WAAROM DOET HIJ ZO? 1. Ineiding.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAAROM DOET HIJ ZO? 1. Ineiding."

Transcriptie

1 WAAROM DOET HIJ ZO? Van Epens Algebra van de behoefte. Els Noorlander 1. Ineiding. Het gedrag van verslaafden is een onuitputtelijke bron van zorg, verbijstering, onbegrip en wanhoop. Iedereen die om wat voor reden dan ook langdurig met verslaafden omgaat loopt ertegenaan. De beschrijvingen zijn legio: onbetrouwbaar, gepsychopathiseerd antisociaal, manipulatief, junkiesyndroom. Verslaafden zijn beschuldigd van zo ongeveer iedere persoonlijkheidsstoornis, van het slachtoffer zijn van ernstige emotionele verwaarlozing, etc. Van Epen heeft het echter geschreven als een vorm van reactief gedrag; Dat wil zeggen gedrag dat ontstaat in de specifieke situatie van een verslaafde (1). Overigens niet alleen van verslaafden, hij beschrijft het in meerdere situaties waarbij groepen mensen afgesneden worden van hun eerste levensbehoeften. Hij gebruikt er een term van de verslaafde auteur William Burroughs (2) voor: de algebra van de behoefte. Kort samengevat: Verslaving wil zeggen de greep op het gebruik kwijt zijn; dat is waar. Maar wat het ook wil zeggen: voor een verslaafde heeft het kunnen gebruiken van de stof waaraan hij verslaafd is een hoge prioriteit in het leven, en voor een ernstig verslaafde krijgt het op een gegeven moment de allerhoogste prioriteit. Vanaf dat moment hangt alles er van af of hij de stof gemakkelijk kan krijgen. Is dat zo, dan ontstaat er geen typisch verslavingsgedrag. In onze cultuur geldt dat typisch voor tabak. De behoefte eraan is enorm, en vele mensen hebben het voor over om jaren te vroeg op een onaangename manier dood te gaan, maar behalve hun naaste vallen ze daar niemand mee lastig. Maar in situaties waarin tabaksverslaafden afgesneden werden van hun toevoer zag men het ook gebeuren: mensen die stelen, roven, bedelen, huisraad of voedsel verkopen en zich prostitueren voor tabak. Ook alcohol volgt interessante patronen: Meestal kan de Nederlander zijn alcoholverslaving wel betalen, al wil het zeggen andere belangrijke dingen laten liggen. De alcoholist komt echter in de problemen als zijn omgeving hem probeert van drinken af te houden. Hij wordt dan van zijn toevoer afgesneden, niet om financiële maar om psychologische en sociale redenen. En vervolgens steekt het gedrag de kop op: liegen, alcohol verstoppen, contacten afbreken die niet met alcohol samengaan, stiekeme schulden maken, belangrijke zaken verwaarlozen en soms zelfs agressie tegenover mensen die tussen hem en de alcohol dreigen te komen. Alcohollisten hebben mij wel verteld, jaren later, dat de echtscheiding, hoe afschuwelijk ook, ook een zeker opluchting bracht: eindelijk ongestoord kunnen drinken. Eenmaal langdurig nuchter gaat dit besef met veel schaamte gepaard, men kan zich haast niet meer voorstellen dat men zo asociaal met de omgeving is omgegaan. Bij druggebruikers ziet met het probleem zich veel sneller ontwikkelen: eenmaal verslaafd aan heroïne of cocaïne zit men namelijk binnen enkele maanden al diep in de problemen. De algebrasom is simpel: die stoffen zijn duur en werken kort, dus is er al snel meer geld nodig dan men kan opbrengen, en de jacht op geld en drugs neemt een aanvang. 1

2 Van Epen wijst erop dat iemand die verslaafd is aan een stof deze stof voor geen goud wil missen. Wat men wél wil missen is alle ellende er om heen, en de afhankelijkheid ervan: kortom, men wil van de verslaving maar niet van het gebruik af. Dat is echter in de meeste gevallen een onmogelijkheid, die controle heeft men niet meer. Verslaafden blijven het echter jaren proberen, het niet-verslaafde gebruiken. Nicotineverslaafden proberen steeds weer het bij een of twee sigaretten te houden, alcoholisten willen die paar glazen wijn of pilsjes blijven houden en de druggebruiker zijn lijntje coke of zijn geeltje bruin. Meestal tevergeefs, echt stoppen is dan het enige wat er op zit, en dat is voor verslaafden in hun eigen beleving een onhaalbare optie. Zij ervaren zichzelf vaak als iemand die absoluut niet zonder kan, en de fantasieën zijn legio: zonder die stof wordt het helemaal niets met mij. Nu kan een drugsverslaafde dat zelf wel vinden, maar daar overtuigt hij zijn omgeving niet zo gauw van. De nadelen zijn te groot en de niet-verslaafde kan niet begrijpen dat de verslaafde die stof zo allesoverheersend belangrijk vindt: belangrijker dan je gezondheid, je toekomst, je relaties, soms zelfs je leven. 2. Maslow s behoeftenpyramide. De psycholoog Maslow (3) heeft een theorie uitgewerkt over menselijke behoeften, zijn z.g. Pyramide, een systeem waarin behoeften een zekere volgorde kennen, waarbij eerst aan de meest belangrijke moet worden voldaan, voordat een persoon aan de volgende kan toekomen. De meest basaal zijn biologische behoeften: voedsel, warmte, onderdak. Daarna volgt de behoefte aan een veilige plek waar men niet bang hoeft t zijn. Daarop volgt de behoefte aan liefde, aan ergens bijhoren en daarna volgt de behoefte aan respect, aan gewaardeerd worden. Pas als aan deze vier basisbehoeften is voldaan komt er ruimte voor de volgende: de behoefte dingen te leren kennen en te begrijpen, en de behoefte aan schoonheid. Nog later komt de behoefte de eigen mogelijkheden te benutten, een roeping te volgen, zichzelf te leren kennen. En uiteindelijk wat Maslow de transcendentie noemt: de mens overstijgt zichzelf. Voor het betoog over verslaving zijn de eerste vier niveaus het meest interessant. We kennen deze niveaus allemaal, en op deze niveaus worden we door de verslaafde al voldoende gekwetst al voldoende gekwetst en beschadigd. Want de verslaafde heeft onder deze vier niveaus nog een ander niveau: de behoefte aan de stof: belangrijker dan de meest basale behoeften die andere mensen kennen. Die moet bevredigd zijn, anders kan hij aan de andere niet toekomen, en de algebra van de behoefte leert ons dat hij die behoefte nooit kan bevredigen langer dan voor een paar uur. Voor de mensen om de verslaafde heen is dit een drama. Immers, zij, u, ik, wij hebben ook behoeften en voor iedere behoefte boven niveau 1 hebben wij per definitie andere mensen nodig, waaronder ook degene die verslaafd is. Mensen bevredigen over het algemeen elkaars behoeften aan veiligheid, liefde en respect, men bevindt zich met belangrijke anderen op ongeveer hetzelfde niveau van behoeftebevrediging. Maar niet in contact met de verslaafde. Men is niet met de verslaafde in contact, men zit op té verschillende golflengte. En wat het zo pijnlijk maakt is dat men elkaar ook niet meer herkent. Want behoeften zijn wat we in elkaar herkennen, en wat ons tot begrip en communicatie brengt. Als 2

3 wij elkaars behoeften niet herkennen vinden we elkaar niet aardig, ergeren ons of wantrouwen elkaar. Een kind dat zijn moeder zoekt herkennen we allemaal, dwars door iedere cultuur en tijd heen; we herkennen de behoefte. Filmmakers en schrijvers weten dat: je kunt nog zo n gedrochtelijk buitenaards wezen opvoeren in een film, zo gauw de toeschouwer E.T. ziet wijzen en smeken: Home? smelt de toeschouwer weg. Die behoefte kennen we, ET hoort erbij. Ik denk dat de film anders was gelopen als E.T. begonnen was met: hapje mensenvlees?, hoe aardig hij ook verder was gebleken. Het is lastig voor een schrijver om een boek te schrijven over een vrouw wier ambitie het is zich levenslang in een harem te begraven. Zo n boek wordt in Nederland geen succes. Als je een harem wilt beschrijven moet je een uitzonderingsgeval opvoeren, een vrouw met ónze behoeften aan zelfstandigheid en vrijheid. Haar behoeften herken je, dus met haar kun je meeleven, dus het boek wordt verkocht. Het is geen wonder dat ik ouders heb horen vertellen dat ze hun verslaafde kind niet meer kennen, dat er een vreemde in huis rondloopt. Als je elkaars behoeften niet herkent ben je vreemden voor elkaar. Een niet-verslaafde kan niet aanvoelen wat de drang naar drugs betekent, gelukkig niet. Het omgekeerde geldt ook: Een jonge verslaafde vrouw had haar ouders vele tienduizenden guldens afhandig gemaakt. Toen zij daarop werd aangesproken bleek ze er niet zo mee te zitten. Ze begreep rationeel wel dat het niet zo aardig van haar geweest was, maar bleef vriendelijk uitleggen dat haar ouders goed verdienden, dus dat het niet erg was. Ze hebben er echt hun huis niet voor hoeven te verkopen, zei ze letterlijk. De behoeften van haar ouders op het laagste niveau, onderdak, herkende ze wel, maar dat ze op alle hogere niveaus al hun rechten en behoeften met voeten getreden had, daar herkende ze niets van. Als wij mensen graag met een ander iets willen opbouwen, gaan we snel op zoek naar de behoeften van die ander. Als we die kennen weten we wat voor vlees we in de kuip hebben. En als we die niet tijdig vinden, dan bedenken we ze desnoods om de relatie vorm te kunnen geven. Verliefde mensen zoeken er hard naar bij elkaar, en soms blijken ze later zichzelf heel wat te hebben wijs gemaakt. Mishandelde kinderen zoeken goede motieven bij hun ouders om van ze te kunnen blijven houden. Heel aardig zie je het bij huisdieren. Je wilt wat hebben aan je kat of hond, en een van de handigste manieren is het dier behoeften toe te kennen die je herkent. Liefde, aandacht, et cetera. Heel aardig hoorde ik laatst iemand vol medelijden over haar konijn praten dat ik zes weken tijd twee keer zwanger was geworden. Het leek haar heel erg voor het dier. Persoonlijk had ik nou niet het idee dat konijnen daar zo mee zaten. Maar ik maak mezelf graag wijs dat mijn kat op schoot komt omdat ze zoveel van me houdt. Vermoedelijk is mijn schoot alleen maar zachter en warmer dan haar eigen mandje, maar als ik mijn behoefte in de hare lijk te herkennen hebben wij het voor mijn gevoel goed samen. Zo werkt dat met behoeften. Ik merk steeds in de omgeving van druggebruikers, ouders, partners en ook hulpverleners dat men wanhopig probeert met de verslaafde weer op één golflengte te komen, zodat je elkaar weer begrijpt. Vaak tevergeefs. En in de omgang met verslaafden verschijnt er dan een lastige adder in het gras. De verleiding is groot de verslaafde behoeften toe te kennen die hij niet heeft, maar waarvan jij graag gelooft dat hij ze heeft, en de meest verraderlijke is: de behoefte te stoppen met gebruik. 3

4 3. Het verschijnsel ALS ER MAAR. De verslaafde die openlijk aan iedereen loopt te vertellen dat het enige wat hij wil is zoveel en zo gemakkelijk mogelijk gebruiken is natuurlijk knettergek. Hij kan die behoefte wel voelen, maar hij zou deksels snel merken dat die behoefte niet herkend wordt en dus niet geaccepteerd door niet-verslaafden, ook niet door ouders, broers en zussen of partners. Gaat het om nicotine, dan is dat niet zo erg, want hij heeft anderen niet nodig om het gebruik te kunnen realiseren, maar bij alcohol of drugs zit dat anders. Zeker bij drugs heb je anderen altijd heel hard nodig om je gebruik mogelijk t maken, het kost nu eenmaal altijd meer dan je zelf kunt bekostigen. En al lukt het je genoeg voor je gebruik op te brengen, dan heb je anderen weer nodig voor behoeften één niveau hoger: voedsel en onderdak. Maar als de verslaafde sympathie en dus hulp wil hebben, dan zal hij moeten zorgen dat wat hij wil door de ander geaccepteerd wordt. Hij zal zijn behoeften dus zo moeten neerzetten dat de ander die herkent. Kortom hij zal duidelijk moeten maken dat hij erg graag wil stoppen met gebruik, echter.. En dan zal hij met hele goede redenen moeten komen waarom het toch steeds maar niet lukt. Dan ontstaat het ALS-ER-MAAR verschijnsel (4). Erg interessant eraan is dat het besmettelijk is; hulpverleners, beleidsmakers, ouders, politici, nemen allemaal weleens een ALS- ER-MAAR redenering over; ik heb er zelf al heel wat gehad, van de laagdrempelige methadonverstrekking, naar de laagdrempelige detox en nog veel verder. Ik heb in een ander artikel al eens een heleboel voorbeelden aangehaald: Als ik maar ergens acuut terecht kon om af te kicken. Als je die mogelijkheid creëert komt er geen kip meer. Als er maar geen wachtlijsten waren. Toen we bereid waren 16 mensen op een wachtlijst acuut op te nemen verscheen er niet één. En het verschijnsel gaat vrolijk verder: heb ik al jarenlang moeten aanhoren dat we mensen niet konden helpen omdat we veel te afkickgericht bezig waren: lees ik van de week opeens in de laatste PSY dat mensen naar Schotland moeten om te gaan afkicken omdat in Nederland alleen maar op stabiliseren en harm-reduction wordt gewerkt en niet op totale onthouding (5). De cirkel is weer rond, als wij afkickgerichte hulpverleners maar rustig doorgaan met ons werk komen we blijkbaar vanzelf weer in de mode. Momenteel zit de samenleving ten gevolge van het ALS-ER-MAAR fenomeen met experimenten rond heroïneverstrekking, gedwongen behandeling [SOV] en afkicken onder narcose. Plus, niet te vergeten, de Dubbel Diagnose initiatieven. Let wel, ik heb daar uiteraard geen bezwaar tegen: ieder van die mogelijkheden zal allicht weer net een paar mensen over de drempel helpen en dat is natuurlijk prima. En dank zij het ALS-ER-MAAR verschijnsel hebben we in Delta sinds een jaar de Dubbel Diagnose afdeling De LooDDs, en daar hebben we ondanks alle beginnerperikelen al een aantal mensen goed mee kunnen helpen, dus daar ben ik ook blij mee. 4

5 4. Een casus. Ik zal u illustreren hoe het ALS-ER-MAAR fenomeen werkt aan de hand van een recente patiënt. Naar de LooDDs werd verwezen een man van 38 jaar, langdurig verslaafd, die ontzettend graag wilde afkicken. Maar hij had veel problemen, dus het kon alleen maar: 1) ALS hij direct na detentie kon worden opgenomen; 2) ALS hij zeker een maand methadon kon houden om tot rust te komen; 3) ALS hij heel langzaam kon afbouwen. 4) ALS hij medicamenteus behandeld kon worden voor zijn angststoornissen en zijn depressie; 5) ALS hij individuele gesprekken kon krijgen vanwege zijn Bordelineproblematiek. 6) ALS hij niet aan groepstherapie hoefde meedoen; 7) ALS maar heel duidelijk was dat hij niet mee kon doen met sporten; 8) ALS ook zijn schulden en zijn huisvesting konden worden geregeld. Drie instanties waren er druk mee (De LooDDs, reclassering en ambulante hulpverlening) in drie verschillende regio s, plus zijn ouders in een vierde regio. Iedereen heeft zich suf geregeld. Alles was precies zo afgesproken als hij het wilde hebben. Hij werd dor zijn ouders gebracht. Ik deed toevallig het opnamegesprek, en heb dus uitgebreid aangehoord waarom al die eerdere behandelingen steeds mislukt waren. Overigens: een van de betere argumenten: naar een kliniek kon ik nooit want daar draaien ze muziek waar ik niet tegen kan. Tja. Zijn ouders vertrokken en drie uur later ging hij ook. Reden: hij vond de atmosfeer in de LooDDs te psychiatrisch, dus hij voelde zich niet thuis. U kunt zich waarschijnlijk de frustratie van iedereen wel voorstellen. Terugkijkend had ik wel enigszins sympathie voor de man:hij had echt zijn uiterste best gedaan het niet zover te laten komen; hij had ieder mogelijk bezwaar geopperd, en overal was in meegegaan. Hij kon met geen mogelijkheid meer zeggen dat hij gewoon helemaal niet wilde, dus had hij zich maar laten brengen om te kijken of hij ter plekke nog een argument kon bedenken om het allemaal niet door te laten gaan. Dat was hem in elk geval in drie uur gelukt. Ik had erg met zijn ouders en verwijzers te doen; ik hoop dat zij de juiste conclusie getrokken hebben: dat deze man in deze fase van zijn bestaan helemaal niet wil afkicken, en dat ze noch zichzelf, noch hem een dienst bewijzen door achter de volgende ALS-ER-MAAR aan te gaan. 5. Besluit. Ik heb u dit niet verteld om u de indruk te geven dat alle inzet voor een verslaafde altijd hopeloos is. Dat is natuurlijk niet zo. Zo n algemeen verhaal zoals dit is altijd enigszins ongenuanceerd, dat is onvermijdelijk, en over een individueel geval zou ik nooit in het algemeen uitspraken willen doen. Maar ik denk dat het goed is om in de omgang met een verslaafde zich ervan bewust te zijn dat men als omgeving waarschijnlijk hele andere ideeën heeft over wat er zou moeten gebeuren dan de verslaafde zélf heeft, en dat hij zijn ideeën heel moeilijk openlijk kan vertellen omdat hij heel goed weet dat deze niet zullen worden geaccepteerd. Oudere verslaafden, die heel lang meelopen lukt het nog wel eens om met het argument: Ik ben al zolang 5

6 verslaafd, en zo beschadigd, en zo ziek, dat ik echt niet meer kan afkicken, hulpverlening los te krijgen, maar jongeren zullen daar voorlopig nog niet mee aan kunnen komen. Helaas is het erg contraproductief om iemand die eigenlijk helemaal niet wil van de ene naar de andere behandeling te duwen, zij zullen meestal mislukken, en het spookbeeld van het hopeloze geval wordt er alleen maar dreigender door. Het blijft helaas een spookachtige gewaarwording, iemand die je denkt te kennen, en die opeens gestuurd lijkt te worden door motieven en behoeften die je zelf totaal vreemd zijn. Geen wonder dat je gaat proberen te begrijpen om bij te sturen. Willen begrijpen is ook een erkende behoefte. Maar begrijpen zul je het nooit. Een van mijn opleiders in de relatietherapie heeft mij iets belangrijks geleerd toen ze tegen een echtpaar met grote meningsverschillen zei: Schei nou toch uit met te proberen elkaar te begrijpen, accepteer dat er verschillen zijn. [6] Die houding zou ik ook willen adviseren in de omgang met verslaafden. Literatuur: (1) J.H. van Epen. Drugsverslaving en alcoholisme. Bohn Stafleu Van Loghum, (2) William Baroughs. Naakte Lunch, Meulenhoff (3) A. Maslow. Motivation and Personality. New York, Harper (4) E.A. Noorlander. Als er maar. In: overlast, een zorg van Justitie en Zorg. Min. Van VWS, juli (5) PSY: Schotse afkickkliniek wil plaats op Nederlandse verslavingsmarkt. GGZ Nederland, , pag 4. (6) A. Mattheeuws, Interactie Academie Antwerpen. INFO 75 dec

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Achtergronden. De verslaving. Controleverlies

Achtergronden. De verslaving. Controleverlies Achtergronden We beschouwen verslaving vandaag als een ziekte. Door veranderingen in de hersenen zijn verslaafden niet goed in staat om hun innamegedrag onder controle te houden. Een verslaafde drinker

Nadere informatie

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan

Verslaving. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving. Als iemand niet meer zonder... kan ggz voor doven & slechthorenden Verslaving Als iemand niet meer zonder... kan Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over verslaving Herkent u dit? Veel mensen gebruiken soms

Nadere informatie

Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste

Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste Hij/zij was de liefste, maar ook de ergste Eerste druk, 2014 2014 Emelie van Laar isbn: 9789048434497 nur: 775 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is

Alleen als uw kind zich veilig voelt, kan het worden wie het is Beste ouders en verzorgers. Voor de vakantie zijn we begonnen met een aanpak om het op en rond onze school voor kinderen nog veiliger te maken. Nu, na de vakantie, pakken we de draad met veel élan weer

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN KATRIN

HET VERHAAL VAN KATRIN HET VERHAAL VAN KATRIN Katrin begon heroïne te gebruiken toen ze ongeveer 12 was. In het begin deed ze dat nog af en toe. We hadden er niet genoeg geld voor. Door een ingrijpende gebeurtenis ging ze steeds

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Bespreken van situaties

Bespreken van situaties Bespreken van situaties U heeft met de leerlingen de website over alcohol, roken en drugs doorlopen. Dit zijn onderwerpen die leerlingen bezighouden en waar ze onderling over praten. Toch is het goed om

Nadere informatie

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind.

Kortom, informatie en advies die vindbaar, begrijpelijk en herkenbaar is. Ik zal u aangeven waarom ik dit zo belangrijk vind. Tekst: opening Helpdesk Welkom dames en heren, Het doet mij goed om te zien dat er zo veel mensen op deze feestelijke opening van de Helpdesk zijn afgekomen. Dat betekent dat er veel interesse voor is.

Nadere informatie

Van verslaving naar herstel!

Van verslaving naar herstel! Van verslaving naar herstel! Eerste druk, 2013 2013 Anita Van Besauw isbn: 9789048429356 nur: 340 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Eerste druk, mei 2010 Herziene uitgave, april 2014 2010 Marcel van Mosselveld. www.stoppendoejezo.com

Eerste druk, mei 2010 Herziene uitgave, april 2014 2010 Marcel van Mosselveld. www.stoppendoejezo.com Stoppen doe je zo Eerste druk, mei 2010 Herziene uitgave, april 2014 2010 Marcel van Mosselveld www.stoppendoejezo.com Illustraties: Caroline van Iersel Redigeren tekst: Conny de Wit isbn: 9789048411955

Nadere informatie

Gemeente van Christus, mensen van God,

Gemeente van Christus, mensen van God, Gemeente van Christus, mensen van God, Het lijkt vanmorgen over kloven te gaan, kloven tussen mensen. Mensen die niet meer bij elkaar kunnen komen, die elkaar niet meer kunnen bereiken. Geen weg meer terug,

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Als het licht weer aan gaat

Als het licht weer aan gaat Als het licht weer aan gaat Als het licht weer aan gaat Joyce de Groot Copyright Joyce de Groot Coverontwerp: Gerrit Hendriks ISBN: 978.94.021.5289.0 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 7 Het boek wordt geboren

Nadere informatie

Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo

Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo Dé Afkickmethode Eerste druk, augustus 2012 2012 chamo C.C. Paetzhold, C.C.Mozer. Foto s en cover: Hamo isbn: 978-90-484-2558-7 nur: 751 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

Alcohol, Roken en opvoeding

Alcohol, Roken en opvoeding Alcohol, Roken en opvoeding Uw kind in klas 1 van het voortgezet onderwijs Als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, verandert er veel in hun leven. Ze krijgen andere interesses en hun vriendengroep

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Vragenlijst Depressie

Vragenlijst Depressie Vragenlijst Depressie Deze vragenlijst bestaat uit een aantal uitspraken die in groepen bij elkaar staan (A t/m U). Lees iedere groep aandachtig door. Kies dan bij elke groep die uitspraak die het best

Nadere informatie

DE VLUCHT & andere spannende verhalen

DE VLUCHT & andere spannende verhalen DE VLUCHT & andere spannende verhalen 2 Bianca Kruger DE VLUCHT & andere spannende verhalen Enschede 2015 3 Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur

Nadere informatie

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting:

Mijn hersenletsel. Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Toelichting: Mijn hersenletsel Ik heb moeite met het vasthouden of verdelen van mijn aandacht. Ik ben snel afgeleid. Ik heb moeite om alles bij te houden/de wereld gaat zo snel. Ik heb moeite met flexibiliteit en veranderingen.

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

1.1 Relatie verslaving

1.1 Relatie verslaving 1.1 Relatie verslaving Typering Iemand wordt relatieverslaafd genoemd als hij denkt niet zonder relatie te kunnen leven. Soms zijn mensen zo afhankelijk van een relatie, dat ze er alles voor doen om die

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. namelijk afschuwelijke dingen! Daders zijn soms zo creatief en geslepen, daar kunnen we ons maar amper een voorstelling bij maken.

Hoofdstuk 1. namelijk afschuwelijke dingen! Daders zijn soms zo creatief en geslepen, daar kunnen we ons maar amper een voorstelling bij maken. Hoofdstuk 1 Het beestje bij de naam Wat gebeurt er precies? In dit hoofdstuk wil ik graag stilstaan bij geweld en misbruik en wat het precies is. We hebben hier allemaal onze eigen ideeën over. Schelden,

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline ggz voor doven & slechthorenden Borderline Als gevoelens en gedrag snel veranderen Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline Herkent u dit? Bij iedereen gaat wel

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

General information of the questionnaire

General information of the questionnaire General information of the questionnaire Name questionnaire: Adult Temperament Questionnaire Original author: Rothbart, Ahadi, & Evans Translated by: Hartmann & Rothbart Date version: 2001 Language: Nederlands

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief roken UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief roken UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ROKEN 3 GEWOONTEN 3 ROKEN EN JOUW GEZONDHEID 4 VERSLAAFD AAN

Nadere informatie

Vacature. Wat is jouw kijk? Ik ben aan het dementeren en zoek een begeleider die: Bij deze kaart hoort opdrachtkaart 86.

Vacature. Wat is jouw kijk? Ik ben aan het dementeren en zoek een begeleider die: Bij deze kaart hoort opdrachtkaart 86. Wat is jouw kijk? 86 Bij deze kaart hoort opdrachtkaart 86. Vacature Ik ben aan het dementeren en zoek een begeleider die: - Het leuk vindt om mij als mens met een verstandelijke beperking en dementie

Nadere informatie

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy

Reality Reeks Verwerkingsopdrachten. Mooi meisje Verliefd op een loverboy Reality Reeks Verwerkingsopdrachten Mooi meisje Verliefd op een loverboy Lees blz. 3. Woont Laura in de stad of op het platteland? Hoe weet je dat? Lees blz. 5 en 7. Woont Laura s oma al lang op de boerderij?

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Ik wil dood suïcidaliteit

Ik wil dood suïcidaliteit Ik wil dood suïcidaliteit bij jongeren Mark De Bock Anneleen Franssens Annelies Kog Klinisch psychologen en orthopedagogen, psychotherapeuten UKJA Waar of niet waar? De meeste zelfmoorden gebeuren impulsief

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne>

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Uw kind en roken, drinken en blowen? U kunt er iets aan doen! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting

Dierenvrienden? door Nellie de Kok. Samenvatting Dierenvrienden? door Nellie de Kok Samenvatting De hond is de baas in het huis, totdat er een kat bijkomt. Ze proberen allebei om bij de bazin in een goed blaadje te komen. De kat krijgt het voor elkaar

Nadere informatie

Liefde alleen is niet genoeg

Liefde alleen is niet genoeg Liefde alleen is niet genoeg Wanneer je niet weet hoe je binnen de relatie de behoeften van je partner kunt vervullen, zul je worstelen met iedere relatie. Veranderingen kunnen alleen plaatsvinden, wanneer

Nadere informatie

Pannenkoeken met stroop

Pannenkoeken met stroop Pannenkoeken met stroop Al een maand lang zegt Yvonne alleen maar nee. Heb je je best gedaan op school? Nee. Was het leuk? Nee. Heb je nog met iemand gespeeld? Nee. Heb je lekker gegeten? Nee. Heb je goed

Nadere informatie

Maar verder ben ik heel gezond: ik sport en let op mijn voeding. Het is een deel van mijn sociale leven

Maar verder ben ik heel gezond: ik sport en let op mijn voeding. Het is een deel van mijn sociale leven Fase: Ik rook misschien wat te veel voor mijn., maar voor de rest is alles onder controle Voorbeeld hinderende gedachte: Mijn moeder had longkanker en zij rookte niet. Maar verder ben ik heel gezond: ik

Nadere informatie

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar

Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar Succes verhaal - Stoppen met haren uittrekken Werkelijk hemels: na ruim 20 jaar knokken tegen Trichotillomanie eindelijk bevrijd van gewoonte tot haren uittrekken!!!! Al ruim 20 jaar lang had ik last van

Nadere informatie

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen.

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen. Groep 1, 2 1. Hallo, hier ben ik! 2. Prettig kennis te maken Kinderen leren elkaar beter kennen en ontdekken verschillen en overeenkomsten. 3. Samen in de klas Over elkaar helpen, geholpen worden en afspraken

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Nawoord 171 Over de auteur 175 Literatuur 177 Register 179

Inhoud. Voorwoord 7. Nawoord 171 Over de auteur 175 Literatuur 177 Register 179 Inhoud Voorwoord 7 1 Hoe word je seksverslaafd? 13 2 Wie is gevoelig voor seksverslaving? 29 3 Het ontstaan van de verslaving 53 4 Seksverslaving, wissels en vat 73 5 Seksverslaving en de relatie 97 6

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt.

Wat er ook aan de hand is, de gevolgen zijn hetzelfde. Je bent een aantal lichamelijke functies, die je voorheen als vanzelfsprekend aannam, kwijt. Hoofdstuk 7 Emoties Nu is het tijd om door te gaan. Je hebt je dwarslaesie, je bent hopelijk klaar met al de medische dingen, nu is het tijd om ook je gevoelens aandacht te geven. Dus: ga lekker zitten,

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

De emotionele bankrekening

De emotionele bankrekening De emotionele bankrekening Een uiterst praktische, nuttige manier om dit hele idee van proactiviteit en de cirkel van invloed te begrijpen en toe te passen is via de metafoor van de emotionele bankrekening.

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten.

Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten. Preek op Oudjaarsavond 2013 Dat we hier vanavond bij elkaar zijn wordt vooral bepaald door de wereldse kalender. En niet de kalender van de christelijke feesten. Oudjaarsdag: het lijkt een dag als alle

Nadere informatie

Inleiding 11. Hoofdstuk 1 Moeder. Haar dochters en haar zonen 14

Inleiding 11. Hoofdstuk 1 Moeder. Haar dochters en haar zonen 14 Inhoud Inleiding 11 Hoofdstuk 1 Moeder. Haar dochters en haar zonen 14 1. De moederrol 14 1.1 De vorige relatie 14 1.2 De babyboomgeneratie 15 1.3 Onvoorwaardelijke moederliefde 16 en voorwaardelijke vaderliefde

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (00) 67 1 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ALCOHOL SOORTEN DRANK DE WERKING VAN ALCOHOL 4 DE GEVOLGEN VOOR

Nadere informatie

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk

Opvang na uw uitzending. Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Opvang na uw uitzending Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk werk helpt iedereen binnen of direct rondom Defensie met problemen die voortkomen uit het werk.

Nadere informatie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie EIGEN BLOED Ik zie het koppie al, zegt de huisarts tegen de dertienjarige Henny Paniek Ze kwam bij hem vanwege buikpijn Dan gaat alles razendsnel Met een ambulance wordt Henny naar het ziekenhuis gebracht

Nadere informatie

Psychisch of Psychiatrie? 12-06-2012

Psychisch of Psychiatrie? 12-06-2012 Wat is een psychische stoornis? Een psychische stoornis is een patroon van denken, voelen en gedrag dat binnen de geldende cultuur ongebruikelijk is. Het patroon veroorzaakt last bij de persoon zelf en/of

Nadere informatie

pest eruit? De baas spelen

pest eruit? De baas spelen Hoe ziet iemand die een ander pest eruit? Waarschijnlijk heb je wel gemerkt dat het ontzettend moeilijk is om zo n beschrijving te geven. Dat is logisch want er bestaat niet iemand die eruit ziet als een

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Informatie voor jongeren. Deeltijdbehandeling Radioweg

Informatie voor jongeren. Deeltijdbehandeling Radioweg Informatie voor jongeren Deeltijdbehandeling Radioweg Fornhese Almere, kinder- en jeugdpsychiatrie De deeltijdbehandeling Radioweg is een samenwerkingsproject tussen Fornhese, Nieuw Veldzicht en Eduvier.

Nadere informatie

Schrijf je verhaal. zeven schrijfopdrachten

Schrijf je verhaal. zeven schrijfopdrachten Schrijf je verhaal zeven schrijfopdrachten THEM A LOYALITEIT Onder loyaliteit verstaan wij: De manier waarop het kind de band tussen hem en zijn ouders ervaart en hoe hij hiermee omgaat. Hierbij is te

Nadere informatie

WAT WIL HIJ, WAT WIL ZIJ?

WAT WIL HIJ, WAT WIL ZIJ? WAT WIL HIJ, WAT WIL ZIJ? Inhoud Voorwoord 7 1. Hoe stabiel is uw huwelijk? 9 2. Waarom de Liefdesbank nooit sluit 17 3. Waar zij echt niet zonder kan: Genegenheid 33 4. Waar hij echt niet zonder kan:

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Met sorry maak je dit niet ongedaan

Met sorry maak je dit niet ongedaan Met sorry maak je dit niet ongedaan Ervaringen en adviezen van als kind mishandelde vrouwen Fiet van Beek Met sorry maak je dit niet ongedaan werd geschreven in opdracht van Stichting Alexander en financieel

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN

GELOOFSVRAGEN EN LEVENSVRAGEN WAAROM??? DAAROM!!! Soms sta je met je mond vol tanden, wanneer je kind je met een vraag overvalt. "Waarom zijn de bomen groen?", "Waarom regent het vandaag?" Waarom... waarom..., steeds weer waarom. De

Nadere informatie

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken?

3. Wat betekent dat voor de manier waarop lesgegeven zou moeten worden in de - voor jou - moeilijke vakken? Werkblad: 1. Wat is je leerstijl? Om uit te vinden welke van de vier leerstijlen het meest lijkt op jouw leerstijl, kun je dit simpele testje doen. Stel je eens voor dat je zojuist een nieuwe apparaat

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

-Nee, Willem. -Uiteraard. -Zeker. Hoezo? -Ja?

-Nee, Willem. -Uiteraard. -Zeker. Hoezo? -Ja? Proloog Het moet allemaal niet te zwaar worden, hè? -Nee, Willem. Niet dat mensen halverwege dat boek al gaan denken: ja hoor Wim, nu weten we het wel. Met je probleempjes. En je gevoelens, en zo. Er moet

Nadere informatie

WWW.VOORKOM.NL LESBRIEF OVER ROKEN UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144

WWW.VOORKOM.NL LESBRIEF OVER ROKEN UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 WWW.VOORKOM.NL V.S.O. Roken stoer? Stoppen is sterker! LESBRIEF OVER ROKEN UITGAVE: STICHTING VOORKOM! POSTBUS 91 3990 DB HOUTEN TELEFOON 030-6373144 Lesbrief Over Roken V.S.O. Colofon: Deze lesbrief hoort

Nadere informatie

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken

Deel 9/12. Leer je invloed effectief aanwenden om je doelen te bereiken Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Angst & Paniek

Online Psychologische Hulp Angst & Paniek Online Psychologische Hulp Angst & Paniek 2 Therapieland Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Angst & Paniek van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Lesbrief. Zat Annie van Gansewinkel

Lesbrief. Zat Annie van Gansewinkel Lesbrief Zat Annie van Gansewinkel Doe meer met Thuisfront! Bij de boeken in de serie Thuisfront kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan vragen, tips

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. Deel 1

Inhoud. Inleiding 7. Deel 1 Inhoud Inleiding 7 Deel 1 1 Niet-functionerende ouders 15 2 Het ongewenste kind 21 3 Dominante ouders 27 4 Parentificatie 35 5 Symbiotische ouders 41 6 Emotionele mishandeling 49 7 Lichamelijke mishandeling

Nadere informatie

Bewust Omgaan met een Verslaving

Bewust Omgaan met een Verslaving Bewust Omgaan met een Verslaving Dit stuk biedt enkele handvatten om bewust te leren omgaan met je verslaving. Misschien denk je op dit punt wel dat je er niet mee om wil léren gaan, maar dat je er gewoon

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

De nieuwe buurt Niet welkom met een hoofddoek?

De nieuwe buurt Niet welkom met een hoofddoek? Reality Reeks - Verwerkingsopdrachten De nieuwe buurt Niet welkom met een hoofddoek? marian hoefnagel De nieuwe buurt niet welkom met een hoofddoek? Verwerkingsmateriaal bij De nieuwe buurt Lees blz. 1,2,3,4,5,6,7,8,

Nadere informatie

Help, mijn man heeft een dwangstoornis

Help, mijn man heeft een dwangstoornis Help, mijn man heeft een dwangstoornis Partnerrelatietherapie om hem van zijn probleem af te helpen. Hij is veranderd, reageert anders sinds geboorte zoontje. Het is een ziekte, hij heeft psychiatrische

Nadere informatie

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar

Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Als je moeder naar een psychiatrisch ziekenhuis moet... of je vader naar een psychiater... Met wie kan jij dan praten? Een brochure voor kinderen van 7 tot 11 jaar Deze brochure werd - met toestemming

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Zicht op actuele veiligheidsproblemen en risico s. Historie; vooruitkijken begint met terugkijken

Zicht op actuele veiligheidsproblemen en risico s. Historie; vooruitkijken begint met terugkijken Toelichting checklist persoonsgerichte aanpak op maat 10 mei 2016 Basisgegeven Bij de basisgegevens van het dossier gaat het om gegevens als datum aanmelding - wie heeft aangemeld dossiernummer, aanmaakdatum

Nadere informatie

AMETHIST Developing People

AMETHIST Developing People AMETHIST Developing People COMMUNICEREN MET KINDEREN AMETHIST Developing People Argonweg 7 11 3812 RB Amersfoort 033 7370182 www.amethistdevelopingpeople.nl Waarom? Wie kent het niet? Het gevoel van machteloosheid

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Denkt u. vast te lopen. in uw werk?

Denkt u. vast te lopen. in uw werk? Denkt u vast te lopen in uw werk? Het leven kan veel van u vragen. Soms misschien teveel. Zeker als u langdurig onder druk staat of een tegenslag te verwerken krijgt. U heeft bijvoorbeeld al lange tijd

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie