en naar de

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009

Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009 Erasmusbestemming: University of Sheffield... Academiejaar: 2008-2009 Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? Sheffield is de derde grootste stad van

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek,

Kom verder. Mail vragen en opmerkingen naar: nt2@uitgeverijboom.nl. Veel plezier met dit boek, Kom verder Welkom bij het vak Kennis van de Nederlandse Samenleving, KNS. Dit boek vertelt je over Nederland. Veel van wat je moet weten over het leven in Nederland, staat in dit boek. Je haalt straks

Nadere informatie

copyright www.candocoaching.nl 1

copyright www.candocoaching.nl 1 1 De Gids voor jouw succes en jouw uniekheid door Margje van der Lei CanDo Coaching www.candocoaching.nl Door het zetten van specifieke intenties wordt je geholpen op de weg waar je naar toe wilt. Wanneer

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie